retu I.MANAGEMANT 1.1. ISTORICUL STIINTEI MANAGERIALE 1.1.1. Primele preocupari din stiinta conducerii 1.Ce impunea codul lui Hamurabi?

Impunea pt prima oara o conduita in comert: necesitatea contractului obligatiile si drepturile partilor modul de impartire a profitului sanctiuni pentru comportare frauduloasa in afaceri 2.Cate articole are codul lui Hamurabi? Are 282 de articole refritoare la: ~ oameni liberi ierarhizarea societatii ~ 3 nivele de grupari ~ subalterni sclavi protectia sociala (masuri de protectie a familiilor de sclavi) salarizare ~ in functie de natura muncii responsabilitatea profesionala: medici, arhitecti, comercianti, etc preturi ~ in functie de calitatea produselor de si de ierarhia beneficiarului functionarea justitiei pedepse 3.Cine era Lao Zi, si despre ce era cunoscut? Era un filozof chinez, unul dintre parintii taoismului SI puncteaza anumite aspecte ale comportamentelor conducatorilor. 4.Cine a creat o doctrina politica si sociala, bazata pe umanism, dreptate, pietate si cavalerism in sec VI i.e.n in China? Confucius 5.Ce a scris Sun-Tzu? A scris "Arta razboiului", cea mai veche carte din lume. 6.La ce se refera cartea lui Sun-Tzu? Indica cum trebuie planificata, organizata si condusa armata pt a invinge. 7.Despre ce era cunoscut Alexandru cel Mare, rege al Macedoniei, din punct de vedere al conducerii? Avea un statut major, un autentic consiliu de administratie, era in fruntea unei armate de 35.000 de macedonieni si greci, care infrange ostile de 20 de ori mai numeroase ale Persiei datorita strategiei gandite si adaptate rapid. A rezolvat o dilema manageriala in felul urmator: cand a fost invitat sa dezlege nodul gordian, fara a analiza situatia a scos spada si l-a taiat. 8.Cine a contribuit la defmirea principiilor de baza din activitatile financiare? Socrate si acei anonimi din Grecia si Roma antica, care au creat si condus man fabrici productive. 9.Cine a scris "Principele"? Machiavelli 10.Ce descrie in "Principele"? ----> in "Principele" descrie: - metode care asigura succes in afaceri - modul in care trebuie selactionati conducatorii - stilul de munca al conducatorilor - cum se obtine adeziunea, increderea si participarea voluntarar a subordonatilor la realizarea obiectivelor propuse. l1.Ce a scris Neagoe Basarab? A scris "un adevarat manual privind arta si stiinta conducerii unui sistem social", catre fiul sau Teodisie in 1521 (Principele lui Machiavelli a fost editat la Roma peste 11 ani, in 1532). 12.Ce abordeaza domnitorul, dupa Ioan Abrudan? Dupa parerea prof univ. dr. ing. Ioan ABRUDAN, domnitorul abordeaza urmatoarele: problematica selectiei si motivarea personalului tema negocierii tema conduitei conducatorului in sistem si in afara lui ----> conceptul actual de "leadership" aspecte legate de ierarhia sistemului circulatia si redistribuirea valorilor economice organizarea confruntarilor militare e.t.c. 13.Prin ce se extinde sistemul mestesugaresc?

Sistemul mestesugaresc se extinde pe toate meridianele prin ateliere private cu forta de munca angajata; conceptia produsului, a tehnologiei si organizarea muncii sunt preocuparile patronului ca mostenire tehnicoeconomica urmasilor. 15.Care era atributia comerciantului intermediar? pune le dispozitia patronilor materia prima si unele dotari preia van zarea produselor 16.Ce legatura avea biserica cu activitatile comerciale? Biserica stimula activitatile legate de controlul produselor si a standardizarii produselor. 17.Dati un exemplu de metoda promovata de biserica! Obligarea sefilor ca in probleme importante sa-si consulte subordonatii ----> principiu de baza al conducerii participative modeme. 1.1.2. Managementul clasic si stiintific 1.Cine este autorul cartii "Bogatia natiunilor" 1776? Adam Smith 2. Cum este considerata cartea "Bogatia natiunilor" 1776, a carui autor este Adam Smith? Prima lucrare remarcabila din domeniul stiintei conducerii. 3.Care este esenta cartii "Bogatia natiunilor" 1776, a carui autor este Adam Smith? Prezentarea avantajelor diviziunii muncii si principiul retributiei differentiate 4.Cine sunt participantii la procesul productive? Muncitorii si patronii 5.Ce se analizeaza in manag clasic al sex XIX? Ridicarea productivitatii individuale, identificarea elementelor procesului productive, functiunile conducerii, stilul de munca al conducatorilor, eleborarea principiilor administrative 6.In mng classic nu au fost identificate legaturi intre elementele procesului, nu exista influenta mediului exterior asupra sistemului productive sau diferentieri pt elem procesului. Ce reprezinta toate aceste particularitati? Carentele si limitle mng classic 7. Care este noua ramura a mng industrial? Ingineria metodelor 8. Care sunt propunerile teoreticianului Tylor in ceea ce priveste diviziunea muncii pt un climat de munca cooperant? Metode retributive stimulative, impartirea profiturilor intre patroni si angajati. 9.De ce anume trb sa dispuna un nmger in conducerea procesului productive? Stat major lO.Din ce se compune statul major de care dispune un mnger in conducerea procesului de productie? Specialisti care intevin direct in productie 11.Care sunt domeniile initiate de Fr Taylor si adeptii mng stiintific, in conducerea productiei? Studiul timpului, miscarilor, muncii, ingineriei industriale 12.In ce consta atitudinea rigida fata de elmentul uman, cauza gandirii limitate in ceea ce priveste domeniul in conducerea productiei? Nu se apreciaza rolul contextului social, nu accepta variatii in fct de caracterul individual al fiecarui muncitor 1.1.3.Mng administrativ si mg birocratic 13.Cum sunt cunoscute in istoria stiintei conducerii, principiile fonnulate de francezul Henry Fayol, care izvorasc dintr-o analiza fina a sistemului productiv? Principii administrative ale conducerii l4.Cine este autorul lucrarii "mng general si industrial"? HenryFayol 15.In lucrarea lui Fayol'nmg gen si ind" sunt commentate 14 principii generale ale conducerii aplicabile unor sisteme. Care sunt aceste sisteme? Productie, servicii, commercial l6.Cele 14 principii gen ale conducerii lui Fayol, identifica 5 functii de baza ale mng.Care sunt aceste functii? Planificarea, organizarea, comanda, coordonarea, controlul.

Ce sustine org birocratica? Un rnng rational. conºtientizarea acestora de rolul lor În realizarea cantitativã ºi calitativã a producþiei. Cele 8 secrete ale excelentei În afaceri sunt: 1) Obþinerea asentimentului în acþiune . capacitatea de adaptare Ia o producþie de bunuri foarte diversificatã . initiativaunitatea personalului 19. disciplina. unitatea de conducere. 18.Care sunt cele 6 activitati de baza ale unei intreprinderi? De productie.Ce devin Proprietarii inlocuiti in propunerea lui Weber? Actionari ai firmei 31.( fig.Care este persoana de baza de care depinde disciplina? Conducator 22. 29.4 Managementul modern Cea mai nouã dimensiune a managementului o constituie MIS . creativ. Peters ºi Waterman în Search of excellence demonstreazã cã excelenþa În afaceri reprezintã un deziderat împlinit doar dacã managementul conduce la eficienþã ºi eficacitate într un mediu cooperant . ordinea.Evidenþa riguroasã a utilizãrii capacitãþii de producþie.Denumiti procesul prin care conducatorul este amabil. 14) .Care este caracteristica autoritatii si responsabilitatii? Asigurarea indeplinirii responsabilitatii manageriale 2l. stabilittaea personalului. Modelul 7S scoate În evidenþã cã nu existã o ordine preferenþialã sau o ierarhizare Între aceºti factori. de comanda. consecinta a intelegerii dintre angajat si institutie 24.l pag. Care este cheia succesului in marirea productivitatii muncii? Satisfacerea nevoilor de baza ale muncitorilor 1. Care sunt cele 14 princiipii ale adminst . iar strategia adoptatã implicã reconsiderãri la nivelul celorlalþi factori de succes. Caracteristica sistemelor de productie contemporane o constituie flexibilitatea lor. MRU a evoluat generând metode de stimulare ºi motivare a muncii personalului angajat.Cum se caracterizeaza ordinea? Un loc pt fiecare si fiecare la loculul sau 26. implementarea unor sisteme de retribui re În care atât câºtiguri le cât ºi pierderile sunt împîrþite cu patronatul.Cum se desfasoara ierarhizarea? De la varful institutiei spre nivelele subordonate 25. elem si comportamente prestabilite si riguros determinate.1. ierarhizarea. contabila si administrative. Firma de consultanþã Mc Kinsley a realizat un model al succesului asigurat de 7 variabile independente. foarte util pentru facilitatea procesului decizional managerial .conditii definite de Fayol? Diviziunea muncii. stimulativa. subordonarea interesului particular fata de cel general. comerciala. echitatea. propunere facuta de Weber? De catre specialisti tehnocrati angajati 30. securitate. autoritate si responsabilitate. dar care se condiþioneazã reciproc ºi influenþeazã deciziile strategice.Cum se numeste directia in care s-au aprofundat teoriile rnng classic a teoreticianului Max Weber? Organizarea birocratica 28.l7.ce cuprinde activitãþile concentrate pentru a crea un sistem de informaþii corespunzãtor.Cine conduce activitatile similare dintr-o organizatie? Un singur sef 23.sistemul informaþional managerial . impersonal.Cu cine sunt inlocuiti proprietarii societatii. tendinþa de Încãrcare maximã a utilajelor este înlocuitã astãzi cu o analizã a logisticii fabricaþiei care În esenþã realizeazã o combinare optimã a factorilor de producþie ºi distribuþie astfel încât produsele sã se realizeze cu costuri minime.Ce reprezinta diviziunea muncii? Specializarea muncitorilor si reducerea efortului uman 20.Cum trb sa fie retributia? Echitabila. Echitate 27. salrizarea personalului. centralizarea. cinstit si egal in relatiile cu toti subordonatii. financiara.

Care sunt cele trei forme majore a practicii manageriale? politice sociale . dupã care trebuie sã se orienteze conducãtorii care doresc sã facã faþã dezordinii ºi fluctuaþiei interne ºi exteme .o grupare .1.2.implementarea.principala bogatie a organizatiei .rutina experienta acumul. 4..2.functionarea si controlul sistemelor industriale. 2.Etapele definitorii in evolutia managementului industrial sunt reprezentate de: scoala conducerii stiintifice.2) Dezvoltarea capacitãþii de a asculta clientul 3) Crearea unui climat care favorizeazã autonomia ºi a spiritului inovator 4) Obþinerea productivitãþii pe baza motivãrii personalului 5) Mobilizarea în jurul unor valori fundamentale 6) Consideraþie faþã de cei care ºtiu sã facã 7) Construcþia unei structuri simple ºi adaptive 8) Combinarea rigorii cu supleþea În anii 80 s-a lansat teoria haosului economic: conducãtorul trebuie sã scoatã filma chiar ºi parþial dintr-o dezordine care nu poate fi controlatã.definind legi. S-au elaborat 42 de principii ale managementului haosului.SOLUTIA CONTINGENTATA=>fenomenele din organizatii se regasesc in modelele logice. Este in esenta o entitate sociala .talentul de a convinge colectivitatea.Watermann? Cauta solutii pentru problemele intreprinderilor confruntate cu un context socio-economic de criza si cu un mediu instabil . in stiintele th-economice 1.Ce cauta teoriile modeme dezvoltate de Ansoff. 3.Care este ideea esentiala in teoria managementului modern? O reprezinta identificarea celor mai eficiente metode prin care se poate realiza mobilizarea si motivarea angajatilor. interpretata si catalogata :arta sau stiinta 4. specifica care divizeaza sarcinile si responsbilitatile componentilor organiz. 2. 3Cum trebuie interpretata conducerea? Conducerea treb.Definiti unitatea productiva.Ackoff.Care sunt instrumentele de baza ale conduceri? Instrumentele de baza ale conduceriisunt: intuitia. Are un caracter th-ec.La ce duc metodele modeme de modelare si simulare matematizata ale proceselor de productie? Duc inevitabil la o tendinta de universalizare a atitudinilor conducerii fata de perceptia fenomenelor si a derularii procesului decizional.organiz..5. printr-o serie de obiective prestabilite in functie de rezultatele ce doresc a fi obtinute. atitudinea de adaptare la condiþiile reale fiind singura ºansã de existenþã.Care sunt cele 2 tendinte in solutia contingentata ? l-aceasta este cea mai buna cale 2-fiecare situatie este unica. . scoala comportamentului uman scoala sistemului social scoala sistemului socio-economic.cu o struct. 1.Integrarea manag.managerii dispun si aplica in conditiile unorprobleme asemanatoare decizii similare.principii.PROCESUL DE MANAGEMANT 1.iar intreprinderea trebuie considerata un sistem deschis dependent de mediul socio-cultural. S.putin previzibil.atribuiau disciplinei o puternmica tenta de arta 5.1.norme si metode cu privire la proiectarea.Drucker.Solutia contingenta de management l.clasificarea principiilor În 7 categorii globale urmãrind realizarea unei concentrãri a acþiunilor nominalizate: A) Inovare ºi calitate B) Oamenii: mobilizare ºi polivalenþã C) Structurile: simplitate ºi descentralizare D) Stilul de conducere E) Relaþiile cu partenerii F) Obiectivele întreprinderii 1.Definiti stiinta conducerii productiei.

actiunilor angajatilor in consens cu obiectivele organizatiei.prin care se reliz. Definiti planificarea.Definiti conducerea. 7.planificarea .motivarea si stimul.control 2 . Reprez.Ei vegheaza ca product.productiva ..3.stab.istab. functia manageriala .Definiti middle managers. in practica a politicilor si strateg.ale sistemului productiv .directi cu activ.4. cu rez cat mai bune. Prima linie manageriala o formeaza responsab. Enumerati functiile managerial -planificare -orgamzare -conducere . obiectivele propuse fiind cel mai critic atribut al manag. 4. prestab. 8. sa se desf. de muncitori . 3 .organiz.Definiti top managers..clasificarea ierarhicasi prezicerea nivelului conducatorului .1. modului de colab. Repartizarea sarcinilor .etc.gruparea acestora in departam.intretinere. pt intreaga activ.Definiti managemantul.FUNCTIILE MANAGEMENTULUI 1.dintre grupuri sau pers. 1.Definiti eficacitatea.forta de munca. sistemului. si a caror decizii afecteaza toata struct. Sunt conducatorii care isi desf.rezuItat al utiliz unei cantitati cat mai reduse de resurse -mat prime.stab. de bunuri. ale sistemului:prosuctie .laboratoare.toti avand in subordine grup.De eate categorii sunt aptitudinile manageriale? conceptuale . cu tanspun.priceperea cu carea au fost analizate condit.3.Eficacitatea si eficienta 6.Cum se definesc conform ierarhiei mai mult categorii de conducatori? Ei fiind dispusi la diferite nivele cu sarcini si responsabilitati specifice. 1.care implica utiliz fluentei conditie pt atragerea .Nivele manageriale 6.maistrii. Sunt conducatorii din varful ierarhiei organizatiei.compararea acestora precum si corectare a abaterilor in urma analizei cauzelor.sefii de echipa.econorruce 1. viitorul organiz.Functiile manageriale 1.o serie de sefi de ateliere . Reprez un cumul de activitati efectuate pt atingerea obiectivelor organizatiei.Ei stab. 1. de top mang. un vol. 8.1. monotorizarea rezulultatului din activit.efectuate.cercetare. 9.conducerea si controlul resurs. Reprez gradul in care organizatia isi indepl. activit.organizatiei.controlori de calitate. Definirea obiectivelor. Definiti controlul.control. la nivel mediu al organiz.. 7.fiind o conditie esentiala in asigurarea desfasurarii corespunzatoare a procesului orgazitional si decizional.Cum se realizeaza procesul de conducere? Se realizeaza asupra unui sistem a caror structura este dispusa in nivele pe baza unei organizari ierarhi ce cadru.pt a realiz.3.Definiti eficienta sau randamentul Poate fi def cantitativ.vanzare.deoarece ea releva abilitatea.precizand obiectivele si atrategiile pt realizarea acestora. Controlul este fct manag . functionale si alocarea res pe depart.Ei mai au in subordine minim 2 nivele .respons.fiind respons.energie .2.precum si masura in care deciziile luate au fost corespunzatoare. si previzionarea perform.. 5 .Definiti first-line managers.3. Roluri si aptitudini manageriale 1. Definiti organizarea. prin: . 10.coordonatori ai unor depart.managerii prin definitie avand in subordine personal uman pe care-l conduc.si situatiile initiale . sarcinilor si evidentierea resurselor necesare pt atingerea scopurilor propuse.

8. receptand informatiile despre organizatie.Rezolva conflictele dintre subordonati .transmite informatiile primite din exterior sau de la altii subordonati.Ia actiuni corective in perioada disputel. cunoasterea specializata a diferitelor operatii. la motivarea eforturilor. analizand rapoartele periodice. 7.Ce presupun aptitudinile tehnice? Aptitudinile tehnice presupun intelegerea si cunoastereaproduselor. la membrii organizatiei.La ce servesc aptitudinile umane? Aptitudinile umane servesc la insuflarea in randul angajatilor a increderii in propriile forte. relevante pentru firma si cu efecte sesizabile in intreaga structura a organizatiei. tehnologiilor.emite memorii.In categoria aptitudinilor umane sunt incluse o serie de stiluri si metode de lucru care au ca scop: motivarea antrenarea comunicarea cu subordonatii rezolvarea starilor conflictuale crearea unui climat de munca participativ in care angajatii sa nu se considere marginalizati sau neglijati. Rolurile decizionale sunt caracterizate prin: a) Intreprinzator . comunicarea. rezultate . intalnirile.Adopta modificari in concordanta cu schimbarile mediului c) Alocator de resurse .stabileste strategii.Ce reprezinta aptitudinile umane? Aptitudinile umane reprezinta abilitatea de a lucra direct sau prin intermediar cu membrii organizatiei. . influenta educarea si consilierea. ele fiind definitorii pentru nivelul de baza al conducerii firmei.supervizeaza proiectele si etapele intermediare b) Corector al tulburarilor . telefonul. 4. metodelor de lucru si a echipamentelor din dotarea firmei. initiaza proiecte de imbunatatire .La ce ajuta aptitudinile tehnice? -interpretarea caracteristici lor si performantelor care definesc produsele si procesele de productie. 6. S.La ce ajuta managerii aptitudinile conceptuale? -Aptitudinile conceptuale ajuta managerii sa ia decizii in situatiile conflictuale dificile. 3. planuri. actiuni.or si a crizelor . observarea analitica si competenta a fazelor de lucru si utilizareacu randament maxim sculelor si utilajelor. rapoarte c) Purtator de cuvant .Centrul informational intern si extern.conduce ceremonialul de primire semneaza documentele oficiale stimuleaza subordonatii b) conducator responsabil pentru actiunile initiate in vederea activi zarii subordonatilor: motivarea. c) legatura mentiunea si dezvolta reteaua de informatii din interiorul si exteriorul organizatiei folosind: posta. IO. la eliberarea energiilor creatoare si la dezvoltarea simtului de responsabilitate.transmite informatii catre exterior cu privire la politici.Rolurile informationale sunt caracterizate Plin: a) Monitor.tehnice -manageriale 2. b) Diseminator .pentru comunitate este considerat expert in domeniu fiind un consultant in problematice de specialitate 11 .Rolurile interpersonale sunt caracterizate prin: a) figura reprezentativa: .decide cum se distribuie resursele .Care sunt categoriile de responsabilitati pe care H Minzberg le-a identificat pentru un conducator? interpersonale informationale decizionale 9..

relatiile cu salariatii .Cine a formulat responsabilitatea economica? MFriedmann 14.determinate sau reproductibile .Ce presupun resp.tranzistori.1.ci in primul rand prin ceea ce este cuprinzator si general. 16. Care sunt categoriile de responsabilitati sociale? .Cibernetica si gandirea sistemica l.1 Probleme manageriale 2.ecologie si calitatea mediului inconjurator . 4.stabileste prioritatile si bugetele d) Negociator .presupun obligativitatea conducatorului si a organizatiei de a lua hotarari in conformitate cu legea.Cwn este comportamentul managerilor fata de responsabilitatile sociale? -obstructionist -in aparare -acomodativ -activ 17. Din ce deriva resp.necesitatile comunitatii . etice? . a bugetelor . a dotarilor politicile de vanzare relatiile cu actionarii relatiile cu agentiile guvemamentale relatiile cu consumatorii CAP. 2.1. legale? .protectia muncii si sanatatea angajatilo protectia produselor.responsabilitati etice . comportamentul firmei trebuind sa respecte societatea si legislatia care o protejeaza.responsabilitati economice 13.deriva din faptul ca trebuie aliniate obiectivele economice cu cadru legal.Elmaghraby sistemul industrial? Ca fiind "o reuniune de elemente" care se interconditioneaza intre ele si care functioneaza in scopul realizarii unui obiectiv comun.responsabilitati legale .actiunile filantropice .datele initiate precum si rezultatele finale.reprezinta departamentul in perioada negocierii contractelor de munca.roti dintate .reprezinta interesele departamentului 12.IT ACTUL DECIZIONAL MANAGERIAL 2. respectand drepturile individuale si ale comunitatii.analizand toate comportarile ei posibile . a echipamentelor..tratand o anumita masina nu prin prisma unei actiuni individuale.in masura in care ele sunt regulate . 3. vanzarilor.Cum defineste S.atitudinea fata de persoanele dezavantajate si minoritare . lS.Ce este cibernetica? Cibernetica este o teorie a masinilor care nu construieste si analizeaza obiectele:mecanisme .ea nu raspunde intrebarii "ce este acest obiect" ci "ce face acest obiect" fiind o disciplina functionala si de comportament.Ce se intelege prin sistem cibernetico-industrial? . 5.In ce domenii este evaluat comportamentul managerilor in societate? . impartiale.ci investigand modul de comportare a acestora .Cu ce se ocupa cibernetica? Se ocupa cu toate formele de comportare .referindu-se la o multime ca atare sin u la vreun element individual din multime.responsabilitati discretionare .Ce reprezinta teoria generala a sistemelor? Reprezinta disciplina stiintifica care elaboreaza metodologia de investigare a sistemelor indifferent de structura si natura elementelor componente.

6.Prin ce sunt identificate contabil elementele iesirii? Prin venituri.1.Prin ce sunt identificate contabil procesele de productie? Prin costuri fixe. 2.Scurta caracterizare a elem.Din ce este compus sistemul industrial? Are o structura complexa. Sistemul productive si mediul O. 5.Pe eate nivele este stratificat mediul ca sfera de influenta asupra sistemului de productie? Doua nivele cuprinzand : factorii si elementele ce se gasesc in afara granitei organizatiei si care prin comportamentul lor au posibilitatea de a afecta rezultatele preconizate.ei fiind beneficiarii elementelor de iesire .ocupandu-se cu organizarea combinarii factorilor de productie si de distributie .Orice tip de unitate productiva sau diviziuni ale acesteia . 10. a.in vederea atingerii obiectivului propus.3 . 3.Care este punctual de plecare in proiectarea unui sistem productiv? Punctual de plecare il constituie definirea elementului sau a elementelor de iesire obiectivele de obicei bunuri :servicii.ca urmare a desfasurarii unor procese dirijate. 9.indeplinirea masurilor ce au fost hotarate. 8.au o serie de conexiuni exteme lDin ce este constituita structura sistemului productiv? Dintr-o multitudine de elemente ordonate .luarea deciziei cu privire la masurile corrective facuta pe baza informatiei primate de la monitor.Care este elementul de baza al sistemului regasit in procesul de productie? Forta de munca. 7.acolo unde decizia influenteaza elementele intrarii in sistem. 3.Ce sunt clientii? Sunt persoanele sau alte institutii din mediul care solicita bunurile sau serviciile intreprinderii .sa fie dispusa in cantitatea solicitata si la calitatea impusa .care pe langa legaturile inteme deseori greu de optimizat. a.masini si oameni aflate in interactiune pe baza unei metode de lucru si care se autoregleaza prin intermediul unui factor constient de natura umana.semifabricate sau reperele utilizate de fabrica pentru a realiza bunurile sau serviciile.elementele principale care il compun fiind materialele. b.construite in principal din resurse .Care este sarcina logisticii industriale .Ce reprezinta piata fortei de munca? Piata fortei de munca reprezinta o parte din populatia mediului care vor lucra sau vor colabora cu organizatia.are o structura asamblata constituita dintr-o multitudine de elemente ordonate.2.Ce importanta are functia de control? Poate sa faca parte nemijlocit din sfera de competenta a conducatorului de productie .Ce sunt materiile prime.1.au o serie de conexiuni exteme.din punct de vedere financiar fiind considerate venituri.dar mai frecvent ea este incredintata unui colectiv de salariati din subordine..deterrninand succesul economic al firmei.la timpul optim si in locul potrivit . 5.Prin ce sunt identificate contabil elementele intarii? Prin costuri variabile. b. 2.personalul muncitor si informatiile. sistemului cibenetico-induistrial 1. 4.cu efecte notabile in minimizarea costurilor.echipamentul si utilajele. .diviziune a managementului? De a asigura ca materialul adecvat.care pe langa legaturile inteme deseori greu optimizate . 2.Ce sunt fumizorii? Sunt organizatiile care dau materia prima .Ce este sistemul productiv? Sistemul productiv.semifabricatele? Sunt elemente asupra carora se actioneaza de catre oameni direct sau prin intermediul masinilor pentru a fi transformate in produse finite .acolo unde decizia se extinde asupra structurii echipamentului tehnologic 2.De eate feluri poate fi controlul deciziilor?Enumerati. 4.In eate parti poate fi impartita functia de control?Enumerati. 11.

5.Pt ca deciziile adoptate sa fie corecte. 4.Prin ce se defmeste mediul international? Motivarea prioritatilor nationale si achimb continua a nevoilor socialein taril.e beneficiare de bunuri si servicii ale organizatiei reprezinta principalul efect al mediului international 2. 3.Care sunt problemele care duc la un rezultat scontat in analiza sistemica? -efecte economice sub nivelul planificat -neresp termenelor programate pt incheierea unor activ -efecte neprevazute datoratae dereglarii comportarii unor factori cunoscuti.nivelul dobanzilor .prodesele firmei nu mai au desfacere.sa abordeze diferite faze ale procesului decizional comform unor metode specifice .metoda moderna de investigare a unei decizii de calitate .fiecare alternativa are posibilitatea de a atinge un rezultat .managerii treb sa fie rationali .despre evenimentele viitoare si altemativele posibuile sunt incomplete. obiectivele initiale.colaborand cu specialistii in analize si cu alti conducatori.parcul de masini si utilaje nu este reparat in timp util .rez lor depinde de acuratetea si justetea deciziei pe care conducatorul o adopta dupa un proces de analiza corespunzatir:activ productiva nu se desf ritmicsi continuu. abateri de la desf previzionata a evenimentelor . 2. organizatia trebuie sa aplice aceste cuceriri stiintifice care vor schimba.cand virtual nu se stie nimic si inf sunt dificil de obtinut. 6. varsta medie.evalueaza caracteristicile dinamice ale sist si sensibilitatea acesteia tinand cont de : -limitele functionale ale sistemului -reactiile si ambianta sistemului -caracteristicile variabile ale fiecarui elem component 2.1.dar inform despre elementele componente .val monedei nationale.1.Ce presupune riscul? Riscul este caracteristic stohastice care au ob .rez SW1t nu le .ea fiind asimilata cu "situatia neagra".Definiti mediul economic Mediul economic.cea mai rea.strategiile si inf corespunzatoare bine precizate .rata somajului. . de multe ori.Ce evalueaza analiza sistemica? Analiza sistemica. este reprezentat de acei furnizori care asigura "sanatatea economica"a tarii sau a regiunilor in care opereaza :puterea de cumparare . functionarea si structura intreprinderii. 8. 2.4 Probleme manageriale 1.Care sunt problemele manageriale? Zilnic managerul se confrunta cu o serie de probleme.Analiza sistemica si procesul decisional 1.transp intenn este costisitor si necorespunzator .cu ajutorul unor metode atatistice.Ce presupune certitudinea? Presupune probleme detenniniste care dispun de toate inform procesului decizional:ob este clar precizat .sunt depasite consumurile specifice de mat prime . nivelul educational.in care managerii cunosc ob pe care le doresc sa fie indeplinite . legislatia protectionista cu privire la investitii fiind tot atatea elem ee care influenteaza puternic functionarea si dez organizatiilor 9. 7.S.Ce reprezinta componenta socioculturala? C S a mediului tine cont de distributia si densitatea populatiei.Ce presupune incertitudinea? Caracteristica prob nedeterminate.cu toate ca prob si obiectivele sale sunt nec1are . normele de comportament.fiecare strategie -alternativ a-are un singur rezultat.inteligenti si sistematici . managerul trebuie sa fie Ptr ca deciziile adoptate sa fie corecte .6. 10.sistemul de trate.Ce cuprinde mediul tehnologic? Mediul economic cuprinde cunostintele stiintifice si tehnologice avansate pe care societatea le poseda si le pune la dispozitia industriei ca o conditie primara pentru asigurarea eficientei.retehnologizarea liniei de fabricatei nu respecta graficul de implem .Definiti mediul legal-politic Include reglementarile guvemamentale si locale precum si actiunile politice pt schimb legislatiei care pot avea o influenta benefica asupra viitorului organizatiei.dar datorita evenim in timp . obiceiurile si valorile existente in comunitate a sau regiunea in care functioneaza intreprinderea. Ce este ambiguitatea? Este cea mai dificila situatie in care decizia totusi treb luata .

III STRATEGII MANAGERIALE DE FIRMA 3. 2.forta competitiva ADL .sistem -analiza functionala -evaluare variante -implementarea solutie 5. CAP.arata ca optimizarea fiecarui subsistem component in patre nu are ca rez optimizarea intregului sistem .Enumerati etapele procesului decizional si al analizei sistemice. Little (ADL) 6.se impune ca dupa orice modif intre un subsistem sa fie analizate consecintele acesteia in celelalte subsisteme cu care sistemul analizat are legaturi. -selectare . Ce cuprinde portofoliul de actiuni? Totalitatea actiunilor cu caracter strategic care se afla in evidenta intreprinderii si cu ajutorul carora se indeplinesc politicile de realizare a obiectivelor stabilite. Matricea BCG 1. prin restrictia de legatura .pozitia pe piata Mc Kinsley . 13.Cum sintetizeaza Descartes cele patru principii celebre ale Metodei StiintificeStiinte -principiul evidentei.3.pozitia concurentiala 7 .Ce arata relatia de coordonare? Relatia de coordonare .alt principiu al analizei sistemice .1.a nu accepta nimic ca adevarat decat ceea ce stiu in mod evident -principiul analizei...facilitand astfel rez problemelor I -principiul sintezei .de a diviza examinat in atatea partjcat este posibil si necesar pt a intelege compon partilor .formulare problema -evaluare . Matricea generica de analiza a DAS-urilor este bazata pe teoria lui: Ansof 3. Ce prezinta marticea generica? analiza normativa si descriptiva diferentiaza DAS-urile intreprinderii utilizeaza date si informatii 4.Ce se impune prin restrictia de legatura? Pornind de Ia considerentul ca orice schimbare intr-un subsistem are consecinte asupra celorlalte subsisteme.Care sunt criteriile de masura pentru sistemul decizional? PT sistemul operational: -productivitatea muncii -ritmul de lucru -rentabilitatea activ de productie -prodictia nedeterminata -durata ciclului de fabricatie -pretul de cost Pt sistemul decizional : -gr de organiz al productiei (stsre entropica) -gr de penetrare a deciziilor -viteza de difuzare a deciziilor Pt sistemul informational:-timpul de culegere si prelucrare a datelor -eficienta fluxului datelor -viteza de calcul 6..dea face tot timpul masuratori complete astfel incat sa avem certitudinea ca nu sa comis nimic din ce putea fi relevant pt problema analizata 4. Care sunt atractiile pieteti la fiecare matrice? .Care sunt cele mai cunoscute metode de eneliza a portofoliului de activitati? Matricea Boston Consulting Group (BCG) Matricea Mc Kinsley Matricea arthur D. solutiile sunt greu identificabile 5.principiu de baza al analizei functionale .limite .de aconduce gandirea in mod ordonat incepand cu elem cele mai simple si mai usor de cunoscut -principiul clasificarii. Care sunt atuurile intreprinderii la fiecare matrice? BCG . Ce critici se aduc la adresa metodelor bazate pe matrici generice? reprezentarile sunt rigide si infIcexibile metodele nu evidentiaza avantajele de care beneficiaza organizatia in conditiile utilizarii sinergiei au un caracter profund mecanic lipsa de orizont strategic.

Care sunt aceste doua directii? partea de piata relativa (pozitia pe piata) rata de crestere a pietei (atractia sectorului) ll. Ce strategie este indicata pt vacile de muls? . 10. De ce au nevoiie dilemele? de finantare pt dezvoltare de lichiditati pt a fi transformate in vedete altfel se pot transforma usor in caini 31. structurii lichiditatilor degajate de activitatile prestate 18.4 cazuri Mc Kinsley . De ce este cota relativa de piata preferata partii de piata raportata in valoare absoluta? Pentru ca delimiteaza mai precis pozitia DAS-ului si nu depinde de structura pietei 14.BCG . In calcularea pozitiei pe piata.atractia pietei pe termen mediu ADL .Ce inseamna daca DAS-ul este situat la !O? Ca are o piata de 10 ori mai mare decat cea a concurenti lor 17. Cota relativa din piata da informatii asupra: -structurii costurilor din DAS . Cum poate fi calculata rata de crestere a pietei(RCP)? Procentual 20.rata de crestere Mc Kinsley .Ce reprezinta rata de crestere a pietei? Un indicator al atractiei sectorului 19 .Care sunt aceste categorii? Vacile de muls Vedetele Cainii Dilemele 24.1 la 10 15. Ce reprezinta cainii? Domeniile de activitate strategica mai vechi. cu care intreprinderea nu reuseste sa intre pe piata 29.maturitatea meseriei 8. In eate categorii clasifica domeniile de activitate srtategica matricea BCG? In 4 mari categorii 23. cum va fi situat DAS-ul pe o scara logaritmica? De la 0..Ce reprezinta pozitia pe piata? Vectorul de pozitie concurential a a fiecarui DAS al intreprinderii 12. Pe axa absciselor. pozitai de piata a DAS-ului se raporteaza cu: Partea pe piata a principalilor concurenti 13.20 de cazuri 9. Ce inseamna daca DAS-ul este situat la 0. Ce valoare are un RCP realist si avantajos? Aproximativ 12% 22.1? Ca are parte de piata de 10% din piata medie a concurenti lor 16..Ce clasifica matricea BCG? Domeniile de activitate strategica ale intreprinderii in functie de pozitia rezultata din plasarea lor pe doua directii.Ce reprezinta vedetele? Domenii generatoare de surse financiare.9 cazuri ADL . Ce reprezinta vacile de muls? Domeniile de activitati strategice mature cu piata mare 25.Care este precizia realizata la fiecare matrice? BCG .Ce valori poate avea un RCP? Intre -10% si +30% 21.Cum este RCP in aceasta categorie? Este redusa 26 . care permit finantarea nevoilor proprii 28.Ce reprezinta dilemele? Domeniile de activitate strategica cu o puternica rata de crestere a pietei 30. Dar nevoile de finantare pentru productie? Sunt limitate 27.

Ce reprezinta capacitatea telmica ? . uneori. din pacate. punand la dispozitia analistilor o grila relevanta pentru demersul realizat 37. Stra tegii mana geri al e 3.Strategia de mentinere si pastarii pietei relative fara investitii 32. Ce caracter are capacitatea de productie? Are un caracter dinamic.Metode pt calcularea capacitatii de productiei 1.Strategiile de specializare---------------------CAP.2. Cum se determina capacitatea de productie? Se determina ca produs intre fondul disponibil de timp al perioadei considerate. Ce strategie este indicata pt vedete? Strategii de dezvoltare si investitie 33 . Ce este capacitatea de productie? Reprezinta productia de o anumita structura si calitate pe care o poate realiza o unitate productiva in decursul unui interval de timp dat in conditii tehnico-organizatorice bine precizate.Ce strategie este indicata pt caini? O optiune intre dezafectare si mentinere a situatiei existente 35.denumit indicator de utilizare extensiv . 5.intrun interval de timp dat in conditii ideale . Care sunt factorii care actioneaza asupra gradului de utilizare a capacitatii de productie? • regimul de lucru • durata reparatiilor planificate • abaterile.dotari de masini pe grupe tehnologice fondul de timp de lucru norme de timp 7. Care sunt cele mai severe critici legate de matricea BCG? a) reduce problemele strategice la doua dimensiuni reprezentate de indicatori cantitativ b) metoda. 36. 2.IV MANAGEMENTUL PRODUCTIEI 4.. inovatia d) conditiile macro economice fac ca.Care sunt cele mai importante avantaje matricei BCG? a) realizeaza o integrare excelenta a optiunilor strategice cu cele financiare. calitatea. 4. 8.1. In ce conditii isi pot schimba locul in matrice DAS-uri1e? Cu trecerea timpului si in functie de politicile aplicate. fiecarei categorii de situatoo fiindu-i specificata politica financiara b) realizeaza o vizualizare sintetica si permite reprezentarea simultana a tuturor domeniilor de activitate strategica dezvoltare de intreprindere c) are un pronuntat carecater practic.2. concluziile si recomandarile matricei sa nu fie cele mai adecvate 3. este utilizata deseori pentru legitimarea deciziilor deja luate c) metoda ignora unele elemente esentiale ale economiei de piata: pretul.dar tinand cont de anumiti factori specifici.consumul de timp pe unitate a de produs .in programarea productiei. Care sunt principiile care stau la baza calculului capacitatii de productie? • capacitatea de productie a intreprinderii • determinarea capacitatii de productie a unei intreprinderi nivelul de productie • existenta sau lipsa temporara a materiei prime nu influenteaza marimea capacitatii de productie.2. Ce reprezinta capacitatea de productie? Un indicator tehnico-economic care prezinta marimea posibilitatii potentiale productive ale intreprinderii . Ce strategie este indicata pt dileme? investitii pt a le transforma in vedete fara investitii penrtu a mentine piata de segmentare strategica pentru un tronson de piata ales 34. Care sunt parametrii capacitatii de productie? parametrii ce caracterizeaza volumul si structura productiei parcul de utilaje. 3.in special de natura tehnico-organizatorica.de la sortimentul de productie optim modificarea dimensiuni lor si caracteristici lor materiilor prime • gradul de calificare a fortei de munca 6.denumit indicator de utilizare intensiv si marimea caracteristicii dimensionale a unitatii de productie.

si echipamentul care asigura desfasurarea procesului de productie. 12.Pentru fiecare interval de timp limita maxima a potentialului productiv . b) un grup este format din doi sau mai multi membri care interactioneaza direct sau indirect. stabilirea obiectivului comun si un ansamblu de relatii intre indivizi. 4.In toate organizatiile apar cateva clase de norme care influenteaza comportamentul membrilor lor. Cu alte cuvinte. normele sunt asteptarile pe care le au unii fata de altii. sunt psihologic constiente de existenta celorlalti si percep ca fac parte din acelasi grup.deci prin controlul costurilor fixe sistematice. In trei parti.Este favorabil daca numarul membrilor se mareste? Nu.Ce reprezinta grupurile? Grupurile reprezinta unitatea constitutiva primordiala a sistemelor organizationale. La ce se refera costurile fixe? La acele cheltuieli independent de numarul de unitati produse in care se gasesc cladiri industriale .Conform acestor definitii. Care sunt aceste clase de norme? . 6.l.Care este cel mai important rol al grupurilor? Cel mai important rol al grupurilor este ca introduc la locul de munca umanitatea. 2. 5.GRUPURILE DE MUNCA -NOTIUNE SI STRUCTURA l. 2. 7.Care sunt conditiile existentei unui grup? Conditiile existentei unui grup sunt asumarea unor roluri. cele mai multe grupuri avand intre 3 si 20 de membrii 5. 3.1. Ce reprezinta capacitatea de regim? Productia maxima in conditii tehnico-organizatorice reale. coordonatele pe care se fundamenteaza grupurile sunt: a) un numar redus de membrii b) interactiunea c) atribuirea unor roluri d) existenta unui obiectiv comun 4.calitatea.caracterizand folosirea resurselor in conditii ideale. ca rezultat al unui interes comun sau pentru a indeplini un scop comun.Pragul de rentabilitate Capitolul V .Cum este marimea grupului de lucru? Marimea grupului de lucru este corelata cu satisfactia obtinuta. 11.etc. 3. se interactionaeza intre ele. Pe eate palti se imparte domeniul productiei?Enumerati. Manag grupurilor de munca 1.cu costurile . a-sistemul costurilor variabile b-sistemul costurilor fixe c-venitul brut al vanzarilor. 9. care sunt coordonatele pe care se fundamenteaza grupurile? Conform definitiilor de mai sus.1.Ce este managementul grupurilor de munca? Managementul grupurilor de munca constituie un domeniu vast al activitatii de conducere a organizatiilor. Pe eate cai se executa un control operativ al sistemului de productie • controlul elementelor intrari in raport cu ritmul lor de lansare . caldura sufleteasca si oportunitatea de exprimare individuala.Cum se pot defini grupurile? Grupurile au 2 definitii: a) grupul poate fi inteles ca un numar de persoane care comunica una cu alta.2. deoarece ritmul de dezvoltare a grupului va fi ma lent.MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 5.Ce sunt normele? Normele sunt metodele comportamentale pe care grupul le considera dezirabile si carora membrii grupului trebuie sa li se conformeze.deci prin controlul costurilor variabile • modificarea procesului si anume prin regruparea elementelor procesului . 10.

pozitia sociala sau prestigiul persoanei acordat ca o apreciere din partea grupului 13 . dar eterogen pentru activitati rutiniere.4 Comunicarea in cadrul grupurilor 1. Amintiti cateva cerinte care pot influenta mentinerea si dezvoltarea unui grup de munca eficient: a) membrii grupului trebuie sa fie compatibili din punct de vedere al aptitudinilor cu activitatea desfasurata b) grupul poate fi constituit omogen din punct de vedere al atitudinilor si valorilor impartasi te in comun . 2. Prezentati! a) roluri referitoare la munca b) roluri privind intretinerea vietii de grup c) roluri individuale.ceea ce conduce la echipe stabile. Ce este coeziune a? Coeziunea este o proprietate importanta..Care sunt fazele de dezvoltare a grupurilor? -Formarea -Rabufnirea -Normarea -Functionarea -Destramarea 5.In 1948 Benne si Sheats a realizat un inventar al rolurilor.Ce sunt rolurile? Rolurile sunt pozitii carora le este atasat un set de modele comportamentale dorite si asteptate de la fiecare membru al grupului.Care pot fi reactiile subalternilor la diferitele modalitati de exercizare ale puterii? rezistenta acceptare implicare 5. norme privind recompensarea angajatilor. 8. 3..Enumerati categoriile de putere: a) Puterea de referinta = referent power b) Puterea legitima = legitimate power c) Puterea de expert = expert power d) Puterea de recompensa = reward power e) Puterea coercitiva = coercive power 5. I2.Care sunt problemele frecvent intalnite in cardul unui grup de munca? Problemele frecvent intalnite in cadrul unui grup de munca sunt conflictul de rol si ambiguitatea rolurilor. unde nu se pune stingent problema compatibilitati lor c) capacitatea de influenta intre membrii este bine sa fie diferentiata deoarece s-a dovedit ca echipele cu membrii la fel de influenti sunt mai putin satisfacute si obtineau rezultate mai slabe in comparatie cu echipele in care unii membrii recunosteau ca sunt mai influenti decat altii.Aceste clase sunt: norme de loialitate. norme privind tinuta la locul de munca. 10. Este rangul. etc. care masoara gradul de atractivitate a grupului pentru membrii acestuia. iar posibilitatea exista daca grupul are o anumita putere.1.De cate feluri sunt rolurile si care sunt acestea? De doua feluri: desemnate si emergente.3 Puterea si autoritate in grupurile de munca 4. 5.Ce reprezinta statutul? Statutul reprezinta nivelul ocupat de un individ in cadrul grupului din care face parte.1.Ce este de fapt comunicarea? .2Formarea si dezvoltarea grupurilor 1. l l.Prin ce se defineste un grup? Un grup se defmeste prin obiectiv si caracteristicile persoanelor care il formeaza. durabile in timp si la satisfactie ca urmare a apartenentei.1. 9. Cand are loc aparitia unui grup? Dupa Yves Saint-Amaud (1978) aparitia unui grup are loc cand exista posibilitatea relatiilor.

. Care sunt aceste retele? Reteaua de comunicare formala sau informal a.1.Ce factori influenteaza demersul managerului pentru atingerea obiectivelor strategice? • motivatia • abilitatile • resursele 2 .In afara de comunicarea de grup. in X sau in forma de cerc.care determina o persoana sa efectueze o anumita actiune say sa tinda spre un anumit scop. 5..Comunicarea este un proces tranzactional (de schimb si schimbare) in care mesajul transmis si receptionat apartine atat celui care l-a transmis.Motivatia imbraca mai multe forme. ..defineste motivatia ca fiind totalitatea mobilurilor . comunicarea in cadrul grupurilor este definita astfel: " .Cwn poate fi directia transmiterii mesajelor? Directia transmiterii mesajelor poate fi verticala si orizontala.constiente say inconstiente . DEX Roman defineste motivatia: Dictionarul Explicativ al limbii Romane . 7. fapte. concizie si elaborat intr-un limbaj operational) obiectivul comunicarii • mediul in care se produce comunicarea transmiterea mesajului (suportul utilizat) receptia (calitatile receptorului) 4.2.De ce depinde comunicare de grup? Comunicarea de grup depinde de: • emiterea mesajului de transmis (calitatea emitentului) • mesajul (exprimat cu claritate.Definiti motivatia pozitiva. 2. Care sunt acestea? • motivatia pozitiva • motivatia negative • motivatia intrinseca • motivatia extrinseca • motivatia afectiva 4. 9. 8. in Y. cat si celui care l-a receptionat. propunerilor si nemultumirilor intre membrii grupului luarea deciziilor si transmiterea acestora evaluarea performantelor obtinute 6. discutarea acestora si transmiterea catre cei interesati vehicularea directa.2.Enumerati cele 3 categorii de comunicare! • comunicare verbala • scrisa • comportamentala. • interpersonala. respectiv reta in forma de lant. enumerati alte tipuri de comunicare: • comunicarea intrapersonala. comunicarea nu se refera numai la transmiterea mesajelor verbale. • publica • de masa. 5.In cadrul wlUi grup de munca se formeaza retele de comunicare. implicite si intentionate.De ce s-ar putea spune ca sistemele de comunicare prezina o importanta capitala in grupurile de munca? Se poate spune ca sistemele de comunicare prezinta o importanta capitala in grupurile de munca deoarece favorizeaza cunoasterea aspiratii lor personalului. imediata si nealterata a ideilor.Dupa Gregory Bateson si Jurgen Ruesch. 3. ci include ansamblul proceselor prin care subiectii se influenteaza reciproc." 3..Motivatia resurselor umane 5. chiar daca partenerii de comunicare nu constientizeaza acest lucru.Structuri si forme ale motivatiei l.Care sunt obiectivele comunicarii de grup? Obiectivele comunicarii de grup sunt: informarea corecta si la timp a membrilor grupului formarea de opinii in legatura cu diferitele evenimente. promoveaza relatiile interpersonale si creeaza coeziune de comportamente si interese in organizatie. sentimente si emotii. In plus intervine schimbul de idei.

d. educatia • experienta efortul 3.largind continutul posturilor • particularizarea motivatiilor in functie de personal .p.angajand chiar la o individualizare acordarea motivatiilor ee treptat pt adez si nu alt sist motivational • utiliz combinata a motiv ee si moral-spirituale .v al echitatii? • loialitate • cooperare • atasament • initiativa • productivitate 5.Definiti motivatia intrinseca.Problema echitati la locul de munca l.p.creativitate .relatiilor interumane sau asupra activitatii. Motivatia negative este produsa de stimulii cu actiune negative .ci din efectele muncii. pag 103 5. Care sunt modelele organizationale recunoscute? • modelul traditional • modelul relatiilor umane • modelul resurselor umane vezi tab 9. 5. 8. 2.2.gandire .relatiilor interumane sau asupra persoanei.Definiti motivatia cognitive Este produsa de nevoia de cunoastere .Definiti motivatia negativa.2.(indirecta) Este generate de elem din afara individului..e mai usor acceptat un salariu mai mare care da nastere unei motivatii puternice . 6.. 7.Care sunt factorii care contribuie la percepria unui angajat asupra contributiei sale? • abilitatile • .care le stimuleaza posib si constituie noi provocari.care nu izvoresc din continutul muncii.d.inhibitory .decat situatia inversa care este intolerabila.Este produsa de stimuli cu actiune favorabila asupra persoanei .angaj nu are in vedere un etalon .perceptie si stimuleaza indeosebi activitatea intelectuala. ( directa) Isi are radacinile in trebuintele personale ale individului .avand ca scop eliminarea unor efecte comportamentale nedorite.ci va compara retributia lui cu cea a unei pers aflate intr-o situatie similara • inechitatea apare atunci cand un angajat considera inegal raportul dintre ceea ce ofera si ceea ce primeste • nechitatea creeaza o tensiune pe care angajatul incearca sa o inlature • de obicei perceptia de inechitate in sensul unei remuneratii mai mici este mai des intalnita decat invers .v al echitatii? • compensatiile banesti • securitatea • responsabilitatea • promovarea siguranta muncii 4.autodepasire.este specifica structurii interioare si nu impusa di exterior.Care este contributia angajatilor d. 9 .Care sunt cerintele in tratarea proceselor motivationale? • angajarea si utiliz in cadrul firmei de persoane care apreciaza rez pe care acesta le furnizeaza determinarea elem pe care oamenii si le doresc si oferirea lor ca recompense • asigurarea salariatilor cu sarcini interesante .Care este contributia organizatiei d.Care sunt coordonatele echitatii la locul de munca? • in judecarea nivelului compensatiilor .Definiti motivatia extrinseca.

Modelul motivational propus de Skinner conduce la ideea ca: Organizatia devine un mediu de invatare . dar efectul pozitiv nu este de lunga durata.2.Recompensele vor incuraja un anumit comportament. 3 .2 Modelul expectantei(sau al asteptaii) l.Prin ce este caracterizat modelul expectatiei? Prin complexitatea pt ca evidentiaza posib obtinerii unor rez diferite in urma aceleiasi actiuni. 6.cand angajatul stie ce are de facut.Care este ideea de baza a lui Skinner in consolidarea motivatiei? .de formare a unor reflexe conditionate prin intermediul carora managerii pot obtine dirijarea comportamentului angajatiilor in directia realizarii obiectivelor propuse.cand angaj nu are studiile necesare • -prob climatului .2. 4. 5.5.ofera oamenilor un sens pentru efortul depus si da satisfactie atunci cand scopul a fost realizat.Care sunt regulile de baza in demersul motivational? • -comportamentul recompensat se repeta .Care sunt cauzele care pot induce in eroare in analiza problemelor motivationale? • -Problema comunicarii.efortul si osteneala devin mai usor suportabile 5.Cum sunt vazuti banii de catre angajati? . 3.6. .dar nu are conditii favorabile 2. constituie o lezare a relatiei cu mediul profesional si are aspecte distructive in relatia om. imbracaminte.Dmotivarea l.constituie un stimulent important al ego-ului .2.Cum este vazuta competitia de catre angajati? .CWll se manifesta demotivarea? Se manifesta prin scaderea cantitatii si calitatii muncii.munca. etc.Analiza prob motivationale . Descrieti modelul motivational al expectatiei: 5.Care sunt pasii importanti ce trebuie urmati pt stabilirea unui sistem de consolidare pozitiv? • alegerea comportamentului tinta • stabilirea unor standarde rezonabile • alegerea consolidatorilor • realizarea unor proceduri sistematice de recompensare 8.iar cel sanctionat nu se va mai repeta • -pt ca un factor sa fie motivator este necesar ca angajatul sa creada ca ii va satisface o nevoie • -de obicei .3 Factori motivatori in organizatie 1 Care sunt factorii motivatori in organizatie? • teama • banii • competitia 2.un comp recompensat constituie o motivatie mai puternica decat unul sanctionat • -comport dorit este mi probabil deca recompensa intervine imediat 3. 4.de sporire a productivitatii..Conditionarea lui Skinner poate fi scrisa astfel: Comportamentul tmta +Consolidator = Repetarea comportamentului 7.Care sunt sursele demotivarii? fenomenul alienatiei in munca lipsa unor obiective clare incompatibilitati intre calificarea angajatului si solicitarile de la locul de munca absenta feed-back-ului sau utilizarea feed-back-ului negativ .cand angaj nu detine abilitatile fizice si mentale necesare activitatii • -Prob pregatirii.Teama poate fi un factor: . locuinta.cand angajatul nu ainteles ceea ce trebuie sa faca • -Prob abilitatii .Care sunt variabilele fundamentale ale modelului expectatiei? • -probabilitatea ca un anumit nivel de efort sa conduca la un anumit nivel de performanta • -prob ca un nivel de pref sa conduca la un anumit nivel de rezultate • -perceptia psihologica a rezultatului 2. in timp ce sanctiunile vor reduce frecventa aparitiei altor tipuri de comportamente.un mijloc primar de satisfacere imediata a nevoilor de hrana.

Definiti stilul de conducere dupa Panaite C. Acesta consemneaza ca "stilul managerial constituie un ansamblu de calitati profesionale.Definitii 6.simtul datoriei. Dupa studiile lui 1 Adair atributele personalitatii managerului sunt: -integritate. fiind definit in principal de atitudinea fata de subordonati" Mai mult.energie.pe care le dezvolta managerul in diferitele momente ale conducerii si in relatiile directe cu colaboratorii. Dupa Ion Petrescu stilul de conducere reprezinta" un ansamblu complex de comportamente individuale .3.Ce este stilul managerial? Stilul managerial constituie o problema esentiala pt.si care se bucura de un grad ridicat de stbilitate in timp.Definiti notiunea de stil managerial dupa profesorul Ioan Mihut.umanitate.Ce defineste un anumit stil sau fel de a fi a managerului? Majoritatea studiilor efectuate asupra stilurilor manageriale . identificarea trasaturilor de personalitate ale managerului de success. 2. 9. notiune a de stil este utilizata cu intelesul de mod de exprimare sau fel de a fi.curaj." IO.practicarea inechitati lor in raporturile de munca 5.Stotgill evidentiaza:puternica orientare spre asumarea de responsabilitati si angajarea in indeplinirea sarcinilor.precum si de trasaturi de personalitate. " 8.Nica arata ca stilul de management (de conducere) exprima' 'modalitatile in care managerii isi exercita atributiile ce le revin in planificarea .spirit indraznet si originalitate in rezolvarea problemelor. LEADERSIllP. Stilul managerial este puternic marcat de trasaturi actionale.Ce este leadershipul? Leadershipul poate fi inteles: atribut al unei pozitii ierarhice intr-o organizatie o caracteristica a unei persoane .Definiti stilul de conducere dupa Ion Petrescu.dupa studiile lui lAdair.Nica.Enumerati cele 2 stiluri. care se manifesta mai mult sau mai putin evident in activitatea zilnica si in imprejurari relevante.Ce intelegem prin notiune a de stil? In vorbirea curenta.de tehnici specifice si de maniere .loialitate.Stiluri de conducere. stilul adecvat conduce la incurajarea unui climat de stimulare a initiativei si intarirea capacitatii generale de actiune stilul inadecvat are un character inhibitoriu si reduce sansele de succes ale activitatii manageriale S.arata ca trasaturile de personalitate sunt cele care definesc un anumit stil sau fel de a fi a managerului.Atributele personalitatii managerului .Concluzii asupra stilului managerial.Ce exprima stlul managerial? Stilul managerial exprima activitatea practica de relationare a managerului in actiunile sale si constituie manifestarea trasaturilor sale de personalitate si a cunostintelor pe care le poseda.initiative. 3. 4.organizarea antrenarea si coordonarea activitatii. 12.cu influente majore in conturarea personalitatii managerului. S.Ce impune stilul de conducere? Stilul de conducere impune armonia intre munca socio-umana si cea tehnico-economica printr un sprijin reciproc."stilul de management reflecta modul in care un manager gandeste si actioneaza. 11. R.dar si de trasaturi temperamentale. " 7. realizarea cu succes a activitatii de conducere. STILURI MANAGERIALE 1.R.morale.disponibilitate pt.tenacitate in indeplinirea scopurilor stabilite. Panaite C. acceptarea consecintelor actiunilor si deciziilor altor personae.organizatorice.31.Stotgill evidentiaza preocupari pt.tact.incredere. 13.de atitudini.daca ne referim la comportamentul managerului.autoincredere..abilitate de influentare a comportamentului altora si capacitate de structurare a relatiilor interpersonale.

respect si luarea in considerare a ideilor si sentimentelor angajatilor. Permisivitatea sau stilul numit si laisser. 22.Care sunt variabilele cruciale ale leadershipului? . prin care sunt determinati alti membri ai grupului sa se angajeze ei insisi in indeplinirea sarcinilor de grup sau a obiectivelor. Liderul implica subalternii in procesul de luare a deciziilor. 24 .J. apartinand unei persoane pe o perioada determinata de timp si intr-un context organizational.Definiti stilul democratic. Definiti initierea de structura.Rensis Likert clasifica leadershipul in patru sisteme fundamentale. Care este caracteristica comuna tuturor definitiilor de leadership? Leadershipul este un proces complex care se defineste in termeni de grup. 20.calitatile liderului . Cum este descries un conducator care arata consideratie? • -ajuta subordonatii in problemele lor personale • -foloseste sugestiile subordonatilor • -ii trateaza pe subordonati ca egali • -ia apararea subordonatilor 25 . Consideratia reflecta existenta stabilirii unor relatii de munca armonioase. 18. • arta influentarii oamenilor prin persuasiune sau exemplu personal • principala forta dinamica ce motiveaza si coordoneaza organizatia pentru a-si duce la bun sfarsit • rmsiunea • abilitatea de a inspira incredere si sustinere printre oameni. iar increderea lipseste intre cele doua parti. Care sunt cele trei mari categorii de leadership? • autoritar • democratic • permISIV 19.natura sarcinilor de munca . apatic si excesiv de tolerant. caracterizate de incredere mutual a. 15.natura grupului .binevoitor • participativ • democratic 23. Putem descrie acest tip de leadership ca un total neimplicat in activitate. Prin stilul autoritar se manifesta o predispozitie pentru comanda si constrangere.cultura organizationala 17.un process de mobilizare si antrenare a personalului intr-o anumita directie o capacitate de mobilizare sau o categorie de comportament 14Care sunt cele mai representative definitii de leadership in opinia lui A. 16. detine o pozitie de colaborator al grupului condus si genereaza un climat stimulativ. Cum este descries un conducator? . sincera pentru realizarea obiectivelor.Definiti stilul permisiv. 21.. actiuni necesare pentru indeplinirea scopurilor. 26.Cole? Leadershipul ca proces dinamic in grup. favorabil obtinerii unor performante inalte. este ineficien deoarece genereaza haosul. angajatii sunt simpli executanti. Enumerati: • autocratic-exploatator • autocratic . Definiti consideratia. Managerul da ordine.Care este cea mai reprezentativa definitie de leadership in opinia lui A. Definiti stilul autoritar. Reflecta orientarea liderului spre definirea si structura rolurilor angajatilor pentru atingerea obiectivelor. DuBrin? • influenta interpersonala bazata pe comunicarea directa. Stilul democratic constituie o consecinta a promovarii spiritului de echipa.faire.. se refera la participarea obtinuta prin mijloace necoercitive ( o participare liber consimtita) si are ca finalitate indeplinirea obiectivelor.

Care e perioade de tranzactie la ee .• -distribuie sarcini subordonatilor • -stabileste termene • -se asteapta ca subordonatii sa respecte litera standardelor • -atribuie importanta faptului de a fi mai buni decat competitorii 27. Managemantul salarizarii personalului 1. munca) 3. a unitatii si modul de finanatare si caracterul activ. -pt an gaj ati .functia indeplinita.asa cum au fost stabilite la incheierea contractelor de munca..intreaba si cere grupului sa ia decizia • 7 -managerul permite subordonatilor sa actioneze in cadrul limitelor definite de superior 29.cantitatea si cal.5.care pot fi schimbate • 5-managerul prezinta problema. Enumerati tipurile comportamentale dupa Tannenbaum si Schmidt.Ce este salariul? Este o categorie economica importanta si e privita diferit de catre participantii la viata ee.in raport cu forma de organiz. Ce stiluri pot adopta liderii? • -comanda(telling style) • -convingere(selling style) • -partici pare(participating style) • -delegare( delegating style) 5. • -managernentul neputincios • -managementul cluburilor de la tara • -managementul autoritar • -managementul de compromis • -managementul echipei 29 .Ce cuprinde termenul de salariu? -salariul de baza (acordat in functie decalificare.5. Orice sistem de salarizare se stab. • -consideratie si structura slaba • -consideratie slaba si structura inalta • -consideratie inalta si structura inalta • -consideratie inalta si structura joasa 28 . 2.4.1.concurentiala? Organizatiile din tara au libertatea de a-si putea concepe propriile sisteme de salarizare de ordin economic si social.Cum se stabileste salarizarea personalului? Dreptureile banesti ale angajatilor si se efectueaza plata sumelor cuvenite. nmcii) -adaosuri si sporuri (ce se acorda tinand cont de performantele obtinute si conditiile in care se desf. 4. .Cum se stabileste sistemul de salarizare? • -in raport cu forma de organizare a unitatii • -modul de finantare a retributiilor • -caracterul activitatii desfasurate 5. Cate stiluri de management sunt dupa Robert Blake si Jane Mouton?Enumerati.reprezinta principala sursa de venit pt consum si acumulare -pt patron.desfasurate. • l-managerul ia decizia si o anunta • 2-managerul vinde decizia • 3-managerul isi prezinta decizia si invita la intrebari • 4-managerul prezinta proiecte de decizie.. Enumerati cele 4 stiluri de leadership.este un cost de exploatare care poate ajunge uneori la proportii insenmate(intreSO%80%)in totalul costurilor de exploatare.Notiuni privind salarizarea personalului 5. Recrutarea si selectia personalului 5.primeste sugestiisi ia decizia • 6-managerul defineste limitele problemei .

obiectivul major de maximizarea a perf. sunt privite ca fiind subiective -recompensele un sunt privite ca recompense • -organizatiile un reusesc sa ia in considerarea alte surse motivationale decat banii I2.puterea sindicatelor.cu mij. organizationale .tipul poroductiei.elementele si formele salarizarii muncii.prestigiul. 10.Al.nivelul productivitatii.tendintele cuprinse in strategiile de dezvoltare natoinala .obiectivele .dotarea teh.(S. 5. Care este strategia salarizarii personalului? Este parte a resurselur umane.Ce mentioneaza C.standardele utilizate . Enumerati din artA dedicat dreptului lao remumeratie echitabila .Ghimpu . a negocierilor salariale.Cum isi concep unitatiile din tara noastra propriile sistemele de salarizare? Pe baza unor variabile de ordin economic si social . cadrului de desf.nivelul calificativ al vietii.docurnent semnat de Guvernele membre ale Consiliului Europei si ratificat de Romania in 1999.Care sun factorii care influenteaza politica de salarizare? • -caracteristicile mediului.intre performantele si salariile acordate . R U din organizatie • asigurarea unui climat intem de echitate • consolidarea atasamentului fata de fuma • cresterea unor mentalitati a recompenselor in functie de performante simularea procesului de crestere a productivitatii muncii • controlul costurilor cu forta de munca • congruenta cu strategia globala a organizatiei • respectarea cadrului legislativ 9. si resurselor utiliz. Este un ansamblu de norme prin carea sunt stabilite principiile . .evolutia preturilor. un nivel de viata decent .unde se arata Partile Contractante se angaj eaza.in acest scop. de salarizare. 8.despre proiectarea sist. de salarizare .ca parteneri sociali? • sustinerea unor raporturi de munca corecte in interiorul organizatiei cresterea satisfacerii personalului • mentinerea si dez. Ticlea.reglementand totodata si mij.componenta de baza a sistemuluide recompense Sistemul de recompense: • plata timpului nelucrat • sistemul de stimulente • servicii si alte recompense • sistemul de mere it • plata amanata • programe de protectie 13. esential al practicilor de resurse umane.2000) I2.metodele de stabilire a normelor si stab. de infaptuire ale acestora.Care sunt obiectivele managerilor si sindicatelor ..Enumerati salarizarea . Hamner.legislatia • -caracteristicile organizatiei :marimea .ec. ce va fi stab.. cat mai rationala a resurselor organizatiei si de a asigura echilibrul intre aspiratiile umamnesi cerintele de competitivitate. al performantei • .in lucrarea "Avutia Natiunilor. relatie. de indeplinire a obtinerilor.iar salariul trebuie sa fie cel putin suficient pt a-l intretine" 7.Sistemul de salarizare in Romania 11.piata fortei de munca.domeniul de activ.? "un om trebuie sa poata trai din munca sa.dupa performantele obtinute? • -plata nu este perceputa ca rez. 14.6.2.Care e remarca lui Adam Smith.Def sistemul de salarizare.5.profilul de activ.care la randul ei este inscrisa in strategia globala a organizatiei SI se constituie intr-un elem. De asemenea: necesitatea de a favoriza utiliz.ce trebuie sa se inscrie in prevederile Cartei Sociale Europene. • sa recunoasca dreptul lucratorilor la o remuneratie suficienta pt a le asigura lor si fam. -evaluari le performantelor.Care sunt deciziile managementului organizatiei in privinta salarizarii? Cu prioritate:construirea sist.metodele si instrum.

nominalizate de Guvern.Care sunt cele 3 criterii prin care putem delimita stabilirea salariului? • prin negocieri colective sau.sa recunoasca drept.Ce reprezinta adaosurile? Reprez. de varsta .adaosurile si sporurile la acesta • salariul de baza se stabileste.dupa caz individuale .fie sub forma premiilor pr realizari deosebite.intre pers .executive si judecatoresti 18. de atractie si de retinere a pers. 1997 ? • -salarizare dupa timpul lucrat sau in regie • -salarizare· in acord direct • -salarizare in mod indirect • -salarizare globala • -salarizare in acord progresiv • -salarizare prin cote procentuale 5. si salariatii acestora sau reprez.adausurile si sporurile sunt confidentiale • la stab. pt fiecare salariat in raport cu .Ce se intelege prin sporuri? Se intelege sumele platite de angajator pt a mentine gr. facuta de anumite cazuri particulare • sa nu autorizeze retinerile din salarii decat in conditiile si limitele prescrise de legislatia sau reglem nationala sau fixate prin conventii colective sau sentinte arbitrale. • prin lege pt personalul organelor puterii legislative . de salarizare caracteristice. 15.calit.importanta. o munca in conditii eate o fac nedorita.Burloiu. unei intreprinderi • . 16.are dreptuil la la un salariu in bani convenit la incheierea contractului • salariile se platesc inainte aorcaror alte oblig.3. din Romania.etnice.itatea lucrarilor ce revin postului in carea este incadrat . care desf. la un nivel majorat pt orele de munca suplom. sume platite unui salariat peste salariul de baza. 23.cum este format salariul? • -salariul de baza • -adaosurile si sporurile la acesta 2I. contractului individual de munca . La munca egala salariu egal • Salarizarea diferentiata dupa nivelul de calificare profesionala Salarizea diferentiata in raport cu functia indeplinita Salarizarea direrentiata dupa cantitatea si cal.confesionale.fiecarea pers. acestora .Adaosuri si sporuri la salariu 20. Enumerati elementele sist.Care sunt formele de salarizare dpa P. fizice care aangajeaza . si acordarea salariului nu pot fi facute discriminari pe criterii politice .1n cadrul legislativ .4.Formele de salarizare 19. • pt munca prestata in cond. luctat.Care sunt regulile fundamentale .in functie de posib. unitatilor bugetare si a regulilor autonome cu specific deosebit .cu consultarea sindicatelor .sex sau stare materiala.complex.5.juridice sau pers.Ce este sistemul premial? Este constituit pt angajatii care isi fac contributia la realiz unor obiective de interes deosebit pt activ.Cum se stabileste sistemul de salrizare? • -in raport cu forma de organizare a unitati • -modul de finantare • -caracterul activitatii 17. excep.5.cu caracter principal? • . . muncii Salarizarea diferentiata in functie de conditiile de munca Caracterul confidential al salariului 5. intrep.pt pers. si competenta profesionala salariul de baza . prev.. 22. financiare ale acelui care angajeaza • de catre Guvern .ca preg. banesti ale angajatiilor salariul cuprinde salariul de baza.fie in legatura cu munca depusa .

5.24.Ce asigura din punct de vedere normativ sistemul de salarizare? Asigura rezultatele obtinute si recompensele banesti pe care le primesc angajatii. in comun aprob leme lor 30.Cum poate fi caracterizata situatia salarizarii din organizatiile noastre? Printr-o coabitare intre elem. 28. 27 ..5. Cum sunt prevazute sporurile in contractul de munca la nivel national? • -conditii deosebite de munca • -conditii nocive de munca • -orele lucrate suplimentar sau in zilele libere si in zilele de sarbatoare legale • -lucrul in timpul noptii 5.si unele metode de lucru pastrate din vechiul sistem. Perspective in salarizarea personalului 25. Ce este participarea la profit? Este printre cele mai utilizate sisteme de simulare a activ. 26. in grup si se fundamenteaza pe ideea acordarii unei parti din profitul obtinut. 29.Care sunt cerintele de implementare a programului? • -fixarea riguroasa a obiectivelor • -stimularea implicari angajatilor • -O mare incredere intre management si salariatipt rez.Enumerati alte solutii pt realizarea sistemelor de salarizare .atunci cand costurile de materii prime scad datorita unor schimbari in procesul tehnic.angajatiilor companiei. in statele cu economie dez. 31. Ce poate constitui salarizarea corecta? • -un factor de echilibru in raporturile manager-subordonati • -O parghie a stabilitatii economice • -O sansa pt cresterea performantelor orgazitionale.Ce este redisrtribuirea castigurilor? Se bazeaza pe impartirea beneficiilor care rezulta in urma unor masuri luate de angajati. de salarizare utiliz.Ce reprezinta salarizarea in raport cu nivelul de calificare? Este un program care are ca scop simularea angajatilor pt a asimila mai multe sarcini de munca si pt a utilza o diversif de abilitati.echipa care a avut ideea imbunatatirii tehnologiei va obtine o bonificatie-parte din beneficiul realizat de fi1111a datorita scaderii cheltuielilor..dupa Wayne F . ..Cascio1986: • -variatia minima a salariului • -plafonul beneficiilor • -acordarea de actiuni angajatiilor • -sistemele de tip "cofetmie" 32.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful