FS10 Maj-Juni fra 2005 – Grise...

___________________________________________________
1. Danmarks eksport 1.1 Forskel på eksport fra 2001 til 2002 : 442,3-424mia.kr. = 17,8 mia.kr.

For at finde stigningen i procent skal man tage forskellen og så dividere det med startbeløbet:17,8:424,5 = o,04193 = 4,193% 1.2 Forskellige landbrugsprodukter lagt sammen: 41,2 + 8,1 + 17,6 = 66,9mia 1.3 Man skal dividere landbrugsprodukter med det samlede beløb og derefter kan man lave det om til procent: 66,9 : 442,4 = 0,15124 = 15,124% 1.4 Man tager bare og gange 30 mia. med 0,86 da det er det samme som 86% 30.000.000.000. . 0,86 = 25.800.000.000kr 1.5 Man skal tage de 25,8 mia. og dividere det med den samlede landbrugseksport, her efter kan man så lave det om til procent og få forskellen mellem de to tal i procent: 25,8 : 66,9 = 0,3856 = 38,56% 1.6 For at finde ud af hvor mange svin der cirka blev slagtet i 2002 skal man bare dividere de 1,85 mio. tons (1.850.000.000 kg) med vægten på en gris (77,5 kg): 1.850.000.000/77,5 = 23870968svin... Det vil altså sige der er omkring 23870968 svin der bliver slagtet. ____________________________________________________________________ 2. Grisens vækst 2.1 Jeg har valgt at finde ud af hvor mange måneder der vil gå før at svinet bliver slagtet ved først at finde ud af hvor mange dage der cirka går før den bliver sendt til slagtning. Altså ved at dividere de 23 uger med 7: 23.7=161 Derefter dividere jeg så det med 30 da der cirka er 30 dage i hver måned: 161:30=5,367 Altså går der lidt over 5 måneder før den bliver sendt til slagtning. 2.2 Aflæst på grafen: 11 uger 2.3
Pattegrise 0-4 uger Smågrise Ungsvin 4-11 uger 11-15 uger

Slagtesvin 11 < uger

3. ____________________________________________________________________ 4.0.54:1108.812m2 3.4 For at finde arealet for hvert svin skal fandt vi først ud af at der var et areal på 194.4 da den skal spise 2. Det bliver ca.2kr per kilo 5.9022.5kr 5.5 Vi kan forklare hvorfor båsen skal se sådan ud men ikke lave nogen beregning til det. ____________________________________________________________________ 3.5 = 717146.3+9.4 da at hele blandingen vejer 1000 kg.3+8. kvartal:995.4=2.5-7. 0. Svine staldens indretning 3.4 Man skal bare lægge de forskellige priser som han har fået pr kg og dividere det med 4 da der er fire priser: (7.5 = 640033.3kr Forskellen i procent mellem laveste og højeste svinenotering: 5.45=9m2 3.75kr Pris for grisene i 4. kvartal:1030.77112.77.4% 5.4 FE for at tage 1 kg på: 0. .2 Man skal bare gange 0.25kr Pris i alt = 2.9022 det skal man så gange med 2.5kg Grisenes vægt i alt i 4.1 Den højeste svinenotering er i år 2001 mellem februar og marts måned hvor den cirka lå på 12. kvartal:980.5=75950kg Grisenes vægt i alt i 3.5=77112.88 til alle 240 svin i alt.77.79590 = 615195kr Pris for grisene i 3.25 og det giver ved mig præcis 8.5=0.2 For at finde pris per FE skal man tage prisen i alt og dividere den med FE i alt:1100.5=79825kg Grisenes vægt i alt i 2.88:240=0.555.3):4 = 8.77.79825 = 582722. kvartal:995.3.2=5.3:12.45 som man skal bruge per ungsvin og gange de 20 svin: 20.77112. mellem lavest og højeste svinenotering: 12. Foderblanding 4. kvartal:7.2 Forskellen i kr.1.2. Økonomi 5.99kr 4.4≈0. kvartal:8.5kr Pris for grisene i 2. kvartal:9.25. kvartal:8.5=77112.6 Den graf der passer bedst er M2 da M1 er urealistisk fordi en gris ikke kan blive ved med at vokse så meget.3 Grisenes vægt i alt i 1.424=42.3. Disse to tal dividere man bare med hinanden:194.2.5kg Pris for grisene i 1.5kr per kilo Den laveste svinenotering er i år 2004 mellem januar og februar hvor prisen cirka lå på 7.3 For at finde ud af hvor meget et svin skal spise for at tage 1 kg på skal man først dividere 1000 med 1108.097.165kg __________________________________________________________________________ 5.1+8.77.

27.77.5.6 Hvis man siger at et svin vejer 77..5 kg skal man dividere udgifterne med det: (318+285+28+15+64):77.16kr per kilo 5.5=9.7 Hvis man går ud fra at det er per kg at han sælger dem for 8.27kr så kommer udregningen til at se sådan ud: 4000.4000 = -276300kr Han får et rimeligt stort underskud. Håber det er okay :D ..8. Så det bliver: 43+318=361kr 5.5-(318+285+28+15+64). Ruben Højgård Jensen Jeg fik lidt problemer med et program på min computer så jeg blev nødt til at flytte opgaven over i Open Office hvilket ødelagde min orden lidt.5 Man skal bare lægge de 43 kroner over i prisen for salg af en smågris da der er 43 kroners tab.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful