'fu

Kzr^

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМОГОВОІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ

ТРИ ЦЕНТИ.

^

РІК XLIV.

Ч. 189.

OFFICIAL ORGAN Of THE UKRAINIAN КАТЮЃШ. ASSOCIATION

1—

Джерзі Ситі, ft Дж,, питиицяГі4-г^ eeprnw WafiB.

VOE^ ХПУ. " т. J m Jtersey dtyv N. J., Friday, August 14, Ш 6
, і
і .-!—щ
Шщ r. ( і Ў а "і
ц

ЮДИНА РОБОТА БОЛЬШЕВИКІВ
ЛЬВІВ. — У селі Стебнику, дрогобицького повіту, кілька місцевих большевиків захопили заряд
українського „Церковного Дому". Отаборившись
там, вони розвели свою „суспільно-освітню" роботу, лаючи капіталістів, буржуїв, та прославляючи
Інтернаціонал. Але у практиці вістря своєї ненависти вони звертали не проти капіталістів, чи буржуїв, тільки проти місцевого українського свящеинка і вчителя. Своїми доносами вони осягнули це,
що вчителя перенесено на Познанщину. Лишився
тільки священик, якого один з комунарів на своїх
зборах радив „завязати в мішок та вкинути у воду,
а тоді вже шляк трафить Україну".
Коли 19-го липня ц. р. кружок „Рідної Школи"
хотів давати в тому Домі дитячу виставу, большевицькі комунарі, що зорганізовані в „Робітничу
Громаду``, запросили собі до помочі 200 жидівських
і польських однодумців і коли діти хотіли йти на
сцену, вони зчинили галабурду і дітей не допустили.
Діти відійшли з плачем. Тепер, щоби пошкодити
місцевому дитячому садкові, що його веде „Рідна
Школа", большевицькі каїни творять новий „комуністичний садок", у якому обіцюють виховувати
дітвори в „марксистському дусі". В той спосіб нишать большевицькі запроданці українське життя,
а все це під прапором „боротьби з капіталом".
ЛІЗУТЬ БРУДНИМИ ЧОБІТЬМИ В НАШУ ДУШУ.
ЛЬВІВ. — Читальня „Просвіти" в Загірю дістала від староства в Зборові письмо, в якому пишеться: „Поручається зарядові читальні, на підставі арт.
16. розп." П. Р. з 27. X. 1932, виключити Івана Б. з
членів читальні Просвіти, як теж заборонити йому
відвідувати льокаль, та впродовж пятьох днів донести про виконання цього розпорядку тутешньому старостві. Коцул, староста." Треба додати, що
виключений І. Б. нічим не провинився проти читальні, тільки був її діяльним членом.
Т10Сб$ЃсГЕ№їЯ УКРАЇНСЬКОГО НАФТОВОГО
ШИБУ.
ЛЬВІВ. — В Михнівцях, коло Устрик Долішніх,
відбулося 18 липня ц. р. врочисте посвячення украінського нафтового шибу. На посвячення прибули
численні гості, як теж мешканці околичніх громад.
Шиб дістав назву „Король Данило". Він належить
до місцевої української спілки, якої директором є
д-р Ільницький.
ТАК, ЯК ЗА ЦАРСЬКИХ ІМПЕРАТОРІВ.
МОСКВА. — Червоні імператори будують у
Москві величезний триюмфальний лук, з 12 колюмнами, з фігурами богинь, воїнів та колесниці,
запряженої в шестеро баських коней. Лук цей має
зображати побіду большевиків над їх ворогами.
МОСКОВСЬКИЙ ПАЦИФІЗМ.
МОСКВА. — Совєтський уряд видав декрет, яким обнижўе поборовий вік до армії з 21 на 19
літ. Таким чином большевики задумують збільшити стан своєї армії з 1,300,000 на 2,300,000 вояків, хоч уже нині правильна большевицька армія
щодо числа є найбільша 'на світі.
РОЗБИРАЮТЬ ЦЕРКВИ І БУДУЮТЬ ШЛЯХИ.
МОСКВА. — Большевицькі „Ізвєстія" з 26 липня ц. р. доносять, що на Кубані совєтські комісарі
впали на дуже добрий помисл. Вони розбирають
церкви, а цеглою і камінням з церков вимощують
шляхи. „Ізвєстія" бідкаються, що „нема машинових валів, які втасувалиб та зрівнали це каміння,
бо так як тепер, тяжко тю нім їздити".
НОВА „ЧИСТКА" СЕРЕД БОЛЬШЕВИКІВ.
МОСКВА. — Кореспондент „Ню Йорќ Таймеў"
доносить, що большевики розпочали нову „чистку" в рядах своєї партії. Враз з тим большевицька
преса розпочала крикливу кампанію проти всяких
„троцькістів, фашистівських агентів, ворогів революції, кулаків, та терористів", які закралися до комуністичної партії і розточують її з середини.
ПОЛЬСЬКО-ФРАНЦУЗЬКА ЗГОДА.
ВАРШАВА. — Тут приїхав французький геиерал Ґамелін, якого на стації зустрів Ридз Сміѓли,
теперішній диктатор Польщі, та багато інших польських генералів. Зустріч була дуже щира. Товпа
кричала „хай живе Франція". Майже ціла польська преса помістила теплів привітні статті, а урядова „Газета Польська" написала: „Французькопольський союз є найсильнішим обопільним договором в Европі". Польща сподівається тепер дістати від Франції зброю'` і гроші на мілітарні ціли.
З ЕСїТАНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ.
САН СЕБАСТІЯН (Еспанія). — Революційні
війська генерала Франка штурмували без успіху
Сан Себастіян. Зате вони здобули. Тольозу і тепер
при помочі німецьких, й' італійських літаків підготовляють повітряний наїзд яа М'адрид. Обі.сторони хваляться побідами.

і

ї

'

"

-

Т

-

-

'

-

'

-

' -

THREE СЕ#ТЃ$
'"'

'

'

і ' і'

ПЕРЕГАНЯВ ДРУГОГО ГОТАКОЖ споич)йвйг
СПОДАРЯ.
Минулої зими совєтські чаГрицько
Петращук, госпосописи
багато
писали
про
„і. В Сохачеві в місцевій річЦі Бзурі купався якийсь хло- сторичне" досягнення черво,- дар зі Стецеви (Снятенщина),
пець та, натрапивши на глиг них спортовців, що на леще- вертаючись кіньми зполя, хоКЛІВЛЕНД (Огайо).—Сюди вже почали зїзд^бінь, .зачав топитися. На ря- тах перебігли трасу Москва—г тів перегнати другого госио- ' тися делєґати на конвенцію „Краєвої Партії Сутунок потопаючому поспішив Петербург. Лещетарів прощаѓ даря. й у повнім розгоні на- спільної Справедливости", що їі створив о. Чарлз
Й. Новаковський, учитель тор- ли окремі делегації на старті, іхав кіньми на Олену Баслиго- - Коклин, відомий радіовий проповідник, римо-каговельної школи, але й він та ще більше еит.узіястично ву зі Стецеви, причіц його толицький священик,, хоч конвенція має початись
зник по, кількох хвилинах під. витали їх у Петербурзі. Пішли коні тяжко її потовкли. Ба- - аж у пятницю.
водою. Бачучи те, рим.-кат. телеграми іна всі сторони, ве- слиґову в грізнім стані відЗавідувач
конвенції
Волтер
Дейвис заповів, що
священик Ф. Чудний став ря- ликий бенкет і ілромови. По везли до лічниці в Снятині. - він постарається` про те, що зробить таку конвентувдти потопаючих. Та вчи.- повороті до Москви учасницію; що супроти неї конвенція Републиканської
СТРАШНИЙ ВИПАДОК.
тель вхопився сильно свяще- кам роздали медалі та грошеПартії
буде виглядати як підрядне представлення.
ника й оба потонули. Селяни ві премії. Тимчасом тепер, по
Тимчасом
у передодень конвенції назріває поважне
кинулись на поміч і врятува- кількох місяцях, виявилося, В. Кіньчаках Старих, пов. непорозуміння' між. провідниками цеї організації та
Станиславів,
72-літній
Гриць
ли ще ХЛОПЦЯІ а вчителя та що спортовці. більшу частину
звязаної з нею організації д-ра Тавнсенда.й орґанісвященика по витягненні з во- дороги (240 кільометрів) пе- Кримінськин і його син Степан заціею покійного Гуї Лонѓа, луізіянського диктатоди `не, вдалося вже врятувати. реїхали поїздом. Найцікавіше, розбирали стару хату. Та в тора. Дейвис саме не хоче допустити промовляти
що учасники цього маратон- одній хвилині впала на них
ського
бігу призналися до_ стіна з розваленого дому. Оба на конвенції нікого з тамтих партій. Обурені таким
АРЕШТУВАЛИ ФАЛЬШГВпоступќом тавнсендисти заповідають пімсту.
.
стойникам з фізкультури до згинули, на місці.
НИКА ГРОШЕЙ.
Ця конвенція має виступити гостро протир „носвого „ухилу", але ці порадивого розділу" президента Рузвелта, заявити своє
В Брустурові, пов. Ќосів, ли не признаватись до цього ЮТКА ГОДУЄ КОЙОТІВ.
підозріння супроти кандидатури Ландона та прополіція арештувала Олексу прилюдно.
-Кітка на фармі Френка Вайлг голосити кандидатом Лемке. .
Питчука під замітом фабрикування фальшивих монет. ПРИ ПОМОЧІ с к л я н к и НА- да у Винтерборн, Алберта,
При арештованім знайшли 17 ЛиГАВСЯ ВІДІБРАТИ СОБІ стратила недавно свої котя- ЩЕ ОДНА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ГРУПИ ТАВНСЕНДА.
та, одначе вже забула свою
штук фальшивих однозлоті, ШІКАҐО. — Тавнсендівська організація пенсій
ЖИТТЯ.
втрату, бо на місце втрачених на старі літа переводить реорганізацію. Зносить
вок і форму до` відливання.
Безробітний з Ченстохови наг котят принесено їй 4 малень. окружні канцелярії та заводить безпосередні зноЖИВЦЕМ ПОХОВАНИЙ; магався відібрати собі життя ких койотів (степових вовків), сини між місцевими організаціями й центрдлею в
в судових арештах у Снятині, яких вона приняла за своїх і
Іван Мартищук із Гриняви, де його приміщено під замі- годує їх своїм молоком. Зга- Шікаго,
Деякі провідники невдоволені з д-ра Тавнсенда
пов. Ќосів, вибрався на про- том обкрадення церкви, в Кня- даних малих койотів викопа'
гульку в Чорногору. Під вер- жў, пов. Снятин. Склом зі но з ями в часі полювання на та, покинувши його, перейшли до опозиції, що. нехом Піп Іван зісунулась на склянки перетяв він собі жили вовків у місцевості, що ле- давно внесла судовий позов проти Тавнсенда, донього скала і за хвилину за- в руках і пробував розпороти жить 10 миль від західніх биваючися звіту з видавання фондів організації.
сипала його камінням. Тяжко собі живіт.
границь Едмонтону.
БЕЗПАРТІЙНА Л І Г А П Р А Ц І ПРО ЛАНДОНА.
раненого Мартишўка щойно
ВАШИНГТОН.—„Безпартійна Ди^-ГЛрѓцйиа, що
другого дня знайшли гуцули і 'ВБИВ Д0ЧИШ,$О
НЌ ХО- ОРГАНІЗУЮТЬ ПОЛЬСЬКИХ
зорганізувала
робітничі юнії для переведення поВІДВЄЗЛИ ДО ДОМу.:
ТТЛА ВИЙТИ З НЬОГО
новного
вибору
президентом Рузвелта, видала пубЖИДІВ;
ЗАМУЖ.
личну
заяву
проти
Ландона, кандидата РепубликанНЕЩАСНЕ КОХАННЯ.
Тарас Сандуляк убив двома До Торонто зїжджаються ськ`ЬЇ Партії.
Андрій Шуль, рядовик 2 п. стрілами з револьверу в Сня- жидівські делегати з цілої КаЗаява каже, що Ландоном правлять дві великі
підгалянських стрільців у Ся-, тині Аварію Мардеревнч. При- нади, щоб обговорити сѓправу бизнесові групи, а саме трост для видавання шкільноці, вбив у Неличці, агов. чнною вбивства було те, що організації жидів, що похо- них книжок та трост для виробу електричної сили.
Самбір, багнетом свою судже- вона відмовлялася.- вийти- за дять з Польщі. До польських
Заява далі закидўе Ландонові, що як губернану Емілію Копчиківну, опісля нього замуж, бо він мав відбу- жидів причисляють І ВСІХ ЖИг тор стейту Канзас він занедбав зовсім шкільництво
сам. застрілився. Рішився на ти 20 місяців вязннці, кару дів галицьких. Речники жи- з великою шкодою для молоді.
це тому, що Копчиківна зая- за крадіж, а по відбутті дів кажуть, що організації
СЕНАТОРИ ЗА РОЗКРИТТЯ ШПИГУАСТВА
вила, що не вийде за нього. кари мав бути видалений до польських жидів знаходяться
Румунії як румунський грома- по цілім світі, тільки нема її
ПРОТИ РОБІТНИКІВ.
дянин. По вбивстві нареченої в Канаді. . ВБИТІ ЗЛОДП.
ВАШИНГТОН. — Сенатський комітет для розвбивник лі шов на город, де
сліду шпигунства проти робітників, що стоїть під
В Куляві (Жовківщина) під стрілив до себе в груди й тяжбудинком громадського уря- ко себе поранив. Убивника в ДУХОБОРИ ТЯЖКО ПОБИЛИ проводом сенатора Ла Фолета, вже видав велике
ПОЛІЦАЯ.
число завізвань на переслухання.
ду знайшли трупів двох відо- безнадійному стані відвезли
Комітет думає відбувати переслухання в тих
мих у селі злодіїв, що їх до лічниці В`СНЯТИНІ.
Міська поліція в Саскатуні
місцях,
де шпигунство найбільше, отже: в Ню Йорхтось повбивав револьверовнарештувала трох духоборів,
ми стрілами.
ХОТІЛИ УВЯЗНИТИ ШЕ- підозріваючи їх, що вони тяж- ку, Філядельфії, Питсбурґу, Дітройті, Атлянті й Ню
РИФА.
ко побили поліцая Джека Ло- Орліенсі. Між першими свідками, завізваними 'на
переслухання',`є агенти відомих шпигунських бюр.
ФАЛЬШУЮТЬ ГРОШІ.
В Торонті (Канада) скоїлаѓ ва в Блейн Лейќ. Поліцая поНЕЩАСЛИВИЙ ВИПАДОК ЧЕРЕЗ ГАЗОЛІНУ.
Фабрику фальшивих монет ся цікава подія:. Власники ољ- оито, коли він не допустив
ного дому одержали від судді` до підпалення дому Івана БонВИКрИЛИ В ҐруДЗЬОНДЗу, В ПОѓ
КВІНС (Ню й о р ќ ) . — 56-літня пані Елен Кидбі
мешканні якогось Рушки. В 'Кінгстона дозвіл відібрати дарова, бувшого секретаря померла в.Квінс Госпитал від попечення, які вона
Петра
Вериґіна.
Поліцай
пильсвій
дім
від
ветерана
світової
хаті знайшли всі машини до
дістала від газоліни г що зайнялася від газової кухфабрикування 2 і 5-злотівок війни за залеглий чинш. Ще- нуввв дому Івана Бондарова ні. Пані Кидбі вживала газоліни до чищення одіндому
Чуцкова
і
школи
Слариф
Горі
виправився
з
шістьота 300 штук фальсифікатів. Аг
ня, але держала відкриту баньку з ґазоліною зарештували рівночасної всіх б ка людьми виконати розказ вянка, бо в околиці від кіль- близько від горіючої полуміни.
фальшивників. Рушка нама- суду, але коли прибули на міг кох тижнів панував неспокій
Крик жінки' почули її сини, 29-. і 16-літній, та
гався втекти вікном, але його сне, побачили, що, дім обло- і можна було сподіватися під- збігли з горішнього поверху вниз. Мати стояла вся
жений кількома сотк.ами лю,- палів. Між духоборами повпострілили.
,
дей, приятелів ветерана. Ше- стало роздвоєння і їх відлог в огні. Вони стали душити огонь і самі сильно пориф поќликаві до помочі полі- мок, Сини Сво"боди, дістали о- пеклися. Як приїхав амбулянс, лікар обвязав їм руТРУП У ЛІСІ.
цію; Прибуло їх шість, але і з сторогу, щоб не брати; участи ки й лишив їх вдома, а матір узяв до шпиталю. Там
тою
силою не в`далося виконав в роковинах 29. червня в рко- вона скоро- померла серед мук.В липницькім лісі коло
Чортќова знайдено вбитого ти розказу суду. Тоді, шериф лиці Блейн Лейќ. Поліцай
ОСТЕРІГАЮТЬ ПЕРЕД ПАЖОРАЛ†И..
'рільника Натана Трибля. Ўбиѓ удався по вказівки до ґене, пильнував дому Бондарова, яНЮ ЙОРЌ. — Фріц Кроне, капітан корабля
рокотий одержав 25 глибоких штиг .'рального прокуратора Ровбаг кий був не святкуванню
1
летових ударів, а голову роз- ќа; Той порадив йому спраг вин; коли; наді#шли три чо,- „Берлін", що належить до Північно-Німецького
рубаяо йому сокирою. Душе- вў оставити так, як була, що 'ловікиу з бомбою до підуталю- Лойду, видави при приїзді корабля в нюйорський
шериф зробив. Але власники вання. Поліцай` крикнув Hfr порт публичну осторогу до американців, які ќугубців шукають.
дому не хотіли; оставити спра- JHHX,'" а ті кинулися на нього, лаються на побережах Атлянтійського океану, що
'ви,
так як була, отже віднесли- 'відібрали` револьвер, а потім здовж берегів Лонѓ Айленду н Нової Англії моСПЕКА В АЛЯСЦІ.
'ся до того самого судді Кінг- тяжко йото побили` і відійшли. ряки корабля бачили багато пажорів.
Моряки' „Бремена" приглядалися через дашекоХоч іМкггог.Намь в (Алясці є їогана, котрий негайно велів аг ТІЬлѓцай вспів. догговвтй-і до .теѓ.
145` ми(тр^ижче 'від північного реШтувати шерифа Горі за -лефвиусі дати .знатирпрО(СЄпі,риди завзятій боротьбі між пажором та рибою-мепідбігунового кола', 3. ЛИПНЯІ зневагу суду й' невиконання суг 'бе свеѓтаг товаришам в Блейн' чем. Боротьба була така завзята, щЬ звірята декобула там така спека, що і бі- дового розказу. Але; ‚шериф, Лейќ. Вій був` так тяжко поби- ли вискакували з води на 6 стіп, щоб кусати про, .
лі й ескімоси мусіли шукати як судовий урядник, теж ВИЗг тий, що треба було лѓѓаком' тивника.
лолекші у хвилях заливў Бе- навався на- ділі^ і нетайно зро- забрати його до іігтгнталю- в'
Немовби
на
підтвердження
остороги
доносять
рінга^. До води гнаяи їх, та, :бив ВІДКЛИК до нвивищого` Принс Алберт.
з Бостону, що три рибаки, що виїхали на ловлю
кож хмари комарів, що на- ^удді- Ррвза, иотри# уневаж- Арештування наступили на риби на лодці „Реймонд"і звели 15-мінутову бомножилися ѓѓо тижневі майже? яив присуд судді Кінг'стона.;, 'основі Його опису напасників. ротьбу з великим пажором, 20 етнт довгим. Пажор
постійного дощу. Теплота до- А вяасники дотиў пятакггь- Арештовані є Фред Марков З' ндтгерЄд ковтнув вудку ЎІ більшу рибу, що пїймалаходила' до ВІЛ ступнів Фареи- т`. „ИУ, л де ми тапер поді- Ватсои, Саскі,, його син Сем- ся на вудку, а потім кинувся на лодку. Рибакам угайта І це була найбільша н?мося, юмги рішення суддів- Мнрков з Ленгеи f Іван Анти далогя пажора зшхнути в воду й відігнати. Вув це
спека за 30" літ.
пажор з тої породи, що має ніс,як рискаль.
)е невиконувяні?
фйев з Есквит.
СВЯЩЕНИК К ВЧИТЕЛЬ ВТОПИЛИСЯ.

НЕПОРОЗУМІННЯ МІЖ ПРИХИЛЬНИ-

ШИЛЕМКЕ

СВОБОДА, ПЯТНИЦЯ, 14-го СЕРПНЯ 1936.

1

ПАРТІЯ ПРАЦІ

Великий нюйорський щоденник „Ню йорќ
‚Тайме", що звичайно вважається в Америці за найбільше типічнрго висловника капіталістичних інтересів, уважає за відповідне передискутувати в першій передовиці питання повстання в Америці партії праці.
Приходить він до цеї справи на основі донесень
про збори „Безпартійної Ліги Праці", що відбулись оноді у Вашингтоні. „Тайме" думає, що на
цих зборах проявилося вже виразне бажання ствррити таку партію праці.
„Ню Йорќ Тайме" каже, що думка окремо; партії праці стоїть у суперечності з традиційною політикою американських юній. Досі юнії в Америці
правильно вважали за кращу політику для себе задержати політичну невтральність, а добивалися
для себе кращих умов торгами з 'великими партіями, обіцюючи віддати голоси за кращого приятеля. Такої самої політики держалися довго робітничі юнії в Англії, але остаточно вони покинули
її й перейшли до організування спеціяльної партії
праці, що опиралася на думці, що робітники це
окрема кляса, що має свої інтереси, незгідні, а то
й противні інтересам кляси підприємців, і тому робітники повинні мати окрему політичну партію.
„Ню Йорќ Тайме" підкреслює, що організуванню окремої партії праці в Америці не стоїть на пеперешкоді ніякий закон. Тут усякому вільно організувати політичні партії, які йому подобається.
Можна зорганізувати не тільки третю, але й четверту й пяту партію. І може вона бути клясовою, як
організаторам це подобається.
Одначе „Ню йорќ Тайме" сумнівається, чи за
організацію спеціяльної партії праці промовляє політичний розум. „Тайме" каже, що для цього тепер
не підходячий час, бо тепер іде боротьба між юніями, зорганізованими за фахами, й юніями, зорганізованими за промислами. Крім того американські робітники мають певні політичні звички: ледви чи захочуть вони -приступати до партії праці,
звишки вважати себе демократами, републиканцями чи соціялістами. Накінець, каже „Тайме", американські робітники не думають про себе як про робітників на все, але як про будучих підприємців.
Мовляв, в Англії Партія Праці повстала через те,
що там поширилося переконання, що хто стане
робітником раз, остається ним навсе. В Америці
„Тайме" добачує іниГу традицію; і вона не дасть
робітникам зорганізувати партії праці.
Що „Тайме" до певної міри має слушність, не
можна заперечити. Досі справді в Америці не було
робітництва, що думало про себе як про постійних
робітників. Одначе „Тайме" не числиться з тим,
що ця психольогія американського робітника від
часу депресії сильно й скоро зміняється. Серед американських робітників назріває тепер якраз переконання, що хто раз стане робітником, той правтигьйо робітником останеться навсе. Мало хто може мати надію пробитися між підприємців; а як
пробється, мало хто може мати надію там навсе
остатись. Отже чи не назріває в Америці пора на
партію праці?
Матильда Серао.

Д.р Остап Грицай.

ті молоді апаші виявили, що
-eVOBODA" (UBEBTY)
FOUNDED 189а
з них добрі поліційні собаки,
newspaper published dally except Sundays and holidavi
то їх відсилано в кольонію . UkrainianOwned
by the Ukrainian National Association, inc
Большево коло Москви, де
at 81-83 Grand Street, Jersey City, N. J.
Ґ. П. У. вишколювало свій доEdited by Editorial Committee
""
ріст політичних агентів. А тих Entered as Second Class Mall Matter at the Post Office of Jersey citv N і
on March 30, 1911 under the Act of March 8, 1879.
нещасних дівчат, яких крайнє
(Тайни солоденького „шпиталю". —- Заслані жінки).
зіпсуття робило непридатними Accepted for maJliBfc at special rate'of postage provided for in Section it о я
of the Act of October 3, 1917, authorized July 31, 1918.
ft- .
навіть до вишколений для поУ продовженню моє! стат- траляли, виломлювали їх. А
4-0237.
Тел. У. H. Союза: BErgen 4-1016.`
ліційної служби, переведено` Тел. „Свободи" BErgen 4-0807.
ті про книжку Ольги 'Діміобнажених
трупів
виволікали
тріевнн про большсвицьку
було в нашу казарму знову і
Адреса: "SVOBODA", Р. О. BOX 346, JERSEY CITY, N. J.
Росію я подаю оцим як до шогга, що видвигалася сапридано їх нам як співтовариіі дальший` зразок ріяшальованнх нею картин виїмок'з' ме проти мойого вікна, зв,ідг ціюк нашого добуту.,,. 1(
RifU-M1 жрі'зділу WOCTPOB іфі$ 4lVn кіля забирали опісля їх ЩМЯ
„Щож до, політичних аЬеш- лось їм перебути враз з інши- навпаки — рівномірно розді.
' "` .fty'tf. 49—56) в мойЬму%ерекладі. Тут авторка, зазиа^, віз то на сани, скидаючи їх танток, які творили менше- ми тортурў другого транспор- лені в усіх кімнатах. І від того
чнвшн, що недовго після 'й тут або поодиноко, або „вя_
більше 40% засланого жіноц- ту, а саме — на Сибір. Я ба- часу цей наказ виконувано
запроторення на Соловках
вона, виснажена пережнван- занками", — по десять трупів тва, то тут були здебільша чила тоді, як несено її в но. точнісінько, що є мені ще однямн, занедужала так тяж- разом, мов мішки, а потім зажінки й дівчата, яких засудже- силќах на іпароплав, що мав ним доказ'ом на те, що така
ко, що мусіли D перевести
в шпиталь, каже яалі таке: копувалй у спільних могилах. но за будьяку там „шпіона- ту майже девятьдесятьлітню ганебна поведінка з пристой„Коли мене туди занесли, я „І лиш у дуже рідких випад- жу". Бо шпіонажею в очах мученицю повезти в пустиню, ними жінками є гаразд обдубула непритомна, через що ках можна було рідні або при- большевиків називають у- де й найдужчі чоловіки не мана і з кожного погляду офіційно приписана". (Очевид.
мої сторожі думали, що я вже ятелям покійника добитись у же навіть щось таке, як одер- всилі жити ніяк.
конаю, і лишили мене в спо- командантів дозволу на те, жування чисто ділових листів „І взагалі — поведінка з у- но, бо й на теж Тол'сті, До.
кою (!) І це й було одно-оди- щоб самому забрати тіло і з закордону, або давання нау- сіми мешканками жіночої ка- стоевські, Ґоркі, Купріни та
ковнх лекцій чужинцям і тим зарми була без ріжниці особи Арцибашиви впродовж усього
ноке, чим я тут покористува- похоронити його".
лася, бо зрештою ліків в апти- Колиж авторці вдалося зго- подібне. Шпигунами вважа. однаково тасама, через що свойого життя розмальовуваці майже ніяких не було, а як дом подужати настільки, що лися теж свояки або приятелі змоги втекти від того страш- ли та прославляли московхарч давали в шпиталі два вона могла — як придатна до людей, що їх помордовано за ного товариства не було нія- ських повій як найкращих
рази дейно горнятко юшки, канцелярійної роботи — пов- політичні погляди, . противні кої. Це лиш упродовж одного репрезентанток московського
позатимже найслабші хорі ді- нити службу знову, її перевели думкам комуністів. Відомож короткого часу дозволювала жіноцтва, щоб тепер ті мерза.
ставали що другий день (під- до казарми для жіноцтва, де ось, що коли йде про справи нам одна з команданток, яка ві повії Росії паношилнсн
креслення авторки — О. Г.) її завданням було вести стати. політичні, то за поведення, чи була трохи ліпша ніж інші, скрізь як гідна `прикраса боль200 ґр. молока. Щож до при- стику, що й дало їй змогу піз- там політичне наставлення вибирати собі підхожі місця в шевицького режіму. І відомо
міщення тут, то я лежала з нати дещо основніше обста- члена даної рідні бодьшевики казармі по волі, завдяки чому зрештою загально, що навіть
20 іншими хорими в кімнаті, вини, в яких жиють на Солов- потягають до відповідально- найближче ўгрупування було така офіційна представниця
що була призначена на дві о_ ках, загнані туди жінки. Дімі- сти і всю його родину. Отак нами переведене — відповідно бльшевицької Москви, як тадо тих „політичних" належали до наших симпатій, і я не була варіщ Машка Колонтай, сласоби, а в кожній із сусідніх трієвна пише:
кімнат було такеж перепов- „Жінок на Соловках було теж жінки православних свя- примушена мати сусідкою я. ветна посолка і письменниця
нення, причім хорі лежали й приблизно 1,000; з них 300 до щеників та жінки професорів, когось типа з найгіршого шу- купрінівського типу, це жінка
на коридорі, просто на землі. 400 розділено групами на ріж. бо це був саме час, коли боль- мовиння. Але ця полекша тре- такої моралі, що добула в ЕвОтак, що треба було прохо- ні табори островів, а решту шевицький уряд рішився ви- вала всього 3 місяці. Бо опі- ропі слави „Мессаліни рево.
дити почерез них, щоб діста- держано в головній казармі. нищити останню решту, вер- сля приїхала до нас з Москви люції".'— О. Г.).
тися до наших Двох кімнат та Між ними більшість, значить стви освічених. Таксамо було якась велика риба на інспекще й до третьої, призначеної біля 60%, творили жінки, ка- тут багато селянок як жертв цію, і зараз цей панок стра.
для хорих на недуги заразли- рані за прості злочини, та по- карних експедицій, висиланих шенно обурився тим, що зуві. Та ота третя кімната була вії, здебільша дівчата років 16 на села з метою насильного стрінув (у нас „упривелеені
На тім я п'окищо мій виїмок
таксамо переповнена, як і дві до 18, а й нижче 16 літ, одна- насаджування „колективного кімнати", тобто такі, що — не з книжки нашої авторки кінінші, а лежачим там недужим че всі вже морально здеправо- режіму". Все це були чесні й тонули в бруді. Надаремно на- чу, до якої одначе при нагоді
не боронив ніхто ходити собі вані вщерть. Спершу управа добрі жінки, яких приява уле- ша командантка силкувалася ще повернуся.
по вподобі до інших хорих, табору намагалася стягнути кшувала нам співжиття з ор. виправдати наш „злочин" тим,
коли це їм так подобалося. тих молодих дівчат в один о_ динарними повіями тай з та- що канцелярійні
робітниці
кремий відділ разом з рівними ким іншим шумовинням люд- приходять у хату з роботи
Женячќа.
„І всякого роду хорі лежали їм віком молодими юнаками і ства. А позатим було в казарв моїй кімнаті, навіть поро- створити з них так своєрідну мі й багато черниць. Засила. щойно в %І2 вночі, і бажалиб
Батько до будучого зятя:
дільні з їх немовлятами, „кольонію молоді". Але неза- нож іноді цілі монастирі з їх тоді мати хоч трохи спокоф і
Чи
ти думаєш, що зможеш учистоти
в
хаті,
особливож
з
причім я й не потребую дода- баром показалося, що та „ко- ігуменями на чолі. Я пригадую
вати, що смертельність між льонія молоді" стала осеред- ось одну ігуменю, вже 86-літ- погляду на те, що в цих сусід- держати мою дочку, колиб ти
тими хорими була надмірно ком такої страшливої розпу- ню жінку, яку з одного мона- ніх кімнатах аж лящить від з нею оженився?
крику, сварки та чергової бій. Будучий зять: Так, можу!
велика, через що кожного ра- сти, що цього навіть больше.
стиря на Кавказі, де провела ки запроторених повій. Всі оті
на приходили забирати тру- вицькому командирові було
Батько: Чи ти бачив коли,
майже все своє життя, загнали аргументи не переконали напів. Мертвих найперше роз- забагато, і з огляду на дівчат
як вона їсть?
на
Соловки,
і
яку
страхіття
шого
шефа
ніяк,
комендантќу
дягали до-гола, а потім диви- ту „кольонію" розігнали, вн,
і
просто за кару усунено, і водночас
лися їм у рот, заглядаючи, чи рішивши зате, приучувати мо- довгого транспорту
Зять:
Бачив.
нема в них золотих зубів, при- лодих людей влаштовувати зломили так, що вона за ввесь наказано з усією суворістю,
Батько: А чи ти коли бачім у випадку, коли на них на- „лови" на полонених. А коли час не всилі була рухнутися. що повії не сміють бути від- чив, скільки вона їсть тоді, як
Але незабаром опісля суди-Іокремлені від інших жінок, a fніхто її не бачить? '

