ŽELEZO I LEGURE ŽELEZA ELEZ LEGURE

ČELIK
DOBIJANJE ČELIKA
1. KONVERTORSKI POSTUPAK: - TOMASOV - BAZNI - BESEMEROV - KISELI UGLJENIČNI ČELICI I NEKI NISKO LEGIRANI. LEGIRANI POVEĆAN SADRŽAJ P (DO 0,1%) I N (DO 0,03%). NAJJEFTINIJI POSTUPAK. SKLONOST KA STARENJU.

ŽELEZO I LEGURE ŽELEZA ELEZ LEGURE
ČELIK
SIMENS-MARTINOV POSTUPAK (KISELI I BAZNI): KVALITETNIJI, ALI I SKUPLJI OD KONVERTORSKOG. DO 0,05% P, DO 0,06% S, DO 0,008% N. ČELIK IZ ELEKTRO PEĆI: - ELEKTROLUČNE PEĆI - INDUKCIONE PEĆI DO 0,03% P, DO 0,03% S, DO 0,025% N. SKUP POSTUPAK- KVALITETAN Č ČELIK.

Nacionalni standard: D fi i ij i kl ifik ij č lik N i l i t d d Definicije klasifikacija čelika SRPS EN 10020 (2003) OLOVO I SREBRO SE NE RASTVARAJU U Fe. ŽELEZO I LEGURE ŽELEZA ELEZ LEGURE ČELIK LEGIRANJE: UTICAJ UGLJENIKA NA MEHANIČKE OSOBINE ČELIKA: Nelegirani čelici su vrste čelika čiji sadržaj ni za jedan elemenat ne dostiže utvrđenu graničnu vrednost. OLOVO ZA ČELIKE ZA AUTOMATE – LAKA OBRADIVOST. Standardom su definisane granične vrednosti između nelegiranih ii legiranih čelika za svaki element (tab. kvaliteta. Nelegirani čelici se klasifikuju u tri glavne klase kvaliteta a legirani u dve glavne klase kvaliteta. Klase kvaliteta čelika Kl k lit t č lik Vrste čelika se klasifikuju u glavne klase kvaliteta. Granične vrednosti između nelegiranih i legiranih čelika (mas %) Prema hemijskom sastavu čelici se klasifikuju na: • nelegirane i • legirane. Kriterijum za kl ifik ij vrsta čelika prema h ij k K it ij klasifikaciju t č lik hemijskom sastavu je hemijska analiza tečnog metala (analiza šarže). .ŽELEZO I LEGURE ŽELEZA ELEZ LEGURE ČELIK LEGIRANJE: Tabela 1. l t d tiž t đ ič d t Legirani čelici su vrste čelika kod kojih sadržaj najmanje jednog elementa dostiže utvrđenu graničnu vrednost.1). čiji je sastav utvrđen standardom ili proizvođačkom specifikacijom. utvrđene prema glavnim osobinama ili karakteristikama u vezi sa primenom.

KORISTE SE ZA IZRADU KVALITETNIH ALATA. POVEĆAVA ČVRSTOĆU I TVRDOĆU. TVRDOĆA I VISOKA OTPORNOST NA HABANJE. . Mo. PODSTIČE POJAVU MIKROPRSKOTINA.ŽELEZO I LEGURE ŽELEZA ELEZ LEGURE PRIMESE ČELIK KORISNE MANGAN DEZOKSIDACIONO SREDSTVO PRI PROIZVODNJI ČELIKA. U ČELIK DOLAZI IZ RUDE. U ČELIK DOLAZI IZ RUDE. KISEONIK VEOMA JE ŠTETAN ZBOG STVARANJA OKSID. SUMPOR ŠTETAN – SNIŽAVA DINAMIČKU ČVRSTOĆU. SMANJUJE.POVEĆAVA KRTOST (Fe3P). STARENJE – POJAVA KRTOSTI ZRNA KRTOSTI. ŽELEZO I LEGURE ŽELEZA ELEZ LEGURE ČELIK FERITNI ČELICI: LEGIRAJUĆI ELEMENTI KOJI ŠIRE OBLAST FERITA SU Cr Mo W itd Cr. OKSIDI SU TVRDI UKLJUČCI KOJI SE POJAVLJUJU NA GRANICAMA ZRNA – CRVENI LOM. AZOT ŠTETAN – IZDVAJANJE NITRIDA Fe4N NA GRANICE ZRNA. IZDVOJEN H2 NA GRANICAMA ZRNA – UNUTRAŠNJI NAPONI I PRSKOTINE. PODEUTEKTOIDNI ČELICI: PERLIT + LEGIRANI FERIT – KONSTRUKCIONI Č ČELICI EUTEKTOIDNI ČELICI: IMAJU PERLITNA STRUKTURA NADEUTEKTOIDNI ČELICI: DOBRE REZNE OSOBINE. ŠTETNE FOSFOR ŠTETAN . POSLE KOVANJA I ŽARENJA – KUGLICE LEDEBURITA. POGODNI ZA TERMIČKU OBRADU. POGODAN ZA HLADNO DEFORMISANJE. KALJENJE U ULJU + OTPUŠTANJE = POBOLJŠAVANJE (DOBRE MEHANIČKE OSOBINE). VEOMA DOBRE REZNE OSOBINE. POGODNI ZA TERMIČKU OBRADU. Š Š Č POGODNI ZA IZRADU ALATA LEDEBURITNI ČELICI VISOKO UGLJENIČNI I VISOKO LEGIRANI. PLASTIČNI I MEKI. itd. SILICIJUM DEZOKSIDACIONO SREDSTVO PRI PROIZVODNJI ČELIKA. VODONIK ŠTETAN. POVEĆAVA ČVRSTOĆU I ČELIKA TVRDOĆU. BAZNI POSTUPCI DOBIJANJA SMANJUJU UDEO P. KARBIDI LEGIRAJUĆIH ELEMENATA STVARAJU LEDEBURITNU MREŽU.

• nelegirani specijalni čelici. Mn). normalizaciono žarenje ne smatraju se termičkom obradom ). ( ) AUSTENITNI STUB U INDIJI STAR PREKO 1000 GOD.ŽELEZO I LEGURE ŽELEZA ELEZ E ČELIK AUSTENITNI ČELICI VISOKO LEGIRANI (Ni. savijanje i energija udara na +20 °C u valjanom i normalizaciono žarenom stanju moraju da budu u okviru graničnih vrednosti definisanih standardom. Nelegirani osnovni čelici su oni koji zadovoljavaju sledeće uslove: − ne zahtevaju nikakvu termičku obradu (u ovom smislu žarenje za smanjenje napona i smislu. P. RASPORED STRUKTURA LEGIRANIH ČELIKA ŽELEZO I LEGURE ŽELEZA ELEZ LEGURE ČELIK Glavne klase nelegiranih čelika su: • nelegirani osnovni čelici. OTPORNI NA KOROZIJU. S. C. − ne utvrđuju nikakve zahteve za legirajuće elemente. osim za Mn i Si. − mehaničke osobine. − sadržaj C P S mora da bude u okviru definisanih graničnih vrednosti. − ne utvrđuju ni jedan poseban zahtev kvaliteta (npr. • nelegirani kvalitetni čelici. Cr. . zahtev za sposobnost oblikovanja hladnim deformisanjem).

