You are on page 1of 24

| 


 
 22 
 
22   
  22
 |
m  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

 
O 

 
 

 


 M 
ANTIDROG
prin
TEATRU,MUZICĂ i SPORT
Nu vă lăsa2i pradă tenta2iei,
Alcoolul agravează orice situa2ie!
Spune:
STOP
alimenta2iei nesănătoase.
ðrei să fii inteligent ?
ðrei să fii competent ?
ðrei să fii frumos ?
j 
22
j 


  
  
  !
 ! 
 "
 
 "

 
2
 
 
 

2 
` #
# 

 $% 


O

 


ð ! 
  

&
Ú 


 

    


 

  
  

Ú 
 
 
 


' 
!
  

 
 '

'

 


O
 

 
 


  Au elaborat:
 
! " 
#22$

#
% &'(
ð