TAJUK

:
Kenal pasti kepentingan dan implikasi terhadap manusia dan persekitaran akibat kegiatan tebus guna tanah. Perbincangan perlu menjurus kepada kajian kes.

• • 6. 7. 8.

Tebus guna tanah merupakan satu cara menjadikan tanah yang tidak mempunyai nilai @ terbiar berguna dan produktif kepada manusia dan mengelakkan daripada pembaziran sumber@ kawasan. Ia adalah aktiviti yang melibatkan kawasan pengairan Kawasan yang boleh di tebus guna ialah: Bekas Lombong Tanah Paya Pinggir Laut@persisiran pantai

Kawasan a)Bekas lombong

Dijadikan 1)Kawasan pertanian. Contohnya:di Tambun (Perak). 2)Kawasan perniagaan dan petempatan/perumahan Contohnya:di Bandar Tasik Selatan. 3)Kawasan penternakan ikan air tawar. 4)Kawasan rekreasi. Contohnya:Tasik Titiwangsa,Tasik Perdana di Kuala Lumpur. 1)Kawasan industri dan perumahan. Contohnya:Seberang Perai dan Pelabuhan Klang. 2)Kawasan pertanian Contohnya:Penanaman padi di Sabak Bernam, Selangor. 1)Kawasan perniagaan dan petempatan. Contohnya, Stulang Laut (Johor Bahru) dan Bandar Hilir (Melaka).

b) Tanah paya

b)Pinggir laut @ persisiran pantai

• •

Sebagai satu langkah untuk memajukan kawasan tersebut Aktiviti tebus guna dapat mewujudkan satu aktiviti yang memberikan kemajuan kepada kawasan tersebut seperti aktiviti pertanian, perindustrian,rekreasi dan sebagainya Keadaan ini akan menyebabkan berlakunya pertumbuhan yang pesat di kawasan tersebut.

2)Sebagai satu alternatif penyediaan kawasan pembangunan baru
• • Langkah menyediakan bekalan bank tanah Ia merupakan satu langkah pilihan yang boleh diambil untuk memastikan bekalan ruang tanah yang mencukupi di masa hadapan di samping dapat memajukan sesuatu kawasan-kawasan yang terlibat dengan memastikan ia tidak memberi kesan sosial dan alam sekitar. Dimana kawasan tanah yang tidak produktif,terbiar dan tidak mempunyai nilai dibangunkan untuk menampung pembangunan dan urbanisasi yang semakin berkembang maju. Contoh:Sehingga tahun 2000 dianggarkan seluas 446 hektar kawasan telah ditambak untuk tujuan tebus guna tanah projek pembangunan. Ini melibatkan kawasan di selatan jambatan di sepanjang pesisir pantai timur Pulau hingga ke Bayan Baru dan Batu Maung bagi tujuan pembangunan perdagangan (Bayan Bay).

TEBUS GUNA TANAH SEBAGAI ALTERNATIF PENYEDIAAN KAWASAN PEMBANGUNAN BARU AKAN DIHADKAN DI KAWASAN YANG TELAH DIKENALPASTI. Contoh: Bangunkan kawasan persisiran pantai (Pulau Pinang)
Langkah-Langkah 1 Tebus guna tanah hanya dibenarkan bagi pembangunan projek – projek yang telah dikenalpasti dan dipersetujui Negeri. Pembangunan tebus guna tanah perlu mematuhi garis panduan ICZM (Intergrated Coastal Zone Management) – di dalam Dasar Sektoral (DS 60). Mematuhi Pelan Pengurusan Pantai Berintegrasi – ISMP yang disediakan oleh JPS. (Intergrated Shoreline Management Plan). Antara langkah – langkah ISMP adalah :• Pembaikan (Langkah Jangka Pendek) Pembinaan Struktur Kawalan Hakisan Pantai; dan Pembinaan Sistem Pemulihan Pantai. • Pencegahan (Langkah Jangka Panjang) Perancangan dan Pengurusan Pembangunan Bersepadu, Mematuhi garis panduan Bil 1/1997 mengenai pembangunan di kawasan pantai; dan

2 3

Sumber:Draf Rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang (2005-2020)

Sambungan...
. Mematuhi Pelan Pengurusan Persisiran Pantai Bersepadu (ISMP) dengan mengambil kira :− Ciri dan proses pantai, − Aspek ekonomi, ekologi, alam sekitar, − Keperluan pengguna pantai lain seperti perikanan, pelancongan, pelabuhan dan lain – lain; dan – Kaedah yang sesuai untuk kawalan hakisan pantai.
4

Menjalankan dan mendapat kelulusan kajian impak alam sekitar (EIA), trafik, hydraulic, geoteknik, dan lain – lain kajian yang akan ditentukan sebelum sebarang aktiviti tebus guna tanah dibenarkan Segera mewartakan kawasan tebus guna tanah kepada pihak berkuasa tempatan bersempadan untuk tujuan pengurusan dan pemantauan untuk tujuan pengurusan dan pemantauan pembangunan. Mengekal atau menggantikan pantai awam di kawasan pesisir pantai yang ditebus guna melalui pengindahan kawasan, penyediaan kawasan lapang, riadah, bersiar dan berkelah. Mengintegrasikan pembangunan di kawasan tebus guna dengan pembangunan sekitar.

5

6

7

Sumber:Draf Rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang (2005-2020)

3) Alternatif untuk Menangani masalah Nilai Tanah Yang Tinggi
• Kekurangan bekalan serta permintaan yang tinggi bagi tanah yang boleh dimajukan menyebabkan harga tanah meningkat tinggi. • Sebagai contoh:Pulau Pinang • Kekurangan bekalan serta permintaan yang tinggi bagi tanah yang boleh dimajukan di bahagian Pulau telah menyebabkan harga – harga tanah meningkat tinggi berbanding dengan nilai tanah di Seberang Perai. • Senario pembangunan di bahagian Pulau dijangka memerlukan lebih banyak tanah untuk menampung pembangunan – pembangunan baru di masa hadapan khususnya bagi penyediaan infrastruktur dan kemudahan masyarakat. • Keadaan ini telah mendorong kepada aktiviti tebus guna tanah di kawasan pesisir pantai sebagai alternatif

4) Mendapatkan kawasan tambahan
• • • • • Dimana dalam tebus tanah ini juga melibatkan aktiviti penambakan. Laut ditambak untuk sebagai tapak petempatan, industri dan rekreasi. Usaha tebus guna tanah telah dikenalpasti sebagai satu langkah untuk meningkatkan bekalan tanah. kepada negeri yang kecil@ yang telah mengalami pembangunan tepu seperti Pulau Pinang Di samping itu, beberapa projek tebus guna tanah yang sedang dibina dan yang akan dimajukan adalah di utara Jambatan Pulau Pinang yang melibatkan pembangunan bercampur di sepanjang Jelutong Ekspessway (JEWay), Tanjong Tokong, Terminal Kontena Butterworth Utara, di sekitar jeti feri Butterworth dan berhampiran kawasan perindustrian Perai.

• Kajian telah dijalankan oleh Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia • Melibatkan kajian mengenai penanaman di atas kolam lombong melalui sistem penanaman atas kolam(SPAK) dan ia adalan satu daripada penyelidikan tebus guna tanah dan pemuliharaan kawasan bekas lombong • Dimana ia melibatkan juga kajian berkaitan sistem penanaman yang sesuai yang boleh dijalankan di kawasan ini. • • • • Objektif Menggalakkan dan membangunkan aktiviti tambah nilai terhadap tanah bekas lombong Menggalakkan pembangunan dan penggunaan teknologi berinovatif dalam bidang tebus guna dan pemulihan tanah bekas lombong Menilai isu-isu alam sekitar dalam pembangunan tanah bekas lombong Meningkatkan kesedaran dan penglibatan awam dalam aktiviti tebus guna dan pemulihan tanah bekas lombong untuk pembangunan negara

Samb..
• Beberapa jenis tanaman seperti sawi, pudina dan sayursayuran lain berjaya ditumbuhkan di atas air dengan sistem penanaman yang direka bentuk oleh penyelidikpenyelidik Pusat Penyelidikan Mineral. • Perlombongan telah banyak menyebabkan wujudnya lombong-lombong terbiar. • Oleh itu, aktiviti pertanian yang dijalankan di bekasbekas lombong tersebut dapat memanfaatkan tanahtanah yang terbiar itu. • Kawasan bekas lombong digunakan secara produktif bagi penanaman akuakultur selain daripada untuk tujuan projek pembangunan perumahan, perindustrian dan rekreasi.