З БОЛЬШЕВИЦЬКОГО ПЕКЛА НА
,.
.'ШОВК'АХ

ПрИМІТИЛИ ЧерВОНО - бурі ПЛЯ' дійшов до мети. Та як усі видобалася королеві так дуже, тайну. Могутній володар при. — А від когож вона навчими, схожі на калюжі ќрови, а нахідники, придумував усе нощо він дозволив допустити казав свому кухареві навчити- лася?
Чіко на великому столі з мар- ві уліпшення, щоби потім міг
ќўхарчўќову ж^нку до кухні, ся від Джованелі варити цю — Каже, що янгол показав
мурово плитою краяв ножи- сказати з гордістю: „Даю вам
щоби сама приладила цю зна- знамениту страву, а їй пода- їй це. Вона насамперед дала
ком щось тсндітне-ніжне. О- це гарне й викінчене!"
мениту страву.
рував сто талярів. При цьому
У 1220-му році володів у бо знав його чарівницьку та дин упевняв, що то були ди- Та Чіків балькон сусідував Джованеля прийшла мер_ запримітив, що треба добре покоштувати королеві, потім
Палєрмі та в Неаполі великий надлюдську силу. Самособою, тячі рученята, другий, що жа_ із дверми мешкання Джйова- щій і за три години страва бу- 'винагороджувати тих, які так увесь Неаполь забажав їсти
і добрий король Фридрих II. таємна поведінка Чіка мусіла бячі ніжки, а третій, що то нелі ді Канціо. Ця хитра та ла готова. Робила цю страву дуже причинилися до щастя цю божеську страву. Куди ви
була шкіра з вужа. Чіко чув підступна жінка мала гострий
не поступили би, бліденькиіі
Тоді то притрапилася пре- багато причинитися до всьоось як: насамперед замісила людей. '
ті
підозріння,
підсміхався
та
дідусю,
в найбіднішій хаті та в
язик,
якого
лише
жінка
може
найгарнішої муки з водою, Кожний шляхтич і кожний
дивна пригода. Хочу вам радо го, що про нього говорили. йшов далі своєю дорогою...
найбагатшій палаті побачите,
бажати собі. її наймилішою сіллю та яйцями на тісто. Це
розп'овісти її. При вулиці Деі Як він спровадився на вулидостойник хотів довідатися що там у горшку вариться маКортелярі був невеликий дім', цю Кортелярі, бідні жінки на- Колись той Чіко був бага. роботою було підглядати, що тісто обробляла довго, "щоби про славний припис і посилав
каран. Може ви голодні? Мовузький, одначе високий. Вік- дармо старалися вивідатися тим парубком, що вмів навті- роблять сусіди, а що довіда- було мягеньке наче полотно, ісвого кухаря до обманниці, а же покушаете?
шатися своїми багацтвами та лася, то обертала на сплетні потім ножиком покраяла на
на маленькі в оловяній опра- про його тайну. Старалися
за науку платили їй гарні гро- — Дякую, спасибі.
молодістю, його любили й
ві. Крізь'шиби було майже не- довідатися дещо від Чікового може і він любив. Мав палати а б о у с в о ю користь. Не тонесенькі пасочки, які опісля ші. Після достойників
, Бідний чорнокнижник повидно, такі були брудні. Бра- послугача, та дарма. Не могли та расові перегонові коні, ба- треба згадувати, що Джоване.. скручувала наче рурки та су- шли багаті громадяни, приипотім плентався з трудом по місті
ма була низька, стара, сходи нічого довідатися і життя Чі- гато-багато самоцвітів, доро- ля найбільше напосілася на шила на сонці. Потім у посу- купці, пізніше робітники, а та переконався всюди про зра.
а дині
замішала
свинячого вкінці вбогі. Вони давали цій
стрімкі та нечисті. Рідко від- ка, як і його походження, о_ гих одягів і дорогоцінних старого чорнокнижника,
нічю
з
цікавости
не
могла
спасмальцю,
дрібонько
покрая`- жінці, що могли. До ШІСТЬОХ ду Джованелі. Сторож корочиняли вікно в цьому домі. сталося для них нерозгаданою мустецьких творів. На всіх
ти.
А
всеж
їй
не
вдалося
щоної
цибулі
та
соли.
Як
цибуля місяців увесь Неаполь заїдав лівської палати розповів йому
Люди переходили скоро повз тайною. Підглядали та з ча- святах, бенкетах, балях, турніту саму історію про сон і про
небудь
підглянути.
Зі
злости
присмажилася,
дала
до
тюго
цей дім, боязко кидали оком сом могли довідатися, що Чі- pax усе був перший. Однако
макаран. Це слово походить янгола. З того всього набрав
на будинок і може крізь зуби ко таки робить якісь таємні втішався цілунками жінок, була ще злобніша та що дня великий шматок мяса^ а як во. від макарос, божеська страва такого обридження, що з
говорили якийсь проќлін. Бо досліди. Ніччю все світилася дикими'бійками своїх супер- більше дошкулювала свому но змякло та гарно зарумяни- — а Джованеля забагатіла!
розпукою вернувся до дому,
в цьому домі жили люди не- лямпа, а Чіко сидів похилений ників і сильними винами на чоловікові. її чоловік був ку- лося, полила все гарним гу- А тимчасом Чіко у своїй порозбивав склянні рурки ті
харчуком
у
королівській
пастим сосом із помідорів, які кімнатці все ще старався уліп_
доброї слави. На першому по. над книгами, що мали срібні бенкетах. Та як його майно
реторти, горшки, кухню, марлаті. Народня приповідка каверсі жив старий лихвар, гід- клямри, а ще інші були на по- стало розпливатися, повтікали же, що жінка здобуде все, на перетирала крізь сито, опісля шити свій винахід. Радів за- мурову плиту, ножики та поний наслідник Юди Іскаріота, лиці, вкритій пилом. Ніколи добрі приятелі й гарні жінки, що завізьметься. Вкінці Джо- посудину прикрила й остави- здалегідь тією хвилиною, ко- палив свої хемічні книги. Пощо пррдав Христа за срібня- не переставало димитися з йо- як воно все буває. Та Чіко чи- ванеля довідалася про тайну ла все на слабому вогні, щоби ли його винахід стане відо- тім покинув місто, щоби вже
мий, а сам він втішатиметься ніколи не вертатися. Самосоки.
Ошуканець, що бідних jro комина. У його кімнаті бў тав ` старинних письменників, бідного Чіка. Чи слідкувала ще варилося.
людей доводив до жебрацької ло повно реторт, скляних ру- тому добре пізнав фільософію його крізь діру в стіні, чи Прийшла обідова пора. Во- тим, як люди дякуватимуть J.6OK) сусіди впевняли всіх, хто
торби. На другому поверсі рок, ріжних дивовижних но- життя і не журився. Так то він крізь щілину у дверях, не на кинула ці рурки з тіста на йому, як обдаровуватимуть та хотів слухати, що Чіка забрав
жила гарна жінка, одна з тих, жів, інструментів. Оповідали тепер стояв понад юрбою та знаю: Знаю лише, що вона кипяток, а як вони там пару. як подивлятимуть його, Абож чорт. Та як прийшла Джоващо чоловіка приводять до собі, що Чіко цілими година- в своїўй самотині думав. Коли підглянула його, хоч двері бу- вали, взялася терти на терку то винахід знаменитої страви нелина остання година, вона
спокуси та прокляття. На тре- ми сидить над казанчиком, у т,ак роздумував над минулими ли замкнені, а вікна заслонені. великий шматок того гарного не варта стількиж, як відкрит-1 призналася до вини та вмерл
тьому поверсі жило подруж- якому напевно варилося чор- приємностями, прийшло йому Раз сказала Джоване`ля до сира, що його роблять у Льо- тя нової комети або невідомої з криком на устах, як грішниді, та який має назву від міста комахи? Тому слава винахід.
жя, підозрілі люди. За дня во- тівське зілля, призначене на на думку винайти щось та- свого чоловіка:
ця, що йде до пекла. Та й тони оберталися поза домом, а знищення та смерть людей, ке, що безпосередньо причи- — Скажи королевому куха- Парми. Тісто зварилося. Джо- никові!
ді не признали права бідному
ванеля
виняла
тісто
з
води,
нилось.
би
до
щастя
людей,
як вечором вернулися, билися. хоч бачили, що його слуга
Одного дня, як уже невдов- Чікові. Та переказ каже, що
реві, що я знаю одну нову чущо аж у всьому сусідстві го. купував` на базарі городовину, проминаючого щастя, якому дову страву, яка лише гідна подержала, щоби стекла до о- зі мав Чіко виявити свою тай- Чіко у відьомську ніч при вустанньої каплі та висипала до ну, вибрався вулицями, щоби
трівале.
мін ішов. Та околиця жахала- як майран, помідори, петруш він хотів дати_ щось
_^
.-.^^.^ є, щоб її їли на королівському
порцелянової мисќи, а потім трохи відітхнутк. Як прийшов лиці Кортелярі крає„ макаран.
ся не тих гідних сусідів. Ані ќу, цибулю, чісник і багато інІ-І{Ірм'ў^'.^їував книжки^(^ Пер
к
ровтирає помідо.
„пі на переміну "давила'т^а- це то до Порта дель Капуто, зачув Джованеля
захланність лихваря, ні визи- шого. Вивідалися теж, що Чі- ѓаміни, студіював довто^ кож- столі.
ровий сос, а чорт до цього тре

Жінко,
чи
ти
з
глузДіЦложку
ооєу,
то
трохи
сира.
ваючі `очі куртизани, або дикі ко любив виходити на свій ного дня робив нові досліди,
нараз відомий запах. Здріг^
Цю знамениту страву при- нувся та хотів переконати сам одною рукою пармезан, друкрики сварливого подружжя балькончик, а тоді його одежа помилявся, зачинав наново, не зсунулася ?
не могли так налякати прохо- й руки були вкриті білим пи- спав і втратив на це останнє — Хай мені язик покрутить, несли пе'ред Фридриха II. Він себе, що помилився. Мучений гою поправляє під кухнею.
глянув здивовано на чудо ку- цікавістю, ввійшов до того Та чи Чіків винахід має
жих. То був несамовитий дім лом, що певно мусів затрою- майно й останні літа. Довго коли я говорю неправду!
І
вона
вкінці
вговорила
своховарського мистецтва. Не міг дому, з якого доходив цей ми- свій початок із. неба чи з
із усіми мешканцями, а пере- вати повітря. Часом мив собі не мав успіху, та не тратив надовсім чорнокнижник Чіко. в ведрі червоні руки, а тоді дії. Працював для щастя лю- го чоловіка, що він згодився відірватися від цієї страви. лий запах. Спитався господи- пекла, то він усетаки причнБогобоязні хрестилися, скеп Зараз вода в ведрі ставала дей, а ця гарна мета була при- поговорити з кухарем. Цей Сказав прикликати Джоване- ні, яка заглядала в горнець на нився до щастя неаполітанців
і мабуть до кінця світа воно
тики вимовляли закляття та червона. Ті червоні пальці да_ чиною, що він бачив привиди, сказав це майордомові (упра- лю та спитав її, як вона зумі- кухні:
так буде.
вителеві),
а
майордомо
повіла
злучити
все
до
такого
гарйшли далі. Хоч Чіко рідко ви. ли причину до найжахливішо- які додавали йому заохоти.
— Що ви варите?
ходив, а ще рідше відчиняв го підозріння, тимбілбше як Після довгих літ праці та тру домив про це графа, а вкінці ного вигляду, запаху та сма .— Макаран, добрий дідусю. ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО
^іконниіцр, боявся його нарід, на долівці Чікової робітні за-іду здавалося йому вкінці, що граф відважився сповістити ќу. Вона, підла, відповіла, що — Хтож вас навчив цього?
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО
про це короля. Ця думка спо- янголи у сні виявили їй цю — Джованеля ді Канціо.
НАРОДНОГО СОЮЗА.

ЧОРНОКНИЖНИКОВА ТАЙНА

МІСЯЧНИЙ ЗВІТ головного

ЃМарко, Вага М а ѓдалина, Шкляренко
В. 20. Барщовський Іван, 4 ГороВ. 204. Сѓтннцькнй Мирон, Бойчук
В. 99. Залецькнй Михайло, Ільків
В. 172. Грнновецька Олена.
ЗІСТАВЛЕННЯ ПІСЛЯ КЛЯС
Іван, Флісак Марія.
децькнй Евген,' Барщовська Анаста- Максим.
Петро, Корнова Анна, Бортник Ма- МОЛОДЕЧОГО ДЕПАРТАМЕНТЎІ
В. 188. Бандровська Розмарія.
В. 283. Саварнн Мирон ,
сія, Богач Михайло, Мнськів Мнхайрія. Бортник Іван, Шпук Ярослав.
В. 193. Тама Глорія.
В. 209. Плевак Катерина, Плевак
В. 286. Чорнея Павло.
ло. ,
В. 100. Чубата Марія, Ќукула Ми- В клясі 1-ій аа 25 цнт. місячно!
В. 204. Луковська Ірина, Китай На
Іван.'
(
І ' ?22: Гузар.Петро„ Головка Анна.
вкладки
6346
кола.
В. 213. Земляк Розалія, Турчин талія 4, Дубас Віра, Дзурин Осип.
В. 24. Кудла Михайло,' Семак Мио, 290. Кульчнцька Юлія.
В. 102. Труш Анастасія. Вербінська В класі 2-ій за 50 цнт. місячної
Варвара, Турчин Григорій, Зімняк
хайло,' Буярнн Марія.
В. 211. Телешевська Елисавета, Ќа
В. 292. Лавринець Розалія, Заблоцьвкладки
7 1,674
Марія, Слепко Анна, Бігановський
В. 25. Мнщишнн Петро, Мнщн- Паньхо, Луців Стефан.
ралюс Теодор.
за липень 1936 року.
кнй М. Леон, Лубінська Ірина.
В клясі 3-ій за 50 цнт. місячної
В. 223. Нагребецький Михайло.
шнн Анна, Навроцький Микола.
В. 223. Слюсар Пилип, Слюсар Стефан.
4
В. 294. Курншкїн Иоснф.
вкладки
236
В.
108.
Дзят
Ольга,
Шнмонович
В.
235.
о.
Уляницький
А.
Аатін.
Магда, Вацлавськнй Станислав, ВацВ. 29. Гривняќ Михайло, Гривняќ
В. 296. Кропчо Василь, Дубляниця Гђен, Гривняќ Юрій, Кулявнй Іван.
Іван.
`
В. 307. Витязь Петро. 4
лавська Ольга, Слюсар Олена.
НОВІ ЧЛЕНИ!
Михайло, Ковалик Текля, Лобур ПеВ. 109. Мороз Микола, Литвин
В. 361. о. Микитаќ Деметрус, МуРазом 8,256
В. ЗО. Вдовяк Олена.
В. 228. Зулич Дженет, Зулич Мартро.
дрик Марія.
В. 32. Ѓуѓник Микола.
гарета, Зулич Естер, Зулич Ненсій. Іван, Орлофф Софія, Кендзя Олена.
П 1. Іванцьо Едвард.
В. 298. Бодай Франко.
В.
112.
Ґабрівськнй
Иосиф,
СтарийВ. 254. Гаврилнч Иосиф.
В. 37. Атаманчук Анна.
' ЧЛЕНИ ВІДІЙШОВШІ ДО ІНШИХ
R. 2. Кревицька Марія, Гурба МиУ В А Г А ,
В. 301. Смаль Ольга,- Семчук ОльВ. 272. Ґіба Евген Володимир 2. щак Юліян.
В. 38. Качуряк Іван, 4 Лапнчак Анкоі.і СТУХЯЯК Anna.
х
га.
4
котру кожний відділовий урядник І
КЛЯС
В. 113. Пѓѓула Михайло.
В.
282.
Флисяк
Стефанія,
Флисяк
дрій,
Пінчак
Марія.
Н 7 ilvxcp Anna,
В. 303. Теффек М. Катерина.
В. 121. Іванців Олекса, Чуйко Ан- член Українського Народного Союаа
В. 165. Ходан Иосиф, Ходан Анна. Антін, Флисяк Анна, Флисяк Лев,
В. 39. Хомяк Марія, Беднар Катеg 9. І Цента Стефанія, ТрсяковВ: 305. Рихальськнй Володимир.
повинен пильно прочитати й відоона, Чуйко Марія.
В. 206. Сталений Михайло.
Флисяк Маріон.
рнна, Бендар Войтех, Фішер Анна.
с ь м'і it Імн, Дѓаѓўтаќ Евфрозія.
В. 306. Крохмальний Михайло.
відно до неї застосуватись.
В. 123. Ковпак Емілія.
В. 334. Гомзяк Петро, Кузнк МиВ. 283. Мулиќ Ольга, Мулиќ ПавВ. 43. Романовськнй Іван, РомаВ, ц. Пустельник Anna, Днда СоВ. 310. Олексиќ Стефан.
Ті повнолітні члени та члени МолоВ. 132. Хоцінськнй Петро.
линаў і ЦІ'
фія. Ваиіловська Марш.
В. 312. Ѓўлей Пазя, Овсяннк Вік- новська Марія, Чарнєськнй С. В № кола.
дечого
Департаменту, шо тут прогоЦЄ ТІЙ
а 312.. Туж Мнхайло^.Туж Марія. ` В. 133. Калушќа Теодор.,
тор, Шарик Ольга.
В 29. Каплун Anna.
Й А КННРНТІЃи
. ..
лошені в рекордовім звіті за липень
ЧЛЕНИ ВІДІЙШОВШІ НА БЕЗПЛАТВ. 136. Качмар Стефан.
В. 319. Цимбаліста Іриде, Савчук
Н ЗО. Клос Р. Марія, Коцельник
В.
49.
Подлушевич
Михайло.
В. 316. Храновський Володимир
НЕ ПРОДОВЖЕННЯ:
В. 140. Качмар Михайло, Кора- 1936 року суспендованими, якщо
Ольга.
Олена.
В. 58. Донавяк'Иосиф. 4
Напєрала Анна.
'
бажають бути принятнми наново в
В. 6. Федів Анна.
В. 330. Бобак Мальвіна Бронислава. ннцькнй Михайло.
В, 36. Лиса Марія.
В. 61. Юріиіаи Іван, 4 Юріщак МаВ. 317. Бойко Иосиф.
В. 156. Коваль Анна, Купчаќ Мн- члени У. Н. Союза, повинні зголосиВ. 336. МиХаленко Герберт.
В. 44. Бруцяк Іван.
В. У2. Никифорчіш Танасій, ГладВ. 318. Градковська Олена, Трач рія, Юріщак Анна.
тись
до своїх відділів у протягу трирон.
В. 359. Дичковський Іван, Днчковка Ольга, Балагураќ Наталія.
В. 65. Стасюк Теодосій, Баубла
Мирослава.
цятьох (30) днів від дня опублнкуБ. 160. Фуртас Стефан.
ЧЛЕНИ ВІДІЙШОВШІ З ВИПЛА- ський Евстахій.
Григорій.
В. 4-і. Кравець Микола.
В. 330. Бобак Анеля, Швайковська
В. 161. Дуда Андрій, Коваль Ми- вання отсього повідомлення про їх
В. 362. 'Тріщуќ Розалія, Тріщуќ
ЧЕНИМ ОБЕЗПЕЧЕННЯМ:
В. 66. Пертќо Ева.
В. II. Мнхула Марія, Дсмчик Сте- Анна.
хайло, Сенько Василь, Лесак Юрій, еуспензу та заплатити залегді вкладки
Марія.
В. 70. Лу%твіняк Катерина.
флк.
_
В. 332. Баліцька Розалія.
В. 318. Крайник Петро.
Ілящат
Олена, Фелтановнч Андрій. й інші належитости секретарям своїх
В. 375. Настасяк Іван, Лезняк Іван.
В. 73. Ковальчук Марія, Ковальчук
1, 45. Василенко Ольга, Гараснм
В. 334. Юрчишнн Катерина, Старивідділів. Коли цього не зроблять до
В. 163. БілинськиЙ Іван.
В. 400. Мознловська Олена, Бойко
ЧЛЕНИ
ВІДІЙШОВШІ
ЗІ
ЗВОРОПетро.
явський
Володимир.
'1 Омелян, М. Д.
В. 168. Цнмбалістнй Иосиф, Пащин трицятьох днів від дня отсього повіПавло, Шотнк Едорія, Шотик ДаниВ.
78.
Дронюк
Анна,
Ваврашко
В.
338.
Звіреќ
Анна.
домлення,
то опісля будуть автомаТОМ
В
ГОТІВЦІ:
В. 53. Пук Богдан, Шпікула Павло
ло, Мозиловський Антін, Семівськнй М?рія
В. г339. Бішко Марія, Сорока О- Цецілія, Котляр Теодор, Саранчак
тично виключені з відділу і з Союза
Ярослав.
В. 21. Овчарик Станислав.4
Олекса.
В.
176.
Бабяк
Мирослав.
Іван,
Ваврашко
Антін,
Мацик
Милекса, Барка М. Иосиф.
В. 58. Дановяк Анна.
В. 45. Г-араснм Омелян.
В. 179. Була Иосиф, Хлопиќ Іван, та втратять усі членські права, запоВ. 351. Стецяк Софія, Гальковнч хало, Старжецький Семко, ШиманВ. 59. Батох Ґсновефа, Галькевнч
ДІТИ ПРИНЯТІ НАНОВО:
В. 70. Федьо Анна.
Рапко Микола, Дмитришнн Катери- моги і привілеї, з винятком тих прав,
ськнй
Франко,
Оліярчик
Іван,
Косинякі є застережені в нових родах' обезПетро,
Бораќ
Евгенія.
па, Робак Ольга.
Марія, Ннкорчук Мслянія, ПапроцьВ. 137. Товт Иоснф.
В. 39. Кондрасевич Лев, Кондраськнй Михайло, Виняр Іван, Дронюк
В. 352. Скульський Володимир.
Б. 191. Гучко Петро, Бачннський печення. Такі самі права й обмеження
кніі Стсфан.
В. 195. Астряб Анна.
севич
Юстина.
Юрій.
В. 359. Юревич Володимир, Гула
відносяться також до тих членів, які
Володимир, Заяць Катерина.
В. 62. Хуляк Иоснф, Пашуќ Евген,
В. 213. Ониськів Роман.
В. 87. Грнцишин Анна.
В. 85. Петраќ Микола. 4
Анна.
на протязі липня 1936 р. взяли пеВ. 192. Німа Ксеня.
Староста Марія.
В. 251. Штохмаль Марія'.
;
В.
123.
Драган
Іван.
В.
86.
Клачаний
Петро.
реступні
листи й ще досі не зголосиВ. 361. Медвідь Анна, Медвідь НаВ. 200. Затковська Стася.
В. 63. Луковський Мирослав, УрВ. 269. Рудий Дмитро.
В. 242. Рінго Анна.
В. 95. Куц Захарій, Д9РОШКОВ ПеВ. 206. Ґурбель Михайло, Боднар ‚лнся з ними до інших правно існусяк Юлія. Луковська Ярослава, Сі- ум, Удич Яків.
В. 355. Солнга Анна.
В.
243.
Грабінська
Олена,
Грабінтро.
В. 363. Мішанець Стефан.
Стефанія, Тепер Стефан, Королишнн ючих відділів У. Н. Союза.
нявськнЙ Іван.
В. 366. Седіло Катерина.
ська Юлія, Машкевич Павлина, МншВ. 97. Смага Микола.
Володимир,
В. 364. Бурко Стефан, Кравчишин
В. 65. Зузях Іван.
В. 383. Мінѓо Марія, Кравчук Анна. кевич Олена, Звік Василь, Мишкевич Дмитро, . Самборськнй
В.
99.
Помес
Данило,
Домбек
IДано в Джерзі Ситі, Н. Дж., дня
Бураќ Стефан, Мельник Ярослав.
Анна, Сірацький Михайло.
В. 67. Кушпіиськнй Мирослав.
В. 385. Замланучнн Марія.
4
Григорій.
ван.
В.
366.
Седіла
Катерина.
6. 217. Миколайків Микола, Дми- 11-го серпня 1936 р.
В. 68. Лемішка Мартин, Скапай
4
В. 268. Горці ко Стефан, Горшко трів Анастасія, Дорофся Марія, КваВ. 102. Уѓрин Іван, Уѓрин Андрій,
ЧЛЕНИ ПОМЕРШІ:
В. 367. Кравецький Микола, ТреАнна.
Дм. Галичий, гол. рек. сео.
Анна.
В. 70. Курило Кузьма.
сннця Емілія, Болак Катерина, ШеВ 7-'. Блізньовська Анна, Пасіч- тяк Петро, Грипів Василь, Озарів Ганнч Іван.
В.
104.
Ваверчак
Володимир,
ПацВ.
298. Шальвіра Марія, Шальвіра ремета Іван.
В.
91.
Гальчук
Андрій.
Розалія, Балацькнй Іван, Коломнєць
шік Грннько.
каник Марія, Гаврилќо Іван, ГаврилАнна, Шальвіра Семен.
В. 160. Варнаковськнй Іван.
Стефан, Крук Михайло.
В. 73. Заходннк Ольга.
В. 218. Ґринечко Вікторія, Стахура
В. 312. Шарик Ольга.
В. 175. Тибінька Іван, Буртник НиВ. 370. Гричаник Олена, Клімков- ко Марія.
Анна.
Н. 75. Михалюк Дмитро, Дворчик
В.
112.
Проців
Олена,
Волинська
В. 339. Барна Иосиф.
кита.
В. 221. Канониќ Иоснф, МарцінЛина. Шелтак Поснф, Зданкевнч А. ська Іванна.
В. 352. Пацановська Емілія Марія, ковський Геронин, Гук Анна.
В. 198. Нестор Василь.
В. 375. Корнай Марія, Богдаш Мн- Павлина.
Стефан.
В. 120. Кічан Олекса. 4
Пацановський Іван Богдан, ПацаиовВ. 218. Стецьків Марія.
В. 80. Тнмков Михайло, Біидас рослав.
В. 223. Швалик Софія, Микулнн
В. 121. Мандриќ Ігнатій, Слобоськнй Евген, Пацановська Іванна.
В. 232. Кіньо Костко.
Магда, Гайдук Станислав.
В. 383. КР а в ч У к Анна, Козак КаАнна.
дзян Олекса.
В. 236. Заоборний Микола.
В. 8.'. Лисин Володимир, Дзира Ан- ролнна.
В.
227. Язвінськнй Андрій, Булька
4
"ГЧ
'ДІТИ ПРИНЯТІ З ПЕРЕСТУПНИМИ
В. 124. Сосновськнй Стефан.
В. 282. Флісяк Антін.
Іван, Джмелнк Юлія, Рушняк Марія,
В. 384. Хома Василь.
на, Ільків Михайло.
4
. ЛИСТАМИ:
3,000
UKRAINIAN
CATHOLICS
В.
128.
Процанин
Андрій,
ПроцаВ.
354.
Скісцін
Матвій.
Головецький Мирослав.
В. 396. Драпала Иоснф.
І'.. 83. Кобільннк Григорій, Рома4
В. 130. Жарська Олеся, Жарська
ENJOY ANNUAL OUTING
В. 364. Занко Дмитро.
В. 400. Кондор Мелянія, Біндас нин Іван.
нов Едвард, Карбівник Іван.
В. 228. Боднар Іван, Юренко ПеҐсня, Жарська Катерина.
Б. 131. Бойко Катерина.
тро.
В. 84. Дудко Володимир, Клубчак Иоснф мол., Біндас Станислав, ВоВ.
133.
Яблонська
Марія.
В.
361.
Робак
Михайло,
Робак
ИоЗІСТАВЛЕННЯ:
ловєцька Анна, Шотик Катерина, РоЛина.
В. 230. Ѓлатишаќ Марія, Баган Есиф, Робак Іван.
`
В. 135. Москалик Анна, Клнм Елимілія, Волійник Михайло, Пиріг Ма- Father Botko Assists at Bishop's
кошевськнй Михайло, Мозиловський
В. 85. Рогаль Юрій.
савета, Тунко Галя, Геферт Софія, З початком липня 1936 р. було
рія.
Іван.
В. 86. Болф Марія.
ЦІТИ ПРИНЯТІ З ІНШИХ КЛЯС:
в У. Н. Союзі повнолітніх
Mass in Glastonbury—Ansonla
Тунко Микола. Геферт Андрій, ТерВ. 87. Хорі Михайло.
В. 234. Кузьмінська Ольга.
членів
21,080
В. 292. Данчншнн Бронислава, ДанChoir in Concert.
лсцькнй Михайло, Терлецька Марія.
ЧЛЕНИ ПРИНЯТ1 НАНОВО:
В. 88. Грабінськнй Володимир.
В.
237.
Куріца
Марія,
Федуна
Іван,
В
місяці
липні
1936
р.
принячншин Іван, Данчншин Ольга.
В. 136. Качмар Марія.
Матис
Іван,
Косннюк
Олекса.
В. .'І. Бавровська Стефанія.
то
нових
298
І. Пацканнк Петро, Раповий ВолоВ. 137. Боровський Франко.
В. 95. Бор) ѓа Антін.
В. 241. Скібінська Мирослава.
В місяці липні 1936 р. приняДІТИ СУСПЕНДОВАНІ:
димир, 4 Пич Анна, Товт Іван, ПацкаВ. 139. Евашук Іван. 4
TJkrainians from Ansonia and
Ь. 91. Припхай Стефанія.
В. 242. Уѓрин Анна, Яцнла Василь.
то наново
103
ннк Іван, 4 Пацканнк Михайло, Новак
В.
147.
Моло
Григорій.
В.
8.
Смаркутська
Олена.
all parts of New England gatherВ. 244. Бенза Сташка.
В. 98, Рудалевич Иосиф.
Б місяці липні 1936 р. приняФемій, Дзвінчак Петро, Дзвінчак КаВ
.151.
Артим
Ева,
Сокальський
В.
10.
Погода
Олена,
Погода
ТаВ. 99. Корнова Анна, Бортник Ма- терина.
В. 245. Палажій Андрій, Вольчин- ѓй in Glastonbury Saturday for
то з переступнями листами
21 деуш, Погода Емілія, Погода Олекса,
Ілько, Тримач Марія.
ський Микола,
Єдлінська
Анєля, the first annual field day of the
рія, Залсцькнй Михайло, Бортник
Б місяці липні 1936 р. приняВ. 5. Олійник Проць, Кормаш МиВ. 159 .Новак Петро. 4
Погода Текля, Погода Ольга.
Кушнір Анна, Сабат Олена, Лещуќ
Іван, Ільків Петро, Шпур Ярослав.
то
з
інших
кляс
кола,
Кормаш
Текля,
Пелех
Іван,
В.
161.
Лесак
Марія,
Лесак
СтеВ.
61.
Юріщак
Катерина,
Юріщак
Ukrainian Catholics of this region.
Анна.
В. 100. Ќукула Микола, Чубата
Іїслих Анна, Бобсляк Іван.
фанія, Ќоман Анна, Строк Иосиф,
Разом
21,510 Иоснф, Юріщак Людвіґа.
Марія.
В. 267. Агрес Ольга, Хомиќ Воло- The S t Peter and St. Paul choir
4
В. 22. Бас Марія, Каня Павло, Муха Микола.
В. 65. Бабула Марія, Бабула Оль- димир.
В місяці липні 1936 р. суспенВ. 102. Трупі Анастасія. Вербінська
of this city and the Ukrainian
В. 167. Лішук Юрій, Л і т у ќ Ірина,
Сснь Софія, Косович
довано
217 га, Бабула Павло, Бабула Василь.
В. 268. Кармариська Пазя.
Марія. Слепко Анна, Бігановський Сені, Ольга,
4
Catholic choir of Hartford assistВаснлинюк
Тома.
Михайло,
Децик
Маріянна,
ЧорноВ. 73. Ковальчук Юлія, Ковальчук
В місяці липні 1936 р. відійСісф.ііі.
В. 270. Баран Григорій.
В. 168. Кароль Катерина, Космина
маз Мирослав.
ed in the services.
шли з персступ. листами .__
33 Володимир, Ковальчук Іван.
В. 105. Мельник Михайло.
В. 271. Зубрнцький Василь.
4
В. 29. Гривняќ Марія, Кулява Фран- Стефан.
В. 78. Шморгун Лев, Ваврашко
В місяці липні 1936 р. відійRight Rev. Constantine BohaВ. 276. Коруна Катерина, Ґарко МиВ. 108. Дзят Ольга, Шнмонович
В.
170.
Савчин
Варвара.
цішка.
Ванда, Ваврашко Вавіна, Ваврашко хайло, Муральчук Марія, Ґузнк Іван,
шлн до інших КЛЯС _.
Іван.
4
chevsky of Philadelphia, bishop of
В.
173.
Ліцька
Анна.
Халус
Анна,
В.
39.
Конлрассвнч
Микита,
Хомяк
Тома,
Дронюк
Микола,
Ваврашко
В місяці липні 1936 р. відійБілий Іван, Мацюрак Адам, ПрокоВ. 109. Мороз Микола мол., Литвин
the Ukrainian Catholics of the UФранко.
шли на бсзпл. продовження
пович Марія.
Іван, Орлофф Софія, Кендзя Олена. Анна, Мовчуќ Евдокія, Кондрасевич Халус Микола, Халус Варвара.
В. 176. Демкович Іван, 4 Добжин-. В місяці липні 1936 р. відійВ.
84.
Гогол
Анна.
В. 277. Ѓвість Іван, Курко Микола. nited States, celebrated a high
В. 112. Сіс.іьмашек Тсса, Старнн- Ева, Матконськнй Иоснф, Опар Іван,
4
ськнй
Михайло.
Пішќо
Катерина.
В. 86. Пісанчнн Иосиф, Пісанчнн
шлн зі зворотом в готівці _.
В. 282. МатвіЙчук Петро, Дзецюх mass at 10:30 o'clock, Rev. Alexчак Ю.1ІЯН, Ґабрівськнй Иосиф.
В. 177. Семеґен Анна.
Б. 43. Рогалсвнч Тсодосія, МалинОльга.
В місяці липні 1936 р. відійМаркіян, Вага Магдалена, Шклярен- ander Rotko of Ansonia, Rev. VlaВ. 113. Пѓѓула Михайло.
В.
178.
Струсь
Анна.
чак
Петро.
В.
88.
Шегда
Олена.
шли на виплачене обезпеч.
ко Іван.
В. 121. Іванців Олекса, Чуйко Анdimir Tytar of Terryville and Rev.
В. 179. Онуфрій Петро. 4
В. 48. Томашевськнй Юрій.
В. 95. Зґіба Фсня.
В місяці липні 1936 р. померли
В. 283. Саварнн Мирослав.
на, ЧуйКО Марія.
В. 186. Бесітка Терсса, Янкович
В. 55. Кіндзерева Емілія, КіндзсRoman Wolynitz of New Haven
В. 96. Ручка Марія, Ручка Юліян.
В. 286. Чорний Павло.
В. 123. Ковпак Емілія.
Олена, МќЃарій Анна.
рева Антін.
Разом
286
В. 102. Уѓрин Д. Олекса, Уѓрин Е.
Б. 289. Гузар Петро, Головка Анна. being co-celebrants of the mass,
В. 132. Хоцінськнй Петро.
В.'
192.
Семенів
Лука.
В.
57.
Лісовський
Антін.
З
кінцем
липня
1936
р.
в
У.
Н.
Олена.
В. 290. Кульчнцька Юлія.
Б. 133. Калушќа Тсодор.
with the Rev. Joseph Schmondiuk,
В. 205. Гавриляк Іван.
В. 59. Галькевнч Михайло. 4
С. було дорослих членів
21,224
В. 114. Нестор Михайло, ПолянВ. 292. Лавринець Розалія.
В. 136. Качмар СтссЬан.
recently ordained in Rome, and
В. 206. Зарівннй Михайло. 4
В. 62. Семкович Петро, Сливар
ський Лев.
В.
294.
Куришкін
Иосиф.
В. 157. Кододруб Марія.
4
ЗІСТАВЛЕННЯ ПІСЛЯ КЛЯС
Rev. Michael Boberaky of South
В. 209. Макар Дмитро.
В. 135. Фонданнч Кароль.
В.
2%.
Дубляниця
Михайло,
Лобур
В. 140. Качмар Михайло, Терлець- Іван.
4
І СУМ ОБЕЗПЕЧЕННЯ:
В. 214. Чераоняк Василь, Гвость
В. 65. Пєрозак Анеля, Ощин ВаВ. 147. Моло Марія, Моло Григо- Петро.
Deerfield, Mass., assisting as deaкий Іван. Терлецький Микола, КораМарія.
снль.
рій, Моло Петро, Моло Стсфан, ВавСТАРИЙ Р І Д
В. 301. Семчук Ольга, Смаль Оль- cons. Rev. P. Protko, rector of
іпщьхия Михайло.
В. 216. Тнмуш Варвара.
В. 70. Пацала Юстина.
га.
В. МІ. Мончсл Іван, Якнма Марія.
В клясі Д.
на 5 100
1 ришко Іван.
the Ukrainian Catholic Seminary
В. 218. Ярема Іван.
Б. 86. Пашуќ Михайло.
В. 151. Артим Стефан, Артим СтеВ. 305. Рихальськнй Володимир.
В. 117. Беласко Андрій.
В клясі А.
на $ 250
14
in Stamford, was master of cereВ.
219.
Дорошенко
Марія,
Якимів
В.
97.
Грубяк
Костка.
фанія.
Артим
Розалія.
В. 306. Крохмальний Михайло.
В. 149. Лубнк Іван.
В
клясі
А.А.
на
$
500
_
151
Дмитро.
В. 102. Малицький Василь.
monies. Hundreds were in attendВ. 160. Сѓашків Іван.
В. 310. Олексин Стефан.
В. 156. Коваль Анна, Купчаќ МиВ клясі В.
27
на $ 750
В. 123. Драган Дмитро.
В. 220. Нурко Марія, Саламан Ан- В клясі С.
Б. 161. Лисаќ Олена, Лисаќ Емілія,
`
В. 312. Гўлей Пазя, Овсяний Вік- ance at the mass.
рон.
303
на $1000
4
4
В.
127.
Град
Иосиф,
Качор
Текля,
на, Блідий Иоснф, Нурко Григорій. В клясі В. В. на $1500
тор, Шарик Ольга.
В. 160. Фуртас Стсфан.
9 Лнсак Тсодор, Лисаќ Тсодора.
Rev.
Father
S.
Balunduck
of
Паиьків
Василь,
Град
Стсфан.
В.
221.
Савчин
Микола,
Савчин
4
В.
173.
Халус
Михайло,
Халус
Іван,
В. 316. Храновський Володимир,
В. 161. Луда Андрій, Коваль МнВ клясі С.С. на 2000
2
Б'. 131. Шеремета Ева.
Hartford was chairman of arРозалія, Заплатннськнй Стефан, ШеХалус Катерина.
Скорохода Анна.
хайло, Сенько Василь, Лесак Юрій,
НОВІ РОДИ.
В. 132. Шилаќ Розалія.
ремета Дмитро, Чикало Григорій, ЧиВ. 185. Дзвончик Дарія.
В. 318. Градковська Олена, Трач rangements for the mass and field
Іляшат Олена, Фелтановнч Андрій.
В. 159. Піндзола Теодор, Петриќ кало Анна, Кравець Дмитро.
В. 204. Чубай Ніна.
Обезпечення платне по смертн з
Мирослава.
В. 163. Білінськнй Іван.
day. In the afternoon folk dances
4
Стефан.
Ткачук
Анна,
Сіка
Григорій.
В.
223.
Грицай
Раймонд.
-'
В. 220. Нурко Юлія, Нурко Анна.
вкладками`-до 70 року життя.
В. 330. Бобак Анеля, Швайков- were
В. 167. Шнір Олена.
presented by Ukrainian
В.
161.
Пстришкевич
Анна,
ПстраВ.
227.
Рушняк
Ева,
Звір
Катерина,
В.
229.
Пиртула
Юліянна.
ська
Анна.
359
В. 168. Цнмбалістнй Иоснф, Иащнк
В клясі О- 500 на $ 500
dancers
of Ansonia, New Haven
скович Марія.
Ткачишин Іван, Рушняк Петро.
В.
234.
Фуртас
Катерина,
Фуртас
В.
332.
Баліцька
Розалія.
Марія.
282
В клясі О-1000 на $000
В. 170. Цаповський Михайло.
В. 334. Ярчншин Катерина, Ста- and Hartford and concert numВ. 229. Цурій Анна, Волський Ген- В клясі О-1500 на $1500
Ь. 176. Мороз Іван, Бабяк Миро`
З Марія.
В.
177.
Рекрут
Стефан
Омелян,
РсВ. 260. Буй Володимир, Буй Марія. рявськиЙ Володимир.
дрик.
слав.
bers were given by the choirs of
З
В клясі О-2000 на $2000
крут Володимир.
В. 270. Струж Томко.
В. 339. Бішка Марія, Сорока Олек- Ansonia and Hartford. There were
В. 230. Бурка Мирослав. 4
В. 178. Бохонок Марія.
В клясі О-2550 на $2500
В. 179. Стецнк Станислав.
В. 274. Кіт.Стефан.
са, Барна Иосиф.
В. 234. Бабич Анна, Портман Ма- В клясі О-3000 на $3000
В. 179. Була Поснф, Хлопиќ Іван,
В. 186. Стельмах Анна.
В. 317. Петришин Іван.
В. 351. Стецяк Софія, Галькович more than 3,000 people in attendРапко Микола, Дмитришнн КатсрнВ. 204. Гарматюк Стефан, Бойчук рія.В. 237.` Матис Володимир. 4
ance and Congressman KoppleВ. 326. Дзедзіц Катерина.
Обезпечення платне по смертн а
Петро, Бораќ Евфемія.
на. Робак Ольга.
Максим, Воробець Дмитро, Кітай Вавкладками протягом 20 літ.
В. 342. Вадяк Евген, Бадяк Иоснф.
В. 352. Скульський Володимир.
В. 238. Медвідь Стефан.
man of Hartford ‚was among the
В. 183. Кніцінський Володимир.
В. 361. Осоховська Стефка.
В. 242. Сталій Анна.
В. 359. Юревич Володимир, Савка speakers heard late in the afterВ. 191. Гучко Петро, Бачннський снль.
В клясі Р- 500 на $ 500
717
В. 213. Кузенька Микола.4
В. 385. Скрнпець Марія.
В. 259. Kvponacb Володимир. 4
Анна.
Володимир, Заяць Катерина.
Вклясі Р-1000 на $1000
472
noon.
В. 238. Ґа.тандзій Микола.
В. 266. Бабій Іван.
В. 396. Тимків Володимир, Тимків
В. 363. Мішанець Стефан.
В. 192. Факс Тсрентій, Німа Ксеня.
В клясі Р-1500 на $1500
4
В. 242. Юрковський Михайло.
В. 276. Баландят Катерина, Делин- В клясі Р-2000 на $2000
(The Evening Sentinel,
В. 364. Бурко Стефан, Сірацький
В. 200. Затковська Стася.
4 Софія.
В. 243. Мілановськнй Сава.
ко Анна, Морквян Стефан, Морквян В клясі Р-2500 на $2500
В. 203. Чернецька Наталія, Чер— ДІТИ ВІДІЙШОВШІ З ПЕРЕСТУП- Михайло, Кравчишин Анна.
August 10, 1036).
В. 266. Снвик Стефан.
Марія.
В. 367. Грипів Василь, Коломнєць
нецька Мелянія.
В клясі Р-3000 на $3000

НИМИ ЛИСТАМИ.
В. 274. Кіт Андрій.
Стефан, Озарів Розалія, Третяк ПеВ. 295. Мінќо Анастасія.
В. 204. Полўѓа Іван, Купчинський
В. 276. Олексович Микола, Тер
Обезпечення платне за життя в
В. 2%. Васнлнк Стефан, 4 ГоловТ. Володимир,
Кирнченко
Юрій,
В. 28. Робак Іван, Робак Иосиф, тро, Балацькнй Іван, Крук Михайло.
вкладками протягом 20 літ.
В. 370. Клімковська Іванна, Гричачак Іван.
Пшик Катерина, Гавришків Олена, Ева, Затхей Михайло.
Робак Михайло.
В. 298. Шальвіра Микола, Шальві(Екдавмент).
ник Олена.
В. 298. Дмитраш Софія.
Гаврншхів Василь, Стрілецький МиВ. 46. Угорчак Антін.
ра
Анастасія.
В. 375. Богдаш Мирослав.
В. 300. Бучко Михайло, Кухарнк
ханло.
В. 58. Клачко Теодор, Клачко Ева.
479
В. 310. Венґрннович Володимир, Доминик, Кікта Петро, Яцннич Яким. В клясі Е- 500 на $ 500
В. 383. Козак Н. Каролнна.
В. 206. Ґчрбель Михайло, Боднар
В. 213. Луців Володимир, Луців
В клясі Е-1000 на $1000
183
4
В. 384. Хома Василь.
В. 304. Цар Петро.
Стефанія, Тепер Стефан, Королишнн Фелас Марія, Федаш4 Петро, Долгун
Мирослав.
В
клясі
Е-1500
на
$1500
4
ЧЕСТЕР, ПА. Урядники Бр. св. Apt.
В. 308. Домитрів Іван.
В. 396. Драпала Иосиф.
Дмитро, Самборськнй Володимир, Бу- Тілій, Робак Тимко, Долгун МикоВ клясі Е-2000 на $2000
1
ла,
Федас
Михайло,
Федас
Пазя,
ВенДІТИ ВІДІЙШОВШІ ДО ІНШИХ
В. 310. Шимко Павлина, Шимко В клясі Е-2500 на $2500
В. 400. Кандор Мслянія, Воловець- Михаїла, від. 352, повідомляють всіх
рак Стефан, Мельник Ярослав.

Василь.
ка Анна. Шотнк Катерина, Рокошев- своїх членів, що звичайні місячні
І'. 217. Миколайків Микола, Доро- Гринович Володимир.
КЛЯС:
ЃХ клясі Е-3000 на $3000

збори, котрі мали відбутися 9-го
В. 320. Стец Франко, Стец Варваський Михайло.
В. 317. Новенчук Мирослав, 4 Черфея Марія, Квасниця Емілія, ШсреВ.
292.
Данчншин
Ольга,
Данчисерпня, були відложені до 16-го
накович Марія, ГІстрншин Катерина,
НОВЕ ОБЕЗПЕЧЕННЯ НА ЦІЛЕ
мета Іван, Дмитрів Анастасія, Волаќ ра.
шин Іван, Данчншин Бронислава.
серпня, через важну причину. Про
В. 326.. Ґуральчук Мартин.
Присяжник Стефан.
ЖИТТЯ ДЛЯ НОВИХ ЧЛЕНІВ
` Катерина.
цю важну причину довідаєтеся на
ДІТИ
ВІДІЙШОВШІ
НА
БЕЗПЛАТНІ
В. 352. Пацановська Марія, ПацаВ. 318. Бомба Тимко, Бомба Марія.
ДІТИ ВІДІЙШОВШІ ДО СТАРШИХ
В. 218. Ґренечко Вікторія, Стахура
наступних зборах в неділю, 16-го
В
клясі
W500
на
$
500
856
ПРОДОВЖЕННЯ:
новський
Іван,
Лема
Петро.
В.
319.
Коник
Михайло.
Олена, Бслевяк Іван.
серпня в годині 4-тій пополудні, на
ЧЛЕНІВ У. Н. С :
2,041
В. 361. Коверко Евдокія.
В. 325. Бохонко Теодор, Ковальчук В клясі W-1000 на $1000
І'. 221. Гук Анна, Канониќ Иосиф,
В. 156. Кагуй Михайло, Кагуй Па- яких буде приявний гол. контр. У.
Б клясі W-1500 на $1500
5
В. 365. Загібайло Іван, Бартник Іван.
В. 2. Стухляк Анна, Кревіцька МаМарцінковський Гсронин.
Н. Союза, Антін Пашуќ. Тому про4
В клясі W-2000 на $2000
4 рія. Гурба Микола.
В. 326. Дзедзіц Анна.
І'. 223. Швайлнк Софія, Микулик Яків, Мускалнк. Іван мол., Сухеня
симо всіх членів прийти на ті збори
В. 301. Цічевська Анна.
В
клясі
W-3000
на
$3000..
1
Б.
334.
Хмариќ
Павлина.
Андрій,
Москалик
Іван,
Стефанов
В.
9.
Шепта
Стефанія,
ТрияновМаідалина, Байдуќ Станислав.
як один. Збори відбудуться в пароВ. 338. Волчко Кульчнцька Домнський Іван, Драгущак Евфрозія.
І' 226. Бабей Павло, Федоришин Федор.
НОВЕ ОБЕЗПЕЧЕННЯ НА ЦІЛЕ
ДІТИ ВІДІЙШОВШІ ІЗ ЗВОРОТОМ хіяльній гали, при 3-тій і Гарвік вул.
В. 370. Вергун Роман, Пасечний ника.
В. 11. Пустельник А н н а . ВасильовМарія. Бастюк Іван, Гнатќів Софія,
Всі члени мають прийти на збори
ЖИТТЯ
ДЛЯ
ДАВНИХ
ЧЛЕНІВ,
В
ГОТІВЦІ:
В. 339. Бішко Агафія.
Василь.
ська Марія, Днда Софія.
точно в означенім часі. — М. КоТербушка Петро.
В клясі Т- 100 на $ 100
5
В.
3
4
2
Вадяк
Володимир,
Бадяк
В.
367.
Філіповнч
Евдокія,
ФіліВ.
ЗО.
Клос
Марія,
Коцельник
Овальчук, секр.
И 227. Язвинський Андрій, Булка
ЧЛЕНИ ПРИН5ГТІ З ПЕРЕСТУПВ клясі Т- 250 на $ 250
244 лена.
Олена, Бубняк Анастасія.
повнч Микола.
Іиан, Джмелих Юлія, Головецький
4,312
НИМИ ЛИСТАМИ:
В. 36. Лиса Марія.
В. 361. Мельник Михайлнна, Мишуќ В клясі Т- 500 на $ 500
Мирослав, Рушняк Марія.
ПІТСБУРҐ, ПА. Тов. Рогатинщина,
652
ДІТИ ПОМЕРШІ:
В. 42. Гладка Ольга, Балагураќ
Параска^ Мишуќ Іван, 4 Осоговська В клясі Т- 750 на $ 750
В. 48. Нагрсбецький Михайло.
В. 228. Боднар Іван, Юренко Псвід. 396, повідомляє своїх членів, що
В клясі Т-1000 на $1000
9,799 Наталія, Ннкифорчнн Танасій, ПрнАнна,
Семенів
Андрій,
Голуб
Пазя,
В.
57.
Чубаќ
Текля.
В.
64.
о.
Уляницький
А.
Антін.
тро.
місячні збори відбудуться в неділю,
В клясі Т-1500 на $1500
224 пхан Стефанія.
Чорний Петро ‚Кикіш Иосиф.
В. 97. Припхан Анна.
В. 230. Гнатншак Марія, Волійник
16. серпня ‚точно в годині 3-тіЙ поВ клясі Т-2000 на $2000
63
В. 43. Кравець Микола.
В. 363. Стецько Олена.
В. 224. Петриќ Анна.
Михайло, Періѓ Марія, Баган Емілія.
ЗІСТАВЛЕННЯ:
полудні, в домі під ч. 2114 Тустин
В. 44. Мнчуда Марія, Демчук Стс- В. 365. Горват Тесій, Горват МаВ. 240. Лутвіняк Теодор. 4
і'. 234. Кузьмінська Ольга.
ул.
Прос'имо всіх членів прийти на
Разом
21,224
З початком липня 1936 р. було
фан.
В. 288. Зарудна Катерина, Кіндзер- рія, Мнчак Ќость, Мнчак Марія,
І' 237. Хомин Олекса, Федина Іван,
в У. Н. С: дітей членів
8,459 збори, бо маємо важні справи до
В. 45. Василенко Ольга.
Б. 370. Гудима Марта, Бризіцький
'``ріпа Марія, Матис Іван, Косннюк ська Евдокія, Саврук Федор, Саврук
рішення. Довгуючі члени зволять
4
МОЛОДЕЧИЙ ДЕПАРТАМЕНТ а 53, Пук Богдан, Шпікула Яро- В місяці липні 1936 р. приняКатерина, Бобеляк Анна,
Бобеляк Володимир, Скальський Михайло.
Олекса.
то нових
78 внрівнатн залеглий довг, бо в прослав.
^
В. 371. Яцентій Іван, Паньків МнІ- 240. Лубас К. Анна, Седоровнч Микола.
тивнім
разі будуть суспендовані. —
В місяці липні 1936 р. прнняВ. 58. Дановяк Анна.
В. 298. Плевак Катерина, Плевак хайло.
Мирон, Сќіра Михайло.
НОВОВПИСАНІ ДІТИ:
то наново
;
22 Уряд.
-В. 59. Батох Геновефа, Ннкорчук
В. 382. Плакса Анна.
В. 241. Скибінська Мирослава.
В. 1. Іванцьо Данило.
В. 388. Криворука Андрій, 4 КривоМелянія, Галькевнч Марія, Попроць- В місяці липні 1936 р. прнняВ. 361. Робак Анна, Робак Марія,
В. 242. Яцнла Василь, Уѓрин Анна.
ІРВІНҐТОН, Н. ДЖ. Тов. ім. Дмн4
В. 11. Ковальчик Зузанна.
то з переступ. листами
6
кий Стефан.
Турчин Варвара. Робак Стефан, Ро- рука Теодор.
8. 244. Бенза Сташка.
тра Вітовського, від. 14, повідомляє,
В. ЗО. Кравець Иосиф, Кравець
Б
місяці
липні
1936
р.
приняВ.
62.
Худяк
Иосиф,
Пашуќ
Евген,
В.
396.
Тимків
Василь,
Тийків
Робак
Паранька,
Турчин
Григорій.
9. 245. Палазей Андрій, Вольчинмісячні збори відбудуться 17-го
то з інших кляс
З що
Староста Марія.
ІТОЎІ у
залія.
'ЯМ : ' .
В. 373. Добромільська Софія.
ськнй Микола, Єдлінська Анеля, Кушсерпня (третій опиеділок по першім).
В. 43. Городиський Омелян, ГороВ. 63. Луківський Мирослав,, ‚УіР(В. 401.,$ре^и#доаа Олена.
В. 382. Радковська Анна.
(
"ір Anna, Сабат Олена, Лешук Анна.
Прошу
прийти на збори точно в годиська Елисавета, Городиський Сте- сак ЃО'лія ; Луківська Ярослава,
Разом
8,568 дині 8-міА
ввечір. — М. Пнтрашик,
IV 2.51. Юха Антін.
В місяці липні 1936 р. суспенЧЛЕНИ ПРИНЯТІ З ІНШИХ КЛЯС: ЧЛЕНИ ВІДІЙШОВШІ З ПЕРЕСТУП- іфан, Городнська Анна, Городиська нявський Іван.
І- 267. Аґрсс Ольга, Хомиќ Водовано
Ьіра.
ч
70 секр.
4
В.
65.
Зузяк
Іван.
НИМИ
ЛИСТАМИ:
В. 155. Ходан Иосиф, Ходан Анлодимир.
В. 59. Щербатюк Дорка.
В місяці липні 1936 р. відійВ. 67. Кушпінськнй Мирослав.
В. 268. Кармариська Пазя.
на.
В. 63. Личак Ярослав, Сннявськнй
шл№ з перест. листами
В. 28. Робуќ .Марія, Робуќ Анна,
В. 68. Скапай Анна, Лемішка Мар4
В ресторані.
В. 206. Сталений Михайло.
І'- 270. Баран Григорш.
Павло.
В місяці липні 1936 р. відійРобак. Стефан, Робак Паранька.
тин.
В. 334. Кузнк Микола, 4 Гомзяк
І' 271. Зубрнцький Василь.
В.
67.
Андрушко
С.
Іван.
шли до старших чл. У. Н. С. 225
В. 42. Припхан Анна.
В. 72. Блізньовська Анна.
Повільний
кельнер: Чи ви
4
272. Козак Стелла, Котовсьций Петро.
11'
В місяці липні 1936 р. відійВ. 72. Андрейко Иосиф, Андрейко
В. 46. Угорчак Семен.
В. 73. Заходняк Ольга.
вже
щось
замовили
для сеВолодимир ‚Тарнофф Макарій, Маріили
до
інших
кляс
._.
Стефан,
Андрейко
Михайло.
В.
47.
Кіндзєрська
Евдокія.
В.
?5.
Зданкевнч
Стефан^
Дворчин
ЧЛЕНИ СУСПЕНДОВАНІ:
товнч Анна.
В місяці липні 1936 р. відійВ. 84. Ванат Ольга. "
В. 58. Клачко Марія, Клачко ЮстиАнна, Мнхайлюк Дмитро.
бе, пане?
4
шли
на
безпл.
.продовжений,
В. 102. Труш Марія.
В. 276. Кірай Катерина, МанастирВ. 82. Лисиќ Володимир, Дзира
В. І', Кузмич Иосиф, Барна Ева. на, Клачко Яким.
Невдоволений гість: Так, я
В місяці липні 1936 р. відійВ. 120. Кармажин Евген 2.
' Анна, Ільків Михайло.
ський Мирослав, Муральчик Марія,
В. 69. Лутвіняк Теодор. 4
В. 6. Федів Михайло.
шли зі зворотом в готівці —
В. 133. Попик Арлайн.
І узнк Іван, Ѓарко Михайло, Белей
В. 130. Дзюма Микола, Дзюма ЕвВ. 83. Карбівник Іван, Кобільник
В. 7. Томашовський Андрій, Нозамовив різдвянний пудінґ, аВ місяці липні 1936 р. померли
В. 140. Терлецька Розалія, Терлець- Григорій.
Іван, Мацюрак Адам,
Прокоповнч вий Петро. Артим Ева.
ген.
ле це вже було так давно, що
В. 84. Дудко Володимир, Клубчак
Марія, Еваницькнй Михайло.
В. 147. Зарудна Катерина, Сав.рук ча Франка.
В. 10. Маряс Володимир, 4 Погода
Разом
312 ліпше принесіть мені великодАнна.
В.
156.
Яцик
Андрій.
Федор,
Саврук
Катерина,
Бобеляк
В. 277. Курко Микола Говард, Марія, Логода Іван.
З кінцем липня 1936 р. в У. Н.
В. 94. Баворовська Стефанія.
В. 171. 'ірусевич Л. Марія, ТрусеАнна, Бобеляк Микола.
В .12. Тутко Михайло. 4
Гвость Іван.
Союзі було дітей членів
8 ^ 5 6 . ? О і КОВбасн.
вич Мирослав 2, Трусевич Стефан 2.
В. 178. Петриќ Анна.
В. 95. Борўта Антін.
В. 14. Лотоцький Михайло. 4
В. 282! МатвШчук Петро, Дзецюх,

РЕКОРДОВОГО СЕКРЕТАРЯ
У. Н. СОЮЗА

PRESS REPORTS ON UKRAINE
AND UKRAINIANS

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗА

І

тт

НА Б і ЖЎ ЧІ

СВОБОДА, ПЯТНЙЦЯ; 14-го СЕРПНЯ' ІОЗв;

тт

О О О О О О О О О С Ю С О С Х Ю О О О О О О О О О О д-р t'b

ш

ЄўІ№Іилтџ

'Ѓ'І

`^г рола із способои як ‚Найдо-

нч

НІЙ

кладнішого; підбору й прнміненн# окулярів. Не ножна казатиі що одній ті самі, окуля-j
канської Партії та головний
ЧУЖИНЦГ.
ри можуть бути відповідні ДЛЯ під нотами на три і чотири
Медична наука переконала
справник виборчої кампанії
двох дѓгеЛіѓ або для д$ох` до"І. .'
Підчас оДного страйку в о д .
голоси, зібрав і уложив
людей, що багато, ріжнвх нерепубликанського
кандидата,
рослих осіб; бо нема` двох оному місті в, стейті Понсилвеj
д
у
г
.
ілдаедолагань'
у
ліодсь.ко% о. Віктор Матюк.
Ландона, на уряд; арезвдента
сіб, які малнб той самий денія заряд' фабрики, проти коиу організмі переходять з наНАСТЬ І:. ГКсиІ веред і по науці і
Злучених Держав, уважав ,за
фект одної- і тої самої сиди. 24 пісень зі св. Літургії. ЧАСТЬ ІІ
трої робітники виступили щ
Л і . w `.
і`)
і
у.
{
:
слідства від . діда . на енна,
потрібне видати., й розіслати
І ... ; : . . , - + 8 to U Held аЌ ;,ммУ::jb —Ь х
`
Ріжвмцв може буѓм' дуже м,а- Тропарі, і Кондзки Воскрссні від і
страйк, подав до публичного
від сйнд .на. внука і.т. д,; люпо цілій Америці заяву пр^
50
8.
ѓласуѓ
Проштени
ЛѓгургіПні
ленька, але як вона рстанетьвідома факт, ідо, мовляв, між
'т`
одідичуж)ть ї х . подібно,
свою особу, а саме про своє
1. д о 8. гаасу; Пісні b Вечірні;
BELVEDERE PARK, vWORJH BEACH, ђ. ї , 4 І
ся несправленою,. тоді процес від
робітниками цеї фабрики є
Пісні з Утреяі. ЧАСТЬ III: ijjCHj
ђт-. одідичують 3$fiu
рн^ляд
походження.
, і
Kmtm
розвиття недомагання не за- великого поста; йа Великдень з во45 процнтів чужинців, себто{
лиця, красќўі волосся й барву
Каже він у цій. заяві, що,
становляється, але навпаки, сісресноТ Утрені; Пѓені ня Празники
не роджених в Америці.
голосу.- Такі недуги й недрстамовляв, він чував, що про ньодоступає д а л ь ш е , ! недомаган- Господні; Богородичііі; Святих; КоПідприємство притому не го. ‡Диаіс by. MYRON BARON, and hia Royal Arcadiana
чі називає медична' мова afy)
яяди.
го говориться, що він чуживорило _нічого більше поз,а ці
i w стає гірше. Купувати саDancing from 7 P. M. to 1 A. iM. — " Subscription 30 ' cenU
карів"†фамілійними недугами а^
Це є дуже практична книжка
нець. Отже супроти цього Гецифри, одначе нащо воно це
бо фамілійнимн недомагання- мому окуляри в склепі і там для дякоучителів. Друк нот є
милтон це ‚явно заперечує.
говорило, розумів усякий, що'
ми.
Слабість зору є також припасовувати їх до зору, не дуже читки й. Ціна $1.50.
Це показує, що хтось пучитає часописи розумно. Водобре; воно гіріиеѓГЩЖ не мафамілійним недомаганням.
стив пропаганду за чужениц.
Замовлення на С. О. D. не
но хотіло розбудити в амери-j
GZt
тво на людину,- що веде пар.Слабість зору ділимо на два ти ніяких окулярі% б о так висилаємо. Пишіть д о `
канців, що читають газети, ті
дібраними
окулярами
звячайтію, яка дуже радо промовроди:; короткозорість, колв
"S V О В О D А"
почування,
які
американці
ляе до ворожнечі „американлюдина бачить' тільки зблнвь- но ще гірше ‚псується зір.,
81-88
GRAND
ST., P. О. BOX 846
звичайно мають до чужинців.
Коди хтось питається Вас про Лемківщнну, чи
Підбір окулярів належить до
ців" проти „чужинців". Хтось
ка, і далекозорість, як зона
Які це почування, звісно:
JERSEY CITY. N. і.
можете дати вдоволяючі відповіли?
,
професії
лікарів,
які
перейшли
видно взяв від політиканів
не бачить зблизька, тільки
Що діється тепер на ЛемкІвщнні.
почування упередження, ненапалку й показав політиканам
здалека. Не треба бути аж лі- і з успіхом покінчили сп?ціі':
і`!
`
'
І
`"`
" '
' І І
висти, погорди або тим по.
Гмянини.
другий кінець;
карем, щоб смазати; хто ко- яльний курс окулістики й офВідповіли на мі питання }найдете в новій книжці"!
дібні чуття.
роткозорий, а, .хто даленозо- тальмольогії. Вони вживають —He знаю, щоб то таке дарий; це завважують звичайні прн підбиранню окулярів кра- ти своїй жінці на імянини.
ЧИ ЦЕ ВИРІШЕННЯ
ГОВОРЯТЬ ПРО ТЕ, ЧОГО
люди, бо короткозорий три- пель, які запускають пацієнСПРАВИ?
— Чомуж її про це не спи
НЕ ЗНАЮТЬ.
має читаня близько до очей; тові в очи, бо тільки' так мож- таеш?
Що зробив з цею пропаґанПідприємство подавало ріва далекозорий далеко від о- на докладно припасувати оку— От радиш! Д е ж - я мож.
ночасно, докладно, які це чу- дою Геми.тгон?
ляри і розслідити середину аж настільки ‚спромогтися!
чей.
написав'
Юліян
Тарнович
ч
Він подав, де він родився,
жинці- працюють у його ф а б .
очної кулі відносно^ адихне284 сторін — 100 Ілюстрацій. — Ціна $1.00.
рнці. Отже вичисляло мадярів, де родилися його батько, йо- М
Хочемо говорити про сла- будь інших органічних недуг.
Щ Заомвляйте в книгарні
хорватів, поляків і „словян". І го мати.
бий зір у дітей. Родичі зна, „ С В О Б , О Д И",
ють дуже добре про недоста„Чи це виглядає на чужи- Ш
Подаючи попри поляків і
81-83 GRAND STREET
(BOX 3 4 6 ) ,
JERSEY СИЧЃ, Л. І(
З шотляндського гумору.
чу зору своєї рідної дитини
хорватів ще „словян", воно нецьку матерію?" — питаєтьНА ПРОДАЖ 45-АКРОВА
але не звертають на неї нія
виставило собі свідоцтво не- ся він з триюмфом за себе, заОдин багатий діотляндець уМОЛОЧНА ФАРМА,
кої уваги; вони потішають се- ладжує приняття; Служба поуцтва, бо хорвати й поляки ложнвши великі пальці за
бе, що їхня дитина виросте з дає на стіл ріжнородні стра- З коров, одна ялівка, 2 коні, кури,
свою камізельку. „Айова (де
теж словяни.
дім на 5 і 6 кімнат умебльоішппі.
Можливо, що воно думало він родився) це може чужий верситеті в Оксфорду в Анґ- про , горожанську війну в слабих очей; вони мають на ви, але всі в дуже малій сќіль'1 кленові .дерева, річка і кериицн. Долії,
з
промовою,
котра
облетідію, що зір дитини направиться кості. Вкінці служачий прино- бре місце для,- плекання курей. Пш
Джима Фарлея
Еспанії:
вичислити словаків, — у яко- стейт для
$2,7(W, готівкою $1,250. Годосіться
„Тому ті, що кажуть, що в сам від себе, як дитина під сить на тарілці, як десер, до- до:
му випадку свідоцтво неуцтва (голови демократичного ко ла всю американську пресу, а
188-9
GEORGE YIENSEN,
мітету), але це собі звичай- в котрій він сказав:
Рхпанії ведеться війна між росте. Але така надія марна, слівно краплю меду. Один з
всетаки йому належиться.
R. 2 ,
S h e r b u r n e , N. Y.
9 ний степовий стейт (Злучених
„Ворогом світу — усього комунізмом
і
фашизмом, бо медична статистика не знає гостей дивиться на щойно — — — — — '
HI
ПОЩО РОЗКРИВАТИ
Держав). Це демократична світу — не є Гітлєр, хоч який справу занадто упрошують. випадку, щоби природа вилі принесений присмак і каже:
ДО ВИНАИМЛЕННЯ ФАРМА з і
лихий вплив він має своїм Лівий републиканський уряд, кувала короткозорість або дазолгновою стаціею, дім зо всімн уНАЦІЇ?
пропаганда".
"і '
— Як бачу, то` шановні пан- ліпшсннямн
при стейтовій дорозі, доТа не в тому річ, чи воно
Виходилоб, що ця „демо- гранням на провінціоналізмі і що правив до вибуху ворож. лекозорість дитини.
бре місце, близько Summit, N. J.
ство ќўтѓѓили собі пчолуі
За інформацією питайте:
187,9
знає національности, чи ні, а кратична
пропаганда" дур- страху. І не є ним Мусоліні, о- нечі, не мав у собі ні комуніДалекозора дитина перебоТри ШОТЛАНДЦІ сидять ран- 3 6 4 — 15th AVE., NEWARK, N. J.
в тому, пощо воно їх вичисля- на, бо вона не опирається на дітий для паради в державні стів ні соціялістів, та лишень
рюе якийсь час своє недома- ком над берегом моря й лаPhone: Eatex 2-9613.
ло. Що може навчити людей, правді; якби Гемилтон справ. шати, покинуті Юліем Цеза- вертався до суспільних реформ,
гання,
навіть
без
поважніших
пають вудкою риби. Риби чіщо читають про страйк, коли ді був родився за границями ром. І не є ним Сталін, темна котрі перевів перший вибрашкідливих наслідків для очної паються знаменито! Вкінці овони читають, якого похо- краю, то ця пропаганда була фігура, що поволі набирає ннй народом републиканський
кулі, бо мязн, які регулюють
Д-Р ЮРІЙ АНДРЕЙКО
,,
дження страйкарі?
би слушна, — каже додумува- більшої барви, коли він пля- уряд. З другого боку, явна 'звуження зіниці, легко при- дин з них каже: .

А
тепер,
хто
впродовж
нує
дати
виборчі
права
міліf УКРАЇНСЬКИЙ Л І К А Р ,
Яке відношення має пересіч тися Гемилтон.. Отже тоді ви
фашистівська партія в Еспанії способлюються до обставин;
ХІРУРГ І АКУШЕР
ний американський читач га- борці Америки справді мали онам Росії.
була без більшого значіння. але така дитина терпить від години зловить рибу, має „іазет до поляків, хорватів, ма- би думати: ні, видно, що Лан
321 Е. 18th STREET,
„Ні, ворогом світу є провін- Збунтовані генерали, що сві болю голови. Зовсім інший фундувати" пляшку віски.
between 1st and 2nd Avenues,
— Згода! — відповіли два
дярів, словян і подібних? Яке дон не буде добрим прези- ційний ум...
Застрашуючим домо пішли до горожанської процес відбувається у випадNEW YORK, N. Y.
дентом, коли він іменував фактом є" — говорив він да- війни, котра викликала такий ках короткозорости; тут при- ДРУГІ.
це відношення, звісно.
Tel. GRAMERCY 5-2410.
Минає година, проект просвоєї
виборчої лі, „що коли яка нація стає вибух ненависти й огірчення, способлення мязів не відбуваЗрештою,
це вичислення справником
Урядові години: рано від 10 до
перед питанням війни й миру, дуже легко можуть багато ється так легко, як при дале- довжують до двох годин, миможе придатися не тільки се- кампанії „чужинця"...
f 12. ввечір від 6 д о 8, а в неділі
Чи справді розумні амери наперед у нації висуваються причинитися
до комунізму, козорости. Мязи, які реґулю- нає друга — до трьох і т. д.
ред американців. Адже до ма.
рано від 10 до 12.
Вкінці пополудні, десь коло
обмежені люди, котрими ке- якщо їм поведеться повстандярів, поляків, хорватів, сло- канці мали' би так думати?
ють розширення зіниці, не та- 4-тої години, надходить поліМоже кому видатися, що рує пересуд і котрих запалю- ня... Генерал Моля заявив, що кі сильні, як ті, що регулюють
вян мають в Америці певне
,?
ну$
він думає виголодити Мад- її звуження; тому очна куля цай і каже:
відношення ріжні інші народи. справді так треба думати, та ють пристрасти .

Ловити
рибу
в
тому
мі- НАЯПРШЕ ХОРІ,
рид і не проливати безпотріб- розширяється на всі сторони,
До
поляків мають
певне мені здається, що така людиMB ТРАТЬТЕ НАДІЇ!
чуттєве відношення литовці й на подобала би на ту бабу, ЗАПАЛЕНІ ПРИСТРАСТИ. но ќрови, але така тактика... і піднас такої переміни очної сці не дозволено, витягнути
вудки,
бо
запишу
на
кару!
тит пробка
українці. До хорватів серби й що, прийшовши на храм у чуДо чого доводять запалені не зменшує трагедії, яку ці кулі наступає дегенерація тих
Шотляцдці послушно витягЯі
ЗІЛЛЯ
італійці. До мадярів німці, ру- же село та слухаючи знамени- пристрасти, видно гарно на вояки звалили на рідну краї- середніх частин ока, на котиуни, українці, хорвати. Вичи- тої проповіди, від якої всі прикладі горожанської війни ну... Який результат не був рих відбиваються предмети, я- нули вудки й нараз' усі три
МІЛЕРТОН
будучяість. еспанськопо кі бачиться. Які наслідки з ахнули з дива: ані на одній
слення цих народів між страй- плакали, на запит, чому вона в Еспанії. Не проявляють там би,
вудці не було заложеного е ь о г о д ш ш н в ОГОЛОШЕННЯ У
куючими робітниками
Вчить не плаче, відповіла: „Як я мо- багато здорового розуму не народу чорна й гірка".
цього для дитини? А такі: Ко- хробачка.
ВАШИХ РУКАХ МОЖЕ БУТИ
цих людей: не дивіться на цих жу плакати, коли я не з цеї лише воюючі сторони, але й
ВАШИМ ПЕРШИМ СТУПНЕМ ДО
ли занедбуємо недомагання
у


о


страйкарів як на робітників, парохії?"
ЗД0Р0ВЛЯ.
люди поза границями Еспанії,
Діти.
короткозорости, то з часом
Хочемо, щоб найбільше людей пізіиа дивіться як на своїх націо_
до цеї війни властиво неприли це відоме ліклрство, ЗІЛЬИЄ. KOTpt
— Чого ти так нудишся, зір дитини дуже слабне й таВ судь
доконало т м н х чуд У иеяугах шлунка,
ПАРОХІЯЛЬНИИ і ПРОВІН- четні.
вальних ворогів.
реимткзму 1 медѓѓ вирок.
Данилќу?
ка дитина на старі літа моМожеш
іти
до
дому,
даЧи розумно так українцям
Увійшло, наприклад, уже в
Одна Велика Коробка $1
ціинии ум.
— Бо не маю з ким бати- же дуже легко зовсім осліп- рую тобі цей раз, але старайробити? майже на цілий місяць помочі
нути і стати непридатною ка- ся, щоб ц тебе тут більше не аистане
На зборах Інституту Публич- звичай називати цю горожан- тися.
для найгірше хорото,
ську
війну
війною
між
кому— Йди та приведи собі су- лікою до життя.
них Справ при вірджінськім
бачив! — каже суддя до обви- Єпеціяльна оферта читачам
ДВА КІНЦІ.
університеті в Шарлотсвилі, нізмом і фашизмом. Тимчасом сідового Софронка.
„Свободи":
Фізично-оптична наука вже нуваченого.
Згадана, вище заява була ви„Манчестер
Ґардієн",
що
зви-^і Е, я бавився з ним учора, від давніх часів старалася бо- — Пане суддя! Ви і цей раз Г } 51.00 за одаіу воробку МІлертону.
що відбувалися в липні, видаиа 10-го липня, а 11-го серп5Г.50 за дві коробки МІлертоку.
ступив д-р Роберт МекЕлрой, чайно в таких справах краще і не думаю, чи він уже настіль- ротись проти цих недомагань булиб мене тут не побачили, {І JЗ J2.00
аа три коробки МІлертону
ня Джан Гемнлтон, голова
професор американської істо- поінформований, як .котране- ки видужав,., щоб .міг цині, зо гіору при помочі окулярів^якДи полщай мене сюди^ не
І Пмтайте заѓ. џІллям МІлертон у вашій
краевого комітету
Републибудь
інша
газета
в
світі,
каже
мною
бавитись.
сусідній
аптиці,
ж аќ там його ие марії в славнім англійськім ўніСьогодня ця наука вже побо- привів.
'
ють, то пишіть до:

СПІВАНИЌ

МООЙІИЕ-ШЌЕ
ODWUANDYUN
ж EVENING; J t n

%ms

шщщшшщнщшшвшвт
ІДО ВИ ЗНАЄТЕ RPQ ЛЕМКІВЩИНУ?

І ІЛЮСТРОВАНА І С Т О Р І Ї
і
ДЕМКІВЩИНЙ

ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ

О

J. S i MILLER, h e .

БЛИЗНЯТА

ТАРЗАНА.

(81)

ЏЩ^Щу^Щ

I

P. Ov Boat 6 2 3 ,

Dept. U.,

Newark, N. J.

Потребуємо агентів.

г

ЃІ УКРАЇНСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ НА
ЛЕМКІВЩИНІ

І

— написав —
Івац
Б у ѓ є р а
66 сторін.
Ціна ЗО центів.
Замовляйте в книгарні
„СВОБОДИ",

81-83 GRAND ST. (BOX 346)
JERSEY СЃЃУ, N. J.

0

П БТрОЗамкові ланцюхи на брамі здава.ти'ся тепер непоборними перешкодами. Нерви білих хлопців були натягнені докраю.
Бо кожної хвилини міг підглянути їх якийнебудь чорношкГрий і спровадити на них ціле
племя людоїдів. Якби їх людоїди тепер зловили, вони
вбилиб їх на місці. -Бож недалечко від них лежав труп -їх

їгарівника Штаме.

^вав; відімкнути KOjtt
лсЦу.Чі!
Моювала дваі-ійНЙ^
л^Жюха.г.-сзрїмп ножем^у4 Аід^;
це йому не вдавалося. Нагло
Док мало' іцо не скрикнув:
„Диви! Які дурні ці людоїди.
Вони думають, що сила ланцюха міститься не в його матеріяльній структурі, тільки в
чародійних прикметах!" Глянувши, куди показував' Док,
вони побачили, що один кі_
нець ланцюха був. привязаний
^ о слабого хабаззя.

Не було нічого рісшого, як
підступити до цьоію ‡і#ця, де
висів зачеплений д о `іѓабявз$г
ланцюх, і це хабаззя розтяти
ножем. Док це виконав легко.
Одначе їх радість скоро обернулась у жах, бо ланцюх, відбрвавшись від хабаззя, з цілою силою і гуко^ упав на
землю і т я м звернув на себе
увагу канібалів.

ЯРЕМА

УКРАШЄЬКИИ ПОГРЕБНИК

, , , її ^

о д й № хйилі

iOJOCf.a і: W) Q

-

канібаліѓ стриг

ли

- ч ^ ' даданкн-: „ Д о ' б р а м Ѓ '
ч— зверещав їх ватажок. Вхопивши свої списи, вони мов
навіжені подалися в напрямі
Брам. Вязні чули їх крики і
тупіт ніг і напружували кожний свій мяз, щ о б відчинити
` браму. Одначе величезна брама навіть трошки. неЃ подава :
ласв під їх напором. Канібаліач зближались.

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ
В BRONX, BROOKLYN, NEW
YORK І ОКОЛИЦЯХ

J2fr E. 7 Л STREET,
NEW YORK, N. Y.
Tat. Orchard

4-2868

BRANCH OFFICE (k CHAPEL:
TOT PROSPECT AVENUE
(cor. B. T t 9 S t . ) , BRONX, N.T.
Tea. LudJow 4-2598.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful