LEGE nr.

182 din 12 aprilie 2002 privind protectia informatiilor clasificateParlamentul României adopt prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispoziii generale

SECIUNEA 1: Principii


Art. 1
Scopul prezentei legi este protecia informaiilor clasificate i a surselor confideniale ce asigur acest
tip de informaii. Protejarea acestor informaii se face prin instituirea sistemului naional de protecie a
informaiilor.

Art. 2
(1) Dreptul de a avea acces la informaiile de interes public este garantat prin lege.
(2) Accesul la informaiile clasificate este permis numai în cazurile, în condiiile i prin respectarea
procedurilor prevzute de lege.

Art. 3
Nici o prevedere a prezentei legi nu va putea fi interpretat în sensul limitrii accesului la informaiile
de interes public sau al ignorrii Constituiei, a Declaraiei Universale a Drepturilor Omului, a pactelor
i a celorlalte tratate la care România este parte, referitoare la dreptul de a primi i rspândi informaii.

Art. 4
Principalele obiective ale proteciei informaiilor clasificate sunt:
a) protejarea informaiilor clasificate împotriva aciunilor de spionaj, compromitere sau acces
neautorizat, alterrii sau modificrii coninutului acestora, precum i împotriva sabotajelor ori
distrugerilor neautorizate;
b) realizarea securitii sistemelor informatice i de transmitere a informaiilor clasificate.

Art. 5
Msurile ce decurg din aplicarea legii sunt destinate:
a) s previn accesul neautorizat la informaiile clasificate;
b) s identifice împrejurrile, precum i persoanele care, prin aciunile lor, pot pune în pericol
securitatea informaiilor clasificate;
c) s garanteze c informaiile clasificate sunt distribuite exclusiv persoanelor îndreptite, potrivit
legii, s le cunoasc;
d) s asigure protecia fizic a informaiilor, precum i a personalului necesar proteciei informaiilor
clasificate.

Art. 6
(1) Standardele naionale de protecie a informaiilor clasificate sunt obligatorii i se stabilesc de ctre
Serviciul Român de Informaii numai cu acordul Autoritii Naionale de Securitate.
(2) Standardele la care se refer alin. (1) vor fi în concordan cu interesul naional, precum i cu
criteriile i recomandrile NATO.
(3) În cazul unui conflict între normele interne privind protecia informaiilor clasificate i normele
NATO, în aceast materie vor avea prioritate normele NATO.

Art. 7
(1) Persoanele care vor avea acces la informaii clasificate secrete de stat vor fi verificate, în prealabil,
cu privire la onestitatea i profesionalismul lor, referitoare la utilizarea acestor informaii.
(2) Pentru candidaii la funcii publice ce implic lucrul cu asemenea informaii, precum i competena
de a autoriza accesul la astfel de informaii, verificarea este anterioar numirii în acele funcii i se
solicit obligatoriu de autoritatea de învestire.
(3) Procedurile de verificare sunt cele obligatorii pentru persoanele care lucreaz în cadrul Autoritii
Naionale de Securitate, care gestioneaz informaii NATO, potrivit echivalenelor nivelurilor de
secretizare prevzute prin prezenta lege.

Art. 8
Personalul anume desemnat pentru realizarea proteciei informaiilor clasificate se include într-un
sistem permanent de pregtire i perfecionare, la intervale regulate, potrivit standardelor naionale de
protecie.

Art. 9
Protecia informaiilor clasificate vizeaz:
a) protecia juridic;
b) protecia prin msuri procedurale;
c) protecia fizic;
d) protecia personalului care are acces la informaiile clasificate ori este desemnat s asigure
securitatea acestora;
e) protecia surselor generatoare de informaii.

Art. 10
(1) Instituiile care dein sau utilizeaz informaii clasificate vor ine un registru de eviden a
autorizaiilor acordate personalului, sub semntur.
(2) Fiecare autorizaie se reverific ori de câte ori este necesar s se garanteze c este conform
standardelor aplicabile funciei pe care respectivele persoane o ocup.
(3) Reverificarea autorizaiei este obligatorie i constituie o prioritate ori de câte ori apar indicii c
meninerea acesteia nu mai este compatibil cu interesele de securitate.

Art. 11
Accesul în cldirile i infrastructurile informatice în care se desfoar activiti cu informaii
clasificate ori sunt pstrate sau stocate informaii cu acest caracter este permis numai în cazuri
autorizate.

Art. 12
Standardele de protecie a informaiilor clasificate, încredinate persoanelor ori organizaiilor din afara
structurilor guvernamentale, vor fi necondiionat compatibile cu cele stabilite pentru aceste structuri.

Art. 13
Solicitarea certificatului de securitate pentru persoanele cu atribuii nemijlocite în domeniul proteciei
informaiilor clasificate este obligatorie.


Art. 14
Consiliul Suprem de Aprare a firii asigur coordonarea la nivel naional a tuturor programelor de
protecie a informaiilor clasificate.

SECIUNEA a 2-a: Definiii

Art. 15
În sensul prezentei legi, urmtorii termeni se definesc astfel:
a) informaii - orice documente, date, obiecte sau activiti, indiferent de suport, form, mod de
exprimare sau de punere în circulaie;
b) informaii clasificate - informaiile, datele, documentele de interes pentru securitatea naional, care,
datorit nivelurilor de importan i consecinelor care s-ar produce ca urmare a dezvluirii sau
diseminrii neautorizate, trebuie s fie protejate;
c) clasele de secretizare sunt: secrete de stat i secrete de serviciu;
d) informaii secrete de stat - informaiile care privesc securitatea naional, prin a cror divulgare se
pot prejudicia sigurana naional i aprarea rii;
e) informaii secrete de serviciu - informaiile a cror divulgare este de natur s determine prejudicii
unei persoane juridice de drept public sau privat;
f) nivelurile de secretizare se atribuie informaiilor clasificate din clasa secrete de stat i sunt:
- strict secret de importan deosebit - informaiile a cror divulgare neautorizat este de natur s
produc daune de o gravitate excepional securitii naionale;
- strict secrete - informaiile a cror divulgare neautorizat este de natur s produc daune grave
securitii naionale;
- secrete - informaiile a cror divulgare neautorizat este de natur s produc daune securitii
naionale;
g) protecie juridic - ansamblul normelor constituionale i al celorlalte dispoziii legale în vigoare,
care reglementeaz protejarea informaiilor clasificate;
h) protecie prin msuri procedurale - ansamblul reglementrilor prin care emitenii i deintorii de
informaii clasificate stabilesc msurile interne de lucru i de ordine interioar destinate realizrii
proteciei informaiilor;
i) protecie fizic - ansamblul activitilor de paz, securitate i aprare, prin msuri i dispozitive de
control fizic i prin mijloace tehnice, a informaiilor clasificate;
j) protecia personalului - ansamblul verificrilor i msurilor destinate persoanelor cu atribuii de
serviciu în legtur cu informaiile clasificate, spre a preveni i înltura riscurile de securitate pentru
protecia informaiilor clasificate;
k) certificate de securitate - documentele care atest verificarea i acreditarea persoanei de a deine, de
a avea acces i de a lucra cu informaii clasificate.

CAPITOLUL II: Informaii secrete de stat

Art. 16
Protecia informaiilor secrete de stat este o obligaie ce revine persoanelor autorizate care le emit, le
gestioneaz sau care intr în posesia acestora.

Art. 17
În categoria informaiilor secrete de stat sunt cuprinse informaiile care reprezint sau care se refer la:
a) sistemul de aprare a rii i elementele de baz ale acestuia, operaiile militare, tehnologiile de
fabricaie, caracteristicile armamentului i tehnicii de lupt utilizate exclusiv în cadrul elementelor
sistemului naional de aprare;
b) planurile, precum i dispozitivele militare, efectivele i misiunile forelor angajate;
c) cifrul de stat i alte elemente criptologice stabilite de autoritile publice competente, precum i
activitile în legtur cu realizarea i folosirea acestora;
d) organizarea sistemelor de protecie i aprare a obiectivelor, sectoarelor i la reelele de calculatoare
speciale i militare, inclusiv la mecanismele de securitate a acestora;
e) datele, schemele i programele referitoare la sistemele de comunicaii i la reelele de calculatoare
speciale i militare, inclusiv la mecanismele de securitate a acestora;
f) activitatea de informaii desfurat de autoritile publice stabilite prin lege pentru aprarea rii i
sigurana naional;
g) mijloacele, metodele, tehnica i echipamentul de lucru, precum i sursele de informaii specifice,
folosite de autoritile publice care desfoar activitate de informaii;
h) hrile, planurile topografice, termogramele i înregistrrile aeriene de orice tip, pe care sunt
reprezentate elemente de coninut sau obiective clasificate secrete de stat;
i) studiile, prospeciunile geologice i determinrile gravimetrice cu densitate mai mare de un punct pe
kilometru ptrat, prin care se evalueaz rezervele naionale de metale i minereuri rare, preioase,
disperse i radioactive, precum i datele i informaiile referitoare la rezervele materiale, care sunt în
competena Administraiei Naionale a Rezervelor de Stat;
j) sistemele i planurile de alimentare cu energie electric, energie termic, ap i ali ageni necesari
funcionrii obiectivelor clasificate secrete de stat;
k) activitile tiinifice, tehnologice sau economice i investiiile care au legtur cu sigurana
naional ori cu aprarea naional sau prezint importan deosebit pentru interesele economice i
tehnico-tiinifice ale României;
l) cercetrile tiinifice în domeniul tehnologiilor nucleare, în afara celor fundamentale, precum i
programele pentru protecia i securitatea materialelor i a instalaiilor nucleare;
m) emiterea, imprimarea bancnotelor i baterea monedelor metalice, machetele emisiunilor monetare
ale Bncii Naionale a României i elementele de siguran ale însemnelor monetare pentru depistarea
falsurilor, nedestinate publicitii, precum i imprimarea i tiprirea hârtiilor de valoare de natura
titlurilor de stat, a bonurilor de tezaur i a obligaiunilor de stat;
n) relaiile i activitile externe ale statului român, care, potrivit legii, nu sunt destinate publicitii,
precum i informaiile altor state sau organizaii internaionale, fa de care, prin tratate ori înelegeri
internaionale, statul român i-a asumat obligaia de protecie.

Art. 18
(1) Informaiile secrete de stat se clasific pe niveluri de secretizare, în funcie de importana valorilor
protejate.
(2) Nivelurile de secretizare atribuite informaiilor din clasa secrete de stat sunt:
a) strict secret de importan deosebit;
b) strict secret;
c) secret.

Art. 19
Sunt împuternicii s atribuie unul dintre nivelurile de secretizare a informaiilor cu prilejul elaborrii
lor: a) pentru informaiile strict secrete de importan deosebit:
1. Preedintele României;
2. preedintele Senatului i preedintele Camerei Deputailor;
3. membrii Consiliului Suprem de Aprare a firii;
4. primul-ministru;
5. membrii Guvernului i secretarul general al Guvernului;
6. guvernatorul Bncii Naionale a României;
7. directorii serviciilor naionale de informaii;
8. directorul Serviciului de Protecie i Paz;
9. directorul Serviciului de Telecomunicaii Speciale;
10. secretarul general al Senatului i secretarul general al Camerei Deputailor;
11. preedintele Institutului Naional de Statistic;
12. directorul Administraiei Naionale a Rezervelor de Stat;
13. alte autoriti împuternicite de Preedintele României sau de primul-ministru;
b) pentru informaiile strict secrete - împuterniciii prevzui la lit. a), precum i funcionarii cu rang de
secretar de stat, potrivit competenelor materiale ale acestora;
c) pentru informaiile secrete - împuterniciii prevzui la lit. a) i b), precum i funcionarii superiori
cu rang de subsecretar de stat, secretar general ori director general, potrivit competenelor materiale ale
acestora.

Art. 20
Orice persoan fizic sau juridic român poate face contestaie la autoritile care au clasificat
informaia respectiv, împotriva clasificrii informaiilor, duratei pentru care acestea au fost clasificate,
precum i împotriva modului în care s-a atribuit un nivel sau altul de secretizare. Contestaia va fi
soluionat în condiiile legii contenciosului administrativ.

Art. 21
(1) În subordinea Guvernului se organizeaz Oficiul Registrului Naional al Informaiilor Secrete de
Stat.
(2) Oficiul Registrului Naional al Informaiilor Secrete de Stat organizeaz evidena listelor i a
informaiilor din aceast categorie i a termenelor de meninere în nivelurile de clasificare, a
personalului verificat i avizat pentru lucrul cu informaiile secrete de stat, a registrelor de autorizri
menionate la art. 10.

Art. 22
(1) Autoritile publice întocmesc liste proprii cuprinzând categoriile de informaii secrete de stat în
domeniile lor de activitate.
(2) Listele cuprinzând informaiile secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deinute de
autoritile ori de instituiile publice, se aprob i se actualizeaz prin hotrâre a Guvernului.
(3) Hotrârile Guvernului privind aprobarea listelor cuprinzând informaiile secrete de stat se comunic
Serviciului Român de Informaii, Serviciului de Informaii Externe i, dup caz, celorlalte structuri
informative crora le revin, potrivit legii, sarcini de organizare a msurilor specializate de protecie.

Art. 23
(1) Instituiile deintoare de informaii secrete de stat poart rspunderea elaborrii i aplicrii
msurilor procedurale de protecie fizic i protecie a personalului care are acces la informaiile din
aceast categorie.
(2) Msurile menionate la alin. (1) vor fi conforme standardelor naionale de protecie a informaiilor
clasificate.

Art. 24
(1) Documentele cuprinzând informaii secrete de stat vor purta pe fiecare pagin nivelul de
secretizare, precum i meniunea "personal", când sunt destinate unor persoane determinate.
(2) Prin hotrâre a Guvernului vor fi stabilite regulile de identificare i marcare, inscripionrile i
meniunile obligatorii pe documentele secrete de stat, în funcie de nivelurile de secretizare, cerinele
de eviden a numerelor de exemplare i a destinatarilor, termenele i regimul de pstrare, interdiciile
de reproducere i circulaie.
(3) Încadrarea informaiilor secrete de stat în unul dintre nivelurile prevzute la art. 15 lit. f), precum i
normele privind msurile minime de protecie în cadrul fiecrui nivel se stabilesc prin hotrâre a
Guvernului.
(4) Informaiile clasificate potrivit art. 15 lit. f) pot fi declasificate prin hotrâre a Guvernului, la
solicitarea motivat a emitentului.
(5) Se interzice clasificarea ca secrete de stat a informaiilor, datelor sau documentelor în scopul
ascunderii înclcrilor legii, erorilor administrative, limitrii accesului la informaiile de interes public,
restrângerii ilegale a exerciiului unor drepturi ale vreunei persoane sau lezrii altor interese legitime.
(6) Nu pot fi clasificate ca secrete de stat informaiile, datele sau documentele referitoare la o cercetare
tiinific fundamental care nu are o legtur justificat cu securitatea naional.
(7) Autoritile publice care elaboreaz ori lucreaz cu informaii secrete vor întocmi un ghid pe baza
cruia se va realiza o clasificare corect i uniform a informaiilor secrete de stat, în strict
conformitate cu legea.
(8) Ghidul se aprob personal i în scris de funcionarul superior autorizat s clasifice informaiile
secrete de stat.
(9) Persoanele autorizate care copiaz, extrag sau reproduc în rezumat coninutul unor documente
secrete vor aplica pe noul document rezultat meniunile aflate pe documentul original.
(10) Declasificarea ori trecerea la un nivel inferior de clasificare este realizat de persoanele sau
autoritile publice competente s aprobe clasificarea i nivelul de secretizare a informaiilor
respective.

Art. 25
(1) Coordonarea general a activitii i controlul msurilor privitoare la protecia informaiilor secrete
de stat se realizeaz de ctre unitatea specializat din cadrul Serviciului Român de Informaii.
(2) Ministerul Aprrii Naionale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiiei, Serviciul Român de
Informaii, Serviciul de Informaii Externe, Serviciul de Protecie i Paz i Serviciul de
Telecomunicaii Speciale stabilesc, pentru domeniile lor de activitate i responsabilitate, structuri i
msuri proprii privind coordonarea i controlul activitilor referitoare la protecia informaiilor secrete
de stat, potrivit legii.
(3) Coordonarea activitii i controlul msurilor privitoare la protecia informaiilor secrete de stat
pentru Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale i Administraia Naional a Rezervelor de
Stat se realizeaz de structura specializat a Ministerului Aprrii Naionale.
(4) Parlamentul, Administraia Prezidenial, Guvernul i Consiliul Suprem de Aprare a firii
stabilesc msuri proprii privind protecia informaiilor secrete de stat, potrivit legii. Serviciul Român
de Informaii asigur acestor instituii asisten de specialitate.
(5) Protecia informaiilor nedestinate publicitii, transmise României de alte state sau de organizaii
internaionale, precum i accesul la informaiile acestora se realizeaz în condiiile stabilite prin
tratatele internaionale sau înelegerile la care România este parte.

Art. 26
(1) Pentru reprezentanele României în strintate coordonarea activitii i controlul msurilor
privitoare la protecia informaiilor secrete de stat se realizeaz de Serviciul de Informaii Externe în
condiiile prezentei legi.
(2) Coordonarea i controlul msurilor referitoare la protecia informaiilor secrete de stat privind
activitatea specific a ataailor militari din cadrul misiunilor diplomatice ale României i a
reprezentanilor militari pe lâng organismele internaionale se realizeaz de ctre structura specializat
a Ministerului Aprrii Naionale.
Art. 27
Autoritatea Naional de Securitate exercit atribuii de reglementare, autorizare i control privind
protecia informaiilor clasificate NATO, în condiiile stabilite prin lege.

Art. 28
(1) Accesul la informaii secrete de stat este permis numai în baza unei autorizaii scrise, eliberate de
conductorul persoanei juridice care deine astfel de informaii, dup notificarea prealabil la Oficiul
Registrului Naional al Informaiilor Secrete de Stat.
(2) Autorizaia se elibereaz pe niveluri de secretizare, prevzute la art. 15 lit. f), în urma verificrilor
efectuate cu acordul scris al persoanei în cauz asupra acesteia. Persoanele juridice, cu excepia celor
prevzute la art. 25 alin. (2) i (3), notific Oficiului Registrului Naional al Informaiilor Secrete de
Stat eliberarea autorizaiei de acces.
(3) Accesul la informaiile clasificate NATO se face în baza eliberrii de ctre Autoritatea Naional de
Securitate a autorizaiilor i certificatelor de securitate, dup efectuarea verificrilor de securitate de
ctre instituiile abilitate.
(4) Durata de valabilitate a autorizaiei este de pân la 4 ani; în aceast perioad verificrile pot fi
reluate oricând.
(5) Neacordarea autorizaiei sau retragerea motivat a acesteia determin de drept interdicia de acces
la informaii secrete de stat.

Art. 29
Conductorii agenilor economici sau ai altor persoane juridice de drept privat, precum i persoanele
fizice crora le-au fost încredinate informaii secrete de stat, în cadrul raporturilor de colaborare, au
obligaia s respecte prevederile legale privind protecia acestora.

Art. 30
Accesul cetenilor strini, al cetenilor români care au i cetenia altui stat, precum i al persoanelor
apatride la informaiile secrete de stat i în locurile în care se desfoar activiti i se expun obiecte
sau se execut lucrri din aceast categorie este permis numai în situaiile i în condiiile stabilite prin
tratatele internaionale la care România este parte sau prin hotrâre a Guvernului.

CAPITOLUL III: Informaii secrete de serviciu

Art. 31
(1) Informaiile secrete de serviciu se stabilesc de conductorul persoanei juridice, pe baza normelor
prevzute prin hotrâre a Guvernului.
(2) Informaiile prevzute la alin. (1) vor purta pe fiecare pagin i meniunea "personal", când sunt
destinate strict unor persoane anume determinate.
(3) Dispoziiile art. 28 se aplic în mod corespunztor în domeniul informaiilor secrete de serviciu.
(4) Neglijena în pstrarea informaiilor secrete de serviciu atrage, potrivit legii penale, rspunderea
persoanelor vinovate.

Art. 32
Conductorii autoritilor i instituiilor publice, ai agenilor economici cu capital integral sau parial
de stat i ai altor persoane juridice de drept public ori privat sunt obligai s stabileasc informaiile
care constituie secrete de serviciu i regulile de protecie a acestora, s coordoneze activitatea i s
controleze msurile privitoare la pstrarea secretului de serviciu, potrivit competenelor, în
conformitate cu normele stabilite prin hotrâre a Guvernului.

Art. 33
Este interzis clasificarea ca secrete de serviciu a informaiilor care, prin natura sau coninutul lor, sunt
destinate s asigure informarea cetenilor asupra unor probleme de interes public sau personal, pentru
favorizarea ori acoperirea eludrii legii sau obstrucionarea justiiei.

CAPITOLUL IV: Atribuiile Serviciului Român de Informaii

Art. 34
În vederea coordonrii activitii i exercitrii controlului asupra msurilor privitoare la protecia
informaiilor clasificate din sfera sa de competen, Serviciul Român de Informaii are urmtoarele
atribuii principale:
a) elaboreaz, în colaborare cu autoritile publice, standardele naionale pentru informaiile clasificate
i obiectivele de implementare a acestora;
b) supravegheaz aciunile întreprinse de autoritile publice pentru aplicarea prevederilor prezentei
legi;
c) acord aviz de specialitate asupra programelor de prevenire a scurgerilor de informaii clasificate,
întocmite de autoritile i instituiile publice, regiile autonome i societile comerciale deintoare de
asemenea informaii;
d) verific modul în care sunt respectate i aplicate normele legale privind protecia informaiilor
clasificate de ctre autoritile i instituiile publice;
e) realizeaz la faa locului verificri i revizuiri de programe care vizeaz protecia informaiilor
clasificate;
f) conlucreaz cu Oficiul Registrului Naional al Informaiilor Secrete de Stat i cu Autoritatea
Naional de Securitate în toate problemele privind aplicarea prezentei legi;
g) acord sprijin pentru stabilirea obiectivelor i a locurilor care prezint importan deosebit pentru
protecia informaiilor clasificate, la cererea conductorilor autoritilor i instituiilor publice, a
agenilor economici i a persoanelor juridice de drept privat, i supune spre aprobare Guvernului
evidena centralizat a acestora;
h) organizeaz i rspunde, potrivit dispoziiilor legale, de colectarea, transportul i distribuirea în ar
a corespondenei cu caracter secret de stat i a corespondenei oficiale cu caracter secret de serviciu;
i) analizeaz i stabilete msurile în legtur cu reclamaiile sau cu sugestiile legate de modul în care
sunt aplicate programele de protecie a informaiilor clasificate;
j) constat nerespectarea normelor privind protecia informaiilor clasificate i aplic sanciunile
contravenionale prevzute de lege, iar atunci când faptele constituie infraciuni, sesizeaz organele de
urmrire penal.

Art. 35
Serviciul Român de Informaii este obligat s informeze Parlamentul i Consiliul Suprem de Aprare a
firii, anual i ori de câte ori se impune, sau la cererea acestor autoriti, în legtur cu constatrile i
concluziile rezultate din activitatea desfurat pentru protecia informaiilor clasificate din sfera sa de
competen.

CAPITOLUL V: Obligaii, rspunderi i sanciuni

Art. 36
(1) Persoanele fizice crora le-au fost încredinate informaii clasificate sunt obligate s asigure
protecia acestora, potrivit legii, i s respecte prevederile programelor de prevenire a scurgerii de
informaii clasificate.
(2) Obligaiile prevzute la alin. (1) se menin i dup încetarea raporturilor de munc, de serviciu sau
profesionale, pe întreaga perioad a meninerii clasificrii informaiei.
(3) Persoana care urmeaz s desfoare o activitate sau s fie încadrat într-un loc de munc ce
presupune accesul la informaii clasificate va prezenta conductorului unitii un angajament scris de
pstrare a secretului.

Art. 37
(1) Autoritile publice, precum i celelalte persoane juridice care dein sau crora le-au fost
încredinate informaii secrete de stat sau informaii secrete de serviciu vor asigura fondurile necesare
în vederea îndeplinirii obligaiilor care le revin, precum i lurii msurilor necesare privitoare la
protecia acestor informaii.
(2) Rspunderea privind protecia informaiilor clasificate revine conductorului autoritii sau
instituiei publice ori altei persoane juridice deintoare de informaii, dup caz.

Art. 38
(1) Informaiile secrete de stat se transmit, se transport i se stocheaz în condiiile stabilite de lege.
(2) Este interzis transmiterea informaiilor secrete de stat prin cablu sau eter, fr a se folosi mijloace
specifice cifrului de stat sau alte elemente criptografice stabilite de autoritile publice competente.

Art. 39
(1) Înclcarea normelor privind protecia informaiilor clasificate atrage rspunderea disciplinar,
contravenional, civil sau penal, dup caz.
(2) Persoanele încadrate în serviciile de informaii i siguran sau ale armatei, aflate în serviciul
relaiilor externe, precum i cele special însrcinate cu protecia informaiilor secrete de stat, vinovate
de deconspirri voluntare ori de acte de neglijen care au favorizat divulgarea ori scurgerea
informaiilor secrete, îi pierd irevocabil calitatea.

Art. 40
(1) Contraveniile la normele privind protecia informaiilor clasificate se stabilesc prin hotrâre a
Guvernului.
(2) Sanciunile contravenionale pot fi aplicate i persoanelor juridice.

CAPITOLUL VI: Dispoziii finale

Art. 41
(1) În cadrul autoritilor, instituiilor publice i al agenilor economici care dein informaii clasificate
se organizeaz compartimente speciale pentru evidena, prelucrarea, procesarea, pstrarea, manipularea
i multiplicarea acestora, în condiii de siguran.
(2) Compartimentele speciale prevzute la alin. (1) se subordoneaz conductorului autoritii sau
instituiei publice ori al agentului economic.

Art. 42
În termen de 60 de zile de la data publicrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I,
Guvernul va stabili prin hotrâre:
a) clasificrile informaiilor secrete de stat i normele privind msurile minime de protecie în cadrul
fiecrei clase;
b) regulile generale privind evidena, întocmirea, pstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea,
transportul, transmiterea i distrugerea informaiilor secrete de stat;
c) obiectivele, sectoarele i locurile care prezint importan deosebit pentru protecia informaiilor
secrete de stat;
d) obligaiile i rspunderile autoritilor i instituiilor publice i ale agenilor economici, ale altor
persoane juridice, pentru protecia informaiilor secrete de stat;
e) normele privind accesul la informaiile clasificate, precum i procedura verificrilor de securitate;
f) condiiile de fotografiere, filmare, cartografiere i executare a unor lucrri de arte plastice în
obiective sau locuri care prezint importan deosebit pentru protecia informaiilor secrete de stat;
g) regulile privitoare la accesul strinilor la informaiile secrete de stat;
h) alte norme necesare aplicrii prezentei legi.

