You are on page 1of 1

do w³¹cznika œwiate³ awaryjnych (

nie pod³¹czaæ jeœli alarm

œwiate³ awaryjnych ( nie pod³¹czaæ jeœli alarm bezpoœrednio steruje kierunkowskazami w samochodzie ) do

bezpoœrednio steruje kierunkowskazami w samochodzie )

do alarmu lub TK

FREE K_OUT K_IN S-BUS DRZWI STAC MASA +12V CANL CANH 1 2 3 4 5
FREE
K_OUT
K_IN
S-BUS
DRZWI
STAC
MASA
+12V
CANL
CANH
1
2
3
4
5
6
7
8 9 10

MODU£

CAN-B 2005

KIERUNKOWSKAZ L & P (nie pod³¹czaæ jeœli alarm

bezpoœrednio steruje kierunkowskazami w samochodzie )

do alarmu bezpilotowego

zaprogramowaæ program nr 17 (kod3368)

lub pilotowego z jednym pilotem WYJŒCIE informacji za³¹cz/wy³¹cz/otwarcie baga¿nika z pilota fabrycznego

do alarmu lub immobilizera CZUJNIK DRZWI

do alarmu lub immobilizera STACYJKA

MASA

+12V

Pod³¹czyæ do magistrali jedno-przewodowej CAN

Nie pod³¹czaæ

marka: INVERTER SEO

model: CAN-B (1-wire)

rok: 06

do magistrali jedno-przewodowej CAN Nie pod³¹czaæ marka: INVERTER SEO model: CAN-B (1-wire) rok: 06 rev00

rev00