You are on page 1of 2

POLACO

-


AULA DE ENLACE
– Dnia 8 grudnia, Inmaculada Concepción.

twoi
profesorowie i koledzy.

Ciekawostki.

ño” lub po prostu po imieniu.

Inne informacje.

AULA DE ENLACE
Witajcie!
Ilustracje: Maya Markulis.
* Biblioteca/Biblioteka

Adres:
Telefon:
* Casa de Cultura/Dom Kultury Fax:
E-mail:
* Casa de la Juventud/

* Polideportivo/Hala sportowa
SALUDOS/POZDROWIENIA

podwórku.
* Adiós/Do widzenia
Witaj przyjacielu: * Hasta luego/Do zobaczenia
Mam 15 lat i jestem przez nauczycieli.
Polakiem tak jak ty. Moim miastem jest * Hasta mañana/Do jutra
Kraków. Znasz je?

PREGUNTAS Y RESPUESTAS/PYTANIA I ODPOWIEDZI

nie znas nikogo. * ¿Cómo te llamas?/Jak si

* ¿De dónde eres?/Sk
* Soy de /Jestem z
* ¿Cuántos años tienes?/Ile masz lat?
* Tengo/Mam
* ¿Me entiendes?/Czy mnie rozumiesz?

* ¿Puedo ir al servicio, por favor?/Czy mog

COSAS DE CLASE/PRZEDMIOTY W KLASIE
* Director/dyrektor * Aula/klasa
El Aula de Enlace.
* Jefe de Estudios/kierownik * Servicios (Aseos)/
d/s nauki * Agenda /Agenda
* Mochila /Plecak
Twoja nowa klasa , el Aula de
* Tutor/wychowawca * Biblioteca/biblioteca * Chándal/Dres
Enlace , jest miejscem, w którym
ASIGNATURAS/PRZEDMIOTY
* Profesor/profesor, * Patio/podwórko
nauczyciel
* Cafetería/kawiarnia
nauczycieli. Gdy zaczniesz * Ciencias sociales/Nauki socjalne
* Ciencias Naturales/Nauki przyrodnicze
* Gimnasio/sala gimnastyczna * Educación Física/Wychowanie fizyczne
* Tecnología/Technologia
* Secretaría/sekretariat * Música/Muzyka
* Matemáticas/Matematyka

* Laboratorio/laboratorium
* Religión/Religia
* Aula de Informática/Pracownia * Plástica/Plastyka
informatyczna * Física y Química/Fizyka i chemia
*F