P. 1
organizare statala-dacia

organizare statala-dacia

|Views: 282|Likes:
Published by ainaval

More info:

Published by: ainaval on Nov 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2015

pdf

text

original

Organizare statala

Triburi geto-dace
Numele de geìi èi daci,la origine nume de triburi mai mari si mai puternice,s-au impus treptat ca denumiri colective,generice,pentru întregul neam al tracilor nordici.Ele n-au înlaturat îns cu totul vechile denumiri tribale,regionale,care apar destul de des în izvoarele antice,tot aèa èi numele de român n-a inl turat pe cele de b naìean,ardelean,moldovean,oltean.Chiar èi dupa unirea tuturor,sau m car a majorit ìii geto-dacilor într-un stat. Se cunosc,de exemplu,pe lânga vechii crobyzi èi trizi amintiìi de Hecateu: tribul appulilor(´cei puternici,cei voinici´),locuind în ìinutul aèezarii Apulum,sucii de la gura Oltului,burii de prin zona deluroas a Munteniei si Olteniei,ordessenses de pe malurile Argeèului,biephii din vestul Daciei,dacii mari de prin Maramureè èi nordul Crièanei,costobocii în Carpaìii nord-estici,pe ambii versanìi,carpii în reguinile pontice èi mai târziu în Moldova. Aceste triburi stapaneau un anumit teritoriu,avand drept centru o asezare mai mare,intarita,al carei nume continea adesea terminatia ±dava(in limba dacica insemna asezare).Izvoarele antice ne-au pastrat astfel de denumiri:Argedava(in Dobrogea de nord), Buridava(Ocn ita,jud.Valcea), Sucidava(Celei,jud.Olt).Nu toate asezarile daco-getilor purtau nume in aceasta terminatie,de exemplu: Sarmisegetusa,Drobeta,Napoca.

Asezari si necropole geto-dace
Cecetarile arheologice au dus la descoperirea a numeroase asezari si a catorva cimitire dacogetice din perioada La Tene,multe dintre ele avandu-si inceputurile inca in prima varsta a fierului.La Piroboridava(in sudul Moldovei),Piscul Crasani(pe Ialomita),Sf. Gheorghe,Moresti(in Transilvania) s-au descoperit asezari mai mari sau mai mici,formate din bordee sau locuinte de suprafata.Unele asezari sunt fortificate cu valuri de pamant,palisade si santuri.Inventarul asezarilor e bogat: el consta din unelte din fier,obiecte din bronz,podoabe din argint si o mare cantitate de ceramica:vase de diferite forme si marimi,lucrate cu mana sau la roata olarului,greutati pentru razboiul de tesut,prasnele de fus si altele.In unele parti,ca Zimnicea(pe Dumare) si Murighiol(in Dobrogea),s-au gasit si cimitire:mortii erau arsi,iar cenusa ingropata in pamant,fiind de multe ori depusa intr-un vas numit urna:impreuna cu cenusa se asezau,in urna sau de-a dreptul in groapa,vase si anumite obiecte ce apartinusera celui decedat. Asezarile geto-dacice din aceasta perioada demonstreaza o rapida dezvoltare economica.Despre acelasi lucru vorbeste si emiterea monedei geto-dace din argint,care incepe pe la mijlocul sec. al IIIlea i.Hr.Imitata sau doar inspirata dupa monedele macedonene si grecesti,moneda geto-daca servea nevoilor mereu crescande ale schimbului de marfuri intre triburile locale.

Organizarea social a geto-dacilor în epoca prestatal (gentilic )
Izvoarele latine si grecesti ne-au transmis informatii cu privire modul de viat a geto-dacilor,la sistemul de conducere social , precum si cu privire la nivelul de dezvoltare economic . Spre exemplu, Herodot, în Istoriile sale ne descrie am nuntit expeditia întreprins de c tre regele Darius I al persilor, în încercarea de a-i supune pe sciti. Armata persan înainta prin partea vestic a Pontului Euxin (Dobrogea de ast zi) pentru a trece Dun rea. În calea lor toate triburile trace sau supus, cu exceptia getilor, care, desi au opus o rezistent înd ratnic , fur supusi de îndat , cu toate c sunt ³cei mai viteji si drepti dintre traci´. În epoca prestatal ± înainte de secolul I î.e.n. ± geto-dacii erau un popor statornic,care promova pe scar larg culturile agricole (ex ± lanurile nesfârsite de grâu), în ltau constructii civile si publice de mari proportii, dispuneau de armate puternice bine echipate; de asemenea, productia de m rfuri si economia de schimb au cunoscut o dezvoltare nemaiîntâlnit la alte popoare trace de atunci. Conducerea politic era exercitat prin forme f r caracter statal, în sistemul democratiei militare, sistem caracterizat prin faptul c toate hot rârile cu privire la destinul comunit tii erau adoptate de poporul înarmat. Totusi, sunt unele indicii din care rezult c atunci, în special dup secolul al IV-lea î.e.n., apar primii germeni ai organiz rii statelor, c ci se observ autoritatea pe care o exercitau regii geti asupra poporului, cum ar fi cazul lui Dromihete. Pe plan economic, în secolul I î.e.n., geto-dacii practicau pe scar larg prelucrarea metalelor fieroase, precum si alte mestesuguri. Pe acest fond de dezvoltare a productiei s-a dezvoltat comertul intern si extern, în special cu grecii si cu romanii, dovad num rul mare de monede romane si grecesti din acea perioad .

