ANG KAIBIGANG TUNAY by: Al Q. Perez. Kaibigang tunay ay laging matapat, ang tulong ay laan sa lahat ng oras.

Siya ay mabait at saka marangal sa lahat ng saglit ay maaasahan.

Sa pangangailangan, siya'y laging handa nang ang kaibiga'y hindi mapahiya.

Siya'y nakalaan kahit na magtiis upang mapagbigyan, katotong matalik.

Kaibigang lubos, kaibigang tapat ay kayamanan din ang nakakatulad. ANG MGA LABI MO by: Ang mga labi mo ay dalawang langit, Langit-na di bughaw, ni langit ng hapis, Labi ng bulaklak na kapwa ninibig Labing mababango, sariwa't malinis. Labi ng sampagang may pait at awa, Tipunan ng pulót, tamis at biyaya, Sisidlang ang lama'y kabanguhang pawa, Pook na tipanan ng hamog at diwa. Tagapamalita ng lihim ng puso, May oo at hindi, may tutol at samo, May buhay at palad, may tula't pagsuyo. Ang mga labi mo'y may pulót na tangi Kung iyan ang aking pagkaing palagi'y Talo ko ang lahat, talo ko ang Hari.

Sa mga mata ko ay pawang ligaya ang inihahandog ng bawa¶t makita. BUKAS... AWA SA PAG-IBIG by: Jose de la Cruz Oh! Kaawa-awang buhay ko sa iba Mula at sapol ay gumiliw-giliw na. itong Daigdigan ay isang palanas na nabibinhian ng lungkot at galak. Regalado KAHAPON. Ang ako¶y umasa¶t panasa-nasain.. Papaano. pati ng libingang malayo¶t ulila wari¶y halamanang pugad ng ginhawa. Nguni¶t magpangayon ang wakas ay di pa Nagkamit ng tungkol pangalang ginhawa. pati ng mabangong mga bulaklakan ay putos ng luksa at pugad ng panglaw. Ano¶t ang ganti mong pagbayad sa akin. Kahapon ang dulot mo¶y lason.. Sa langit ang awa saka ko na hintin! .. Sa tingin ko¶y tila pawang kalumbayan ang inihahandog ng lahat ng bagay. At inilagak mong sabing nahabilin. akala ko tuloy itong Daigdigan ay isang mallit na libingan lamang... NGAYON. Bukas! Ang pag-asa¶y mahirap mataya.DAHIL SA PAG-IBIG By: Iñigo Ed. Ngayo¶y nagwagi ang layon. sa aking akala¶y tila maliit pa itong Daigdigan sa aking panata. Sino baga kaya ang makatatatap ng magiging guhit nitong ating palad? Ang buhay ng tao ay lunday sa dagat na inaamihan at hinahabagat. Mangyari..

Ako'y manghuhula sa bagay na iyan. sa hugis. Lihim ng mga Titig!. ng luha't pag-ibig. sa awa mong tunay. Ang lahi ni ina'y sampagang sariwa . ng maraming bagay. Ang mga titig mo'y may saklaw na lihim. at maraming bagay ang ibig sabihin. Sa ibang suminta¶t gumiliw ng tapat.. sa galaw ng mga titig mong halik ng kundiman ang ibig sabihin at pita ng buhay. Sa langit na hintin ang magiging habag? Napalungi namang patad yaring palad.Ang awa ng langit at awa mo naman Nagkakaisa na kaya kung so bagay? Banta ko¶y hindi rin. nguni't sa palad ko'y isang suliraning nagkakahulugang ako'y ginigiliw. isang suliraning nagpapahiwatig. minsa'y paanyaya sa tibok ng puso nang upang sumamba't sa iyo'y sumamo. pagka't nababasa. Ibig kong hulaan sa silong ng Langit ang lihim na saklaw niyang mga titig.. minsa'y pang-aaba't minsa'y panibugho. ANG HALIK NI INA Ang mata ni ina'y bukalan ng luha Kung may dala-dalang damdamin at awa. Iba ang sa langit na maibibigay. Ikaw'y nagtatapon nang minsa'y pagsuyo. Ano ang ganti mo sa taglay kong hirap.

Hamog sa bulaklak.Na may laging laang halik at kalinga. . Sa halik ni ina'y aking napagmalas Na ako'y tao na't dapat makilamas. Ang halik ng ina'y apoy sa pagsuyo. Pag-asa sa puso't Liwanag sa mga isipang malabo. Ang bibig ni inang bibig ng sampaga'y Bibig na sinipi kina Clara't Sisa Kaya't mayrong bisang kahalihalina. Sa halik ni Ina ay doon nalagas Ang nik at bulo ng musmos kong palad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful