You are on page 1of 4

}ШЦ№МЯ

У ОРГАН ЗАЛОМОЇЬвОІ ОРГ^ІЗАЦЇГ УКРАЩСђ

`

^

А САЖЗЗ В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.

-

ЦЕНТИ .

ТРИ

РІ К XLIII .

No

.

Ц

.

Jersey Оѓў, N. J., Тие.міту, Janur.ry IS , 1935.

VOL.

XUII.

411 .

Джерзей Сітн. Н. Лж., вівторок, 15 січня, ІШ.

Є

НАЛЬНОСТЕИ.

всесо-

юзна

вірює .виданий

національностей. В довому спи- сі зміни.

159

національностей.

підрахутіків

академія про-

.ВЕЛИКИЙ

ІЗУДАЃЕННЯ

ЖАРНИМ

пятницю

У

ридися

собою

та

зударедня

ся

рецня

мерла

черепа.

між

іншими :

(Звольський,

„БОСА"

З

ВОЗОМ.

що+уня

Р Гідсейку,

пасажирський

Вероніка

ПО-І

.зуда-

СОВЄТАХ

В

159

НАЦЮ-

спис

ПРОМИСЛ

робітникам

причини

„Польські, ѓўта

скла

причини

Перед

вимовила,

робітникам,

на дея,ку попра-

віддожила ре-

звільиецця.

В

ЖІНКА САМА ПЕРЕЛЕТІЛА ТИХИЙ ОКЕАН

фРАНСІСКО. — Амелія Ергарт перелетіла та осіла щасливо на летничім Віддаль з Гонолдолю д о Овкленда, що

коло 2,400 миль, перелетіла дини.

ню

неї

доконала

ший

океан.

сво ю подоро ж оповіда є вона , щ о нікол и була дороги, себто й куди їй летіти. як сама каже, була противна критика летом.

неї,

диться

стратила

сама

КОРЧИТЬСЯ.

Управа фабрики гумових ви-

вип з-

працю 780 з стачі замовлень на фабрикати. Також

скла" .в Коросні припинила ви- з замовлень. ѓўта своїм з уваги ву кощонктури ченець ѓўті працює тепер 300 робіт ків. що

одначе

праціо

трома

ітедостачі

ріб тафлевого

числом

цедт-

в;.та

робів ‚Зудета" в Ќрросні всім

‚‚Правда"

подає,

совєтська

будуть

На

у

щ

о

1927 р.

НІМЕЧЧИНА ОБЄДНУЄ ВСІХ ЯОЦІЛІМСВІТІ

БЕРЛІН.

У цілім

одушевлення

так

в

области

якб и

з

Сарн.

підносят ь тепе р розкинені

не тільки

тих ,

краю

і

приводу

в

НІМЦІВ

1

панує

відбутого плє-

Цю територію вважають Німеччини. 'Разо м з тим

зі

омнібус

сторожі. Від

Н . Дж.,

САН

столиці

велике

бісциту

вже

оживились

дах

що те, хто є яким жилах кров.

І та кров повинна обєдувати. в збитою масою, як от у Чехословаччині, але щ

неца

д,о

сторону

одна Тихий

океан

не зважаючи

на мраку,

віз цожарної

омнібус перевер^іув-

на хідник. Наслідком зуда- пані В шпиталі Поважні

Чайка по -

порті в Овкленді.

вона

за

пороблені

поважні

тимчасових

основі

у

Совєтах

є

фірма

тижиямв

всім

їхнього

З Варшави

фабрика

виносить 18 і чверть го -

прилучену д о нові думки. В пресі й на ріжних нара- всіх

Німців ,

При висідан- 10,000 людей, що ждала на

не

лише щ о це взагалі особ а

тим, щ о цей

лет

був пер-

перелетіл а

Тихи й

н

е

знала, де вона знахо-

перед ви-

ЗАЛІЗНИЦЯХ .

щ о займає

вони

будуть далі

ли

від розбиття

42-літні й

рани

дістали

потреб у обєднанн я

Є це теж певного роду рекорд.

привитала

її товпа

годинами .

цілим и

її замітний

жінка,

Подвиг

випадок ,

Про

БОРОТЬБ А

ЗА

ШІКАҐО.

вида в

з

щ

щ

Н

А

Оси п що їхав омщЧ}усом,

ЖАХЛИВИР І

злочин,

доко-

НАНИИ ПРИ ПОМОЧІ ДАТЕЙ.

зано небувалий зло- віє жахом, то- участ ь розве в як піднаємець Якийсь Елєиберґ по посварилися й розійшлися. Од- ного до себе Елєнберга, відбути мова була бурхлива до Блюмової, розмові, а Ю-літия сестрд облили його горячим тували свою жертву. Перевезе- шій м.ер ліція братів

що,

гуримінальна

тувала

цовцй

хроніка

чин, від якого

му,

малі

діти.

ньом у

бра.г и

В мешкаииі

деної

иещкав

дзі

Елєиберґ.

дець

Блюмова

згоді,

однак

Блюмової

Л

о

ку

час

жили

якімсь

час

дня Блюмова

запросила

щоби

з ним

t

рішучу розмову. Ро з

дійшло

і мало

сутички.

Тоді

брати

слухувадися

Елєнберга,

на

щ

о

ари

кинули

Блюмова

смальцем, а

потім ка-

д о шпиталю ,

серед

Едєнбер г

мук.

страшних

по -

По-

арештувала

і сестру.

Блюмову, її

ЗАСТРІЛИВ

САМ

НАРЕЧЕНУ

СЕБЕ.

Й

по цілім світі. Кажуть, що не є важне

горожанином, а те,

яка пливе в його

важніша від горожанства. Ця пропаганда є'звер-

ЩО

о

Ота кров

жиют ь

є

тих Німців,

що жиють

навіть

континенті .

н а американські м

МОСКОВСЬК У Н А УКРАЇНСЬКИХ

ПРАВОСЛАВНЃУ

ЗЕМЛЯХ .

в тій -церкві

ПР О

Ц Е ІНША

ПРЕСА ?

але й тим,

що б

одн а

Поливаќ. Янко, не вважав та один з пожарників, Джордж кажуть,
Поливаќ.
Янко, не вважав
та один з пожарників, Джордж
кажуть,
омнібуса, Михайло
на сиґцал но -
По.жарники
що
шофер
арного
воза,
але
далі
гиав
великою
спорістю.
ГРАНАТА
ПОРОЗРИВАЛА

ЛЮДЕЙ.

з Горохів, працювали дороги. воєнну собою на Королюка. той час з щ ників розбирає на щоби назад

поле.

поля

сподаря

приїхав

і

яку забрали

знайшли

сі

пов.

Робітники

села

Серникн

лі

В

в

лісі

щ

о

при направі

вони

з

д

принесли

у

її

побачив,

нього

вони

о

один

з

гранату,

сварити

і

гранату

В

тій

розірвала

господаря

Коней розірвало

РОЗПРАВА

з

на

ПРОТИ

МАЛОЛІТНІХ.

Тернополі

гранату

о

подвіря го-

села

не

Королюќ

і ко

робіт

почав

просити,

два

винесли

хвилині

у граната вибухла, трох робітни-

і поранила. також.

кусні, двох

сильно

ків

на

У права проти .тя ‚Болецьког о який

рішнього,

криниці

писом ‚‚Геть із Польщею!" За-

судили Болецького

арешту. Друга розправа

лася Герій, теж з

мати як об- видати у демон- страційному богослуженні та за вміщення протидержавних написів. Обвинувачену засуди- ли на 5 зл. кари з заміною на день

один

винўвачена

нього. Вона відповідала

відбулася роз-

17-літнього

Васи-

Го -

Івачова

прилюдній

довшого

в

жінки

й

повідомляють,

ццм.еиту в ОБОРОНЯЮТ Ь заняття Гдлє- 55G р о ЦЕРКВ У
ццм.еиту
в
ОБОРОНЯЮТ Ь
заняття
Гдлє-
55G р о
ЦЕРКВ У

Найтяжчою пригодою для

ПРАЦІ

Істмен,

виконанн я

щові виповіла

бітникам.

ВАРШАВА (Польща). — Вшехпольсьиий часо- пис „Газет а Варшавська" , обговорююч и справ у пра - каже, що є два напрямки: російський і український. Для Доля- ків, пише газета, симпатичнішим є напрямок мос- ковський.

вославної церкви в Польщі,

УМОВ И

— Джозеф

ЗЛОВИЛИ МАЧУГУ.

У присілку

його

д

щ

з

о

уряд так званого федерального залізничого координато- о гань може ЗНИЩИТИ залізниці. Проти цеї остороги виступили урядники залізничих юній з публичною о на залізницях 6-годинного

ра,

ї х дома -

біля Сту- арешто- бандита Мачу- `з рук поліції

Ґвіздай

товариш

в домі

Колодзєй.

Стаии-

дім о-

під-

заповів

буде бо -

револьвери й

набоями

КРІВАВОГО

трибуналом

і Микола

Юстин

Ле-

ушкоджен-

скінчилася

4 і

дян, пов. Переворськ,

ва}ю голосного щ о вирвався

гу, Розбіжі, причому згинув від кулі Мдчуга укрився слава кружила дався був заздалегідь, о

Знайшли

в

осторог у д о юній ,

рік .

заповідають,

на заклик

ПИШ Е

ВІЛЬНА (Польща). — „Куріер Вілєнскі" роз-

бирає погляд ‚‚Газети Варшавськоѓ про православя

в щ о навіть самі Москалі, що

Польщі. Твердить,

жиють на іміграції, вже частинно прийшли др пе- реконання, щ о можна думати старими категорія- ми про один „рус.ский" нарід, себто'московський; у кількох говорах: білоруськім, малоруськім` І т. д.

Навіть Москалі вже зачинають розуміти, що не можна національно знищити українського на- роду, а було.б вистарчальним, якби можна його вдержати далі з народом московським політично.

Того, каже вілђненська газета, не розуміють іще

в Польщі, й не хочуть цього нового положення зро-

зуміти й червона Москва та деякі заскорузлі пред- ставниќй російської іміграції, щ о уявляють с'обою імперіялістів царського режімў. Отих большевиків

з Москви.Lthx старорежімціб, що^здоѓь. на Ш - грації, підтримує Польща своєю політикою, піддер- жуючи російську православну церкву в Польщі `як властиву православну церкву. ' " : , -

ПРИЧИНО К

Д

О

ІСТОРІ Ї

МОЗКІВ-

ХОРИ Х

польських

1-го

ВАРШАВА. — „Газета

1935 р. розбирає

січ- в статті „Українські настрої"

Варшавска" з

ня угоду Німеччини з Польщею. Каже, щ о ту угоду

заключили Німці з мусу, б о потребували здобути собі прихильність Польщі з приводу плебісциту в кітловині Сари, як теж з приводу австрійського пи- і та угода .вже при- тепер пере- конався, щ о це Німеччина видумала ‚‚українську справу".

цію''.'Під цією „акцією" розуміє та газета реаодіо-

тільки 'Німеч-

чина, заключивши угоду з Польщею, зачала стави-

ційну боротьбу.

о притихати. Видно тепер, каже та газета, „притўп- лення гостроти боротьби" й ослаблення впливів ре- суспіль-

волюційної

тись невтрально

тання. Але, на думку цеї газети,

несла дуже цінний вислід. Б о кождий

ність".

Ц е Німеччина

д

підпирала

І заключає,

цієї

щ

о

як

„українську ак-

„акції", вона зараз' зачала

української групи на „русску

СЛОВАЦЬК А

ПРОВОКАЦІ Я

НАШОГ О

НДРОДУ .

УЖГОРОД (Закарпаття). — дУкраїнсьтІе`` Сло-

во" шкільного інспектора Б . Крпелєца у Бардіеві, на Словаччині, в якім він забороняє вчити українських дітей цього провокаційного ро`зпорядку розпочато за- гальну протестаційну акцію. Досі зісловачено вже 70% українськи х шкіл , а тепе р Словак и зачинають добиратися ще й до української церкви.

обговорю є

у передовиці

урядове зарядження

науки релігії в школах по українськи. Проти

„ЖОВТО-БЛАКИТН А

ШМАТА" .

УЖГОРОД. — „Українське Слово" стверджує, на весні минулого року краевий -інспектор'Вон-

що драчек, Чех, на одному вчительському засіданню в по чеськи „жлутогмодре гадри" (жовто-блакитна .шмата). Ц е є слова високого чеського урядовця. А по тих сло- вах прийшл а заборона вживати цьог о прапору. Проти цеї заборони піднявся ввесь наш нарід на За- карпаттю.

ЧЕРНІВЦІ .(Буковина).—В черновецькім і сто- з

такий звільнено кількадесять українських учителів З сад, мови, що моглиб задоволити румунську владу. Але були, такі, було ряджено нові іспити щодо румунської мови для тих, що поадавали іспити. Нащо це? Легко відгадати. Требажі усунути з посад усіх українських ‚учителів! В тій справі внесено в парламенті інтерпеляцію, але ледви чи вона що поможе.

А

з, добрим, успіхом.

Тепер знову за-

рожинецькім

заведено тих учителів, Румуни.' Як відомо, це мало

румунської мови для

їршавській окрузі назвав

нібито

З ЦАРСТВ А

повіті

наш прапор

ЦИГАНІВ.

^

спеціяльні

що не

іспити

є

з

роду

наслідок,

щ

о

по-

знання цієї

такого

за те, що не мали

що Ііей

іспит здали

це. літом минулого року.

заявою, в котрій

домагатися

дивлячися

СТРАЙ К

ЙОРК.

заведення дня праці та інших ўстулок. Не нійні урядники заповідають предложення домагань конгресови. Істмен обчисляє, що виконання цих до- магань буде коштувати залізниці 400 міліонів доля- на

рів

Істмена, залізничі ю-

Мотики. Досвіта

поліція

і Мдчуга

спокійно,

хоч

роиитися

при

один утятий

ньому

краю.

два

ќріс

ЕПІЛЬОГ

Перед карним

Самборі станули

Іван, Дмитро

участь

весіллі

ножами,

сик зазнав тяжкого і. засудженням

10 літ, Дм. Сарахмана

пів

Розправа

три

РЕДАКТОРІ В

„ЖИДІВСЬКОГ О

БОЛЕТИНА" .

— Редакційні робітники

НЮ Дейлі Болетин", щоденної жидівської газети ан- ґлійською мовою, вийшли минулого четверга на страйк, щоб запевнити собі точну виплату належно- сти т а ловснзілт.у заяні$почш платень . Рел_шційн і ро - бітники цієї газети перестали працювати й газета не виходила, поки видавець газети не погодився з юнією `газетних робітників, ‚‚Нюйорською Газетар- ською Ґілдою", до котрої належать усі редактори „Болетина". Видавець згодився заплатити залягаючу запла- ту та дав виплачувати заплату тижнево. Редакційні робітни-

мають працювати 44 години на тиждень, 5 днів з без виведення проти них слідства, яке має пере- нести комітет жалоб. До полагодження спору причинився иосеред- праці. Страйк редакційних робітників нюарської га-

ник стейтового департаменту

далі. Минулої не-

ки

тижнево.

„Джуіш

ВЕСІЛЛЯ.

у брат.і` Сарах- маші з Ваневич` біля Самбора, в

що

вибухла

бійці, яка господаря згинули Запотоцький та Іван Лесик, а

пробиті

Д.

Дороша. Підчас бійки

Жахлива трагедш на еротич- Лу- Від Василь дівчи-

ному тлі трапилася

луцького

часу

в селі

повіту.

парубок

брали

на

о ни Марії Башуківної. Вона від- йому Врешті вирішили перешкоді

взаїмністю.

побратись.

тому

що 1 не

за

хотіла

бо

Рішучий

станула

Василя,

1

року

рік

спротив матери був причиною трагедії: одного для любовна
спротив
матери
був причиною
трагедії:
одного
для любовна

причепив картку з на- Камеичук залицявся

14 днів

на

відбу-

15-літньої Степанії

проти

Горіш-

Іванова

за участь

арешту.

СІЛЬСЬКОЇ

ТРАГЕДІЯ

Василина

коло

з

а

Климчук

Цуцька,

вийшла

Петр а

батько

їй досить

не

хотів

в

ЖІНКИ.

зі Зміїн- за- Середу . Пере д ве - Василини обі- велике дати Му ж Василини, поступќом свого почала видачі відмовив хати свого лася.

бать-

сіллям

цяв

якого

бі.

ний

її зі

ка

ка

він

муж

придане,

по

овідала

дівчини,

дочки

д

незаможній.

був

гарантію, що набудуче газета

їх не мається відправляти

Леджер"

буде точно

роботи

Ів. Сарахмана на

на і Миќ. Сарахмана на вязниці.

„ТОРГУВАЛИ" КРАДЕНИМИ

городському

за кра-

залізничний

обвинуваче-

власник складу залі- (під замітом річей), злодійських Бернард

крадених

Фібер, і

щ о крали стації Львів—Кле-

на

а Золь-

500

Мехель Зольд

скуповування

посередник

трансакціях,

6 рейки

залізничій

парів. Злодіїв засуджено на ка-

ру

да

зл.

на

по 6 місяців тюрми, і Фібера

заміною

на гривни

по 10 днів тюр

пара вирішила позбавити се- РЕЙКАМИ. бе життя. - Як це частенько
пара
вирішила
позбавити
се-
РЕЙКАМИ.
бе
життя. - Як
це
частенько

траплялось, в садку. Василь приніс коротку часом мати дівчини, єна ки, вийшла ла дійшла лом

заки

ся

бою

рушницю .

наречені стрінули-

А

зі

ти

со

м

зацепоко-

відсутністю доч

в

садок

Але

і

побачи

вона

вистрі-

Василь

забив

Башуків

ви

себе

другим

життя

довшою

молодят.

д о них,

з рушниці

(наречену),

а

позбавив

матери

крик

та було

збіглися лю

залізно:

обоє

були

мертві .

В

львівському

суді відбулася розправа і рейками. них засіли

за

діж

торгівлю

Н

а

злодіїв,

лаві

у

з

зети ділі ‚‚Нюарська Газетярська Ґілда" скликала д о салі Круґера велике віче в цій справі. Бесідники пред- ставляли зібраним домагання редакторів та бороть- бу

щ е треває

редакційних сил з підприємцями.

ДОМАГАНН Я

ЮНІ И

У

СПРАВ І

ВУГЛЯ .

„Ю-

о предложила конгресови проект закона про вуголь- лромисл. щ залізниця, і тимсамим добування його повинно під- лягати строгій контролі федерального уряду.

вити,

ний

найтид Майн Воркерс

ф

_Проєкт радить конгресови постано-

ВАШИНГТОН.—Юнія вуглевих робітників

о

вуголь

є

Америка"

виробила

й

вжиточність, так як

публична

юнії, щ о проект природніх багатств" та що за проект багато власників углевих копалень.

Урядники

жуть,

ради

ся

щ о виробляла

цей проект, ка-

спирається на розсліди „краевої

заявить-

юнія ПРОТЕСТУ Є ПРОТ И

ВАШИНГТОН. — Американська Федерація Пра- ці вислала д о говернора. стейту Джорджія телєґра- фічний протест проти вживання війська проти страйкуючих робітників у Росвилі, арештування лю- дей, що важилися вийти на страйк, та передержу- вання їх у концентраційних таборах. Федерація за- кидує ґовернорови зловживання урядової влади.

ВИПРАВ А

БЕРД А

ПІВДЕННОГ О

БІГУНА.

ЛИТЕЛ АМЕРИКА (Коло Південного Бігуна).— Берд, командант виправи південного бігуна по-

Адм. відомляе бездротним телефоном, що в пятницю ра- но вернувся д о головної кватири геольоґічний від- діл виправи, що під командою Двина Блекберна ви-

брався був на санках до бігуна на ґеольоґічні роз- сліди. Відділ дійшов на віддаль 160 миль від бі-

Перейшли за цей час 1,410 миль дороги. Відкрили широку висо- дуже пересічна температура ви- носила 40 до 5Q ступнів нижче зера Фарентайта.

гуна. Виправа забрала йому 88 днів.

корівню та розслідили

ледняк.

цікавий підбігуновий

За всю дорогу

„Нюарк

шлю-

розлюче -

стрілом

На

ди,

батька, вигнав

дому. Нещасна

домагатися

приданого,

їй, вернулася

мужа

жін- Вже

ми. ПО ЗАСУДІ ВИСКОЧИВ з ВІКНА СУДУ І ЗГИНУВ НА МІСЦІ. ДИРЕКТОР
ми.
ПО
ЗАСУДІ
ВИСКОЧИВ
з
ВІКНА СУДУ
І ЗГИНУВ НА
МІСЦІ.
ДИРЕКТОР
ШКОЛИ
ДЕФ-
РДВДАНТ.
Чеслав
Навроцький,
мешка-
Цими днями відбулися
в
Ло

а

коли

д

о

иець Рівного, станув перед су- (дом рей. ра під замітом ‚крадіжў
иець Рівного, станув перед су-
(дом
рей.
ра
під замітом
‚крадіжў ку-
Засудили
його
на
півто-
тюрми.
Засуд
взяр
він
д
місця
ррку
соб ' так
скочив
о
серця,
щ
о
з
д
о
вікна,
вибив

щнбу

верха

місці, розтороці^вщн

лову.

і кинувся

на

з другого по -

Згинув ` нл собі го-

вулицю.

сходини біля 250 осіб, по шкодованих допустився жидівських ві д

кількох

Він

дзі

зловживаннями,

директор

шкіл,

Ліс.

забра в

І^біля 250,000

плати

родичі в

діте й

о-

зл. на шкільні і пропав

без сліду.

МУЖИЧЦІ

В

АНГЛД.

ЯПОНСЬКА

ПРИЧИН^

САМОГУБСТВА.

ЯПОНСЬКИЙ поліцай Гонда пе- рерізав собі живіт традиційним з мав відвідати

сцевих програма на пів години як відвозили поліцай Гонда. Він цього! міг

приняли

які

дав

лась

Через помилку!

гаракірі

кадо

такої

шкіл.

причини: М і

кілька мі

цих Відвідин спізни

і мікада не

слід. -За автаии,

мікада, доѓля-

пережити.

Тайна англійська

поліція за

усіх

Англії.

чужинців

Анкету

обереж-

знал и

н

і

чужи

окремий

кінчила

на

зроблено

е про неї. Кожний свій де списані всі подро- Змін- чу- ан- глійських консулів, коли не ба не Англію.

жані,

но,

чого

нець

листок,

бнці

нена

жинці навіть як мають

список

території

так тихо щ о чужинц і

й

н

й

має тепер

щодо

його

особи.

теж контроля,

мали

права

що б

візи

вїзду

в

і там повіси-

військ ЗБЕЗЧЕЩЕННЯ ЖИДІВСЬКО-І ПРОТ И ВЖИВАНН Я ГО ЦВИНТАРЯ В
військ
ЗБЕЗЧЕЩЕННЯ
ЖИДІВСЬКО-І
ПРОТ И
ВЖИВАНН Я
ГО
ЦВИНТАРЯ
В КРАКОВА.
СТРАЙКАРІВ.

Д

О

„Хвіля" звідомляє,

щ сліджені людці закралися на жидівський цвинтар у Кракові при вул. Мйодовій, збезчести ли місце вічного спочинку порозбивали 14 нагробнчкіа Haj головній алеї.

неви

о

ЯПОНСЬКА

КОЛЬОНІЗАЦІЯ

МАНДЖУРП.

уряд слати.В' найближчих роках до ' Маидржурії 200 тисяч япон uboroj повстало японсько - манджур- ське еміграційне бюро з основ-

ним капіталом Як звіщає манджурська преса, японськілемігранти поселять- ся на великому просторі до - вќола Ілянію в^ північній Ман- джурії.

300 міліонів єн.

ських осадників. Задля

рішив ви-!

Японський

Іне

^SVOBODA" (UB.ERTY)

FOUNDED

1893

Owned

b y the Ukr-lnlin

by Editorial

Edited

NiUontl

АмосІіПоа, Inc.

Committee.

На

ГШгеДГШАТА:

Поодиноке

РІК

число три

центи.

$аоо

SUBSCRIPTION

Three

cent-

RATES:

a copy

Число

а

(з англійською

шггннці

чл-тю):

На рій

На

На

пів

В

рік

року

Джерзи

І

$

2.00

Ситі і Загравнцею:

$900

Friday's

One

Six

year

months

Foreign

year

Issue

(with

Weekly):

Ukrainian

$ 2.00

%

1.25

nd, Jerse y

Ot y

Rateji

_$9.00

^

Адреса:

З а оголошення

"SVQBQDA",

редакція P . О . BOX 346, JERSEY

не відповідає.

CITY,

N .

J .

ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ СТАЛЕВИХ РОБІТНИКІВ

робітників у ста- в завішенню. в нову барони у боротьбі, Тепер, робити не корисно, задумали повести боротьбу так, або

щоби вони буцімто були тільки спостерігачами свідками.

Справжня юніями. З одного боку, юнія попирана компанією, юнія, обмежена тільки д о робітників фабрики, щ о виключає робітників споза фабрик даного підпри- ємства. Словом, компанійна юнія. Проти неї стає юнія, що організує робітників сталевих підприємств, не обмежуючись, очевидно, одною фабрикою, ні одним підприємством. Сталеві барони й компаній- на юнія називають її тому зовнішньою юнією.-Ціль цієї визиванки ясна: вона підсуває робітникам і публиці, щ о нібито чужі люди вмішуються тут у внутрішню справу підприємства. Та ця визиванка може збаламутити декого не- але чей урядови, котрий має виконувати закон. Тому уряд стоїть за те, щ о й робітнича юнія, котра не обмежується одною фабрикою або підприємством, себто юнія, котру барони і їх підсусідки прозвали „зовнішньою юнією'`, теж має право організувати робітників. Тому дня 31-го грудня Рада Робітничих приказала фабри- кам сталі підприємства „Карнегі Стіл Ко." в Дукейн, Огайо, бори представників робітників. Підприємство мало робіт- ників, що побирають заплату. Підприємство мало

Того дня представ- судів у Пенсилве- нії й Огайо просьби, щоб суд заборонив вибори, бо, мовляв, у фабриках нема невдоволення та щ о публичний інтерес вимагає, щоби виборів не було. До того додано запевнення, що компанія ніколи не противилася тому, щоб робітники, котрі цього хо- чуть, вибирали собі за представників „зовнішню юнію". З цього визирає ясно ціль компанійної юнії, себто сталевих баронів, щоб суд признав так звану пропорціональну систему робітничої репрезентації, себто щоб одних робітників представляла одна ю- нія, компанійна, а інших — некомпанійна, „зовніш- ня". Яка ціль цього, теж відомо:

компанія сподіва- ється, що дві юнії, замісць боротися ѓдроти підпри- ємців, будуть боротися одна з одною.

Боротьба з а право організації

левім

промислі

днями боротьба

справі Віртона

середню участь

сторона спору.

щ

е

далі

перейшла

фазу.

Останніми

У відомій

безпо-

сталеві

самі

брали

виступаючи

в

суді як

видно, побачивши,

що так

боротьба ведеться нібито між двома

обачного з публики,

не може

вона

закрити о -

Відносини у Сталевому Промислі

Пенсилвенїя, та в Мекдоналді,

відбути ви-

раді список

предложити для цих виборів

виконати приказ до 7-го січня.

ники компанійної юнії внесли до

- вштоток ; is-fo СіЧНЯ, Ь_ `

свобода ,

кЛяс найбільшій части свою кару робських відбували п о за
кЛяс
найбільшій части свою кару
робських
відбували
п
о
за

та-'

плян

(те, що „виявляли ‚симпатії для

що Іляли пасивний опір, коли влада конфіскувала їх майно. що відбували кару ний і громадський терор, скла- далися фактично з совєтських

вияв-

терористів",

„Факт,

які

а саме,

майже

всі вязні,

з а політич-

студентів-ve Вадзввчайно вели-

ваги.'. ОГПУ не хоче ніяк признати цього-факту, що;пралор анти- большевицького терору, який вирвано з рук старих контр- революціонерів, знаходиться в руках молодої генерації, в пер- шій мірі в руках студентів". Подав Е. Л. (Лондон).

забезпе- чити себе доцільною, до спосібностей яка бут. Мета наша: бути щасливи- ми думати вже про свій благобут; треба рість матеріально й

працювати,

сить у свойому житті

СВОЇХ

ЩЕ ПРО СМЕРТЬ КІРОВА

Morning Post" з дня

1934'р.

махом російський терор, з якої вихо- дить, що замаховці рекрутува- лись азії, тільки молодняку, який у нинішню по- ру являється большевицького Стаття варта в цілости запізнати- з 'її змістом. Ось вона:

‚Один визначний журналіст, який примусових те нинішньої ситуації в Росії. Ріо- го давнього вбивства Кірова ми дає зовсім відмінне світло на його московські крути, подані вчора, що справ є з групи Зіновєва-Троцького, платню чужого консули. Він пише

27

грудня

за-

у звязку

з

статтю пр о

старої буржу-

опозиції,

містить

на Кірова

не

з

рядів

ані не з

рядів з рядів комуністичного

найгрізнішим во-

рогом

що

ся

настільки

режі-

цікава,

російський

табору

з

подає

дописі

опис

утік

робіт,

поданому

пояснення

щодо

справу, ніж

цілу

причин не

те, що

подають урядово

никами

цього

кі побирали

замаху

члени

від одного

мала

пляни

так

вже

зброю

кож

„Вбивник що належить до комуністичних і шого звязку чи гвардійцями. Надзвичайно важ- є також офіційна ліста з ні одного и якійнебудь мірі звязане з анти- комуністичним рухом. Найавтентичніші інформації щодо дійсного стану річей у Росії можна осягнути в таборах примусово'ї праці. Після „роз-

і засуду" жертви крем-

ним доказом факт, що стріляних, у звязку Кірова, не мѓстить ймення, яке могло

жуазією,

так

мітичними біло-

коугів,

він не має наймен-

Кірова є особою,

з

з

званою

у цьому

б

бур

роз-

ўбиття

бути В

прави лінського говорити „Раніше перед Росії таборах примусових праць був більшість

дуже моїх долі походили зі студентських рядів. „Пролетарі виховання,

від

Пічнішими

вєтського

з знайомився, то ще більше зди- вувався, що їх провина лежала

вони ріжних терористичних зацій. Далі я що ґанізації розстріляно, а менше на десять літ примусових робіт. „Мої бараках

в належали д о

по-

режіму.

со -

найти-

з

і в часі побуту

нцх

з

в ріж-

я

винних

винних заслано

режіму

не бояться

моєю

втечею

здивований, щ о

23

до

„Коли

я

тому, що

товаришів не-

уродження

ці молодці,, у

25 літ,

були

віці

громадянами

краще

ними

органі-

від них довідався,

членів

товариші з

молоді сту-

два

більше

найближчі

були

щ

підходячою Ііра-

щастя і добро-

треба по-

цею,

далаб

Лондонський часопис "The денти, сини'робітників, які бу-

ли членами Молоді", яка знову складалася членів комуністичної партії на

їх

й

„Союзу. Думаючої

ціле життя, тому

пр о старість, коли

і

не зможемо

забезпечити

а до цього

свою

ста-

духово.

два найголовніші чинники

усіх чле-

ціли вбити Сталіна, вже

були вперед, мали у ріжних місцях, як точний

далеко

навіть

вироблений

поступили

вони

приготовану

о

Є людського щастя: здоровля й благобут. Тому спільною метою, ЦІЛЛЮ кожної родини є забезпечити здоровля нів родини; нути, треба вчитись і вчитись.

а щоб цього досяг-

Й благобут

і

ор-

НКУ СПІЛЬНУ МЕТУ МАЄ КОЖДА РОДИНА

атентату,

ЯКИЙ

мав

відбутися

першого травня 1934 р. етичні мали

атента-

тягнен-

Вони мал`и діста-

пять-

поверхового будинку, з якого

добре

З

відповідну на Сталіна й інших со- які бути

вс скупчені на здвигненій трибуні. „Але один

зрадив 46 заговірників а решту, включа- не- примусові

долі,

праці.

ючи

розстріляно,

плян

заговірників

у

вогонь

видно Червони'й Сквер.

тись

ту

бути назначені

ням жеребів. опісля до високого

(Надіслане з Праги).

виконавці

народу така й є держава має заслужив народови дуже важно організувати т`і певно свідому соціяльно й госпо- ти ним. щ цілком і політично й міцну багату державу. Кожний член суспільства під ріжних

здо-

на яку

в

таку

собі. Тому кожному

Кожний

держава, бо родина

є родина. Яка

Основною

малому.

владу,

клітиною

родина,

нарід

віз ж::ття члени родини тягнули й тоді він був і дуже тяжкий, ко поїде. Колиж

віз ного життя ки недалеко станеш. Коли цю людини, найбільше вує ді вість досягнути Немила сливого кінця. собі

до своїх спосібностей та відпо- щоб

відних співпрацьовників, досягнути успіху. Добровільна праця ною ці, бо сили одного дружно'до- співпра рух не Така кінець,

має

радість, 'задоволення,

праці. й мають що- успіх і основою і культур- цінностей людства. Незгода, суперечки, бій між — суспільного ють життя'"одиниць ства. Дія бажано, всіх членів родини мали шкаджали змаганням вй ни, вміщала ші

собою

ють

Так

сі співпрацьовники

раз

щастя.

всіх господарських

них

спів-

є найважнішою умови-

пра-

шукає

ща-

в праці.

й дуже тяжка, але неможли-

людину не сама праця, іно-

би

в од-

всі

ному напрямку

ба,- щоб родинний

лег-

цього будинку мав початись

хвилю стрільнит!

вєтських

достойників,

розрахунком

мали

рову, міцно

ЗІ національно

заговір

з

ОГПУ.

двох

не вдався, б о

моїх товаришів

яка

булаб

дарсько незалежною

сусідів, що

Така

ввесь

родина

нарід

визволиться

заслано

група

на

„Друга

терористів, я

„Союзом Р о

ка називає

ѓо ловно складається зі студентів і

сійських

себе Патріотів" і яка

Мистецтва

виготовила

Драми

плян

з театральної

в

якій

плян

і

в

мав

Школи

Москві,

ти

киненої

до

Сталін.

льожі,

Цей

крила

ОГПУ

Е ўби- Сталіна при помочі бомби естради сидіти також ви- результаті терори-

трицять

впливом

ни

ціль,

і

родині

о

з тягаром

родини,

член

заїдеш,

а

то

ми поглянемо

т

о

споєну,

родину,

від

х

один

панують над

сприятиме,

збудує

о

свою

чинників, як

от виховання, освіта, осередок

оточення, в в собі якусь життєву д своє життя. кремих манітна. В житті осягнути,

хоче

мету

змагає

ціле

і якому- ВІН жиє ,

виробляє

якої Тому мета о- одиниць дуже ріжно-

кожний член

яку

він

має в

:

свою мету,

родини

але всеж

таки

1

(сім'ї) мусять

мати

цюючнх

праця

розстріляно

„Я

також

стрічав

цілі

одну спільну всім мету, ціль, ґру- найконечніші

ще

ну

од

яка вміщалаб

у собі

прагнення

всіх

вислано на за зза зброю для своїх терористичних Одначе дати інформації про те, думаючи їх

організацій. відмовились ші мабуть, що працю ції іще

не зловили. „Серед ріжних таборів, куди мене засилали, я також стрічав багато соціял-революціонерів, з яких більший відсоток'теж були студенти. „їх роботи, ки за протНКомуністичну про- на вони

тіль-

вони

пи

примусові

вязнів,

яких

роботи

те,

щ

пачкували

провадять

границі

ці

вязні

точні-

мені

ті члени,

орґаніза-

яких

теж заслали

на примусові

але

не

за терор,

Не зважаючи

положення,

своє

далі

паґанду.

важке

вели свою пропаганду

вязнів, у внсліді чого них кудись пропадали. старої інтелігенції (осві- до- режіму), наскільки відомо, в тих таборах. „Вязні з селянських

одного

мені

царського

чених

серед

багато з

не було ні

і хлібо-

„Зі

осіб,

було

щ о належали

о

членів родини. Метаж кожної родини, як су-

спільиого ўгрупування, відмін-

якої' змагає ко-

у

громаді, в народі, в державі) ціль а ціль ѓроман інша. Треба свою членови особистих цілей,

досяг-

кожному

ненні своїх щоб` не' шкодити

гро- маді, народови'(або державі).

стара-

жит-

в цілому зма-

на від мети, до жний

(так

окремий член

є

Й

Виходить так, що громади одна, члена регулювати

цілої

кожного

так

поведінку

при

родині,

Кожний член родини ється досягнути ті; так гає до спільного' успіху. Успіх

її членів. Часто чуємо, що

жний

тягне

віз"; віз разом, бо

вого

на

члени родини тягаўли так,

бідь, щука

би

успіху

з

і родина

родини — є успіх всіх ко-

з нас

тягне

одначе родина

„жигтєвий

той

житте-

вага того

воза

родинного

лежить

Колиб

СВІЙ ВІЗ

членах родини.

всіх

як у відомій й т^ак",

па одному

байці

ѓо віз

„Ле-

стояв місці. Тому тре-І

є

які

у

т

а

-

ють

віз, хоч-

родин-

тіль-

Недавно прийшлося мені пе- реглянути всі річники „Жіночої Долі", всі календарі, альмана- хи, які видала „Жіноча Доля", й там знайшла я всі шляхи, всі поради, щоб досягти успіху в житті.

буде тягнути

то

теж

бачимо,

н зовсім на пра Марія Омельчеикова. щ е
н зовсім
на пра
Марія Омельчеикова.
щ
е

зла.

тс,

між

ЗНАТИ

ГАЗЕТНІ

ЩО ПОВИННІ

ДОПИСУВАЧІ.

Львівський „Новий Час" мі- стить

ось-такі

„Прохання д о

наших дописувачів":

„Пишіть якнайчастіше, зараз подіях,

щ о трапляються

по раз-у-раз. неварті. „Пишіть якнайкоротше. Не- часу читати довгі речі. Чи- знати,

нічо-

го

Пізніші вісти

ма

хоче все і скоро. „Пишіть виразно і читко. і нечитких

тач

ко

але корот-

Скільки невиразних

да- коша!

дописів

мусимо

викинути

д

о

„Не скорочуйте слів! Особ- слова „У-

український". Про-

сто якась манія скорочування обхопила велику скількість до- писувачів. Щ о слово — скоро- чення. Майте терпеливість на- писати старанно, про що хоче- те звідомити.

„Пишіть про додатні, будую- чі спр`ави. Яктіііо птпете

щоне- будь проти коґонебудь, під- пишіться повним імям і наз- вищем. Відповідайте з а напн- від редак- ції, щоби була відважніша від Вас".

сане. Не вимагайте

ливо не скорочуйте

країнець",

Знає.

Може нову песу: „Жінки, які повинні бути".

дають

(

підете

д о театру,

— це!

Спасибі,

я

вже

знаю

Як можете знати, цю Так, 'жонатий.

пєсу

— коли да-

вперше!?

два

щойно

одначе

я

рази

уморює і розчаро

успіху

праця, яка

Тому

не має

людина

праці

відповідно

й радісна

розвитку й розвитку

і тоді

має

успіх,

силами ні один намарно. щасливий а з успіху

д о дальшої

розгін

збільшується енергія

більший і більший

Співпраця

це причини

родиться

всякого

Вони руйну-

і суспіль-

ЧЯ Р

успіху родинного життя

щоб ціли,

щось спільне,

прагнення

не

собою

пере-

і успіхо-

повнюються

витрачається

окремих членів цілої роди-

щоб

мета

всієї

родини

хоч найважні-

в собі

прагнення

всіх її

члені

й од-

ностайна

до- сягнути щастя, успіху родини, мусимо бути далекозорі, та за-

всіх

Тільки тоді буде згода

й дружна

членів

родини.

співпраця

Що б

вше думати

коротке,

сливим,. задоволеним,

про

і хто

що

життя

хоче бути — м у

ща

Михайло ГрушевськиА.

СВАТ

ЯСНОВЕЛЬМОЖНИЙ

Різдвяне оповідання М. Заволоки.

(8)

Митрополит покликав до се- отця Кирила.

не

ньогс

пізнав вас,

бе

О

т

уже

панотче! — сказав

д

о

гетьман, коли він надійшов.

— Отх-до вас, панотче,

-'ясновельможний гетьман.

щось

має

пан

о ковиці. І вернувшись до дому,

отець старі акти, були права матербозької церк

ви прав гостем,

ясновельможним

витягати

Ще-

бозьких

грунтів,

Кирило

що

на грунти,

перед

щ

почав

на них

щоби

на

оперті

боронитт-

— служити я'сно-

вельможному? тецц гетьманови.

Кирило,

Чим

можу

— запитав о-

поклонившись

Маю до вас, отче, орудку,

та

до

Кождого часу готовий я, коли можу служити.

звернутися.

не знаю, колиб вас можна було

мені

з нею

ба

ли

ду

— тре-

Ко-

вас заї-

Є

то

орудка

докладно

її

добре,

вам

немала,

розібрати.

то

я

до

ХП. Отець Кирило вмисно трохи раньше скінчив служеиіє, щоб

самому поглянути, як прибра-

— хату до стрічі гетьмана. Ви-

ли стелили придбали доброго вина

глядачів

світлицю

коверцями,

і від-

повідної убралася в найкращу свою гар-

вислав гостей. Хмельницький вибрався в го- з новичем, київським ком, ка Пісченка. Грицькови нічого

не ані про свою розмову з матер- ко- о Кирила,! що гетьмані за нього що неспокоєм'

щось

того (

вийде,

тись

про

свій замисл,

деробі

— виглядати

перекуски, Настуся

отець

Кирило

паном Антоном Жда-

полковий-

по служенію.

завтра

заявив

Отець Кирило

свою готовість прийняти у себе геть- мана лову мати важного гостя, а ще більше, — то орудка". По довгих міркуван- до веселого висновку, що мабуть гетьман, Киселівцї, потребує тих матер-1

і відійшов, ломлячи го-

щоб

над

тим,

такого

як його

прий-

несподіваного і

могла

бути за

„немала

не-

нях прийшов

вій

осівшися

дуже

в замку на

стину

ли

хоче

д

о

і, не знаючи,

з

великим

але взяв з собою й Гриць-

казав' ані

протопопом,

бозьким

Грицько тепер

гетьман

їде

Отця

але

почув,

щ

мусів догадатися,

вставля-

з

їхав на ринок. Кілька гарно джур Був перед полуднем.

перед Гетьманом

Киселівці

їхали

на

ясний,

з а ними.

морозний

з

замку

подільський

убраних

день,

Гетьман, виїхавши на ринок, стояла

церква,

Успеньска

де казав

Грицькови

зачекати

з

а сам з полковни-

джурою тут, ком їхав

зістався надіями. Глядачі справді

сповістили гетьман надїздили Кирило

вони

вже отець

ротах, здалека витаючи гостей, ли- джуріп

шили

при конях, а знов іншим на ру ки скинули

і шапки. Геть-

в сінях.свої підби-

ті футром ман мав еа пан з дорогими ґудзиками, під- поясом

собі ясно-синій жу-

іншими джурами по-

і

з

д о попівства,

і Грицько

з

своїми

страхами й

заздалегід:

Кирила, щ е

отця

наближається,

і

і

ш

д о подвіря, а

стояв у во-

Гетьман з полковником

під воротами

перезаний

він

бу в

іщ

киреї

шальовим

нестарий ,

е

BHCOKHH.j

і сильний чоловік, з'чорнявим,

сухим і кістлявим лицем, як чя- сто

й тепер.гміж Чигиринцями; був веселий, „ у гуморі". На гетьмана Настуся, а служниця держала поставець з фляшка- ии. Гетьман з полковником ви`- пили по чарці доброї горівки

й закусивши, п о різдвяному,

порозі

не солодощами,

світлиці

чекала

а смаженою.

ковбасою, Посідали на ослоні, а Настуся вийшла.

— Гарну доньку маєте, пан-

отче! Шкода таке добро у се- бе укривати, — сказав геть-

аж

ми

а

й

не

і

—Грицько зачудуванням скрикнув -отець Пісченко! — а — Маю, —
—Грицько
зачудуванням скрикнув -отець
Пісченко! —
а
— Маю, — ледви ч`утно, спу
ство,
та ще
й у Києві!
стивішг очи, сказала Настуся.
Гетьман
. іще
побалакав
і
Кирило. —
А виж звідки
його
пане
От і гаразд! — утішився
гетьман.
Обміняли
знаєте,
ясновельможний
попрощався з отцем Кирилом,
сказавши
до
якнайскорше готу-
гетьмане?
N
хліб
святий: не
ватись
весілля.
Деж
би
мені
його
не
зна-
забув
і його запасливий
геть-
А
Грицько — Грищ ко, Г'О-
ман.

булисьмо з ним разом

і Жовтих Водах, і під Корсунем

на

Замо-

бу-

і і

під Пилявцями

з

під

ним

стям, скрізь єсьмо вали.

Козак

здався; правда, пане полковий ќу?

Егеж, хлопець добрий, ви як мати

добрий,

на

панотче, мете такого зятя.

— Щож, панотче? — запи-

тав Хмельницький, — якеж бу- де на це ваше словоh Отець дуже кий Грицько, і такий ` богословом,

алеж він не може бу-

пожалуєте,

опинився з

положенню. Я

Кирило

труднім

там

не

є

славний

козак

якого

ти треба, щоби бути помічником наслідником отцеви Кирилові!.

Єє відмовитеж

нови!

Щож,

т о нехай

скаже,

її річ.

т

о

гетьма-

донька

От,

Грицько

свобідну

доню,

сватає

тебе

Пісченко.

волю

йти

Чи з а нього?

маєш

ти:

Післали по молодого. На руш

стуся

ники

винесла на тарілці

повязати

сватів.

синашу, Грицькови, як той

— — сказав

От,

все гетьман прийшов. — Казав тобі не Жу- от

й вий-

красну ді-

ритись,

воно

на

моє

ціло: висватав тобі Дай

вицю.

вам, Боже, в добрі гаразді

проживати, нас

старостів

І

зятя,

мати

походити.

панотче%! Маєте доброго то вже. вам і

що

скажу. Буде

добром

їсти

споминати,

пити

і

в

чіи

ви,

при

чар-

вже говорилося

То

: тимяасом

даєте

Ну,

зявились

і

нього.дня ко Пісченко сотником

собі

Києві

зуміється, нехпішився з ѓоси і

ди

уже

Настусею.

отця

Кирила

міг тепер

з

досхочу наговоритися

Он

яка достовірна

28 грудня

1648

історія

ржу.

чого довго

сталася

Про розказувати.

дальше

Перед загорииа-

ми

гуляли. Велика біда була кури- чому, гусячому і качачому ро- дови. добрий - посаг

прийшлося тому добру красу- на

ватись

нема

весілля.

Сильно там

було

Кирило

Отець

возі,

доні,

їдучи до

справив

але не

нової

ви- хати, бо зять до

став

і

р . може

тестя. Грицько справді ді- зараз в

ство,

1649 кождий цікавий

на чо-

лі що мав мешкати при тестю, трохи і розуміється, якби

далеко

єю

Помирило отця

сво-

пішов у прийми

київське

козацькім

сотннків-

реєстрі

все,

в Києві і

}'тепер його прочитати

київської

сотні.

Отеє

Грицько

зістався

Кирила

булоб,

долею,

хоч,

ліпше

з

пивќа і перекуска. — гетьман закусивши, — говорім

тепер далі: кажіть, чякий посаг

панотче,

— сказав

Але

з а донькою, бо наш мо-

— лодець неабиякий: від завтріш-

наставлений Гриць-

у Кие-

полковнику? — Правда, пане гетьмане, бу- у

сотникувати,

де

ві. Правда,-пане

Покликали Настусю.

джає,

рило.

Щож, вона

мені

не

— відповів

Знаю,

отець

зава-

Ки-

але час би їй у А справі. їзди- п о степах, п о го -

панувати.

своїй хаті

сне

ли

горах,

НЯЛИ

д

о

ми,

у

бачите,

вас

цій

п о глибоких

ми

п

о

всяких

ярах,

вла-

звірах,

загнали

столицю. Побачили ми слід до аж куниця, Але знаємо купця молодця. Отже ваш крам, а наш наш добрий молодець? Отець слухав них річей.

у вашу

ми куницю

вашого двора,

пер,

що

т

о

не

дівиця.

сна

той

товар

доброго

ням

бачимо те

кра-

а

н

— маємо

купець, чи підійде

Кирило з зачудуван-

несподіва-

таких

— ясновельмож-

.Жартуєте, пане

гетьмане І

ний

З жартами так далеко

їхалиб — відповів гетьман. —

щоб же . нам, ч и

здається наш купець', добрий

жар-

Тай

тувати.

не

така

це

Скажуть

річ,

молодець? І — Якже зветься ваш.дсупець, коли вже на те йде? — З
молодець?
І
Якже зветься ваш.дсупець,
коли
вже
на
те
йде?
З
доброго роду
І доброї
слави, козак славний,
а
на
імя

зветься Грид^ько Шсченко,

Настуся завстидалась, зміша-

сказати.

О

від-

Грицько не зрадив богословію щоб міг і війську служити і і п о
Грицько не зрадив богословію
щоб
міг
і
війську
служити
і
і
п о тестеви
перейняв
пара-
молодої жінки
пильнувати.
фію
і бібліотеку.
Грицько
і отець
Кирило по-
т
клонилися низенько
гстьмано-
Але
тоді
не
булоб
за ласку. I то
кому
ви
сказати, та-
стовірної різдвяної
і цієї до-
історій
молодикоаи
сотшскіа-І

лась і не могла

Щож,

нічого доню?

— вдруге

запитав

пан гетьман чекають твоєї

повіди.

отець Кирило. —

т СВОБОДА, ВІВТОРОК, 15-го СГ-нЧД 1935. НАБІЖУЧІ ТЕМИ. ГОЛОСИЧИТАЧІВ
т СВОБОДА,
ВІВТОРОК, 15-го СГ-нЧД 1935.
НАБІЖУЧІ ТЕМИ.
ГОЛОСИЧИТАЧІВ
№УЎКРАЇНСЬК І
ГРОМАДЯНИ
Н Ю Й0Р9СУ
Й
ОКОЛИІЏ!
УВАГА! !
З УКРАЇНСЬКОГО
І
Д
О
ТАКЕ
ВІТАМІНИ,
Про
вітаміни
говориться те-
ВСІ
ИДІ М
Н А ЛЕКЦІ Ю
ЗНАНОГ О
НА М
ЖИТТЯ І
АМЕРИЦІ
коли мова
про
НЕ
ЗВАЛЮЙМО
ВСЕІ
ВИНИ
як
Ц
Е
РОБИТЬСЯ ?
ГЕНЕРАЛА ВОЛОДИМИРА СІКЕВИЧА
й відживлювання, але
НА
ПРОВІД.'
воно
таке
ті
Недавно тому найвищий суд
о
РІВЕРГЕД,
Л.
АИ .
Багато
Злучених Держав заявНв,
щ
нашу біду. Та не
в нас говориться
всі знаємо, як
а
про ту стеж-
з
про
мало
хто знає.
:
::
:: яка відбудеться. :
::
:
j j
Листопадове
Свято.
річ,
ш
о
вони
є
і
ми
д
о
цеї
біди влізли,
що ж
В СЕРЕДУ.
ДН Я 16-Г О СІЧНЯ
(JANUARY)
193 5
РОКУ
пер кожний раз,
поживу
що
власне
на
величезне
значіння
здо -
ву краю, котра
доперва
говорити
ро`вля
вплив
вітаміни, 'ц е
Але псв-
щ о мають
дл я
на зріст,
рбзви-
зидеігтови
заборонити
НАРОДНІМ
ку,
як
а
нам вказує,
як
біди
з одного
постанова закона про відбудо-
дозволяє пре-
пергвіз
наф-
стейту
в другий
В УКРАЇНСЬКІМ
217-219 EAST 6th STREET,
ДОМІ
NE W YORK,
N ,
Y .
Україні відсвятковано
нас в
вийти.
і
ток і правильне функціонуван-
ня людського тіла.
Початок в ѓод .7:30 ввечір. — вступ для
TV,
котр у
вироблен о
прот и .у -
не
Нарікань
нас повно,
але
старших 25 цнт. — Для лѓѓей даром.
з
та
знимка
генерала
Вже
доволі давно
рядового обмеження,
го -
панахидою в церкві,
старань,
обста-
Крім лекції будуть ФІЛЬМОВІ ОБРАЗЌИ,
Сікевича 1 всіх присутніх на фільму.
(но усякими
дитьси
з
конституцією й
не о-
вини
у
що б змінити
— мало.
нас забагато
Замало
І
неграмотні. А полі
це наука.
на краще
Тому
ще просимо
все
українське
громадянство Ню
Иорку
й околиці прий
Свято відродження ' ўкраїн-
ської державносги на Західній
в
неділю, дня f8-ro листопада,
при стрі-
лецькій могилі, при якій дер-
жали два.прапори, американ-
ський
Н
на, обидва в одностроях Г а
лицької Армії.
рина
росте
ствердже-
дослідами,' щ о
й
зві- -
розвивається
бовязуе.
ти
Кажемо,
щ
о
в
краще,
годувати її при-
також вшануєте того, хто, на розказ першого Українського Парляменту і
і український,
громади-
Як
рознеслася чутка про
закона
кри к
почали
це
шого президента
громадно на лекцію генерала Сікевича, де почуєте прекрасного бесідника,
пс
полі
Соборну- Українську Державу. А цим і з лицарів української
на його
У.Н.Р.,
проф.
Михайла
ГрушевськогЬ,
вів лицарські
політики.
Неправда.
родніми
коли
харчами,
ніж
коли
які
бились
з а вільну
ни
.
Цимбалістий і А . Кали-
рішення,
противники
її
Наш а
бід а
ті тім ,
щ
о
м
и
давати
їй
окремі
складо-
армії
був генерал Сіксвнч. Тому всі спішім,
як одни, старші
і молодь
про відбудов у
піднял и
лекцію.
11
Комітет.
політично
ві
частини
їсти
тих Харчів, хочби
побіли, а прихильники
й
хемічно
було
зовсім
тика
Потім
відбувся
'святочний
, на
розпуки сипати
собі попіл
саме.
у
харчах,
Нема
нас своїх
добрих
урядником,
то
ч
и
і
тут
більше
в'ід інших, як не будемо
винні.мати
місцеву Цен-
концерт,
піготованнй
дири-
голову.
.
бодай
воно
Значить,
деяких, мусить
бути
щ
е
шкіл.
відповідних
про-
провідники, щ о
х
Цен
ґентом
п. С . Гўрою.
Співи ді
щось
таке,
щ
о
спричинює
світніх
є
ба-
Рузвелті
ніякого
нам
закон незаконним?
на
г.і так, щоб суд уже
ніг скасувати.
По
президенті
не
в
Нема
інституцій. А зате
чи
ті інституції
ти,
а
тільки
себе,
навіть
ко
Рада, Громадська Ра-
твори
і
деклямації
випали
зріст
гато
всіляких
цьому винен?
Звичайно маємо на
ріжних
партій,
там
видно було
чувства.
дають,
бо нові
нечно
звертати
на наші
Центральний
Комітет, аб о
вдоволяючо.
Бесідниками бу-
і розвиток
людського тіла,
звірячого тай
і
коли
врешті
угруповань.
Хтож
бути
винні головні
п о місцях занеп'а
члени не хочуть
є
можности такої суми заплати
ти?
Оте
факти,
життя.
приступати-,
б
о
навіть
не
і
Він каже: признав
суд наш
своїм майном інших збагачува
а
увагу
помилки чи недомагання,
сврю
тралю, а можна її назвати
тральна
да,
як інакше. Всі місцеві орґаніза
Годівський,
як делегат
в
деяких
особливо
поживних
Добре. У -
ОДВУ,
і
парох
о.
Волинець,
харчах
знайдено
такі
дрібне-
все
мвялимо
його
місце інший,
те
одну, віддавна оклепану, від-
повідь: винні провідники. Якаб
не була в нас невдача, завжди
а дати
якусь
Централі.
Всі місцеві
котрий
візвав
д
о
зложення
сенькі
частинки,
яких
в
ін-
все це
е ніякі
видумані
його
не
заразом потрібно
ка причина лиха,
як
сунути причину
ху
раду,
лиху
запобігти. У
але
вглянути , я- ціїзації, мусять належати до мі
сцевої
Централі
до
одного
тичного тіла
знову,
мусять
нале-
жертв
на край.
іих
тамінами.
нема,
т
о
іі названо
ї
х
ві -
а
подані
з
дійсного
і запобігти ли
жати
загальної
Централі,
Збірка випала,
як на
теперѓ
можна тільки
ділами,
а
не
до
центрального
полі
шні
зл і часи ,
добре .
П
о
доля-
далі
відкрито,
щ
о
й-ві-
нас винні: провідники.
щ
правди.
о
нашому
громадах. А яке
таке
рації.
Спитаймо себе: чи винен го-
ловний
в
На
а
кас,
грошей бракує.
те
побачимо,
церковні
процеси
грош:
самими
рішучо забагато
уваги `і зуживаємо
словами.
Ми , яко за
на цілу Америку.
рови
зібрано $31.
дрібними
НЕ
ДОКАЗАЛИ .
А
чи
е
тіло?
Обєднання
і
Про Це кождий
може
самих
таке
Так, є
ним
не всі однакові,
а
е
їх
Не
перечу,
о
в
тім е дуже
є,
на
ратування
братських
звертає-
Обєднання.
існує
ріжних
родів,
і
кожний
натя-
сують, mo в убивстві Кірова
начав спої пальці німецький
‚ряд. Мовляв, консуль Латвії
їв уонвннкови Кірова гроші,
за
гтояла Німеччина.
Большевицькі
газети
багато
Але це
щ
е
не
на
допомогу
бідним
енерґі:
вже довгі
літа
веде
корисну
свій інакший
вплив
н
а
фі -
вся
правда.
Б
пригляньмося
акцію,
решту вислано
на
ін-
працю.
чоло-
стан
і здоровля
люди-
так
добре
життю
п
о
Розважмо
все. А як
роз-
під
тим оглядом
д о цього,
о
вислано
д о Об-
вік доброї
волі
переко-
Також
просліджеио вже,
в
них життя,
важиМо,
то
щ
о
го -
виглядає, щ о чоловік, який
А
датками $7.80. Разом $38.80. З
того призначено $15 на боєву
а
валідів. Гроші
єднання.
натцся
вже з
фактів
і
харчах
їх
більше
і
в
і життя
цілої нашої іміґ-
ловні
провідники
%1-М
тог о
ледви
мо
на „політикування". Ми дійшли
щ
за-
ЛІДПН-
„політикуван-
найбіль-
А коли
про воєнне ремесло,
Напо-
рівнатися! Ми
проте-
у чо-
хрестиком
може
по $1: Н . Худяк,
цифер.
аб о й зовсім ма-
латвійським
консулем
всього
не кажуть
робити. То -
піти
сатися,
в
нас у
,.
Калина,
.
Тцмчак, Н. Де-
який
вплив
ма є на них ва -
му,
коли
хочем о
може поконати
Яку
силу
Н
.
Афтер-
горяч,
тощо,
чи
харчі
наш провід; щ о ми -по
Америці,
переведім
шого дипльомата
Має
силу,
вини
газети
газети
Кірова
іість та говорили,
з
Німеччини,
подають,
з
ра-
щ о Кірова
особистої
вперед в
„чистку"
по місцях. А це
щ
біди.
Свій.
світа.
таку
як
у
На
доказ
і. Березини, І. Павліков-
свої
вітаміни,
коли
громадах сваримося та розби-
ваємо
"х ослабляємо
нашого життя
говоримо
надали, А матиме
більшу,
‚псковські
стоять,
які шкідливі на-
вже існуючі організації,
ота
перша
виходить,
щ о детам
йому її надамо.
Сила
буде
стежка,
о
го
чук, М . Бандровський.
цо
німецькі
виявили
бувають,
коли
годува-
через амбіції
допоможе
з
лєонови
з
нами
ь
у нас
нам вийти
тіс,
о . Р . Волинець,
бивства
велику
в якій
вітамінів ма-
поодиноких
винні провідники, що на-
Доми
завданням?
провідники
місцевих людей?
лолітикуємо,
вічуємо,
мусить вийти
опиратися на
ло
аб
й, зовсім
нема,
і -таке
и
стуємо, киваємо
пальцем
нас
волі. І тіль-
Галас,
М
Небор, В . Бандрів-
щ
е
вбив
Ніколаєв
Народні
не відпові-
боті на,всі сторони, забуваючи
ки
така
сила
пожадана
й мо-
ький,
Г
Стахів, Марія Бор -
не закінчені
й
наука
вмети.
дають своїм
що—"Vana
sine
viribus ira " —
же
З НОВИ М
РОКО М
Д
О
ОБ -
ще
е
мож е
сказати
кожній о -
газет,
щось негар-
юго пр о теперішні й німецьки й
ряд. але, прочитавши москов-
ска -
„;.:и: Ні, панове комісарі, з та-
кими паперовими доказами не
`содіть.
В Америці є
багато
або
по нашому:
пустий
гнів,
лежить
все
іти самопас.
легко па-
а
яка
має Обєднання?
ми, йому
як
ле-
самих і від нас вона