Odat cu dezvoltarea economiei de schimb s-a produs procesul de stratificare social , atestat de bogatul inventar al unor morminte, de num rul mare de tezaure, de constructiile civile de mari proportii. Stratificarea s-a realizat fie prin acapararea p mânturilor obstilor s testi de c tre aristocratie, fie prin însusirea pr zii de r zboi sau prin extinderea domeniilor private. Pe de alt parte, formarea statului a fost influentat si de conjunctura extern , având în vedere c dup ce scitii, grecii si macedonenii au dec zutîn urma luptelor cu romanii, la sudul Dun rii se profila pericolul roman. Romanii au supus pe rând Grecia si Macedonia. Fat de iminenta acestui pericol, triburile geto-dace s-au unit. De altfel, Strabo afirm c Burebista i-a adunat pe toti geto-dacii sub autoritatea sa, i-a disciplinat si i-a deprins cu ascultarea poruncilor întemeind o mare st pânire de care se temeau toti vecinii, inclusiv romanii, aflati în plin expansiune. Esenta statului geto-dac decurgea din existenta propriet tii private si din exploatarea muncii sclavilor, desi la geto-daci sclavia nu a atins niciodat nivelul clasic, în sensul c productia nu s-a întemeiat, în principal, pe munca robit , ci pe cea liber . Sclavia s-a practicat în special pe propriet tile private si în exploat rile miniere. În paralel, obstea s teasc integrat în statul getodac a supravietuit în lupta cu statul, si-a p strat si cristalizat caracterele, pe care le-a p strat vreme de milenii. În unele regiuni ale t rii (Vrancea) aceste caracteristici s-au observat pân la începutul secolului XX.

Cu privire la organizarea statului, la nivel central, puterea în stat era exercitat de c tre rege, aflat în vârful ierarhiei nobiliare. Regele exercita atributii legislative, administrative, militare si judec toresti. Vechii autori ne arat c la geto-daci aveau vocatie la succesiunea tronului fiii regelui, fratii regelui, marii preoti. Astfel, Burebista si Decebal au fost fii de regi, Diurpaneus a venit la succesiunea lui Scorrilo în calitate de frate al regelui, Decebal, fiul lui Scorrilo, l-a mostenit pe unchiul s u, Diurpaneus, iar Deceneu a venit la succesiunea lui Burebista în calitate de mare preot. Retinem c la geto-daci atributiile laice si religioase, la nivel central, erau exercitate fie de aceeasi persoan fie de c tre persoane diferite. Astfel, Deceneu si Comosicus, erau în acelasi timp si regi si mari preoti, pe când în timpul lui Burebista mare preot era Deceneu, iar în vremea lui Decebal mare preot era Vesinas.

Bibliografie: Dacii-Hadrian Daicoviciu Manual clasa a7a-Istoria romanilor din cele mai vechi timpuri pana la revolutia din 1821 Istoria statului si dreptul roman-Scribd

Citate:
-³De la râmieni, ce le zicem latini, pâine, ei zic panis; carne, ei zic caro; g in , ei zic galena; muiarea, mulier; fameia, femina; p rinte, pater; al nostru, noster si altele multe den limba latineasca, ca de ne-am socoti pre am nuntul, toate cuvintele le-am în elege.´( Grigore Ureche ± Letopis ul rii Moldovei ) -ÄUnde trebuia s fie Deus, avem Dumnezeu sau Dumnedzeu, al mieu în loc de meus, a a s-a stricat limba; unde era coelum, avem cierul; homo ± omul; frons ± frunte; angelus ± indzierul. Unele cuvinte au r mas chiar întregi : barba ± barba, a a i luna, iar altele foarte mici deosebiri. În plus s-au mai ad ugat mai târziu i pu ine cuvinte ungure ti. În sfâr it, luându-se cele sfinte de la sârbi, s-au ad ugat i pu ine cuvinte slavone ti.´ Miron Costin(Ä Istorie în versuri polone despre Moldova i ara Româneasc ´) -ÄIar noi înt-alt chip de ai no tri i de to i câ i sunt rumâni, inem i credem, adeverindu-ne den mai ale ii i mai adeveri ii b trâni istorici i de al ii mai încoace, c valahii, cum le zic ei, iar noi, rumânii, sîntem adev ra i romani în credin i în b rb ie, den carii Ulpie Traian i-au a ezat aici în urma lui Decheval, dupre ce tot l-au supus i l-au pierdut ; i apoi alt i alalt tot ireagul împ ra ilor a a i-au inut i i-au l sat a eza i aici i dintr-acelora r m i s trag p n ast zi rumânii ace tea. Îns rumânii în eleg nu numai ce tea de aici, ce i den Ardeal, carii înc i mai neao i sînt, i moldovenii, i to i cî i i într-alt parte s afl i au aceast limb , m car fie i ceva i mai osebit în ni te cuvinte den amestecarea altor limbi, cum s-au zis mai sus, iar tot unii sînt. Ce dar pe ace tea, cum zic, tot romani îi inem, c to i ace tea dintr-o fântân au izvoît i cur .´(Constantin Cantacuzino, ÄIstoria rii române ti´)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->