You are on page 1of 4

УКРАЇНСЬКИЙ ДНЕВНИК

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМОГОвоі ОРГАНІЗАЦІЇ .УКРАГОСЬКИП НАРОДНИЙ
УРЯДОВИЙ
ОРГАН ЗАПОМОГОвоі
ОРГАНІЗАЦІЇ
.УКРАГОСЬКИП
НАРОДНИЙ
СОЮЗ
В ЗЛУЧЕНИХ
ДЕРЖАВАХ
АМЕРИКИ.
ТРИ ЦЕНТИ. РІК' XLJI1. 4.21 . Джерзи Сіти, Н . Дж. , субота, 26 січня,
ТРИ ЦЕНТИ.
РІК' XLJI1.
4.21 .
Джерзи Сіти, Н . Дж. , субота, 26 січня, 1985.
V O L
ХШ
.
No.
21.
Jertey
City, N. J. , Saturday, January 26,
СЕКТА
„НОГОМИИЦІВ " Н
А
ПРИВЯЗАЛИ
ПРОКУРАТОР А
КОНГРЕСМЕНИЗА ДОПОШІ М
ЗАКОН
ВЕ%ЛИКОДУШНИЙ
АМЕРИ-
волйЦі.
КАНЕЦЬ
РОЗДАВА В
Н
А
ДАН-
Д
О
ВЯЗНИЧНИХ
ШТАХЕТ.
СІНГУ
ІОЧЬЗЛОТІВКИ.
Як подає польська преса, на
Волині шириться серед Німців
На
ВАТИКАН ЗАСОВУЄ СВОЄВОРОЖЕ
ВІДНОШЕННЯДО СОВЄТІВ
До
одного
з
нічних забаво-
що
вийшов
прокуратора Мек Емерія,
на
прохід
поза
секта
„HOROMHFTNIE V .
Недавн-
вих
ВАШИНГТОН. — По
короткій
палата
РИМ.
що Пресове
Бюро Ва-
в
Амеліні,
в
головній
оселі
проти
78
секти, відбувся з'їзд „ногомий
ов
мів
після шампанське вино. Однак
не
льокалів у Варшаві прий-
якийсь чужинець. Спершу
Д'облін, напали кілька озброе-
його
;иодей,
обезснлили
тикану передало
Журналістів
у
Римі
подати собі
вечерю, а о-
та зоволікли
до
авта,
що
про допомогову
акцію, що віддає
президен-
комунікат,
у
якім
й недвозначно
усталює
від-
ців".
У
ньому
взяли
участь
яло
на
гостинці.
Було
це
4
ношення Ватикану
совєтського
уряду.
Ватикан
около
800
осіб
з
Волині
й
з
вина
пив
сам, але
велів по-
долярів.
розділ
виразний, бо 10 демократів
ку, а 27 републиканців
НОВЕ ПОСЛАНІЄ
ВАШИНГТОН. — Президент Рузвелт вислав до
конгресу посланіє про загальні основи краєвої гос-
подарки. Спираючися на розсліди, переведені знав-
цями Краєвої Ради Народнього Багатства, прези-
дснт радить виробити постійну програму публич-
иих робіт, інтелігентне плянуванни вживання"землі,
води й мінеральних багатств та відмолодження
рільничої техніки.
дебаті
послів конгресу ухвалила 329 голосами
закон
гоїш Рузвелтови до свобідної розпорядимости
міліирди 800 міліонів
їіри голосуванню
сто-
ь
білий день. Привезли вони Мек
до
коміть
— О.фінор подає,
Товариству
ясно
до
різко відріжняє в комунікаті
ду.
відразу
народи
СССР
від
уря-
Полісся.
Головне
свято
це
:
дати
всім присутнім
ѓо
Емерія
Добліна та
привя-
на
партії
не
був
дуже
Для народів має співчуття,
а для
большевизмў
відбувається
звичайне
стям,
фордансерам
зали
головою
вяз-
голосували
проти
внес-
секти
літом, щоб улекшити
і ворожнечу.
Ватикан
міг
би
забути
пере-
зїзд
під-
за
внесок.
застосувала
водами. При кінці листопада м,
ном
прокуратора
смолою
до його єпископів,
міг
забути
жахливу
подорож
р.
відбувся зчерги другий зї'зд
жинець добув добре
ли
в невідомому
ПРЕЗИДЕНТА Д О КОНГРЕСУ.
єпископа
Дердінія,
мусів підчас
свого
пере-
‚ногомийців",
а
це
зприводу
портфель
його
кельнерам,
фондансеркам. Коли над ра
подали йому рахунок, чу
набитий
роздавати
і
став
Тоді
саме
не
було
на
священиків та епис-
заповіджеиого
приїзду
з
Ні
кельнерам, фордансерам і фор-
дансеркам
Виставлений
до
ничних штахет. Опісля обмаза-
тг
напрямі.
нікого
ні
вязннцею. Щойно за пів годи-
ни
та відвязали Мек Емерія. Здо-
гадуються, що це була
членів
ської републиканської армії''^
вязничному
подвірі,
перет
слідування й тортури, які червона Росія
би
який
бування в Совєтах висвячувати
це
може
копів
по льохах,
як
було
в перших
віках хрйсті-
меччини їхнього головного сві
ЮО-злотові банќно:
яиства; але
він
не
забути,
що комунізм
— це
тового
проповідника,
Розена
рахунок
за
прибігли
вязничні сторожі
відродження
поганства
ду-
Всі
члени
секти
зложили
по
на
зл. Тому, що чужинець пороз-
на
платив тільки 600 зл., а на реш-
ту виставив чек. Теж двом фор-
по
вечерю
і шампана
був
2,400
робота
ха
й почуття.
Рим
св. Петра
і' запеклий ворог культу
ніколи
комунізму
не
жертви
пили кі'лька
іі
за
зібрані гроші ку
штук худоби і хар
давав гроші,
рахунок
за-
„фашистівської ірляид-
кажеться 'у комунікаті.
І
піде
за
при-
чі
та
владили
в домі
молитви
визнаіггь,
тих держав,
буде
Він
грають тепер
чи
втрати і розрухи.
кладом
не
совєтський
акцію
що
звану „російську карту", рано
та
що визнали
уряд,
и
на
подвірю великий
бенкет.
але
завше
дивитися
на
їх
з
сумом
та
Три
відбувалося богослу-
дансеркам
виставив
чеки
відразою.
є
певний,
що
ті,
добросовісно
ЗНОВУ ЗАТОНУВ КОРАБЕЛЬ.
1,000 зл. кожній.
Як власник
НАПЕРФУМОВАН А
ЧЕРНИЦЯ.
на
так
чилося
дні
ження з проповідями- й покін-
ніг.
церемонією миття
льокалю,
так
і
пізно
матимуть
тяжке
розчарування
великі
СІ
10-тої години вечером, зударнлися з собою на пов-
нім морю, яких 5 миль від берега, американський
пасажирський корабель „Могоќ", чартерований під-
приємство.м „Ворд Лайн", та норвезький вантажний
корабель „Талізман" з лінії Вільгельмсена.
і'ЕРТ
(Ню Джерзі).
— У четвер,
коло
пів
до
мали
великий
сумнів
вар-
Ця
церемонія
відбувається
ось
як:
У
двох
рядах сідають
вилося,
чеки
були
пра-
проти
себе жінки
й мужчини,
фордансерки
за
тість виставлених чеків. Та ви-
що
шо
ви.тьні,
і
за
них
випла-
потім
жінки,
як ‚.чистіші",
ПАРИЖ. — Офіиор доносить,
що відомий
или
квоту.
Даль-
ють
ноги
„грішникам" і та-
ІС
належну
виявилося,
що
згаданий
„Могоќ" негайно
спустив лодки
та виладив на них
м
чином
.‚очищують`` їх
з
ВІДНАЙДЕННЯ НЕВІДОМОЇ ОПЕРИ „МАЗЕІІАЧ
ук-
раїнський композитор Е. Пономаренко віднайшов'ў
крамниці старих нот у Парижі оперу „МазеПй", в пя-
ужннець
це
багатий
Амери-
своїх пасажирів, котрих було 53. і моряків ‚котрих бу-
ло 107. Пів години по тім, як останні люди покинули
на
що з людей не `згинув ніхто. Лодки корабля вило-
гріхів.
анець.
Він купив
собі
у Вар-
дохо-
но-
150 прихильників, щ о при-
Іняли „хрест"
В
минулому
році,
як
тьох актах у видану в Бордо в 1892 р. Опера Ta.tii.to
була цілковито забута, а можливо й зовсім незнана
а
солідно з справжнім амерт-ікан-
розмахом.
шаві
дім,
його
купно запив
корабель,
він перевернувся
бік і потонув. Кажуть,
дять
вісти, секта
здобула
в українських
музичних
колах,
була написана
ґра-
вих
були
недалеко місця випадку та поспішили на ‚ратунок,
діставши від „Могока"'деиешу „Спасайте наші ду-
вили кораблі ‚‚Лаймон" та ‚‚Алтонквин". котрі
в ріках Волині.
з
Виленщнну.
РОЗІ
Воли
финею де Гран Валь. Примірник цей набуло Музич-
не Товариство ім. Кошиця в Парижі, яке вжив`ає
заходів, щоб улаштувати
сутности фахівців, Українців і Французів.
переслухання опери в при-
ГОСТРА
КАРА
Н
А
БАНДИТІВ.
ШІ" .
Перед
судом
у
На
морю
було
в той
час
коло
5 ступнів
зимна,
СУМН А
СТАТИСТИКА.
присяжних
Ілько
Романівкн і Василь Дол-
Феднк
з
що в серпні м. р. напали
на
Герша
Вони
мівників
ршмаря.
одна куля
Збентежеіи тим випадком
напасники
В Старому Санчі появилася
молода черниця і ходила по за-
можніших домах, збираючи ио-
жертвн на монастир. В місті ^
заведення Сестер Клярисок і
тому ніхто не ВІДМОВЛЯВ їй по-
жертв, тимбільше, що черниця
визначалася ще і вродою. Але
декому видалося дивним, щ.-
від молодої, гарної черниці
пахло сильно перфУмами. По-
відомлена поліція придержала
врешті підозрілу черницю і
ствердила, що це справді фаль-
в.і богомільниця, яка пода-
себе за Гелєну Зайончков-
ську, жінку сержанта з Бєль-
ська. Фальшиву черницю ареш-
товано, а більшу грошеву су-
мала при собі, скон-
фісковано.
ВІДНОВЛЕННЯ
ВИДАВНИЦТВА
‚‚МИ
ТА
Самборі
станули
Лень-
але
з
людей
відай
ніхто
не
простудився,
бо
рату-
порядку.
досліди
переведені останніми часами пг
людних фахових і доповня-
ючих школах у Польщі, кида-
ють знаменне світло на поши-
рений між молоддю алького-
лізм
На основі обчислень курато-
відсоток 'учнів, що курять,
доходить
Лікарські
И анкети,
УКРАЇНА".
вання переведено
в добрім
РИМ
(Італія).
— Оніфор
повідомляє
з
Риму,
кий,
Дмитро
та
що
видавництво
„Мй
та
Україна",
що
в Остан-
МОРЕ ЗМЕЛО ТРОХ МОРЯКІВ.
Гриць
Фірма, всі три
Дере-
ніх
двох
роках .
не
виявило
діяльности,
роз-
КЕЙП
МЕ Й
(Ню Джерзі).
У
ночі
з
середи
жиць,
часі видавати
нову серію
бро-
на четвер
буря
пер" три баржі, котрі
линві.
„Бервинглер`` розіслав
відірвала
від кораблика
„Пітер Го-
дім богатого корш-
пічне в найближчім
шур,
має зачатис я
книжко ю
п`ро Симон а Петлю-
він тягнув
за
собою
на
заліз-
маря
Ернств в Городи-
НЕ
ВДАЛАС Я
ШТУКА.
і нікотизм.
ру.
яка
Досі те видавництво,
яке засновано
з приват-
ній
Переїжджаючий
мимо
вантажний
паро-
стероризували до-
ної
П. Маінардія, випустило
чотири
хід
про пригоду кораблика. З місцевої стації
ної
плейн".
в
через поклад
довкруги
радіову
вістку
і
постріляли
рій
о
виплив
знайшли
пристані в Ѓдині,
під черда-
книжечки,
ініціятиви
а саме: „Европейська рівновага
та укра-
прибереж-
Підчас
при
старших річни-
питання", „Тарас Шевченко", „Гетьман Ма-
сторожі
виїхала
зараз
ратункова
лодка
„Чем-
попала
сина
стрілянини
в йогу Лень-
ках
до
25
проц.,
а
учнів,
що
їнське
зепй" та ‚‚Україна і католицька
церква".
Вона
підїхала
до
баржі
„Петі
Моризет"
вживають
алькоголю, до
8.3
без
грошей.
Один
Якіп
покинули коршму і
-
_
саме
хвилі,
як
морські
буруни,
перепилюючися
проц. На 500 просиджених у-
Холодний,
втекли в сторону Унятич. Тому,
ЮВИЛЕЙ ЧЕХА, ПРИЯТЕЛЯ УКРАЇНЦІВ.
(Чехословаччина).
Дня
31
грудня
баржі,
змели
в
море
одного
моряка.
чениць курили
12,
а
пили Ь7.
другий
Квартлєр з
що
ранений
Леиьчук
не
міс ті-`
Надвірної.
На однім італійськім кораблі,
з
укритих
двох пасажирів, що їхали
був
що походить-з Га-
Іцко
Кажуть, що хотіли
до
ПРАГА
1934 р. дожив
75 літ
свого
славного
життя прези-
з
бар-
жі через великі хвилі.
Прибережні сторожі не могли забрати людей
На їх очах море змело
могли тільки кружляти
з
знайшли.
сторожі
Найменше пють учні щкіря-
ще двох
Неаполю. Обо:;
промислу ,
а
і малярські учні, друкарі, інтро
ліґатори та лякерникн.
ног о
б
о
тільки
1.3
Медвежі. Тут
знай-
моряків,
а сторожі
довкола
дістатися
відставлять до дому.
професор д-р і. Ферстер, Писав опери, як
проц.,
найбільше
мулярськ
на осно-
баржі
в надії,
ню
їм удасться
виловити
моря
зме-
й
інші, як
теж
симфонії,
сонати
і
т.
д.
ві
тених з покладу моряків.
Та
їх
не
ПОКИЩО
НЕПРИЗНАН Е
ІМЯ.
дент Чеської Академії Наук, визначний музик і ком-
позитор,
„Дебора"
Його
великий і всебічний
проявляв себе
і
шайки. Присяжні
Видячи
свою безрадність,
в творчости
талант
на українські теми.
Від
1932
р.
прова-
судді
вину рідсуд-
одного
париського
ци-
иоплили
за
корабликом
прибережні
„Пітер Ѓопер", котрий
ра-
ПОМЕ Р
Н
А
СКАЖЕНИНУ .
кати, товариші лишили ного в
біля
його поліція, яка
ного зізнань арештувала ін-
членів
потвердили
трибунал
с
і
засудив Лень-
До
вільного уряду прийшов ЦИМИ
діом доносив,
що йому грозить затоплення.
ПРАЦІ
РАДУ.
са
на
В
селі
Пачултовіцах
біля
АМЕРИКАНСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ
ПОКИДАЄ
Федика
10, Должанського на
і
днями щасливий батько, що
на
6
Фірму
на
6
робітника Статте.
АВТОМОБІЛЬНУ
покусав
перед
кількома
юній, звязаних
І К'ракова
Гуру
місяцями
літ вязниці.
ВАШИНГТОН. — 80 робітничих
Праці,
покинули
пес.
Гўра
злегкова-
хотів назвати свою новонаро-
джену дитину „Мариною". Уря-
довець відмовився записати та-
мя в книги, заявляючи, ще
офіціяльно допущене у Франції
і імя „Маріне",
дить проф. Ферстер Товариство
раїнської Пісні в Пргізі.
ТРОЦЬКИЙ ПРО ВБИВСТВО КІРОВА.
ПАРИЖ. — Лев Троцький твердить, що чекісти
знали,
Прихильників Уќ-
Сталін добре
що буде
на Кірова. Що-
з Американською
Федерацією
повідомили
під
О
ПА -
президента Рузвелта,
що
вони
створену
жив
почали
яви
краківського
ствердили
поміч була вже спізнепа.
атаки
помер.
цілу пригоду, аж
недавно
ПОТЯГОМ
Д
його
в нього
виступати і
ЛЕСТИНИ.
А
є виключеним,
щоб
вони
про
те
все
були
а
не „Ма-
Автомобільну
ціль
єці відмовилися навіть говорити з представниками
ні
ним
Робітничу'
Раду,
бо
вона
стра-
параліжу.
Зголосився
сій граничній
Тому саме
щоб дістати доз
тила всяку
з хвилею,
як автомобільні
підпри-
шпиталю
і лікарі
таке замішання
вбивстві.
Не знали,
як
кому
в нього скаженину.
На чехословаць
стаиіі
но'м
ном.У
трох
нричіиившнс
відбули подорож зі Льво
викрили
під
ваго-
міжнароді
постиш
ріна ". Батько,
віл на зміну останньої букви в
цьому імені, мусить звернутись
до суду. Суд, згідно з приня-
тими у Франції` звичаями, йому
не відмовить, але справа про-
тя гнеться.
братися
до
і
суду.
замах
виконали і фінансували.
не
повстало
і
вияснити
Троцькому
І
як
це
Всяка
робітників
про
вати підписаних уже умов.
„БОСОМ"
ВІКНАМИ.
умови
праці,
не
схотіли
викону-
потягу
Львів-Відень
вбивство.
пришпилили
його
чи
Гўра дістав
сќаженний і
Жидів,
молодих
незабаром
НЕБЕЗПЕКА ЇЗДИ
ІЗ ЗАЧИНЕНИМИ
під
ваго-
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ.
ном,
ЗОЛОТИ Й
ПІСОК
У МАН -
ва
(460
к.м.). Вони
хотіли
НЮАРК
(Ню Джерзі).
— На омнібусі, що
їхав
ДЖУРП.
статись
до
з
були зачинені зприводу
затруїлися моноксидовим
Ню Йорќу до Питсбурга й Шікаґа, котрого
пасажири
з
вікна
ЖИД И
СТАЮТ Ь
СЛОВА-
гальні
пасажири були
жах
сильного морозу,
КАМИ.
ливому стані, без
газом, що виходить
ма-
Від
якогось
часу,
певно
шини омнібуса. Шофер „боса", побачивши, що де-
звернув
лі
та
виснажені, що не
силі
хто з пасажирів уже стратив притомність,
на Словаччині між Жи-
були
„бос" до придорожного готелю.
19 пасажирів були
Совєтська преса звідомляє,
що японська ґеольогічна екс-
педиція викрила на правому
березі Амуру на просторі Ман-
джурії великі поклади золото-
го піску.
ді
Палестини. Нелє
в
обуви, в по-
дертих одягах і такі перемерз-
в
промовити слова. їх від-
ставлять назад до Польщі.
рух,
який
прямує
до
в півпритомному стані. їх треба було виносити на
вулицю й привертати до памяти. 16 треба було таки
Творяться
союзи,
як
чистит и
ЗВІР У ЛЮДСЬКОМУ ТІЛІ,
ВУЛИЦІ.
відставити до шпиталю. Один Мурин,,що їхав на
„босі" як портер, помер.
З ПРОЦЕСУ ГАВПТМАНА
Перед
золочівським судомі
В Самари
околиці
міста
мі- j
з
ляду на заграничні події, за-
чався
дами
звернення до словацької куль-
турн.
прагнуть довести до того, щоб
в
вживали -словацької
сць
Жиди
і
приватнім
життю
сцевий совєт скликав конфе-
реицію для важного питання:
мови
за
мадярської.
ФЛЕМИНҐТОН
(Ню Джерзі). — В
четвер
про-
кураторія
нарешті
покінчила
ПАВУК,
О
МАЄ
ГОЛОВУ,
і оборона
почала
доказувати невинність
кликати своїх свідків
обвинува-
обвинувачений,
Щ
ПОДІБНУ ДО ЛЮДСЬКО!.
і
більше: самі чекісти
вже
заздалегідь поінформованими.
по
арештовань
Тому
троцькістам.
ЧИСТКА
МОСКВА. — По цілій території Совєтів пере-
водять далі партійну чистку. Виказує вона наглядно
величезні недомагання цілого урядового апарату. В
Узбекістані на 43,000 членів комуністичної партії у-
сунено з партії 13,000. Виключають за ухили в сто-
р'ону троцькізму, за „буржуазно-кулацьку психо-
льоґію", за „легке" життя, неморальність, бюрокра-
тію, а далі за крадіж, спроневірення, саботажі: А
навіть за те, що партіець надто часто жейився. Ось
один женився аж 7 разів на протязі 9 місяців, вйко-
ристовуючи працю своїх жінок і вписуючи в свою
користь 1,792 робучих днів.
ПеревеДегіо теж радикальну чистку в Узбеяі-
станській Академії Наук. Посѓуплено з нею, як ка-
жеться, таксамо, як з Всеукраїнського Академією
Наук.
підозрілих у націоналістичних" симпатіях.
Як в одній тоќ
і в другій усунено
Всіх упіеттйх,
яких
було завсіди багато
ченого.
Перший
зізнавав
рамий
Бруно Гавптман.
замітачів. На конферен-
ВТІКАЧ І
З
САР И
ФОРМУЮТ Ь
ФрАіШ 'ськ Ш
Вій говорив,
що
дня
1 березня, коли викрадено
приїхав навіть делегат
із
ЛЄҐІОН .
дитину Линдберга,
одній будівлі,
потребують.
він
ходив
шукати
робити
на
ПАРИЖ. — Франція корИстае з НаТОДК, що те-
але
йому
сказали,
що
робітника
не
гигіенй міст. На першому місці
стояла справа чищення вулиць,
на
болота й пилу. Зібралось чи-
мало
цію
Самари, славний вуличний за-
промову
риторію
Сарй покидають
ті,
що
були
пр'оти Гітлє-
Вечором,
коли дитину викрадено :
він
В одній китайській провшці
знайшли цікавий рід павука,
йото кадовб малий, а голова І
надмірно велика і представляє
собою подобу поганого люд-
павука є
ського облича. Лице
ра
й голосували,
щоб
та
земля
осталась
далі гїЬи
був
у
жінка працювала як послужниця.
ресторані
Фредеріксена
в Бронксі,
де
його
)тй
Мітач. Він виголосив
сам показав, як треба‚заміта-
вулицю. Заграла орХестра.
На другий день були великі
присяглих ставав 23-літній Іван!
Борис з Гаїв Кудннівськнх, що
в травні м. р. заманив до ліса
свою 8-літнто сестру Іваниў ѓ
вбив її ударами молотка. Од-
ночасно вбив теж ЇЇ 7-літнюІ
товаришку Стефанію Патлевич,
щоби позбутися свідка. Сестру
вбив тому, щоб дістати відро
дичів її.частину маєтку. Аре
штований звір у людському)
тілі, пробував удавати умовўі
недугу, але лікарі не признали
Його умово неосудйИм, наслід-
бліде, як в умерлого, зате бро-
ви
уста білі. Цьо-
молоді й здорові,
зяписує
їх
до
Чужинецького
Покликані на підтвердження
цього
свідоцтва
справоздання на тему „геть ізІ
го
одному китайському науково-
і ніс гарні, а
цікавого павука передан'о
Франції. Тепер Франція бере тих утікачів', я`кщб ВОйи
й
що служить
що Німці це найліпші
Легіону,
в Африці.
Французи,Кажуть,
Фредеріксени,
хлібодавці
Гавптманової, заявили,
брудом''.
А' ў великому
місті ком чого душогуба-засуджено)
жОвнірй в Лєґіоні.
Тепер гЬ-
що Гавптман приходив
кождого дня
по
жінку
до
Самарі, яќ і раніше, вулиці такі
на провінції.
15 літ вязниці
Івтратою
на
з
10-літньою
му інститутовн.
тові нарекрутувати
цілгій
полк
з HiMijJ.ii.'
ресторану
та
певно,
що він правдоподібно був
і
1 березня;
самѓ брудні, як
горожанських: „ прав;
`
п
л
л
чи він був
цього
вони
не
могли
признати.

"SVOBODA'v (LIBERTY )

FOUNDED 1893

Uiruaiin

newspaper published (Uiiy except Sundiyj and holldiyi

tl

Owned

81-83 Grand Street, Jert-ey City, N . J .

by the UkrtlBlin

National

Association, Іде,

Edited by Editorial Committee.

ered u

on

Mirch

Second Class Mill Matter it the Post Office of Jersey City, N. J .

30, 1911 under the Act of Mirch 8, 1879.

the Ac' of October 3,

ІЇБРЕДПЛАТА:

Поодиноке число три центи. рік На гів На

(з англійською

of

1

SUBSCRIPTION

One

Three

Friday's

yei r

RATES.

centa a copy

і

року

трв місяці

56-00

S3.25

Ял о

5

4-0237.

О

P .

Issue

(with Ukrainian

Weekly):

1

$ 2.00

Rate-:

4-1016.

Число з шгтниці На рік На Ситі На пів В Джерзи року рік За Тел.
Число
з
шгтниці
На
рік
На
Ситі
На
пів В Джерзи року
рік
За
Тел.
.Свободи":

частю):

Адреса:

Щ

і Заграницею:

f

-

.

Foreign and Jersey City year months

One

Six

Three

months

BOX

BErgen

N .

Союза:

У

.

Н

346, JERSEY

CITY.

J .

оголошення редакція не відповідає^

" Тсл.

BErgen

"SVQBQDA",

ЗАКОН, ЧИ СПРАВЕДЛИВІСТЬ?

1 8 літ минає

від часу, .як

тог о

часу

доказан о

бул о

понад

Кілька разів уже пробовано звести

кождим

разом

ці

За кождим

наново

стейтовий

разом

закон.

відклики

зведено

Пробовано

що він не має

цю

справу

вперед

має

Уже тюрми в Сен Квентині, в Каліфорнії, закрилися з а робітничим організатором, Томою Мунієм, котрого суд засудив на досмертну вязницю як виновника ди- намітового замаху підчас паради воєнного приго- тування в Сан Франсіско. Від

усякі ро -

брами стейтової

зумні сумніви, що присуд видано на підставі криво-

і заговорів кураторією серед ѓістеричної атмосфери, що витво- рилася при вступленню Америки в світову війну. цей дорогою відкликів д о стейтового суду Каліфорнії, за нащо. чинати дозволяє відклику до найвищого суду Злучених 7іержав. Цей суд рішив влади

Тому Мунія,

але

суд відмовлявся розпо-

справу, бо , мовляв,

між свідками іпро-

присяжних зізнань

присуд

ні

на це йому не

нарешті

віДмовно. Су д

вирішити

таки

відклик тепер найвищий

заявляє,

бо,

МОВЛЯВ,

звільняти

НАБІЖУ41ТЕМп,

СПРАВДІ?

ПАМЯТАЮТЬ

ЧИ

судом, ти питанння, крав дитину Га гато що ли Гавптмана ріжних місцях і ситуаціях. лробува- самопевність цих о тому, але зви- іи- ще впертіше за- справа вони

вперше за-

, Перед

щ

о

має

ріши-

ви-

чи Гавптман

летуна Линдбер-

її вбив, стає

ба-

й при тому

прокураторських свідків,

пригадують собі, що бачи-

в часі злочину

и

Адвокати оборони

ли захитати

зізнань

про події,

лися

три роки

щ

трапи-

чайно цим тільки добилися

висила-

були

Раду

вж

е

і

на

о

осени

доку

1932

ро-

щ

о

о

го,

щ о свідки

певняли,

саме

щ

о

так, як

являли.

мається

НАПЛЮВАТЬ, ТАТУ, НА

ОКО: КРА.ЩЕ ВДАРИТИ ШНУРОМ.

Замісць бавитися

одна

в довгі

ро-

нюііорська

зумуваиня,

газета вислала

репортс-

на цікаву спробу. Дала во-

свого

ра

репортерови '

у

фотографи

Ќрейтера,

судді

1930-тім

році,

нюйорського

що

нюйорського мейора Ля Ґвар- дії,

шого голови

форда Тогвела

бандита Подср - судити за своїй до колишніх сусідів Линдберга й, показуючи їм фотографії, пи- не

котрого

дм'тшіи Линдбер-

га.

надзви-

чайяо повчаючиіі. Ріжні сусіди т псині, шо ВПНИ в наміра- один автом, зна, чи не з драбиною. По -

бачив,

хто

ми.

околиці з підозрілими

бачили

то

розпізнавали

другого

пропав

Джансона, був-

генерала

„Найри",

Рекс-

тросту"

„мозкового

з

президента,

жая,

те,

Капон е

котрого

т

а

Івана

мають

щось заподіяв

щ

о

жінці.

Репортер

підходив

тався

їх, чи

з

цих

бачили

лютсґ

вони

у часах

викрадення

Вислід проби

й були

бу в

одного

їх, як крутилися

Мейор

а

Л я Гварді ю

о

ти:

як він їхав синім

дспжай був а жено генерала Джансона: один о

ловік

сусід

теж

у ті-"; ОКОЛИЦІ,

Не в Европі. Найгірше обтя-

„я

цею".

то

сказав,

тут

іщ

щ

е

вийду до

чо-

коли раз нього з рушни-

появиться,

цей

память лю-

динн

два

кнх людину. Ч и справедливість ио-

Така достовірна

пр о події,

щ

о

роки тому.

свідоцт в

сталися

Н а основі та-

мається

вішати

МРІЇ КАРПА РАДЕЌA

(Собельзон),! стрільцями вдарили в листопа

Карло подьсько-німецький комуніст жидівського прихильник зрадив тепер пише в московських га- зетах ку. літики ціяльну мовою.

в Москві видають спе-

справ закордонної по -

політи-

Сталіна,

Радеќ

ді 1918 р : на гетьманську вла- ду пр суті московською, та на'ні- мецьке військо, наскільки воно помагало Скоропадському. Щ о

Петлюра сидів 1918 заарештований Він щ о Петлюра й союзниками він не вважає Він оповідай письменника не повинен

цієї

правду.

роду,

недавній

Скоропадського, яка була

Ц

саме

тюрмі, -бувши

Німцями,

Рйдек н е згадує.

хоче доказати,

вона Німеччина

від Для

були

мети

історичну

кує,

р

.

як один з героїв

російського

Чехова: „Цей

існувати".

Б

невигідно.

факт

о

п.

Троцького, якого

для приязни

про заграннчну

Дл я

‚Журналь

газету

Називається

часу,

як

француською

е большевицька '`'на по- літиці пішла слідами царів і союз Коли писати політику, то доводиться згаду- вати також про Україну. Ад-

склала

ня

того

де Моску".

Москва в своїй заграяичній

із Францією.

про заграннчну

жеж Україн а — це „головн а не- безпека на теперішнім етапі" для большевицької держави. Не минає України також К. Радеќ. „Московськім Дневнику" з

22 грудня 1934 р . знаходимо

його статтю під замітним на- головком: ‚‚Нездійснені мрії". мріями'' на- ідею ської` самостійності!. Радск бе реться „доказувати" закордон саме Ўкраї бути не

зиває

У

Нездійсненими

п. Радеќ

ним читачам, чому

ўкраїн

па не може і не сміє залежною державою.

Радеќ

оповідає

Дневнику"

ні

защо

в

відділятися

Щоб

догодит и

свої м

новим

„приятелям",

він

вав

рими бандитами", Радеќ нагрі- ває стару юшку: виписує відо- ісенітниці, щ о нібито укра- їнська справа — це „закордон-

Перед роками Україна була для боль- шевнкіз „інтригою англійсько- рранцуських капіталістів", а на цько-польськї імперіялі-

тепер

Французам, яких е інакше, як „імперіялістич,-

ж

е

зовсі м

нтрига".

їх

недавно

місце

н

нази

кількома

стали вже

Радеќ не абищо. Він — „зна- вець" української історії! Як він
Радеќ не абищо. Він — „зна-
вець"
української
історії! Як
він
пиш е
„історію
" українськ о
го
визвольного
руху?
Дуже
просто.
Оповідаючи про
при
хід
німецького
війська
на
У
-
країну
в
1918
p., Радеќ
зазна
чує
пр о
т і події :

імпе підсилим селян мас на У невпинну пар тизанську боротьбу проти оку паційної її Петлюри, `що німецьке мусіло Україну`' Так

проти

країні, які вели

ських

до

ріялізму

такої

німецького

на

міри

заході

спротив

і робітничих

німецької

прикриття

якнайшвидче

їнську

Що

українськими

„Поразка

армії ті

— банди

військо

покинути

у Москві „укра - історію"! правда, сам е

пишуть

ми знаємо до б

Петлюр а

ї'ї

інш і

січовими

у ќраЃйські революціонери разом з

ре,

ців,

ший

Так

бо

„Лиш

і

го націоналізму

національні імперіалістичні по і ці мріями їм лишається нічого. Коли во- говорили то стала Поляків, кождого, хто пер- и

мрії,

кровителі

дрібнобуржуазного українсько--!

недобитки

останні

можуть

поза

цими

та їхні

леліяти

пр о незалежність

це значило,

кольонією Нім

що б тільк и про

В . Н.)

українських

були

п . Раде ќ допікає у-

справа Москві,

коли

доводиться

хапа

проти у

визвольного руху.

в зем-

щ о називалиїї- „М а

українська

єдину

на сві

ідея

во

н мрії

нероз

інтер-'

що б

м

шанується, і т^му

прав не

„Справа

на д тими

Союз а

кож

перед

ці дрібні переслідування У - країнців припиняються. Для

які остан'ніх кількох мі-

протягом

і.яців".

наступає вичислення де - випадків прав чинників.

слені випадки були проголоше- і українськими петиції:

цеї держави (Англії) до- вісти, усе ще знаходяться

бо

польською

приміру

владою не

подаємо низ -

мали

міс`це

надуживання

або

зі. сторони

Вс і вичи

в соймі

піднесені

послами. Далі в

щ о сотні

(в ' Польщі)

і

концентра-

Між Українцями

занепокоєння, б о

обставини,

без слідства

Націй. Перед

випадків,

Тут

сятьох

меншостевнх

урядових

в пресі

До

ходядь дальше

Українців

о недавно цінні табори. слідно велике тих таборів, де панують ду гострі особи неозначений нас.

еться

же

до

щ

заведено

у вязницях

вже псредшс предметом петицій до С ріж - в справі української в Польщі; події, щ о в

мали

справи

Подібні

Союза

юза

Наці й приходил и

петиції

мсишости

1930 Адь

мент

кований

пада

ред

ку,

портер,

суд:

(офіціяльний

в Польщі

місце

року

у Женеві дня

ЗО січня

Раду

ч. С741. 1931. 1, опублі

15 листо

1931 року), прийшли пе

дня а вирішуюч и т у справу , р :

л. Сато, дав такий

„Мушу

висказати

свій жаль,

що

шкодування

жертв

стали предметом надужнть лорд комітету, справу „Поділяю який ський вання зпоміж

предметом

ст.

був одноголосно Радою Союза Напій, в іме- але хоч пройшло від тої хвилі ніяких здійснити згадані пропозиції. „Коли справі Союзові! Націй дня

пороблено

вже

включно з п. Залєським

принятнй

налужить. (Порів. С . 66 сесії) .

ту

думку

лова

польський

зпоміж

„Опісля

уряд

для' тих

не дав

від

невинни

населення,

Сесіль, як

який

постави

сказав

рапортера,

поль

відшкоду

жертв

які ста.

невинних

під обрали,

внсказує

уряд

для

не

жаль,

да в

населення,

18 прот.

„Рапорт

Польщі,

два роки

зроблено

мір, що б

пригадку

Ітиі законів не придержуються і

тих е дуже важним, щоб перевів доходження. повинна прийти та- Рад у

Націй ,

ми

цій

справа-

Союз На-

України,

Україна

прийде ,

(говориться

маломіщан"

адміністраторами".

мір-

інформу є

Україну. Таки

Радекам

світ

РадеКови це

„Москов

про те,

тепер

від

не

хо -

своєї

Росії

царі,

всеж

Радека

дільну

про країнська К. тись таких аргументів країнського Ховали Україну глибоко лю лоросією", якій не жити а скресла. Н е здійсняться про СССР. Московська домовина Укра їни розпадеться і вільна Ўкраї вільного,

ті,

ськім мовляв, украї'нські робітники й селяни уть

.спільної батьківщини' ', СССР. від хотять, иа думку Радека, тіль- українські „малі міщани", та їх дуже мало; вони вимира- ють.

України

Відділення

на власне

д о нового,

незалсжнього життя.

В.

Н.

АНГЛІЙСЬКА ПЕТИЦІЯВ УКРАЇНСЬКІЙ СПРАВІ ДО ПІТИ НАЦІЙ

Кільканацять англійських по-

ів

та ріжних осіб висл`али дня

29

цій країнської меншості! в Польщі.

двацпть чотирнацять по- послів. З під- нале- партії, три лейбур, а один незалежний. увагу

В на зміну польської конституції, яка му увійде втратять зовсім можність мати у говориться заяву 13 вересня

в цьо-

осіб,

слів

писаннх

жатв д о консервативної

чотири

о

д о ліберальної,

м. р . д о Союза На-

в справі у -

грудня довш у

петицію

підписали

Петицію

тому

в

та бувших

послів

петиції

має

бути

році,

чотири

звертається

вирішеною

д

на те, щ о коли

і

життя,

в

вона

то Українці

заступників

сенаті.

Далі

неві

петиції

в

міністра

Бека

в

Ж

м. р. відносно

договорів,

скільки

зілюстрування,

е

про

ні, ЯКИ) Польща не бажає більше при- знавати. Для дрібних

меншостевнх

я

„Одною

нованих

переслідувань прихо

днться терпіти українській мен

в Польщі, наводиться t як СЛІЕ коли поль-

ського уряду не є в ніякому ра- зі

в

він

міністра

шості петиції стоять
шості
петиції
стоять

десять

прнмірів,

у суперечності

д

Бека

Женеві,

щ о „рішенн я

заявив ,

о

о- стануться під охороною основ- них

меншостей.

звернене

законі в

проти

Вони

інтересів

т`і надалі

Польщі , як і ѓарен-

говори-

сказати

н

з

змін

тують меншостям мовні, нащо й

тість перед законом". Попнжче

в тенню переклад петиції. До Генерального Секретаря Союза Швейцарія. „Шановний Пане! „Ми, ємо звернути Вашу увагу иа

отсі справи, які відносяться д о

української

ші:

ріі

нальні та релігійні права

подаємо

Націй

скоро

у Женеві,

нижче підписані, бажає-

меншості! в Поль-

26 січня

1934

внесені

„Дня говорював польський сонм і приняв більшістю голосів (ріж- ні опозиційні ўгрупування здержалися від голосування)

року об -

деякі зміни в польській консти- урядом і які мають бути проголоше к

цього,

туції, які були

припускаємо , 1935 року. точок є, щ о виборцями

протяго м

цих пропо

до

ті орде ру „Віртуті Мілітарі" або „Хре ста Незалежности". Така поста нова від бранля сенату. „Нам здається, ведення такої зміни тивитись арт. 7 договору, під- 26 січж

особи,

пату

нового зреформованого се бути

зможуть

які є

тільки

в посіданню

всіх Українців

виключає

участи

в виборах до

щ о намір

буде пр о

писаного у Версаю дня

Дер жава.ми Америки, Бритійською імперією, Францією, Італією і

Японією з одної сторони

Польщею з другої, в якому ска

зано', що „всі польські горожа-

ни'мають бути рівними перед законом і мають користува тись однаковими цивільними без ріж- чи ре.іі

політичними правами,

ниці на расову, мовну іїйну приналежність".

1919 року між Злученими

щ

е

над-

Ка-

„Положення

мсншостевого

населення

Польщі

п о заяві

стало ще

п. Бе'ка,

справ за-

своїй про-

міністра у

який

Націй 13 вересня

польського

кордонніх,

мові

1934 року заявив:

в Союзі

три

в життя за-

гальна стема охорони меншостей, міѓ є змушений спів-

праці

вами

як Польща переводить охорону меншин.

підчеркувати,

польського уря не інтересів є стаиуться під охороною осиов-

иих

звер-

ду

меншо-

й надалі о -

стей. Ці інтереси

нене проти

„Доки

не ввійде

й обовязуюча

усякої

всіх си

уряд від сьогодня

відмовитися

від

міжнароднім!! устано відносно нагляду над тим у

Не

в

з

потребую

ріш`ення

ніякому

разі

є

себе

Польщі , як і ґаран -

тують меншостям мовні, націо- права, рів- законом-'.

наведених при-

налЬні та релігійні

ність перед

законі в

З понижче

ні

стейтовий суд Каліфорнії. Це є тяжким поличником для стейтового суду Каліфор- нії, що все відкидав заклики Мунія переглянути на-

рішення найвищого суду Злучених Держав

HQBO

виразно

несправедливий

присуд.

Найвищи й

не обмежився голословним відосланням справи до - становище, що , мовляв, її суди не мають права „розпочинати нано- во справ, у котрих поповнено судовий обман". Найвищий суд Злучених Держав каже, що, не роз- всетаки об - доста- вузького по -

точної причини для приняття гляду".

становище суду Каліфорнії вузьким щ цьому судови лекцію про конституцію стейту Ка- ліфорнії. Найвищий суд Злучених Держав не то, що не може знайти ща що найвищий суд Каліфорнії є законом обовязаний за тим, чи не нарушено в чому справедли- й реводити в життя кожде право, котре прислугує людині иа основі конституції. Це ліфорнії змазати з прапора стейту найгірше тавро, яке стейт колинебудь мав, тавро вбивства справед- ливости, яким був присуд робітничого лідера на основі зізнань куплених кривоприсяжників.

е

поглядом, найвищий суд Злучених Держав дає

суд

до стейтового суду.

гану Каліфорнії за несправедливе

Він іще

й додав

від себе

глядаючн широко цього питання, він

межуеться тим,

що

Назвавши

скаже, щ о він не бачить

такого

станови-

сти".

ніякої правної основи для

найвищого суду Каліфорнії, але навпаки, бачить

дивитися

вости.

пе-

Стейтовий суд має обовязок стерегти

може нарешті заставить стейтовий суд Ка-

В.

Будзиновський.

ШЛЯХОЦЬКЕУХО

(Історичне оповідання).

би ського, або його доньку, щоби і і донька був знай- лиш

цінніш:

щезли.

ти. Шубинськнй

Райфур-

Припік

сказали,

вогнем

де золото

срібло

сховані, та батько

І їх не годен

забрав

на свої вози

і покидав

одяги, кожухи і упряж. Решту

з бул о

щ

того ,

в дворі , не ВИ-

о

платилося

наїзник те була на обійстю. Біль- була зве- в рогах. Люди Шубинського по- мо- сто- ви- Один ве- коло дво - ньо - з серпами і гурток косарів. Зжа- ту ли на одно місце 1 зараз моло- в Шу- бинський привів двіста хлопів пшени- привезені вантажили иа вози. велику силу

цю

полі

тили. Ся робота

го

обо -

робота

ша

аена

мав роботи,

ие багато

брати' самім

в

Коли

дворі

то за

збіжа вже

часть

і

стояла

на тоці

розтягали обороги

і стали

лотити. І д о оборогів,

яли

в

полі,

щ

о

Шубинськнй

слав молотільників.

ликий

лан пшениці

ра,

щ

е

бу в

н е зжатий .

Н

а

кинулися баби

й

дівки

і скошену пшеницю зноси-

на тоці

і

Ішла скоренько,

б

о

ціпами. Вимолочену

з

зараз сипали

міхи

і

Таку

в

на рода, я-

. (4 )

ку

ськнй, треба було нагодувати коштом Баби Шубинського стали різа- гуси,

Шубин-

собою

з

очевидно,

привів

довжинќа.

я

к

лиш

тій винна залежати 30 липня 1934 року, директор вправно прокуратор
тій
винна
залежати
30 липня
1934 року, директор
вправно
прокуратор
меншостевої секції Союза На
ЦІЙ
кат
обдурить
як
адво-
присяжних суд-
від того,
чи
відповів :
дів?
„Приняття Радою
рапорту
згаданій справі, яка була пред-
ПРАВА
В НЕБЕЗПЕЦІ.
ложена
рапортерови
ЗО січня

за

932

року, закінчує доходження не перед- предложень, які вима

тій справі. Рапорт

в

виджує

галиб дальшої акції". (Лист ч

4X1871X519

року).

„Хочемо

на пінію, рапорт, виключає хоч сподівання

принято

прння

о

щ о одноголосно

18 серпня 1934

те,

щ

о

з

тут звернути

увагу

приймається

коли

згаданий

дальшу

в

ньому

повите,

дискусію,

також

і

відшкоду-

виплати

але рівночасно

виповнення

то виглядає

що , як

вання,

дається

акції, Рада замикає

сти шости,

охорони

не жа -

сподіваної

на

те, ще

двері для можно

української мен

признано, по

терпіла кривду. Дозволимо собі поставити пропозицію, щоб Союз Націй 'зарядив доходження, чи це ви

силаючи окрему місію, чи яким

іншим способом, щоб провіда- ти про положення Українців V Польщі. ‚Рада Союза

Націй не повин- нема меншости в о ложення є вдоволяюче; це рад- ше вказує на збільшення ре- перед поваж- ними репресіями Українці в Польщі бояться ризикувати, висилаючи: петиції.

пети-

цій

на думати, що

коли

від українсько ї

Польщі, то це означає,

щ

пресій. З боязни

по-

,Ми справи озом Націй скоро й докладно". (Наступають двацять підпн- сів) — ІУКБЮРР,

сподіваємося,

будуть розглянені Со -

щ

і

ц

і

промову за осно- правління д-р Николас Мореіі Ботлер, прези- дент

снтету, котру він виголосив о-

ноді на'зборах

Ќлюбу

Титул для промови вдалий, б о пригадує якоїсь правління, реміна рівнається утраті якихось прав. Ботлер

форми

Н

універ-

ви державного

про теперішні дебати

Так

назвав

сво ю

Колюмбійського

в

Иорку.

ю

всім

БОнќирського

справді

тим.

переміні!

що така пс-

передовсім

що хотілиб

свої дум- ал е він що основи амерн- правління зясували ділання на життя вони зректися на випадок ие- основ

видно має

'ки

тів

жають

канської

щоб

собі,

ріжних ділянках

мають

пр о ц ю справу,

би освідомити тих,

змінити

форми

докладн о

вони

яку свободу

нині,

а якої

би

хо -

ба-

вони

мусі-

демократичних

реміни на деспотичні. поводяться думаючі лю- в справи о тільки

ди.

глибоко

Так

Недумаючі люди

вг.тядають.

не

найбільше, їх цікавить побачити, хто виграє. не прилучаться. цей Жид волюційній анекдоті, по

нього

Хто

Як

виграв

би , вони

у російській

щ

о

Києві іі кричав:

Щ

д

о

рс-

біг

„Наші

війська входять до

„А

„Та

міста!"

наші?" —

хто питали його. ті, щ о входять до міста".

це такі

ського двора. — Так було відразу — Я пановн сказав би щось,
ського
двора.
Так
було
відразу
Я пановн
сказав
би щось,
ти! Отже
ти
хочеш

та

в чотири

Шубинськнй

очи.

відїхав

кроків на бік, гайдук ним.

пару

пішов за

— Ну, кажи! — крикнув, ко- Вже

гайдук далі мовчав. — тебе.

ли

ніхто

не вчує

пан,

Мій пан, дуже недобрий - — Я хотів би покинути

— розпочав

гайдук

мені, де вони?

Де наш

пан

Знаю

коли

окружляли двір, то

ще

ну. Зате

віялася,

їхали.

скажу.

ваші

лиш

скрився,

не стільки, щ о

пане, вже

пан

е

наш

зба г

панна п о

гайдуки,

бу в іома . ЯІ ' втік , куди

знаю,

заки

ви, пане,

в

— поважнішим

сміло. тн кури, качки, індиків, його і знайти собі іншого, ліп
сміло.
тн кури, качки,
індиків,
його
і знайти собі іншого, ліп
пантарки. Хлопи
різали' бара-
пів,
телята,
свині. Непорізану
шого пана.
може
—- Ти
я
худобу зганяли
докупи, щоби
той ліпший
гадаєш, що то
пан?
забрати
з
собою д о
жи
Коли
вже
не було
Шубина
щ о жати,
вже
Ая, пане!
—-
І ти хотів
би в мене ста-
молотити
і різати;
коли
ти
за
гайдука?
всі
стайні,
хлів и
і
куч і
світили
Ая, прОшу пана!
пустками;
люди
Шубин-
приказ до повороту.
коли
'його
Я
вже
поїли
порізане,
Райфурського, б о
ський дав
Попереду
пігнали
худобу, за
нею
пішл и
з
ним,
та ще
воз и
не вичищеним зер-
вимолоче-
о
добрий пес!
Шляхтич вихопив зза хо-
паличку, яку
чиш,
Лиш стільки? Вертайся до
зараз поба-
у
щ
на таких
як ти,
і
ляви пружисту

сміло!

ліса

ном.

з Дорога полем, то лісом. у лісю, з кущів вийшов гу ко поклонився Шубинському і, мнучи в руках шапку, дивився о

на

увійшов

ція

Позаду походу ішла мілі- самим Шубинськнй .

до Шубина ішла то

Коли

на

похід

під-

на доро-

чагарник

мав`иа коня, і стягнув гайдука через плечі.

Гайдук

панни,-

скривився, та' не ві- J

щ е раз? — спитав

дворі, то

в

хто з нас ви-

пана а-

не пожалує, —

нашого

т

о

дійшов.

Може шляхтич.

Пан, як були нам, що явить скриток бо

сказали

плаксиво гайдук.

відповів Шубинськнй всуваючи паличку назад

розсміявся

і

в хо-

гайдук Райфурського, низь-

такий,

-

— скажеш? —

нього

як

щ

'

хоче

щось сказати.

Що ж ти мені

чи,

щ

Шубинськнй,

вгадую-

загадав Прода-

гайдук

спитав

б ти Йому якусь тайну райфур- ляву, сказав:

Шубинськнй

гайдуків

і під

пішов

з

Славка

Кудиж повіялася?

Як скажу, т о мені д о фурів не вертатися.

Рай

д о себе.

Візьму тебе

Панна

на гриби.

пішла д о сего, з

Пішла

там

двома

всі

в зрубі.

дівками. Вони ще їх бачив. Сидять

— Веди мене!

— Щобй не втекла, треба би, щоби два линники і зайшли ззаду.

чотирох зрад- у зруб. О- виполоти- Аж які то

ника

кружили малинник,

ли дівчата

пер

Татари

Шубинськнй вивів дівчата на дорогу. Приказав Славку на

ЇЙ те, щ о боронилася. Посади-

посадити

гайдуки обійшли ма-

взяв

проводом

ними

і піймали їх.

побачила,

те-

на ї х двір.

напали

віз. Н е

помогло

ли її силоміць. Щоби не втек- ла, віз обступили.гайдуки. ХДЧЛАЩЄ будеі.,

мірів можна побачити, що коли п. шостей стоять під охороною основних законів Польщі, то

Бек каже,

мен-

щ о інтереси

g

СВОБОДА,

СУБОТА,

26-го СІЧНЯ, 1938. `

РУХ

ПО

Секретар

ВІДД Ш

БОСТОН,

У.Н.СОЮЗА.

У.

.

жадає, а ста. Адміністрація же може В фатальні. про мови. В ночі, ся нас дощ

не

ані

полагоджує

але

говорить,

старо-

тим` ду-

нічого не

все

(Надіслане

пізнала

життя.

не

БРИГІДЌИ

до „Свободи" українською студенткою, щ о вийшла з тюрми).

т.

я

очах світі, а десь

на

вязнів

підсвідоме ба-

цю незу

поз-

моло-

й тратять

від

того

це давній

обіймає

будинки:

„шпики", по вязничиому „хат- раки". Зпочатку жартівливо- як я чуюся, служить кримінал, чи не джусп на „одинці" і т. п. По- світа, волі: чи не жаль, чи треба бу- ло наражуватись і т. п. відділу

тім легке, нагадування

іронічні запити:

як

прн-

скор о

з

стадії .

носить мені вечерю. З того вйо-

шу,

шніЙ вигляд не вернусь. Зараз на вступі за- жахливий. о

значують мені

тревання

жить виключно

скорше

тим

не.

Ключник з мого

щ

о

д

о

скорше

„келії "

вж

е

шпики,

буде

о

щ

час зале- від мене. Чим д

вини,

покіиче-

все

переслухання

признаюся

М

минає. Переслухуют ь ме-

Час

и

не постійно два шпики, одначе

ті самі. Вони з.міня-

не завжди ються-що кілька віпочивати. Пройшло кілька

годин і йдуть

вели

дл я

є малень-

виирова-

діла

днів ностороннім) на тему політич- ного й економічного положен- Українців під Польщею, в Совєтах, в Румунії, в Чехосло- ваччнні, в Америці, про куль- про історію з

по-

наро-

окре-

туру, мистецтво,

на говореній (од-

і ночей

Польщі

і

яснениям,

щ

о

зможуть

України

обидва

ніяк

зі іти ані розвиватися, то що спеціяльио Українцям по-
зі
іти
ані
розвиватися,
то
що
спеціяльио
Українцям по-

д

будинок

від

і

о

48

з

В

„доброжичливої" під-

„бать-

ківські" перестороги, пригово- рюваиня

о сидження про- а

по

моєї молодости,

трібно пори й опіки. Дальше,

д о сумління, д о амбі-

літах

змарніє.

З

щ

той

час

цвите,

світі" про

всі за-

мене

навіть

кого

будуть

і

цо

я

не

буду

вернутися.

змученню

зденервуванню,

крайкому

пускають

4

ночах)

і'вдоволені

охот а

виснаженню від-

мене

(по

5

днях

і

розчаровані

келії'.

до

Здога-

няючи мене, піддають ще про- познцію, шла

т . зн.

щ о як би мені прий-

щ е зізнавати ,

аб о ве- о Підчас о- довгих
аб о ве-
о
Підчас
о-
довгих

арештованих

Бригі-

о

д о поо-

морально зло-

на

з

А

є гото- заволанє" . днів відбулося пе- і з моїми річами д о загаль- у на ‚‚відділ". Ті-

признатися, то потщія

ва

„на

кажд е

кілька

За

реслухання

в суді

іи

і келії, себто, як

.:

кажеться,

мене

про-

Бриґід-

ся

дуже. Жаль

мені лише за

товаришем-сусід`ом з „поодин- що буду що говорити, го- ірити, сміятись і жартувати. По

буду

в

- втіха більша,

з живими людьми,

келії

говорити,

ревізії ВХОДЖУ до зага.ть- „робим о на

Всі націона-

сткн витаємося зі щирою, не-

згамованою

келії і взаїмно вражіння".

ної

Тут дістаю

радістю. 1 зачи- опові- новини про роботу

взаїмне

в

ждуть

є

їй

вийшли

того

писати

відібрано (на

келію

ців,

пя,

каз

це між

про

щоби

хто

комуністи

з

й

ш

щ

о

е

зі

тод і

з

д

о

один

і

щ

о

щ

ми

ПРОСЬБАДОВСІХУКРАЇНСЬКИХБѓІЗНЕСМЕНІВ,

„Свободи" дуже часто дістає

Адміністрація

запити

д

о

назвище якогось

уж е раз покласти „Поліш", бизнесменів,

а особливо

кінець

як

д

о

між Українцями

українського

бизнесмена,

щ

о

і

а

е

у

м

є

о

МАСС

238 відділу

бореться,

вдіяти.

келії

якесь

від агенцій, які подають є якого роду бизнес і які продукти вони продають. Н а такі запити адміністрація „Свободи" не може дотичній агенцц дати відповіли, тому, щ о в нас нема спису українських бнзнес- то

менів. Навіть як адміністрація скаже ді'стає здивовану відповідь. Щоб

народности,

иутися

помогти зложити

запитів.

менів,

пити. Це також не інших.

нення

ц с'воїх бизнеси, бизнесменів, Зокрема иожливе, виповнив цей квестіоиар. Квестіонар може бути

своїх

мають

е

ція

не бояться,

центів

адміністрація

бизнесмснів,

шення д о ріжних чужинецьких, часописів, запити, скільки

оголо-

Н

tnioaa. Н. Давискиба, пише д о ‚ВІІОІ Юви.іейна кампанія з нагоди

канцелярії:

Просидівши кілька місяців у

львівській вязниці, т. зв. „Бри-'

добре вяз-

ничне

є ним. Видно, що в їх пси- повстало відокремити гарну будівлю, де люди волі та здоровля, могутнє

дість

не-

хіці

поза

В

„Бригідки"

гігієнічні

Хробів

умовини

о

нема

стільки,

виннщуванн

часто

і

вний

,:в

У гідќах",

f наша

Н. Союза минулась, а

з

приєд-

праця

нових членів

в

це

не може

на

увазі

о

почат-

взявся

д

жання

М

у

Щ

ЇЇ

бу-

членами

що,

С

бавлені

як ми положили-

спати,

то прямо

падав

блощить.

на

Мишей

повно. До келії впускали часто Одного в найви- н е розумі - на тій хворобі, але зовні- шкіри хорого був

разу

щій

лися

заражених сифілісом.

недуга

Та

енергійній

була вже

щойно

по

нашій

загрозили особу Останніми часами вязні таки були змушені дівку. По

хору

поставі (ми

голодівкою)

відведено д о шпиталю.

перевести голо-

назад

коли

адміністрація

дня

перестала розу-

д о родини,

хлопцям політи-ну

першім листопаді,

на прохід з жовто-

на грудях,

келії і

від

зорганізовано міти українську мову. Заборо-

листи

нили

нас завернули

иніми стяжинками

жіночім відділі нема політичної келії),

спеціяльної не допускали книжок, а хлоп- які ставили свої домаган- били. Одного вечора стукає сусід- ня „келія", щ о прийшов кому- нікат від проводу такого змі- сту: „11. листопада вранці в цілих Бригідках ми, націоналі- стн, зачинаємо голодівку, аж до відклику". Про відклик до-

відаємося від одного нашого відпоручника, а не через адмі- ніс т рацію. Є стулятів, стаатених нами. При- в

тайні,

іншими

з по-

голодівку держати

не доніс,

не

або підхопили . з комуністами не вдержували ні- яких них них

го -

Тут

щоб

мушу зазначити,

взаємин. Не говорили до

нічог о

нічого .

не

позичал и ві д

11. почалас я

листопад а

Один

лодівка. третій. комісар. голодуємо. нашого ють: ‚.Ми тутай жадних старо- Кажди вєн- сам за себе". дня Иятого прийшов прокуратор. Ми зно- о ня передасть наш відпоручннк. не погодив- без відповіли. нас штуч- но кормити. Ключники трима- о- гумовий так

вли-

треває

день,

другий,

Приходять аспірантіѓ і

Питаються,

чому ми

Відсилаємо

старости.

їх до

Відповіда-

стуф не узпаєми.

зєнь одповяда

ву

Четвертого

дальше.

заявили,

наші

Прокуратор з тим

ся

і відійшов

голодівка

дня

домаган-

Восьмого дня зачали

лн

за руки, іюгн

і голову, а

дин

шлявх до жолулка молоко. Голодівка тревала

вав

них

впихав

10 і

дня. Од'инацятого

дня

відпоручнн к

заповів

пів

прий-

в аснст і

кінець

Адміністрація обі-

тому, щоб українських бнзнесменів зачисляли між інші це нераз та

взагалі

нам сказано,

адміністрація постановила звер-

часопису, з

нашого поміщує тут квестіоиар, себто низку ці запити докладні щ о про них знатимуть

читачів

просьбою

передовсім самих бнзиес-

агенціям

відповіли

на їх

за-

як Українців, а

‚ивання

вати. Маючи

її

вже

українських таку Адміністрація просить змогу буде ліпше для наших бизнесменів,

лісту. В тій ціли-адміністрація

бо це дасть

надіслати

відповіли

на

адміністрації давати таким

Отже

квестіонара

робить

на

може те , що б

тільки

будемо просити

що б старалися,

` RADIO STORES

відділ відразу

самих

ќах Нам аплікації пятьох членів, яких

`'ќу. Тепер

посилаємо

нових

ми звербували д о

на випов-

дуже всіх бизнесменів такого робить для якогось власного бнзнесу. Ні! Адміністра- щ

не

жаліти

троха

часу

квестіонара. БнзнесменН нехай

на пересилку

ти

агенціям

ві д оголошень,

й Українці

просить

тих пару

це адміністрація

ра з показати

уж

інші нації. Майже всі чужинецькі часописи мають список

не тільки

адміністрація

наших

що б

„Свободи" не має.

і їх місцевости, коли

передплатників

членів

там

У . Н . Союза, український

наскільки цс

бизнесмен, він

мовою українською аб о англійською. „Свободи".

1

виповнений

РАДІОВІ

- -

State

— 2

Адміністрація

КРАМНИІЏ

і., . 3.-

ГРОСЕРНІ,

ДЕЛ1КАТЕСЕН

і РІЗНИІЏ

; , тих аплікацій

тут роджених

членів.

Наша молодь

t

рОЗуМІТИ,

лежить

а О

дикість

в нашій

першій мірі найсиль- ніііііи організації, в У. Н. Сою- І

вона рґанізації. К'оли тепер го у уділю вати дивіденди, то великий нашої мо переконалас:

в У. Н. нагоду ко- приі буде дати. Б о

колинебудь яка над- к . в фондах піде формі Тому протязі, року числ о

І ІЛЬКИ

: буде

усіх

.,.

лі

найбільшій і

ѓому

уряд

У.

ста є

Н. Союза

ухвала зробила

Нона

ТУ

чуючи себе

ІЖДИ

матиме

можна

організації, то

іадвишка

ства,

.енд.

.

і

ЃЧО

на

в

більш е

на користь

уділювання

ми маємо

а ї ї відділу, а потреба, то створи- відділ з часом, рийдс
а
ї
ї
відділу,
а
потреба, то створи-
відділ
з
часом,
рийдс
крсмнй
з родженої
ФИЛАДЕЛФІЯ, ПА.
Секретар 45
відділу У.
Н.
Со-
н
-
`Л. Сениќ,
пише до
голов-
І
і
канцелярії:
Наш
відділ у-
же
почав
працю
орґанізу-
ванннм
над
нових членів па
атоќ
маємо
членів,
П
а
цей рік.
вже 5 нових
минулих
місячних
іи справу організування
pax ми власне обговорюва-
нових

а на

1935-тий

рік та за- по-

якби

влялися над тим, вести гу справу

найкраще. На-

з тих маємо звербувати принаймні Ми

ухвала

місяця

мана

зборів

є

така:

кожно-

одного

вважаємо, що

а

КОЖНИЙ ВІДДІЛ У. Н. у

ревів

себе таку

СО-

ухвалу,

ійважніше, якби ту

з кінцем

ухвалу

року

сказати,

щ

о

успішним ро-

виконав,

- елі

.

то

'".'-гни рік

тоді

моглиб

був - їм нашої організації.

ня

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ

МУЗЕЮ.

д

л

я

зо

поклик „Свободи'' виси- Музею числа нашої газети:

Визвольної Бо-

1930:

88, 101, 132.

203,

v 1933 : 202,

226, 227.

ѓвоїн відділу. Найважніше те,

це аплі-

ч.ііі:- молодих,

уже сама

світа, де кипить

вмируче життя.

жіно- чий монастир св. Бриґіди, пе-

ретворений вязницю. Сама вязниця дв а довгі

один другий три поверховий. Між ними е з

бою

перед

на

сотками літ

„Бригідки"

дво-поверховий,

мок,

де містяться

адміністрації,

реслухань і

наді-

ми

ді-

молод і

другим

будинком є

а побіч нього

Як

куди

щ о мається

ка мурована каплиця,

лупиться будинок з мешкання

ми

подовгастий

якою

для ключниць. Напроти t ді- канцелярії пе- .зв. вартівня. За вязничний

кімнати

Імя фірми

City or Town