You are on page 1of 2

RUMANO

S .

De trei ori pe an,
!

lie,
embrie.
:

- Ziua de 12 octombrie, Ziua Na ional
– Ziua de 1 noiembrie .
– Ziua de 6 decembrie ,
– Ziua de 8 decembrie , Inmaculada Concepción.
AULA DE

anun

C .

Nu toa . De
exemplu, în Spania l se
-
numele lor de botez.

Alte date de interes.

interesu
Internet ,
c încep
le vizitezi. AULA DE

* Biblioteca / Biblioteca

* Ayuntamiento/ Maya Markulis. ¡Bi !
* Casa de Cultura /

Numele centrului:
* Casa de la Juventud /
Adresa:
Casa Tineretului
Telefon:
* Polideportivo / Fax:
E-mail:
Vocabular fraze utile.

,
SALUDOS/SALUTURI
Din când în când r întîlniri
* Hola/ Salut
: excursii organizate de profesori.
* Adiós/ La revedere
* Hasta luego/ La revedere
Romina. Orarul la centru * Buenos días/
românc la fel ca tine. Este de lun * Hasta mañana/ Pe mâine
?. vineri de la _____ la ______ * Gracias/
Am venit în Spania în anul 2005
din familia ta PREGUNTAS Y RESPUESTAS/
, ,
ajungi într- importante .
* ¿Cómo te llamas?/
* Me llamo/
* ¿De dónde eres?/
primele zile, m- - * Soy de / Sunt din
. * ¿Cuántos años tienes?/ i ai?
- . * Tengo/ Am
* ¿Me entiendes?/
* Si/ * No/ * Un poco/
* Más despacio, por favor/

* ¿Puedo ir al servicio, por favor?/ Pot merge la WC?

* Director / Director * Aula / Clas COSAS DE CLASE/

* Jefe de Estudios / * Servicios (Aseos)/ Toalet
* Libro/ Carte * Cuaderno/ Caiet
Aula de . de Studii * Diccionario/
* Biblioteca / Biblioteca * Agenda
* Tutor / Tutor * Mochila / Rucsac
Noua ta clas , Aula de , * Patio / Curtea * Chándal/ Trening
este un loc unde tu, * Profesor / Profesor
ASIGNATURAS/ MATERII
* Cafetería / Cafeterie
, * Conserje / Portar
ajutorul a doi profesori. Când vei * Gimnasio / * Ciencias sociales/
Sala de Gimnasti / * Ciencias Naturales/
asista la ore cu grupu . * Educación Física/
* Secretaría / Secretaríat * Tecnología/ Tehnologie
. Apoi * Música/
* Matemáticas/
vei merge la ore precum Educa Fí nología -încet * Laboratorio / Laborator
* Lengua/ Limba
lte materii totu
* Actividades de Estudio/
la cursuri în mod normal. * Aula de Informática / * Religión/ Religie
de Informatic * Plástica/ Arte plastice
* Física y Química/
* Francés/ * Inglés/