You are on page 1of 366

‫מדריך למשתמש‬

‫תוכנית האיסוף והמיחזור של ‪Palm‬‬ ‫הודעות קניין רוחני‬


‫ סמל זה מציין שיש למחזר את מוצרי ‪Palm‬‬ ‫© ‪ .Palm, Inc 2008‬כל הזכויות שמורות‪ .‬סמלים‬
‫ולא להשליכם עם פסולת ביתית לא ממוינת‪.‬‬ ‫מסחריים‪ ,‬זכויות יוצרים‪ ,‬פטנטים ושאר קניין רוחני‬
‫יש לשלוח את מוצרי ‪ Palm‬למתקן מיחזור‬ ‫מפורטים במסגרת המידע הבטיחותי והמשפטי הכלול‬
‫במארז הטלפון החכם‪.‬‬
‫של ציוד חשמלי ואלקטרוני‪ .‬למידע בנוגע‬
‫לתוכניות שמירה על איכות הסביבה בקר‬ ‫מוצר זה מוגן על ידי מספר זכויות קניין רוחני בבעלות‬
‫באתר ‪.palm.com/environment‬‬ ‫תאגיד ‪ .Microsoft‬שימוש בטכנולוגיה או הפצתה‬
‫מחוץ למוצר זה ללא רשיון מחברת ‪ Microsoft‬או‬
‫כחלק מהמחויבות התאגידית של ‪ Palm‬לשמירה‬ ‫חברת‪-‬בת של ‪ Microsoft‬אסורה בהחלט‪ .‬כל הזכויות‬
‫על איכות הסביבה‪ ,‬אנו שואפים להשתמש בחומרים‬ ‫שמורות‪.‬‬
‫ידידותיים לסביבה‪ ,‬ולפתח סטנדרטים גבוהים ביותר‬
‫בתחום מיחזור אלקטרוניקה‪ .‬כחלק מתוכנית המיחזור‬ ‫מוצר זה מוגן על ידי אחד או יותר מהפטנטים שלהלן‬
‫הרשומים בארה”ב‪:‬‬
‫שלנו מחשבי הכף יד‪ ,‬מכשירי הטלפון החכם והתקנים‬
‫ניידים אחרים של ‪ Palm‬אינם מגיעים למדמנות‪ ,‬אלא‬ ‫‪;6,965,375 ;6,975,304 ;6,976,226 ;7,007,239‬‬
‫‪;6,952,571 ;6,957,397 ;6,961,029 ;6,961,567‬‬
‫מנותבים לשימוש חוזר ולמיחזור באמצעות מנגנון‬
‫‪;6,943,667 ;6,947,017 ;6,947,975 ;6,950,988‬‬
‫הערכה‪.‬‬ ‫‪;6,906,701 ;6,907,233 ;6,924,752 ;6,940,490‬‬
‫‪;6,845,408 ;6,850,780 ;6,901,276 ;6,906,741‬‬
‫חברת ‪ Palm‬מזמינה את לקוחותיה להשתתף‬
‫‪;6,819,552 ;6,831,662 ;6,842,335 ;6,842,628‬‬
‫בתוכנית המיחזור ללא כל תשלום‪ .‬בקר באתר‬ ‫‪;6,781,824 ;6,788,285 ;6,795,710 ;6,804,699‬‬
‫‪ palm.com/recycle‬לקבלת פרטים נוספים בנוגע‬ ‫‪;6,744,451 ;6,745,047 ;6,766,490 ;6,781,575‬‬
‫לדרכים שבהם תוכל לסייע בפתרון בעיית הזיהום‬ ‫‪;6,721,892 ;6,724,720 ;6,732,105 ;6,738,852‬‬
‫האלקטרוני‪.‬‬ ‫‪;6,687,839 ;6,697,639 ;6,708,280 ;6,712,638‬‬
‫‪;6,590,588 ;6,618,044 ;6,665,803 ;6,685,328‬‬
‫‪v. 1.0‬‬ ‫‪;6,519,141 ;6,523,124;6,532,148 ;6,539,476‬‬
‫‪;6,457,134 ;6,480,146 ;6,490,155 ;6,516,202‬‬
‫‪;6,437,543 ;6,441,824 ;6,442,637 ;6,456,247‬‬
‫‪;6,388,877 ;6,389,572 ;6,425,087 ;6,429,625‬‬
‫‪;6,317,085 ;6,344,848 ;6,363,082 ;6,381,650‬‬
‫‪;6,147,314 ;6,185,423 ;6,222,857 ;6,241,537‬‬
‫‪D421,251; ;7,356,361 ;6,064,342 ;6,115,248‬‬
‫‪ .D429,252; D466,128; D478,091‬בהמתנה‬
‫לפטנט‪.‬‬

‫רשיון למוצר זה ניתן תחת פטנט ‪( 6,058,304‬ארה”ב)‪.‬‬


‫‪ii‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק ‪ :1‬ברוכים הבאים ‪9..............................................................‬‬
‫מכשיר חכם ‪11................................................................. Palm® Treo™ Pro‬‬
‫מה כוללת הערכה ‪11...................................................................................‬‬
‫מה צריך כדי להתחיל להשתמש במכשיר ‪12....................................................‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪13...................................................................................‬‬
‫פרק ‪ :2‬צעדים ראשונים ‪15............................................................‬‬
‫סקירת ‪17........................................................................ Palm® Treo™ Pro‬‬
‫הכנסת כרטיס ‪ SIM‬וסוללה ‪19.......................................................................‬‬
‫טעינת הסוללה ‪21.......................................................................................‬‬
‫שיחת הטלפון הראשונה שלך ‪24....................................................................‬‬
‫שימוש ביישום ‪ Treo‬שלי (‪26............................................................)My Treo‬‬
‫הגדרות סינכרון‪26.......................................................................................‬‬
‫פרק ‪ :3‬תנועה בטלפון החכם ‪27.....................................................‬‬
‫ניווט במסך ‪29............................................................................................‬‬
‫שימוש במקלדת‪35......................................................................................‬‬
‫פתיחה וסגירה של יישומים ‪39.......................................................................‬‬
‫שימוש במסך היום ‪42..................................................................................‬‬
‫פרק ‪ :4‬הטלפון שלך ‪45.................................................................‬‬
‫הפעלה וכיבוי של הטלפון‪47..........................................................................‬‬
‫ביצוע שיחות ‪49..........................................................................................‬‬
‫קבלת שיחות‪53..........................................................................................‬‬
‫הפעלת התא הקולי ‪54.................................................................................‬‬
‫מה אפשר לעשות במהלך שיחה? ‪55.............................................................‬‬
‫‪iii‬‬ ‫תוכן העניינים‬
‫מספרים שחויגו ‪61......................................................................................‬‬
‫הקצאת חיוג מהיר למספר טלפון ‪63...............................................................‬‬
‫מה משמעות הסמלים? ‪65...........................................................................‬‬
‫שימוש בדיבורית ‪68....................................................................................‬‬
‫התאמה אישית של הגדרות הטלפון ‪72...........................................................‬‬
‫פרק ‪ :5‬סינכרון מידע ‪83................................................................‬‬
‫סקירה על הסינכרון‪85.................................................................................‬‬
‫איך מסנכרנים?‪85......................................................................................‬‬
‫מה ניתן לסנכרן?‪86....................................................................................‬‬
‫הגדרת המחשב לסינכרון ‪89.........................................................................‬‬
‫סינכרון באמצעות כבל ‪94..................................................................... USB‬‬
‫הגדרת סינכרון אלחוטי ‪95...........................................................................‬‬
‫דרכים נוספות לסינכרון‪100............................................................................‬‬
‫שינוי היישומים לסינכרון‪102...........................................................................‬‬
‫הפסקת סינכרון‪103......................................................................................‬‬
‫פרק ‪ :6‬הדואר האלקטרוני שלך‪105..................................................‬‬
‫הגדרת דואר אלקטרוני ‪107............................................................................‬‬
‫שליחה וקבלה של הודעות‪115........................................................................‬‬
‫עבודה עם הודעות דואר ‪120..........................................................................‬‬
‫התאמה אישית של הגדרות הדואר ‪126............................................................‬‬
‫קבלת הזמנות לפגישות ‪134...........................................................................‬‬
‫שליחת הודעות דואר מתוך יישומים אחרים ‪135.................................................‬‬
‫פרק ‪ :7‬הודעות טקסט ומולטימדיה‪137.............................................‬‬
‫שליחה וקבלה של הודעות טקסט ומולטימדיה‪139..............................................‬‬
‫קביעת עדיפויות להודעות‪152.........................................................................‬‬
‫שימוש ביישום ™‪155................................................................Windows Live‬‬

‫תוכן העניינים‬ ‫‪iv‬‬


‫פרק ‪ :8‬חיבור לרשת האינטרנט ולהתקנים אלחוטיים‪161....................‬‬
‫דפדפן האינטרנט‪163....................................................................................‬‬
‫עבודה עם תוכן בזרימה‪170...........................................................................‬‬
‫מידע וכלים מקוונים על טיולים ‪172..................................................................‬‬
‫קביעת מיקום ה‪ GPS-‬שלך‪173.......................................................................‬‬
‫חיבור לרשת ‪174................................................................................. Wi-Fi‬‬
‫חיבור להתקנים בטכנולוגיית ®‪ Bluetooth‬אלחוטית‪183........................................‬‬
‫שימוש במכשיר כמודם אלחוטי ‪187.................................................................‬‬
‫פרק ‪ :9‬התמונות‪ ,‬הווידאו והמוזיקה שלך ‪191....................................‬‬
‫סינכרון התמונות‪ ,‬הווידאו והמוזיקה שלך ‪193....................................................‬‬
‫מצלמה ‪195.................................................................................................‬‬
‫תמונות ווידאו‪202.........................................................................................‬‬
‫‪208................................................................ Windows Media Player Mobile‬‬
‫פרק ‪ :10‬ארגונית המידע האישית שלך ‪215.......................................‬‬
‫אנשי קשר‪217.............................................................................................‬‬
‫לוח שנה ‪222...............................................................................................‬‬
‫משימות ‪228................................................................................................‬‬
‫הערות‪231..................................................................................................‬‬
‫פרק ‪ Microsoft Office :11‬וכלי מסמכים אחרים‪235........................‬‬
‫סינכרון קובצי ‪237.................................................................. Microsoft Office‬‬
‫‪239....................................................................................... Word Mobile®‎‬‬
‫‪246............................................................................... PowerPoint Mobile®‎‬‬
‫‪247....................................................................................... Excel Mobile®‎‬‬
‫‪258....................................................................................OneNote Mobile‬‬
‫‪261...............................................................................Adobe® Reader® LE‬‬

‫‪v‬‬ ‫תוכן העניינים‬


‫פרק ‪ :12‬היישום שלך וכלי ניהול מידע ‪265........................................‬‬
‫חיפוש מידע‪267...........................................................................................‬‬
‫התקנת יישומים ‪269.....................................................................................‬‬
‫הסרת יישומים ‪272.......................................................................................‬‬
‫שיתוף מידע ‪273..........................................................................................‬‬
‫שידור מידע ‪274...........................................................................................‬‬
‫שימוש בכרטיסי הרחבה ‪276..........................................................................‬‬
‫גישה למידע במחשב מרוחק‪281.....................................................................‬‬
‫מחשבון ‪282................................................................................................‬‬
‫פרק ‪ :13‬התאמה אישית של הגדרות המכשיר ‪285.............................‬‬
‫הגדרות מסך היום ‪287..................................................................................‬‬
‫הגדרות צלילי מערכת‪288..............................................................................‬‬
‫הגדרות תצוגה ומראה‪290.............................................................................‬‬
‫הגדרות יישומים ‪292.....................................................................................‬‬
‫נעילת ה‪ Treo-‬והמידע ‪297............................................................................‬‬
‫הגדרות מערכת ‪302.....................................................................................‬‬
‫הגדרות חיבור‪309........................................................................................‬‬
‫פרק ‪ :14‬פתרון בעיות‪313...............................................................‬‬
‫העברת מידע מהתקן אחר ‪315.......................................................................‬‬
‫התקנה מחדש של תוכנת שולחן העבודה‪315....................................................‬‬
‫אתחול המכשיר‪316......................................................................................‬‬
‫ביצועים ‪319................................................................................................‬‬
‫מסך‪320.....................................................................................................‬‬
‫חיבור רשת ‪321...........................................................................................‬‬
‫סינכרון ‪325.................................................................................................‬‬
‫דואר אלקטרוני ‪332......................................................................................‬‬
‫אינטרנט ‪335...............................................................................................‬‬
‫תוכן העניינים‬ ‫‪vi‬‬
‫מצלמה ‪336.................................................................................................‬‬
‫יישומי צד‪-‬שלישי ‪337...................................................................................‬‬
‫פינוי מקום במכשיר‪338.................................................................................‬‬
‫איכות קול‪338..............................................................................................‬‬
‫מונחים‪341....................................................................................‬‬
‫מידע בטיחות ואחריות ‪347..............................................................‬‬
‫מפרט טכני ‪360.............................................................................‬‬

‫‪vii‬‬ ‫תוכן העניינים‬


‫תוכן העניינים‬ ‫‪viii‬‬
‫פרק‬

‫‪1‬‬
‫ברוכים הבאים‬
‫ברכותינו על רכישת הטלפון החכם ‪.Palm® Treo™ Pro‬‬

‫יתרונות‬
‫• גלישה ברשת‬ ‫• הוצאה וקבלה של שיחות טלפון‬
‫• שימוש באוזניית ®‪( Bluetooth‬נמכרת‬ ‫• ניהול אנשי קשר‪ ,‬לוח שנה‬
‫בנפרד) לתפעול בידיים חופשיות‬ ‫ורשימת משימות‬
‫• קבלה ושליחה של הודעות דואר‬
‫אלקטרוני אישיות ותאגידיות‬

‫‪9‬‬
‫תוכן הפרק‬
‫מכשיר חכם ‪11........................................................... Palm® Treo™ Pro‬‬
‫מה כוללת הערכה‪11..............................................................................‬‬
‫מה צריך כדי להתחיל להשתמש במכשיר‪12...............................................‬‬
‫לקבלת מידע נוסף ‪13.............................................................................‬‬
‫‪1‬‬ ‫םיאבה םיכורב‬

‫מכשיר חכם‬
‫פרק‬

‫טיפ שים‪-‬לב‪ :‬כדאי מאוד לנצל את העצות‬


‫וההערות המועילות שמופיעות בתיבות‬
‫מסוג זה‪.‬‬ ‫‪Palm Treo™ Pro‬‬
‫®‬

‫מה כוללת הערכה‬ ‫כעת תוכל ליהנות מכל היכולות שלהלן‬


‫במכשיר קומפקטי שאי אפשר בלעדיו‪:‬‬
‫טלפון חכם אלחוטי מתקדם‬ ‫ •‬
‫כל הפריטים הבאים אמורים להימצא‬
‫במארז הטלפון החכם שלך‪:‬‬ ‫חבילת יישומי ארגונית מלאה של‬ ‫• ‬
‫®‪ :Windows Mobile‬אנשי קשר‪,‬‬
‫חומרה‬ ‫לוח שנה‪ ,‬פתקים ומשימות‪.‬‬
‫• טלפון חכם ‪Treo Pro‬‬ ‫יכולת הרחבה ניידת (כרטיסי ‪microSD‬‬ ‫• ‬
‫• סוללה נטענת (‪)1500mAh‬‬ ‫או ‪ ,MMCmicro‬נמכרים בנפרד)‬
‫• מטען ‪( USB AC‬עם מתאמים‬ ‫תקשורת נתונים מהירה בטכנולוגיית‬ ‫• ‬
‫בינלאומיים בחלק ממארזי הטלפון‬ ‫‪ GPRS/EDGE‬ותמיכת ‪3G( UMTS‬‬
‫החכם)‬ ‫ו‪)HSDPA-‬‬
‫• כבל ‪USB‬‬ ‫יכולות ‪Wi-Fi‬‬ ‫ •‬
‫• אוזניות סטריאו‬ ‫מצלמה דיגיטלית ‪ 2‬מגה‪-‬פיקסל‬ ‫• ‬
‫• כרטיס זיכרון ‪ microSD‬בנפח ‪2GB‬‬
‫אפשרות ‪ GPS‬ו‪A-GPS-‬‬ ‫• ‬
‫מסמכים ותוכנות‬ ‫תמיכה במגוון פתרונות דואר אלקטרוני‬ ‫• ‬
‫• צעדים ראשונים‪ ,‬מידע והסברים בנוגע‬ ‫נייד‬
‫להפעלה הראשונית של הטלפון החכם‬ ‫חבילת ®‪Microsoft Office Mobile‬‬ ‫• ‬
‫ואופן השימוש בו‪.‬‬
‫מדריך זה יסייע לך להתחיל לעבוד עם‬
‫• אחריות של ‪Palm‬‬
‫הטלפון שלך וללמוד כיצד להשתמש בו‪.‬‬
‫• מידע בטיחותי ומשפטי‬
‫הטלפון החכם שברשותך מכיל את‬
‫הקישורים הבאים‪:‬‬
‫‪11‬‬ ‫מכשיר חכם ‪Palm® Treo™ Pro‬‬
‫םיאבה םיכורב‬ ‫‪1‬‬

‫תוכנית שירותי נתונים‪ :‬לגלישה באינטרנט‬ ‫• תוכנת סינכרון שולחן עבודה‬

‫פרק‬
‫ודואר אלקטרוני‪.‬‬ ‫(תוכנת שולחן עבודה ®‪ActiveSync‬‬
‫שירותי נתונים נוספים‪ :‬ייתכן שיהיה עליך‬ ‫למחשבי ‪Windows ,Windows XP‬‬
‫להירשם לשירותים נוספים כדי לשלוח‬ ‫‪ Mobile Device Center‬למחשבי‬
‫ולקבל הודעות מולטימדיה‪ .‬למידע נוסף‬ ‫™‪)Windows Vista‬‬
‫פנה לספק השירות שלך‪.‬‬ ‫• מדריך למשתמש (מדריך זה) באינטרנט‬
‫• ‪– Microsoft Office Outlook® 2007‬‬
‫טיפ בעת ההרשמה לקבלת שירותי‬
‫נתונים מספק השירות שלך‪ ,‬הקפד לבדוק‬ ‫גרסת ניסיון להורדה‪.‬‬
‫את גובה החיובים הנוספים במקרה של‬
‫חריגה מההגבלה המוגדרת במסגרת‬
‫תוכנית הנתונים‪.‬‬ ‫מה צריך כדי להתחיל‬
‫לאחר ההרשמה לתוכנית ולשירותים‬
‫להשתמש במכשיר‬
‫הרצויים‪ ,‬עליך לוודא שהטלפון החכם נמצא‬
‫בתחום הכיסוי הסלולארי של ספק השירות‬ ‫כדי לבצע את ההוראות שמופיעות במדריך‬
‫האלחוטי שלך כדי שתוכל להשתמש‬ ‫יש צורך בכל הפריטים שמגיעים במארז‬
‫באפשרויות הטלפון‪ ,‬ההודעות והאינטרנט‪.‬‬ ‫הטלפון החכם (ראה מה כוללת הערכה?)‪.‬‬
‫קצב הנתונים משתנה בהתאם לזמינות‬ ‫כמו כן‪ ,‬בהתאם לאופן שבו אתה רוצה‬
‫ולקיבולת של הרשת‪.‬‬ ‫להשתמש בטלפון החכם שלך‪ ,‬הנה‬
‫לבסוף‪ ,‬אם בכוונתך לסנכרן מידע אישי‬ ‫הדברים שעליך לקבל מספק השירות‬
‫בין הטלפון החכם והמחשב שלך‪ ,‬יש צורך‬ ‫האלחוטי שלך‪:‬‬
‫בגישה למחשב בעת הגדרת המכשיר‪.‬‬
‫חוזה שירות עם כרטיס ‪ SIM‬פעיל‪:‬‬
‫להוצאה וקבלה של שיחות ושליחה וקבלה‬
‫של הודעות טקסט‪.‬‬

‫מה צריך כדי להתחיל להשתמש במכשיר‬ ‫‪12‬‬


‫‪1‬‬ ‫םיאבה םיכורב‬

‫• תמיכה מקוונת של ‪ :Palm‬להורדות‬


‫לקבלת מידע נוסף‬
‫פרק‬

‫עדכניות‪ ,‬פתרון בעיות ותמיכה‪ ,‬בקר‬


‫באתר ‪.palm.com/support‬‬
‫לסקירה מהירה‬
‫לקבלת מידע נוסף‬
‫• סיור מהיר‪ :‬האפשרות סיור מהיר‬
‫• ספרים‪ :‬בחנויות הספרים המקומיות‬ ‫משמשת להצגת חלק ניכר ממאפייני‬
‫והמקוונות (באגף המחשבים) ניתן‬ ‫הטלפון החכם‪ .‬הסיור כבר מותקן‬
‫למצוא ספרים רבים שעוסקים בהתקני‬ ‫במכשירך‪ ,‬ותוכל לפתוח אותו‬
‫‪.Windows Mobile‬‬ ‫ממסך היום על ידי בחירת סיור מהיר‬
‫• שירות לקוחות של ספק השירות‬ ‫(‪.)Quick Tour‬‬
‫האלחוטי שלך‪ :‬לשאלות בנוגע לחשבון‬
‫הסלולארי והאפשרויות השונות פנה‬ ‫טיפ גם אם תסיר את רשומת סיור מהיר‬
‫לשירות הלקוחות של ספק השירות‬ ‫ממסך היום (ראה שימוש במסך היום)‪,‬‬
‫האלחוטי שלך‪.‬‬ ‫תוכל לפתוח את הסיור המהיר על ידי‬
‫לחיצה על התחל‪ ,‬תוכניות ובחירת סיור‬
‫מהיר‪.‬‬

‫במהלך השימוש בטלפון החכם‬


‫• עזרה מובנית‪ :‬המכשיר שברשותך כולל‬
‫עזרה מובנית שעוצבה במיוחד עבור‬
‫תצוגת הטלפון החכם‪ .‬לפתיחת העזרה‬
‫ובחר עזרה‪.‬‬ ‫המובנית‪ ,‬לחץ התחל‬

‫‪13‬‬ ‫לקבלת מידע נוסף‬


‫םיאבה םיכורב‬ ‫‪1‬‬

‫פרק‬
‫לקבלת מידע נוסף‬ ‫‪14‬‬
‫פרק‬

‫‪2‬‬
‫צעדים ראשונים‬
‫אתה עומד לגלות שלל יכולות של הטלפון החכם אשר יעזרו לך לנהל‬
‫את חייך בצורה טובה יותר‪ ,‬וגם ליהנות בדרך‪.‬‬
‫ככל שתלמד להכיר את הטלפון החכם‪ ,‬תרצה להתאים באופן אישי‬
‫את ההגדרות ולהוסיף יישומים שונים כדי להקנות לו אופי ייחודי‪ .‬אולם‬
‫ראשית‪ ,‬עליך לבצע מספר שלבים פשוטים כדי להפעיל את הטלפון‬
‫ולהתחיל לעבוד‪.‬‬

‫יתרונות‬
‫• התחל להשתמש בטלפון החכם‬ ‫• למד היכן ממוקמים הבקרים של‬
‫כבר עכשיו‬ ‫הטלפון החכם‬

‫‪15‬‬
‫תוכן הפרק‬
‫סקירת ‪17...................................................................Palm® Treo™ Pro‬‬
‫הכנסת כרטיס ‪ SIM‬וסוללה‪19..................................................................‬‬
‫טעינת הסוללה‪21..................................................................................‬‬
‫שיחת הטלפון הראשונה שלך‪24...............................................................‬‬
‫שימוש ביישום ‪ Treo‬שלי (‪26...................................................... )My Treo‬‬
‫הגדרות סינכרון ‪26.................................................................................‬‬
‫‪2‬‬ ‫םינושאר םידעצ‬

‫סקירת ‪Palm® Treo™ Pro‬‬


‫פרק‬

‫לחצן מתוכנת שמאלי‬ ‫‪ 4‬‬ ‫מבט קדמי‬


‫התחל‬ ‫‪ 5‬‬
‫טלפון‪/‬שלח‬ ‫‪ 6‬‬ ‫‪1‬‬
‫לוח שנה‬ ‫‪ 7‬‬ ‫‪11‬‬
‫חיבור לשרוך נשיאה‬ ‫‪ 8‬‬ ‫‪2‬‬
‫חיבור כבל ‪( MicroUSB‬סינכרון והטענה)‬ ‫‪ 9‬‬
‫חיבור אוזניות סטריאו ‪ 3.5‬מ”מ‬ ‫‪ 10‬‬ ‫‪12‬‬
‫אפרכסת‬ ‫‪ 11‬‬ ‫‪3‬‬
‫צג מגע‬ ‫‪ 12‬‬ ‫‪13‬‬
‫‪4‬‬
‫מקש ניווט ‪ 5‬כיוונים עם לחצן אמצע‬ ‫‪ 13‬‬
‫‪14‬‬
‫לחצן מתוכנת ימני‬ ‫‪ 14‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪OK‬‬ ‫‪ 15‬‬ ‫‪15‬‬
‫‪6‬‬
‫סיום‬ ‫‪ 16‬‬
‫הודעות‬ ‫‪ 17‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪16‬‬
‫מיקרופון‬ ‫‪ 18‬‬ ‫‪17‬‬

‫טיפ הישמר שלא לשרוט או למעוך‬ ‫‪8‬‬


‫את מסך הטלפון החכם‪ .‬אין לאחסן את‬
‫המכשיר במקום בו חפצים אחרים עלולים‬ ‫‪9‬‬
‫להזיק לו‪.‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪18‬‬
‫הידעת? על פי ברירת מחדל‪ ,‬לחיצה‬
‫ארוכה על לחצן הצד משמשת לפתיחת‬
‫נורית חיווי טעינה (נדלקת כאשר המכשיר‬ ‫‪ 1‬‬
‫היישום מצלמה (ראה מצלמה)‪.‬‬
‫בהטענה)‬
‫באפשרותך לשנות את הייעוד של לחצן‬
‫הצד (ראה הקצאה מחדש של לחצנים)‪.‬‬ ‫עוצמת שמע‬ ‫‪2‬‬
‫ ‬
‫לחצן צד‬ ‫‪ 3‬‬

‫‪17‬‬ ‫סקירת ‪Palm® Treo™ Pro‬‬


‫םינושאר םידעצ‬ ‫‪2‬‬

‫‪Wi-Fi‬‬ ‫‪3‬‬
‫ ‬ ‫חשוב ברמקול של המכשיר יש מגנט‬

‫פרק‬
‫יציאת ‪( IR‬אינפרא‪-‬אדום)‬ ‫‪ 4‬‬ ‫גדול‪ ,‬לכן חשוב להרחיק את הטלפון החכם‬
‫לחצן אתחול (מתחת לפאנל האחורי)‬ ‫‪ 5‬‬ ‫מכרטיסי אשראי וכל פריט אחר שעלול‬
‫עט מגע‬ ‫‪ 6‬‬ ‫לאבד את התכונות המגנטיות שלו‪.‬‬
‫עדשת מצלמה‬ ‫‪ 7‬‬ ‫מבט אחורי‬

‫הידעת? כדי לחסוך בחשמל‪ ,‬כאשר מסך‬


‫המכשיר שלך נכבה‪ ,‬תקשורת‬
‫‪1‬‬
‫‪ Wi-Fi‬מכובה גם כן‪ .‬לחץ ‪ Wi-Fi‬כדי‬ ‫‪7‬‬
‫להפעיל אפשרות זו שוב ולהתחבר‬
‫במהירות לרשת‪ .‬כמו כן‪ ,‬באפשרותך‬
‫להגדיר תקשורת ‪ Wi-Fi‬רציפה (ראה‬
‫התאמה אישית של הגדרות ‪.)Wi-Fi‬‬
‫טיפ לחיבור שרוך נשיאה (נמכר בנפרד)‬ ‫‪2‬‬
‫עליך להסיר את הפאנל האחורי‪ ,‬לחבר‬
‫את השרוך ולהחזיר את הפאנל האחורי‬ ‫‪3‬‬
‫למקומו‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫מבט עילי‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫הפעלה‬ ‫‪ 1‬‬ ‫רמקול‬ ‫‪1‬‬


‫ ‬
‫מתג צלצול (מאפשר כיבוי של כל הצלילים‬ ‫‪2‬‬
‫ ‬ ‫חריץ לכרטיס הרחבה (‪ ,microSD‬מתחת‬ ‫‪ 2‬‬
‫באופן מיידי ומעביר למצב רטט)‬ ‫לפאנל האחורי)‬

‫סקירת ‪Palm® Treo™ Pro‬‬ ‫‪18‬‬


‫‪2‬‬ ‫םינושאר םידעצ‬

‫למידע פנה לספק השירות האלחוטי שלך‪.‬‬


‫הכנסת כרטיס ‪SIM‬‬
‫פרק‬

‫חשוב הטלפון החכם יגיב רק לאחר‬


‫השלמת השלבים הבאים‪ .‬לאחר שהמסך‬ ‫וסוללה‬
‫נדלק בפעם הראשונה‪ ,‬תוכל להפעיל‬
‫‪.‬‬ ‫ולכבות אותו על ידי לחיצה על הפעלה‬ ‫אזהרה השתמש אך ורק בסוללות‬
‫ובמטענים שאושרו עבור הטלפון החכם על‬
‫‪ 1‬כאשר הפאנל האחורי מופנה לכיוונך‪,‬‬ ‫ידי ספק השירות האלחוטי שלך או חברת‬
‫לחץ על הפינה הימנית תחתונה של‬ ‫‪ .Palm‬שימוש בסוללה או במטען שאינם‬
‫הפאנל עם אגודלך הימני כדי לשחררו‪.‬‬ ‫מאושרים מעלה את הסיכוי להתחממות‬
‫הסר את הפאנל‪.‬‬ ‫יתר‪ ,‬שריפה או פיצוץ של המכשיר‪ ,‬דבר‬
‫שעלול להוביל לפציעה גופנית חמורה‪,‬‬
‫מוות או נזק לרכוש‪ .‬שימוש בסוללה או‬
‫במטען שאינם מאושרים עשוי גם למנוע‬
‫הפעלה או טעינה תקינה של הטלפון החכם‬
‫ולביטול תוקף האחריות‪.‬‬
‫הכרטיס ‪ SIM‬מכיל מידע בנוגע לחשבון‬
‫שלך כגון מספר טלפון ומספר גישה לתא‬
‫הקולי‪ .‬כדי להשתמש באפשרויות הטלפון‪,‬‬
‫הדואר האלקטרוני או האינטרנט של‬
‫הטלפון החכם עליך להכניס כרטיס ‪.SIM‬‬
‫אם אין ברשותך כרטיס ‪ ,SIM‬פנה לספק‬
‫השירות האלחוטי שלך‪.‬‬
‫כדי ליהנות מחיבור הנתונים המהיר של‬
‫הטלפון החכם שברשותך‪ ,‬ייתכן שתצטרך‬
‫כרטיס ‪.3G SIM‬‬

‫‪19‬‬ ‫הכנסת כרטיס ‪ SIM‬וסוללה‬


‫םינושאר םידעצ‬ ‫‪2‬‬

‫‪ 4‬יישר את מגעי המתכת של הסוללה מול‬ ‫‪ 2‬אם הסוללה כבר במקומה‪ ,‬הסר אותה‪.‬‬

‫פרק‬
‫המגעים שבתא הסוללה‪ ,‬ודחוף את‬ ‫החלק את אצבעך מתחת לחלקה‬
‫הסוללה למקומה‪.‬‬ ‫העליון של הסוללה (בסמוך לעדשת‬
‫הסוללה) והרם אותה‪.‬‬
‫‪ 3‬אחוז בכרטיס ‪ SIM‬כאשר מגעי‬
‫המתכת פונים כלפי מטה והמגרעת‬
‫נמצאת מול המגרעת בתושבת שבתא‬
‫הסוללה‪ ,‬והחלק את הכרטיס אל תוך‬
‫התושבת שלו‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ 1‬מגעי סוללה‬
‫‪ 2‬מגעי הטלפון‬

‫‪ 5‬החלק את הפאנל האחורי בחזרה‬ ‫ ‬ ‫‪ 1‬מגרעת הכרטיס‬


‫למקומו‪.‬‬ ‫‪ 2‬מגרעת בתושבת‬
‫ מסך הטלפון החכם יופעל כעת‪ .‬תהליך‬
‫ההפעלה הראשונית של הטלפון אורך‬
‫מספר דקות – על המסך יופיע הלוגו‬
‫של ®‪ Palm‬ומסך ‪ Windows Mobile‬ריק‪.‬‬
‫תוכל להתחיל בתהליך הגדרת המכשיר‬

‫הכנסת כרטיס ‪ SIM‬וסוללה‬ ‫‪20‬‬


‫‪2‬‬ ‫םינושאר םידעצ‬

‫טעינת הסוללה‬ ‫לאחר שיוצג בפניך טקסט בו תתבקש‬


‫פרק‬

‫להקיש על המסך‪.‬‬

‫למרות שהסוללה מגיעה עם מספיק‬ ‫טיפ אם מכשירך אינו נדלק לאחר הכנסת‬
‫מתח להשלמת ההפעלה הראשונית‪ ,‬אנו‬ ‫הסוללה‪ ,‬עליך לחבר אותו למטען ‪USB‬‬
‫ממליצים לטעון את הטלפון החכם בסיום‬ ‫כדי לטעון אותו (ראה טעינת הסוללה)‪ .‬אם‬
‫הוא עדיין אינו נדלק‪ ,‬נסה לבצע אתחול רך‬
‫התהליך עד אשר נורית החיווי תאיר בצבע‬
‫(ראה ביצוע אתחול רך)‪.‬‬
‫ירוק רצוף כדי לטעון את המכשיר במלואו‪.‬‬
‫כדי ללמוד כיצד ניתן להאריך את חיי‬ ‫‪ 6‬לסיום תהליך ההפעלה הראשונית‪,‬‬
‫הסוללה ראה הארכת חיי הסוללה‪.‬‬ ‫פעל על פי ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫לפני הכול ודא שהסוללה הוכנסה כהלכה‬ ‫אם תתבקש‪ ,‬הקש ‪ Reboot‬להשלמת‬
‫לטלפון החכם‪.‬‬ ‫ההפעלה‪.‬‬
‫‪ 7‬אם הכרטיס ‪ SIM‬שלך לא הופעל כבר‪,‬‬
‫‪ 1‬אם קיבלת מתאמים בינלאומיים במארז‬ ‫פעל לפי הוראות ההפעלה שקיבלת‬
‫המכשיר שלך‪ ,‬הכן את המטען ‪AC‬‬ ‫מספק השירות האלחוטי שלך‪ ,‬או פנה‬
‫‪ USB‬על ידי חיבור המתאם המתאים‬ ‫לספק השירות האלחוטי לקבלת סיוע‪.‬‬
‫לשקע החשמל שבו אתה מתכוון‬
‫להשתמש‪.‬‬
‫‪ 2‬חבר את המטען ‪ AC USB‬לשקע‬
‫החשמל‪.‬‬
‫‪ 3‬חבר את כבל המטען לחלקו התחתון‬
‫של הטלפון החכם‪.‬‬

‫‪21‬‬ ‫טעינת הסוללה‬


‫םינושאר םידעצ‬ ‫‪2‬‬

‫פרק‬
‫טיפ באפשרותך לטעון את הטלפון החכם‬
‫גם על ידי חיבורו למחשב באמצעות כבל‬
‫‪ .USB‬טעינה בשיטה זו ארוכה בהרבה‬
‫משימוש במטען ‪.AC USB‬‬

‫כאשר הטלפון פועל (ראה הפעלה וכיבוי‬


‫של הטלפון)‪ ,‬סמל הסוללה שבמסך היום‬
‫*‬
‫משמש להצגת מצב הסוללה‪:‬‬
‫ ברק מלא‪ :‬הסוללה בטעינה‪.‬‬
‫ סוללה מלאה‪ :‬הסוללה טעונה‬
‫במלואה וניתן לנתקה ממקור‬
‫הטעינה‪.‬‬
‫סוללה מלאה חלקית‪ :‬ההצללה‬ ‫ ‬
‫מייצגת את רמת המתח המקורבת‬
‫*נורית חיווי‬
‫של הסוללה‪.‬‬
‫ סימן קריאה‪ :‬טען את הסוללה‬ ‫‪ 4‬בדוק את נורית החיווי כדי לוודא‬
‫בהקדם האפשרי‪.‬‬ ‫שהטלפון אכן נטען‪.‬‬
‫אור אדום‪ :‬הטלפון החכם נטען‪.‬‬ ‫ ‬
‫הידעת? כאשר מתח הסוללה נמוך‪,‬‬
‫נורית החיווי מהבהבת בצבע אדום‪.‬‬ ‫אור ירוק‪ :‬הטלפון החכם נטען במלואו‪.‬‬ ‫ ‬
‫טיפ הקש על סמל סוללה כדי לבדוק‬
‫כמה מתח נשאר בסוללה‪.‬‬

‫טעינת הסוללה‬ ‫‪22‬‬


‫‪2‬‬ ‫םינושאר םידעצ‬

‫• כבה תקשורת ‪( Wi-Fi‬ראה הפעלה‬


‫פרק‬

‫וכיבוי של שירותי ‪ ,)Wi-Fi‬אל תשנה‬


‫את ברירת המחדל שלפיה התחברות‬
‫מבוצעת רק לאחר לחיצה על לחצן‬
‫‪ ,Wi-Fi‬או הגדר מצב חיסכון בחשמל‬
‫כדי לשמר את הסוללה (ראה התאמה‬
‫אישית של הגדרות ‪.)Wi-Fi‬‬
‫• כבה את אפשרות ‪ Bluetooth‬כאשר‬
‫אינך משתמש בה (ראה הזנת הגדרות‬
‫‪ Bluetooth‬בסיסיות)‪.‬‬ ‫* סמל סוללה‬
‫• כבה את האפשרות לקבלת מידע‬
‫משודר כאשר אינך משתמש בה (ראה‬ ‫טיפ כדי לעבור למסך היום בו מוצג סמל‬
‫כיבוי האפשרות לקבלת מידע משודר)‪.‬‬ ‫הסוללה כאשר אינך בשיחת טלפון לחץ‬
‫סיום‪ .‬במהלך שיחה פעילה‪ ,‬לחץ התחל‬
‫• קצר את פרק הזמן המוגדר לכיבוי‬ ‫ואחר כך בחר היום‪.‬‬
‫אוטומטי של המסך במקרה של חוסר‬
‫פעילות (ראה ייעול הגדרות חשמל)‪.‬‬
‫הארכת חיי הסוללה‬
‫• בדומה לכל טלפון נייד אחר‪ ,‬כאשר אתה‬ ‫אורך חיי הסוללה תלוי באופן השימוש‬
‫נמצא באזור ללא כיסוי אלחוטי‪ ,‬הטלפון‬ ‫שלך בטלפון החכם‪ .‬תוכל להאריך את‬
‫החכם ימשיך לחפש אות‪ ,‬פעולה‬ ‫חיי הסוללה שלך על ידי יישום ההנחיות‬
‫הצורכת חשמל‪ .‬כבה את הטלפון כאשר‬ ‫הפשוטות שלהלן‪:‬‬
‫אתה נמצא מחוץ לתחומי הקליטה (ראה‬
‫כיבוי הטלפון)‪ .‬באפשרותך להפנות‬ ‫• לאחר הגדרת חשבון דואר אלקטרוני‬
‫שיחות למספר אחר או לנתב אותן לתא‬ ‫ביישום ההודעות‪ ,‬הגדר הורדה‬
‫הקולי (ראה הפניית שיחות)‪.‬‬ ‫אוטומטית של דואר אלקטרוני כל‬
‫שעתיים או יותר (ראה הגדרת דואר‬
‫אלקטרוני)‪.‬‬

‫‪23‬‬ ‫טעינת הסוללה‬


‫םינושאר םידעצ‬ ‫‪2‬‬

‫כבה את אפשרות הפקודות הקוליות אם‬ ‫• ‬

‫פרק‬
‫אינך משתמש בהן (ראה הגדרת פעולות‬
‫קוליות)‪.‬‬
‫הנמך את בהירות המסך (ראה כוונון‬ ‫• ‬
‫הבהירות)‪.‬‬
‫אם אתה מסנכרן מול שרת ‪Exchange‬‬ ‫• ‬
‫תאגידי באמצעות ‪Microsoft Exchange‬‬
‫®‪ ,ActiveSync‬הגדל את מרווחי הזמן בין‬
‫כל סינכרון אוטומטי (ראה הגדרת לוח‬
‫כדי לבטל את נעילת‬ ‫‪ 2‬לחץ אמצע‬ ‫זמנים לסינכרון)‪.‬‬
‫המקשים (ראה נעילת המקלדת (נעילת‬ ‫הרחק את הסוללה מאור שמש ישיר‬ ‫• ‬
‫מקשים) למידע נוסף)‪.‬‬ ‫ומקורות חום אחרים‪ .‬טמפרטורות‬
‫‪ 3‬הזן את מספר הטלפון שאליו אתה‬ ‫גבוהות מחמישים מעלות עלולות לפגום‬
‫רוצה לחייג באמצעות מקשי הספרות‪.‬‬ ‫באופן בלתי הפיך בקיבולת ובאורך‬
‫החיים של כל סוללת ‪.lithium-ion‬‬

‫שיחת הטלפון‬
‫הראשונה שלך‬
‫כדי לעבור למסך היום‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ סיום‬

‫כדי לחייג את‬ ‫‪ 4‬לחץ טלפון‪/‬שלח‬


‫המספר‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 5‬לסיום השיחה לחץ סיום‬

‫שיחת הטלפון הראשונה שלך‬ ‫‪24‬‬


‫‪2‬‬ ‫םינושאר םידעצ‬

‫‪ 4‬מספר הטלפון שלך יופיע ישר מתחת‬ ‫כוונון עוצמת השמע בשיחה‬
‫פרק‬

‫לשורת הכותרת‪.‬‬ ‫במהלך שיחה‪ ,‬השתמש בלחצן עוצמת‬


‫שמע שבצידו של הטלפון החכם כדי לשנות‬
‫את עוצמת השמע של השיחה‪.‬‬

‫*‬

‫* כאן יוצג מספר הטלפון שלך‬


‫‪.‬‬ ‫‪ 5‬לחץ ‪OK‬‬

‫טיפ אם מספר הטלפון שלך אינו מופיע‬


‫במסך הגדרות טלפון‪ ,‬סימן שהרשת שלך‬
‫עדיין לא שלחה את המספר לכרטיס ‪SIM‬‬ ‫* עוצמת שמע‬
‫(הדבר אינו משפיע על תפקוד הכרטיס)‪.‬‬
‫כבה את הטלפון‪ ,‬המתן מספר שעות‪,‬‬
‫ואחר כך הפעל את הטלפון שוב וחזור‬
‫מה המספר שלי?‬
‫על השלבים שלעיל‪ .‬אם המספר עדיין‬ ‫‪ 1‬ודא שהטלפון שלך פועל (ראה הפעלת‬
‫אינו מופיע‪ ,‬פנה לספק השירות האלחוטי‬ ‫הטלפון)‪.‬‬
‫לקבלת סיוע‪.‬‬
‫ובחר תוכניות‪.‬‬ ‫‪ 2‬לחץ התחל‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 3‬בחר מנהל ‪SIM‬‬

‫‪25‬‬ ‫שיחת הטלפון הראשונה שלך‬


‫םינושאר םידעצ‬ ‫‪2‬‬

‫הגדרות סינכרון‬ ‫שימוש ביישום ‪Treo‬‬

‫פרק‬
‫לאחר סיום ההפעלה הראשונית של‬
‫שלי (‪)My Treo‬‬
‫הטלפון שלך‪ ,‬מומלץ להגדיר שיטת סינכרון‬
‫כדי שתוכל למצות את יכולות המכשיר‪.‬‬ ‫יישום ‪ Treo‬שלי מאפשר לך לבצע הרשמה‬
‫של הטלפון החכם שברשותך ולקבל גישה‬
‫סינכרון הוא בעצם תהליך עדכון אוטומטי‬
‫למדריך המשתמש ולתמיכה המקוונת‪.‬‬
‫של מידע שהזנת במיקום אחד – בטלפון‬
‫היישום מספק גם נקודת התחלה חלופית‬
‫החכם‪ ,‬במחשב או בשרת התאגידי שלך –‬
‫להגדרת חשבון דואר אלקטרוני‪ ,‬חיבור‬
‫במיקום אחר (ראה סינכרון מידע)‪.‬‬
‫®‪ Bluetooth‬או חיבור ‪ ,Wi-Fi‬ולפתיחת‬
‫סיור מהיר‪.‬‬
‫ובחר ‪.My Treo‬‬ ‫• לחץ התחל‬

‫שימוש ביישום ‪ Treo‬שלי (‪)My Treo‬‬ ‫‪26‬‬


‫פרק‬

‫‪3‬‬
‫תנועה בטלפון החכם‬
‫האם אי פעם הגעת לעיר חדשה והרגשת קצת אבוד עד שהבנת את‬
‫מבנה הרחובות? רכישת מיומנות התנועה בסביבת הטלפון החכם‬
‫‪ Palm® Treo™ Pro‬היא חוויה דומה‪ .‬רוב היישומים הנתמכים על ידי‬
‫הטלפון החכם מיישמים מנגנוני בקרה דומים‪ .‬לכן‪ ,‬ברגע שתלמד כיצד‬
‫להשתמש במנגנונים האלה תוכל להסתובב בכל רחבי העיר‪ ,‬ואפילו‬
‫לא תזדקק למפה‪.‬‬

‫יתרונות‬
‫• גישה לאפשרויות נוספות דרך‬ ‫• תנועה וביצוע משימות ביישומים‬
‫התפריטים‬ ‫השונים באגודל אחד בלבד‪ ,‬הודות‬
‫• איתור ופתיחה של יישומים‬ ‫למקש הניווט ‪ 5‬כיוונים‬
‫במהירות‬

‫‪27‬‬
‫תוכן הפרק‬
‫ניווט במסך‪29.......................................................................................‬‬
‫שימוש במקלדת ‪35................................................................................‬‬
‫פתיחה וסגירה של יישומים‪39..................................................................‬‬
‫שימוש במסך היום‪42.............................................................................‬‬
‫‪3‬‬ ‫םכחה ןופלטב העונת‬

‫ניווט במסך‬
‫פרק‬

‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬
‫ניתן לנוע בסביבת מסך הטלפון החכם‬
‫באמצעות מקש הניווט המחומש‪ ,‬או‬
‫לחילופין ניתן ללחוץ על פריטים המופיעים‬
‫על המסך באמצעות עט המגע (‪.)stylus‬‬
‫‪3‬‬ ‫לאחר שתתרגל לממשק הטלפון תמצא את‬
‫מעלה‬ ‫‪1‬‬ ‫הדרך הנוחה ביותר עבורך לביצוע פעולות‬
‫ימין‬ ‫‪2‬‬ ‫כגון גלילה‪ ,‬סימון‪ ,‬ובחירת פריטים‪.‬‬
‫מטה‬ ‫‪3‬‬ ‫לשימוש במקש הניווט לחץ ימין ‪ ,‬שמאל‬
‫שמאל‬ ‫‪4‬‬ ‫כדי לנוע ברחבי‬ ‫או מטה‬ ‫‪ ,‬מעלה‬
‫(מהבהב לציון הודעה קולית)‬ ‫אמצע‬ ‫‪5‬‬ ‫כדי לסמן ולבחור‬ ‫המסך‪ .‬לחץ אמצע‬
‫פריטים‪.‬‬
‫גלילת מסכים‬ ‫טיפ יש יישומים חיצוניים שאינם תומכים‬
‫בדומה למחשב‪ ,‬גם בטלפון החכם עליך‬ ‫במקש הניווט‪ ,‬ויהיה עליך להשתמש בעט‬
‫לבצע פעולת גלילה כדי לעבור משדה‬ ‫המגע במקום‪.‬‬
‫לשדה או מעמוד לעמוד‪ ,‬או במקרים‬ ‫הידעת? בעת גלישה באינטרנט ניתן‬
‫מסוימים כדי לסמן פריט או אפשרות‬ ‫להשתמש באפשרויות ניווט בהתאמה‬
‫ברשימה‪ .‬ישנן מספר שיטות גלילה‪:‬‬ ‫אישית באמצעות ‪Internet Explorer Mobile‬‬
‫• לחיצה על מקש הניווט שבקדמת‬ ‫(ראה הצגת דף אינטרנט)‪.‬‬
‫המכשיר‪ .‬לחץ ימין ‪ ,‬שמאל ‪,‬‬ ‫טיפ סמלי החצים המופיעים במדריך זה‬
‫כדי לעבור לשדה‬ ‫מעלה ‪ ,‬או מטה‬ ‫לציון כיוונים במקש הניווט שונים מחצי‬
‫הבא‪ ,‬ללחצן הבא או לפעולה הבאה‬ ‫הגלילה שעל המסך והחצים המציינים‬
‫בכיוון שלחצת‪.‬‬ ‫שישנה רשימת בחירה זמינה (ראה בחירת‬
‫אפשרויות מרשימה)‪.‬‬
‫• לחץ והחזק את אפשרויות ולחץ‬
‫כדי לגלול את‬ ‫או מטה‬ ‫מעלה‬
‫גובה המסך‪ .‬לחצנים אלה מקבילים‬
‫‪29‬‬ ‫ניווט במסך‬
‫םכחה ןופלטב העונת‬ ‫‪3‬‬

‫• ברשימות‪ ,‬לחץ והחזק את מקש מעלה‬ ‫למקשים ‪ Page Up‬ו‪Page Down-‬‬

‫פרק‬
‫כדי לגלול במהירות‬ ‫או מטה‬ ‫במקלדת המחשב‪.‬‬
‫ברשימה‪.‬‬
‫• לחץ על חץ הגלילה שעל המסך‪.‬‬ ‫טיפ אינך מוצא את לחצן אפשרויות?‬
‫ראה שימוש במקלדת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫• לחץ והחזק את אפשרויות ולחץ‬
‫שמאל או ימין כדי לדלג ישר‬
‫להתחלה או לסוף של המסמך הנוכחי‬
‫‪2‬‬
‫או הרשימה הנוכחית‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫טיפ בעת שימוש ביישומים כגון הודעות‪,‬‬
‫‪ Internet Explorer Mobile‬ו‪,Word Mobile-‬‬
‫לחץ והחזק את אפשרויות ולחץ שמאל‬
‫או ימין במקש הניווט כדי לעבור באופן‬
‫‪ 1‬חצי גלילה‬ ‫אוטומטי לראש המסך או לתחתיתו‪.‬‬
‫‪ 2‬סרגל גלילה עם סמן‬
‫‪ 3‬חצי גלילה‬ ‫• במסכים עם לשוניות‪ ,‬כמו למשל בעת‬
‫• הקש על הסמן שבסרגל הגלילה שעל‬ ‫כדי‬ ‫הוספת איש קשר‪ ,‬לחץ מטה‬
‫המסך וגרור אותו‪.‬‬ ‫לגלול לשוניות‪ ,‬ואחר כך לחץ שמאל‬
‫או ימין כדי לעבור בין הלשוניות‪.‬‬
‫סגירת מסכים‬ ‫• בשדות טקסט‪ ,‬לחץ ימין או שמאל‬
‫לאישור המידע שהזנת במסך וחזרה‬ ‫או‬ ‫כדי לעבור לתו הבא ולחץ מעלה‬
‫למסך הקודם – או לחזרה למסך הקודם‬ ‫כדי לעבור בין שורות‪.‬‬ ‫מטה‬
‫מבלי לבצע שינויים – בצע אחת‬
‫מהפעולות הבאות‪:‬‬

‫ניווט במסך‬ ‫‪30‬‬


‫‪3‬‬ ‫םכחה ןופלטב העונת‬

‫• לחץ ‪OK‬‬
‫פרק‬

‫טיפ הדרך הטובה ביותר ללמוד כיצד‬


‫להשתמש במקש הניווט היא תרגול‪ .‬לחץ‬ ‫או‬ ‫• השתמש בעט כדי להקיש‬
‫על מקשי הניווט השונים ושים לב לתנועת‬ ‫בפינה הימנית עליונה של המסך‪.‬‬
‫הסימון על המסך‪ .‬התנהגותו של מקש‬ ‫לחצנים אלה אינם נגישים באמצעות‬
‫הניווט משתנה מעט בין יישום ליישום‪.‬‬
‫מקש הניווט‪.‬‬
‫הסימון יכול להופיע בשתי צורות‪ ,‬בהתאם‬ ‫לאחר סגירת החלון‪ ,‬היישום ימשיך לפעול‬
‫לפריט המסומן‪:‬‬ ‫ברקע‪.‬‬
‫תיחום‪ :‬מסגרת מרובעת משמשת לסימון‬ ‫טיפ כדי לסגור יישום – ולא רק את החלון‬
‫פריטים כגון לחצן מסך (כמו למשל אישור‪,‬‬ ‫– לחץ לחיצה ארוכה על ‪ OK‬או הקש‬
‫ביטול או הסתר)‪ ,‬תיבת סימון‪ ,‬אפשרות או‬ ‫והחזק את לחצן ‪ OK‬שעל המסך (ראה‬
‫קישור אינטרנט‪.‬‬ ‫פתיחה וסגירה של יישומים)‪.‬‬
‫טיפ אינך מוצא את העט? הוא מחליק‬
‫החוצה מתוך הפינה השמאלית‪-‬תחתונה‬
‫שבגב הטלפון החכם‪.‬‬

‫סימון ובחירה של פריטים‬


‫טקסט בהיר על רקע כהה‪ :‬שיטה זו‬
‫משמשת לסימון פריטים כגון מספר טלפון‪,‬‬ ‫ברוב המסכים‪ ,‬אחד הפריטים – לחצן‪,‬‬
‫כתובת דואר אלקטרוני‪ ,‬טקסט או פריט‬ ‫רשימה או תיבת סימון – מסומנים לפי‬
‫ברשימה‪.‬‬ ‫ברירת מחדל‪ .‬מטרת הסימון היא לזהות‬
‫את הפריט שיושפע כתוצאה מהפעולה‬
‫הבאה שתבצע‪ .‬השתמש במקש הניווט כדי‬
‫להעביר את הסימון מפריט אחד למשנהו‬
‫לפני פתיחתו או בחירתו‪.‬‬

‫‪31‬‬ ‫ניווט במסך‬


‫םכחה ןופלטב העונת‬ ‫‪3‬‬

‫ספציפית‪ ,‬כמו למשל חדש או עריכה‪.‬‬ ‫לאחר סימון הפריט באמצעות מקש הניווט‪,‬‬

‫פרק‬
‫במצבים מסוימים ללחצנים אלה אין‬ ‫תוכל לבחור בו או להפעיל אותו על ידי‬
‫שימוש כלל‪.‬‬ ‫או הקשה על הפריט‬ ‫לחיצה על אמצע‬
‫עם העט‪.‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫סימון טקסט‬
‫ניתן להשתמש בעט לסימון טקסט שמופיע‬
‫על המסך‪ .‬הקש וגרור את העט על פני‬
‫הטקסט שברצונך לסמן‪ .‬לסימון מילה‪ ,‬לחץ‬
‫עליה לחיצה כפולה‪ .‬לסימון פסקה‪ ,‬לחץ‬
‫עליה לחיצה משולשת‪.‬‬

‫טיפ כאשר הטקסט מסומן‪ ,‬לחץ מחק כדי‬


‫למחוק את הטקסט המסומן‪.‬‬

‫לחצן מתוכנת שמאלי‪ :‬לחץ בכל נקודה‬ ‫‪ 1‬‬ ‫שימוש בלחצנים המתוכנתים‬
‫בשטח הלחצן כדי לבצע את הפעולה‬ ‫הלחצנים המתוכנתים הימני והשמאלי‬
‫המצוינת‪.‬‬ ‫מאפשרים גישה מהירה למשימות הזמינות‬
‫לחצן מתוכנת ימני‪ :‬פועל באותה צורה‪.‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫במסך הנוכחי‪ .‬המשימות שמוקצות‬
‫בחירת פריטי תפריט‬ ‫ללחצנים המתוכנתים משתנות מיישום‬
‫ליישום וממסך למסך‪ .‬ניתן לבצע את‬
‫יישומים רבים כוללים תפריט המאפשר‬ ‫המשימה על ידי הקשה עם העט או עם‬
‫לך להשתמש באפשרויות נוספות‪ .‬תפריט‬ ‫האצבע על הלחצן המתוכנת‪.‬‬
‫זה יוסתר כל עוד לא תלחץ תפריט‬
‫(לחצן מתוכנת ימני)‪ .‬כדי להפיק את‬ ‫הלחצן המתוכנת הוא למעשה שם‬
‫המרב מהטלפון החכם‪ ,‬כדאי ללמוד מהן‬ ‫המשימה על המסך‪ .‬הלחצנים המתוכנתים‬
‫האפשרויות הזמינות דרך התפריטים‬ ‫נמצאים בפינות השמאלית‪-‬תחתונה‬
‫ביישומים השונים‪.‬‬ ‫והימנית‪-‬תחתונה של המסך‪ .‬ברוב המקרים‬
‫הלחצן המתוכנת הימני פותח תפריט‬
‫והלחצן המתוכנת השמאלי מבצע פעולה‬

‫ניווט במסך‬ ‫‪32‬‬


‫‪3‬‬ ‫םכחה ןופלטב העונת‬

‫‪ 1‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני) כדי‬


‫פרק‬

‫הידעת? את רוב פריטי התפריט ניתן‬


‫לבחור גם באמצעות לחצני המקלדת‪ .‬כדי‬ ‫להציג את תפריט היישום‪.‬‬
‫לגשת במהירות לפריט בתפריט‪ ,‬לחץ‬
‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ואחר כך על‬
‫האות המסומנת בקו תחתי בסמוך לשם‬
‫של הפריט‪.‬‬

‫בחירת אפשרות מתפריט קיצור‬


‫רוב היישומים מספקים גישה גם לתפריטי‬
‫קיצור תלויי‪-‬הקשר – בדומה לתפריטי‬
‫לחיצה‪-‬ימנית של מערכת ‪.Windows‬‬
‫האפשרויות של תפריט הקיצור משתנות‬ ‫ ‬
‫בהתאם לפריט המסומן‪.‬‬ ‫כדי לסמן‬ ‫או מטה‬ ‫‪ 2‬לחץ מעלה‬
‫‪ 1‬סמן את הפריט שאת תפריט הקיצור‬ ‫פריטי תפריט‪.‬‬
‫שלו אתה מעוניין להציג‪.‬‬ ‫‪ 3‬אם מופיע חץ בסמוך לפריט בתפריט‪,‬‬
‫‪ 2‬לחץ לחיצה ארוכה על לחצן אמצע‬ ‫או ימין כדי לפתוח‬ ‫לחץ אמצע‬
‫כדי לפתוח את תפריט הקיצור‪.‬‬ ‫תפריט משנה עם אפשרויות נוספות‬
‫עבור אותו פריט‪ ,‬ואחר כך לחץ מעלה‬
‫כדי לסמן את הפריט‬ ‫או מטה‬
‫המבוקש בתפריט המשנה‪ .‬לחזרה‬
‫לתפריט הראשי ללא ביצוע בחירה‪,‬‬
‫לחץ שמאל ‪.‬‬
‫כדי לבחור פריט‬ ‫‪ 4‬לחץ אמצע‬
‫מהתפריט‪ ,‬או לחץ שמאל או תפריט‬
‫(לחצן מתוכנת ימני) כדי לסגור את‬
‫ ‬ ‫התפריט ולבטל את הסימון‪.‬‬

‫‪33‬‬ ‫ניווט במסך‬


‫םכחה ןופלטב העונת‬ ‫‪3‬‬

‫פרק‬
‫טיפ ניתן גם ללחוץ לחיצה ארוכה על‬
‫פריט עם העט כדי לפתוח את תפריט‬
‫הקיצור‪.‬‬

‫כדי לסמן‬ ‫או מטה‬ ‫‪ 3‬לחץ מעלה‬


‫פריט מהתפריט‪.‬‬
‫כדי לבחור בפריט‬ ‫‪ 4‬לחץ אמצע‬
‫מהתפריט‪ ,‬או לחץ שמאל כדי לבטל‬
‫את הסימון‪.‬‬
‫כדי לבחור פריטים מהרשימה עליך לבצע‬
‫אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬ ‫בחירת אפשרות מרשימה‬
‫• השתמש במקש הניווט כדי לסמן את‬ ‫רשימות מאפשרות לך לבחור מבין מספר‬
‫כדי‬ ‫השדה ואחר כך לחץ אמצע‬ ‫אפשרויות‪ .‬בעת בחירת שדה ניתן לדעת‬
‫להציג את הפריטים ברשימה‪ .‬לחץ‬ ‫כאשר ישנה רשימה זמינה‪ .‬אם מסביב‬
‫כדי לסמן את‬ ‫או מטה‬ ‫מעלה‬ ‫לשדה מופיע מרובע ולצידו חץ שפונה‬
‫הפריט הרצוי ולבסוף לחץ אמצע‬ ‫מטה‪ ,‬זהו סימן לקיומה של רשימה זמינה‪.‬‬
‫כדי להשלים את בחירתך‪.‬‬ ‫רשימות הן לא כמו התפריטים שתוארו‬
‫• לחץ על החץ עם העט ואחר כך לחץ על‬ ‫בחלקו הקודם של הפרק‪.‬‬
‫הפריט הרצוי ברשימה‪.‬‬

‫הידעת? אם לאחר סימון שדה אינך‬


‫מזהה חץ הפונה מטה‪ ,‬לחץ אמצע במקש‬
‫הניווט‪ .‬אם ליד השדה יש חץ הפונה מטה‬
‫אך אין מרובע‪ ,‬לחץ על החץ עם העט כדי‬
‫להציג את הרשימה‪.‬‬

‫ניווט במסך‬ ‫‪34‬‬


‫‪3‬‬ ‫םכחה ןופלטב העונת‬

‫הבנת התאורה האחורית של המקלדת‬


‫שימוש במקלדת‬
‫פרק‬

‫הטלפון החכם שברשותך כולל תאורה‬


‫אחורית למקלדת לתנאי תאורה חשוכים‪.‬‬
‫התאורה האחורית של המקלדת נדלקת‬
‫באופן אוטומטי כאשר המסך מופעל‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬
‫התאורה האחורית מעוממת במקביל‬
‫לעמעום המסך‪ ,‬ומכובית באופן אוטומטי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬
‫בזמן שיחה פעילה או השמעת מוסיקה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬
‫ברקע במשך יותר מהזמן שנקבע בהגדרות‬ ‫‪10‬‬
‫תאורה אחורית‪ .‬ניתן לקבוע הפרשי זמן‬
‫‪4‬‬
‫שונים לזמנים שבהם המכשיר מסתמך‬ ‫‪11‬‬
‫על מתח סוללה וזמנים שבהם הוא מחובר‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12‬‬
‫למקור מתח חיצוני‪ .‬התאורה האחורית‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13‬‬
‫נכבית גם כאשר היא מכובה על ידי‬
‫אפשרות חיסכון בחשמל של יישום כלשהו‪.‬‬
‫התחל‬ ‫‪1‬‬
‫ ‬
‫טלפון‪/‬שלח‬ ‫‪ 2‬‬
‫טיפ ניתן לשנות את פרק הזמן לכיבוי‬ ‫לוח שנה‬ ‫‪ 3‬‬
‫התאורה האחורית‪ .‬לחץ התחל ובחר‬
‫אפשרויות‬ ‫‪ 4‬‬
‫הגדרות‪ .‬בחר בלשונית מערכת ואחר‬
‫כך בחר תאורה אחורית‪ .‬קבע את פרקי‬ ‫‪/Shift‬חיפוש‬ ‫‪ 5‬‬
‫הזמן בלשונית מתח סוללה ובלשונית‬ ‫רווח‬ ‫‪ 6‬‬
‫מתח חיצוני‪.‬‬ ‫‪OK‬‬ ‫‪ 7‬‬
‫סיום‬ ‫‪ 8‬‬
‫הודעות‬ ‫‪ 9‬‬
‫מחק‬ ‫‪ 10‬‬
‫‪Enter‬‬ ‫‪ 11‬‬
‫‪Shift‬‬ ‫‪ 12‬‬
‫‪Alt‬‬ ‫‪ 13‬‬

‫‪35‬‬ ‫שימוש במקלדת‬


‫םכחה ןופלטב העונת‬ ‫‪3‬‬

‫הזנת מספרים‪ ,‬סימני פיסוק וסמלים‬ ‫הזנת אותיות קטנות וגדולות‬

‫פרק‬
‫מספרים‪ ,‬סימני פיסוק וסמלים מופיעים על‬ ‫על פי ברירת מחדל‪ ,‬האות הראשונה בכל‬
‫המקשים מעל האותיות‪ .‬כדי להזין תווים‬ ‫משפט או שדה היא אות רישית (גדולה)‬
‫אלה בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬ ‫ושאר הטקסט מופיע באותיות קטנות‪ .‬כדי‬
‫להקליד אותיות רישיות נוספות יש לבצע‬
‫‪1‬‬ ‫אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫) ואחר כך הקלד‬ ‫או‬ ‫• לחץ ‪( Shift‬‬
‫‪2‬‬
‫אות‪ .‬אין צורך להחזיק את הלחצן לחוץ‬
‫בעת הקלדת האות‪.‬‬
‫סמל‬ ‫‪1‬‬
‫ ‬
‫) כדי‬ ‫או‬ ‫• לחץ פעמיים על ‪( Shift‬‬
‫אות‬ ‫‪ 2‬‬
‫להפעיל את ‪ Caps Lock‬ואחר כך הזן‬
‫• לחץ אפשרויות והקש על המקש‬ ‫סדרה של אותיות‪ .‬כאשר ‪Caps Lock‬‬
‫עם התו הרצוי‪ .‬אין צורך להחזיק את‬ ‫פעיל‪ ,‬מופיע סמל זה בתחתית המסך‪:‬‬
‫אפשרויות בעת לחיצה על המקש השני‪.‬‬ ‫‪ .‬כדי לבטל את ‪ Caps Lock‬לחץ פעם‬
‫)‪.‬‬ ‫או‬ ‫נוספת על ‪( Shift‬‬
‫• לחץ פעמיים על אפשרויות כדי‬
‫להפעיל את ‪ Option Lock‬ולחץ על‬
‫המקשים הרצויים כדי להזין סדרה של‬
‫טיפ ניתן לבטל את אפשרות אות ראשונה‬
‫תווים‪ .‬כאשר ‪ Option Lock‬פעיל סמל‬ ‫רישית (ראה הגדרת אפשרויות הזנה)‪.‬‬
‫זה מופיע בתחתית המסך‪ . :‬לביטול‬
‫‪ Option Lock‬לחץ פעם נוספת על‬ ‫הידעת? ביישומים שתומכים באפשרות‬
‫אפשרויות ‪.‬‬ ‫זו‪ ,‬ניתן להזין אותיות‪ ,‬ספרות או כל תו‬
‫אחר גם באמצעות המקלדת שעל המסך‪.‬‬
‫הקש על אמצע סמל המקלדת בתחתית‬
‫כל מסך שבו הוא מופיע‪ .‬לאחר פתיחת‬
‫המקלדת‪ ,‬תוכל לבחור מבין אפשרויות‬
‫הזנה שונות על ידי לחיצה על החץ שמימין‬
‫לסמל המקלדת‪.‬‬

‫שימוש במקלדת‬ ‫‪36‬‬


‫‪3‬‬ ‫םכחה ןופלטב העונת‬

‫להצגת רשימת התווים‬ ‫לחץ ‪Alt‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫הזנת סיסמאות‬


‫פרק‬

‫החלופיים‪.‬‬ ‫לא ניתן לראות את הסיסמה בעת הזנתה‪,‬‬


‫צמצם את הרשימה באמצעות לחיצה‬ ‫‪ 2‬‬ ‫ולכן עליך להיזהר‪ .‬וודא שאפשרויות ‪Caps‬‬
‫על התו הרצוי‪ .‬לדוגמה‪ ,‬כדי להזין‬ ‫‪ Lock‬ו‪ Option Lock-‬אינן פעילות‪ ,‬אלא אם‬
‫‪ ,é‬עליך ללחוץ ‪ .e‬רשימה מלאה של‬ ‫כן יש לך צורך בכך‪ .‬למידע בנוגע להזנת‬
‫התווים החלופיים ניתן למצוא בטבלה‬ ‫תווים ראה הזנת אותיות קטנות וגדולות‬
‫שלהלן‪.‬‬ ‫וגם הזנת מספרים‪ ,‬סימני פיסוק וסמלים‪.‬‬
‫כדי לסמן‬ ‫או מטה‬ ‫לחץ מעלה‬ ‫‪ 3‬‬
‫את התו הרצוי‪.‬‬ ‫הזנת סמלים נוספים ותווים מודגשים‬
‫כדי להזין את התו‪.‬‬ ‫לחץ אמצע‬ ‫‪ 4‬‬ ‫באפשרותך להזין סמלים ותווים מודגשים‬
‫אשר אינם מופיעים על המקשים על ידי‬
‫טיפ סמלים מסוימים‪ ,‬כמו למשל תו‬ ‫שימוש ברשימת התווים החלופיים‪.‬‬
‫תחתי (_)‪ ,‬אינם מיוצגים על ידי מקש אות‪.‬‬
‫כדי להזין סמלים אלה לחץ ‪ Alt‬בלבד ובחר‬ ‫טיפ התווים החלופיים מחולקים לקבוצות‬
‫את הסמל מהרשימה‪.‬‬ ‫על סמך דמיון לתו המקור‪ .‬לדוגמה‪ ,‬התו‬
‫החלופי עבור מקש ‪ R‬יהיה ®‪ ,‬ועבור‬
‫סמלים ותווים מודגשים‬ ‫מקש ‪ T‬יהיה ™‪ .‬אם לחצת בטעות על‬
‫מקש שגוי‪ ,‬לחץ מחק כדי לחזור לרשימה‬
‫ואחר כדי לבחור‪...‬‬ ‫לחץ ‪Alt‬‬ ‫המלאה של התווים החלופיים‪ .‬בשלב זה‬
‫כך לחץ‪...‬‬ ‫תוכל ללחוץ על מקש אחר‪.‬‬
‫‪áàäâãåæ‬‬ ‫‪a‬‬
‫‪ÁÀÄÂÃÅÆ‬‬ ‫‪A‬‬
‫‪ß‬‬ ‫‪ b‬או ‪B‬‬
‫‪©¢ç‬‬ ‫‪c‬‬
‫‪©¢Ç‬‬ ‫‪C‬‬
‫‪éèëê‬‬ ‫‪e‬‬

‫‪37‬‬ ‫שימוש במקלדת‬


‫םכחה ןופלטב העונת‬ ‫‪3‬‬

‫פרק‬
‫ואחר כדי לבחור‪...‬‬ ‫לחץ ‪Alt‬‬ ‫ואחר כדי לבחור‪...‬‬ ‫לחץ ‪Alt‬‬
‫כך לחץ‪...‬‬ ‫כך לחץ‪...‬‬
‫‪°‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ÉÈËÊ‬‬ ‫‪E‬‬
‫‪½¼1‬‬ ‫‪)E +‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪ƒ‬‬ ‫‪ f‬או ‪F‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪)R +‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪íìïî‬‬ ‫‪i‬‬
‫‪¾3‬‬ ‫‪)T +‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪ÍÌÏÎ‬‬ ‫‪I‬‬
‫¡‬ ‫‪£‬‬ ‫‪ l‬או ‪L‬‬
‫‪)J +‬‬ ‫!(‬
‫‪ñ‬‬ ‫‪n‬‬
‫‪¢¥£‬‬ ‫‪)H +‬‬ ‫‪($‬‬
‫‪Ñ‬‬ ‫‪N‬‬
‫‪)-; (-: )-: :‬‬ ‫‪)K +‬‬ ‫;(‬
‫‪ó ò ö ô oe õ‬‬ ‫‪o‬‬
‫¿‬ ‫‪)N +‬‬ ‫?(‬
‫‪Ó Ò Ö Ô OE Õ‬‬ ‫‪O‬‬
‫כדי לבחור אחד‬ ‫לחץ רק על ‪Alt‬‬ ‫¶‬ ‫‪ p‬או ‪P‬‬
‫מהתווים הבאים‪:‬‬
‫®‬ ‫‪ r‬או ‪R‬‬
‫‪=%•_:‬ק^‪»«><}{][$¢¥£$‬‬
‫©®‪\~°‬״‪|μ‬‬ ‫‪ßš‬‬ ‫‪s‬‬
‫‪ߊ‬‬ ‫‪S‬‬
‫™‬ ‫‪ t‬או ‪T‬‬
‫‪úùüû‬‬ ‫‪u‬‬
‫‪ÚÙÜÛ‬‬ ‫‪U‬‬
‫‪¤x‬‬ ‫‪ x‬או ‪X‬‬
‫‪ýÿ‬‬ ‫‪y‬‬
‫‪ÝŸ‬‬ ‫‪Y‬‬

‫שימוש במקלדת‬ ‫‪38‬‬


‫‪3‬‬ ‫םכחה ןופלטב העונת‬

‫פתיחה וסגירה‬
‫פרק‬

‫טיפ כאשר תפריט התחל פתוח‪ ,‬לחץ על‬


‫האות בשם היישום שמסומנת בקו תחתי‬
‫כדי לפתוח אותו‪ .‬לדוגמה‪ ,‬לחץ ע כדי‬ ‫של יישומים‬
‫לפתוח את עזרה‪.‬‬
‫הידעת? ניתן לפתוח יישומים גם על‬ ‫פתיחת יישומים בתפריט התחל‬
‫ידי החזקת מקש אפשרויות ולחיצה על‬ ‫כדי לפתוח את תפריט‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬
‫טלפון‪/‬שלח‪ ,OK ,‬לוח שנה או הודעות‪.‬‬
‫ניתן גם לשנות את היישום שנפתח על ידי‬
‫התחל‪.‬‬
‫כל אחד משילובי המקשים (ראה הקצאה‬ ‫‪ 2‬סמן את היישום שבו אתה רוצה‬
‫מחדש של מקשים)‪.‬‬ ‫להשתמש באמצעות מקש הניווט‪.‬‬
‫כדי לפתוח יישום שנעשה בו שימוש‬
‫פתיחת יישומים בתוכניות‬ ‫לאחרונה‪ ,‬סמן את הסמל שלו בחלקו‬
‫ובחר תוכניות‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬ ‫העליון של תפריט התחל‪.‬‬
‫ ‬

‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬ ‫כדי לפתוח את היישום‬ ‫‪ 3‬לחץ אמצע‬
‫‪ 2‬סמן את היישום שבו אתה רוצה‬ ‫המסומן‪.‬‬
‫להשתמש באמצעות מקש הניווט‪.‬‬
‫טיפ בתוכניות‪ ,‬לחץ על אות כדי לעבור‬
‫ישירות ליישום הראשון שמתחיל באותה‬
‫אות‪ .‬לדוגמה‪ ,‬לחץ ח כדי לעבור למחשבון‪,‬‬
‫לחץ מ כדי לעבור למצלמה וכן הלאה‪.‬‬

‫‪39‬‬ ‫פתיחה וסגירה של יישומים‬


‫םכחה ןופלטב העונת‬ ‫‪3‬‬

‫סגירת יישומים‬ ‫כדי לפתוח את היישום‬ ‫‪ 3‬לחץ אמצע‬

‫פרק‬
‫כדי להסיר את היישום‬ ‫לחץ ‪OK‬‬ ‫המסומן‪.‬‬
‫הנוכחי מהמסך‪.‬‬ ‫כדי לחזור‬ ‫‪( 4‬לא חובה) לחץ ‪OK‬‬
‫יישומים שתפתח יישארו פתוחים ברקע גם‬ ‫לתוכניות ולפתוח יישום אחר‪ .‬היישום‬
‫אם לחצת ‪ OK‬כדי להסתירם‪ .‬כדי לעצור‬ ‫הנוכחי ימשיך לפעול ברקע‪.‬‬
‫אותם‪ ,‬יהיה עליך לעשות זאת באופן ידני‪.‬‬
‫אם אתה רוצה לצמצם את צריכת החשמל‪,‬‬ ‫מעבר בין יישומים פתוחים‬
‫סגור חלק מהיישומים או את כולם‪.‬‬ ‫‪ 1‬עבור למסך היום‪.‬‬
‫כדי לפתוח‬ ‫‪ 1‬לחץ והחזק את ‪OK‬‬ ‫‪ 2‬הקש על סמל תוכניות פועלות‬
‫את מנהל המשימות‪.‬‬ ‫שבפינה הימנית‪-‬עליונה כדי לפתוח את‬
‫‪ 2‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬ ‫התפריט המהיר‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר את התוכנית שבה אתה רוצה‬
‫להשתמש‪.‬‬

‫כדי לסגור אחד מהיישומים או יותר‪:‬‬


‫סמן את התיבות הסמוכות ליישומים‬
‫ובחר עצור את הנבחר(ים)‪.‬‬
‫טיפ ניתן להשתמש בתפריט המהיר‬
‫גם כדי לסגור יישומים‪ ,‬לפתוח את מנהל‬
‫המשימות ולבדוק את זיכרון המערכת‪.‬‬

‫פתיחה וסגירה של יישומים‬ ‫‪40‬‬


‫‪3‬‬ ‫םכחה ןופלטב העונת‬

‫כדי לסגור את כל היישומים מלבד‬


‫פרק‬

‫טיפ כדי להסיר יישום מרשימת התוכניות‬


‫האקסקלוסיביות‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על‬ ‫אלה שבחרת‪ :‬סמן את התיבות‬
‫‪ OK‬כדי לפתוח את מנהל המשימות‪ .‬בחר‬ ‫הסמוכות ליישומים שאינך רוצה לסגור‪,‬‬
‫בלשונית בלעדי‪ ,‬סמן את התיבה שבסמוך‬ ‫לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר‬
‫לשם היישום ובחר הסר‪.‬‬ ‫עצור הכל מלבד הנבחר‪.‬‬
‫כדי לסגור את כל היישומים הפתוחים‪:‬‬
‫התאמה אישית של התפריט המהיר‬ ‫בחר הפסק הכול‪.‬‬
‫כדי‬ ‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪OK‬‬
‫לפתוח את מנהל המשימות‪.‬‬ ‫טיפ אם בפינה הימנית‪-‬עליונה של מסך‬
‫‪ 2‬כדי להסיר את התפריט המהיר ממסך‬ ‫היישום מופיע ‪ ,X‬ניתן להקיש ולהחזיק את‬
‫היום‪ ,‬בחר בלשונית לחצן ובטל את‬ ‫ה‪ X-‬עם העט כדי לסגור את היישום‪ .‬ניתן‬
‫סימון התיבה אפשר תפריט מהיר‬ ‫להפעיל ולנטרל אפשרות זו‪ ,‬או להגדיר‬
‫במסך היום‪.‬‬ ‫סגירה של היישום על ידי הקשה רגילה על‬
‫ ‬ ‫ה‪ .X-‬לחץ לחיצה ארוכה על מקש ‪ OK‬כדי‬
‫לפתוח את מנהל המשימות‪ ,‬בחר בלשונית‬
‫לחצן ובחר באפשרות הרצויה‪.‬‬

‫הגדרת תוכניות אקסקלוסיביות‬


‫באפשרותך לסמן יישום כאקסקלוסיבי‪.‬‬
‫יישום אקסקלוסיבי יישאר פתוח גם אם‬
‫תסגור יישום מסוים או את כולם‪.‬‬
‫כדי‬ ‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪OK‬‬
‫לפתוח את מנהל המשימות‪.‬‬
‫‪ 3‬עבור ללשונית אחרים ובחר את שיטת‬ ‫‪ 2‬בלשונית פועל‪ ,‬הקש והחזק את שם‬
‫המיון עבור התוכניות בתפריט המהיר‪.‬‬ ‫היישום עם העט‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר הוסף בלעדי‪.‬‬

‫‪41‬‬ ‫פתיחה וסגירה של יישומים‬


‫םכחה ןופלטב העונת‬ ‫‪3‬‬

‫פרק‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ 1‬שורת כותרת ונתוני מצב‪ :‬ראה מה‬


‫משמעות הסמלים?‪.‬‬
‫שימוש במסך היום‬
‫‪ 2‬חיווי שירות אלחוטי‪ :‬מציין אם‬
‫טכנולוגיית ‪ Bluetooth‬ותקשורת ‪Wi-Fi‬‬ ‫מסך היום מאפשר לך לסקור במהירות‬
‫מופעלות או מכובות‪ .‬בנוסף גם מציג‬ ‫את כל הפגישות וההודעות הנוכחיות שלך‪.‬‬
‫את שם ספק השירות האלחוטי שלך‬ ‫מסך היום מאפשר לך גם לבצע שיחות‪,‬‬
‫כאשר הטלפון מופעל‪.‬‬ ‫לבצע חיפוש באינטרנט ולשלוט בטלפון‬
‫החכם שלך‪.‬‬
‫‪ 3‬סיור מהיר‪ :‬משמש לפתיחת סיור‬
‫מהיר‪ ,‬בו תוכל ללמוד על חלק גדול‬ ‫כדי לעבור למסך היום‪ ,‬לחץ סיום ‪.‬‬
‫מיכולות הטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫טיפ אל תלחץ סיום כדי לעבור למסך‬
‫טיפ ניתן להסיר את רשומות סיור מהיר‬ ‫היום במהלך שיחה פעילה מכיוון שהפעולה‬
‫ממסך היום‪ .‬פתח את הסיור המהיר ובחר‬ ‫תגרום לניתוק השיחה‪ .‬במהלך שיחה יש‬
‫הסר סיור מהיר‪.‬‬ ‫ללחוץ התחל ולבחור היום‪.‬‬

‫שימוש במסך היום‬ ‫‪42‬‬


‫‪3‬‬ ‫םכחה ןופלטב העונת‬

‫‪ 7‬סמל תוכניות פועלות‪ :‬לחץ כדי לפתוח‬ ‫‪ 4‬שדה מצב הודעות‪ :‬משמש להצגת‬
‫פרק‬

‫את התפריט המהיר המשמש להצגת‬ ‫מספר הודעות דואר אלקטרוני‪,‬‬


‫כל היישומים הפתוחים כדי שתוכל‬ ‫טקסט ומולטימדיה שטרם נקראו‪.‬‬
‫לעבור ביניהם או לסגור אותם‪.‬‬ ‫הודעות דואר אלקטרוני מפורטות לפי‬
‫חשבונות דואר אלקטרוני‪ .‬בחר חשבון‬
‫טיפ באפשרותך לבחור תמונה שתשמש‬ ‫או ‪ SMS/MMS‬כדי לפתוח את תיבת‬
‫כרקע של מסך היום ולבחור את הפרטים‬ ‫הדואר הנכנס הרצויה‪.‬‬
‫שיופיעו במסך‪ .‬לפרטים נוספים ראה‬ ‫‪ 5‬שדה מצב לוח שנה‪ :‬משמש להצגת‬
‫הגדרות מסך היום‪.‬‬ ‫פגישות קרובות‪ .‬בחר בשדה זה כדי‬
‫לפתוח את יישום לוח שנה‪.‬‬
‫‪ 6‬שדה חיפוש באינטרנט‪ :‬הזן כתובת‬
‫אתר או מילת מפתח לחיפוש‪ ,‬ולחץ‬
‫או חזור כדי להציג‬ ‫אמצע‬
‫רשימה של תוצאות חיפוש (יש צורך‬
‫בחיבור לשירות נתונים)‪.‬‬

‫‪43‬‬ ‫שימוש במסך היום‬


‫םכחה ןופלטב העונת‬ ‫‪3‬‬

‫פרק‬
‫שימוש במסך היום‬ ‫‪44‬‬
‫פרק‬

‫‪4‬‬
‫הטלפון שלך‬
‫ביצוע שיחות וקבלה של שיחות נעשים דרך מסך היום ומסך הטלפון‪.‬‬
‫באפשרותך לנהל שיחות מרובות באופן יצירתי‪ .‬למשל‪ ,‬באפשרותך‬
‫לעבור בין שיחות‪ ,‬לשלוח הודעות טקסט לשיחות שלא נענו וליצור‬
‫שיחות ועידה‪.‬‬

‫יתרונות‬
‫• הפעל יישומים אחרים תוך‬ ‫• שמור על קשר – אתה בוחר כיצד‬
‫כדי שיחה‬

‫‪45‬‬
‫בפרק זה‬
‫הפעלה וכיבוי של הטלפון ‪47....................................................................‬‬
‫ביצוע שיחות‪49.....................................................................................‬‬
‫קבלת שיחות ‪53....................................................................................‬‬
‫שימוש בתא הקולי ‪54.............................................................................‬‬
‫מה ניתן לעשות במהלך שיחה?‪55............................................................‬‬
‫מספרים שחויגו ‪61.................................................................................‬‬
‫הקצאת חיוג מהיר למספר טלפון ‪63..........................................................‬‬
‫מה משמעות הסמלים?‪65.......................................................................‬‬
‫שימוש באוזניות ‪68................................................................................‬‬
‫התאמה אישית של הגדרות הטלפון ‪72......................................................‬‬
‫‪4‬‬ ‫ךלש ןופלטה‬

‫הפעלת הטלפון‬
‫הפעלה וכיבוי‬
‫פרק‬

‫כשאתה מפעיל את הטלפון‪ ,‬הוא מתחבר‬


‫אל רשת השירותים האלחוטיים כדי‬ ‫של הטלפון‬
‫שתוכל ליזום או לקבל שיחות ולהשתמש‬
‫בשירותים אלחוטיים נוספים (אם הרשת‬ ‫המונח «טלפון חכם» מתייחס למכשיר‬
‫המקומית תומכת בכך)‪.‬‬ ‫ולהיבטים הפיסיים שלו‪ .‬המונח «טלפון»‬
‫לפני שתתחיל להשתמש בטלפון‪,‬‬ ‫מתייחס אל המאפיין האלחוטי של הטלפון‬
‫אתה זקוק לכרטיס ‪ SIM‬פעיל של ספק‬ ‫החכם ‪ Palm® Treo™ Pro‬שמאפשר לך‬
‫השירותים האלחוטיים שלך‪ .‬הכרטיס צריך‬ ‫להתחבר אל הרשת של ספק השירותים‬
‫להיות בתוך המכשיר (ראה סעיף הכנסת‬ ‫האלחוטיים שלך‪ ,‬כך שתוכל ליזום ולקבל‬
‫כרטיס ‪ SIM‬וסוללה)‪.‬‬ ‫שיחות‪ ,‬לשלוח ולקבל נתונים‪.‬‬
‫אפשר לכבות או להדליק את הטלפון ואת‬
‫כדי להפעיל את הטלפון‪ ,‬לחץ על לחצן‬ ‫המסך‪ ,‬כל אחד בנפרד‪ .‬כלומר‪ ,‬אפשר‬
‫והחזק אותו‪.‬‬ ‫הפעלה‪/‬כיבוי‬ ‫להפעיל את המסך כדי להשתמש רק‬
‫כשהטלפון מאתר אותות‪ ,‬יופיע השם של‬ ‫בתכונות של היומן (לוח שנה‪ ,‬אנשי קשר‪,‬‬
‫ספק השירותים האלחוטיים בחלק העליון‪-‬‬ ‫משימות‪ ,‬הערות וכדומה)‪ ,‬מבלי להפעיל‬
‫השמאלי במסך‪ ,‬והסמל עוצמת אותות‬ ‫את הטלפון‪ .‬כמו כן‪ ,‬כשהמסך כבוי‪ ,‬ניתן‬
‫יופיע בחלק העליון של המסך‪.‬‬ ‫להפעיל את הטלפון כדי לקבל שיחות או‬
‫כשאתה נמצא בתוך אזור הקליטה‪ ,‬הסמל‬ ‫הודעות‪.‬‬
‫מופיע עם סימני עמודות‪.‬‬ ‫עוצמת אותות‬
‫אם אתה מחוץ לאזור הקליטה‪ ,‬לא יופיעו‬
‫עמודות ליד הסמל‪.‬‬

‫‪47‬‬ ‫הפעלה וכיבוי של הטלפון‬


‫ךלש ןופלטה‬ ‫‪4‬‬

‫הפעלה וכיבוי של המסך‬ ‫כיבוי הטלפון‬

‫פרק‬
‫הפעל את המסך והשאר את הטלפון כבוי‬ ‫והחזק‬ ‫לחץ על לחצן הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫כשברצונך להשתמש רק במאפייני היומן‬ ‫אותו‪.‬‬
‫של המכשיר‪ ,‬למשל כשאתה בטיסה‬ ‫כשהטלפון שלך כבוי מופיע הסמל טלפון‬
‫וברצונך לבדוק את לוח השנה שלך‪ .‬תוכל‬ ‫בחלק העליון של המסך‪ ,‬והמלים‬ ‫כבוי‬
‫גם לכבות את המסך מבלי לכבות את‬ ‫טלפון כבוי מופיעות בחלק העליון השמאלי‬
‫המאפיינים האלחוטיים של המכשיר‪.‬‬ ‫של המסך‪ .‬הטלפון שלך אינו מחובר‬
‫המסך כבה אוטומטית לאחר פרק זמן‬ ‫לאף רשת אלחוטית‪ .‬אינך יכול להשתמש‬
‫מוגדר מראש של חוסר פעילות‪ .‬ניתן‬ ‫בטלפון‪ ,‬אך עדיין תוכל להשתמש‬
‫לכבות אותו ידנית על ידי לחיצה ארוכה‬ ‫בכל יישום שאינו מצריך גישה לרשת‬
‫או על לחצן הפעלה‪/‬‬ ‫על לחצן סיום‬ ‫הסלולארית‪ ,‬כגון יומן‪Microsoft Office ,‬‬
‫‪.‬‬ ‫כיבוי‬ ‫®‪ Mobile‬ועוד‪.‬‬

‫טיפ כשאתה מכבה את המכשיר‬


‫הידעת? אינך יכול לכבות את המסך אם‬ ‫באמצעות הלחצן הפעלה‪/‬כיבוי‪ ,‬כל‬
‫אתה בשיחה פעילה‪.‬‬ ‫ערוצי הרדיו של הטלפון החכם נסגרים‪,‬‬
‫כולל הטלפון‪ ,‬הטכנולוגיה האלחוטית‬
‫כדי להפעיל את המסך יש ללחוץ על‬ ‫של ®‪ Bluetooth‬ומאפייני ‪ .Wi-Fi‬לעתים‬
‫או על כל אחד‬ ‫לחצן הפעלה‪/‬כיבוי‬ ‫מתייחסים לכך כ מצב טיסה‪ .‬כדי לכבות‬
‫מהלחצנים הבאים שנמצאים בחלק הקדמי‬ ‫את הטלפון או ערוצי רדיו אלחוטיים אחרים‬
‫‪,‬‬ ‫של המכשיר‪ :‬טלפון‪/‬שלח ‪ ,‬התחל‬ ‫בנפרד‪ ,‬השתמש במנהל התקשורת‪.‬‬
‫או סיום ‪.‬‬ ‫‪ ,‬הודעות‬ ‫לוח שנה‬ ‫במסך היום בחר בשם של ספק השירותים‬
‫האלחוטיים שלך‪ ,‬או הקש על הסמל‬
‫עוצמת אותות במסך כלשהו‪ ,‬ובחר‬
‫במנהל התקשורת‪.‬‬

‫הפעלה וכיבוי של הטלפון‬ ‫‪48‬‬


‫‪4‬‬ ‫ךלש ןופלטה‬

‫ביצוע שיחות‬
‫פרק‬

‫טיפ בפעם הראשונה שבה אתה מוציא‬


‫את הטלפון החכם מהאריזה‪ ,‬עליך להסיר‬
‫את הסוללה ולהכניס אותה מחדש כדי‬
‫חיוג ממסך היום‬ ‫להפעיל את המסך (ראה הכנסת כרטיס‬
‫כדי לפתוח את מסך‬ ‫‪ 1‬לחץ על סיום‬ ‫‪ SIM‬וסוללה)‪.‬‬
‫היום‪.‬‬
‫‪ 2‬באמצעות לוח המקשים הזן מספר‬ ‫כשהמסך כבוי אך הטלפון פועל‪ ,‬מופיע‬
‫טלפון‪.‬‬ ‫שומר מסך שמציג את התאריך והשעה‬
‫ומספר דברים נוספים‪:‬‬
‫הערה לא כל ספקי השירותים האלחוטיים‬
‫תומכים בתכונה של שומר מסך‪.‬‬
‫שיחות שלא נענו‬ ‫ ‬

‫הודעות טקסט או מולטימדיה‬ ‫ ‬


‫שלא נענו‬

‫טיפ ניתן לקבוע כמה זמן נשאר המסך‬


‫פעיל במשך פרק זמן של חוסר פעילות‪.‬‬
‫כדי לחייג‪.‬‬ ‫‪ 3‬לחץ על טלפון‪/‬שלח‬ ‫כמו כן ניתן לכבות את שומר המסך (ראה‬
‫הערה אינך צריך ללחוץ על אפשרויות‬ ‫הגדרות צריכת חשמל)‪.‬‬
‫כדי להזין מספרים‪ ,‬כוכבית * או סימן ‪.#‬‬
‫כך קל להגיב להוראות חיוג נוספות‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬בעת חיוג של מספרים קצרים‬
‫המספרים יכולים להתאים לשם של איש‬
‫קשר‪ .‬במקרה כזה לחץ על אפשרויות‬
‫כדי להימנע מחיפוש של אנשי קשר‪.‬‬

‫‪49‬‬ ‫ביצוע שיחות‬


‫ךלש ןופלטה‬ ‫‪4‬‬

‫לפני שתתחיל הגדר כמה אנשי קשר‬

‫פרק‬
‫טיפ אם המספרים שאתה מזין תואמים‬
‫(ראה הוספת אנשי קשר) או ייבא אותם‬ ‫למספר טלפון קיים של איש קשר‪ ,‬מוצג‬
‫באמצעות סינכרון (ראה סינכרון מידע)‪.‬‬ ‫שם איש הקשר‪ .‬בחר בשם כדי לחייג‬
‫כדי לפתוח את מסך‬ ‫‪ 1‬לחץ על סיום‬ ‫למספר הקשור אליו (למידע נוסף ראה‬
‫היום‪.‬‬ ‫חיוג לפי שם איש קשר)‪.‬‬
‫‪ 2‬באמצעות לוח המקשים התחל להזין‬
‫אותיות של שם פרטי ו‪/‬או שם משפחה‬ ‫חיוג באמצעות חיוג מהיר‬
‫של איש הקשר‪ .‬אם אתה מזין גם שם‬
‫פרטי וגם שם משפחה‪ ,‬הפרד ביניהם‬ ‫לפני שתתחיל הגדר כמה מספרים‬
‫על ידי רווח‪ .‬אפשר להקליד תחילה את‬ ‫לחיוג מהיר (ראה הקצאת חיוג מהיר‬
‫האותיות של שם המשפחה‪.‬‬ ‫למספר טלפון)‪.‬‬
‫כדי לפתוח את‬ ‫‪ 1‬לחץ על סיום‬
‫מסך היום‪.‬‬
‫‪ 2‬לחץ לחיצה ארוכה על המקש או‬
‫המקשים שהגדרת לצורך חיוג מהיר‬
‫אל המספר שאליו ברצונך להתקשר‪.‬‬
‫אם הגדרת חיוג מהיר באמצעות‬
‫מספר בן שתי ספרות‪ ,‬לחץ על המקש‬
‫הראשון ואחר כך לחץ לחיצה ארוכה‬
‫על המקש השני‪.‬‬
‫חיוג באמצעות שם איש קשר‬
‫כדי למחוק אותיות בעת תיקון שם‬ ‫ ‬ ‫באפשרותך לחפש אנשי קשר במהירות‬
‫שהוקלד בטעות לחץ על חזור ‪.‬‬ ‫על ידי הזנת אותיות בודדות של השם‬
‫במסך היום‪.‬‬

‫ביצוע שיחות‬ ‫‪50‬‬


‫‪4‬‬ ‫ךלש ןופלטה‬

‫חיוג באמצעות לוח המקשים שבמסך‬


‫פרק‬

‫טיפ אם תלחץ על ‪ R ,E‬או כל מקש אחר‬


‫נוח להשתמש בלוח המקשים שבמסך‬ ‫שמציג אותיות ומספרים‪ ,‬תראה במסך‬
‫כשעליך לחייג מספרים שמופיעים כאותיות‬ ‫לא רק שמות מתאימים אלא גם את‬
‫וכשאתה צריך מספרים ארוכים שאפשר‬ ‫המספרים‪ .‬המספרים לא משפיעים על‬
‫להקיש עם האצבע או עם עט המגע‪.‬‬ ‫החיוג לפי שם איש קשר‪.‬‬

‫הידעת? אפשר לגזור מספרים ישירות‬ ‫‪ 3‬אנשי קשר מתאימים מוצגים עם קוד‬
‫אל לוח המקשים‪ .‬העתק מספר מיישום‬ ‫זיהוי עבור סוג המספר שהזנת בפעם‬
‫אחר‪ ,‬עבור אל לוח המקשים‪ ,‬לחץ על‬ ‫האחרונה עבור אותו איש קשר‪« :‬ע»‬
‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ואחר כך בחר‬ ‫מציין עבודה‪« ,‬נ» מציין נייד‪ ,‬וכדומה‪.‬‬
‫גזור כדי לגזור את המספר‪.‬‬
‫• אם שם איש הקשר מופיע עם הקוד‬
‫עבור המספר שאתה רוצה לחייג‪,‬‬
‫ואחר כך‬ ‫‪ 1‬לחץ על טלפון‪/‬שלח‬
‫סמן את השם ולחץ על טלפון‪/‬שלח‬
‫לחץ על לוח המקשים (לחצן מתוכנת‬
‫כדי לחייג את המספר‪.‬‬
‫שמאלי)‪.‬‬
‫‪ 2‬הקש על לוח המקשים שבמסך כדי‬ ‫• אם אתה רוצה לחייג מספר אחר‬
‫להזין את המספר‪.‬‬ ‫עבור איש קשר שמופיע‪ ,‬סמן את שם‬
‫איש הקשר ולחץ על שמאל או על‬
‫ימין עד שהקוד הרצוי לך מופיע‪.‬‬
‫כדי לחייג‬ ‫לחץ על טלפון‪/‬שלח‬
‫את המספר שקשור לקוד‪.‬‬

‫לחיוג‪.‬‬ ‫‪ 3‬לחץ על טלפון‪/‬שלח‬

‫‪51‬‬ ‫ביצוע שיחות‬


‫ךלש ןופלטה‬ ‫‪4‬‬

‫אם הטלפון כבוי‪ ,‬אין צורך להפעיל אותו‪.‬‬ ‫חיוג חוזר למספר שהתקשרת‬

‫פרק‬
‫אין צורך ללחוץ על אפשרויות ‪.‬‬ ‫אליו לאחרונה‬
‫אם אתה נועל את הטלפון החכם ובוחר‬ ‫לחיוג אל המספר האחרון שאליו‬
‫‪ PIN‬פשוט כסוג הסיסמה‪ ,‬חייג את מספר‬ ‫התקשרת‪ :‬לחץ על טלפון‪/‬שלח‬
‫החירום על ידי הזנת המספר בשדה‬ ‫פעמיים‪.‬‬
‫סיסמה ולחץ על טלפון‪/‬שלח ‪.‬‬ ‫כדי לבחור מבין המספרים האחרונים‬
‫אם תגדיר את סוג הסיסמה כאלפה‪-‬‬ ‫שאליהם חייגת‪ :‬לחץ על טלפון‪/‬שלח ‪,‬‬
‫נומרית חזקה‪ ,‬תצטרך ללחוץ פעמיים‬ ‫סמן את המספר או את שם איש הקשר‬
‫על אפשרויות לפני שתוכל להזין את‬ ‫שאליו ברצונך להתקשר‪ ,‬ולחץ על טלפון‪/‬‬
‫המספר בשדה סיסמה‪ .‬ראה נעילת‬ ‫לחיוג‪.‬‬ ‫שלח‬
‫הטלפון החכם‪.‬‬
‫חיוג מדף אינטרנט או מהודעה‬
‫הטלפון החכם שלך מזהה את רוב מספרי‬
‫הטלפון שמופיעים בדפי אינטרנט או‬
‫בהודעות (טקסט‪ ,‬דוא"ל או מולטימדיה)‪.‬‬
‫‪ 1‬השתמש בלחצן הניווט כדי לסמן את‬
‫מספר הטלפון הרצוי בדף אינטרנט או‬
‫בהודעה‪.‬‬
‫‪ 2‬בדוק את המספר או ערוך אותו‪.‬‬
‫לחיוג‪.‬‬ ‫‪ 3‬לחץ על טלפון‪/‬שלח‬
‫טיפ יש כמה דרכים לנהל מידע על‬
‫מספרים שאליהם התקשרת לאחרונה‬
‫(ראה מספרים שחויגו)‪.‬‬

‫חיוג למספרי חירום בינלאומיים‬


‫אפשר תמיד להתקשר אל מספר החירום‬
‫הלאומי (כמו ‪ .)102 ,101 ,100‬פשוט‬
‫הפעל את המסך והזן את מספר החירום‪.‬‬

‫ביצוע שיחות‬ ‫‪52‬‬


‫‪4‬‬ ‫ךלש ןופלטה‬

‫אם נשמעת מוזיקה כשמתקבלת שיחה‪,‬‬


‫פרק‬

‫טיפ אם אינך יכול לחייג אל מספר ישירות‬


‫הטלפון החכם מצלצל בשקט‪ .‬אפשר לענות‬ ‫מהאינטרנט או מהודעה‪ ,‬סמן את המספר‪,‬‬
‫לטלפון בצורה רגילה‪ .‬המוזיקה מפסיקה‬ ‫בחר ערוך (לחצן מתוכנת ימני) ואחר‬
‫במהלך השיחה‪.‬‬ ‫כך בחר העתק‪ .‬פתח את לוח המקשים‬
‫כדי לענות לשיחה בצע אחת מהפעולות‬ ‫במסך‪ ,‬לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת‬
‫הבאות‪:‬‬ ‫ימני)‪ ,‬ובחר גזור‪ .‬לחץ על טלפון‪/‬שלח‬
‫• לחץ על קבל (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬ ‫לחיוג‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫• לחץ על טלפון‪/‬שלח‬ ‫טיפ בחר מספר טלפון בהודעה‪ ,‬לחץ‬
‫• אם הדיבורית מחוברת‪ ,‬לחץ על‬ ‫על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ובחר‬
‫הכפתור שלה‪.‬‬ ‫שמור לאנשי קשר כדי ליצור איש קשר‬
‫חדש שמכיל את המידע המסומן‪ ,‬או‬
‫כדי להתעלם משיחה ולהעביר אותה אל‬ ‫ערוך איש קשר קיים כדי לכלול את‬
‫התא הקולי בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬ ‫המידע שסימנת‪.‬‬
‫• לחץ על התעלם (לחצן מתוכנת ימני)‪.‬‬
‫• לחץ על סיום ‪.‬‬
‫קבלת שיחות‬
‫הידעת? אפשר להגדיר את הטלפון כך‬
‫שיענה לשיחות בצורה אוטומטית (ראה‬ ‫אם אתה רוצה לענות לשיחות‪ ,‬הטלפון‬
‫הגדרת הטלפון למענה אוטומטי לשיחות)‪.‬‬ ‫חייב לפעול‪ .‬זאת לעומת מצב שבו רק‬
‫המסך פועל (ראה הפעלת הטלפון)‪.‬‬
‫כדי להשתיק את הצלצול כשהטלפון מצלצל‬ ‫כשהטלפון כבוי השיחות מופנות אל‬
‫בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬ ‫התא הקולי‪.‬‬
‫• כדי להשתיק מיידית את כל צלילי‬
‫המערכת‪ ,‬כולל הצלצול‪ ,‬העבר את‬ ‫טיפ ראה תמונה של האדם שמתקשר‬
‫המתג צלצול למצב צליל כבוי ‪.‬‬ ‫אליך! הוראות כיצד לשמור תמונה מזהה‬
‫מופיעות בסעיף הוספת איש קשר‪.‬‬
‫כל הצלילים יישארו כבויים עד שתעביר‬
‫את המתג צלצול חזרה למצב צליל‬
‫מופעל ‪.‬‬
‫‪53‬‬ ‫ביצוע שיחות‬
‫ךלש ןופלטה‬ ‫‪4‬‬

‫האזנה לתא הקולי ממסך <היום>‬ ‫• לחץ על עוצמת צליל‪.‬‬

‫פרק‬
‫• לחץ על אחד ממקשי האותיות‪.‬‬
‫(אל תלחץ על טלפון‪/‬שלח ‪ ,‬סיום ‪,‬‬
‫או‬ ‫‪OK ,‬‬ ‫מקש ‪ , Alt‬הפעלה‬
‫על לחצן הניווט)‪.‬‬
‫כשאתה משתיק את הצלצול אתה יכול‬
‫לענות לשיחה או לתת לה לעבור לתא‬
‫הקולי‪.‬‬

‫הפעלת התא הקולי‬


‫אם יש לך הודעות קוליות שלא נשמעו‪,‬‬
‫בחלק העליון של‬ ‫מופיע סמל תא קולי‬ ‫הגדרת התא הקולי‬
‫המסך ובלחצן הניווט מהבהב אמצע ‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על סיום ‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ על סיום ‪.‬‬ ‫‪ 2‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪ 1‬בלוח‬
‫‪ 2‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪1‬‬ ‫המקשים כדי לחייג אל מערכת‬
‫‪ 3‬הזן את סיסמת התא הקולי שלך‪.‬‬ ‫התא הקולי של ספק השירותים‬
‫‪ 4‬עקוב אחר ההנחיות הקוליות כדי‬ ‫האלחוטיים שלך‪.‬‬
‫לשמוע את ההודעות שלך‪.‬‬ ‫‪ 3‬עקוב אחר ההנחיות הקוליות כדי‬
‫להגדיר את התא הקולי‪.‬‬

‫ביצוע שיחות‬ ‫‪54‬‬


‫‪4‬‬ ‫ךלש ןופלטה‬

‫מה אפשר לעשות‬


‫פרק‬

‫הידעת? כשהסמל של התא הקולי‬


‫מופיע בחלק העליון של המסך‪ ,‬אפשר‬
‫במהלך שיחה?‬ ‫להקיש עליו כדי לשמוע הודעות קוליות‪.‬‬
‫טיפ אפשר לכבות את ההתראה של לחצן‬
‫הטלפון החכם כולל הרבה אפשרויות‬ ‫אמצע על הודעות קוליות‪ .‬לחץ על הפעלה‬
‫מתקדמות‪ ,‬כמו שיחה ממתינה‪ ,‬שיחות‬ ‫ובחר הגדרות‪ .‬בלשונית אישי בחר‬
‫ועידה עם עד שישה משתתפים‪ ,‬ומעקב‬ ‫טלפון‪ .‬בחר בלשונית אלומה ובטל את‬
‫סימון האפשרות להאיר את לחצן אמצע‬
‫אחר שיחות‪ .‬תכונות אלה תלויות בתכנית‬ ‫כשמגיעה הודעה קולית‪.‬‬
‫השירות של הספק שלך‪ .‬לקבלת מידע‬
‫נוסף צור עמו קשר‪.‬‬
‫כשאתה מבצע שיחה או מקבל שיחה‪,‬‬ ‫שמיעת הודעות דרך התראת תא קולי‬
‫מופיע במסך הטלפון שלך מידע לגבי‬ ‫הערה לא כל תוכניות השירות תומכות‬
‫השיחה‪ .‬אם אתה מתרחק ממסך הטלפון‪,‬‬ ‫בהתראות של תא קולי‪ .‬בדוק עם ספק‬
‫עד שתחזור אליו‪.‬‬ ‫לחץ על ‪OK‬‬ ‫השירותים האלחוטיים שלך לקבלת‬
‫מידע נוסף‪.‬‬
‫טיפ ממסך היום אפשר לחזור אל מסך‬ ‫כשיש לך הודעה קולית חדשה מופיע מסך‬
‫הטלפון על ידי לחיצה על סטטוס שיחה‬
‫התראות‪.‬‬
‫(לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬

‫• כדי לשמוע את ההודעות כעת‪ ,‬לחץ על‬


‫תא קולי (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫• כדי לשמוע את ההודעות מאוחר יותר‪,‬‬
‫לחץ על התעלם (לחצן מתוכנת ימני)‪.‬‬

‫‪55‬‬ ‫מה אפשר לעשות במהלך שיחה?‬


‫ךלש ןופלטה‬ ‫‪4‬‬

‫כדי לנעול את המסך במהלך שיחה כך‬ ‫במסך הטלפון אפשר לעשות כל אחת‬

‫פרק‬
‫שלא תפעיל בטעות לחצנים או פריטים‬ ‫מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫אחרים במסך‪ :‬בחר נעילה‪ .‬כדי לבטל את‬
‫נעילת המסך בחר בטל נעילה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫הידעת? אפשר להגדיר שהמסך יינעל‬
‫כברירת מחדל כשאתה בשיחה פעילה‬
‫(ראה נעילת המסך)‪.‬‬
‫טיפ כששיחה נמשכת למעלה מדקה‬
‫המסך מתעמעם‪ .‬אחרי שתי דקות הוא‬
‫ממשיך להתעמעם‪ .‬לחץ על לחצן כלשהו‪,‬‬
‫פרט לסיום‪ ,‬כדי להאיר את המסך‪.‬‬ ‫שם המתקשר ו‪/‬או המספר שלו‬ ‫‪1‬‬
‫ ‬
‫הידעת? אפשר לשלוח ולקבל הודעות‬ ‫משך השיחה הנוכחית‬ ‫‪ 2‬‬
‫טקסט במהלך שיחה‪ .‬זוהי דרך נהדרת‬
‫לשמור על קשר עם אנשים גם במהלך‬ ‫השתמש ברמקול‪ :‬בחר רמקול פועל‪.‬‬
‫שיחה ארוכה‪.‬‬ ‫כדי לכבות את הרמקול של הטלפון בחר‬
‫רמקול כבוי‪.‬‬
‫סיום שיחה‬ ‫השתק את הרמקול כדי שלא ישמעו‬
‫בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬ ‫אותך‪ :‬בחר השתק‪ .‬כדי לבטל את השתקת‬
‫• לחץ על סיום ‪.‬‬ ‫הרמקול בחר בטל השתקה‪.‬‬
‫• לחץ על לחצן הדיבורית (אם הדיבורית‬ ‫העבר את השיחה למצב של המתנה‪:‬‬
‫מחוברת ויש לה לחצן)‪.‬‬ ‫בחר המתן‪ .‬כדי לבטל את מצב ההמתנה‬
‫מעבר בין יישומים במהלך שיחה‬ ‫בחר בטל המתנה‪.‬‬
‫ובחר ביישום‪ .‬הדרך‬ ‫לחץ על הפעלה‬ ‫רשום במהירות הערה לגבי השיחה‪ :‬בחר‬
‫הקלה ביותר לעשות זאת היא באמצעות‬ ‫הערה‪ .‬כדי לחזור אל מסך הטלפון בסיום‬
‫הדיבורית או הרמקול של הטלפון‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫רישום ההערה לחץ על ‪OK‬‬

‫מה אפשר לעשות במהלך שיחה?‬ ‫‪56‬‬


‫‪4‬‬ ‫ךלש ןופלטה‬

‫שמירת מספרי טלפון‬ ‫אפשר לפתוח את היישום אנשי קשר‬


‫פרק‬

‫לאחר שאתה מנתק שיחה תוכל להוסיף‬ ‫ישירות ממסך הטלפון על ידי בחירה‬
‫את המספר של האדם שאתו דיברת אל‬ ‫באנשי קשר‪.‬‬
‫אנשי הקשר שלך‪ ,‬אם הוא לא מופיע כבר‬ ‫כדי‬ ‫מיישום כלשהו לחץ על טלפון‪/‬שלח‬
‫ברשימה‪ .‬אם שיחה נכנסת השתמשה‬ ‫לחזור אל מסך הטלפון‪ .‬כדי לעבור אל מסך‬
‫בחסימה של זיהוי המשתמש‪ ,‬אינך יכול‬ ‫ובחר היום‪.‬‬ ‫היום לחץ על הפעלה‬
‫לשמור את המספר‪.‬‬
‫אפשר להשתמש ביישומים רבים אחרים‬
‫של הטלפון החכם תוך כדי שיחת טלפון‪,‬‬
‫כולל היומן ותכונות של הודעות טקסט‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬אי אפשר ליצור חיבורי נתונים‬
‫מסוימים במהלך שיחה פעילה כשיש חיבור‬
‫לרשת ‪ .GPRS‬אם אתה מחובר לרשת‬
‫‪ 1‬בסימן שמופיע לאחר ניתוק השיחה‬ ‫‪ GPRS‬אינך יכול לגלוש באינטרנט או‬
‫לחץ על כן (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬ ‫לשלוח ולקבל הודעות דוא"ל או הודעות‬
‫‪ 2‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬ ‫‪ MMS‬במהלך שיחה קולית‪ .‬אם אתה‬
‫מחובר לרשת ‪ 3G( UMTS‬או ‪,)HSDPA‬‬
‫ יצירת איש קשר חדש‪ :‬בחר <איש‬
‫אפשר להפעיל בו זמנית פעולות של נתונים‬
‫קשר חדש>‪.‬‬
‫ושל שיחה קולית‪ .‬איך אתה יודע לאיזו‬
‫ הוספת המספר לאיש קשר קיים‪ :‬בחר‬ ‫רשת אתה מחובר?‬
‫בשם איש הקשר‪.‬‬ ‫ראה מה משמעות הסמלים?‬
‫ סירוב להוסיף מספר‪ :‬לחץ על ביטול‬
‫הערה חלק מספקי השירותים האלחוטיים‬
‫(לחצן מתוכנת ימני)‪.‬‬
‫אינם תומכים בביצוע בו זמני של פעולות‬
‫של נתונים ושל שיחה קולית ברשת‬
‫טיפ אפשר לכבות את ההודעה שמור‬ ‫‪.HSDPA‬בדוק עם הספק שלך‪.‬‬
‫לאנשי קשר‪ .‬כשהודעה זו מופיעה‪ ,‬בחר‬
‫אל תשאל שוב‪.‬‬

‫‪57‬‬ ‫מה אפשר לעשות במהלך שיחה?‬


‫ךלש ןופלטה‬ ‫‪4‬‬

‫מענה לשיחה שנייה (שיחה ממתינה)‬ ‫אם אינך מוסיף מספר מיד‪ ,‬בצע‬

‫פרק‬
‫כשאתה בשיחה פעילה ואתה מקבל‬ ‫את הפעולות הבאות כדי להוסיף אותו‬
‫שיחה נוספת‪ ,‬מופיעה התראה של שיחה‬ ‫מאוחר יותר‪:‬‬
‫ממתינה‪ ,‬אם בחרת לקבל התראה כזו‬ ‫‪ 1‬לחץ על טלפון‪/‬שלח ‪.‬‬
‫(ראה הגדרת התראה על שיחה ממתינה)‪.‬‬ ‫‪ 2‬סמן את המספר שברצונך לשמור‪.‬‬
‫אפשר לבצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬ ‫‪ 3‬לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬
‫העברת השיחה החדשה אל התא הקולי‪:‬‬ ‫ובחר שמור לאנשי קשר‪.‬‬
‫לחץ על התעלם (לחצן מתוכנת ימני)‪.‬‬ ‫‪ 4‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫העברת השיחה הנוכחית למצב המתנה‬ ‫ יצירת איש קשר חדש‪ :‬בחר <איש‬
‫ומענה לשיחה החדשה‪ :‬לחץ על אשר‬ ‫קשר חדש>‪.‬‬
‫(לחצן מתוכנת שמאלי) או לחץ על טלפון‪/‬‬ ‫ הוספת המספר לאיש קשר קיים‪ :‬בחר‬
‫שלח ‪.‬‬ ‫בשם איש הקשר‪.‬‬
‫שתי שיחות פעילות‬ ‫ סירוב להוסיף מספר‪ :‬לחץ על ביטול‬
‫כשיש לך שתי שיחות פעילות‪ ,‬מסך הטלפון‬ ‫(לחצן מתוכנת ימני)‪.‬‬
‫שלך מציג שני חלקים של מצבי שיחה‪ ,‬כל‬
‫אחד מייצג שיחה אחת‪ .‬אתה יכול לבצע‬ ‫ביצוע שיחה שנייה‬
‫אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬ ‫אפשר לבצע שיחה שנייה תוך כדי שיחה‬
‫פעילה‪:‬‬
‫‪ 1‬העבר את השיחה הראשונה למצב‬
‫המתנה על יד בחירה בהמתן‪.‬‬
‫‪ 2‬לחץ על חיוג חכם (לחצן מתוכנת‬
‫שמאלי)‪.‬‬
‫‪ 3‬חייג את המספר השני שאליו ברצונך‬
‫להתקשר‪ .‬אם המספר מופיע ברשימת‬
‫השיחות האחרונות‪ ,‬בחר אותו‪.‬‬
‫‪ 4‬לחץ על טלפון‪/‬שלח ‪.‬‬

‫מה אפשר לעשות במהלך שיחה?‬ ‫‪58‬‬


‫‪4‬‬ ‫ךלש ןופלטה‬

‫• בחר החלף כדי לעבור בין השיחות על‬


‫פרק‬

‫ידי העברת השיחה הנוכחית למצב‬


‫המתנה ושיחה בקו השני‪.‬‬
‫• עבור למצב של שיחת ועידה‪ .‬ראה ביצוע‬
‫שיחת ועידה‪.‬‬

‫ביצוע שיחת ועידה‬


‫חשוב אפשר לצרף עד ‪ 5‬שיחות לשיחת‬
‫ועידה‪ .‬מספר השיחות שאתה יכול לצרף‬
‫בצע שיחות נוספות והוסף אותן אל‬ ‫ ‬ ‫תלוי בתכנית השירות שלך‪ .‬ייתכן שיהיה‬
‫שיחת הוועידה‪ .‬מספר השיחות‬ ‫לך חיוב נוסף‪ ,‬וייתכן שמספר דקות ירדו‬
‫שאפשר לצרף לשיחת הוועידה תלוי‬ ‫מחשבון הטלפון שלך עבור כל שיחה‪ .‬פנה‬
‫בתכנית השירות שלך‪.‬‬ ‫אל הספק שלך לקבלת מידע נוסף‪.‬‬
‫‪( 3‬אופציונלי) הוצא אחת מהשיחות‬‫ ‬ ‫‪ 1‬ענה לשיחה השנייה (ראה מענה‬
‫משיחת הוועידה כדי לדבר בצורה‬ ‫לשיחה שנייה (שיחה ממתינה))‪ ,‬או‬
‫פרטים על ידי לחיצה על תפריט (לחצן‬ ‫העבר את השיחה הראשונה למצב‬
‫מתוכנת ימני)‪ ,‬בחר פרטי‪ ,‬ובחר‬ ‫המתנה וענה לשיחה השנייה (ראה‬
‫במספר הטלפון‪ .‬השיחה שהוצאת‬ ‫מענה לשיחה שנייה)‪.‬‬
‫הופכת לשיחה פעילה‪.‬‬ ‫‪ 2‬לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬
‫ עבור בין שיחת הוועידה לבין השיחה‬ ‫ובחר שיחת ועידה‪ .‬שתי השיחות‬
‫הפעילה על ידי בחירה באפשרות‬ ‫מצטרפות לשיחת ועידה‪.‬‬
‫החלף‪ .‬כדי להחזיר את השיחה‬
‫הפרטית אל שיחת הוועידה לחץ על‬
‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר‬
‫שיחת ועידה‪.‬‬

‫‪59‬‬ ‫מה אפשר לעשות במהלך שיחה?‬


‫ךלש ןופלטה‬ ‫‪4‬‬

‫אם כל השיחות מועברות‪ ,‬מופיע הסמל של‬

‫פרק‬
‫בפינה הימנית העליונה‬ ‫העברת שיחות‬
‫של מסך הטלפון‪.‬‬
‫ובחר הגדרות‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על הפעלה‬
‫‪ 2‬בלשונית אישי בחר טלפון‪.‬‬
‫‪ 3‬בלשונית שירותים סמן את‬
‫העברת שיחות‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר קבל הגדרות‪.‬‬
‫‪ 5‬קבע את הגדרות העברת השיחות‪.‬‬
‫ייתכן שחלק מההגדרות כבר נקבעו‬ ‫‪ 4‬בסיום בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫על ידי הספק כדי לשלוח שיחות אל‬ ‫• אם לא הוצאת שיחה כלשהי לשיחה‬
‫התא הקולי‪.‬‬ ‫פעם אחת‬ ‫פרטית‪ ,‬לחץ על סיום‬
‫כדי לנתק את כל השיחות‪.‬‬
‫• אם הוצאת שיחה כלשהי לשיחה‬
‫פעמיים‬ ‫פרטית‪ ,‬לחץ על סיום‬
‫כדי לנתק את כל השיחות או לחץ על‬
‫פעם אחת כדי לנתק את‬ ‫סיום‬
‫השיחה הפעילה‪.‬‬
‫העברת שיחות‬
‫אפשר להעביר שיחות אל מספר טלפון‬
‫אחר‪ .‬בדוק עם ספק השירותים האלחוטיים‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 6‬לחץ על ‪OK‬‬ ‫שלך לגבי הזמינות והמחיר של שיחות‬
‫מועברות‪ .‬ייתכן שתקבל חיוב נוסף‪.‬‬

‫מה אפשר לעשות במהלך שיחה?‬ ‫‪60‬‬


‫‪4‬‬ ‫ךלש ןופלטה‬

‫שליחת הודעת טקסט למספר‪:‬‬ ‫ ‬


‫מספרים שחויגו‬
‫פרק‬

‫לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬


‫ובחר שלח הודעת טקסט‪ .‬הזן את‬
‫הודעת הטקסט ולחץ על שלח (לחצן‬ ‫אפשר לחייג שוב אל מספר שהתקשרת‬
‫מתוכנת שמאלי)‪.‬‬ ‫אליו לאחרונה (ראה חיוג חוזר למספר‬
‫שהתקשרת אליו לאחרונה)‪ .‬כמו כן אפשר‬
‫יצירת הערה עם מספר הטלפון‪:‬‬ ‫ ‬ ‫לראות נתונים של השיחה‪ ,‬לשלוח הודעת‬
‫לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬ ‫טקסט למספר‪ ,‬לשמור מספר ברשימת‬
‫ובחר שמור להערות‪.‬‬ ‫אנשי הקשר‪ ,‬ועוד‪.‬‬
‫הצגת נתונים נוספים על המספר‪:‬‬ ‫ ‬
‫בחר את המספר כדי לפתוח שיחה‪.‬‬ ‫מספרים שחויגו‬
‫ראשית מוצג משך השיחה האחרונה‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על טלפון‪/‬שלח‬
‫למספר זה‪ .‬השתמש באפשרויות‬
‫הבאות כדי להתקשר אל המספר או‬ ‫טיפ ברשימת השיחות שחויגו מופיע חץ‬
‫לשלוח הודעת טקסט‪.‬‬ ‫ירוק שפונה ימינה ליד שיחות יוצאות‪ .‬ליד‬
‫שיחות נכנסות מופיע חץ צהוב שפונה‬
‫שמאלה‪ .‬ליד שיחות שלא נענו מופיע סימן‬
‫קריאה אדום‪.‬‬
‫טיפ כדי לסנן את המידע שמוצג לחץ על‬
‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬בחר הצג‬
‫ובחר אם ברצונך להציג את כל השיחות‬
‫ואנשי הקשר‪ ,‬או שיחות בלבד‪ ,‬או חיוג‬
‫מהיר בלבד‪.‬‬

‫‪ 2‬סמן את המספר הרצוי ובצע אחת‬


‫מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫שמירת מספר הטלפון לאיש קשר‪:‬‬ ‫ ‬
‫ראה שמירת מספרי טלפון‪.‬‬
‫ ‬
‫‪61‬‬ ‫מספרים שחויגו‬
‫ךלש ןופלטה‬ ‫‪4‬‬

‫‪ 3‬כשהשיחה פתוחה בצע אחת‬ ‫ ‬

‫פרק‬
‫מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫ הצגת כל השיחות אל מספר זה‪,‬‬
‫כולל משך השיחות‪ :‬לחץ על תפריט‬
‫(לחצן מתוכנת ימני) ובחר הצג את כל‬
‫השיחות‪ .‬אם תבחר באפשרות זו תוכל‬
‫למחוק את כל השיחות ממספר זה על‬
‫ידי לחיצה על תפריט (לחצן מתוכנת‬
‫ימני) ובחירה באפשרות מחק את כל‬
‫השיחות‪.‬‬
‫טיפ אפשר לפתוח את רשימת הסטוריית‬ ‫ מחיקת השיחה מרשימת השיחות‬
‫השיחות גם תוך כדי שיחה או כאשר לוח‬ ‫שחויגו‪ :‬לחץ על תפריט (לחצן‬
‫המקשים מופיע‪.‬‬ ‫מתוכנת ימני) ובחר מחק שיחה‪ .‬בחר‬
‫כן כדי לאשר את המחיקה‪.‬‬
‫‪ 3‬כדי לסנן את רשימת הסטוריית‬
‫השיחות בחר באחד הלחצנים הבאים‪:‬‬ ‫הצגת כל השיחות‬
‫רשימת הסטוריית השיחות שלך מכילה את‬
‫הצג שיחות יוצאות‪.‬‬ ‫המספר של כל השיחות היוצאות והנכנסות‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ על טלפון‪/‬שלח ‪.‬‬
‫הצג שיחות נכנסות‪.‬‬
‫‪ 2‬לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬
‫הצג שיחות שלא נענו‪.‬‬ ‫ובחר הסטוריה‪.‬‬

‫הצג את כל השיחות‪.‬‬

‫מספרים שחויגו‬ ‫‪62‬‬


‫‪4‬‬ ‫ךלש ןופלטה‬

‫הקצאת חיוג מהיר‬ ‫‪ 4‬סמן את המספר הרצוי ובצע אחת‬ ‫ ‬


‫פרק‬

‫מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫למספר טלפון‬ ‫ שמירת מספר הטלפון לאיש קשר‪:‬‬
‫ראה שמירת מספרי טלפון‪.‬‬
‫ניתן להקצות חיוג מהיר לכל מספר טלפון‬ ‫ הצגת הערה שקשורה למספר‬
‫של איש קשר‪ .‬אפשר להקצות עד ‪99‬‬ ‫הטלפון‪ :‬לחץ על תפריט (לחצן‬
‫מספרים לחיוג מהיר‪.‬‬ ‫מתוכנת ימני) ובחר הצג הערה‪.‬‬
‫ מחיקת שיחה מהרשימה‪ :‬לחץ על‬
‫לפני שתתחיל לפני שתוכל להקצות חיוג‬
‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר‬
‫מהיר למספר טלפון של איש קשר‪ ,‬עליך‬
‫מחק‪ .‬בחר כן כדי לאשר את המחיקה‪.‬‬
‫ליצור כמה אנשי קשר (ראה הוספת איש‬
‫קשר) או ייבא אותם על ידי סינכרון (ראה‬ ‫ שליחת הודעת טקסט למספר‪ :‬לחץ‬
‫סינכרון מידע)‪.‬‬ ‫על תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר‬
‫שלח הודעת טקסט‪ .‬הזן את ההודעה‬
‫במסך היום בחר אנשי קשר (לחצן‬ ‫‪ 1‬‬ ‫ולחץ על שלח (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫מתוכנת שמאלי)‪.‬‬ ‫ מחיקת כל הרשימה של הסטוריית‬
‫בחר באיש הקשר שעבורו אתה רוצה‬ ‫‪ 2‬‬ ‫שיחות‪ :‬לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת‬
‫להקצות חיוג מהיר‪.‬‬ ‫ימני) ובחר מחק את כל השיחות‪ .‬בחר‬
‫סמן את מספר הטלפון שעבורו אתה‬ ‫‪ 3‬‬ ‫כן כדי לאשר את המחיקה‪.‬‬
‫רוצה להקצות חיוג מהיר‪.‬‬ ‫ הצג מונים עבור שיחות שחויגו ועבור‬
‫לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬ ‫‪ 4‬‬ ‫כל השיחות‪ :‬לחץ על תפריט (לחצן‬
‫ובחר הוסף לחיוג מהיר‪.‬‬ ‫מתוכנת ימני) ובחר מוני שיחות‪.‬‬

‫טיפ כדי לאפס את כל הטיימרים של‬


‫שיחות בחר אפס‪.‬‬

‫‪63‬‬ ‫הקצאת חיוג מהיר למספר טלפון‬


‫ךלש ןופלטה‬ ‫‪4‬‬

‫פרק‬
‫הידעת? אינך יכול להקצות את‬
‫המספרים ‪( 0‬אפס) או ‪ 1‬כחיוג מהיר‪.‬‬
‫המספר ‪ 0‬שמור להזנת הסימן ‪ +‬למספר‬
‫טלפון‪ ,‬והמספר ‪ 1‬שמור לחיוג אל התא‬
‫הקולי שלך‪.‬‬
‫טיפ אתה יכול גם להקצות חיוג מהיר‬
‫לאיש קשר מרשימת השיחות שחויגו‪ .‬לחץ‬
‫על טלפון‪/‬שלח כדי לפתוח את הרשימה‪,‬‬
‫לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר‬
‫חיוג מהיר‪ .‬לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת‬
‫ימני)‪ ,‬בחר חדש ובחר באיש הקשר הרצוי‪.‬‬ ‫‪ 5‬אם ברצונך לשנות את השם של החיוג‬
‫המהיר‪ ,‬בחר את הרשימה שמות והזן‬
‫שם חדש‪.‬‬
‫כדי להציג רשימה של כל החיוגים המהירים‬ ‫‪ 6‬בחר את הרשימה מיקום ואחר כך בחר‬
‫לחץ על טלפון‪/‬שלח ‪ ,‬לחץ על תפריט‬ ‫את החיוג המהיר שאתה רוצה להקצות‬
‫(לחצן מתוכנת ימני) ובחר חיוג מהיר‪.‬‬ ‫למספר טלפון זה‪ .‬לחץ על מעלה‬
‫כדי לגלול ברשימה של‬ ‫או מטה‬
‫החיוגים המהירים הפנויים‪.‬‬

‫הקצאת חיוג מהיר למספר טלפון‬ ‫‪64‬‬


‫‪4‬‬ ‫ךלש ןופלטה‬

‫יותר מאחד מהתנאים הנ"ל‬ ‫ ‬


‫מה משמעות הסמלים?‬
‫פרק‬

‫מתקיימים במכשיר שלך‪ .‬הקש על‬


‫הסמל כדי להציג את ההתראות‪.‬‬
‫אפשר לעקוב אחר מצבם של מספר‬
‫הטלפון שלך פועל‪ .‬העמודות‬ ‫ ‬ ‫פריטים באמצעות סמלים שנמצאים בחלק‬
‫מציגות את עוצמת האותות‪ .‬ככל‬ ‫העליון של מסך היום או במסך טלפון‪:‬‬
‫שהאותות חזקים יותר‪ ,‬יופיעו יותר‬
‫עמודות‪ .‬אם אתה מחוץ לאזור‬ ‫לא ענית לשיחה נכנסת‬ ‫ ‬
‫הקליטה‪ ,‬לא יופיעו כלל עמודות‪.‬‬
‫יש לך הודעה קולית‬ ‫ ‬
‫הטלפון שלך פועל‪.‬‬ ‫ ‬
‫הודעת מולטימדיה חדשה מגיעה‬ ‫ ‬
‫כרטיס ה‪ SIM-‬נעול‪ .‬עליך להכניס‬ ‫ ‬ ‫עכשיו לטלפון החכם שלך‬
‫‪ PIN‬או ‪ PUK‬כדי לבטל את הנעילה‬
‫(ראה נעילת כרטיס ‪.)SIM‬‬ ‫אין אפשרות להוריד הודעת‬ ‫ ‬
‫מולטימדיה חדשה‬
‫מבוצעת שיחה קולית‪.‬‬ ‫ ‬
‫יש לך הודעת מולטימדיה חדשה‬ ‫ ‬
‫הרמקול מופעל‪.‬‬ ‫ ‬
‫יש לך הודעת טקסט חדשה‬ ‫ ‬
‫שיחה בהמתנה‪.‬‬ ‫ ‬
‫הערה אפשר להפעיל הגדרה כדי‬ ‫ ‬
‫הרמקול הושתק‬ ‫ ‬ ‫כשאתה‬ ‫שיופיע סמל התראות‬
‫מקבל הודעת דוא"ל חדשה (ראה‬
‫המסך נעול‬ ‫ ‬ ‫בחירת צלילים והתראות)‪.‬‬
‫כל השיחות מועברות‪.‬‬ ‫ ‬ ‫אין כרטיס ‪ SIM‬או שהתוכנה אינה‬ ‫ ‬
‫מסוגלת לזהות את כרטיס ה‪.SIM-‬‬

‫‪65‬‬ ‫מה משמעות הסמלים?‬


‫ךלש ןופלטה‬ ‫‪4‬‬

‫אתה נמצא באזור קליטה בנדידה‪.‬‬ ‫ ‬

‫פרק‬
‫הטלפון פועל‪ .‬כשתכבה את‬ ‫שם‬
‫הטלפון יופיע במקום זאת‬ ‫ספק‬ ‫שיחות או העברת נתונים יכולות‬
‫טלפון כבוי‪.‬‬ ‫השירותים‬ ‫להיות יקרות יותר‪.‬‬
‫האלחוטיים‬ ‫תכונת ‪ Wi-Fi‬של הטלפון‬ ‫ ‬
‫החכם פועלת‪ ,‬אך אינך מחובר‬
‫מבוצעת שיחה והטלפון מחובר‬ ‫ ‬ ‫לרשת ‪.Wi-Fi‬‬
‫לדיבורית ‪ Bluetooth‬או לערכת‬ ‫הטלפון החכם מחובר לרשת ‪Wi-Fi‬‬ ‫ ‬
‫רכב‪.‬‬ ‫אבל אתה לא מעביר נתונים בצורה‬
‫יש לך תזכורת‪ .‬אם התזכורת לא‬ ‫ ‬ ‫פעילה‪.‬‬
‫מופיעה במסך היום‪ ,‬הקש על‬ ‫הטלפון החכם מחובר לרשת‬ ‫ ‬
‫הסמל כדי לפתוח אותה‪.‬‬ ‫‪ Wi-Fi‬ואתה לא מעביר נתונים‬
‫יש לך התראה ממיקרוסופט‪ .‬אם‬ ‫ ‬ ‫בצורה פעילה‪.‬‬
‫ההתראה לא מופיעה במסך היום‪,‬‬ ‫מבוצע סינכרון פעיל‪.‬‬ ‫ ‬
‫הקש על הסמל כדי לפתוח אותה‪.‬‬
‫הטלפון החכם מחובר למחשב‬ ‫ ‬
‫פג תוקפם של נתוני לוויין ה‪GPS-‬‬ ‫ ‬ ‫או לרשת‪ ,‬או שמבוצע סינכרון של‬
‫(ראה קביעת מיקום ה‪ GPS-‬שלך)‪.‬‬ ‫‪.Windows Mobile Device Center‬‬
‫הטלפון מחובר לרשת ‪3G UMTS‬‬ ‫ ‬ ‫חיבור נתונים אינו זמין או שהטלפון‬ ‫ ‬
‫אבל אתה לא מעביר נתונים בצורה‬ ‫ ‬ ‫כבוי‪.‬‬
‫פעילה‪ .‬אתה יכול לבצע או לקבל‬
‫שיחות‪.‬‬ ‫ הסוללה חלשה‬
‫הטלפון פועל וחיבור הנתונים‬ ‫ ‬ ‫ הסוללה בטעינה‬
‫‪ 3G UMTS‬פעיל‪ .‬אתה יכול לבצע‬ ‫ הטלפון מחובר ליציאת חשמל‬
‫או לקבל שיחות וגם להעביר נתונים‬ ‫והסוללה טעונה במלואה‪.‬‬
‫בו זמנית‪.‬‬ ‫ ‬

‫מה משמעות הסמלים?‬ ‫‪66‬‬


‫‪4‬‬ ‫ךלש ןופלטה‬

‫הטלפון פועל ויש חיבור פעיל של‬ ‫ ‬ ‫הטלפון מחובר לרשת ‪HSDPA‬‬ ‫ ‬
‫פרק‬

‫העברת נתונים ברשת ‪.EDGE‬‬ ‫‪ UMTS‬אבל אתה לא מעביר נתונים‬


‫אתה יכול לבצע או לקבל שיחות‪,‬‬ ‫בצורה פעילה‪ .‬אתה יכול לבצע או‬
‫אבל העברת נתונים תופסק באופן‬ ‫לקבל שיחות‪.‬‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫הערה ברוב המקרים‪ ,‬כשהטלפון‬ ‫ ‬
‫הטלפון מחובר לרשת ‪ GPRS‬אבל‬ ‫ ‬ ‫מחובר לרשת ‪ 3G( UMTS‬או‬
‫אתה לא מעביר נתונים בצורה‬ ‫‪ )HSDPA‬ואתה מעביר נתונים‬
‫פעילה‪ .‬אתה יכול לבצע או לקבל‬ ‫בצורה פעילה‪ ,‬מופיע הסמל ‪.3G‬‬
‫שיחות‪.‬‬ ‫הסמל ‪ H‬יכול להופיע כשהטלפון‬
‫ הטלפון פועל ויש חיבור פעיל של‬ ‫מחובר לרשת ‪ HSDPA UMTS‬אבל‬
‫העברת נתונים ברשת ‪.GPRS‬‬ ‫אתה לא מעביר נתונים בצורה‬
‫אתה יכול לבצע או לקבל שיחות‪,‬‬ ‫פעילה‪.‬‬
‫אבל העברת נתונים תופסק באופן‬ ‫הטלפון פועל ויש חיבור פעיל של‬ ‫ ‬
‫אוטומטי‪.‬‬ ‫העברת נתונים ברשת ‪HSDPA‬‬
‫‪ .UMTS‬אתה יכול לבצע או לקבל‬
‫שיחות וגם להעביר נתונים בו‬
‫זמנית‪.‬‬
‫הטלפון מחובר לרשת ‪ EDGE‬אבל‬ ‫ ‬
‫אתה לא מעביר נתונים בצורה‬
‫פעילה‪ .‬אתה יכול לבצע או לקבל‬
‫שיחות‪.‬‬

‫‪67‬‬ ‫מה משמעות הסמלים?‬


‫ךלש ןופלטה‬ ‫‪4‬‬

‫שימוש בדיבורית עם כבל‬


‫שימוש בדיבורית‬

‫פרק‬
‫אפשר לחבר דיבורית כדי לדבר בטלפון‬
‫בלי צורך להחזיק אותו‪ .‬אפשר להשתמש‬
‫בדיבורית שמגיעה עם המכשיר או‬
‫בדיבורית מתאימה של צד שלישי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫חשוב אם באזור שלך מותר לנהוג תוך‬
‫‪3‬‬ ‫כדי דיבור בטלפון‪ ,‬אנו ממליצים להשתמש‬
‫‪1‬‬ ‫בדיבורית או בערכה מתאימה לרכב‬
‫(שתיהן נמכרות בנפרד)‪ .‬עם זאת‪ ,‬יש‬
‫לזכור ששימוש בדיבורית שמכסה על שתי‬
‫אוזניות‬ ‫‪1‬‬
‫ ‬ ‫האוזניים פוגם ביכולת לשמוע צלילים‬
‫אחרים‪ .‬שימוש בדיבורית מסוג זה בעת‬
‫מיקרופון‬ ‫‪ 2‬‬
‫נהיגה ברכב מנועי או באופניים עלול לסכן‬
‫כפתור של הדיבורית‬ ‫‪ 3‬‬
‫אותך יחד עם אחרים‪ ,‬ועשוי להיות בלתי‬
‫הכפתור של הדיבורית מבצע פעולות‬ ‫חוקי‪ .‬אם אתה חייב להשתמש בדיבורית‬
‫שונות‪ ,‬לפי מה שקורה בטלפון‪ .‬לחץ עליו‬ ‫סטריאו בזמן הנהיגה‪ ,‬שים אוזנייה באוזן‬
‫פעם אחת כדי לבצע אחת מהפעולות‬ ‫אחת בלבד‪ .‬השאר את האוזן השנייה ללא‬
‫הבאות‪:‬‬ ‫אוזנייה‪ ,‬כדי שתוכל לשמוע רעשים מבחוץ‪,‬‬
‫ועשה זאת רק אם זה חוקי ואתה יכול‬
‫• לענות לשיחה נכנסת‬ ‫לעשות זאת בצורה בטוחה‪.‬‬
‫• לענות לשיחה ממתינה‬

‫שימוש בדיבורית‬ ‫‪68‬‬


‫‪4‬‬ ‫ךלש ןופלטה‬

‫לאחר שאתה מגדיר חיבור לדיבורית או‬ ‫• לנתק שיחה פעילה בודדת או את כל‬
‫פרק‬

‫לערכת רכב עם ®‪ ,Bluetooth‬אתה יכול‬ ‫השיחות בשיחת ועידה‪ ,‬אם לא הוצאת‬


‫ליצור קשר באמצעות המכשיר בכל פעם‬ ‫אף שיחה מהוועידה‪.‬‬
‫שהוא נמצא בטווח המתאים והתכונה של‬ ‫• לעבור בין שיחות אם יש שיחה אחת‬
‫®‪ Bluetooth‬פועלת‪ .‬הטווח משתנה במידה‬ ‫פעילה ואחת ממתינה‪.‬‬
‫רבה‪ ,‬בהתאם לגורמים שונים בסביבה‪.‬‬
‫הטווח המקסימלי הוא כ‪ 10-‬מטרים‪.‬‬ ‫הערה הטלפון פועל עם דיבורית בעלת‬
‫מחבר של ‪ 3.5‬מ"מ (בדוק שבחיבור יש‬
‫הידעת? אם יש לך גם דיבורית‬
‫שלוש רצועות צבעוניות)‪ .‬אם יש לך ספק‪,‬‬
‫®‪ Bluetooth‬וגם ערכת רכב‪ ,‬המכשיר‬ ‫שאל את היצרן של הדיבורית אם המוצר‬
‫שחיברת לטלפון שלך אחרון הוא המכשיר‬ ‫מתאים לטלפון שלך‪ .‬אם אתה שומע‬
‫הפעיל‪.‬‬ ‫זמזום בדיבורית או שהרמקול לא פועל‬
‫בצורה טובה‪ ,‬ייתכן שהדיבורית אינה‬
‫‪ 1‬לפי הצורך‪ ,‬הכן את המכשיר שבעזרתו‬ ‫מתאימה לטלפון‪.‬‬
‫אתה רוצה להתחבר כך שהוא יקבל‬ ‫חיבור למכשיר ®‪Bluetooth‬‬
‫חיבור חדש‪ .‬בדוק את התיעוד של‬ ‫הטלפון שלך מתאים גם לחיבור לדיבוריות‬
‫המכשיר לקבלת פרטים‪ .‬בדוק אם יש‬ ‫ולערכות רכב שונות (שנמכרות בנפרד)‬
‫למכשיר סיסמת מפתח שאתה צריך‬ ‫שכוללות את הטכנולוגיה האלחוטית של‬
‫כדי לחבר את הטלפון שלך בשלב ‪.8‬‬ ‫®‪ ,Bluetooth‬גרסה ‪ 2.0‬או גרסאות קודמות‪.‬‬
‫ובחר‬ ‫‪ 2‬בטלפון שלך לחץ על התחל‬ ‫ראה רשימה של מכשירים תואמים עם‬
‫הגדרות‪.‬‬ ‫הטכנולוגיה האלחוטית של ®‪Bluetooth‬‬
‫‪ 3‬בחר בלשונית חיבורים ואחר כך בחר‬ ‫באתר‪.palm.com/treoproumts-support :‬‬
‫‪. Bluetooth‬‬

‫‪69‬‬ ‫שימוש בדיבורית‬


‫ךלש ןופלטה‬ ‫‪4‬‬

‫‪ 6‬המתן עד שהטלפון יזהה את ההתקן‬ ‫‪ 4‬בחר בלשונית מצב וסמן את השדה‬

‫פרק‬
‫ושם ההתקן יופיע במסך‪.‬‬ ‫הפעל ‪.Bluetooth‬‬

‫‪ 7‬סמן את ההתקן שבעזרתו אתה‬ ‫‪ 5‬בחר בלשונית התקנים ובחר הוסף‬


‫רוצה להתחבר ולחץ על הבא (לחצן‬ ‫התקן חדש‪.‬‬
‫מתוכנת ימני)‪ .‬אם ההתקן הרצוי לא‬
‫מופיע‪ ,‬בחר רענן‪.‬‬
‫‪ 8‬אם מופיעה הודעה‪ ,‬הזן את סיסמת‬
‫המפתח‪ ,‬באורך שבין ספרה אחת ל‪16-‬‬
‫ספרות‪ ,‬ולחץ על הבא (לחצן מתוכנת‬
‫ימני)‪ .‬עבור חלק מהדיבוריות סיסמת‬
‫המפתח מוזנת אוטומטית‪ .‬אם לא‬
‫מופיעה הודעה‪ ,‬עבור לשלב ‪.10‬‬
‫חשוב לכמה מהדיבוריות יש סיסמה‬
‫מוגדרת מראש‪ .‬אם לדיבורית שלך יש‬
‫סיסמה מוגדרת מראש‪ ,‬תוכל למצוא אותה‬
‫בתיעוד של הדיבורית‪ .‬מכשירים אחרים‬
‫מספקים מסך שבו אפשר להזין סיסמה‬
‫שאתה יוצר‪.‬‬
‫שימוש בדיבורית‬ ‫‪70‬‬
‫‪4‬‬ ‫ךלש ןופלטה‬

‫שימוש במכשיר ®‪Bluetooth‬‬ ‫בכל מקרה‪ ,‬עליך להשתמש באותה סיסמה‬


‫פרק‬

‫לקבלת פרטים נוספים על הגדרה ושימוש‬ ‫גם בטלפון וגם בדיבורית‪ .‬מומלץ להשתמש‬
‫במכשירי ‪ Bluetooth‬ראה חיבור למכשיר‬ ‫בסיסמה בת ‪ 16‬ספרות‪ ,‬כשהדבר אפשרי‪,‬‬
‫‪.Bluetooth‬‬ ‫כדי להגביר את הבטיחות של השימוש‬
‫להלן כמה טיפים להפעלת מכשיר‬ ‫בטלפון‪ .‬ככל שהסיסמה ארוכה יותר‪ ,‬קשה‬
‫‪:Bluetooth‬‬ ‫יותר לפצח את הסיסמה‪.‬‬
‫• כדי להעביר שיחה למכשיר ‪Bluetooth‬‬ ‫אם הסיסמה אינה מוגדרת מראש‪ ,‬הזן‬ ‫‪ 9‬‬
‫תוך כדי שיחה‪ ,‬לחץ על תפריט (לחצן‬ ‫אותה סיסמה במכשיר ה‪Bluetooth-‬‬
‫מתוכנת ימני) במסך הטלפון‪ ,‬ובחר‬ ‫השני ולחץ על סיום (לחצן מתוכנת‬
‫הפעל דיבורית‪ .‬כדי להעביר את‬ ‫ימני)‪.‬‬
‫השיחה מהדיבורית אל הטלפון לחץ על‬ ‫(אופציונלי) לחץ על מתקדם (לחצן‬ ‫‪ 10‬‬
‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר בטל‬ ‫מתוכנת ימני) וודא שהשדה ללא ידיים‬
‫דיבורית‪.‬‬ ‫מסומן‪ .‬לחץ על שמור (לחצן מתוכנת‬
‫ימני)‪.‬‬
‫הידעת? אם אתה משתמש במכשיר‬ ‫לחץ על בוצע (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬ ‫‪ 11‬‬
‫®‪ Bluetooth‬והוא בטווח הקליטה‪ ,‬הטלפון‬ ‫‪.‬‬ ‫לחץ על ‪OK‬‬ ‫‪ 2‬‬
‫‪1‬‬
‫החכם שלך מנתב אוטומטית את כל‬
‫השיחות אל המכשיר במקום אל האוזנייה‬ ‫עכשיו אתה יכול להתקשר באמצעות‬
‫של הטלפון‪.‬‬ ‫ההתקן כשהוא נמצא בטווח הקליטה‬
‫והתכונה ‪ Bluetooth‬מופעלת במכשיר‬
‫• כדי להעביר שיחה מדיבורית קווית אל‬ ‫הטלפון שלך‪ .‬הטווח משתנה במידה רבה‪,‬‬
‫מכשיר ‪ Bluetooth‬או אל ערכת רכב‬ ‫ותלוי בגורמים שונים בסביבה‪ .‬הטווח‬
‫שנמצאת בטווח הקליטה‪ ,‬שהגדרת‬ ‫המקסימלי הוא כ‪ 10-‬מטרים‪.‬‬
‫לפני כן (אתה צריך דיבורית ‪Bluetooth‬‬
‫או ערכת רכב לשם כך‪ .‬אלה נמכרים‬
‫בנפרד)‪ ,‬נתק את הדיבורית הקווית ולחץ‬
‫על הכפתור של דיבורית ה‪ Bluetooth-‬או‬
‫של ערכת הרכב‪.‬‬

‫‪71‬‬ ‫שימוש בדיבורית‬


‫ךלש ןופלטה‬ ‫‪4‬‬

‫‪ 4‬בחר ברשימה אירוע ובחר את סוג‬ ‫ ‬ ‫• כדי ללמוד איך להעביר את אנשי‬

‫פרק‬
‫השיחות שעבורן אתה רוצה להגדיר‬ ‫הקשר שלך מהטלפון החכם אל‬
‫רינגטון‪:‬‬ ‫ערכת הרכב בדוק את האתר‬
‫ טלפון‪ :‬מתקשר מוכר‪ :‬שיחה נכנסת‬ ‫‪.palm.com/treoproumts-support‬‬
‫ממישהו שנמצא ברשימת אנשי הקשר‬
‫או ברשימת החיוג המהיר שלך‪.‬‬
‫התאמה אישית של‬
‫הגדרות הטלפון‬
‫בחירת רינגטונים והצגת הערות‬
‫אפשר להגדיר צלילים שונים עבור סוגים‬
‫שונים של שיחות נכנסות והתראות‪.‬‬
‫אפשר להוריד רינגטונים של קבצי ‪,MP3‬‬
‫‪ WAV ,AMR ,MIDI‬ו‪ WMA-‬ישירות אל‬
‫הטלפון (ראה הורדת קבצים ותמונות מדפי‬
‫טלפון‪ :‬שיחה שלא נענתה‪ :‬שיחה שלא‬ ‫ ‬ ‫אינטרנט)‪ .‬אפשר גם להוריד רינגטונים אל‬
‫ענית לה‪.‬‬ ‫המחשב ולאחר מכן לשלוח אותם בדוא"ל‬
‫אל הטלפון‪.‬‬
‫ובחר הגדרות‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על התחל‬
‫‪ 2‬בלשונית אישי בחר‬
‫צלילים ודיווחים ‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר בלשונית דיווחים‪.‬‬

‫התאמה אישית של הגדרות הטלפון‬ ‫‪72‬‬


‫‪4‬‬ ‫ךלש ןופלטה‬

‫‪ 7‬סמן את השדה רטט כאשר‪ ...‬כדי‬ ‫ טלפון‪ :‬בנדידה‪ :‬שיחה שנכנסת‬


‫פרק‬

‫להפעיל את תכונת הרטט או לכבות‬ ‫כשאתה מחוץ לאזור קליטה‪.‬‬


‫אותה‪ ,‬בהתאם להגדרה של המתג‬ ‫ טלפון‪ :‬שיחה בלתי מזוהה‪ :‬שיחה‬
‫צלצול‪.‬‬ ‫נכנסת ממישהו שמספר המתקשר‬
‫‪ 8‬חזור על שלבים ‪ 4-7‬כדי לבחור‬ ‫שלו לא נמצא ברשימת אנשי הקשר או‬
‫רינגטונים לסוגים אחרים של שיחות‪.‬‬ ‫ברשימת החיוג המהיר שלך‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 9‬לחץ על ‪OK‬‬ ‫ טלפון‪ :‬דוא"ל קולי‪ :‬הודעת דוא"ל‬
‫קולית חדשה‪.‬‬
‫הידעת? אפשר להוסיף‪ ,‬לשמוע‪ ,‬למחוק‬ ‫‪ 5‬אם בחרת מתקשר מוכר‪ ,‬בנדידה או‬ ‫ ‬
‫ולשלוח צלילים באמצעות הטלפון‪ .‬אפשר‬ ‫שיחה בלתי מזוהה‪ ,‬בחר בסוג צלצול‬
‫גם להגדיר צלילים להתראות על קבלת‬ ‫כדי‬ ‫וברינגטון‪ .‬בחר בסמל נגן‬
‫הודעות ולתזכורות של לוח שנה‪ .‬ראה‬
‫בחירת צלילים והתראות‪.‬‬
‫לשמוע את הצליל של הרינגטון‪.‬‬
‫‪ 6‬אם בחרת שיחה שלא נענתה או דוא"ל‬
‫קולי‪ ,‬הגדר את האפשרויות הבאות‪:‬‬
‫התאמה של עוצמת השמע של‬ ‫• סמן את השדה נגן צליל אם אתה‬
‫הצלצול והשיחה‬ ‫רוצה שיישמע צליל כשהאירוע קורה‪.‬‬
‫• אם סימנת את השדה נגן צליל‪,‬‬
‫בחר את הצליל עבור סוג השיחה‬
‫שבחרת‪ .‬אתה יכול גם לסמן את‬
‫*‬ ‫השדה חזור כדי שהצליל יישמע שוב‪.‬‬
‫כדי‬ ‫• (אופציונלי) בחר בסמל נגן‬
‫לשמוע את הצליל‪.‬‬
‫• סמן את השדה הצג הודעה במסך‬
‫כדי שההודעה תוצג ברגע שהאירוע‬
‫קורה‪.‬‬

‫* עוצמת שמע‬

‫‪73‬‬ ‫התאמה אישית של הגדרות הטלפון‬


‫ךלש ןופלטה‬ ‫‪4‬‬

‫הפעלת ‪TTY‬‬ ‫עוצמת שמע של שיחה‪ :‬בזמן ביצוע שיחה‬

‫פרק‬
‫אפשר להפעיל את הטלפון החכם כך‬ ‫לחץ על עוצמת שמע (בצד של הטלפון)‬
‫שישתמש במכשיר ‪ .TTY/TDD‬זהו מכשיר‬ ‫כדי להתאים את עוצמת השיחה‪.‬‬
‫תקשורת שמאפשר תקשורת טלפונית‬ ‫עוצמת שמע של צלצול‪ :‬לא בזמן ביצוע‬
‫לאנשים בעלי מוגבלות מבחינת השמיעה‬ ‫שיחה‪ ,‬וכשאינך שומע מוזיקה או מפעיל‬
‫או מבחינת דיבור ושפה‪.‬‬ ‫וידאו‪ ,‬לחץ על עוצמת שמע כדי להתאים‬
‫הטלפון שלך מתאים למספר מכשירי ‪.TTY‬‬ ‫את עוצמת השמע של הצלצול‪.‬‬
‫אפשר לחבר אל הטלפון מכונת ‪,TTY/TDD‬‬
‫דיבורית או ערכה לדיבור ללא ידיים‬
‫טיפ כדי לכבות את הצלצול או את‬
‫באמצעות מתג הדיבורית כשנמצאים במצב‬
‫עוצמת השיחה לגמרי‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה‬
‫‪ .TTY/TDD‬בדוק עם היצרן של מכשיר‬ ‫על עוצמת שמע עד שתגיע לעוצמה‬
‫ה‪ TTY-‬לקבלת מידע על אפשרות החיבור‪.‬‬ ‫המינימלית‪ .‬שחרר את הלחצן‪ ,‬המתן שתי‬
‫ודא שהמכשיר תומך בשידור אלחוטי‬ ‫שניות ולחץ שוב על עוצמת שמע‪.‬‬
‫דיגיטלי‪.‬‬
‫הערה רצוי להשאיר את מצב ה‪TTY-‬‬
‫הערה לא כל ספקי השירותים האלחוטיים‬ ‫במצב כבוי על מנת לא לגרום לבעיות שמע‬
‫תומכים בתכונת ‪ TTY‬בטלפון החכם‪ .‬בדוק‬ ‫ומיקרופון בשימוש רגיל של הטלפון‪.‬‬
‫עם הספק שלך לקבלת מידע נוסף‪.‬‬
‫הקצאת רינגטון של מזהה שיחה‬
‫לפני שתתחיל ודא שהטלפון שלך‬
‫מחובר למכשיר ‪ TTY/TDD‬באמצעות מתג‬ ‫‪ 1‬במסך היום לחץ על אנשי קשר (לחצן‬
‫הדיבורית‪ .‬כשאתה מפעיל ‪ ,TTY‬כל מצבי‬ ‫מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫השמע מבוטלים בטלפון‪ ,‬כולל החזקת‬ ‫‪ 2‬סמן את שם איש הקשר‪.‬‬
‫הטלפון ליד האוזן ושמיעה‪.‬‬ ‫‪ 3‬לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬
‫ובחר ערוך‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר צלצול‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר צלצול עבור איש הקשר‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 6‬לחץ על ‪OK‬‬

‫התאמה אישית של הגדרות הטלפון‬ ‫‪74‬‬


‫‪4‬‬ ‫ךלש ןופלטה‬

‫‪ 4‬סמן את השדה מענה לשיחות נכנסות‬ ‫ובחר הגדרות‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על התחל‬


‫פרק‬

‫ללא לחיצה דבר אחרי ‪ X‬צלצולים‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 2‬בלשונית אישי בחר ‪TTY‬‬
‫ובחר את מספר הצלצולים‪.‬‬

‫‪ 3‬סמן את השדה ‪.Enable TTY support‬‬


‫‪.‬‬ ‫‪ 5‬לחץ על ‪OK‬‬
‫‪ 4‬אם מופיעה התראה‪ ,‬לחץ על‬
‫‪.‬‬ ‫‪OK‬‬
‫הוספת מספרים של אנשי קשר‬
‫משיחות חדשות‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 5‬לחץ על ‪OK‬‬
‫כברירת מחדל אתה מקבל אפשרות‬ ‫הגדרת הטלפון למענה אוטומטי לשיחות‬
‫להוסיף רשומות של אנשי קשר עבור‬
‫מספרים שלא נמצאים ברשימת אנשי‬ ‫ובחר הגדרות‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על התחל‬
‫הקשר שלך‪ .‬אפשר להפעיל או לכבות את‬ ‫‪ 2‬בלשונית אישי בחר טלפון ‪.‬‬
‫התכונה הזו‪.‬‬ ‫‪ 3‬בחר בלשונית עוד‪.‬‬
‫ובחר הגדרות‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על התחל‬
‫‪ 2‬בלשונית אישי בחר טלפון ‪.‬‬ ‫טיפ במסך הגדרות טלפון לחץ על מטה‬
‫‪ 3‬בחר בלשונית מתקדם וסמן או בטל‬ ‫בלחצן הניווט כדי להעביר את הסמן לאזור‬
‫את הסימון של השדה הוסף מספר‬ ‫הלשוניות ולחץ על ימין עד שמופיעה‬
‫טלפון חדש לאנשי קשר בתום‬ ‫הלשונית עוד‪.‬‬
‫השיחה‪.‬‬
‫‪75‬‬ ‫התאמה אישית של הגדרות הטלפון‬
‫ךלש ןופלטה‬ ‫‪4‬‬

‫פרק‬
‫ ‬
‫ ‬ ‫ ‬
‫‪( 5‬אופציונלי) כדי לשנות את התוכן של‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 4‬לחץ על ‪OK‬‬
‫הודעת הטקסט בחר בטקסט שבשדה‬
‫והזן טקסט אחר‪.‬‬ ‫הגדרת אפשרויות לדחיית שיחה‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 6‬לחץ על ‪OK‬‬ ‫כברירת מחדל‪ ,‬כשאתה דוחה שיחה‬
‫נכנסת‪ ,‬השיחה מועברת אל התא הקולי‪.‬‬
‫חסימת שיחות‬ ‫אפשר לשנות הגדרה זו‪ ,‬כך שבנוסף‬
‫אפשר לחסום שיחות נכנסות או יוצאות‪.‬‬ ‫להעברת השיחה אל התא הקולי תיפתח‬
‫לא כל ספקי השירותים האלחוטיים תומכים‬ ‫הודעת טקסט שמיועדת אל המתקשר‪,‬‬
‫בתכונות של חסימת שיחות‪.‬‬ ‫עם טקסט שמוגדר כברירת מחדל שאתה‬
‫יכול לשלוח מיד‪ .‬כמו כן אפשר לשנות את‬
‫לפני שתתחיל‬ ‫ברירת המחדל של הטקסט של ההודעה‪.‬‬
‫• ודא שתכנית השירות שלך תומכת‬ ‫ובחר הגדרות‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על התחל‬
‫בחסימת שיחות‪ .‬בדוק עם הספק שלך‬ ‫‪ 2‬בלשונית אישי בחר טלפון ‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר בלשונית מתקדם‪.‬‬
‫• קבל סיסמה של חסימת שיחות מספק‬ ‫‪ 4‬כדי להפעיל את התכונה של הודעת‬
‫השירותים האלחוטיים שלך‪.‬‬ ‫טקסט סמן את השדה דחה שיחה‬
‫בהודעת טקסט‪.‬‬

‫התאמה אישית של הגדרות הטלפון‬ ‫‪76‬‬


‫‪4‬‬ ‫ךלש ןופלטה‬

‫ בינלאומיות‪ :‬כל השיחות היוצאות‬ ‫ובחר הגדרות‪.‬‬ ‫לחץ על התחל‬ ‫‪1‬‬


‫ ‬
‫פרק‬

‫הבינלאומיות נחסמות‪.‬‬ ‫בלשונית אישי בחר טלפון ‪.‬‬ ‫‪ 2‬‬


‫ בינלאומיות פרט לישראל‪ :‬כל השיחות‬ ‫בלשונית שירותים סמן את חסימת‬ ‫‪ 3‬‬
‫היוצאות הבינלאומיות נחסמות‪ ,‬פרט‬ ‫שיחות ובחר קבל הגדרות‪.‬‬
‫לשיחות לישראל‪.‬‬ ‫בחר את הרשימה חסום שיחות‬ ‫‪ 4‬‬
‫ לא פועל‪ :‬אין חסימה של שיחות‬ ‫נכנסות ובחר אחת מהאפשרויות‪:‬‬
‫יוצאות‪.‬‬ ‫כל השיחות‪ :‬כל השיחות הנכנסות‬ ‫ ‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 6‬לחץ על ‪OK‬‬‫ ‬ ‫נחסמות‪.‬‬
‫‪ 7‬הזן את הסיסמה לחסימת שיחות ולחץ‬ ‫בנדידה‪ :‬כל השיחות הנכנסות נחסמות‬ ‫ ‬
‫‪.‬‬ ‫על ‪OK‬‬ ‫במצב נדידה‪.‬‬
‫לא פועל‪ :‬אין חסימה של שיחות‬ ‫ ‬
‫הגדרת מזהה שיחה‬
‫נכנסות‪.‬‬
‫ובחר הגדרות‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על התחל‬
‫‪ 2‬בלשונית אישי בחר טלפון ‪.‬‬
‫‪ 3‬בלשונית שירותים סמן את מזהה‬
‫שיחה ובחר קבל הגדרות‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר באפשרות המתאימה כדי לתת‬
‫את מזהה השיחה שלך לכולם‪ ,‬לאף‬
‫אחד או לאנשי קשר בלבד‪.‬‬

‫ ‬
‫‪ 5‬בחר את הרשימה חסום שיחות יוצאות‬ ‫ ‬
‫ובחר אחת מהאפשרויות‪:‬‬
‫ כל השיחות‪ :‬כל השיחות היוצאות‬
‫נחסמות‪.‬‬

‫‪77‬‬ ‫התאמה אישית של הגדרות הטלפון‬


‫ךלש ןופלטה‬ ‫‪4‬‬

‫‪ 4‬בחר באפשרות המתאימה לקבלת‬

‫פרק‬
‫התראה או לא‪.‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪ 5‬לחץ על ‪OK‬‬


‫ ‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 5‬לחץ על ‪OK‬‬ ‫הגדרת התראה על שיחה ממתינה‬
‫אפשר לבחור לקבל התראה כשאתה מקבל‬
‫שינוי מספר התא הקולי והמספר של‬ ‫שיחה תוך כדי שיחה פעילה‪ .‬אפשר לבחור‬
‫המרכז לשירותי הודעות טקסט‬ ‫לקבל את השיחה או לא‪ .‬ראה מענה‬
‫אם ספק השירותים האלחוטיים שלך משנה‬ ‫לשיחה שנייה (שיחה ממתינה)‪.‬‬
‫את המספר שאליו אתה מתקשר כדי לקבל‬ ‫ובחר הגדרות‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על התחל‬
‫הודעות מהתא הקולי‪ ,‬אתה יכול לשנות‬
‫‪ 2‬בלשונית אישי בחר טלפון ‪.‬‬
‫את המספר בטלפון החכם‪ .‬כמו כן אתה‬
‫יכול לשנות את המספר של מרכז שירותי‬ ‫‪ 3‬בלשונית שירותים סמן את שיחה‬
‫הודעות הטקסט‪.‬‬ ‫ממתינה ובחר קבל הגדרות‪.‬‬
‫ובחר הגדרות‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על התחל‬
‫‪ 2‬בלשונית אישי בחר טלפון ‪.‬‬
‫‪ 3‬בלשונית שירותים סמן את תא קולי‬
‫והודעות טקסט ובחר קבל הגדרות‪.‬‬

‫התאמה אישית של הגדרות הטלפון‬ ‫‪78‬‬


‫‪4‬‬ ‫ךלש ןופלטה‬

‫לפני שתתחיל השג את קוד ‪ PIN2‬מהספק‬ ‫‪ 4‬בחר את השדה עבור המספר שאתה‬
‫פרק‬

‫שלך‪ .‬אם הזנת את הקוד בצורה שגויה‬ ‫רוצה לשנות והזן את המספר החדש‪.‬‬
‫וכרטיס ה‪ SIM-‬שלך ננעל‪ ,‬השג את קוד‬
‫‪ PUK2‬מהספק שלך‪.‬‬
‫ובחר הגדרות‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על התחל‬
‫‪ 2‬בלשונית אישי בחר טלפון ‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר בלשונית אפשרויות נוספות‪.‬‬
‫‪ 4‬ליד חיוג קבוע בחר בהגדרות‪.‬‬
‫‪ 5‬סמן את השדה הפעל חיוג קבוע‪.‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪ 5‬לחץ על ‪OK‬‬

‫הפעלת חיוג קבוע‬


‫חיוג קבוע מאפשר לך להגביל את השיחות‬
‫וההודעות היוצאות למספרי טלפון נבחרים‪,‬‬
‫כולל ברשימת החיוג המהיר‪ .‬לאחר הפעלת‬
‫השירות אתה יכול להתקשר ולשלוח‬
‫הודעות רק אל המספרים שמופיעים‬
‫ברשימה‪.‬‬
‫הרשימה מוגנת על ידי קוד ‪ .PIN2‬אם אתה‬
‫מזין קוד ‪ PIN2‬שגוי יותר ממספר הפעמים‬
‫שהספק שלך מאפשר‪ ,‬כרטיס ה‪ SIM-‬ננעל‪.‬‬
‫אחרי נעילת כרטיס ה‪ SIM-‬אתה צריך‬
‫קוד ‪ PUK2‬כדי לבטל את נעילת ה‪.SIM-‬‬
‫פנה אל ספק השירותים האלחוטיים שלך‬
‫לקבלת מידע נוסף ולקבלת קוד ‪.PIN2‬‬

‫‪79‬‬ ‫התאמה אישית של הגדרות הטלפון‬


‫ךלש ןופלטה‬ ‫‪4‬‬

‫‪ 4‬בחר ברשימה בחר את סוג הרשת‬ ‫‪ 6‬הזן את קוד ‪ PIN2‬שלך ולחץ על בוצע‬

‫פרק‬
‫שלך ואחר כך בחר אחת מהאפשרויות‬ ‫(לחצן מתוכנת שמאלי)‪ .‬אם כרטיס‬
‫הבאות‪:‬‬ ‫ה‪ SIM-‬שלך נעול‪ ,‬הזן את קוד ‪PUK2‬‬
‫ולחץ על בוצע (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫‪ 7‬לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬
‫כדי להוסיף‪ ,‬למחוק או לערוך מספרי‬
‫טלפון ברשימה‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 8‬לחץ על ‪OK‬‬

‫טיפ אם ספק השירותים האלחוטיים שלך‬


‫משנה את קוד ‪ ,PIN2‬אתה צריך לשנות‬
‫אותו בטלפון שלך‪ .‬לחץ על התחל ובחר‬
‫הגדרות‪ .‬בלשונית אישי בחר טלפון‪ .‬בחר‬
‫ ‪ :Auto‬בוחר רשת בצורה אוטומטית‪.‬‬ ‫בלשונית ‪ PIN/PIN2‬ואחר כך בחר שנה‬
‫‪.PIN2‬‬
‫ ‪ :GSM‬מתחבר רק אל רשתות ‪.GSM‬‬
‫‪ :UMTS‬מתחבר רק אל רשתות ‪UMTS‬‬ ‫ ‬
‫בחירה ידנית בתדר האלחוטי‬
‫(‪ 3G‬או ‪.)HSDPA‬‬
‫‪ 5‬בחר ברשימה בחר את תדר‬ ‫ ‬ ‫חשוב הגדרת התדר האלחוטי היא הגדרה‬
‫ה‪ GSM/ UMTS -‬שלך ואחר כך בחר‬ ‫קבועה מראש‪ ,‬לצורך השגת ביצועים‬
‫‪ Auto‬או באחד מהתדרים שמופיעים‬ ‫אופטימליים‪ .‬אל תשנה אותה‪ ,‬אלא אם‬
‫ברשימה‪ .‬האפשרויות משתנות בהתאם‬ ‫קבלת הנחייה לעשות זאת מנציג של ספק‬
‫לספק השירותים האלחוטיים‪.‬‬ ‫השירותים האלחוטיים שלך‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 6‬לחץ על ‪OK‬‬ ‫ובחר הגדרות‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על התחל‬
‫‪ 2‬בלשונית אישי בחר טלפון ‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר בלשונית להקה‪.‬‬

‫התאמה אישית של הגדרות הטלפון‬ ‫‪80‬‬


‫‪4‬‬ ‫ךלש ןופלטה‬

‫‪ 6‬כדי לשנות את הרשת המועדפת עליך‬ ‫בחירה ידנית בהגדרות הרשת‬


‫פרק‬

‫בחר הגדר רשתות‪ ,‬סמן את השדה‬


‫שליד הרשת הרצויה לך ובחר את סדר‬ ‫חשוב הגדרות הרשת קבועות מראש‪,‬‬
‫העדיפות שלך‪.‬‬ ‫לצורך השגת ביצועים אופטימליים‪ .‬אל‬
‫תשנה אותן‪ ,‬אלא אם קבלת הנחייה‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 7‬לחץ על ‪OK‬‬
‫לעשות זאת מנציג של ספק השירותים‬
‫האלחוטיים שלך‪ .‬הגדרות הרשת משתנות‬
‫בחירת אפשרויות של ערוצי שידור‬ ‫בהתאם לספק‪.‬‬
‫הגדרות של ערוצי שידור מאפשרות לך‬
‫להגדיר אפשרויות של הודעות מערכת‬ ‫ובחר הגדרות‪.‬‬ ‫לחץ על התחל‬ ‫‪1‬‬
‫ ‬
‫נכנסות מספק השירותים האלחוטיים שלך‪.‬‬ ‫בלשונית אישי בחר טלפון ‪.‬‬ ‫‪ 2‬‬
‫ובחר הגדרות‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על התחל‬ ‫בחר בלשונית רשת‪.‬‬ ‫‪ 3‬‬
‫‪ 2‬בלשונית אישי בחר טלפון ‪.‬‬ ‫כדי לעבור לרשת אחרת בחר אתר‬ ‫‪ 4‬‬
‫‪ 3‬בחר בלשונית אפשרויות נוספות‪.‬‬ ‫רשת ובחר ברשת זמינה‪.‬‬
‫‪ 4‬בערוצי שידור סמן את השדה הפעל‬ ‫מהרשימה בחירת רשת בחר‬ ‫‪ 5‬‬
‫ובחר הגדרות‪.‬‬ ‫באפשרות‪:‬‬
‫‪ 5‬סמן את השדה קבלת רשימת ערוצים‪.‬‬ ‫אוטומטי‪ :‬חיבור הרשת נעשה בצורה‬ ‫ ‬
‫אוטומטית‪.‬‬
‫ידני‪ :‬חיבורי הרשת נעשים ידנית‪ .‬אם‬ ‫ ‬
‫אתה בוחר רשת בצורה ידנית‪ ,‬בחר‬
‫רשת מרשימת הרשתות הזמינות‪.‬‬

‫‪ 6‬בחר ברשימה שפות ובחר את השפה‬


‫‪81‬‬ ‫התאמה אישית של הגדרות הטלפון‬
‫ךלש ןופלטה‬ ‫‪4‬‬

‫שבה ברצונך לקבל הודעות ערוצים‪.‬‬

‫פרק‬
‫‪ 7‬בחר ברשימה בחר פריטים לקבלה‬
‫ובחר את סוג ההודעות שברצונך לקבל‪.‬‬
‫כדי ליצור פריטים חדשים בחר חדש‪,‬‬
‫הזן את שם הפריט ומספר הערוץ ולחץ‬
‫‪.‬‬ ‫על ‪OK‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 8‬לחץ על ‪OK‬‬

‫התאמה אישית של הגדרות הטלפון‬ ‫‪82‬‬


‫פרק‬

‫‪5‬‬
‫סינכרון מידע‬
‫סינכרון פירושו שמידע שהוזן או עודכן במקום אחד – בטלפון החכם‬
‫‪ ,Palm® Treo™ Pro‬במחשב או בשרת הארגוני – מעודכן אוטומטית‬
‫במקום אחר‪ .‬אין צורך להזמין מידע פעמיים‪ .‬יש סוגי סינכרון שיכולים‬
‫להיעשות בתזמון אוטומטי‪ ,‬כך שאינך צריך אפילו לחשוב על זה‪.‬‬
‫אחרי שתתרגל לבצע סינכרון באופן שגרתי‪ ,‬תדע שסינכרון הוא כלי‬
‫רב עוצמה להעברת מידע‪ ,‬לעדכון ולגיבוי של כמויות גדולות של מידע‬
‫שנמצא בטלפון החכם שלך‪.‬‬

‫יתרונות‬
‫• שליחת תמונות וקבצי וידאו‬ ‫• הזנה ועדכון מהירים של מידע‬
‫מהמחשב אל הטלפון החכם‬ ‫שנמצא במחשב ובטלפון החכם שלך‬
‫• הגנה על המידע‬

‫‪83‬‬
‫בפרק זה‬

‫סקירה על הסינכרון‪85............................................................................‬‬
‫איך מסנכרנים?‪85.................................................................................‬‬
‫מה ניתן לסנכרן?‪86...............................................................................‬‬
‫הגדרת המחשב לסינכרון ‪89....................................................................‬‬
‫סינכרון באמצעות כבל ‪94.................................................................USB‬‬
‫הגדרת סינכרון אלחוטי ‪95.......................................................................‬‬
‫דרכים נוספות לסינכרון ‪100.......................................................................‬‬
‫בחירת יישומים לסינכרון ‪102.....................................................................‬‬
‫עצירת סינכרון‪103...................................................................................‬‬
‫‪5‬‬ ‫עדימ ןורכנס‬

‫את אפשרויות הסינכרון כך שישיגו תוצאות‬


‫סקירה על הסינכרון‬
‫פרק‬

‫מקסימליות ולסנכרן גם באמצעות תוכנת‬


‫סינכרון שולחנית וגם באמצעות שרת‬
‫‪.Exchange‬‬ ‫פרק זה עוסק בשימוש בתוכנת סינכרון‬
‫שולחנית ובשיטות אחרות לסינכרון הטלפון‬
‫סינכרון באמצעות תוכנת סינכרון‬ ‫החכם עם המחשב‪.‬‬
‫שולחנית‬
‫תכנית הסינכרון בטלפון החכם נקראת‬ ‫כשאתה מבצע סינכרון‪ ,‬מידע שאתה מזין‬
‫‪ .ActiveSync‬השם של תוכנת הסינכרון‬ ‫בטלפון החכם‪ ,‬במחשב או בשרת הארגוני‬
‫השולחנית תלוי במערכת ההפעלה של‬ ‫מעודכן אוטומטית במקום אחר‪ .‬אין‬
‫המחשב שלך‪.‬‬ ‫צורך להזין מידע פעמיים‪ .‬הדבר נכון אם‬
‫מסנכרנים עם המחשב באמצעות תוכנת‬
‫‪ :Windows XP‬תוכנת הסינכרון נקראת‬ ‫סינכרון שולחנית (ראה הגדרת המחשב‬
‫®‪.ActiveSync‬‬ ‫לסינכרון) או בצורה אלחוטית עם שרת‬
‫‪ :Windows Vista‬תוכנת הסינכרון נקראת‬ ‫‪ Exchange‬של החברה שלך באמצעות‬
‫‪.Windows Mobile Device Center‬‬ ‫‪( Microsoft Exchange ActiveSync‬ראה‬
‫הגדרת סינכרון אלחוטי)‪.‬‬
‫התקנת התוכנה מבוצעת על ידי חיבור‬
‫הטלפון אל המחשב‪ .‬עליך להתקין את‬
‫התוכנה גם אם כבר התקנת גרסה קודמת‬ ‫איך מסנכרנים?‬
‫של תוכנת סינכרון שולחנית‪ .‬ראה הנחיות‪.‬‬
‫יש מספר דרכים לבצע סינכרון‪ .‬אפשר‬
‫להתקין תוכנת סינכרון שולחנית במחשב‬
‫שתבצע סינכרון באחת מתוך מספר‬
‫דרכים‪ ,‬או לבצע סינכרון בצורה אלחוטית‬
‫באמצעות שרת ‪ .Exchange‬כמו כן אפשר‬
‫להגדיר‬

‫‪85‬‬ ‫סקירה על הסינכרון‬


‫עדימ ןורכנס‬ ‫‪5‬‬

‫מה ניתן לסנכרן?‬ ‫לאחר התקנת התוכנה אפשר לבצע‬

‫פרק‬
‫סינכרון על ידי חיבור הטלפון אל המחשב‬
‫באמצעות אחת מהדרכים הבאות‪:‬‬
‫אם מותקנת אצלך במחשב תוכנת‬
‫‪ Microsoft Office Outlook® 2003‬או גרסה‬ ‫כבל ‪ :USB‬ראה סינכרון באמצעות כבל‬
‫מעודכנת יותר שלה‪ ,‬אתה יכול לסנכרן‬ ‫‪.USB‬‬
‫מידע ביישומים הבאים‪:‬‬ ‫טכנולוגיית ®‪ :Bluetooth‬ראה סינכרון‬
‫באמצעות חיבור ®‪.Bluetooth‬‬
‫אינפרא‪-‬אדום (‪ :)IR‬ראה סינכרון באמצעות‬
‫חיבור אינפרא‪-‬אדום‪.‬‬

‫סינכרון אלחוטי עם השרת‬


‫אפשר להגדיר את הטלפון החכם לסינכרון‬
‫של דוא"ל ומידע אחר בצורה אלחוטית‬
‫עם ‪Microsoft Exchange Server 2007‬‬
‫סינכרון המידע ביישומים אלה עם ‪Outlook‬‬
‫נעשה כברירת מחדל‪ ,‬אם אתה משתמש‬ ‫או ‪ Exchange Server 2003‬באמצעות‬
‫בתוכנת סינכרון שולחנית או בסינכרון‬ ‫‪( Microsoft Exchange ActiveSync‬ראה‬
‫אלחוטי באמצעות ‪Microsoft Exchange‬‬
‫הגדרת סינכרון אלחוטי)‪ .‬אם אתה בוחר‬
‫‪.ActiveSync‬‬ ‫בשיטה זו‪ ,‬הסינכרון יבוצע אוטומטית לאחר‬
‫ההגדרה‪.‬‬
‫הערה אם אתה מחליט לסנכרן בצורה‬
‫אלחוטית‪ ,‬אינך צריך להתקין תוכנת‬
‫סינכרון שולחנית‪ ,‬אבל מומלץ לעשות זאת‪.‬‬
‫תצטרך את תוכנת הסינכרון השולחנית כדי‬
‫לסנכרן תמונות‪ ,‬קטעי וידאו‪ ,‬קבצי מוזיקה‬
‫ומידע אחר ישירות למחשב שלך‪.‬‬

‫מה ניתן לסנכרן?‬ ‫‪86‬‬


‫‪5‬‬ ‫עדימ ןורכנס‬

‫אפשר להסיר או להוסיף יישומים לרשימת‬


‫פרק‬

‫טיפ אם לא מותקן במחשב שלך‬


‫היישומים שמיועדים לסינכרון‪ .‬למשל‪,‬‬ ‫‪ ,Outlook‬אתה יכול להוריד גרסת ניסיון‬
‫אפשר לשנות את ההגדרות כדי לסנכרן‬ ‫של ‪ .Outlook 2007‬בטלפון שלך לחץ על‬
‫את התוכנות ‪,PowerPoint ,Excel ,Word‬‬ ‫התחל ובחר הגדרות‪ .‬בחר בלשונית‬
‫‪ ,OneNote‬קבצי ‪ ,PDF‬בנוסף על תמונות‪,‬‬ ‫מערכת‪ ,‬בחר הגדרת מחשב‪ ,‬ואחר כך‬
‫מוזיקה‪ ,‬קטעי וידאו וסוגים אחרים של‬ ‫בחר הגדר את המחשב שלי‪ .‬חבר את‬
‫קבצים (ראה שינוי היישומים לסינכרון)‪.‬‬ ‫הטלפון אל המחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫אם אתה רוצה לסנכרן מוזיקה או קבצים‬ ‫במסך שמופיע במחשב בחר את הקישור‬
‫אחרים שמופיעים בספריה של ‪Windows‬‬ ‫כדי להוריד גרסת ניסיון של ‪.Outlook 2007‬‬
‫‪ Media Player Mobile‬בטלפון שלך (ראה‬
‫‪ ,)Windows Media Player Mobile‬אתה‬ ‫אם אתה מגדיר סינכרון באמצעות תוכנת‬
‫צריך את גרסה ‪ 10‬לפחות של התוכנה‬ ‫סינכרון שולחנית‪ ,‬מבוצע גם סינכרון של‬
‫‪ Windows Media Player‬במחשב שלך‪.‬‬ ‫מידע ביישום מועדפים‪.‬‬

‫טיפ אם לא מותקן במחשב שלך‬ ‫הידעת? סינכרון של מועדפים נותן‬


‫‪ ,Windows Media Player‬אתה יכול להוריד‬ ‫לך דרך קלה להעביר אתרים מועדפים‬
‫אותה בחינם באתר של מיקרוסופט‬ ‫מדפדפן האינטרנט שבמחשב אל דפדפן‬
‫‪.microsoft.com‬‬ ‫האינטרנט שבטלפון‪ .‬פשוט הוסף אותם‬
‫למחיצה שנקראת מועדפים ניידים‪,‬‬
‫שמופיעה בדפדפן של המחשב שלך‪.‬‬
‫אם אתה רוצה לסנכרן עם מנהל מידע‬ ‫בעת ביצוע סינכרון הם הופכים זמינים גם‬
‫אישי (‪ )PIM‬שונה מאשר ‪Microsoft Office‬‬ ‫בטלפון‪ .‬עותקי גיבוי של כל המועדפים‬
‫‪ ,Outlook‬אתה צריך להתקין פתרון של צד‬ ‫מאוחסנים אף הם במחיצת מועדפים‬
‫שלישי‪ .‬פנה אל ספק ה‪ PIM-‬כדי לדעת אם‬ ‫ניידים‪.‬‬
‫התוכנה זמינה לטלפון שלך‪.‬‬

‫‪87‬‬ ‫מה ניתן לסנכרן?‬


‫עדימ ןורכנס‬ ‫‪5‬‬

‫הטבלה הבאה מפרטת את סוגי המידע שאפשר‬

‫פרק‬
‫לסנכרן ואת השיטות שבהן ניתן להשתמש‪.‬‬

‫איפה אפשר לקבל פרטים נוספים‬ ‫שיטה‬ ‫סוג מידע‬


‫הגדרת המחשב לסינכרון או‬ ‫תוכנת סינכרון שולחנית‬ ‫אנשי קשר‬
‫הגדרת סינכרון אלחוטי‬ ‫(סינכרון עם מחשב) או‬ ‫של ‪,Outlook‬‬
‫לוח שנה‪ ,‬משימות ‪Exchange ActiveSync‬‬
‫(סינכרון ישיר עם שרת)‬
‫הגדרת המחשב לסינכרון או‬ ‫דוא"ל של ‪ Outlook‬תוכנת סינכרון שולחנית‬
‫או ‪ Exchange ActiveSync‬הגדרת סינכרון אלחוטי‬
‫הגדרת המחשב לסינכרון‬ ‫תוכנת סינכרון שולחנית‬ ‫‪,Excel ,Word‬‬
‫סינכרון של קבצי ‪Microsoft Office‬‬ ‫‪,PowerPoint‬‬
‫שינוי היישומים לסינכרון‬ ‫‪,OneNote‬‬
‫קבצי ‪PDF‬‬
‫הגדרת המחשב לסינכרון‬ ‫תוכנת סינכרון שולחנית‬ ‫קבצי מוזיקה‪,‬‬
‫שינוי היישומים לסינכרון‬ ‫וגם ‪Windows Media‬‬ ‫וידאו ותמונות‬
‫‪Player‬‬ ‫שנמצאים‬
‫סינכרון קבצים בספרייה של‬
‫‪Windows Media Player‬‬ ‫בספרייה של‬
‫‪Windows Media‬‬
‫‪Player Mobile‬‬

‫מה ניתן לסנכרן?‬ ‫‪88‬‬


‫‪5‬‬
‫פרק‬ ‫עדימ ןורכנס‬

‫איפה אפשר לקבל פרטים נוספים‬ ‫שיטה‬ ‫סוג מידע‬


‫הגדרת המחשב לסינכרון‬ ‫תוכנת סינכרון‬ ‫קבצי מוזיקה‪,‬‬
‫שינוי היישומים לסינכרון‬ ‫שולחנית‬ ‫וידאו ותמונות‬
‫סינכרון קבצים בספרייה של ‪Windows Media‬‬ ‫שלא נמצאים‬
‫‪)Windows Vista( Player‬‬ ‫בספרייה של‬
‫‪Windows Media‬‬
‫‪Player Mobile‬‬
‫הגדרת המחשב לסינכרון‬ ‫תוכנת סינכרון‬ ‫הערות של‬
‫שינוי היישומים לסינכרון‬ ‫שולחנית‬ ‫‪Outlook‬‬

‫הגדרת המחשב לסינכרון‬ ‫תוכנת סינכרון‬ ‫קבצים שמיועדים‬


‫שינוי היישומים לסינכרון‬ ‫שולחנית‬ ‫להעברה לכרטיס‬
‫הרחבה‬

‫דרישות המערכת‬
‫המחשב שלך חייב לעמוד בדרישות‬
‫הגדרת המחשב‬
‫המינימום הבאות‪:‬‬ ‫לסינכרון‬
‫• ‪ Windows XP Service Pack 2‬או‬
‫‪( Windows Vista‬ייתכן שיש תמיכה גם‬ ‫לפני שתוכל לסנכרן עם המחשב שלך‪,‬‬
‫בגרסאות מעודכנות יותר)‬ ‫אתה צריך שהגרסה הנוכחית של תוכנת‬
‫• ‪ 32 MB‬של זיכרון פנוי (‪)RAM‬‬ ‫הסינכרון השולחנית תהיה מותקנת אצלך‪.‬‬
‫• ‪ 170 MB‬מקום פנוי בדיסק הקשיח‬
‫• חיבור ‪ USB‬זמין‬

‫‪89‬‬ ‫הגדרת המחשב לסינכרון‬


‫עדימ ןורכנס‬ ‫‪5‬‬

‫במצב התקנה אפשר לבצע אחת‬ ‫• כבל ‪( USB‬מגיע עם הטלפון)‬

‫פרק‬
‫מהפעולות הבאות‪:‬‬ ‫• ‪( Adobe Flash Player‬נדרש כדי להריץ‬
‫• התקנה של תוכנת הסינכרון השולחנית‪.‬‬ ‫את תוכנת ההתקנה)‬
‫• הורדת גרסת ניסיון של ‪.Outlook 2007‬‬
‫טיפ אם לא מותקן במחשב שלך ‪Adobe‬‬
‫• הורדת עותק של המדריך למשתמש‬ ‫‪ ,Flash Player‬אתה יכול להוריד אותה‬
‫הזה אל המחשב‪.‬‬ ‫בחינם באתר ‪.adobe.com‬‬
‫• לבקר באתר התמיכה של ‪.Palm‬‬
‫לפני שתתחיל אם אתה מתקין את‬ ‫התקנת תוכנת הסינכרון השולחנית‬
‫התוכנה על מחשב בעבודה‪ ,‬ודא‬ ‫הערה אם אתה מעביר מידע ממכשיר‬
‫שהחברה שלך מרשה להתקין תוכנות‬ ‫קודם של ®‪ Windows Mobile‬או ממכשיר‬
‫חדשות‪ .‬פנה אל מחלקת ה‪ IT-‬של‬ ‫®‪ Palm OS‬באמצעות מכשיר ‪,ACCESS‬‬
‫החברה לקבלת עזרה‪.‬‬ ‫תוכל לקבל מידע נוסף על העברת תוכן כמו‬
‫‪ 1‬סגור את כל היישומים הפעילים כעת‬ ‫תמונות‪ ,‬מוזיקה וקבצים אל הטלפון החכם‬
‫במחשב‪ ,‬כולל אלה שפועלים ברקע‪.‬‬ ‫באתר‪.palm.com/treoproumts-support :‬‬
‫כל המשאבים של המחשב צריכים‬ ‫אתה צריך את כבל ה‪ USB-‬שהגיע עם‬
‫להיות זמינים כדי להתקין את התוכנה‪.‬‬ ‫הטלפון כדי להתקין את תוכנת הסינכרון‬
‫‪ 2‬חבר את כבל ה‪ USB-‬אל יציאת ‪USB‬‬ ‫השולחנית‪ .‬חיבור הכבל בין הטלפון‬
‫פנויה במחשב או אל מרכזת ‪USB‬‬ ‫למחשב יכול לפעול בשני מצבים‪ :‬מצב‬
‫שמחוברת למחשב‪.‬‬ ‫התקנה ומצב סינכרון‪ .‬בפעם הראשונה‬
‫שאתה מחבר את הטלפון אל המחשב‪,‬‬
‫החיבור מוגדר אוטומטית למצב התקנה‪,‬‬
‫כך שאתה יכול להשלים את ההתקנה‪.‬‬

‫הגדרת המחשב לסינכרון‬ ‫‪90‬‬


‫‪5‬‬ ‫עדימ ןורכנס‬

‫כשאתה מחבר את הטלפון אל המחשב‬


‫פרק‬

‫טיפ להשגת הביצועים הטובים ביותר‬


‫במצב התקנה‪ ,‬מבוצעת בדיקה כדי‬ ‫חבר את כבל ה‪ USB-‬ישירות אל יציאת‬
‫לראות אם מותקנת במחשב שלך‬ ‫‪ USB‬במחשב‪ .‬אם יש למחשב יציאות ‪USB‬‬
‫הגרסה הנוכחית של תוכנת הסינכרון‬ ‫מקדימה ומאחור‪ ,‬מומלץ להשתמש ביציאה‬
‫השולחנית‪.‬‬ ‫אחורית‪ .‬אם אתה משתמש ברכזת ‪,USB‬‬
‫אם הגרסה הנוכחית של התוכנה‬ ‫ודא שזוהי רכזת שמקבלת חשמל‪.‬‬
‫מותקנת במחשב‪ ,‬המצב משתנה למצב‬
‫סינכרון‪ ,‬ואתה יכול להתחיל לסנכרן‪.‬‬ ‫‪ 3‬חבר את כבל ה‪ USB-‬אל הטלפון על‬
‫אתה יכול לסנכרן על ידי לחיצה על‬ ‫ידי הכנסתו למחבר ‪ microUSB‬שנמצא‬
‫סנכרן את המחשב עם ‪ ,Treo‬או פשוט‬ ‫בתחתית הטלפון‪.‬‬
‫חיבור מחדש של הטלפון אל המחשב‬
‫כדי לבצע סינכרון בעתיד (ראה סינכרון‬
‫באמצעות כבל ‪.)USB‬‬
‫אם לא מותקנת במחשב שלך‬
‫הגרסה הנוכחית של תוכנת הסינכרון‬
‫השולחנית‪ ,‬עבור לשלב ‪.4‬‬
‫‪ 4‬במחשב בחר התקן תוכנת סינכרון‬
‫במחשב ובצע את הוראות ההתקנה‬
‫שמופיעות גם במחשב וגם בטלפון‪ .‬אם‬
‫מופיעה הודעה במחשב‬
‫‪ ,Windows Vista‬לחץ על המשך‪.‬‬

‫‪91‬‬ ‫הגדרת המחשב לסינכרון‬


‫עדימ ןורכנס‬ ‫‪5‬‬

‫מעבר בין מצב התקנה למצב סינכרון‬

‫פרק‬
‫טיפ הטלפון נטען כשהוא מחובר‬
‫אחרי הפעם הראשונה שבה חיברת את‬ ‫למחשב באמצעות כבל ‪ .USB‬אם אינך‬
‫הטלפון אל המחשב‪ ,‬החיבור הופך ממצב‬ ‫רוצה לסנכרן דרך חיבור זה‪ ,‬אלא רק‬
‫התקנה למצב סינכרון‪ .‬במצב סינכרון נעשה‬ ‫לטעון את הטלפון‪ ,‬אתה צריך לכבות את‬
‫סינכרון של הטלפון עם המחשב בכל פעם‬ ‫מצב ההתקנה‪ .‬כשמסך ההתקנה מופיע‬
‫שאתה מחבר אותם באמצעות כבל ‪,USB‬‬ ‫במחשב‪ ,‬לחץ על בטל (לחצן מתוכנת ימני)‬
‫בתנאי שמותקנת אצלך במחשב הגרסה‬ ‫בטלפון ואחר כך על יציאה (לחצן מתוכנת‬
‫ימני)‪.‬‬
‫הנוכחית של תוכנת הסינכרון השולחנית‪.‬‬
‫החיבור נשאר במצב סינכרון‪ ,‬אלא אם‬ ‫‪ 5‬לאחר סיום ההתקנה‪ ,‬המצב משתנה‬
‫אתה משנה אותו ידנית למצב התקנה‪.‬‬ ‫למצב סינכרון‪ ,‬ואתה מוכן לביצוע‬
‫למשל‪ ,‬ייתכן שאתה משתמש במצב‬ ‫סינכרון‪ .‬אתה יכול לסנכרן כעת על‬
‫סינכרון אבל מחליט שאתה רוצה להוריד‬ ‫ידי לחיצה על סנכרן את המחשב עם‬
‫את גרסת הניסיון של ‪,Outlook 2007‬‬ ‫‪ ,Treo‬או פשוט לחבר מחדש‬
‫כך שעליך לעבור למצב התקנה‪ .‬לאחר‬ ‫את הטלפון עם המחשב כדי לבצע‬
‫שתסיים לעבוד במצב התקנה החיבור‬ ‫סינכרון בעתיד (ראה סינכרון באמצעות‬
‫יעבור אוטומטית חזרה למצב סינכרון –‬ ‫כבל ‪.)USB‬‬
‫אינך צריך לעשות דבר‪.‬‬
‫התקנה של תוכנה שולחנית יוצרת גם‬
‫חשוב אפילו כשאתה במצב סינכרון‪ ,‬אי‬ ‫מחיצה עבור הטלפון במחשב‪ .‬כשהטלפון‬
‫אפשר לבצע סינכרון אלא אם מותקנת‬ ‫מחובר למחשב‪ ,‬פתיחה של המחשב שלי‬
‫במחשב שלך תוכנת הסינכרון השולחנית‪.‬‬ ‫או של ‪ )Windows XP( Explorer‬או מחשב‬
‫אם לא התקנת את התוכנה במהלך השלב‬ ‫(‪ )Windows Vista‬מציגה סמל שמייצג את‬
‫ההתחלתי של ההתקנה‪ ,‬אך אתה רוצה‬ ‫הטלפון החכם‪ .‬לחיצה כפולה על הסמל‬
‫לבצע סינכרון‪ ,‬עבור למצב התקנה כדי‬ ‫גורמת להצגת המחיצות המכילות פריטים‬
‫שתוכל להתקין את התוכנה‪.‬‬ ‫שסונכרנו‪ ,‬כמו קבצי מוזיקה‪ ,‬תמונות‬
‫וקטעי וידאו‪.‬‬

‫הגדרת המחשב לסינכרון‬ ‫‪92‬‬


‫‪5‬‬ ‫עדימ ןורכנס‬

‫• לשנות את היישומים שיסונכרנו‪.‬‬ ‫ובחר‬ ‫בטלפון לחץ על התחל‬ ‫‪ 1‬‬


‫פרק‬

‫• בתוכנה השולחנית ‪ ActiveSync‬במחשב‬ ‫הגדרות‪.‬‬


‫עם ‪ ,Windows XP‬הזן הגדרות כדי‬ ‫בחר בלשונית מערכת ובחר הגדרת‬ ‫‪ 2‬‬
‫לבצע סינכרון אלחוטי עם ‪Microsoft‬‬ ‫‪.‬‬ ‫מחשב‬
‫‪ Exchange Server 2003‬או ‪.2007‬‬ ‫בחר התקן במחשב‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫ ‬
‫‪.‬‬ ‫לחץ על ‪OK‬‬ ‫‪ 4‬‬
‫הידעת? אפשר גם לשנות את‬
‫היישומים שיסונכרנו (ראה שינוי היישומים‬ ‫חבר את הטלפון אל המחשב כדי‬ ‫‪ 5‬‬
‫שיסונכרנו) ולהזין הגדרות לסינכרון אלחוטי‬ ‫להריץ את ההתקנה‪.‬‬
‫(ראה הגדרת סינכרון אלחוטי) ביישום‬
‫‪ ActiveSync‬בטלפון שלך‪ .‬אם אתה מזין‬ ‫שימוש בתוכנת הסינכרון השולחנית‬
‫שינויים בטלפון או במחשב‪ ,‬השינויים‬ ‫לאחר התקנת התוכנה‪ ,‬סינכרון מופעל‬
‫יועברו אל המיקום השני בפעם הבאה‬ ‫כברירת מחדל בכל פעם שאתה מחבר את‬
‫שתבצע סינכרון‪.‬‬ ‫הטלפון אל המחשב‪ ,‬כפי שמתואר בסעיף‬
‫סינכרון באמצעות כבל ‪ .USB‬אתה יכול גם‬
‫כדי לפתוח את תוכנת הסינכרון השולחנית‬ ‫לפתוח את התוכנה במחשב כדי לבצע את‬
‫בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬ ‫המשימות הבאות‪:‬‬
‫‪ : Windows XP‬כדי לפתוח את התוכנה‬
‫• התקנת יישומים מהמחשב אל הטלפון‬
‫‪ ActiveSync‬לחץ לחיצה כפולה על הסמל‬
‫(ראה התקנת יישומים מהמחשב) או‬
‫בסרגל המשימות בפינה‬ ‫‪ActiveSync‬‬
‫אל כרטיס הרחבה שהוכנס לחריץ של‬
‫הימנית התחתונה של מסך המחשב‪.‬‬
‫כרטיס ההרחבה בטלפון (ראה התקנת‬
‫יישומים על כרטיס הרחבה)‪.‬‬

‫‪93‬‬ ‫הגדרת המחשב לסינכרון‬


‫עדימ ןורכנס‬ ‫‪5‬‬

‫סינכרון‬

‫פרק‬
‫טיפ אם הסמל של ‪ ActiveSync‬אינו‬
‫הערה אם אתה מסנכרן יותר ממכשיר‬ ‫מופיע בסרגל המשימות‪ ,‬לחץ על התחל‬
‫אחד עם אותו מחשב‪ ,‬לכל מכשיר חייב‬ ‫> תוכניות > ‪ Microsoft ActiveSync‬כדי‬
‫לפתוח את החלון של ‪.ActiveSync‬‬
‫להיות שם ייחודי‪ .‬כדי ליצור שם מותאם‬
‫אישית עבור הטלפון‪ ,‬לחץ על התחל‬ ‫טיפ אפשר להזין הגדרה כדי שחלון‬
‫ובחר הגדרות‪ .‬בחר בלשונית מערכת‬ ‫‪ ActiveSync‬ייפתח אוטומטית כשאתה‬
‫ובחר אודות ‪ .‬בחר בלשונית מזהה‬ ‫מחבר את הטלפון למחשב‪ .‬בחלון‬
‫מכשיר והזן שם ותיאור‪.‬‬ ‫‪ ActiveSync‬בחר קובץ > הגדרות חיבור‬
‫וסמן את השדה פתח את ‪ActiveSync‬‬
‫‪ 1‬חבר את כבל ה‪ USB-‬אל יציאת ‪USB‬‬ ‫כשהמכשיר שלי מחובר‪.‬‬
‫פנויה או לרכזת ‪ USB‬שמקבלת חשמל‬
‫במחשב שלך‪.‬‬
‫‪ :Windows Vista‬כדי לפתוח את מרכז‬
‫‪ 2‬חבר את כבל ה‪ USB-‬אל הטלפון על‬ ‫ההתקנים הניידים לחץ על התחל > כל‬
‫ידי הכנסתו למחבר ה‪microUSB-‬‬ ‫התוכניות > מרכז ההתקנים הניידים של‬
‫שבתחתית הטלפון‪.‬‬ ‫‪.Windows‬‬

‫סינכרון באמצעות כבל‬


‫‪USB‬‬
‫אחרי ההתקנה של תוכנת הסינכרון‬
‫השולחנית (ראה התקנה של תוכנת‬
‫הסינכרון השולחנית)‪ ,‬בכל פעם שתחבר‬
‫את הטלפון אל המחשב תתחיל התוכנה‬
‫לפעול בצורה אוטומטית ותבדוק אם יש‬
‫לסנכרן שינויים שעשית במחשב או בטלפון‪.‬‬

‫סינכרון באמצעות כבל ‪USB‬‬ ‫‪94‬‬


‫‪5‬‬ ‫עדימ ןורכנס‬

‫• אם אתה לא רואה את הסמל הנכון‪,‬‬


‫פרק‬

‫ודא שתוכנת הסינכרון השולחנית‬


‫שהגיעה עם הטלפון שלך פועלת‬
‫במחשב‪.‬‬
‫• אם יש לך בעיות בסינכרון‪ ,‬קרא‬
‫בפרק סינכרון הצעות לפתרון בעיות‪.‬‬

‫טיפ הטלפון החכם מכיל ‪,Sprite Backup‬‬


‫יישום לגיבוי ושחזור שמגבה מידע שלא‬
‫סונכרן עם ‪ .Outlook‬יישום זה שומר גם על‬
‫מידע והגדרות אם הטלפון הולך לאיבוד‬
‫או נגנב‪ ,‬והוא מגן על המידע במהלך‬
‫אתחול מאולץ‪ .‬כדי לגשת אל היישום לחץ‬
‫על התחל‪ ,‬בחר תוכניות ובחר ‪Sprite‬‬
‫‪.Backup‬‬
‫‪ 3‬בדוק את התקדמות הסינכרון‪:‬‬

‫הגדרת סינכרון אלחוטי‬ ‫‪ :Windows XP‬חפש את הסמל‬


‫בחלק‬ ‫המונפש ‪ActiveSync‬‬
‫ ‬

‫העליון של מסך הטלפון ואת הסמל‬


‫האם בחברה שלך משתמשים‬ ‫בסרגל המשימות‬ ‫‪ActiveSync‬‬
‫ב‪ Microsoft Outlook-‬כתוכנת דוא"ל? האם‬ ‫שבמחשב‪.‬‬
‫משתמשים גם ב‪Microsoft Exchange-‬‬
‫‪ Server 2003‬או ‪ 2007‬כשרת דוא"ל? אם‬ ‫‪ :Windows Vista‬חפש את הסמל‬ ‫ ‬
‫כן‪ ,‬ייתכן שתוכל לבצע סינכרון אלחוטי‬ ‫בחלק העליון של‬ ‫המונפש חיבור‬
‫של הדוא"ל ונתונים אחרים מ‪ Outlook-‬אל‬ ‫מסך הטלפון‪.‬‬
‫הטלפון החכם שלך ואותו מידע יאוחסן‬
‫בשרת (‪ )Exchange Server‬באמצעות‬
‫‪.Microsoft Exchange ActiveSync‬‬

‫‪95‬‬ ‫הגדרת סינכרון אלחוטי‬


‫עדימ ןורכנס‬ ‫‪5‬‬

‫כתובת של שרת דוא"ל ושם תחום‪.‬‬ ‫ •‬ ‫אם אתה משתמש ב‪Exchange Server-‬‬

‫פרק‬
‫שם המשתמש והסיסמה שאתם אתה‬ ‫• ‬ ‫‪ 2007‬או ‪Exchange Server 2003‬‬
‫נכנס אל שרת הדוא"ל הארגוני‪.‬‬ ‫ששודרג ל‪ ,Service Pack 2-‬ייתכן‬
‫שתוכל ליהנות לתכונות נוספות של‬
‫חיבור מאובטח‪ :‬האם השרת משתמש‬ ‫• ‬
‫‪.Microsoft Direct Push‬‬
‫בחיבור מוצפן (‪?)SSL‬‬
‫שיטת ‪ Microsoft Direct Push‬היא שיטה‬
‫מדד אבטחה‪ :‬האם מותר לשמור את‬ ‫• ‬ ‫של העברה אלחוטית דו‪-‬כיוונית‪ ,‬ששומרת‬
‫הסיסמה הארגונית שלך בטלפון החכם?‬ ‫שהמידע שלך ב‪ Outlook-‬יהיה תמיד‬
‫מעודכן‪ ,‬ומאפשרת תקשורת יעילה יותר‬
‫טיפ אם התקנת תוכנת ‪ActiveSync‬‬ ‫בין השרת לבין הטלפון החכם‪ .‬היא כוללת‬
‫במחשב עם ‪ ,Windows XP‬ייתכן שכבר‬ ‫תכונות כמו רשימת כתובות גלובלית‪,‬‬
‫הגדרת את הטלפון לסינכרון אלחוטי עם‬ ‫משימות בתקשורת אלחוטית (‪ )OTA‬ועדכון‬
‫השרת‪ .‬כדי לבדוק זאת לחץ על התחל‪,‬‬ ‫מבוסס ‪ IP‬של לוח השנה ושל העברת‬
‫בחר תוכניות‪ ,‬ואחר כך בחר ‪.ActiveSync‬‬ ‫הודעות‪.‬‬
‫לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ .‬אם‬
‫מופיעה האפשרות הגדר שרת במקום‬
‫הוסף מקור שרת‪ ,‬זה סימן שסינכרון‬ ‫הידעת? מכיוון שהעותק שלך של‬
‫אלחוטי כבר מוגדר‪ ,‬ואתה יכול לדלג על‬ ‫‪ Outlook‬מבצע סינכרון גם מול השרת‪,‬‬
‫התהליך‪.‬‬ ‫כל מה שמסונכרן לשרת מהטלפון מופיע‬
‫גם ב‪ Outlook-‬במחשב שלך; וכל מה‬
‫שאתה מכניס או משנה ב‪Outlook-‬‬
‫ובחר תוכניות‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על התחל‬ ‫במחשב שלך מסונכרן אל השרת ומופיע‬
‫‪ 2‬בחר ‪. ActiveSync‬‬ ‫גם בטלפון שלך‪.‬‬
‫‪ 3‬לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬
‫ובחר הוסף מקור שרת‪.‬‬ ‫לפני שתתחיל כדי לבצע סינכרון אלחוטי‬
‫אתה צריך להגדיר חשבון של ‪Exchange‬‬
‫‪ .Server‬היעזר במנהל המערכת שלך כדי‬
‫לאסוף את הנתונים הבאים‪ ,‬ואחר כך בצע‬
‫את הפעולות שמתוארות בסעיף זה כדי‬
‫להגדיר חשבון‪:‬‬

‫הגדרת סינכרון אלחוטי‬ ‫‪96‬‬


‫‪5‬‬ ‫עדימ ןורכנס‬

‫‪ 4‬הזן את כתובת הדוא"ל שבה אתה‬


‫פרק‬

‫טיפ בהגדרות של ‪ Exchange Server‬יש‬


‫חשיבות לאותיות רישיות‪ .‬ודא שאתה מזין‬ ‫משתמש כדי לגשת אל הדוא"ל‬
‫אותיות רישיות לפי הצורך‪.‬‬ ‫מהשרת הארגוני‪ .‬סמן את השדה כך‬
‫שתהליך ההתקנה יקבל את ההגדרות‬
‫של ‪ Exchange Server‬מהאינטרנט‪.‬‬
‫‪ 7‬סמן את השדה שמור סיסמה‪.‬‬
‫‪ 5‬לחץ על הבא (לחצן מתוכנת ימני)‪.‬‬
‫טיפ אם מנהל המערכת אומר לך שאסור‬ ‫‪ 6‬הזן את שם המשתמש והסיסמה‬
‫לשמור את סיסמת הדוא"ל הארגונית‬ ‫שבהם אתה משתמש כדי לגשת אל‬
‫בטלפון החכם‪ ,‬אל תסמן את השדה שמור‬ ‫הדוא"ל מהשרת הארגוני והזן את‬
‫סיסמה‪ .‬אתה חייב לסנכרן באופן ידני‬ ‫שם התחום‪.‬‬
‫(ראה הפעלה ידנית של סינכרון אלחוטי)‪.‬‬

‫‪ 8‬לחץ על הבא (לחצן מתוכנת ימני)‪.‬‬


‫‪ 9‬אם תופיע הודעה‪ ,‬הזן את כתובת‬
‫השרת‪ .‬סמן את השדה שרת זה‬
‫מצריך חיבור מוצפן (‪ )SSL‬אם השרת‬
‫משתמש בחיבור מוצפן‪.‬‬

‫הערה אינך יכול לראות את הסיסמה‬


‫כשאתה מזין אותה‪ ,‬כך שעליך להיזהר‪.‬‬
‫ודא שהמקשים ‪ Caps Lock‬ונעילת‬
‫האפשרויות אינם לחוצים‪ ,‬אלא אם אתה‬
‫צריך שהם יהיו לחוצים‪ .‬לקבלת מידע על‬
‫הזנת תווים ראה הזנת אותיות רישיות‬
‫והזנת מספרים‪ ,‬סימני פיסוק וסמלים‪.‬‬

‫‪97‬‬ ‫הגדרת סינכרון אלחוטי‬


‫עדימ ןורכנס‬ ‫‪5‬‬

‫‪ 12‬לחץ על סיום (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬ ‫‪ 10‬לחץ על הבא (לחצן מתוכנת ימני) וסמן‬

‫פרק‬
‫סינכרון עם השרת יתחיל אוטומטית‪.‬‬ ‫את השדות עבור סוגי המידע שאתה‬
‫יופיע סרגל מצב במסך‪ ,‬שמציין את‬ ‫רוצה לסנכרן עם השרת‪.‬‬
‫התקדמות הסינכרון‪.‬‬
‫אפשר להגדיר זמן לסינכרון שיבוצע בכל‬
‫פעם שמידע מתעדכן בטלפון או בשרת‪ ,‬או‬
‫במרווחי זמן מסוימים (ראה הגדרת תזמון‬
‫הסינכרון)‪ ,‬או לאפשר סינכרון שיבוצע רק‬
‫כשאתה יוזם זאת באופן ידני (ראה הפעלת‬
‫סינכרון אלחוטי בצורה ידנית)‪.‬‬

‫הגדרת תזמון של סינכרון‬


‫אפשר להגדיר תזמון של סינכרון באחד‬
‫מהמצבים הבאים‪:‬‬ ‫‪( 11‬אופציונלי) סמן פריט ובחר הגדרות‬
‫אם אתה משתמש ב‪Exchange Server-‬‬
‫כדי לשנות את הגדרות הסינכרון עבור‬
‫‪ 2007‬או ‪ Exchange Server 2003‬עם‬ ‫סוג מידע זה‪ .‬הגדרות אינן זמינות עבור‬
‫‪ :Service Pack 2‬כברירת מחדל מבוצע‬ ‫כל הפריטים‪.‬‬
‫סינכרון אלחוטי בכל פעם שמבוצע עדכון‬ ‫טיפ כדי להוריד באופן אוטומטי חלק‬
‫מידע בטלפון החכם או בשרת‪ ,‬באמצעות‬ ‫גדול יותר של הודעת דוא"ל נכנסת ממה‬
‫‪ .Microsoft Direct Push‬כדי לשמור על‬ ‫שמוגדר כברירת המחדל‪ ,‬בשלב ‪ 11‬בחר‬
‫הסוללה‪ ,‬אתה יכול להגדיר שסינכרון יבוצע‬ ‫דוא"ל ובחר מספר גבוה יותר מהרשימה‬
‫במרווחי זמן שאתה קובע‪.‬‬ ‫מגבלת גודל להורדה‪ .‬אם אתה לא‬
‫מגדיל מספר זה‪ ,‬אתה יכול להוריד ידנית‬
‫את שאר חלקי ההודעה‪ ,‬לפי הצורך‪.‬‬
‫טיפ כדי להגדיר את הכללים לתיקון‬
‫התנגשויות סינכרון‪ ,‬לחץ על תפריט‬
‫(לחצן מתוכנת ימני) ובחר אפשרויות‬
‫מתקדמות‪.‬‬

‫הגדרת סינכרון אלחוטי‬ ‫‪98‬‬


‫‪5‬‬ ‫עדימ ןורכנס‬

‫שעות שפל‪ :‬הגדרת התדירות לפרקי‬ ‫ ‬ ‫אם אתה משתמש ב‪Exchange Server-‬‬
‫פרק‬

‫זמן שבהם יש מעט תנועה‪ ,‬למשל‬ ‫‪ 2003‬שלא שודרג ל‪:Service Pack 2-‬‬
‫בשעת לילה מאוחרת‪.‬‬ ‫כברירת מחדל לא מבוצע סינכרון אלחוטי‬
‫השתמש בהגדרות שלעיל בזמן‬ ‫ ‬ ‫בצורה אוטומטית‪ .‬הגדר תזמון של‬
‫נדידה‪ :‬הגדרת התדירות לזמנים‬ ‫הסינכרון כדי שהסינכרון יבוצע בכל פעם‬
‫שבהם אתה בנדידה מחוץ לאזור‬ ‫שמידע מתעדכן בטלפון או בשרת‪ ,‬או‬
‫הקליטה של ספק השירותים‬ ‫במרווחי זמן קבועים‪.‬‬
‫האלחוטיים שלך‪ .‬מומלץ להשאיר‬ ‫ובחר תוכניות‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על התחל‬
‫שדה זה מסומן‪ ,‬כדי להבטיח שסינכרון‬ ‫‪ 2‬בחר ‪. ActiveSync‬‬
‫אלחוטי מבוצע כשורה‪.‬‬
‫‪ 3‬לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬
‫שלח‪/‬קבל בעת לחיצה על שלח‪ :‬קובע‬ ‫ ‬ ‫ובחר תזמון‪.‬‬
‫אם פריטים נשלחים מייד כשלוחצים על‬
‫שלח ביישום העברת ההודעות‪ ,‬או אם‬
‫הם נשמרים עד לסינכרון הבא‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 5‬לחץ על ‪OK‬‬

‫הפעלת סינכרון אלחוטי בצורה ידנית‬


‫אם אתה רוצה לשלוט בדיוק בזמן‬
‫הסינכרון‪ ,‬או אם אינך רשאי לשמור את‬
‫סיסמת הדוא"ל הארגונית שלך בטלפון‪,‬‬
‫אתה יכול להפעיל סינכרון בצורה ידנית‪.‬‬
‫‪ 1‬כדי להגדיר סינכרון ידני בצע את‬ ‫‪ 4‬הגדר כל אחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫ ‬
‫התהליך הקודם‪ ,‬הגדרת תזמון של‬ ‫ שעות שיא‪ :‬הגדרת התדירות לפרקי‬
‫סינכרון‪ .‬ברשימות של זמני שיא וזמני‬ ‫זמן עם תנועה רבה‪ ,‬למשל כשאתה‬
‫שפל בחר ידנית‪.‬‬ ‫נמצא בעבודה או כשנפח הדוא"ל גדול‪.‬‬
‫ ‬

‫‪99‬‬ ‫הגדרת סינכרון אלחוטי‬


‫עדימ ןורכנס‬ ‫‪5‬‬

‫בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪ 2‬כדי להפעיל סינכרון ידני לחץ על התחל‬

‫פרק‬
‫‪ :Windows XP‬במחשב לחץ לחיצה‬ ‫ ‬ ‫ובחר תוכניות‪.‬‬
‫ימנית על הסמל ‪ActiveSync‬‬ ‫‪ 3‬בחר ‪. ActiveSync‬‬
‫בשורת המשימות בפינה השמאלית‬ ‫‪ 4‬לחץ על סנכרן (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫התחתונה של המסך‪ ,‬ובחר הגדרות‬
‫חיבור‪.‬‬
‫‪ :Windows Vista‬לחץ על התחל > כל‬
‫התוכניות > מרכז ההתקנים הניידים‬
‫ ‬ ‫דרכים נוספות לסינכרון‬
‫של ‪ .Windows‬בחר חבר ללא הגדרת‬
‫ההתקן ואחר כך בחר הגדרות חיבור‪.‬‬ ‫סינכרון באמצעות חיבור ‪Bluetooth‬‬
‫אפשר לסנכרן את המחשב עם הטלפון‬
‫סמן את השדה אפשר חיבורים‬ ‫‪ 2‬‬
‫באמצעות טכנולוגיית ‪.Bluetooth‬‬
‫לאחד מהאפשרויות הבאות ובחר‬
‫‪.Bluetooth‬‬ ‫לפני שתתחיל ודא שהמחשב שלך מצויד‬
‫ובחר‬ ‫בטלפון לחץ על התחל‬ ‫‪ 3‬‬ ‫בטכנולוגיית ‪ .Bluetooth‬ייתכן שעליך לפנות‬
‫הגדרות‪.‬‬ ‫לאתר של יצרן המחשב כדי להוריד את‬
‫בחר בלשונית חיבורים ובחר‬ ‫‪ 4‬‬ ‫התוכנה הדרושה‪ .‬לקבלת מידע נוסף בדוק‬
‫‪. Bluetooth‬‬ ‫את התיעוד שהגיע עם המחשב‪.‬‬
‫בחר בלשונית מצב וסמן את השדה‬ ‫‪ 5‬‬
‫הפעל ‪.Bluetooth‬‬
‫ובחר תוכניות‪.‬‬ ‫לחץ על התחל‬ ‫‪6‬‬
‫ ‬
‫בחר ‪. ActiveSync‬‬ ‫‪ 7‬‬
‫לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬ ‫‪ 8‬‬
‫ובחר חבר דרך ‪.Bluetooth‬‬

‫דרכים נוספות לסינכרון‬ ‫‪100‬‬


‫‪5‬‬ ‫עדימ ןורכנס‬

‫הגדר את המחשב לקבלת אותות‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪ 9‬אם זו הפעם הראשונה שאתה מחבר‬
‫פרק‬

‫אינפרא‪-‬אדומים‪ .‬לקבלת מידע נוסף‬ ‫‪ Bluetooth‬למחשב זה‪ ,‬עקוב אחר‬


‫ראה עזרה של ‪ ActiveSync‬במחשב‪.‬‬ ‫ההודעות שמופיעות במסך כדי להגדיר‬
‫הפנה את יציאת ה‪ IR-‬של הטלפון‬ ‫‪ 2‬‬ ‫את חיבור ‪ Bluetooth‬למחשב‪ .‬לקבלת‬
‫ישירות אל יציאת ה‪ IR-‬של המחשב‪.‬‬ ‫מידע נוסף ראה חיבור להתקנים‬
‫בטכנולוגיית ‪ Bluetooth‬אלחוטית‪.‬‬
‫ובחר‬ ‫בטלפון לחץ על התחל‬ ‫‪ 3‬‬
‫תוכניות‪.‬‬ ‫‪ 10‬בחר סנכרן‪.‬‬
‫בחר ‪. ActiveSync‬‬ ‫‪4‬‬
‫ ‬ ‫‪ 11‬בסיום הסינכרון לחץ על תפריט (לחצן‬
‫מתוכנת ימני) ובחר נתק ‪.Bluetooth‬‬
‫לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬ ‫‪ 5‬‬
‫ובחר חבר דרך ‪.IR‬‬
‫סינכרון באמצעות חיבור אינפרא‪-‬אדום‬
‫בחר סנכרן‪.‬‬ ‫‪ 6‬‬ ‫אם יש במחשב שלך יציאת ‪( IR‬אינפרא‪-‬‬
‫אדום)‪ ,‬אפשר לבצע סינכרון אלחוטי‬
‫סינכרון עם מספר מחשבים‬ ‫באמצעות יציאת ‪ IR‬בטלפון החכם‪.‬‬
‫אפשר להגדיר את הטלפון כך שהוא‬
‫יסונכרן עם שני מחשבים נוספים‪ ,‬בנוסף‬ ‫לפני שתתחיל‬
‫על שרת ‪ Exchange Server 2003‬או‬ ‫• ודא שיש במחשב יציאת ‪.IR‬‬
‫‪ .2007‬לאחר סינכרון עם מספר מחשבים‪,‬‬ ‫• הפעל בטלפון את התכונה לקבלת מידע‬
‫הפריטים המסונכרנים מופיעים בכל‬ ‫משודר (ראה הפעלת האפשרות לקלוט‬
‫המחשבים‪.‬‬ ‫מידע משודר)‪.‬‬
‫למשל‪ ,‬אם מגדירים את הסינכרון של‬
‫הטלפון עם שני מחשבים שנקראים ‪,C1‬‬
‫‪ ,C2‬כשמבצעים סינכרון של אנשי הקשר‬
‫ולוח השנה מהטלפון אל שני המחשבים‬
‫מקבלים את התוצאות הבאות‪:‬‬
‫• אנשי הקשר ולוח השנה שהיו ב‪C1-‬‬
‫נמצאים עכשיו ב‪.C2-‬‬

‫דרכים נוספות לסינכרון ‪101‬‬


‫עדימ ןורכנס‬ ‫‪5‬‬

‫• אנשי הקשר ולוח השנה שהיו ב‪C2-‬‬

‫פרק‬
‫נמצאים עכשיו ב‪.C1-‬‬
‫• אנשי הקשר ולוח השנה משני‬
‫המחשבים נמצאים עכשיו בטלפון‪.‬‬
‫הערה דוא"ל של ‪Microsoft Office‬‬
‫®‪ Outlook‬יכול להיות מסונכרן רק עם‬
‫מחשב אחד‪.‬‬

‫‪ 4‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬


‫• סמן את השדה שליד כל הפריטים‬
‫שינוי היישומים לסינכרון‬
‫שאתה רוצה לסנכרן‪ .‬אם אתה לא‬
‫יכול לסמן‪ ,‬ייתכן שעליך לבטל סימון‬ ‫עליך לבחור אפשרויות סינכרון אם אתה‬
‫של שדה עבור סוג מידע זה במקום‬ ‫רוצה לסנכרן הערות‪ ,‬תמונות וסוגים‬
‫אחר ברשימה‪.‬‬ ‫אחרים של קבצים‪.‬‬
‫• בטל את הסימון של השדה שליד כל‬ ‫ובחר תוכניות‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על התחל‬
‫הפריטים שאינך רוצה לסנכרן‪.‬‬ ‫‪ 2‬בחר ‪. ActiveSync‬‬
‫‪ 3‬לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬
‫טיפ כדי לסיים יחסי סינכרון בין הטלפון‬ ‫ובחר אפשרויות‪.‬‬
‫למחשב‪ ,‬כך שהפריטים לא יסונכרנו יותר‬
‫עם מחשב זה‪ ,‬בחר את שם המחשב‬
‫במסך ‪ ActiveSync‬בטלפון ובחר מחק‪.‬‬

‫שינוי היישומים לסינכרון‬ ‫‪102‬‬


‫‪5‬‬ ‫עדימ ןורכנס‬

‫הפסקת סינכרון‬ ‫• סמן פריט ובחר הגדרות כדי להתאים‬


‫פרק‬

‫את ההגדרות עבור פריט זה‪ .‬לא לכל‬


‫הפריטים יש הגדרות זמינות‪.‬‬
‫אם אתה צריך להפסיק סינכרון באופן ידני‪,‬‬
‫בצע את הפעולות הבאות‪:‬‬ ‫לקבלת מידע מפורט על סינכרון של מסמכי‬
‫‪ ,Word‬גיליונות של ‪ ,Excel‬ומצגות של‬
‫ובחר תוכניות‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על התחל‬ ‫‪ ,PowerPoint‬ראה סינכרון קובצי ‪Microsoft‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪. ActiveSync‬‬ ‫‪ .Office‬לקבלת מידע מפורט על סינכרון‬
‫‪ 3‬לחץ על עצור (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬ ‫של תמונות‪ ,‬קטעי וידאו וקבצי מוזיקה ראה‬
‫סינכרון התמונות‪ ,‬הווידאו והמוזיקה שלך‪.‬‬
‫לקבלת מידע על שינוי אפשרויות הסינכרון‬
‫של דוא"ל ראה שינוי הגדרות הורדת‬
‫דוא"ל‪ :‬חשבונות ‪.Outlook‬‬

‫הפסקת סינכרון ‪103‬‬


‫עדימ ןורכנס‬ ‫‪5‬‬

‫‪ 104‬הפסקת סינכרון‬‫פרק‬
‫פרק‬

‫‪6‬‬
‫הדואר האלקטרוני שלך‬
‫אתה כבר יודע כיצד עוזר לך הדואר האלקטרוני לשמור על קשר‬
‫עם אנשים אחרים באופן יעיל‪ .‬עכשיו אתה נהנה גם מרמת הנוחות‬
‫החדשה של הטלפון החכם שלך‪ ,‬מדגם ‪ ,Palm® Treo™ Pro‬שמאפשר‬
‫לך לקבל ולשלוח דוא"ל תוך כדי תנועה‪ .‬אתה יכול ליהנות מתקשורת‬
‫מהירה וקלה עם חבריך‪ ,‬עם המשפחה ועם עמיתים לעבודה‪ ,‬שכן‬
‫אתה יכול להגיע אליהם מכל מקום‪ ,‬דרך רשת התקשורת של ספק‬
‫השירותים האלחוטיים שלך‪.‬‬
‫אפשר לשלוח תמונות לחברים ולבני משפחה או ליצור קבצי ‪Word‬‬
‫או ‪ Excel‬ולשלוח אותם אל עמיתים לעבודה‪ .‬אפשר גם לקבל קבצים‬
‫מצורפים‪ ,‬להציג אותם ואף לערוך אותם לפי הצורך‪.‬‬

‫יתרונות‬
‫• שמור הודעות מהמחשב שלך‬ ‫• קבל תמונות‪ ,‬קבצי צליל‪ ,‬קבצי ‪Word‬‬
‫כדי לראות אותן מתי שתרצה‬ ‫או ‪ Excel‬ועוד‬
‫• צרף ושלח קבצים‪ ,‬כמעט מכל סוג‬

‫‪105‬‬
‫בפרק זה‬
‫הגדרת דואר אלקטרוני ‪107.......................................................................‬‬
‫שליחה וקבלה של הודעות‪115...................................................................‬‬
‫עבודה עם הודעות דואר‪120......................................................................‬‬
‫התאמה אישית של הגדרות הדואר ‪126.......................................................‬‬
‫קבלת הזמנות לפגישות ‪134......................................................................‬‬
‫שליחת הודעות דואר מתוך יישומים אחרים ‪135............................................‬‬
‫‪6‬‬ ‫ךלש ינורטקלאה ראודה‬

‫ה‪ IT-‬שלך משתמשת ב‪Exchange-‬‬


‫הגדרת דואר אלקטרוני‬
‫פרק‬

‫‪ Server 2007‬או ב‪Exchange Server-‬‬


‫‪ 2003‬עם ‪.Service Pack 2‬‬
‫לפני שתתחיל‬
‫הזנת הגדרות לחשבון דוא"ל‬
‫• לפני השימוש בטלפון החכם כדי‬
‫אפשר להשתמש ביישום להעברת הודעות‬ ‫לשלוח או לקבל הודעות‪ ,‬בדוק עם‬
‫בטלפון החכם לצורך גישה אל סוגים רבים‬ ‫ספק השירותים האלחוטיים שלך לגבי‬
‫של דוא"ל‪ :‬ארגוני‪ ,ISP ,‬ודוא"ל מבוסס‬ ‫המחירים והזמינות של שירותי דוא"ל‬
‫אינטרנט (כמו ‪ Gmail‬או ‪.)Yahoo! Mail‬‬ ‫ונתונים ולגבי תוכניות תעריפים שונות‪.‬‬
‫לפני שתוכל לשלוח ולקבל דוא"ל באמצעות‬
‫הטלפון החכם‪ ,‬אתה צריך להחליט לאיזה‬ ‫• ודא שהטלפון שלך פועל ושאתה נמצא‬
‫סוג של חשבון דוא"ל אתה רוצה לגשת‪.‬‬ ‫באזור קליטה‪ ,‬לפני שאתה שולח או‬
‫תהליך ההגדרה שונה לכל סוג חשבון‪ ,‬כך‬ ‫מקבל הודעות‪.‬‬
‫שחשוב לבחור את הסוג המתאים לצורך‬ ‫• אם אתה רוצה לשלוח דוא"ל של‬
‫קבלה ושליחה של דוא"ל‪.‬‬ ‫®‪ Microsoft Office Outlook‬באמצעות‬
‫‪ ,Microsoft Direct Push‬ודא שחברת‬

‫אופן הגדרה‬ ‫סוג דוא"ל שאפשר לגשת אליו‬ ‫סוג חשבון דוא"ל‬
‫ראה הגדרת חשבון ‪POP/‬‬ ‫אפשר לקבל דוא"ל מחשבון ‪ISP‬‬ ‫‪POP/IMAP‬‬
‫‪ IMAP‬ביישום העברת הודעות‪:‬‬ ‫או חשבון אינטרנט כמו ‪,AOL‬‬
‫ספקי דוא"ל נפוצים‪ ,‬או הגדרת‬ ‫או מחשבון דוא"ל אינטרנט של‬
‫חשבון ‪ POP/IMAP‬ביישום‬ ‫חברה קטנה‪.‬‬
‫‪ :Inbox‬ספקי דוא"ל אחרים‪.‬‬

‫הגדרת דואר אלקטרוני ‪107‬‬


‫ךלש ינורטקלאה ראודה‬ ‫‪6‬‬

‫פרק‬
‫אופן הגדרה‬ ‫סוג דוא"ל שאפשר לגשת אליו‬ ‫סוג חשבון דוא"ל‬
‫ראה הגדרת סינכרון אלחוטי‪.‬‬ ‫אפשר לקבל דוא"ל ארגוני‬ ‫‪Microsoft‬‬
‫באמצעות ‪Microsoft Exchange‬‬ ‫‪Exchange‬‬
‫ייתכן שתצטרך לבדוק עם‬
‫‪Server‬‬
‫מחלקת ה‪ IT-‬אם יש תמיכה‬ ‫‪ .Server‬אפשר לגשת לדוא"ל‬
‫ב‪ Exchange ActiveSync®-‬וכדי‬ ‫בצורה אלחוטית אם החברה‬
‫לקבל הגדרות תצורה‪.‬‬ ‫שלך משתמשת ב‪Microsoft-‬‬
‫®‪.Exchange ActiveSync‬‬
‫ראה שימוש ב‪Windows-‬‬ ‫אפשר להשתמש ב‪Windows-‬‬ ‫‪Hotmail‬‬
‫‪.LiveTM‬‬ ‫‪ Live‬כדי לגשת לדוא"ל מחשבון‬
‫‪ Hotmail‬מבוסס‪-‬אינטרנט‪.‬‬
‫הערה לא כל הספקים תומכים‬
‫ב‪.Windows Live-‬‬
‫אפשר לגשת לדוא"ל של !‪ Yahoo‬גישה ישירה אל אתרי דוא"ל‬ ‫דוא"ל מבוסס‬
‫באמצעות דפדפן האינטרנט של‬ ‫ושל מערכות אחרות מבוססות‬ ‫אינטרנט‬
‫הטלפון החכם‪.‬‬ ‫אינטרנט‪.‬‬

‫הגדרת חשבון ‪ POP/IMAP‬ביישום‬


‫הידעת? חלק מספקי הדוא"ל המבוסס‪-‬‬
‫העברת הודעות‪ :‬ספקי דוא"ל נפוצים‬ ‫אינטרנט‪ ,‬כמו !‪ Yahoo‬או ‪,Gmail‬‬
‫בצע את התהליך הבא אם אתה עובד‬ ‫מאפשרים להגדיר את התצורה של חשבון‬
‫עם ספק דוא"ל כמו ‪ EarthLink ,AOL‬או‬ ‫הדוא"ל כך שתוכל לגשת אליו מיישום‬
‫!‪ .Yahoo‬אם אתה מגדיר את יישום העברת‬ ‫העברת ההודעות של הטלפון החכם‬
‫ההודעות כך שיעבוד עם חשבון הדוא"ל‬ ‫במקום מדפדפן אינטרנט‪ .‬בדוק את אתר‬
‫הארגוני שלך‪ ,‬או שספק הדוא"ל שאתו‬ ‫האינטרנט של הספק לקבלת מידע נוסף‪.‬‬
‫אתה עובד אינו נפוץ‪ ,‬ראה הגדרת חשבון‬
‫‪ POP/IMAP‬ביישום ‪ :Inbox‬ספקי דוא"ל‬
‫אחרים‪.‬‬
‫הגדרת דואר אלקטרוני‬ ‫‪108‬‬
‫‪6‬‬ ‫ךלש ינורטקלאה ראודה‬

‫לפני שתתחיל בדוק עם ספק הדוא"ל‬


‫פרק‬

‫הידעת? סימון השדה שמור סיסמה עוזר‬


‫לבדוק דוא"ל יותר בקלות‪ ,‬שכן אתה לא‬ ‫או עם מנהל המערכת שלך מהם שם‬
‫צריך להזין את הסיסמה בכל פעם‪ .‬אם‬ ‫המשתמש והסיסמה‪ ,‬אם אינך יודע אותם‪.‬‬
‫השדה לא מסומן‪ ,‬רמת האבטחה גבוהה‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על העברת הודעות‬
‫יותר‪ ,‬שכן אף אחד לא יכול להוריד הודעות‬
‫אלא אם יש לו את הסיסמה‪.‬‬ ‫‪ 2‬בחר הגדרת דואר אלקטרוני‪.‬‬
‫‪ 3‬הזן את כתובת הדוא"ל שאתה‬
‫‪ 5‬לחץ על הבא (לחצן מתוכנת ימני)‪.‬‬ ‫רוצה להגדיר והזן את הסיסמה של‬
‫‪ 6‬אם תהליך ההגדרה מוצא את‬ ‫החשבון הזה‪.‬‬
‫הגדרות החשבון שלך‪ ,‬לחץ על הבא‬
‫(לחצן מתוכנת ימני)‪.‬‬
‫אם מופיע מסך שמציג אפשרות‬
‫לנסות להוריד הגדרות דוא"ל ישירות‬
‫מהאינטרנט‪ ,‬ראה הגדרת חשבון‬
‫‪ POP/IMAP‬ביישום ‪ :Inbox‬ספקי דוא"ל‬
‫אחרים והמשך לשלב ‪ 5‬של תהליך זה‪.‬‬
‫‪ 7‬הזן את שמך‪ ,‬ואם אתה רוצה שנה‬
‫את השם לתצוגה למשהו בעל‬
‫משמעות‪ .‬למשל‪ ,‬אם זהו חשבון‬
‫דוא"ל של העבודה שלך‪ ,‬תוכל לשנות‬ ‫‪ 4‬אם אתה רוצה שהסיסמה תוזן‬
‫את שם התצוגה ל"עבודה (‪ ")Work‬או‬ ‫אוטומטית‪ ,‬סמן את השדה שמור‬
‫לשם החברה שלך‪.‬‬ ‫סיסמה‪ .‬אם אתה רוצה להזין את‬
‫הסיסמה בכל פעם שאתה ניגש‬
‫לחשבון‪ ,‬אל תסמן שדה זה‪.‬‬

‫הגדרת דואר אלקטרוני ‪109‬‬


‫ךלש ינורטקלאה ראודה‬ ‫‪6‬‬

‫פרק‬
‫טיפ כדי להאריך את חיי הסוללה‬
‫ולהפחית את תעריפי הנתונים‪ ,‬הגדר‬
‫מרווח זמן לקבלה ושליחה של דוא"ל‬
‫בתדירות לא גבוהה‪.‬‬

‫בדוק את כל הגדרות ההורדה‪:‬‬ ‫ ‬


‫בחר אפשרות זו כדי לשנות הגדרות‬
‫הורדה‪ .‬לקבלת מידע נוסף ראה שינוי‬
‫הגדרות הורדת דוא"ל‪ :‬חשבונות דוא"ל‬
‫אחרים‪.‬‬ ‫‪ 8‬לחץ על הבא (לחצן מתוכנת ימני)‪.‬‬
‫‪ 10‬לחץ על סיום (לחצן מתוכנת ימני)‪ .‬אם‬ ‫‪( 9‬אופציונלי) בחר אחת מהאפשרויות‬
‫מופיעה הודעה בחר ‪ OK‬כדי להוריד‬ ‫הבאות‪:‬‬
‫הודעות לחשבון זה עכשיו‪.‬‬

‫הגדרת חשבון ‪ POP/IMAP‬ביישום‬


‫‪ :Inbox‬ספקי דוא"ל אחרים‬
‫אפשר להגדיר חשבון ביישום העברת‬
‫הודעות כך שישלח ויקבל הודעות דוא"ל‬
‫באמצעות חשבון דוא"ל שיש לך עם ספק‬
‫שירותי אינטרנט (‪ ,)ISP‬חשבון דוא"ל‬
‫שאליו אתה ניגש דרך חיבור של שרת‬
‫‪( VPN‬כמו חשבון של עבודה; ראה חיבור‬
‫ל‪ ,)VPN-‬או כל חשבון דוא"ל אחר של‬ ‫שליחה‪/‬קבלה אוטומטית‪ :‬הגדר את‬ ‫ ‬
‫‪ IMAP‬או ‪.POP‬‬ ‫מרווח הזמן שבין כל שליחה וקבלה‬
‫אוטומטיות של דוא"ל‪ ,‬החל מערך‬
‫של כל ‪ 5‬דקות ועד לפעם ביום‪ .‬אם‬
‫אתה לא רוצה הורדת הודעות באופן‬
‫אוטומטי‪ ,‬בחר ידנית‪.‬‬
‫הגדרת דואר אלקטרוני‬ ‫‪110‬‬
‫‪6‬‬ ‫ךלש ינורטקלאה ראודה‬

‫‪ 4‬אם אתה רוצה שהסיסמה תוזן‬ ‫לפני שתתחיל היעזר בספק הדוא"ל או‬
‫פרק‬

‫אוטומטית‪ ,‬סמן את השדה שמור‬ ‫במנהל המערכת שלך כדי לאסוף את‬
‫סיסמה‪ .‬אם אתה רוצה להזין את‬ ‫הנתונים הבאים‪:‬‬
‫הסיסמה בכל פעם שאתה ניגש‬ ‫• סוג חשבון (‪ POP3‬או ‪.)IMAP‬‬
‫לחשבון‪ ,‬אל תסמן שדה זה‪.‬‬ ‫• שם שרת הדואר עבור דואר נכנס‪.‬‬
‫• שם המשתמש והסיסמה שלך‪.‬‬
‫הידעת? סימון השדה שמור סיסמה‬
‫עוזר לבדוק דוא"ל יותר בקלות‪ ,‬שכן אתה‬ ‫• דרישות אבטחה מיוחדות‬
‫לא צריך להזין את הסיסמה בכל פעם‪ .‬אם‬ ‫• אבטחת סיסמה‪ :‬בדוק אם מותר לשמור‬
‫השדה לא מסומן‪ ,‬רמת האבטחה גבוהה‬ ‫את הסיסמה של הדוא"ל הארגוני‬
‫יותר‪ ,‬שכן אף אחד לא יכול להוריד הודעות‬ ‫בטלפון החכם‪.‬‬
‫אלא אם יש לו את הסיסמה‪.‬‬
‫• שם שרת הדואר עבור דואר יוצא‪.‬‬
‫‪ 5‬אם מופיע מסך עם הודעה שתהליך‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על העברת הודעות‬
‫ההגדרה מצא את הגדרות החשבון‬ ‫‪ 2‬בחר הגדר דוא"ל‪.‬‬
‫שלך‪ ,‬עבור אל הגדרת חשבון‬
‫‪ 3‬הזן את כתובת הדוא"ל שברצונך‬
‫‪ POP/IMAP‬ביישום העברת הודעות‪:‬‬
‫להגדיר והזן את הסיסמה שלך‬
‫ספקי דוא"ל נפוצים והמשך לשלב ‪6‬‬
‫לחשבון זה‪.‬‬
‫של תהליך זה‪.‬‬
‫אם מופיע המסך הבא‪ ,‬סמן את השדה‬
‫אם אתה רוצה שתהליך ההגדרה‬
‫ינסה להשיג את הגדרות החשבון שלך‬
‫מהאינטרנט‪.‬‬

‫‪111‬‬ ‫הגדרת דואר אלקטרוני‬


‫ךלש ינורטקלאה ראודה‬ ‫‪6‬‬

‫דוא"ל אינטרנט‪ :‬בחר באפשרות זו‬ ‫ ‬

‫פרק‬
‫אם אתה ניגש לדואר מסוג כלשהו‬
‫של חשבון דוא"ל פרט לחשבון ארגוני‬
‫שמשתמש בשרת ‪.Exchange‬‬
‫‪ :Exchange Server‬בחר באפשרות‬ ‫ ‬
‫זו אם אתה ניגש לדואר מחשבון ארגוני‬
‫באמצעות ‪.Exchange Server‬‬
‫התאמה אישית של תחום‪ :‬בחר‬ ‫ ‬
‫באפשרות זו אם החלק של כתובת‬
‫הדוא"ל שלך שאחרי הסימן @ שונה‬ ‫‪ 6‬לחץ על הבא (לחצן מתוכנת ימני)‪.‬‬
‫מזה של שם ספק הדוא"ל שלך‪ .‬למשל‪,‬‬ ‫‪ 7‬אם לא סימנת את השדה בשלב ‪,5‬‬
‫בחר באפשרות זו אם כתובת הדוא"ל‬ ‫או אם תהליך ההגדרה לא מוצא‬
‫שלך היא ‪user@mycompany.com‬‬ ‫את הגדרות החשבון‪ ,‬לחץ על הבא‬
‫אבל ספק הדוא"ל שלך הוא ‪.live.com‬‬ ‫(לחצן מתוכנת ימני)‪.‬‬
‫אם אתה בוחר באפשרות זו‪ ,‬לחץ על‬ ‫‪ 8‬אם מופיעה הודעה‪ ,‬בחר אחת‬
‫הבא (לחצן מתוכנת ימני) והזן את שם‬ ‫מהאפשרויות הבאות עבור ספק‬
‫התחום של ספק הדוא"ל שלך‪.‬‬ ‫הדוא"ל שלך‪:‬‬
‫‪ 9‬לחץ על הבא (לחצן מתוכנת ימני)‪.‬‬
‫‪ 10‬הזן את שמך‪ ,‬ואם אתה רוצה שנה את‬
‫השם לתצוגה למשהו בעל משמעות‬
‫עבורך‪ .‬למשל‪ ,‬אם זהו חשבון דוא"ל‬
‫של העבודה שלך‪ ,‬אתה יכול לשנות את‬
‫שם התצוגה ל"עבודה" או לשם החברה‬
‫שבה אתה עובד‪.‬‬

‫ ‬

‫הגדרת דואר אלקטרוני‬ ‫‪112‬‬


‫‪6‬‬ ‫ךלש ינורטקלאה ראודה‬

‫‪ 1‬לחץ על הבא (לחצן מתוכנת ימני)‪.‬‬


‫‪ 4‬‬
‫פרק‬

‫‪ 15‬הזן את שם המשתמש והסיסמה‬


‫של החשבון שלך‪.‬‬
‫‪ 16‬אם אתה רוצה שהסיסמה תוזן‬
‫אוטומטית‪ ,‬סמן את השדה שמור‬
‫סיסמה‪ .‬אם אתה רוצה להזין את‬
‫הסיסמה בכל פעם שאתה ניגש‬
‫לחשבון‪ ,‬אל תסמן שדה זה‪.‬‬

‫הידעת? סימון השדה שמור סיסמה‬ ‫‪ 1‬לחץ על הבא (לחצן מתוכנת ימני)‪.‬‬
‫‪ 1‬‬
‫עוזר לבדוק דוא"ל יותר בקלות‪ ,‬שכן אתה‬
‫לא צריך להזין את הסיסמה בכל פעם‪ .‬אם‬ ‫‪ 12‬הזן את השם של שרת הדואר הנכנס‪.‬‬
‫השדה לא מסומן‪ ,‬רמת האבטחה גבוהה‬
‫יותר‪ ,‬שכן אף אחד לא יכול להוריד הודעות‬
‫אלא אם יש לו את הסיסמה‪.‬‬
‫טיפ אם מנהל המערכת מודיע לך שאסור‬
‫לשמור את סיסמת הדוא"ל הארגונית‬
‫בטלפון החכם‪ ,‬אל תסמן את השדה שמור‬
‫סיסמה‪.‬‬

‫‪ 1‬לחץ על הבא (לחצן מתוכנת ימני)‪.‬‬‫‪ 7‬‬


‫‪ 18‬הזן את שם שרת הדואר היוצא‬
‫(‪ ,)SMTP‬הגדר אם השרת דורש‬
‫‪ 13‬בחר ברשימה סוג חשבון ובחר ‪POP3‬‬
‫אימות‪ ,‬וקבע אם השרת דורש ממך‬
‫או ‪.IMAP4‬‬
‫להשתמש בחשבון ובסיסמה שלך כדי‬
‫לשלוח דוא"ל‪.‬‬

‫‪113‬‬ ‫הגדרת דואר אלקטרוני‬


‫ךלש ינורטקלאה ראודה‬ ‫‪6‬‬

‫‪( 21‬אופציונלי) בחר אחת מהאפשרויות‬

‫פרק‬
‫הבאות‪:‬‬

‫‪ 19‬בחר הגדרות שרת מתקדמות‪ ,‬הגדר‬


‫ ‬ ‫דרישות ‪ SSL‬עבור דוא"ל נכנס ויוצא‪,‬‬
‫שליחה‪/‬קבלה אוטומטית‪ :‬הגדר את‬ ‫ובחר בסוג החיבור שישמש לשליחת‬
‫מרווח הזמן לשליחת ולקבלת דוא"ל‪,‬‬ ‫ולקבלת דוא"ל‪.‬‬
‫החל מכל ‪ 5‬דקות ועד לפעם ביום‪ .‬אם‬
‫אתה לא רוצה להוריד הודעות באופן‬
‫אוטומטי‪ ,‬בחר ידנית‪.‬‬

‫טיפ כדי להאריך את חיי הסוללה ולהקטין‬


‫עלויות של העברת נתונים קבע מרווח זמן‬
‫בתדירות לא גבוהה עבור שליחת וקבלת‬
‫דוא"ל‪.‬‬

‫בדוק את כל הגדרות ההורדה‪ :‬בחר‬ ‫ ‬


‫אפשרות זו כדי לשנות הגדרות הורדה‪.‬‬ ‫‪ 20‬לחץ על בוצע (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף ראה שינוי הגדרות‬ ‫במסך של שרת הדואר היוצא לחץ על‬
‫הורדת דוא"ל‪ :‬חשבונות דוא"ל אחרים‪.‬‬ ‫הבא (לחצן מתוכנת ימני)‪.‬‬

‫הגדרת דואר אלקטרוני‬ ‫‪114‬‬


‫‪6‬‬ ‫ךלש ינורטקלאה ראודה‬

‫שליחה וקבלה‬ ‫‪ 22‬לחץ על סיום (לחצן מתוכנת ימני)‪ .‬אם‬


‫פרק‬

‫מופיעה הודעה‪ ,‬בחר ‪ OK‬כדי להוריד‬


‫של הודעות‬ ‫עכשיו הודעות עבור החשבון‪.‬‬

‫בחירה בחשבון דוא"ל‬ ‫הידעת? בלשונית חשבונות באפשרויות‬


‫העברת הודעות מופיעה כוכבית ליד‬
‫אם אתה מגדיר יותר מחשבון דוא"ל אחד‬ ‫החשבון שאליו אתה ניגש בדרך כלל‪.‬‬
‫בטלפון החכם (ראה הגדרת דוא"ל)‪ ,‬אתה‬
‫יכול לבחור את החשבון הרצוי להצגה או‬
‫שליחת הודעות באחת משתי הדרכים‬ ‫עריכה וביטול חשבונות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫הערה כדי לבטח חשבון של ‪Outlook‬‬
‫• כברירת מחדל‪ ,‬כשאתה פותח את יישום‬
‫השתמש ביישום ‪ ,ActiveSync‬ולא ביישום‬
‫העברת ההודעות מופיעה רשימה של‬
‫של העברת הודעות‪ .‬כדי לבטל חשבון‬
‫כל חשבונות הדוא"ל שלך‪ .‬בחר בחשבון‬
‫‪ Hotmail‬שהגדרת באמצעות ‪Windows‬‬
‫המתאים‪.‬‬
‫‪ Live‬השתמש ביישום ‪.Windows Live‬‬
‫• אם אתה מכבה את האפשרות של‬
‫הצגת רשימת החשבונות (ראה התאמה‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על העברת הודעות‬
‫אישית של הגדרות הדוא"ל)‪ ,‬כשאתה‬ ‫‪ 2‬לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬
‫פותח את יישום ‪ Inbox‬מופיע החשבון‬ ‫ובחר אפשרויות‪.‬‬
‫האחרון שבו השתמשת‪ .‬לחץ על‬ ‫‪ 3‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫ימין או על שמאל כדי לעבור בין‬ ‫ כדי לבטל חשבון‪ :‬סמן את החשבון‬
‫החשבונות עד שתראה את שם החשבון‬ ‫והחזק לחוץ‪,‬‬ ‫הרצוי‪ ,‬לחץ על אמצע‬
‫הרצוי בשורת הכותרת‪.‬‬ ‫ובחר בטל‪.‬‬
‫ כדי לערוך חשבון‪ :‬בחר בחשבון‪ ,‬בחר‬
‫טיפ לחץ על ימין או על שמאל גם‬ ‫בתכונה של החשבון שברצונך לערוך‬
‫כדי לעבור לחשבון אחר אחרי שתסיים‬ ‫ועבור בין המסכים כדי לשנות את‬
‫לעבוד בחשבון הראשון שבחרת‪.‬‬ ‫ההגדרות שאתה רוצה לערוך‪.‬‬

‫‪115‬‬ ‫שליחה וקבלה של הודעות‬


‫ךלש ינורטקלאה ראודה‬ ‫‪6‬‬

‫• אם שם הנמען ומספר הטלפון הנייד‬ ‫יצירה ושליחה של הודעת דוא"ל‬

‫פרק‬
‫שלו אינם ברשימת אנשי הקשר‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על העברת הודעות‬
‫שלך‪ ,‬הזן את מספר הטלפון הנייד‬
‫במלואו‪ ,‬או את כתובת הדוא"ל‪.‬‬ ‫‪ 2‬בחר את החשבון הרצוי לשליחת‬
‫הודעה‪.‬‬
‫• הפרד בין כתובות באמצעות תו של‬
‫נקודה‪-‬פסיק (;)‪ .‬הזן אותו על ידי‬ ‫‪ 3‬לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬
‫לחיצה על אפשרות ‪.K +‬‬ ‫ובחר חדש‪.‬‬
‫• צריך להוסיף מקף?‬ ‫‪ 4‬הזן את כתובת הדוא"ל של הנמען‪:‬‬
‫לחץ על ‪ Alt‬ובחר את התו‪.‬‬
‫זהו התו השני ברשימה‪.‬‬

‫טיפ כדי להציג את השדות העתק או‬


‫העתק סמוי‪ ,‬עבור אל השדה אל ולחץ‬
‫למעלה בלחצן הניווט‪.‬‬

‫‪ 5‬כדי לבדוק אם הכתובות שהזנת נכונות‬


‫לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬
‫ובחר בדוק שמות‪ .‬תופיע התראה אם‬
‫אחד מהשמות או מהכתובות שהזנת‬ ‫• הזן את האותיות הראשונות של‬
‫שגויים‪.‬‬ ‫שם המשפחה או השם הפרטי‬
‫של הנמען‪ ,‬את ראשי התיבות של‬
‫‪ 6‬בחר נושא והזן כותרת להודעה‪.‬‬ ‫השם עם רווח בין האות הראשונה‬
‫כדי לעבור אל גוף‬ ‫‪ 7‬לחץ על למטה‬ ‫לאחרונה‪ ,‬או את כתובת הדוא"ל‪.‬‬
‫ההודעה‪ .‬הזן את ההודעה או לחץ על‬ ‫אם נמצא ערך מתאים ברשימת אנשי‬
‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר את‬ ‫הקשר שלך‪ ,‬בחר את השם‪.‬‬
‫הטקסט שלי‪ .‬בחר במשפט הרצוי‪ .‬כדי‬ ‫• אם שם הנמען נמצא בספר טלפונים‬
‫להוסיף משפט חדש מתוך הטקסט‬ ‫מקוון‪ ,‬אפשר לאתר ולהוסיף אותו‪.‬‬
‫שלי‪ ,‬בחר באפשרות ערוך את הודעות‬ ‫ראה שימוש בספר טלפונים מקוון‪.‬‬
‫הטקסט שלי מתוך הרשימה‪.‬‬
‫שליחה וקבלה של הודעות‬ ‫‪116‬‬
‫‪6‬‬ ‫ךלש ינורטקלאה ראודה‬

‫‪( 8‬אופציונלי) כדי לצרף פריט להודעה‬


‫פרק‬

‫טיפ לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬


‫ובחר שמור לטיוטות אם אתה צריך לסיים‬ ‫לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬
‫את ההודעה מאוחר יותר‪.‬‬ ‫ובחר הוסף‪ .‬בחר בסוג הפריט שאתה‬
‫רוצה לצרף ואחר כך בקובץ‪ ,‬או הקלט‬
‫טיפ כדי לשמור זיכרון בטלפון החכם‪,‬‬
‫כבה את האפשרות של שמירת הודעות‬ ‫הערה קולית‪.‬‬
‫שנשלחו בתיקייה הודעות שמורות‪ .‬בתיבת‬
‫הדוא"ל הנכנס לחץ על תפריט (לחצן‬ ‫טיפ אפשר לשלוח הודעת דוא"ל עם קובץ‬
‫מתוכנת ימני) ובחר כלים > אפשרויות‪.‬‬ ‫מצורף ישירות מתוך יישום אחר בטלפון‬
‫בחר בלשונית הודעות ובטל את הסימון‬ ‫החכם; ראה שליחת הודעות דוא"ל מתוך‬
‫של השדה שמור עותקים של פריטים‬ ‫יישומים אחרים‪.‬‬
‫שנשלחו בתיקייה הודעות שנשלחו‪.‬‬
‫‪( 9‬אופציונלי) לחץ על תפריט (לחצן‬
‫קבלת הודעות דוא"ל‬ ‫מתוכנת ימני) ובצע אחת מהפעולות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫אופן קבלת הודעות תלוי בסוג החשבון שבו‬
‫אתה משתמש ובשיטת הסינכרון‪:‬‬ ‫• בחר בדוק איות‪ .‬בסיום בדיקת‬
‫‪.‬‬ ‫האיות לחץ על ‪OK‬‬
‫• אם אתה מסנכרן באופן אלחוטי‬
‫באמצעות ‪ ,Exchange Server‬הודעות‬ ‫• בחר אפשרויות הודעה‪ .‬בחר‬
‫דוא"ל חדשות נשלחות אל הטלפון‬ ‫ברשימה עדיפות‪ ,‬בחר הגדרת‬
‫שלך כשהן מופיעות בשרת‪ ,‬לפי לוח‬ ‫עדיפות עבור ההודעה ולחץ על ‪OK‬‬
‫הזמנים שהגדרת (ראה הגדרת תזמון‬ ‫‪.‬‬
‫הסינכרון)‪ ,‬או כשאתה יוזם סינכרון‬
‫בצורה ידנית (ראה הפעלת סינכרון‬ ‫טיפ אפשר להשתמש במסך אפשרויות‬
‫אלחוטי בצורה ידנית)‪.‬‬ ‫הודעה כדי לבחור שפה עבור ההודעה‪.‬‬
‫עבור סוגים מסוימים של חשבונות דוא"ל‬
‫אפשר גם להגדיר רמת אבטחה ורמת‬
‫הרשאה‪.‬‬

‫‪ 10‬לחץ על שלח (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬


‫‪117‬‬ ‫שליחה וקבלה של הודעות‬
‫ךלש ינורטקלאה ראודה‬ ‫‪6‬‬

‫ • עבור כל הסוגים האחרים של חשבונות‪,‬‬

‫פרק‬
‫טיפ אם אתה מסנכרן דוא"ל באמצעות‬
‫כולל חשבונות ‪ ISP‬וחשבונות שאתה‬ ‫‪ Microsoft Exchange Server 2003‬או‬
‫ניגש אליהם באמצעות חיבור לשרת‬ ‫‪ ,2007‬אתה יכול לסנכרן הודעות בתיקיות‬
‫‪( VPN‬בדרך כלל חשבון של מקום‬ ‫משנה שאתה יוצר‪ .‬בתיבת הדואר הנכנס‬
‫העבודה; ראה חיבור ל‪ ,)VPN-‬שליפה‬ ‫לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר‬
‫הודעה תלויה באפשרות שבחרת מתוך‬ ‫כלים > נהל תיקיות‪ .‬ליד תיקיות שמכילות‬
‫הרשימה של שליחה‪/‬קבלה אוטומטית‬ ‫תת‪-‬תיקיות שמופיע סימן ‪ .+‬בחר בסימן‬
‫במהלך הגדרת החשבון (ראה הגדרת‬ ‫זה כדי להציג את תת‪-‬התיקיות‪ .‬סמן את‬
‫חשבון ‪ POP/IMAP‬ביישום העברת‬ ‫השדה שמשמאל לכל תת‪-‬תיקייה שאתה‬
‫רוצה לסנכרן‪.‬‬
‫ההודעות‪ :‬ספקי דוא"ל נפוצים או הגדרת‬
‫חשבון ‪ POP/IMAP‬ביישום העברת‬ ‫טיפ אם אתה מסנכרן דוא"ל באמצעות‬
‫ההודעות‪ :‬ספקי דוא"ל אחרים)‪ ,‬כפי‬ ‫‪ Microsoft Exchange Server 2007‬ואתה‬
‫שמתואר להלן‪:‬‬ ‫מקבל הודעה שמכילה קישור למסמך‬
‫ב‪ SharePoint-‬או בשרת קבצים פנימי‪,‬‬
‫ אם קבעת מרווח זמן‪ :‬הטלפון בודק‬ ‫אתה יכול להציג את המסמך על ידי‬
‫אוטומטית אם יש הודעות חדשות ומוריד‬ ‫בחירה בקישור‪.‬‬
‫אותן‪ ,‬לפי מרווח הזמן שקבעת‪.‬‬
‫ אם בחרת באפשרות ידנית‪:‬‬ ‫• אם אתה משתמש בתוכנת סינכרון‬
‫בצע את הפעולות הבאות כדי לשלוח‬ ‫שולחנית כדי לסנכרן את הטלפון‬
‫ולקבל הודעות‪:‬‬ ‫שלך עם המחשב‪ ,‬הודעות ב‪Outlook-‬‬
‫שנמצאות במחשב מועברות אל הטלפון‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על העברת הודעות‬
‫כשאתה מחבר את הטלפון למחשב‬
‫‪ 2‬בחר בחשבון שעבורו ברצונך לשלוח‬ ‫(ראה הגדרת המחשב לסינכרון)‪.‬‬
‫ולקבל הודעות‪.‬‬
‫‪ 3‬לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬
‫ובחר שלח‪/‬קבל כדי לסנכרן את הטלפון‬
‫עם שרת הדואר‪.‬‬