legirani čelici za šine.V). − čelici predviđeni za termičku obradu poboljšanja i − površinskog otvrdnjavanja. RETKA PRIMENA. za toplo ili hladno valjane pljosnate proizvode. prelom. Tu se ubrajaju nerđajući čelici. Tu pripadaju čelici legirani sa Si ili Si-Al sa određenim magnetskim osobinama. kao i čelici legirani samo sa Cu. Preko sadržaja legirajućih elemenata zadovoljavaju posebne zahteve za primenu. čiji je sadržaj najmanje u granicama koje odgovaraju legiranim čelicima.ŽELEZO I LEGURE ŽELEZA ELEZ LEGURE ČELIK Nelegirani kvalitetni čelici su oni kod kojih se postavljaju posebni zahtevi kvaliteta kao što su: žilavi prelom veličina zrna. Nelegirani specijalni čelici su: − čelici sa većim stepenom čistoće od kvalitetnih čelika (nemetalni uključci ). čelici Legirani kvalitetni čelici imaju sličnu primenu kao nelegirani kvalitetni čelici. sadržaja od oko 7%. . • legirani specijalni čelici. specijalni konstrukcioni čelici i čelici sa specijalnim fizičkim karakteristikama. a za obezbeđenje istovremeno više karakteristika. ŽELEZO I LEGURE ŽELEZA ELEZ LEGURE ČELIK Glavne klase legiranih čelika su: • legirani kvalitetni čelici. sastava uslova proizvodnje i kontrole. NISKOUGLJENIČNI – ŽILAVO JEZGRO. cevovode. W i/ili V. Legirani specijalni čelici su oni koji zahtevaju posebno precizno kontrolisanje hemijskog sastava. TVRDA POVRŠINA – ZUPČANICI. – Š Č POGODNI ZA CEMENTACIJU. (−50 °C) sa ograničenim sadržajem P i S. − čelici sa zahtevima otpornosti na puzanje. zrna sposobnost za oblikovanje. ukupnog KOMPLIKOVANI DELOVI – JEFTINA IZRADA. čelici STRUKTURE ODLIVKA. LEGIRAJUĆI ELEMENTI – POBOLJŠANJE − ostali legirani specijalni čelici. vrednosti Re = 380 N/mm2 (do 16 mm debljine) i vrednosti žilavosti (ISO V podužna epruveta) od 27 J na −50 °C. U kvalitetne legirane čelike ubrajaju se određeni zavarivi finozrni konstrukcioni čelici za čelične konstrukcije uključujući posude pod pritiskom i cevovode minimalne konstrukcije. Nisu namenjeni za poboljšanje ili površinsko otvrdnjavanje. toplopostojani čelici otporni na puzanje. Legirani specijalni čelici dele se na tri podgrupe: ČELIČNI LIV Č Č − nerđajući čelici na bazi Cr i Ni. − čelici feritno-perlitne strukture koji ojačavaju taloženjem i sadrže jedan ili više mikrolegirajućih elemenata (Nb. žilavosti na niskim temperaturama ( 50 C). − brzorezni čelici legirani sa Mo.

ŽELEZO I LEGURE ŽELEZA ELEZ LEGURE ČELIK CEMENTACIJA CEMENTACIJA SE NAJČEŠĆE IZVODI NA NISKO UGLJENIČNIM ČELICIMA (0.DUŽE VREME BORAVKA U PEĆI. PRIMENA: ZUPČANICI. DUBINU ŽELEZO I LEGURE ŽELEZA ELEZ LEGURE ČELIK CEMENTACIJA Peć za cementaciju EFEKT CEMENTACIJE JE IZRAŽENIJI ŠTO JE: . RUKAVCI VRATILA.VIŠA TEMPERATURA U PEĆI I . PEĆI . ATOMI UGLJENIKA DIFUNDUJU U POVRŠINSKI SLOJ DO ZASIĆENJA. .VEĆA KONCENTRACIJA UGLJENIKA U PEĆI. KALENJEM U VODI ILI ULJU STVARA SE VEOMA TVRD TANAK SLOJ NA POVRŠINI – POVEĆAVA OTPORNOST NA HABANJE.NIŽI PRITISAK U PEĆI.25% C) NA VISOKOJ TEMPERATURI (850-950°C) ČELIK SE ZADRŽAVA IZVESNO VREME U SREDINI (8 0 9 0°C) BOGATOJ UGLJENIKOM. . NAKON TOGA VEOMA BRZO HLAĐENJE U VODI – KALENJE. ALATI ZA OBLIKOVANJE I SL.1 – 0. UGLJENIK JE U POVRŠINSKOM SLOJU U FORMI CEMENTITA SADRŽAJ UGLJENIKA JE NERAVNOMERAN U DUBINU.