Art. 43
Prezenta lege va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicrii ei în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

Art. 44
(1) Pe data intrrii în vigoare a prezentei legi se abrog Legea nr. 23/1971 privind aprarea secretului
de stat în România, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 157 din 17 decembrie 1971, Hotrârea
Consiliului de Minitri nr. 19/1972 privind unele msuri în legtur cu aprarea secretului de stat,
publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 5 din 14 ianuarie 1972, precum i orice alte dispoziii
contrare.
(2) Pe aceeai dat expresia "secrete de stat" din coninutul actelor normative în vigoare se va înlocui
cu sintagma "informaii secrete de stat".
Aceast lege a fost adoptat de Camera Deputailor în edina din 26 februarie 2002, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituia României.

PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR
VALER DORNEANU

Aceast lege a fost adoptat de Senat în edina din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituia României.

p. PREEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TRCIL

Publicat în Monitorul Oficial cu numrul 248 din data de 12 aprilie 2002

. (3) Reverificarea autoriza iei este obligatorie i constituie o prioritate ori de câte ori apar indicii c men inerea acesteia nu mai este compatibil cu interesele de securitate. c) protec ia fizic . 13 Solicitarea certificatului de securitate pentru persoanele cu atribu ii nemijlocite în domeniul protec iei informa iilor clasificate este obligatorie. d) protec ia personalului care are acces la informa iile clasificate ori este desemnat s securitatea acestora. Art. la intervale regulate. Art. b) protec ia prin m suri procedurale. (2) Fiecare autoriza ie se reverific ori de câte ori este necesar s se garanteze c este conform standardelor aplicabile func iei pe care respectivele persoane o ocup . potrivit standardelor na ionale de protec ie. asigure Art. (3) Procedurile de verificare sunt cele obligatorii pentru persoanele care lucreaz în cadrul Autorit ii Na ionale de Securitate. referitoare la utilizarea acestor informa ii. 9 Protec ia informa iilor clasificate vizeaz : a) protec ia juridic . e) protec ia surselor generatoare de informa ii. în aceast materie vor avea prioritate normele NATO. încredin ate persoanelor ori organiza iilor din afara structurilor guvernamentale. Art. vor fi necondi ionat compatibile cu cele stabilite pentru aceste structuri. precum i competen a de a autoriza accesul la astfel de informa ii. 10 (1) Institu iile care de in sau utilizeaz informa ii clasificate vor ine un registru de eviden a autoriza iilor acordate personalului. care gestioneaz informa ii NATO. (2) Pentru candida ii la func ii publice ce implic lucrul cu asemenea informa ii.(3) În cazul unui conflict între normele interne privind protec ia informa iilor clasificate i normele NATO. cu privire la onestitatea i profesionalismul lor. verificarea este anterioar numirii în acele func ii i se solicit obligatoriu de autoritatea de învestire. Art. Art. sub semn tur . 7 (1) Persoanele care vor avea acces la informa ii clasificate secrete de stat vor fi verificate. potrivit echivalen elor nivelurilor de secretizare prev zute prin prezenta lege. 8 Personalul anume desemnat pentru realizarea protec iei informa iilor clasificate se include într-un sistem permanent de preg tire i perfec ionare. în prealabil. Art. 12 Standardele de protec ie a informa iilor clasificate. 11 Accesul în cl dirile i infrastructurile informatice în care se desf oar activit i cu informa ii clasificate ori sunt p strate sau stocate informa ii cu acest caracter este permis numai în cazuri autorizate.

documentele de interes pentru securitatea na ional .orice documente. e) informa ii secrete de serviciu . a informa iilor clasificate. Art.strict secret de importan deosebit . caracteristicile armamentului i tehnicii de lupt utilizate exclusiv în cadrul elementelor sistemului na ional de ap rare. . . . f) nivelurile de secretizare se atribuie informa iilor clasificate din clasa secrete de stat i sunt: .ansamblul normelor constitu ionale i al celorlalte dispozi ii legale în vigoare. datorit nivelurilor de importan i consecin elor care s-ar produce ca urmare a dezv luirii sau disemin rii neautorizate.informa iile. urm torii termeni se definesc astfel: a) informa ii .secrete . 16 Protec ia informa iilor secrete de stat este o obliga ie ce revine persoanelor autorizate care le emit. securitate i ap rare.ansamblul verific rilor i m surilor destinate persoanelor cu atribu ii de serviciu în leg tur cu informa iile clasificate. k) certificate de securitate . form . h) protec ie prin m suri procedurale .informa iile a c ror divulgare este de natur s determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat. mod de exprimare sau de punere în circula ie.ansamblul activit ilor de paz . d) informa ii secrete de stat . tehnologiile de fabrica ie. prin a c ror divulgare se pot prejudicia siguran a na ional i ap rarea rii. date.Art. indiferent de suport.informa iile a c ror divulgare neautorizat este de natur s produc daune de o gravitate excep ional securit ii na ionale. trebuie s fie protejate. datele. 17 În categoria informa iilor secrete de stat sunt cuprinse informa iile care reprezint sau care se refer la: a) sistemul de ap rare a rii i elementele de baz ale acestuia. spre a preveni i înl tura riscurile de securitate pentru protec ia informa iilor clasificate.informa iile a c ror divulgare neautorizat este de natur s produc daune grave securit ii na ionale. le gestioneaz sau care intr în posesia acestora. care. 14 Consiliul Suprem de Ap rare a fi rii asigur coordonarea la nivel na ional a tuturor programelor de protec ie a informa iilor clasificate.informa iile care privesc securitatea na ional . SEC IUNEA a 2-a: Defini ii Art. obiecte sau activit i. care reglementeaz protejarea informa iilor clasificate.documentele care atest verificarea i acreditarea persoanei de a de ine.informa iile a c ror divulgare neautorizat este de natur s produc daune securit ii na ionale. 15 În sensul prezentei legi. j) protec ia personalului . prin m suri i dispozitive de control fizic i prin mijloace tehnice.ansamblul reglement rilor prin care emiten ii i de in torii de informa ii clasificate stabilesc m surile interne de lucru i de ordine interioar destinate realiz rii protec iei informa iilor. de a avea acces i de a lucra cu informa ii clasificate.strict secrete . b) informa ii clasificate . CAPITOLUL II: Informa ii secrete de stat Art. i) protec ie fizic . g) protec ie juridic . c) clasele de secretizare sunt: secrete de stat i secrete de serviciu. opera iile militare.

folosite de autorit ile publice care desf oar activitate de informa ii. imprimarea bancnotelor i baterea monedelor metalice. e) datele. guvernatorul B ncii Na ionale a României. efectivele i misiunile for elor angajate. primul-ministru. (2) Nivelurile de secretizare atribuite informa iilor din clasa secrete de stat sunt: a) strict secret de importan deosebit . precum i sursele de informa ii specifice. termogramele i înregistr rile aeriene de orice tip. prospec iunile geologice i determin rile gravimetrice cu densitate mai mare de un punct pe kilometru p trat. planurile topografice. f) activitatea de informa ii desf urat de autorit ile publice stabilite prin lege pentru ap rarea rii i siguran a na ional . 6. l) cercet rile tiin ifice în domeniul tehnologiilor nucleare. care sunt în competen a Administra iei Na ionale a Rezervelor de Stat. prin care se evalueaz rezervele na ionale de metale i minereuri rare. tehnica i echipamentul de lucru. potrivit legii. a bonurilor de tezaur i a obliga iunilor de stat. d) organizarea sistemelor de protec ie i ap rare a obiectivelor. k) activit ile tiin ifice. prin tratate ori în elegeri interna ionale. precum i informa iile altor state sau organiza ii interna ionale. j) sistemele i planurile de alimentare cu energie electric . inclusiv la mecanismele de securitate a acestora. statul român i-a asumat obliga ia de protec ie. precum i imprimarea i tip rirea hârtiilor de valoare de natura titlurilor de stat. b) strict secret. precum i activit ile în leg tur cu realizarea i folosirea acestora. care. inclusiv la mecanismele de securitate a acestora. c) cifrul de stat i alte elemente criptologice stabilite de autorit ile publice competente. m) emiterea. c) secret. 19 Sunt împuternici i s atribuie unul dintre nivelurile de secretizare a informa iilor cu prilejul elabor rii lor: a) pentru informa iile strict secrete de importan deosebit : 1. 3. nu sunt destinate publicit ii. pre edintele Senatului i pre edintele Camerei Deputa ilor. pre ioase. pe care sunt reprezentate elemente de con inut sau obiective clasificate secrete de stat. 4. machetele emisiunilor monetare ale B ncii Na ionale a României i elementele de siguran ale însemnelor monetare pentru depistarea falsurilor. ap i al i agen i necesari func ion rii obiectivelor clasificate secrete de stat. sectoarelor i la re elele de calculatoare speciale i militare. i) studiile.tiin ifice ale României. fa de care. precum i dispozitivele militare. tehnologice sau economice i investi iile care au leg tur cu siguran a na ional ori cu ap rarea na ional sau prezint importan deosebit pentru interesele economice i tehnico. precum i programele pentru protec ia i securitatea materialelor i a instala iilor nucleare. . g) mijloacele. membrii Consiliului Suprem de Ap rare a fi rii. 5. metodele. precum i datele i informa iile referitoare la rezervele materiale. membrii Guvernului i secretarul general al Guvernului. schemele i programele referitoare la sistemele de comunica ii i la re elele de calculatoare speciale i militare. Art. n) rela iile i activit ile externe ale statului român. în func ie de importan a valorilor protejate. 18 (1) Informa iile secrete de stat se clasific pe niveluri de secretizare. în afara celor fundamentale. h) h r ile.b) planurile. Pre edintele României. nedestinate publicit ii. Art. disperse i radioactive. energie termic . 2.

10. elaborate sau de inute de autorit ile ori de institu iile publice. pre edintele Institutului Na ional de Statistic . 12.împuternici ii prev zu i la lit. Art. (2) Prin hot râre a Guvernului vor fi stabilite regulile de identificare i marcare. a) i b). Art. precum i împotriva modului în care s-a atribuit un nivel sau altul de secretizare. 21 (1) În subordinea Guvernului se organizeaz Oficiul Registrului Na ional al Informa iilor Secrete de Stat. când sunt destinate unor persoane determinate. precum i func ionarii superiori cu rang de subsecretar de stat. 22 (1) Autorit ile publice întocmesc liste proprii cuprinzând categoriile de informa ii secrete de stat în domeniile lor de activitate. 10. duratei pentru care acestea au fost clasificate. potrivit competen elor materiale ale acestora. 11. inscrip ion rile i men iunile obligatorii pe documentele secrete de stat. (2) M surile men ionate la alin. directorii serviciilor na ionale de informa ii. directorul Serviciului de Protec ie i Paz . 9. (1) vor fi conforme standardelor na ionale de protec ie a informa iilor clasificate. 23 (1) Institu iile de in toare de informa ii secrete de stat poart r spunderea elabor rii i aplic rii m surilor procedurale de protec ie fizic i protec ie a personalului care are acces la informa iile din aceast categorie. Contesta ia va fi solu ionat în condi iile legii contenciosului administrativ.împuternici ii prev zu i la lit. a personalului verificat i avizat pentru lucrul cu informa iile secrete de stat. Art. Serviciului de Informa ii Externe i. sarcini de organizare a m surilor specializate de protec ie. secretar general ori director general. precum i men iunea "personal". directorul Serviciului de Telecomunica ii Speciale. se aprob i se actualizeaz prin hot râre a Guvernului. Art. împotriva clasific rii informa iilor.7. a). c) pentru informa iile secrete . 13. (2) Oficiul Registrului Na ional al Informa iilor Secrete de Stat organizeaz eviden a listelor i a informa iilor din aceast categorie i a termenelor de men inere în nivelurile de clasificare. (2) Listele cuprinzând informa iile secrete de stat pe niveluri de secretizare. secretarul general al Senatului i secretarul general al Camerei Deputa ilor. în func ie de nivelurile de secretizare. a registrelor de autoriz ri men ionate la art. directorul Administra iei Na ionale a Rezervelor de Stat. 8. cerin ele . potrivit legii. dup caz. Art. alte autorit i împuternicite de Pre edintele României sau de primul-ministru. 24 (1) Documentele cuprinzând informa ii secrete de stat vor purta pe fiecare pagin nivelul de secretizare. 20 Orice persoan fizic sau juridic român poate face contesta ie la autorit ile care au clasificat informa ia respectiv . celorlalte structuri informative c rora le revin. b) pentru informa iile strict secrete . precum i func ionarii cu rang de secretar de stat. potrivit competen elor materiale ale acestora. (3) Hot rârile Guvernului privind aprobarea listelor cuprinzând informa iile secrete de stat se comunic Serviciului Român de Informa ii.

potrivit legii. Art. restrângerii ilegale a exerci iului unor drepturi ale vreunei persoane sau lez rii altor interese legitime. transmise României de alte state sau de organiza ii interna ionale. . în strict conformitate cu legea. Guvernul i Consiliul Suprem de Ap rare a fi rii stabilesc m suri proprii privind protec ia informa iilor secrete de stat. 15 lit. Serviciul Român de Informa ii asigur acestor institu ii asisten de specialitate. (3) Coordonarea activit ii i controlul m surilor privitoare la protec ia informa iilor secrete de stat pentru Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale i Administra ia Na ional a Rezervelor de Stat se realizeaz de structura specializat a Ministerului Ap r rii Na ionale. Serviciul de Protec ie i Paz i Serviciul de Telecomunica ii Speciale stabilesc. interdic iile de reproducere i circula ie. (9) Persoanele autorizate care copiaz . 25 (1) Coordonarea general a activit ii i controlul m surilor privitoare la protec ia informa iilor secrete de stat se realizeaz de c tre unitatea specializat din cadrul Serviciului Român de Informa ii. extrag sau reproduc în rezumat con inutul unor documente secrete vor aplica pe noul document rezultat men iunile aflate pe documentul original. (10) Declasificarea ori trecerea la un nivel inferior de clasificare este realizat de persoanele sau autorit ile publice competente s aprobe clasificarea i nivelul de secretizare a informa iilor respective. structuri i m suri proprii privind coordonarea i controlul activit ilor referitoare la protec ia informa iilor secrete de stat. (8) Ghidul se aprob personal i în scris de func ionarul superior autorizat s clasifice informa iile secrete de stat. erorilor administrative.de eviden a numerelor de exemplare i a destinatarilor. 15 lit. Serviciul de Informa ii Externe. potrivit legii. datelor sau documentelor în scopul ascunderii înc lc rilor legii. (7) Autorit ile publice care elaboreaz ori lucreaz cu informa ii secrete vor întocmi un ghid pe baza c ruia se va realiza o clasificare corect i uniform a informa iilor secrete de stat. (5) Se interzice clasificarea ca secrete de stat a informa iilor. precum i normele privind m surile minime de protec ie în cadrul fiec rui nivel se stabilesc prin hot râre a Guvernului. termenele i regimul de p strare. pentru domeniile lor de activitate i responsabilitate. f) pot fi declasificate prin hot râre a Guvernului. Ministerul Justi iei. la solicitarea motivat a emitentului. Administra ia Preziden ial . (3) Încadrarea informa iilor secrete de stat în unul dintre nivelurile prev zute la art. (6) Nu pot fi clasificate ca secrete de stat informa iile. f). precum i accesul la informa iile acestora se realizeaz în condi iile stabilite prin tratatele interna ionale sau în elegerile la care România este parte. (5) Protec ia informa iilor nedestinate publicit ii. datele sau documentele referitoare la o cercetare tiin ific fundamental care nu are o leg tur justificat cu securitatea na ional . (4) Parlamentul. (2) Ministerul Ap r rii Na ionale. limit rii accesului la informa iile de interes public. 26 (1) Pentru reprezentan ele României în str in tate coordonarea activit ii i controlul m surilor privitoare la protec ia informa iilor secrete de stat se realizeaz de Serviciul de Informa ii Externe în condi iile prezentei legi. Art. (4) Informa iile clasificate potrivit art. Ministerul de Interne. (2) Coordonarea i controlul m surilor referitoare la protec ia informa iilor secrete de stat privind activitatea specific a ata a ilor militari din cadrul misiunilor diplomatice ale României i a reprezentan ilor militari pe lâng organismele interna ionale se realizeaz de c tre structura specializat a Ministerului Ap r rii Na ionale. Serviciul Român de Informa ii.

dup efectuarea verific rilor de securitate de c tre institu iile abilitate. (2) Autoriza ia se elibereaz pe niveluri de secretizare. 31 (1) Informa iile secrete de serviciu se stabilesc de conduc torul persoanei juridice. (4) Durata de valabilitate a autoriza iei este de pân la 4 ani. 29 Conduc torii agen ilor economici sau ai altor persoane juridice de drept privat. (2) i (3). CAPITOLUL III: Informa ii secrete de serviciu Art. f). în urma verific rilor efectuate cu acordul scris al persoanei în cauz asupra acesteia. în condi iile stabilite prin lege. au obliga ia s respecte prevederile legale privind protec ia acestora. (5) Neacordarea autoriza iei sau retragerea motivat a acesteia determin de drept interdic ia de acces la informa ii secrete de stat. (3) Dispozi iile art. pe baza normelor prev zute prin hot râre a Guvernului. (1) vor purta pe fiecare pagin i men iunea "personal". Art. în aceast perioad verific rile pot fi reluate oricând. 27 Autoritatea Na ional de Securitate exercit atribu ii de reglementare. Art. 25 alin. cu excep ia celor prev zute la art. al cet enilor români care au i cet enia altui stat. potrivit competen elor. (4) Neglijen a în p strarea informa iilor secrete de serviciu atrage. (3) Accesul la informa iile clasificate NATO se face în baza eliber rii de c tre Autoritatea Na ional de Securitate a autoriza iilor i certificatelor de securitate. autorizare i control privind protec ia informa iilor clasificate NATO. în conformitate cu normele stabilite prin hot râre a Guvernului. precum i al persoanelor apatride la informa iile secrete de stat i în locurile în care se desf oar activit i i se expun obiecte sau se execut lucr ri din aceast categorie este permis numai în situa iile i în condi iile stabilite prin tratatele interna ionale la care România este parte sau prin hot râre a Guvernului. s coordoneze activitatea i s controleze m surile privitoare la p strarea secretului de serviciu. 28 (1) Accesul la informa ii secrete de stat este permis numai în baza unei autoriza ii scrise. r spunderea persoanelor vinovate. 15 lit. Persoanele juridice. Art. 28 se aplic în mod corespunz tor în domeniul informa iilor secrete de serviciu. eliberate de conduc torul persoanei juridice care de ine astfel de informa ii. în cadrul raporturilor de colaborare.Art. notific Oficiului Registrului Na ional al Informa iilor Secrete de Stat eliberarea autoriza iei de acces. Art. . (2) Informa iile prev zute la alin. precum i persoanele fizice c rora le-au fost încredin ate informa ii secrete de stat. prev zute la art. potrivit legii penale. când sunt destinate strict unor persoane anume determinate. 30 Accesul cet enilor str ini. ai agen ilor economici cu capital integral sau par ial de stat i ai altor persoane juridice de drept public ori privat sunt obliga i s stabileasc informa iile care constituie secrete de serviciu i regulile de protec ie a acestora. dup notificarea prealabil la Oficiul Registrului Na ional al Informa iilor Secrete de Stat. 32 Conduc torii autorit ilor i institu iilor publice.

r spunderi i sanc iuni Art. 36 (1) Persoanele fizice c rora le-au fost încredin ate informa ii clasificate sunt obligate s asigure protec ia acestora. f) conlucreaz cu Oficiul Registrului Na ional al Informa iilor Secrete de Stat i cu Autoritatea Na ional de Securitate în toate problemele privind aplicarea prezentei legi. în leg tur cu constat rile i concluziile rezultate din activitatea desf urat pentru protec ia informa iilor clasificate din sfera sa de competen . prin natura sau con inutul lor. standardele na ionale pentru informa iile clasificate i obiectivele de implementare a acestora. sesizeaz organele de urm rire penal . Art. c) acord aviz de specialitate asupra programelor de prevenire a scurgerilor de informa ii clasificate. CAPITOLUL IV: Atribu iile Serviciului Român de Informa ii Art. . anual i ori de câte ori se impune. 34 În vederea coordon rii activit ii i exercit rii controlului asupra m surilor privitoare la protec ia informa iilor clasificate din sfera sa de competen . întocmite de autorit ile i institu iile publice. b) supravegheaz ac iunile întreprinse de autorit ile publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi. sunt destinate s asigure informarea cet enilor asupra unor probleme de interes public sau personal. h) organizeaz i r spunde. 35 Serviciul Român de Informa ii este obligat s informeze Parlamentul i Consiliul Suprem de Ap rare a fi rii. e) realizeaz la fa a locului verific ri i revizuiri de programe care vizeaz protec ia informa iilor clasificate. g) acord sprijin pentru stabilirea obiectivelor i a locurilor care prezint importan deosebit pentru protec ia informa iilor clasificate. Serviciul Român de Informa ii are urm toarele atribu ii principale: a) elaboreaz . potrivit legii. 33 Este interzis clasificarea ca secrete de serviciu a informa iilor care. CAPITOLUL V: Obliga ii. i s respecte prevederile programelor de prevenire a scurgerii de informa ii clasificate. iar atunci când faptele constituie infrac iuni. potrivit dispozi iilor legale. pentru favorizarea ori acoperirea elud rii legii sau obstruc ionarea justi iei. sau la cererea acestor autorit i. de colectarea. d) verific modul în care sunt respectate i aplicate normele legale privind protec ia informa iilor clasificate de c tre autorit ile i institu iile publice. transportul i distribuirea în ar a coresponden ei cu caracter secret de stat i a coresponden ei oficiale cu caracter secret de serviciu. a agen ilor economici i a persoanelor juridice de drept privat. i) analizeaz i stabile te m surile în leg tur cu reclama iile sau cu sugestiile legate de modul în care sunt aplicate programele de protec ie a informa iilor clasificate. la cererea conduc torilor autorit ilor i institu iilor publice. în colaborare cu autorit ile publice. i supune spre aprobare Guvernului eviden a centralizat a acestora.Art. j) constat nerespectarea normelor privind protec ia informa iilor clasificate i aplic sanc iunile contraven ionale prev zute de lege. regiile autonome i societ ile comerciale de in toare de asemenea informa ii.

manipularea i multiplicarea acestora. Guvernul va stabili prin hot râre: a) clasific rile informa iilor secrete de stat i normele privind m surile minime de protec ie în cadrul fiec rei clase. procesarea. dup caz. 41 (1) În cadrul autorit ilor. (2) Sanc iunile contraven ionale pot fi aplicate i persoanelor juridice. se transport i se stocheaz în condi iile stabilite de lege. întocmirea. Art. Art. (2) Este interzis transmiterea informa iilor secrete de stat prin cablu sau eter. transmiterea i distrugerea informa iilor secrete de stat. (2) Compartimentele speciale prev zute la alin. precum i lu rii m surilor necesare privitoare la protec ia acestor informa ii. p strarea. transportul. Art. b) regulile generale privind eviden a. 39 (1) Înc lcarea normelor privind protec ia informa iilor clasificate atrage r spunderea disciplinar . p strarea. 42 În termen de 60 de zile de la data public rii prezentei legi în Monitorul Oficial al României. dup caz. contraven ional . (1) se men in i dup încetarea raporturilor de munc . f r a se folosi mijloace specifice cifrului de stat sau alte elemente criptografice stabilite de autorit ile publice competente. vinovate de deconspir ri voluntare ori de acte de neglijen care au favorizat divulgarea ori scurgerea informa iilor secrete. 40 (1) Contraven iile la normele privind protec ia informa iilor clasificate se stabilesc prin hot râre a Guvernului. . Art. (2) R spunderea privind protec ia informa iilor clasificate revine conduc torului autorit ii sau institu iei publice ori altei persoane juridice de in toare de informa ii. (2) Persoanele încadrate în serviciile de informa ii i siguran sau ale armatei. multiplicarea. de serviciu sau profesionale.(2) Obliga iile prev zute la alin. CAPITOLUL VI: Dispozi ii finale Art. pe întreaga perioad a men inerii clasific rii informa iei. Art. prelucrarea. î i pierd irevocabil calitatea. institu iilor publice i al agen ilor economici care de in informa ii clasificate se organizeaz compartimente speciale pentru eviden a. precum i celelalte persoane juridice care de in sau c rora le-au fost încredin ate informa ii secrete de stat sau informa ii secrete de serviciu vor asigura fondurile necesare în vederea îndeplinirii obliga iilor care le revin. 37 (1) Autorit ile publice. aflate în serviciul rela iilor externe. civil sau penal . în condi ii de siguran . procesarea. precum i cele special îns rcinate cu protec ia informa iilor secrete de stat. 38 (1) Informa iile secrete de stat se transmit. Partea I. (3) Persoana care urmeaz s desf oare o activitate sau s fie încadrat într-un loc de munc ce presupune accesul la informa ii clasificate va prezenta conduc torului unit ii un angajament scris de p strare a secretului. manipularea. (1) se subordoneaz conduc torului autorit ii sau institu iei publice ori al agentului economic.

f) condi iile de fotografiere. publicat în Buletinul Oficial. 5 din 14 ianuarie 1972. Art. e) normele privind accesul la informa iile clasificate. Art. (2) din Constitu ia României. filmare. precum i procedura verific rilor de securitate. cartografiere i executare a unor lucr ri de arte plastice în obiective sau locuri care prezint importan deosebit pentru protec ia informa iilor secrete de stat. DORU IOAN T R CIL Publicat în Monitorul Oficial cu num rul 248 din data de 12 aprilie 2002 . 19/1972 privind unele m suri în leg tur cu ap rarea secretului de stat. g) regulile privitoare la accesul str inilor la informa iile secrete de stat. Partea I. 23/1971 privind ap rarea secretului de stat în România. 157 din 17 decembrie 1971. d) obliga iile i r spunderile autorit ilor i institu iilor publice i ale agen ilor economici. 43 Prezenta lege va intra în vigoare la 60 de zile de la data public rii ei în Monitorul Oficial al României. nr. p. (2) Pe aceea i dat expresia "secrete de stat" din con inutul actelor normative în vigoare se va înlocui cu sintagma "informa ii secrete de stat". pentru protec ia informa iilor secrete de stat. cu respectarea prevederilor art. PRE EDINTELE SENATULUI. Partea I. h) alte norme necesare aplic rii prezentei legi. Hot rârea Consiliului de Mini tri nr. ale altor persoane juridice. publicat în Buletinul Oficial. Partea I. 74 alin. cu respectarea prevederilor art. Aceast lege a fost adoptat de Camera Deputa ilor în edin a din 26 februarie 2002. PRE EDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR VALER DORNEANU Aceast lege a fost adoptat de Senat în edin a din 8 aprilie 2002. 74 alin.c) obiectivele. sectoarele i locurile care prezint importan deosebit pentru protec ia informa iilor secrete de stat. precum i orice alte dispozi ii contrare. 44 (1) Pe data intr rii în vigoare a prezentei legi se abrog Legea nr. (2) din Constitu ia României. nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful