You are on page 1of 2

Raspored kolokvija – zimski semestar ak. god. 2010./11. – Dvorana A100

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

08.11.

09.11.

10.11.

11.11.

12.11.

13.11.

8 00 -

9 00

Matematika 1, 120 Grupa 2

Matematika 1, 130 Grupa 1

Matematika

9 00 - 10 00

Mehanika materijala 2 130, 140

Matematika 1, 120 Grupa 1

   

410

   

10 00 - 11 00

   

Matematika 1, 110 Grupa 3

 

Matematika 1, 130, 140 Grupa 2

Matematika

11 00 - 12 00

 

Fizika

Materijali

Matematika 1, 110 Grupa 1

 

430, 440

12 00 - 13 00

Matematika 1, 110 Grupa 2

410

430, 440

Elektrotehnički materijali i tehnologije

 

410

Matematika

13 00 - 14 00

       

450

14 00 - 15 00

 

Elektrotehnika 450

Energetska elektronika

   

Diskretna matematika

15 00 - 16 00

Matematika 3, 110 Grupa 1

411

120

16 00 - 17 00

   

Matematika 3, 110 Grupa 2 Matematika 3

Fizika

 
   

150

17 00 - 18 00

130,140

18 00 - 19 00

Diskretni sustavi i strukture

Fizika

   

Elektronički elementi i sklopovi

 
 

19 00 - 20 00

120

130

110

Raspored kolokvija – zimski semestar ak. god. 2010./11. – Dvorana B401

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

08.11.

09.11.

10.11.

11.11.

12.11.

13.11.

8 00 -

9 00

9 00 - 10 00

           

10 00 - 11 00

           

11 00 - 12 00

12 00 - 13 00

           

13 00 - 14 00

14 00 - 15 00

       

Električne mreže

 

15 00 - 16 00

411

16 00 - 17 00

           

17 00 - 18 00

18 00 - 19 00

Termodinamika

   

Mehanika fluida

   

19 00 - 20 00

430, 440

430, 440