You are on page 1of 2

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR DE LA TEVA ESCOLA

Què és el Consell Escolar?


És un instrument de participació en el control i gestió de cada escola.

Qui forma part del Consell Escolar?


L'equip de direcció del centre, representants del sector de mestres,
representants de les mares i els pares, representants dels alumnes -en el
cas dels centres d'ensenyament secundari--, un representant del personal
d'administració i serveis, un representant de l'associació de pares i mares i
un representant de l'Ajuntament i representants dels titulars en els centres
privats concertats

Elecció de membres del Consell Escolar


Al llarg del mes de novembre hi haurà eleccions a totes les escoles per
renovar la meitat dels representants del sector de pares i mares en el
Consell Escolar.
Els candidats per formar part del Consell ho hauran de comunicar al
director del centre amb 5 dies d'antelació al dia de les eleccions.

Qui pot presentar-se com a candidat?


Totes les mares i tots els pares dels alumnes que estiguin matriculats en el
centre en el moment de la convocatòria de les eleccions.

Per a què serveix el Consell Escolar?


. Que cada sector de l'escola estigui representat i pugui manifestar la seva
opinió.
. Perquè l'opinió de cada sector sigui tinguda en compte a l'hora de
prendre decisions.
. Perquè cada sector de l'escola o de l'institut es comprometi en les
decisions preses.
La participació: un costum arrelada i útil
La participació en els centres escolars està reglamentada legalment des de
l'any 1985. A Catalunya, tanmateix, la tradició de participació era, a moltes
escoles, una pràctica habitual des de molt abans.

Quan els pares prenen part en les activitats de l'Associació de Pares i


Mares d'Alumnes- AMPA o si són membres actius de l'Associació i
participen o se senten representats en el Consell Escolar, els seus fills van
més gust a l'escola i la prenen amb més interès.

A més, una de les primeres formes de participació ciutadana és a través de


l'escola. És la millor manera de conèixer com és el país on vius, els
costums, la manera de ser de la gent....

Informa't en l'Associació de Pares i Mares -AMPA- de la teva escola i en


les federacions d'AMPA:

FAPAC: c/ Cartagena, 245, àtic. Tel. 93 435 76 86. www.fapac.cat


FAPAES:c/ Pere Vergés, 1, 8è, porta 14.Tel. 93 278 21 43.www.fapaes.net
FACPA: c/ Rivadeneyra, 6, 4t pis. Tel. 93 302 34 43.
www.escolacristiana.org/ccapac
FAPEL: Av. Diagonal, 626, 4-1, Tel 93 240 11 22. www.fapel.net

Consell Escolar Municipal de Barcelona, Tel 93 402 35 75


www.bcn.cat/cem

ELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS DE CENTRE

Novembre 2010