You are on page 1of 2

TABEL CU DERIVATELE FUNCŢIILOR

ELEMENTARE

FUNCŢIA DERIVATA DOMENIUL FUNCŢIA DERIVATA
DE COMPUSĂ
DERIVABILI
TATE
c( constant 0 ℜ
ă)
x 1 ℜ u u′
x (n ∈ Ν )
n *
nx n −1 ℜ u ( n ∈ℵ)
n
n ⋅ u n −1 ⋅ u ′
x α (α ∈ ℜ )*
αx α −1
D f ⊇ ( 0; ∞) u (α ∈ ℜ, u  0 )
α
' α ⋅ u α −1 ⋅ u ′
1
( n x = xn )
1 1 ℜ∗ 1
( u ≠ 0) u′
− −
x x2 u u2
x 1 (0; ∞) u (u  0) u′
2 x 2 u
e x
e x ℜ e u
eu ⋅ u′
a x ,0  a ≠ 1 x
a ln a ℜ au a u ⋅ u ′ ⋅ ln a
ln x 1 (0; ∞) ln u u′
x u
log a x 1 (0; ∞) log a u u′
x ln a u ln a
sin x cos x ℜ sin u cos u ⋅ u ′
cos x - sin x ℜ cos u - sin u ⋅ u ′
tg x 1 cos x ≠ 0 tg u (cos u u′
cos 2 x ≠ 0) cos 2 u
ctg x 1 sin x ≠ 0 ctg u (sin u u′
- −
sin 2 x ≠ 0) sin 2 u
arcsin x 1 (-1;1) arcsin u u′
1 − x2 ( u ≤1) 1−u2
arccos x 1 (-1;1) arccos u u′
- −
1− x 2 ( u ≤1) 1−u2
arctg x 1 ℜ arctg u u′
1 + x2 1+ u2
arcctg x 1 ℜ arcctg u u′
- −
1 + x2 1+ u2
sh x = e x − e −x ℜ
=
e x + e −x 2 sh u ch u ⋅ u ′
2 ch x
(sinus
hiperbolic)
ch x = e x + e −x ℜ
=
e −e
x −x
2 ch u sh u ⋅ u ′
2 sh x

4. 3. Punct de inflexiune : (x0) dacă funcţia este continuă în x0 . 1. ′ (f ± g) = f ′ ± g′ ′ ′ ′ ′ ( f1 ± f 2 ±  ± f n ) = f1 ± f 2 ±  ± f n ( f ⋅ g )′ = f ′ ⋅ g + f ⋅ g ′ ( f ⋅ g ⋅ h ) ′ = f ′ ⋅ g ⋅ h + f ⋅ g ′ ⋅ h + f ⋅ g ⋅ h′ ( cf ) ′ = c ⋅ f ′ ( c = constantă) ′ f  f ′⋅ g − f ⋅ g′  g   =   g2 ( f )′ ( f ) = −1 1 f′ (u )′ = u v v  ′ v   v ⋅ ln u + ⋅ u ′   u  . Funcţia f are derivată în x0 ⇔ f are derivate laterale în x0 şi f s′( xo ) = f d′ ( x0 ) = f ′( x0 ) f ( x ) − f ( x0 ) f ( x ) − f ( x0 ) ( f s′ ( x0 ) = lim x→ x 0 x − x0 există în ℜ. Punct de întoarcere : (x0) dacă derivatele laterale ale funcţiei în x0 sunt infinite şi diferite. are derivată în x0 şi dacă graficul este convex ( concav) de o parte a lui x0 şi concav (convex) de cealaltă parte. f d′ ( x0 ) = lim x → x0 x − x0 există în ℜ) x  x0 x x0 2. Punct unghiular : (x0) dacă derivatele laterale ale funcţiei f în x0 sunt diferite şi cel puţin una este finită. (cosinus hiperbolic) OBS.