You are on page 1of 5

c 

     


c


   

O
 
  
O
 
  
Dėkoju Tau, Viešpatie, už šį aiškų man
atsakymą«