You are on page 1of 4

ТРИ ЦЕНТИ.

РІКШИ .

ЧІЖ

ДЬю-е^Сітк-. Н;ДНЬ, четвер, 7 лютвго-, ШИі,

f С% , N.

J „ Thursday , FEBRUBU-r 7,

1935.

THRE E

CENTS .

ПРЕЗИДЕНТ КРИТИКУЄ АІІЕРИКАН- ПРАЩ

СЬКУ ФЕДВДЙО

ВАШИНГТОН. — Президент Рузвелт оголосив публично кореспонденцію між собою та Чарлтоном ОІберном, адвокатом автомобільних юній Амери- ч.шськоі Федерації Праці, в справі' автомобільного кодексу.

на -іідпонідальність за автомобільний кодекс. Рівно- часно президент скритикував- гостро Федерацію Праці за те, що вона не взяла участи у виборах представників робітників автомобільних підлри- манхгь брати участь н установлюванню умов праці в фабриках автомо- бі СЕНАТ З А ВІДДАННЯ ПРЕЗИДЕНТОВИ НАДЗВИ- ЧАИНОЇ ВЛАДИ ВАШИНГТОН. - - Прихильна урядови більшість сенат і зробила опозиції деякі уступќи щодо за- кона про допомогу, але всетаки лишила президен- гови Рузвелтови повне право розпоряджатися до- бровільна майже 5 міліярдами долярів, призначени- ми на допомогу.

Ціє ю

публікацією

президент

приняв

себе

смств, котрі то представники

іів.

НАД ФОНДАМИ.

КОНГРЕС НЕ ХОЧЕ УЗАКОННИТИ КОНТРОЛІ ЎРОДИН.

ВАШИНГТОН. послів відкинув 15 голосами

із коном дозволити даватія інформацій гролю ўродин. Пані Маргарета Сенгер, боротьби за контролю ўродин, каже та

відмовою не зражується далі.

РАКЕТІРСТВА. ФИЛАДЕЛФІЯ. — Міський уряд та місцева Ад- вокатська Палата постановили поборювати спіль- ними силами ракетірські звязки між поліцією, суд- дями й адвокатами, які ствердило 8-місячие .сл'ід- стео. Палата Адвокатів дістала зі слідства факти, на хоче слідство прот`и` Низки адвокатів за поломання иро- фесіЙНОЇ моралі. Поліція собі грозить, що вона 'ўде карати тих поліцаїв, котрим докажеться невід- повідне поведення. ПРО ПІДНЕСЕННЯ ШКІЛЬНОГО ВІКУ.

цього стей-

(Ню йорќ).—Леґіслятура

Судейський

9

палати проти 8 Внесок, про

комітет

щоб

кон-

зі

своєї

що

вона

довгої

цією

пропаганду

відома

буде вести

БОРОТЬБА ПРОТИ

снові

котриосув,она

вивести дисциплѓнарне

ДУМАЮТ Ь

ОЛБАНІ

ту дебатує тепер над ного віку з 14 літ на не зменшитиб годин 18
ту дебатує
тепер над
ного віку
з
14
літ
на
не зменшитиб годин
18 літ
з
54
годи н
на

НЮ

щ

не

й

ВИПРОЦЕСУВАЛИ

ВИЩУ

КАРУ.

яких у вегревількім

джено

по

два

за .погрози,

злочинне

власности

страйку

в

сподобали

собі

й відкликалися

відклик,

їх

про

пошану

СОВІ

і Василь

вязниці

поліції і

чужої

збіжевого

присуду

су

розгля

УКРАЇНСЬКИЙ, КЛЮБ В АЖЕРТШСЬКІ Ж УНТВЕР- ClfTETL

Недавно засновано в албер- тійськіи університеті Україн- ський Студенѓтський Клюб, до на салися 20 студентів і 5 студені тоќ. Головою ќлюбу вибрано п. Івана Процькова, що погон- чян студії агрономії, а тепер бере по-іспнтовий курс.

перших зборах апи-

ФРАНЩЯГ

Франція е

ших має них
ших
має
них

якось

РОЗПИЯЧУ Є

АРМІЮ.

одним

порадити

Петро Засійбіда з МонДеру (Канада), суді засу місяці спротив ушкодження підчас Мондерщиггі, того до вищого ту. Суддя Дубюк, що дав ::и Клепарчук і Засійбіда, й обом з місяці кожному, без за- кару Сем Судам і Янів апе- гривни замісць 65 долярів будуть зму- до спілки 115

шені заплатити

долярів.

Клепарчук

з продуцентів вин. Уряд не надії продати натрочадже- запасів за границею, з що б собі

найбіль-

ого

а парлямеятар- на втаськова комісія порішила, жов вина на осо- Тепер жовнір дістає денне, чверт ь

ѓто

бу.

нірам по пів літри

щоб

надпродукціею,

кождого дня давати

літри .

ЖАХЛИВ А

ПОДІ Я

НУЖДИ,

Н

А

ТЛ

І

Вінніпегу скоїлас я

У

на трагедія, три 28-літня жінкта В. Мо- підчас

впали

якої

людські

неприсутности

втопила

Jj

ваггні

нужди родинна

жертвою

життя.

рис

чоловіка

дволітішого

ню

комѓ а

гедію

кий

шуканні праці

шов

сна

по

5-літ-

шнур- Тра- я- цілоденнім даремнім прий-

домів. На карточці мещв- жінка написала, що винна

хлопчика,

задавила

отруїлася.

чоловік,

вечором

донечко

сама

відкрив

аптиці 44 центи.

Причиною

страшного

а

того

нужда

Родина при-

шість-

вчинку

родині

була

була крайня

Морисів.

до Вінніпегу перед Англії.

роками з

Л!КАР

НИХ.

В заведенні для божевільних у. Варші біля незвичайна скінчилася трагічно. В кух- два леткі ти з помічниками. кома ввійшов лікар, і СИТЬ зварити Зловили справді з ний лікар пробував ратуватись їм

У

РУКАХ

БОЖЕВІЛЬ

Сєрадза сталася

подія, яка малощо

варя-

Перед кіль-

коли

всі

до

кухні

кинулися

кричати, що

нього росіл.

з

за

руки

та

кинути

ноги

в ко-

водою. Налиќй,

пояснювати,

варити

вікна

навздогін,

аж

зловила

їх

і

були заняті

днями,

стали

його

хотіли

горячою

можуть

ним

що його черевиками. Коли бо- на цією кинувся до вискочив. Божевільні за служба заведення звязала.

хви-

разом

жевільні здержалися

зав-

лику, міркуючи над

вагою, лікар

пусти-

і

лися

КІСТЯКІВ У

ПІДЗЕМЕЛ-

т.т

був іншої дум-

закона

двох

Березюк

ОШУКАЛИ. ДЕРЖАВ У ПЯТЬ

МІЛІОНІВ

Н

А

ДОЛЯРІ В

Державах за

підвищив кару вязниці

на три

мііш на Огінчук, лювали від грошевої

грошеву

РАНЕНИ Х

В англійськім

Каігадійська поліція вганяє в пятиох ціях і в Злучених 60 к.шадііісі.киміі

пачка;.ям котрі перевезли нелегально до зі алькогольних напитків стільки, що сяб

є лю-

Канади

канадійських провін-

Злучених Держ

від

них

Канаді

надежало-

міліонів долярів ми-

пять

та. Провідниками жидівськими іменами.

пачки

о-

ТЕЛЕГРАМИ

ЖИДІВСЬКОЮ)

МОВОЮ.

Почтовий уряд у Єрусалимі

оповістив, що

1935

грами

від ' 1-го р. буде прннимати у Це

за Націй здобула собі в світ телеграфом.

січня

телє-

жи-

для

передачі

світ

дівською мовою.

раз жидівська

Ліги

йти

мова

перший

згодоќ

право

ЗАСУДЖЕНИЙ ,

БІЛЬШОЇ

Щ

О

КАРИ.

ХОЧ Е

150 ПІДЧА С

КОНІШТУ .

місті Ливер-

пул

ту

бзтьків сіб погасло світло. Катастрофа не прийняла більших розмірів за- вдяки

замкнув

я-

кггй газ вогню.

завалилася підчас концер-

салі. 150 дітей

в були ранені; кілька

підлога

померли. В салі підчас того

дозорцеви

умить

будинку,

у

пивнгщі

не допустив до, вибуху й

і

ГРАБІЖНИЦЬКИЙ'

ЩО

НАПДД,

НЕ ВДАВСЯ.

технік

Сімон Шапіра,

Дентистичний нополя, незвичайним до шііии, і нм назвищем ючись гехнікя, і на суми. Листоноша, ті папіросами буде мати

себе

за

способом

поїхав до Вар-

фа.тьши-

пода-

кімнату,

Він

під

студента поліг почав надавати до
студента
поліг
почав
надавати
до

грошеві

який

гроші,

повідомив

кімнкіти ПОЛІЦІЇ й Знайшла

маєтку.

винаймив

почту дрібні

нри-

ча-

випиту-

вав, коли

тівку. Це викликало

він Коли Hour приніс Шапірі знову гро- до

ші,

арсштуві при призначений очевидно до за- маху на листоноша. Подія, яка нагадує вже кілька подібних випадків з останніх років.

револьвер,

191 підозріння

листо-

і:ро все поліцію.

більшу го-

у почтов-

з Тер- Перед судом у Катовицях рішив станув 18-літній Ян Ќруль з
з
Тер-
Перед судом
у
Катовицях
рішив
станув
18-літній
Ян
Ќруль
з

дійти

Кротошина,

крадіж. Походить з бідної се- у не рішив щоби вязниці. Пер- бо пані торбинку з грішми. Спробував при руки поліції. За на місяць шт-у. Тоді Ќруль заявив, і росив, щоб дали не

аре-

йому

перезимувати

допуститися

обвинувачений за

ляиської

родини

і пустився

світ шукати зарібку-

ий

ніде знайти

крадіж

А

що

праці,

крадіжў,

у

вдався,

ірвав

щасливо

другого

дістався

крадіжў,

в

одній

засуджено його

замало

іісянів, бо

село.

слезами

зі

йому

хотів

Одначе

суд

після

місця

вязниця

не

в

якім ді-

те

що то

очах

кілька

вертатись

'рішив

може

на відставити його кари бо бути захистом для бездомних.

дження,

уро-

джеиня

відси-

до

на

тел

нього

почав

ейже

2вО

не

з

тим, чи не піднести би шкіль- носив 16, а рівночасно над тим, чи
тим,
чи
не
піднести би
шкіль-
носив
16,
а рівночасно
над
тим,
чи
стував
праці для
осіб
у
віці
від
16
до

тижден ь

48.

впала

йому

і

і

ньому набитий

на ТРАГЕДІЯ СИРОТИ- Бруклина, що зве'ться

зробив добре вражіння

Хлопчина

робітників урядовця

пошука є

на доказ,

що

метрики ,

цей

казав

хлопець

уже

потім-сказала ,

ЙОРК. — У частині

Ґргнпойнт, 17-лїтній хлопчина Генрі Бреквольдт по- ллвся до телеграфічного підприємства „Вестерн Ю-

працю. на приймаючого метрику може працювати. Пані Кейт Бреквольдт, мати хлопця казала йо- о

му,

що

уро-

ніон" за

принести собі

але може знайти. Замісць цього Та й зажадала могла знайти. що укриває. Нарешт і мати призналася : вона ще взяла дитину, а

вона дала

йому

компанія не була вдоволена

віку

Мати

ще

Мати

не

хлопц я

таки метрики

гадку,

Хтось

мати

зі

щось

вмерла, як

він був

су-

пе-

не

ди-

була

її

пропав без

матірю,

подала

Хлопець глянув на папір.

сказав „дякую"

Генрі

праці.

Він не

Він

ходив

1

по

Він нази-

і вийшов

цікавив-

сусідах

снідання

до

йо-

вже

лження.

сідів

ред

є

сестра, і вона вісти. словами тітка, що була йому метрику.

нався Генрі Елєрс. ' дому. ся ѓа випитувався, як виглядала матір. У

Зі стовПа Зло хлотт-гияи. 3^ ПРОЦЕСУ ФЛ^МИНҐТОН. — Адвокати оборони далі кли- Багато осіб, що обіц'яли свідчити за Гавптмаяв, не хочуть ставати на пере- глухання. Оборона каже, що їх застрашено в не- бо`- яться, щоби при зізнаннях щось проти них не вияви-

го кімнати.

підсунув хлопчині

З

вже

цо

що

тій

вон а

лях.

СКАЖЕНИНА НА ЗРАЗОК СКАТЛЕИ Д З Києва повідомляють и гцо ЯРДУ.
СКАЖЕНИНА
НА
ЗРАЗОК
СКАТЛЕИ Д
З
Києва
повідомляють и
гцо
ЯРДУ.
ПСТВ.
спеціяльна
наукова
комісія

МАСОВА

СЕРЕД

Для

біля Соснівця-

В селі

викликала

осіб

Блєдаві

нибух.та скаженина серед і населення в цілій околиці. Ска

женнй

гсів, які знову

ЗО

Влада вжила

ська,

одначе

виходи

ти

лі.

і розбіглися

NCIBJ

серед

4(

псів,

ленд

переполох

покусав

поліції

коло

пес

покусали коло довкола т вистріляти ще багато псів є'

щоби

Мешканці бояться

хат.

з

ПІДНЕСЕННЯ МО-

ЗАДЛЯ

РАЛІ.

Мадярська влада рішила за- вести в- Будапеш`тѓ жіночу по- ліцйо задля охорони суспіль- ної моралі. В наіттЗлижчйх иі- сяцях- будуть вишколені поіті- цайки, які вже в- літі розійч- НУТЬ службу.

СТАРТ МОНЕТИ BP ДЕРЕВІ.

Підчас корчування держав- ного лісу, ‚.Мовевв-' у володи

мирському повіті робітники знайшли в сосновому пні біль- шу скількість срібних поль-І ських мойет, що походили з нлполеояеькях часів. ` Кілька- десять монет відібрано робіт- инкаи Гггерсдано до музею.

кращої боротьби зі зло-

чинами иальна поліція в Торонті пере-

за англійського Скнт- Ярду.

кримі-

канадійська

організується

славного

зразками

НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ

СЬКОг

ІРЛЯНД

МОВИ.

са- з Англію, отже й англійську мову. Вики- урядів, шкіл з ватявго жаття, вводячи мову ірляидську, якою е мова давніх

при-

дав ЇЇ не тільки з

х установ, але й

мостійність, Ірляндія скидає себе все, що нагадує

Здобувши майже повну

Кельтів. Одначе націоналізація з важними перешкодами, ро ма- ло є людей, ську мову. вів свою акцію д о

щ школах 36- проц. у- по чому-, дітям ска- в школі ні' одного анґлій-

в цій ДІЛЯНЦІ стрічається

державних

девятьох

по-

що знають ірляид-

до-

Покищо уряд

того ,

уже

о

в

чительетва говорять

кельтмйськи, при

до

затй ського слова. В часі шкільних ферій кйльтійської мови, церква ссмииярію, в якій англійська мова.

заборонена

кельтійську

грляядська

уряд влвштовув курси

літ не вільно

оснувала

Старопечерськііі

знайшла

Лаврі підземну

має

келіях знайдено людські кістя- до поверх

200.

вязниця

ліття.

мурів.

ки,

в

вязігицю,

келій. У

сто

що

тил

поверх

приковані

ланттдохами

Кістяків було

Комісія

устійнила,

17.

походить із

ще

сто

ФРАНЦУСЬКІ

моходів

ФАБРИКИ

С

А

БАНКРОТУЮТЬ.

Велика француська фабрика самоходів фірми Сітроеи знай шлась у ва'жкому фінансовому положенні. Довги фірми дохо- дять д о двох іпліярдѓв 200 иі- ліоиів франків. З а самі залеглі оплати від суспільного обез- печення фабрика винна 40 міл. франків. Фабрика затруднюе в самім Парижі 20,000 роТЗітнИ- ків. Крім того має кьлькасот застуяництв у краю. Тому, що французький уряд відмовився дати більш кредити, фабрик? оголосить незабаром банк- ротство. Для поладнання пре- тенсій вірителів, мировий суді установив трох ліквідаторів'. Крім того збанкротувала інша француська фабрика самохо- дів, Бонета. Пропав основнИй'І капітал у сумі 35 міліонів.

шкільні свідоцтва.

таким доказом

ним

його мати.

тиною.

Це

батько зовсім

тими

Вія стратив охоту до

своєю збіркою марок.

вівторок

рано

не

прийшов да

дальш.

Як`вибила П-та година, тітка пішла до

від ліжка звисало холодне

ГАВПТМАНА .

вони

Справді зізнав-

доконечно сам'е в

чуть відводовнх свідків.

.акониий спосіб, а прбкутдатор каже, що

сидів у

ОДИН

тюрмі.

свідо к

не

юся. Тими свідками, що зізязвали, оборонці пробу- ють доказати , що викуп за дитину Линдберґа взяв

не Гавптман, а Фіш, котрий Потім'ТІОЇХАВ до

чини і там- помер.

пін бачив Фтша на цвинтарі, де'д - р КОйдон пртшіс

гроші, того саме'дняў але

годині. він Оборона й гтрокураторія хочуть поювлити пе- реслухання свідків дО`ч:уботи`. Розправа тоді чнлась би

скін-

На допити прокуратора свідок признався,

Німе^

десь ма початку наступного тижня.

НОВІ ВІСТИ ЗЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ НАДАЛЕКІМ СХОДІ

ХАРБІН

(Манчуко).

часопис

припинено

— Почав

„Манджурський

знову виходити

Вістннк",

через

Японії

зміни

я-

в

зв.

український кого друкарні. Українські залізничники на японській службі. т. Східньо-Китайську залізничу лінію й „червоні за- лізничники" мають втратити посади і виемігрувати. Однак Українці дістали від мѓродайних чинників за- певнення, що вони будуть далі залишені на службі. Управління Українського Національного Дому ие- А „Спілка Українських Емігрантів" старається виро- бити для Українців, що втекли з „червоного раю'`, посади на місце тих, що будуть звільнені чи самі вступляться.

Українці заточенні будують совєтські фортифікації.

По всіх кордонах будують Совети ріжні цЬорти- фікаційні будови. До будови уживають не тільки військових частин, але головно" невільників із кон- центраційних таборів, яких більшість складають Ук- раїнці. Ріжними мовами, тільки не українською. На Зеленій Україні видають Совети повно ріж- них газет для баламучення селянства. Виходять ча- солнси китайською і корейською мовою, бо про московську то й не згадувати, тільки українськуіо мовою не хочуть Совети промовити до властивого мешканця Зеленої України—українського селянина. Українське Харбіні січні влаштовано виставу української книжки і пре- си. Влоштовують виклади і концерти, а з харбін- ської радіостації часто лунає українська ггісня. СЕЛЯН (Галичина). — Перед судом присяглих

у Сяноці поставлено вісьмох селян з ліського і тур- чннського поеѓту за перепачковування неЛєТальноїї літератури ОУН з Чехословаччини до Польщі й пе- се- ляни: Гнат Гонимир, Василь Ґоронь, Іван Сис, Федь Папідох, Юрко Ґеряк, Іван Ґеряк, Василь Ткач, Ми- хайло Ткач. Акт обвинувачення каже, що селяни не- реходили `літом 1933 р. тричі групами польський кордон у ліськім повіті на Чехословаччину і иере- цачковували до Польщі „Розбудову Нації" і летюч-

ки

ЧЕРГОВИЙ БЛЯМАЖ „РУССКИХ" НА ЗАКАР- ПАТТЮ. ПРАГА (Чехословаччина).—Чеська газета „Лі- дове Новіни", яка на ділі симпатизує з москвофіль- ством, описує зїзд „русских студєнтов" у Мукачеві

па Закарпаттю і називає цей з'їзд „повним ѓриском", а далі „компромітацією всього русофільства Під- карпатської Руси".

з'ї'зді було

решта 'це була „вулиця", яку привели на з'їзд два ворожі москвофільські табори: фенциківців і кур- тяківців. З'ї'зд скінчився цілковитою невдачею. Стало доходити до бійки. „Лідове Новіни" - ствер- джують, що такий зїзд приніс для „русєких" новий блямаж, а велику радість і задоволення для Укра- їнців.

нови й мистглхькии КВАРТАЛЬНИК. ХАРКІВ. — Почав виходити багатоілюстрова- ний мистецький квартальний під назвою „образо - творче мистецтво". Редактором є Евген Холостеико. ПАМЯТНИК Т. ІНЕВЧЕНКОВИ. ХАРКІВ. — Будова памятиика Т. Шевченкови вже на викінченню. Відлито 17 фіґур, які становѓлять ґрупи, що окружують постать поета, в тому і саму фігуру Шевченка, що важить 8 тон. Для центряль- ної фігури „Катерина" позувала знаменита артистка Ужвій, а для інших — вртистн Бўчма, Маряненко і Сердюк. ПИШУТЬ , ЩО КРУШЕЛЬНИЦЬКИЙ ЗБОЖЕВОЛІВ У ВЯЗНИЦІ. ЛЬВІВ. — Львівська соцїяЛістична „Трибуна Ро- ботніна" подає відомість з Києва, що збожеволів проф. Антін Крушельницький, відомий ѓтеьмеѓтик і останнь о ко-яуністичний діяч у Львові. Кажуть', 'Що Крушельницький збожеволів у київській ѓюрмі. Пишуть далі, про гюзстріл обидвох його єіігтв, врешті думка про страшне положення жінки, не- вістки та її дитини, яких він вислав до СоЧѓетів, розстроїли нерви старого Крушельнкцьиого до то- го ступня, що він збожеволів.

видавання

Совети

часово

відпродали, як відомо,

реводить реєстрацію українських залізничтвки

життя процвітає. грає український театр. В

В

постійно

ВІСІ М

ІГЕРЕД

СУДО М

У

СЯНО

Щ

СЯНІЌ

реховування її в себе.

На лаві підсудних засіли

„Д

о

боротьб и 'за душ у української

дитинќ".

-

Каже далі, що на „студентськім

поправді

УКРАЇНСЬКИ Й

тільки

коло

50

СОЦТЛІСТИЧНИ И

студентів, а

БЛЬСН С

ЛЬВІВЌ 11 —- Як подає „Громадський ТЬлокг^, у-Ѓйо- рено Український Соціялістичний Бльок, до якітго ввтйпілй- Укр. Соц. Рад. партія, Укр. Соціял-Демтд- критичне Партія, Укр. Соц. ДемокраТично-РобіТйи- ча Партге та Партія Соціялістів-РеволкУціонерів. Бльох заявився за участь українських соігѓя^Шч- них тгртѓй' в Українськім Національнім Конгрес`ѓ. ``^

"SVOBODA"

Edited

(LIBERTY)

FOUNDED

lSfS

Евген Ляховќч (Лондой).

ГРА

міжнародне

Наше

гіршилося. Справа

чужих

го, я к довг о Існує ціла Росія , так довг о Польщ а н
го,
я
к
довг о
Існує ціла
Росія ,
так
довг о
Польщ а
н
е
відсту -
ПОЛЬЩІ
пнть
від
начеркненоі
Дмов-1
ськнм лінії
і за ніяку ціну
'не піде .
про-)
ти
Росі ї
Алеж таке твердження саме) ких амбіцій, могла відтручу-
Алеж
таке
твердження
саме)
ких
амбіцій,
могла
відтручу-
промовляє
проти
польсько-ні
вати
такого сильного
союзна
мецького
союзу. Коди
візьме-
ка, яким
нині
є Франція. Тим
мо
під увагу,
щ
о
Німеччина)
менше
моглаб
собі
на
те по-

крайно ворожо настроєна про- а Німеччини, побачимо, як себевик^юч- союзники. Су,- раз,виринає польсько-

сумнів: невже такий

німецький

Польща далі

відносинах з Росією, то би доказом , з Німеччиною нема. Але ми як холодно, а навіть вато Францією, тає

язних

це

щ

зу

про

те,

з

ли

щим

ко-

проти. цього

зволити Польща- ти советської Тому основні причини,зміни ще
зволити Польща-
ти
советської
Тому основні
причини,зміни
ще
більше
проти
курсу
Польської
'''заграничної
то
тоді
щойно
політики
є
глгттбші;
вони
мі-
негармоиійнимиі
стяться
в
ТЃ'
незавидних
внут-
ливими
є
цГ
два
рішніх
відносинірс. ‚Польські

провідні круги бадат;Н ужіе ни-

-щоі' ї х .‚^мЬцар-

ствова" патітйтхаі`зб.тшсротува-

виразно;

Справа' кількох, а

що

це

є

кїльканацять'ох літ,

як

народу,

зданого Тому нинішній союз Поль-

щі

ців.

на ласку Нім-

величини

найбільше

вона

буде

зредукована

маленького

до

вцілости

Німеччиною є

з

Польщі

останньою забезпечќ- з під- Німеччини всетаки від- я- ролю.

питан -

польсько-німець-

існує. Де -

дехто ,

розво-

на'пере д

виріші м

спробою

тись

могою

гравати

кусь важнішу політичну

від України і бодай

Але

,

кий

хто

на

сході

чи тісний

союз

справді

твердить ,

щ

о

Слідкуючи

Европи

так ,

за

а

Росії,

Росія

повинно

ще

союз .існує?

остається

бути

Коди

прм-

в

найкра-

сою -

о

таког о

ще раз нагадаємо

задир-

доводиться

Польща

повер-

то

думка,

всетаки

далі, кали такий чомуж

А

протестує?

нае

таксамо,

як

чини? Таж

обі

тере н

щ о такий

союз

є, то

не

і

Польщі,

проти Ні-

всім, щ о

своє ї ек с ча

союз

мовчить

Москва

кампанії

веде

Чому 'не розпочи- проти її відомо Німеччина дл я

визна-

є.

помиді#всчЯ.'але вона ие е ви- падкойою . Там ди, числяють, плянуюіь.- Т 0 М У союз МИ' від мусимо вважати фактом, і тс не відірваним фактом, але доб- ре. передуманим і з` глибшими пі д за ' і проти, мо - собою

від

польсько-нім.ецький

лю

-

у Польщ а - найкращому Німеччини, а вони внутрішньої, а української події будуть як Поляки, сподіваємось, то попаде

Коли

тільки

Бо

відношенні

ції

зна є

Французи

до

дуж е

добре ,

`

охоронять

м

випадку

в ніякому р а .

охоронити

українські.і

тим

ми

менше

від

держав,-

так р

всі, а

навіть

в

Німців, ніж

зрезигиовано

:

не в силі

небезпеки,

будучої

виватися,

остаточно

j6yay4H0CTi в-далеко більшу ,а- від Францією. Вона це проте на це, б о бачить,

,

і; ,

виходу нема.

Коли її не піддержить. а дер-

Фран.

те ж сидят ь

1

I Grind Street, Jert.y

Chrn-4 by tha Ukrainian National

u published dally except S

by Editorial

Committee.

City,

Association, Ід е

N.

J ,

які все передумують, об-

основами.

Взявши

всі.

аргументи

що

в'

зі

увагу

u Second Сіам Mall Matte: at the Post Office ot Jersey СМ-г, H , J

on

March 30, 1911 under the Act ot March 8,

1879.

d tor mailing at special rate of postage provided tor hi Section 110J ot the Ac ' ot October 3, 1917, authorUed July 31, 1918.

положен-

хвилево

ия за останній рік трохи по- створення самостійної української держа- політичних на другий пдян. Але тільки хви- лево. Вони далі цікавляться ці- ею

справою, далі її студіюють,

добре, щ о кождої хвн-

чинників, зійшла

SUBSCRIPTION RATES: ГЕРЇЩ1ТЛАТА: ви рік Поодиноке число тре центќ. $ 6 Three
SUBSCRIPTION
RATES:
ГЕРЇЩ1ТЛАТА:
ви
рік
Поодиноке число тре центќ.
$ 6
Three centa a copy _S6.(H
На
-53.2.
Three
months ,
Friday's
Issue
(with Ukrainian
Число а
патќиці
(з анѓдійською
Weekly) і
,e
year
$ 2.00
t
months
I
S
I
Foreign and Jersey City Ratest
В
Джерзн Сіті 1 Загранидею:
І
Рік
J
Ю.00
і
пів
року
М-75
а
тон Місяці
S2.50
ща.
За
оголошення редакція ве відповідав.
;
на т. SB. Foreign Money Order.
З
Канади належить
посилати гроші л

Tea.

„Свободи":

Адреса:

BErgen

"SVOBODA",

4-0237.

Тел. У .

P . О . BOX 346,

H. Союза:

JERSEY

BErgen

N .

CITY,

4-1016.

J .

в

умах

знаючи

Одну

з

країнській

Вон а

„РІДНА ШКОЛА" КЛИЧЕ ПОМОЧІ

Українські іміґранти в Америці, самі не маючи дуже часто змоги їй потребу допомоги розбудові цеї ділянки, яку веде на рідній землі. ц динока краєва установа, проти якої не було спроти- ву, тя

набути відповідної освіти в сво-

рідній школі, з давен-давна зрозуміли і відчули

Рідна Школа

-

Ві д

найдавніши х часі в

е

бул а

ледв и

Оте є

ч

и

н

е

о

попер -

як а зазнавал а

Відома

під увагу

загальног о попертя .

бувало.

щ о різдвяна

на Рідну Школу

те, щ о пересилає

тепер менше, як річ, опора цеї допомогової акції. коляда

ходили іі у найгірших роках до деяких-$2,000, коли брати ство через Обєднання.

Школу Беручи під увагу всі можливі виправдання, то такий виправдати. ські Українці не взяли ніякої участи в підписуванню позички уже

подяк у українські й іміграці ї в Америц і з а 'ї ї до - з й на будуче справу Рідної Шко- найважніших, і то в інтересі молоді, користає з цеї інституції, яка своєю працею теж наближує говна не то, що не маліють, але навпаки, постійно ростуть. Рідну Школу вважається далі як установу підставну

та піддержання годі буде в самій Галичині роздобути І помога Рідній Школі з боку американської еміѓра- вказан а в загально-національном у інтересі,'яки м всіх інтересі дальшої розбудови нашого товариства". на м щ о її' „шкільна і при всіх нородови витревалу фізично й характерну молодь". На громадянству дати відповідь. тепер

для дальшого розвитку

матеріяльна до -

ції

є:

в

Так

ючи,

морально,

мету: дати

руслом

дода -

дальші

жив

помогу, а головна

проханням ставити

ли

що

Рідну

років різдвяна

коляда — це головна За останній десяток до -

в краю

наше громадян-

зібрано на

А до кінця січня не цілих $300!

цього

року

в

е

спад допомоги Рідній Школі

великий

Тимбільше ще й тому,

годі

щ о американ-

Рідній Школі,

на яку рідний

край зложив

у готівці .

яки х Цьогорічний Загальний З'їзд Рідної Школи зло-

ст о тися ч

злоти х

як одну

з

управа

віднеслася отеє

до нас

нашу націю до її очікуваного Ідеалу. Го -

управа пише далі,

щ о потреби Рідної Школи

потрібні фонди.

укра'їнської нації,

‚‚тому

на її

обявлене ділом єднання

пиш е

головн а

управ а

політика

Українців світу та

Рідно ї Школи ,

йде дальше рівним

перешкодах має виключно одну

свідому, здорову

американсько-українському

все

те

пора на таку

Рідні й Школ і

треба

І то тепер,

бо саме

Те, щ о ми тепер висила-

акцію. з коляд и ві д ціло ї іміграції`, скла - Це одно змальовує нам якнайкраще цьогорічний занепад у збірках на Рідну Тому

дала бувало одна громада.

ємо

Школу.

треба нам це направити.

B.

Будзиновський.

ІІІЛЯХОЦЬКЕ

(Історичне

слухай! мене Мало не маючи со- шелюга, по цілій око- Кучиць- щадячи Вся щ моєю того Шубинського, і вона на язиках шляхти. I з неї сміються.

Як

Шубинськии

мого зятя, вже

того.

рому

трубить

лиці,

кого

мене,

братія

шляхоцька

Кучицький

доќнькою. Тепер,

Коли

так, то

обікрав

знаєш.

і

Тепер він,

ні за зломаного

про се

висміваючи

і

ні

притім

моєї

не

дитини.

знає,

заручений

з

через

о

оповідання).

—-

Тепер

З

щ

о

щоби

— Я к би я був паном Ку- чицьким, то за таку обиду тестя
Я
к
би
я
був
паном
Ку-
чицьким,
то
за
таку
обиду
тестя
визвав
тяжку
би Шу -
бинського
і
повідрубував би
йойў"щбйаймеише
уха! — пе-
ребив козак.
.
- — Якби ти був не Яруннчем,
вавсь
а паном Кучицький, то ти схо-
діру
рав
би
би в мишачу
жаху! —
і вми-
з
розкричав-
ся староста:
стара
баба.
Щ е гірше,
Мій зять, то
як
ба-
ба,
бо й баба
сміліша від иьо-
го.
Н
а
зят я
бер у
Кучицьког о

Я

б

к

УХО

(13)

сказаг

мені,

лише дбаю, що сміх шляхти

обернеться го.

тоді,

донечкою

ожениться

моєю

Кажучи се, шляхтич

на доміркувався, Райфурський іде.

вже

ливо глянув

козака.

д

о

чого

Хоче,

я заїхавши поза ухо.

осмішив

йому

Шубинського,

шаблею

сеї прислуги

охотою

хотів,

просив його. Він лиш

тільки

мет.

' гадав

для інших

його

Йог о маєтку ! Ярунич.

Длй

собі

і

жемо

відкрити

перед

такий перебр` польсько-німець- ких Гітлєр, і иескомпліковйними щ експанзії Польща. Колиб не

відносин:

який

думає

ии

горіями,

шкоді

побачив,

о

німецькій

прости-

кате-

на

пере

на

самі

Польща

лежність

це

було

знає,

але

з

лі може її розвязати сам укра- нарід. головних справі рішилас я

в у-

Поль-

їнський

схід стоїть годиться Польща, то шлях на схід далеко лекший.
схід
стоїть
годиться
Польща, то шлях
на схід
далеко лекший. Спірні точ- меччина
Україна
6yej іншого
би
ки
між Німеччиною
і
Поль-
щею
лежат ь
у
данцігськом у
її
до

цілком

ролі

певно

третьорядної

:

,

на

Ш.теську. Ц і розбіжггости'мож- на том спільної експанзії було

кош-

а

коридорі

` і

Горішньому

вирівнати

саме

коштом

схід. Ц е

на

німецької про-

булоб

деѓко

третього,

товчком

Польщі.

позиції

Збанкротована Польща, а внутрішніми і чужо-національними цієї про-

морально

також

соці

одного

з

а

матеріяльно

підмінована

яльними

позиції

розрухами, не могла

з боку українська небезпека, другого зовсім Але

ві'дкинути:

жави.

Страх

ніяк

перед

причиною,

Україною

е

і

Польща,

щ

о

підписати

Схід,

Н а випадок пов-

кож відмовляється не Льокарно. української держави ві бути договорами.

на

якиминебудь

спутаною

не хоче

Так е ставлення також являється ш

оправданням,

справи

СОЮЗ

для

о

НЄ

шкідливим

Росії,

ким

і

воно

СЬКО-НІМЄЦЬКИЙ

є

не-

самої

одино-

поль-

СХШ!-

роль

грає

н

а

дуж е

небезпечну гру. Можнаб навітг

було назвати її за це відважно о мусіла рі її го її внутрішній розклад. Збан здемо соціяльно, скорум роз — вона по- чого газар- гра, а далі охолодження, майже розрив союзницею , Францією . Щоби учинок, Франції, певну а

зі своєю ста-

чи

д о то-

ю,

ризиковіѓў

шитись.

колиб

кротована

ралізована

пована

чарована

вислідом

дова

рою

не факт,

щ

гру вона

А примусив

на

таку

економічно,

адміністративно,

місійно

панічний

страх,

її нинішня

то

гітлерівська лював большевиків і не змусив відважитися на цей
гітлерівська
лював большевиків
і не змусив
відважитися
на цей
єм
син,
менти, які вказують,
є
польсько-німецьких
відно-
нерадісні
перспективи.
щоб
резигнувати
з
стику
совєтськог о
Союзу, "
'ЧИ
подибуймо
поважні
арѓу-
Німеччино ю ма в
німецько-польськи й похід
маючи
під боком не-
українські
землі, що)
би
сою з
означати
з
їх зривати з Польщею. Навиа-
ки,
точніше
щ
о
такий
не тільки
розрив)
проти
молодої' „‚української
гітлерівську
Німеччину,
ними
Москва
так
дорожить.
союз
існує; але
також
такі
з
з
Росі-
держави, яка цілком
біля
крайно
ворожих,
десять мілі-
чужо-
Отже
чому
Мосічва
мовчить?
аргументи, які говорять
проти
єю,
Францією, а й розрив
о
ціну
д
чог о
Польщ а
з
а
нія -
певно на
руїнах большевизму мусить
Невже вона
нічого
про те
цього.
ку
не
могла
допустити.
появитись,
буд е
бажаним яви
елементів,
треба
відваги,
знає?
Ц
е
виключене;
колиб
Тому
.вона)
вибрала
. інший
щем
навіт ь
з
бок у
московськи х
неабиякої
За
такий
союз
промовляє
справді
щось
було,
то
вона
шлях:
заключила
тісний
союз
інтересів,
б
о
ц
е
дасть
наѓ
і-
неабияких
причин. Не
знайшов) Німців д о Польщі, тон німеі
само
приятельське
відношег
вже
з
самого
страху
реагува
з
Німеччиною,
заставляючи
ду
Москві іВсетаки
велику ча-
щ о цей учинок
лаб,
тцк, як
вона
це
робить
заручити
нинішні
польські
стику
українських
земель за-
кої
прес и
і
вкінц і
затіопад .
у
границі
політичний
держати
при собі,
а
хто знає,
політиці,
і
д
о
вість
Німців
параліжувати
наприклад
відношенні д о інших держав,
о
її` плятонічні
Польщею зовсім
д
Японії. А
тим-
і нинішній
сході
поки
та
мостійна
Щойно
шать
на
молодої
Вони 'старатимуться
українські
мі
ща
моря,
зад
ко
стан
на
Европи
на так
може
і
цілу
лівобережну У.
одні
круги
цю гру
своїх територіях
заходи ук
часо м
відносини
довго,
не вибухне-рево-
країну.'Такий
поділ
існував
-
слабістю
Польщ
іиських
націоналістів.
Також
з
не скаламў
юція
не оформується еа-
же
в
минулій
історії.
називають
це „великою
прихильний
зує,
тон
Поляків вка
тились.
Можна
сказати, щ о
польсько-німецький
щось
з
Отже
чому?
українська
держава.
мовляв:
„Польща на-
щ о маємо
тут до
діла
не
булоб без вагання
Тому,
нинішня
гра Польщі
тоді, і тільки
тоді, ру-
нині сильна,
щ
о
не му-
тільки
з хвилевим
пере.мирям.
цей
союз
мірі
на
на-
Поляки
враз
з
Німцями
в
хвості
фран-
а
лішим.
але
чимсь
глибшим
і трева-
це
тільки
хвилеве,
обчислена в першій
шу
згубу. Деякі наші політики
схід,
в
першій
мірі
проти
а
на своїх власних ногах".
політики,
може сто-
диктоване
обидвох
сторін
думають,
щ
о
як
довго
Полі
української
держави,
Та
з
другого
боку
знаємо,
виглядами,
і
щ
о
на
дальшу
ща
являється
чинником,
що
окупуватл
цієї' останньої
групи на-
що
Польща є
також
мету
воно
не
буде
Мати най
розхитує
рівновагу
сил. вона
землі,
і
поділивши
також деякі
котрі;думають,
наші полі-
щ о кіль-
союзі з Росією. Також
у тісному
і в цьо-
меншог.о.зда'цння, колиб знову
всетаки
).реднім
є
бодай
нашим
гюсс-
собою терени впливів, Поль-
му
випад.№`4#ДЙа
з
обох бо -
в
блудному 'колі
fle`насувала
союзником.
Б
о
дістаѓѓє
доступ
д о Чорного
компліментів
з
боку
фран-
ків
щиріать.
Знаємо
далі,
moj ся
Франція,
цуської преси, яка вже не
щ
йти наш
нервовість
фран
конфлік т
н`а
сход і
є
а Німеччина
дістане на-
міністра,
а
також
між
Польщею ,
і
Росіє ю
пі д
про-
бажаним
явищем,
тому,
т
данцігсьКий
коридор
який
з
приводу
цього
сучасну
пору
нема
найменших
сить, тільки
грозить,
о
коли
він
дасть
нагоду
сфери
впливів
на Україні.
преса,
вже означають
причин
д о розколу,
а навпаки,
Польща буде вперто
тим потенціональким
В
експанзії
на схід ці дві сили,
є
поважні
причини,
що б далі
рекір французькій
кі
мусіли
нарости
себе
поборювати
Вон и
забувають ,
щ
кол и
бути
в найтіснішому
союзі. З
такі:
Франція
політиці; і
перевести
польсько - францу-
відносин.
лодження
мусітиме
Але
ї
х
розрахуно к
хибний ,
було
дотепер,
будуть
себе
потверджують
силу
тих причин найтоловніші
ревізію
тому,
щ
о
Польща
всяќкії
дл я нас
о
проявитися
сил'ам, я-
на Ўкраїн:.
є
саме
не
б
піддержувати
і
з со-
1)
Росія
не
є
всилі
посуватися
то роблять
це
з
двох
ських
Багатомовним
фактором,
щ о розхитує
рівім-
співпрацювати ,
б
о
Німе ч
що б виќли
на захід; тому Польща
є
Польща,
ні
від
Ро-
Польщі
вагу,
тільки
фактором,
який
щ
о
шлях
на схід
сії
зовсі м
безпечною .
2 J
ефект
серед
також
цю
рівновагу
зберігає.
Так
Польщу, а Польща
маючи
у свойому ло
або тому,
ще
малої
антанти
і
її
сироти
довго,
як Росія ціла,
вона про-
без
під
біля
вісім
міліонів
внутрішньогс
Східне
Льокарно. У
ти
неї
за
ніяку
ціну
не
піде
не
зможе
там
настроєного
насувається
остаточно
у
тій хвилі,
вдіяти.
менту, також
ш о колиб
між Німе
молода у-

полуднево-західню

в середині

онів

національних

було

краще

диво,

широкий відгомін у міжнарод-

ній заграничній

нині

яснюють

другі

силою",

стільки

сить тягнутися

цуської

яти До лежать
яти
До
лежать

тики, ка цуського шум, зчинює успіх і могутність даної держа- о

ви. чужинці Польщі, причин: або тому, відповідний Поляків, добре положення Польщі. Але це по винні знати наші політики! до і засадничо, на щоб для

забави,

сильною,

держава

перед

шого

кати

самих

не знають

Підійдім

боку

сотництва.

до

— Піду! Лиш хочу

п'ри якій

В його

у дворі

Є дуже добра

в Мотилеві

:

ним.

пер

печно.

— нагода.- Ни

ні

шляхтича

весіллю будуть

кніі

Бобрівський

злість до Шубинського і також

хотів

Поможе

що Шубинського. Великих прияте-

лів цілком дуть рватися, ронити,

— добе-

д

руся? — спитав

— Най-

і

нагоді зчепитися

дворі,

його зятя,

гучне

весілля

Бобрівського.,

оба :

К'учиць

Шубинськии. Господар

і

має

би навчити

нам. Більшість

страшенну

його розуму

братії

буде на весіллю, не любить

не має. Не дуже бу-

щоби

чи на тебе

його обо-

веѓсти.

Якжеж

козак.'

нього

В тім твоя

голова.

ліпше було

весідьно-j

бенкету при

се найбільше його осміши-

би.

— Ярунич, махнувши ру- — Се шляхоцьке весілля. стола не пропустять.

по-

би в часі

головнім

столі,

нічого не буде!

того

весільних гостей ко-

про се

не

Поганої Я

не

замісць це взаїмно бою чина бачить, веде через знову бачить, ща сама, моги^ Німців, нічого Загроза країнської більше ні ж це знати. Доказом цього може по- поль засі-

щу.

тиків

держави

непокоїть

багат о

знають,

нині

наши х

далеко

Поль-

до підписати висліді висновок, чиною було тісного порозуміння то

юзу,

Польщі

і Польщею

дійсно

політику назвати є. Політика Польщі може буї

нинішню

можна

булоб

божевіллям. Та так не

ворожо українського ел'є не всилі пос'ува- на схід; є

Зате вона рушить як тільки повстане боку будучої краї'нська
Зате
вона
рушить
як
тільки
повстане
боку
будучої
краї'нська
держава.

з

Можна рахувати,

щ

о

тися далі у цьому віх- цеї справи з ін ношенні Росія
тися
далі
у цьому віх-
цеї справи
з
ін
ношенні Росія
забезпеченою
скажім
собі
на
від
Польщі. 3)
Як Росії
так і
щ
о
ні
одна
Польщі
в однаковій
мірі гро
світі
не
є
такою
зить небезпека
з
боку
ўкраїн-
так
собі
для
ського
народу.
Супроти цьо-
задоволе

є

я

Підеш?

знати, де

себто

те

небез

у

о

Н

а

Ти вже раз був у'драґон

чем.

ськім пірю, тепер можеш на листа до Бобрівського, трім попрошу бі

ко-

його, щоби то-

Шубин-

ського, щоби тобі поміг спро- і, пуститься щоб и по змозі спиняв, ви- Іди

жба

слу-

відру-

банню за тобою

вокувати

взяти

себе шляхоцьке.

дискретно

його

показав

як по

Шубинського ,

погоќню

приятелів.

Да м тобі

силаючи своїх

переодягнутися

я

рівського.

Ярунич справився дуже ско ро.

шов молодий стайні по коня. Ледви чура осідлав

до

хати вийшов

шляхтич і пішов

за'

шляхтича,

Сідаю писати

П о хвилиз

коня, з

листа

Боб-

гардероби вий-

Райфурський з листом і, сказав:

отси.м

листом

сишся

скаже

СЬКОГО

тобі,-чим

руці

приступивши до Ярунича,

— -

З

до

.,

.

зголо-

Він

Бобрівського.

найЛѓкше

скаженини, щОби він Перший

піхви шаблю. Тільки, кажу то-

бі,

Та-

пятами, на рядім^б^о^да^влдяхтича, спійма- HgrOjHa гр^чім, є наглий суд і^исуХвиконутоть зарав.

щоби

козц зараз накивай

де голова Шубинського!

довести до

не заїде ш'аблею

тебе

не спіймали

— я'ке иіляхтич.

— Вуі^гть гадатН,

коли в

Росії довший час вибуху не пол і буде, а Німеччина впорядку-
Росії
довший
час
вибуху
не
пол і
буде,
а
Німеччина
впорядку-
хочуть
еться
і
забезпечиться
на. за-

чи

змусить Поль-

пацифістичне

дого-

кори

сним, але не знати, чи німецька політика забезпечить собі плс

на Німцям сама Польща, яка, не зважаючи з

буде

чі

перешкаджатн

Німцями, для своєї

політ'ики

серед де`-

знайде ких і західніх дуже їй покищо щастя дописўе е Ідопише.на довшу мету, це по- каже

грає

якій

Але

щойно

держав.

небезпечну

Польш і

гру. в

надзвичайн е

щаст я

будучність.

М1ТІНҐИ ВІДДІЛІ В

У.

Н.

СОЮЗА

Бр. св. Ап. Петр`

і Павла, від.

їх членів, шо звичаЯниЯ мітінг від-

в дииі 12:30 вполудне. В останнє в.ш-

будетася

39, повідомляє всіх св.

СИРАКЮЗ,

H. И .

неділю, 10. лютого, в

го-

ься

мітінг

довгуючи х

члені в принести свою належќ

приАти н

тість, бо інакше будете суспендовані

"

свої на мітінг. Члени, котрі нехай — Антін Кудлиќ, кас

не

грамот,

Хто

юза, прнЯдс 'нили - г .іолкть

ГаЯдук,

Д.

хоч е

вступит и

'`або -вписати

старих

на

тім

мітінгў.

предс.: Андрія

Оринич, секр.

член и

діти, нех.а'

ін

БРУКЛИН

310, повідомляє всіх своїх членів, іш`

мітіиг

того, в годині 7:30 ввечір, в гали піл

724 КождиЯ член

бо важні справи до полагодження. Дон гхючих

обовязково явитись

,

членів напомнНаеться вирів-

ма,

лю-

Н.

И . Тов. Дністер, від

відбудеться в суботу, 9.

Ліонард ул .

на

мѓѓінѓ,

нат и

сво ї

валеглости ,

л

-

б

t . протнянім -

^^ГїГд^нГкї.; 6 ^

в

ході, тоді вона служити теж поведінка щу змінити її. ського
ході, тоді
вона
служити
теж поведінка
щу
змінити
її.
ського
представника-
на
нашої
братії
становище,
аб
о
зірвати
давні Ради Союзу Націй, якою
Обезпечаю
вас, щ о
суди
Хіба, щ о
вір.
Дл я
нас булоб
це
він заманіфестував,
ти
мене
не
будуть
ща

заочно.

щ о Поль- набудуче увільняє себе від иаціо-

охорони

т

у

Щоби

аж

в

чвалом

Могилева

о

заскоро,

д

ти

або

не

яку годину. Приї-

пору .

сюди,

опера -

Післ я

просто

де

приїхати

квапся, або звідси рушай за сам у

рогу

деш

ції'

мене. Як скінчилося, хочу зна-

в до-

зараз! З Богом!

тн

д

ч

о

в

Ярунича кортіло перед вйїз-

з б о в неї була се- виї шля х

Козак

дівчиною ,

дом

та

стра Кучицького.

хав

до Могилева.

запряжено'

шестернею і окруженої два-

цятьма ла молодша сестра Кучнцько-

го.

Гальшка побігла д о неї. Обій- маючи і цілуючи, скімліла:

вистрибну-

побалакат и

годі було,

з а ворот а

Коли з

і

виїха в

коляси,

н

а

гайдуками,

бул а

в свої й

Слав а

кімнаті

і як Шубин- — Я приїхала розізлити і на хвилинку , бо. так. то
і
як
Шубин-
Я
приїхала
розізлити
і
на
хвилинку ,
бо.
так.
то перекаже

вихопив

в той

з

бік,

д

о

мож е

д о того,

ну 'дуже

Як

першою ластівкою-

прийде

та -

мому братови од- важну

вість. то я буду о

і радісну

вас лише

тві й

го-

щ

тобі

принесе радісну вість`fripoнеда

леке

твоє

щастя.

(Далі

буде).

і

ВСТУПАЙТЕ ТРОМАДНО

ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО

СОЮЗА.

ІіАРОДНОГО

В

що ти

з

зоббвязань

треба

багато

під тими

пальних меншин. Здається, ш о че кого розуміє. Маючи тяжкий досвід

українським в Польщі нині ясно, іггщий^ а припечатає

вість" і, звівши

з населенням, яке

опинилося

ніхтс

державі

українська

доказувати,

меншинами вѓ

її границях, для

щ

о

це

„моцарство

І

її

д

етногра-

відповідає

о фічних границќ, призначить їй яка

таку

природі.

ролю,

Тому Польща не завагається само-

задушити,

перед

нічим,

сті(іність у

В

що б нашу зародку випадку

цьому

краще

їй

співпрацювати з Німцями, ніж мати

най важнішим штовхнув Польщу на газардо-

ву сько-німецького

чи гаті українські землі, — думає вона гладиГи і непорозуміння чзНім-

і ба-

на іаключення ч поль-

їх проти

гру і

перед

— можна

Цей

себе.

І це було

товчком,

щ

о

союзу. Ма ю $обою широкі

вже-буде ви-

є

дл я

Німці в

о

ТОЙ

вони

лан -

на Шлеську та дагщіг- коридорі. догові р великим.досягненням,

цями

ськіМ

б відтягнули Польщу від Франції

.

цюх,

ц ,

чере з т е Надломади

яким Фраиція.їх опереза-

! —

на

заході,. В

союз

тихцем

пацифістичної

^піддержку

ч

и

т

і

в

цьому

о

У

.

H .

т

е

все

С

І№№, с$кр.

Кучицький

з як я по- з нього,

проти Шубинсько-

допит-

Сей

о гордий шляхтич упокорився і замітив-

виривався,- щоби

го — Була б и шкода втратити бо такого зятя. ло — Я к ти
го
Була
б и шкода
втратити
бо
такого зятя.
ло
Я
к
ти
віриш
своїй руці
і

своїй Шаблі, — говорив шлях-

сказав

З

тич далі, — як хочеш прислу- кою. житися хо^еш мені і моїй
тич
далі, — як
хочеш прислу-
кою.
житися
хо^еш
мені
і
моїй дитині, як
До
заробити
собі
ласку
зака
полковникової
1 її
п о ухо Шу-

брата твоєї протекцію, то йди бинського. позволю на донці. Пан Кучицький не по- по - скупиться винадгородити І

прик-

тобі

срібнім

принесеш,

заносѓи

полумиску

тебе

думав.

його

сестра

допоможе

тобі

Шляхтич знов став бігати се ух о і світлиці. Нараз крикнув,
Шляхтич
знов
став
бігати
се
ух о
і
світлиці.
Нараз
крикнув,
моїй

сплеснувши долонями:

рада.

хвилину можеш бути

-

На се

Через ту

шляхти-

і 'ІІІТІЙІІШІЃІм

НАБ Ш ТЕМИ, ГОШСІИИТАЧІІГ НАД МОГИЛОЮ ОЛЬГЌ БАСАРАБ По довгих
НАБ Ш
ТЕМИ,
ГОШСІИИТАЧІІГ
НАД
МОГИЛОЮ
ОЛЬГЌ
БАСАРАБ
По
довгих
стражданнях Твого духа і
ворог Лах ,
в
тіла,
Щоб
ми
не
піддались
ворогам
тиранам,
ПЕВНО НЕЗАДОВГО
ЗНО В
ОЧЕВИДЕЦЬ ПРО ШЄТСЬКУ
ДІЙСНІСТЬ
КУДИ ВЕДУТЬ НОВІ
Які
завдав відвічний
Голови додолу
з
рабства
не хилити.
НАПИШЕ.
І
шляхи
Лягла
Т
и
в
могилу
та
ній пробуваеш,
Життя
твоє
смерть
Як
,.
l ! 4iih
з України приходили го-
т
журналіст Лунс Фишер
з
Щоб
тільки
нйрід Твій
в
могилу
не
ляг,
Мо в
т
а
і
вифлеемськ а
дл я мудрці в
Вже
місяц ь
проминув )
Тож
вед и
д
о
ціли
сві й
лю
д
Перед
кількома
місяцями,
личною
про
щ
е
гір .
‚ві
вісти,
о
американ-
від
того
яки й
часу, як
біля трицять „на-
большевики
А хоробрий
ду х Твій
бажання
живе
тут між
нами,
До
світла,
д о ВОЛІ,
кращого
для нас, Героїне,
зоря ,
безталанний ,
життя.
И.
ПОВерНуВСЯ
Д
О
AjBCTpU
оди н j
піхо-
ший
ста н
Европ і т а
пр о
сві -
розстріляли
Щоб
волі
у
нас закріпити,
Бўќата.
вояк
з
четвертого
полку
писав
Москви свої
корес-
комуністів. Т а я не можу
а
тона, Івана й Тараса Крушель-
ннцьких зі Львова. Підчас сво-
кількалітнього
я
родини Крушельницьких. Вони
ших"
ти,
щ о пережи в
у Росі ї
я
к
во - вибухнути,
держиться
її
цденції,
щ
о
мали
доказати,
забути
трох
осіб
то Ан-
єнний
бранець
повних
20 літ,
ництво
в
і
в Росі ї
огляду
раю
Европи
Росії
хлі б рост е
на
знову
й Америки
новий
н
а
кілл'ю ,
р
в. Совєтах о-
у
брошурці під заголовком „Ро-
я
себто
від 1914
до. 1934
.
Спо - шається
те,
щ
о
з
совет-
УКРАЇНСЬКИЙ ЧЕРВОНИЙ
ХРЕСТ О.Д.В.У.
В НЮ ЙОРЌУ,
Н.
Й.
мнни
з
побуту
-і.кого
приходять
го
побуту
у
святкуватиме
11-літню
річницю
мученнчої смерти
ігублікуваа
він
маленькій
І
.
листи,
Львові
мешкав у
сусідстві
ОЛЬГИ
З ЛЕВИЦЬКИХ
БАСАРАБ
брехнею
в
тову революцію, яка от-от має
робіт-
напруженні та поті-
скорими
на кращу будуччину.
Совєти витворили
Добре
виглядами
вбну арн-
стократію.
живуть по-.,
грозить
сія
так ,
к
вон а
вигляда є
в
і можемо
сподіватися, щ о
мешкали
при Пісковій вулиці,
ЖАЛІБНИМ КОНЦЕРТОМ
дійсносги". В тій брошурці ба-
діція, армія, члени ‚партії та у-
ряду.
панує страшне безробіття. То -
Між іншим
населенням
і зно в
і,і довг о
появлятьс я
я при вул. Павлінів. Майже
гато
ор'игінальних знимок,
щ
о
Іч`спопденцП
пр о чудові
вр
ко -
о
а
кожного
чити вище згаданих своїх' сусі-
дня я мав нагоду ба-
говорять
самі
за
себе,
навіть) му
В ЛЮТОГО
НЕДІШО, -ДНЯ
10-Г0
(FEBRUARY)
1935
РОКУ
тексту
не треба
читати.
.
у Совєтах, а все водять
дів,
ідучи
д
о
школи.
Іван
1
В
ГАЛИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ,
Ось
кільк а
виїмкі в
з
текст у
наперед
дбаючи
за
1 гак усе: люди
а
котрий
того виженуть
пишуть од-
217-210 EAST
6th STREET,
NEW
YOKX,
N .
Г
.
Тарас
ходили
д
о
української
в
перекладі'.
що б вони
не
бачили дій-
кореспонденти
друге. А
Початок в годині
8-мій
ввечір.
Вступ:
75 І
50
цнт.
к
такого
не напише,
з
краю.
НЕ
ХОТЯЧИ, СКАЗАВ ДЕЩО.
Цей
Фише р
писа в
в
осенн :
„Всі
міста
Росії)
просто
тріскають. Харків
рухливу
ні
краііін, згальванізовано д о
ні
розцвівся
в
метрополію
Київ,
і недавно
став
столицею У -
но -
гімназії. Були це хлопці незви-
чайно
порнвчі
були звязані
були
Згадую
хи
волюціонери, а батько — вели
кий
націоналізму
вець
Шляхів",
Уряд
постановив
зломити
В
красиві,
талановиті
той день буде відправлена' панахида зараз по Богослужен-
в
Українські Громадяни! Прийдім і віддаймо честь Великій
,
Відділу'Червоного Хреста.
селянства
помоч і
й чужинців не пускають о-
динцем
групами,
те,
сного
На
стану.
іір
пр и
оригінальних
ню
в обох українських церквах
Н ю йорќу.
до
діла.
Обидва
плянового
голоду,
при
чому
ях
фотографі-
1933 року, себто
з
часу
з
У.В.О.
і
навіть
малося
на
увазі
частину се-
Героїні Великого Українського Народу
з і,з
вязнені
за
це тюрмою.
Управа
янства
винищити
зовсім,
а
з
голоду, видно, як безконечни-
мй
шляхами селяни
йдуть ви-
про це
тому,
б
о
тро-
решту
зробити
більш
подат-
було дивно,
щ
о
сини.ре
сою.
Було
це весною
1933
голоднілі в місто шукати хліба;
ро - як
мруть
:у,
я
к
почалас ь
та
м
кампані я
дерті
і виголоджені
на вулицях; діти об-
так, щ о
противник
українського
проти
селянства. Уніформова
М.
Косгншин.
і головний
вида-
на
преса
представляла
селян
12-ліня дитина виглядає на ста-
ру
бабу
ХРЕС
Т
большевицьких
„Нових
як
ворогів
держави
і
пролє-
пи
на вулицях,
довкола них
які поборювали все,
таріяту
та
звала
ї
х
зрадника
прохожі
та
пита-
і життя по роках
зимового
В полі
широкому
при вузькій
дорозі
Спиніть
віз
і
коні,
я
зараз
злізаю,
що
„українське",
„націоналіс-
яких треба
винищити, як-
ють
чи так виглядає во-
Хрест
стояв
високий,
неначе
в
тревозі.
Бо
хто ви, і
щ
о
ви, не
моЖу
вгадати"
що
вони
не піддадуться. Ціла
рог
глядячи
на
Поглядав
на
ниви,
як
в
літќу
всміхались,
Хазяїн несміло
став Жида
питати:
армія
шпигів і донощиків від
.лоно
.‚гальванізувати" ПО-
Москву.
Кожного разу
й нужденного тру-
В осенн
химерно
тугою
вбирались,
„Чогож
ти злізаєш,
`що. це
за
причина?
бќрала
в селян
помешкання,
со-
було
бачити
старого,
Зимою
біленьким
килимом
прикрились,
Чи
миить
від імени
італійського
тичне", а захвалювали червону
можна
на-пів
„Нових
як
Байдужно впливали
Весною',
води
снігові
розлились,
„Навпаки,
хазяю: я
при собі
прохарчування,
навіть
забезпечення,
яке іс-
сивого
редактора
;
піка І'альванія,
котрий ро -
в глибокі
потоки,
Не
мене боїшся як христіянина?" ,
бачу
твоїй
і
бік той не глянеш,
я
христіянина
у
особі.
були
в найтайніших
лиш е
н
а
папері ,
каліки ,
Шляхів",
як
тащив
під па-
Сив
ністю
кав
крізь лапки неживої жаби; під
ці
живі.
значить, стіль-
що дати чомусь неживому
вигляд живого.
експерименти з елєктрич-
А
хрест
приглядався
прохожих
вій
зтиха
розливались,
від
спів притихав
дививсь
щирі, бачив
при ньому
байдужно-у
нечувана
стал а
в
Жи д рудий, сидів
їде, і хрест
і
цей хрест старенький,
вклонивсь, щоб Жид той
хрес т
кругом
на
всі боки.
Ти
їдеш
байдужно
хрест
обминаєш,
Селян видано
на поталу
останні засоби
ті, які
сховках.
голо-
одушевлення
пятиліт-
хою
свіж у
літератур у
з
„на -
тіл
мертвих
звірят. Він
Часами
з
дехто
приблизився.
У
шапки не здіймаєш.
Особовий
рух на
залізни
кою
по виразі лиця; тру-
а
дискутують
себе,
пролєтаріяту,
обдертого
дДльше
ціяльне
нує
жертви
і
т
.
п
.
Найбільш е
ої
радянської
України",
що б
Клякнувши,
щиро
при нім помолився.
ІфИМІрО М
електрик у
їдь!
А
спокійно
піду піхотою;
цях
припинен о
зовсім .
Почт а й
графій
з Харкова,
фото -
столиці У -
передрукувати
і
по-
Жайворонок
злітав
попід
хмари,
Мене
страх
збирає
їхати
з тобою.
Співи
мов звуки
гітари,
Чиж
ц