You are on page 1of 3

En Josep ens ha duit informació d’experiments que es poden fer amb plantes

i ens ha fet il·lusió fer-ne alguns per així entendre millor algunes de les coses
que anam investigant. Intentar treure conclusions dels diferents experiments

• Sembrar una llavor dins un pot de vidre, observar com l’arrel creix
cap avall i la tija i les fulles cap a dalt.

• Agafar un pot de vidre amb aigua tenyida de color, ficar-hi una fulla
d’api i al cap d’uns dies treure la fulla i tallar un tros de la tija, veurem
que dins la tija s’ha tornat del color de l’aigua.

Després d'uns dies...

Feim hipotésis i veim què ha passat!

• Fer el mateix però amb una flor de color blanc, al cap d’uns dies
podrem observar que la flor s’ha tornat del color de l’aigua.

• Ficar dues fulles d’api dins dos pots amb aigua, dins un d’ells hi
posam sucre i dins l’altre no. Al cap d’uns dies si tastam les fulles
veurem que la fulla que estava dins l’aigua amb sucre es més dolça.

Després de fer tots aquests experiments feim


HIPÓTESIS: