You are on page 1of 2

Ê

„ 
 
‘ 

 

Ê c Ê
Ê Ê 

‘‘‘

Ê
ÊÊÊÊcÊ
‘ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê
Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊ Ê ÊÊ Ê
„

 „ ÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊ
Y ½ ½ 

 

- ÊÊ Ê
Ê
Ê  !Ê Ê  Ê "#$%# Ê Ê &Ê #Ê Ê ## Ê Ê Ê # Ê Ê 'Ê Ê # #Ê Ê  (# Ê Ê # Ê 'Ê
# # ÊÊÊ Ê#)ÊÊ&ÊÊ ## !Ê ÊÊ #Ê Ê'ÊÊ ÊÊ !Ê Ê Ê# Ê
"Ê  !Ê ÊÊÊÊ Ê"#$%# Ê Ê ÊÊ# Ê
À  Ê *# ## !ÊÊ# #Ê ÊÊ Ê"#$%# ÊÊÊ&Ê #ÊÊ ## Ê ÊÊ# Ê
u Ê ‘# !ÊÊ Ê"#$%# Ê Ê  (# Ê Ê# Ê'Ê # # ÊÊÊ Ê#)ÊÊ&ÊÊ ## !Ê ÊÊ #Ê
 Ê'ÊÊ ÊÊ !Ê Ê Ê# Ê
 Ê V ## !ÊÊ Ê Ê  #$Ê ÊÊ##Ê'Ê##)Ê  Ê'Ê # ## ÊÊ### Ê'Ê # #Ê
Ê # ÊÊÊ%+# Ê Ê"Ê ÊÊ # Ê ÊÊ #ÊÊ

Ê  !ÊÊ Ê ÊÊ%+# ÊÊÊ #)Ê'ÊÊ Ê&ÊÊ #%#Ê

½ 
ÊÊ uÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊ
, Ê
 
 

c


 
·Ê m u 
Ê Ê ÊÊÊ  ÊuÊ uuÊ Êu uuÊÊÊ %Ê ÊÊ# ÊÊ # !ÊÊ Ê   Ê'Ê # #Ê&Ê #ÊÊ #Ê'Ê
## Ê ÊÊ# Ê'Ê ÊÊ)ÊÊÊÊ #$ÊÊ
·Ê m u 
Ê ÊÊÿÊ # !ÊÊÊ ###$Ê Ê  ÊÊ# #ÊÊÊ Ê Ê ## Ê ÊÊ# Ê'Ê ÊÊ Ê  (# Ê Ê ÊÊ +)Ê
ÊÊ# ## Ê# Ê Ê # ÊÊÊ ÊÊ ÊÊ # !Ê Ê Ê #ÊÊ##Ê'ÊÊ##)Ê## #Ê Ê Ê Ê ###$Ê Ê'Ê
 # ÊÊ # !Ê Ê Ê#% ÊÊÊ  #$Ê-Ê'Ê-Ê #ÊÿÊ  !ÊÊÊ # #Ê"!# Ê'ÊÊ# #ÊÊ
·Ê u u ÊʄÊÊ # ÊÊ Ê Ê ###$Ê )ÊÊ# !ÊÊ  #$Ê-Ê #  Ê'Ê-)Ê ÊÊ#Ê Ê&ÊÊÊ  ÊÊ# #Ê Ê
Ê ÊÊÊ ## Ê'ÊÊÊ # # Ê ÊÊ# ÊÿÊ # !ÊÊ Ê ÊÊ  #$Ê'Ê Ê Ê% ÊÊÊ Ê" # #ÊÊ%! )ÊÊ Ê
Ê" Ê ÊÊ  #$Ê-)Ê  ÊÊ# #ÊÊ %#Ê # Ê
·Ê p ÊÊ  ÊuÊÊ
 ÊÊÿÊ # !ÊÊ Ê ÊÊ%+# Ê'ÊÊ# !ÊÊ #Ê ÊÊ  #$Ê ÊÊ ##Ê"#$%# Ê'ÊÊ
 #$Ê Ê # ÊÊ ÊÊÊ ÊÊ#%# (Ê%+# Ê
·Ê Herencia mendeliana y teoría cromosómica. ÿ  
    

  
  
  

 
  
 
        
 
     

 
·Ê  Ê
 ÊÊÿÊ# !Ê ÊÊÊÊ "ÊÊ # #$Ê Ê-ÊÿÊ # !ÊÊ Ê ÊÊ ÊÊ #Ê%Ê  ÊÊ +Ê ÊÊ
Ê-)Ê #! ÊÊ ÊÊÊÿÊ # !ÊÊÊ # Ê#Ê Ê #Ê%+# Ê Ê  ÊÊ  #Ê ÊÊ ## !Ê&ÊÊ
Ê &# ÊÊ # Ê "Ê ÊÊÊ# ÊÊ
·Ê Ê ÊÊÿÊ # !ÊÊÊ! # Ê +# )Ê%Ê'Ê )Ê Ê&ÊÊÊ  ÊÊÊ# #Ê Ê# Ê  )Ê  Ê)Ê
 # Ê Ê# #$Ê # #Ê'ÊÊ % Ê ÊÊ Ê Ê ÊÊ +ÊÿÊ # !ÊÊÊ "#ÊÊÊ# #$Ê%+# Ê'ÊÊ# !ÊÊÊ
Ê'Ê Ê # Ê
·Ê ÊuÊ uuÊ 

ÊuÊ Ê  ÊuÊÊ uu ÊÊÿÊ !ÊÊ # ÊÊÊ# Ê Ê&ÊÊÊ 'ÊÊÊ Ê Ê ## Ê'Ê
 ÊÊ Ê"#$%# Ê&Ê #ÊÊ  #$Ê ÊÊ #ÊÊ +Ê Ê#ÊÿÊ !ÊÊ "Ê## #Ê'ÊÊ# !Ê ÊÊ # Ê ÊÊ
# Ê ÊÊ ÊÊ #Ê'Ê #$Ê
Ê

½
 
 À 
0 
 0 
‘ 

  
Ê Ê
Ê
·Ê # !ÊÊ Ê   Ê'Ê # #Ê&Ê #ÊÊ #Ê Ê Ê Ê
'Ê ## Ê ÊÊ# Ê'Ê ÊÊ)ÊÊ #$ÊÊ
Ê
Ê Ê Ê
·Êm  !Ê Ê Ê ###$Ê Ê  Ê Ê # #Ê Ê Ê  Ê Ê Ê
Ê Ê Ê
## Ê ÊÊ# Ê'Ê ÊÊ Ê  (# Ê Ê ÊÊ +ÊÊ Ê Ê Ê
·Ê‘  !Ê Ê Ê  Ê #% Ê Ê Ê  #$Ê -Ê 'Ê -Ê
Ê Ê
 #ÊÿÊ  !ÊÊ # #Ê"!# Ê'ÊÊ# #Ê Ê Ê

Ê.Ê Ê Ê
/ÊÊ

·Ê‘# !Ê Ê  #$Ê -Ê #  Ê 'Ê -)Ê Ê Ê #Ê Ê &Ê Ê
 # Ê Ê
Ê  Ê Ê # #Ê Ê Ê  Ê Ê Ê ## Ê 'Ê Ê Ê Ê -Ê #ÊVVVÊ Ê
Ê
# # Ê ÊÊ# ÊÊ #  ÊÊ Ê -!Ê
·Êm# !Ê Ê  Ê Ê Ê  #$Ê 'Ê Ê Ê % Ê Ê Ê Ê Ê
" # #Ê Ê %! )Ê Ê 1Ê " Ê Ê Ê  #$Ê
# Ê!# Ê'Ê # Ê
Ê Ê Ê0Ê ÊÊ
-)Ê  ÊÊ# #ÊÊ %#Ê # Ê Ê"ÊÊ"#Ê
·Ê##% !Ê Ê Ê Ê Ê %+# Ê 'Ê Ê # !Ê Ê  #Ê Ê Ê
Ê Ê
Ê % ÊÊ
Ê %# Ê
 #$Ê ÊÊ ##Ê "#$%# Ê 'ÊÊ #$Ê Ê # Ê Ê Ê Ê

c 
  
Ê
ÊÊ ÊÊ#%# (Ê%+# ÊÊ Ê Ê
Ê
Ê
·Ê # !ÊÊ "Ê Ê2 % #Ê3 Ê'ÊÊ (Ê $# Ê ÊÊ #Ê

Ê.Ê Ê Ê
Ê 3 %)Ê # Ê Ê  #Ê Ê # !Ê Ê Ê Ê Ê "Ê Ê Ê'Ê4Ê
 # #$Ê Ê-Ê Ê "#)Ê # Ê
 Ê
·Ê # !ÊÊ Ê Ê Ê ÊÊ #Ê%Ê  ÊÊ +Ê ÊÊ Ê )ÊÊ##Ê'Ê
Ê
Ê-)Ê #! ÊÊ ÊÊ ##)Ê#Ê Ê
Ê Ê
·ÊÿÊ  !Ê Ê Ê # Ê #Ê Ê  #Ê %+# Ê Ê  Ê Ê  #$Ê-Ê Ê
 #ʑ &# ÊÊ # Ê "Ê ÊÊÊ# ÊÊ
'Ê-Ê Ê
·Ê # !Ê Ê Ê ! # Ê +# )Ê %Ê 'Ê )Ê Ê &Ê Ê Ê Ê
 Ê Ê # #Ê Ê # Ê  )Ê   )Ê
 # Ê Ê # #$Ê  # #Ê 'Ê % Ê Ê Ê  Ê Ê
 Ê ÊÊ +Ê
·ÊÿÊ  !ÊÊÊ "#ÊÊÊ# #$Ê%+# Ê'ÊÊ# !ÊÊÊ
'Ê Ê 3 # Ê m !Ê Ê # Ê Ê Ê # Ê Ê &Ê Ê
Ê 'Ê Ê Ê Ê ## Ê 'Ê  Ê Ê  Ê
"#$%# Ê &Ê #Ê Ê  #$Ê Ê Ê #Ê Ê +Ê Ê #Ê ÿÊ
 !Ê Ê "Ê ## #Ê 'Ê Ê # !Ê Ê Ê # Ê Ê Ê # Ê
 ÊÊ ÊÊ #Ê'Ê #$Ê
‘ 

  

· # !ÊÊ Ê" # #Ê Ê # Ê %#Ê'ÊÊ# !Ê  ÊÊÊ ÊÊÊ
 "Ê Ê Ê" # #Ê ÊÊÊ Ê#Ê"#+# Ê Ê&Ê Ê'Ê- Ê Ê
ÊÊ ÊÊ # Ê "Ê ÊuÊ 


·Ê m# !ÊÊ #%Ê'Ê Ê#$ # Ê ÊÊ%+# Ê'Ê  Ê Ê#$ # Ê
  !)Ê Ê # #$Ê Ê )Ê%Ê ÊÊ "Ê #(# Ê'ÊÊ ÊÊ%+# Ê 2Ê Ê
 #ÊÊÊ&ÊÊ%+# ÊÊ Ê ##Ê ÊÊ #$ÊÊ Ê uÊ Ê Ê uÊ ÊÊ
·Ê ‘# !ÊÊ% ÊÊ# #Ê'Ê# #$ÊÊÊ #$Ê ÊÊ u ÊuÊÊ
 Ê 4))
Ê
 # ÊÊ 
ÊuÊ 
 Ê
Ê
# )ÊÊ
· !Ê%Ê "Ê ÊÊ #Ê# ÊÊÊÊÊÊ )Ê
" ÊÊ'Ê #)Ê # #$Ê Ê-Ê'Ê #Ê#% ÊÊ-Ê p Ê u Ê uÊ )7)
/Ê ÊÊ
# Ê # #Ê" Ê "Ê Ê Ê%+# Ê ÊÊ'Ê Ê  )Ê'Ê Ê uÊ Ê ÊuÊ Ê
uÊÊ Ê
 ! # Ê Ê" #Ê # #Ê-Ê Ê
·" !Ê Ê #% )Ê##%ÊÊ # #Ê #Ê Ê.Ê pesarrollará esquemas y un % !# Ê
modelo en tercera dimensión Ê
·%+# )ÊÊ Ê'Ê Ê'Ê8Ê ÊÊÊ% ÊÊ Ê Ê
sobre la célula con material y Ê
ÊÊÊ
· ÊÊ ##ʑÊ # Ê ÊÊ #Ê ÊÊ  ÊÊ # Ê
técnica libre Se expondrán los 2Ê
Ê
 Ê Ê# ÊÊ "Ê'Ê Ê ÊÊÊ Ê Ê # Ê
trabajos al grupo y se hará un
Ê Ê #ÊÊ# Ê
interrogatorio oral sobre El )Ê )Ê7Ê
·V#% !ÊÊ  Ê ʑ*9Ê'ʑm9)Ê" !Ê Ê'Ê-# !ÊÊ tema desarrollado.Ê 5‘06mÊ # Ê
 #$ÊÊ# #Ê
·" #Ê# $# Ê Ê )Ê ÊÊ Ê* #)ÊÊ
 .ÊÊÊ /)
)

 
 Ê Ê
" #$Ê Ê Ê ÊÊ # Ê#Ê Ê Ê'Ê ' #Ê
 ##Ê&Ê# Ê ÊÊ Ê # Ê Ê# Ê ÊÊÊÊ  Ê Ê  Ê
  )Ê ##ÊÊ# #Ê ÊÊ# Ê ÊÊ #Ê Ê Ê Ê
·V#% !ÊÊ#Ê Ê #Ê&Ê'Ê'Ê# !)Ê%Ê "Ê &#Ê Ê #Ê 'Ê
 Ê  Ê
Ê
‘ 

‘  

Ê  Ê  ÊÊ
mÊ Ê u Ê "Ê Ê Ê Ê Ê Ê ‘!##Ê ÊÊ ‘Ê## Ê
 ##Ê"#$%# Ê Ê #"# ÊÊÊ #$Ê'ÊÊ # # !Ê
Ê #Ê'ÊÊÊ "## Ê
Ê Ê # Ê Ê ÊÊÊ
Ê Ê # Ê
 Ê'Ê Ê%Ê ÊÊ # #Ê "Ê&Ê ÊÊ Ê
"#%(ÊÊÊ #Ê ÊÊ Ê#Ê
½ Ê Ê  Ê 
Ê Ê
V#% #$)Ê Ê 4
 Ê
½c c Ê# Ê Ê ,
 Ê
- # #Ê Ê 
 Ê
Ê Ê
 Ê.Ê

 Ê 
 Ê Ê
" #ÊÊ Ê
 Ê #Ê Ê

V#% #$)Ê Ê ÊÊ
Ê# Ê Ê 7 Ê
: Ê

Ê ½cc Ê .Ê - # #Ê Ê
/ Ê

4 Ê Ê
" #ÊÊ Ê
 Ê #Ê Ê


Ê

Ê
ÊÊÊÊ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

ÊÊ
Ê  Ê
Ê

c 
  
Ê