You are on page 1of 1

18 DE VOLKSKRANT

VRIJDAG 12 NOVEMBER 2010


DE VOLKSKRANT
VRIJDAG 12 NOVEMBER 2010 19
Uitgelicht Uitgelicht

Nadat er verdachten waren opgepakt die een aanslag op Westergaard wilden plegen, werd de De laatste tekening van KW voor Jyllands-Posten: Don Quichot, de idealist, zegt ‘vaarwel en be-
cartoonist dagen achtereen op steeds andere adressen ondergebracht. Illustraties KW dankt’,de ezel van Sancho Panza, de pragmaticus, blijft achter.

Icoon van de
vrijheid van
meningsuiting
Westergaard is zich gaan toeleggen op het schilderen van aquarellen over de sprookjes van Hans
Christian Andersen.

De Deense cartoonist
D
on Quichot zwaait nog één keer met zijn qua beveiliging niet onderdoet voor een gevan- de vrijheid van meningsuiting geworden. Ik
kroontjespen, en rijdt weg. Sancho Pan- genis. Westergaard: ‘Ik heb begrip voor het ben deels de controle over mijn leven kwijt.
Kurt Westergaard is za blijft achter, met de inktpot – vol vrij-
heid van meningsuiting – op zijn rug. ‘De idea-
standpunt. Meer dan twintig jaar heb ik met
veel plezier bij Jyllands-Posten gewerkt. En laat
Het is vergelijkbaar met wat er met mijn car-
toon is gebeurd: daarover raakte ik de controle
met pensioen. De list, de romanticus die door zijn idealisme in
de problemen komt, vertrekt. De knecht, altijd
ik eerlijk zijn: Ik heb het er veel te druk voor.’
Want Westergaard is hot-hot-hot. Hij vliegt
kwijt toen die in het Midden-Oosten kwam.’
Westergaard heeft sinds begin dit jaar weer
Jyllands-Posten met beide benen op de grond, de pragmaticus,
blijft achter’, licht de Deense cartoonist Kurt
de wereld over. Om lezingen te geven over wat
hem is overkomen sinds hij in 2005 gehoor gaf
dag en nacht beveiligers om zich heen. Daar
komt hij, nadat in zijn eigen huis werd aange-
Westergaard toe. Het is de laatste cartoon die aan de oproep om Mohammed te tekenen. vallen, nooit meer vanaf, zegt hij. ‘Maar ik heb
plaatste onlangs zijn ‘KW’ heeft gemaakt voor Jyllands-Posten, de De aquarellen die KW nu maakt, zijn niet aan echt geen spijt. Een dergelijke clash tussen
krant die hij vijf jaar geleden wereldwijd op de te slepen. ‘Laatst verkocht ik binnen een kwar- twee culturen was niet te vermijden. Het had
laatste cartoon. Stil zit kaart zette met zijn spotprent van Mohammed tier 24 werken. Ik krijg telefoontjes vanuit Au- ook een tv-show of een boek kunnen zijn.’
met een bom in zijn tulband. stralië. De prijs doet er niet toe, als ik er maar Deze week verschijnt een biografie over KW,
hij niet. De cartoonist Westergaard is dan eindelijk met pensioen. een opstuur. Het Mohammed-effect’, zegt gale- in een vorig leven leraar en directeur van een
Ergens suddert nog een beetje tegenzin, maar riehouder Erik Guldager. school voor gehandicapte kinderen: Manden
is hot. Zijn werk is hij heeft zich erbij neergelegd. ‘Kurt is 75. Offi- En dan zijn er de onderscheidingen. In de VS, bag stregen (De man achter de lijn) van John
cieel ging zijn pensioen al tien jaar geleden in Denemarken, Duitsland. Ontmoetingen met Lykkegaard. Zonder de Mohammedcartoon,
niet aan te slepen. en zou hij nog af en toe een tekening maken. bondskanselier Merkel, de Iraanse Nobelprijs- omdat iedereen die nu wel kent. Westergaard
Eens moet het stoppen’, zegt hoofdredacteur winnares Shirin Ebadi. ‘Het is surrealistisch moet om alle aandacht lachen. ‘Het wachten is
Door Nanda Troost Jørn Mikkelsen in zijn kantoor in Århus, die soms’, zegt Westergaard. ‘Ik ben een icoon voor op de musical.’

Kurt Westergaard Prijs

De Deense cartoonist Kurt Westergaard


stelt vanaf 2011 jaarlijks een prijs ter be-
schikking voor een persoon die strijdt
voor de vrijheid van meningsuiting en
daardoor net als de cartoonist in de pro-
blemen is gekomen. Daarvoor wordt het
Kurt Westergaard Fonds opgericht. Het
geld voor de prijs moet binnenkomen
uit de verkoop van afdrukken van de
Don Quichot-tekening die KW heeft ge-
maakt.
Al eerder heeft Westergaard afdrukken
van een tekening verkocht. Daarvan
kwam de opbrengst ten goede aan de
slachtoffers van de aardbeving in Haïti.
Die actie leverde 35 duizend euro op.
De populistische politica Pia Kjaersgaard: ‘Het is een drukfout! Geen rationalisme, maar nationa- KW levert vaker kritiek op godsdiensten. Een
lisme!’ Drukfout (trykfejl) is bewust fout geschreven: tyrkfejl betekent turkfout. imam kijkt jaloers naar Jezus in Armani. Deense kunstenaars buitelen over elkaar heen om Westergaard te portretteren, waaronder deze variant met een bom op zijn hoofd, zoals hij ook de profeet Mohammed afbeeldde. Illustratie Mark Brein