You are on page 1of 4

НШЕШ І

У, І СОЮЗ!

УРЯД ЗАРАДЖУЄ ВИБОРИ В СТАЛЕВІМ ПРОМИСЛІ

ВАШИНГТОН.

та представниками

ПОВІДОМЛЕННЯ В СПРАВІ ДИВІДЕНД

екзекутивного

головного

під розвагу справу ўділення

Цџ засіданні

комітету Ў . Н . Союза з

11 грудня

року взято обезпечення ків відсоток смертности не був високий, а тимсамим фонд посмертний ти х членів міг відповідно збільшитися. По головний екзекутивний комітет У. Н. Союза на своїм черговім засіданні, що відбулося 29 грудня 1934 року в головній канцелярії У. Н. Союза, ухвалив ось- таке рішення:

в формі

нових родів

кількох останніх ро-

1934

відповідних дивіденд для членів

Вулфа, в тій справі

ВКЛАДКАХ. вступили до У . Н . Союза

но-

в

Ра-

— Двотижневі переговори між сталевцхо

підприємства

робітничих

юній

Карнеґі

юн^й,

Стіл

щ

о

не довели до

приняла

в тих клясах, у яких на протязі

У . Н . Союза, Лі Джей

актуарія

опусѓу управнені ті члени, що відразу

власниками

робітничих уряду, перемиря й тоді Сталева Робітнича Рада та приємству відбути вибори, щоби вибрати представ- ників робітників для переговорів з підприємством м умови праці.

Компані

велися тут при посередництві

приказала під-

петицію двох

засягненню опінії

1.

2.

Дивіденди Д о дивіденд

будуть

будуть уділені

з МІСЯЧНИХ

Робітничі юнії вважають рішення Ради побідою на конституції.

все стояло

ста-

ПРОТИ БОНУСА.

для робітників, б о підпиємство

новищі, щ о таке рішення противиться

ПРЕЗИДЕНТ ВАШИНГТОН. — Президент Рузвелт заявився в листі до каманданта Американського Легіону про вели-

ги виплати негайно якогось бонуса ветеранам війни . Президент стоїть на становищі, щ о ветерани те- бонуса та акції коло відбудови краю. зараз виступили заяви та збираються добиватись бонуса проти президента ПРЕЗИДЕНТ ВАШИНГТОН.

волі

вих родів обезпечення, принятих на 16 головній конвенції честер, Н. й., з квітня 1925 року, а саме:

а)

КЛЯСИ О. LIFE

РА Ш U P A T AG E 70.

б)

КЛЯСИ Р . 20 PAYMENT

LIFE.

в)

.

20 YEA R

ENDOWMENT.

з

3. Члени, обезпечені в клясі О. Life

Life,

а)

Ті, що вступили -

МІ

аіІІ

.

л

f i j

Paid

отримають такий опуст у вкладках:

ment

ють

в члени - іють опуст ЧОТИРО-МІСЯЧНОї б) опуст ТРИМІСЯЧНОЇ

,

Ті, що вступили в члени

У. Н . Союза

D o-.

n

l

ВКЛАДКИ.

У. Н. Союза

ВКЛАДКИ.

в)

Ті,

опуст ДВО-МІСЯЧНОЇ ВКЛАДКИ- г) опуст

ють

Ті, що вступили

_

А

У. Н . Союза

в члени

ОДНО-МІСЯЧНОЇ

ВКЛАДКИ.

г.уст у вкладках:

а) ють опуст ДВОМІСЯЧНО Ї б) ють опуст ШВТОРА-МІСЯЧНОЇ

КОЇ

up a t ag e 70 і в клясі P . 20

Pa y

1926 року, отрима-

на протязі

на протязі

на протязі

1927

року, отрима-

такий

о

1926 року, отрима-

1927 року, отрима-

1928

року, отрима-;

1929 року, отрима-

пер не потребують загальній Американські ветерани

неї

примушений

лятура видала

ПРОТИ

щ о бонўе

не поможе

проти

написав

стейту

ГУЇ ЛОНҐА.

Рузвелт

ДЛ^І

ПРОЦЕС

У

— Президент

задержати

позички

що вступили в члени У. Н. Союза на протязі 1928 року, отримають .

1929 року, отрима-

до Алена, ґовернора стеііту Луізіяни, лист, у котрім остерігає сТеЂт Луизіяна, щ о федеральний уряд бу-

де

Адміністрації пяна кона про мораторію на довги, котрі стсйтова лєгіс- Гуї Лонѓа.

законів, як приміром за-

Публичних Робіт", якщо стейт Луи-

не відкличе деяких

під диктатом

4. Члени, обезпечені в клясі Е . 20 Year Endowment, отримають

Ті, що вступили в члени

У. Н.

ВКЛАДКИ.

Союза на протязі

ТІ, що.вступили

У. Н.

Союза на протязі ВКЛАДКИ.

в члени

ПОЧАВСЯ СЕНЗАЦ1ЙНИЙ

ФЛЕМИНҐТОН

(Н ю Джерзі).

— стейтовім суді почалася в середу розправа проти Бруна Гавптмана, Зб-літнього німецького іміґранта, що мешкав у нюйорській дільниці Бронќе, за ви- крадення й убивство дитини летуна Линдберга. Спокійне міс`течко наповняється поволі вели- кими масами газетярів, покупців, свідків і цікавих. будуть стенографічні протоколи з розправи. Між перши-

Декотрі газети заповідають, щ о

ми свідками буде, самий летун Линдберґ, котрий, і 5. Вище означені дивіденди будуть уділені В КВІТНІ 1935 РОКУ. На- і

кажуть, глибоко переконаний

про вину Гавптмана та самий кермує процесом проти нього, і доѓля- - дачка вбито'ї дитини, панна Беті Гов, що приїхала на проце с аж, з і Шотляндії . о

гол. предСідника;

заступник год. фін. секретар-касіер; „Свободи".

місцевім

 

в)

У. Н . Союза

Ті, що вступили в члени ВКЛАДКИ.

Ті, що вступили

ОДНО-МІСЯЧНОЇ

г) ^ть опуст ПІВ-МІСЯЧНОЇ

У. Н . Союза ВКЛАДКИ,

подавати

вкладках буде зазначений відповідно в рекордових і фінансо-

лежни

й

опус

г

у

канцелярії на квітень 1935 року.

до

7

вих

звітах головної

ГОЛОВНИЙ

ЕКЗЕКУТИВНИЙ

У . Н . СОЮЗА:

КОМІТЕТ

ЇМ-

ІД.

МУРАШКО,

ГАЛИЧИН,

гол. предсідник;

В. МАЛЄВИЧ, гол. рек. секретар; П.

Р. СЛОђОДЯН,

МАЦІИОВСЬКИЙ,

завідатель

З А ПРИСТУПЛЕННЯ Д

О

ЛІГИ

А

НАЦІЙ.

РУХ

МЕРИКИ

-

зро- депар- тепер ре- про ступлення Злучених Держав до Ліги

Сенатор

зуміння,

гамент

Повії

дає

стейтовий

щ

о

випрацьовує

до

при-

юлюцію

для сенату

Націй. Сенатор

сти

готов

в конгресі.

`

каже, щ о виє

цю резолюцію

КОНТРАБАНДИСТИ

ЧУЖОЮ

ВАЛЮТОЮ.

ХОТІЛИ

ПЕРЕПАЧКУВАТИ

40

БОГАЧКА

ПОМЕРЛА

В

КІЛЬОГРАМІВ

НИХ

кораблі

ДОРОГОЦІН -

КАМЕНІВ.

НУЖДІ.

(Бразилія) одну хо- твердила, що щ о не може лі- коштом.

Стан хорої скоро погіршував-

власним

шпиталі

ру

На ліція й сконфіскувала 40 кг. щ контрабан- до Европи. Скарб цей до -

дою

викри-

ла

рогоціниих каменів,

бути перепачковані

„Фльоріда" по-

куритибськіи

В

приміщено

і

жінку,

яка

бідна

і

в Ріо де Жанейро

о

до-, є дуже

мали

куватися

врешті вона померла. При ліжка подушках згаданої нуждзрки

4:342$000 готівкою. З доќўмен називалася Посіиікоцська,

тів виявилося, щ о

вона Гелена Полька з походження.

ви п рятуванні

ручено перевести якомусь Рав-

леви Оттови, котрого товаио. Поліція веде строге слідство, щоб викрити решту шайки контрабандистів.

заареш-

знайдено

в

І

Сподіваються, місяць. СТРАЙК У ВИЛКС-БАРЕ

розправа

щ

потреває

цілий

ВІДКЛИКАНО. (Па.). — Загальний комітет жа-

місцевої Торговельної Па-

На

основі

вертатись

цієї

д

о

умови' робітники

роботи;

мають

підприємство

приняти

всіх

робітників,

через

назад

котрі

о

мають

бути

розсліджені

для ново'ї

вважають побідою

для юнії „Юнайтид Майн Вор-

заняла була

становище

ВИЛКС-БАРЕ юб юнії Юнайтнд Антресайт оф Пенсилвенія" від-

кликав заряджений ним страйк робітників у копаль- нях підприємства „Гленд Алден Ковл Ко." Страйк відкликано на основі угоди, заключе,- ної за посередництвом

іати.

д прийшло та ство має відкликати виповідження страйкарям меш- домах.

страйку,

жалоби

праці;

негайно

має

страйкарів

підприем-

кань у компанійних Вислід страйку

юнії та поличником керс оф Америка", котра проти страйку.

.

НОВІ ВІДКРИТТЯ

ПРО

голос .

ПИТСБУРГ (Па.). — Американське Товариство для Поступу Науки признало свою річну нагороду в сум,і 1,000 долярів за найліпший реферат профе- сорови Вернови О. Кнудсенови з Каліфорнійського університету в Лос Анджелесі за його пацю -про абсорпідію голосу ґазами. Пррф. Киудсен доказував у, своїм рефераті на основі багатьох розслідів і спроб, що дотеперішні думки про скорість голосу не вповні відповідають правді. Він доказував, що вогкість Ѓтемпература ма- ють величезний вплив'` на

скорість голосу. гт.релегент доказував, що його р'озслѓди мають ве,лике_ практичне значіння для театрів`, воєнної шту- ки та інших ділянок людської діяльности.,

урядовцям мит-

Румунським

до

лярів.

ниці

Фернер

Польщі 3,000 левів і 517 д о — при Шмільови Камінови

сова

футрі. — У Крещатику товано ра, й знайдено велику

Ірах` і злотих.

приловити Дору

вдалося

Чернівців,

з

щ

о

везла

Таксами

2,000 злотих,

знайдено

з Ко-

зашитих

у

зреіи-

купців Кравсай Шнає

що вивозили чужу

валюту

до Польщі. Коло них

девізи

суму

а

доля

Кщ'м цього

вво аили вони контрабандою шовк і

цигаретові

папірці

НА ЧИСТОТУ.

СПОСІ Б

ціка- вий розпорядок! Чирті шкодя- рі шкільну Вчитель ціЌ), від Стан чистоти кінці року На винні батьки, дітьми Мтіла дома.

досить

Уряд Гватемалі видав

будуть

платити

таксу,

ніж

нижчу

брудні,

починає

щ

о

дня

оглядин рук, вух.

лею

шиї.

записує

і

дає загальну

не

при

ноту.

завсіди тут

жаль, діти

скоріше

ноту дістають

і

щ о або не стежать

аб

о

не

мають

за

ГОДЛр.У^Д ПОЛИШ 4 ђУйНОЛИ.

КАНАД А

Канадійський уряд згодився подарувати . Польщі чотири буйволи на скріплення невели- кої останньої череди буйволів європейської породи, що зна- ходиться в Польщі. Канадій- ські буйволи мабуть поліпшу- ють своєю кровною домішкою європейських буйволів, щ о чо мусь звиродиюються й виги бають.

ДОМАГАННЯ АВТОНОМІ Ї ДЛЯ ГАЛИ- ЧИНИ ВВАЖАЮТЬ „УКРАЇНСЬКОЮ ДЕМОНСТРАЦІЄЮ"

ЛЬВІВ. — Уся польська преса поставилась не- гативно.до видвигненого сенатором д-ром Гороа- чевським домагання автономії для Галичини. Врна пише, щ о Українці чейже серіозно такого домаган-

ня брати не можуть, а його видвигнення є нічим ІН- шим, тільки „українською демонстрацією".

щ о положення уіхраїн- ського народу в Галичині є зрозумілим випливом тих політичних відносин, серед яких живе україн- ський нарід, маючи з одного боку над собою подЬ- а того, каже тасама газета,- Українці не думають про автономію як „про форму співжиття з прльськОКд державою", а як про тактичний засіб боротьби а Поляками.

ВЕЛИЧАВЕ СТРІЛЕЦЬКЕ СВЯТО В СТРИЮ.

ську державу,

„Курієр Львовскі" подає,

з другого совєтську Росію.

Крім

(Галичина).—Ще весною минулого ро-

СТРИЙ

грудня.

ку завязався

Стрільців,

святкувати Стрия. го ликім здвизі народу.

в

Ц е ювилейне

гурток з бувших Українських Січових собі

о

щ

20-літню

поставив

гідно від- , свято відбулося в неділю, 16- ре- Ювилейна академія відбулася

завдання

С.

річницю вимарщу

воно

У

панахидрю при

Зі

Розпочалося

„Народнім Домі", де вмуровано пропамятну тйб- У. С "Українським'Січовим Стрі.тгьшпй'

лицю в честь

поляглих

С такого

змісту:

1914—11934

,

За Україну, за ї'ї волю, за честь і славу, за народ. піснею „Червона Бувший отаман УСС, д-р Шухевич, виголосив рефе-` рат турно-освітні хор лецькі пісні.

УС С відспівав чудово Була Степанівної в Карпатах" і багато тистичних продукцій.

ПАРОХОМ ПРИХОДУ. УЖГОРОД (Закарпаття). — Аж 38 подань ВНВ- сено на посаду пароха ужгородського приходу. Щ - рохія є патронатом міністерства хліборобства. Е - пискол Стойка предложив міністерству для уділбй- ня презентації терно, зложене з одного священика Українця, одного Мадяра й одного „Русина". Шк` дано презентуру о. Августинови Куп^танрви, Укрі$- їнцеви, з чого ужгородські Українці дуже враДу- вані.

ступ

Академію розпочато

про історію УСС, а

з

Дуліб

УКРАЇНЕЦЬ

надбання

дуже

ред. Шкрумеляк про

і

гарна

куль-

Селянський мішаний

по Мистецьки СтЬі-

деклямація ‚.Лрй-

інших dp-

УЖГОРОДСЬКОГО

НОВА МИСТЕЦЬКА ВИСТАВА У ЛЬВОВІ. ЛЬВІВ.

— Асоціяція 16-го грудня шесту

Науковог о Товариств а

в саля х

щ о мав недавно

ще його

образи

з ЇМ- один образ Гри- В „Осінньому Сальоні" в Парижі. Крім цього. Вист-Ш- з

щенка,

лено

Мистців відкрила

ставу

Найбільшою атракцією вистави є

чфгЯ ВИ-

Незалежних УкраїнськИк

Щее.ЧЄНКа.

великий успіх. Чи вистАІН

подорожі по Еспанії.

„ПОКА З

жіночих

МОДЕРНИ Х

одяпв"

.

- ЛЬВІВ.

— Дня 16-го грудня влаштувала. ўІЙУВ-

у стей „Показ жіночих модерних одягів".

на високому мистецькому рівні, від шлифррків і лі- джамок до`шлюбних суконь, а в найскромнішій су- Та к пише ІШд виставу „ПарубРк" у „Ділі", додаючи, що ЦІЛІ імпреза була приготовлена дуже дбайливо. ТІЛЬКИ

журиться бити нещасні мужі, коли ставу!

УКРАЇНСЬКА ПІСНЯ В ТУРЕЧЧИНІ, СТАМБУЛ (Туреччина). — Зорганізовано укрій- їнький мішаний хор для популяризації української пісні на Ближчому Сході.

I МОСКВА (Росія). — Совєтські ґазети прдакЗть заяву совєтського комісаріату для справ адграН^ч- них, у якій заперечується поширені по $рііі вісти про жидівські погроми, в Лєнінґраді і Mqckbi. ЛОНДОН. — Жидівська Телеграфічна агенція подає дівські розрухи в Лєнінґраді й Москві буди трохи переборщені. в Лєнінґраді не мав досі спроможносте подати ві домости

Є ПОГРОМИ, ї НЕМА,

цю

конці пізнати бул о руку фахівця .

їнська робітня

„Труд"

салі

театру

Ріжнрродно-

Все бў$о

цей „Парубок" тим,

будуть bj}-

щ о тепер оглянуть ту `їй-

Їх жінки

за Бюром Райтера,

що вісти

про. дрртйЖИ-

А жидівський кореспондент Агенції

про цю справу.

СВОБОДА,

ЧЕТВЕР,

3-го СГЧНЯ,

1935.,

hsvOBODA"

(LIBERTY)

.

FOUNDED

1883

икгяіпііп newspaper published daily except Sunday- and holidays

at

81-83 Grand Street, Jersey

City,

N .

J

.

Owned

by the Ukrainian

National

Association,

Inc.

Edited

by Editorial _Committee,_

 

KPIBABA ФАРСІ"

ПОЛЬСЬКА ПРЕСА ПРО ДОМАГАННІ . АВТОНОМІ Ї ДЛЯ ГАЛИЧИНИ

НАЯ

М

ЖОРСТОКІСТЬ?

НІСТЬ.

ТЕМИ.

НІ, ЗАКОН-

Accepted for mailing at specUl rate of postage provided for In Section 1103

of

the Act o f October 3, 1917, tutlioriied July - 31, 1948.

повстання проти СССР. Ба- чинсЬкий" був 4 заіювільний, за- лагідний 'вдачею, і. завигідний,

щоб йому хотЦося піднімати

якесь

ницький завше шукав гроша і вигоди, ішов туди, де міг знай,-

Отже ця, позбавлена ^всякого ідеа- лізму людина, яка сплямила себе зогидженням. усього країнського ( р ославленням у-

ти ту вигоду і .ті гроші.

‚Крушель-

уже ‚д^циесено в „Свобо-

Коли

на

недавно

ви д жорстокостей, я

світ ох

тому

Большевицькі часописи при- несли вістку про арешт відо- мих українських комуністів:

Іва- на Крушельницьких, Петра Ді- душка, Юліяиа Бачинського і інших, менше знаних. (Найно- вїші, ще иепровіреиі вісти до- носять, щ о їх уж е розстріля ли).

Антона і (синів) Тараса й

нув

Як ді", Українська Парляментарна

Репрезентація видвигнула на

парляментарній варшавській арені справу виконання міжна- родніх зобовязань Польщі що- до надання' Галичині автоно- мії. В тій справі зложив відпо- відну заяву сенатор Горбачев-

ський.

нею е скріплення суверенної 1 влади президента прерога-
нею
е
скріплення
суверенної
1
влади
президента
прерога-

і тйв уряду: Тому треба припу- щ запало рішення, що б перейти ‚діяльної співпраці" в тво- граничних справ заявив з

скати,

сербський

поповнив

кі

виганяючи

що

славії,

мові

ПОЌ

уряд,

мадярських

були

селян

Юго

. ( l t

міністер

рі

посту

у

ЗОВС

.;

цю заянх

хіба зовсім недавно

цілях

чисто

тактич

поселилися

сербський

до

ренню нової конституції, оче- в них і демонстраційних. Внесок не має, самозрозуміло, наймен- ших виглядів.' Цілий вистріл

видно

газетярами,

СЄрбсЬКОГО

подали

УРЯДУ

оправданий, бо, мовляв, вш і., конний. Газетярі

і.

.сен. Горбачеаського має в те- газети, і між читачами цих га- зет

характер -уиорис-ичний. Про -

дійсности

самоуправа, що е розтягненням виступає в

буд

державИ

формі.

неї хвилині

певно

було

що

реконанню,

бо

прочитали

Серби зробили

конну річ .

ЯК

Якби застановилися над цим сло- и

висновку.

вони

-вони

ше

вом,

її можуть ви- в критич- я к револю- поло ження тепер нема. Інша самоў- права є вислідом еволюційно го територіяльною дян. „Держава, їхйю це в переконанню, рює Такої забезиекн дають етапом ставленої виразно жави

проти дер-

душити від держави

ційну концесію. Такого

до зовсім іншого компромісу між державою Передовсім, слово
до
зовсім
іншого
компромісу між державою
Передовсім,
слово

річ низку

групою грома

передає

свобід,

робить

не ство

собі тим ніякої небезпеки

їх самоуправа булаб

відосередної іде:

трохи

інакше,

нього

аб

живе, чи воно

мясо, і чи має

сірий,

йог о

хати. Воно

властиво

поступок

ний"

„мін:

не знати, де їсть волос чорний не вчути, ані побачити, ані заню означає щ о властиво людській уяві.

і

воно

чи

чи

„осел",

стер". Про

„собака",

існує тільки

значать сло-

сербського ури-

є законний? Через уряду

що

так ска-

коиний?

ський

зав. Мадярські

з цього закона непричетні. їх ви- дав трр. Вони чемо, гнано з Сербії. Отже сербський був сказати:

Ми,

иемо мадярських селян

як

ми

був сќазан,

то це сталося, лян вигнано. Та сербському мі- цістрови це те, щоби справу закрити. Що- би так хочеться",`з гли но тачі могли він можна побачити, понюхати, а- а ні, невидні. Пр о законність. Хто ті того н'авчитися того мацальні дей.

дити

по су-

бо

сказа-

люди мо-

щ о виже- з краю, тепер

міністер повинен

сербського

Через

те.

законодавець

Сербії,

сербський

чи сербський

сказали,

і на тій основі

Серби, сказали,

нам подобається, вигнали. якби було `би кождому

він так

розкрити,

замісць

не годитися,

таке,

щось

селяни, котрих

при видач;

король-дикта-

парлямент.

що ми цього хо-

селян ви-

ясно, як

щ о мадярських се-

не про це йшло, щоЃ.

йому

йшло про

„мені

сербського

яким

було

тим

чи-

б и згодитися. Тому

не говорить

пр о річи, які

почути,

про річі

ненлов-

хоче вміти

читати

роду заяви, той мусить

передовсім

роду

заяви

перево-

на на-

живих лю-

вчинки

ГАРНИ Й

ПАРАВАН .

званих абстрактних слів, такі

Так

себто слів, які означають о на схопити, якраз сто

річи,

змислами

не

на те

щоби

мож

ча-

вживають,

ти

ти справи, яких

необачних

попиралиб.

Ось

давно

Ліга

Маємо тут

абстрактні

сно

правди.

„свобода".

За

багато.

надаються

ним можна

гіддури попир;' інакше не У в Америці засновано не

організацію, щ о зветься Американської Свободи у слова, для Перше таке

такі

назві

вони

людей

два

прекра

закриття

слово це

слово дуже За словом „американ

велике

сховати

ський" теж можна сховати da ` треба

що ця „віга американської свободи`'`' Каже вона,-що хоче захороня о

ти

зарібку, о-

щадностей,

сти.

власно-

ѓато.

Тому

практично

права

питатися:

доконати

хоче

праці,

набувайня

все виглядає

дуже

гарно. Але чи говорить вона щось пр о охорону робітник.! при
гарно.
Але чи
говорить
вона
щось
пр о
охорону
робітник.!
при
праціѓ.^Чи
говорить що
про
охорону
ощадностей
пе
ред
біржевиками?
Ч
и
гово-
рить
щось
проти
позичкових
тоді стоїть
ця ліга
о
-
пажорів? Нічого. Н і слова. За
що
ею
зі сво-
гарною
фасадою
„амерн-
канської
свободи"?

X., Дітройт, Міш. — До - е від іншої

самій справі

пис

держвли. попередяо

ГШРЕДПЛАТА: SUBSCRIPTION RATES Поодиноке число три центи. Three cents a copy
ГШРЕДПЛАТА:
SUBSCRIPTION
RATES
Поодиноке
число три
центи.
Three
cents
a copy
$6.00
На
рік
$6.00
year
months
$3.25
На
піл року
$3.25
Three
months
$1.75
На
три иісяці
$1.7 =
Friday's
Issue
(with
Ukrainian
Число
з
пятннці
(з англійською
Weekly):
ю):
One
year
$ 2.00
Six
months
$
I
В Джеріи
Ситі
і
Загранмцею
Rates;.
На
рік
-
$9.00
One
$4-75
Foreign rod Jersey City
year
months
$900
Напі в
року
S,x
^54.75
На
три місяці
$2.50
Three
months
$2.50
Адреса:
"SVOBQPA",
P . Q . BOX 346, JERSEY
CITY,
N .
J .

НЕМА НІЧОГО ДАРОМ

Відомо, що запомогові організації конкурують у своїй роботі не тільки одна з одною, але й з ріж- ними асекураційннми підприємствами. Асекурацій- ні підприємства цього добре свідомі, і запомогові організації собі те чим далі, то краще зясовують.

У своїй конкуренції проти запомогових орґа-

нізацій асекураційні підприємства часто послугува- лись аргументом дешевини. Мовляв, наша компа- нія дає обезпечення дешевше, як ваша запомогова організація. Аргумент цей справді дешевий, б о о-

пирається він на закриванню певних фактів. Він за- криває основний факт, що коли розрахунки премії

в асекураційнім підприємстві спираються на тій

самій табельні смертности, на якій спираються роз- рахунки вкладки в запомоговій організації, і коли вони спираються на тііі самій процентові!, стопі від інвестицій фондів організації, то вкладка, чи там премія, за такі самі права мусить бути така сама.

Коли між вкладками запомогових організацій й преміями асекураційних підприємств заходить якась ріжниця, то на це є важна причина. Колись .запомогові організації спиралися ца табельќў смер- тности так званого конгресу запомогових організа- цій. Ця табельна виказувала смертність нижчу від тої, яку виказували асекураційні підприємства, і тому вкладки в „союзах" були нижчі. Нині цю та- бельку закинено й майже всі запомогові організа- ції вживають такої самої табельки смертности, щ о асекураційні підприємства. Друге жерело ріжниці це проценти під інвести- цій. Колись інвестиції були кращі, і тоді можна було припускати в рахунках, що капітали організа- ції принесуть що найменше 4 проценти. Нині цього нині всі розумні орга- нізації приймають такий процент, який тепер можна забезпечитися на всі боки, асекураційні підприємства, приміром, уже кажуть, що вони можуть дістати не більше як 3 про- центи, нових ґанізації щ е мають надію діставати півчверта про- центу. Третя причина ріжниці у вкладках це ріжниця

вже припустити не можна. І

дістати від своїх вкладів. Щоб

А

нема

на

і

щ

о

де: всі

тамтім

й

щ

о

Р

бул

та що через те вони підносять свої премії від

поліс на півсема проценту Запомогові ор-

при

щ

о

в добродійствах. Це є факт, який асекураційні ком- панії найчастіше закривають. Вкладка в запомо- гових організаціях буде більша тому, б о вона дає добродійства, яких асекураційна компанія не знає. Запомогова організація дає допомог}, на випадок каліцтва й на випадок недуги. Вона складає на- родній фонд на допомогу вартісним народнім ці- лям. Вона дає можність членам правити організа- цією через конвенції. Вона дає їм орган, часто на- віть щоденну газету. Люди, котрим на цих добро- дійствах і правах залежить, радо за них платять.

Іван Марек.

ЗЛОДІЙ .

(Гумореска зі словацького).

Словаччині ходить молодь по' селу,

що б собі баву. Насамперед хлопці собі гарно Заспівають, йдучи широ- ким кінця розійдуться, віконце, чи до сушарні Відповідно як

підкладати під сливовицю,

На

знайти за-

ланцюгом

із долішнього

села на горішній. Потім

або

д о милої під

аб о мішати

д

або

о

до

пори

пригодитья.

тернівки

коршми

року

та

могли ходити Комора брих тернівки, мід, овочі. Тепер Ґу- там й

знали

безрогу.

лівари

коти

на

повніська

горшки

миші.

до-

масла,

зарізану

Гуменяк

була

річей:

сховали

Кашина

це добре.

Кашина зловив

пса

це

‚‚Відплачуся я

він

плян. десь молодого його крізь вікон- комори те, вишвигав!"

за

І

придумали

та вкинув

хитрий

Ґуліварової

до

на с

йому

батого м

як

Гуліварів не' знади

У

нічого

Т

го -

всі спали.

Вже

сподар

давно

скоро

а

пробудився

із хати. Нараз

із ко-

мори. злодії!" і в голові промайнула цей світ ци розбійницький ще

„Не

цеглою дома дягнувся та поліцая Антошка Піпасара. жив у третій хаті.

— нас, у імс е

до

Поліцай пістолю, натягнути, те' ще кишеню прийшло бою? Як

ні

будив

вийшов

якийсь

почув

Часом хлопці й зажартують собі. Це бувають звичайно та- о

вже

заздалегідь

дання:.„Чому

якогось ясарту?

яо

збитках.

кі підпарубочі,

шеЛест

дивний

Злякався: „Боженьку,

а

то

хто ме

щ

мають

на

самих

збитки

виправ-

зробити би

не

А на такі

йому думка, який

ганський

та

піду там.

Антошку,

узброївся

яка не далася

ніж. Б о

до

Вже в нас дав- нічого не сталося!"

І

так одного

Мезарську

селі

дня сталася

така

і

ѓо

пригода

О-

Той

кине

Хлопці Франко Кашина і бул и ще зі школи, птахів, луках Т а відто- Гуліва р по Молвах грушки-дулі, їх закріпи- присягли пімсту.

СИп

приятелями

Гуменя к

дили разом

обривати

вибирати

черешні,

за чмелями.

вганяли

д1,

я

к

господа р Іван

великим и

на

лит-

вишкварив їх батогом

ках,

щ

о

Йому

на

об -

в голову". По

всю родину,

зо

побіг по сільсько

злодії!

скоро

ходіть

в

стару

навіть

встромив

що,

у

якби так

рукопашного

трясли вчасні дійшли д о комори, було приязнь іще більше чути
трясли
вчасні
дійшли
д о комори,
було
приязнь
іще більше
чути
якесь
хрупання.
Ґуліва-
дася.
Т
а
вони
ровн забилося серце,
та
він
при
комору. ІТІд стріхою
щоби
Ґулівари
мали
дорозі
лищеіздуціі,падькав: „Падонь-
в
стіні
чу,
вже
п о ковбасах і ,в жнива
було
віконечко,
туди
не
буде
щ
о
дати
женцям
до

песик

при

у

отвору.

Т

а

Щоб

до

комуніст, хіба не з іде

большеиків,

них цих людей Москалі тому, їм уж е не потрібні. кого д о совєтьського раю в нього вже не повірить

е

заманити

пішов

д

о

просто

'прити

Вж

Українців,

отже

пощоі

„хахлів"? д о

ця

льояльних

влади

Але

дл я

нас

страшне,

ліквідація

тими

проти

симптоматичне за чого. Хай за жалують їх приятелі, ті, У країни, себто московські болі шевики. Лише з жалем мусимо чи ін- ніякого о голосно ли якою борці проти большевизму. Rn-

має

значіння.

людьми не маємо

ними

яким

служили

Жалувати

ствердити,

ша

кара,

щ о ї х смерть,

не принесе

справі.

Б

вмерли

в

ХВИЛЬОВИЙ)

хісна українській

будучности лунає

ше

ни

та

лиш е

смерть,

(як

на'ир.

у

з

видав

у

статей

будь

.

щ

ост

и

0

} двоякій

иій

для

умирали з проклятѓим больш

визму

я'к герої,

жої

заповіли

знавати її

Інакше пали слуги, підніжки, льокаї, що ч цілували щ

все,

рнтетом,

„малих

хзалюючи

люючи на службу Москві, затя- Ц е просто зроби

Мурини оті: „Мурин

своє, Мурин може Трагедія української

тім,

тих Муринів! А сучасникам хай це буде льокая, вислуговувався, зі сторони погорда зі сторони власно- народу.

воро-

той

не

за

баламутили

на устах; вони

щ

о

не

тиранії,

і

прі

вмирали

своєю смертю

теж не і з нею боротися.

нащадкам

в

в цім випадку: тут

не борці

біт ворога

українське.;

віком

з тиранією, а

і нищили

о

своїм

і

авто

писаниноќ

цих", їм чужий ран,

зваб

гаючи їх на смерть.

щ

о

забагато

відійти"

справи

мала

вона

осторогою, щ о кінець

хоч якби

він Москві

буде

все

самий: удар

га,

го

ГОСПОДАР

ШИ ,

(ІНДІАНСЬКІ:

ОПОВІДАННЯ.)

Сперечався

це збірник

редактора

його

Мартена

Союзу На-

пода-

безмірно

СССР

уряду

сил у бо-

але цілість

читача

поневолених

націй

московського

зміцнення

їх

москов'ського

проти

Едвард

владою

землі,

в числі більш

Самі

тримає під

яких на-

як 50

мі-

і

ио-

.

о

з господар хати: чоловік чи жінка? Син навпаки.

хто

батько

щ

сином

у

р

з

40

ь

іџ

і

і

щ

з

)

о

щ

о

Ўкраїн

з

д

в

о

вж

А

на

кс,

'

ва:

ду

ступок

о

Щ

вигнано

Ев-

ав

Та

І

щ

.

Ц

це

Е

їх

д

щ

щ

о

в

багато

цю заяву

таких

не-

в

порядку

тільки за-

о

все

в

РОБИТЬСЯ?

6l.IL

були трохи

були

б

прийшли

„закон

як

слов

і

о

траву

можна ані

щось та-

ію-

за-

щ

о

і

серб

Ц

е

щ

о

щ

з

о

й

цих .{тактів? — їх чіния очевидне. їй, себто боль треба знайти офіриих козлів, на яких за уряду

Б о приз- вбивства невдово- лені серед большевиків, занад- то

СССР. стів же

о лишається? За царату в таких, толерувати вєтської Жид. Те- при ново

пачки Українців.

на перший

здається

країнці були

шевиків. Петро Дідушок, був

секретар був головою Директорії), Мо- навіть чекістом. Я такому, йому делікатні за кордоном кий міністер УНР, поки

сить

ко

ший

той

скоро

скви

вони

світі.

ні

і за вбивство

натися,

доконали

не міг. Усіх

всі

можна булоб зіихати

шевицькому

Передусім для Росії

значіння

Яке

невдачі

велика

зна-

сьохо. йому.,_ао^ож^го ґ . хіб'а .в імя України проти большеви- ків ро Дідущбк, який, печений

не пішлаб. Щ е менше ГТет

як новови

алізму

отже і виступити

ліквідують

вони

нема

людьми

ніхто

пізнати,

'цеЃ справи'

як ставиться

польська' "су-

урядови

перішній ільність, вистарчить навести j npw:ro

голос львівського ' польського- віндіональн а

часопису „Газета Поранна", в

грудня І

1934 p., знаходимо таке:

‚‚Найбільш ефектовною по- дією в сенатській конституцій-

ній дискусії був безперечно ВИ- ступ сен. Горбачевського, щ о заповідав іменем Українців внесення „поправки" про те- риторіяльну автономію земель, „заселених у більшості україн- ським населенням". Внесення того внеску 'є несподіванкою Аж д о останньої хвилини у- країнська сторона займала д о ревізії конституції аб о иев тральне становище („нам все

числі

16-го

одно, завжди міне" негативне, а то зприводу іловної засади реформи, щ о

зле"), або „алї

вину

совєтського

Кірова.

цього

саміж таки

компрометація

знайти

для

білогварди-

і контрреволюціонерів у-

аб

або на

випадках відповідав

пер —- Українець

Ос ь

чина арешту

Дивним

і розстрілу

лиш те,

і став

вірні слуги

Хтож', серед

погляд

ціж

боль

У-

Винниченка (я к

на бік

доручали д о

припоручення

Крушельниць-

бувший

фонди. Коли т і

впала сам

Москву

знаної

Америці,

він

Написав навіть

перекинувся

ПРОТИМОСКОВСЬКИЙ ЗБІРНИК

‚‚Журналь де Женев" „СССР

книжку

під титулом

Женеві". Є

головного

і редактора для зовнішньої по

літики

проти

приняття

цій.

вано

чи

робить

п. II. Бріке, спрямованих московського уряду та до Частину цих статей українській пресі у витягах, на

цілком

більше вражіния. Всі вони пе- рейняті великою ідеєю оборо- ни проти ідеєю

`ротьбі

центру большевизму.

мові

уряд

своєю

селення

ліонів жадає волі і незалежно-

Українці числять 35 10 міліонів Туркестан 14". Він згадує

далі про попередні та останні захо- ди до Союза Націй оборонити неволені нації від московсько го „Все визнана лишаються в неволі".

сти.

‚‚Совєтський

Шапюйса пише:

В перед-

міліонів, Кавказ

перед вступленням Советів

уряду

і стверджує з сумом

це забулося. Як Україна

фактично

так і

Гру

дження політичних сил Европи проти Московщини. Дт я тих чужинців, щ о займаються у

націй СССР, збірник „Журналь Женев", є незвичайно цін цього погляду його можна палко поручити всім Українцям чужині, щ о намагаються

дати чужинцям належну уяву про становище на Україні та про її ропи. Цей збірник е справжнім підручником' для- інфор.муван- ня про становище України й иацій СС -

CP.

розумну оборо-

ну. Україщі

московським

торам

найщиріша

можна

Женев,

інших поневолених

справою

поневолених

і фактів. З

значіння для

жерслом ідей

політичне

За `мужню

інших

націй піл

належиться

(Книжку

редакції

пануванням

збірника

подяка.

набувати

де Женев",

Женева).

‚.Журналь

СЮ.С).

(Ўќбюро,

$200 ВІ Д

„НЕЗНАНОГО" Н А КОЛНДУ.

Редакцію „Свободи" відвідав) найстаршії родом Леківщини, що живе в Америці

понад

свою

витку

був, як і

зприводу розголосу, якого на Аме укра- нарід і піднімається

їнський

риці, та радіючи тим, що

брала українська справа в

один

наших

громадян-піонірів,

років.

радість У. Н . Союза, він теж

заложснню

Висказуючи

приводу роз

при якого

вгору, річну рідного краю. Шановний жерт- за

не оголошувати його імени, ні з передан'о її

волею жер- ціли: По $25:

тводавця

Рідна

пис

у по поляѓ- р письменники і новий- твір

Архипенка для Національноѓї у у, Львові $15, політичні

вязні

ронка

Музею

мії,

лих жовнірах Української

зі",

звольної

часо- „Наш Лемко",- „Музей Ви- Пра-^І

Школа, інваліди,

ня

Жертву

місцевости,

походить.

що б

$200 як сього-

зложив

холяду, призначену для

те,

ОбеднаН-

націй, переданим д о Сою - водавець Націй. Самій українській
націй,
переданим
д
о
Сою -
водавець
Націй.
Самій
українській

Але і

інших

вирішальний

статтях

яко

заявився

якої

і розділено

на такі

ній ськоро центру большевизму. З великою справи

боротьбі

проти

сироти

Боротьби

вдови

Львові. А далі: Захо

$10 г , Разом

$200.

ЛИСТУВАННЯ

РЕДАКЦІЇ.

Антін — знаний

силі

УН

в мала

зникли

покинув

фонди

її стер УНР, Антін Крушельниць- у Львові, за гроші совєтського консуля-

ту, „Нові Шляхи", місячник, я- і опльовував все ЮліяН ськнй, колись заслужений діяч автор - іредента", УНР в кінці життя рішив,

бувший

книжки

все

кий

московське

українське

Бачин-

УНР,

бувший міні-

кий, щоби видавати

захвалював

соція.тістичний,

‚.Україна

посол

є большевиќ.

в обороні з якою його Москви, брошурку, зловили в Польщі і
в
обороні
з
якою
його
Москви, брошурку,
зловили
в Польщі
і
засудили
на рік вязниці. П о
виході з вязниці
го
з радістю приймуть
а
може
знову
слом, лише
рішив, що йо-
в СССР,
по-
вже совєтськнм, у
зроблять
тій
самій
Не
може бути
тіни
що
і
ті лгодн задумували
думки,
якесь

сосу". Одначе й ворохнувся, ба ще мав звідтам бухнуло?" Поліцай Піпасар був запаль- ка- боятися

нонірах, чогож

Таж служив

чивіший.

й притулився

собі:

хлопа? З

д о стіни,

ду -

„,А що, колиб так

буде урядовою силою за-

до д'верей: „В імени пра-

стукав ва творо. був!" вій лити йшло. Тому дверей. Злодій їдати, одначе Та слабе скомління та шкрябання до

біля додав собі двері. Ле'дви світло, кав і скочив до цьому кій басянки, щоби мясом. нився та зна скільки побігли знову до комори, ковбасянки, кишки та фляки лежати порозтягані по стеж- ці, дивно помотані. Відтоді цая хлопці

з нього: ‚Дядьку, підемо па зло- діїв?"

вже всі ковбаси,

сили

арештую вас.

звідтам,

Вийди,

хтоб

Пістолю держав

руці, тиснув, щоби вистрі-

до

на пострах, та

бодай

воно

застукав

у коморі перестав за-

нараз

стіни

Поліцай

та відчинив

зявилося

не відзивався.

почулося

щось наче

в них

загав-

при

віконечка.

відваги

ти

В цілій європейській казав, що чоловік, бать знайдеться небагато
В
цілій
європейській
казав, що чоловік, бать
знайдеться небагато
таких
пресі
рі
ко
шучих, послідовних та обґрун
о
конати, батько
А
ш
син не
дав себе
пере
тованих виступів в обороні по
сказав:
неволених націй, СССР, яким є
Виберешся
по
краю НІ
цей збірник.
частина
віз із
па-
його присвячена
рою
коней
сто
курей. У
починається
‚‚Україна
хатах,
де
невральгічний
і
кін-
господарем
жінка,
лишиш
читься
меморія-

по-

не

пра-

мандрівку. Да ю тобі га переконаєшся є курку. Там, де господарем ха ти

коня. в дорогу. Н е о все меншає, зате нагоди подарувати

рей

іще

баром ствердив,

число ку

є чоловік,

вибрався

Син

лишиш

не мав

коня.

Як уже роздарував девятьде сять курей, доїхав д о самітно- го сільського господарства та спитав, хто тут господарем.

Значна Ўкраї статтею пункт", українським поданим

д о Збору

вересні

1934

Союза

.

та

поневоле-

лом,

Націй

спільним, протестом

них

за

справі присвячено вибірнику б в про' Україну у звгаль-

чинник

москов-

статѓей

говориться

— Самособою, щ о я, — ска

за путню, в я зав господар, підсміхаючись. ЎЂНА ністю та знанням
за
путню,
в
я
зав господар, підсміхаючись.
ЎЂНА ністю та
знанням
начинювати їх
Жінка потвердила чоловіко-
ві слова. -`
пишуть автори
збірни-
ка також про Грузію. Пробле-
того
в
коморі
зчи
Добре, — сказав ман-
му поневолених націй, а зокре-
галас. Поліцай
дрівник — вибери собі одного
ма
українську справу, ставить-
Бог
з
моїх коней,
в збірнику в загально-евро-
злодіїв,
тому
щ
о
зав: — Дай мені сивого.

зачепив

ҐуЛівар ма в намочені ков-

З

великий

Ґулівар думали, що тут

Колиж

д о хати.

відважилися

—Дай мені сивого. Ледви взяла стала його. мандрівника та сказав:

ц

е

його

сказав,

на

бік

про щось

як

і

жінка

завзято

переконувати

о

приступив

Селянин

д

ся пейськім ськиЙ нізму, мусить чИсЛит^ся", пише збірника під- несено вперше з поважної три-

.

кому-

масштабі. „Україн-

селянин не

о т факт,

хоче

з яким

Европа

п.

П

Бріке. В статтях

пропала слава полі-

Антошка

частеѓ

Піпасара

А

насміхалися

думку

— каро-

Ні, радше дай

мені

коня. Має'ш курку!—ска'зав ман-

го

в тальие значення СССР для витку

буни

Европі

роз-

світової крізи, думку,

про

фа -

виклн-j

якої перемога маглаб ярівник, затяв коні та вернувся з порожнім
якої
перемога
маглаб
ярівник, затяв коні та вернувся
з
порожнім
возом
д
о
дому.'кати
небувале
досі

К.

ўті й

зосере-' особи.

СгіОЬОДА,

ЧЕТВЕР,

3-го СІЧНЯ, 1935.

и

Всі ли їй безліч питань, на які вона терпеливо відповідала. Всіх нас о праці; головно звер- о

во-

можна

сти

витревало-

загрівала

ми тішились нею, стави

ІДО КУПУВАТИ?

{ВИТНІТЬ

СОБІ ' ЦіЃй

СПИС).

КАЛЄНДАРІ КНИЖКОВІ

У.

У.р.іиського Голосу

У.

Сиротимц.я

То`.и.іа (аесслия)

H. Союм

Фармера

КАЛЄНДАРІ СТІННІ:

"Uі

-45 і

40і

40 і

35 і

Г.ЯАоик- Н

і

похолу Й^о ,,,ал "".:::::::::: :

Фр.ико

Комќи з

25 і :::::::: 2 1

251

25 і

І^іУІІшСкже 'в'сеЌ,""

Молох'. Укрціи".

10 календарів

м 52.00.

Є ще Інші

українські стінні кал

100

Я2.М)

Серенада ГаВ.ороксмвго

на

Лемківський Сліганик,' ЇООО пГсень

300 міжна змиАки, коламќ

люксусове Архіпенла, по аиглІЯськн Ілюстровані, І по ўкраїна п

у.іа

РІЗЬБАРСЬКІ ВИРОБИ:

внланнп. І

Ц.00. тепер

CM сі,

родис- .

Ї7І05 Вссленная. Ірод

Ї7108 Небо Хор

Ї720О

15549

.!, ‚

Н

for P

Всі рекорд- нові. Гарантуємо,

Бачќ

‚і

полин;,

" І — Зсн-т

візьме всі 10 нараз дамо за 14.00.

го

НОВІ

РЕКОРДИ ПО

60 ЦЕНТІВ:

Вальс Ольга. Танець Мазурка

Танець Ворона. Танець Лугом

Красна до- окода. — Голутяки.

Танець д.та добрих людей.

Чіпець продала. — Жуковський

Шлюб

иротн. Чорннк. Би

тив

армії

тиж

евоіх

рію

кім

В ПАтРЕД 2 0

'

Д

ЦАРСЬКОГ О

О

ГАЛИЧАН .

уряду

Сергій

в 1—2 ч., 178

Євремів

„У

маловідомий

своїм

змістом,

війни

подбала

закрила

д о ціли.

цієї

закордонні

текст

в

в

мінуту,

Києві

;

з

а

А

сво ю

по-

всі

не ля-

надрў-

мовою.

на те, що в по-

добрий,

засіб

відозви:

великий

славянства

брати!

час,

кім пливе

поміч

поло-

свого

свою

великого

війну про-

начала

в рядах своіі против славян славян.'
в
рядах
своіі
против
славян
славян.'

русини

оружіе

і

против

чехи

.

цілу істо-

на Балкань-

кров тую святую для повинен щирую від — що б Доказати нашбго

в

оказати

багнетів

багнети Р

принесуть

чешскій

в вій-

Росия

діло

on яѓг

ГОЛООИ.ЧИТАЧІВ

З УКРАЇНСЬКОГО

РІЗДВЯНІ

ДАРУНКИ

І ЛІТ .

ВІДОЗВ А

Ню- ІД О Н Е МОЖН А ПИС А РІЗДВЯНІ КОШИКИ з поживою для тих
Ню-
ІД
О
Н
Е
МОЖН А
ПИС А
РІЗДВЯНІ
КОШИКИ
з
поживою для
тих
ТИ
В ГАЛИЧИНІ.
котрі
в теперішню
пору
знаходяться в
НЮАРК,
Н.
ДЖ
.
шдгаецькому
повіті
на
ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ БИЗНЕСМЕНІВ міста
арку приготовляє
українських родин,
недостатках.
До
тепер
на ту ціль
зложили:
Тов.
Українських Би_
сіл також
Передвиборча
пригадка.
менів $50.00, робітники Perfect Laundry $10.45, Іван Штоґі
і
,
Ьогатківці,
щ
березі
П о середині
о
розтя-
-
'І"
-
`
предсідник Perfect Laundry $10.00. Разом $70.45.
на лівому
ріки
Українці
колиці
міста Нюарку
й
о`
певно
памятають,
щ
о
села
на
З добровільними
ватися д о
.
датками
на цю ціль
просимо
зголошу-
предсідника
Тов. Укр.
Бнзнесменів:

д

вона

ПРО

Н

лежить до свідомих

гл`ться

і

д

о

J .

тала увагу на це, кидати на ми

захитана,

щ

не

організації,

жати ці,

Всі

дякували,

хати.

повинні

її

і не дати

як а велась

м

и

а

сильно

уж

навпаки, всі

піддер-

пропасти пра-

стільки літ.

е

коли

т щ о не минула нашої

прощали її

щир о

а

Ю.

М.

ш.

ПЕРТ АМБОИ, Н.

ДЖ

Свято.

Листопадове

.

у

і попередніх років, всіх товариств наша Свято 4. листопада започатковано

Як

части

в день

Свято

братств,

громада

п о поляглих

дою

при у

сетрицтв

від

Державно-

борцях

святкувала

1934.

панахи за волю України. Святочний кон церт їнській, втупним

кий. Підготовкою концерту як програми за- п. Стецик. Хорові точки

і співи Ќуник, спільно п. ' деклямацією пані Стецик і акомпаніяментом ди нились присутніх, реведена збірка на інвалідів.

хору „Бояна" як

хору

манця

В

Кедровського,

діточого

нявся

сти

відбувся вечором

галі,

словом

йог о

п.

С

в укра

відкрив

.

Дембіць-

виготовленням

сольові

та

панни

і

святочною

промовою

п. Ро -

причи-

.

Олени Гаврилів

літ-

духа всіх

д о піднесення

пе-

чого доказом

$5.50.

підчас

П

о

$5 :

є

Збірка

носила

панахиди ви-

Сестр. Марії, тов . Січ , від. У .

Союза, бр. св. Николая, бр. . громада, П Гаврилів; по$2:

Жіно-

Неп.

бр.

Н.

св.

іа С. Дембіцький, С. Каня; по д-р

лів Зіна Дембіцька, Т . Гавриш, .

j .

$1:

Зач . Пресв. Діви

церковне,

Василія,

від.

У

.

Н

.

С

Стрипи. місяці грудень і січенЦ - іѓ .іритах спаленої церкви під-
Стрипи.
місяці
грудень
і
січенЦ -
іѓ
.іритах спаленої церкви під-
місяці
вибору
делегатів,
війни,
громадяни"збудува-
ч
радних
,,
нову
церкву.
ної
щ о вибори
Недалеко
., 1933 році
від
мурований
до
іцїй
читальні
ці
‚січня. Треба
признати,
Просвіти",
в
містять-
наша Центральна
Рада
t n
оібліотека,
нім
роц і
вивязалас я
з
крамниця
(j
селом на горбочку
неї стоїть гар-
дім
якому
театральна са-
коооперативи.
видно
задачі
дуже добре,
ли
тертя
та п'ерешкоди,
v
л
цвинтаря,
на якому е теж
перевела
багато
справ
v
`гала
V

С . С . Кожного ро- Святами

аб

о

до місцевої Щнтраль

Ради , Ради відбуваіотьсд при кін- щ в остан і бо хоч бу-

урядників

о

своє ї

вона

не місцевого характеру, але й та-

лиш

церед Зеленими кі, які торкалися цілого укра Y .юдь села
церед
Зеленими
кі,
які торкалися
цілого
укра
Y .юдь села
підсипує цю моги-
їнського суспільства, як: віче і
TJ
Н 1934
році
польська
справі
t іаказала
і
.
поправляти
голодуючих, „Теѓ Дей'
на допомогу
потерпівшим від
стрілецькі могили. Н е зважаю-
повені
і
Надходить
т. п.
.
и на те, молоді хлопці перед
Зеленими Святами пішли нічю
новий
рік,
а
з
іи
цвинтар підсипали
й
одер-
ним
нова
праця.
Мусимо ѓля-
нювали
могилу,
а
на
місце
діти,
що б той
новий
рік був
І
поліцією
таблиці
це
успішніший,
а
,пр і-
нригіили
на
хрест
нову табли-
ця Дце більш е
видатна.
цні
і написом :
„З
а
вол ю бор -
як
звісно,
потрібно
нова
Д о пра-
-
лю
і
У'країни''.
Ц
е
було
нічю,
характерних,
людей
діла.

. Тому

і .ризонт, а вже польська полі-

наїженими багнетами хо -

і. людей

іаледви сонце викотилося на

н

й арештувала мо-

і по селі

кожда

на

най

делєґатів-радних

організація

вибирає

згідливих,

потрафлять у гурті працю-

свідомих

та

дн.ч клопщв,

. о

щ

підсипали

мої нлу. ВСІХ

ц

ку

арещ-

щ гай-

ваних

дуки

міститься

запровадили

до поліційної станиці, щ о на

в селі

фільварку.

! ви і.:.іи ланцюхами

руки,

но-

вати. До обовязково українська

Треба зрозуміти, що, належачи спільно

Центральної Ради иоаин-

працюючи

JOH N

PERFECT

со

ST.,

родини

SZTOGRYN ,

LAUNDRY

j

CO.,

Inc.,"

51—57

McWHORTER

NEWARK,

N .

до за-

Бажаючі

помочі

відателя крамниці:

зволять зголошуватись

BOOK

CO.,

д

з

щ

о

не

щ

RUSALKA MUSIC A

нас гнобить і,щ е то позбутися. Пе- величезне сповнити, волі

'

завдання,

тільки

і злучених

ло

11 CHARLTON STREET,

ма

тільки

б`іди

ред

яке

треба

сил.

біда

всіх

спільними

зможемо

нами

можна

доброї

силами

NEWARK, N . J .

переведення

мали

на Жіночім

від у

були

Канади

о цього, так сказатиб, віча. Нам, своєї Конгресі, невимовно цікаво бу- слово Конгресу. о часу ‚‚Свободі", нічого більшого ми з цікавих "ріж то ї подорожі .

Поза

Шустакевич

жінкам,

делегатки

почути

часниці,

живе

згаданого

справоздання,

поміщувані

чули.

розповіла

помічен ь

свого

Делегатка

багато

готування

опанувало

не діждалися.

і цей

Бесідниця навела

ми, жінки

жіночих

великих

ваї, авта, тепленькі а чи дощ, не витягнеш

бабусь, маширували спец і „їх " день. днини

Другої

сонця ,

Тому в 1935 році хай ніког Централі не бракує; хай кожда
Тому
в
1935
році
хай ніког
Централі
не
бракує;
хай
кожда
організація
вибере со-
не
репрезентанта-радного
до
Центральної
Ради
негайно,
а
них
всі
радні
на й
зійдуться
28-го
я
(про
щ
о
буде
ще
ого-
лошено)
на Січову
Галю та
ви-
руть
зпоміж
себе
уряд
до
Ради.
Подав за Центральну
Раду
в

Нюарку:

адв.

В

.

Кузьма.

Також згадала, які великі при- ждали

і яке розчарування самих Жіночого Конгресу, як тих де- лєгаток

факт,

що

Америки"

„делегаток з

впбрядчиць

в Америці, не до- цій сестри

нашою

працею

з працюють організацій. Ми тут вигоах,

якою

наші

для добра

у

маючи трам-

приміщен-

всетаки

чи

сніг

хати

потисне

і вже

(це

з — - я бачила шістьде- в

похо-

о

говорила

там

щ

рівнуємо належати кож- посвяті, організація. ДІТРОИТ, МІШ. в краю
рівнуємо
належати кож-
посвяті,
організація.
ДІТРОИТ, МІШ.
в
краю

для за-

Ганна

Наспіла телеграма до п. Дра- члениці приїжджає до Дітройту п.

від. С.У.А.,

Романчич у Дітройті.

гн землю и покидали на як гального добра, нікому тим І Тоді
гн землю
и
покидали
на
як
гального
добра,
нікому
тим
І Тоді
‚бак.
почали
ці варва-
ласки
ніхто
виповняє
не робить,
I'.-
катувати
закованих,
при
тільки
свій- суспіль-
ц
,му
верещал и
„на ш
Украі -
іий
обовязо к
і
виказу є
сво ю
нев".
ірілість.
того
одинцем
ііколи
Крім
нічого не діпнемо.
Аб о
Плач
і лемент
катованих ніс-
всі
разом ,
скупченим и
силами,
і Хтось
селі.
ударив
в

церковний

Нарід збігся

к`иќнув з

цік)!

нинних

, .і й малі діти з криком

дзвін

на

трівогу.

іми

під церкву. Хтось юрби: „Всі

на полі- не- літсй!" Мужчини, жін-

‚.гетьз сторону вийшла селян з крісами, гото-

здер-

в

Не даймо

о

побігли

Поліція

катувати

Ляхами"

стерўнќу.

напроти

І д

стрілу.

Юрб а дався кімнати ратуйте!"—

А коли

мами

ставмо

иираймо

ми,

оити,

ярмо,

бук,

буде.

то

спільний

фронт

і по- діла- ду - шиї під часть під

щ о дальше ярма, о хочемо

потім, щ о

свої домагання

аб

о

наставмо

ѓоту

а

перестаньм о

свої

другу

себ е

тай чекаймо,

ми

не нарікаймо

Коли

хочемо

потім,

тяжке;

бука, то

а

не кричім

коли

щ

во-

пакової,

цо

ня

і

т.

д.,

мороз,

Ганна лєгаткою у

грес

го

ігвропї

Романчич, яка була де-

на Жіночий Кон-

нас як кого!), а минуло- бесідниця
нас
як
кого!),
а
минуло-
бесідниця

сять-літніх

ді

ній

настав

ер

Станиславові

і яка подорожувала по а те- вертається до Канади.

літа

та рідному

краю,

Другої

ього

вістка

таки

днини

вечора,

рознеслася

радіо,

це

є

щ

о

через

16

грудня, п. Ганна Романчич го- в

вже

F-вропі

тось

ритиме

в

про

Ґілберт

коло чотири

побут

свій

галі.

Зібра-

сотки слуха-

відбулася ще

для привіту

Також

її

п. Ганни

витали

в Гемтремк,

а

то

Ю . Андрейко, Текля Гаври-