You are on page 1of 4

ТРИ ЦЕНТИ. РІНІ ХХІИ. Ч. 22. Джерзи Сіти, Н. Дж., понеділок, 28 січня, 1935. VOL. XLIII. No. 22.

VOL. XLIII. No. 22.„ ' Jersey City, N. J „ Monday, January 28, 1936.

МОРСЬКА КАТАСТРОФА КОШТУВАЛА ПАМЯТНИК Т. іЖВЧГгГКОВИ


НА СЕЛІ.
ЗА ВІЧЕВУ ДИСКУСТгО. ПОХОВАНА В

В окружному суді у Львові В' місцевості Гаваганевач


ЛЄТАРГУ.
„РІДНА ШКОЛА" ПРИГАДУЄ СЬОГО-
ЖИТТЯ ДЕСЯТКИ ЛЮДЕЙ
СІ ГЕРТ (Ню Джерзі). — Перші самопевні до-
В селі Будках на.Кремянеччи- ідбулася розправа проти Пав- Югославії ` склався жахливий
ні повстав серед молодіініція- їй.- Крохмального, студента випадок поховання живої осо-
тивнии гурток, який рішив по- прав, родом з Чижикова, за те, би. Померла там` у старшому
РІЧНУ коляду
ставити на площі серед села що на звітовому вічу посла С віці селянка Музарова, яку за' ЛЬВІВ.—Головна матеріяльна підстава існуван-
несення про затоплення корабля „Могоќ", що ніби- Хруцького, забравши голос у два дні поховано. Кілька го- ня „Рідної Школи" — це коляда. На це просить па-
памятник Т. Шевченка.
го підчас катастрофи не згинула ні. одна особа, по- дискусії, сказав: „Польські на- дин-після похорону гробар по- мятати все наше громадянство головна управа` Р.
ќозуються тепер простим самодурством, бо здовж їзники запарбали українську чув ЯКІСЬ звуки, що походили ILL Заразом вона пригадує, що сьогодні на у країн-
побережа Ню Джерзі виловлено не менше як-34-ті- ЗА ЗЛОВЖИВАННЯ В"ЯГОЛЬ- землю". Акт обвинувачення за- із свіжого гробу. Коли, при по- ських землях під Польщею тільки одна Р. Ш. дає
ла людей, що потонули підчас цієї катастрофи. НИЦЬКІИ ФАБРИШ ТЮТгОНУ. кинув йому наслідком, того мочі кількох людей відкопано запоруку, що в її школах виховається дітвора в
Що більше, показується, що ще й тепер, по В Чортќові відбувся процес провину проти пубдичного по- гріб, стверджено на основі по- рідному українському дусі й на; користь українсько-
порівнянню спису виратуваних пасажирів і зат'ону- проти кільканацьох осіб, вмі-І рядку. Після переведеної роз- зиції небіжки, що її поховали го народу. Отся притадка звернена теж до Україн-
тих зі списом пасажирів і залоги не достає 12 осіб. Швинх у зловживання у фабри-{ прави Крохмального засудже- в летаргу, з якого вона в до ців` в Америці.
:

Виратувано всіх осіб 118. Між тими, що втопилися, ці тютюну в Ягольниці. Засу' но на 6 місяців арешту. мовині пробудилась і помер-
Л Е М К І В С Ь К ` И Й АДМтїСТРАТОР П Р О „ Р У С Ь " .
є й капітан корабля. Лиш один офіцир корабля джено інж. Чеслава Лещин-
ла, вдушившись.
ниратувався з катастрофи. ського на рік вязниці, Павла БАНДИТА МсАНУҐУ ЗАЄУ- ЛЬВІВ, г— У Ставропигійськім Інституті у Льво-
Тисячі цікавих людей, та свояків пасажирів, що Зюлковського на 2 роки, Юрія ДИЛи) НА СМЕРТгх ві, відомій- твердині москвофільства, влаштовано
КАНАДСЬКІ ГРОШІ Д В О М А
були на кораблі, приїхали сюди, щоб дістати "вістки Дмітка на півтора, Вольфа Бу- приняття о. д-рови В. Масцюхови, новоіменованому
Перед судом присяглих у Ря- МОВАМИ. апостольському адміністраторови для Лемківщини.
про ратування. ` г
10 місяців і Яна Чернець-
Перші розсліди над причинами катастрофи по- шеві відбулася дводеннна роз- Нові канадські банкноти, які Москвофільські стовпи нападали у своїх промовах
кого на 8 місяців вязниці. 1С
казують, що причиною її був відай зіпсутий кер- права проти відомого бандита вийдуть уже з імям Банку Ка- на українство, кажучи, що воно „пхнуло Лемків-до
обвинувачених увільнено.
моний апарат. Моряки кажуть, що корабель не міг Володислава Мачуги, який має нади, будуть двома мовами розпуки". І заповідали, що „русска Лемків.щина"
кермувати собою як слід ще тоді, як виїздив з совісти кільканацять гра- англійською і француською. не розчарується в о. Масцюху; На те відновів о.
порту. ПОЛІТИЧНО-РЕЛІГІРІНА ПЕ- бункових нападів і вбивств. Так постановляє банковий акт, Масцюх коротко, ввиваючи всіх „дружно взятися за
Катастрофа потрясла всім американським гро- РЕПАЛЌА В' ОНТЕРІО. Одначе прокуратор притягнув ухвалений на останній сесії працю", а „тоді знову все стане Русю, як було до
мадянством. У Вашингтоні вже думають над тим, його до відповідальности тіль- парляменту. Намір є випуска- війни'-'. Таке подає „Русскій Голос".
Провінція Онтеріо пережила
як би то зарадити повторюванню подібних ката- ки за вбивство о. Хмуровича ти француські банкноти для
політично-релігійну перепалку,
строф. Уряд почав розслід над катастрофою „Мо- ночі 8. вересня 1933 р. у При- циркуляції в Квебеку, а анѓ. ГУЦУЛЬСЬКИЙ МУЗЕЙ.
що нагадує несподівану і ко-
гока", а президент Рузвелт збирається візвдти кон- ротку бурю серед літа. Заступ бишівцях, за грабіж убитому лійські в інших провінціях, од- КОЛОМИЯ (Галичина). — По двох роках ва-
грес ухвалити відповідні закони про безпеченство міністра публнчиого доб- 150 зл., кількадесять срібних накож годі буде обмежити їх гань і по довгій надумі заложено в' Кюломиг ,Д`У-
на морю. робуту, Сорсоліль, мав переді монет і золотого годинника. уживання тільки в означених цульський Музей". 3 найдальших заќўгин `'у країн-
презбитерським осередком у Судді присяглі потвердили 12- провінціях і тому треба споді ської землі почали надходити до цього музеќї' ріж-
АДВОКАТИ ПРОТИ „НОВОГО РОЗДІЛУ". Торонті промову про немо голосами вину бандита і ватися, що як англійоькі банк ні експонати. Наше селянство зботатило цей'- му-
НЮ ЙОРК. — На зборах Нюйорської Стейто- ільність серед молоді. Коли тому трибунал засудив Мачугу ноти будуть в уживанню і зей дуже цінними надбаннями.
вої Адвокатської Палати - виступили багато адво- появилися в пресі звідомлення кару смерти па шибениці. К'вебеку, так і француські бу
катів з гострою критикою „Нового Розділу", на- про його промову, премієр Оборонець зголосив касацію. дуть в уживанню по інших про Д Л Я У К Р А Ї Н Ц НІ ИВ Й ПІДК АПР ОН ЛИ ЬЙ Щ ЗЕАЮК ОІ НС .Н У Є Н Е П И С А -
вінціях.
зиваючи всі постанови, з ним звязані, незаконними. Гепборн оповістив, що суспен` ЗБАРАЖ (Галичина). — Бурмістр. Збаража
Доналд Ричберґ, виконавчий директор „Краєвої дує Сорсолія, поки він не до- БОРОТЬБА З Л Ю Д О Ї Д А М И візвав усіх громадян міста вивісити хоругви та ілю-
Ради Надзвичайної Допомоги", завзято обороняв каже того, що говорив, або В А Ф Р И В Д . КАРЛИК НЕСПОДІВАНО
і політику й конституційність ‚‚Нового Розділу." поки не докаже, що його про` Уряд у Папуа (Африка) роз- ВИРІС. мінувати світлом вікна у свято проголошення не-
Він говорив, що американський закон усе призна- мову фальшиво передано. Су- почав безпощадну боротьбу з Суд в Амстердамі має ріша- залежности Багато
Польщі.
мешканців не вивісили хоругов, і то без
вав конгресови право видавати надзвичайні уповно- спенда викликала обурення. людоїдством, що належить іще ги небуденну справу. Один ріжниці національносте Та покарано тільки Укра-
нажнення для уряду в надзвичайних ситуаціях. Д-р Джордж Літл, редактор до звичаїв у західніх племен цирковий карлик, Пієтер Мўер,
Іаидань Злученої Церкви для,) Гойляля. Задля щього створе-) подав у суд свого лікаря їнців, і то гривною в сумі 25 злотих, зглядно ареш-
РОБОТА КОНГРЕСУ. Недільних Шкіл, виступив' з том, якби грошева кара не була заплачена.-У своїм
ВАНТМНТТО`Н. — По довшій дебаті над при- публичкою заявою, що його між ріками Флє і Кі`корі те, що той зіпсував йому всю розпорядженню і вимірі кари бурМістр. покЛику-
ступленням Америки до Світового Суду сенат від- церква не пустить цього пла- поліційну станицю, що буде арієру. Карлик занедужав на ється на польський карний закон, хоч такогопри-
висилати стежі й слідкувати грипу, його лікар позаписував) пису нема ніде в цілім законі. Зроблено відклик до
кинув 47 голосами проти '37 внесок сенатора Но- зом, щоб жид наганяв хри- за випадками людоїдства. йому ріжні ліки, завдяки` яким староства, але ледви чи. це поможе.
риса, щоб обмежити владу президента щодо у- стіянииа (міністер публи-чного карлик не тільки виздоровів,
части в цьому суді. добробуту Давид Крол є Жид). але ше і виріс. Виріс так, що
Далѓ сенат ухвалив резолюцію про продовжен- Премієр Гепборн відповів на С У Д О В И Й Е П І Л Ь О Г О Д Н И Х )ік став нормального ро-
СЕЛО, ПРО ЯКЕ ВАРТО ЗГАДАТИ.
ня існування Корпорації .Фінансової Відбудови. те докором за втягання в спса- ЗАРУЧИН.
людиною. Наслідком цьо- ВЕРБИЦЯ (Галичина). — В селі Вербиця; рав-
Сенатський комітет для розсліду фабрикації ву релігійних питань і осудив го Ђтратив він заробіток. Ви- ського повіту, святковано 29 грудня м. р. велихий
Апеляційний суд у Львові
амуніції почав наново своє слідство, звертаючи цим той тип христіян, що „їх дуй.і вирішив справу, що викликує існ усьому лікар. ювилей 50-ліття існування і праці читальні „Про-
разом увагу на будову воєнних кораблів. Свідки можуть міститися в лушппн! зацікавлення не тільки серед світи". В тім селі, поруч Ўѓнова, найскоршеа-пробу-
зізнавали, що великі підприємці до будови кораб- з оріха". Потім модератор правничих кол, але й ширшого дилося національне життя на цілу околицю. Осно-
.іів удавали, що вони конкурували з собою при по- Злученої Церкви видав публнч- громядянства. Адвокатський НАЙДОЌЛАДНІШИЙ ГОДИН-
ви до цього відродження положив перший учитель-
даванню урядови оцінок на будову кораблів, а в ну заяву через те, що в супе- ікант Посиф 3., Жид, ро- Н И К ' С В І Т А , у.
Українець, Лев Томащук, у 1884 р. Тепер; єс селі
дійсности вони мали між собою порозуміння. речці була обидлива згадка
дон з Братковець, пов. Стрий, Двом німецьким фізикам гарна школа, бібліотека, крамниця; Спілка о щадно-
Комітет палати послів для військових справ про Ќрола. Суспендований за- заручився з Амалією Б. з Дро- Іайбе й Адельсбергови з стей і позичок. Січ, Кружок Сільського Господаря,
ступник міністра від себе РЄ-
вислухав плян Бернарда Барўка про те, як унемож- репросив населення Онтеріо ча гобнча. В основу заручинової Державного Фізикально-Тех- памятник Т. Шевченка, Кружок Рідної Школиѓ Луг,
ливити роблення зисків з війни. непорозуміння, які могла BVH умови входила справа віна. нічного Заведення у Берліні а по його розвязанню Сокіл, аматорський' гурток,
З ПРОЦЕСУ ЗА ВИБОРЧІ ПОДІЇ В КЕЛЕИРЕСІ. лнкати його промова, і оста Батько дівчини у своїх обіцян- вдалося сконструувати дуже хор, жіноча громада, гурток самоосвіти та' само-
ПАТСВИЛ (Па.) — Відводові свідки, переслу- точно міністер К'рол покликав ках був щедрий, але інакше прецизійний годинник. Він сво- виховання і т. д. В селі витворився' новий селян-
хані в справі Джозефа Бруна, републиканського лі- Сорсоліля назад до служби. ставився до справи, коли прий- єю зверхною формою зовсім ський тип інтелігентного, культурного й виховано-
лося обіцянку реалізувати.- не нагадує звичайного годин- го громадянина. Тому й не диво, що з 14Б -вояків,
дера, обвинуваченого за стріляння до демократич- На рахунок обіцяної квоти пика, бо не має ні колісцят, ні членів читальні, не вернулись 115 з війни, бо-чимало
ної паради, заявляли, що стрілянину до походу по- кількох тисяч- долярів випла-
чав Ден Мекалус, один з опонентів Бруна. Такі зіз- І ЗА ОКЕАНОМ НЕ НАБРАВ порушних частей. 6 це з них згинули в українській визвольній війні.
СЯ РОЗУМУ. тив тільки 2,500 зл. для його І прямо криштпл кварцу, шо ви- В ювилейнім святі взяли участь відпоручники
наішя. зложили пані Джені Бруно й Лусі Бруно, сестри на виїзд до Палестини. конуе 60 тисяч дрогань на се- тов. „Просвіта" зі Львова та представники сусідніх
своячки обвинуваченого. Багатий торговець деревѓ Колиж показалося, що батько куиду. Щоґ) хід цього „годин-
Лев Фінкельштайн у Поляниц громад і цілого повіту.
З ПРОЦЕСУ ГАВПТМАНА. нареченої не може зложити не змінявся, треба було
(Надвірнянщина) дістав листа дальшої суми, наречений зая- подбати про незмінну темпера-
ФЛЕМИНҐТОН (Ню Джерзі). — По скінченню щоб зложив у визначеному мі вив: „Нема обіцяного віна, не- туру П О Л Ь Щ А ЗАЗІХЃАЄ Н А З А К А Р П А Т Т Я .
кварцу протягом дня і но-
допитувань обвинуваченого Бруна Гавптмана адво- сці 1,000 зл. Коли не зложить ма вінчання". І зірвав заручч- Тому, що скількість дро- УЖГОРОД (Закарпаття). — „Українське Сло-
катами оборони почав його допитувати прокура- тих грошей, або повідомить ни, Тоді батько нареченої вніс гань на секунду цього „годнн- во" пише про Апетити Польщі мати сптльн-г гра-
тор. поліцію, згине. Лист був під-донесенні, до прокуратури про ' завелика Для наших нор- ницю з Мадярщиною, створити союз з Естонії,
Підчас цього допиту Гавптман стратив багато писаний буквами О У Н . Фінвиплачений суми 2,500 зл. Аллі- мальних годинників, відповідні Литви, Латвії, Польщі, Чехословаччини, Румунії,
зі своєї певности й спокою та зробив кілька приз- 'лілитайн повідомив поліцію, кант 3. ставав перед судом прилади зменшують скількість Югославії, Мадярщини й Болгарії й оперти йото на
нань, для нього дуже шкідливих. Він сказав між ця порадила йому в означе Стрию, який засудив його на дрогань кварцу до 333 дрогань двох міцних стовпах: Будапешті й Варшаві: Згідно
іншим; що говорив неправду в слідстві; що він був йому місці покласти коверту з вязннцю за ошуканство. Спра- на секундЎ, а ця скількість ви- з тим польським пляном така „потвора" як „Під-
v Німеччині суджений за вломи та напади на жінки вирізками газети. Фінкель- ва опинилася в апеляційному старчае вже, щоби- порушити карпатська Русь" повинна бути скасована- й стерта
та що йоро почерк справді подібний до почерку штайи так зробив. По гроші суді і тут наступив зворот. синхронічний мотор; який що) з лиця землі та приділена до Польщі, або розділена
1

листів з домаганнями викупу від Линдберґа. прийшов 12-літній синок Ва- Трибунал зніс прнеуд першої 9 секунд дає відповідний сиг- між Польщу і Мйдяршину. „Ось чому — пише „ У к -
Коли його питали, чи він робив драбину, ко- силя Марчука. Поліція арені- інстанції й увільнив- обвину- нал. раїнське Слово" — шукав і знайшов бувший- поль-
трою грабіжники лізли по дитину Линдберґа, він тувала хлопця і цей признався, ваченого від вини та кари, не Кажуть, що описаний квар ський` консуль Свєржбінський приятелів тут у нас,
заявив, що він столяр, а ця драбина не виглядає на що батько вислав його на це знайшовши по його боці поз- і чому одна закарпатська москвофільська газета
драбину, яку робить майстер. місце за грішми. Арештований наќ ошуканства, тим більше,! цовмй' годинник е найдонладні- Польщу так страшно звеличувала".
Марчук признався, що що-паяна Б , була вже тричі шин годинником світа: і Після
Черев недугу головного адвоката відложено в Василь листа до Фінкельштай' заручена і знада, гцо значить порівняння цього годинника з
пятницю розправу до понеділка. Прокураторія бу- написав на, бо хотів так роздобути обіцювати віно і не виплатити прецизійними годинниками
ПОМЕР БОЛЬШЕВИЦЬКИЙ ЛІДЕР.
де тоді далі допитувати Гавптмана.^, гроші на поворот до Америки: його. астрономічний обсерватоцій МОСКВА (Росія). — Помер нагло в 46 році
виявилося, що протягом кіль- життя Валєріян Квібишев, заступник голови Ради
СТРАШНИЙ ВЧИНОК НА ТЛІ ЗАГЮМОГИ. кох місяців хід кварцового го- Народніх Комісарів, член Політичного Бюра, Тим
ШІКАГО. — До стейтопого бюра допомоги на 5,000,000 ЩУРІВ У ЛЕН1Н- МІСТО БЕЗ .МЕБЛІВ. динника змінився ледви- на од- робом не стало на протязі двох місяців-двох-членів
Вест Шікаґо зайшли'в пятницю зполудня 54-літня ГРАДК Болгарський; „Денник" пові- ну двотисячну частину сеќўн- тої десятки, яка обєдана біля особи Сталіна і тря-.
пані Рут Арден та-її- 24-літній син Генрі. По корот- ди, коли механічні прецизійні се цілою СССР. Кіров згинув Ѓгрудня, а тепер не
кій суперечці з урядницею за те, що їм відтято до- Управа міста Ленінграду, за- домляе, що болгарський по-
соя у Москві, проф: МНхалчев, годиниини' вииазують у `ході стало Квібишева, старого партійця зперед часів
помогу, мати й син почали стріляти. Вбили панну непокоеиа численними скарга- живе в готелі і не може пере-) протягом одного-дня ріжницю світової війни, його життя проголошено` офіційно
Велес, начальницю бюра, та ранили кілька інших о- ми' мешканців на щораз біль- їхати до дому, прианаченего одної тисячної части секунди. зразком життя пролетаря і революціонера, ьувто-
сіб. Потш- син убив матір та ce6eJ3 кишені вбитої шу язву щурів-, зачала рішучўі йому на посольствоѓ бо в Мо` Згадані дослідники зладили рячим прихильником Сталіна. І був теж за ггродов-
матерн поліція виняла ключі до ЇЇ мешкання. Там` щеѓ боротьбу з ними. Виявилося,
в Ленінграді живе щонвй- скві нема меблів. Мевлѓ замо недавно другий, ідентичний ження давньої акції чекістів у знищенню всіх тих,
поліція- знайшла тіло панни Аліси Ервин, котру бю- менше вили для нього аж з... Варша (кварцовий годинник, що слу- що, на його думку, стояли на перешкоді переведен-
ро вислало: на розслід жалоби Арденів проти здер- ќів.-. 5 міліонів цих шкідни- ви, житі. до порівняльних помірів. ,ню індустріялізації краю. '
- жання їм допомоги.
"SVOBODA" (LIBERTY)
FOUNDED 1813
`
Ukrainian new-piper published dally except Sundays and
'

ГУЇ лонґ
У всемогучім комітеті.
У понеділок рано сходиться
МУЗЕЙ ВИЗВОЛЬНОЇ НА БІЖУЧІ ТЕМИ,
Ћ at 81-83 Grand Street, Jertey City, N. J .
Owned by the Ukrainian National Association, toe.
комітет дл'я збирання подат-
Між особами, що нині звер- не читанням, а електрикою: ків. Комітет має 17 членів, з
БОРОТЬБИ ПРОБЛЄМИ Г О Л О С У .
Edited by Editorial Committee. тають на себе в Америці за- кожний посол натисне ґудзик того 15 з партії Лонґа. Комітет (Лист до Редакції).
Bartered u Second Class Mall Matter at the Post Office of Jersey City, N. J . гальну увагу, без сумніву на на своїм столику, і на таблиці переглядає всі проекти, без о- Останні статті в американ- В Італії починають підноси-
on March 30, 1911 under the Act of March 8, 1879. одному з перших місць знахо- послів коло крісла предсідника ляду на те, які вони не були ській українській Пресі поста- тися голоси проти музики в
Accepted for mailing at special rate of postage provided for In Section 1103 диться луизіянський
4
сенатор засвітиться світло. Потім уря- би. Тут рішається кождий за- вили перед нашими заокеан- пушках, себто імпортованих
ot the A c of October 3, 1917, authorlied July 31, 1918.
Гуї Лонґ. Свого часу він був довці палати відчитують у мік- кон, а не в повній палаті по- ськими братами в усю широ- звукових фільм. Один італій-
ШгеШІЛАТА: SUBSCRIPTION RATES) тільки смішною фігурою, з ко- рофони по черзі 3.? законопро- слів. Тут мається студіювати чіиь справу Музею Визволь- ський композитор пише, що
Поодиноке число три ц е н т Three cents a copy трої поќпивали собі метропо- ектів. Законопроекти читаєть- проекти, тут їх розглядають, ної Боротьби України та Укра- ‚завдяки цьому страшному ѓа-
На рік $6.00 One year литальці газети, які тільки ма- ся,` а посли з собою говорять. зміняють. Тут над ними відбу- їнського Дому у Празі. ласови Італія скоро перестане
„$3.25
На пів року -
На т-ш'іікїці $1.75 1 ли на це нагоду. Та нині, як йо На салі галас, шум, слів міќро вається справжня дебата. Тут В управі Музею, як і взагалі давати світови ці славні го-
Число s штниці (з англійською Friday's Issue (with Uknlnlan го машинерія захопила в свої фона не чути. певно зітруться з собою про- серед усіх, хто ближче ціка- лоси, з котрих вона славна".
часто): Weekly): руки лєгіслятуру стейту, як Лонѓа видно всюди. Тут він тивні інтереси ріжних груп : виться музейни`ми справами, Та не всі, видно, прийма-
На рік $ 2.00 One year $ 2.00
підтримка з боку нашої впли- ють його істеричний крик. Піі-
На пів року 1
$ - SU months
2 5 $ 1-2- Гуї Лонґ видав війну президен- шепче щось предсідникови кляс населення.
Forelgn and Jersey City Rates: тови Рузвелтови та виразно палати. Тепер він уже на салі, вовішої преси в Америці й ре таються: чому саме від елєкт-
В Джерзи Ситі і Заграннцею: Засідання має початися і
проголосив свою кандидатуру серед послів, щось конферуе з 9-тій годині. 5 хвилин перед альиа допомога' ‚пожертвами з ричних скріплювачів голосе
На рік $9 00
На пів року $4.75 на уряд президента, навіть ті, одним, а потім з другим, потім 9-тою приїздить Гуї Лонґ. Як боку українських організацій мали би пропадати гарні соп-
На три місяці ЗЦ0 що його колись уважали ко- між рядами, потім поза си- звичайно, з гуком; як звичай- робить велике вражіння й ви- рани ѓ'і тенори? Невжеж, по-
За оголошення редакція не відповідає. мічною фігурою, почали про дженнями. Говорить, сміється, но, в товаристві прибічної сто- ликає почуття щирої вдячно- чувши харкіт на радіо, сопра-
З Канади належить no^a-n^^mjjijuiJc_t; . ав. Foreign Money Order. нього говорити як про серіоз- кричить, вимахує руками й о - рожі. Він має на собі новеньке
`Н. Союза: BErgen 4-1016.
яи й тенори почнуть собі хар-
Tea. .Свободи": BErgen 4-0237. — Тел. ну постать. го голос можна чути понад брунатне одіння, і виглядає в Музей Визвольної Боротьби котіти и шипіти, щоби співати,
Адреса: "SVOBODA", P. О . BOX 346, JERSEY CITY, N. J .
загальний ѓѓмір. Він веселий ньому як з голки. Все, що цейУкраї'ни сподівається від усьо- як радіо чи фільма?
Король у своїм королівстві. Дуже веселий.
чоловік робить, робить з на- го свідомого українського гро
ЗА СВІТОВИЙ СУД Видно це було з опису ґ; Він є сенатором до конгресу тиском, якщо не з перебіль- мабянства в Америці одностай- пропали? Чи Італія без них не
'етних репортерів про недавнє у Вашингтоні. Тут він ніякого шенням. Його голос грімкий; ної допомоги 'на Український
дехто каже: А хочби й

буде жити? Дехто навіть прий-


Проект американського уряду приступити до засідання стейтової лєгісляту- бизнесў не має. Себто ніякого його лице почервоніле; він ро-Дім у Празі.
Світового Суду викликав у сенаті, що має цей ри в Бетон Руж. Зібралася лє- офіціяльного бизнесў. Але ні- бить широкі рухи руками; вігі Збудування Українського Д о - має становище залізного канц-
проект потвердити, таку дискусію, що в Европі від гіслятура дня 16-го грудня, кому й на голову не прихо скоро переходить від серіоз- ї треба закінчити в найко- лєра Німеччини, Бісмарка, кот-
неї зовсім слушно аж плечима здвигають. Для ду- вже четвертий раз у році, бо, дить питання: яким правом він пости до фанатизму; він при-ротшім часі, як 'того вимагає рий говорив: Тенор — це не
маючих людей ця дебата може послужити гарним мовляв, для цього була над- тут? Видно, всі признають, що казує бурливо. Він видно не наша національна честь, чоловік; це хороба.
приміром того, як люди, здавалосяб розумні, мо- звичайна потреба. Так говорив цю лєгіслятуру має на має ніякої особистої гідности. протягати збірки пожертв на' ПРОБЛЄМИ ПОЛІТИЧНОГО
жуть звести зовсім просту справу на бездороже. Гуї' Лонґ, а його противники сиість Лонг. довгі роки, що булоб тяжкою
„То пе в такий спосіб ве- компромітаціею нашої націо-
Як тільки президент Рузвелт заявився за при- казали, що це просто його ма Бизнес іде далі. Хтось пита-
ПРАВЛІННЯ.
ступлений Америки до Світового Суду, зараз про- невр. Мовляв, просто машине ється про щось сенатора Лон деться лєгіслятуру!" — кри- нальної гідности перед усім
чить він, бачачи, що послів світом. Своїм старим звичаєм Аиг-
тивники такого приступлення виступили з такими рія Лонѓа побачила ще кілька ѓа, і він відповідає йому так
закидами, що бідним Американцям аж волосся ду- місць, які можна захопити; що що всі чують. Він сміється пін- ще майже в комітеті нема.
Ні в кого не жадається жерт-
ліиці багато обережніше посту-
бом на голові стало. Виходи.юб, що як Америка побачила кілька ворогів маши- роким усміхом; він походжає „Девята година, і ще нікого ви над сили, так, щоб вона пають зі зміною своєї політич-
приступить до Світового Суду, то вона мусить зча- нерії, котрих треба покарати парадно по проході між ряда нема?" Один з кого прибічниа привела когось аж до зубожін- иої системи, ніж інші народи.
сом приступити нже й до Ліги Націй і до всіх між- для тих причин придумано ми лавок; він махає руками сторожів висмикнувся на бік, ня; треба тільки, щоб усі одно- Коли інші 'заганяються в нову
за хвилю "члени комітету пбча ріку й щойно потім питають-
народніх організацій в Европі. Виходи.юб таке, що причини для нової сесії. Його очи сміються, його лице ли вже вилазити, як павуки на стайно відгукнулися на заќлиѓ ся, чи добрий це брід, Анѓ-
через приступлення до Світового Суду Америка Зїздяться законодавці на се почервоніло. Він виглядає
сонце, і забирали свої місця Музею, хто якою може пожерт лійці дебатують ріжні системи
вмішується в європейські справи, а через те, як сію. Всі веселі, гейби йшли на батько, гордий на свою дити вою: і Ви, читачу, і Ваша ор-
хтось в Европі почне війну, то й Америка мусітиме забаву. Всі з собою витають- ну, коли гості її хвалять. Ціла при комітетовім столі. Точно в ґанізація, і Ваш часопис і всі в газетах, на зборах, у книж-
до війни вмішатися. Щонайважніше, через своє ся, плетуть один одного по його постать гейби говорила 9-тій годині читають спис чле- його співробітники, і все наше ках.
приступлення до Світового Суду Америка мусить плечах. Про законодатні пляни Невжеж ви не бачите, яку ве нів комітету. Вчора Гуї Лонѓ громадянство! Недавно появилася в Англії
кермував лєґіслятурою, але
зректися своєї суверенности, себто своєї незалеж- ніхто не говорить: бо пощо го- лику владу я тут маю? I Отож нехай у найкоротші книжка С . Д . Бернса під наго-
вона ше мала своїх урядників.
ности. ворити, коли це на ніщо не певно бачать, як він радується ловком: Визов демократії, про
Нині він уже без формально- часі складуть свої жертви, о.
Такі речі говорять американські сенатори, не придасться, коли машинерія цією владою. Як він качається сти забирає всю владу в свої иоразово або ратами, хто котру „Манчестр ґардієн" ка-
думаючи про те, що факти показують зовсім щось все зробить, що треба, нікому в своїм триюмфі. же: „Ті, що ляментують або
руки. Як сенатор конгресу, він скільки може:
інше. Світовий Суд установлений за згодою дер- нічого не лишить. У нижчій Скінчилося читання 35 зако не має ніякого права на засі- 1. Особисто Кожен Українець тішаться з упадку демократи
жав, і не має він права вирішувати ніяких інших палаті повно послів, ґалєрії нопроєктів. Чи є які запити даннях комітету лєґіслятури. і кожна Українка, свідомі по та з того, що на її місце при-
справ, як тільки ті, що їх держави виразно йому рі- переповнені видцями. ходять диктатури зправа або
— питається предсідник. Є я Хіба якби комітет його попро- чуття національної єдности і
шили віддати. Отже про втрату самостійносте, чи Між видцями дуже мало жі- кісь запити. Один чи два по сив, мав би він право тут про- солідарностіѓ, чи то безпосе зліва, повинні би здержатися
суверенности й мови бути не може. Не можна теж нок. Це тільки жінки законо- сли питаються щось. Хтось мовляти. Але це диктатура. Гуї рсдньо чи шляхом збірки в з осудом, заки вони страв-
говорити, що приступлення до Суду потагає з со- давців. Інших жінок нема, бо опозиції хотів би видно зна Лонґ стоїть коло предсідника. кожнім украї'нськім осередку й лять цю книжку".
бою вже конечне приступлення до Ліги Націй. сенатор Лонѓ цього не любить. ти, про що йде в цих проєк- „Заки поясню законопроекти" окремих родинах. У нас дехто книжки не то
Зрештою, і щодо Світового Суду й щодо Ліги На- Один газетяр спитався прия- тах. Інший питається: Чого ви каже Лонѓ, „я хочу почути ува 2. Кожна українська устаѓю не розжовує, але навіть не чи-
цій обовязує правило повної суверенности кождої теля Лонґа: панове, так спішитеся? Чи ні ги опозиції". Це має бути ѓу ва, організація, парохія, заве тає. Декому навіть брошурка
держави: як державі, вже по приступленню, не по- „А як він там у справі поав можна ці проекти ухвалити мор, бо тексти проектів прий дення, братство, сестрицтво. або стаття вистарчить, щоб рі-
добається приналежність до котрої з тих інституцій, жінок?" завтра рано? Чи не можна би шли з друкарні саме в той час школа, підприємство, видав шити питання: що краще: де-
вона може від неї відступити (так зробила, примі- „О, він зовсім нормальний у краще наперед видрукувати ці як починалося засідання комі ництво, часопис, кооперативѓ, мократія чи диктатура?
ром, недавно Німеччина з Лігою Націй), отже така цій справі: я ще ніколи не чув, проекти, щоб усі знали, що в тету й члени комітету не мали гуртки молоді і' т. д.
приналежність не може втягнути до війни нікого, щоби вій щось у тій справі го- проектах є? часу на них поглянути. Провід Гроші посилати через Хваль НАМ Н А Щ О Д У М А Т И : НАП
хто тої війни не хоче. Всі ці аргументи не видер- ворив". ник опозиції протестує проти не Обєднання Українських Ор НІМЕЦЬ Д У М А Є .
Лонѓ висувається напер;-
жують критики. Це чиста ѓістерія або демагогія, У „повній палаті". ганізацій в Америці: "Obyed-
відповідає питаючим, хоч віг цього. Лонѓ сміється з нього.
або одно й друге разом. Предсідник подає Лонгови папуе", P. О . Box 122, Hudson Декому навіть брошурки й
Починається сесія в неділю є сенатором до конгресу у Ва
Нема ніяких аргументів проти приступлення А- шинґтоні, а не до легіслятури проект закона ч. 1. Лонґ по- Terminal, New York, N. Y., абостатті не треба. Просто ви-
мерики до Світового Суду, хіба те, що цей Суд не Еечором. Всі встають, щ о б и в Бетон Руж, у Луизіяні. 1 глянув на нього. на адресу Директора Музею старчае, що Москаль, Поляк, а-
має великої сили й великого впливу. Але коли це вислухати молитви, щоби Бог Лонґ, що справді можна ' „Цей проект — цс тільки Prof. D . Antonovyc, Praha-Nusle бо Німець у себе диктатуру
аргумент, то якраз приступлення Америки моглоб зіслав розум законодавцям друкувати проекти та роздати формальність", каже Лонѓ, чи- 245, Czechoslovakia, та одночас- завів, то видно, що й нам тре-
йому дещо помогти. Світовий Суд не має великої стейту Луизіяна, щоби вони як ба.
завтра між послів, щоби вони таючи. Поясняє. Один член ко- но подати точно імя й назвище
сили, бо приналежні до нього держави ще далі слід послужили народові! знали, над чим голосуюті мітету щось шепнув йсмучна жертводавця і повну адресу Це виходить на с`лова Шев-
хочуть вести світову війну, себто карати Німеччину, стейту'. Законодавці моляться усе те зарядить, а тепер посли вухо. „Ага", каже Лонґ, „цей для памятних книг Музею. ченка про тих Українців, шо
удержувати версайський договір, підпирати геге- щиро: видцеви так і здається, можуть розійтися. Засідання проект також"... Музей збереже Україні в сво не знають, хто вони такі: „Я
монію Франції і нагороджати її льокаїв. І влаоне з що вони справді вірять, що
кінчиться, і посли виходять Ще Лонґ не скінчив, а вже їх памятних книгах імена всіх, не знаю: най Німець скаже!"
того боку приступлення Америки моглоб мати де- служать добре народови. Скін- салі на дальші братерські ( один член комітету поставив і тих найменших жертводав-
який уздоровляючий вплив на Світовий Суд, на чилася молитва і зараз почина- внесок приняти його. Лонѓ бе- ців; хтож дасть відразу або
ється читати спис послів, але ЗА ЧУЖИМ ПРИМІРОМ.
Ліґу й цілу Европу. ре другий проект. Поясняє. частками $10, бу'де записаний
Це закон про податок. Поя- в окремій памятній книзі Фуи Чи чували ви за царські за-
. В. Будзиновський. буде, те й буде, ходім до дво- шляхтича плечима, кажучи: сняє дуже тихо. Принято. За- даторів Українського Дому; а
лізниці, що на них усе багато
ра! — Читайте, пане, бо лист на людей їхало зайцем, себто не
конопроєкт ч. 3. Це проект на- хто дасть $25, буде записаний
Ш Ш О Ц Ь К Е УХО Райфурський побачив дівча- писаний на моїй сорочці. По- становлення 30 урядників до у Золотій Памятній Книзі Доб купували білету, а давали кон-
та крізь вікно. Пізнав їх. Крізь чаток на моїй, кінець на Ксень збирання податків. Це все піде родіїв Музею Визвольної Бо дукторови куку в руку?
вікно крикнув до них: іній.
(Історичне оповідання). для прихильників машинерії ротьби України. За це він їх не тільки не чі-
— Де панна?! — Сказився? Та на сороч- Музей Визвольної Боротьби пав за білети, але й повідом-
(4) Лонѓа. Лонґ пояснює гумори-
— Поїхала з паном Шубин- х? України гаряче закликає всі ви їв, як приходила ревізія.
стично: „ Ц с є дуже мило :
— Треба мені до Райфур- дайте йому мого А по ським, — відповіла одна дів- — Бо не мав паперу. сердний закон. Пани з Ню Ор- значніші українські організації Ось раз біжить такий кон-
ського написати листа, та не дорозі не згубіть! чина. Райфурський став читати: ліенсу будуть мати нагоду ді- в Америці, зокрема всі відділи дуктор-хабарник та кричить:
маю паперу, ні чорнила, Всі гайдуки й інші люди Райфурський поблід, бо на І — „Любенький мій сусідо і стати добрих уряників. Цього Українського Народного Сою- Контроля йде! Всі зайці під
сказав Шубинський. Шубинського, що дивилися на його думку були дві можлі куме! Нині взяв я від вас ча- треба головному збирачеви зу, вписатися в Добродіїв Му- лавки!"
— Я панови щось порадив те, як він того листа пише, ре- вости, обі немилі. Або Шубин- стнну вартости мною колись податків"... зею Визвол'ьної Боротьби У` За якийсь час він уже вво-
би, — озвався один гайдук. готалися ввесь час. Дівчата ський взяв її силоміць, як за позичених вам грошей. Ціную- ,Чи він просив про це?" — країни, або Фундаторів Ўкраїн- дить контрольора. Перегляда-
плакали. Щасливі були, ложницею, або дівчина втекла чи на око, мені належиться питається опозиція. ського Дому `в''Празі. ють разом білети. Зпід одної
— Ну? шляхтич нарешті почастував їх від батька, щоби не вийти за від вас ще яких триста черво- Хай не буде ні одної україн- лавки сторчать ноги. Контро
— Чорнило буде, як потов- прутом і не лиш позволив, а й Кучицького. иих золотих. Я вдоволюся „Ні, ще ні", відповідає Лонґ.
ської організації й ні одного льор взяв за ноги, тягне. Ви-
чемо отсі чорні ягоди, — ска- приказав їм відійти. Аж коли — Як поїхала? — спитав. двома соткамѓѓѓ. Запас золота „Але ми припускаємо наперед, Українця чи Українки, що сво- тягли селянина.
зав гайдук, показуючи на підходили до двора, зацукали Доброхіть? Сама накинулася срібла у вас вЃ.тИќит?,' ви маєте що він це зробить". єю пожертвою на це велике
чим ваш довг сплатити. В хви- „А може він цього не хоче?" ‚Твій білет?" — питає кон-
бзину. ся. Обом нараз прийшла до йому? національне діло не виявилиб
ли, коли дістану решту, випу- „Він мусітиме хотіти!" трольор. „Ось вам!" — каже
голови гадка: — Та де там сама! своєї любови до України в цей
— А папір маєш? Проект зараз принято. Так селянин і подає білет. Оглядає
— Щ о пан скаже, коли по- повіла дівчина. — На його щу з м о ю льоху вашу донеч- тяжкий час!
— Сорочки обох дівок пана бачить, що ми прийшли без приказ два його гайдуки вхо- ку. Кваптеся, щоби се прегар- полагоджено три закони за 6 Збірку треба закінчити як- контрольор білет. Добрий!
Райфурського гладкі як мінут. Так справа поступає „Як у тебе білет добрий",
панни? пили панну і кинули на віз, на не дівча з вашої вини не мар- найскорше, щоб іще в цьому
пір і біліші як папір. Нехай далі. Предсідник уже й не під- році, десятьліття Музею Ви- питається контрольор, „то чо-
— Може би не йти до дво міхи з пшеницею. Знайшли нас ніло, сидячи в мокрій темници гож ти під лавку ліз?"
одна, схилившися, наставить дае під голосування. Один по,
ра? — сказала одна. — Ходім в лісі, обступили і вивели на лиш на чорнім хлібі і воді. звольної Боротьби, Україн-
„Ну, полізли Жиди, поліз і
плечі. Бзиною, пане, напишете, Ваш приятель, Лука Шубин- сол опону'є, другий йо'го попи- ський Дім у Празі був уже го-
домів і переодягнімся. Тих ли- дорогу. ', каже селянин.
що вам треба. Як не все влі- На щож він В взяв? Не ський". рае, але хто там на це звертає товий.
стів не показуймо нікому.
зеться на одній, можна докін- — Cera безличного листа увагу? На всі запити відлові Це виглядає на злобу проти
чити на другій. — Не поможе! — перебила казав? Буде це справді величне свя-
друга. — Хібаж пан не знає, Не казав, а написав листа мушу передати судови! — дає ЛОНҐ. ЗГОДОМ усі запити то української національної єд- селянина. Але коли прослідити,
Рада гайдука Шубинському до пана. крикнув Райфурський. З - Стя- до нього Й направляється. Ц і - ности й здатиости, свято пере- чому то ріжні люди за дикта-
так дуже подобалася, що ско- що його донька пішла з нами
Ким передав того листа? гайте сорочки, бо вони си- ла комедія проходить гладко. могиі туру розбиваються, то пока-
ристав би з неї, хоч би мав па- до ліса? Як ще якийсь час не
У мене ще ніхто не був від шаться у мене! Лонґ веде справу. Лиш раз о- Нумож: усі враз, всі за одно! жеться частенько, що просто:
пір. Одна дівчина мусіла вернеться, то пан пішле в село — Зараз побіжу до хати, пе- дии посол говорив. Говорив, ‚полізли Жиди, поліз і я".
нього. МУЗЕРЇ ВИЗВОЛЬНОЇ Б О -
наставити плечі і шляхтич став спитати, чи ми дома. Нас при-
Та не був, бо сего листа реодягнуся і сорочку принесу гейби за спеціяльним дозво- РОТЬБИ УКРАЇНИ:
писати. Закінчив на сорочці ведуть до двора і пан спитає, лом Лонґа. Лонѓ на це йому
ми обі принесли. панови, — сказала одна дів- Проф. д-р І. Горбачевський,
другої. Скінчивши, прутом де ми його доньку лишилиі спеціяльно дозволив. Лонґ так в. p., голова'Управи; Проф. Д . Адреса Обєднання:
вдарив одну й другу троха Мусимо сказати, що з нею ста- А грій `би вас побив! Чо- чина.
лося. Тоді він скарає нас за те, муж ви зараз не передали ме- І я! — додала друга. уже робив, щоб `усі бачили, Антонович, в. р , директор Му- OBYEDNANYE,
нижче письма і ќриќнув:
що він на це йому дозволив. зею; Проф. С Сірополко, в. p., Р. О . Box 122, Hodaon Terminal,
— Тепер гони одна з дру- що ми з тою вістю самі не ні? Давай! НІ, зараз тут ртягайте!
гою д о Райфурського і пере- прибігли зараз до нього. Щ о Одна ‚дівчина обернулася до ѓДальше бїдеі. І . іДаді буде).. сек2ета2.
Ksh Таѓкі Н'
ЖІНКА і Н А Ц І Я ЛИСТУВАННЯ РЕДАКЩЇ.
З УКРАЇНСЬКОГО УКРАЇНЦІ ПОЗІР!іЏ ФУНДАТОРИ Й ДОБРОДІЇ.
(З журналу „ Ж і н к а " , який видає „ С о ю з У.нТМіїнок"..
Львів С и к с т у с ь к а 44).
В дописах з коляд просимо
не виписувати довгого ряду
ЖИШ^ЕРИІІІ Музей Визвольної Боротьби
України записує всіх жертво-

ГО лихоліття і руїни припали ренесені у СОЦІАЛЬНИЙ СВІТ та


колядників. Нема місця, щоб
великого народньо з вузьких, рямців родини і пе- вичислити нераз кількадесять
імен малих дітей. Прочитайте
АНС0Н1Я, КОНН.
Оживлення життя.
ВЕЛИКА ВИПРОДАЙ{
З причини перероблювання склепу Сурми на заложення Ні одна — навіть найменша
давців, що дають пожертви на
будівлю Українськото Дому в
Празі, в т. зв. памятиі книги.
. ѓки нових взаємин між у підпорядковані службі загалу, собі проголошені в „Свободі' Як поглянемо в яке число відділу УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА, щоб мати більше мі пожерта — не лишається не за-
ер.цііською жінкою і нацією. В мають сповнити важне духове завваги для тих, що пишуть
„Свободи", то знайдемо там сця, мусимо продати 50 радіо-апаратів і комбінацій по зни- нотованою в цих книжках, а
великої національної тра- післанництво. Ми глибоко ne-J (дописи, а які подало ужго- завжди щось нового з життя женій ціні. Користайте з нагоди. Приходіть оглянути радія імена всіх жертводавців — чи
... нќа своє тавро витискає реконані, що жінка має збага- родське „Українське Слово" як не одного до другого М Кілька радіо-апаратів наприклад: то особи, чи організації та у-
: :( проявах особистого І тити культуру цінностями сво- а знатимете причини цього. ста. А про нашу Ансонію то Ет ВАТЕР КЕНТ, 8-лампкове радіо $18.00 було $115.00
0 Л
ђ 2 Я - Ї Ї Я . , 7-лямпкове радіо _ 1 4 J 0 було 175.00 станови — стають вікопомни-
ч і і о життя, проходить та` го духа, має внести в суспіль- М. Д., Честер, Па. — 3 таки- рідко коли, здається, хіба раз КОЛСТЕР, 0-лямпкове радіо 3 5 0 0 було 139.50 ми в цих записках. Серед па-
наше життя, життя першої) не життя своє розуміння добра, ми справами треба робити по- на рік, коли є Листопадове МАДЖЕСТИК, БРОНСВИК. комбінація
комбінація 38.50 було 94.50
65.00 було 298.00 мятних книг Музею е дві, в я-
генерації жіноцтва, що ввій- краси і справедливости. Ми ві- рядок у громаді, а можуть це Свято. ЛЕНҐ, комбінація, 7 лампоќ 75JK) було 135.00 ких Назначуються імена з біль-
в громадянство як актив- римо, що почування, досвіди і зробити легко ті, що жертву- А в Ансонії є багато Україн- ЛЕНГ, мале радіо, 5 лямпок, лапає всі стації
ВІКТОР, 5-лямпкове радіо, мале -
і 19.75
8.75 шими пожертвами. Це Книга
ІІИ ,і і тінник. Цей факт усклад- воля української жінки це ор- ють. ців. І не можна сказати, щоб АР СІ Е П , 5-лямпкове радіо, мале 9.75 Фундаторів Українського До-
- більше питання, якому ґанічна складова частина скар- вони не інтересувались укра Радіо, Також маємо 24 ФИЛКО радій-і комбінацій по спеціальній ціні. Зеніт
Ю. Б. Гей рад І інші В Ню Иорку і околиці даємо на сплати, на провін- му та Книга Добродіїв Музею
„а імм: „жінка і суспільство" бу народньої душі та щ о Гі Для поезії не під- їнською справою. Але є іщ цію висилаємо за готівку. Користайте з нагоди. Так дешево ніде не ді- Визвольної Боротьби України.
ліпка і нація", „жінка і дер- думка, її рада й її чин таксамо ходяче. велике число таких, що не на- стшнете. Перша в срібній, друга в золо-
Український мистецький відділ при Сурмі буде відкритий 10-го лютого.
кава", га яке само по собі — потрібні, таксамо необхідні : Б. У., Толідо, О . — Щ о з Ва- знвають себе Українцями, і та- Хто лиш буде в Ню Лорку з Українців проситься зайти. Також приводіть тій оправі. Фундатором Укра-
авіть у нормальних умовинах незаступні для розвитку і ви- шимн річниками? Чи маєте їх? ких, що хоч себе називають свої діти, шоб подивились на чудові українські річи, що прийшли з краю. їнського Дому уважається той
Памятайте на адресу: СУРМА, 103 Евеню _Ей", між 8-тою і 7-Мою улицею,
важке і складне. Трагедія на- зволення нації, як сили му Українцями, то про ўкраїн на „Іст Сайд" в Ню Иорку. 20 2 4,f жертводавець, що дасть Музе-
викликує глибоку проблє- жеського духа. П. В., КоќбурЃ, Па. — За та- (ські справи не дбають. Та прав єві пожертву не меншу 10 до-
. . ; ! , . українського жіночого І саме тому, що віримо в Те- кими інформаціями удайтеся да та, що тому всьому винна ґі S U R M A лярів; Добродієм Музею ВБУ
pyw: у ній лежать причини йо- бе, Українська Жінко, що ві-до парохіяльного уряду в Ню та обставина, що ми не мали B O O K A MUSIC CO., Inc., стає той, чия пожертва е не
груднощів, але й одночасно римо в Твої творчі спромож- Иорку, а не до нас. своєї хати; не було де сходи- 103 AVENUE A, NEW Y O R K , N . Y . меншою 25 ам. долярів. Крім
НІ 111 сили іі патосу. ності і Твою велику ролю, ви- Проф. С . Пельц і Комітет тися. А це нас розбивало.
Як треба Вам шо від Сурми купнтн, чи направити радіо, телефонуй- того, Фундаторами й Д о -
те: Dry Dock 4-3752.
: і одного боку треба магаємо від Тебе багато. Саме допомоги Лемківщині в Ню Але від 1933 року вже маємо бродіями вважаються збирачі
ствердити, т о важкі відносини, тому робимо Тебе співвинною Иорку: Даруйте, що не прого- ку галю при Гай ўлиці, яку пожертв (особи й організації),
іких іиайшовся наш нарід, за українську дійсність і спів лоси.мо подяк. Кождий, що виарендували місцеві Українці
утруднюють або іі зовсім у- ідповідальною за українську допоміг Вам, зробив добре ді- під назвою „Український Го-
Д1Т0ЧІ КНИЖКИ НА ШЕВЧЕНКОВІ СВЯТА коли назбирають суму двічі
ільшу, ніж установлену для
.; ж ливлюють українському майбутність.
. в ` , псреняти на себе но-
ло не Вам, а народній справі, рожаиськин Клюб". Від того
Хоч Ти не спричинила сама а зокрема допоміг Лемківщи- часу зачалася в нас трохи жи-
ТАРАСОВИМ ПІЛЯХОМ жертводавців-фундаторів
родіїв (збирач-фундатор має
і доб-

ві завдання, виповнити як слід безпосередньо існуючих зло- ні. 1 це повинно бути запла- віша робота. Тепер майже кож- Збірка промов, деклямацій та сценічних картин на Шевченкові Роковини. назбирати не менше 20 дол., а
Підібрав t впорядкував Михайло Таранько. ЗМІСТ: Вступ — Перед Тара- збирач-добродій не менше 50
нові обовязки, вжитись у но- щасних відносин, то всетаки тою. А жертви були про- дої суботи і неділі відбувають- совим Сетѓѓом.ШеБЧенкове Що це таке — Шевченкові Роковини. Як улаштувати
лю, одним словом: х співвинна тому, що голошені. А як хто був поми- ся концерти, представлення, ба- Свято (з програмою на взірець). зл.).
тати творчою ' громадянкою. не протиставишся з належною нений, то можна додатково лі й т. п. А ) СВЯТОЧНІ ПРОМОВИ:
Промова прозою для старших дітей. До Памятної Книги Фунда-
координації жіночих енергією причинам, які їх ви-проголосити. До цеѓ галі приходить кож- Промова віршом для старших дітей. торів та Добродіїв зазначу-
Привіт віршом для менших дітей.
іі : і потреб 3 потребами і кликалн, та не поборюєш тих дого вечора громадно й наша Промова святочна віршом для двоє лі: ється не тільки імя та назви-
^акціями загалу вимагає су- усіх хиб і болячок, які затро- молодь на вправи чи на науку Б.) РЕФЕРАТИ: е жертводавця, але і йо-
. кою, вимагає поступневої і юють і обезсилюють націо- українських танків. Молоді сту- Популярний реферат про Шевченка. І життєпис та береться світ-
постійної розбудови, він вима- льне життя. Бо що зробила
ш вкінці дбайливої опіки з ї'Ѓй, що робиш, щоби було інак- ГОЛОСИЧИТАЧІВ денти заложили собі „Молоде-
чий Клюб", в якім вчаться спі-
Коротенький реферат, який можна виголосі
Ще коротший реферат.
Реферат віршом для найменших.
ну. Тому, що не всі Фунда-
тори та Добродії Музею на-
ісржави. Тисячі в`заємин, ше? Твоя вина в Твоїй, слабо- ву. Вони то виступили на Ли- В.) ДЕКЛЯМАЦІІ: іслали свої світлини та життє-
Тарасове свято. (Деклямація для малого х.
нижуть сучасну жінку з сті, в Твоїй неорганізованності, ДЛЯ МУЗЕЮ В ПРАЗІ. стопадовім Концерті дня 18 Наш привіт Батькові Тарасові (деклямація иси, Музей просить надісла-
ѓўспільним життям, можуть на- в браку довіря до себе. Де Твій Вислано до Музею Внзволь- листопада м. p., під проводом І. степення).
Поклін безсмертному Тарасові
и їх по можности небавом.
Тарас Шевченко.
I іі ти ІІ успішно розвиватися рішучий, організований відпір ної Боротьби в Празі: О. Нижанковського й пані Дитяча присяга.
Соловієві України. Установи й організації, замісць
тільки У здоровій і нормальній проти розбиття і безладдя, що Нижанковської, й здивували ІІівець горя. життєписів, мають надіслати
Малий Тарасиќ. Поклін Кобзареві.
атмосфері, себто в умовинах руйнують наш окалічілий на- „Юкраініен Віклі" (1933): 1, старих своїм співом, чистою у- Тарас Шевченко. Наш пророк. публікації про свою історію та
Скарб України.
нття державної нації. Але як ціональний організм? Що ро- 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. країнською вимовою і своїми Шевченко — наше сонце. комплєтн своїх справоздань, а
роівязати це питання, коли на- биш, щоби замирити розсва- Рік 1934: І, 12, 14, 17, 22, 23, деклямаціями. Гарний спів, Загостить до нас Тарас. акож світлини своїх керуючих
На роковини Шевченка (2).
нальниЙ організм наскрізь рених синів, братів та при-40, 49, 50, 51, 52. гарні народні строї й добрий Шевченкова могила. рганів. Можна сподіватися,
- рий, коли він заабсорбований вернутн між ними почуття жи- настрій відбивався на оплесках, Смерть Шевченка. то на день відкриття Укр. До-
єдности нації, сильнішої „Свобода" з 1933 p.: 199,ким не було кінця. З того `кон-
Найменші — Кобзареві (деклямація для дітей 4 - G
0 іротьбою зі зовнішніми труд- В Шевченкові роковини. іу в Празі обидві ці памятні
200. Казка Мартової Ночі. ниги, багато ілюстровані ре-
ющами і внутрішніми болями, над усі внутрішні противен- церту вислано на інвалідів че-
ти він інколи так загроже- ства? Щ о робиш, щоби врату- Рік 1934: 26, 28, 29, 77, 90, 99, рез Обєднання $72. Г.) СЦЕНІЧНІ КАРТИНИ: іродукціями світлин, будуть
Казка про хлопчика Тарасќа. ; 1 ДІЇ.
іий у свому існуванні, т о — вати неоцінені скарби націо- 162, 190, 192, 202, 276, 283, 286, Дня 13 січня відсвяткував Тарас Пастушок. В 1 дії. видані й послужать для історії
дасться — стає віч-на-віч із нальної енергії, яка марнується 291, 293, 296, 297, 298, 301, 304, Горожанськин Клюб „Ялинку" Одної Ночі. В 1 дії. Музею Визвольної Боротьби
Сирітка, з партитурою. України й української націо-
мі ртю? Як серед таких умовин в нас на взаємне поборювання 305. На галі виставлено ялинку, чу Ціна 35 центів.
нести в СУСПІЛЬНИЙ організм і партійні та особисті колот- Григорій Гнатів, дово прибрану й освітлену. А ільно справи взагалі.
лив свіжих жіночих сил, но- нечі, щоби довести до на- довкола були розставлені `сто- Н А Ш Е В Ч Е Н К О В І Р О К О В И Н И . Збірка пісень на діточий хор 3 і 4
Музей сподівається, що в
Мідлтавн, Н. И. голоси, заранжував Богдан Вахнічнин. Зміст: Берестечко. Заповіт. цьому (1935) ювилейному ро-
іих струн невипробуваної с- ціональної консолідації? Щ о ли, позастелювані білими об- За Україну. Літоча Присяга. Діброва. Кантата. Поклін Тарасовії. і його десятиліття скількість
іергії, як перевести в ньому робиш, щоб утримати єдність русами, а на них наставили на- Садок вишневий коло хати. Світе ясний, світе тихий. Там на горі
за Дніпром. Учітеся. Літа Орел. Гнмн в честь Тараса. Шевчеі . 50 ц. ундаторів і добродіїв значно
1 часі загрозливої ного неду- через кордони, соборність ду- ші жінки всякої всячини. Свя-
зросте, що в Золотій та Сріб-
и новий поділ завдань і функ- а нації? Як протиставишся за- УКРАЇНЕЦЬ ДІСТАЄ ПРИЗНАН- то відкрив предсідник Клю- Д Я Д ченка. Ь К О Т А Р А С , сценічна картина в одній дії з життя Тараса Шев-
Володимира Полянського. Осіб 11 20 ц. й Памятнін Книзі появлять-
іііі? Ось важні питання, перед непадові моралі у внутрішніх НН ЗА СВІЙ МОДЕЛЬ. бу, гром. Патинок, а молоде-
і імена не тільки наших на-
жими стоїть український жі- громадських відносинах? Чи не іий хор відспівав колядки під
С И Р О Т А , сцсііічна картина в двох діях, Юра Ігорќів. 10 осіб; нада- ціональних організацій та уста-
бачиш, що в душі Твоїх чоло-
:"чий рух.
Теодор Маройка, сторож проводом о. Нижанковськог . ється .на Свято Матери . 20 ц.
нов, а також і всіх наших за-
Одначе з другого боку не ків вкрадається зневіра, що банку „Сентрел Гом Трост Ко." Потім усі засіли до вечері. За- М А Л И Й Д Е К Л Я М А Т О Р , збірка віршів до деклямацій на всякі ожніших патріотів. І то ие для
пальні й шкільні свята та обходи. Підібрав і впорядкуві
' л н а заперечити, що хоча не- ломляться ряди, ідуть у розтіч Елизабеті, Ню Джерзі, член бирали слово члени і члениці. хайло Таранько. . 20 ц. лави, а для добра народу й
йідрадні умовини національно- щораз більші гурти? Як проти- 142 відділу У. Н. Союза в Ели- Одні говорили, другі співали. І С Т О Р І Я У К Р М Н И ДЛЯ дітей. Часть І. Київське князівство. Ілюстро- амяти нащадків.
ѓо життя зупинюють процес ставишся втомі і дезерції, що Було що послухати і було з чо- вані оповідання про часи від заснування Києва аж До зруйно-
забеті, придумав цікавий при- вання .Москалями в році 1169 - 20 ц. Пожертви слати на адресу п.
юють громадянство? Як
громадського назрівання укра- чинок до кампанії банку за го насміятись. Потім хор спі- Р У Х О В І . З А Б А В И , декотрі мають пісні. Деякі наші пісні можна ілю- Директора Музею проф. Д . Ан-
інського жіноцтва, то одноча можеш інших виховати в гарт кращі мешкання. Зробив він вав ще народні й козацькі пі- струвати живими картинаміі-забавами. Тут є кілька таких забав- ^ тоновича:
сно саме завдяки їм, завдяки духа, коли Ти сама слаба модель дому, цебто маленьку сні. Оце було перше того ро- В Е С Е Л А Б А Н Д У Р А , співанннчок з Нотами
НИМ невідрядним умовинам, розбита? відбитку мешкання, котрої од- ду свято в нашій громаді й усім
20 ц. prof. d. antonovyc
звязок між українською жінко- Щоби Ти могла сповнити частина показує дім у запу- припало дуже до вподоби. Замовлення з належитістю слати до: PRAHA-NUSLE 245.
Ю і нацією став за останні'роки свою ролю, будемо вимагати щенню й неладі, а другу по- Не забуто теж і за Рідний " S V O B O D A , " CHECHOSLOVAKIA.
нерозривний. Важке положен- від Тебе великої творчої ак- правлену й змодернізовану. От- Край. Зібрано $18.30 і вислано 81-83 G R A N D ST., (P. О. Box 346) JERSEY CITY, N . J
ня . в якому опинився нарід, тивности і великого довіря де же модель представляє неиов- до Обєднання. Жертвували: по
пробудило в широких масах себе. Будемо вимагати від Те- би образ поступу. Одна части- $1: Г. Патинок, о. О. Нижан У КРАЇНІ МЕТУЗАЛЕМІВ.
івоцтва зацікавлення громад- бе жервенности і посвяти. Бу- на, приміром, показує дім не-ковський, В. Калина, С. Шураь
.кими справами, „політикою". демо будити Твре сумління помальований, друга частина
Воно каже нам призадуматися картати промахи, активізува - помальований наново.
Радзіх, А. Зборівська, А.
Концевич, Н. Тута, О. Мерещак
ШКІЛЬНІ книжки
КОТРІ МОЖНА НАБУТИ В КНИГАРНІ „ С В О Б О Д И " :
Славний учений Мечніков
свого часу приписував довго-
пал українською дійсністю та, ти Твої сили, вказувати Тобі Т. Ку.тявець; по 50 цнт.: Г. Ру- иість спеціяльному віджив-
Перша Книжечка (Буквар), П. Матвійчука 40 ц, лювання; головнож, на його
вглиблюючись уятї причини, шу- шляхи і зясовува'ти Твоє місце Маройка збудував цей мобас, О . Патуляк, В. Шуран, Д.
кати корінів лиха. Вона, цяі в змаганнях нації. дель у вільних від заняття Домарецький, І. Хировський, Друга Книжечка (Читанка для II. кляси), М. Матвійчука 45 ц. думку, консервує здоровля і
жахлива українська дійсність, Ось завдання, яким бажаємо хвилях. Треба йому було на це Ю. Лесів, Т. Королишин, К Грета Книжечка (Читанка для Ш. кляси), М. Матвійчука 60 ц. життєву енергію — квасне мо-
потрясає нашим сумлінням, ви- служити. коло 6 тижнів часу. Модель Шеньгера, В. Гульовський, І. Четверта Книжечка (Читанка для IV кляси), М. Матвій- ко, зване йогурт. Таке квасне
водить нас із круга егоїстич- Мілеиа Рудий цька. має 4 стопи ширини, 3 стопи Андрўійко, І. Шуран, Б. Мирон; чука т 75 ц. молоко пють передовсім у Бол-
них родинних інтересів та ед- глибини та 3 стопи висоти по 25 ц.: Я. Короташ, М. Гор- гарії і там є дуже багато сто-
Коротка Історія України, І. Крипякевича 50 ц
нае нас у почуваннях болю і ЯКИЙ ХЛІБ ЇЛИ СТАРИННІ Виставлено його в фоєрі бан- бовий, Т. Герчаковський, М. Мода Історія України, І. Крипякевича людей. Мечніков поясню-
ку, де він викликує загальну у- 15 ц. вав це тим, що йогурт при-
сорому, трівоги і бунту з цілі- НАРОДИ. Розтоцька, П. Чеґін. Дрібними
стю нації. Вона дозволяє о- вагу. Писали про нього й мі- датками $1.05. Разом зібрано Початкова Географія, з багатьома малюнками і кар- чинюється, до доброго функ-
Атени в старину ѓ-ули мін
свідомити собі, чого хочемо іншим славні й тим, що тамсцеві американські газети. І $18.30. тою, написав Степан Рудницький 75 ц.
ціонування кишок і шлунка.
ии, сучасне українське жіноц- пекли найліпший та найсмач- признають, що модель робить Іван Шуран.
Малий Катехизи хрнстіянсько-католицької релігії, уло-
Інші вчені впевняли, що дов-
тво, від громадянства і чого ніший у світі хліб. Атенці на-свою роботу, себто зацікавлює говічність не має нічого спіль-
людей справою віднови домів.
ічемо ми, жінки, від себе. зивали хліб ріжними назвами, жив о. Іван Рудович 35 ц. ного з тим, чи хтось віджив-
люди, що НЕ СМІЮТЬ
Тут настирливо стає nepeAJ як нпр. вулиці. Так у старих Кажуть, що урядники з Ва- Біблійна Історія, старого і нового завіта, о. д-ра Яро-
ляється квасним молоком.
шингтону приїжджали дивити носити ЦВЃЃІВ. І справді досліди наукової
вами докір-запит: Невжеж ми, грецьких літописах часто зга- слава Левицького , 85 ц. виправи біольогічного інститу-
ся на цей модель.
українські жінки, не є грона- дуеться славний Ахілів хліб, В Індії жиє каста найнижчих Шкільний Співанийќ, Ф. Колесси _ 75 ц. Москві. переведені в ви-
лянством, не є народом, не Плятонів хліб. Хліб був ріжно- паріїв, якими поѓорджуюТь
йжеж ми ще ним не е? Невжеж го роду. Пекли його` з пшенич- Індійці. Індієць, із вищої касти Співаннк для дітей дошкільного та шкільного віку, сокогірських округах північно-
го Кавказу, стверджують, що
ми знаходимося ще все тільки ної, ячмінної, житньої та ку-
на периферії великих подій, курузяної муки. Квасного тіста МІТІНҐИ вірш. не сміє навіть доторкнутися Співаймо,
Н, СОЮЗА парія. Щ о більше, парій навіть
Збірник
зладив
молоді. М.
збірничок
НаГайворонський
Народніх
пісень на два голоси для шкільної
весняне святе пісні. Зладив Ф. Колесса 35 ц. там живуть іще старші люди.
Пісень в укладі на три голоси для Спис старих людей починає
тільки на периферії змагань не все вживали, а селяни пекли своєю тіню не сміє наблизити Замовлення разом з належитістю слати до:
боротьби нації і ціла наша ро- на рожні. В, Атенах і інших каВУНСАКЕТ, Р. А Я Тов. ім І. Фрая- 146-літній Мурза-беков, який
від. 241, подає до відома, шо на- ся до Індійця з вищої касти. ужитку шкільних"хорів. S V OЗладив
BODA ,-
Філярет Колесса 25 ц. втішається доброю памятю. Се-
-ія в її житті зводиться тільки грецьких ступили мітіиг відбудеться в неділю,
містах' 'перекупки 3-го лютого 1935 p., о годині 2-пй Страшним життям жиють ті 81-83 GRAND ST.. (P. О. Box 346) JERSEY CITY, N. J лянка Хулаева, якої чоловік
До біольогічної функції при- продавали хліб на базарі. В пополуднн в галі української право- погорджені люди. їм ріжні рі-
ведення на світ і вигодування Римі продавати хліб на базарі славної парохії. Проситься всіх членів чи заборонені, поводяться з К Н И Ж К И Д Л Я Ж І Н О К , Я К І Х О Ч У Т Ь У Ч И Т И С Я В А Р И Т И . помер на 1Ю-му році життя,
прибути на цей мітінг. Подається до
Дітей (при чому лиш наші си було якнайстрогіше забороне- відома. що на 1935 рік вибрано таюгй ними гірше як із худобою. Так має тепер 143 роки, найстар-
НОВА КУХНЯ вітамінова j 8
' ший її син має 90 літ, наймо-
ви будуть носіями національ- но. Спартанці лише - при — уряд: Петро Романович предс; Мих. нпр. паріям найстрогіше забо-
них цінностей, а наші дочки бу- більших святочних нагодах і Камфонік, заст. предс; Василь Липко, ДОМАШНЯ КУХНЯ або к лодшнй'60. В селі Кумісі, біля
кас - І . Познанський, заст.; Мих. Ски- ронено брати цвіти, застром-
дуть знову не більш як засо- їли білий хліб. Зрештою їли бінс'ький, секр. фін.тМих.іаяиь заст.; люватн їх собі в волосся а-
УчХРАІНСЬКО-АІН^ЛІИСЬКИРІ КУХАР Тифлісу, живе так'багато 150-
Иосиф Іалоиьшка, секр. рек.; М. Гри-
бом до продовження фізичного лише чорний хліб. Атенці бу- ух заст. Контрольна Комісія: Лани- бо як прикрасу в одежу. За- УМг`АІНСЬКО-АНГЛ1.5ІСЬКА КУХАРКА, п ра ктичн і пор ад я І ммс- літніх людей, що це навіть не
існування народу)?
Ч

' ли більше розманіжнені. Вони ло Лукиник, Андрій Горбайчук Анд- борона торкається і жінок з н-шга в українській мові, ак варити І печя п ангііійськкя спосіб звертає уваги нікого. Всі ті
рій Сусла. Надзирателі хорих: Григо-
Ні. Ми віримо, що на шляху почувалися нещасливими, ко- ,рій Стрик і П. Кічак Лвепник: ь касти паріїв. Паріїв в Індії е "SVOBODA," люди мають добрий `зір, слух,
людства прикмети жіночого ду- ли не мали бідоѓў х л і б , ^ працююхь, як звичайно^
Ьарилюк. За уряд: — М. Скибшськнй, тр.ицятр міліонів. `
SBSfcX I
f
г
'.іскр. РІК. ,
Н2НКМСТЙ MaTtgl, визііолеиі й
U - S 5 ! ^ E S I - іЕ.аВо,2і51 ОТУ-8t
КАПІТАН' ТАМАМИ. ня капітана Танами і спробу- роблений' на ггідспгві''інфбрмв-
вати взяти його шантажем. цій Танами, окаЗався нікуди жшк`шіш№ш
рідному{В І Д О З В А
Для- капітана Танами утвори- непридатним. Бо`там,:де згідно Д О БрАТШ ЛЕМКІВ
Нераз доводиться чути в і дI 'ло'ся безвихідне положення. з пляном-мавгбути японський
Ледви перестануть в Абісинії довготреваючі до- Украищів: ч о м у ^ - н е ^ о г л и . ^
1
Б ^ т о. л о . полк стояла японська дивізія;
ш е я н й о г а в і д н о с и н
Село
Ш
' В "АМЕРИЦІ.
Ждиня в горлиць,
АСТОРІЯ}г ЛЗ АИГ, HU ЃВ
г

ші й земля переміниться в цвитучий город, почина- виборот-и собі вол, І гідного- з a


к
де мала, бути- одна батерія,
о ю
г ,
й
3
0 т а к о ж
повіті окружене темнотоќ, І
ються в Абісинії весілля: Цілі дні; а головно `ясні місця на землі? -
Відповідей на .
і його карієру, а головно репу- стояла ціла гарматня бригада, і
З весілля на край.
сквофільства. — В усіх у-
ночі переповнені одноманітним бубненням, яке так це дається багато, та головна ? J_, так скрізь. С

В нашій невеличкій громаді ніх селах, таксамо як і АІ


розлягається, що всі інші звуки зникають. причина - гадаю - в тому,! н і к и х . суспільних
r
ЯПО ЗО. квітня 1904 року рбсій- маємо милі несподіванки. О т ніре читальні Качковськ
J
H

Ніхто тут не оглядається на сусідів, на це що що більшість ,


з нас не хотіла .
і відносин і традицій, ська армія була розгромлена на Йордан заколядовано не колись були розсадникам;,
їм заколочується спокій, бо того, хто має досить віддати себе .....
для служення дер-
7
Бачучи, що виходу нема, він нар рікою Ялом. Те саме ста- {тільки на місцеву школу, але костиѓ—тепер ВОНИ Протеї Ой
невільників, щоби святочні крики та звуки бубнів жавницькіи ідеї, не вміла бути
- . _
- ' „ '
. звернувся за порадою до ген. лося під Мукденом, потім і в й на Рідну Школу в краю по- і охоронювані сильними ...
J п

не- вгавали повні три дні, вважають багачем. Гості готовою "для цеї ідеї на всі Яблонського. „ , п- . .
Після наради від- Порт-Артурі. Росіяни зазнавали верх сотку долярів. На' важкий цього, тому стали помостом
г

приходять і приходять, цілими днями варять на жертви. Коли хочемо здобути повідних . -
А
r J
штабних чинників рі- поразки за поразкою. В груд- 'час і малу.громаду — сума по- польонізації, а під огляд
отвертому вогні нові й нові страви, а під великим перемогу" — повинні вчитися шеио` було
к -
від капітана Тана- ні 1904 року ген. Яблоиський важна.
шатром е доволі місця для всіх.. Кожного дня вби- прикладів героїчного патрю- ми нічого . J
моральним є нони
1 v у
не. вимагати, лишеі був на- театрі військових one- Дня 19-го. січня відбувся „танцбудами" ніж осерслн-
вають нову штуку худоби на весільну печеню. А тизму в іншихл народів, J
-
а в пер- .. - .
‚зажадати віл нього негайного рацій і мав- нагоду говорити шлюб юдинокої донечкигкраса- тверезого просвітньої
наняті співаки й Танечниці взагалі не вмовкають, шу'Г, чергу- в Японців. П
- _ .
-виїзду до Токіо. Скандал чни- з одним полоненим японським
вички громадян Лешків, п
Одначе молода не має нічого з усього того свята. , Відданість. Японця своїй ' тПм , ,.
. ники російського штабу обіцяв старшиною. 'Відразу при роз-ІМарійки, з п. Джеймсом-Гуф- Свідомі Українці сели ж;
Вона схована в маленькій --кімнатці, з якої не сміє батьківщині переходить усякі
межі. За свій край він готовий ' „ '
завідувати
- „ „ „ . „ мові спитав він, чи знав стар. фом, інструктором військової ня опинилися в незавидіі
х
вийти. Щойно вечором третього дня виводить її Таке приеминве для Танами шина капітана Танаму. Япон- ложенню і за всяку тю. ...
віддати все. Жертвенності Я
молодий. Жених, окружений приятелями, йде за рішення російський штаб при- ський старшина з піднесенням: авіяційної школи. ряють покласти тревалу
понця для свого народу НІ Старі приятелі п. Лешка ву для праці націоналі її
нею. Стрілянина, танці та плач наймичок провожа- скрикнув:
всилі дорівняти ніяка з евро няв не трму^шо не хотів вико- і його дружини. Анни зійшлися свідомлення Ждинян І сусіді
:

ють молодих. пейських націй. Цікавий прик риотовуввтя ЙОІЧУ скрутного — О!., як же я можу його не
Коокний Абісинець, який хоче, щоб його ша- лад японської самопосвяти положення, лише тому, що був знати?! Цеж найбільший націо- зложити йому желання як ста. хотять за порадою .
нували, відбуває бодай раз таке весілля. І коли героїзму подав у розмові з а переконаний, що навіть при у-1кальний герой! Імператор но рому „Союзовцеви" і чесному емігранта, нашого РГ, ЛІ)1

пізніше оснує новий дім, а й давніше жив з жін- американськими журналістами мові згоди Танами на таємну городив його і його родину громадяниновиі При тій насодіа ѓром. Дениса Голода , ц
кою в хаті, то таки відводить до дому дівчину, бувший російський генерал співпрацю — всеодно його ін-j ордером Сходячого Сонця... на закликиашого громадянина,, Джервіс, Н. Ѓі., приступі! 1 ;і
за яку дорого заплатив ріжними матеріалами, худо- Яблоиський, який займав ко- формаціям не можна буде до- — ??!! п. Бурдиги, в додатку'до „да` будови Народнього До.м
бою та нараменниками. Жінки мусять слухати сво- лись посзду начальника контр- віряти. Така розвязкп здиву- Генерал Яблоиський не мігрунків" зложено ще щедрівку світи" в Ждині. І ТОМУ ук ij,
їх батьків і вже I I - або ІЗ-літні мусять без розвідчого відділу при голов- вала самого Танаму. Він спи- прийти до себе зі здивування. на допомогу визвольній бо просять українські npram
спротивў приняти вишуканого чоловіка, навіть як ному штабі в Петербурзі. тав: — Таж він був арештований ротьбі. Зложено $10:75, які ві-ції в Америці, як теж усіх
його ніколи перед тим не бачили. З плачем відхо- ч— І більше, крім виїзду до за шпіонажу і розстріляний?! дослано до Обєднання. ших громадян, а зокрема І,
дять від братів і с`естер і з плачем розлучаються Токіо, ви від мене нічого не — Так! — відповів полоне- Жертвували: Д . Бурдига $2, тів Лемків, взяти під уиао
з усіми дома. Та коли подруже не є щасливе й В 1901 році до Петербурга жадаєте ний старшина... — Він дійсно а по $1: В. Тижник, І. Сидор, туацію, н якій знайшла
чоловік і жінка згодяться, вистане звичайна заява прибув як військовий аташе я- — Ні! був здеградсваний і розстріли Анна Бурдига, П. Лешкр, Анна ківщина по номінації --,
й подруже зірване. Щодо цього, чоловік і жінка понського уряду капітан Тана- — Це дійсно все? — питав ний за шпигунство... Але пять Лешко, С . Ќрѓівень, М.' Бєля; го єпископа, — теперіні
мають однакові прана. Колиж чоловік не годиться ма. Всім відомо, що військові вій знову. місяців після початку війни йо по 50 цнт.: пані Опришко і Ко- крізу і натиск на ўкрапі , к

розвестись, завзята Абісинка йому попросту втікне. аташе при амбасадах є нічим Таџаиа покинув Петербург го честь реѓабілітовано. Була рииець. Навіть зложили жертву станови на Лемківщнні,
Якийсь час укривається в свояків, та звичайно не іншим, як керівниками шпіо- в штабі зачали про нього за офіційно оголошена дійсна без-цаланні сиротята по покій- лити підписаному комітет,
тренає ноно довго її виходить удруге замуж, та те- нажі, тому російська контр- бувати. Коли нараз у грудні причина цеї події. Капітан Та- нім Опришку і слідом за більшу грошеву ПІДМОГУ на
пер- уже без такої гучної паради. Така зміна від- розвідка відразу взяла капі- 1902 року з черговою дип.тьо нама не був шпигуном, але- з матусею зложили по 25 ц.: Іри- будувацдія Народнього Д.
бувається і кілька разів. Справу дітей порішують тана Танама під свій догляд. матичною почтою з Токіо ді- його власної іиіціятиви і про-на Опришко і Н. Опришко. А ‚.Просвіти" в Ждині, який N
так, що жінка забирає зі собою наймолодші діти, І дійсно — він швидко зачав сталн таємний японський пляг хання влада обвинуватила йо- ілий Михась Лешко зложив би 'стати осередком просі
а чоловік мусить їй помагати, коли не може віді- шукати знайомости в ріжних захоплення Порт-Артура. Вва-го ніби в шпигунстві і прису- собі 25' ц. нього і культурного життя
сдати її до свояків. Абісинці взагалі дуже радо колах, переважно серед стар- жаючн, що це японська прово- дила до розстрілу, який і був сцевих громадян і сусідніў ,
Михайло Беля.
позбуваються дітеіі. Головнож багачі лишають ді- шин і артисток. Російські вла- кація, на плян у штабі не звер виконаний. Ціль пожертви Та-
тей ў родини або знайомих. Багато дітей вмирає сти зачали помічати пропажу нули уваги і поклали його до нами полягала в тому, щоб на В Ждині, дня 14. січня
наслідком недостаточної опіки. Найбільше пестять ріжних документів, установлю- архіву. підставі хибних плянів увести
російський штаб у помилку й ФИЛАДЕЛФІЯ, ПА. Печатка парохіяльіюго
маленькі діти, та як лише підростуть, оставляють вано стислу обсервацію кож- Шість місяців пізніше знов) улекшити перемогу японської ду і підписи:
їх на божу волю н так виховуються. Дитина дістає ного кроку капітана Танами і ордежано плян, на цей раз оку- На Музей.
їсти й що року нову одежу, іі це вже вся батьківська людей, з якими він зустрічав- пації Кореї та операції япон- армії... О ! Капітан Танама в OT Володимир Ардап. `
опіка. ся, але нічого компромітую- ської армії в південній Ман- лнкий національний герой... Пані Ф. Корецька переслала вий парох; Теодор Дзямба, Те-І
чого знайти не могли. — А його батько?... Знав ерез Обєднання як. різдвяний одор Єдинаќ, Павло Каїнѓу.
Абісинці побожні, ходять до церкви, моляться джурії. На це також не звер-
дарунок на Музей Визвольної
до їсуса Христа, одначе бояться церковного шлюбу. Саме в тім часі капітан Тана- нулн уваги. В грудні того року про це все Боротьби в Празі $5.
Таке подруже не так легко зірвати, тому Абісинці ма захопився відомою артнст- дітаб дістав третій плян: опе- — Безперечно знав. Після
радше побираються на основі своїх .звичаїв. ГІо- кою Ілінською і перебував з рпцій над рікою Ял (там піз-попередньої умови з сином він;
дружої вірностн тут узагалі не беруть під увагу. нею в ітимкому звязку. Ця ніше російська армія була дійсно скінчив самогубством,
АСТОРІЯ Л . А й .
ОГОЛОШЕННЯ ДРІБНІ
Кожна жінка мусить це терпіти, коли її чоловік лю- обставина скоро стала відомо- найбільше поражена). І на цейбо вважав за найвищу честь
биться з її наймичками, а діти так уроджені мають ю російському штабовії, який раз плян пішов до архіву... віддати своє життя для щастя
Коляда на Рідну Школу. (ЮПІДНИК ВИНАХЩНЩ
ті самі права, що іі діти з законного подружа. вирішив ужити І.тінську для Раптом скоро після цього о- Батьківщини
Одначе й жінка часто має приятеля, який її поті- своїх цілей. На початку вона держано від російського вій- Діти української школи за іа-. ' а що r u . SSSn а -
.— m^ro одерж.,. І ВЗГПІО ІНШИХ І ч-.,
шає, а коли йде до неї, оставляє чоловікови умов- відмовлялась, але потім під ського аташе в Токіо телєгра- колядували на Рідну Школу і ДАРЕМНО. Яко п.пнтоенЛ ajp.i.k.-.i я і,
лений знак. примусом згодилася. При най- про те, що капітана Тана- Питаємо — чи в стані хтось краю $31.15, і ті гроші вислано ХЖўП І розглядаю МІ .иіихидн.
ближчому побаченню Ілінська му викрито в шпіонажі, зде-перемогти націю, яка має та ерез Обєднання на призна М A R T I N LABINER,
поставила капітановії Танамі градоваио і розстріляно. Ця ки.х синів і дає такі приклади чену ЦІЛЬ. , Patent Altorne-,

КНИЖКИ РЕЛІГІЙНОЇ НАУКИ, ЯКІ домагання одружитися з нею.вістка вслід за цим обійшла аціональної посвяти?
Дарма японський старшина всю світову пресу. Випадок
Коляду зложили: дякоучи-
В. Тютюнчеико. тель Онуфрик, В. Черватюк, К.
S3 Pule Row, New York, N. '

ОДЕРЖАНО З КРАЮ П о Д М Ц І
намагався вияснити їй немож- зради японського старшини
ливість здійснення цеї вимо- був для всіх незвичайний
ги... Як старшина цісарської Батько Танами — цісарський
Кривсќь, М. Борис, ТЛ. О.тій-
ник, Досик, Гринишин, Заро-
венний, 1. Сидор, Борух, Гуме-
ВЗОРИ
UCninUlil UAVeYL4 У Христової Євангелії. армії, високого походження, радник UKRAINIAN BAZAR,
ПСДІЛиПІ П А J ЃЛЃІК Вибрані питання релігійного та не мігши пережити нюк, Подольський, Ѓрегович, 170 E . 4tb St., New York. Г
суспільного життя, о. Петра Дзедзика. $1.50 справжній самурай, він не мавстрашної ганьби, зробив ѓара Бурдига, Климишин, Бар-
П о 1 , ц ,
права одружитися з чужинкою. кірі (розпоров собі живіт). і Підгірний по $1; Якимі- Д-р М И Х А Й Л О Я Н К О В И Ч
П и А 0 UL4UUI U А V Іѓ' L4 "У Христової Єванге- Для цього треба було зректи-
иГДОПпіПі l l A J M ' l i лії. Вибрані питання релігій- В російському штабі схаме ська, Василин і ГПдгорецький УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР-хірург.
ного та суспільного життя, о. Петра Дзедзика. . $1.25ся і свого походження і своєї нулися. Стало зрозуміло, що по 75 ц.; Мартин, Заприлюк, Урядові години:
карієри. Крім того такий крок автором висланих плянів був Марко, Левенець, Стариноі Від 1—Зпололудні і від Б—І ВВЕЧІР.
ПОХОРОННІ ПРОПОВІДИ. Гс=. о „аГ о г р ол Б „ о г :'.,.25 поставив би в сканда'льне поло- капітан Танама. Гарячково
ження його батька, що зай- кипіла робота! На підстав
ський, Скиба, Черніѓ, Чимбол, 637 S O .після
Галан, Гарлов, Сененко, Куба-
В неділі умови.
12th ST., NEWARK,
T.I. Big-low 3-1657.
Замовлення разом з належнтістю слати до: мав місце одного з головних' держаних японських плянів рик, Драла, Табака, Михлі
"S V О В О D А," радників японського імпер; Бобель, Лихач і Савка по 50
треба було переробити майже
81-83 GRAND ST., (P. О. Box 346) JERSEY CITY. N. J . ра. Всі ці аргументи виложив
ввесь російський плян очікува- шашшшшшштшшттшшшшшшшшшяшвт центів; Фігурська 40 центів; Ли- Ш АНДРЕЙК0
він Іліиській, яка стояла на ної камп'анії. Штаб працюі Вдучний стріл. . І хач, Федииич, Стоколоса, Би
"УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР,
Ч И Т А Й Т Е У К Р А Ї Н С Ь К І К Н И Ж К И І Г А З Е Т И БО"
свому і загрозила прилюдно день і ніч, бо війна наближа- — Бачили пані, як я влучно коаська, Куч, Ліщак, ЛабЯк, І Х І Р У Р Ґ і А К У Ш Е Р
оголосити їх інтимні відносини. лась і могла вибухнути кожно- вистрілив? іФігурський і Командо по 25
ЧАСТЕ ЧИТАННЯ ВЕДЕ Д О ПРОСВІТИ. АП Р О -
Вся ця комбінація була при- го дня. 321 E. 18th STREET.
— Якто? Таж заяць утік? іцентів; Захарчуќ 15 цнт, а Дай-v
СВГГА — Ц Е СИЛА, П И Ш І Т Ь П О Н А Й Н О В І Ш И Й думана російським штабом з b.lw.en l . t and 2nd Avenue,
Нарешті ось і війна. І щож?! — Ik) то була лише перша сак 10 цнт.
Ц І Н Н И К книжок. ціллю скомплікувати положеи- Плян російського штабу, пере- пересторога! NEW YORK, N. Y.
П. Парним.
Tel. GRAMERCY 6-2410.
Урядові гсчшни: рано від 10 до
Н Е З А Г Н У З Д А Н И Й ТАРЗАН. (175)- J 1Z ввечір від 6 до 8, а в неділі
рано від 10 до 12.

П' Е T P О ЯРЕМА
У № А Ш С Ь К И И ПОГРЕЬІ

ЗАНИМАЄСЬ похоронами
В - BRONX, BROOKLYN. NEW
YORK-І ОКОЛИЦЯХ
129 Е. 7th STREET,
NEW YORK, N. Y.
Tali Orchard 4-2568
ВЖЕ-ВИЙШЛА З ДРУКУ
ТЕАТРАЛЬНА КНИЖКА
Без зброї й безпорадний, бо
місце, де його Тарзан поки-
нув, видно було зовсім незнане,
„Жінки перші,— підчас мор-
ської катастрофи — і в лю-
бови", думав він собі гнівно,
Але він боровся з гущею
тільки кілька крОків, коли наѓ-
„Це певно через те, щеѓ- нас
вирвала з рук тих людоїдів", Н Е ' Ч И С Т А СИЛА
ло Тарзан зіскочив перед нни сказав Тарзан. Ррджер не` ска- комедія в 4 діях.
поручник Сесил чув, що він му- переконаний, що загадочна дів- зав нічого на- це; але подяку- О. В. Рутковськші.
з Дерева,, як малпа. Усміхаю- вав свому товаришеви І%Ѓ те, В', штуці виступає 7 мужчин,
сить у джунглях загинути. А чина, що привела була малпи
на ратўноќ йому й Тарзанови, чися на здивований вираз по- що прийшов йому тепер нафа- З женщинн і парубки.
всетаки йому якось було тяжко Ціна за примірник 35 центів.
була Тарзановою л ю б к о ю . ручника, Тарзансказав: „Я вер- тунок. „А що далі?" —питав-`
повірити, щоб його недавній ся він. „Далі", відповів Тарзан^ Замовлення разом з належќ-
„Все інше краще, як умерти нувся, приятелю. Я мусів иапе- тістю слати до:
товариш пригоди міг його так „далі вам прийдеться зроби-.
тут з голоду", говорив він, по- ред відвести дівчину. її щось "S V О В О D А,"
легко покинути. ти і щось` таке, що вам певно-
чинагочи йти в гущу, у сильно непокоїть. - не злюбиться; але іншої ради
81-88 G R A N D S T . . P. О. НОХ 316
.IER8KY CITY. N . J .
на це нема",