Kajian penanaman di kolam lombong

Gambar 1: Susun atur batas sayuran di dalam kolam lombong

Gambar 2: Penanaman pudina di Stesen Ujian Galian, Malim Nawar

Tebus guna kawsan perlombongan bijih timah untuk pengeluaran tanaman bermusim

Sebelum ditebus guna

Selepas ditebus guna

Kawasan bekas lombong juga boleh dijadikan kawasan yang berfaedah seperti: c. d. e. f. g. h. i. j. Menternak ikan air tawar seperti di Puchong, Selidi dll. Ditanami buah-buahan seperti jambu batu, belimbing dan limau. Ditanami rumput untuk perternakan lembu dan kambing. Dijadikan kawasan perumahan seperti di sekitar Batu Caves, Selayang, dan Ampang. Dijadikan sebagai tarikan pelancongan spt di Sunway Lagoon. Ditanami rumput untuk dijadikan padang golf. Dijadikan tempat rekreasi seperti Tasik Titiwangsa, Tasik Perdana dan Taman Jaya. Dijadikan kawasan perindustrian seperti Tasek, Jalapang, dan Menglembu.

Kesan Positif
3. Membuka peluang pekerjaan • Hasil tebus guna tanah yang dijadikan kawasan pertanian, perindustrian telah membuka peluang pekerjaan kepada manusia 6. Petempatan,pembangunan baru di masa hadapan khususnya bagi penyediaan infrastruktur dan kemudahan masyarakat • Tebus guna tanah dapat membantu memberikan petempatan kepada penduduk yang semakin meningkat juga kawasan tersebut boleh dijadikan sebagai sekolah yang dapat memberikan kemudahan kepada manusia 3. Meningkatkan sumber makanan • Tanah yang ditimbus dapat dijadikan kawasan pertanian seperti kawasan penanaman pisang yang dapat memberikan sumber makanan 4. Menambahkan pendapatan negara • Dengan adanya aktiviti ini, sumber kewangan negara dapat bertambah melalui hasil pertanian, perindustrian, rekreasi dan sebagainya.

Kesan Negatif
3. Menjejaskan sumber ekonomi 5. Menjejaskan kesihatan 4. Menjejaskan Kualiti Persekitaran dan mewujudkan masalah lalulintas terutamanya di sepanjang kawasan pembangunan tebus guna tanah

Kesan Positif
2. Tanah Menjadi subur • Amalan pertanian campur dan tanaman bergilir dapat mengekalkan kesuburan tanah dengan mengembalikan zat-zat galian tertentu kepada tanah. 2. Wujud landskap @ pusat rekreasi baru Wujud landskap baru seperti kawasan perlombongan yang ditebus guna dapat dijadikan kawasan rekreasi yang dapat membentuk satu pemandangan lanskap yang cantik. 8. Mengurangkan hakisan tanah • Tanaman tutup bumi seperti jenis kekacang dapat menghadkan tanah terdedah kepada hakisan. – tanaman kekacang ini dapat menambahkan kesuburan tanah itu melalui proses pengikatan nitrogen. 11. Amalan pertanian yang baik bukan sahaja dapat menghadkan kadar hakisan tanah, tetapi juga akan meninggikan daya pengeluaran pertanian spt pertanian campur, tanaman bergilir, @ tanaman luar musim dan tanaman tutup bumi. 5. Kawasan bekas lombong mudah terhakis dan apabila pertanian dijalankan, ia akan mengelakkan kawasan tersebut daripada terhakis melalui akar yang dapat mencengkam ke dasar tanah

Kesan Negatif
2. 4. Pencemaran-udara,air,bunyi Boleh menyebabkan berlakunya hakisan pantai kerana pasir yang digunakan kurang sebati dengan dengan keadaan sekeliling dan akn mudah bergerak akibat ombak. Kemusnahan alam sekitar – kawasan bekas lombong mudah terhakis kerana kurang litupan tumbuhan semasa. Boleh menyebabkan berlakunya banjir kilat Bahan-bahan mendapan akibat tebus guna tanah akan bergerak sebagai bahan terampai dan akan berkumpul lalu menyebabkan saluran air tersumbat dan berlakunya banjir kilat

6. 8.

11. Gangguan terhadap ekologi tebus guna pesisiran pantai meningkatkan ancaman kepada ekologi marin,terutama terumbu karang,hutan bakau dan rumput laut sepanjang pantai yang menjadi sumber perikanan

Kesimpulan
• Secara keseluruhannya,manusia dapat menilai isu-isu alam sekitar melalui pembangunan tebus guna tanah. • kesedaran dan penglibatan awam dalam aktiviti tebus guna haruslah ditingkatkan untuk pembangunan negara. • Aktiviti tebus guna tanah perlu dikawal agar implikasi negatif terhadap manusia dan persekitaran dapat dikawal