‫שליחה וקבלה של הודעות‬ ‫‪118‬‬


‫‪6‬‬
‫פרק‬ ‫ךלש ינורטקלאה ראודה‬

‫הידעת? אפשר לקבל ולפתוח קבצים‬ ‫טיפ הודעות שירדו בחלקן מופיעות‬
‫מצורפים במספר פורמטים שונים‪ ,‬כולל‬ ‫ברשימת ההודעות עם סמל של מעטפה‬
‫‪ .PDF‬פתח קבצי ‪ PDF‬באמצעות‬ ‫חלקית משמאל לנושא‪ .‬כדי להציג את‬
‫‪ Adobe Reader LE‬בטלפון‬ ‫ההודעה השלמה לחץ על תפריט (לחצן‬
‫(ראה ‪.)Adobe® Reader® LE‬‬ ‫מתוכנת ימני) ובחר הורד הודעה‪ ,‬או פתח‬
‫טיפ כדי לשמור קבצים מצורפים בכרטיס‬ ‫את ההודעה ובחר קבל את שאר חלקי‬
‫הרחבה הכנס את הכרטיס לחריץ של‬ ‫ההודעה‪ .‬ההודעה המלאה תרד בפעם‬
‫כרטיס ההרחבה בטלפון‪ ,‬לחץ על תפריט‬ ‫הבאה שתוריד הודעות‪ ,‬בצורה ידנית או‬
‫(לחצן מתוכנת ימני) ובחר כלים >‬ ‫אוטומטית‪.‬‬
‫אפשרויות‪ .‬בחר אחסון וסמן את השדה‬ ‫הידעת? אפשר להציג הודעות‬
‫כשאפשר‪ ,‬השתמש בכרטיס אחסון זה‬ ‫שנשלחו כ‪ HTML-‬כשעיצוב ה‪HTML-‬‬
‫לשמירת קבצים מצורפים‪.‬‬ ‫נשמר בשלמותו‪.‬‬

‫אם אתה מבצע סינכרון באמצעות‬ ‫פתיחת קבצים מצורפים‬


‫‪ Outlook‬במחשב‪ ,‬ואתה רוצה להוריד‬ ‫ליד הודעות שלא נקראו שמכילות קבצים‬
‫קבצים מצורפים באופן אוטומטי‪ ,‬בצע את‬ ‫עבור הודעות‬ ‫מצורפים מופיע הסמל‬
‫הפעולות הבאות‪:‬‬ ‫עבור הודעות‬ ‫שירדו בחלקן והסמל‬
‫ובחר תוכניות‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על התחל‬ ‫שירדו במלואן‪ .‬כדי לפתוח קובץ מצורף‬
‫‪ 2‬בחר ‪. ActiveSync‬‬ ‫בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪ 3‬לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬ ‫עבור הודעות שירדו במלואן‪ :‬פתח את‬
‫ובחר אפשרויות‪.‬‬ ‫ההודעה ובחר בשם הקובץ המצורף‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר דוא"ל ואחר כך הגדרות‪.‬‬ ‫עבור הודעות שירדו בחלקן‪ :‬פתח‬
‫‪ 5‬סמן את השדה כלול קבצים מצורפים‪.‬‬ ‫את ההודעה ובחר קבל את שאר חלקי‬
‫ההודעה‪ .‬אחרי שההודעה יורדת‬
‫במלואה בחר בשם הקובץ המצורף כדי‬
‫לפתוח אותו‪.‬‬

‫‪119‬‬ ‫שליחה וקבלה של הודעות‬


‫ךלש ינורטקלאה ראודה‬ ‫‪6‬‬

‫‪ 5‬לחץ על הבא פעמיים ובחר באפשרות‬ ‫‪( 6‬אופציונלי) כדי להוריד אוטומטית‬

‫פרק‬
‫קבל עותק מלא של הודעות וגם בזמן‬ ‫קבצים מצורפים עד לגודל מסוים‬
‫קבלת הודעות מלאות קבל קבצים‬ ‫בלבד‪ ,‬סמן את השדה רק אם קטן‬
‫מצורפים‪ ,‬או באפשרות הודעה שלמה‪,‬‬ ‫מ‪ -‬והזן את הגודל המקסימלי של קובץ‬
‫בהתאם לאפשרויות שמופיעות‪.‬‬ ‫מצורף‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 7‬לחץ על ‪OK‬‬
‫הידעת? אי אפשר לקבל תמונות‬
‫ואובייקטים מוטבעים כקבצים מצורפים‪,‬‬
‫כדי להוריד אוטומטית קבצים מצורפים‬
‫אלא אם כן יש לך חשבון ‪ IMAP4‬שהתכונה‬ ‫מחשבון דוא"ל ‪( IMAP4‬בדרך כלל חשבון‬
‫‪ TNEF‬שלו מושבתת‪ .‬שים לב שיש‬ ‫‪ )ISP‬או מחשבון שהגישה אליו היא‬
‫להפעיל את התכונה ‪ TNEF‬כדי לקבל‬ ‫באמצעות חיבור לשרת ‪( VPN‬בדרך כלל‬
‫בקשות של פגישות‪.‬‬ ‫חשבון של מקום העבודה; ראה חיבור‬
‫ל‪ ,)VPN-‬בצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪.‬‬ ‫לחץ על העברת הודעות‬ ‫‪1‬‬
‫ ‬
‫עבודה עם‬ ‫בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬ ‫‪ 2‬‬
‫הודעות דואר‬ ‫אם מופיעה רשימת החשבונות‪ :‬לחץ‬ ‫ ‬
‫על תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר‬
‫אפשרויות‪.‬‬
‫הוספת איש קשר מהודעת דוא"ל‬
‫אפשר להוסיף שם או כתובת דוא"ל של‬ ‫אם מופיעה רשימת החשבונות עבור‬ ‫ ‬
‫איש קשר אל רשימת אנשי הקשר ישירות‬ ‫חשבון מסוים‪ :‬לחץ על תפריט (לחצן‬
‫מהשדות אל‪ ,‬עותק או עותק סמוי של‬ ‫מתוכנת ימני) ובחר כלים > אפשרויות‪.‬‬
‫הודעת דוא"ל‪ .‬אתה יכול לבחור את השם‬ ‫בלשונית חשבונות בחר את שם חשבון‬ ‫‪ 3‬‬
‫או הכתובת מהודעה יוצאת או נכנסת‪,‬‬ ‫ה‪.IMAP4-‬‬
‫וליצור איש קשר חדש או להוסיף את‬ ‫לחץ על הבא (לחצן מתוכנת ימני) עד‬ ‫‪ 4‬‬
‫הנתונים לאיש קשר קיים‪.‬‬ ‫שתגיע לנתוני השרת ובחר אפשרויות‪.‬‬

‫עבודה עם הודעות דואר‬ ‫‪120‬‬


‫‪6‬‬ ‫ךלש ינורטקלאה ראודה‬

‫כשהודעה פתוחה‪ ,‬סמן את השם או‬ ‫‪ 1‬‬


‫פרק‬

‫הידעת? כשאתה מזין או עורך מספר‬


‫טלפון של איש קשר מהודעה‪ ,‬אתה יכול‬ ‫הכתובת של איש קשר שאתה רוצה‬
‫להוסיף השהייה של שתי שניות‪ ,‬אחת‬ ‫להוסיף‪.‬‬
‫או יותר‪ ,‬על ידי לחיצה על תפריט (לחצן‬ ‫לחץ על אמצע ‪.‬‬ ‫‪2‬‬
‫ ‬
‫מתוכנת ימני) ובחירה באפשרות הוסף‬
‫לחץ על שמור (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬ ‫‪ 3‬‬
‫השהייה‪ .‬אפשר גם להוסיף השהייה אין‪-‬‬
‫סופית שמאפשרת לך להגיב להוראות חיוג‬ ‫בחר <איש קשר חדש> כדי ליצור‬ ‫‪ 4‬‬
‫על ידי לחיצה על תפריט (לחצן מתוכנת‬ ‫רשומה של איש קשר חדש עבור השם‬
‫ימני) ובחירה באפשרות הוסף המתנה‪.‬‬ ‫או הכתובת‪ ,‬או בחר באיש קשר קיים‬
‫כדי להוסיף אליו את השם או הכתובת‪.‬‬
‫הוספת ספר טלפונים מקוון‬
‫שרתי דואר רבים‪ ,‬כולל שרתים שמפעילים‬
‫‪ ,Microsoft Exchange Server‬יכולים לאמת‬
‫שמות באמצעות ספר טלפונים מקוון‪,‬‬
‫שנקרא גם שירות ספריות או רשימת‬
‫כתובות גלובלית (‪ .)GAL‬אחרי שאתה‬
‫יוצר ומפעיל חשבון דוא"ל‪ ,‬יישום העברת‬
‫ההודעות בודק את רשימת אנשי הקשר‬
‫שלך ואת שירות הספריות כדי לאמת‬
‫שמות שאתה מזין לשדות אל‪ ,‬עותק או‬
‫עותק סמוי‪.‬‬ ‫‪ 5‬הזן או ערוך את הנתונים של‬
‫איש הקשר‪.‬‬
‫לפני שתתחיל בצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫• בדוק עם מנהל המערכת שלך את‬ ‫‪ 6‬לחץ על שמור (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫השם של שירות הספריות ושל השרת‪,‬‬
‫ואם נדרש אימות לצורך גישה לספר‬
‫הטלפונים המקוון‪.‬‬

‫עבודה עם הודעות דואר ‪121‬‬


‫ךלש ינורטקלאה ראודה‬ ‫‪6‬‬

‫‪( 8‬אופציונלי) סמן את השדה בדוק שמות‬ ‫• אם החברה שבה אתה עובד‬

‫פרק‬
‫מול השרת כדי להפעיל את שירות‬ ‫משתמשת ב‪Exchange Server 2007-‬‬
‫הספריות הזה‪.‬‬ ‫או ב‪ Exchange Server 2003-‬עם‬
‫‪ 9‬בחר ‪.OK‬‬ ‫שדרוג של ‪ ,Service Pack 2‬אתה צריך‬
‫קודם כל לבצע סינכרון עם השרת כדי‬
‫לאפשר לרשימת כתובות גלובלית לאתר‬
‫טיפ כדי למחוק שירות ספריות סמן אותו‪,‬‬
‫איש קשר‪.‬‬
‫לחץ על אמצע בלחצן הניווט‪ ,‬החזק אותו‬
‫ובחר מחק‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫לחץ על העברת הודעות‬ ‫‪1‬‬
‫ ‬
‫בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬ ‫‪ 2‬‬
‫עבודה עם ספר טלפונים מקוון‬ ‫אם מופיעה רשימת החשבונות‪ :‬לחץ‬ ‫ ‬
‫אפשר לגשת אל נתונים של אנשי קשר‪,‬‬ ‫על תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר‬
‫כמו כתובת דוא"ל או מספר טלפון‪ ,‬מספר‬ ‫אפשרויות‪.‬‬
‫הטלפונים המקוון של הארגון או מרשימת‬ ‫אם מופיעה רשימת החשבונות עבור‬ ‫ ‬
‫כתובות גלובלית‪ .‬כדי לגשת אל רשימת‬ ‫חשבון מסוים‪ :‬לחץ על תפריט (לחצן‬
‫כתובות גלובלית עליך לוודא שאתה‬ ‫מתוכנת ימני) ובחר כלים > אפשרויות‪.‬‬
‫ניגש דרך ‪ Exchange Server 2007‬או‬
‫‪ Exchange Server 2003‬עם שדרוג של‬ ‫בחר בלשונית כתובות‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫ ‬
‫‪ .Service Pack 2‬תכונה זו יעילה רק אם‬ ‫בחר את ספר הטלפונים שבו אתה‬ ‫‪ 4‬‬
‫אתה יודע את השם המדויק כפי שהוא‬ ‫רוצה לבדוק כתובות דוא"ל ובחר הוסף‪.‬‬
‫מופיע בספריה‪.‬‬ ‫הזן את השם של שירות הספריות‪.‬‬ ‫‪5‬‬
‫ ‬
‫הזן את שם השרת‪.‬‬ ‫‪ 6‬‬
‫הידעת? אתה יכול להשתמש ברשימת‬ ‫אם השרת דורש אימות‪ ,‬סמן את‬ ‫‪ 7‬‬
‫כתובות גלובלית כדי לאתר איש קשר‪.‬‬ ‫השדה והזן את שם המשתמש‬
‫באנשי הקשר לחץ על תפריט (לחצן‬
‫והסיסמה שלך‪.‬‬
‫מתוכנת ימני) ובחר ספריית החברה‪.‬‬
‫כשאתה שולח בקשה לפגישה בחר‬
‫משתתפים‪ ,‬לחץ על תפריט (לחצן‬
‫מתוכנת ימני) ובחר ספריית החברה‪.‬‬

‫עבודה עם הודעות דואר‬ ‫‪122‬‬


‫‪6‬‬ ‫ךלש ינורטקלאה ראודה‬

‫‪.‬‬ ‫לחץ על העברת הודעות‬ ‫‪1‬‬


‫ ‬ ‫לפני שתתחיל הוסף לטלפון החכם גישה‬
‫פרק‬

‫בחר את החשבון שמכיל את ההודעה‬ ‫‪ 2‬‬ ‫אל ספר טלפונים מקוון (ראה הוספת ספר‬
‫שברצונך לאתר‪.‬‬ ‫טלפונים מקוון)‪.‬‬
‫התחל להקליד את המילה או המשפט‬ ‫‪ 3‬‬ ‫בהודעה חדשה בחר את השדה אל‪.‬‬ ‫‪1‬‬
‫ ‬
‫שאתה רוצה לאתר‪ .‬אלה יכולים‬
‫לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬ ‫‪ 2‬‬
‫להופיע בכל אחד משדות הכתובת או‬
‫ובחר הוסף נמען‪.‬‬
‫הנושא‪ .‬הרשימה מציגה שינויים כדי‬
‫להראות רק את ההודעות שמכילות את‬ ‫לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬ ‫‪ 3‬‬
‫האותיות שהזנת‪.‬‬ ‫ובחר ספריית החברה‪.‬‬
‫המשך להזין אותיות כדי לצמצם‬ ‫‪ 4‬‬ ‫הזן את שם איש הקשר כפי שהוא‬ ‫‪ 4‬‬
‫את מה שמופיע‪ ,‬עד שההודעה‬ ‫מופיע בספרייה ולחץ על אתר (לחצן‬
‫הרצויה מופיעה‪.‬‬ ‫מתוכנת שמאלי)‪ .‬עליך לאיית את השם‬
‫בחר את ההודעה כדי לפתוח אותה‪.‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫בצורה נכונה‪.‬‬

‫הידעת? אם אתה מסנכרן עם‬ ‫כשאתה מבצע סינכרון עם ‪Outlook‬‬ ‫טיפ‬


‫‪ ,Microsoft Outlook 2007‬אתה יכול גם‬ ‫במחשב‪ ,‬השבת את ספר הטלפונים‬
‫לאתר הודעות שמאוחסנות בשרת הדואר‪.‬‬ ‫המקוון כדי להימנע משגיאות‪ .‬לחץ על‬
‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר כלים‬
‫> אפשרויות‪ .‬בחר כתובת‪ ,‬בחר בכל‬
‫שליחת מענה להודעה‬ ‫ספרי הטלפון המקוונים ובטל את הסימון‬
‫‪ 1‬פתח את ההודעה שאתה רוצה‬ ‫של השדה בדוק שמות מול שרת זה‪.‬‬
‫לענות לה‪.‬‬ ‫זכור להפעיל שוב את האפשרות כשאתה‬
‫מסנכרן חשבונות דוא"ל אחרים‪.‬‬
‫‪ 2‬לחץ על השב (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫‪ 3‬הזן את הטקסט שברצונך להוסיף‪.‬‬ ‫איתור הודעות‬
‫‪( 4‬אופציונלי) בחר ערוך הודעת שולח‬ ‫אפשר לאתר הודעות שמכילות מילה או‬
‫כדי לערוך את ההודעה המקורית‬ ‫משפט מסוימים‪ .‬תכונת האיתור מאתרת‬
‫שאתה כולל במענה שלך‪.‬‬ ‫שמות‪ ,‬כתובות דוא"ל ושורות נושא‪.‬‬
‫‪ 5‬לחץ על שלח (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫עבודה עם הודעות דואר ‪123‬‬
‫ךלש ינורטקלאה ראודה‬ ‫‪6‬‬

‫כדי למחוק הודעה שאתה קורא‪:‬‬

‫פרק‬
‫הידעת? אם אתה עונה להודעה‬
‫• לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬ ‫שנשלחה כ‪ ,HTML-‬התשובה נשלחת אף‬
‫ובחר מחק‪.‬‬ ‫היא כ‪.HTML-‬‬
‫טיפ כדי לענות לשולח ולכל שאר‬
‫כדי למחוק הודעות מרשימת ההודעות‪:‬‬ ‫המכותבים פתח את ההודעה‪ ,‬לחץ על‬
‫‪ 1‬סמן את ההודעות שאתה רוצה למחוק‪.‬‬ ‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר השב >‬
‫כדי לסמן מספר הודעות רצופות הקש‬ ‫השב לכולם‪.‬‬
‫עם עט המגע וגרור אותו על ההודעות‬
‫שברשימה‪.‬‬ ‫העברת הודעה‬
‫‪ 2‬לחץ על מחק (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬ ‫‪ 1‬פתח את ההודעה שאתה רוצה‬
‫‪ 3‬בחר כן כדי לאשר את המחיקה‪.‬‬ ‫לענות לה‪.‬‬
‫כדי למחוק את כל ההודעות בבת אחת‪:‬‬ ‫‪ 2‬לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬
‫‪ 1‬לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬ ‫ובחר‬
‫ובחר כלים > נקה את "[שם חשבון]"‪.‬‬ ‫השב > העברה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר כן כדי לאשר את המחיקה‪.‬‬ ‫‪ 3‬הכנס כתובת‪ ,‬ואם ברצונך להוסיף‬
‫טקסט‪ ,‬הזן את הטקסט‪.‬‬
‫הודעות שמחקת עוברות לתיקייה של‬
‫פריטים שנמחקו‪ .‬כדי להסיר את הפריטים‬ ‫‪( 4‬אופציונלי) בחר ערוך הודעת שולח‬
‫לגמרי לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬ ‫כדי לערוך את הטקסט של ההודעה‬
‫ובחר כלים > רוקן פריטים שנמחקו‪.‬‬ ‫המקורית שאתה כולל בתשובה שלך‪.‬‬
‫‪ 5‬לחץ על שלח (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫מיון ההודעות‬
‫אפשר למיין את ההודעות בכל תיקייה‪.‬‬ ‫מחיקת הודעות‬
‫‪ 1‬עבור אל תיבת הדואר הנכנס או לכל‬ ‫אפשר למחוק הודעה שאתה קורא או‬
‫תיקייה שאתה רוצה למיין‪.‬‬ ‫למחוק הודעה אחת או יותר מרשימת‬
‫ההודעות‪.‬‬

‫עבודה עם הודעות דואר‬ ‫‪124‬‬


‫‪6‬‬ ‫ךלש ינורטקלאה ראודה‬

‫‪ 2‬לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬


‫פרק‬

‫לחץ‬
‫והחזק‪ ...‬כדי‪...‬‬ ‫ובחר כלים > מיין לפי‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר סוג הודעה‪ ,‬מאת (שולח)‪,‬‬
‫למחוק הודעה‬ ‫‪D‬‬ ‫התקבלה (תאריך שהתקבלה)‬
‫להוריד במלואה הודעה שירדה‬ ‫‪L‬‬ ‫או נושא‪.‬‬
‫רק בחלקה‬
‫שימוש בקיצורי דרך של דוא"ל‬
‫לסנכרן את הטלפון עם השרת‬ ‫‪S‬‬ ‫אפשר לבצע משימות שכיחות שקשורות‬
‫כדי לקבל הודעות ולשלוח‬ ‫לדוא"ל על ידי לחיצה על מקשים מסוימים‬
‫הודעות חדשות‬ ‫בלוח המקשים‪ .‬סמן או פתח את ההודעה‬
‫הרצויה ואחר כך לחץ והחזק את המקשים‬
‫הוספת חתימה להודעות יוצאות‬ ‫הבאים‪:‬‬
‫אפשר להשתמש בחתימה שונה בכל‬ ‫לחץ‬
‫חשבון דוא"ל‪.‬‬ ‫והחזק‪ ...‬כדי‪...‬‬
‫לראות את כל קיצורי הדרך‬ ‫‪H‬‬
‫הידעת? ברירת המחדל של חתימה‬ ‫של הדוא"ל‬
‫עבור כל החשבונות היא "נשלח מהטלפון‬
‫החכם של ‪."Treo‬‬ ‫לענות לשולח ההודעה ולכל‬ ‫‪A‬‬
‫שאר המכותבים‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על העברת הודעות‬ ‫ ‬ ‫לענות לשולח בלבד‬ ‫‪R‬‬
‫‪ 2‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬ ‫לסמן הודעה‪ :‬נקראה או לא‬ ‫‪K‬‬
‫ אם מופיעה רשימת החשבונות‪ :‬לחץ‬ ‫נקראה‬
‫על תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר‬ ‫לסמן הודעה לצורך המשך‬ ‫‪F‬‬
‫אפשרויות‪.‬‬ ‫מעקב‬
‫ אם מופיעה רשימת החשבונות עבור‬
‫להעביר הודעה בין תיקיות‬ ‫‪M‬‬
‫חשבון מסוים‪ :‬לחץ על תפריט (לחצן‬
‫מתוכנת ימני) ובחר כלים > אפשרויות‪.‬‬ ‫לשלוח הודעה למישהו אחר‬ ‫‪O‬‬

‫עבודה עם הודעות דואר ‪125‬‬


‫ךלש ינורטקלאה ראודה‬ ‫‪6‬‬

‫‪ 7‬סמן את הטקסט בתיבה שבחלק‬ ‫‪ 3‬בלשונית חשבונות בחר חתימות‪.‬‬

‫פרק‬
‫התחתון של המסך והזן את הטקסט‬ ‫‪ 4‬בחר את החשבון שעבורו ברצונך‬
‫של החתימה שבו אתה רוצה‬ ‫ליצור חתימה‪.‬‬
‫להשתמש‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 8‬לחץ על ‪OK‬‬

‫התאמה אישית של‬


‫הגדרות הדואר‬
‫כשאתה מתאים אישית הגדרות עבור‬
‫חשבון דוא"ל‪ ,‬האפשרויות שאתה בוחר‬
‫חלות על חשבון זה בלבד‪.‬‬ ‫‪ 5‬סמן את השדה השתמש בחתימה‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על העברת הודעות‬ ‫עבור חשבון זה כדי להוסיף חתימה זו‬
‫‪ 2‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬ ‫להודעות חדשות שאתה יוצר בחשבון‬
‫זה‪.‬‬
‫ אם מופיעה רשימת החשבונות‪ :‬לחץ‬
‫על תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר‬ ‫‪( 6‬אופציונלי) סמן את השדה השתמש‬
‫אפשרויות‪.‬‬ ‫בעת שליחת תשובה והעברה כדי‬
‫להוסיף חתימה זו להודעות חדשות‬
‫ אם מופיעה רשימת החשבונות עבור‬
‫שאתה עונה עליהן או מעביר הלאה‬
‫חשבון מסוים‪ :‬לחץ על תפריט (לחצן‬
‫בחשבון זה‪.‬‬
‫מתוכנת ימני) ובחר כלים > אפשרויות‪.‬‬

‫התאמה אישית של הגדרות הדואר‬ ‫‪126‬‬


‫‪6‬‬ ‫ךלש ינורטקלאה ראודה‬

‫‪ 3‬בלשונית חשבונות סמן את החשבון‬


‫פרק‬

‫טיפ אם השדה הצג את בורר החשבונות‬


‫בעת פתיחת הודעות אינו מסומן‪ ,‬לחץ‬ ‫הרצוי והגדר את האפשרויות הבאות‪:‬‬
‫על ימין או על שמאל בלחצן הניווט‪ ,‬אחרי‬
‫שתפתח את יישום העברת ההודעות‪ ,‬כדי‬
‫לעבור בין החשבונות‪.‬‬

‫‪ 4‬בחר בלשונית הודעה והגדר כל אחת‬


‫מהאפשרויות הבאות‪:‬‬

‫ ‬
‫אבטחה‪ :‬הגדר אם ברצונך לקבל‬ ‫ ‬
‫הודעת התראה לפני שאתה פותח‬
‫קישור לכתובת אתר או לקובץ שלא‬
‫נמצאים בטלפון החכם‪.‬‬
‫הצג את בורר החשבונות בעת פתיחת‬ ‫ ‬
‫הודעות‪ :‬הגדר אם תופיע רשימה של‬
‫בעת מתן תשובה לדואר אלקטרוני‪,‬‬ ‫ ‬ ‫חשבונות הדוא"ל שלך כשאתה פותח‬
‫כלול את גוף ההודעה‪ :‬הגדר אם גוף‬ ‫את היישום של העברת הודעות‪ ,‬כך‬
‫ההודעה שקבלת יופיע במענה שלך‬ ‫שתוכל לבחור את החשבון הרצוי‪.‬‬
‫להודעה‪.‬‬ ‫אם השדה אינו מסומן‪ ,‬יישום העברת‬
‫שמור עותקים של פריטים שנשלחו‬ ‫ההודעות ייפתח עבור החשבון האחרון ‬
‫בתיקייה 'פריטים שנשלחו'‪ :‬הגדר אם‬ ‫שבו השתמשת‪.‬‬
‫הודעות שאתה שולח יאוחסנו בתיקיית‬
‫פריטים שנשלחו‪.‬‬

‫התאמה אישית של הגדרות הדואר ‪127‬‬


‫ךלש ינורטקלאה ראודה‬ ‫‪6‬‬

‫ אמת שמות באמצעות פנקסי כתובות‬ ‫ הצג אזהרה בעת מחיקת הודעות‬

‫פרק‬
‫אלו‪ :‬הגדר באלו שירותי ספריות אתה‬ ‫ברשימת ההודעות‪ :‬הגדר אם תופיע‬
‫רוצה לבדוק את כתובות הדוא"ל‪.‬‬ ‫הודעת אישור כשאתה מוחק הודעה‬
‫ הוספה‪ :‬מאפשר לך להוסיף שירותי‬ ‫אחת או יותר מרשימת ההודעות‪.‬‬
‫ספריות לרשימה של ספרי הטלפון‬ ‫ לאחר מחיקה או העברה של הודעה‪:‬‬
‫המקוונים‪.‬‬ ‫הגדר אם אחרי מחיקה או העברה של‬
‫‪ 6‬בחר בלשונית אחסון והגדר את‬ ‫ ‬ ‫הודעת דוא"ל אתה רוצה לראות‪ :‬את‬
‫האפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫תיבת הדואר הנכנס של החשבון או את‬
‫ההודעה הבאה‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר בלשונית כתובת והגדר את‬ ‫ ‬
‫האפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ ברשימת אנשי הקשר‪ ,‬קבל כתובות‬
‫דואר‪ :‬הגדר אם אתה רוצה לסמן אנשי‬
‫קשר בנוסף לשירותי ספרייה עבור‬
‫כתובות דוא"ל‪.‬‬

‫ ‬
‫אחסן קבצים מצורפים בכרטיס‬
‫אחסון‪ :‬הגדר אם אתה רוצה לשמור‬
‫אוטומטית קבצים מצורפים בכרטיס‬
‫הרחבה (נמכר בנפרד)‪ .‬אתה צריך‬
‫להכניס כרטיס לחריץ של כרטיס‬
‫הרחבה בטלפון החכם כדי שתוכל‬
‫לבחור באפשרות זו‪.‬‬ ‫ ‬

‫התאמה אישית של הגדרות הדואר‬ ‫‪128‬‬


‫‪6‬‬ ‫ךלש ינורטקלאה ראודה‬

‫‪ 2‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬ ‫ ‬ ‫רוקן פריטים שנמחקו‪ :‬בחר מייד כדי‬ ‫ ‬
‫פרק‬

‫ אם מופיעה רשימת החשבונות‪:‬‬ ‫שתיקיית פריטים שנמחקו תתרוקן בכל‬


‫לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬ ‫פעם שאתה מוחק הודעה‪ .‬בחר בזמן‬
‫ובחר אפשרויות‪.‬‬ ‫חיבור‪/‬ניתוק כדי שהתיקייה תתרוקן‬
‫בכל פעם שאתה פותח את יישום‬
‫ אם מופיעה רשימת החשבונות עבור‬
‫העברת ההודעות או יוצא ממנו‪ .‬בחר‬
‫חשבון מסוים‪ :‬לחץ על תפריט (לחצן‬
‫ידנית כדי לרוקן את התיקייה ידנית‪.‬‬
‫מתוכנת ימני) ובחר כלים > אפשרויות‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר בחשבון ‪ Outlook‬שלך‪.‬‬
‫טיפ אם אתה בוחר לרוקן ידנית את‬
‫תיקיית פריטים שנמחקו‪ ,‬אתה מוחק‬
‫טיפ אם אתה בוחר את שם החשבון ושום‬ ‫הודעות מהתיקייה באותה צורה שבה‬
‫דבר לא קורה‪ ,‬יישום העברת ההודעות‬ ‫אתה מוחק הודעות אחרות (ראה‬
‫מבצע כעת סינכרון הודעות עבור חשבון‬ ‫מחיקת הודעות)‪.‬‬
‫זה‪ .‬המתן עד שהסינכרון מפסיק ובחר שוב‬
‫את שם החשבון‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 7‬לחץ על ‪OK‬‬

‫‪ 4‬בחר אחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫שינוי הגדרות הורדת דוא"ל‪:‬‬


‫חשבונות ‪Outlook‬‬
‫אתה יכול להתאים אישית את אפשרויות‬
‫ההורדה עבור חשבון דוא"ל של ‪Outlook‬‬
‫שאתה מסנכרן עם המחשב שלך או‬
‫באמצעות שרת ‪.Exchange‬‬
‫הערה כדי לשנות אפשרויות עבור סוגים‬
‫אחרים של חשבונות דוא"ל ראה שינוי‬
‫הגדרות הורדת דוא"ל‪ :‬חשבונות‬
‫ ‬ ‫דוא"ל אחרים‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על העברת הודעות‬

‫התאמה אישית של הגדרות הדואר ‪129‬‬


‫ךלש ינורטקלאה ראודה‬ ‫‪6‬‬

‫‪( 5‬אופציונלי) בחר מתקדם ובחר באחת‬ ‫הורד הסטוריה‪ :‬מגדיר את מספר‬ ‫ ‬

‫פרק‬
‫מהאפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫הימים שעבורם יבוצע איחזור דוא"ל‬
‫בכל סינכרון אוטומטי או ידני‪.‬‬
‫תבנית הודעה‪ :‬מגדיר את הפורמט‬ ‫ ‬
‫לשליחה ולקבלת הודעות‪ .‬אם אתה‬
‫בוחר ‪ ,HTML‬הודעות שיישלחו אליך‬
‫כ‪ HTML-‬יתקבלו ללא שינוי‪ .‬אם‬
‫אתה בוחר ‪ ,Plain Text‬כל ההודעות‬
‫מתקבלות כטקסט פשוט‪.‬‬
‫מגבלת נפח הורדה‪ :‬מגדיר את גודל‬ ‫ ‬
‫ההודעה הנכנסת שתרד אוטומטית‪.‬‬
‫ ‬ ‫עבור כל ההודעות שגדולות מערך זה‪,‬‬
‫הצפן את כל הודעות הדואר היוצאות‪:‬‬ ‫תצטרך להוריד ידנית את שאר חלקי‬
‫מגדיר אם יש להצפין הודעות יוצאות‬ ‫ההודעה‪ .‬בחירה במגבלה גדולה יותר‬
‫לצורך הגברת האבטחה‪ .‬הצפנה עוזרת‬ ‫פירושה שמספר גדול יותר מההודעות‬
‫למנוע ציתותים‪ ,‬שיכולים להיות כאשר‬ ‫ירדו במלואן‪ ,‬אבל איחזור ההודעות‬
‫מישהו פורץ לחשבון שלך וקורא את‬ ‫ייקח זמן רב יותר‪ .‬אתה יכול גם לבחור‬
‫ההודעות שלך‪.‬‬ ‫להוריד רק כותרות של הודעות‪ ,‬בלי‬
‫חתום על כל הודעות הדואר היוצאות‪:‬‬ ‫ ‬ ‫קשר לגודלן‪.‬‬
‫מגדיר אם יש להוסיף חתימה דיגיטלית‬ ‫כולל קבצים מצורפים‪ :‬מגדיר אם‬ ‫ ‬
‫להודעות כאמצעי אבטחה נוסף‪.‬‬ ‫להוריד קבצים מצורפים יחד עם‬
‫חתימה עוזרת למנוע התחזות ופגיעה‬ ‫ההודעה‪.‬‬
‫בדוא"ל‪.‬‬
‫רק אם קטנים מ‪ :‬מגדיר את הגודל‬ ‫ ‬
‫המקסימלי של קבצים מצורפים‬
‫שאפשר להוריד‪ .‬אם קובץ מצורף הוא‬
‫מעל לגודל המקסימלי‪ ,‬תצטרך להוריד‬
‫אותו ידנית (ראה פתיחת קבצים‬
‫מצורפים)‪.‬‬

‫התאמה אישית של הגדרות הדואר‬ ‫‪130‬‬


‫‪6‬‬ ‫ךלש ינורטקלאה ראודה‬

‫ אם מופיעה רשימת החשבונות עבור‬ ‫ בחר אישורים‪ :‬מגדיר את האישור שבו‬


‫פרק‬

‫חשבון מסוים‪ :‬לחץ על תפריט (לחצן‬ ‫יש להשתמש כחתימה דיגיטלית‪.‬‬


‫מתוכנת ימני) ובחר כלים > אפשרויות‪.‬‬ ‫ כתובות הדואר האלקטרוני שלי‪:‬‬
‫‪ 3‬בחר את חשבון הדוא"ל הרצוי‪.‬‬
‫ ‬ ‫מגדיר את הכתובות שעליהן יש להחיל‬
‫את אמצעי האבטחה‪.‬‬
‫טיפ אם אתה בוחר את שם החשבון ושום‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 6‬לחץ על ‪OK‬‬
‫ ‬
‫דבר לא קורה‪ ,‬יישום העברת ההודעות‬
‫מבצע כעת סינכרון הודעות עבור חשבון‬ ‫שינוי הגדרות הורדת דוא"ל‪ :‬חשבונות‬
‫זה‪ .‬המתן עד שהסינכרון מפסיק ובחר שוב‬ ‫דוא"ל אחרים‬
‫את שם החשבון‪.‬‬
‫אתה יכול להתאים אישית את אפשרויות‬
‫ההורדה עבור כל חשבון דוא"ל שיש לך‬
‫‪ 4‬בחר שלח‪/‬קבל תזמון‪.‬‬ ‫עם ספק שירותי אינטרנט (‪ )ISP‬או שאתה‬
‫ניגש אליו באמצעות חיבור לשרת ‪VPN‬‬
‫(בדרך כלל חשבון של מקום העבודה)‪.‬‬
‫הערה כדי לשנות אפשרויות עבור חשבון‬
‫דוא"ל של ‪Microsoft Office Outlook‬‬
‫ראה שינוי הגדרות הורדת דוא"ל‪ :‬חשבונות‬
‫‪.Outlook‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על העברת הודעות‬‫ ‬
‫‪ 2‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪ 5‬בחר אחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫ אם מופיעה רשימת החשבונות‪ :‬לחץ‬
‫על תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר‬
‫שליחה‪/‬קבלה אוטומטית‪ :‬קובע את‬ ‫ ‬ ‫אפשרויות‪.‬‬
‫מרווח הזמן להורדה אוטומטית של‬
‫דוא"ל‪ ,‬החל מכל ‪ 5‬דקות ועד לפעם‬
‫ביום‪ .‬אם אתה לא רוצה הורדה‬
‫אוטומטית‪ ,‬בחר ידנית‪.‬‬
‫התאמה אישית של הגדרות הדואר ‪131‬‬
‫ךלש ינורטקלאה ראודה‬ ‫‪6‬‬

‫ שלח‪/‬קבל בעת לחיצה על שלח‪ :‬מגדיר‬ ‫הורד הודעות‪ :‬קובע את מספר הימים‬

‫פרק‬
‫אם תוכל לשלוח ולקבל הודעות בצורה‬ ‫שעבורם יבוצע איחזור הודעות דוא"ל‬
‫ידנית‪ ,‬בנוסף להורדה אוטומטית שלהן‪.‬‬ ‫בכל איחזור אוטומטי או ידני‪.‬‬
‫ השתמש בתזמון שליחה‪/‬קבלה‬
‫אוטומטי במצב נדידה‪ :‬מגדיר אם‬ ‫טיפ כדי לחסוך בזיכרון‪ ,‬הגבל את מספר‬
‫תבוצע הורדה אוטומטית בזמן שאתה‬ ‫ההודעות שאתה מוריד לטלפון שלך על‬
‫בנדידה‪ .‬יכולה להיות לכך השפעה על‬ ‫ידי בחירה במרווח זמן גדול יותר להורדה‬
‫תעריפים גבוהים יותר לעומת תעריפי‬ ‫אוטומטית של הודעות‪ ,‬או מרווח זמן קצר‬
‫החיבור ברשת הבית שלך‪.‬‬ ‫יותר עבור מספר הימים שעבורם יורדו‬
‫הודעות‪.‬‬
‫ בעת מחיקת הודעות‪ :‬מגדיר אם‬
‫הודעות יימחקו משרת הדואר כשאתה‬
‫מוחק אותן מהטלפון שלך‪ ,‬או אם‬ ‫‪ 6‬בחר הגדרות מתקדמות ובחר‬
‫הודעות שאתה מוחק בטלפון יישארו‬ ‫באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫בשרת‪.‬‬
‫‪ 7‬לחץ על בוצע (לחצן מתוכנת שמאלי)‬ ‫ ‬
‫פעמיים‪.‬‬
‫‪ 8‬בחר הורד הגדרות גודל‪.‬‬

‫ ‬

‫התאמה אישית של הגדרות הדואר‬ ‫‪132‬‬


‫‪6‬‬ ‫ךלש ינורטקלאה ראודה‬

‫ההודעות ייקח זמן רב יותר‪ .‬אתה יכול‬ ‫‪ 9‬בחר את האפשרויות הבאות‪:‬‬


‫פרק‬

‫גם להוריד כותרות בלבד‪ ,‬בלי קשר‬


‫לגודל ההודעה‪.‬‬
‫‪ 10‬לחץ על בוצע (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬

‫בחירת תיקיות לסינכרון‪ :‬חשבונות דואר‬


‫של ‪Outlook‬‬
‫כשאתה מסנכרן דואר של ‪Outlook‬‬
‫באמצעות כבל הסינכרון או בצורה‬
‫אלחוטית דרך שרת ‪ ,Exchange‬הודעות‬
‫בתיקיות הבאות עוברות סינכרון כברירת‬
‫תבנית הודעה‪ :‬קובע את הפורמט‬ ‫ ‬
‫מחדל‪ :‬דואר נכנס‪ ,‬דואר יוצא‪ ,‬טיוטות‪,‬‬
‫לשליחה ולקבלה של הודעות‪ .‬אם אתה‬
‫הודעות שנשלחו והודעות שנמחקו‪ .‬אתה‬
‫בוחר ‪ ,HTML‬הודעות שנשלחות אליך‬
‫יכול להגדיר שגם תיקיות אחרות יסונכרנו‪,‬‬
‫כהודעות ‪ HTML‬יישארו ללא שינוי‪ .‬אם‬
‫או לבטל סינכרון עבור תיקיות מסוימות‪.‬‬
‫אתה בוחר ‪ ,Plain Text‬כל ההודעות‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על העברת הודעות‬ ‫שתקבל יופיעו כטקסט פשוט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר את חשבון ‪ Outlook‬שלך‪.‬‬
‫‪ 3‬לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬ ‫הידעת? הודעות שנשלחות אליך כטקסט‬
‫ובחר ניהול תיקיות‪.‬‬ ‫פשוט מתקבלות תמיד כטקסט פשוט‪,‬‬
‫אפילו אם בחרת ‪.HTML‬‬

‫מגבלת הורדה להודעה‪ :‬קובע את‬ ‫ ‬


‫הגודל של הודעות נכנסות שיורדו‬
‫אוטומטית‪ .‬בכל מקרה של הודעה‬
‫שחורגת מגודל זה‪ ,‬תצטרך להוריד‬
‫ידנית את שאר חלקי ההודעה‪ .‬בחירה‬
‫בערך גבוה פירושה שמספר גדול יותר‬
‫של הודעות יורדו במלואן‪ ,‬אבל איחזור‬
‫התאמה אישית של הגדרות הדואר ‪133‬‬
‫ךלש ינורטקלאה ראודה‬ ‫‪6‬‬

‫קבלת הזמנות לפגישות‬

‫פרק‬
‫אתה יכול לקבל הזמנות לפגישות‬
‫בטלפון החכם באותה דרך שבה אתה‬
‫מקבל הודעות‪.‬‬
‫הערה השתמש ביישום לוח שנה כדי ליצור‬
‫הזמנות לפגישות בטלפון; ראה שליחת‬
‫בקשה לפגישה‪.‬‬
‫להלן מאפייני המפתח של הזמנות‬ ‫‪ 4‬סמן את התיבה שליד כל שם תיקייה‬
‫לפגישות‪:‬‬ ‫שאתה רוצה לסנכרן‪ .‬בטל סימון של‬
‫• הזמנות לפגישות מופיעות בטלפון‬ ‫תיקיות שאינך רוצה לסנכרן‪ .‬אם אין‬
‫ביישום העברת הודעות‪ ,‬לא ביישום‬ ‫ליד שם התיקייה תיבת סימון‪ ,‬התיקייה‬
‫לוח שנה‪.‬‬ ‫מסונכרנת כברירת מחדל‪ ,‬ואי אפשר‬
‫לבטל את הסינכרון עבורה‪.‬‬
‫• מתוך היישום לוח שנה אפשר לקבל‬ ‫‪( 5‬אופציונלי) אם מופיע סימן פלוס ‪+‬‬
‫הזמנה לפגישה‪ ,‬לדחות אותה או לקבל‬ ‫ליד שם התיקייה‪ ,‬התיקייה מכילה‬
‫באופן זמני‪.‬‬ ‫תת‪-‬תיקיות‪ .‬לחץ על הסימן ‪ +‬כדי‬
‫• אם אתה מקבל הזמנה לפגישה‪,‬‬ ‫להציג את תת התיקיות וסמן או בטל‬
‫הפגישה מופיעה ביישום לוח שנה‪.‬‬ ‫את הסימון עבור כל אחת מהן‪ ,‬כדי‬
‫• אפשר לענות ולהעביר הזמנה לפגישה‬ ‫לכלול אותה בסינכרון או להסיר אותה‬
‫בדיוק כמו הודעות דוא"ל‪.‬‬ ‫מהסינכרון‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 6‬לחץ על ‪OK‬‬

‫קבלת הזמנות לפגישות‬ ‫‪134‬‬


‫‪6‬‬ ‫ךלש ינורטקלאה ראודה‬

‫שליחת הודעות דואר‬ ‫‪.‬‬ ‫לחץ על העברת הודעות‬ ‫‪1‬‬


‫ ‬
‫פרק‬

‫בחר את החשבון הרצוי‪.‬‬ ‫‪ 2‬‬


‫מתוך יישומים אחרים‬ ‫בחר הזמנה לפגישה כדי לפתוח‬ ‫‪ 3‬‬
‫אותה‪ .‬הזמנות לפגישות מופיעות‬
‫אפשר לשלוח קבצים כמו תמונות‪ ,‬קטעי‬ ‫עם הסמל‪. :‬‬
‫וידאו ורינגטונים כקבצים שמצורפים‬ ‫בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬ ‫‪ 4‬‬
‫להודעות דוא"ל (ראה יצירה ושליחה של‬
‫הודעות דוא"ל)‪.‬‬ ‫כדי לקבל פגישה‪ :‬לחץ על קבל (לחצן‬ ‫ ‬
‫מתוכנת שמאלי)‪ ,‬בחר אם אתה רוצה‬
‫אפשר לשלוח קבצים מסוימים כקבצים‬ ‫לערוך (כולל הוספת הערות) את‬
‫מצורפים מתוך היישום שבו הקובץ נוצר‬ ‫התשובה שלך‪ ,‬ולחץ על ‪.OK‬‬
‫או נשמר‪ .‬למשל‪ ,‬אם אתה מצלם תמונה‬
‫במצלמה של הטלפון‪ ,‬אתה יכול לבחור‬ ‫כדי לדחות או לקבל פגישה באופן‬ ‫ ‬
‫באפשרות לשלוח את התמונה כקובץ‬ ‫זמני‪ :‬לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת‬
‫מצורף להודעת דוא"ל‪ .‬אתה יכול גם‬ ‫ימני) ובחר דחה או אשר זמנית‪.‬‬
‫להשתמש בתכונה זו עם קטעי וידאו וקבצי‬ ‫אפשר גם להשתמש בפריטי התפריט כדי‬
‫צלילים‪ .‬לקבלת מידע נוסף ראה את הפרק‬ ‫להציע זמן אחר‪ ,‬לענות לשולח או לסמן את‬
‫שעוסק ביישום זה‪.‬‬ ‫ההזמנה לצורך מעקב‪.‬‬

‫טיפ אם אתה מקבל הזמנה מעודכנת‬


‫לפגישה‪ ,‬אתה יכול שוב לקבל אותה‪,‬‬
‫לדחות או לאשר אותה באופן זמני‪ .‬אם‬
‫אתה מקבל ביטול פגישה‪ ,‬אינך צריך‬
‫לעשות דבר‪.‬‬

‫שליחת הודעות דואר מתוך יישומים אחרים ‪135‬‬


‫ךלש ינורטקלאה ראודה‬ ‫‪6‬‬

‫פרק‬
‫שליחת הודעות דואר מתוך יישומים אחרים‬ ‫‪136‬‬
‫פרק‬

‫‪7‬‬
‫הודעות טקסט ומולטימדיה‬
‫אם אתה צריך להעביר במהירות הודעה קצרה לחבר או לעמית‬
‫לעבודה‪ ,‬שלח הודעת טקסט מהטלפון ‪ Palm® Treo™ Pro‬שלך אל‬
‫הטלפון שלהם או לכתובת דוא"ל‪.‬‬
‫אם אתה רוצה להביע את עצמך בדרך נוספת‪ ,‬לא רק באמצעות‬
‫טקסט‪ ,‬השתמש בהעברת הודעות מולטימדיה כדי שההודעה שלך‬
‫תהיה בעלת השפעה רבה יותר‪ ,‬על ידי הוספת תמונה‪ ,‬קטע וידאו או‬
‫קובץ צליל‪.‬‬

‫יתרונות‬
‫• שתף תמונות וקטעי וידאו‬ ‫• תקשורת מהירה‬
‫• הייה פשוט או יצירתי ככל שתרצה‬ ‫• השתמש בהעברת הודעות לביצוע‬
‫צ'אט עם חברים‬

‫‪137‬‬
‫בפרק זה‬
‫שליחה וקבלה של הודעות טקסט ומולטימדיה‪139.........................................‬‬
‫קביעת עדיפויות להודעות‪152....................................................................‬‬
‫שימוש ביישום ™‪155...........................................................Windows Live‬‬
‫‪7‬‬ ‫הידמיטלומו טסקט תועדוה‬

‫לפני שתתחיל‬
‫שליחה וקבלה‬
‫פרק‬

‫• לפני שאתה משתמש בטלפון החכם‬


‫לשליחת הודעות או לקבלת הודעות‪,‬‬ ‫של הודעות טקסט‬
‫התייעץ עם ספק השירותים האלחוטיים‬
‫שלך לגבי התעריפים והזמינות של‬ ‫ומולטימדיה‬
‫שירותי העברת הודעות טקסט‪.‬‬
‫• ודא שהטלפון שלך פועל ושאתה נמצא‬ ‫אפשר להשתמש ביישום העברת ההודעות‬
‫באזור קליטה (ראה הפעלת הטלפון)‪.‬‬ ‫כדי לשלוח ולקבל הודעות טקסט קצרות‬
‫(‪ )SMS‬וקבצי מולטימדיה (‪.)MMS‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על העברת הודעות‬
‫‪ 2‬בחר ‪.SMS/MMS‬‬ ‫יצירה ושליחה של הודעת טקסט‬
‫‪ 3‬לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬ ‫כל הודעת טקסט יכולה לכלול עד ‪160‬‬
‫ובחר חדש > ‪.SMS‬‬ ‫תווים‪ .‬אפשר לשלוח הודעה של יותר‬
‫‪ 4‬הזן את שם הנמען‪ ,‬מספר הטלפון או‬ ‫מ‪ 160-‬תווים‪ ,‬אך היא תפוצל למספר‬
‫כתובת דוא"ל‪:‬‬ ‫הודעות‪ .‬אם אתה שולח הודעת טקסט‬
‫לכתובת דוא"ל‪ ,‬כתובת הדוא"ל נכללת‬
‫בספירה של ‪ 160‬תווים‪.‬‬

‫הידעת? אפשר לשלוח ולקבל הודעות‬


‫טקסט גם כשאתה נמצא בשיחה פעילה‪.‬‬
‫הדרך הקלה ביותר לעשות זאת היא‬
‫כשאתה משתמש בדיבורית או ברמקול‬
‫של הטלפון‪.‬‬

‫• הזן את האותיות הראשונות של‬


‫השם הפרטי או שם המשפחה של‬
‫הנמען‪ ,‬ראשי התיבות שלו עם רווח‬
‫ביניהן או כתובת הדוא"ל שלו‪ .‬אם‬
‫שליחה וקבלה של הודעות טקסט ומולטימדיה ‪139‬‬
‫הידמיטלומו טסקט תועדוה‬ ‫‪7‬‬

‫יש רשומה מתאימה ברשימת אנשי‬

‫פרק‬
‫טיפ כדי להוסיף משפט חדש לטקסט‬
‫שלי בחר ערוך את הודעות הטקסט שלי‬ ‫הקשר שלך‪ ,‬בחר את השם‪.‬‬
‫ברשימה‪.‬‬ ‫• אם שם הנמען נמצא בספר טלפונים‬
‫טיפ אי אפשר להשתמש בחלק מהסמלים‬ ‫מקוון‪ ,‬תוכל לאתר את השם ולהוסיף‬
‫בהודעות טקסט‪ .‬תווים לא חוקיים מוחלפים‬ ‫אותו‪ .‬ראה עבודה עם ספר טלפונים‬
‫אוטומטית ביישום העברת ההודעות‪.‬‬ ‫מקוון‪.‬‬
‫• אם שם הנמען ומספר טלפון נייד‬
‫‪( 7‬אופציונלי) כדי להוסיף קובץ להודעה‬ ‫אינם נמצאים ברשימת אנשי הקשר‬
‫לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪,‬‬ ‫שלך‪ ,‬הזן את מספר הטלפון המלא‬
‫בחר הוסף ובחר בסוג הקובץ שאתה‬ ‫או את כתובת הדוא"ל במלואה‪.‬‬
‫רוצה להוסיף‪.‬‬ ‫• הפרד בין כתובות באמצעות נקודה‪-‬‬
‫פסיק (;)‪ .‬הזן נקודה‪-‬פסיק על ידי‬
‫הידעת? ‪ vCard‬הוא רשומה של אנשי‬ ‫לחיצה על אפשרות ‪.K +‬‬
‫קשר‪ vCalendar .‬הוא פגישה של לוח שנה‬
‫או משימה‪.‬‬ ‫• צריך להוסיף קו תחתון? לחץ על‬
‫‪ Alt‬ובחר את התו‪ .‬זהו התו‬
‫הידעת? אם אתה מצרף קובץ להודעת‬
‫השני ברשימה‪.‬‬
‫טקסט‪ ,‬אתה יכול להפוך אותה להודעת‬
‫מולטימדיה‪ .‬לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת‬ ‫‪ 5‬כדי לאשר שהכתובות שהכנסת‬
‫ימני)‪ ,‬בחר עורך מתקדם ולאחר מכן ראה‬ ‫חוקיות‪ ,‬לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת‬
‫יצירה ושליחה של הודעת מולטימדיה‬ ‫ימני) ובחר בדוק שמות‪ .‬תופיע התראה‬
‫לקבלת הנחיות נוספות‪.‬‬ ‫אם שם מסוים או כתובת כלשהי אינם‬
‫חוקיים‪.‬‬
‫‪( 8‬אופציונלי) לחץ על תפריט (לחצן‬ ‫‪ 6‬הזן את ההודעה שלך או לחץ על‬
‫מתוכנת ימני) ובחר בדוק איות‪.‬‬ ‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬בחר‬
‫‪( 9‬אופציונלי) כדי לקבל הודעה על כך‬ ‫הטקסט שלי ובחר משפט מוגדר‬
‫שהודעה נשלחה‪ ,‬לחץ על תפריט‬ ‫מראש שאתה רוצה להוסיף‪.‬‬
‫(לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬בחר אפשרויות‬
‫הודעה‪ ,‬וסמן את השדה בקש הודעה‬
‫על משלוח הודעות‪.‬‬
‫שליחה וקבלה של הודעות טקסט ומולטימדיה‬ ‫‪140‬‬
‫‪7‬‬ ‫הידמיטלומו טסקט תועדוה‬

‫‪ 10‬לחץ על שלח (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬


‫פרק‬

‫טיפ לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬


‫ובחר שמור לטיוטות אם אתה צריך לסיים‬
‫את עריכת ההודעה מאוחר יותר‪.‬‬

‫הצגה מקדימה של הודעת טקסט עם‬


‫קובץ מצורף‬
‫כשאתה מצרף קובץ להודעת טקסט‪ ,‬אתה‬
‫• כדי לראות נתונים מפורטים על‬ ‫יכול לראות את ההודעה עם פרטים על‬
‫ההודעה‪ ,‬לחץ על תפריט (לחצן‬ ‫הקובץ המצורף‪ .‬אם אתה שולח הודעה‬
‫מתוכנת ימני) ובחר הצג > נתוני‬ ‫לאיש קשר‪ ,‬אתה יכול גם לראות נתונים על‬
‫הודעה‪.‬‬ ‫איש הקשר‪.‬‬
‫• כדי לראות נתונים של נמען‬ ‫‪ 1‬צור הודעת טקסט וצרף אליה קובץ‬
‫ברשימת אנשי הקשר שלך‪ ,‬לחץ‬ ‫(ראה יצירה ושליחה של הודעת‬
‫על תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר‬ ‫טקסט)‪.‬‬
‫הצג > נתוני איש קשר‪.‬‬ ‫‪ 2‬לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬
‫ובחר תצוגה מקדימה‪.‬‬
‫טיפ לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬ ‫‪ 3‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪ .‬לחץ על‬
‫כשמוצגים נתונים של איש קשר כדי לראות‬ ‫כשתסיים‪.‬‬ ‫‪OK‬‬
‫אפשרויות נוספות‪ ,‬כמו חסימת הודעות‬
‫מאיש קשר זה‪.‬‬

‫‪ 4‬כדי לראות פרטים של קובץ מצורף לחץ‬


‫על תוכן (לחצן מתוכנת שמאלי) ואחר‬
‫כך לחץ על מאפיינים (לחצן מתוכנת‬
‫שמאלי)‪.‬‬

‫שליחה וקבלה של הודעות טקסט ומולטימדיה ‪141‬‬


‫הידמיטלומו טסקט תועדוה‬ ‫‪7‬‬

‫פרק‬
‫חשוב אם הטלפון שלך שייך לשרת‬ ‫טיפ אם הקובץ הוא תמונה או וידאו‪,‬‬
‫‪ ,Yona‬אתה לא יכול לשלוח ולקבל הודעות‬ ‫לחץ ‪( EXIF‬לחצן מתוכנת שמאלי) לצפייה‬
‫מולטימדיה באמצעותו‪.‬‬ ‫במידע נוסף על הקובץ‪.‬‬

‫לפני שתתחיל‬ ‫טיפ לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬


‫בזמן צפייה בתוכן הודעה כדי לראות‬
‫• לפני שאתה משתמש בטלפון החכם‬ ‫אפשרויות נוספות‪ ,‬כמו שמירת הקובץ‬
‫לשליחת הודעות או לקבלת הודעות‪,‬‬ ‫המצורף בשם חדש‪.‬‬
‫התייעץ עם ספק השירותים האלחוטיים‬
‫שלך לגבי התעריפים והזמינות של‬
‫פעמיים כדי לחזור‬ ‫‪ 5‬לחץ על ‪OK‬‬
‫שירותי העברת הודעות מולטימדיה‪.‬‬
‫להודעה‪.‬‬
‫• ודא שהטלפון שלך פועל ושאתה נמצא‬
‫באזור קליטה (ראה הפעלת הטלפון)‪.‬‬ ‫יצירה ושליחה של הודעת מולטימדיה‬
‫הודעות מולטימדיה מורכבות מתמונות‪,‬‬
‫‪.‬‬ ‫לחץ על העברת הודעות‬ ‫‪ 1‬‬
‫קטעי וידאו‪ ,‬טקסט וקובצי צלילים שמוצגים‬
‫בחר ‪.SMS/MMS‬‬ ‫‪2‬‬
‫ ‬ ‫כשקופית אחת או יותר‪ .‬אתה יכול לכלול כל‬
‫לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬ ‫‪ 3‬‬ ‫אחד מהפריטים הבאים‪:‬‬
‫ובחר חדש > ‪.MMS‬‬ ‫רינגטונים‪MIDI :‬‬
‫הזן את מספר הטלפון הנייד או כתובת‬ ‫‪ 4‬‬ ‫קובצי צליל‪WAV ,AMR :‬‬
‫הדוא"ל של הנמען‪:‬‬
‫תמונות‪BMP ,GIF ,JPG :‬‬
‫וידאו‪MPEG4 ,3GPP2 ,3GPP :‬‬
‫הודעות מולטימדיה יוצאות יכולות להיות‬
‫בגודל של עד ‪ 300 KB‬כברירת מחדל‪ ,‬אם‬
‫כי ייתכן שלספק השירותים האלחוטיים‬
‫שלך יש מגבלה שונה של גודל קבצים‪.‬‬

‫שליחה וקבלה של הודעות טקסט ומולטימדיה‬ ‫‪142‬‬


‫‪7‬‬ ‫הידמיטלומו טסקט תועדוה‬

‫• הפרד בין כתובות באמצעות נקודה‪-‬‬


‫פרק‬

‫פסיק (;)‪ .‬הזן נקודה‪-‬פסיק על ידי‬


‫לחיצה על אפשרות ‪.K +‬‬
‫• צריך להוסיף קו תחתון? לחץ על‬
‫‪ Alt‬ובחר את התו‪ .‬זהו התו‬
‫השני ברשימה‪.‬‬

‫טיפ כדי להציג את שדות הכתובת עותק‬


‫או עותק סמוי‪ ,‬נווט אל השדה אל ולחץ על‬
‫מעלה בלחצן הניווט‪.‬‬ ‫הזן את האותיות הראשונות של‬ ‫• ‬
‫השם הפרטי או שם המשפחה של‬
‫‪ 5‬בחר נושא והזן כותרת להודעה‪.‬‬ ‫ ‬ ‫הנמען‪ ,‬ראשי התיבות שלו עם רווח‬
‫‪ 6‬בחר אחת או יותר מהאפשרויות‬ ‫ביניהן או כתובת הדוא"ל שלו‪ .‬אם‬
‫הבאות‪:‬‬ ‫יש רשומה מתאימה ברשימת אנשי‬
‫הקשר שלך‪ ,‬בחר את השם‪.‬‬
‫ הוסף תמונה‪/‬וידאו‪ :‬מאפשרת לך‬
‫להוסיף תמונה או וידאו‪ .‬אתה יכול‬ ‫אם שם הנמען נמצא בספר טלפונים‬ ‫• ‬
‫לצלם תמונה חדשה או קטע וידאו חדש‬ ‫מקוון‪ ,‬תוכל לאתר את השם ולהוסיף‬
‫באמצעות המצלמה של הטלפון או‬ ‫אותו (ראה עבודה עם ספר טלפונים‬
‫להוסיף תמונה קיימת‪.‬‬ ‫מקוון)‪.‬‬
‫ הוסף כאן את הטקסט‪ :‬מאפשרת‬ ‫אם לאחרונה התקשרת אל הנמען‬ ‫• ‬
‫לך להוסיף טקסט או הודעה עבור‬ ‫או שלחת אליו הודעה‪ ,‬לחץ על‬
‫השקופית שהוספת‪ .‬אפשר גם להקיש‬ ‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬בחר‬
‫על כל אחד מהסמלים הבאים‪:‬‬ ‫הוסף נמען > מהסטוריית שיחות‪,‬‬
‫ובחר את הנמען‪.‬‬
‫ הוסף אמוטיקון‬
‫אם שם הנמען ומספר הטלפון הנייד‬ ‫• ‬
‫ הוסף אתר אינטרנט מועדף‬ ‫שלו אינם ברשימת אנשי הקשר‬
‫ הוסף משפט מוגדר מראש‬ ‫שלך‪ ,‬הזן את המספר או כתובת‬
‫הדוא"ל במלואם‪.‬‬
‫שליחה וקבלה של הודעות טקסט ומולטימדיה ‪143‬‬
‫הידמיטלומו טסקט תועדוה‬ ‫‪7‬‬

‫ הוסף רשומה של איש קשר‬

‫פרק‬
‫טיפ אם אתה מוסיף יותר משקופית‬
‫אחת להודעה‪ ,‬הקש על החצים בפינה‬ ‫ הוסף פגישה ללוח שנה או משימה‬
‫הימנית התחתונה של המסך כדי לגלול בין‬
‫השקופיות‪ .‬כדי למחוק שקופית‪ ,‬גלול אל‬
‫השקופית הרצויה‪ ,‬לחץ על תפריט (לחצן‬ ‫כשתסיים לחץ על בוצע (לחצן מתוכנת‬ ‫ ‬
‫מתוכנת ימני) ובחר שקופיות > הסר‬ ‫שמאלי)‪.‬‬
‫שקופית‪.‬‬
‫טיפ במסך להזנת טקסט בחר פריטי‬
‫‪( 8‬אופציונלי) כדי להוסיף ‪( vCard‬רשומה‬ ‫תפריט עבור גודל הטקסט והצבע שלו‪,‬‬
‫של אנשי קשר)‪( vCalendar ,‬פגישה‬ ‫ועבור צבע הרקע‪.‬‬
‫בלוח שנה או משימה) או סוג אחר של‬
‫קובץ להודעה‪ ,‬לחץ על תפריט (לחצן‬ ‫הוסף שמע‪ :‬מאפשר לך להקליט‬ ‫ ‬
‫מתוכנת ימני) ובחר קובץ מצורף‪ .‬לחץ‬ ‫הודעה‪ ,‬כמו תיאור של תמונה‪ ,‬או‬
‫על תפריט (לחצן מתוכנת ימני) שוב‬ ‫להוסיף קובץ קיים כמו רינגטון‪ .‬כדי‬
‫ובחר את סוג הקובץ שברצונך להוסיף‪.‬‬ ‫להקליט צליל חדש הקש על הסמל‬
‫בפינה השמאלית התחתונה‬ ‫הקלט‬
‫טיפ כדי להסיר קובץ מצורף‪ ,‬לחץ על‬ ‫במסך‪ ,‬בחר הקלט והקלט את הצליל‪.‬‬
‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר קובץ‬ ‫לאחר ההקלטה לחץ על הוסף‪.‬‬
‫מצורף‪ .‬סמן את הקובץ המצורף‪ ,‬לחץ על‬
‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר מחק‪.‬‬ ‫טיפ כדי להסיר פריט שהכנסת‪ ,‬לחץ על‬
‫כדי להסיר את כל הקבצים המצורפים‬ ‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬בחר הסר‬
‫לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר‬ ‫ובחר בפריט שאתה רוצה להסיר‪.‬‬
‫הסר הכל‪.‬‬
‫‪( 7‬אופציונלי) לחץ על תפריט (לחצן‬
‫‪ 9‬כדי לשנות את צבע הרקע של‬ ‫מתוכנת ימני) ובחר שקופיות > הוסף‬
‫ההודעה לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת‬ ‫שקופית וחזור על שלב ‪ 7‬כדי להוסיף‬
‫ימני) ובחר אפשרויות‪ ,‬בחר רקע ובחר‬ ‫שקופית נוספת להודעה זו‪.‬‬
‫את הצבע הרצוי‪.‬‬

‫שליחה וקבלה של הודעות טקסט ומולטימדיה‬ ‫‪144‬‬


‫‪7‬‬ ‫הידמיטלומו טסקט תועדוה‬

‫‪ 1‬במסך עריכת ההודעה לחץ על תפריט‬ ‫‪ 1‬כדי לשנות את מיקום הטקסט או‬ ‫‪ 0‬‬
‫פרק‬

‫(לחצן מתוכנת ימני) ובחר שקופיות >‬ ‫הגרפיקה בהודעה‪ ,‬לחץ על תפריט‬
‫ארגן שקופיות‪.‬‬ ‫(לחצן מתוכנת ימני) ובחר אפשרויות‪.‬‬
‫בחר תבנית טקסט‪ .‬בחר את המיקום‬
‫הרצוי ולחץ על סיום (לחצן מתוכנת‬
‫שמאלי)‪.‬‬
‫‪ 11‬לחץ על שלח (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬

‫הידעת? אתה יכול לשלוח סוג מיוחד של‬


‫הודעת מולטימדיה‪ ,‬שנקרא דואר קולי‪,‬‬
‫שמכיל רק קליפ שאתה מקליט‪ .‬לחץ על‬
‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר חדש‬
‫> דואר קולי‪ .‬הקלט את הקליפ‪ ,‬בחר את‬
‫הנמען של ההודעה ולחץ על שלח (לחצן‬
‫‪ 2‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬ ‫ ‬
‫מתוכנת שמאלי)‪ .‬טיפ אתה יכול לשלוח‬
‫ העברת שקופית‪ :‬סמן את השקופית‪,‬‬
‫את ההודעה שלך כהודעת טקסט‪ .‬כך‬
‫לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬ ‫תחסוך במחיר של העברת נתונים‪ ,‬אך‬
‫ובחר העבר קדימה או העבר אחורה‪.‬‬ ‫אתה עלול לאבד חלק מהעיצוב וההודעה‬
‫ שינוי זמן הצגת השקופיות‪ :‬הקש על‬ ‫עשויה להיחתך‪ .‬לחץ על תפריט (לחצן‬
‫החץ השחור שמתחת לשקופית כדי‬ ‫מתוכנת ימני) ובחר שלח באמצעות ‪.SMS‬‬
‫להגדיל או להקטין את משך הזמן‪.‬‬ ‫טיפ כדי לשמור את ההודעה כתבנית‬
‫הזמן המינימלי הוא שתי שניות‪.‬‬ ‫להודעות עתידיות לחץ על תפריט (לחצן‬
‫ הוספת שקופיות‪ :‬לחץ על הוספה‬ ‫מתוכנת ימני) ובחר תבנית > שמור‬
‫(לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬ ‫כתבנית‪.‬‬

‫ הסרת שקופיות‪ :‬לחץ על תפריט (לחצן‬


‫מתוכנת ימני) ובחר מחק‪.‬‬ ‫ארגון שקופיות בהודעת מולטימדיה‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 3‬לחץ על ‪OK‬‬ ‫אם ההודעה שלך מכילה יותר משקופית‬
‫אחת‪ ,‬אתה יכול לשנות את סדר השקופיות‬
‫ואת משך הזמן שבו מוצגת כל שקופית‪.‬‬
‫שליחה וקבלה של הודעות טקסט ומולטימדיה ‪145‬‬
‫הידמיטלומו טסקט תועדוה‬ ‫‪7‬‬

‫‪ 6‬בחר באפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫ ‬ ‫הגדרת אפשרויות להודעות‬

‫פרק‬
‫ משלוח‪ :‬מגדיר האם לשלוח את‬ ‫מולטימדיה יוצאות‬
‫ההודעה עכשיו או לאחר פרק זמן‬ ‫אפשר להגדיר אפשרויות שליחה עבור‬
‫מסוים‪ .‬למשל‪ ,‬אם כרגע אתה נמצא‬ ‫הודעת מולטימדיה אחת‪ .‬אפשר גם להגדיר‬
‫בנדידה‪ ,‬תרצה להמתין עד שההודעה‬ ‫אפשרויות עבור כל הודעות המולטימדיה‬
‫תישלח‪ ,‬עד שתהיה שוב ברשת הבית‬ ‫שאתה שולח או מקבל (ראה התאמה‬
‫שלך‪ ,‬כדי לחסוך בעלויות העברת‬ ‫אישית של הגדרות נוספות עבור הודעות‬
‫נתונים‪.‬‬ ‫מולטימדיה)‪.‬‬
‫ תפוגה‪ :‬מגדיר כמה זמן יישארו‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על העברת הודעות‬
‫ההודעות זמינות למשלוח‪ ,‬אם הטלפון‬
‫או כתובת הדוא"ל של הנמען אינם‬ ‫‪ 2‬לחץ על ‪.SMS/MMS‬‬
‫זמינים כשאתה שולח את ההודעה‪.‬‬ ‫‪ 3‬לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬
‫למשל‪ ,‬אם ההודעות שלך מכילות‬ ‫ובחר חדש > ‪.MMS‬‬
‫בדרך כלל מידע שלא יהיה רלוונטי‬ ‫‪ 4‬בחר התאם אישית כדי ליצור את‬
‫לנמען לאחר שעה‪ ,‬אתה יכול להגדיר‬ ‫ההודעה שלך‪ ,‬או בחר תבנית‪.‬‬
‫את הזמן לשעה‪ .‬בחר מקסימום כדי‬
‫‪ 5‬לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬
‫שהודעות יישארו זמינות בפרק הזמן‬
‫ובחר אפשרויות > אפשרויות משלוח‪.‬‬
‫המקסימלי שמתיר ספק השירותים‬
‫האלחוטיים שלך‪.‬‬
‫ עדיפות‪ :‬מגדיר עדיפות גבוהה‪ ,‬בינונית‬
‫או נמוכה‪.‬‬
‫ קטגוריה‪ :‬מגדיר את סוג ההודעה‪.‬‬
‫ייתכן שחלק מהנמענים חוסמים‬
‫סוגים מסוימים של הודעות או שהם‬
‫מאפשרים רק סוגים מסוימים של‬
‫הודעות‪.‬‬

‫שליחה וקבלה של הודעות טקסט ומולטימדיה‬ ‫‪146‬‬


‫‪7‬‬ ‫הידמיטלומו טסקט תועדוה‬

‫השב (לחצן מתוכנת שמאלי)‪ :‬פותח את‬ ‫דוח שליחה‪/‬קריאה‪ :‬מגדיר אם אתה‬ ‫ ‬
‫פרק‬

‫ההודעה בתצוגת צ'אט כך שאתה יכול‬ ‫רוצה לקבל אישור שההודעה נשלחה‬
‫לראות את כל התוכן המלא שלה ולענות‬ ‫או נקראה‪.‬‬
‫לשולח (ראה שימוש בהעברת הודעות‬
‫לביצוע צ'אט)‪.‬‬ ‫טיפ כדי להגדיר את האפשרויות שאתה‬
‫בוחר כברירת מחדל עבור כל הודעות‬
‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני) > מחק‪ :‬מוחק‬ ‫המולטימדיה היוצאות‪ ,‬לחץ על תפריט‬
‫את ההודעה החדשה‪.‬‬ ‫(לחצן מתוכנת ימני) ובחר הגדר כברירת‬
‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני) > התקשר‬ ‫מחדל‪ .‬כדי לשחזר הגדרות של ברירת‬
‫לשולח‪ :‬מחייג אל מספר הטלפון של‬ ‫המחדל המקורית לחץ על תפריט (לחצן‬
‫השולח‪.‬‬ ‫מתוכנת ימני) ובחר שחזר ברירת מחדל‬
‫של היצרן‪.‬‬
‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני) > שמור‬
‫כהודעה שנקראה‪ :‬מעביר את ההודעה‬
‫‪ 7‬לחץ על סיום (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫לתיקייה של ‪ SMS/MMS‬ומסמן אותה‬
‫כהודעה שנקראה‪.‬‬
‫קבלת הודעות טקסט‬
‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני) > התעלם‪:‬‬ ‫כשהטלפון שלך פועל ואתה נמצא באזור‬
‫מתעלם מההודעה‪ ,‬מעביר אותה לתיקייה‬ ‫קליטה אלחוטית‪ ,‬אתה מקבל אוטומטית‬
‫של ‪ SMS/MMS‬ומסמן אותה כהודעה שלא‬ ‫הודעות טקסט חדשות‪.‬‬
‫נקראה‪.‬‬
‫כשמופיעה הודעה על הודעת טקסט‬
‫אם יש לך הודעות רבות‪ ,‬ההודעה כוללת‬ ‫חדשה‪ ,‬בחר אחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫את מספר ההודעות‪.‬‬

‫קבלת הודעות מולטימדיה‬


‫אתה יכול להגדיר את הטלפון להורדה‬
‫אוטומטית של הודעות מולטימדיה חדשות‬
‫או שיודיע לך שהודעות מוכנות להורדה‪.‬‬

‫שליחה וקבלה של הודעות טקסט ומולטימדיה ‪147‬‬


‫הידמיטלומו טסקט תועדוה‬ ‫‪7‬‬

‫הצגת הודעת טקסט‬ ‫כשמופיעה הודעה על כך שיש לך הודעה‬

‫פרק‬
‫כדי לפתוח הודעת טקסט בצע אחת‬ ‫חדשה‪ ,‬בחר אחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫ובחר‬ ‫• לחץ על העברת הודעות‬
‫‪ .SMS/MMS‬בתיבת הדואר הנכנס בחר‬
‫את ההודעה שאתה רוצה לראות‪.‬‬
‫• מהודעה בחר השב‪ .‬ההודעה נפתחת‬ ‫הסתר (לחצן מתוכנת שמאלי)‪ :‬מתעלם‬
‫בתצוגת צ'אט כך שאתה יכול לראות‬ ‫מההודעה‪.‬‬
‫אותה במלואה ולענות לשולח (ראה‬
‫שימוש בהעברת הודעות לביצוע צ'אט)‪.‬‬ ‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני) > הצג‪ :‬פותח‬
‫את ההודעה בתצוגת צ'אט כך שאתה יכול‬
‫הצגת הודעת מולטימדיה‬ ‫לראות אותה במלואה ולענות לשולח (ראה‬
‫שימוש בהעברת הודעות לביצוע צ'אט)‪.‬‬
‫‪ 1‬כדי לפתוח הודעת מולטימדיה בצע‬
‫אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬ ‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני) > התעלם‪:‬‬
‫ובחר‬ ‫• לחץ על העברת הודעות‬ ‫מתעלם מההודעה‪ ,‬מעביר אותה לתיקייה‬
‫‪ .SMS/MMS‬בתיבת הדואר הנכנס‬ ‫של ‪ SMS/MMS‬ומסמן אותה כהודעה‬
‫בחר את ההודעה שאתה רוצה‬ ‫שלא נקראה‪.‬‬
‫לראות‪.‬‬ ‫אם יש לך הודעות רבות‪ ,‬ההודעה כוללת‬
‫• מהודעה בחר תפריט (לחצן מתוכנת‬ ‫את מספר ההודעות‪.‬‬
‫ימני) ובחר הצג‪ .‬ההודעה נפתחת‬
‫בתצוגת צ'אט כך שאתה יכול לראות‬
‫אותה במלואה ולענות לשולח (ראה‬
‫שימוש בהעברת הודעות לביצוע‬
‫צ'אט)‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר את ההודעה בתצוגת צ'אט כך‬
‫שאתה יכול לראות אותה במלואה עם‬
‫התמונות או הקבצים שנכללים בה‪.‬‬

‫שליחה וקבלה של הודעות טקסט ומולטימדיה‬ ‫‪148‬‬


‫‪7‬‬ ‫הידמיטלומו טסקט תועדוה‬

‫‪ 3‬כשההודעה פתוחה בצע אחת‬


‫פרק‬

‫טיפ לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת‬


‫ימני) כשמופיעים פרטים של איש קשר‬ ‫מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫כדי לראות מספר אפשרויות נוספות‪ ,‬כמו‬
‫חסימת הודעות מאיש קשר זה‪.‬‬

‫הצג מידע מפורט של קובץ מצורף‪:‬‬ ‫ ‬


‫לחץ על תוכן (לחצן מתוכנת שמאלי)‬
‫ולחץ על מאפיינים (לחצן שמאלי)‪.‬‬

‫טיפ לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת‬


‫ימני) כשמופיע תוכן של הודעה כדי לראות‬
‫מספר אפשרויות נוספות‪ ,‬כמו שמירת קובץ‬
‫מצורף בשם חדש‪.‬‬ ‫העבר את ההודעה‪ :‬לחץ על תפריט‬ ‫ ‬
‫הידעת? כשאתה רואה הודעת‬ ‫(לחצן מתוכנת ימני) ובחר העבר‪.‬‬
‫מולטימדיה שמכילה שקופיות רבות‪ ,‬אתה‬ ‫השב להודעה‪ :‬לחץ על תפריט (לחצן‬ ‫ ‬
‫יכול ללחוץ על ימין בלחצן הניווט כדי‬ ‫מתוכנת ימני)‪ ,‬בחר השב ובחר את‬
‫לעבור לשקופית הבאה‪ ,‬או על שמאל כדי‬
‫שיטת התשובה‪ SMS ,MMS :‬או דואר‬
‫לעבור לשקופית קודמת‪.‬‬
‫קולי‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 4‬לחץ על ‪OK‬‬ ‫הצג מידע מפורט של ההודעה‪ :‬לחץ‬ ‫ ‬
‫על תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר‬
‫שימוש בהעברת הודעות לביצוע צ'אט‬ ‫הצג > נתוני הודעה‪.‬‬
‫כשאתה מחליף יותר מהודעה אחת עם‬ ‫הצג מידע מפורט של נמען שנמצא‬ ‫ ‬
‫איש קשר מסוים‪ ,‬ההודעות שהחלפת עם‬ ‫ברשימת אנשי הקשר שלך‪ :‬לחץ על‬
‫אדם זה מקובצות יחד להפעלת צ'אט‪.‬‬ ‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר הצג‬
‫כשאתה בוחר צ'אט מרשימת ההודעות‬ ‫> נתוני איש קשר‪.‬‬
‫שלך‪ ,‬בחלק העליון של המסך מוצגות כל‬
‫ההודעות שהחלפת עם איש קשר זה‪,‬‬
‫ובחלק התחתון מופיע אזור להזנת טקסט‪.‬‬
‫שליחה וקבלה של הודעות טקסט ומולטימדיה ‪149‬‬
‫הידמיטלומו טסקט תועדוה‬ ‫‪7‬‬

‫‪ 7‬כדי לסגור את הצ'אט ולחזור לתיבת‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על העברת הודעות‬

‫פרק‬
‫‪.‬‬ ‫הדואר הנכנס לחץ על ‪OK‬‬ ‫‪ 2‬בחר ‪.SMS/MMS‬‬
‫הערה כל ההודעות מהפעלת צ'אט‬ ‫‪ 3‬כדי להתחיל צ'אט חדש או להמשיך‬
‫מופיעות בתיבת הדואר הנכנס כפריט אחד‪:‬‬ ‫צ'אט קיים‪ ,‬בחר את ההודעה שאתה‬
‫שיחה אחת‪ .‬כדי להציג הודעות בודדות‬ ‫רוצה לענות לה‪ .‬ההודעה נפתחת‬
‫מתוך שיחה‪ ,‬בחר הודעה כדי לפתוח‬ ‫בתצוגת צ'אט‪.‬‬
‫מחדש את הפעלת הצ'אט‪.‬‬

‫הידעת? כשתצוגת צ'אט פתוחה‪ ,‬כל‬


‫ההודעות החדשות שאתה מקבל מהשותף‬
‫לצ'אט מופיעות ישירות במסך‪ ,‬ואתה‬
‫לא מקבל הודעה על כך שהגיעו הודעות‬
‫חדשות‪.‬‬

‫שימוש בקישורים בהודעות‬


‫כשאתה מקבל הודעת טקסט שמכילה‬
‫מספר טלפון‪ ,‬כתובת דוא"ל או כתובת‬ ‫‪ 4‬הזן את ההודעה שלך‪ .‬אתה יכול‬
‫אתר‪ ,‬אתה יכול לחייג למספר‪ ,‬לשלוח‬ ‫להשתמש בכל אחת מפקודות התפריט‬
‫הודעת דוא"ל או לעבור לאתר האינטרנט‬ ‫המתוארות בפרק יצירה ושליחה של‬
‫באופן מיידי‪ .‬הטלפון פותח אוטומטית את‬ ‫הודעות טקסט‪.‬‬
‫היישום המתאים מהקישור‪.‬‬ ‫‪ 5‬לחץ על שלח (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫‪ 6‬אם להודעה נכנסת יש קובץ מצורף‪,‬‬
‫הוא מופיע ברשימת הצ'אטים עם‬
‫הסמל‪ . :‬בחר את ההודעה כדי‬
‫לפתוח אותה ולראות את הקובץ‬
‫המצורף‪.‬‬

‫שליחה וקבלה של הודעות טקסט ומולטימדיה‬ ‫‪150‬‬


‫‪7‬‬ ‫הידמיטלומו טסקט תועדוה‬

‫‪ 1‬פתח הודעה בתיבת הדואר הנכנס או‬


‫פרק‬

‫מתיקייה אחרת‪.‬‬
‫‪ 2‬היעזר בלחצן הניווט כדי לבחור את‬
‫מספר הטלפון‪ ,‬כתובת הדוא"ל או‬
‫כתובת האתר (מופיעה כטקסט כחול‬
‫עם קו תחתון)‪.‬‬
‫‪ 3‬עבור מספרי טלפון אשר או שנה את‬
‫המספר ולחץ על חייג (לחצן שמאלי)‪.‬‬
‫ ‬ ‫אם אתה מקבל הודעת מולטימדיה‬
‫‪ 4‬הזן או ערוך את הנתונים של איש‬ ‫שמכילה מספר טלפון‪ ,‬כתובת דוא"ל או‬
‫הקשר‪.‬‬ ‫כתובת אתר‪ ,‬הקש על הפריט כדי לפתוח‬
‫‪ 5‬לחץ על שמור (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬ ‫תפריט של פעולות שבאפשרותך לבצע‪.‬‬
‫הוספת איש קשר מהודעה‬
‫הידעת? כשאתה מזין או עורך מספר‬ ‫אפשר להוסיף שם‪ ,‬מספר טלפון או כתובת‬
‫טלפון של איש קשר מהודעה‪ ,‬אתה‬ ‫דוא"ל של איש קשר לרשימת אנשי הקשר‬
‫יכול להוסיף השהייה אחת או יותר על‬ ‫שלך ישירות מהודעה שהתקבלה‪ .‬אפשר‬
‫ידי לחיצה על תפריט (לחצן מתוכנת‬ ‫ליצור איש קשר חדש או להוסיף פרטים‬
‫ימני) ובחירה באפשרות הוסף השהייה‪.‬‬ ‫לאיש קשר קיים‪.‬‬
‫אתה יכול גם להוסיף השהייה אינסופית‬
‫שמאפשרת לך לענות להוראות חיוג על‬ ‫‪ 1‬בהודעה פתוחה או בהפעלת צ'אט‪,‬‬
‫ידי לחיצה על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬ ‫בחר את השם‪ ,‬מספר הטלפון או‬
‫ובחירה באפשרות הוסף המתנה‪.‬‬ ‫כתובת הדוא"ל של האדם שאתה‬
‫רוצה להוסיף‪.‬‬
‫מיון ההודעות‬ ‫‪ 2‬בחר כן‪.‬‬
‫אפשר למיין את ההודעות שנמצאות בכל‬ ‫‪ 3‬בחר <איש קשר חדש> כדי ליצור איש‬
‫תיקייה‪.‬‬ ‫קשר חדש עבור השם או הכתובת‪ ,‬או‬
‫‪ 1‬עבור לתיבת הדואר הנכנס או לכל‬ ‫בחר איש קשר קיים כדי להוסיף אליו‬
‫תיקייה אחרת שברצונך למיין‪.‬‬ ‫את השם או את הכתובת‪.‬‬
‫שליחה וקבלה של הודעות טקסט ומולטימדיה ‪151‬‬
‫הידמיטלומו טסקט תועדוה‬ ‫‪7‬‬

‫הודעות שאתה מוחק עוברות לתיקייה‬ ‫‪ 2‬לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬

‫פרק‬
‫פריטים שנמחקו‪ .‬כדי להסיר את ההודעות‬ ‫ובחר כלים > מיין לפי‪.‬‬
‫האלה לגמרי לחץ על תפריט (לחצן‬ ‫‪ 3‬בחר סוג הודעה‪ ,‬מאת (שולח)‪,‬‬
‫מתוכנת ימני) ובחר כלים > רוקן פריטים‬ ‫התקבל (תאריך קבלה) או נושא‪.‬‬
‫שנמחקו‪.‬‬
‫מחיקת ההודעות‬
‫קביעת עדיפויות‬ ‫‪ 1‬עבור לתיבת הדואר הנכנס או לכל‬
‫תיקייה אחרת שמכילה את ההודעה‬
‫להודעות‬ ‫שברצונך למחוק‪.‬‬
‫‪ 2‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫אתה יכול לקבוע אפשרויות עבור הודעות‬ ‫• למחיקת הודעה אחת‪ ,‬סמן אותה‪.‬‬
‫טקסט והודעות מולטימדיה ביישום העברת‬
‫הערה אם אתה מסמן שיחה שמכילה‬
‫הודעות‪ .‬אפשר לקבוע אפשרויות עבור‬
‫הודעות רבות‪ ,‬כל הודעות הצ'אט‬
‫כל ההודעות או עבור הודעות מולטימדיה‬
‫מסומנות למחיקה‪.‬‬
‫בלבד‪.‬‬
‫כמו כן אתה יכול לקבוע אפשרויות‬ ‫• כדי למחוק הודעות רבות שנמצאות‬
‫עבור הודעת טקסט אחת (ראה יצירה‬ ‫זו אחר זו‪ ,‬הקש באמצעות עט המגע‬
‫ושליחה של הודעות טקסט) ועבור הודעת‬ ‫וגרור כדי לסמן את כל ההודעות‬
‫מולטימדיה אחת (ראה קביעת אפשרויות‬ ‫שאתה רוצה למחוק‪.‬‬
‫של הודעות מולטימדיה יוצאות)‪.‬‬ ‫• כדי למחוק את כל ההודעות בבת‬
‫אחת‪ ,‬לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת‬
‫התאמה אישית של הגדרות עבור הודעות‬ ‫ימני) ובחר כלים > ‪ SMS/MMS‬כדי‬
‫טקסט והודעות מולטימדיה‬ ‫לעבור לשלב ‪.4‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על העברת הודעות‬ ‫‪ 3‬לחץ על מחק (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר כן כדי לאשר את המחיקה‪.‬‬

‫קביעת עדיפויות להודעות‬ ‫‪152‬‬


‫‪7‬‬ ‫הידמיטלומו טסקט תועדוה‬

‫התאמה אישית של הגדרות נוספות עבור‬ ‫‪ 2‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬ ‫ ‬


‫פרק‬

‫הודעות מולטימדיה‬ ‫ אם מופיעה רשימת החשבונות‪ :‬לחץ‬


‫לפני שתתחיל אם אתה רוצה להזין‬ ‫על תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר‬
‫נתונים של שרת חדש או לשנות נתוני שרת‬ ‫אפשרויות‪.‬‬
‫קיים בשלב ‪ 6‬שלהלן‪ ,‬השג את הנתונים‬ ‫ אם מופיעה רשימת ההודעות עבור‬
‫מספק השירותים האלחוטיים שלך או‬ ‫חשבון מסוים‪ :‬לחץ על תפריט (לחצן‬
‫ממרכז לשירותי הודעות מולטימדיה‪:‬‬ ‫מתוכנת ימני) ובחר כלים > אפשרויות‪.‬‬
‫• שם שרת‬ ‫‪ 3‬בחר ‪.SMS/MMS‬‬
‫• שער (‪)Gateway‬‬ ‫‪ 4‬בחר אחת מהאפשרויות הבאות‪,‬‬
‫• מספר יציאה (‪)Port number‬‬ ‫או את שתיהן‪:‬‬
‫• כתובת שרת‬
‫• שיטת חיבור‬
‫• גודל מקסימלי של הודעות יוצאות‬
‫• גרסת ‪WAP‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על העברת הודעות‬


‫‪ 2‬בחר ‪.SMS/MMS‬‬
‫‪ 3‬לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬
‫ובחר אפשרויות ‪.MMS‬‬ ‫ ‬
‫ בקש הודעות שליחה‪ :‬מציין אם אתה‬
‫רוצה לקבל אישור כשהודעה נשלחת‪.‬‬
‫ השתמש ב‪ Unicode-‬בעת הצורך‪:‬‬
‫הופך אוטומטית הודעה לשפת ‪Unicode‬‬
‫אם מכשיר הקבלה דורש זאת‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 5‬לחץ על ‪OK‬‬
‫ ‬

‫קביעת עדיפויות להודעות ‪153‬‬


‫הידמיטלומו טסקט תועדוה‬ ‫‪7‬‬

‫ מצב איחזור‪ :‬מגדיר אם תבוצע‬ ‫‪ 4‬בלשונית העדפות בחר באפשרויות‬

‫פרק‬
‫הורדה אוטומטית של הודעות‬ ‫הבאות‪:‬‬
‫מולטימדיה כשאתה נמצא ברשת‬
‫הביתית וגם כשאתה בנדידה‪ ,‬או‬
‫שתקבל הודעה שעליך להוריד‬
‫הודעות מולטימדיה ידנית‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר בלשונית רשימה שחורה כדי‬ ‫ ‬
‫להציג שמות ומספרי טלפון שהוספת‬
‫לרשימה השחורה‪ .‬כדי להסיר פריט‬
‫מהרשימה הקש עליו עם עט הסימון‬
‫והחזק את העט‪ ,‬ובחר מחק‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר בלשונית שרתים ובצע אחת‬ ‫ ‬
‫מהפעולות הבאות‪ .‬בסיום לחץ על סיום‬ ‫שמור הודעות שנשלחו‪ :‬מציין‬ ‫ ‬
‫(לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬ ‫שהודעות מולטימדיה שנשלחו יישמרו‬
‫בתיקייה פריטים שנשמרו בטלפון‪.‬‬
‫ הצג או ערוך נתוני שרת קיימים‪ :‬בחר‬
‫בשם השרת‪.‬‬
‫טיפ כדי לפנות מקום אחסון בטלפון בטל‬
‫ הזן נתוני שרת חדש‪ :‬בחר חדש‪ .‬כדי‬ ‫את הסימון של אפשרות זו‪.‬‬
‫להזין או לערוך נתוני שרת‪ ,‬השתמש‬
‫בנתונים שקבלת מספק השירותים‬ ‫דחה את כל ההודעות‪ :‬מציין שכל‬ ‫ ‬
‫האלחוטיים שלך או ממרכז השירותים‬ ‫ההודעות הנכנסות יידחו‪.‬‬
‫של הודעות מולטימדיה‪.‬‬
‫הרשה קבלת דוח שליחה‪ :‬מגדיר אם‬ ‫ ‬
‫ברצונך לקבל אישור על כך שהודעה‬
‫נשלחה‪.‬‬
‫הרשה דוח קריאה‪ :‬מגדיר אם ברצונך‬ ‫ ‬
‫לקבל אישור על כך שהודעה נקראה‪.‬‬
‫ ‬

‫קביעת עדיפויות להודעות‬ ‫‪154‬‬


‫‪7‬‬ ‫הידמיטלומו טסקט תועדוה‬

‫‪ :Windows Live Messenger‬מאפשר‬


‫פרק‬

‫טיפ כדי לראות את כל האפשרויות של‬


‫לך לראות מי מחובר כעת לרשת ולהעביר‬ ‫שרתים‪ ,‬הקש עם עט הסימון וגרור את‬
‫מסרים מיידיים (‪ .)IM‬התקשר לטלפונים‬ ‫סרגל הגלילה‪.‬‬
‫ולמחשבים והעבר תמונות וקבצים אחרים‪.‬‬
‫ הגדר שרת כברירת מחדל לשליחת‬
‫שימוש בחיפוש מקוון‬ ‫הודעות מולטימדיה‬
‫ובחר תוכניות‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על התחל‬ ‫ סמן את שם השרת ובחר קבע‬
‫‪ 2‬בחר ‪. Windows Live‬‬ ‫כברירת מחדל‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 7‬לחץ על ‪OK‬‬
‫ ‬
‫‪ 3‬בסרגל החיפוש שבחלק העליון‬
‫של המסך הזן את הטקסט שאתה‬
‫רוצה למצוא‪.‬‬
‫‪ 4‬לחץ על אמצע ‪.‬‬
‫שימוש ביישום‬
‫‪ 5‬בחר את הפריט הרצוי לך מתוצאות‬ ‫™‪Windows Live‬‬
‫החיפוש‪ .‬אם הפריט הרצוי אינו מופיע‪,‬‬
‫בחר אפשרויות נוספות כדי לראות‬ ‫הערה לא כל ספקי השירותים האלחוטיים‬
‫תוצאות נוספות‪.‬‬ ‫תומכים ביישום ™‪.Windows Live‬‬
‫הגדרת ‪Windows Live Mail‬‬ ‫יישום זה הוא קבוצה של שירותים‬
‫שמשלבת תכונות של חיפוש מקוון‪ ,‬דוא"ל‬
‫לפני שתתחיל אתה צריך שיהיה לך‬ ‫והעברת מסרים מיידיים‪.‬‬
‫חשבון קיים של ‪ MSN ,Windows Live‬או‬
‫חיפוש מקוון‪ :‬מאפשר לך לחפש טקסט‬
‫‪ Hotmail‬כדי שתוכל להשתמש ב‪Windows-‬‬
‫באינטרנט‪ ,‬ישירות באמצעות הטלפון שלך‪.‬‬
‫‪ .Live Mail‬אם אין לך חשבון‪ ,‬השתמש‬
‫בדפדפן האינטרנט שבטלפון כדי לעבור‬ ‫‪ :Windows Live Mail‬הדור הבא של יישום‬
‫אל ‪ ,hotmail.com‬ובצע את השלבים‬ ‫הדוא"ל המבוסס אינטרנט ‪ .Hotmail‬היישום‬
‫שמתוארים שם להגדרת חשבון‪.‬‬ ‫‪ Windows Live Mail‬מעניק מקום אחסון‬
‫רב יותר‪ ,‬אבטחה משופרת של העברת‬
‫הודעות ושיטת מיון קלה יותר של הודעות‪.‬‬

‫שימוש ביישום ™‪155 Windows Live‬‬


‫הידמיטלומו טסקט תועדוה‬ ‫‪7‬‬

‫ובחר תוכניות‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על התחל‬

‫פרק‬
‫‪ 2‬בחר ‪. Windows Live‬‬
‫‪ 3‬בחר היכנס אל ‪.Windows Live‬‬

‫‪ 6‬לחץ על הבא (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬


‫‪ 7‬סמן את השדה שורת ‪Live Search‬‬
‫כדי שהסרגל יופיע במסך היום‪ .‬סמן‬
‫את השדה שירותי ‪ Windows Live‬כדי‬
‫שהאפשרויות של דוא"ל ‪Windows Live‬‬ ‫‪ 4‬בפעם הראשונה שאתה נכנס‬
‫ו‪ Windows Live Messenger-‬יופיעו‬ ‫ל‪ Windows Live-‬לחץ על אשר‬
‫במסך היום‪.‬‬ ‫(לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫‪ 5‬הזן את כתובת הדוא"ל והסיסמה‬
‫של חשבון ‪MSN ,Windows Live‬‬
‫או ‪ .Hotmail‬השאר את השדה‬
‫שמור סיסמה מסומן אם אתה רוצה‬
‫שהסיסמה תוזן אוטומטית‪.‬‬

‫שימוש ביישום ™‪Windows Live‬‬ ‫‪156‬‬


‫‪7‬‬ ‫הידמיטלומו טסקט תועדוה‬

‫סנכרן דואר אלקטרוני‪ :‬קובע אם‬ ‫ ‬ ‫‪ 8‬לחץ על הבא (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫פרק‬

‫אתה רוצה להוריד הודעות דוא"ל של‬ ‫‪ 9‬בחר באפשרויות הבאות‪:‬‬


‫‪ Windows Live‬לטלפון שלך (ראה‬
‫שימוש בדוא"ל של ‪.)Windows Live‬‬
‫‪ 1‬לחץ על הבא (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬ ‫‪ 0‬‬
‫יבוצע סינכרון של הדוא"ל ואנשי הקשר‬
‫(אם נבחרו) של ‪.Windows Live‬‬
‫‪ 11‬בסיום הסינכרון לחץ על סיום (לחצן‬
‫מתוכנת שמאלי)‪ .‬יופיעו הודעות‬
‫הדוא"ל שהתקבלו לאחרונה‪.‬‬
‫שימוש בדוא"ל של ‪Windows Live‬‬
‫לפני שתתחיל ודא שהטלפון שלך פועל‬ ‫אחסן אנשי קשר של ‪Windows Live‬‬ ‫ ‬
‫ושאתה נמצא באזור קליטה (ראה הפעלת‬ ‫ברשימת אנשי הקשר של הטלפון‬
‫הטלפון)‪.‬‬ ‫הנייד שלך‪ :‬קובע אם אתה רוצה‬
‫ובחר תוכניות‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על התחל‬ ‫שאנשי הקשר של ‪Windows Live‬‬
‫יופיעו ברשימת אנשי הקשר‪ .‬אם אתה‬
‫‪ 2‬בחר ‪. Windows Live‬‬
‫לא מסמן שדה זה‪ ,‬רק הודעות הדוא"ל‬
‫‪ 3‬כדי לסנכרן דוא"ל‪ ,‬אנשי קשר ו‪/‬או‬ ‫של ‪ Windows Live‬יסונכרנו עם‬
‫נתונים של ‪Windows Live Messenger‬‬ ‫הטלפון שלך‪.‬‬
‫בצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫כדי להעביר את‬ ‫• לחץ על מטה‬ ‫מזג כפילויות אנשי קשר‪ :‬קובע אם‬ ‫ ‬
‫הסימון לשדה שנמצא מתחת לסרגל‬ ‫ברצונך למזג אנשי קשר של ‪Windows‬‬
‫החיפוש של ‪.Windows Live‬‬ ‫‪ Live‬שסונכרנו עם אנשי קשר שכבר‬
‫מופיעים ברשימת אנשי הקשר שלך‪,‬‬
‫• לחץ על ימין או על שמאל עד‬
‫כך שתהיה רק רשומה אחת עבור כל‬
‫שיופיע סינכרון‪.‬‬
‫איש קשר‪ .‬אם השדה לא מסומן‪ ,‬יופיעו‬
‫• לחץ על אמצע ‪ .‬יבוצע סינכרון‬ ‫שתי רשומות עבור כל איש קשר שכבר‬
‫מידע עבור כל היישומים שבחרת‬ ‫מופיע ברשימת אנשי הקשר שלך‪.‬‬
‫בתהליך ההגדרה‪.‬‬
‫שימוש ביישום ™‪157 Windows Live‬‬
‫הידמיטלומו טסקט תועדוה‬ ‫‪7‬‬

‫שימוש ב‪Windows Live Messenger-‬‬ ‫‪ 4‬כדי לקרוא דוא"ל בצע את הפעולות‬

‫פרק‬
‫הבאות‪:‬‬
‫לפני שתתחיל‬
‫• כשאותו שדה מסומן‪ ,‬לחץ על‬
‫• אתה צריך שיהיה לך חשבון של‬
‫ימין או על שמאל עד שיופיע‬
‫‪ MSN ,Windows Live‬או ‪Hotmail‬‬
‫‪.Windows Live Hotmail‬‬
‫כדי שתוכל להשתמש ב‪Windows-‬‬
‫‪ .Live Messenger‬אם אין לך חשבון‪,‬‬ ‫• לחץ על אמצע ‪ .‬נפתח יישום‬
‫השתמש בדפדפן האינטרנט בטלפון‬ ‫העברת הודעות‪ ,‬שמציג את תיבת‬
‫שלך כדי לעבור אל ‪ hotmail.com‬ובצע‬ ‫הדואר הנכנס של ‪Windows Live‬‬
‫את הצעדים להגדרת חשבון‪.‬‬ ‫‪ .Hotmail‬אתה יכול להציג הודעות‪,‬‬
‫• ודא שהטלפון שלך פועל ושאתה נמצא‬ ‫לשלוח ולערוך אותן בחשבון‬
‫באזור קליטה (ראה הפעלת הטלפון)‪.‬‬ ‫‪ Windows Live Hotmail‬שלך כמו‬
‫בכל חשבון אחר‪.‬‬
‫ובחר תוכניות‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ על התחל‬
‫‪ 2‬בחר ‪. Messenger‬‬ ‫הידעת? אתה יכול גם לגשת אל תיבת‬
‫‪ 3‬לחץ על היכנס (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬ ‫הדואר הנכנס של ‪Windows Live Hotmail‬‬
‫‪ 4‬אם עדיין לא הגדרת חשבון של‬ ‫על ידי פתיחת יישום העברת ההודעות‬
‫‪ Windows Live Mail‬בטלפון (ראה‬ ‫ובחירה בחשבון הדוא"ל של‬
‫‪.Windows Live Hotmail‬‬
‫הגדרת ‪ ,)Windows Live Mail‬בפעם‬
‫טיפ אתה יכול להגדיר אפשרות‬
‫הראשונה שתיכנס אל ‪Windows‬‬
‫שההודעות שלך יעברו אל ‪Windows Live‬‬
‫‪ Live Messenger‬לחץ על אשר (לחצן‬ ‫‪ Mail‬בטלפון שלך כשהן מגיעות לשרת‪.‬‬
‫מתוכנת שמאלי)‪.‬‬ ‫פתח את ‪ ,Windows Live‬לחץ על תפריט‬
‫‪ 5‬אם מופיעה הודעה‪ ,‬הזן את כתובת‬ ‫(לחצן מתוכנת ימני) ובחר אפשרויות‪ .‬בחר‬
‫הדוא"ל והסיסמה של חשבון‬ ‫תזמון סינכרון‪ ,‬בחר ברשימה תדירות‬
‫‪ MSN ,Windows Live‬או ‪.Hotmail‬‬ ‫סינכרון ובחר כשפריטים מגיעים‪.‬‬
‫‪ 6‬כדי לשלוח מסר מיידי לאיש קשר‬
‫שמחובר לרשת‪ ,‬סמן את שם איש‬
‫הקשר ולחץ על שלח ‪( IM‬לחצן מתוכנת‬
‫שמאלי)‪.‬‬

‫שימוש ביישום ™‪Windows Live‬‬ ‫‪158‬‬


‫‪7‬‬ ‫הידמיטלומו טסקט תועדוה‬

‫• סמן את הסרגל להזנת טקסט והזן‬


‫פרק‬

‫את טקסט ההודעה שלך‪.‬‬


‫• לחץ על קליפ קול (לחצן מתוכנת‬
‫שמאלי) והקלט הודעה קולית‪ .‬הקפד‬
‫לדבר ברור‪ ,‬כשאתה מחזיק את‬
‫הטלפון מולך‪.‬‬
‫(אופציונלי) להוספת אמוטיקון להודעה‬ ‫‪ 8‬‬
‫לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪,‬‬
‫בחר הוסף אמוטיקון ואחר כך בחר את‬
‫האמוטיקון הרצוי‪.‬‬
‫(אופציונלי) כדי לשלוח תמונה או קובץ‬ ‫‪ 9‬‬ ‫טיפ אם איש הקשר אינו מחובר לרשת‪,‬‬
‫אחר לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת‬ ‫שלח אליו הודעת דוא"ל‪ .‬סמן את שם איש‬
‫הקשר ולחץ על שלח דוא"ל (לחצן מתוכנת‬
‫ימני)‪ ,‬בחר שלח ובחר בסוג הקובץ‬ ‫שמאלי)‪ .‬הזן נושא וטקסט של ההודעה‬
‫שברצונך לשלוח‪ .‬בחר את התמונה או‬ ‫ולחץ על שלח (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫קובץ אחר שאתה רוצה לצרף‪.‬‬
‫(אופציונלי) כדי להחליף הודעות עם‬ ‫‪ 10‬‬ ‫‪ 7‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫יותר מאדם אחד‪ ,‬לחץ על תפריט‬
‫(לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬בחר אפשרויות‬
‫> הוסף משתתף‪ .‬בחר את המשתתף‬
‫הרצוי‪.‬‬
‫כדי לסיים את העברת ההודעות לחץ‬ ‫‪ 11‬‬
‫על תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר‬
‫סיים שיחה‪ .‬אם אתה מחליף הודעות‬
‫עם יותר מאדם אחד‪ ,‬בחר סיים את כל‬
‫השיחות כדי להפסיק את כל השיחות‬
‫בבת אחת‪.‬‬
‫* מקום להזנת טקסט‬

‫שימוש ביישום ™‪159 Windows Live‬‬


‫הידמיטלומו טסקט תועדוה‬ ‫‪7‬‬

‫פרק‬
‫טיפ ממסך הרשימה של אנשי קשר של‬
‫‪ Messenger‬לחץ על תפריט (לחצן מתוכנת‬
‫ימני) ובחר אפשרויות כדי להוסיף‪ ,‬לחסום‬
‫או להסיר איש קשר; שנה את הסטטוס‬
‫שלך לעסוק‪ ,‬לא נמצא וכדומה; הוסף‬
‫תמונה לתצוגה או הודעה אישית; ועוד‪.‬‬

‫שימוש ביישום ™‪Windows Live‬‬ ‫‪160‬‬


‫פרק‬

‫‪8‬‬ ‫חיבור לרשת האינטרנט‬


‫ולהתקנים אלחוטיים‬
‫לרשת האינטרנט שימושים רבים ומגוונים‪ :‬מפות דרכים‪ ,‬חדשות‪ ,‬קניית‬
‫מתנות וגישה לחשבון הדואר האלקטרוני‪ .‬כעת‪ ,‬הודות לרשת של ספק‬
‫השירות האלחוטי שלך ולדפדפן הרשת המובנה בטלפון החכם שלך‪,‬‬
‫תוכל לגלוש באינטרנט כמעט בכל מקום‪.‬‬
‫טכנולוגיית ®‪ Bluetooth‬האלחוטית של מכשירי ‪Palm Treo™Pro‬‬
‫®‬ ‫®‬

‫תעזור לך לבסס חיבורים אלחוטיים עם מספר התקנים‪ .‬תוכל‬


‫להשתמש בטלפון החכם גם כדי לחבר את המחשב שלך לאינטרנט‬
‫ולשתף את אנשי הקשר והתמונות החביבות עליך עם אנשים אחרים‪.‬‬
‫תוכל גם להשתמש ביכולות ‪ Wi-Fi‬כדי להתחבר לרשתות ציבוריות‪,‬‬
‫עסקיות או ביתיות‪.‬‬
‫יתרונות‬
‫• חיבור המחשב האישי לאינטרנט‬ ‫• האינטרנט איתך בכל מקום‬
‫באמצעות הטלפון החכם‬ ‫• ניתן ליהנות מחיבורים אלחוטיים‪:‬‬
‫• בחר את שיטת החיבור לאינטרנט‬ ‫התחברות להתקני דיבורית‬
‫המתאימה לך ביותר‬ ‫‪ Bluetooth‬אישיים או לרכב‬
‫‪161‬‬
‫תוכן הפרק‬
‫דפדפן האינטרנט‪163...............................................................................‬‬
‫עבודה עם תוכן בזרימה ‪170......................................................................‬‬
‫מידע וכלים מקוונים על טיולים‪172..............................................................‬‬
‫קביעת מיקום ה‪ GPS-‬שלך‪173..................................................................‬‬
‫חיבור לרשת ‪174............................................................................ Wi-Fi‬‬
‫חיבור להתקנים בטכנולוגיית ®‪ Bluetooth‬אלחוטית‪183...................................‬‬
‫שימוש במכשיר כמודם אלחוטי‪187.............................................................‬‬
‫‪8‬‬ ‫םייטוחלא םינקתהלו טנרטניאה תשרל רוביח‬

‫לפני הכל בצע את הפעולות הבאות‪:‬‬


‫דפדפן האינטרנט‬
‫פרק‬

‫• הירשם לשירותי הנתונים של ספק‬


‫השירות האלחוטי שלך‪ .‬זהו תנאי הכרחי‬
‫לגלישה באינטרנט‪.‬‬ ‫דפדפן ‪ Internet Explorer Mobile‬מאפשר‬
‫גישה מהירה ופשוטה לדפי אינטרנט‪.‬‬
‫• וודא שהטלפון של מופעל ושאתה‬
‫באמצעות היישום תוכל לצפות ברוב‬
‫נמצא באזור עם קליטה (ראה הפעלת‬
‫האתרים שאתה נוהג להציג במחשב‬
‫הטלפון)‪.‬‬
‫האישי‪ ,‬כולל אתרים מאובטחים וכאלה‬
‫המיישמים אפשרויות מתקדמות‪ ,‬כגון‬
‫הצגת דף אינטרנט‬ ‫‪ JavaScript‬ו‪.frames-‬‬
‫על פי ברירת המחדל‪Internet Explorer ,‬‬
‫דפדפן ‪ Internet Explorer Mobile‬תומך‬
‫‪ Mobile‬מתאים את הגודל של דפי‬
‫ב‪( SSL ,JavaScript-‬שכבת שקעים‬
‫האינטרנט למסך של הטלפון החכם כדי‬
‫מאובטחת) ו‪ ,cookies-‬אבל אינו תומך‬
‫שתוכל לצפות ברוב המידע מבלי לגלול‬
‫בתוספות ‪,Shockwave ,Flash( plug-in‬‬
‫ימינה או שמאלה‪.‬‬
‫‪ WML script ,VBScript‬וכו’) וביישומי ‪.Java‬‬

‫הידעת? באפשרותך לבצע חיפוש‬


‫טיפ למידע נוסף על האפשרויות‬
‫באינטרנט גם דרך מסך היום על ידי‬
‫שנתמכות על ידי ‪Internet Explorer‬‬
‫בחירת שדה החיפוש באינטרנט‪ ,‬הזנת שם‬
‫‪ ,Mobile‬בקר באתר ‪.Microsoft.com‬‬
‫הפריט שברצונך למצוא ולחיצה על אמצע‬
‫במקש הניווט‪.‬‬ ‫הידעת? אישורי אבטחה וקידוד ‪SSL‬‬
‫בחוזק ‪ 128-bit‬מאפשרים לבקר באתרים‬
‫מאובטחים‪ ,‬כגון אתרי קניות‪ ,‬בנקאות ודואר‬
‫ובחר‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬ ‫אלקטרוני מקוונים‪ .‬זכור כי חלק מהאתרים‬
‫‪.Internet Explorer‬‬ ‫המאובטחים מחייבים שימוש בדפדפנים‬
‫מסוג מסוים‪ ,‬ולכן ייתכן שלא תוכל להציגם‬
‫טיפ במסך היום‪ ,‬ניתן לפתוח את‬ ‫באמצעות ‪ .Internet Explorer Mobile‬פנה‬
‫‪ Internet Explorer Mobile‬על ידי לחיצה על‬ ‫לארגון האחראי לקבלת כתובת אינטרנט‬
‫‪( Internet‬לחצן מתוכנת ימני)‪.‬‬ ‫(‪ )URL‬חלופית אשר מתאימה לדפדפן‬
‫‪.Internet Explorer Mobile‬‬

‫דפדפן האינטרנט ‪163‬‬


‫םייטוחלא םינקתהלו טנרטניאה תשרל רוביח‬ ‫‪8‬‬

‫ התאם למסך‪ :‬שמירה על פריסה דומה‬ ‫‪ 2‬סמן את שורת הכתובת‪ ,‬הזן את‬

‫פרק‬
‫לזו שמוצגת על מסך המחשב‪ ,‬למעט‬ ‫כתובת דף האינטרנט שברצונך לפתוח‬
‫הקטנה של הפריטים וסידור התוכן‬ ‫ולחץ אמצע ‪ .‬כדי לחזור לדף‬
‫בצורה שמאפשרת לצפות ברובו מבלי‬ ‫שפתחת לאחרונה‪ ,‬פתח את הרשימה‬
‫לגלול לצדדים‪.‬‬ ‫של שורת הכתובת ובחר את כתובת‬
‫ שולחן עבודה‪ :‬שמירה על הפריסה‬ ‫האינטרנט הרצויה‪.‬‬
‫והגודל המקוריים בדומה למסך‬
‫המחשב‪ .‬תצוגה זו מחייבת גלילה‬ ‫הידעת? בעת הצגת דף אינטרנט‬
‫אנכית ואופקית כאחד‪.‬‬ ‫מאובטח‪ ,‬סמל המנעול שבשורת הכתובת‬
‫ מסך מלא‪ :‬הסתרת שורות המצב‬ ‫עובר ממצב פתוח למצב סגור‪.‬‬
‫והניווט והקצאת מלוא גודל המסך‬
‫להצגת הדף‪ .‬כדי לצאת ממצב מסך‬
‫מלא יש ללחוץ על הלחצן המתוכנת‬
‫הימני‪ ,‬או ללחוץ לחיצה ארוכה על‬
‫נקודה כלשהי במסך ולבטל את הסימון‬
‫בתיבה מסך מלא‪.‬‬
‫ הצג תמונות‪ :‬הצגה או הסתרה של‬
‫התמונות בדף האינטרנט‪ .‬הסתרת‬
‫התמונות מקצרת את הזמן שנדרש‬
‫לטעינת הדף‪.‬‬
‫כדי לסגור את‬ ‫‪ 4‬לחץ ‪OK‬‬ ‫ ‬
‫‪.Internet Explorer Mobile‬‬ ‫‪ 3‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪,‬‬
‫בחר תצוגה‪ ,‬ואחר כך בחר באחת‬
‫מהאפשרויות שלהלן‪:‬‬
‫עמודה אחת‪ :‬סידור דף האינטרנט‬ ‫ ‬
‫בעמודה אחת שרוחבה כרוחב המסך‬
‫כדי לבטל את הצורך בגלילה אופקית‪.‬‬
‫ ‬

‫דפדפן האינטרנט‬ ‫‪164‬‬


‫‪8‬‬ ‫םייטוחלא םינקתהלו טנרטניאה תשרל רוביח‬

‫התאמת דף אינטרנט לגודל המסך‪ :‬לחץ‬ ‫ניווט בדפי אינטרנט‬


‫פרק‬

‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬בחר תצוגה‬ ‫הנה מספר עצות בנושא הצגת דפי‬
‫>מסך מלא‪ .‬כדי לחזור לתצוגה רגילה‪,‬‬ ‫אינטרנט והתנועה בהם‪:‬‬
‫לחץ שוב מסך מלא‪.‬‬
‫הצגת הדף הקודם‪ :‬לחץ חזור (לחצן‬
‫שינוי גודל הטקסט‪ :‬לחץ תפריט (לחצן‬ ‫מתוכנת שמאלי) או מחק ‪.‬‬
‫מתוכנת ימני)‪ ,‬בחר תצוגה > רמת גודל‬
‫התקדמות ברצף הדפים שנצפו לאחר‬
‫תצוגה‪ ,‬ובחר בגודל הרצוי‪.‬‬
‫חזרה לדפים הקודמים‪ :‬לחץ תפריט (לחצן‬
‫הצגת מאפייני הדף‪ :‬לחץ תפריט (לחצן‬ ‫מתוכנת ימני) ובחר הבא‪.‬‬
‫מתוכנת ימני)‪ ,‬ובחר כלים > מאפיינים‪.‬‬
‫מעבר לדף הבית‪ :‬לחץ תפריט (לחצן‬
‫הצגת פריטים ברשימה‪ :‬בחר ברשימה‬ ‫מתוכנת ימני) ובחר בית‪.‬‬
‫או מטה ‪.‬‬ ‫וגלול באמצעות מעלה‬
‫רענון דף‪ :‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬
‫מעבר בין פריטים ברשימה‪ :‬לחץ שמאל‬ ‫ובחר רענן‪.‬‬
‫כדי‬ ‫או ימין ואחר כך לחץ אמצע‬
‫גלילת הדף בתצוגת עמודה אחת‬
‫לבחור את פריט הרשימה המסומן‪.‬‬
‫ובתצוגת ברירת מחדל‪ :‬לחץ מעלה‬
‫כדי‬ ‫עבודה עם טופס‪ :‬לחץ אמצע‬ ‫או מטה ‪ .‬במצב שולחן עבודה‪ ,‬לחץ‬
‫להתחיל לעבוד עם הטופס‪ ,‬ואחר כך לחץ‬ ‫מעלה ‪ ,‬מטה ‪ ,‬שמאל או ימין‬
‫פעם נוספת כדי להפסיק לעבוד‬ ‫אמצע‬ ‫כדי לגלול בכיוון הרצוי‪.‬‬
‫עם הטופס‪.‬‬
‫או מטה‬ ‫פתיחת קישור‪ :‬לחץ מעלה‬
‫שליחת קישור‪ :‬לחץ תפריט (לחצן‬ ‫כדי לסמן את הקישור‪ ,‬ואחר כך לחץ אמצע‬
‫מתוכנת ימני)‪ ,‬ובחר כלים > שליחת‬ ‫כדי לפתוח את הדף הנבחר‪ .‬ניתן גם‬
‫קישור‪ .‬בחר את אופן שליחת הקישור‪:‬‬ ‫ללחוץ על הקישור במסך עם העט‪.‬‬
‫‪( SMS\MMS‬הודעת טקסט)‪( MMS ,‬הודעת‬
‫שליחת דואר אלקטרוני דרך דף אינטרנט‪:‬‬
‫מולטימדיה) או חשבון דואר אלקטרוני‪.‬‬
‫בחר הקישור לכתובת‪ .‬עליך להגדיר‬
‫יישום דואר אלקטרוני במכשירך לפני‬
‫שתוכל להשתמש באפשרות זו (ראה דואר‬
‫אלקטרוני)‪.‬‬

‫דפדפן האינטרנט ‪165‬‬


‫םייטוחלא םינקתהלו טנרטניאה תשרל רוביח‬ ‫‪8‬‬

‫‪( 3‬אופציונלי) בחר שם והזן תיאור שונה‪.‬‬ ‫יצירת מועדף‬

‫פרק‬
‫‪( 4‬אופציונלי) בחר צור ב‪ -‬ובחר את‬ ‫באמצעות מועדפים ניתן לסמן דפי אינטרנט‬
‫התיקייה שבה אתה רוצה ליצור את‬ ‫כדי לפתוח אותם במהירות מבלי להקליד‬
‫המועדף‪.‬‬ ‫את כתובתם‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר הוסף‪.‬‬ ‫לפני הכל ראשית עליך ליצור את התיקייה‬
‫שבה תשמור את המועפים שלך‪ .‬לאחר‬
‫טיפ כדי למחוק מועדף או תיקייה‪,‬‬ ‫יצירת מועדף‪ ,‬לא ניתן להעבירו לתיקיות‬
‫לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר‬ ‫אחרות (ראה ארגון המועדפים שלך)‪.‬‬
‫מועדפים‪ .‬בחר בלשונית הוספה‪/‬מחק‪,‬‬
‫סמן את הפריט שברצונך למחוק‪ ,‬ובחר‬ ‫‪ 1‬פתח את הדף שברצונך לסמן כמועדף‪.‬‬
‫מחק‪ .‬בחר כן כדי לאשר את המחיקה‬ ‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר‬
‫ולחץ ‪.OK‬‬ ‫הוספת מועדפים‪.‬‬

‫צפייה במועדף‬
‫ובחר ‪.Internet Explorer‬‬ ‫לחץ התחל‬
‫לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר‬
‫מועדפים‪.‬‬

‫טיפ בפעם הראשונה שתפתח את‬


‫‪ ,Internet Explorer‬לחץ מועדפים‬
‫(לחצן מתוכנת שמאלי) כדי להציג את‬
‫המועדפים שלך‪.‬‬

‫‪ 3‬בחר מהרשימה את הדף שבו אתה‬


‫רוצה לצפות‪.‬‬

‫דפדפן האינטרנט‬ ‫‪166‬‬


‫‪8‬‬ ‫םייטוחלא םינקתהלו טנרטניאה תשרל רוביח‬

‫‪( 3‬אופציונלי) כדי לפתוח את הקובץ‬


‫ ‬ ‫ארגון המועדפים שלך‬
‫פרק‬

‫באופן אוטומטי בסיום ההורדה‪ ,‬סמן‬ ‫באפשרותך ליצור תיקיות לארגון‬


‫את תיבת הסימון פתח קובץ לאחר‬ ‫המועדפים שלך‪ .‬לדוגמה‪ ,‬תוכל לאחסן‬
‫הורדה‪.‬‬ ‫קישורים לאתרי תיירות בתיקייה אחת‪,‬‬
‫‪ 4‬בצע אחת מהפעולות שלהלן‪:‬‬ ‫לאתרי מניות בשנייה ולאתרים עסקיים‬
‫ כדי לשמור את הקובץ בשמו המקורי‬ ‫בשלישית‪.‬‬
‫במיקום ברירת המחדל (המסמכים‬ ‫ובחר ‪Internet‬‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬
‫שלי או התמונות שלי)‪ :‬בחר כן‪.‬‬ ‫‪.Explorer‬‬
‫ כדי לשמור את הקובץ בשם אחר או‬ ‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר‬
‫במיקום אחר‪ :‬בחר שמירה בשם ובצע‬ ‫מועדפים‪.‬‬
‫אחת או יותר מהפעולות הבאות‪:‬‬ ‫‪ 3‬בחר בלשונית הוספה‪/‬מחק‪.‬‬
‫• בחר בשדה שם והזן שם קובץ חדש‪.‬‬ ‫‪ 4‬בחר תיקייה חדשה‪.‬‬
‫‪ 5‬תן שם לתיקייה החדשה ובחר הוסף‪.‬‬
‫• בחר ברשימה תיקייה ובחר את‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 6‬לחץ ‪OK‬‬
‫התיקייה שבה אתה רוצה לשמור את‬
‫הקובץ‪.‬‬
‫הורדת קבצים ותמונות מדפי אינטרנט‬
‫• בחר ברשימה מיקום ואחר כך בחר‬ ‫באפשרותך להוריד קבצים שנתמכים על‬
‫היכן אתה רוצה לאחסן את הקובץ‪:‬‬ ‫ידי הטלפון החכם‪ ,‬כמו למשל יישומים‬
‫זיכרון ראשי או כרטיס אחסון‪.‬‬ ‫חדשים‪ ,‬רינגטונים מסוג ‪ MIDI‬או תמונות‪.‬‬
‫האפשרות כרטיס אחסון תופיע רק‬
‫אם הכנסת כרטיס אחסון (נמכר‬ ‫‪ 1‬עבור לדף שמכיל את הקישור לקובץ‬
‫בנפרד) לטלפון החכם‪.‬‬ ‫שברצונך להוריד‪.‬‬
‫‪ 2‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫• בחר שמור‪.‬‬
‫ כדי להוריד תמונה‪ :‬לחץ לחיצה ארוכה‬
‫על התמונה עם העט‪ ,‬ומתפריט הקיצור‬
‫בחר שמור תמונה‪.‬‬
‫ כדי להוריד כל סוג קובץ אחר‪ :‬בחר‬
‫בקישור לקובץ‪.‬‬

‫דפדפן האינטרנט ‪167‬‬


‫םייטוחלא םינקתהלו טנרטניאה תשרל רוביח‬ ‫‪8‬‬

‫‪ 1‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר‬ ‫העתקת טקסט מדף אינטרנט‬

‫פרק‬
‫כלים > הסטוריה‪.‬‬ ‫באפשרותך להעתיק טקסט מדפי אינטרנט‬
‫‪( 2‬אופציונלי) הקש על הרשימה הצג‬ ‫ולהדביקו באחד מהיישומים האחרים‪.‬‬
‫שבפינה השמאלית‪-‬עליונה ובחר את‬ ‫‪ 1‬השתמש בעט כדי לסמן את הטקסט‬
‫אופן הסידור של רשימת ההסטוריה‪.‬‬ ‫שברצונך להעתיק‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר את דף האינטרנט שברצונך‬
‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר‬
‫לפתוח‪.‬‬
‫ערוך > העתק‪.‬‬
‫התאמה אישית של הגדרות ‪Internet‬‬ ‫‪ 3‬עבור ליישום שבו אתה רוצה לבצע‬
‫‪Explorer Mobile‬‬ ‫הדבקה ומקם את הסמן במקום שבו‬
‫אתה רוצה להדביק את הטקסט‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר‬
‫כלים > אפשרויות‪.‬‬ ‫‪ 4‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר‬
‫ערוך > הדבק‪.‬‬
‫‪ 2‬בלשונית כללי ניתן להגדיר את‬
‫האפשרויות הבאות‪:‬‬
‫טיפ אם ‪ Internet Explorer Mobile‬אינו‬
‫מזהה מספר טלפון כמספר שניתן לחייגו‪,‬‬
‫העתק את המספר (בתור טקסט) והדבק‬
‫אותו בלוח החיוג של הטלפון‪.‬‬
‫טיפ ניתן גם להעתיק את כל הטקסט בדף‬
‫האינטרנט‪ .‬מקם את הסמן בנקודה כלשהי‬
‫בדף‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על אמצע במקש‬
‫הניווט ובחר בחר את כל הטקסט‪ .‬לחץ‬
‫לחיצה ארוכה על אמצע ובחר הדבק‪.‬‬

‫חזרה לדפים שהוצגו לאחרונה‬


‫דף הבית‪ :‬קבע איזה דף יופיע בעת‬ ‫ ‬ ‫רשימת ההסטוריה משמשת לאחסון‬
‫פתיחת ‪.Internet Explorer Mobile‬‬ ‫כתובת דפי האינטרנט שבהם ביקרת‬
‫כדי לשנות את דף הבית‪ ,‬עליך ראשית‬ ‫לאחרונה‪.‬‬
‫לפתוח את הדף הרצוי באמצעות‬
‫דפדפן האינטרנט‬ ‫‪168‬‬
‫‪8‬‬ ‫םייטוחלא םינקתהלו טנרטניאה תשרל רוביח‬

‫‪ 4‬עבור ללשונית אבטחה כדי להגדיר את‬ ‫ ‬ ‫‪ ,Internet Explorer Mobile‬להיכנס שוב‬
‫פרק‬

‫האפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫למסך הגדרות זה‪ ,‬ולבחור בנוכחי‪.‬‬


‫ אפשר ‪ :Cookies‬קבע אם הטלפון‬ ‫כדי לחזור לדף הבית המקורי‪ ,‬בחר‬
‫החכם שלך יקבל קבצי ‪( cookies‬קבצים‬ ‫בברירת מחדל‪.‬‬
‫קטנים שמכילים מידע בנוגע לזהותך‬ ‫ ערכת תווים המוגדרת כברירת מחדל‪:‬‬
‫והעדפותיך)‪ .‬הדף שולח את הקבצים‬ ‫בחר את מערך התווים אשר ישמש‬
‫ומאחסן אותם בטלפון החכם שלך‪.‬‬ ‫להצגת דפי האינטרנט שתפתח‪.‬‬
‫‪ 3‬עבור ללשונית זיכרון כדי להגדיר את‬‫ ‬
‫האפשרויות הבאות‪:‬‬

‫נקה ‪ :Cookies‬מחיקת כל קבצי‬ ‫ ‬


‫‪ cookies‬שמאוחסנים בטלפון החכם‪.‬‬
‫הצג אזהרה בעת מעבר לדף לא‬ ‫ ‬ ‫שמור קישורים לדפים שביקרת בהם‬ ‫ ‬
‫מאובטח‪ :‬קבע אם תוצג בפניך הודעה‬ ‫בעבר‪ :‬קבע את מספר ימי הפעילות‬
‫בעת מעבר לדף מאובטח לדף שאינו‬ ‫הנשמרים ברשימת ההסטוריה‪.‬‬
‫מאובטח‪.‬‬ ‫נקה הסטוריה‪ :‬ריקון רשימת‬ ‫ ‬
‫הצג אזהרה כאשר תוכן הדף חסום‬ ‫ ‬ ‫ההסטוריה‪.‬‬
‫עקב הגדרות אבטחה‪ :‬קבע אם תוצג‬ ‫מחיקת קבצים‪ :‬הסרת קבצי אינטרנט‬ ‫ ‬
‫בפניך הודעה אם תנסה לפתוח דף‬ ‫שהוצגו בעבר או שסונכרנו עם‬
‫אינטרנט שאינו מקיים את תקני‬ ‫המחשב‪.‬‬

‫דפדפן האינטרנט ‪169‬‬


‫םייטוחלא םינקתהלו טנרטניאה תשרל רוביח‬ ‫‪8‬‬

‫ובחר תוכניות‪.‬‬ ‫לחץ התחל‬ ‫‪1‬‬


‫ ‬ ‫ האבטחה שהוגדרו בטלפון החכם‬

‫פרק‬
‫‪.‬‬ ‫בחר מזרים מדיה‬ ‫‪ 2‬‬ ‫שברשותך‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 5‬לחץ ‪OK‬‬
‫ ‬
‫לחץ התחבר (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬ ‫‪ 3‬‬
‫הזן את הכתובת של אתר ‪RTSP‬‬ ‫‪ 4‬‬
‫שמכיל את המדיה שבה אתה‬ ‫עבודה עם תוכן בזרימה‬
‫רוצה לצפות‪.‬‬
‫לחץ התחבר (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫אם תבחר בקישור לצפייה בתוכן מוזרם‬
‫בדפדפן האינטרנט של הטלפון החכם‪,‬‬
‫צפייה בתכנים מוזרמים‬ ‫יופעל ברקע היישום מזרים מדיה להצגת‬
‫בעת צפייה בתכנים ניתן לבצע את‬ ‫התוכן‪ .‬ניתן לפתוח תכנים מוזרמים גם על‬
‫הפעולות הבאות‪:‬‬ ‫ידי הזנת כתובת אינטרנט ביישום מזרים‬
‫מדיה עצמו‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫התחל נגינה‪ :‬הקש‬
‫חיבור לתוכן בזרימה‬
‫‪.‬‬ ‫השהה נגינה‪ :‬הקש‬
‫לפני הכל בצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪.‬‬ ‫הרץ אחורה‪ :‬הקש‬ ‫• ודא שהינך רשום לשירותי הנתונים של‬
‫‪.‬‬ ‫הרץ קדימה‪ :‬הקש‬ ‫ספק השירות האלחוטי שלך‪.‬‬
‫• ודא שהטלפון שלך פועל ושאתה‬
‫או מטה‬ ‫מרחק מהתצוגה‪ :‬לחץ מעלה‬
‫נמצא באזור עם קליטה (ראה הפעלת‬
‫בלחצן הניווט‪.‬‬
‫הטלפון)‪.‬‬
‫השתקת הקול‪ :‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת‬
‫• ודא שיש ברשותך את כתובת‬
‫ימני) ובחר השתק‪.‬‬
‫האינטרנט (‪ )URL‬של אתר ‪RTSP‬‬
‫הצגת התוכן על מסך מלא‪ :‬לחץ תפריט‬ ‫(‪)Real Time Streaming Protocol‬‬
‫(לחצן מתוכנת ימני) ובחר מסך מלא‪.‬‬ ‫שמכיל את התוכן שבו אתה‬
‫רוצה לצפות‪.‬‬

‫עבודה עם תוכן בזרימה‬ ‫‪170‬‬


‫‪8‬‬ ‫םייטוחלא םינקתהלו טנרטניאה תשרל רוביח‬

‫תוכן עם קבלת כל חבילה‪ ,‬אבל ייתכן‬ ‫ ‬ ‫הצגת מאפייני התוכן‪ :‬לחץ תפריט (לחצן‬
‫פרק‬

‫גם שיהיה עליך להמתין יותר להשלמת‬ ‫מתוכנת ימני) ובחר מאפיינים‪.‬‬
‫ההזרמה‪.‬‬
‫התאמה אישית של מזרים המדיה‬
‫אל תציג את ההודעה 'התחבר‬ ‫ ‬
‫לאינטרנט'‪ :‬בחר אם תוצג בפניך‬ ‫ובחר תוכניות‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬
‫הודעה אם תנסה להתחבר לאתר‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 2‬בחר מזרים מדיה‬
‫הזרמת המדיה כאשר הטלפון החכם‬ ‫‪ 3‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר‬
‫אינו מחובר לאינטרנט‪ .‬אם תסמן תיבה‬ ‫אפשרויות‪.‬‬
‫זו‪ ,‬הטלפון החכם יתחבר לאינטרנט‬
‫‪ 4‬בלשונית השמעה ניתן להגדיר את‬
‫באופן אוטומטי אם אינו מחובר כבר‪.‬‬
‫האפשרויות הבאות‪:‬‬
‫‪ 5‬עבור ללשונית רשתות כדי להגדיר את‬
‫האפשרויות הבאות‪:‬‬

‫מאגר מדיה‪ :‬תכנים מוזרמים חבילות‬ ‫ ‬


‫בנות מספר שניות האחת‪ .‬הערך‬
‫חיבור דרך‪ :‬ציין את שיטת החיבור‬ ‫ ‬ ‫שתגדיר בשדה זה יקבע את מספר‬
‫לאתר ההזרמה‪ :‬חיבור ספק השירות‬ ‫שניות התוכן שתכלול כל חבילה‪ .‬אם‬
‫האלחוטי שלך (‪ ,)ISP‬רשת העבודה‬ ‫תגדיר ערך גבוהה תוכל לצפות ביותר‬
‫שלך או סוג אחר של חיבור רשת‪.‬‬

‫עבודה עם תוכן בזרימה ‪171‬‬


‫םייטוחלא םינקתהלו טנרטניאה תשרל רוביח‬ ‫‪8‬‬

‫שימוש ביישום ‪WorldMate‬‬ ‫ טווח יציאת ‪ :UDP‬הגדר את מספרי‬

‫פרק‬
‫ובחר תוכניות‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬ ‫היציאות הנמוכות והגבוהות ביותר‬
‫‪ 2‬בחר ‪.WorldMate‬‬ ‫שיוקצו לרשת בעת חיפוש יציאות‬
‫‪ 3‬לחץ הבא (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬ ‫‪ UDP‬להזרמת מדיה‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 6‬לחץ ‪OK‬‬‫ ‬
‫‪ 4‬בפעם הבאה שתפתח את היישום לחץ‬
‫קבל (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫‪ 5‬הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שלך‬ ‫מידע וכלים מקוונים‬
‫והזן אותה שוב לאישור‪.‬‬
‫על טיולים‬
‫הודות ליישום ‪ ,WorldMate‬תוכל לקבל‬
‫גישה לתוכניות הנסיעה והטיולים שלך‪,‬‬
‫תחזיות מזג אוויר מסביב לעולם‪ ,‬זמנים‬
‫מקומיים‪ ,‬המרות של שערי מטבע‪,‬‬
‫מידות ביגוד ויחידות מדידה‪ ,‬מחשבון‬
‫תשר ומס ועוד‪.‬‬
‫הורדת יישום ‪WorldMate‬‬
‫ובחר תוכניות‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬
‫הזן סיסמה לבחירתך‪ .‬סיסמה זו לא‬ ‫‪ 6‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 2‬בחר ‪Get WorldMate‬‬
‫חייבת להיות זהה לסיסמה של חשבון‬
‫הדואר האלקטרוני שלך‪.‬‬ ‫‪ 3‬עבוד לפי ההוראות שעל המסך כדי‬
‫לחץ ‪( Submit‬לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬ ‫‪7‬‬
‫ ‬ ‫להוריד ולהתקין את התוכנה‪.‬‬
‫בחר את העיר הקרובה ביותר למקום‬ ‫‪ 8‬‬
‫מגוריך‪.‬‬
‫לחץ הבא (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬ ‫‪ 9‬‬

‫מידע וכלים מקוונים על טיולים‬ ‫‪172‬‬


‫‪8‬‬ ‫םייטוחלא םינקתהלו טנרטניאה תשרל רוביח‬

‫קביעת מיקום‬ ‫‪ 10‬בחר באחת מאפשרויות היישום‬


‫פרק‬

‫‪ WorldMate‬כדי להשתמש בה‪:‬‬


‫ה‪ GPS-‬שלך‬ ‫‪,Flight Center ,Weather Center‬‬
‫‪ Travel Tools ,My Itinerary‬או‬
‫‪.Converters‬‬
‫יישום ‪ QuickGPS‬יכול להאיץ את תהליך‬
‫קביעת מיקום ה‪ GPS-‬שלך על ידי הורדת‬
‫נתוני הלוויין העדכניים ביותר דרך חיבור‬
‫האינטרנט של הטלפון החכם‪.‬‬
‫ובחר תוכניות‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬
‫‪ 2‬בחר ‪. QuickGPS‬‬
‫כדי להוריד נתוני לוויין‪.‬‬ ‫‪ 3‬לחץ אמצע‬

‫הערה בחלק מהקטגוריות‪ ,‬אפשרויות‬


‫מסוימות זמינות למנויי ‪WorldMate‬‬
‫‪ Professional‬בלבד‪ .‬שירות זה ניתן‬
‫בתשלום‪ .‬להרשמה בחר ‪.Go Pro‬‬

‫טיפ בכל מסך תוכל ללחוץ תפריט (לחצן‬


‫מתוכנת ימני) ולבחור אפשרויות כדי‬
‫להתאמה אישית של יישום ‪,QuickGPS‬‬ ‫להגדיר כל כמה זמן יבוצע עדכון אוטומטי‬
‫לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר‬ ‫של מזג האוויר ומידע נוסף‪ ,‬להגדיר את‬
‫תבנית הצגת הטמפרטורה ולקבוע אם‬
‫אפשרויות‪ .‬תוכל לבחור אם לקבל התראה‬
‫להראות תצוגה מקדימה של תוכנית‬
‫כאשר פג תוקפם של נתוני הלוויין‪ ,‬אם‬ ‫הנסיעה שלך באופן אוטומטי‪.‬‬
‫להוריד נתוני לוויין חדשים באופן אוטומטי‪,‬‬
‫ואם לבצע הורדה אוטומטית כאשר הטלפון‬
‫קביעת מיקום ה‪ GPS-‬שלך ‪173‬‬
‫םייטוחלא םינקתהלו טנרטניאה תשרל רוביח‬ ‫‪8‬‬

‫למה בכלל להשתמש בחיבור ‪?Wi-Fi‬‬ ‫החכם מחובר למחשב האישי באמצעות‬

‫פרק‬
‫חיבור ‪ Wi-Fi‬שימושי במיוחד במצבים‬ ‫כבל ‪.USB‬‬
‫הבאים‪:‬‬
‫• אתה נמצא מחוץ לאזור הקליטה‬
‫וברצונך להתחבר לאינטרנט‪.‬‬ ‫חיבור לרשת ‪Wi-Fi‬‬
‫• לפי תוכנית השירות של ספק השירות‬
‫האלחוטי שלך אתה מחויב בתשלום‬ ‫בסביבות רבות כיום‪ ,‬כמו למשל במשרדים‬
‫נוסף עבור שירותי נתונים וברצונך‬ ‫תאגידיים‪ ,‬בתי קפה‪ ,‬שדות תעופה‬
‫לצמצם את עלויות שירותי הנתונים על‬ ‫וספריות‪ ,‬ישנה גישה לרשת ‪ .Wi-Fi‬רשת‬
‫ידי שימוש בחיבור ‪.Wi-Fi‬‬ ‫‪ Wi-Fi‬הינה רשת אזורית מקומית אלחוטית‬
‫• אתה באזור עם קליטה‪ ,‬אבל מחוץ‬ ‫(‪ )WLAN‬שמבוססת על תקן ‪.802.11‬‬
‫לתחום כיסוי רשת ‪ 3G( UMTS‬או‬ ‫כאשר אתה נמצא בטווח הקליטה של רשת‬
‫‪( .)HSDPA‬חיבור ‪ Wi-Fi‬מספק לעתים‬ ‫‪ Wi-Fi‬נגישה‪ ,‬תוכל להשתמש ביכולות‬
‫קצב העברה מהיר יותר מאשר חיבורי‬ ‫‪ Wi-Fi‬של מכשירך כדי להתחבר לרשת‬
‫נתוני ‪ GPRS‬או ‪.)EDGE‬‬ ‫ולגלוש באינטרנט‪.‬‬
‫• ברצונך להישאר מחובר לאינטרנט בזמן‬
‫דיבור בטלפון‪.‬‬ ‫מושג יסוד נקודת גישה ‪ Wi-Fi‬מכונה‬
‫גם ‪ .hotspot‬התקן רשת עם אנטנה המספק‬
‫האם קיימים סוגים שונים של‬ ‫חיבור אלחוטי לרשתות גדולות יותר‪.‬‬
‫רשתות ‪?Wi-Fi‬‬
‫ישנם שני סוגים של רשתות ‪:Wi-Fi‬‬
‫רשתות פתוחות‪ :‬רשתות אלו משדרות‬
‫את שמן (‪ )SSID‬ואינן מצריכות הזנת‬
‫סיסמה או הגדרות אחרות‪ .‬כדי ללמוד כיצד‬
‫להתחבר לרשת פתוחה‪ ,‬ראה התחברות‬
‫לרשת פתוחה‪.‬‬

‫חיבור לרשת ‪Wi-Fi‬‬ ‫‪174‬‬


‫‪8‬‬ ‫םייטוחלא םינקתהלו טנרטניאה תשרל רוביח‬

‫רשתות מאובטחות‪ :‬רשתות אלו משדרות‬


‫פרק‬

‫טיפ על פי ברירת המחדל‪ ,‬כאשר המסך‬


‫כבוי‪ ,‬נכבית גם אפשרות ‪ Wi-Fi‬כדי לחסוך‬ ‫לעתים את שמן‪ ,‬אבל דורשות ממך‬
‫בחשמל‪ .‬כאשר תפעיל את המסך שוב‪,‬‬ ‫להזין סיסמה אותה עליך לקבל ממנהל‬
‫אפשרות ‪ Wi-Fi‬לא תשוב לפעול באופן‬ ‫הרשת (אשר יכול להיות הספרן או האדם‬
‫אוטומטי‪ .‬תוכל לשנות את הגדרות ‪Wi-‬‬ ‫שמאחורי הדלפק בבית הקפה‪ ,‬לדוגמה)‪.‬‬
‫‪ Fi‬ולקבוע שאפשרות זו תהיה פעילה‬ ‫לעתים יהיה עליך לבקש הגדרות רשת‬
‫כל הזמן‪ .‬לפרטים נוספים ראה התאמה‬ ‫נוספות ממנהל המערכת‪ .‬כדי ללמוד‬
‫אישית של הגדרות ‪.Wi-Fi‬‬ ‫כיצד להתחבר לרשת מאובטחת‪ ,‬ראה‬
‫התחברות לרשת מאובטחת‪.‬‬
‫התחברות לרשת פתוחה‬ ‫אם ביססת בעבר חיבור לרשת מאובטחת‬
‫וברצונך להתחבר אליה שוב‪ ,‬פעל לפי‬
‫באפשרותך להתחבר לרשת פתוחה או‬ ‫הוראות התחברות לרשת פתוחה‪.‬‬
‫לרשת מאובטחת שהתחברת אליה בעבר‪.‬‬
‫אם במיקומך הנוכחי זמינות מספר רשתות‬
‫הפעלה וכיבוי של אפשרות ‪Wi-Fi‬‬
‫‪ ,Wi-Fi‬תוכל לבחור את הרשת שאליה‬
‫אתה רוצה להתחבר‪.‬‬ ‫לפני הכל ודא שמסך הטלפון החכם פועל‬
‫(ראה הערת המסך וכיבויו)‪.‬‬
‫הערה שיטת קידוד ‪WEP‬‬
‫(‪ )wire equivalent privacy‬מופעלת על פי‬ ‫• להפעלת ‪ ,Wi-Fi‬לחץ על ‪Wi-Fi‬‬
‫ברירת מחדל ועשויה להשפיע על יכולתך‬ ‫(נמצא בצידו של הטלפון החכם בסמוך‬
‫להתחבר לרשת שמשדרת את שמה‪ .‬ראה‬ ‫לחריץ של העט)‪.‬‬
‫חיבור לרשת מאובטחת כדי ללמוד כיצד‬ ‫• לכיבוי ‪ ,Wi-Fi‬לחץ לחיצה ארוכה‬
‫לבטל קידוד ‪.WEP‬‬ ‫‪.‬‬ ‫על ‪Wi-Fi‬‬
‫(נמצא בצידו של‬ ‫‪ 1‬לחץ ‪Wi-Fi‬‬ ‫כאשר אפשרות ‪ Wi-Fi‬פועלת‪ ,‬במסך היום‬
‫הטלפון החכם בסמוך לחריץ של העט)‪.‬‬ ‫מוצג החיווי ‪ :Wi-Fi‬פועל‪.‬‬
‫מה שיקרה עכשיו תלוי במצב אפשרות‬
‫‪ Wi-Fi‬לפני הלחיצה שביצעת‪:‬‬

‫חיבור לרשת ‪175 Wi-Fi‬‬


‫םייטוחלא םינקתהלו טנרטניאה תשרל רוביח‬ ‫‪8‬‬

‫‪ Wi-Fi‬כבר פעל‪ :‬הטלפון החכם יבצע‬

‫פרק‬
‫טיפ צמצם את רשימת הרשתות‬
‫שמופיעה במסך קביעת תצורה של רשתות‬ ‫סריקה של רשתות אלחוטיות זמינות‬
‫אלחוטיות על ידי בחירת רשתות זמינות‬ ‫ויתחבר לאחת מהן באופן אוטומטי אם‬
‫ובחירה באפשרות נקודות גישה בלבד או‬ ‫ניתן‪ .‬אם הטלפון החכם אינו מתחבר‬
‫מחשב למחשב בלבד‪.‬‬ ‫באופן אוטומטי ומוצג בפניך מסך קביעת‬
‫תצורה של רשתות אלחוטיות‪ ,‬סמן את‬
‫מקומות מסוימים‪ ,‬כמו למשל שדות תעופה‬ ‫הרשת הרצויה ולחץ התחבר (לחצן‬
‫ובתי קפה‪ ,‬מספקים רשתות פתוחות אך‬ ‫מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫גובים תשלום עבור השימוש בהן‪ .‬לאחר‬ ‫‪ Wi-Fi‬היה מכובה‪ :‬תוצג בפניך התראה‬
‫חיבור הטלפון החכם שלך לרשת‪ ,‬עליך‬ ‫שכוללת שלוש רשתות זמינות‪ .‬אם הרשת‬
‫לפתוח את ‪Internet Explorer Mobile‬‬ ‫הרצויה מופיעה‪ ,‬סמן אותה ולחץ אישור‬
‫ולהירשם לספק שירותי ‪ Wi-Fi‬כדי שתוכל‬ ‫(לחצן מתוכנת שמאלי) כדי להתחבר‪ .‬אם‬
‫לבדוק דואר אלקטרוני ולגלוש באינטרנט‪.‬‬ ‫הרשת הרצויה אינה ברשימה‪ ,‬בחר הצג‬
‫את כל הרשתות‪ ,‬סמן את הרשת הרצויה‬
‫התחברות לרשת מאובטחת‬ ‫ולחץ התחבר (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫כדי לבסס חיבור לרשת מאובטחת בפעם‬
‫הראשונה‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫טיפ כדי לסגור את ההתראה מבלי‬
‫(נמצא בצידו של‬ ‫‪ 1‬לחץ ‪Wi-Fi‬‬ ‫לבחור ברשת‪ ,‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת‬
‫הטלפון החכם בסמוך לחריץ של העט)‪.‬‬ ‫ימני) ובחר סגור‪ .‬כדי לבטל את אפשרות‬
‫מה שיקרה עכשיו תלוי במצב אפשרות‬ ‫ההתראה‪ ,‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת‬
‫‪ Wi-Fi‬לפני הלחיצה שביצעת‪:‬‬ ‫ימני) ובחר אל תציג הודעה זו שוב‪ .‬תוכל‬
‫להפעיל בחזרה אפשרות זו במועד מאוחר‬
‫ ‪ Wi-Fi‬כבר פעל‪ :‬הטלפון החכם יבצע‬
‫יותר (ראה התאמה אישית של הגדרות‬
‫סריקה של רשתות אלחוטיות זמינות‬ ‫‪ Wi-Fi‬מתקדמות)‪.‬‬
‫ויתחבר לאחת מהן באופן אוטומטי אם‬
‫ניתן‪ .‬אם הטלפון החכם אינו מתחבר‬
‫באופן אוטומטי ומוצג בפניך מסך‬ ‫‪ 2‬לאחר הופעת הודעת החיבור‪ ,‬לחץ‬
‫קביעת תצורה של רשתות אלחוטיות‪,‬‬ ‫סגור (לחצן מתוכנת ימני)‪.‬‬
‫סמן את הרשת הרצויה ולחץ התחבר‬
‫(לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫חיבור לרשת ‪Wi-Fi‬‬ ‫‪176‬‬
‫‪8‬‬ ‫םייטוחלא םינקתהלו טנרטניאה תשרל רוביח‬

‫‪ 2‬הזן את ההגדרות הבאות ולחץ הבא‬ ‫‪ Wi-Fi‬היה מכובה‪ :‬תוצג בפניך‬ ‫ ‬


‫פרק‬

‫(לחצן מתוכנת ימני)‪:‬‬ ‫התראה שכוללת שלוש רשתות זמינות‪.‬‬


‫אם הרשת הרצויה מופיעה‪ ,‬סמן אותה‬
‫ולחץ אישור (לחצן מתוכנת שמאלי)‬
‫כדי להתחבר‪ .‬אם הרשת הרצויה אינה‬
‫ברשימה‪ ,‬בחר הצג את כל הרשתות‪,‬‬
‫סמן את הרשת הרצויה ולחץ התחבר‬
‫(לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫הערה חלק מהמסכים שמתוארים בתהליך‬
‫זה לא יופיעו ואתה יכול לדלג עליהם‪.‬‬

‫שם הרשת‪ :‬משמש לציון ‪SSID‬‬ ‫ ‬


‫שהתקבל ממנהל המערכת‪.‬‬
‫מתחבר אל‪ :‬קבע אם חיבור זה‬ ‫ ‬
‫מתחבר לאינטרנט או לעבודה (ייתכן‬
‫שיהיה עליך לבחור עבודה כדי‬
‫להתחבר לרשת אינטראנט תאגידית)‪.‬‬
‫זוהי רשת סמויה‪ :‬קבע אם הרשת‬ ‫ ‬
‫משדרת את שמה‪ .‬סמן תיבה זו כדי‬
‫להתחבר לרשתות מוסתרות כעת‬
‫ובעתיד‪.‬‬
‫זהו חיבור של מכשיר למכשיר‬ ‫ ‬
‫(למטרה ספציפית)‪ :‬אל תסמן תיבה זו‬
‫אם ברצונך להתחבר לנקודת גישה‬
‫‪( Wi-Fi‬רשת)‪ .‬סמן את התיבה אם‬
‫אתה רוצה להתחבר להתקן אחר‪.‬‬

‫חיבור לרשת ‪177 Wi-Fi‬‬


‫םייטוחלא םינקתהלו טנרטניאה תשרל רוביח‬ ‫‪8‬‬

‫• ‪ :WPA-PSK‬רשת זו היא רשת‬ ‫‪ 3‬הזן את ההגדרות הבאות ולחץ הבא‬

‫פרק‬
‫‪ WPA2‬שדורשת מפתח ‪PSK‬‬ ‫(לחצן מתוכנת ימני)‪.‬‬
‫(סיסמה)‪.‬‬
‫הצפנת נתונים‪ :‬קבע את שיטת‬ ‫ ‬
‫הקידוד‪( .‬האפשרויות ברשימה זו‬
‫משתנות בהתאם להגדרת האימות‬
‫שבחרת)‪.‬‬
‫• לא זמין‪ :‬ביטול קידוד הנתונים‪.‬‬
‫• ‪ :WEP‬הפעלת שיטת הקידוד‬
‫‪.Wired Equivalent Privacy‬‬
‫• ‪ :TKIP‬הפעלת שיטת הקידוד‬
‫‪.Temporal Key Integrity Protocol‬‬ ‫אימות‪ :‬קבע את השיטה שתשתמש‬ ‫ ‬
‫שיטה זו משמשת לעתים קרובות‬ ‫לזיהוי התקנים שמתחברים לרשת‪:‬‬
‫לקידוד חיבורי ‪ WPA‬ו‪.WPA-PSK-‬‬ ‫• פתח‪ :‬הרשת מיישמת אימות פתוח‪.‬‬
‫• ‪ :AES‬הפעלת פרוטוקול ‪Advanced‬‬ ‫• משותף‪ :‬הרשת מיישמת אימות‬
‫‪( .Encryption Standard‬שיטה זו‬ ‫משותף‪.‬‬
‫משמשת לעתים קרובות לקידוד‬ ‫• ‪ :WPA‬רשת זו היא רשת ‪WPA‬‬
‫חיבורי ‪ WPA‬ו‪.)WPA-PSK-‬‬ ‫המיישמת פרוטוקולי ‪.802.1x‬‬
‫מפתח זה מתקבל באופן אוטומטי‪:‬‬ ‫ ‬ ‫• ‪ :WPA-PSK‬רשת זו היא רשת ‪WPA‬‬
‫קובע אם עליך לציין את מפתח הרשת‬ ‫שדורשת סיסמה שמשותפת לרשת‬
‫ואינדקס המפתח שקיבלת ממנהל‬ ‫ולטלפון החכם‪ .‬סיסמה זו מכונה‬
‫המערכת‪ ,‬או אם המידע מסופק על‬ ‫לעתים ‪.)preshared key( PSK‬‬
‫ידי הרשת‪ .‬זמינות האפשרויות הבאות‬ ‫• ‪ :WPA2‬הרשת מספקת אבטחה‬
‫משתנה בהתאם להגדרות אימות‬ ‫באיכות‪-‬ממשלית באמצעות‬
‫והצפנת נתונים שבחרת‪.‬‬ ‫אלגוריתם קידוד ‪.AES‬‬

‫חיבור לרשת ‪Wi-Fi‬‬ ‫‪178‬‬


‫‪8‬‬ ‫םייטוחלא םינקתהלו טנרטניאה תשרל רוביח‬

‫התנתקות מהרשת‬ ‫‪ 4‬הזן את ההגדרות הבאות ולחץ סיום‬


‫פרק‬

‫כדי להתנתק מרשת ‪ ,Wi-Fi‬בצע אחת‬ ‫(לחצן מתוכנת ימני)‪:‬‬


‫מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫• כדי לשמור הגדרות שהזנת ולגרום‬
‫לטלפון החכם להתחבר באופן אוטומטי‬
‫לרשת בפעם הבאה שתהיה בטווח‬
‫קליטה עם אפשרות ‪ Wi-Fi‬פעילה‪ ,‬לחץ‬
‫כדי לכבות‬ ‫לחיצה ארוכה על ‪Wi-Fi‬‬
‫את ‪.Wi-Fi‬‬
‫• כדי למחוק את הגדרות הרשת‬
‫מהזיכרון על מנת שהטלפון החכם לא‬
‫יתחבר באופן אוטומטי לרשת בפעם‬
‫הבאה שתהיה בטווח קליטה עם‬ ‫השתמש בבקרת גישת רשת‬ ‫ ‬
‫אפשרות ‪ Wi-Fi‬פעילה‪ ,‬לחץ תפריט‬ ‫‪ :IEEE 802.1x‬מאפשר לך להגדיר את‬
‫(לחצן מתוכנת ימני) ובחר נקה הגדרות‪.‬‬ ‫הפרמטרים האלה אם הרשת דורשת‬
‫ממך לעשות זאת‪.‬‬
‫התאמה אישית של הגדרות ‪Wi-Fi‬‬ ‫סוג ‪ :EAP‬מציין סוג ‪EAP‬‬ ‫ ‬
‫(‪.)Extensible Authentication Protocol‬‬
‫ובחר הגדרות‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬
‫‪ 2‬בחר בלשונית חיבורים‪ ,‬ואחר כך‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 5‬לחץ ‪OK‬‬
‫בחר העדפות ‪ . Wi-Fi‬הלשוניות‬
‫ראשי ומתקדם משמשות להצגת מצב‬
‫אפשרות ‪ Wi-Fi‬ומידע בנוגע לחיבור‬
‫‪ Wi-Fi‬הפעיל‪.‬‬

‫חיבור לרשת ‪179 Wi-Fi‬‬


‫םייטוחלא םינקתהלו טנרטניאה תשרל רוביח‬ ‫‪8‬‬

‫• תמיד פועל‪ :‬אפשרות ‪ Wi-Fi‬פועלת‬ ‫‪ 3‬בחר בלשונית מצב אספקת חשמל כדי‬

‫פרק‬
‫תמיד‪ ,‬והטלפון החכם מחפש‬ ‫לשנות את ההגדרות הבאות‪:‬‬
‫רשתות כל עוד המסך פועל‪ .‬אם‬
‫רשת שהתחברת אליה בעבר‬
‫זמינה‪ ,‬הטלפון החכם יתחבר לרשת‬
‫זו באופן אוטומטי‪ .‬כאשר מצב זה‬
‫מופעל‪ ,‬תוכל לגרום לטלפון החכם‬
‫להפסיק לחפש רשתות על ידי לחיצה‬
‫‪.‬‬ ‫ארוכה על ‪Wi-Fi‬‬
‫‪ 4‬בחר בלשונית ‪ LEAP‬כדי לבצע את‬
‫הפעולות הבאות‪:‬‬

‫מצב חיסכון בחשמל‪ :‬בחר באיזון‬ ‫ ‬


‫הרצוי בין יעילות ביצועי החיבור לרשת‬
‫והארכת חיי הסוללה‪.‬‬
‫חיבורים‪ :‬קבע מתי להפעיל את‬ ‫ ‬
‫אפשרות ‪ Wi-Fi‬ובאיזה אופן הטלפון‬
‫החכם יחפש רשתות‪.‬‬
‫• בלחיצה‪ :‬אפשרות ‪ Wi-Fi‬תהיה‬
‫כדי‬ ‫כבויה עד אשר תלחץ ‪Wi-Fi‬‬
‫להפעילה‪ .‬לאחר הפעלת אפשרות‬
‫‪ ,Wi-Fi‬הטלפון החכם יחפש רשתות‬
‫זמינות‪ .‬אם רשת שהתחברת אליה‬
‫בעבר זמינה‪ ,‬הטלפון החכם יתחבר‬
‫לרשת זו באופן אוטומטי‪.‬‬

‫חיבור לרשת ‪Wi-Fi‬‬ ‫‪180‬‬


‫‪8‬‬ ‫םייטוחלא םינקתהלו טנרטניאה תשרל רוביח‬

‫משתמש‪ :‬הזן שם משתמש לרשת‬ ‫ ‬ ‫יצירת רשומת ‪ LEAP‬חדשה‪ :‬בחר‬ ‫ ‬


‫פרק‬

‫אלחוטית זו‪.‬‬ ‫חדש‪ .‬רשומת ‪ LEAP‬היא אפשרות‬


‫סיסמה‪ :‬הזן את הסיסמה שמיוחסת‬ ‫ ‬ ‫אבטחה שמגינה על מפתח ‪.WEP‬‬
‫לשם המשתמש שהזנת במסך זה‪.‬‬ ‫שינוי רשומה קיימת‪ :‬סמן את הרשומה‬ ‫ ‬
‫שרת‪ :‬ציין את שם שרת ‪IIS‬‬ ‫ ‬ ‫ובחר שינוי‪ .‬הזן את המידע החדש‪.‬‬
‫(‪ )Internet Information Server‬שבו‬ ‫מחיקת רשומה‪ :‬סמן את הרשומה‬ ‫ ‬
‫מאוחסן המידע של תעודות האבטחה‬ ‫ובחר מחק‪.‬‬
‫עבור רשת ‪ Wi-Fi‬זו‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר בלשונית רשום כדי להגדיר את‬
‫אחזור האישור‪ :‬משמש להשגת‬ ‫ ‬ ‫האפשרויות הבאות‪:‬‬
‫תעודות על סמך המידע שהזנת‪.‬‬
‫הערה פנה למנהל הרשת לקבלת שם‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 6‬לחץ ‪OK‬‬ ‫משתמש‪ ,‬סיסמה ושם של שרת עבור‬
‫הרשת שאליה אתה רוצה להתחבר‪.‬‬
‫התאמה אישית של הגדרות‬
‫‪ Wi-Fi‬מתקדמות‬
‫ובחר הגדרות‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬
‫‪ 2‬בחר בלשונית חיבורים‪ ,‬ואחר בחר‬
‫‪.‬‬ ‫‪Wi-Fi‬‬
‫‪ 3‬בלשונית אלחוטי‪ ,‬לחץ תפריט (לחצן‬
‫מתוכנת ימני) ובחר מתקדם‪.‬‬

‫חיבור לרשת ‪181 Wi-Fi‬‬


‫םייטוחלא םינקתהלו טנרטניאה תשרל רוביח‬ ‫‪8‬‬

‫התאמה אישית של הגדרות מתאם רשת‬

‫פרק‬
‫ובחר הגדרות‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬
‫‪ 2‬בחר בלשונית חיבורים‪ ,‬ואחר בחר‬
‫‪.‬‬ ‫‪Wi-Fi‬‬
‫‪ 3‬בחר בלשונית מתאמי רשת כדי לשנות‬
‫את ההגדרות הבאות‪:‬‬

‫‪ 4‬באפשרותך לבחור באפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫ ‬


‫ הפעל התראת רשת זמינה‪ :‬בחר אם‬
‫להציג רשימה של רשתות זמינות בעת‬
‫הפעלת אפשרות ‪.Wi-Fi‬‬
‫ כבה ‪ Wi-Fi‬כאשר לא מחובר ב‪ :‬קבע‬
‫את פרק הזמן לכיבוי אפשרות ‪Wi-Fi‬‬
‫כאשר הטלפון החכם אינו מחובר‬
‫כרטיס הרשת שלי מתחבר אל‪:‬‬ ‫ ‬
‫לאף רשת‪.‬‬
‫קבע את ברירת המחדל לסוג חיבור‬
‫הרשת עבור הטלפון החכם‪ :‬עבודה או‬ ‫‪ 5‬לחץ שמור (לחצן מתוכנת ימני)‪.‬‬
‫האינטרנט‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 6‬לחץ ‪OK‬‬

‫חיבור לרשת ‪Wi-Fi‬‬ ‫‪182‬‬


‫‪8‬‬ ‫םייטוחלא םינקתהלו טנרטניאה תשרל רוביח‬

‫חיבור להתקנים‬ ‫הקש על מתאם כדי לשנות הגדרות‪:‬‬ ‫ ‬


‫פרק‬

‫מאפשר לך לערוך נתוני מתאמי רשת‪.‬‬


‫בטכנולוגיית‬ ‫בחר את המתאם הרצוי ובחר את‬
‫ההגדרות הרצויות בלשוניות שלהלן‪:‬‬
‫®‪ Bluetooth‬אלחוטית‬
‫בזכות טכנולוגיית ®‪ Bluetooth‬האלחוטית‬
‫שבטלפון החכם שברשותך‪ ,‬תוכל‬
‫להתחבר להתקני ‪ Bluetooth‬שונים‬
‫כגון דיבורית אישית או דיבורית לרכב‬
‫ובנוסף גם לטלפונים או מחשבי כף יד‬
‫אחרים ולרשתות פיקונט‪ .‬בעת התחברות‬
‫להתקנים אחרים‪ ,‬אתה יוצר בעצם שותפות‬
‫(‪( )partnership‬מכונה לעתים קרובות זוג‬
‫אמין‪ ,‬התקנים אמינים‪ ,‬או ‪ .)pairing‬עם‬
‫• השתמש בכתובת ‪ IP‬שהקצה‬
‫אותו התקן‪ .‬אם המחשב האישי שלך תומך‬
‫השרת‪ :‬קבע אם כתובת ‪ IP‬תוקצה‬
‫בטכנולוגיית ‪ Bluetooth‬אלחוטית‪ ,‬תוכל גם‬
‫על ידי השרת או אם עליך להזין‬
‫לבצע סינכרון בצורה אלחוטית ולהשתמש‬
‫כתובת ‪ IP‬ספציפית‪.‬‬
‫בטלפון שלך בתור מודם אלחוטי‪.‬‬
‫• השתמש בכתובת ‪ IP‬ספציפית‪:‬‬
‫מאפשר לך להזין כתובות של שרתי‬
‫‪ DNS‬ו‪ WINES-‬עיקריים וחלופיים‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 4‬לחץ ‪OK‬‬

‫חיבור להתקנים בטכנולוגיית ®‪ Bluetooth‬אלחוטית ‪183‬‬


‫םייטוחלא םינקתהלו טנרטניאה תשרל רוביח‬ ‫‪8‬‬

‫האמינים שלך‪ .‬פעל לפי השלבים שבחלק‬

‫פרק‬
‫מושג יסוד שותפות שני התקנים –‬
‫זה כדי לצרף התקנים נוספים‪ ,‬כמו המחשב‬ ‫לדוגמה‪ ,‬הטלפון החכם והתקן דיבורית –‬
‫שלך למשל‪ ,‬לרשימת ההתקנים האמינים‬ ‫שיכולים לזהות זה את זה מכיוון שכל אחד‬
‫שלך‪.‬‬ ‫מהם מאתר סיסמה מסוימת בהתקן השני‪.‬‬
‫לאחר ביסוס השותפות בין שני ההתקנים‪,‬‬
‫הידעת? בדוק את רמת הטעינה של‬ ‫אין צורך להזין את הסיסמה שוב כדי‬
‫הסוללה לפני ביסוס חיבור ‪.Bluetooth‬‬ ‫להתחבר שוב לאותו התקן‪.‬‬
‫לא ניתן לבצע חיבור ‪ Bluetooth‬כאשר‬ ‫מושג יסוד פיקונט רשת של התקנים‬
‫הסוללה חלשה‪.‬‬ ‫המוקמת למטרה ספציפיים על ידי‬
‫יישום טכנולוגיית ‪ Bluetooth‬אלחוטית‬
‫לחיבור התקן שליט יחיד לשבע התקנים‬
‫הזנת הגדרות ‪ Bluetooth‬בסיסיות‬ ‫משועבדים פעילים לכל היותר‪.‬‬
‫ובחר הגדרות‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬
‫‪ 2‬בחר בלשונית חיבורים‪ ,‬ואחר כך בחר‬ ‫באפשרותך ליצור רשימה של התקני‬
‫‪.Bluetooth‬‬ ‫‪ Bluetooth‬איתם יכול הטלפון החכם שלך‬
‫לתקשר בבטחה‪ .‬בעת התקשרות חיבור‬
‫‪ 3‬בחר בלשונית מצב וסמן את תיבת‬ ‫להתקן אמין (‪ ,)trusted device‬הטלפון‬
‫הסימון הפעל ‪.Bluetooth‬‬ ‫החכם מדלג על שלב הגילוי ויוצר חיבור‬
‫מאובטח כל עוד ההתקן השני נמצא בטווח‬
‫קליטה‪ .‬הטווח של טכנולוגיית ‪Bluetooth‬‬
‫מגיע ל‪ 10-‬מטרים בתנאים אופטימליים‪.‬‬
‫הביצועים עשויים להשתנות כתוצאה‬
‫ממכשולים פיזיים‪ ,‬הפרעות רדיו מציוד‬
‫חשמלי סמוך וגורמים אחרים‪.‬‬
‫בעת הגדרת אוזניות (ראה חיבור להתקן‬
‫דיבורית ®‪ ,)Bluetooth‬האוזניות יתווספו‬
‫באופן אוטומטי לרשימת ההתקנים‬

‫חיבור להתקנים בטכנולוגיית ®‪ Bluetooth‬אלחוטית‬ ‫‪184‬‬


‫‪8‬‬ ‫םייטוחלא םינקתהלו טנרטניאה תשרל רוביח‬

‫‪ 3‬בחר בלשונית חיבורים‪ ,‬ואחר כך‬


‫פרק‬

‫הידעת? ניתן להפעיל ולכבות את‬


‫בחר ‪.Bluetooth‬‬ ‫אפשרות ‪ Bluetooth‬גם דרך מסך היום‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר בלשונית מצב וסמן את תיבת‬ ‫בחר בשם של ספק השירות האלחוטי‬
‫הסימון הפעל ‪.Bluetooth‬‬ ‫שלך או טלפון כבוי כדי לפתוח את מנהל‬
‫‪ 5‬בחר בלשונית התקנים וסמן את תיבת‬ ‫התקשורת‪ ,‬בחר ‪ ,Bluetooth‬ולבסוף לחץ‬
‫הסימון הוסף התקן חדש‪.‬‬ ‫יציאה (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬

‫‪ 4‬סמן או בטל את סימון התיבה‬


‫ ‬
‫הפוך את ההתקן הזה לנראה על ידי‬
‫התקנים אחרים‪.‬‬
‫ סמן תיבה זו כדי לאפשר להתקני‬
‫‪ Bluetooth‬שאינם ברשימת ההתקנים‬
‫האמינים שלך לשלוח בקשת התחברות‬
‫למכשירך‪ .‬מכשירך יהיה זמין להתקנים‬
‫אחרים כל עוד לא תבטל את סימון‬
‫התיבה‪.‬‬
‫‪ 6‬כעת הטלפון החכם יבצע חיפוש‬
‫בקשת חיבור להתקן ‪ Bluetooth‬אחר‬
‫של התקנים ויציג אותם ברשימת‬
‫ההתקנים‪.‬‬ ‫‪ 1‬במידת הצורך‪ ,‬הכן את ההתקן שאליו‬
‫אתה רוצה להתחבר לקבלת חיבור‬
‫חדש‪ .‬לפרטים נוספים עיין בהוראות‬
‫של ההתקן‪ .‬הקפד לבדוק אם בהתקן‬
‫הוגדרה סיסמה מראש‪ .‬אם כן‪ ,‬יהיה‬
‫עליך להזין אותה בטלפון החכם‬
‫בשלב ‪.8‬‬
‫ובחר‬ ‫‪ 2‬בטלפון החכם‪ ,‬לחץ התחל‬
‫הגדרות‪.‬‬

‫חיבור להתקנים בטכנולוגיית ®‪ Bluetooth‬אלחוטית ‪185‬‬


‫םייטוחלא םינקתהלו טנרטניאה תשרל רוביח‬ ‫‪8‬‬

‫‪ 7‬סמן את ההתקן שאליו אתה רוצה‬

‫פרק‬
‫טיפ כדי למחוק שותפות מבוססת עם‬
‫התקן‪ ,‬עבור למסך הגדרות ‪Bluetooth‬‬ ‫להתחבר ולחץ הבא (לחצן מתוכנת‬
‫ובחר בלשונית התקנים‪ .‬סמן את החיבור‬ ‫ימני)‪ .‬אם ההתקן שאליו אתה רוצה‬
‫שברצונך להסיר‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על‬ ‫להתחבר אינו מופיע‪ ,‬לחץ רענן‪.‬‬
‫אמצע בלחצן הניווט‪ ,‬ובחר מחק מתפריט‬ ‫‪ 8‬הזן סיסמה אלפאנומרית בת ‪ 1‬עד ‪16‬‬
‫הקיצור‪ .‬בחר כן כדי לאשר את המחיקה‪.‬‬ ‫תווים ולחץ הבא (לחצן מתוכנת ימני)‪.‬‬
‫ההתקן שמחקת לא יוכל עוד להתחבר‬
‫למכשירך באופן אוטומטי‪.‬‬ ‫חשוב לחלק מהתקני הדיבורית יש סיסמה‬
‫שהוגדרה מראש‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬הסיסמה‬
‫אמורה להיות רשומה במסמכים המגיעים‬
‫קבלת חיבור מהתקן ‪ Bluetooth‬אחר‬ ‫עם ההתקן‪ .‬התקנים אחרים מציגים מסך‬
‫ובחר הגדרות‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬ ‫שבו אתה יכול לבחור סיסמה בעצמך‪ .‬בכל‬
‫‪ 2‬בחר בלשונית חיבורים‪ ,‬ואחר כך בחר‬ ‫מקרה‪ ,‬עליך להשתמש באותה סיסמה‬
‫‪.Bluetooth‬‬ ‫לטלפון החכם ולדיבורית‪ .‬כאשר ניתן‪,‬‬
‫מומלץ לבחור סיסמה שאורכה ‪ 16‬תווים‬
‫‪ 3‬בחר בלשונית מצב וסמן את תיבת‬
‫אלפאנומריים (אותיות ומספרים בלבד)‬
‫הסימון הפעל ‪.Bluetooth‬‬
‫כדי לשפר את אבטחת המכשיר‪ .‬ככל‬
‫‪ 4‬אם כבר ביססת שותפות עם ההתקן‬ ‫שהסיסמה ארוכה יותר‪ ,‬כך קשה יותר‬
‫המשדר‪ ,‬הטלפון החכם שלך יהיה מוכן‬ ‫לפצח אותה‪.‬‬
‫כעת לקבלת המידע‪.‬‬
‫ אם טרם ביססת שותפות‪ ,‬סמן את‬ ‫‪ 9‬אם הסיסמה לא הוגדרה מראש‪ ,‬הזן‬ ‫ ‬
‫תיבת הסימון הפוך ההתקן הזה‬ ‫סיסמה זהה בהתקן ‪ Bluetooth‬השני‪.‬‬
‫לנראה על ידי התקנים אחרים כדי‬ ‫‪ 10‬לחץ בוצע (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫לאפשר להתקן לגלות את הטלפון‬ ‫ כעת תוכל לתקשר עם התקן זה כל עוד‬
‫החכם ולהעביר לו בקשת חיבור‪.‬‬ ‫הוא בטווח הקליטה וכל עוד אפשרות‬
‫‪ Bluetooth‬במכשירך מופעלת‪ .‬הטווח‬
‫משתנה במידה רבה בהתאם לתנאים‬
‫הסביבתיים‪ .‬הטווח המרבי עומד על‬
‫כ‪ 10-‬מטרים‪.‬‬

‫חיבור להתקנים בטכנולוגיית ®‪ Bluetooth‬אלחוטית‬ ‫‪186‬‬


‫‪8‬‬ ‫םייטוחלא םינקתהלו טנרטניאה תשרל רוביח‬

‫יש שתי דרכים ליצירת שיתוף חיבור‬ ‫כאשר תישאל אם להוסיף את ההתקן‪,‬‬ ‫‪ 5‬‬
‫פרק‬

‫אינטרנט‪:‬‬ ‫בחר כן‪.‬‬


‫• חיבור הטלפון החכם למחשב באמצעות‬ ‫הזן סיסמה זהה בטלפון החכם ובהתקן‬ ‫‪ 6‬‬
‫כבל ‪.USB‬‬ ‫‪.Bluetooth‬‬
‫• אם מחשבך תומך בטכנולוגיית‬ ‫(אופציונלי) כדי לתת שם משמעותי‬ ‫‪ 7‬‬
‫‪ Bluetooth‬אלחוטית‪ ,‬תוכל להפוך את‬ ‫יותר לשותפות‪ ,‬בחר בשדה שם תצוגה‬
‫הטלפון החכם שברשותך למודם אלחוטי‬ ‫והזן שם חדש‪.‬‬
‫על ידי שימוש ביכולות ‪Bluetooth‬‬ ‫לחץ סיום (לחצן מתוכנת ימני)‪.‬‬ ‫‪8‬‬
‫ ‬
‫המובנות שלו‪.‬‬
‫כאשר הטלפון החכם מקבל מידע‪,‬‬ ‫‪ 9‬‬
‫תוצג בפניך התראת ביצוע ההעברה‪.‬‬
‫הגדרת חיבור שיתוף אינטרנט דרך ‪USB‬‬
‫כדי לעצור את ההעברה‪ ,‬לחץ ביטול‬
‫לפני הכל אם במחשבך מותקנת מערכת‬ ‫(לחצן מתוכנת ימני)‪ .‬כדי לסגור את‬
‫ההפעלה ‪ Windows XP‬ואתה מבצע‬ ‫ההתראה‪ ,‬לחץ הסתר (לחצן מתוכנת‬
‫סינכרון של הטלפון החכם באמצעות תוכנת‬ ‫שמאלי)‪.‬‬
‫שולחן העבודה ®‪ ActiveSync‬על ידי חיבורו‬
‫למחשב באמצעות כבל ‪ ,USB‬עליך ראשית‬
‫לסגור את חיבור ‪ .ActiveSync USB‬פתח‬ ‫שימוש במכשיר‬
‫את חלון ‪ ActiveSync‬במחשב‪ ,‬ובחר קובץ‬
‫> הגדרות חיבור‪ ,‬ובטל את תיבת הסימון‬ ‫כמודם אלחוטי‬
‫אפשר חיבורי ‪.USB‬‬
‫‪ 1‬חבר את הטלפון החכם למחשב‬ ‫באמצעות האפשרות שיתוף חיבור‬
‫באמצעות כבל ‪.USB‬‬ ‫אינטרנט – ‪Internet Connection( ICS‬‬
‫ובחר‬ ‫‪ 2‬בטלפון החכם‪ ,‬לחץ התחל‬ ‫‪ )Sharing‬תוכל להפוך את הטלפון החכם‬
‫תוכניות‪.‬‬ ‫שלך למודם ולגלוש באינטרנט דרך‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 3‬בחר שיתוף אינטרנט‬ ‫המחשב‪.‬‬

‫שימוש במכשיר כמודם אלחוטי ‪187‬‬


‫םייטוחלא םינקתהלו טנרטניאה תשרל רוביח‬ ‫‪8‬‬

‫או ניסוח דומה מופיעה ברשימת‬ ‫ ‬ ‫‪ 4‬בחר ברשימה חיבור ‪ ,PC‬ואחר כך‬

‫פרק‬
‫שירותי ‪.Bluetooth‬‬ ‫בחר ‪.USB‬‬
‫‪ 5‬בחר התחבר (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫טיפ אינך מוצא את סמל הטלפון החכם‬ ‫‪ 6‬במחשב האישי‪ ,‬פתח את דפדפן‬
‫או את רשימת השירותים? עיין במסמכים‬ ‫האינטרנט כדי לוודא שהחיבור‬
‫שקיבלת עם המחשב או פנה ליצרן‬ ‫לאינטרנט פעיל‪.‬‬
‫המחשב לקבלת סיוע‪ .‬דגמים שונים של‬
‫מחשבים משתמשים במינוחים שונים‬ ‫הגדרת חיבור שיתוף אינטרנט‬
‫להתייחסות לאפשרויות החיבור באמצעות‬
‫דרך ‪Bluetooth‬‬
‫טכנולוגיית ‪.Bluetooth‬‬
‫לפני הכל‬
‫ובחר‬ ‫‪ 4‬בטלפון החכם‪ ,‬לחץ התחל‬ ‫• ודא שהטלפון החכם גלוי (ראה הזנת‬
‫תוכניות‪.‬‬ ‫הגדרות ‪ Bluetooth‬בסיסיות)‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 5‬בחר שיתוף אינטרנט‬ ‫• צור שותפות בין הטלפון החכם‬
‫‪ 6‬בחר ברשימה חיבור ‪ ,PC‬ואחר כך‬ ‫והמחשב‪ .‬מומלץ ליזום שותפות זו דרך‬
‫בחר ‪.Bluetooth PAN‬‬ ‫הטלפון החכם (ראה בקשת חיבור‬
‫להתקן ‪ Bluetooth‬אחר)‪.‬‬
‫הערה אין לשנות את הגדרות ברירת‬
‫המחדל ברשימה חיבור רשת‪.‬‬ ‫‪ 1‬במחשב‪ ,‬לחץ לחיצה כפולה על הסמל‬
‫כדי לפתוח את חלון חיבורי ‪.Bluetooth‬‬
‫‪ 7‬בחר התחבר (לחצן מתוכנת שמאלי)‬ ‫הוראות מפורטות תוכל למצוא‬
‫ועקוב אחר הנחיות האשף כדי להגדיר‬ ‫במסמכים שקיבלת עם המחשב‪.‬‬
‫שיתוף אינטרנט‪.‬‬ ‫‪ 2‬בחר באפשרות להצגת ההתקנים‬
‫‪ 8‬במחשב האישי‪ ,‬בצע את השלבים‬ ‫שבטווח הקליטה‪.‬‬
‫הנחוצים לקבלה או הפעלה של חיבור‬ ‫‪ 3‬בחלון אמור להופיע כעת סמל‬
‫‪ Bluetooth PAN‬עם הטלפון החכם‪.‬‬ ‫שמייצג את הטלפון החכם‪ .‬לחץ‬
‫להוראות מפורטות עיין במסמכים‬ ‫לחיצה כפולה על סמל זה‪ ,‬וודא ‬
‫שקיבלת עם המחשב‪.‬‬ ‫שההודעה "‪"Networks Access Point‬‬

‫שימוש במכשיר כמודם אלחוטי‬ ‫‪188‬‬


‫‪8‬‬ ‫םייטוחלא םינקתהלו טנרטניאה תשרל רוביח‬

‫‪ 9‬לאחר החיבור‪ ,‬פתח את דפדפן‬


‫פרק‬

‫האינטרנט במחשב האישי כדי לוודא‬


‫שהחיבור לאינטרנט פעיל‪.‬‬

‫שימוש במכשיר כמודם אלחוטי ‪189‬‬


‫םייטוחלא םינקתהלו טנרטניאה תשרל רוביח‬ ‫‪8‬‬

‫פרק‬
‫שימוש במכשיר כמודם אלחוטי‬ ‫‪190‬‬
‫פרק‬

‫‪9‬‬ ‫התמונות‪ ,‬הווידאו והמוזיקה שלך‬


‫האם הארנק שלך נפוח מתמונות של חברים‪ ,‬משפחה וחיות מחמד‪,‬‬
‫וגם מהתמונות מהחופשה האחרונה שלך?‬
‫האם עייפת מלסחוב את נגן ה‪ MP3-‬וגם את הטלפון שלך?‬
‫הטלפון החכם ‪ Palm® Treo™ Pro‬פותר את שתי הבעיות‪ .‬תוכל‬
‫לשמור את התמונות המועדפות עליך בטלפון החכם – וגם וידאו‪.‬‬
‫אינך צריך לשאת נגן ‪ MP3‬יקר‪ ,‬כיוון שתוכל להשמיע מוזיקה‬
‫בטלפון החכם שלך‪ .‬פשוט העבר שירים לטלפון החכם שלך או‬
‫לכרטיס הרחבה (נמכר בנפרד)‪ ,‬ואחר כך האזן להם דרך האוזניות‬
‫הסטריאופוניות שלך‪.‬‬

‫יתרונות‬
‫• הימנע מלהשתמש במציג תמונות‬ ‫• לעולם אל תתרחק מהאנשים‪,‬‬
‫נפרד‪ ,‬או מנגן ‪ ,MP3‬תקליטורים או‬ ‫מהמקומות ומהשירים‬
‫מיני‪-‬דיסק נפרדים‬ ‫המועדפים עליך‬
‫• ארגן את התמונות‪ ,‬את הווידאו‬
‫ואת השירים שלך‬

‫‪191‬‬
‫בפרק זה‬

‫סינכרון התמונות‪ ,‬הווידאו והמוזיקה שלך ‪193...............................................‬‬


‫מצלמה ‪195............................................................................................‬‬
‫תמונות ווידאו‪202....................................................................................‬‬
‫‪208...........................................................Windows Media Player Mobile‬‬
‫‪9‬‬ ‫ךלש הקיזומהו ואידיווה ‪,‬תונומתה‬

‫‪Windows XP‬‬
‫סינכרון התמונות‪,‬‬
‫פרק‬

‫הערה אנו ממליצים בחום להשתמש‬


‫ב‪ Windows Media Player-‬לסינכרון‬ ‫הווידאו והמוזיקה שלך‬
‫קובצי מוזיקה‪.‬‬
‫תוכל לסנכרן קובצי תמונות‪ ,‬וידאו ומוזיקה‬
‫בצע את הפעולות הבאות כדי לסנכרן‬ ‫בין הטלפון החכם למחשב שלך‪ ,‬כך‬
‫קובצי תמונות‪ ,‬וידאו ומוזיקה שלכדת‬ ‫ששינויים שתבצע יוצגו במחשב וגם בטלפון‬
‫באופן מקורי או שהעתקת לטלפון‬ ‫החכם‪ .‬אופן הסינכרון מותנה בשני גורמים‪:‬‬
‫החכם שלך‪.‬‬
‫מערכת ההפעלה‪ :‬האם אתה משתמש‬
‫לפני שאתה מתחיל הפעל את האפשרות‬ ‫ב‪ Windows XP-‬או ב‪?Windows Vista®‎-‬‬
‫לסינכרון קבצים (ראה שינוי היישומים‬
‫כיוון הסינכרון‪ :‬האם אתה מעביר‬
‫שיסונכרנו)‪.‬‬
‫קבצים מהטלפון החכם למחשב שלך‪ ,‬או‬
‫‪ 1‬סנכרן כרגיל‪ ,‬כפי שאתה מסנכרן עם‬ ‫מהמחשב לטלפון החכם?‬
‫תוכנת הסינכרון השולחנית‪.‬‬
‫הערה התהליכים הבאים אינם חלים על‬
‫‪ 2‬כדי לאתר תמונות‪ ,‬וידאו ומוזיקה‬ ‫‪ .Windows Media Player‬כדי לסנכרן קבצים‬
‫מסונכרנים במחשב שלך‪,‬‬ ‫בספריית ‪ Windows Media Player‬בטלפון‬
‫עבור אל‪C:\Documents and :‬‬ ‫החכם או במחשב‪ ,‬ראה סינכרון קובצי‬
‫‪Settings\<Username>\My‬‬
‫ספריות של ‪.Windows Media Player‬‬
‫‪.Documents\Treo My Documents‬‬
‫תיקייה זו מכילה את תיקיות המשנה‬ ‫למידע על התקנת תוכנת סינכרון שולחנית‬
‫‏‪ My Pictures ,My Music‬ו‪.My Videos-‬‬ ‫ועל סינכרון עם המחשב שלך‪ ,‬ראה התקנת‬
‫תוכנת הסינכרון השולחנית‪.‬‬

‫סינכרון התמונות‪ ,‬הווידאו והמוזיקה שלך ‪193‬‬


‫ךלש הקיזומהו ואידיווה ‪,‬תונומתה‬ ‫‪9‬‬

‫בצע את הפעולות הבאות כדי לסנכרן‬

‫פרק‬
‫קובצי תמונות‪ ,‬וידאו ומוזיקה שמקורם‬
‫במחשב שלך‪.‬‬
‫‪ 1‬חבר את הטלפון החכם למחשב שלך‬
‫באמצעות כבל ה‪.USB-‬‬
‫הערה רוב האפשרויות לתוכנות שולחניות‬
‫ב‪ ActiveSync-‬זמינות רק כשהטלפון החכם‬
‫מחובר למחשב שלך‪.‬‬
‫ ‬ ‫‪ 2‬במחשב שלך‪ ,‬לחץ פעמיים על הסמל‬
‫‪ 3‬בסוג מידע‪ ,‬לחץ פעמיים על קבצים‬ ‫שבפינה הימנית‬ ‫‏‪ActiveSync®‎‬‬
‫כדי להציג רשימה של כל הקבצים‬ ‫התחתונה של שורת המשימות במסך‬
‫המסונכרנים‪.‬‬ ‫המחשב כדי לפתוח את חלון התוכנה‬
‫השולחנית ‪.ActiveSync‬‬
‫טיפ אם האפשרות קבצים אינה מוצגת‬
‫תחת סוג מידע‪ ,‬פתח את התפריט כלים‬ ‫טיפ אם הסמל ‪ ActiveSync‬אינו מוצג‬
‫ובחר אפשרויות‪ .‬ודא שהתיבה קבצים‬ ‫בשורת המשימות‪ ,‬לחץ התחל > תוכניות‬
‫מסומנת‪.‬‬ ‫> ‪ Microsoft ActiveSync‬כדי לפתוח את‬
‫החלון ‪.ActiveSync‬‬
‫‪ 4‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫• כדי להעתיק קובץ מהמחשב‬
‫לטלפון החכם שלך‪ ,‬לחץ הוספה‪,‬‬
‫אתר את הקובץ‪ ,‬סמן אותו ואחר‬
‫כך לחץ פתיחה‪.‬‬
‫• כדי למחוק קובץ כלשהו מהתיקייה‬
‫‪ Treo My Documents‬במחשב‬
‫ומהטלפון החכם שלך‪ ,‬סמן את שם‬
‫הקובץ ולחץ הסרה‪.‬‬

‫סינכרון התמונות‪ ,‬הווידאו והמוזיקה שלך‬ ‫‪194‬‬


‫‪9‬‬ ‫ךלש הקיזומהו ואידיווה ‪,‬תונומתה‬

‫‪ 4‬בחר תמונות‪ ,‬מוזיקה ווידאו‪.‬‬ ‫הערה אם קיבלת שגיאה במהלך סינכרון‬


‫פרק‬

‫‪ 5‬בחר ‪ X‬תמונות‪/‬וידאו קליפים חדשים‬ ‫קבצים‪ ,‬ודא שכל הקבצים שאתה מנסה‬
‫זמינים לייבוא‪.‬‬ ‫לסנכרן סגורים גם במחשב וגם בטלפון‬
‫החכם שלך‪.‬‬
‫כדי לסנכרן קובצי תמונות‪ ,‬וידאו‬
‫ומוזיקה שמקורם במחשב שלך‪,‬‬ ‫טיפ אם תיקיית הסינכרון ‪Treo My‬‬
‫השתמש ב‪Windows Media Player-‬‬ ‫‪ Documents‬נוצרה במחשב שלך‪,‬‬
‫(ראה סינכרון קובצי ספריות של ‪Windows‬‬ ‫תוכל לסנכרן גם על ידי גרירת קבצים אל‬
‫‪.)Media Player‬‬ ‫תוך תיקיית המשנה המתאימה שתחת‬
‫תיקייה זו‪.‬‬

‫מצלמה‬ ‫‪Windows Vista‬‬


‫הערה אנו ממליצים בחום להשתמש‬
‫הטלפון החכם שלך מצויד במצלמת‬ ‫ב‪ Windows Media Player-‬לסינכרון‬
‫‪ 2‬מגה‪-‬פיקסלים מובנית וקלה לשימוש‪,‬‬ ‫קובצי מוזיקה‪.‬‬
‫הכוללת זום דיגיטאלי של עד ‪ .8x‬תוכל‬
‫בצע את הפעולות הבאות כדי לסנכרן‬
‫להשתמש במצלמה כדי לצלם ולהציג‬
‫קובצי תמונות‪ ,‬וידאו ומוזיקה שלכדת‬
‫תמונות ווידאו‪ ,‬וכדי לשלוח אותם לחברים‬
‫באופן מקורי או שהעתקת לטלפון‬
‫ולמשפחה שלך‪ .‬כדי להוסיף נגיעה אישית‬
‫החכם שלך‪.‬‬
‫לטלפון החכם שלך‪ ,‬השתמש בתמונות‬
‫שלך כרקע למסך היום וכתמונות לשיחה‬ ‫‪ 1‬חבר את הטלפון החכם למחשב שלך‬
‫מזוהה או השתמש בקובצי הווידאו שלך‬ ‫באמצעות כבל ה‪.USB-‬‬
‫כדי ליצור צלצולי וידאו‪.‬‬ ‫‪ 2‬במחשב‪ ,‬לחץ התחל > כל התוכניות >‬
‫תוכל לקבל ולהציג תמונות ווידאו‪ ,‬וגם‬ ‫‪.Windows Mobile Device Center‬‬
‫לשלוח תמונות ווידאו כקבצים מצורפים‬ ‫‪ 3‬בחר התחבר ללא הגדרת‬
‫או כהודעות מולטימדיה (ראה שליחת‬ ‫ההתקן שלך‪.‬‬
‫תמונה או וידאו)‪ .‬או כדי להוסיף תמונה‬

‫מצלמה ‪195‬‬
‫ךלש הקיזומהו ואידיווה ‪,‬תונומתה‬ ‫‪9‬‬

‫צרור‪ :‬לוכד רצף של עד ‪ 30‬תמונות‬ ‫ ‬ ‫לאיש קשר כלשהו (ראה הוספת איש‬

‫פרק‬
‫סטילס בזמן שמחזיקים את הלחצן‬ ‫קשר)‪ .‬תוכל גם להעביר תמונות ווידאו‬
‫אמצע לחוץ‪.‬‬ ‫למחשב על ידי סינכרון הטלפון החכם עם‬
‫המחשב שלך‪.‬‬
‫כדי להחליף בין מצבי מצלמה‪ ,‬בצע את‬
‫הפעולות הבאות‪:‬‬ ‫בחירת מצבי מצלמה‬
‫‪ 1‬לחץ והחזק את לחצן הצד‪.‬‬ ‫כברירת מחדל‪ ,‬המצלמה בטלפון החכם‬
‫‪ 2‬לחץ שמאלה או ימינה עד‬ ‫שלך היא במצב צילום תמונות ‪,‬‬
‫שהסמל של המצב הרצוי יוצג בפינה‬ ‫שמאפשר לצלם תמונות סטילס רגילות‬
‫השמאלית העליונה של המסך‪.‬‬ ‫(ראה צילום תמונה)‪ .‬תוכל לעבור לכל אחד‬
‫מהמצבים הבאים‪:‬‬
‫*‬ ‫וידאו‪ :‬לוכד וידאו קליפים‪.‬‬ ‫ ‬
‫וידאו ‪ :MMS‬לוכד וידאו קליפים‬ ‫ ‬
‫שמתאימים לשליחה כקבצים‬
‫מצורפים בהודעות מולטימדיה‪.‬‬
‫תמונת איש קשר‪ :‬מצלם תמונות‬ ‫ ‬
‫סטילס ומאפשר לך להקצות אותן‬
‫מיד לאיש קשר‪.‬‬
‫ פנורמה‪ :‬לוכד רצף של תמונות‬
‫* סמל מצב‬ ‫סטילס ברציפות‪ ,‬ומאפשר לך‬
‫לשלב אותן לנוף פנורמי‪.‬‬
‫ספורט‪ :‬לוכד רצף של ‪ 7 ,5 ,3‬או‬ ‫ ‬
‫‪ 10‬תמונות סטילס בלחיצה אחת‪.‬‬

‫מצלמה‬ ‫‪196‬‬
‫‪9‬‬ ‫ךלש הקיזומהו ואידיווה ‪,‬תונומתה‬

‫צילום תמונה‬
‫פרק‬

‫טיפ אם אתה רואה את הסמל וידאו או‬


‫וידאו ‪ MMS‬בפינה השמאלית העליונה‬ ‫כברירת מחדל‪ ,‬תמונות נשמרות בתיקייה‬
‫של המסך‪ ,‬לחץ שמאלה או ימינה בלחצן‬ ‫‪ My Pictures‬בטלפון החכם שלך‪ .‬אם‬
‫הניווט ה‪-‬‏‪ 5‬כיווני עד להצגת אחד מסמלי‬ ‫ברצונך לשמור את התמונות שלך בכרטיס‬
‫המצלמה‪.‬‬ ‫הרחבה‪ ,‬תוכל לשנות את מיקום האחסון‬
‫של התמונות (ראה התאמה אישית של‬
‫‪ 2‬כוון את הטלפון החכם שלך כפי שאתה‬ ‫הגדרות המצלמה שלך)‪ .‬למידע על גישה‬
‫מכוון כל מצלמה‪ ,‬והכנס את הדמות‬ ‫לתמונות שלך במחשב ה‪Windows XP-‬‬
‫למסך הטלפון‪.‬‬ ‫שלך‪ ,‬ראה ‪.Windows XP‬‬
‫‪( 3‬אופציונלי) אם הפקדים שעל המסך‬
‫כדי‬ ‫אינם מוצגים‪ ,‬לחץ למעלה‬ ‫הידעת? תמונות מצולמות ונשמרות‬
‫להציג את הפקדים ואחר כך הקש על‬ ‫בתבנית ‪ JPG‬בעלת עומק צבע של‬
‫המסך באמצעות העט כדי לפתוח את‬ ‫‪16‬‏‪-‬סיביות‪ .‬הגדרות רזולוציה נעות בין‬
‫הגדרות מהירות‪ .‬הקש שוב ושוב על‬ ‫הגבול הנמוך של ‏‪x 120( QQVGA‬‏ ‪160‬‬
‫פיקסלים) לגבול הגבוה של ‪ 2‬מגה‪-‬פיקסלים‬
‫אחת מההגדרות הבאות כדי להחליף‬
‫(‪ 1600‬‏‪ 1200 x‬פיקסלים)‪ .‬תוכל לשנות‬
‫בין האפשרויות השונות עבור פריט זה‪:‬‬ ‫את הגדרת ברירת המחדל‪ .‬לפרטים‪ ,‬ראה‬
‫התאמה אישית של הגדרות המצלמה שלך‪.‬‬

‫‪ 1‬לחץ והחזק את לחצן הצד‪.‬‬

‫רזולוציה‪ :‬קובעת את איכות התמונה‪.‬‬ ‫ ‬

‫מצלמה ‪197‬‬
‫ךלש הקיזומהו ואידיווה ‪,‬תונומתה‬ ‫‪9‬‬

‫‪( 4‬אופציונלי) בכל המצבים למעט מצב‬ ‫ ‬ ‫איזון הצבע הלבן‪ :‬קובע את תנאי‬ ‫ ‬

‫פרק‬
‫או למטה‬ ‫תמונה‪ ,‬לחץ למעלה‬ ‫התאורה‪.‬‬
‫כשהפקדים מוצגים כדי לשנות את‬ ‫בהירות‪ :‬קובעת את רמת הבהירות‪.‬‬ ‫ ‬
‫רמת הזום‪ .‬מחוון הזום יוצג בחלק‬
‫השמאלי של המסך‪.‬‬
‫טיפ כשהמסך הגדרות מהירות פתוח‪,‬‬
‫‪ 5‬בצע את הפעולות הבאות עבור המצב‬ ‫לחץ שמאלה או ימינה בלחצן הניווט ה‪-‬‏‪5‬‬
‫שאתה משתמש בו‪:‬‬ ‫כיווני כדי לווסת את הבהירות‪ .‬אם אתה‬
‫ תמונה או תמונת איש קשר‪ :‬לחץ‬ ‫משתמש בעט‪ ,‬הקש על הסמל ‪ +‬או ‪ -‬כדי‬
‫כדי לצלם את התמונה או‬ ‫אמצע‬ ‫להגדיל או להפחית את הגדרת הבהירות‪.‬‬
‫כדי להפעיל את הטיימר העצמי‪.‬‬
‫עבור כל‬ ‫ פנורמה‪ :‬לחץ אמצע‬ ‫אחסון‪ :‬קובע אם לשמור את התמונה‬ ‫ ‬
‫תמונה שברצונך לצלם‪.‬‬ ‫בטלפון החכם שלך או בכרטיס‬
‫ההרחבה (נמכר בנפרד) שמותקן‬
‫ ספורט‪ :‬לחץ והחזק את הלחצן‬ ‫בטלפון החכם‪ .‬אפשרות כרטיס‬
‫תוך כדי מעקב אחר‬ ‫אמצע‬ ‫ההרחבה תוצג רק אם התקנת כרטיס‬
‫תנועת הדמות‪.‬‬ ‫הרחבה בטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫ צרור‪ :‬לחץ והחזק את הלחצן‬ ‫טיימר עצמי‪ :‬מאפשר לך לקבוע‬ ‫ ‬
‫בזמן שהמצלמה מצלמת‬ ‫אמצע‬ ‫טיימר עצמי בעל השהיה של ‪ 2‬שניות‬
‫תמונות בזו אחר זו‪.‬‬ ‫או ‪ 10‬שניות‪.‬‬
‫‪ 6‬אחוז בטלפון החכם שלך באופן יציב עד‬
‫ליצירת התמונה‪ .‬לאחר צילום התמונה‪,‬‬
‫טיפ תוכל לקבוע אפשרויות נוספות‬
‫היא תוצג במסך סקירה‪ .‬בחר אחת‬ ‫עבור המצלמה (ראה התאמה אישית של‬
‫מהאפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫הגדרות המצלמה שלך)‪.‬‬
‫חזור למסך המצלמה כדי לצלם‬ ‫ ‬
‫תמונה נוספת‪.‬‬
‫מחק את התמונה‪.‬‬ ‫ ‬

‫מצלמה‬ ‫‪198‬‬
‫‪9‬‬ ‫ךלש הקיזומהו ואידיווה ‪,‬תונומתה‬

‫ שלח את התמונה כקובץ מצורף במחשב שלך‪ ,‬ראה ‪.Windows XP‬‬


‫פרק‬

‫‪ 1‬לחץ והחזק את לחצן הצד‪.‬‬ ‫להודעת מולטימדיה או דואר‬


‫‪ 2‬לחץ שמאלה או ימינה עד‬ ‫אלקטרוני‪.‬‬
‫או וידאו ‪MMS‬‬ ‫שהסמל וידאו‬ ‫ הצג את התמונה ביישום‬
‫יוצג בפינה השמאלית העליונה של‬ ‫תמונות ווידאו (ראה‬
‫המסך‪.‬‬ ‫תמונות ווידאו)‪.‬‬
‫‪ 3‬הזז את הטלפון החכם שלך עד‬
‫שתראה את הדמות שברצונך לצלם על‬ ‫הערה במצב תמונת איש קשר בלבד‪,‬‬
‫המסך‪.‬‬ ‫תישאל אם ברצונך להקצות את התמונה‬
‫לאיש קשר כלשהו‪ .‬בחר כן‪ ,‬ואחר כך בחר‬
‫‪( 4‬אופציונלי) אם הפקדים שעל המסך‬ ‫איש קשר כלשהו מהרשימה או לחץ חדש‬
‫כדי‬ ‫אינם מוצגים‪ ,‬לחץ למעלה‬ ‫(לחצן מתוכנת שמאלי) כדי ליצור איש קשר‬
‫להציג את הפקדים ואחר כך הקש על‬ ‫חדש לתמונה‪.‬‬
‫המסך כדי לפתוח את הגדרות מהירות‪.‬‬
‫הקש שוב ושוב על אחת מההגדרות‬
‫הבאות כדי להחליף בין האפשרויות‬ ‫טיפ סמן את התיבה אל תציג שוב כדי‬
‫השונות עבור פריט זה‪:‬‬ ‫לבטל בקשה זו‪ .‬אם תבטל את הבקשה‪,‬‬
‫לא תוכל לשמור תמונה באנשי קשר‪ .‬כדי‬
‫ רזולוציה‪ :‬קובעת את איכות התמונה‪.‬‬ ‫להפעיל שוב את הבקשה‪ ,‬ראה התאמה‬
‫ איזון לבן‪ :‬קובע את תנאי התאורה‪.‬‬ ‫אישית של הגדרות המצלמה שלך‪.‬‬
‫ בהירות‪ :‬קובעת את רמת הבהירות‪.‬‬
‫הקלטת וידאו‬
‫טיפ כשהמסך הגדרות מהירות פתוח‪,‬‬ ‫לך‬ ‫שיש‬ ‫בתנאי‬ ‫אורך‬ ‫בכל‬ ‫וידאו‬ ‫תוכל לצלם‬
‫לחץ שמאלה או ימינה בלחצן הניווט ה‪-‬‏‪5‬‬ ‫מספיק מקום אחסון זמין‪ .‬כברירת מחדל‪,‬‬
‫כיווני כדי לווסת את הבהירות‪ .‬אם אתה‬ ‫וידאו יישמר בתיקייה ‪ My Pictures‬בטלפון‬
‫משתמש בעט‪ ,‬הקש תחילה על הסמל‬ ‫החכם שלך‪ .‬אם ברצונך לשמור את הווידאו‬
‫‪ +‬או ‪ -‬כדי לקבוע אם ברצונך להגדיל או‬ ‫שלך בכרטיס הרחבה (נמכר בנפרד)‪,‬‬
‫להפחית את הגדרת הבהירות‪.‬‬ ‫תוכל לשנות את מיקום האחסון של‬
‫הווידאו (ראה התאמה אישית של הגדרות‬
‫המצלמה שלך)‪ .‬למידע על גישה לווידאו‬
‫מצלמה ‪199‬‬
‫ךלש הקיזומהו ואידיווה ‪,‬תונומתה‬ ‫‪9‬‬

‫‪ 7‬כשברצונך לסיים את ההקלטה‪ ,‬לחץ‬ ‫אחסון‪ :‬קובע אם לשמור את הווידאו‬ ‫ ‬

‫פרק‬
‫כדי להפסיק את ההקלטה‪.‬‬ ‫אמצע‬ ‫בטלפון החכם שלך או בכרטיס‬
‫‪ 8‬לאחר לכידת הווידאו‪ ,‬הוא יוצג במסך‬ ‫ההרחבה (נמכר בנפרד) שמותקן‬
‫סקירה‪ .‬בחר אחד מהסמלים הבאים‪:‬‬ ‫בטלפון החכם‪ .‬אפשרות כרטיס‬
‫ההרחבה תוצג רק אם התקנת כרטיס‬
‫חזור למסך המצלמה כדי לצלם‬ ‫ ‬ ‫הרחבה בטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫וידאו נוסף‪.‬‬
‫מחק את הווידאו‪.‬‬ ‫ ‬ ‫טיפ תוכל לקבוע אפשרויות נוספות‬
‫שלח את הווידאו כקובץ מצורף‬ ‫ ‬ ‫עבור המצלמה (ראה התאמה אישית של‬
‫הגדרות המצלמה שלך)‪.‬‬
‫להודעת מולטימדיה או דואר‬
‫אלקטרוני‪.‬‬
‫הצג את הווידאו ב‪Windows-‬‬ ‫ ‬
‫‪( Media Player Mobile‬ראה‬
‫הצגת קובצי מדיה בטלפון‬
‫החכם שלך)‪.‬‬

‫התאמה אישית של הגדרות‬


‫המצלמה שלך‬
‫‪ 1‬לחץ והחזק את לחצן הצד‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 2‬הקש על הסמל תפריט‬ ‫ ‬
‫‪ 3‬בלשונית הגדרות צילום‪ ,‬קבע‬ ‫‪( 5‬אופציונלי) כשהפקדים מוצגים‪ ,‬לחץ‬
‫אחת מהאפשרויות הבאות‪ .‬לא כל‬ ‫כדי לשנות‬ ‫או למטה‬ ‫למעלה‬
‫האפשרויות יוצגו בכל מצבי המצלמה‪.‬‬ ‫את רמת הזום‪ .‬מחוון הזום יוצג בחלק‬
‫ אפקט‪ :‬קובע אפקט מיוחד‪ ,‬כגון גוני‪-‬‬ ‫השמאלי של המסך‪.‬‬
‫אפור או ספיה‪.‬‬
‫כדי להתחיל להקליט‪.‬‬ ‫‪ 6‬לחץ אמצע‬
‫ חותמת זמן (במצבים מצלמה‪ ,‬ספורט‬
‫וצרור בלבד)‪ :‬קובעת אם התאריך‬
‫והשעה יוצגו על התמונות שצילמת‪.‬‬
‫מצלמה‬ ‫‪200‬‬
‫‪9‬‬ ‫ךלש הקיזומהו ואידיווה ‪,‬תונומתה‬

‫‪ 4‬בחר את הלשונית מתקדם‪ ,‬ואחר כך‬ ‫ ‬ ‫כיוון (מצב פנורמה בלבד)‪ :‬קובע את‬ ‫ ‬
‫פרק‬

‫קבע כל אחת מהאפשרויות הבאות‪.‬‬ ‫כיוון השילוב של תמונות בפנורמה‪.‬‬


‫לא כל האפשרויות יוצגו בכל מצבי‬ ‫ספירת תפר (מצב פנורמה בלבד)‪ :‬‬ ‫ ‬
‫המצלמה‪ .‬תבנית צילום‪ :‬קובעת את‬ ‫קובעת את מספר התמונות שברצונך‬
‫התבנית הרצויה לתמונות סטילס‪.‬‬ ‫לשלב‪.‬‬
‫ צליל צמצם‪ :‬קובע אם המצלמה‬ ‫צליל צילום (מצב ספורט וצרור‬ ‫ ‬
‫תשמיע צליל כשאתה לוחץ על‬ ‫בלבד)‪ :‬קובע את מהירות הלכידה של‬
‫‪.‬‬ ‫אמצע‬ ‫תמונות סטילס‪.‬‬
‫ רשת (מצב מצלמה בלבד)‪ :‬קובע אם‬ ‫מהירות צילום (מצב ספורט בלבד)‪:‬‬ ‫ ‬
‫תוצג רשת על המסך כדי לסייע למקם‬ ‫קובעת את מספר התמונות שיצולמו‬
‫את הדמויות של תמונות סטילס‪.‬‬ ‫בכל לחיצה על אמצע ‪.‬‬
‫ שמור תאורה אחורית‪ :‬קובע אם‬ ‫איכות‪ :‬קובעת את איכות תמונת‬ ‫ ‬
‫להפעיל או לכבות את התאורה‬ ‫ה‪ JPG-‬עבור תמונות סטילס‪.‬‬
‫האחורית כשמשתמשים במצלמה‪.‬‬
‫מצב מדידה‪ :‬קובע אם המצלמה‬ ‫ ‬
‫דבר זה ידרוס את הגדרות התאורה‬
‫תמדוד את כמות האור סביב מרכז‬
‫האחורית של הטלפון החכם שלך‬
‫התמונה או את כמות האור הממוצעת‬
‫כשאתה משתמש במצלמה‪.‬‬
‫סביב כל התמונה כדי לקבוע את ערך‬
‫ משך סקירה‪ :‬קובעת את משך‬ ‫החשיפה המיטבי‪.‬‬
‫ההצגה של תמונה שצולמה או של‬
‫אחסון‪ :‬קובע אם לשמור פריטים‬ ‫ ‬
‫תמונה אחרת לפני שהיא תישמר‬
‫בטלפון החכם או בכרטיס הרחבה‬
‫באופן אוטומטי והטלפון יחזור למסך‬
‫(נמכר בנפרד)‪.‬‬
‫המצלמה‪ .‬בחר ללא הגבלה אם אינך‬
‫רוצה הגבלת זמן‪ .‬בחר ללא סקירה אם‬
‫ברצונך שפריטים שצולמו יישמרו מיד‪.‬‬

‫מצלמה ‪201‬‬
‫ךלש הקיזומהו ואידיווה ‪,‬תונומתה‬ ‫‪9‬‬

‫הצג תזכורת (מצב תמונת איש קשר‬ ‫ ‬ ‫ויסות הבהוב‪ :‬קובע את הקצב לצמצום‬ ‫ ‬

‫פרק‬
‫בלבד)‪ :‬קובע אם תוצג התראה‪,‬‬ ‫הבהוב על מסך המצלמה‪.‬‬
‫שתשאל אם ברצונך להקצות את‬ ‫הקלט בשילוב שמע (מצב וידאו ווידאו‬ ‫ ‬
‫התמונה שצולמה לאיש קשר כלשהו‪.‬‬ ‫‪ MMS‬בלבד)‪ :‬קובע אם לכלול שמע‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 5‬לחץ ‪OK‬‬ ‫בהקלטה‪.‬‬
‫קידומת‪ :‬קובע אם לכלול את התאריך‬ ‫ ‬
‫או את התאריך ואת השעה כקידומת‬
‫תמונות ווידאו‬ ‫בשמות הקבצים של פריטים שצולמו‪.‬‬
‫אם תבחר ברירת מחדל‪ ,‬הקידומת‬
‫לתמונות תהיה ‪ IMAGE‬והקידומת‬
‫הצגת תמונה‬ ‫לווידאו תהיה ‪.VIDEO‬‬
‫נוסף על הצגת התמונות שצילמת‬
‫באמצעות המצלמה המובנית‪ ,‬תוכל להציג‬ ‫הערה אם בחרת לשמור תמונות בכרטיס‬
‫תמונות שצולמו במצלמות דיגיטאליות‬ ‫זיכרון (נמכר בנפרד) לא תוכל לבחור‬
‫פופולאריות רבות או שהורדו מהאינטרנט‪.‬‬ ‫קידומת‪ .‬לתמונות שנשמרו בכרטיס תוצמד‬
‫הטלפון החכם שברשותך תומך בתבניות‬ ‫תמיד הקידומת ‪.IMAGE‬‬
‫התמונות הבאות‪:‬‬ ‫מונה‪ :‬מאפס את מונה השמות ל‪-‬‏‪.1‬‬ ‫ ‬
‫• ‪JPG‬‬ ‫גבול הקלטה (מצב וידאו בלבד)‪ :‬‬ ‫ ‬
‫• ‪PNG‬‬ ‫קובע גודל או אורך מרבי לווידאו‬
‫• ‪BMP‬‬ ‫מוקלט‪.‬‬
‫• ‪GIF‬‬ ‫מאפייני תמונה‪ :‬קובע מאפיינים כגון‬ ‫ ‬
‫ניגוד‪ ,‬רוויה‪ ,‬גוון וחדות עבור צילום‬
‫‪ ,‬ובחר תמונות ווידאו‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬ ‫תמונות‪ .‬לאחר בחירת המאפיין הרצוי‪,‬‬
‫‪ 2‬אם התמונות שלך אינן מוצגות בתצוגת‬ ‫לחץ ימינה או שמאלה כדי להגדיל‬
‫תמונות ממוזערות‪ ,‬הקש על תיבת‬ ‫או להפחית את הערך‪.‬‬
‫הרשימה הצג שבפינה השמאלית‬ ‫ ‬
‫העליונה‪ ,‬בחר המסמכים שלי ואחר כך‬
‫בחר התמונות שלי‪.‬‬

‫תמונות ווידאו‬ ‫‪202‬‬


‫‪9‬‬ ‫ךלש הקיזומהו ואידיווה ‪,‬תונומתה‬

‫‪ 3‬בחר את הווידאו שברצונך להציג‪.‬‬ ‫‪ 3‬בחר את התמונה שברצונך להציג‪.‬‬


‫פרק‬

‫למידע נוסף על הצגת וידאו‪ ,‬ראה‬ ‫כדי לחזור לתצוגת‬ ‫‪ 4‬לחץ ‪OK‬‬
‫הצגת קובצי מדיה בטלפון החכם שלך‪.‬‬ ‫תמונות ממוזערות‪.‬‬
‫כדי לחזור לתצוגת‬ ‫‪ 4‬לחץ ‪OK‬‬
‫תמונות ממוזערות‪.‬‬ ‫הצגת וידאו‬
‫נוסף על הצגת הווידאו שצילמת באמצעות‬
‫טיפ כדי להציג תמונות או וידאו בתיקייה‬ ‫המצלמה המובנית‪ ,‬תוכל להציג וידאו‬
‫אחרת‪ ,‬הקש על תיבת הרשימה הצג‬ ‫שצולם במצלמות דיגיטאליות פופולאריות‬
‫שבפינה השמאלית העליונה ואחר כך בחר‬ ‫רבות או שהוזרם מאתרי אינטרנט‪ .‬הטלפון‬
‫את האלבום שברצונך להציג‪.‬‬ ‫החכם שלך תומך ומזרים את הסוגים‬
‫הבאים של קובצי וידאו‪:‬‬
‫הצגת מצגת שקופיות‬ ‫• ‪MPEG-4‬‬
‫‪ ,‬ובחר תמונות ווידאו‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬ ‫• ‪3GPP2‬‬
‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬ ‫• ‪3GPP‬‬
‫כך בחר הצג מצגת שקופיות‪ .‬מצגת‬ ‫• ‪WMV‬‏‪ ,‬‏‪AVI ,WMA‬‬
‫השקופיות תוצג באופן אוטומטי‪.‬‬
‫• זרימת ‪RTSP‬‬
‫כדי להציג את סרגל‬ ‫‪ 3‬לחץ אמצע‬
‫הכלים של מצגת השקופיות‪ ,‬שתוכל‬ ‫‪ ,‬ובחר תמונות ווידאו‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬
‫להשתמש בו כדי לבצע סיבוב ‪,‬‬ ‫‪ 2‬אם התמונות שלך אינן מוצגות בתצוגת‬
‫הצגה ‪ ,‬השהיה ‪ ,‬היפוך ‪,‬‬ ‫תמונות ממוזערות‪ ,‬הקש על תיבת‬
‫של מצגת‬ ‫או עצירה‬ ‫העברה‬ ‫הרשימה הצג שבפינה השמאלית‬
‫השקופיות‪.‬‬ ‫העליונה‪ ,‬בחר המסמכים שלי ואחר כך‬
‫בחר הווידאו שלי‪.‬‬

‫תמונות ווידאו ‪203‬‬


‫ךלש הקיזומהו ואידיווה ‪,‬תונומתה‬ ‫‪9‬‬

‫שליחת תמונה או וידאו‬

‫פרק‬
‫טיפ תוכל גם לשדר פריט כלשהו למכשיר‬
‫סמוך‪ .‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪,‬‬ ‫תוכל לשלוח תמונה או וידאו למכשירים‬
‫ואחר כך בחר שדר‪.‬‬ ‫סלולאריים חכמים אחרים שתומכים‬
‫אם הגדרת את ‪Windows Live‬‬ ‫טיפ‬ ‫בתמונות‪ ,‬או לכתובת דואר אלקטרוני‬
‫בטלפון החכם שלך (ראה שימוש‬ ‫כקובץ מצורף‪.‬‬
‫ב‪)Windows Live™‎-‬‏‪ ,‬תוכל לשלוח תמונה‬ ‫לא ניתן לשלוח תמונות או וידאו מוגנים‬
‫למקום האחסון באינטרנט של חשבון‬
‫זכויות יוצרים‪ ,‬שמוצג לידם סמל מנעול‬
‫ה‪ Windows Live-‬שלך‪ .‬משם‪ ,‬תוכל לשתף‬
‫את התמונה עם משתמשי אינטרנט‬ ‫בתצוגת תמונות ממוזערות‪.‬‬
‫אחרים‪ .‬סמן את התמונה‪ ,‬לחץ תפריט‬ ‫‪ 1‬סמן את התמונה או את הווידאו‬
‫(לחצן מתוכנת ימני) ובחר שלח למקום‬ ‫שברצונך לשלוח‪.‬‬
‫האחסון שלך‪.‬‬
‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬
‫כך בחר שלח‪.‬‬
‫יצירת תמונת שיחה מזוהה‬ ‫‪ 3‬בחר את האפשרות שברצונך‬
‫תוכל להוסיף תמונה לרשומת איש קשר‬ ‫להשתמש בה כדי לשלוח את התמונה‬
‫כלשהו כשאתה יוצר את הרשומה (ראה‬ ‫או את הווידאו‪ :‬חשבון דואר אלקטרוני‪,‬‬
‫הוספת איש קשר)‪ .‬בצע את הפעולות‬ ‫הודעת מולטימדיה (‪ )MMS‬או הודעת‬
‫הבאות אם ברצונך להוסיף תמונה לאיש‬ ‫מולטימדיה קולית (דואר קולי)‪.‬‬
‫קשר קיים‪ ,‬או להחליף תמונה של איש‬
‫‪ 4‬לאחר הפעלת היישום הודעות‪ ,‬כתב‬
‫קשר קיים‪.‬‬
‫ושלח את ההודעה (ראה יצירה ושליחה‬
‫‪ 1‬סמן את התמונה שברצונך להשתמש‬ ‫של הודעת דואר אלקטרוני או יצירה‬
‫בה כתמונת שיחה מזוהה‪.‬‬ ‫ושליחה של הודעת מולטימדיה)‪.‬‬
‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬
‫כך בחר שמור לאיש קשר‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר את איש הקשר שברצונך להקצות‬
‫לו את התמונה‪ ,‬או לחץ חדש (לחצן‬
‫מתוכנת שמאלי) כדי ליצור איש קשר‬
‫חדש שאליו ברצונך להקצות‬
‫את התמונה‪.‬‬
‫תמונות ווידאו‬ ‫‪204‬‬
‫‪9‬‬ ‫ךלש הקיזומהו ואידיווה ‪,‬תונומתה‬

‫‪ 1‬לחץ על תיבת הרשימה הצג שבפינה‬ ‫ארגון תמונות ווידאו‬


‫פרק‬

‫השמאלית העליונה‪ ,‬ואחר כך בחר את‬ ‫תוכל להעביר או להעתיק תמונות ווידאו‬
‫התיקייה שברצונך להציג‪.‬‬ ‫לתיקיות אחרות או בין הטלפון החכם שלך‬
‫‪ 2‬לחץ על תיבת הרשימה מיין לפי בפינה‬ ‫לכרטיס הרחבה‪.‬‬
‫הימנית העליונה‪ ,‬ואחר כך בחר את‬ ‫‪ 1‬סמן את התמונה או את הווידאו‬
‫שיטת המיון‪ :‬שם‪ ,‬תאריך או גודל‪.‬‬ ‫שברצונך להעביר או להעתיק‪.‬‬
‫שימוש בתמונה כרקע למסך היום‬ ‫‪ 2‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪ 1‬סמן את התמונה שברצונך‬ ‫ העבר את התמונה או את הווידאו‪:‬‬
‫להשתמש בה‪.‬‬ ‫לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬
‫כך בחר ערוך > גזור‪.‬‬
‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬
‫כך בחר קבע כרקע למסך היום‪.‬‬ ‫ העתק את התמונה או את הווידאו‪:‬‬
‫‪ 3‬בחר את תיבת הרשימה רמת שקיפות‪,‬‬ ‫לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬
‫ואחר כך בחר את הרמה המתאימה‪.‬‬ ‫כך בחר ערוך > העתק‪.‬‬
‫השתמש באחוז גבוה יותר לקבלת‬
‫תמונה שקופה יותר‪ ,‬או באחוז נמוך‬ ‫טיפ כדי ליצור מיקום חדש לשמירת‬
‫יותר לקבלת תמונה אטומה יותר‪.‬‬ ‫התמונה או הווידאו‪ ,‬לחץ תפריט (לחצן‬
‫כדי לחזור לתצוגת‬ ‫‪ 4‬לחץ ‪OK‬‬ ‫מתוכנת ימני) ואחר כך בחר ערוך >‬
‫תיקייה חדשה‪.‬‬
‫תמונות ממוזערות‪.‬‬
‫‪ 3‬לחץ על תיבת הרשימה הצג שבפינה‬
‫עריכת תמונה‬ ‫השמאלית העליונה‪ ,‬ואחר כך בחר‬
‫לעריכה משמעותית יותר‪ ,‬הורד את‬ ‫את המיקום שברצונך לשמור בו את‬
‫התמונה או את הווידאו למחשב שלך וערוך‬ ‫התמונה או את הווידאו‪.‬‬
‫אותם בתוכנית הגראפית המועדפת עליך‪.‬‬ ‫‪ 4‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬
‫אחר כך‪ ,‬סנכרן את התמונה או את הווידאו‬ ‫כך בחר ערוך > הדבק‪.‬‬
‫חזרה לטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫תוכל גם להציג תיקייה או כרטיס הרחבה‬
‫ספציפיים‪ ,‬ולארגן את התמונות ואת‬
‫הווידאו לפי שם‪ ,‬לפי תאריך או לפי גודל‪.‬‬
‫תמונות ווידאו ‪205‬‬
‫ךלש הקיזומהו ואידיווה ‪,‬תונומתה‬ ‫‪9‬‬

‫מחיקת תמונה או וידאו‬ ‫בחר את התמונה שברצונך לערוך‪.‬‬ ‫‪1‬‬


‫ ‬

‫פרק‬
‫‪ 1‬סמן את התמונה או את הווידאו‬ ‫לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬ ‫‪ 2‬‬
‫שברצונך למחוק‪.‬‬ ‫כך בחר ערוך‪.‬‬
‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬ ‫בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬ ‫‪ 3‬‬
‫כך בחר מחק‪.‬‬ ‫• כדי לסובב את התמונה ב‪-‬‏‪90‬‬
‫‪ 3‬בחר כן כדי לאשר את המחיקה‪.‬‬ ‫מעלות‪ ,‬לחץ סובב (לחצן מתוכנת‬
‫שמאלי)‪.‬‬
‫שינוי שם של תמונה או של וידאו‬ ‫ כדי לחתוך את התמונה‪ ,‬לחץ תפריט‬
‫(לחצן מתוכנת ימני) ואחר כך בחר‬
‫‪ 1‬סמן את התמונה או את הווידאו‬
‫חתוך‪ .‬הקש וגרור את העט כדי‬
‫שברצונך שנה שם‪.‬‬
‫לסמן את האזור לחיתוך‪ .‬הקש בתוך‬
‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬ ‫התיבה כדי לחתוך את התמונה‪.‬‬
‫כך בחר כלים > מאפיינים‪.‬‬
‫• כדי לווסת את רמת הבהירות והניגוד‬
‫‪ 3‬הזן שם חדש לתמונה או לווידאו‪.‬‬ ‫של התמונה‪ ,‬לחץ תפריט (לחצן‬
‫כדי לחזור לתצוגת‬ ‫‪ 4‬לחץ ‪OK‬‬ ‫מתוכנת ימני ואחר כך בחר תקן‬
‫תמונות ממוזערות‪.‬‬ ‫אוטומטית‪.‬‬
‫• כדי לבטל פעולת עריכה כלשהי‪ ,‬לחץ‬
‫התאמה אישית של הגדרות הצגה‬ ‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ואחר כך‬
‫של תמונה‬ ‫בחר בטל‪.‬‬
‫‪ ,‬ובחר תמונות ווידאו‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬ ‫• כדי לבטל את כל פעולות העריכה‬
‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬ ‫שביצעת בתמונה ולא נשמרו‪ ,‬לחץ‬
‫כך בחר כלים > אפשרויות‪.‬‬ ‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ובחר‬
‫חזור לעותק שמור‪.‬‬
‫כדי לשמור את התמונה הערוכה שלך‪,‬‬ ‫‪ 4‬‬
‫לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ואחר‬
‫כך בחר שמור בשם‪ .‬הזן שם חדש‬
‫‪.‬‬ ‫לתמונה‪ ,‬ואחר כך בחר ‪OK‬‬

‫תמונות ווידאו‬ ‫‪206‬‬


‫‪9‬‬ ‫ךלש הקיזומהו ואידיווה ‪,‬תונומתה‬

‫‪ 4‬בחר את הלשונית הצגת שקופיות‪,‬‬ ‫‪ 3‬בלשונית כללי‪ ,‬קבע כל אחת‬


‫פרק‬

‫ואחר כך קבע כל אחת מהאפשרויות‬ ‫מהאפשרויות הבאות‪:‬‬


‫הבאות‪:‬‬

‫השתמש בגודל תמונה זה‪ :‬קובעת‬ ‫ ‬


‫בעת הצגת שקפים‪ ,‬שפר את‬ ‫ ‬ ‫את גודל התמונות שאתה שולח‬
‫התצוגה‪ :‬קובעת אם תמונות ימוטבו‬ ‫ביישום הודעות‪.‬‬
‫לתבנית אנכית או אופקית במהלך‬ ‫בסיבוב תמונה‪ ,‬סובב ב‪-‬‏‪ 90‬מעלות‪:‬‬ ‫ ‬
‫מצגות של שקופיות‪.‬‬ ‫קובעת את כיוון הסיבוב של תמונות‪.‬‬
‫הפעל שומר מסך בהתחברות למחשב‬ ‫ ‬
‫שלי ובמצב המתנה במשך ‪ 2‬דקות‪:‬‬
‫קובעת אם התמונות שבתיקייה‬
‫התמונות שלי ישמשו כשומר מסך‬
‫כשהטלפון החכם שלך מחובר למחשב‬
‫שלך והתוכנה השולחנית ‪ActiveSync®‎‬‬
‫אינה פועלת‪.‬‬
‫כדי לחזור לתצוגת‬ ‫‪ 5‬לחץ ‪OK‬‬
‫תמונות ממוזערות‪.‬‬

‫תמונות ווידאו ‪207‬‬


‫ךלש הקיזומהו ואידיווה ‪,‬תונומתה‬ ‫‪9‬‬

‫תוכל להאזין לקובצי מוזיקה‪ ,‬שמע ווידאו‬


‫‪Windows Media‬‬

‫פרק‬
‫דרך הרמקול שבגב הטלפון החכם שלך או‬
‫באמצעות אוזניות סטריאופוניות‪.‬‬ ‫‪Player Mobile‬‬
‫סינכרון קובצי ספריות של ‪Windows‬‬
‫‪ Windows Media Player Mobile‬מסוגל‬
‫‪Media Player‬‬
‫להפעיל קובצי מוזיקה‪ ,‬שמע ווידאו‬
‫השתמש בתכונה ‪ Sync‬שבגרסה‬ ‫ששמורים בטלפון החכם שלך או בכרטיס‬
‫השולחנית של ‪ Windows Media Player‬כדי‬ ‫הרחבה (נמכר בנפרד) בכל אחת מתבניות‬
‫להעביר קובצי מוזיקה דיגיטאלית‪ ,‬שמע‪,‬‬ ‫הקבצים הבאות‪:‬‬
‫וידאו ורשימות השמעה בין המחשב שלך‬
‫• ‪WMA‬‬
‫לכרטיס הרחבה או לטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫שימוש בתכונה ‪ Sync‬מבטיח שהקבצים‬ ‫• ‪WMV‬‬
‫יועברו כהלכה‪.‬‬ ‫• ‪MP3‬‬
‫• ‪3GP‬‬
‫טיפ לטיפים על השימוש בגרסה‬ ‫• ‪AAC‬‬
‫השולחנית של ‪,Windows Media Player‬‬
‫פתח את התפריט ‪ Help‬ב‪Windows-‬‬
‫• ‪AAC+‎‬‬
‫‪ Media Player‬שבמחשב‪.‬‬ ‫• ‪MPEG-4‬‬

‫לפני שאתה מתחיל בצע את הפעולות‬ ‫תוכל גם להוריד קובצי ‪GIF‬‬ ‫הידעת?‬
‫הבאות‪:‬‬ ‫מונפשים ולהציג אותם‬
‫ב‪.Internet Explorer Mobile -‬‬
‫• ודא ש‪ Windows Media Player-‬בגרסה‬
‫‪ 10‬ומעלה מותקן במחשב שלך‪.‬‬
‫במחשב שמותקנת בו ‪Windows XP‬‬ ‫חשוב ‪ QuickTime Player‬בגרסה ‪6.5‬‬
‫חייב להיות מותקן ‪Windows Media‬‬ ‫ומעלה חייב להיות מותקן במחשב שלך כדי‬
‫‪ Player‬בגרסה ‪ 10‬ומעלה כדי שניתן‬ ‫להציג וידאו שהוקלט על ידי הטלפון החכם‬
‫יהיה להתקין את התוכנה השולחנית‬ ‫שלך‪ .‬תוכל להוריד וידאו מכרטיס הרחבה‪,‬‬
‫‪ .ActiveSync‬תוכל להתקין את התוכנה‬ ‫או ללחוץ על התמונה הממוזערת של‬
‫הווידאו לאחר סינכרון הקבצים‪.‬‬
‫‪Windows Media Player Mobile‬‬ ‫‪208‬‬
‫‪9‬‬ ‫ךלש הקיזומהו ואידיווה ‪,‬תונומתה‬

‫ ‪:Windows Media Player 11‬‬ ‫השולחנית ‪ ActiveSync‬מהטלפון החכם‬


‫פרק‬

‫בחר את החץ שמתחת ללשונית‬ ‫שלך (אם אתה נתקל בבעיות‪ ,‬ראה‬
‫ספרייה‪ ,‬ואחר כך בחר את סוג הפריט‬ ‫קובצי הווידאו והמוזיקה שלי אינם‬
‫שברצונך לסנכרן‪ :‬תמונות‪ ,‬מוזיקה או‬ ‫מסתנכרנים)‪ .‬אם עליך להתקין את‬
‫וידאו‪ .‬בחר את החץ שמתחת ללשונית‬ ‫‪ ,Windows Media Player‬תוכל להוריד‬
‫סנכרן‪ ,‬ואחר כך בחר‏‪ > Treo‬הגדר‬ ‫אותו חינם מהכתובת ‪.microsoft.com‬‬
‫סינכרון‪ .‬סמן את התיבה סנכרן מכשיר‬
‫זה באופן אוטומטי כדי לסנכרן עם‬ ‫הערה ‪Windows Media Player 11‬‬
‫כרטיס הרחבה‪ ,‬בחר את החץ שמתחת‬ ‫כבר מותקן במחשבים שמותקנת בהם‬
‫ללשונית סנכרן ואחר כך בחר כרטיס‬ ‫‪.Windows Vista‬‬
‫אחסו‏ן > הגדר סינכרון‪.‬‬ ‫• כדי לסנכרן קובצי ‪Windows Media‬‬
‫‪ 5‬בחר את רשימות ההשמעה שברצונך‬ ‫ ‬ ‫‪ Player‬עם המחשב שלך‪ ,‬הגדר את‬
‫לסנכרן‪ .‬במחשב בו מותקנת ‪Windows‬‬ ‫האפשרות סינכרון מדיה בטלפון החכם‬
‫‪ ,Vista‬בחר את רשימות ההשמעה‬ ‫שלך (ראה בחירת יישומים לסינכרון)‪.‬‬
‫כל התמונות וכל הווידאו כדי לסנכרן‬
‫‪ 1‬במחשב שלך‪ ,‬הפעל את ‪Windows‬‬
‫תמונות ווידאו בין הטלפון החכם‬
‫‪.Media Player‬‬
‫למחשב שלך‪.‬‬
‫‪( 2‬אופציונלי) אם אתה מעביר קובצי‬‫ ‬
‫הערה אם רשימת ההשמעה הרצויה אינה‬ ‫מדיה לכרטיס הרחבה‪ ,‬הכנס כרטיס‬
‫מוצגת‪ ,‬ייתכן שהפריטים שברצונך לסנכרן‬ ‫הרחבה בנפח של ‪ 32MB‬ומעלה‬
‫שמורים בתיקייה שאינה מסתנכרנת עם‬ ‫לטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫‪ .Windows Media Player‬סנכרן פריטים‬
‫‪ 3‬חבר את הטלפון החכם למחשב שלך‬
‫אלה על ידי ביצוע תהליך הסינכרון הנכון‬
‫באמצעות כבל ה‪ USB-‬לסינכרון‪.‬‬
‫שתואר בסעיף סינכרון התמונות‪ ,‬הווידאו‬
‫והמוזיקה שלך‪.‬‬ ‫‪ 4‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫ ‪ :Windows Media Player 10‬לחץ‬
‫אוטומטי באשף הגדרת ההתקנים‬
‫שבמחשב שלך‪ .‬סמן את התיבה‬
‫התאם אישית את רשימות ההשמעה‬
‫שיסונכרנו‪.‬‬
‫‪209 Windows Media Player Mobile‬‬
‫ךלש הקיזומהו ואידיווה ‪,‬תונומתה‬ ‫‪9‬‬

‫‪ 6‬לחץ סיום כדי להתחיל בהעברה‪ .‬אם‬

‫פרק‬
‫טיפ כלשהו‪ ,‬עדכן את הספרייה (ראה‬
‫עבודה עם ספריות)‪.‬‬ ‫אתה מעביר קבצים לכרטיס הרחבה‪,‬‬
‫המתן בסבלנות; העברת קובצי מדיה‬
‫לכרטיס הרחבה עשויה להימשך‬
‫‪ 5‬בחר את הפריט שברצונך להציג‬ ‫ ‬ ‫מספר דקות‪.‬‬
‫(לדוגמה‪ ,‬שיר‪ ,‬אלבום או שם אומן)‪.‬‬
‫כדי לאתר את הקבצים המסונכרנים‬
‫‪ 6‬לחץ הצג (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬ ‫שלך‪ ,‬עדכן את הספרייה ב‪Windows-‬‬
‫למידע על פקדי ההשמעה‪ ,‬עיין בעמוד‬ ‫‪ .Media Player‬הקבצים יוצגו בספריות‬
‫הבא‪.‬‬ ‫המעודכנות‪.‬‬
‫‪ 7‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬
‫כך בחר אחד מהפקדים הבאים במהלך‬ ‫הצגת קובצי מדיה בטלפון החכם שלך‬
‫ההשמעה‪:‬‬
‫‪ ,‬ובחר ‪Windows‬‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬
‫ ספרייה‪ :‬מציג את מסך הספרייה‪,‬‬ ‫‪.Media Player‬‬
‫שמאפשר לך לבחור שיר אחר‬
‫להשמעה‪.‬‬ ‫‪ 2‬אם המסך ספרייה אינו מוצג‪ ,‬לחץ‬
‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ואחר כך‬
‫ השמעה אקראית‪/‬חזרה > השמעה‬ ‫בחר ספרייה‪.‬‬
‫אקראית‪ :‬משמיע את רשימת‬
‫ההשמעה כעת מושמע בסדר אקראי‪.‬‬ ‫‪ 3‬לחץ על תיבת הרשימה ספרייה שבפינה‬
‫כשפקודה זו פעילה‪ ,‬יוצג לידה סימן‬ ‫השמאלית העליונה‪ ,‬ואחר כך בחר את‬
‫ביקורת‪.‬‬ ‫הספרייה שברצונך להשתמש בה‪.‬‬
‫ השמעה אקראית‪/‬חזרה > חזרה‪:‬‬ ‫טיפ כדי להציג קובץ שאינו מוצג‬
‫משמיע שוב ושוב את רשימת‬ ‫בספרייה‪ ,‬עבור למסך ספרייה‪ ,‬לחץ‬
‫ההשמעה כעת מושמע‪ .‬כשפקודה זו‬ ‫תפריט ואחר כך בחר פתח קובץ‪.‬‬
‫פעילה‪ ,‬יוצג לידה סימן ביקורת‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר את הקטגוריה שמכילה את קובץ‬
‫ עצירה‪ :‬מסיים את ההשמעה‪.‬‬
‫המדיה שברצונך להציג‪ .‬המשך לבחור‬
‫קטגוריות עד שתוצג רשימת הפריטים‬
‫הבודדים (וידאו‪ ,‬שירים‪ ,‬אלבומים או‬
‫שמות אומנים)‪.‬‬
‫‪Windows Media Player Mobile‬‬ ‫‪210‬‬
‫‪9‬‬ ‫ךלש הקיזומהו ואידיווה ‪,‬תונומתה‬

‫פקדי השמעה‬
‫פרק‬

‫הידעת? תוכל להציג קובצי זרימה‬


‫מהאינטרנט‪ .‬כדי להציג קובץ ‏‪MMS‬‬ ‫השתמש בכל אחד מהפקדים הבאים שעל‬
‫(‪ ,)Microsoft Media Streaming‬לחץ‬ ‫המסך במהלך ההשמעה‪:‬‬
‫תפריט במסך ספרייה ואחר כך בחר פתח‬ ‫משמיע את הקובץ הנוכחי‪.‬‬ ‫או אמצע‬
‫‪ .URL‬בחר ‪ URL‬ואחר כך הזן את כתובת‬
‫אתר האינטרנט‪ ,‬או בחר הסטוריה ואחר‬ ‫משהה את הקובץ הנוכחי‪.‬‬ ‫או אמצע‬
‫כך בחר אתר שהתחברת אליו בעבר‪.‬‬ ‫או שמאלה מדלג לתחילת הקובץ‬
‫הידעת? אם תסגור את החלון של‬ ‫הנוכחי‪ ,‬או לקובץ הקודם‪.‬‬
‫‪,Windows Media Player Mobile‬‬ ‫או ימינה מדלג לקובץ הבא‪.‬‬
‫המוזיקה תמשיך לנגן ברקע‪.‬‬
‫קובע את הנקודה‪ ,‬שממנה תתחיל‬
‫ההשמעה‪ .‬הקש וגרור את המחוון כדי‬
‫עבודה עם ספריות‬
‫לשנות את המיקום הנוכחי‪.‬‬
‫ספרייה מייצגת כל אחד ממיקומי האחסון‬
‫הזמינים ל‪Windows Media Player-‬‬ ‫או לחצן הגברת השמע מגביר‬
‫‪ ,Mobile‬כמו הטלפון החכם שלך (המכשיר‬ ‫את השמע‪.‬‬
‫שלי) או כרטיס הרחבה אופציונלי שנמכר‬ ‫או לחצן החלשת השמע מחליש‬
‫בנפרד (כרטיס האחסון שלי)‪ .‬כל ספרייה‬ ‫את השמע‪.‬‬
‫מכילה קישורים לקובצי המדיה שבמיקום‬ ‫מפעיל או מכבה את הצליל‪.‬‬
‫זה‪ Windows Media Player Mobile .‬מעדכן‬
‫בדרך כלל את ספריית המכשיר שלי באופן‬ ‫מציג וידאו במסך מלא‪.‬‬
‫אוטומטי‪ ,‬אך עליך לעדכן ידנית את ספריית‬ ‫מציג אתר אינטרנט‪ ,‬בו תוכל לאתר‬
‫כרטיס האחסון שלי‪.‬‬ ‫מוזיקה ווידאו להצגה‪.‬‬
‫מציין את הדירוג של הקובץ הנוכחי‪.‬‬
‫טיפ אם קובץ מדיה מסוים שהוספת אינו‬ ‫בחר את הכוכב כד לשנות את הדירוג‪.‬‬
‫מוצג‪ ,‬עדכן ידנית את הספרייה‪.‬‬

‫‪211‬‬ ‫‪Windows Media Player Mobile‬‬


‫ךלש הקיזומהו ואידיווה ‪,‬תונומתה‬ ‫‪9‬‬

‫הכושר‪ ,‬ורשימת השמעה של שירים רגועים‬ ‫‪ ,‬ואחר כך בחר‬ ‫לחץ התחל‬ ‫‪ 1‬‬

‫פרק‬
‫לטיסה ארוכה‪ .‬כשאתה מסנכרן‪ ,‬רשימות‬ ‫‪.Windows Media Player‬‬
‫ההשמעה המועדפות עליך יועתקו באופן‬ ‫אם המסך ספרייה אינו מוצג‪ ,‬לחץ‬ ‫‪ 2‬‬
‫אוטומטי לטלפון החכם שלך‪ .‬רשימות‬ ‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ואחר כך‬
‫ההשמעה שלך יוצגו בספריות שלך‬ ‫בחר ספרייה‪.‬‬
‫(בקטגוריה רשימות ההשמעה שלי)‪.‬‬ ‫לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬ ‫‪ 3‬‬
‫רשימת השמעה זמנית‪ ,‬המכונה כעת‬ ‫כך בחר עדכן ספרייה‪.‬‬
‫מושמע‪ ,‬תוצג בתפריט כעת מושמע‪.‬‬ ‫המתן להוספת הקבצים‪ ,‬ואחר כך‬ ‫‪ 4‬‬
‫רשימה זו מציגה את הקובץ שמושמע‬ ‫בחר סיום‪.‬‬
‫כרגע‪ ,‬וגם כל קובץ שממתין בתור‬
‫להשמעה הקרובה‪ .‬תוכל להוסיף‪,‬‬ ‫טיפ כדי למחוק פריט כלשהו מהספרייה‪,‬‬
‫לשנות או לנקות את הקבצים שברשימת‬ ‫סמן את הפריט ואחר כך לחץ והחזק את‬
‫ההשמעה כעת מושמע‪.‬‬ ‫מקש הניווט האמצעי כדי לפתוח את‬
‫‪ 1‬עבור למסך כעת מושמע‪:‬‬ ‫תפריט הקיצורים‪ .‬בחר מחק מהספרייה‪,‬‬
‫ואחר כך בחר כן כדי לאשר את המחיקה‪.‬‬
‫• אם אתה במסך הספרייה‪ ,‬בחר את‬
‫הקטגוריה כעת מושמע‪.‬‬ ‫הידעת? אם העברת קבצים בין הטלפון‬
‫החכם שלך לכרטיס הרחבה‪ ,‬הקפד לעדכן‬
‫• אם אתה במסך ההשמעה‪ ,‬לחץ על‬ ‫את הספריות שלך‪ .‬אם לא תעשה זאת‪,‬‬
‫כעת מושמע (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬ ‫לא תוכל להציג את הקבצים במיקום‬
‫החדש שלהם‪.‬‬

‫עבודה עם רשימות השמעה‬


‫רשימת השמעה היא רשימה של קובצי‬
‫מדיה שמושמעים מתוך תיקייה ספציפית‪.‬‬
‫תוכל להשתמש ברשימות השמעה כדי‬
‫לקבץ קובצי שמע או וידאו לשם השמעה‬
‫נוחה‪ .‬לדוגמה‪ ,‬תוכל ליצור בגרסה‬
‫השולחנית של ‪Windows Media Player‬‬
‫רשימת השמעה של שירים קצביים לחדר‬
‫‪Windows Media Player Mobile‬‬ ‫‪212‬‬
‫‪9‬‬ ‫ךלש הקיזומהו ואידיווה ‪,‬תונומתה‬

‫התאמה אישית של‬ ‫‪ 2‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬


‫פרק‬

‫‪Windows Media Player Mobile‬‬ ‫• כדי להעביר קובץ כלשהו מקום אחד‬
‫‪ 1‬אם אתה במסך אחר שאינו המסך‬ ‫למעלה או למטה‪ ,‬סמן את הקובץ‬
‫כדי לעבור‬ ‫ההשמעה‪ ,‬לחץ ‪OK‬‬ ‫או‬ ‫ואחר כך בחר העבר למעלה‬
‫למסך ההשמעה‪.‬‬ ‫העבר למטה ‪.‬‬
‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬
‫כך בחר אפשרויות‪.‬‬ ‫טיפ תוכל להעביר קובץ ברשימה כעת‬
‫מושמע גם על ידי הקשה עליו וגרירה שלו‬
‫‪ 3‬בלשונית השמעה‪ ,‬קבע כל אחת‬ ‫למיקום חדש‪.‬‬
‫מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫כדי להוסיף קובץ כלשהו‪ ,‬סמן אותו‪,‬‬ ‫• ‬
‫בחר הוסף ‪ ,‬לחץ תפריט (לחצן‬
‫מתוכנת ימני) ואחר כך בחר הוסף‬
‫לתור‪.‬‬
‫כדי למחוק קובץ כלשהו‬ ‫• ‬
‫מהרשימה‪ ,‬סמן את הקובץ ואחר‬
‫כך בחר הסר ‪.‬‬
‫כדי להציג מידע נוסף על קובץ‬ ‫• ‬
‫כלשהו‪ ,‬סמן את הקובץ ואחר כך‬
‫בחר מאפיינים ‪.‬‬
‫הצג זמן כ‪ :-‬קובעת אם במסך‬ ‫ ‬ ‫כדי להסיר את כל הפריטים מרשימת‬ ‫• ‬
‫ההשמעה יוצג הזמן שנותר או‬ ‫ההשמעה כעת מושמע‪ ,‬לחץ תפריט‬
‫הזמן שחלף‪.‬‬ ‫(לחצן מתוכנת ימני) ואחר כך בחר‬
‫השהה את ההשמעה אם נעשה‬ ‫ ‬ ‫מחק את כעת מושמע‪.‬‬
‫שימוש ביישום אחר‪ :‬קובעת אם‬
‫ההשמעה תימשך כשאתה עובר ליישום‬
‫אחר‪.‬‬

‫‪213 Windows Media Player Mobile‬‬


‫ךלש הקיזומהו ואידיווה ‪,‬תונומתה‬ ‫‪9‬‬

‫‪ 7‬בחר את הלשונית פריטי מעטפת‪,‬‬ ‫ המשך בהשמעה בסיום שיחת‬

‫פרק‬
‫ואחר כך בחר הקודם או הבא כדי‬ ‫הטלפון‪ :‬קובעת אם ההשמעה תימשך‬
‫לקבוע את הרקע של הנגן‪.‬‬ ‫לאחר שתסיים שיחת טלפון‪.‬‬
‫‪ 8‬בחר את הלשונית לחצנים כדי לשנות‬ ‫‪ 4‬בחר את הלשונית וידאו‪ ,‬ואחר כך קבע‬ ‫ ‬
‫כל אחת מהגדרות הלחצנים הזמינות‪:‬‬ ‫כל אחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ הצג וידאו במסך מלא‪ :‬קובעת אם‬
‫וידאו יוצג באופן אוטומטי במסך מלא‪.‬‬
‫ התאם לחלון‪ :‬קובעת אם הווידאו‬
‫יותאם באופן אוטומטי למסך ההשמעה‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר את הלשונית רשת‪ ,‬ואחר כך קבע‬
‫את האפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ פרוטוקול‪ :‬מפעיל או מבטל את‬
‫הפרוטוקולים הזמינים‪ .‬עליך לבחור‬
‫לפחות פרוטוקול אחד‪ .‬תוכל לקבוע‬
‫גם יציאת ‪.UDP‬‬
‫• כדי להקצות לחצן כלשהו‪ ,‬סמן‬
‫את הפריט שברצונך להגדיר‪ ,‬בחר‬ ‫ מהירות חיבור לאינטרנט‪ :‬קובע את‬
‫הקצה ואחר כך לחץ על הלחצן‬ ‫מהירות החיבור שלך לרשת‪ .‬קובע גם‬
‫שברצונך להשתמש בו עבור‬ ‫אם ברצונך שהמכשיר יאתר מהירות‬
‫פריט זה‪.‬‬ ‫חיבור‪.‬‬
‫• כדי לשחזר את ברירת המחדל של‬ ‫‪ 6‬בחר את הלשונית ספרייה‪ ,‬ואחר כך‬
‫היצרן עבור פריט כלשהו‪ ,‬סמן את‬ ‫קבע אם ברצונך לראות את המסך‬
‫הפריט ואחר כך בחר אתחול‪.‬‬ ‫ספרייה או את המסך הצגה כשאתה‬
‫מפעיל את ‪Windows Media Player‬‬
‫• כדי לבטל את ההקצאה של פריט‬ ‫‪.Mobile‬‬
‫כלשהו‪ ,‬סמן את הפריט ואחר כך‬
‫בחר ללא‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 9‬לחץ ‪OK‬‬

‫‪Windows Media Player Mobile‬‬ ‫‪214‬‬


‫פרק‬

‫‪10‬‬
‫ארגונית המידע האישית שלך‬
‫היפרד לשלום מלוחות‪-‬שנה מודפסים‪ ,‬והשלך את שרבוטי המטלות‬
‫שלך‪ .‬הטלפון החכם שלך מדגם ‪ Palm® Treo™ Pro‬הוא כל הדרוש לך‬
‫כדי לארגן את המידע האישי שלך ולקחת אותו עמך לכל מקום שתלך‬
‫אליו‪.‬‬
‫לעולם לא תאבד את המידע שלך‪ ,‬גם אם הסוללה תתרוקן לחלוטין‪.‬‬
‫כל המידע האישי שלך מגובה בכל פעם שאתה מסנכרן‪ ,‬ויישמר פרטי‬
‫כשתשתמש בתכונות האבטחה הזמינות בטלפון החכם שלך‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫תוכל לשתף בקלות מידע עם אחרים באופן אלקטרוני‪.‬‬

‫יתרונות‬
‫• קביעת תזכורות לפגישות‪,‬‬ ‫• ניהול מעקב אחר פגישות נוכחיות‪,‬‬
‫לימי הולדת‪ ,‬למשימות חיוניות ועוד‬ ‫אחר פגישות עתידיות ואחר‬
‫פגישות עבר‬
‫• יצירת רשימות מטלות לביצוע‬

‫‪215‬‬
‫בפרק זה‬
‫אנשי קשר ‪217........................................................................................‬‬
‫לוח שנה ‪222..........................................................................................‬‬
‫משימות ‪228...........................................................................................‬‬
‫הערות‪231.............................................................................................‬‬
‫‪10‬‬ ‫ךלש תישיאה עדימה תינוגרא‬

‫אנשי קשר‬
‫פרק‬

‫טיפ אם הגדרת חשבון ‪Windows Live‬‬


‫(ראה שימוש ב‪,)Windows Live™‎-‬‬
‫תוכל לשמור את איש הקשר כאיש קשר‬
‫‪ .Windows Live‬איש קשר ‪Windows Live‬‬ ‫הוספת איש קשר‬
‫מסתנכרן עם רשימת אנשי הקשר שלך‬ ‫‪ 1‬עבור למסך היום‪ ,‬ואחר כך לחץ אנשי‬
‫ל‪ Windows Live-‬אך לא מסתנכרן עם‬ ‫קשר (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫‪ Microsoft Outlook‬שבמחשב שלך‪.‬‬
‫‪ 2‬לחץ חדש (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר את סוג איש הקשר שברצונך‬
‫‪ 4‬השתמש במקש הניווט כדי לעבור בין‬ ‫ליצור‪:‬‬
‫שדות במהלך הזנת המידע‪.‬‬ ‫ איש קשר ‪ :Outlook‬סוג זה של‬
‫הערה תוכל להזין שם ומספר טלפון בלבד‬ ‫איש קשר שמור ביישום אנשי קשר‬
‫עבור איש קשר ‪.SIM‬‬ ‫בטלפון החכם שלך‪ ,‬ומסתנכרן עם‬
‫היישום אנשי קשר ב‪Microsoft Office-‬‬
‫‪ Outlook®‎‬שבמחשב שלך‪.‬‬
‫ איש קשר ‪ :SIM‬סוג זה של איש קשר‬
‫שמור בכרטיס ה‪ SIM-‬בטלפון החכם‬
‫שלך‪ ,‬ואינו מסתנכרן‪ .‬אם תכניס את‬
‫כרטיס ה‪ SIM-‬לטלפון חכם אחר‪ ,‬תוכל‬
‫לגשת לכל אנשי הקשר שבכרטיס‬
‫ה‪( SIM-‬ראה שימוש במנהל ה‪.)SIM-‬‬

‫אנשי קשר ‪217‬‬


‫ךלש תישיאה עדימה תינוגרא‬ ‫‪10‬‬

‫• כדי להקצות את הרשומה לקטגוריה‬

‫פרק‬
‫טיפ הקדש זמן מה לגלילה בכל השדות‬
‫אחת או יותר‪ ,‬בחר קטגוריות ואחר‬ ‫של איש קשר חדש‪ .‬קיימים שדות למספר‬
‫כך סמן את הקטגוריות שברצונך‬ ‫כתובות‪ ,‬מספרי טלפון וכתובות דואר‬
‫שרשומה זו תוצג בהן‪ .‬כדי להוסיף‬ ‫אלקטרוני‪ ,‬וגם שדות רבים נוספים‪.‬‬
‫קטגוריה חדשה‪ ,‬לחץ חדש (לחצן‬ ‫טיפ הקפד להזין מספרים סלולאריים‬
‫מתוכנת שמאלי)‪ ,‬הזן את שם‬ ‫וכתובות דואר אלקטרוני בשדות הנכונים‪,‬‬
‫‪.‬‬ ‫הקטגוריה ואחר כך לחץ ‪OK‬‬ ‫כך שהיישום הודעות יוכל לאתר מידע זה‬
‫‪( 5‬אופציונלי) כדי להוסיף הערה לרשומה‬ ‫כשאתה ממען הודעה ושהיישום לוח שנה‬
‫כלשהי‪ ,‬בחר את הלשונית הערות‪.‬‬ ‫יוכל לאתר את אנשי הקשר שלך כשאתה‬
‫רוצה להזמין אותם לפגישות‪.‬‬
‫‪ 6‬לאחר שהזנת את כל המידע‪ ,‬לחץ‬
‫‪.‬‬ ‫אשר‬ ‫להלן מספר טיפים שימושיים על‬ ‫ ‬
‫הזנת מידע‪:‬‬
‫הידעת? אם ברצונך ליצור איש קשר‬ ‫• כדי להזין מידע מלא של שם או‬
‫חדש‪ ,‬המשתף מידע עם איש קשר קיים –‬ ‫כתובת (עבודה‪ ,‬בית או אחר)‪,‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬שניהם עובדים באותה החברה –‬
‫תוכל ליצור עותק של איש הקשר הראשון‬
‫הקש על החץ שבצד הימני של‬
‫ואחר כך לערוך רק את השדות שברצונך‬ ‫השורה והזן את המידע בתיבה‬
‫לשנות עבור איש הקשר החדש‪ .‬ברשימה‬ ‫שתוצג‪ .‬לאחר שסיימת‪ ,‬הקש מחוץ‬
‫אנשי קשר‪ ,‬סמן את איש הקשר הראשון‪,‬‬ ‫לתיבה כדי לאשר את המידע ולסגור‬
‫לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ואחר כך‬ ‫את התיבה‪.‬‬
‫בחר העתק איש קשר‪.‬‬ ‫• כדי להוסיף תמונת שיחה מזוהה‬
‫שתוצג כשאדם זה מתקשר‪ ,‬בחר‬
‫הצגה או שינוי של מידע איש קשר‬ ‫תמונה ואחר כך בחר מצלמה וצלם‬
‫‪ 1‬עבור למסך היום‪ ,‬ואחר כך לחץ אנשי‬ ‫תמונה‪ .‬לחילופין‪ ,‬בחר תמונה קיימת‬
‫קשר (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬ ‫מתצוגת התמונות הממוזערות‪.‬‬
‫‪ 2‬ברשימה אנשי קשר (שמוצגת לפי‬ ‫• כדי להקצות צלצול לרשומה‪ ,‬בחר‬
‫שמות)‪ ,‬התחל להזין שילוב כלשהו‬ ‫צלצול ואחר כך בחר צליל כלשהו‪.‬‬
‫של אותיות מהשם הפרטי ו‪/‬או משם‬
‫המשפחה של איש הקשר‪ .‬אם אתה‬
‫אנשי קשר‬ ‫‪218‬‬
‫‪10‬‬ ‫ךלש תישיאה עדימה תינוגרא‬

‫‪ 5‬במידת הצורך‪ ,‬שנה את הערך‪.‬‬ ‫משתמש באותיות מהשם הפרטי ומשם‬


‫פרק‬

‫‪.‬‬ ‫‪ 6‬לחץ ‪OK‬‬ ‫המשפחה‪ ,‬הפרד אותן ברווח‪.‬‬


‫ תוכל להקיש אותיות משם המשפחה‬
‫הידעת? תוכל לאתר איש קשר לפי‬
‫תחילה‪ .‬לדוגמה‪ ,‬הזנת ‪ SM‬תאתר את‬
‫שם חברה‪ .‬פתח את אנשי קשר‪ ,‬לחץ‬ ‫‪ Smilla Anderson‬ואת ‪.John Smith‬‬
‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ואחר כך בחר‬ ‫הזנת ‪ SM AN‬תאתר את ‪Smilla‬‬
‫הצג לפי > חברה‪ .‬בחר שם חברה כלשהו‬ ‫‪ Anderson‬ואת ‪.Ann Smith‬‬
‫כדי להציג את אנשי הקשר שעובדים‬ ‫‪ 3‬בחר את הרשומה שברצונך לפתוח‪.‬‬ ‫ ‬
‫בחברה זו‪.‬‬
‫טיפ כדי להציג קבוצה מסוימת של אנשי‬ ‫טיפ תוכל לאתר איש קשר גם על‬
‫קשר‪ ,‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪,‬‬ ‫ידי הקשת האות הראשונה של השם‬
‫בחר סנן ואחר כך בחר את הקטגוריה‬ ‫הפרטי או של שם המשפחה באינדקס‬
‫שברצונך להציג‪.‬‬ ‫האלפבית שבחלק העליון של מסך‬
‫טיפ תוכל לשלוח במהירות הודעת טקסט‬ ‫הרשימה אנשי קשר‪.‬‬
‫לאיש קשר כלשהו מתוך היישום אנשי‬ ‫הידעת? כשאתה בוחר רשומה של‬
‫קשר‪ .‬בחר את שם איש הקשר‪ ,‬לחץ‬ ‫איש קשר כלשהו‪ ,‬יוצגו מספר אפשרויות‬
‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ואחר כך בחר‬ ‫ליצירת קשר עמו בהתאם למידע שהזנת‬
‫שלח הודעת טקסט‪.‬‬ ‫עבורו‪ .‬לדוגמה‪ ,‬ייתכן שיוצגו אפשרויות‬
‫להתקשרות למספר שמשויך לאיש הקשר‪,‬‬
‫מחיקת איש קשר‬ ‫לשליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת‬
‫הדואר האלקטרוני של איש הקשר או לחיוג‬
‫‪ 1‬עבור למסך היום‪ ,‬ואחר כך לחץ אנשי‬
‫למספר האחרון שחייגת כדי להתקשר‬
‫קשר (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬ ‫לאיש הקשר‪ .‬בחר מספר טלפון כלשהו‬
‫‪ 2‬ברשימה אנשי קשר‪ ,‬סמן את איש‬ ‫לחיוג‪ ,‬או בחר אפשרות הודעות כדי ליצור‬
‫הקשר שברצונך למחוק‪.‬‬ ‫הודעה חדשה שתמוען לאיש הקשר‪.‬‬
‫‪ 3‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬
‫כך בחר מחק איש קשר‪.‬‬ ‫‪ 4‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬
‫‪ 4‬בחר כן כדי לאשר את המחיקה‪.‬‬ ‫כך בחר ערוך‪.‬‬

‫אנשי קשר ‪219‬‬


‫ךלש תישיאה עדימה תינוגרא‬ ‫‪10‬‬

‫לפני שאתה מתחיל בצע את הפעולות‬ ‫התאמה אישית של אנשי קשר‬

‫פרק‬
‫הבאות‪:‬‬ ‫‪ 1‬עבור למסך היום‪ ,‬ואחר כך לחץ אנשי‬
‫• ודא שאתה ניגש ל‪Exchange Server-‬‬ ‫קשר (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫‪ 2007‬או ל‪Exchange Server 2003-‬‬ ‫‪ 2‬עבור לרשימה אנשי קשר‪.‬‬
‫ששודרג ל‪.Service Pack 2-‬‬
‫‪ 3‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬
‫• הוסף לטלפון החכם שלך גישה לפנקס‬ ‫כך בחר אפשרויות‪.‬‬
‫הכתובות המקוון‪ .‬ראה הוספת פנקס‬
‫כתובות מקוון‪.‬‬ ‫‪ 4‬הגדר כל אחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫• לאחר הוספת פנקס הכתובות המקוון‪,‬‬ ‫ הצג אינדקס אלפבית‪ :‬מציגה את‬
‫עליך לסנכרן עם שרת ה‪ Exchange-‬כדי‬ ‫האלפבית בחלק העליון של הרשימה‬
‫שהאפשרות ספריית חברה תוצג‪.‬‬ ‫אנשי קשר‪ .‬תוכל להשתמש באינדקס‬
‫זה כדי לאתר איש קשר כלשהו‪.‬‬
‫‪ 1‬עבור למסך היום‪ ,‬ואחר כך לחץ אנשי‬
‫קשר (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬ ‫ הצג שמות אנשי קשר בלבד‪:‬‬
‫מאפשרת לך להכניס יותר שמות‬
‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪,‬‬
‫לרשימה אנשי קשר על ידי הסתרת‬
‫בחר ספריית חברה‪ ,‬הזן את שם איש‬
‫הכול מלבד השם של איש הקשר‪.‬‬
‫הקשר ואחר כך בחר חפש‪.‬‬
‫ אזור חיוג‪ :‬קובעת את ברירת המחדל‬
‫שליחת איש קשר‬ ‫לאזור החיוג עבור רשומות חדשות של‬
‫הטלפון החכם שלך מציע מספר אפשרויות‬ ‫אנשי קשר‪.‬‬
‫לשליחת מידע איש קשר למישהו אחר‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 5‬לחץ ‪OK‬‬
‫‪ 1‬עבור למסך היום‪ ,‬ואחר כך לחץ אנשי‬
‫איתור איש קשר בפנקס כתובות מקוון‬
‫קשר (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫נוסף על שמירת אנשי קשר במכשיר שלך‪,‬‬
‫‪ 2‬ברשימה אנשי קשר‪ ,‬סמן את איש‬
‫תוכל לגשת למידע אנשי קשר ששמור גם‬
‫הקשר שברצונך לשלוח‪.‬‬
‫בפנקס הכתובות המקוון של הארגון שלך‬
‫או ברשימת הכתובות הגלובלית (‪.)GAL‬‬

‫אנשי קשר‬ ‫‪220‬‬


‫‪10‬‬ ‫ךלש תישיאה עדימה תינוגרא‬

‫שימוש במנהל ה‪SIM-‬‬ ‫‪ 3‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬


‫ ‬
‫פרק‬

‫תוכל לנהל את אנשי הקשר שבכרטיס‬ ‫כך בחר אחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ה‪ SIM-‬שלך‪ ,‬לרבות מחיקה והעברה של‬ ‫ שדר איש קשר למכשיר סמוך‪ :‬בחר‬
‫מספרים בין הכרטיס ליישום אנשי הקשר‬ ‫שלח איש קשר > שדר‪ ,‬ואחר כך בחר‬
‫שבטלפון החכם שלך‪.‬‬ ‫את המכשיר הקולט‪.‬‬
‫‪ ,‬ואחר כך בחר‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬ ‫ שלח הודעת טקסט שמכילה את מידע‬
‫תוכניות‪.‬‬ ‫איש הקשר‪ :‬בחר שלח איש קשר >‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 2‬בחר מנהל ה‪SIM-‬‬ ‫הודעות טקסט‪ .‬בחר איזה מידע איש‬
‫קשר ברצונך לשלוח‪ ,‬ואחר כך לחץ‬
‫סיום (לחצן מתוכנת שמאלי)‪ .‬מען‬
‫טיפ תוכל לפתוח את מנהל ה‪ SIM-‬גם‬
‫מתוך היישום אנשי קשר‪ .‬ברשימה אנשי‬
‫את הודעת הטקסט ולחץ שלח (לחצן‬
‫קשר‪ ,‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‬ ‫מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫ואחר כך בחר מנהל ה‪.SIM-‬‬ ‫ שלח הודעת מולטימדיה שמכילה את‬
‫מידע איש הקשר‪ :‬בחר שלח כ‪.vCard-‬‬
‫‪ 3‬סמן את איש הקשר הרצוי‪.‬‬ ‫מען את הודעת המולטימדיה ולחץ‬
‫שלח (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫‪ 4‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ובחר‬
‫את האפשרות הרצויה כדי לערוך את‬
‫מידע איש הקשר‪ ,‬למחוק את איש‬ ‫טיפ תוכל גם לשלוח הודעה לאיש הקשר‬
‫הקשר‪ ,‬להעתיק אותו ליישום אנשי‬ ‫המסומן‪ .‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪,‬‬
‫ואחר כך בחר שלח ‪( MMS‬סלולארי) או‬
‫קשר ועוד‪.‬‬
‫שלח הודעה קולית (סלולארי)‪.‬‬

‫טיפ תוכל ליצור איש קשר ‪ SIM‬חדש‬


‫באופן ישיר ביישום מנהל ה‪ SIM-‬על ידי‬
‫לחיצה על חדש (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪ 5‬לחץ ‪OK‬‬

‫אנשי קשר ‪221‬‬


‫ךלש תישיאה עדימה תינוגרא‬ ‫‪10‬‬

‫פרק‬
‫הידעת? אם לוח הזמנים שלך מכיל‬ ‫טיפ אם לאיש קשר כלשהו יש יותר‬
‫התנגשות – שתי פגישות חופפות –‬ ‫ממספר טלפון אחד‪ ,‬תוכל להעתיק באופן‬
‫תוכל להציג את ההתנגשות בתצוגת יום‬ ‫אוטומטי מספר אחד או יותר לכרטיס‬
‫ובתצוגת שבוע‪.‬‬ ‫ה‪ .SIM-‬במנהל ה‪ ,SIM-‬לחץ תפריט‬
‫(לחצן מתוכנת ימני) ואחר כך בחר‬
‫חודש‪ :‬מציגה את לוח הזמנים שלך‬ ‫ ‬ ‫כלים > אפשרויות‪ .‬סמן את התיבות‬
‫לחודש שלם‪.‬‬ ‫שליד המספרים שברצונך להעתיק‬
‫פגישה בבוקר‬ ‫ ‬ ‫לכרטיס ה‪ SIM-‬ולחץ אשר‪.‬‬
‫פגישה אחר הצהריים‬ ‫ ‬
‫פגישות בבוקר ואחר הצהריים‬ ‫ ‬
‫אירוע של יום שלם‬ ‫ ‬ ‫לוח שנה‬
‫שנה‪ :‬מציגה לוח שנה לתקופה של‬ ‫ ‬
‫שישה חודשים‪.‬‬ ‫הצגת לוח השנה שלך‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ לוח שנה‬
‫טיפ כדי להחליף בין תצוגות‪ ,‬לחץ על‬
‫לחצן מתוכנת שמאלי‪ .‬אל תבלבל בין‬ ‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬
‫שם התצוגה שמוצג מעל ללחצן מתוכנת‬ ‫כך בחר הצג‪.‬‬
‫שמאלי לבין התצוגה הנוכחית‪ .‬לחצן‬ ‫‪ 3‬בחר אחת מהתצוגות הבאות‪:‬‬
‫מתוכנת שמאלי מציג את שם התצוגה‬
‫הבאה שתראה כשתלחץ על המקש‪.‬‬
‫ סדר‪-‬יום‪ :‬מציגה את לוח הזמנים היומי‬
‫שלך בתבנית רשימה‪ .‬הפגישות הבאות‬
‫‪ 4‬השתמש במקש הניווט כדי לעבור‬ ‫יודגשו; פגישות עבר יוצגו במעומעם‪.‬‬
‫ליום‪ ,‬לשבוע‪ ,‬לחודש או לשנה אחרים‬ ‫ יום‪ :‬מציגה את לוח הזמנים היומי שלך‬
‫(בהתאם לתצוגה הנוכחית)‪.‬‬ ‫בתבנית תכנון יומי‪ .‬תצוגת יום מציגה‬
‫פס זמן אופקי בחלק העליון‪ ,‬שמציג‬
‫מתי יש לך פגישות‪.‬‬
‫ שבוע‪ :‬מציגה את לוח הזמנים שלך‬
‫לשבוע שלם‪.‬‬

‫לוח שנה‬ ‫‪222‬‬


‫‪10‬‬ ‫ךלש תישיאה עדימה תינוגרא‬

‫יצירת פגישה‬
‫פרק‬

‫טיפ תוכל להציג את הפגישות שלך‬


‫במסך היום (ראה בחירת הפריטים שיוצגו‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ לוח שנה‬
‫במסך היום שלך)‪.‬‬ ‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬
‫כך בחר פגישה חדשה‪.‬‬
‫הוספת תזכורת התראה לאירוע‬
‫‪ 1‬צור אירוע‪ ,‬ואחר כך בחר אותו‪.‬‬
‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬
‫כך בחר ערוך‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר תזכורת‪ ,‬ואחר כך בחר הזכר לי‪.‬‬
‫‪ 4‬הזן כמה דקות‪ ,‬שעות‪ ,‬ימים או‬
‫שבועות לפני האירוע ברצונך לקבל‬
‫את ההתראה‪.‬‬

‫הזן נושא (תיאור) ומיקום‪.‬‬ ‫‪3‬‬


‫ ‬
‫בחר התחלה‪ ,‬ואחר כך בחר את‬ ‫‪ 4‬‬
‫תאריך ההתחלה ואת שעת ההתחלה‪.‬‬
‫בחר סיום‪ ,‬ואחר כך בחר את תאריך‬ ‫‪ 5‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬
‫הסיום ואת שעת הסיום‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫לחץ ‪OK‬‬ ‫‪ 6‬‬

‫טיפ כדי לקבוע באופן זמני פגישה‪,‬‬


‫‪ 1‬מספר יחידות הזמן‬ ‫פתח את הפגישה‪ ,‬בחר מצב ואחר כך‬
‫‪ 2‬סוג יחידות הזמן‬ ‫בחר זמני‪.‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪ 5‬לחץ ‪OK‬‬

‫לוח שנה ‪223‬‬


‫ךלש תישיאה עדימה תינוגרא‬ ‫‪10‬‬

‫‪ 4‬בחר את תאריך ההתחלה ואת‬ ‫יצירת אירוע לא מתוזמן‬

‫פרק‬
‫תאריך הסיום‪.‬‬ ‫אירוע לא מתוזמן‪ ,‬כמו יום הולדת‪ ,‬יום‬
‫‪ 5‬בחר כל היום‪ ,‬ואחר כך בחר כן‪.‬‬ ‫שנה או חופשה‪ ,‬אינו חל בשעה מסוימת‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 6‬לחץ ‪OK‬‬ ‫של היום‪ .‬אירועים אלה מוצגים כבאנרים‬
‫בחלק העליון של לוח השנה שלך; הם‬
‫תזמון פגישה חוזרת‬ ‫אינם מוצגים כבלוקים של זמן‪ .‬לדוגמה‪,‬‬
‫‪ 1‬צור פגישה או אירוע לא מתוזמן‪ ,‬ואחר‬ ‫"‪ "Submit Final Draft‬בלכידת המסך‬
‫כך בחר אותם‪.‬‬ ‫המוצגת להלן הוא אירוע לא מתוזמן‪.‬‬
‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬
‫כך בחר ערוך‪.‬‬ ‫הידעת? אירוע לא מתוזמן יכול להימשך‬
‫‪ 3‬בחר חל ב‪ ,-‬ואחר כך בחר דפוס‬ ‫יותר מיום אחד‪.‬‬
‫חזרה‪ .‬כדי ליצור דפוס חזרה‪ ,‬בחר‬
‫ערוך דפוס ואחר כך פעל על פי‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ לוח שנה‬
‫ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫טיפ כדי להזין יום הולדת או יום שנה‪ ,‬צור‬
‫אירוע לא מתוזמן שחוזר כל שנה‪.‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪ 4‬לחץ ‪OK‬‬

‫שליחת בקשת פגישה‬


‫תוכל לשלוח בדואר אלקטרוני הזמנות‬
‫לפגישות לאנשי קשר שמשתמשים‬
‫ב‪ Outlook-‬או ב‪.Outlook Mobile-‬‬
‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬
‫לפני שאתה מתחיל צור רשומות אנשי‬ ‫כך בחר פגישה חדשה‪.‬‬
‫קשר בעלות כתובות דואר אלקטרוני עבור‬
‫‪ 3‬הזן נושא (תיאור)‪.‬‬
‫האנשים שברצונך להזמין לפגישה (ראה‬
‫הוספת איש קשר)‪ .‬לא ניתן לגשת מלוח‬

‫לוח שנה‬ ‫‪224‬‬


‫‪10‬‬ ‫ךלש תישיאה עדימה תינוגרא‬

‫בפעם הבאה שתסנכרן‪ ,‬תישלח בקשת‬ ‫השנה לרשומות של אנשי קשר שאין להן‬
‫פרק‬

‫הפגישה לנוכחים‪ .‬כשהנוכחים יאשרו‬ ‫כתובות דואר אלקטרוני‪.‬‬


‫את הבקשה שלך‪ ,‬הפגישה תתווסף‬ ‫‪ 1‬צור אירוע‪ ,‬ואחר כך בחר אותו‪.‬‬
‫באופן אוטומטי ללוחות‪-‬השנה שלהם‪.‬‬ ‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬
‫כשתקבל את התגובה שלהם‪ ,‬גם לוח‬ ‫כך בחר ערוך‪.‬‬
‫השנה שלך יעודכן‪.‬‬ ‫‪ 3‬בחר נוכחים‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר הוסף נוכח דרוש‪ ,‬ואחר כך בחר‬
‫מענה לבקשת פגישה‬
‫את שם איש הקשר שברצונך להזמין‪.‬‬
‫בקשות פגישה מתקבלות ונענות ביישום‬ ‫כדי להזמין נוכחים אחרים‪ ,‬בחר הוסף‬
‫הודעות (ראה עבודה עם הזמנות‬ ‫נוכח דרוש ואחר כך בחר את השמות‪.‬‬
‫לפגישות)‪ .‬אם תאשר או תאשר באופן זמני‬ ‫‪( 5‬אופציונלי) כדי להזמין נוכחים‬
‫הזמנה כלשהי‪ ,‬היא תוצג כפגישה בלוח‬ ‫אופציונליים‪ ,‬בחר הוסף נוכח אופציונלי‬
‫השנה שלך‪.‬‬ ‫ואחר כך בחר את השמות‪.‬‬
‫סימון אירוע כרגיש‬ ‫הידעת? אם אתה משתמש ב‪Exchange-‬‬
‫אם לאנשים אחרים יש גישה ללוח השנה‬ ‫‪ Server 2007‬או ב‪Exchange Server-‬‬
‫של ‪ Outlook‬במחשב שלך‪ ,‬ואינך רוצה‬ ‫‪ 2003‬שמותקנת בו ‪ ,Service Pack 2‬תוכל‬
‫שיראו פגישה כלשהי‪ ,‬תוכל לסמן פגישה‬ ‫להשתמש ברשימת הכתובות הגלובלית‬
‫של הארגון שלך כדי לאתר מידע איש קשר‬
‫זו כפרטית כדי להסתיר אותה ממשתמשי‬
‫של נוכח כלשהו‪ .‬בחר נוכחים‪ ,‬בחר הוסף‬
‫‪ Outlook‬אחרים‪.‬‬ ‫נוכח דרוש או הוסף נוכח אופציונלי‪ ,‬לחץ‬
‫‪ 1‬צור אירוע‪ ,‬ואחר כך בחר אותו‪.‬‬ ‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ואחר כך בחר‬
‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬ ‫ספריית חברה‪ .‬הזן את שם הנוכח‪ ,‬ואחר‬
‫כך בחר חפש‪.‬‬
‫כך בחר ערוך‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 6‬לחץ ‪OK‬‬

‫לוח שנה ‪225‬‬


‫ךלש תישיאה עדימה תינוגרא‬ ‫‪10‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪ 4‬לחץ ‪OK‬‬ ‫‪ 3‬בחר רגישות‪ ,‬ואחר כך בחר אחת‬ ‫ ‬

‫פרק‬
‫מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ארגון לוח הזמנים שלך‬ ‫ אישית‪ :‬מציגה את האירוע בטלפון‬
‫השתמש בקטגוריות כדי להציג סוגים‬ ‫החכם ובמחשב שלך‪ .‬הנוכחים של‬
‫שונים של אירועים‪.‬‬ ‫הפגישה והנמענים יראו את הכיתוב‬
‫‪ 1‬צור אירוע‪ ,‬ואחר כך בחר אותו‪.‬‬ ‫"התייחס לפגישה זו כאל פגישה אישית"‬
‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬ ‫ליד החלק העליון של פגישה פתוחה‪.‬‬
‫כך בחר ערוך‪.‬‬ ‫ פרטית‪ :‬מציגה את האירוע בטלפון‬
‫‪ 3‬בחר קטגוריות‪ ,‬ואחר כך סמן את‬ ‫החכם ובמחשב שלך‪ .‬הנוכחים של‬
‫הקטגוריות שרלוונטיות לאירוע זה‪ .‬‬ ‫הפגישה והנמענים יראו את הכיתוב‬
‫כדי להוסיף קטגוריה חדשה‪ ,‬לחץ חדש‬ ‫"התייחס לפגישה זו כאל פגישה‬
‫(לחצן מתוכנת שמאלי)‪ ,‬הזן את שם‬ ‫פרטית" ליד החלק העליון של פגישה‬
‫‪.‬‬ ‫הקטגוריה ואחר כך לחץ ‪OK‬‬ ‫פתוחה‪ .‬אם אתה מסנכרן עם שרת‬
‫‪ ,Exchange‬משתמשים אחרים שיכולים‬
‫לגשת לתיקיות שלך לא יוכלו לראות‬
‫את האירועים הפרטיים שלך; הם יראו‬
‫אירועים פרטיים כמרווחי זמן לא זמינים‪.‬‬
‫ סודית‪ :‬מציגה את האירוע בטלפון‬
‫החכם ובמחשב שלך‪ .‬הנוכחים של‬
‫הפגישה והנמענים יראו את הכיתוב‬
‫"התייחס לפגישה זו כאל פגישה סודית"‬
‫ליד החלק העליון של פגישה פתוחה‪.‬‬

‫טיפ אם אינך רואה אפשרות כלשהי על‬


‫‪.‬‬ ‫‪ 4‬לחץ פעמיים נוספות על ‪OK‬‬ ‫המסך‪ ,‬לחץ למטה במקש הניווט כדי לגלול‬
‫‪ 5‬לאחר שהקצית אירועים לקטגוריות‪,‬‬ ‫לאפשרויות אחרות‪ .‬לדוגמה‪ ,‬כשאתה עורך‬
‫לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ואחר‬ ‫אירוע כלשהו‪ ,‬לא תראה את האפשרות‬
‫כך בחר סנן‪.‬‬ ‫רגישות עד שתגלול לעבר החלק התחתון‬
‫של הערך‪.‬‬

‫לוח שנה‬ ‫‪226‬‬


‫‪10‬‬ ‫ךלש תישיאה עדימה תינוגרא‬

‫ התחל ב‪ :‬קובעת איזו תצוגה תופיע‬ ‫‪ 6‬בחר את סוג האירועים שברצונך‬


‫פרק‬

‫כשאתה פותח את לוח השנה‪.‬‬ ‫להציג‪.‬‬


‫ היום הראשון בשבוע‪ :‬קובעת אם יום‬
‫טיפ האם אתה תוהה מדוע אינך רואה‬
‫ראשון או שני יהיה היום הראשון של‬ ‫את כל אירועי היום? ודא שהמסנן נקבע‬
‫השבוע עבור כל תצוגות לוח השנה‪.‬‬ ‫לאפשרות כל הפגישות‪.‬‬
‫ תצוגת שבוע‪ :‬קובעת אם בתצוגת שבוע‬
‫יוצגו חמישה ימים‪ ,‬שישה או שבעה‪.‬‬ ‫מחיקת אירוע‬
‫ הצג מרווחים של חצי שעה‪ :‬קובעת‬ ‫‪ 1‬סמן את האירוע שברצונך למחוק‪.‬‬
‫אם מרווחי הזמן יוצגו במרווחים של‬ ‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬
‫שעה אחת או של חצי שעה בתצוגת‬ ‫כך בחר מחק פגישה‪.‬‬
‫יום ובתצוגת שבוע‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר כן כדי לאשר את המחיקה‪.‬‬
‫ הצג מספרי שבועות‪ :‬קובעת אם‬
‫מספרי השבועות (‪ )1-52‬יוצגו‬ ‫התאמה אישית של לוח השנה‬
‫בתצוגת שבוע‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬
‫‪ 3‬בחר את הלשונית פעילויות‪ ,‬ואחר כך‬ ‫ ‬ ‫כך בחר כלים > אפשרויות‪.‬‬
‫קבע כל אחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫‪ 2‬בלשונית כללי‪ ,‬קבע כל אחת‬
‫מהאפשרויות הבאות‪:‬‬

‫לוח שנה ‪227‬‬


‫ךלש תישיאה עדימה תינוגרא‬ ‫‪10‬‬

‫שליחת פעילות‬ ‫קבע תזכורות עבור פריטים חדשים‪:‬‬ ‫ ‬

‫פרק‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ לוח שנה‬ ‫קובעת אם תזכורת תתווסף באופן‬
‫‪ 2‬סמן את הפעילות שברצונך לשלוח‪.‬‬ ‫זמן‬ ‫אוטומטי לאירועים חדשים‪ ,‬וכמה‬
‫‪ 3‬בחר אחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫תוכל‬ ‫לפני האירוע תזכורת זו תוצג‪.‬‬
‫לדרוס הגדרה זו עבור אירועים בודדים‪.‬‬
‫ שדר פעילות למכשיר סמוך‪:‬‬
‫לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪,‬‬ ‫הצג סמלים‪ :‬קובעת אילו סמלים יוצגו‬ ‫ ‬
‫ואחר כך בחר שדר פעילות‪ .‬בחר את‬ ‫ליד אירועים‪.‬‬
‫המכשיר הקולט‪.‬‬ ‫ לאירוע יש תזכורת‪.‬‬ ‫ ‬
‫ שלח הודעת מולטימדיה שמכילה‬ ‫ האירוע חוזר לפי דפוס מוגדר‪.‬‬ ‫ ‬
‫את הפעילות‪ :‬לחץ תפריט (לחצן‬
‫מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר כך בחר שלח‬ ‫ לאירוע צורפה הערה‪.‬‬ ‫ ‬
‫כ‪ .vCalendar-‬מען את הודעת‬ ‫ הוקצה מיקום לאירוע‪.‬‬ ‫ ‬
‫המולטימדיה ולחץ שלח (מקש‬ ‫ האירוע הוא פגישה‪.‬‬ ‫ ‬
‫הבחירה השמאלי)‪.‬‬
‫ האירוע מסומן כפרטי‪.‬‬ ‫ ‬

‫משימות‬ ‫טיפ לא כל הסמלים יוצגו בכל תצוגות לוח‬


‫השנה‪.‬‬
‫תוכל להשתמש במשימות כדי להיזכר‬
‫במשימות שעליך לבצע‪ ,‬וכדי לנהל מעקב‬ ‫שלח בקשה לפגישה באמצעות‪:‬‬ ‫ ‬
‫אחר משימות שבוצעו‪.‬‬ ‫קובעת את חשבון הדואר האלקטרוני‬
‫שישמש לשליחת בקשות פעילות‪.‬‬
‫הוספת משימה‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 4‬לחץ ‪OK‬‬
‫‪ ,‬ואחר כך בחר‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬
‫תוכניות‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 2‬בחר משימות‬

‫משימות‬ ‫‪228‬‬
‫‪10‬‬ ‫ךלש תישיאה עדימה תינוגרא‬

‫ מתרחש‪ :‬מציינת אם המשימה חוזרת‬ ‫‪ 3‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ובחר‬
‫פרק‬

‫במרווחים קבועים‪ ,‬ובאיזו תכיפות‬ ‫משימה חדשה‪.‬‬


‫המשימה חוזרת‪.‬‬ ‫‪ 4‬הזן תיאור למשימה בשדה נושא‪.‬‬
‫ תזכורת‪ :‬קובעת התראה למשימה‬ ‫‪ 5‬הגדר כל אחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫זו‪ ,‬ומציינת מתי ברצונך לקבל עליה‬
‫תזכורת‪.‬‬
‫ קטגוריות‪ :‬מקצה את המשימה‬
‫לקטגוריה אחת או יותר‪ .‬כדי להוסיף‬
‫קטגוריה חדשה‪ ,‬לחץ חדש (לחצן‬
‫מתוכנת שמאלי)‪ ,‬הזן את שם‬
‫‪.‬‬ ‫הקטגוריה ואחר כך לחץ ‪OK‬‬
‫ רגישות‪ :‬מסמנת משימה זו כרגילה‪,‬‬
‫כאישית‪ ,‬כפרטית או כסודית (להסבר‬
‫על מונחים אלה‪ ,‬ראה סימון אירוע‬
‫כרגיש)‪.‬‬ ‫עדיפות‪ :‬קובעת את רמת העדיפות של‬ ‫ ‬
‫‪( 6‬אופציונלי) בחר את הלשונית הערות‪,‬‬ ‫ ‬ ‫משימה זו‪ .‬תוכל לארגן אחר כך את‬
‫ואחר כך הזן טקסט נוסף עבור‬ ‫המשימות שלך בהתאם לחשיבות של‬
‫המשימה‪.‬‬ ‫כל אחת מהן‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 7‬לחץ ‪OK‬‬ ‫מצב‪ :‬מציינת אם המשימה בוצעה כעת‪.‬‬ ‫ ‬
‫התחלה‪ :‬מציינת מתי מתחילה‬ ‫ ‬
‫המשימה‪.‬‬
‫יעד‪ :‬קובעת את תאריך היעד של‬ ‫ ‬
‫המשימה‪.‬‬
‫ ‬

‫משימות ‪229‬‬
‫ךלש תישיאה עדימה תינוגרא‬ ‫‪10‬‬

‫פרק‬
‫הידעת? משימות שתאריך היעד שלהן‬ ‫טיפ תוכל להוסיף משימה גם על ידי‬
‫חלף יוצגו באדום‪.‬‬ ‫בחירת שורת ההזנה למשימות שבחלק‬
‫העליון של מסך רשימת המשימות‪ ,‬הזנת‬
‫תיאור המשימה ולחיצה על אמצע במקש‬
‫ארגון המשימות שלך‬ ‫הניווט‪ .‬בחר את הסמלים שמשמאל‬
‫‪ 1‬ברשימת המשימות‪ ,‬לחץ תפריט (לחצן‬ ‫לשורה כדי לקבוע עדיפות גבוהה או נמוכה‬
‫מתוכנת ימני) ואחר כך בחר סנן‪.‬‬ ‫למשימה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אילו משימות ברצונך להציג‪ :‬כל‬ ‫טיפ תוכל להציג את המשימות שלך‬
‫המשימות‪ ,‬שהוצגו לאחרונה‪ ,‬ללא‬ ‫במסך היום (ראה בחירת הפריטים שיוצגו‬
‫קטגוריות‪ ,‬משימות פעילות‪ ,‬משימות‬ ‫במסך היום שלך)‪.‬‬
‫שבוצעו או קטגוריה ספציפית כמו‬
‫עסקית או אישית‪.‬‬ ‫סימון משימה כמשימה שבוצעה‬
‫‪ 3‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬ ‫‪ 1‬סמן את המשימה שברצונך לסמן‬
‫כך בחר מיין לפי‪.‬‬ ‫כמשימה שבוצעה‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר את שיטת המיון‪ :‬מצב‪ ,‬עדיפות‪,‬‬
‫נושא‪ ,‬תאריך התחלה או תאריך יעד‪.‬‬

‫מחיקת משימה‬
‫‪ 1‬סמן את המשימה שברצונך למחוק‪.‬‬
‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬
‫כך בחר מחק משימה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר כן כדי לאשר את המחיקה‪.‬‬

‫התאמה אישית של משימות‬


‫‪ 2‬לחץ מלאה (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫‪ 1‬עבור לרשימה משימות‪.‬‬
‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬ ‫טיפ תוכל לסמן ביצוע של משימה גם על‬
‫כך בחר אפשרויות‪.‬‬ ‫ידי הקשה על תיבת הסימון שליד המשימה‬
‫ברשימת המשימות‪.‬‬

‫משימות‬ ‫‪230‬‬
‫‪10‬‬ ‫ךלש תישיאה עדימה תינוגרא‬

‫לפני שאתה מתחיל במחשב שמותקנת‬ ‫‪ 3‬הגדר כל אחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫ ‬


‫פרק‬

‫בו ‪ ,Windows XP‬עליך להתקין את התוכנה‬ ‫ קבע תזכורות לפריטים חדשים‪:‬‬


‫השולחנית ‪ ActiveSync‬מהטלפון החכם‬ ‫מוסיפה באופן אוטומטי תזכורות‬
‫שלך כדי ליהנות מכל תכונות הסינכרון‬ ‫למשימות חדשות‪ .‬ברירת המחדל‬
‫הזמינות ביישום הערות (ראה התקנת‬ ‫לתזכורת תיקבע ל‪-‬‏‪ 8:00‬בבוקר תאריך‬
‫תוכנת הסינכרון השולחנית)‪.‬‬ ‫היעד של המשימה‪ .‬תוכל לדרוס‬
‫הגדרה זו עבור משימות בודדות‬
‫יצירת הערה‬ ‫באמצעות השדה תזכורת שבמסך‬
‫‪ ,‬ואחר כך בחר‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬ ‫הזנת המשימות‪.‬‬
‫תוכניות‪.‬‬ ‫ הצג תאריכי התחלה ויעד‪ :‬מציגה את‬
‫‪ 2‬בחר הערות ‪.‬‬ ‫תאריכי ההתחלה והיעד של המשימה‬
‫‪ 3‬לחץ חדש (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬ ‫ברשימת המשימות‪.‬‬
‫‪ 4‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬ ‫ הצג שורת הזנה למשימות‪ :‬מציגה את‬
‫שורת ההזנה למשימות בחלק העליון‬
‫של רשימת המשימות‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 4‬לחץ ‪OK‬‬

‫הערות‬
‫הערות הן דרך מצוינת לתעד מחשבות‪,‬‬
‫שאלות ורשימות של פגישות בטלפון החכם‬
‫שלך‪ .‬תוכל גם ליצור הערה קולית‪ ,‬או‬
‫להוסיף הקלטה להערה קיימת‪.‬‬
‫• הקש את הטקסט באמצעות‬
‫המקלדת‪.‬‬
‫• אם הפעלת את מצב הכתיבה (ראה‬
‫התאמה אישית של הערות)‪ ,‬כתוב‬
‫את הטקסט באמצעות העט‪.‬‬
‫הערות ‪231‬‬
‫ךלש תישיאה עדימה תינוגרא‬ ‫‪10‬‬

‫• לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪,‬‬

‫פרק‬
‫בחר צייר ואחר כך שרטט באמצעות‬
‫העט תוך חציית לפחות שלוש שורות‬
‫מקווקוות‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 5‬לחץ ‪OK‬‬

‫יצירת הערה קולית‬


‫‪ ,‬ואחר כך בחר‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬
‫תוכניות‪.‬‬
‫* פקדי הערה קולית‬
‫‪ 2‬בחר הערות ‪.‬‬
‫‪ 6‬דבר אל המיקרופון שבטלפון החכם‬ ‫‪ 3‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫שלך‪ ,‬או אחוז אותו ליד מקור צליל אחר‪.‬‬ ‫ כדי ליצור הערה קולית חדשה‪ :‬לחץ‬
‫‪ 7‬לאחר שסיימת להקליט‪ ,‬הקש על‬ ‫חדש (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫יוצג‬ ‫הסמל הפסק ‪ .‬סמל הקלטה‬ ‫ כדי להוסיף הקלטה קולית להערה‬
‫בהערה או ברשימת ההערות‪ ,‬בהתאם‬ ‫קיימת‪ :‬פתח את ההערה שאליה‬
‫למיקום ההקלטה של ההערה‪.‬‬ ‫ברצונך להוסיף את ההקלטה‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 8‬לחץ ‪OK‬‬ ‫‪ 4‬אם פקדי ההערה הקולית אינם מוצגים‬
‫בחלק התחתון של המסך‪ ,‬לחץ תפריט‬
‫הידעת? תוכל להוסיף מספר הערות‬ ‫(לחצן מתוכנת ימני) ואחר כך בחר הצג‬
‫קוליות להערה בודדת‪.‬‬ ‫סרגל הקלטה‪.‬‬
‫טיפ כדי להשמיע את ההקלטה‪ ,‬בחר את‬ ‫‪ 5‬הקש על הסמל הקלט ‪.‬‬
‫ההערה הקולית ברשימת ההערות או פתח‬
‫את ההערה שמכילה את ההקלטה והקש‬
‫על הסמל הקלטה‪ .‬הקש על הפקדים‬
‫שבחלק התחתון של המסך כדי לפקח על‬
‫ההשמעה ועל עוצמת השמע‪.‬‬

‫הערות‬ ‫‪232‬‬
‫‪10‬‬ ‫ךלש תישיאה עדימה תינוגרא‬

‫ארגון ההערות שלך‬ ‫יצירת הערה מתבנית‬


‫פרק‬

‫תוכל לשנות את השם של ההערות שלך‪,‬‬ ‫‪ 1‬עבור לרשימה משימות‪.‬‬


‫להעביר הערות לתיקייה אחרת ולהעביר‬ ‫‪ 2‬הקש על תיבת הרשימה הצג שבפינה‬
‫הערות בין הטלפון החכם שלך לכרטיס‬ ‫השמאלית העליונה‪ ,‬ואחר כך בחר‬
‫הרחבה (נמכר בנפרד) שמותקן בטלפון‪.‬‬ ‫תבניות‪ .‬אם התיקייה תבניות אינה‬
‫‪ 1‬עבור לרשימה הערות‪ ,‬וסמן הערה‬ ‫מוצגת‪ ,‬בחר תיקיות נוספות‪.‬‬
‫שברצונך להעביר או לשנות את‬
‫‪ 3‬פתח את התבנית שברצונך‬
‫השם שלה‪.‬‬
‫להשתמש בה‪.‬‬
‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬
‫כך בחר שנה שם‪/‬העבר‪.‬‬ ‫‪ 4‬הזן את המידע‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר שם‪ ,‬ואחר כך הזן שם חדש‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 5‬לחץ ‪OK‬‬
‫להערה‪.‬‬ ‫‪ 6‬שנה את השם של ההערה‪ ,‬והעבר‬
‫‪ 4‬בחר תיקייה‪ ,‬ואחר כך בחר את‬ ‫אותה לתיקייה המתאימה‪ .‬לפרטים‪,‬‬
‫התיקייה שברצונך לשמור בה את‬ ‫ראה ארגון ההערות שלך‪.‬‬
‫ההערה‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר מיקום‪ ,‬ואחר כך בחר זיכרון‬ ‫טיפ כדי ליצור תבנית חדשה‪ ,‬פתח את‬
‫ראשי או כרטיס אחסון‪ .‬האפשרות‬ ‫ההערה שברצונך לשמור כתבנית‪ .‬לחץ‬
‫כרטיס אחסון תוצג רק אם התקנת‬ ‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר כך‬
‫כרטיס הרחבה (נמכר בנפרד) בטלפון‬ ‫בחר כלים > שנה שם‪/‬העבר‪ .‬בחר שם‪,‬‬
‫החכם שלך‪.‬‬ ‫ואחר כך הזן שם לתבנית‪ .‬בחר את תיבת‬
‫הרשימה תיקייה‪ ,‬ואחר כך בחר תבניות‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 6‬לחץ ‪OK‬‬ ‫לחץ אשר‪.‬‬
‫טיפ כדי ליצור תיקייה חדשה‪ ,‬עבור‬
‫לרשימה הערות‪ ,‬הקש על תיבת הרשימה‬
‫הצג שבפינה השמאלית העליונה ואחר‬
‫כך בחר הוסף‪/‬מחק‪ .‬בחר חדש‪ ,‬הזן שם‬
‫לתיקייה ואחר כך בחר אשר‪.‬‬

‫הערות ‪233‬‬
‫ךלש תישיאה עדימה תינוגרא‬ ‫‪10‬‬

‫תבנית ברירת מחדל‪ :‬קובעת את‬ ‫ ‬ ‫מחיקת הערה‬

‫פרק‬
‫תבנית ברירת המחדל להערות חדשות‪.‬‬ ‫‪ 1‬עבור לרשימה הערות‪ ,‬וסמן את‬
‫שמור ב‪ :-‬מציינת את מיקום ברירת‬ ‫ ‬ ‫ההערה שברצונך למחוק‪.‬‬
‫המחדל לשמירת הערות חדשות‪.‬‬ ‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬
‫פעולת לחצן הקלטה‪ :‬קובעת מה יקרה‬ ‫ ‬ ‫כך בחר מחק‪.‬‬
‫כשתלחץ ותחזיק את לחצן הצד כדי‬ ‫‪ 3‬בחר כן כדי לאשר את המחיקה‪.‬‬
‫להקליט הערה קולית ביישום אחר‪:‬‬
‫אם היישום הערות יופעל או שתישאר‬ ‫התאמה אישית של הערות‬
‫ביישום הנוכחי‪ .‬אפשרות זו רלוונטית‬
‫רק אם שינית את התפקיד של לחצן‬ ‫‪ 1‬עבור לרשימה משימות‪.‬‬
‫הצד כך שיפעיל את היישום הערות‬ ‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬
‫(ראה הקצאה מחדש של לחצנים)‪.‬‬ ‫כך בחר אפשרויות‪.‬‬
‫‪ 3‬הגדר כל אחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫טיפ הקש אפשרויות קלט גלובליות כדי‬ ‫ מצב ברירת מחדל‪ :‬בוחר את מצב‬
‫לקבוע אפשרויות להזנת טקסט ביישום‬ ‫ברירת המחדל להזנה – כתיבה או‬
‫כלשהו (ראה קביעת אפשרויות קלט)‪.‬‬ ‫הקשה‪ .‬ברירת המחדל היא הקשה;‬
‫אם תשנה ערך זה לכתיבה‪ ,‬תוכל‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 4‬לחץ ‪OK‬‬
‫לכתוב הערות ישירות על המסך‬
‫באמצעות העט‪.‬‬

‫הערות‬ ‫‪234‬‬
‫פרק‬

‫‪11‬‬ ‫‪ Microsoft Office‬וכלי מסמכים אחרים‬


‫הטלפון החכם שלך מדגם ‪ Palm® Treo™ Pro‬מאפשר לך לקחת‬
‫את המשרד שלך אתך‪ ,‬לרבות קובצי ‪ .Microsoft Office‬באמצעות‬
‫‪ ,Microsoft Office Mobile®‎‬תוכל לקחת עמך‪ ,‬ליצור‪ ,‬להציג ולערוך‬
‫ישירות בטלפון החכם שלך קובצי ‪Microsoft Word‬‏‪Excel®‎,‬‬
‫ו‪ .OneNote-‬תוכל גם להציג‪ ,‬לקחת עמך ולנהל קובצי‪PowerPoint®‎‬‬
‫בטלפון החכם שלך‪ .‬תוכל לשמור עותקים עדכניים של הקבצים‬
‫בטלפון החכם ובמחשב שלך‪ ,‬כך שתוכל לעבוד עליהם בכל עת‬
‫במיקום הנוח לך ביותר‪.‬‬
‫תוכל להשתמש גם ב‪ Adobe Reader-‬כדי להציג קובצי ‪PDF‬‬
‫בטלפון החכם שלך‪.‬‬

‫יתרונות‬
‫• שיפור הפרודוקטיביות על‬ ‫• ניהול קובצי ‪Word‬‏‪,‬‏‪,Excel‬‬
‫ידי נשיאת מסמכים‪ ,‬גיליונות‬ ‫‪ PowerPoint‬ו‪ OneNote-‬בטלפון‬
‫אלקטרוניים ומצגות חשובים‬ ‫החכם שלך‬
‫• עבודה על קובצי ‪PDF‬‬

‫‪235‬‬
‫בפרק זה‬
237............................................................ Microsoft Office ‫סינכרון קובצי‬
239.................................................................................. Word Mobile®‎
246..........................................................................PowerPoint Mobile®‎
247.................................................................................. Excel Mobile®‎
258...............................................................................OneNote Mobile
261......................................................................... Adobe® Reader® LE
‫‪11‬‬ ‫‪ Microsoft Office‬וכלי מסמכים אחרים‬

‫סינכרון קבצים ששמורים בטלפון החכם‬


‫סינכרון קובצי‬
‫פרק‬

‫שלך‪ Windows XP :‬או ‪Windows Vista‬‬


‫לפני שאתה מתחיל הפעל את האפשרות‬ ‫‪Microsoft Office‬‬
‫לסינכרון קבצים (ראה שינוי היישומים‬
‫שיסונכרנו)‪.‬‬ ‫תוכל ליצור ולערוך קובצי ‪Microsoft Office‬‬
‫כדי לסנכרן קבצים שצילמת בטלפון החכם‬ ‫במחשב או בטלפון החכם שלך‪ ,‬ואחר כך‬
‫שלך או שהעתקת אליו‪ ,‬בצע אחד מתהליכי‬ ‫לסנכרן את הקבצים כך שהשינויים שתבצע‬
‫הסינכרון עם המחשב שתואר בסעיף‬ ‫יוצגו במחשב וגם בטלפון החכם‪ .‬אופן‬
‫סינכרון באמצעות תוכנת סינכרון שולחנית‪.‬‬ ‫הסינכרון מותנה בשני גורמים‪:‬‬
‫לאחר הסינכרון‪ ,‬תוכל להציג את הפריטים‬ ‫מערכת ההפעלה‪ :‬האם אתה משתמש‬
‫במחשב שלך ולערוך אותם (ראה היכן‬ ‫ב‪ Windows XP-‬או ב‪?Windows Vista®‎-‬‬
‫השינויים שביצעתי בקובץ שלי?)‪.‬‬ ‫כיוון הסינכרון‪ :‬האם אתה מעביר‬
‫קבצים מהטלפון החכם למחשב שלך‪ ,‬או‬
‫סינכרון קבצים ששמורים במחשב שלך‪:‬‬ ‫מהמחשב לטלפון החכם?‬
‫‪Windows XP‬‬ ‫למידע על התקנת תוכנת סינכרון שולחנית‬
‫‪ 1‬חבר את הטלפון החכם למחשב שלך‬ ‫ועל סינכרון עם המחשב שלך‪ ,‬ראה התקנת‬
‫באמצעות כבל ה‪.USB-‬‬ ‫תוכנת הסינכרון השולחנית‪.‬‬
‫הערה רוב האפשרויות לתוכנות שולחניות‬
‫ב‪ ActiveSync-‬זמינות רק כשהטלפון החכם‬
‫מחובר למחשב שלך‪.‬‬

‫סינכרון קובצי ‪237 Microsoft Office‬‬


‫רחא םיכמסמ ילכו ‬
‫םירחא םיכמסמ ילכומסמכים אחרים‬
‫‪ Microsoft Office‬וכלי‬ ‫‪11‬‬

‫‪ 2‬במחשב שלך‪ ,‬לחץ פעמיים על הסמל‬

‫פרק‬
‫טיפ אם האפשרות קבצים אינה מוצגת‬
‫תחת סוג מידע‪ ,‬פתח את התפריט כלים‬ ‫שבפינה הימנית‬ ‫‏‪ActiveSync®‎‬‬
‫ובחר אפשרויות‪ .‬ודא שהתיבה קבצים‬ ‫התחתונה של שורת המשימות במסך‬
‫מסומנת‪.‬‬ ‫המחשב כדי לפתוח את חלון התוכנה‬
‫השולחנית ‪.ActiveSync‬‬
‫‪ 4‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬ ‫טיפ אם הסמל ‪ ActiveSync‬אינו מוצג‬
‫• כדי להעתיק קובץ מהמחשב לטלפון‬ ‫בשורת המשימות‪ ,‬לחץ התחל > תוכניות‬
‫החכם שלך‪ ,‬לחץ הוספה‪ ,‬אתר את‬ ‫> ‪ Microsoft ActiveSync‬כדי לפתוח את‬
‫הקובץ‪ ,‬סמן אותו ואחר כך לחץ‬ ‫החלון ‪.ActiveSync‬‬
‫פתיחה‪.‬‬
‫• כדי למחוק קובץ כלשהו מתיקיית‬
‫סינכרון הקבצים במחשב ומהטלפון‬
‫החכם שלך‪ ,‬סמן את שם הקובץ‬
‫ולחץ הסרה‪.‬‬
‫הערה אם קיבלת שגיאה במהלך סינכרון‬
‫קבצים‪ ,‬ודא שכל הקבצים שאתה מנסה‬
‫לסנכרן סגורים גם במחשב וגם בטלפון‬
‫החכם שלך‪.‬‬
‫ ‬
‫טיפ אם תיקיית הסינכרון ‪Treo‬‬
‫‪ My Documents‬נוצרה במחשב שלך‪,‬‬
‫תוכל לסנכרן גם על ידי גרירת קבצים אל‬
‫‪ 3‬בסוג מידע‪ ,‬לחץ פעמיים על קבצים‬
‫תוך תיקיית המשנה המתאימה שתחת‬ ‫כדי להציג רשימה של כל הקבצים‬
‫תיקייה זו‪.‬‬ ‫המסונכרנים‪.‬‬

‫סינכרון קובצי ‪Microsoft Office‬‬ ‫‪238‬‬


‫‪11‬‬ ‫‪ Microsoft Office‬וכלי מסמכים אחרים‬

‫מיקום תיקיית הסינכרון לקבצים מוצג‬ ‫סינכרון קבצים ששמורים במחשב שלך‪:‬‬
‫פרק‬

‫בתיבת הדו‪-‬שיח הגדרות סינכרון קבצים‬ ‫‪Windows Vista‬‬


‫(הנמצאת מתחת לאפשרות במחשב זה‪,‬‬ ‫‪ 1‬במחשב שלך‪ ,‬העתק או שמור‬
‫סנכרן את הקבצים שבתיקייה זו)‪.‬‬ ‫את הקובץ לתיקייה \‪Documents‬‬
‫‪ :Windows Vista‬פתח את התיקייה‬ ‫‪ Documents‬שבתיקיית הטלפון החכם‬
‫‪ Documents\Documents‬שבתיקיית‬ ‫של שם המשתמש‪.‬‬
‫הטלפון החכם של שם המשתמש‪.‬‬
‫בטלפון החכם שלך‪ ,‬תוכל לאתר את‬ ‫הידעת? התיקייה ‪ Documents‬שבתוך‬
‫תיקיית הטלפון החכם של שם המשתמש‬
‫הקובץ שסונכרן על ידי ביצוע אחת‬ ‫נוצרת כשאתה בוחר את האפשרות‬
‫מהפעולות הבאות‪:‬‬ ‫לסנכרן קבצים‪.‬‬
‫‪ ,‬ואחר כך בחר‬ ‫• לחץ התחל‬
‫‪ .Office Mobile‬בחר את היישום‬ ‫‪ 2‬חבר את הטלפון החכם למחשב שלך‬
‫שיפתח את הקובץ‪ Word Mobile :‬‏‪,‬‬ ‫באמצעות כבל ה‪ .USB-‬הסינכרון‬
‫‪ Excel Mobile‬‏‪PowerPoint Mobile ,‬‬ ‫יתבצע באופן אוטומטי‪.‬‬
‫או ‪. OneNote Mobile‬‬
‫‪ ,‬בחר תוכניות ואחר‬ ‫• לחץ התחל‬ ‫היכן השינויים שביצעתי בקובץ שלי?‬
‫כך בחר סייר הקבצים ‪ .‬הקש על‬ ‫אל תחפש את הקובץ שהשתנה במיקום‬
‫תיבת הרשימה הצג שבפינה השמאלית‬ ‫המקורי שלו במחשב שלך‪ .‬רק הגרסה‬
‫העליונה‪ ,‬ואחר כך בחר המכשיר שלי >‬ ‫המסונכרנת מכילה את השינויים‪ .‬גרסה‬
‫המסמכים שלי‪.‬‬ ‫זו נמצאת בתוך תיקיית סינכרון הקבצים‪.‬‬
‫כדי לאתר תיקייה זו‪ ,‬בצע אחת מהפעולות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫‪Word Mobile®‎‬‬ ‫‪ :Windows XP‬בשולחן העבודה של‬
‫המחשב שלך‪ ,‬לחץ פעמיים על סמל תיקיית‬
‫באמצעות‏‪,Microsoft Office Word Mobile®‎‬‬ ‫סינכרון הקבצים‪ .‬זהו קיצור דרך לתיקיית‬
‫תוכל ליצור ולערוך מסמכים ותבניות‬ ‫סינכרון הקבצים‪.‬‬
‫ולשמור אותם כקובצי ‪DOC‬‏‪RTF ,‬‏‪TXT ,‬‬ ‫‪ :Windows XP‬בתוכנה השולחנית‬
‫ו‪.DOT-‬‬ ‫‪ ,ActiveSync‬לחץ פעמיים על קבצים‪.‬‬
‫‪239 Word Mobile®‎‬‬
‫‪ Microsoft Office‬וכלי מסמכים אחרים‬ ‫‪11‬‬

‫התכונות הבאות נתמכות באופן חלקי‬ ‫כמו כן‪ ,‬תוכל לערוך מסמכים ותבניות של‬

‫פרק‬
‫ב‪:Word Mobile-‬‬ ‫‪ Microsoft Office Word‬שיצרת במחשב‬
‫תבליטי תמונות‪ :‬תבליטים רגילים נתמכים‪.‬‬ ‫שלך‪ .‬עם זאת‪ ,‬זכור שחלק מהמידע‬
‫ומהעיצוב עלול להיאבד כשאתה שומר את‬
‫סימוני מהדורות‪ :‬מסמכים יוצגו כאילו כל‬ ‫המסמך בטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫המהדורות אושרו; אם תשמור את המסמך‪,‬‬
‫יאבדו סימוני המהדורות‪.‬‬
‫הידעת? אם ברשותך קובץ ‏‪,)‎.pdf( PDF‬‬
‫סגנונות טבלאות‪ :‬אם תשמור את המסמך‪,‬‬ ‫תוכל להציג אותו באמצעות ‪Adobe‬‬
‫חלק מהעיצוב או כולו יאבד‪.‬‬ ‫‪ .Reader‬לחץ התחל‪ ,‬בחר תוכניות‬
‫סגנונות קו תחתון‪ :‬סגנונות לא נתמכים‬ ‫ואחר כך בחר ‪( Adobe Reader‬ראה‬
‫ימופו לאחד מארבעת הסגנונות הנתמכים‪:‬‬ ‫‪.)Adobe® Reader® LE‬‬
‫רגיל‪ ,‬מקווקוו‪ ,‬גלי או עבה‪/‬מודגש‪/‬רחב‪.‬‬
‫קובצי ‪ Pocket Word‬ישנים‪ :‬תוכל לפתוח‬ ‫התכונות הבאות אינן נתמכות‬
‫קובצי ‪ ,PSW‬אך אם תערוך קובץ כלשהו‬ ‫ב‪:Word Mobile-‬‬
‫עליך לשמור אותו בתבנית ‪,‬‏‪, RTF‬‏‪DOC‬‬ ‫• רקעים‪.‬‬
‫‪ TXT‬או ‪.DOT‬‬ ‫• טקסט דו‪-‬כיווני‪.‬‬
‫התכונות הבאות אינן נתמכות בטלפון‬ ‫• הגנה על מסמך‪.‬‬
‫החכם שלך‪ ,‬אך יישארו בקובץ כך‬ ‫• מטה‪-‬קבצים‪.‬‬
‫שכשתפתח את הקובץ במחשב הן יוצגו‬
‫בהתאם למצופה‪:‬‬ ‫• גבולות דף אומנותיים‪ .‬גבולות דף‬
‫מקווקווים נתמכים‪.‬‬
‫גופנים וגודלי גופנים‪ :‬הגופנים המקוריים‬
‫נרשמים בטלפון החכם שלך וממופים לגופן‬ ‫• קבצים מוגני‪-‬סיסמה‪ .‬הסר הגנת סיסמה‬
‫הקרוב ביותר הזמין‪.‬‬ ‫במחשב שלך לפני פתיחת הקובץ‬
‫בטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫הערות שוליים‪ ,‬הערות סיום‪ ,‬כותרות‬
‫• צורות ותיבות טקסט‪.‬‬
‫עליונות וכותרות תחתיות‪.‬‬
‫רשימות‪ :‬רשימות מוזחות ממופות לרמת‬ ‫• תגיות חכמות‪.‬‬
‫ההזחה הקרובה ביותר שנתמכת על ידי‬
‫‪.Word Mobile‬‬
‫‪Word Mobile®‎ 240‬‬
‫‪11‬‬ ‫‪ Microsoft Office‬וכלי מסמכים אחרים‬

‫יצירת מסמך מתבנית‬ ‫מעברי עמודים‪ :‬למרות שמעברי עמודים‬


‫פרק‬

‫‪ 1‬עבור לרשימת המסמכים‪.‬‬ ‫לא יוצגו‪ ,‬כולם יישמרו במסמך למעט מעבר‬
‫שממוקם בסוף מסמך‪.‬‬
‫‪ 2‬הקש על תיבת הרשימה הצג שבפינה‬
‫השמאלית העליונה‪ ,‬ואחר כך בחר‬
‫יצירת מסמך‬
‫תבניות‪ .‬אם אינך רואה את הערך‬
‫תבניות בתיבת הרשימה הצג‪ ,‬בחר‬ ‫‪ ,‬ואחר כך בחר‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬
‫תיקיות נוספות כדי לגשת לתיקייה זו‪.‬‬ ‫‪.Office Mobile‬‬
‫‪ 3‬פתח את התבנית שברצונך‬ ‫בחר ‪. Word Mobile‬‬ ‫‪2‬‬
‫ ‬
‫להשתמש בה‪.‬‬ ‫בפעם הראשונה שתפתח את ‪Word‬‬ ‫‪ 3‬‬
‫‪ ,Mobile‬ייפתח מסמך חדש‪ .‬אם לא‬
‫‪ 4‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬ ‫נפתח מסמך חדש‪ ,‬לחץ חדש (לחצן‬
‫כך בחר קובץ > שמור בשם‪.‬‬ ‫מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר שם‪ ,‬ואחר כך הזן שם חדש‬ ‫הזן את הטקסט של המסמך‪.‬‬ ‫‪4‬‬
‫ ‬
‫לקובץ‪.‬‬ ‫כדי לשמור את הקובץ‪.‬‬ ‫לחץ ‪OK‬‬ ‫‪ 5‬‬
‫‪ 6‬בחר את תיבת הרשימה תיקייה‪ ,‬ואחר‬ ‫כשאתה שומר מסמך חדש‪ ,‬השם‬
‫כך בחר את התיקייה שברצונך לשמור‬ ‫שיוענק לו באופן אוטומטי יהיה מבוסס‬
‫בה את הקובץ‪.‬‬ ‫על המילים הראשונות בקובץ‪.‬‬
‫‪ 7‬בחר את תיבת הרשימה סוג‪ ,‬ואחר כך‬
‫בחר את התבנית שברצונך לשמור בה‬ ‫פתיחת מסמך קיים‬
‫את הקובץ‪.‬‬ ‫‪ ,‬ואחר כך בחר‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬
‫‪ 8‬בחר את תיבת הרשימה מיקום‪ ,‬ואחר‬ ‫‪.Office Mobile‬‬
‫כך בחר אם ברצונך לשמור את הקובץ‬ ‫‪ 2‬בחר ‪. Word Mobile‬‬
‫בטלפון החכם שלך (הזיכרון הראשי)‬ ‫‪ 3‬ברשימת המסמכים‪ ,‬בחר את המסמך‬
‫או בכרטיס הרחבה (כרטיס אחסון)‪.‬‬ ‫שברצונך לפתוח‪.‬‬
‫האפשרות כרטיס אחסון תוצג רק אם‬
‫התקנת כרטיס הרחבה (נמכר בנפרד)‬ ‫טיפ כדי להגדיל או להקטין‪ ,‬לחץ הצג‬
‫בטלפון החכם שלך‪.‬‬ ‫(לחצן מתוכנת שמאלי)‪ ,‬בחר זום ואחר כך‬
‫בחר את רמת הזום‪.‬‬
‫‪ 9‬בחר שמור‪.‬‬
‫‪241 Word Mobile®‎‬‬
‫‪ Microsoft Office‬וכלי מסמכים אחרים‬ ‫‪11‬‬

‫‪ 7‬בחר הבא כדי לאתר את המופע‬

‫פרק‬
‫טיפ כדי ליצור תבנית חדשה‪ ,‬פתח את‬
‫הבא של הטקסט‪ ,‬או בחר החלף‬ ‫המסמך שברצונך לשמור כתבנית‪ .‬לחץ‬
‫כדי להחליף אותו‪ .‬כדי להחליף‬ ‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר כך בחר‬
‫את כל המופעים של הטקסט‪ ,‬בחר‬ ‫קובץ > שנה שם‪/‬העבר‪ .‬בחר שם‪ ,‬ואחר‬
‫החלף הכול‪.‬‬ ‫כך הזן שם לתבנית‪ .‬בחר תיקייה‪ ,‬ואחר‬
‫‪ 8‬כשאתה רואה הודעה שהחיפוש‬ ‫כך בחר תבניות‪ .‬לחץ אשר‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫הסתיים‪ ,‬לחץ ‪OK‬‬
‫חיפוש או החלפת טקסט במסמך‬
‫העברה או העתקה של טקסט‬ ‫‪ 1‬פתח את המסמך שמכיל את הטקסט‬
‫‪ 1‬פתח את המסמך שמכיל את הטקסט‬ ‫שברצונך לחפש‪.‬‬
‫שברצונך להעביר או להעתיק‪.‬‬ ‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬
‫‪ 2‬סמן את הטקסט שברצונך להעביר‬ ‫כך בחר ערוך > חפש‪/‬החלף‪.‬‬
‫או להעתיק‪.‬‬ ‫‪ 3‬בחר חפש את‪ ,‬ואחר כך הזמן את‬
‫‪ 3‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬ ‫הטקסט שברצונך לחפש‪.‬‬
‫כך בחר העתק כדי להעתיק‬ ‫‪( 4‬אופציונלי) סמן את התיבה התאם‬
‫את הטקסט או גזור כדי להעביר‬ ‫רישיות כדי לחפש טקסט שמתאים‬
‫את הטקסט‪.‬‬ ‫לרישיות של הטקסט שהזנת בשלב ‪.3‬‬
‫‪ 4‬פתח את המסמך שברצונך להוסיף לו‬ ‫‪( 5‬אופציונלי) סמן את התיבה התאם‬
‫את הטקסט‪ ,‬ומקם את הסמן במיקום‬ ‫למילים שלמות בלבד כדי לחפש רק‬
‫שברצונך שהטקסט יוצג בו‪.‬‬ ‫מילים שלמות שמתאימות לטקסט‬
‫‪ 5‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬ ‫שהזנת בשלב ‪.3‬‬
‫כך בחר הדבק‪.‬‬ ‫‪ 6‬בחר חפש כדי לאתר את המופע‬
‫הראשון של הטקסט שהזנת בשלב‬
‫‪ ,3‬או בחר החלף ואחר כך הזן את‬
‫הטקסט החלופי‪.‬‬

‫‪Word Mobile®‎ 242‬‬


‫‪11‬‬ ‫‪ Microsoft Office‬וכלי מסמכים אחרים‬

‫עיצוב טקסט‬ ‫שמירת עותק של מסמך‬


‫פרק‬

‫‪ 1‬פתח את המסמך שברצונך לעצב‪.‬‬ ‫הערה אם מסמך כלשהו נשמר בעבר‬


‫‪ 2‬סמן את הטקסט שברצונך לעצב‪.‬‬ ‫במחשב‪ ,‬כל עיצוב לא נתמך יאבד‬
‫‪ 3‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬ ‫כשתשמור את הקובץ‪.‬‬
‫כך בחר עצב > גופן‪.‬‬ ‫פתח את המסמך שברצונך להעתיק‪.‬‬ ‫‪1‬‬
‫ ‬
‫‪ 4‬קבע כל אחת מהאפשרויות הבאות‬ ‫לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬ ‫‪ 2‬‬
‫עבור הטקסט המסומן‪:‬‬ ‫כך בחר קובץ > שמור בשם‪.‬‬
‫ גופן‪ :‬קובעת את צורת הגופן‪.‬‬ ‫בחר שם‪ ,‬ואחר כך הזן שם חדש‬ ‫‪ 3‬‬
‫ צבע גופן‪ :‬קובעת את הצבע‪.‬‬ ‫לקובץ‪.‬‬
‫ גודל‪ :‬קובעת את גודל הנקודה‪.‬‬ ‫בחר את תיבת הרשימה תיקייה‪ ,‬ואחר‬ ‫‪ 4‬‬
‫ מודגש‪ :‬מציינת אם הטקסט יוצג רגיל‬ ‫כך בחר את התיקייה שברצונך לשמור‬
‫או עבה‪.‬‬ ‫בה את הקובץ‪.‬‬
‫ נטוי‪ :‬מציינת אם הטקסט יוצג זקוף או‬ ‫בחר את תיבת הרשימה סוג‪ ,‬ואחר כך‬ ‫‪ 5‬‬
‫משופע‪.‬‬ ‫בחר את התבנית שברצונך לשמור בה‬
‫ קו תחתון‪ :‬מציינת אם הטקסט יוצג עם‬ ‫את הקובץ‪.‬‬
‫קו תחתי‪.‬‬ ‫בחר את תיבת הרשימה מיקום‪ ,‬ואחר‬ ‫‪ 6‬‬
‫ מואר‪ :‬מציינת אם הטקסט יוצג עם‬ ‫כך בחר אם ברצונך לשמור את הקובץ‬
‫הארה בצהוב‪.‬‬ ‫בטלפון החכם שלך (הזיכרון הראשי)‬
‫או בכרטיס הרחבה (כרטיס אחסון)‪.‬‬
‫ קו חוצה‪ :‬מציינת אם הטקסט יוצג כשקו‬ ‫האפשרות כרטיס אחסון תוצג רק אם‬
‫עובר דרכו‪.‬‬ ‫התקנת כרטיס הרחבה (נמכר בנפרד)‬
‫כדי לחזור למסמך‪.‬‬ ‫‪ 5‬לחץ ‪OK‬‬ ‫בטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫בחר שמור‪.‬‬ ‫‪ 7‬‬

‫‪243 Word Mobile®‎‬‬


‫‪ Microsoft Office‬וכלי מסמכים אחרים‬ ‫‪11‬‬

‫עיצוב פסקאות ורשימות‬

‫פרק‬
‫טיפ תוכל גם להשתמש בסרגל הכלים‬
‫עיצוב כדי ליצור רשימה וליישר טקסט‪ .‬כדי‬ ‫‪ 1‬פתח את המסמך שברצונך לעצב‪.‬‬
‫להזיח טקסט ברשימות‪ ,‬עליך להשתמש‬ ‫‪ 2‬הצב את הסמן בפסקה שברצונך לעצב‪.‬‬
‫בסרגל הכלים עיצוב‪.‬‬
‫‪ 3‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬
‫כך בחר עצב > פסקה‪.‬‬
‫בדיקת איות במסמך‬
‫‪ 4‬הגדר כל אחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫‪ 1‬פתח את המסמך שברצונך לבדוק‪.‬‬
‫ יישור‪ :‬מיישרת את הטקסט של‬
‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬
‫הפסקה לצד שמאל של הדף‪ ,‬לצד ימין‬
‫כך בחר כלים > איות‪ .‬כדי לבדוק את‬
‫של הדף או למרכז הדף‪.‬‬
‫האיות של טקסט ספציפי‪ ,‬סמן אותו‬
‫לפני שאתה בוחר איות‪.‬‬ ‫ רשימה‪ :‬יוצרת רשימת תבליטים או‬
‫‪ 3‬אם אותרה מילה לא מוכרת או‬ ‫רשימה ממוספרת‪.‬‬
‫מילה שהאיות שלה שגוי‪ ,‬בצע אחת‬ ‫ הזחה‪ :‬משנה את שולי הפסקה‪.‬‬
‫מהפעולות הבאות‪:‬‬ ‫• שמאל‪ :‬קובעת את השוליים‬
‫• בחר את המילה הנכונה מהרשימה‬ ‫השמאליים של כל הפסקה‪.‬‬
‫אם האיות של המילה שגוי‪.‬‬ ‫• ימין‪ :‬קובעת את השוליים הימניים‬
‫• בחר התעלם אם האיות של המילה‬ ‫של כל הפסקה‪.‬‬
‫נכון‪ .‬בחר התעלם מהכול כדי לדלג‬
‫• מיוחד‪ :‬מאפשרת לך להזיח את‬
‫על כל המופעים של המילה‪.‬‬
‫השורה הראשונה‪ ,‬או להגדיר‬
‫• בחר הוסף כדי להוסיף מילה חדשה‬ ‫כניסה תלויה‪.‬‬
‫למילון האיות‪.‬‬
‫• ב‪ :-‬קובעת את גודל ההזחה‬
‫המיוחדת‪.‬‬
‫ארגון המסמכים שלך‬
‫תוכל לשנות את השם של המסמכים שלך‪,‬‬ ‫כדי לחזור למסמך‪.‬‬ ‫‪ 5‬לחץ ‪OK‬‬
‫להעביר מסמכים לתיקייה אחרת ולהעביר‬
‫מסמכים בין הטלפון החכם שלך לכרטיס‬
‫הרחבה (נמכר בנפרד) שמותקן בטלפון‪.‬‬

‫‪Word Mobile®‎ 244‬‬


‫‪11‬‬ ‫‪ Microsoft Office‬וכלי מסמכים אחרים‬

‫מחיקת מסמך‬ ‫עבור לרשימת המסמכים‪.‬‬ ‫‪1‬‬


‫ ‬
‫פרק‬

‫‪ 1‬עבור לרשימת המסמכים‪.‬‬ ‫סמן קובץ כלשהו‪.‬‬ ‫‪ 2‬‬


‫‪ 2‬סמן את המסמך שברצונך למחוק‪.‬‬ ‫לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬ ‫‪ 3‬‬
‫‪ 3‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬ ‫כך בחר שנה שם‪/‬העבר‪.‬‬
‫כך בחר מחק‪.‬‬ ‫בחר שם‪ ,‬ואחר כך הזן שם חדש‬ ‫‪ 4‬‬
‫‪ 4‬בחר כן כדי לאשר את המחיקה‪.‬‬ ‫למסמך‪.‬‬
‫בחר את תיבת הרשימה תיקייה‪ ,‬ואחר‬ ‫‪ 5‬‬
‫התאמה אישית של ‪Word Mobile‬‬ ‫כך בחר את התיקייה שאליה ברצונך‬
‫עבור לרשימת המסמכים‪.‬‬ ‫‪1‬‬
‫ ‬ ‫להעביר את המסמך‪.‬‬
‫לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬ ‫‪ 2‬‬ ‫בחר את תיבת הרשימה מיקום‪ ,‬ואחר‬ ‫‪ 6‬‬
‫כך בחר אפשרויות‪.‬‬ ‫כך בחר אם ברצונך לשמור את הקובץ‬
‫בטלפון החכם שלך (הזיכרון הראשי)‬
‫הגדר כל אחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫או בכרטיס הרחבה (כרטיס אחסון)‪.‬‬
‫תבנית ברירת מחדל‪ :‬קובעת את‬ ‫ ‬ ‫האפשרות כרטיס אחסון תוצג רק אם‬
‫תבנית ברירת המחדל למסמכים‬ ‫התקנת כרטיס הרחבה (נמכר בנפרד)‬
‫חדשים‪.‬‬ ‫בטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫שמור ב‪ :-‬קובעת את מיקום ברירת‬ ‫ ‬ ‫‪.‬‬ ‫לחץ ‪OK‬‬ ‫‪ 7‬‬
‫המחדל לשמירת מסמכים חדשים‪.‬‬
‫הצג בתצוגת רשימה‪ :‬קובעת את סוגי‬ ‫ ‬ ‫טיפ כדי ליצור תיקייה חדשה‪ ,‬עבור‬
‫הקבצים שיוצגו ברשימת המסמכים‪.‬‬ ‫לרשימת המסמכים‪ ,‬הקש על תיבת‬
‫‪.‬‬ ‫לחץ ‪OK‬‬ ‫‪ 4‬‬ ‫הרשימה הצג שבפינה השמאלית העליונה‬
‫ואחר כך בחר הוסף‪/‬מחק‪ .‬בחר חדש‪ ,‬הזן‬
‫שם לתיקייה ואחר כך בחר אשר‪.‬‬
‫טיפ כשאתה עובר לתיקייה כלשהי‪ ,‬תוכל‬
‫לחפש בקלות מסמכים על ידי מיון לפי סוג‪.‬‬

‫‪245 Word Mobile®‎‬‬


‫‪ Microsoft Office‬וכלי מסמכים אחרים‬ ‫‪11‬‬

‫הערה אם מצגת כלשהי הוגדרה‬


‫‪PowerPoint Mobile®‎‬‬

‫פרק‬
‫כמצגת שקפים מתוזמנת‪ ,‬השקופיות‬
‫יתקדמו באופן אוטומטי‪ .‬המצגת תושהה‬
‫במהלך זום‪.‬‬ ‫תוכל לפתוח ולהציג מצגות שקופיות‬
‫שנוצרו במחשב שלך באמצעות ‪Microsoft‬‬
‫• לחץ אמצע ‪ ,‬בחר עבור לשקופית‬ ‫‪ .Office PowerPoint Mobile®‎‬רכיבי מצגות‬
‫ואחר כך בחר את השקופית‬ ‫רבים‪ ,‬כגון מעברי שקופיות‪ ,‬הנפשות‬
‫שברצונך להציג‪.‬‬ ‫וקישורי ‪ URL‬נתמכים‪ .‬התכונות של‬
‫• לחץ אמצע ‪ ,‬ואחר כך בחר הבא‬ ‫‪ Microsoft Office PowerPoint‬שאינן‬
‫או הקודם כדי להפעיל הנפשות‪.‬‬ ‫נתמכות בטלפון החכם שלך כוללות‪:‬‬
‫ואחר‬ ‫• כדי להגדיל‪ ,‬לחץ אמצע‬ ‫• הערות שנרשמו לשקופיות‪.‬‬
‫כך בחר הגדל‪ .‬הקש וגרור את‬ ‫• סידור מחדש או עריכה של שקופיות‪.‬‬
‫השקופית כדי לגלול בה‪.‬‬
‫• קבצים שנוצרו בתבנית ‪ PPT‬שלפני‬
‫‪ 5‬כדי לסיים את מצגת השקופיות‪ ,‬לחץ‬ ‫‪.Microsoft PowerPoint 97‬‬
‫ואחר כך בחר סיים מצגת‪.‬‬ ‫אמצע‬
‫• קובצי ‪ HTML‬בתבניות ‪ HTM‬ו‪.MHT-‬‬
‫הגדרת אפשרויות להפעלת מצגות‬
‫הפעלת מצגת‬
‫‪ 1‬סמן את המצגת‪ ,‬שעבורה ברצונך‬
‫לשנות את ההגדרות‪.‬‬ ‫‪ ,‬ואחר כך בחר‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬
‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬ ‫‪.Office Mobile‬‬
‫כך בחר הגדרת הצגה‪.‬‬ ‫‪ 2‬בחר ‪. PowerPoint Mobile‬‬
‫‪ 3‬בלשונית כיוון‪ ,‬בחר את הכיוון הרצוי‪.‬‬ ‫‪ 3‬ברשימת המצגות‪ ,‬בחר את המצגת‬
‫כדי לבחור את הכיוון המתאים ביותר‬ ‫שברצונך להפעיל‪.‬‬
‫למסך הטלפון החכם שלך‪ ,‬בחר‬ ‫‪ 4‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫ברירת מחדל‪.‬‬ ‫• לחץ ימינה כדי לעבור לשקופית‬
‫הבאה‪ ,‬או לחץ שמאלה כדי להציג‬
‫את השקופית הקודמת‪.‬‬

‫‪PowerPoint Mobile®‎ 246‬‬


‫‪11‬‬ ‫‪ Microsoft Office‬וכלי מסמכים אחרים‬

‫‪Excel Mobile®‎‬‬ ‫‪ 4‬בחר את הלשונית הפעלה‪ ,‬ואחר כך‬ ‫ ‬


‫פרק‬

‫סמן את האפשרות דרוס אפשרויות‬


‫הפעלה עבור כל הקבצים‪.‬‬
‫תוכל ליצור ולערוך חוברות עבודה ותבניות‬ ‫‪ 5‬הגדר כל אחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫בטלפון החכם שלך באמצעות ‪Microsoft‬‬ ‫ הצג ללא הנפשה‪ :‬מבטלת צורות‬
‫‪ .Office Excel Mobile®‎‬תוכל גם לערוך‬ ‫והנפשות אחרות‪.‬‬
‫חוברות עבודה ותבניות שיצרת במחשב‬
‫ הצג ללא מעברי שקופיות‪ :‬מבטלת‬
‫שלך‪ .‬עם זאת‪ ,‬ייתכן שתאבד חלק מהמידע‬
‫אפקטים של מעבר בין שקופיות‪.‬‬
‫ומהעיצוב כשאתה שומר את חוברת‬
‫העבודה בטלפון החכם שלך‪.‬‬ ‫ השתמש בתזמון‪ ,‬אם קיים‪ :‬מפעילה‬
‫שים לב לדגשים הבאים לגבי עיצוב‪:‬‬ ‫את התזמון שהוקלט עבור כל שקופית‬
‫במצגת‪ .‬אם מצגת כלשהי הוגדרה‬
‫יישור‪ :‬טקסט אנכי יוצג במאוזן‪.‬‬ ‫כמצגת שקפים מתוזמנת‪ ,‬השקופיות‬
‫גבולות‪ :‬יוצגו כקו יחיד‪.‬‬ ‫יתקדמו באופן אוטומטי‪ .‬המצגת‬
‫דפוסי תאים‪ :‬דפוסים שהוחלו על‬ ‫תושהה במהלך זום‪.‬‬
‫תאים יוסרו‪.‬‬ ‫ לולאה רציפה‪ :‬חוזרת לשקופית‬
‫גופנים וגודלי גופנים‪ :‬הגופן המקורי‬ ‫הראשונה לאחר הפעלת השקופית‬
‫יירשם בטלפון החכם שלך‪ ,‬וימופה לגופן‬ ‫האחרונה במצגת‪.‬‬
‫הקרוב ביותר הזמין‪ .‬גופנים מקוריים יוצגו‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 6‬לחץ ‪OK‬‬
‫שוב במחשב שלך‪.‬‬
‫תבניות מספרים‪ :‬העיצוב המותנה של‬ ‫טיפ כדי להעביר את המצגת לתצוגה‬
‫‪ Microsoft Office Excel 97‬יוצג תחת‬ ‫בלולאה רציפה‪ ,‬סמן את האפשרויות‬
‫תבנית מספר‪.‬‬ ‫השתמש בתזמון‪ ,‬אם קיים ולולאה רציפה‪.‬‬

‫‪247 Excel Mobile®‎‬‬


‫‪ Microsoft Office‬וכלי מסמכים אחרים‬ ‫‪11‬‬

‫הגדרות מסנן אוטומטי‪ :‬מסננים‬ ‫נוסחאות ופונקציות‪ :‬פונקציות לא נתמכות‬

‫פרק‬
‫אוטומטיים המסתירים שורות נתמכים‪.‬‬ ‫יוסרו‪ ,‬ורק הערך החוזר של הפונקציה‬
‫השתמש בפקודה בטל הסתרה כדי להציג‬ ‫יוצג‪ .‬כמו כן‪ ,‬יומרו נוסחאות שמכילות את‬
‫שורות מוסתרות‪ .‬מסננים אוטומטיים‬ ‫הערכים הבאים לערכים‪:‬‬
‫אחרים יוסרו‪ ,‬אך תוכל להשתמש בפקודה‬ ‫• מערך או ארגומנט מערך‪ ,‬לדוגמה‬
‫סנן אוטומטית ב‪ Excel Mobile-‬כדי לבצע‬ ‫‪.‎=SUM({1;2;3;4})‎‬‬
‫פונקציות דומות‪.‬‬
‫• הפניות לקישורים חיצוניים‪ ,‬או הפניה‬
‫עיצוב תרשימים‪ :‬כל התרשימים יישמרו‬ ‫לטווח תאים מצטלבים‪.‬‬
‫כפי שהם מוצגים ב‪ .Excel Mobile-‬סוגי‬
‫תרשימים לא נתמכים ישתנו לאחד‬ ‫• הפניות אחרי השורה ‪ 16384‬יוחלפו‬
‫מהסוגים הנתמכים הבאים‪ :‬טורים‪,‬‬ ‫בערך‪.‎#REF!‎‬‬
‫עמודות‪ ,‬קווים‪ ,‬עוגה‪ ,‬פיזור ושטח‪ .‬צבעי‬ ‫הגדרות הגנה‪ :‬רוב תכונות ההגנה‬
‫רקע‪ ,‬קווי רשת‪ ,‬תוויות נתונים‪ ,‬קווי מגמה‪,‬‬ ‫מבוטלות אך לא יוסרו‪ .‬עם זאת‪ ,‬הגנת‬
‫צללים‪ ,‬אפקטי תלת‪-‬ממד‪ ,‬צירים משניים‬ ‫סיסמה תוסר‪ .‬עליך להסיר את הגנת‬
‫וסקאלות לוגריתמיות יבוטלו‪.‬‬ ‫הסיסמה ב‪Microsoft Office Excel-‬‬
‫התכונות הבאות אינן נתמכות ב‪Excel-‬‬ ‫במחשב לפני פתיחת הקובץ בטלפון‬
‫‪ ,Mobile‬ויוסרו או ישונו כשאתה פותח‬ ‫החכם שלך‪.‬‬
‫חוברת עבודה בטלפון החכם שלך‪:‬‬ ‫הגדרות זום‪ :‬הגדרות זום ספציפיות‬
‫• גיליונות מוסתרים‪ ,‬תיבות דו‪-‬שיח‬ ‫לגיליונות עבודה לא יישמרו‪ .‬הגדרת הזום‬
‫וגיליונות מאקרו‬ ‫תחול על כל חוברת העבודה‪.‬‬
‫• מודולי ‪VBA‬‬ ‫שמות גיליונות עבודה‪ :‬שמות המתייחסים‬
‫לחוברות עבודה‪ ,‬למערכים‪ ,‬לנוסחאות‬
‫• תיבות טקסט‬ ‫מערכים או לטווחים מצטלבים אחרים יוסרו‬
‫• אובייקטי ציור ותמונות‬ ‫מרשימת השמות כך שנוסחאות אלה יוצגו‬
‫• רשימות‬ ‫כ‪ ."‎#NAME?‎"-‬כל השמות המוסתרים‬
‫לא יוסתרו‪.‬‬
‫• עיצובים מותנים ופקדים‬
‫• נתוני טבלת ‪( Pivot‬יומרו לערכים)‬

‫‪Excel Mobile®‎ 248‬‬


‫‪11‬‬ ‫‪ Microsoft Office‬וכלי מסמכים אחרים‬

‫לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬ ‫‪ 4‬‬ ‫יצירת חוברת עבודה‬
‫פרק‬

‫כך בחר קובץ > שמור בשם‪.‬‬ ‫‪ ,‬ואחר כך בחר‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬
‫בחר שם‪ ,‬ואחר כך הזן שם חדש‬ ‫‪ 5‬‬ ‫‪.Office Mobile‬‬
‫לחוברת העבודה‪.‬‬ ‫‪ 2‬בחר ‪. Excel Mobile‬‬
‫בחר את תיבת הרשימה תיקייה‪ ,‬ואחר‬ ‫‪ 6‬‬ ‫‪ 3‬בפעם הראשונה שתפתח את ‪Excel‬‬
‫כך בחר את התיקייה שברצונך לשמור‬ ‫‪ ,Mobile‬תיפתח חוברת עבודה חדשה‪.‬‬
‫בה את חוברת העבודה‪.‬‬ ‫אם לא נפתחה חוברת עבודה חדשה‪,‬‬
‫בחר את תיבת הרשימה סוג‪ ,‬ואחר כך‬ ‫‪ 7‬‬ ‫לחץ חדש (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫בחר את התבנית שברצונך לשמור בה‬ ‫‪ 4‬סמן תא‪ ,‬בו תוכל להזין טקסט או‬
‫את חוברת העבודה‪.‬‬ ‫מידע אחר‪.‬‬
‫בחר שמור‪.‬‬ ‫‪ 8‬‬ ‫‪ 5‬הזן את המידע בתא‪ ,‬ואחר כך לחץ‬
‫חזור ‪.‬‬
‫‪ 6‬חזור על שלבים ‪ 4‬ו‪-‬‏‪ 5‬כדי להזין את‬
‫טיפ כדי ליצור תבנית חדשה‪ ,‬סמן את‬
‫חוברת העבודה שברצונך לשמור כתבנית‪.‬‬ ‫המידע הנותר‪.‬‬
‫לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬בחר‬ ‫כדי לשמור את הקובץ‪.‬‬ ‫‪ 7‬לחץ ‪OK‬‬
‫שנה שם‪/‬העבר‪ ,‬בחר שם ואחר כך הזן‬ ‫כשאתה שומר חוברת עבודה חדשה‪,‬‬
‫שם לתבנית‪ .‬בחר את תיבת הרשימה‬ ‫יוענק לה באופן אוטומטי שם והיא‬
‫תיקייה‪ ,‬ואחר כך בחר תבניות‪ .‬לחץ אשר‪.‬‬ ‫תישמר ברשימת חוברות העבודה‪.‬‬

‫יצירת חוברת עבודה מתבנית‬


‫הצגת חוברת עבודה‬
‫‪ 1‬עבור לרשימת חוברות העבודה‪.‬‬
‫‪ ,‬ואחר כך בחר‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬ ‫‪ 2‬הקש על תיבת הרשימה הצג שבפינה‬
‫‪.Office Mobile‬‬ ‫השמאלית העליונה‪ ,‬ואחר כך בחר‬
‫‪ 2‬בחר ‪. Excel Mobile‬‬ ‫תבניות‪ .‬אם אינך רואה את הערך‬
‫‪ 3‬ברשימת חוברות העבודה‪ ,‬בחר את‬ ‫תבניות בתיבת הרשימה הצג‪ ,‬בחר‬
‫חוברת העבודה שברצונך להציג‪.‬‬ ‫תיקיות נוספות כדי לגשת לתיקייה זו‪.‬‬
‫‪ 3‬פתח את התבנית שברצונך‬
‫להשתמש בה‪.‬‬
‫‪249 Excel Mobile®‎‬‬
‫‪ Microsoft Office‬וכלי מסמכים אחרים‬ ‫‪11‬‬

‫הקפאת חלוניות‪.‬‬ ‫‪ 4‬לחץ הצג (לחצן מתוכנת שמאלי)‪ ,‬ואחר‬ ‫ ‬

‫פרק‬
‫סרגל כלים‪ :‬מציינת אם סרגל הכלים‬ ‫ ‬ ‫הבאות‪:‬‬ ‫מהאפשרויות‬ ‫אחת‬ ‫בחר‬ ‫כך‬
‫יוצג על המסך‪.‬‬ ‫ מסך מלא‪ :‬מציגה את כל הנתונים‬
‫שורת מצב‪ :‬מציינת אם שורת המצב‬ ‫ ‬ ‫לחזור‬ ‫שניתן להציג על המסך‪ .‬כדי‬
‫תוצג על המסך‪.‬‬ ‫לתצוגה רגילה‪ ,‬הקש שחזר בפינה‬
‫הימנית העליונה‪.‬‬
‫הצג‪ :‬מציינת אם כותרות עליונות ופסי‬ ‫ ‬
‫גלילה יוצגו על המסך‪.‬‬ ‫ זום‪ :‬קובעת את רמת ההגדלה‪ ,‬כך‬
‫שתוכל לקרוא בקלות את חוברת‬
‫העבודה‪.‬‬
‫טיפ כדי לדלג לתא או לאזור מסוים‪ ,‬לחץ‬
‫תפריט ואחר כך בחר ערוך > עבור אל‪.‬‬ ‫לגיליון‬ ‫לעבור‬ ‫לך‬ ‫מאפשרת‬ ‫ גיליון‪:‬‬
‫בחר הפניית תא או שם כלשהו ואחר‬ ‫עבודה אחר‪.‬‬
‫כך הזן את מידע תא היעד‪ ,‬או בחר אזור‬
‫נוכחי‪ .‬בחר אשר‪.‬‬ ‫הידעת? תוכל להחליף גיליונות עבודה‬
‫גם על ידי הקשה על רשימת הגיליונות‬
‫שבחלק התחתון של המסך‪.‬‬
‫חישוב סכום‬
‫‪ 1‬לחץ הצג (לחצן מתוכנת שמאלי)‪ ,‬ואחר‬ ‫פצל‪ :‬מחלקת את החלון לשני אזורים‬ ‫ ‬
‫כך בחר סרגל כלים‪.‬‬ ‫שניתן לגלול‪ .‬כדי להזיז את פס הפיצול‪,‬‬
‫‪ 2‬סמן את התא‪ ,‬שלתוכו ברצונך להכניס‬ ‫הקש וגרור אותו‪ .‬כדי להסיר את פס‬
‫את הסכום‪.‬‬ ‫הפיצול‪ ,‬לחץ הצג (לחצן מתוכנת‬
‫‪ 3‬הקש ‪.‬‬ ‫שמאלי) ואחר כך בחר הסר פיצול‪.‬‬
‫‪ 4‬הקש וגרור את העט על פני התאים‬ ‫הקפא חלוניות‪ :‬נועלת שורות ועמודות‬ ‫ ‬
‫שברצונך להוסיף‪.‬‬ ‫כך שיישארו גלויים בזמן שאתה גולל‪.‬‬
‫‪ 5‬לחץ חזור ‪.‬‬ ‫סמן את התא בנקודה שאתה רוצה‬
‫לנעול לפני שאתה בוחר פקודה זו‪.‬‬
‫טיפ לביצוע חישובים פשוטים‪ ,‬השתמש‬ ‫כדי לפתוח את נעילת השורות או את‬
‫במחשבון (ראה מחשבון)‪.‬‬ ‫העמודות הנעולות‪ ,‬לחץ הצג (לחצן‬
‫מתוכנת שמאלי) ואחר כך בחר בטל‬

‫‪Excel Mobile®‎ 250‬‬


‫‪11‬‬ ‫‪ Microsoft Office‬וכלי מסמכים אחרים‬

‫‪ 4‬סיים להזין את הנוסחה‪ ,‬ואחר כך לחץ‬ ‫הזנת נוסחה‬


‫פרק‬

‫‪.‬‬ ‫‪OK‬‬ ‫‪ 1‬סמן את התא‪ ,‬שלתוכו ברצונך להזין‬


‫את הנוסחה‪.‬‬
‫טיפ כדי להפנות לתא כלשהו מחוברת‬
‫עבודה אחרת בנוסחה שלך‪ ,‬הזן את שם‬ ‫‪ 2‬הזן סימן שוויון (=)‪ ,‬ואחריו הזן ערכים‪,‬‬
‫חוברת העבודה‪ ,‬הזן סימן קריאה (!) ואחר‬ ‫הפניות לתאים‪ ,‬הפניות לשמות‪,‬‬
‫כך הזן את ההפניה לתא‪ ,‬לטווח התאים או‬ ‫אופרטורים ופונקציות‪.‬‬
‫לשם‪ .‬דוגמה‪‎=Sheet1 !Earnings :‬‬ ‫ דוגמאות‪:‬‬
‫טיפ כדי ליצור הפניה תלת‪-‬ממדית‬ ‫• ‪‎ (B4/25)+100‬‬
‫=‬
‫בנוסחה שלך‪ ,‬קבע שני גיליונות או‬ ‫• ‪‎ Revenue-Expenses‬‬
‫=‬
‫יותר בחוברת העבודה‪ .‬השתמש‬ ‫‪ 3‬לחץ חזור ‪.‬‬
‫בנקודתיים בין השמות של חוברת‬
‫העבודה הראשונה והאחרונה‪ .‬דוגמה‪:‬‬ ‫טיפ השתמש במקש ‪ Alt‬כדי להוסיף‬
‫‪‎=SUM(Sheet2:Sheet6!$A$2:$C$5)‎‬‬
‫סימן שוויון‪.‬‬
‫טיפ כדי להוסיף סימן כלשהו‪ ,‬הצב את‬
‫הוספת פונקציה‬ ‫הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף את‬
‫‪ 1‬פתח את חוברת העבודה‪ ,‬שלתוכה‬ ‫הסימן‪ .‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪,‬‬
‫ברצונך להכניס את הפונקציה‪.‬‬ ‫ואחר כך בחר הוסף > סימן‪.‬‬
‫‪ 2‬חץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬ ‫סמן את הסימן שברצונך להוסיף‪ ,‬ואחר כך‬
‫בחר הוסף‪.‬‬
‫כך בחר הוסף > פונקציה‪.‬‬
‫הפניה לתא או לטווח תאים בנוסחה‬
‫‪ 1‬פתח את חוברת העבודה‪ ,‬שבה ברצונך‬
‫להפנות לתא או לטווח תאים כלשהו‬
‫בנוסחה‪.‬‬
‫‪ 2‬התחל להזין נוסחה בתא כלשהו‪.‬‬
‫‪ 3‬נווט לתא שברצונך להפנות אליו‬
‫בנוסחה‪ .‬כדי להפנות לטווח תאים‬
‫כלשהו‪ ,‬הקש וגרור את העט על פני‬
‫התאים שברצונך לכלול בתא‪.‬‬
‫‪251 Excel Mobile®‎‬‬
‫‪ Microsoft Office‬וכלי מסמכים אחרים‬ ‫‪11‬‬

‫‪ 3‬בחר את תיבת הרשימה קטגוריה‪,‬‬

‫פרק‬
‫טיפ בחר מילוי אוטומטי כסוג הסדרות‬
‫כדי למלא במהירות תאים בנתונים חוזרים‪,‬‬ ‫ואחר כך בחר את סוג הפונקציה‬
‫כגון מספרים או טקסט חוזר‪ .‬פונקציית‬ ‫שברצונך להוסיף‪.‬‬
‫המילוי האוטומטי לוקחת את תכולת‬ ‫‪ 4‬בחר את תיבת הרשימה פונקציה‪,‬‬
‫התא הראשון בשורה‪/‬עמודה המסומנת‬ ‫ואחר כך בחר את הפונקציה הספציפית‬
‫ומעתיקה אותה כלפי מטה או על פני‬ ‫שברצונך להוסיף‪.‬‬
‫שאר הבחירה‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר אישור‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר אשר‪.‬‬ ‫הזנה אוטומטית של רצף‬
‫הוספת תאים‪ ,‬שורות ועמודות‬ ‫‪ 1‬הקש וגרור באמצעות העט כדי לסמן‬
‫את התאים‪ ,‬שמכילים את המידע‬
‫‪ 1‬פתח את חוברת העבודה הרצויה‪.‬‬ ‫שברצונך למכן ואת תאי היעד‬
‫‪ 2‬סמן את האזור‪ ,‬שלתוכו ברצונך‬ ‫הסמוכים‪.‬‬
‫להכניס רכיבים‪.‬‬ ‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬
‫‪ 3‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬ ‫כך בחר ערוך > מלא‪.‬‬
‫כך בחר הוסף > תאים‪.‬‬ ‫‪ 3‬בחר את תיבת הרשימה כיוון‪ ,‬ואחר כך‬
‫‪ 4‬בחר כיצד ברצונך להוסיף את‬ ‫בחר את הכיוון שברצונך לאכלס‪.‬‬
‫הרכיבים‪:‬‬ ‫‪ 4‬בחר את תיבת הרשימה סוג מילוי‪,‬‬
‫ הסט תאים ימינה‪ :‬מוסיפה את אותו‬ ‫ואחר כך בחר סדרות‪.‬‬
‫מספר של תאים חדשים כמספר‬ ‫‪ 5‬בחר את תיבת הרשימה סוג סדרות‪,‬‬
‫התאים שסימנת במאוזן בשלב ‪.2‬‬ ‫ואחר כך בחר את סוג הסדרות הרצוי‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬אם בחרת אזור שמכיל שני‬ ‫אם בחרת תאריך או מספר‪ ,‬הזן ערך‬
‫תאים במאוזן (‪ A1‬ו‪ ,)B1-‬בחירת הסט‬ ‫מרווח‪.‬‬
‫תאים ימינה תוסיף שני תאים במאוזן;‬
‫כך שהתאים המקוריים ‪ A1‬ו‪B1-‬‬
‫(ותכולתם) ייהפכו כעת ל‪ C1-‬ול‪.D1-‬‬

‫‪Excel Mobile®‎ 252‬‬


‫‪11‬‬ ‫‪ Microsoft Office‬וכלי מסמכים אחרים‬

‫ שסימנת במאוזן בשלב ‪ .2‬לדוגמה‪ ,‬אם‬ ‫האזור המסומן וכל התאים שמימין יזוזו‬ ‫ ‬
‫פרק‬

‫בחרת אזור שמכיל שני תאים במאוזן‬ ‫מספר זהה של עמודות ימינה – שתיים‬
‫(‪ A1‬ו‪ ,)B1-‬בחירת כל העמודה תוסיף‬ ‫בדוגמה זו‪.‬‬
‫שתי עמודות; כך שהעמודות המקוריות‬ ‫הסט תאים למטה‪ :‬מוסיפה את אותו‬ ‫ ‬
‫‪ A‬ו‪B-‬‏ (ותכולתן) ייהפכו כעת לעמודות‬ ‫מספר של תאים חדשים כמספר‬
‫‪ C‬ו‪ .D-‬העמודות שמכילות את האזור‬ ‫התאים שסימנת במאונך בשלב ‪.2‬‬
‫המסומן וכל העמודות שמימין יזוזו‬ ‫לדוגמה‪ ,‬אם בחרת אזור שמכיל שני‬
‫מספר זהה של עמודות ימינה – שתיים‬ ‫תאים במאונך (‪ A1‬ו‪ ,)A2-‬בחירת הסט‬
‫בדוגמה זו‪.‬‬ ‫תאים למטה תוסיף שני תאים במאונך;‬
‫‪ 5‬בחר אשר‪.‬‬ ‫ ‬ ‫כך שהתאים המקוריים ‪ A1‬ו‪A2-‬‬
‫(ותכולתם) ייהפכו כעת ל‪ A3-‬ול‪.A4-‬‬
‫טיפ כדי להוסיף חוברת עבודה חדשה‪,‬‬ ‫האזור המסומן וכל התאים שמתחת לו‬
‫לחץ תפריט ואחר כך בחר עצב > שנה‬ ‫יזוזו את אותו מספר של שורות למטה‬
‫גיליונות‪ .‬בחר הוסף‪ ,‬הזן שם לגיליון‬ ‫– שתיים בדוגמה זו‪.‬‬
‫העבודה ואחר כך לחץ אשר‪ .‬כדי לשנות‬ ‫כל השורה‪ :‬מוסיפה את אותו מספר‬ ‫ ‬
‫את סדר גיליונות העבודה‪ ,‬סמן גיליון‬ ‫של שורות חדשות כמספר התאים‬
‫עבודה שברצונך להזיז‪ ,‬בחר הזז למעלה‬
‫שסימנת במאונך בשלב ‪ .2‬לדוגמה‪ ,‬אם‬
‫או הזז למטה ואחר כך לחץ אשר‪.‬‬
‫בחרת אזור שמכיל שני תאים במאונך‬
‫(‪ A1‬ו‪ ,)A2-‬בחירת כל השורה תוסיף‬
‫עיצוב תאים‬ ‫שתי שורות; כך שהשורות המקוריות‬
‫‪ 1‬פתח את חוברת העבודה שברצונך‬ ‫‪ 1‬ו‪-‬‏‪( 2‬ותכולתן) ייהפכו כעת לשורות‬
‫לעצב‪.‬‬ ‫‪ 3‬ו‪-‬‏‪ .4‬השורות המכילות את האזור‬
‫‪ 2‬סמן את התאים שברצונך לעצב‪.‬‬ ‫המסומן וכל השורות שמתחת לו יזוזו‬
‫את אותו מספר של שורות למטה –‬
‫‪ 3‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬ ‫שתיים בדוגמה זו‪.‬‬
‫כך בחר עצב > תאים‪.‬‬
‫כל העמודה‪ :‬מוסיפה את אותו מספר‬ ‫ ‬
‫של עמודות חדשות כמספר התאים‬

‫‪253 Excel Mobile®‎‬‬


‫‪ Microsoft Office‬וכלי מסמכים אחרים‬ ‫‪11‬‬

‫‪ 3‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪,‬‬‫ ‬ ‫‪ 4‬בחר כל אחת מהלשוניות הבאות‪:‬‬ ‫ ‬

‫פרק‬
‫ואחר כך בחר עצב > שורה או עצב >‬ ‫ גודל‪ :‬קובעת את גובה השורה ואת‬
‫עמודה‪.‬‬ ‫רוחב העמודה‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר אחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫ מספר‪ :‬קובעת את סוג המידע‬
‫ התאם אוטומטית‪ :‬מתאימה את‬ ‫שהתאים מכילים‪.‬‬
‫גודל השורות או העמודות המסומנות‬ ‫ יישר‪ :‬קובעת אם טקסט ייגלל בתוך‬
‫לתכולה שלהן‪.‬‬ ‫התאים המסומנים‪ ,‬וקובעת מיקום‬
‫ הסתר‪ :‬מסתירה את השורות או את‬ ‫יישור אופקי ואנכי‪.‬‬
‫העמודות המסומנות‪.‬‬
‫ גופן‪ :‬קובעת צורת גופן‪ ,‬צבע‪ ,‬גודל‬
‫ בטל הסתרה‪ :‬מציגה שורות או עמודות‬ ‫ותכונות סגנון‪.‬‬
‫מוסתרות באזור המסומן‪.‬‬
‫ גבולות‪ :‬מפעילה ומבטלת גבולות‬
‫הידעת? תוכל להתאים את גודל‬ ‫לקצוות תאים שונים‪ ,‬וגם קובעת את‬
‫העמודה והשורה על ידי הקשה על הקצה‬ ‫צבע הגבול ואת צבע הרקע‪.‬‬
‫הימני של העמודה או על הקצה התחתון‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 5‬לחץ ‪OK‬‬
‫של השורה וגרירה‪ .‬כדי להתאים באופן‬
‫אוטומטי שורות ועמודות לתכולה שלהן‪,‬‬
‫הקש פעמיים על הקצה התחתון של‬ ‫טיפ כדי להעניק שם לתא או לטווח‬
‫כותרת השורה או על הקצה הימני של‬ ‫התאים המסומן(ים)‪ ,‬לחץ תפריט ואחר‬
‫כותרת העמודה‪.‬‬ ‫כך בחר הוסף > הגדר שם‪ .‬הזן את השם‬
‫ואחר כך בחר הוסף‪ .‬לחץ אשר‪.‬‬
‫שינוי שם של גיליון עבודה‬
‫‪ 1‬פתח את חוברת העבודה‪ ,‬המכילה‬ ‫עיצוב שורות ועמודות‬
‫את גיליון העבודה שברצונך לשנות את‬ ‫‪ 1‬פתח את חוברת העבודה שברצונך‬
‫השם שלו‪.‬‬ ‫לעצב‪.‬‬
‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬ ‫‪ 2‬סמן את השורות או את העמודות‬
‫כך בחר עצב > שנה גיליונות‪.‬‬ ‫שברצונך לעצב‪.‬‬
‫‪ 3‬ברשימה גיליונות‪ ,‬סמן את גיליון‬
‫העבודה שברצונך לשנות את השם שלו‪.‬‬
‫‪Excel Mobile®‎ 254‬‬
‫‪11‬‬ ‫‪ Microsoft Office‬וכלי מסמכים אחרים‬

‫בכל עמודה שמכילה תא מסומן‪ ,‬יוצג‬ ‫‪ 4‬בחר שנה שם‪ ,‬הזן שם חדש לגיליון‬
‫פרק‬

‫חץ בצד הימני של התא הקרוב לחלק‬ ‫העבודה ואחר כך לחץ פעמיים ‪OK‬‬
‫העליון של העמודה‪.‬‬ ‫‪.‬‬
‫‪ 3‬הקש על החץ כדי לפתוח רשימה‪,‬‬
‫ואחר כך בחר מסנן כלשהו‪ .‬פעולה זו‬ ‫מיון מידע בגיליון עבודה‬
‫תסתיר את כל השורות שאינן כוללות‬ ‫‪ 1‬סמן את התאים שברצונך למיין‪.‬‬
‫את המסנן הנבחר‪.‬‬ ‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬
‫‪( 4‬אופציונלי) בצע אחת מהפעולות‬ ‫כך בחר כלים > מיין‪.‬‬
‫הבאות‪:‬‬ ‫‪ 3‬בחר את תיבת הרשימה מיין לפי‪ ,‬ואחר‬
‫• פתח את הרשימות האחרות‪ ,‬ואחר‬ ‫כך בחר את עמודת המיון הראשית‪.‬‬
‫כך בחר מסננים אחרים‪.‬‬ ‫‪ 4‬סמן את התיבה עולה כדי למיין בסדר‬
‫• כדי להציג שוב את כל השורות‪,‬‬ ‫עולה (‪ A-Z‬או ‪ .)0-9‬השאר את התיבה‬
‫פתח את רשימות המסננים ואחר כך‬ ‫לא מסומנת כדי למיין בסדר יורד (‪A-Z‬‬
‫בחר הכול‪.‬‬ ‫או ‪.)0-9‬‬
‫• כדי לבטל את הסינון‪ ,‬לחץ תפריט‬ ‫‪( 5‬אופציונלי) בחר את הרשימות ואחר‬
‫(לחצן מתוכנת ימני) ואחר כך בחר‬ ‫כך לפי‪ ,‬ואחר כך בחר אפשרויות מיון‬
‫שוב כלים > סנן אוטומטית‪.‬‬ ‫לרמה שנייה ושלישית‪.‬‬
‫‪ 6‬סמן או בטל את הסימון של התיבה‬
‫הידעת? תוכל ליצור גם מסננים‬ ‫גרע שורת כותרת מהמיון כדי לציין אם‬
‫מותאמים אישית‪ ,‬שבהם תוכל לקבוע‬ ‫ברצונך למיין את שורת הכותרת‪.‬‬
‫השוואות‪ .‬פתח רשימת מסננים‪ ,‬ואחר כך‬
‫בחר התאמה אישית‪.‬‬
‫‪ 7‬בחר אשר‪.‬‬

‫סינון מידע בגיליון עבודה‬


‫יצירת תרשים‬
‫‪ 1‬הקש וגרור את העט כדי לסמן‬
‫‪ 1‬פתח את חוברת העבודה‪ ,‬שבתוכה‬ ‫את התאים שמכילים את המידע‬
‫ברצונך ליצור תרשים‪.‬‬ ‫שברצונך לסנן‪.‬‬
‫‪ 2‬סמן את התאים שברצונך לכלול‬ ‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪,‬‬
‫בתרשים‪.‬‬ ‫ואחר כך בחר כלים > סנן אוטומטית‪.‬‬
‫‪255 Excel Mobile®‎‬‬
‫‪ Microsoft Office‬וכלי מסמכים אחרים‬ ‫‪11‬‬

‫ קנה מידה‪ :‬קובעת את קנה המידה‬ ‫לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬ ‫‪ 3‬‬

‫פרק‬
‫המינימלי והמקסימאלי לתרשימים בעלי‬ ‫כך בחר הוסף > תרשים‪.‬‬
‫צירי ‪ x‬ו‪.y-‬‬ ‫בחר את סוג התרשים‪ ,‬ואחר כך לחץ‬ ‫‪ 4‬‬
‫ סוג‪ :‬קובעת את סגנון התרשים‪ .‬תוכל‬ ‫הבא (לחצן מתוכנת ימני)‪.‬‬
‫להשתמש בהגדרה זו כדי להמיר את‬ ‫אשר את האזור שברצונך שהתרשים‬ ‫‪ 5‬‬
‫התרשים לתבנית שונה‪.‬‬ ‫יכלול‪ ,‬ואחר כך לחץ הבא (לחצן‬
‫ סדרות‪ :‬מאפשרת לך להוסיף‪,‬‬ ‫מתוכנת ימני)‪.‬‬
‫לשנות‪,‬לעצב או למחוק נקודות נתונים‬ ‫בחר את פריסת הנתונים‪ ,‬ואחר כך‬ ‫‪ 6‬‬
‫קשורות מבלי להשפיע על המידע‬ ‫בחר הבא (לחצן מתוכנת ימני)‪.‬‬
‫שבגיליון העבודה שלך‪.‬‬ ‫סמן את התיבות כדי לציין אם השורה‬ ‫‪ 7‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 5‬לחץ ‪OK‬‬ ‫ ‬ ‫והעמודה הראשונות מייצגות תוויות‪.‬‬
‫בחר אם ברצונך שהתרשים יוצג כגיליון‬ ‫‪ 8‬‬
‫חיפוש או החלפת מידע בחוברת עבודה‬ ‫עבודה נפרד בתוך חוברת העבודה‬
‫‪ 1‬פתח את חוברת העבודה שמכילה את‬ ‫הנוכחית‪ ,‬או כחלק מגיליון העבודה‬
‫המידע שברצונך לחפש‪.‬‬ ‫הנוכחי‪.‬‬
‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬ ‫לחץ סיום (לחצן מתוכנת ימני)‪.‬‬ ‫‪ 9‬‬
‫כך בחר ערוך > חפש‪/‬החלף‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר חפש את‪ ,‬ואחר כך הזן את‬ ‫עיצוב או שינוי תרשים‬
‫המידע שברצונך לחפש‪.‬‬ ‫‪ 1‬פתח את חוברת העבודה‪ ,‬המכילה את‬
‫‪( 4‬אופציונלי) סמן את התיבה התאם‬ ‫התרשים שברצונך לעצב‪.‬‬
‫רישיות כדי לחפש טקסט שמתאים‬ ‫‪ 2‬פתח את התרשים‪.‬‬
‫לרישיות של כל טקסט שהזנת‪.‬‬ ‫‪ 3‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬
‫‪( 5‬אופציונלי) סמן את התיבה התאם‬ ‫כך בחר עצב > תרשים‪.‬‬
‫לכל התאים כדי לאתר רק תאים‬ ‫‪ 4‬בחר כל אחת מהלשוניות הבאות‪:‬‬
‫שהתכולה שלהם מתאימה במדויק‬ ‫ כותרות‪ :‬קובעת את כותרת התרשים‬
‫לטקסט שהזנת‪.‬‬ ‫והעמודות‪ ,‬אם יוצג מקרא והיכן‬
‫המקרא ימוקם‪.‬‬
‫ ‬
‫‪Excel Mobile®‎ 256‬‬
‫‪11‬‬ ‫‪ Microsoft Office‬וכלי מסמכים אחרים‬

‫‪ 6‬בחר את תיבת הרשימה מיקום‪ ,‬ואחר‬ ‫‪ 6‬בחר חפש כדי לאתר את המופע‬
‫פרק‬

‫כך בחר אם ברצונך לשמור את הקובץ‬ ‫הראשון של המידע שהזנת‪ ,‬או בחר‬
‫בטלפון החכם שלך (הזיכרון הראשי)‬ ‫החלף ואחר כך הזן את המידע‬
‫או בכרטיס הרחבה (כרטיס אחסון)‪.‬‬ ‫החלופי‪.‬‬
‫האפשרות כרטיס אחסון תוצג רק אם‬ ‫‪ 7‬בחר הבא כדי לאתר את המופע הבא‬
‫התקנת כרטיס הרחבה (נמכר בנפרד)‬ ‫של המידע‪ ,‬או בחר החלף כדי להחליף‬
‫בטלפון החכם שלך‪.‬‬ ‫אותו‪ .‬כדי להחליף את כל המופעים של‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 7‬לחץ ‪OK‬‬ ‫המידע‪ ,‬בחר החלף הכול‪.‬‬
‫‪ 8‬כשאתה רואה הודעה שהחיפוש‬
‫טיפ כשאתה עובר לתיקייה כלשהי‪ ,‬תוכל‬ ‫‪.‬‬ ‫הסתיים‪ ,‬לחץ ‪OK‬‬
‫לחפש בקלות קבצים על ידי מיון לפי סוג‪.‬‬
‫ארגון חוברות העבודה שלך‬
‫תוכל לשנות את השמות של חוברות‬
‫מחיקת תאים‪ ,‬שורות ועמודות‬
‫העבודה שלך‪ .‬תוכל גם להעביר אותן‬
‫‪ 1‬פתח את חוברת העבודה שמכילה את‬ ‫לתיקייה אחרת‪ ,‬או להעביר אותן בין‬
‫הרכיבים שברצונך למחוק‪.‬‬ ‫הטלפון החכם שלך לכרטיס הרחבה (נמכר‬
‫‪ 2‬סמן את האזור שברצונך למחוק‪.‬‬ ‫בנפרד) שמותקן בטלפון‪.‬‬
‫‪ 3‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬ ‫‪ 1‬עבור לרשימת חוברות העבודה‪.‬‬
‫כך בחר ערוך > מחק תאים‪.‬‬ ‫‪ 2‬סמן קובץ כלשהו‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר כיצד ברצונך להסיר את הרכיבים‪:‬‬ ‫‪ 3‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬
‫ הסט תאים שמאלה‪ :‬מוחקת את‬ ‫כך בחר שנה שם‪/‬העבר‪.‬‬
‫התאים המסומנים ומזיזה שמאלה את‬ ‫‪ 4‬בחר שם‪ ,‬ואחר כך הזן שם חדש‬
‫כל התאים שמימין להם‪.‬‬ ‫לחוברת העבודה‪.‬‬
‫ הסט תאים למעלה‪ :‬מוחקת את‬ ‫‪ 5‬בחר את תיבת הרשימה תיקייה‪ ,‬ואחר‬
‫התאים המסומנים ומזיזה למעלה את‬ ‫כך בחר את התיקייה שאליה ברצונך‬
‫כל התאים שמתחת להם‪.‬‬ ‫להעביר את חוברת העבודה‪.‬‬
‫ ‬

‫‪257 Excel Mobile®‎‬‬


‫‪ Microsoft Office‬וכלי מסמכים אחרים‬ ‫‪11‬‬

‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬‫ ‬ ‫כל השורה‪ :‬מוחקת את כל השורה(ות)‪,‬‬ ‫ ‬

‫פרק‬
‫כך בחר אפשרויות‪.‬‬ ‫שבה ממוקמים התאים המסומנים‪,‬‬
‫‪ 3‬הגדר כל אחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫ומעבירה למעלה את כל השורות‬
‫שמתחת להם‪.‬‬
‫ תבנית לחוברת עבודה חדשה‪ :‬קובעת‬
‫את תבנית ברירת המחדל לחוברות‬ ‫כל העמודה‪ :‬מוחקת את כל‬ ‫ ‬
‫עבודה חדשות‪.‬‬ ‫העמודה(ות)‪ ,‬שבה ממוקמים התאים‬
‫המסומנים‪ ,‬ומעבירה שמאלה את כל‬
‫ שמור חוברות עבודה חדשות ב‪:‬‬ ‫העמודות שמימין להם‪.‬‬
‫קובעת היכן לשמור חוברות עבודה‬
‫חדשות‪.‬‬ ‫הערה ‪ Excel Mobile‬תתאים את‬
‫ קבצים להציג בתצוגת רשימה‪ :‬קובעת‬ ‫הנוסחאות כך שישקפו את מיקומי התאים‬
‫אילו סוגים של קבצים יוצגו ברשימת‬ ‫החדשים‪ .‬עם זאת‪ ,‬נוסחה שמפנה לתא‬
‫חוברות העבודה‪.‬‬ ‫שנמחק תציג את ערך השגיאה‪.‎#REF!‎‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 4‬לחץ ‪OK‬‬ ‫‪ 5‬בחר אשר‪.‬‬
‫טיפ כדי למחוק חוברת עבודה כלשהי‪,‬‬
‫‪OneNote Mobile‬‬ ‫עבור לרשימת חוברות העבודה וסמן את‬
‫חוברת העבודה שברצונך למחוק‪ .‬לחץ‬
‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר כך בחר‬
‫‪ OneNote Mobile‬מאפשרת לך ליצור‬ ‫מחק‪ .‬בחר כן כדי לאשר‪.‬‬
‫הערות דיגיטאליות שמכילות טקסט‪,‬‬
‫טיפ כדי למחוק גיליון עבודה כלשהו‪,‬‬
‫תמונות‪ ,‬שמע ווידאו‪ .‬תוכל לסנכרן הערות‬ ‫לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ואחר כך‬
‫אלה עם ‪Microsoft Office OneNote 2007‬‬ ‫בחר עצב > שנה גיליונות‪ .‬סמן את גיליון‬
‫שבמחשב שלך‪ .‬במהלך הסינכרון‪ ,‬כל‬ ‫העבודה שברצונך למחוק‪ ,‬ואחר כך בחר‬
‫ההערות שתיצור בטלפון החכם שלך יועתקו‬ ‫מחק‪ .‬בחר כן‪ ,‬ואחר כך לחץ אשר‪.‬‬
‫למחברת בשם ‪ OneNote Mobile‬במחשב‬
‫שלך; לאחר הסינכרון‪ ,‬תוכל לגרור את‬ ‫התאמה אישית של ‪Excel Mobile‬‬
‫ההערות שלך למיקומים אחרים במחשב‪.‬‬
‫תוכל להשתמש ב‪ OneNote Mobile-‬כדי‬ ‫‪ 1‬עבור לרשימת חוברות העבודה‪.‬‬
‫לבצע כל אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪OneNote Mobile‬‬ ‫‪258‬‬
‫‪11‬‬ ‫‪ Microsoft Office‬וכלי מסמכים אחרים‬

‫כדי להמשיך להזין טקסט לא מעוצב‪,‬‬ ‫ ‬ ‫לצלם תמונות של כרטיסי ביקור‪ ,‬ואחר‬ ‫• ‬
‫פרק‬

‫לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬בחר‬ ‫כך להוסיף אותם ל‪.OneNote-‬‬
‫עצב ואחר כך בחר שוב את אפשרות‬ ‫לצלם תמונות של דפדפות תצוגה‬ ‫• ‬
‫העיצוב‪.‬‬ ‫ולוחות בחדרי ועידות‪ ,‬ואחר כך להוסיף‬
‫אותך ל‪.OneNote-‬‬
‫טיפ תוכל להחיל יותר מסגנון עיצוב‬ ‫ליצור הערות טקסט והקלטות קול‬ ‫• ‬
‫אחד על טקסט‪ .‬לחץ תפריט (לחצן‬ ‫(לדוגמה‪ ,‬תזכורות לאירועים חשובים‪,‬‬
‫מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר כך בחר עצב עבור‬ ‫רעיונות לפרויקטים‪ ,‬השוואות מחירים‪,‬‬
‫כל סגנון שברצונך להחיל על הטקסט‬
‫שברצונך להזין‪.‬‬
‫המלצות‪ ,‬רעיונות לבלוגים וכדומה)‬
‫ולסנכרן אותן עם ההערות שלך‪.‬‬
‫טיפ כדי לנקות את העיצוב מהטקסט‬
‫שהוזן‪ ,‬סמן את הטקסט באמצעות העט‪,‬‬ ‫להכין מידע לפגישה או לנסיעה‬ ‫• ‬
‫לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ואחר כך‬ ‫ב‪ OneNote-‬שבמחשב שלך‪ ,‬ואחר כך‬
‫בחר עצב > נקה הכול‪.‬‬ ‫להעביר אותו לטלפון החכם שלך כך‬
‫שתוכל לגשת למידע כשאתה בדרכים‪.‬‬
‫הזן רשימה‪ :‬לחץ תפריט (לחצן‬ ‫ ‬
‫מתוכנת ימני)‪ ,‬בחר רשימה ואחר‬ ‫יצירת הערה‬
‫כך בחר מספור או תבליטים‪ .‬לאחר‬ ‫‪ ,‬ואחר כך בחר‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬
‫שסיימת להזין את פריטי הרשימה‪,‬‬ ‫‪.Office Mobile‬‬
‫לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪,‬‬ ‫‪ 2‬בחר ‪. OneNote Mobile‬‬ ‫ ‬
‫בחר רשימה ואחר כך בחר שוב את‬ ‫‪ 3‬לחץ חדש (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫אפשרותה רשימה כדי לבטל את‬ ‫‪ 4‬התחל להקיש את הטקסט של ההערה‪,‬‬
‫עיצוב הרשימה‪.‬‬ ‫או בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫ עצב טקסט‪ :‬לחץ תפריט (לחצן‬
‫טיפ כדי לנקות את עיצוב הרשימה‬ ‫מתוכנת ימני)‪ ,‬בחר עצב ואחר כך בחר‬
‫מהטקסט שהוזן‪ ,‬סמן את הטקסט‬ ‫את אפשרות העיצוב הרצויה‪ :‬מודגש‪,‬‬
‫באמצעות העט‪ ,‬לחץ תפריט (לחצן‬ ‫נטוי‪ ,‬קו תחתון או קו חוצה‪ .‬הזן את‬
‫מתוכנת ימני) ואחר כך בחר‬ ‫הטקסט שברצונך לעצב‪.‬‬
‫רשימה > נקה‪.‬‬

‫‪259 OneNote Mobile‬‬


‫‪ Microsoft Office‬וכלי מסמכים אחרים‬ ‫‪11‬‬

‫הצגה או עריכה של הערה קיימת‬ ‫ צור היפר‪-‬קישור‪ :‬הזן את כתובת‬

‫פרק‬
‫‪ ,‬ואחר כך בחר‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬ ‫אתר האינטרנט‪ ,‬שעבורה ברצונך‬
‫‪.Office Mobile‬‬ ‫ליצור את ההיפר‪-‬קישור‪ .‬לדוגמה‪,‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪. OneNote Mobile‬‬ ‫כדי ליצור היפר‪-‬קישור לאתר‬
‫‪ 3‬בתיבת הרשימה ‪,OneNote Mobile‬‬ ‫האינטרנט של ‪ Microsoft‬הזן‬
‫בחר את ההערה שברצונך לפתוח‪.‬‬ ‫‪.http://www.microsoft.com‬‬
‫‪ 4‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬ ‫ הוסף תמונה‪ :‬לחץ תפריט (לחצן‬
‫מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר כך בחר צלם‬
‫ פתח היפר‪-‬קישור‪ :‬הצב את הסמן‬ ‫תמונה כדי לצלם תמונה באמצעות‬
‫במקום כלשהו בקישור‪ ,‬ואחר כך לחץ‬ ‫המצלמה של הטלפון החכם שלך‬
‫אמצע ‪.‬‬ ‫או הוסף תמונה כדי להוסיף‬
‫ הצג פרטי תמונה‪ :‬סמן את התמונה‪,‬‬ ‫תמונה קיימת‪.‬‬
‫ואחר כך לחץ תפריט‬ ‫לחץ אמצע‬ ‫ הוסף הקלטת שמע‪ :‬לחץ תפריט‬
‫(לחצן מתוכנת ימני) ובחר הגדל‪.‬‬ ‫(לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר כך בחר‬
‫כדי להגדיל עוד‪ ,‬לחץ תפריט (לחצן‬ ‫הוסף הקלטה‪ .‬הקש על הפקדים שעל‬
‫מתוכנת ימני) ואחר כך בחר שוב‬ ‫המסך כדי ליצור את ההקלטה שלך‪.‬‬
‫הגדל‪ .‬השתמש במקש הניווט כדי‬ ‫הקש ‪ OK‬כדי לאשר את ההקלטה‬
‫להציג חלקים שונים של התמונה‪ .‬כדי‬ ‫ולהוסיף אותה להערה‪.‬‬
‫להקטין‪ ,‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת‬
‫ימני) ואחר כך בחר הקטן; תוכל לבחור‬ ‫‪ 5‬לאחר שסיימת ליצור את ההערה שלך‪,‬‬ ‫ ‬
‫גם גודל אמיתי או התאם למסך‪.‬‬ ‫לחץ סיום (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫ השמע הערה קולית‪ :‬סמן את ההערה‬ ‫טיפ בזמן שאתה מחבר את ההערה‪,‬‬
‫הקולית‪ ,‬ואחר כך לחץ אמצע ‪.‬‬ ‫השתמש בפריטי תפריטים כדי לבטל את‬
‫‪ 5‬לחץ סיום (לחצן מתוכנת שמאלי) כדי‬ ‫הפעולה האחרונה שלך או לבצע שוב את‬
‫לסגור את ההערה‪.‬‬ ‫הפעולה האחרונה‪ ,‬וגם כדי לגזור‪ ,‬להעתיק‬
‫ולהדביק טקסט‪ .‬לאחר שסיימת את‬
‫ההערה ולחצת סיום‪ ,‬השתמש בפקודות‬
‫התפריטים כדי למחוק את ההערה או‬
‫לשנות את השם שלה‪.‬‬

‫‪OneNote Mobile‬‬ ‫‪260‬‬


‫‪11‬‬ ‫‪ Microsoft Office‬וכלי מסמכים אחרים‬

‫‪Adobe® Reader® LE‬‬ ‫שינוי שם של הערה‬


‫פרק‬

‫‪ 1‬בתיבת הרשימה ‪,OneNote Mobile‬‬


‫בחר את ההערה שברצונך לשנות את‬
‫‪ Adobe® Reader® LE‬מאפשר לך להציג‬ ‫השם שלה‪.‬‬
‫קובצי ‪ ,PDF‬בין אם הם שמורים בטלפון‬ ‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬
‫החכם שלך‪ ,‬מצורפים להודעות דואר‬ ‫כך בחר שנה שם‪.‬‬
‫אלקטרוני‪ ,‬שמורים בכרטיס הרחבה (נמכר‬
‫בנפרד) שמותקן בחריץ כרטיס ההרחבה‬ ‫‪ 3‬הזן את השם החדש‪.‬‬
‫של הטלפון החכם שלך ובין אם הורדו‬ ‫‪ 4‬לחץ סיום (לחצן מתוכנת שמאלי) כדי‬
‫מהאינטרנט‪ .‬תוכל להתאים אישית את‬ ‫לאשר את השם החדש‪.‬‬
‫תצוגת המסמך‪.‬‬
‫מיון ההערות שלך‬
‫הצגת קובץ‬ ‫‪ ,‬ואחר כך בחר‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬
‫‪ Adobe Reader LE‬תומך בקובצי ‪PDF‬‬ ‫‪.Office Mobile‬‬
‫מוגני סיסמה בהצפנה של עד ‪128‬‏‪-‬סיביות‪.‬‬ ‫‪ 2‬בחר ‪. OneNote Mobile‬‬
‫כדי לפתוח קובץ ‪ PDF‬מוגן סיסמה עליך‬ ‫‪ 3‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬
‫להזין את הסיסמה‪.‬‬ ‫כך בחר אפשרויות‪.‬‬
‫‪ ,‬ואחר כך בחר‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬ ‫‪ 4‬בתיבת הרשימה מיין הערות לפי‪ ,‬לחץ‬
‫תוכניות‪.‬‬ ‫כדי לבחור שם‬ ‫או למטה‬ ‫למעלה‬
‫או תאריך שינוי‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪. Adobe Reader‬‬
‫‪ 5‬לחץ סיום (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬
‫‪ 3‬נווט לקובץ שברצונך לפתוח‬
‫ובחר אותו‪.‬‬ ‫מחיקת הערה‬
‫‪ 1‬בתיבת הרשימה ‪,OneNote Mobile‬‬
‫בחר את ההערה שברצונך למחוק‪.‬‬
‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬
‫כך בחר מחק‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר כן כדי לאשר את המחיקה‪.‬‬

‫‪261 Adobe® Reader® LE‬‬


‫‪ Microsoft Office‬וכלי מסמכים אחרים‬ ‫‪11‬‬

‫‪ 5‬הקש על אחד מהבאים כדי לנוע בתוך‬

‫פרק‬
‫קובץ ה‪:PDF-‬‬
‫מעבר לדף הבא‪.‬‬ ‫ ‬
‫מעבר לדף הקודם‪.‬‬ ‫ ‬
‫דילוג לדף הראשון של הקובץ‪.‬‬ ‫ ‬
‫דילוג לדף האחרון של הקובץ‪.‬‬ ‫ ‬
‫‪ 6‬כדי לפתוח קובץ אחר‪ ,‬לחץ תפריט‬
‫(לחצן מתוכנת ימני) ואחר כך בחר‬
‫פתח‪ .‬בחר קובץ שנפתח לאחרונה‪ ,‬או‬ ‫טיפ כדי לפתוח קבצים נוספים‪ ,‬לחץ‬
‫בחר עיין ונווט לקובץ הרצוי‪.‬‬ ‫תפריט (לחצן מתוכנת ימני) ואחר כך בחר‬
‫פתח‪ .‬בחר את הקובץ הרצוי מהרשימה‪,‬‬
‫או בחר עיין כדי לנווט לקובץ ולבחור אותו‪.‬‬

‫כדי לגלול לדף הבא‬ ‫‪ 4‬לחץ למטה‬


‫(בתצוגת דף בודד)‪ ,‬או גלול את‬
‫התצוגה הרציפה כלפי מטה (בתצוגה‬
‫כדי לגלול‬ ‫רציפה)‪ .‬לחץ למעלה‬
‫לדף הקודם או כדי לגלול למעלה‬
‫בתצוגה הרציפה‪.‬‬

‫‪Adobe® Reader® LE‬‬ ‫‪262‬‬


‫‪11‬‬ ‫‪ Microsoft Office‬וכלי מסמכים אחרים‬

‫מבלי לדלג‪.‬‬
‫פרק‬

‫טיפ כדי לעבור לדף מסוים‪ ,‬לחץ כלים‬


‫‪ 2‬לחץ כלים (לחצן מתוכנת שמאלי)‪ ,‬בחר‬ ‫ ‬ ‫(לחצן מתוכנת שמאלי) ואחר כך בחר‬
‫זום ואחר כך בחר אחת מהאפשרויות‬ ‫עבור אל‪.‬‬
‫הבאות‪:‬‬ ‫הידעת? אם הקובץ כולל סימניות‪,‬‬
‫ הגדל‪ :‬מגדילה את התצוגה‪ ,‬את הגופן‬ ‫‪ Adobe Reader LE‬יציג את חלונית‬
‫ואת התמונה‪.‬‬ ‫הסימניות בצד השמאלי של המסך‪ .‬בחר‬
‫ הקטן‪ :‬מקטינה את התצוגה כך שיותר‬ ‫כותרת כלשהי בחלונית הסימניות כדי לדלג‬
‫שטח מהקובץ יוצג על המסך‪.‬‬ ‫לאזור זה‪.‬‬
‫ ל‪ :%-‬קובעת רמת זום ספציפית‬ ‫על‬ ‫מפורט‬ ‫מידע‬ ‫להציג‬ ‫כדי‬ ‫הידעת?‬
‫לתצוגה‪.‬‬ ‫אודות הקובץ שאתה מציג‪ ,‬לחץ תפריט‬
‫(לחצן מתוכנת ימני) ואחר כך בחר פרטים‪.‬‬
‫ התאם למסך‪ :‬מתאימה את התצוגה‬
‫כך שדף שלם יותאם למסך – מהחלק‬
‫העליון שלו ועד התחתון‪.‬‬ ‫שינוי אפשרויות תצוגה‬
‫ התאם לרוחב‪ :‬מתאימה את התצוגה‬ ‫תוכל לשנות את גודל התצוגה‪ ,‬את‬
‫כך שרוחב הדף ימלא את המסך‬ ‫אפשרות הגלילה ועוד‪.‬‬
‫מצד לצד‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ כלים (לחצן מתוכנת שמאלי)‪ ,‬בחר‬
‫הצג ואחר כך בחר אחת מהאפשרויות‬
‫חיפוש טקסט בקובץ‬ ‫הבאות‪:‬‬
‫‪ 1‬כשהקובץ פתוח‪ ,‬לחץ כלים (לחצן‬ ‫ סובב ימינה‪/‬שמאלה‪ :‬מסובבת את‬
‫מתוכנת שמאלי) ואחר כך בחר חפש >‬ ‫הדף בכיוון הנבחר‪.‬‬
‫טקסט‪.‬‬ ‫ דף בודד‪ :‬מציגה את הדפים כך שתוכל‬
‫‪ 2‬בחר חפש‪ ,‬ואחר כך הזן את הטקסט‬ ‫או‬ ‫להשתמש במקש הניווט העליון‬
‫שברצונך לחפש‪.‬‬ ‫כדי לגלול בקובץ‪ .‬המסך‬ ‫התחתון‬
‫‪( 3‬אופציונלי) סמן את התיבה התאם‬ ‫ידלג דף אחד בכל פעם‪.‬‬
‫רישיות כדי לחפש טקסט שמתאים‬ ‫ תצוגה רציפה‪ :‬מציגה את הדפים כך‬
‫לרישיות של הטקסט שהזנת‪.‬‬ ‫שתוכל להשתמש במקש הניווט העליון‬
‫כדי לגלול בקובץ‪.‬‬ ‫או התחתון‬
‫המסך ידלג ברציפות מעלה או מטה‬
‫‪263 Adobe® Reader® LE‬‬
‫‪ Microsoft Office‬וכלי מסמכים אחרים‬ ‫‪11‬‬

‫(אופציונלי) סמן את התיבה מילה‬ ‫‪ 4‬‬

‫פרק‬
‫שלמה כדי לחפש רק מילים שלמות‪,‬‬
‫המתאימות לטקסט שהזנת‪.‬‬
‫(אופציונלי) סמן את התיבה לאחור כדי‬ ‫‪ 5‬‬
‫לחפש לאחור בקובץ‪.‬‬
‫לחץ חפש (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬ ‫‪6‬‬
‫ ‬
‫כדי לחפש את המופע הבא של‬ ‫‪ 7‬‬
‫הטקסט‪ ,‬לחץ כלים (לחצן מתוכנת‬
‫שמאלי) ואחר כך בחר חפש > הבא‪.‬‬

‫‪Adobe® Reader® LE‬‬ ‫‪264‬‬


‫פרק‬

‫‪12‬‬
‫היישום שלך וכלי ניהול מידע‬
‫הטלפון החכם שלך מדגם ‪ Palm® Treo™ Pro‬מצויד במגוון כלים‬
‫לניהול ולארגון המידע שלך‪ .‬חפש עסקים סמוכים והנחיות נסיעה‪.‬‬
‫הפק את המיטב מהטלפון החכם שלך‪:‬‬
‫התקן חלק מאלפי היישומים העסקיים או החינוכיים הזמינים‪ ,‬לרבות‬
‫יישומים לשעות הפנאי‪ .‬השתמש באחת מהאפשרויות לשיתוף מידע‬
‫עסקי ואישי עם אחרים‪ .‬הוסף כרטיסי הרחבה (נמכרים בנפרד)‪,‬‬
‫המספקים מענה קומפקטי ולמעשה בלתי מוגבל לבעיית האחסון‪.‬‬
‫אינך נדרש לשאת מחשבון נפרד‪ ,‬כיוון שהטלפון החכם שלך כולל‬
‫מחשבון מובנה‪.‬‬

‫יתרונות‬
‫• •דאג לעדכן אחרים במידע עסקי‬ ‫• •אתר מידע בכל יישום‪ ,‬או אתר כל‬
‫ואישי חיוני‬ ‫כתובת על המפה‬
‫• •אחסן‪ ,‬שא עמך והחלף מידע‬ ‫• •התקן יישומים‪ ,‬משחקים ותוכנות‬
‫• •שא עמך תמיד מחשבון‬ ‫אחרות‬

‫‪265‬‬
‫בפרק זה‬
‫חיפוש מידע‪267......................................................................................‬‬
‫התקנת יישומים‪269.................................................................................‬‬
‫הסרת יישומים ‪272..................................................................................‬‬
‫שיתוף מידע‪273......................................................................................‬‬
‫שידור מידע ‪274......................................................................................‬‬
‫שימוש בכרטיסי הרחבה ‪276.....................................................................‬‬
‫גישה למידע במחשב מרוחק‪281................................................................‬‬
‫מחשבון ‪282...........................................................................................‬‬
‫‪12‬‬ ‫עדימ לוהינ ילכו ךלש םושייה‬

‫חיפוש מידע‬
‫פרק‬

‫טיפ למידע נוסף על פתיחה ועל סגירה‬


‫של יישומים‪ ,‬ראה פתיחה וסגירה של‬
‫יישומים‪.‬‬
‫חפש במהירות אנשים ומידע אחר‬
‫באמצעות אחת מתכונות החיפוש הבאות‪:‬‬
‫שימוש בחיפוש‬
‫חפש קבצים ופריטים אחרים ששמורים‬ ‫חפש‪ :‬מחפשת בטקסט שבכל היישומים‬
‫בתיקייה המסמכים שלי בטלפון החכם שלך‬ ‫בטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫או בכרטיס חכם (נמכר בנפרד) שמותקן‬
‫בטלפון‪ .‬תוכל לחפש לפי שם קובץ או לפי‬ ‫סייר קבצים‪ :‬מנווטת בקבצים ובתיקיות‬
‫מילים שנמצאות בתוך הפריט‪ .‬לדוגמה‪,‬‬ ‫שבטלפון החכם או בכרטיס ההרחבה שלך‪.‬‬
‫תוכל לחפש מילים בתוך הערות‪ ,‬פגישות‪,‬‬
‫אנשי קשר ומשימות‪.‬‬
‫אתר‪ :‬מחפשת באנשי הקשר שלך ומחייגת‬
‫לפי שם או לפי מספר טלפון‪ .‬לפרטים‪ ,‬ראה‬
‫הידעת? אנשי קשר בכרטיס ה‪SIM-‬‬ ‫חיוג לפי שם איש קשר‪.‬‬
‫שלך לא יוצגו ברשימת תוצאות החיפוש‪.‬‬
‫אתר ברשימת כתובות גלובלית‪ :‬מאתרת‬
‫‪ ,‬ובחר תוכניות‪.‬‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬
‫ ‬ ‫שמות בפנקס הכתובות הארגוני המקוון‬
‫‪.‬‬ ‫‪ 2‬בחר חפש‬
‫ ‬ ‫שלך (ראה איתור איש קשר בפנקס‬
‫כתובות מקוון)‪.‬‬

‫חפש הודעת דואר אלקטרוני‪ :‬מציגה רק‬


‫את ההודעות שהשולחים‪ ,‬הנמענים או‬
‫הנושאים שלהן תואמים לטקסט שהזנת‬
‫(ראה חיפוש הודעות)‪.‬‬

‫‪ :QuickGPS‬משיגה הנחיות נסיעה לכל‬


‫מיקום (ראה קביעת מיקום ה‪ GPS-‬שלך)‪.‬‬

‫חיפוש מידע ‪267‬‬


‫עדימ לוהינ ילכו ךלש םושייה‬ ‫‪12‬‬

‫ ‪ 6‬השתמש במקש הניווט ה‪-5-‬כיווני כדי‬

‫פרק‬
‫הידעת? תוכל לפתוח את חפש גם על‬
‫לבחור פריט מתוצאות החיפוש ולהציג‬ ‫ידי לחיצה על ‪ + Option‬מקש ה‪Shift-‬‬
‫אותו‪ .‬סמל כרטיס אחסון יוצג ליד שמות‬ ‫השמאלי‪.‬‬
‫הקבצים שממוקמים בכרטיס האחסון‪.‬‬
‫ ‪ 3‬בחר חפש את ואחר כך הזן את שם‬
‫סיור בקבצים ובתיקיות‬ ‫הקובץ‪ ,‬מילה כלשהי או מידע אחר‬
‫שברצונך לחפש‪.‬‬
‫תוכל להשתמש בסייר הקבצים כדי לעיין‬
‫בתכולה של תיקיות בטלפון החכם שלך או‬ ‫טיפ אם חיפשת פריט מסוים בעבר‪ ,‬בחר‬
‫בכרטיס הרחבה (נמכר בנפרד) שמותקן‬ ‫את תיבת הרשימה חפש את ואחר כך בחר‬
‫בטלפון‪ .‬שם תיקיית השורש בטלפון החכם‬ ‫את הפריט שברשימה‪.‬‬
‫שלך הוא המכשיר שלי‪ .‬המכשיר שלי דומה‬ ‫טיפ כשמזינים שתי מילים או יותר מכך‬
‫למחשב שלי (‪ )Windows XP‬או למחשב‬ ‫לשדה חפש את‪ ,‬תוצאות החיפוש יכללו רק‬
‫(‪ )Windows Vista‬במחשב‪.‬‬ ‫פריטים שמכילים את כל המילים‪.‬‬
‫‪ ,‬ואחר כך בחר‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬ ‫ ‬
‫תוכניות‪.‬‬ ‫ ‪ 4‬בחר את תיבת הרשימה סוג‪ ,‬ואחר כך‬
‫ ‪ 2‬בחר סייר הקבצים ‪.‬‬ ‫בחר את סוג המידע שברצונך לחפש‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר את התיקייה שברצונך לעיין‬
‫בה‪ .‬אם התיקייה הרצויה לא מוצגת‪,‬‬ ‫טיפ אם אתה מחפש מידע ביישומים‬
‫הקש על תיבת הרשימה הצג שבפינה‬ ‫מסוימים‪ ,‬כמו הודעות או ‪,Word Mobile‬‬
‫השמאלית העליונה ואחר כך בחר‬ ‫לחץ מתקדם (לחצן מתוכנת ימני)‬
‫המכשיר שלי כדי להציג את כל‬ ‫לאפשרויות חיפוש נוספות‪.‬‬
‫התיקיות‪.‬‬
‫‪ 5‬לחץ חפש (לחצן מתוכנת שמאלי)‪.‬‬

‫חיפוש מידע‬ ‫‪268‬‬


‫‪12‬‬ ‫עדימ לוהינ ילכו ךלש םושייה‬

‫חשוב אל תמחק קבצים שאינך מזהה‪.‬‬


‫פרק‬

‫‪1‬‬
‫ייתכן‪ ,‬שקבצים אלה דרושים כדי שהטלפון‬ ‫‪2‬‬
‫החכם שלך יפעל כשורה‪.‬‬

‫כדי להעביר קובץ כלשהו לתיקייה‬ ‫ ‬


‫אחרת‪:‬‬
‫סמן את הפריט‪ ,‬לחץ והחזק את המקש‬ ‫ ‬
‫כדי לפתוח את תפריט‬ ‫אמצע‬
‫הקיצורים ואחר כך בחר גזור או העתק‪.‬‬
‫פתח את תיקיית היעד‪ ,‬לחץ והחזק‬ ‫‪ 1‬תיבת הרשימה הצג‬
‫כדי לפתוח את‬ ‫את המקש אמצע‬ ‫‪ 2‬תיבת הרשימה מיין לפי‬
‫תפריט הקיצורים ואחר כך בחר הדבק‪.‬‬
‫כדי לסמן מספר פריטים‪ :‬הקש וגרור‬ ‫ ‬ ‫טיפ כשהפריטים בתיקייה כלשהי מוצגים‪,‬‬
‫את העט‪.‬‬ ‫תוכל למיין אותם לפי שם‪ ,‬לפי תאריך‪ ,‬לפי‬
‫גודל או לפי סוג‪ .‬בחר את תיבת הרשימה‬
‫מיין לפי שבפינה הימנית העליונה‪ ,‬ואחר‬
‫התקנת יישומים‬ ‫כך בחר את שיטת המיון‪.‬‬

‫‪ 4‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪ :‬כדי‬


‫הטלפון החכם שלך מצויד במספר‬ ‫לפתוח פריט כלשהו‪ :‬בחר את הפריט‪.‬‬
‫יישומים מובנים ומוכנים לשימוש‪ .‬תוכל‬
‫להתקין גם יישומי צד‪-‬שלישי שתואמים‬
‫כדי למחוק‪ ,‬לשנות שם‪ ,‬לשדר או‬
‫למכשיר ®‪Microsoft Windows Mobile‬‬
‫לשלוח בדואר אלקטרוני פריט כלשהו‬
‫‪ ,6.1 Professional‬כמו תוכנות עסקיות‪,‬‬
‫במהירות‪ :‬סמן את הפריט‪ ,‬לחץ והחזק‬
‫משחקים ועוד‪.‬‬
‫כדי לפתוח את‬ ‫את המקש אמצע‬
‫יישומים שהורדת למחשב שלך דחוסים‬ ‫תפריט הקיצורים ואחר כך בחר את‬
‫בדרך כלל בתבנית דחיסה כלשהי‪ ,‬כגון‬ ‫הפקודה המתאימה‪.‬‬
‫!‪ ZIP‎‬אם הקובץ דחוס‪ ,‬עליך לפרוס אותו‬

‫התקנת יישומים ‪269‬‬


‫עדימ לוהינ ילכו ךלש םושייה‬ ‫‪12‬‬
‫‪1‬‬

‫התקנת יישומי צד‪-‬שלישי‬ ‫כדי להתקין את היישום בטלפון החכם‬

‫פרק‬
‫בהתקנת יישומי צד‪-‬שלישי‪ ,‬שים לב‬ ‫שלך‪ .‬תוכל לפרוס את הקובץ בטלפון‬
‫לדגשים הבאים‪:‬‬ ‫החכם שלך (בסייר הקבצים) או במחשב‬
‫• •התקן רק יישומים שיועדו ל‪Microsoft-‬‬
‫(באמצעות תוכנית פריסה כגון ‪.)WinZip‬‬
‫‪.Windows Mobile 6.1 Professional‬‬
‫ייתכן‪ ,‬שיישומים שתוכננו לגרסאות‬ ‫טיפ תוכל גם לשלוח את הקובץ בעצמך‬
‫אחרות של ‪Microsoft Windows Mobile‬‬ ‫כקובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני‪,‬‬
‫לא יהיו תואמים לטלפון החכם שלך‪.‬‬ ‫ואחר כך לפתוח את הקובץ המצורף‬
‫• •אם תוכל לנסות גרסת חינם או גרסת‬ ‫בטלפון החכם שלך כדי לפרוס אותו באופן‬
‫אוטומטי (ראה פתיחת קבצים מצורפים)‪.‬‬
‫התנסות של התוכנה לפני הרכישה‬
‫שלה‪ ,‬תוכל לבדוק אותה תחילה כדי‬
‫לוודא שהיא פועלת כהלכה‪.‬‬ ‫ההוראות הבאות יסבירו לך כיצד להתקין‬
‫הערה אם אתה נתקל בבעיה ביישום צד‪-‬‬ ‫קבצים בסיסיים בטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫שלישי כלשהו (לדוגמה‪ ,‬הודעת שגיאה)‪,‬‬ ‫תוכנות מסוימות משתמשות בתוכנית‬
‫פנה לספק היישום‪ .‬לפתרון בעיות כללי של‬ ‫התקנה או באשף שינחה אותך בתהליך‪.‬‬
‫יישומי צד‪-‬שלישי‪ ,‬ראה יישומי צד‪-‬שלישי‪.‬‬ ‫לפרטים‪ ,‬עיין בתיעוד שנלווה לתוכנה‪.‬‬

‫הידעת? תוכל לרכוש יישום צד‪-‬שלישי‪,‬‬ ‫טיפ אם יישום כלשהו אינו כולל תעודת‬
‫שמאפשר לך להריץ יישומי‪ Palm OS®‎‬על‬ ‫‪ ,Microsoft Mobile to Market‬תוצג הודעה‬
‫ידי גישה ליישומים בטלפון החכם שלך‪.‬‬ ‫שתציין שהיישום אינו מהימן‪ .‬במקרה זה‪,‬‬
‫תוכל לציין אם ברצונך להמשיך בהתקנה‪.‬‬
‫התקנת יישומים מהאינטרנט‬
‫תוכל להשתמש ב‪Internet Explorer-‬‬
‫‪ Mobile‬כדי להתקין ישירות מהאינטרנט‬
‫יישומי ‪ Windows Mobile‬בתבנית הקובץ‬
‫‪.CAB‬‬

‫התקנת יישומים‬ ‫‪270‬‬


‫‪12‬‬ ‫עדימ לוהינ ילכו ךלש םושייה‬

‫‪ 8‬בחר את הקובץ שהורדת כדי להפעיל‬ ‫לפני ההתקנה‪ ,‬עליך לפרוס קבצים‬
‫פרק‬

‫את תוכנית ההתקנה‪.‬‬ ‫בתבנית ‪ ZIP‬בסייר הקבצים או במחשב‬


‫שלך‪ .‬קבצים בתבנית אחרת מ‪ CAB-‬או‬
‫התקנת יישומים מהמחשב שלך‬ ‫מ‪ ZIP-‬יש להוריד תחילה למחשב ואחר כך‬
‫יישומים רבים זמינים לטלפון החכם שלך‪.‬‬ ‫להתקין בטלפון החכם על ידי סינכרון‪.‬‬
‫כדי להתחיל‪ ,‬בדוק את המבחר שבכתובת‬ ‫לפני שאתה מתחיל ודא שהטלפון שלך‬
‫‪.palm.com/treoproumts-support‬‬ ‫פועל‪ ,‬ושאתה נמצא באזור שקיימת בו‬
‫לפני שאתה מתחיל כדי להתקין יישום‬ ‫קליטה סלולארית (ראה הפעלת הטלפון)‪.‬‬
‫כלשהו מהמחשב לטלפון החכם שלך‪,‬‬
‫עליך להתקין תחילה את תוכנת הסינכרון‬ ‫‪ ,‬ואחר כך בחר‬ ‫לחץ התחל‬ ‫ ‬
‫‪1‬‬
‫השולחנית במחשב שלך (ראה התקנת‬ ‫אינטרנט אקספלורר‪.‬‬
‫תוכנת הסינכרון השולחנית)‪.‬‬
‫עבור לדף שמכיל את הקישור ליישום‬ ‫‪ 2‬‬
‫חבר את הטלפון החכם שלך למחשב‬ ‫‪ 1‬‬ ‫שברצונך להוריד‪.‬‬
‫שלך כדי לסנכרן ולהתקין את‬ ‫סמן את הקישור לקובץ‪ ,‬ואחר כך לחץ‬ ‫ ‬
‫‪3‬‬
‫היישום(ים) בטלפון החכם שלך‪.‬‬ ‫כדי להתחיל בהורדה‪.‬‬ ‫אמצע‬
‫פתח את המחשב שלי או את סייר‬ ‫‪ 2‬‬ ‫אם התבקשת לעשות זאת‪ ,‬בחר את‬ ‫ ‬
‫‪4‬‬
‫‪ Windows‬במחשב שלך‪.‬‬ ‫התיקייה שברצונך לשמור בה את‬
‫לחץ פעמיים על הסמל שמייצג את‬ ‫‪ 3‬‬ ‫הקובץ‪.‬‬
‫הטלפון החכם שלך‪.‬‬ ‫ואחר‬ ‫בתום ההורדה‪ ,‬לחץ התחל‬ ‫‪ 5‬‬
‫העתק את קובץ‪/‬קובצי היישום לתיקייה‪.‬‬ ‫‪ 4‬‬ ‫כך בחר תוכניות‪.‬‬
‫בחר סייר הקבצים ‪.‬‬ ‫ ‬
‫‪6‬‬
‫עבור לתיקייה שבחרת בשלב ‪.4‬‬ ‫‪ 7‬‬
‫אם לא בחרת תיקייה כלשהי‪ ,‬עבור‬
‫לתיקייה המסמכים שלי‪.‬‬

‫התקנת יישומים ‪271‬‬


‫עדימ לוהינ ילכו ךלש םושייה‬ ‫‪12‬‬

‫‪ ,‬ואחר כך בחר‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬ ‫ ‬ ‫התקנת יישומים על כרטיס הרחבה‬

‫פרק‬
‫תוכניות‪.‬‬ ‫לפני שאתה מתחיל כדי להתקין יישום‬
‫ ‪ 2‬בחר ‪. Java‬‬ ‫כלשהו מהמחשב לכרטיס זיכרון‪ ,‬עליך‬
‫ ‪ 3‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪,‬‬ ‫להתקין תחילה את תוכנת הסינכרון‬
‫בחר התקן ואחר כך בחר מקומי (כדי‬ ‫השולחנית במחשב שלך (ראה התקנת‬
‫להתקין קובץ מהמחשב שלך) או‬ ‫תוכנת הסינכרון השולחנית)‪.‬‬
‫אינטרנט‪.‬‬ ‫הכנס את כרטיס ההרחבה (נמכר‬ ‫‪ 1‬‬
‫לאחר התקנת הקובץ‪ ,‬לחץ תפריט (לחצן‬ ‫בנפרד) לתוך חריץ ההרחבה (ראה‬
‫מתוכנת ימני) כדי לבצע משימות שונות‬ ‫הכנסה והסרה של כרטיסי הרחבה)‪.‬‬
‫באמצעות הקובץ‪.‬‬ ‫חבר את הטלפון החכם למחשב שלך‬ ‫‪ 2‬‬
‫באמצעות כבל ה‪.USB-‬‬

‫הסרת יישומים‬ ‫פתח את המחשב שלי או את סייר‬


‫‪ Windows‬במחשב שלך‪.‬‬
‫‪ 3‬‬

‫לחץ פעמיים על הסמל שמייצג את‬ ‫‪ 4‬‬


‫כדי לפנות זיכרון בטלפון החכם שלך‪ ,‬תוכל‬ ‫הטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫להסיר יישומים שאינך משתמש בהם יותר‪.‬‬ ‫נווט לתיקייה שמייצגת את כרטיס‬ ‫ ‬
‫‪5‬‬
‫ניתן להסיר רק יישומים‪ ,‬טלאים והרחבות‬ ‫ההרחבה‪.‬‬
‫שהתקנת; לא ניתן להסיר את היישומים‬
‫המובנים ששמורים בזיכרון לקריאה‪-‬בלבד‬ ‫העתק את קובץ‪/‬קובצי היישום לתיקייה‬ ‫‪ 6‬‬
‫(‪ )ROM‬של הטלפון החכם שלך‪.‬‬ ‫שבכרטיס ההרחבה‪.‬‬
‫‪ ,‬ואחר כך בחר‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬ ‫ ‬ ‫התקנת יישומי ‪ Java‬ומשחקי ‪Java‬‬
‫הגדרות‪.‬‬
‫תוכל להתקין בטלפון החכם שלך קובצי‬
‫‪ 2‬בחר את הלשונית מערכת‪ ,‬ואחר כך‬ ‫יישומים של ‪ Java‬המכונים ‪– Midlets‬‬
‫בחר הסר תוכניות ‪.‬‬ ‫מהמחשב שלך או מהאינטרנט‪.‬‬

‫הסרת יישומים‬ ‫‪272‬‬


‫‪12‬‬ ‫עדימ לוהינ ילכו ךלש םושייה‬

‫• •ביישומים רבים‪ ,‬תוכל לשלוח קובץ‬


‫פרק‬

‫או רשומה כלשהי בדואר אלקטרוני‬


‫או בשידור‪ .‬פתח את הקובץ או את‬
‫רשימת הרשומות ביישום‪ ,‬וסמן את‬
‫הפריט שברצונך לשלוח‪ .‬לחץ תפריט‬
‫(לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר כך בחר את‬
‫האפשרות שלח או שדר‪.‬‬
‫• •ביישום הודעות‪ ,‬תוכל להוסיף תמונה‬
‫או לצרף הערה או קובץ אחר להודעת‬
‫דואר אלקטרוני‪ .‬תוכל גם לקבל‬
‫תמונות וקבצים מצורפים (ראה הדואר‬ ‫‪ 3‬בחר את היישום שברצונך להסיר‪.‬‬
‫ ‬
‫האלקטרוני שלך)‪.‬‬
‫• •תוכל לצרף קובץ תמונה‪ ,‬וידאו או‬
‫צליל להודעת מולטימדיה (ראה יצירה‬ ‫הידעת? יישומים מובנים שלא ניתן‬
‫למחוק אינם מוצגים ברשימה הסר‬
‫ושליחה של הודעת מולטימדיה)‪.‬‬ ‫תוכניות‪.‬‬
‫• •תוכל לסנכרן כדי לשתף מידע בין‬
‫הטלפון החכם למחשב שלך או‬ ‫ ‪ 4‬בחר הסר‪.‬‬
‫ל‪ Microsoft Exchange Server 2003-‬או‬ ‫ ‪ 5‬בחר כן כדי לאשר את המחיקה‪.‬‬
‫‪( 2007‬ראה סינכרון מידע)‪.‬‬
‫• •אם אתה נמצא ליד מישהו‪ ,‬תוכל לשלוח‬
‫קבצים ויישומים בין הטלפון החכם שלך‬
‫שיתוף מידע‬
‫למכשיר שלו דרך יציאת האינפרא‪-‬אדום‬
‫או דרך‪( Bluetooth®‎‬ראה שידור מידע)‪.‬‬ ‫הטלפון החכם שלך מצויד במגוון אפשרויות‬
‫לשיתוף מידע‪ ,‬שמאפשרת לך לבחור את‬
‫הדרך המהירה והנוחה ביותר לשלוח את‬
‫המידע שלך או לקבל מידע ממכשיר אחר‪.‬‬

‫שיתוף מידע ‪273‬‬


‫עדימ לוהינ ילכו ךלש םושייה‬ ‫‪12‬‬

‫• •תוכל גם לאחסן קבצים על כרטיס‬

‫פרק‬
‫טיפ לקבלת תוצאות מיטביות‪ ,‬הנתיב בין‬
‫שני המכשירים חייב להיות נקי מעצמים‬ ‫הרחבה ולשתף את כרטיס ההרחבה‬
‫חוסמים ושניהם חייבים להישאר במצב‬ ‫(ראה שימוש בכרטיסי הרחבה)‪.‬‬
‫נייח‪ .‬אם אתה מתקשה לשדר‪ ,‬קצר את‬
‫המרחק והימנע מאור שמש ישיר‪.‬‬
‫הידעת? סוג המידע שתוכל לשדר תלוי‬ ‫שידור מידע‬
‫בסוג המכשיר שאליו אתה משדר‪ .‬מכשירי‬
‫‪ Windows Mobile 6 Professional‬אחרים‬
‫יתאמו תמיד לטלפון החכם מדגם ‪Treo Pro‬‬ ‫הטלפון החכם שלך מצויד ביציאת ‪IR‬‬
‫שברשותך‪.‬‬ ‫(אינפרא‪-‬אדום)‪ ,‬שמאפשרת לך לשדר‬
‫מידע למכשיר אחר שמצויד ביציאת ‪.IR‬‬
‫יציאת ה‪ IR-‬ממוקמת בצד הקרוב ביותר‬
‫שידור רשומה או קובץ‬ ‫לעט בטלפון החכם שלך‪ ,‬ליד החלק העליון‪.‬‬
‫לפני שאתה מתחיל כדי לשדר דרך‬ ‫תוכל לשדר גם דרך ‪ Bluetooth‬בטלפון‬
‫‪ ,Bluetooth‬ודא שפונקציית ה‪Bluetooth-‬‬ ‫החכם שלך‪.‬‬
‫בטלפון החכם שלך מופעלת (ראה הזנת‬ ‫הטווח הרגיל לשידור דרך ‪ IR‬הוא כ‪-‬‏‪20‬‬
‫הגדרות ‪ Bluetooth‬בסיסיות)‪.‬‬ ‫סנטימטרים‪ .‬הטווח המירבי לשידור דרך‬
‫‪ 1‬סמן את הרשומה או את הקובץ‬ ‫‪ Bluetooth‬הוא כ‪-‬‏‪ 10‬מטרים‪ .‬הביצועים‬
‫שברצונך לשדר‪.‬‬ ‫והטווח מושפעים על ידי עצמים חוסמים‬
‫פיזיים‪ ,‬על ידי הפרעות רדיו ממכשירים‬
‫‪ 2‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪,‬‬ ‫ ‬
‫אלקטרוניים סמוכים ועל ידי גורמים אחרים‪.‬‬
‫ואחר כך בחר שדר‪( ...‬השם של פריט‬
‫התפריט ישתנה בהתאם לסוג הפריט‬
‫שסימנת)‪ .‬באנשי קשר‪ ,‬לחץ תפריט‬
‫(לחצן מתוכנת ימני) ואחר כך בחר‬
‫שלח איש קשר > שדר‪.‬‬

‫שידור מידע‬ ‫‪274‬‬


‫‪12‬‬ ‫עדימ לוהינ ילכו ךלש םושייה‬

‫‪ 3‬בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬


‫ ‬
‫פרק‬

‫‪ 4‬לפני שאתה ממשיך להשתמש בטלפון‬ ‫‪ :Bluetooth‬כשמוצג השם של המכשיר‬


‫החכם שלך‪ ,‬המתן עד שיוצג סיום ליד‬ ‫הקולט‪ ,‬בחר אותו כדי להתחיל בהעברה‪.‬‬
‫שם המכשיר המקבל‪.‬‬ ‫סמל כחול מציין חיבור ‪.Bluetooth‬‬

‫טיפ הגדרת האזור קובעת את רשימת‬ ‫‪ :IR‬בחר אינפרא‪-‬אדום‪ .‬כוון את יציאת‬


‫התווים שניתן להשתמש בהם כשמשדרים‬ ‫ה‪ IR-‬שבטלפון החכם שלך ישירות לעבר‬
‫מידע בין מכשירים‪ .‬אם תנסה לשלוח או‬ ‫יציאת ה‪ IR-‬של המכשיר הקולט‪ .‬סמל‬
‫לקבל תו שאינו ברשימה‪ ,‬תו זה יוצג כסימן‬ ‫אדום מציין חיבור ‪.IR‬‬
‫שאלה (ראה קביעת תבניות תצוגה)‪.‬‬

‫שידור מידע ‪275‬‬


‫עדימ לוהינ ילכו ךלש םושייה‬ ‫‪12‬‬

‫שימוש בכרטיסי‬ ‫הפעלת האפשרות לקלוט מידע משודר‬

‫פרק‬
‫כברירת מחדל‪ ,‬האפשרות לקלוט מידע‬
‫הרחבה‬ ‫משודר בטלפון החכם שלך כבויה‪ .‬עליך‬
‫להפעיל את אפשרות השידור כדי שתוכל‬
‫החריץ לכרטיס ההרחבה שבטלפון החכם‬ ‫לקלוט מידע שמשודר ממכשיר אחר‪.‬‬
‫שלך מאפשר לך להוסיף כרטיסי ‪microSD‬‬ ‫‪ ,‬ואחר כך בחר‬ ‫‪ 1‬לחץ התחל‬‫ ‬
‫כדי להרחיב את קיבולת האחסון של‬ ‫הגדרות‪.‬‬
‫הטלפון החכם שלך‪ .‬לדוגמה‪ ,‬ניתן לאחסן‬ ‫‪ 2‬בחר את הלשונית חיבורים‪ ,‬ואחר כך‬
‫בכרטיסי הרחבה מסוג ‪ microSD‬את‬
‫‪.‬‬ ‫בחר שדר‬
‫המידע הבא‪:‬‬
‫‪ 3‬סמן את התיבה קלוט את כל‬
‫• •תמונות‬
‫השידורים הנכנסים‪.‬‬
‫• •משחקים‬
‫• •וידאו‬ ‫קליטת מידע משודר‬
‫• •יישומים‬ ‫כדי להפעיל את תאורת‬ ‫ ‪ 1‬לחץ סיום‬
‫• •קובצי שמע מסוג ‪MP3‬‬ ‫המסך אם היא אינה מופעלת כעת‪.‬‬
‫• •מסדי נתונים‬ ‫‪ 2‬אם אתה משדר בחיבור ‪ ,IR‬כוון את‬
‫• •קבצים שצורפו להודעות דואר אלקטרוני‬ ‫יציאת ה‪ IR-‬שבטלפון החכם שלך‬
‫ישירות ליציאת ה‪ IR-‬של המכשיר‬
‫כרטיסי הרחבה נמכרים בנפרד‪.‬‬ ‫המשדר‪.‬‬
‫ ‪ 3‬כשההודעה קולט נתונים מוצגת‪ ,‬בחר‬
‫טיפ מומלץ לרכוש כרטיסי הרחבה‬ ‫כן כדי לקלוט את השידור‪.‬‬
‫שפורמטו מראש‪ .‬כדי לפרמט כרטיס‬
‫בעצמך‪ ,‬עליך לחבר קורא כרטיסים (נמכר‬
‫בנפרד) למחשב שלך‪.‬‬

‫שימוש בכרטיסי הרחבה‬ ‫‪276‬‬


‫‪12‬‬ ‫עדימ לוהינ ילכו ךלש םושייה‬

‫הכנסה והסרה של כרטיסי הרחבה‬


‫פרק‬

‫טיפ החריץ לכרטיס ההרחבה מצויד‬


‫במנגנון לחיצה‪-‬לחיצה‪ :‬לחץ פנימה‬ ‫‪ 1‬כשהכיסוי האחורי של הטלפון פונה‬
‫בעדינות כדי להכניס כרטיס; לחץ פנימה‬ ‫לעברך‪ ,‬לחץ על הפינה הימנית‬
‫בעדינות כדי להסיר את הכרטיס‪.‬‬ ‫התחתונה של הכיסוי באגודל ימין כדי‬
‫לשחרר את הכיסוי‪ .‬הסר את הכיסוי‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪ 1‬פינה משופעת‬
‫‪ 2‬לחצן ‪Wi-Fi‬‬

‫‪ 4‬הרכב את הכיסוי האחורי‪.‬‬ ‫‪ 2‬הכנס את הכרטיס כשהתווית פונה‬ ‫ ‬


‫‪ 5‬כדי להסיר כרטיס הרחבה‪ ,‬חזור על‬ ‫כלפי מעלה והפינה המשופעת פונה‬
‫שלב ‪ 1‬כדי להסיר את הכיסוי האחורי‬ ‫לעבר לחצן ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫ואחר כך לחץ את הכרטיס פנימה כדי‬ ‫ ‪ 3‬לחץ את הכרטיס אל תוך החריץ עד‬
‫לשחרר אותו‪.‬‬ ‫שיינעל למקומו בנקישה‪.‬‬
‫ ‪ 6‬הרכב את הכיסוי האחורי‪.‬‬

‫שימוש בכרטיסי הרחבה ‪277‬‬


‫עדימ לוהינ ילכו ךלש םושייה‬ ‫‪12‬‬

‫הפעלת יישומים השמורים בכרטיס‬

‫פרק‬
‫ההרחבה‬
‫לאחר שהכנסת כרטיס הרחבה לתוך חריץ‬
‫כרטיס ההרחבה‪ ,‬תוכל להפעיל כל אחד‬
‫מהיישומים ששמורים בכרטיס‪.‬‬

‫טיפ כדי להפעיל יישום כלשהו ששמור‬


‫בכרטיס ההרחבה‪ ,‬חייב להיות מספיק‬
‫זיכרון פנימי פנוי בטלפון החכם שלך כדי‬
‫להפעיל יישום זה‪.‬‬
‫* תיבת הרשימה הצג‬
‫‪ 5‬בחר את היישום שברצונך להפעיל‪.‬‬
‫ ‬ ‫הכנס את כרטיס ההרחבה לתוך חריץ‬ ‫‪ 1‬‬
‫כרטיס ההרחבה‪.‬‬
‫שמירת קבצים בכרטיס הרחבה‬
‫‪ ,‬ואחר כך בחר‬ ‫לחץ התחל‬ ‫ ‬
‫‪2‬‬
‫תוכל לחסוך מקום בטלפון החכם שלך‬ ‫תוכניות‪.‬‬
‫על ידי שמירת קבצים בכרטיס הרחבה‪.‬‬ ‫בחר סייר הקבצים ‪.‬‬ ‫ ‬
‫‪3‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬כשאתה יוצר קבצים חדשים‬
‫(מסמכי ‪ ,Word Mobile‬הערות‪ ,‬חוברות‬ ‫הקש על תיבת הרשימה הצג שבפינה‬ ‫ ‬
‫‪4‬‬
‫עבודה של ‪ ,Excel® Mobile‬תמונות‪ ,‬וידאו‬ ‫השמאלית העליונה‪ ,‬ואחר כך בחר‬
‫ושמע) תוכל לשמור קבצים אלה ישירות‬ ‫כרטיס אחסון‪.‬‬
‫בכרטיס הרחבה‪ .‬שמירת קבצים בכרטיס‬
‫הרחבה גם מקלה על שיתוף קבצים אלה‬
‫עם אחרים (ייתכן שיישומים מסוימים לא‬
‫יתמכו בתכונה זו)‪.‬‬
‫ ‪ 1‬הכנס כרטיס הרחבה לתוך חריץ כרטיס‬
‫ההרחבה‪.‬‬

‫שימוש בכרטיסי הרחבה‬ ‫‪278‬‬


‫‪12‬‬ ‫עדימ לוהינ ילכו ךלש םושייה‬

‫הפעל את היישום שממנו ברצונך‬ ‫ ‬


‫‪2‬‬ ‫‪ 2‬הפעל את היישום שממנו ברצונך‬ ‫ ‬
‫פרק‬

‫להעביר את המידע‪.‬‬ ‫לשמור את המידע‪.‬‬


‫עבור לתצוגת רשימה‪ ,‬הקש על תיבת‬ ‫‪ 3‬‬ ‫ ‪ 3‬לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪,‬‬
‫הרשימה הצג שבפינה השמאלית‬ ‫ואחר כך בחר אפשרויות או כלים >‬
‫העליונה ואחר כך סמן את הקובץ או‬ ‫אפשרויות‪.‬‬
‫את היישום שברצונך להעביר‪.‬‬ ‫‪ 4‬בחר את האפשרות לשמירת המידע‪,‬‬
‫לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬ ‫ ‬
‫‪4‬‬ ‫ואחר כך בחר כרטיס אחסון‪ .‬שם‬
‫כך בחר שנה שם‪/‬העבר‪.‬‬ ‫האפשרות ישתנה בהתאם ליישום‬
‫בחר את תיבת הרשימה מיקום‪ ,‬ואחר‬ ‫ ‬
‫‪5‬‬ ‫שאתה נמצא בו‪.‬‬
‫כך בחר את המיקום שברצונך להעביר‬
‫אליו את המידע‪ :‬כרטיס אחסון או‬ ‫טיפ אם אינם רואה אפשרות שמור ב‪-‬‬
‫זיכרון ראשי‪.‬‬ ‫במסך אפשרויות‪ ,‬חפש בלשוניות האחרות‬
‫‪.‬‬ ‫לחץ אשר‬ ‫ ‬
‫‪6‬‬ ‫(אם קיימות)‪ .‬אם עדיין אינך מצליח לאתר‬
‫את הרשימה הנפתחת שמור ב‪ ,-‬ייתכן‬
‫העברת מידע בין הטלפון החכם‬ ‫שהיישום אינו תומך בתכונה זו‪.‬‬
‫לכרטיס הרחבה באמצעות סייר‬
‫הקבצים‬ ‫‪.‬‬ ‫ ‪ 5‬לחץ אשר‬
‫‪ 1‬הכנס את כרטיס ההרחבה לתוך חריץ‬
‫כרטיס ההרחבה‪.‬‬ ‫העברת מידע בין הטלפון החכם‬
‫לכרטיס הרחבה מתוך יישום‬
‫‪ ,‬ואחר כך בחר‬ ‫‪ 2‬לחץ התחל‬ ‫ ‬
‫תוכניות‪.‬‬ ‫ביישומים מסוימים – לדוגמה‪ ,‬היישום‬
‫ ‪ 3‬בחר סייר הקבצים ‪.‬‬ ‫תמונות ווידאו ויישומי ‪– Office Mobile‬‬
‫תוכל להעביר קבצים ישירות למיקום אחר‪.‬‬
‫‪ 4‬סמן את הקובץ או את היישום שברצונך‬ ‫ביישומים שאינם תומכים בתכונה זו‪ ,‬ראה‬
‫להעתיק או להעביר (ראה סיור בקבצים‬ ‫העברת מידע בין הטלפון החכם לכרטיס‬
‫ובתיקיות)‪.‬‬ ‫הרחבה באמצעות סייר הקבצים‪.‬‬
‫טיפ היישומים שלך שמורים בדרך כלל‬ ‫ ‪ 1‬הכנס כרטיס הרחבה לתוך חריץ כרטיס‬
‫בתיקייה ‪.My Device/Program Files‬‬ ‫ההרחבה‪.‬‬

‫שימוש בכרטיסי הרחבה ‪279‬‬


‫עדימ לוהינ ילכו ךלש םושייה‬ ‫‪12‬‬

‫‪ 5‬בחר את התיקייה או את הקבצים‬ ‫לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬ ‫‪ 5‬‬

‫פרק‬
‫שברצונך להציג‪.‬‬ ‫כך בחר ערוך > העתק או ערוך > גזור‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫ ‪ 6‬לחץ אשר‬ ‫עבור לתיקייה שברצונך למקם בה את‬ ‫ ‬
‫‪6‬‬
‫הקובץ שנבחר‪.‬‬
‫שינוי שם של כרטיס הרחבה‬ ‫לחץ תפריט (לחצן מתוכנת ימני)‪ ,‬ואחר‬ ‫‪ 7‬‬
‫אם שינית את התכולה של כרטיס הרחבה‬ ‫כך בחר ערוך > הדבק‪.‬‬
‫כלשהו‪ ,‬ייתכן שתרצה לשנות את שם‬ ‫‪.‬‬ ‫לחץ אשר‬ ‫ ‬
‫‪8‬‬
‫הכרטיס כך שיתאים טוב יותר לתכולתו‪.‬‬
‫הצגת הזיכרון הזמין בכרטיס הרחבה‬
‫טיפ לפני העתקת מידע לכרטיס הרחבה‬
‫כלשהו‪ ,‬לפני שינוי השמות של קבצים או‬
‫‪ 1‬הכנס את כרטיס ההרחבה לתוך חריץ‬
‫של תיקיות בכרטיס זה או לפני שינוי השם‬ ‫כרטיס ההרחבה‪.‬‬
‫של הכרטיס עצמו‪ ,‬ודא שהכרטיס אינו‬ ‫‪ ,‬ובחר הגדרות‪.‬‬ ‫‪ 2‬לחץ התחל‬ ‫ ‬
‫מוגן מפני כתיבה‪ .‬לפרטים‪ ,‬עיין בהוראות‬ ‫ ‪ 3‬בחר בלשונית מערכת‪ ,‬ואחר כך בחר‬
‫שצורפו לכרטיס שלך‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫זיכרון‬
‫‪ 4‬בחר בלשונית כרטיס אחסון‪.‬‬‫ ‬
‫הכנס את כרטיס ההרחבה לתוך חריץ‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ ‪ 5‬לחץ אשר‬
‫כרטיס ההרחבה‪.‬‬
‫‪ ,‬ואחר כך בחר‬ ‫לחץ התחל‬ ‫‪ 2‬‬ ‫סיור בקבצים שבכרטיס הרחבה‬
‫תוכניות‪.‬‬
‫‪ 1‬הכנס את כרטיס ההרחבה לתוך חריץ‬
‫בחר סייר הקבצים ‪.‬‬ ‫ ‬
‫‪3‬‬
‫כרטיס ההרחבה‪.‬‬
‫הקש על תיבת הרשימה הצג שבפינה‬