ŽELEZO I LEGURE ŽELEZA ELEZ LEGURE ČELIK NITRIRANJE OBAVLJA SE NA TEMPERATURI 480 – 750 °C U ATMOSFERI AMONIJAKA. Mo i dr. VENTILI I SEDIŠTA VENTILA. Cr. (Ø30) NA VEĆOJ DUBINI NE MOGU SE POSTIĆI EFEKTI POBOLJŠAVANJA.5 % C) I LEGIRANE ČELICE (Al. PRITISKOM. Tvrdoća ŽELEZO I LEGURE ŽELEZA ELEZ LEGURE ČELIK PROKALJIVOST MATERIJAL SE ČESTO NE MOŽE KALITI DO VELIKE DUBINE. UGLJENIČNI ČELICI SE KALE DO DUBINE 15 mm. AZOT DIFUNDUJE U POVRŠINSKI SLOJ STVARAJUĆI TVRDE NITRIDE. LEGIRANJEM SE OVA GRANICA POVEĆAVA. ZAJEDNO SE IZVODE U GASNOJ ATMOSFERI (ZEMNI GAS I AMONIJAK) ZAMENA ZA NITRIRANJE. PRIMENA: CILINDRI MOTORA I PUMPI. POSLE NITRIRANJA NE OBAVLJA SE TERMIČKA OBRADA (PRE NITRIRANJA – KALENJE I OTPUŠTANJE).870°C. OBLIKOVANJE KARBONITRIRANJE O CJ C CJ KOMBINACIJA CEMENTACIJE I NITRIRANJA PRI 850 .3 – 0. DOBRA OTPORNOST NA HABANJE NA POVIŠENIM TEMPERATURAMA. NITRIRANJE POSLE SE KALI I OTPUŠTA. AMONIJAKA PRIMENJUJE SE NA UGLJENIČNE (0. KALUPI ZA LIVENJE POD PRITISKOM ALATI ZA OBLIKOVANJE.). Ć MERA PROKALJIVOSTI – DŽOMINI PROBA. Tvrdoća T d ć .

ledeburit.ŽELEZO I LEGURE ŽELEZA ELEZ LEGURE SIROVO GVOŽĐE DOBIJA SE U VISKOIM PEĆIMA I DELI SE NA: 1. i sl. W.SPECIJALNA SIROVA GVOŽĐE. SIROVO GVOŽĐE JE SIROVINA ZA PROIZVODNJU LEGURA ŽELEZA: ČELIKA I LIVENOG GVOŽĐE. SPECIJALNA SIROVA GVOŽĐA: FEROSILICIJUM..BELO SIROVO GVOŽĐE – UGLJENIK U FORMI CEMENTITA (FE3C) 2. UGLJENIK SE U GVOŽĐU JAVLJA U FORMI CEMENTITA I GRAFITA. UGLJENIKA. R – rastop L – ledeburit rastop. Legenda: α – ferit. G – grafit. ŽELEZO I LEGURE ŽELEZA ELEZ LEGURE ZAVISNOST SRUKTURE GVOŽĐA OD BRZINE HLAĐENJA UTICAJ LEGIRAJUĆIH ELEMENATA ELEMENTI KOJI PODSTIČU IZDVAJANJE GRAFITA: Si. C. S . Ni.. Cu. Cr. P – perlit.SIVO SIROVO GVOŽĐE – UGLJENIK U FORMI GRAFITA I 3. γ – austenit. DIJAGRAM KRISTALIZACIJE GVOŽĐA (4 2%C) (4. BELO SIROVO GVOŽĐE SLUŽI ZA DOBIJANJE ČELIKA I BELOG LIVENOG GVOŽĐA SIVO SIROVO GVOŽĐE SLUŽI ZA PROIZVODNJU ODLIVAKA OD SIVOG LIVENOG GVOŽĐA. FEROMANGAN.2%C) TRI OSNOVNE VRSTE GVOŽĐA BELO MELIRANO SIVO .. SLUŽE ZA DEZOKSIDACIJU I LEGIRANJE ČELIKA. AKO JE C U FORMI CEMENTITA – BELO GVOŽĐE.. Al . LIVENO GVOŽĐE LIVENO GVOŽĐE JE LEGURA ŽELEZA KOJA SADRŽI VIŠE OD 2. AKO JE C U FORMI GRAFITA – SIVO GVOŽĐE. ELEMENTI KOJI PODSTIČU IZDVAJANJE CEMENTITA: Mn.14 % UGLJENIKA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful