Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Universitatea Babeş - Bolyai Facultatea de Business

Str. Horea nr. 7 400174, Cluj-Napoca Tel: 0264 599170 Fax: 0264 590110 E-mail: tbs@tbs.ubbcluj.ro Web: www.tbs.ubbcluj.ro

Ghid de elaborare a lucrărilor de licenţă şi disertaţie

Cluj-Napoca 2009

1

2. 6. 5. 2 . Documentarea în vederea realizării lucrării de licenţă/disertaţie. Alegerea temei/domeniului de cercetare. 4. 3. Contactarea cadrului didactic coordonator.Paşii de urmat în vederea finalizării studiilor prin susţinerea lucrării de licenţă/disertaţie 1. Întocmirea lucrării. Atenţie!!! Este obligatoriu ca termenele fixate de către cadrul didactic coordonator să fie respectate. 7. Prezentarea schiţei lucrării de licenţă/disertaţie cadrului didactic coordonator. Realizarea prezentării PowerPoint în vederea susţinerii lucrării şi discutarea acesteia cu cadrul didactic coordonator. După primirea acceptului din partea cadrului didactic coordonator se va întocmi o cerere ce va fi înmânată acestuia.

Realizarea lucrării de licenţă/disertaţie 3 .

Prenume Nume (14pt) Cluj-Napoca 2009 4 . Coperta lucrării de licenţă/disertaţie UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE BUSINESS (16pt) Lucrare de licenţă (26 pt) sau Lucrare de disertaţie (26pt) Coordonator ştiinţific. (14pt) Prof.univ. Prenume Nume Student/Masterand.dr.1.

univ. Prima pagină a lucrării UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE BUSINESS SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR sau ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN SERVICII DE OSPITALITATE (16pt) Lucrare de licenţă (24 pt) sau Lucrare de disertaţie (24pt) Titlul lucrării (26pt) Coordonator ştiinţific. Prenume Nume Student/Masterand. (14pt) Prof.dr. Prenume Nume (14pt) Cluj-Napoca 2009 5 .2.

.............. Capitolul 5..... Capitolul 2............ Subcapitolul 2 4...............pag 1.Subcapitolul 1 2.pag Capitolul 1..................Subcapitolul 2 2........1....3........2....1....... Titlul...... Titlul 4...3.....................3....2....... Capitolul 3.................3................2............. Subcapitolul 2 3.. Subcapitolul 1..........1........... Subcapitolul 1 4... Subcapitolul 1 3......... Conţinutul lucrării Este recomandată următoarea structură a lucrării de licenţă/disertaţie: Cuprins Introducere....3........................ Capitolul 4... ............ Concluzii şi propuneri Bibliografie Anexe (dacă e cazul) 6 .. Titlul 3.... Subcapitolul 2 1..1..................2..pag 1. Titlul 2.......

4. Este de preferat o structură cât mai compactă a capitolelor astfel că ar trebui evitată fărâmiţarea excesivă a subcapitolelor în paragrafe de câteva rânduri. left) 1. left) Recomandări: 1.(max. Titlul paragrafului (12pt.5 lines. 5.17 cm. 2. Aliniat nou: Tab stop: 1. Header 1. Pentru a face trimitere la anumite lucrări în cadrul textului se va utiliza următoarea formă (Autori. descrieţi pe scurt fiecare dintre capitolele ce fac cuprinsul lucrării.1.54 cm.27 cm.1.27 cm. Formatul paginii pe care îl recomandăm este următorul: Formatul paginii: A4. Left 3. Bottom 2. bold. 5 pagini) 5. Font: Times New Roman 12 pt.4. Apoi. italics. Titlul subcapitolului 1 (13pt. Introducerea lucrării În introducerea lucrării va trebui pentru început să prezentaţi stadiul actual al cunoaşterii în domeniul abordat motivând alegerea temei şi reliefând importanţa cercetării pe care aţi derulat-o. italics. Titlul capitolului (14pt. Tehnoredactarea lucrării Recomandăm următoarele reguli de tehnoredactare ale capitolelor lucrării de licentă/disertaţie: Capitolul 1. Graficele şi tabelele vor fi centrate şi numerotate după cum urmează: 7 . Margini: Top 2. Footer 1. Gutter – left 0.5 cm. 3. line space 1. Right 3.1.17 cm. justified. left) 1.27 cm. bold. bold.54 cm. anul: paginile). Este obligatorie folosirea diacriticelor.

00% 100% 6.5-0.1.1] (1.3] (1.35% 85.1.5.9.1.1.0.3.0.5. Numerotarea paginilor trebuie să fie continuă începând cu prima pagină din Introducere.9] Nr.71% 91.1] (1.7] (1.7-0.7] (1.5] (1.5-1.9] (0.7.84% 100.3] (1. Evoluţia venitului/membru de familie Clasa de venit Frecvenţa absolută Frecvenţa relativă (%) [0. capitol Nr.7.3-1.33% 32. 8 .7] (0. grafic clasa de venit Figura 1.1.7] (0.1. anul: pagina (10pt) 16.9] (0.frecvenţa Nr.1-1.9] 6 8 12 8 9 3 4 50 Sursa: Autor. tabel Tabelul 1.7-1.1.5] (1. 7.9-1.1. Evoluţia veniturilor/membru de familie Sursa: Autor.98% 67. anul: pagina (10pt) Nr. Se recomandă ca fiecare capitol al lucrării să fie redactat într-un document Word separat. capitol 14 12 10 8 6 4 2 0 [0.65% 48.

I. Financing tools for supporting SME’s in Romania. Documente interne: 5.ch. Studia Negotia.cranfield. 1. Dumitru. 55.. V. Toader. C. *** Planul strategic al firmei X S.. (2004). din concluziile asumate. p. în fapt. Titlurile bibliografice vor fi trecute numerotat. accesat în 10.ro.6. Neely. The Performance Prism. M. available on-line at www. Perspective on Performance. 7.A. vol.ac. 7.) de organisme 6. I. no. Cluj-Napoca. Stancu. Indicele preţurilor de consum 2007.htm. www..2009 Pagini web: 4.wbcsd. Articole de specialitate: 2. Adams.insse.uk/som/cbp/adn. *** www. Editura Presa Universitară Clujeană. Anuarul Statistic al României. Vorzsak. în ordinea alfabetică a autorilor respectând următoarele tehnici de redactare: Cărţi: 1.. 99-116. anuare statistice etc. Bibliografia Recomandări: 1. 2. Institutul Naţional de Statistică (2008). Treanta. World Business Council for Suistainable Development (WBCSD).02.som. Alte documente (HG. S. Concluzii şi propuneri Acest ultim capitol se recomandă a fi alocat concluziilor finale ce se desprind din cercetarea întreprinsă precum şi propunerilor pe care le consideraţi oportune şi care derivă. (2010). Articole sau documente descărcate de pe Internet: 3. Se recomandă trecerea la bibliografie doar titlurilor la care se face trimitere în textul lucrării 9 . documente elaborate naţionale/internaţionale. (2001). Microeconomie. WBCSD Annual Review 2004 – A decade of action and learning. A.

8. 70 de pagini iar lucrarea de disertaţie de max. 10 . Lucrarea se tipăreşte doar pe o faţă a unei coli format A4 şi va fi legată în coperte cartonate (NU spiralată). Recomandări finale 1. Se recomandă ca lucrarea de licenţă să fie de max. 3. 50 de pagini. Un exemplar al lucrării precum şi formatul electronic al acesteia (pe CD) se vor preda la secretariatul facultăţii odată cu depunerea dosarului de înscriere la licenţă/disertaţie. Lucrările de licenţă/disertaţie se vor axa pe latura practică a cercetării întreprinse. 2. Noţiunile teoretice vor viza exclusiv cercetarea practică realizată şi vor fi prezentate succint. 4.

Ultimul slide va conţine concluziile cercetării şi propunerile. Slide 2: cuprinsul lucrării. Se recomandă următoarea structură a prezentării: Slide 1: coincide cu prima pagină a lucrării. 4. 11 .Realizarea prezentării şi susţinerea lucrării 1.. Timpul alocat prezentării lucrării este de 10 minute. 5.. Prezentarea va conţine maxim 15 slide-uri. 2.. precum şi o ţinută şi o atitudine corespunzătoare momentului.: prezentarea rezultatelor cercetării. Prezentarea va fi realizată în PowerPoint. urmat de 5-7 minute de discuţii. 3. Slide 3. Se recomandă susţinerea liberă a lucrării fără a citi de pe slide-uri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful