KAB KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU

KEC BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU

INSTANSI_INDUK CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BALUSU MA GUPPI MADELLO MA GUPPI MADELLO MA GUPPI MADELLO MA GUPPI MADELLO MA GUPPI MADELLO MA GUPPI MADELLO MA GUPPI MADELLO MA GUPPI MADELLO MA GUPPI MADELLO MA GUPPI MADELLO MA DDI TAKKALASI MA DDI TAKKALASI MA DDI TAKKALASI MA DDI TAKKALASI MA DDI TAKKALASI MA DDI TAKKALASI MA DDI TAKKALASI MA DDI TAKKALASI MA DDI TAKKALASI MA DDI TAKKALASI MA DDI TAKKALASI MA DDI TAKKALASI MA DDI TAKKALASI MA DDI TAKKALASI MDA DDI BAERA MDA DDI BAERA MDA DDI BALUSU MDA DDI BALUSU MDA DDI JOLENGE MDA DDI LAMPOKO MDA DDI LAMPOKO MDA DDI LAMPOKO MDA DDI LAPASU MDA LABUANGE MI DDI TAKKALASI MI DDI TAKKALASI MI DDI TAKKALASI MI DDI TAKKALASI MI DDI TAKKALASI MI DDI TAKKALASI MI DDI TAKKALASI MI DDI TAKKALASI MI DDI TAKKALASI MI DDI TAKKALASI MI MUHAMMADIYAH PUDEE MI MUHAMMADIYAH PUDEE MI MUHAMMADIYAH PUDEE MI MUHAMMADIYAH PUDEE MI MUHAMMADIYAH PUDEE

KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU

BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU

MI MUHAMMADIYAH PUDEE MI MUHAMMADIYAH PUDEE MI MUHAMMADIYAH PUDEE MI MUHAMMADIYAH PUDEE MTS DDI TAKKALASI MTS DDI TAKKALASI MTS DDI TAKKALASI MTS DDI TAKKALASI MTS DDI TAKKALASI MTS DDI TAKKALASI MTS DDI TAKKALASI MTS DDI TAKKALASI MTS DDI TAKKALASI MTS DDI TAKKALASI MTS DDI TAKKALASI MTS DDI TAKKALASI MTS DDI TAKKALASI MTS DDI TAKKALASI MTS DDI TAKKALASI MTS DDI TAKKALASI MTS DDI TAKKALASI MTS DDI TAKKALASI MTS DDI TAKKALASI MTS DDI TAKKALASI MTS GUPPI MADELLO MTS GUPPI MADELLO MTS GUPPI MADELLO MTS GUPPI MADELLO MTS GUPPI MADELLO MTS GUPPI MADELLO MTS GUPPI MADELLO MTS GUPPI MADELLO MTS GUPPI MADELLO MTS GUPPI MADELLO MTS GUPPI MADELLO MTS GUPPI MADELLO PAKET A LEMBAH PANGI PAKET A LEMBAH PANGI PAKET A LEMBAH PANGI PAKET A LEMBAH PANGI PAKET A LEMBAH PANGI PAKET A LEMBAH PANGI PAKET A LEMBAH PANGI RA UMDI TAKKALASI RA UMDI TAKKALASI RA UMDI TAKKALASI RA UMDI TAKKALASI SALAFIYAH AL QASIMIAH SALAFIYAH AL QASIMIAH SALAFIYAH AL QASIMIAH SALAFIYAH AL QASIMIAH

KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU

BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU

SALAFIYAH AL QASIMIAH SALAFIYAH AL QASIMIAH SALAFIYAH AL QASIMIAH SD I BINUANG SD I BINUANG SD I BINUANG SD I BINUANG SD I BINUANG SD I BINUANG SD I BINUANG SD I BINUANG SD I BINUANG SD I BINUANG SD I BINUANG SD I BINUANG SD I BINUANG SD I JOLENGE SD I JOLENGE SD I JOLENGE SD I JOLENGE SD I JOLENGE SD I JOLENGE SD I JOLENGE SD I JOLENGE SD I JOLENGE SD I JOLENGE SD I JOLENGE SD I JOLENGE SD I JOLENGE SD I JOLENGE SD I JOLENGE SD I KAMIRI SD I KAMIRI SD I KAMIRI SD I LAMPOKO SD I LAMPOKO SD I LAMPOKO SD I LAMPOKO SD I LAMPOKO SD I LAMPOKO SD I LAMPOKO SD I LAMPOKO SD I LAMPOKO SD I LAMPOKO SD I LAMPOKO SD I LAMPOKO SD I LAMPOKO SD I LAMPOKO SD I LAMPOKO SD I MADELLO SD I MADELLO

KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU

BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU

SD I MADELLO SD I MADELLO SD I MADELLO SD I MADELLO SD I MADELLO SD I MADELLO SD I MADELLO SD I MADELLO SD I MADELLO SD I MADELLO SD I MADELLO SD I PALLAE SD I PALLAE SD I PALLAE SD I PALLAE SD I PALLAE SD I PALLAE SD I PALLAE SD I PALLAE SD I PALLAE SD I PALLAE SD I PALLAE SD I RUMPIAH SD I RUMPIAH SD I RUMPIAH SD I RUMPIAH SD I RUMPIAH SD I RUMPIAH SD I TEMMIRENG SD I TEMMIRENG SD I TEMMIRENG SD I TEMMIRENG SD I TEMMIRENG SD I TEMMIRENG SD I TEMMIRENG SD I TEMMIRENG SD I TEMMIRENG SD I TEMMIRENG SD I TEMMIRENG SD INPRES KAMIRI SD INPRES KAMIRI SD N BAERA SD N BAERA SD N BAERA SD N BAERA SD N BAERA SD N BAERA SD N BAERA SD N BAERA SD N BAERA SD N BALLEWE

KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU

BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU

SD N BALLEWE SD N BALLEWE SD N BALLEWE SD N BALLEWE SD N BALLEWE SD N BALLEWE SD N BALLEWE SD N BALLEWE SD N BALLEWE SD N BALLEWE SD N BALLEWE SD N BALLEWE SD N BALLEWE SD N BALUSU SD N BALUSU SD N BALUSU SD N BALUSU SD N BALUSU SD N BALUSU SD N BALUSU SD N BALUSU SD N BALUSU SD N BALUSU SD N BALUSU SD N BALUSU SD N BALUSU SD N BALUSU SD N BALUSU SD N BATUPUTE SD N BATUPUTE SD N BATUPUTE SD N BATUPUTE SD N BATUPUTE SD N BATUPUTE SD N BATUPUTE SD N BATUPUTE SD N BATUPUTE SD N BATUPUTE SD N BAWASALO SD N BAWASALO SD N BAWASALO SD N BAWASALO SD N BAWASALO SD N BAWASALO SD N BAWASALO SD N BAWASALO SD N BAWASALO SD N BAWASALO SD N BAWASALO SD N BAWASALO SD N BAWASALO

KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU

BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU

SD N LAMPOKO SD N LAMPOKO SD N LAMPOKO SD N LAMPOKO SD N LAMPOKO SD N LAMPOKO SD N LAMPOKO SD N LAMPOKO SD N LAMPOKO SD N LAMPOKO SD N LAMPOKO SD N LAMPOKO SD N LAMPOKO SD N LAMPOKO SD N LAMPOKO SD N LAMPOKO SD N LAMPOKO SD N LAPASU SD N LAPASU SD N LAPASU SD N LAPASU SD N LAPASU SD N LAPASU SD N LAPASU SD N LAPASU SD N LAPASU SD N LAPASU SD N LAPASU SD N LAPASU SD N LAPASU SD N LAPASU SD N LAPASU SD N LAPASU SD N MADELLO SD N MADELLO SD N MADELLO SD N MADELLO SD N MADELLO SD N MADELLO SD N MADELLO SD N MADELLO SD N MADELLO SD N MADELLO SD N MADELLO SD N MADELLO SD N MADELLO SD N MADELLO SD N MADELLO SD N MADELLO SD N PACCIRO SD N PACCIRO

KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU

BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU

SD N PACCIRO SD N PACCIRO SD N PACCIRO SD N PACCIRO SD N PACCIRO SD N PACCIRO SD N PACCIRO SD N PACCIRO SD N PACCIRO SD N PALIE SD N PALIE SD N PALIE SD N PALIE SD N PALIE SD N PALIE SD N PALIE SD N PALIE SD N PALIE SD N PALIE SD N PALIE SD N PALIE SD N PALIE SD N PALIE SD N TAKKALASI SD N TAKKALASI SD N TAKKALASI SD N TAKKALASI SD N TAKKALASI SD N TAKKALASI SD N TAKKALASI SD N TAKKALASI SD N TAKKALASI SD N TAKKALASI SD N TAKKALASI SD N TAKKALASI SD N TAKKALASI SD N TAKKALASI SD N TAKKALASI SD N TAKKALASI SD N TAKKALASI SD N TAKKALASI SD N TAKKALASI SD N TAKKALASI SD N TAKKALASI SD N TAKKALASI SD N WIRINGTASI SD N WIRINGTASI SD N WIRINGTASI SD N WIRINGTASI SD N WIRINGTASI SD N WIRINGTASI

KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU SD N WIRINGTASI SDI BAERA SDI BAERA SDI BAERA SDI BAERA SDI BAERA SDI BAERA SDI BAERA SDI BAERA SDI BAERA SDI BAERA SDI BAERA SDI BAERA SDI BAERA SDI BAERA SDI LAPAO SDI LAPAO SDI LAPAO SDI LAPAO SDI LAPAO SDI LAPAO SDI LAPAO SDI LAPAO SDI LAPAO SDI LAPAO SDI LAPAO SDI LAPAO SDI LAPAO SMA MUHAMMADIYAH TAKKALASI SMA MUHAMMADIYAH TAKKALASI SMA MUHAMMADIYAH TAKKALASI SMA MUHAMMADIYAH TAKKALASI SMA MUHAMMADIYAH TAKKALASI SMA MUHAMMADIYAH TAKKALASI SMA MUHAMMADIYAH TAKKALASI SMA MUHAMMADIYAH TAKKALASI SMA MUHAMMADIYAH TAKKALASI SMA MUHAMMADIYAH TAKKALASI SMA MUHAMMADIYAH TAKKALASI SMA MUHAMMADIYAH TAKKALASI SMA MUHAMMADIYAH TAKKALASI SMA MUHAMMADIYAH TAKKALASI SMA MUHAMMADIYAH TAKKALASI SMA MUHAMMADIYAH TAKKALASI SMP MUHAMMADIYAH TAKKALASI SMP MUHAMMADIYAH TAKKALASI SMP MUHAMMADIYAH TAKKALASI SMP MUHAMMADIYAH TAKKALASI SMP MUHAMMADIYAH TAKKALASI SMP MUHAMMADIYAH TAKKALASI SMP MUHAMMADIYAH TAKKALASI . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU SMP MUHAMMADIYAH TAKKALASI SMP MUHAMMADIYAH TAKKALASI SMP MUHAMMADIYAH TAKKALASI SMP NEGERI 2 BALUSU SMP NEGERI 2 BALUSU SMP NEGERI 2 BALUSU SMP NEGERI 2 BALUSU SMP NEGERI 2 BALUSU SMP NEGERI 2 BALUSU SMP NEGERI 2 BALUSU SMP NEGERI 2 BALUSU SMP NEGERI 2 BALUSU SMP NEGERI 2 BALUSU SMP NEGERI 2 BALUSU SMP NEGERI 2 BALUSU SMP NEGERI 2 BALUSU SMP NEGERI 2 BALUSU SMP NEGERI 2 BALUSU SMP NEGERI 2 BALUSU SMP NEGERI 2 BALUSU SMP NEGERI 2 BALUSU SMP NEGERI 2 BALUSU SMP NEGERI 2 BALUSU SMP NEGERI 2 BALUSU SMP NEGERI 2 BALUSU SMP NEGERI 2 BALUSU SMP NEGERI 2 BALUSU SMP NEGERI 2 BALUSU SMP NEGERI 3 BALUSU SMP NEGERI 3 BALUSU SMP NEGERI 3 BALUSU SMP NEGERI 3 BALUSU SMP NEGERI 3 BALUSU SMP NEGERI 3 BALUSU SMP NEGERI 3 BALUSU SMP NEGERI 3 BALUSU SMP NEGERI 3 BALUSU SMP NEGERI 3 BALUSU SMP NEGERI 3 BALUSU SMP NEGERI 3 BALUSU SMP NEGERI 3 BALUSU SMP NEGERI 3 BALUSU SMP NEGERI 3 BALUSU SMP NEGERI 3 BALUSU SMP NEGERI 3 BALUSU SMP NEGERI 3 BALUSU SMP NEGERI 3 BALUSU SMP NEGERI 3 BALUSU SMP NEGERI 3 BALUSU SMP NEGERI 3 BALUSU SMP NEGERI 3 BALUSU . BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU SMP NEGERI 3 BALUSU SMP NEGERI 3 BALUSU SMP NEGERI 3 BALUSU SMP NEGERI 3 BALUSU SMP NEGERI 3 BALUSU SMP NEGERI 3 BALUSU SMP NEGERI 3 BALUSU SMP NEGERI 3 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU SMPN 1 BALUSU . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BALUSU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU TK AISYIYAH LAMPOKO TK AISYIYAH LAMPOKO TK AISYIYAH LAMPOKO TK AISYIYAH TAKKALASI TK AISYIYAH TAKKALASI TK AISYIYAH TAKKALASI TK AISYIYAH TAKKALASI TK AISYIYAH TAKKALASI TK DHARMA WANITA TK DHARMA WANITA TK DHARMA WANITA TK DHARMA WANITA TK DHARMA WANITA TK KAMBRIAH LAPASU TK KAMBRIAH LAPASU TK KAMBRIAH LAPASU TK KAMBRIAH LAPASU TK KARTINI MADELLO TK KARTINI MADELLO TK KARTINI MADELLO TK KARTINI MADELLO TK KARTINI MADELLO TK KARTINI MADELLO TK PGRI BAERA TK PGRI BAERA TK PGRI BAERA TK PGRI BAERA TK PGRI BAERA TK PRATIWI MADELLO TK PRATIWI MADELLO DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU KELOMPOK BERMAIN NURHIDAYAH SKB KELOMPOK BERMAIN NURHIDAYAH SKB KELOMPOK BERMAIN NURILMI MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MA NEGERI MANGEMPANG MDA DDI ALKHAERIAH MDA DDI ALKHAERIAH MDA DDI AMARO MDA DDI COPPO MDA DDI COPPO MDA DDI GALUNG MDA DDI GALUNG . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BINANGAE MI AL-KHAERIYAH S. BARRU KAB. BARRU KAB. BINANGAE MI AL-KHAERIYAH S. BARRU KAB. BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU MDA DDI GALUNG MDA DDI KAJUARA MDA DDI KAJUARA MDA DDI KAJUARA MDA DDI MANGEMPANG MDA DDI MANGEMPANG MDA DDI MANGEMPANG MDA DDI PALAKKA MDA DDI PALAKKA MDA DDI PALAKKA MDA DDI SEPEE MDA DDI SEPEE MDA DDI SEPEE MDA DDI SEPEE MDA DDI SEPEE MDA DDI SEPEE MDA DDI SIAWUNG MDA DDI SIAWUNG MDA DDI SIAWUNG MDA DDI TUWUNG MDA DDI TUWUNG MDA DDI TUWUNG MDA DDI TUWUNG MDA DDI TUWUNG MDA GUPPI BARRU MDA GUPPI BARRU MDA GUPPI BARRU MDA JAMPUE MI AL-KHAERIYAH S. BARRU KAB. BARRU KAB. BINANGAE MI AL-KHAERIYAH S. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BINANGAE MI AL-KHAERIYAH S. BARRU KAB. BINANGAE MI DDI BANGA-BANGA MI DDI BANGA-BANGA MI DDI BANGA-BANGA MI DDI BANGA-BANGA MI DDI BANGA-BANGA MI DDI BANGA-BANGA MI DDI BANGA-BANGA MI DDI BANGA-BANGA MI DDI BANGA-BANGA MI DDI BANGA-BANGA MI DDI BANGA-BANGA MI DDI BATUBESSI MI DDI BATUBESSI MI DDI BATUBESSI MI DDI BATUBESSI MI DDI BATUBESSI . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BINANGAE MI AL-KHAERIYAH S. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BINANGAE MI AL-KHAERIYAH S. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU MI DDI BATUBESSI MI DDI BATUBESSI MI DDI BATUBESSI MI DDI BATUBESSI MI DDI BATUBESSI MI DDI BATUBESSI MI DDI MANGEMPANG MI DDI MANGEMPANG MI DDI MANGEMPANG MI DDI MANGEMPANG MI DDI MANGEMPANG MI DDI MANGEMPANG MI DDI MANGEMPANG MI DDI MANGEMPANG MI DDI MANGEMPANG MI DDI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

I SD INPRES BARRU. BARRU KAB. I SD INPRES BARRU. I SD INPRES BARRU. I SD INPRES BARRU. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. I SD INPRES BARRU. I SD INPRES BARRU. BARRU KAB. I SD INPRES BARRU. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. I SD INPRES BARRU. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. I SD INPRES BARRU. BARRU KAB. BARRU KAB. I SD INPRES BARRU. BARRU KAB. BARRU KAB. I SD INPRES BARRU. I SD INPRES BARRU. I SD INPRES BARRU. BARRU KAB. BARRU KAB. I SD INPRES BARRU. I SD INPRES BARRU. I SD INPRES BARRU. BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU MTS NEGERI MANGEMPANG MTS NEGERI MANGEMPANG PAKET B MASTER PAKET B MASTER RA AL IKHLAS RA AL IKHLAS RA AL IKHLAS RA AL IKHLAS RA AL IKHLAS RA AL IKHLAS SD INPRES BARANG SD INPRES BARANG SD INPRES BARANG SD INPRES BARANG SD INPRES BARANG SD INPRES BARANG SD INPRES BARANG SD INPRES BARANG SD INPRES BARANG SD INPRES BARANG SD INPRES BARANG SD INPRES BARANG SD INPRES BARANG SD INPRES BARANG SD INPRES BARANG SD INPRES BARRU. BARRU KAB. I . I SD INPRES BARRU. BARRU KAB. I SD INPRES BARRU. I SD INPRES BARRU. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. I SD INPRES BARRU. BARRU KAB. BARRU KAB. I SD INPRES BARRU. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. I SD INPRES BARRU. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. I SD INPRES BARRU. BARRU KAB. I SD INPRES BARRU. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. I SD INPRES BARRU. BARRU KAB.

I BARRU. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. I BARRU. I BARRU. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. II BARRU. BARRU KAB. I BARRU. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. I BARRU. BARRU KAB. II BARRU. II BARRU. BARRU KAB. BARRU KAB. I BARRU. BARRU KAB. BARRU KAB. I BARRU. BARRU KAB. II BARRU. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. II BARRU. BARRU KAB. BARRU KAB. II BARRU. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. II BARRU. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. I BARRU. BARRU KAB. II BARRU. II BARRU. I BARRU. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. I BARRU. BARRU KAB. II MALLAWA MALLAWA MALLAWA MALLAWA MALLAWA MALLAWA MALLAWA MALLAWA MALLAWA MALLAWA MALLAWA MALLAWA PANGE PANGE PANGE PANGE PANGE PANGE PANGE PANGE PANGE PANGE PANGE SIAWUNG SIAWUNG SIAWUNG SIAWUNG SIAWUNG . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. I BARRU. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. II BARRU. II BARRU. BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES SD INPRES BARRU.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU SD INPRES SIAWUNG SD INPRES SIAWUNG SD INPRES SIAWUNG SD INPRES SIAWUNG SD INPRES SIAWUNG SD INPRES SUMPANG BINANGAE SD INPRES SUMPANG BINANGAE SD INPRES SUMPANG BINANGAE SD INPRES SUMPANG BINANGAE SD INPRES SUMPANG BINANGAE SD INPRES SUMPANG BINANGAE SD INPRES SUMPANG BINANGAE SD INPRES SUMPANG BINANGAE SD INPRES SUMPANG BINANGAE SD INPRES SUMPANG BINANGAE SD INPRES SUMPANG BINANGAE SD INPRES SUMPANG BINANGAE SD INPRES SUMPANG BINANGAE SD INPRES SUMPANG BINANGAE SD INPRES SUMPANG BINANGAE SD INPRES SUMPANG BINANGAE SD INPRES SUMPANG BINANGAE SD INPRES SUMPANG BINANGAE SD INPRES SUMPANG BINANGAE SD INPRES SUMPANG BINANGAE SD INPRES SUMPANG BINANGAE SD INPRES ALLEJJANG SD INPRES ALLEJJANG SD INPRES ALLEJJANG SD INPRES ALLEJJANG SD INPRES ALLEJJANG SD INPRES ALLEJJANG SD INPRES ALLEJJANG SD INPRES ALLEJJANG SD INPRES ALLEJJANG SD INPRES ALLEJJANG SD INPRES ALLEJJANG SD INPRES ALLEJJANG SD INPRES ALLEJJANG SD INPRES BANGA BANGA SD INPRES BANGA BANGA SD INPRES BANGA BANGA SD INPRES BANGA BANGA SD INPRES BANGA BANGA SD INPRES BANGA BANGA SD INPRES BANGA BANGA SD INPRES BANGA BANGA SD INPRES BANGA BANGA SD INPRES BANGA BANGA SD INPRES BATULAPPA SD INPRES BATULAPPA . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU SD INPRES BATULAPPA SD INPRES BATULAPPA SD INPRES BATULAPPA SD INPRES BATULAPPA SD INPRES BATULAPPA SD INPRES BATULAPPA SD INPRES BATULAPPA SD INPRES BATULAPPA SD INPRES BATULAPPA SD INPRES BATULAPPA SD INPRES BIRUE SD INPRES BIRUE SD INPRES BIRUE SD INPRES BIRUE SD INPRES BIRUE SD INPRES BIRUE SD INPRES BIRUE SD INPRES BIRUE SD INPRES BIRUE SD INPRES BIRUE SD INPRES BIRUE SD INPRES BOTTOLAI SD INPRES BOTTOLAI SD INPRES BOTTOLAI SD INPRES BOTTOLAI SD INPRES BOTTOLAI SD INPRES BOTTOLAI SD INPRES BOTTOLAI SD INPRES BOTTOLAI SD INPRES BOTTOLAI SD INPRES BOTTOLAI SD INPRES BOTTOLAI SD INPRES BOTTOLAI SD INPRES CAMMING SD INPRES CAMMING SD INPRES CAMMING SD INPRES CAMMING SD INPRES CAMMING SD INPRES CAMMING SD INPRES CAMMING SD INPRES CAMMING SD INPRES CAMMING SD INPRES CAMMING SD INPRES COPPO SD INPRES COPPO SD INPRES COPPO SD INPRES COPPO SD INPRES COPPO SD INPRES COPPO SD INPRES COPPO SD INPRES COPPO . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU SD INPRES COPPO SD INPRES COPPO SD INPRES COPPO SD INPRES COPPO SD INPRES COPPO SD INPRES COPPO SD INPRES GALUNG SD INPRES GALUNG SD INPRES GALUNG SD INPRES GALUNG SD INPRES GALUNG SD INPRES GALUNG SD INPRES GALUNG SD INPRES GALUNG SD INPRES GALUNG SD INPRES GALUNG SD INPRES GALUNG SD INPRES GALUNG SD INPRES GALUNG SD INPRES GALUNG SD INPRES GEMPUNGE SD INPRES GEMPUNGE SD INPRES GEMPUNGE SD INPRES GEMPUNGE SD INPRES GEMPUNGE SD INPRES GEMPUNGE SD INPRES GEMPUNGE SD INPRES GEMPUNGE SD INPRES GEMPUNGE SD INPRES GEMPUNGE SD INPRES GEMPUNGE SD INPRES GEMPUNGE SD INPRES GEMPUNGE SD INPRES JEPPEE SD INPRES JEPPEE SD INPRES JEPPEE SD INPRES JEPPEE SD INPRES JEPPEE SD INPRES JEPPEE SD INPRES JEPPEE SD INPRES JEPPEE SD INPRES JEPPEE SD INPRES JEPPEE SD INPRES JEPPEE SD INPRES JEPPEE SD INPRES JEPPEE SD INPRES JEPPEE SD INPRES KALOMPI SD INPRES KALOMPI SD INPRES KALOMPI SD INPRES KALOMPI . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU SD INPRES KALOMPI SD INPRES KALOMPI SD INPRES KALOMPI SD INPRES KALOMPI SD INPRES KALOMPI SD INPRES KALOMPI SD INPRES KALOMPI SD INPRES KALOMPI SD INPRES KALOMPI SD INPRES KALOMPI SD INPRES KAMARA SD INPRES KAMARA SD INPRES KAMARA SD INPRES KAMARA SD INPRES KAMARA SD INPRES KAMARA SD INPRES KAMARA SD INPRES KAMARA SD INPRES KAMARA SD INPRES KAMARA SD INPRES KAMARA SD INPRES KAMARA SD INPRES KAMARA SD INPRES KAMARA SD INPRES LAJULO SD INPRES LAJULO SD INPRES LAJULO SD INPRES LAJULO SD INPRES LAJULO SD INPRES LAJULO SD INPRES LAJULO SD INPRES LAJULO SD INPRES LAJULO SD INPRES LAJULO SD INPRES LAJULO SD INPRES LEMBAE SD INPRES LEMBAE SD INPRES LEMBAE SD INPRES LEMBAE SD INPRES LEMBAE SD INPRES LEMBAE SD INPRES LEMBAE SD INPRES LEMBAE SD INPRES LEMBAE SD INPRES LEMBAE SD INPRES LEMBAE SD INPRES MATTIROWALIE SD INPRES MATTIROWALIE SD INPRES MATTIROWALIE SD INPRES MATTIROWALIE SD INPRES MATTIROWALIE . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

38 CENNE SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU SD INPRES MATTIROWALIE SD INPRES MATTIROWALIE SD INPRES MATTIROWALIE SD INPRES MATTIROWALIE SD INPRES MATTIROWALIE SD INPRES MATTIROWALIE SD INPRES MATTIROWALIE SD INPRES MATTIROWALIE SD INPRES NO. 38 CENNE SD INPRES NO. 42 GARONGKONG SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. 42 GARONGKONG SD INPRES PALAKKA SD INPRES PALAKKA SD INPRES PALAKKA SD INPRES PALAKKA SD INPRES PALAKKA SD INPRES PALAKKA SD INPRES PALAKKA SD INPRES PALAKKA SD INPRES PALAKKA SD INPRES PALAKKA SD INPRES PALAKKA SD INPRES PALAKKA SD INPRES PALAKKA SD INPRES PALAKKA SD INPRES PALAKKA SD INPRES PANRENGE SD INPRES PANRENGE SD INPRES PANRENGE SD INPRES PANRENGE SD INPRES PANRENGE . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. 38 CENNE SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. 42 GARONGKONG SD INPRES NO. 42 GARONGKONG SD INPRES NO. 42 GARONGKONG SD INPRES NO. 38 CENNE SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. 42 GARONGKONG SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. 42 GARONGKONG SD INPRES NO. 38 CENNE SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. 42 GARONGKONG SD INPRES NO. BARRU KAB. 38 CENNE SD INPRES NO. 42 GARONGKONG SD INPRES NO. 38 CENNE SD INPRES NO. BARRU KAB. 38 CENNE SD INPRES NO. BARRU KAB. 42 GARONGKONG SD INPRES NO. 38 CENNE SD INPRES NO. BARRU KAB. 42 GARONGKONG SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. 38 CENNE SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. 38 CENNE SD INPRES NO. BARRU KAB. 42 GARONGKONG SD INPRES NO.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU SD INPRES PANRENGE SD INPRES PANRENGE SD INPRES PANRENGE SD INPRES PANRENGE SD INPRES PANRENGE SD INPRES SEPEE SD INPRES SEPEE SD INPRES SEPEE SD INPRES SEPEE SD INPRES SEPEE SD INPRES SEPEE SD INPRES SEPEE SD INPRES SEPEE SD INPRES SEPEE SD INPRES SEPEE SD INPRES TOMPO SD INPRES TOMPO SD INPRES TOMPO SD INPRES TOMPO SD INPRES TOMPO SD INPRES TOMPO SD INPRES TOMPO SD INPRES TOMPO SD INPRES TOMPO SD INPRES TOMPO SD INPRES TOMPO SD LB BARRU SD LB BARRU SD LB BARRU SD LB BARRU SD LB BARRU SD LB BARRU SD LB BARRU SD LB BARRU SD LB BARRU SD LB BARRU SD LB BARRU SD LB BARRU SD LB BARRU SD LB BARRU SD LB BARRU SD LB BARRU SD LB BARRU SD LB BARRU SD LB BARRU SD LB BARRU SD LB BARRU SD LB BARRU SD LB BARRU SD LB BARRU SD LB BARRU . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. SUMPANG BINANGAE SD NEGERI PADONGKO SD NEGERI PADONGKO SD NEGERI PADONGKO SD NEGERI PADONGKO SD NEGERI PADONGKO SD NEGERI PADONGKO SD NEGERI PADONGKO SD NEGERI PADONGKO SD NEGERI PADONGKO SD NEGERI PADONGKO SD NEGERI PADONGKO SD NEGERI PADONGKO SD NEGERI PADONGKO SD NEGERI PADONGKO . BARRU KAB. 3.KAB. SUMPANG BINANGAE SD NEGERI No. BARRU KAB. BARRU KAB. 3. BARRU KAB. 3. SUMPANG BINANGAE SD NEGERI No. SUMPANG BINANGAE SD NEGERI No. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. SUMPANG BINANGAE SD NEGERI No. 3. BARRU KAB. SUMPANG BINANGAE SD NEGERI No. 3. BARRU KAB. BARRU KAB. 3. BARRU KAB. SUMPANG BINANGAE SD NEGERI No. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. 3. 3. BARRU KAB. BARRU KAB. SUMPANG BINANGAE SD NEGERI No. SUMPANG BINANGAE SD NEGERI No. SUMPANG BINANGAE SD NEGERI No. 3. BARRU KAB. 3. 3. BARRU KAB. SUMPANG BINANGAE SD NEGERI No. BARRU KAB. 3. BARRU KAB. BARRU KAB. 3. SUMPANG BINANGAE SD NEGERI No. BARRU KAB. BARRU KAB. SUMPANG BINANGAE SD NEGERI No. 3. BARRU KAB. 3. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. 3. 3. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. 3. BARRU KAB. 3. BARRU KAB. BARRU KAB. SUMPANG BINANGAE SD NEGERI No. BARRU KAB. SUMPANG BINANGAE SD NEGERI No. SUMPANG BINANGAE SD NEGERI No. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. 3. SUMPANG BINANGAE SD NEGERI No. SUMPANG BINANGAE SD NEGERI No. BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU SD LB BARRU SD LB BARRU SD NEGERI BATUBESSI SD NEGERI BATUBESSI SD NEGERI BATUBESSI SD NEGERI BATUBESSI SD NEGERI BATUBESSI SD NEGERI BATUBESSI SD NEGERI BATUBESSI SD NEGERI BATUBESSI SD NEGERI BATUBESSI SD NEGERI BATUBESSI SD NEGERI BATUBESSI SD NEGERI BATUBESSI SD NEGERI BATUBESSI SD NEGERI BATUBESSI SD NEGERI No. BARRU KAB. BARRU KAB. 3. SUMPANG BINANGAE SD NEGERI No. SUMPANG BINANGAE SD NEGERI No. BARRU KAB. BARRU KAB. SUMPANG BINANGAE SD NEGERI No. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU SD NEGERI PADONGKO SD NEGERI ALLEJJANG SD NEGERI ALLEJJANG SD NEGERI ALLEJJANG SD NEGERI ALLEJJANG SD NEGERI ALLEJJANG SD NEGERI ALLEJJANG SD NEGERI ALLEJJANG SD NEGERI ALLEJJANG SD NEGERI ALLEJJANG SD NEGERI ALLEJJANG SD NEGERI AMARO SD NEGERI AMARO SD NEGERI AMARO SD NEGERI AMARO SD NEGERI AMARO SD NEGERI AMARO SD NEGERI AMARO SD NEGERI AMARO SD NEGERI AMARO SD NEGERI AMARO SD NEGERI AMARO SD NEGERI AMARO SD NEGERI AMARO SD NEGERI AMARO SD NEGERI AMARO SD NEGERI AMARO SD NEGERI MANGEMPANG SD NEGERI MANGEMPANG SD NEGERI MANGEMPANG SD NEGERI MANGEMPANG SD NEGERI MANGEMPANG SD NEGERI MANGEMPANG SD NEGERI MANGEMPANG SD NEGERI MANGEMPANG SD NEGERI MANGEMPANG SD NEGERI MANGEMPANG SD NEGERI MANGEMPANG SD NEGERI MANGEMPANG SD NEGERI MANGEMPANG SD NEGERI MANGEMPANG SD NEGERI MANGEMPANG SD NEGERI MANGEMPANG SD NEGERI MANGEMPANG SD NEGERI MANGEMPANG SD NEGERI SIAWUNG SD NEGERI SIAWUNG SD NEGERI SIAWUNG SD NEGERI SIAWUNG SD NEGERI SIAWUNG SD NEGERI SIAWUNG . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU SD NEGERI SIAWUNG SD NEGERI SIAWUNG SD NEGERI SIAWUNG SD NEGERI SIAWUNG SD NEGERI SIAWUNG SD NEGERI SIAWUNG SD NEGERI SIAWUNG SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK NEGERI 1 BARRU SMK TEKNOLOGI PEMBANGUNAN BARRU SMK TEKNOLOGI PEMBANGUNAN BARRU SMK TEKNOLOGI PEMBANGUNAN BARRU SMK TEKNOLOGI PEMBANGUNAN BARRU SMK TEKNOLOGI PEMBANGUNAN BARRU SMK TEKNOLOGI PEMBANGUNAN BARRU SMK TEKNOLOGI PEMBANGUNAN BARRU SMK TEKNOLOGI PEMBANGUNAN BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMP NEGERI 1 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 2 BARRU SMPN 3 BARRU SMPN 3 BARRU SMPN 3 BARRU SMPN 3 BARRU SMPN 3 BARRU SMPN 3 BARRU SMPN 3 BARRU SMPN 3 BARRU SMPN 3 BARRU SMPN 3 BARRU SMPN 3 BARRU SMPN 3 BARRU SMPN 3 BARRU SMPN 3 BARRU SMPN 3 BARRU SMPN 3 BARRU SMPN 3 BARRU SMPN 3 BARRU SMPN 3 BARRU SMPN 3 BARRU SMPN 3 BARRU SMPN 3 BARRU SMPN 3 BARRU SMPN 3 BARRU SMPN 3 BARRU SMPN 3 BARRU TK AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL SUMPANG BINANGAE TK AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL SUMPANG BINANGAE TK AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL SUMPANG BINANGAE TK CITRA AMARO . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.P. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.P. PATEDDU TK DW A. BARRU KAB.P.KAB. BARRU KAB. PATEDDU TK IDHATA CABANG BARRU TK IDHATA CABANG BARRU TK IDHATA CABANG BARRU TK IDHATA CABANG BARRU TK IDHATA CABANG BARRU TK IDHATA CABANG BARRU TK IDHATA CABANG BARRU TK PERTIWI TK PERTIWI TK PERTIWI TK PERTIWI TK PERTIWI TK PERTIWI TK PERTIWI TK PERTIWI TK PERTIWI TK PERTIWI TK PGRI ANGING MAMMIRI GARONGKONG TK PGRI ANGING MAMMIRI GARONGKONG TK PGRI ANGING MAMMIRI GARONGKONG TK PGRI ANGING MAMMIRI GARONGKONG TK TUNAS BANGSA LEMBAE TK TUNAS BANGSA LEMBAE TK TUNAS BANGSA LEMBAE TK TUNAS BANGSA LEMBAE TK TUNAS BANGSA LEMBAE . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. PATEDDU TK DW A. BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU TK CITRA AMARO TK CITRA AMARO TK CITRA AMARO TK CITRA AMARO TK CITRA AMARO TK CITRA AMARO TK CITRA AMARO TK CITRA AMARO TK CITRA AMARO TK CITRA AMARO TK DARMA WANITA HANDAYANI PADONGKO TK DARMA WANITA HANDAYANI PADONGKO TK DARMA WANITA HANDAYANI PADONGKO TK DARMA WANITA HANDAYANI PADONGKO TK DARMA WANITA HANDAYANI PADONGKO TK DARMA WANITA HANDAYANI PADONGKO TK DARMA WANITA HANDAYANI PADONGKO TK DW A.P.P. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. PATEDDU TK DW A. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.P.P. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. PATEDDU TK DW A. BARRU KAB. BARRU KAB. PATEDDU TK DW A. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. PATEDDU TK DW A.P. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. PATEDDU TK DW A. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU BARRU MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI TK TUNAS BANGSA LEMBAE TK TUNAS BANGSA LEMBAE TK TUNAS BANGSA LEMBAE UPTD SKB BARRU UPTD SKB BARRU UPTD SKB BARRU UPTD SKB BARRU UPTD SKB BARRU UPTD SKB BARRU UPTD SKB BARRU UPTD SKB BARRU UPTD SKB BARRU UPTD SKB BARRU UPTD SKB BARRU UPTD SKB BARRU UPTD SKB BARRU UPTD SKB BARRU UPTD SKB BARRU UPTD SKB BARRU UPTD SKB BARRU UPTD SKB BARRU UPTD SKB BARRU UPTD SKB BARRU UPTD SKB BARRU UPTD SKB BARRU CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN MALLUSETASI CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN MALLUSETASI MA NEGERI MADELLO MA NEGERI MADELLO MA NEGERI MADELLO MA NEGERI MADELLO MA NEGERI MADELLO MA NEGERI MADELLO MA NEGERI MADELLO MA NEGERI MADELLO MA NEGERI MADELLO MA NEGERI MADELLO MA NEGERI MADELLO MA NEGERI MADELLO MA NEGERI MADELLO MA NEGERI MADELLO MA NEGERI MADELLO MA NEGERI MADELLO MA NEGERI MADELLO MA NEGERI MADELLO MA NEGERI MADELLO MA NEGERI MADELLO MA NEGERI MADELLO MDA BOJO MDA BOJO MDA BOJO . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. DDI CILELLANG MTS. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MDA DDI DUSUNG MDA DDI PALANRO MDA DDI PALANRO MDA DDI PALANRO MDA DDI PALANRO MI DDI PALANRO MI DDI PALANRO MI DDI PALANRO MI DDI PALANRO MI DDI PALANRO MI DDI PALANRO MI DDI PALANRO MI DDI PALANRO MI DDI UJUNG MI DDI UJUNG MI DDI UJUNG MI DDI UJUNG MI DDI UJUNG MI DDI UJUNG MI DDI UJUNG MI DDI UJUNG MI DDI UJUNG MI DDI UJUNG MI DDI UJUNG MI DDI UJUNG MTS. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. DDI CILELLANG MTS. DDI CILELLANG MTS. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. DDI CILELLANG MTS. BARRU KAB. DDI CILELLANG MTS. DDI CILELLANG MTS. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. DDI CILELLANG MTS.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. DDI CILELLANG MTS. BARRU KAB. BARRU KAB. DDI CILELLANG RA UMDI DUSUNG RA UMDI DUSUNG SD INPERES TOPPORENG SD INPERES TOPPORENG SD INPERES TOPPORENG SD INPERES TOPPORENG SD INPERES TOPPORENG SD INPERES TOPPORENG SD INPERES TOPPORENG SD INPERES TOPPORENG SD INPERES TOPPORENG SD INPERES TOPPORENG SD INPERES TOPPORENG SD INPERES TOPPORENG SD INPERES TOPPORENG SD INPERES TOPPORENG SD INPERES TOPPORENG . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI SD INPRES ALAKKANG SD INPRES ALAKKANG SD INPRES ALAKKANG SD INPRES ALAKKANG SD INPRES ALAKKANG SD INPRES ALAKKANG SD INPRES ALAKKANG SD INPRES ALAKKANG SD INPRES ALAKKANG SD INPRES BARANTANG SD INPRES BARANTANG SD INPRES BARANTANG SD INPRES BARANTANG SD INPRES BARANTANG SD INPRES BARANTANG SD INPRES BARANTANG SD INPRES BARANTANG SD INPRES BARANTANG SD INPRES BARANTANG SD INPRES BARANTANG SD INPRES BARANTANG SD INPRES BARANTANG SD INPRES BARANTANG SD INPRES BARANTANG SD INPRES BOJO SELATAN SD INPRES BOJO SELATAN SD INPRES BOJO SELATAN SD INPRES BOJO SELATAN SD INPRES BOJO SELATAN SD INPRES BOJO SELATAN SD INPRES BOJO SELATAN SD INPRES BOJO SELATAN SD INPRES BOJO SELATAN SD INPRES BOJO SELATAN SD INPRES BOJO UTARA SD INPRES BOJO UTARA SD INPRES BOJO UTARA SD INPRES BOJO UTARA SD INPRES BOJO UTARA SD INPRES BOJO UTARA SD INPRES BOJO UTARA SD INPRES BOJO UTARA SD INPRES BOJO UTARA SD INPRES BOJO UTARA SD INPRES BOJO UTARA SD INPRES BOJO UTARA SD INPRES BOJO UTARA SD INPRES BUAKA SD INPRES BUAKA SD INPRES BUAKA SD INPRES BUAKA . BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI SD INPRES BUAKA SD INPRES BUAKA SD INPRES BUAKA SD INPRES BUAKA SD INPRES BUAKA SD INPRES BUAKA SD INPRES BUAKA SD INPRES BUAKA SD INPRES BUAKA SD INPRES BUAKA SD INPRES CILELLANG SELATAN SD INPRES CILELLANG SELATAN SD INPRES CILELLANG SELATAN SD INPRES CILELLANG SELATAN SD INPRES CILELLANG SELATAN SD INPRES CILELLANG SELATAN SD INPRES CILELLANG SELATAN SD INPRES CILELLANG SELATAN SD INPRES CILELLANG SELATAN SD INPRES CILELLANG SELATAN SD INPRES CILELLANG SELATAN SD INPRES CILELLANG SELATAN SD INPRES CILELLANG SELATAN SD INPRES CILELLANG SELATAN SD INPRES CILELLANG SELATAN SD INPRES CILELLANG UTARA SD INPRES CILELLANG UTARA SD INPRES CILELLANG UTARA SD INPRES CILELLANG UTARA SD INPRES CILELLANG UTARA SD INPRES CILELLANG UTARA SD INPRES CILELLANG UTARA SD INPRES CILELLANG UTARA SD INPRES CILELLANG UTARA SD INPRES CILELLANG UTARA SD INPRES CILELLANG UTARA SD INPRES CILELLANG UTARA SD INPRES CILELLANG UTARA SD INPRES CILELLANG UTARA SD INPRES CILELLANG UTARA SD INPRES CILELLANG UTARA SD INPRES CILELLANG UTARA SD INPRES CILELLANG UTARA SD INPRES DUSUNG SD INPRES DUSUNG SD INPRES DUSUNG SD INPRES DUSUNG SD INPRES DUSUNG SD INPRES DUSUNG SD INPRES DUSUNG SD INPRES DUSUNG . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI SD INPRES DUSUNG SD INPRES DUSUNG SD INPRES DUSUNG SD INPRES DUSUNG SD INPRES DUSUNG SD INPRES DUSUNG SD INPRES DUSUNG SD INPRES JONCONGAN SD INPRES JONCONGAN SD INPRES JONCONGAN SD INPRES JONCONGAN SD INPRES JONCONGAN SD INPRES JONCONGAN SD INPRES JONCONGAN SD INPRES JONCONGAN SD INPRES JONCONGAN SD INPRES JONCONGAN SD INPRES JONCONGAN SD INPRES JONCONGAN SD INPRES JONCONGAN SD INPRES JONCONGAN SD INPRES JONCONGAN SD INPRES KAMPUNG BARU SD INPRES KAMPUNG BARU SD INPRES KAMPUNG BARU SD INPRES KAMPUNG BARU SD INPRES KAMPUNG BARU SD INPRES KAMPUNG BARU SD INPRES KAMPUNG BARU SD INPRES KAMPUNG BARU SD INPRES KAMPUNG BARU SD INPRES KAMPUNG BARU SD INPRES KAMPUNG BARU SD INPRES KAMPUNG BARU SD INPRES KAMPUNG BARU SD INPRES KAMPUNG BARU SD INPRES KAMPUNG BARU SD INPRES KAMPUNG BARU SD INPRES KAMPUNG BARU SD INPRES KAMPUNG BARU SD INPRES LANRAE SD INPRES LANRAE SD INPRES LANRAE SD INPRES LANRAE SD INPRES LANRAE SD INPRES LANRAE SD INPRES LANRAE SD INPRES LANRAE SD INPRES LANRAE SD INPRES LANRAE SD INPRES LANRAE . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI SD INPRES LANRAE SD INPRES LANRAE SD INPRES LANRAE SD INPRES LANRAE SD INPRES LANRAE SD INPRES LANRAE SD INPRES LANRAE SD INPRES LOJIE SD INPRES LOJIE SD INPRES LOJIE SD INPRES LOJIE SD INPRES LOJIE SD INPRES LOJIE SD INPRES LOJIE SD INPRES LOJIE SD INPRES LOJIE SD INPRES NEPO SD INPRES NEPO SD INPRES NEPO SD INPRES NEPO SD INPRES NEPO SD INPRES NEPO SD INPRES NEPO SD INPRES NEPO SD INPRES NEPO SD INPRES NEPO SD INPRES NEPO SD INPRES NEPO SD INPRES NEPO SD INPRES NEPO SD INPRES NEPO SD INPRES NEPO SD INPRES PAKKA SD INPRES PAKKA SD INPRES PAKKA SD INPRES PAKKA SD INPRES PAKKA SD INPRES PAKKA SD INPRES PALANRO SD INPRES PALANRO SD INPRES PALANRO SD INPRES PALANRO SD INPRES PALANRO SD INPRES PALANRO SD INPRES PALANRO SD INPRES PALANRO SD INPRES PALANRO SD INPRES PALANRO SD INPRES PALANRO SD INPRES PALANRO SD INPRES PALANRO . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI SD INPRES PALANRO SD INPRES PALANRO SD INPRES PALANRO SD INPRES PUCCANRA SD INPRES PUCCANRA SD INPRES PUCCANRA SD INPRES PUCCANRA SD INPRES PUCCANRA SD INPRES PUCCANRA SD INPRES PUCCANRA SD INPRES PUCCANRA SD INPRES PUCCANRA SD INPRES PUCCANRA SD INPRES PUCCANRA SD INPRES PUCCANRA SD INPRES PUCCANRA SD INPRES PUCCANRA SD INPRES UJUNG SD INPRES UJUNG SD INPRES UJUNG SD INPRES UJUNG SD INPRES UJUNG SD INPRES UJUNG SD INPRES UJUNG SD INPRES UJUNG SD INPRES UJUNG SD INPRES UJUNG SD INPRES UJUNG SD INPRES UJUNG SD INPRES UJUNG SD NEGERI 1 PALANRO SD NEGERI 1 PALANRO SD NEGERI 1 PALANRO SD NEGERI 1 PALANRO SD NEGERI 1 PALANRO SD NEGERI 1 PALANRO SD NEGERI 1 PALANRO SD NEGERI 1 PALANRO SD NEGERI 1 PALANRO SD NEGERI 1 PALANRO SD NEGERI 1 PALANRO SD NEGERI 1 PALANRO SD NEGERI 1 PALANRO SD NEGERI 1 PALANRO SD NEGERI 1 PALANRO SD NEGERI 1 PALANRO SD NEGERI 1 PALANRO SD NEGERI 10 LABUANGE SD NEGERI 10 LABUANGE SD NEGERI 10 LABUANGE SD NEGERI 10 LABUANGE . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI SD NEGERI 10 LABUANGE SD NEGERI 10 LABUANGE SD NEGERI 10 LABUANGE SD NEGERI 10 LABUANGE SD NEGERI 10 LABUANGE SD NEGERI 10 LABUANGE SD NEGERI 10 LABUANGE SD NEGERI 10 LABUANGE SD NEGERI 10 LABUANGE SD NEGERI 10 LABUANGE SD NEGERI 10 LABUANGE SD NEGERI 12 BOJO SD NEGERI 12 BOJO SD NEGERI 12 BOJO SD NEGERI 12 BOJO SD NEGERI 12 BOJO SD NEGERI 12 BOJO SD NEGERI 12 BOJO SD NEGERI 12 BOJO SD NEGERI 12 BOJO SD NEGERI 12 BOJO SD NEGERI 12 BOJO SD NEGERI 12 BOJO SD NEGERI 12 BOJO SD NEGERI 13 MANUBA SD NEGERI 13 MANUBA SD NEGERI 13 MANUBA SD NEGERI 13 MANUBA SD NEGERI 13 MANUBA SD NEGERI 13 MANUBA SD NEGERI 13 MANUBA SD NEGERI 13 MANUBA SD NEGERI 13 MANUBA SD NEGERI 13 MANUBA SD NEGERI 13 MANUBA SD NEGERI 13 MANUBA SD NEGERI 3 MALLAWA SD NEGERI 3 MALLAWA SD NEGERI 3 MALLAWA SD NEGERI 3 MALLAWA SD NEGERI 3 MALLAWA SD NEGERI 3 MALLAWA SD NEGERI 3 MALLAWA SD NEGERI 3 MALLAWA SD NEGERI 3 MALLAWA SD NEGERI 3 MALLAWA SD NEGERI 3 MALLAWA SD NEGERI 3 MALLAWA SD NEGERI 3 MALLAWA SD NEGERI 3 MALLAWA SD NEGERI 3 MALLAWA . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI SD NEGERI 3 MALLAWA SD NEGERI 3 MALLAWA SD NEGERI 3 MALLAWA SD NEGERI 3 MALLAWA SD NEGERI 3 MALLAWA SD NEGERI 3 MALLAWA SD NEGERI 3 MALLAWA SD NEGERI 3 MALLAWA SD NEGERI 4 CILELLANG SD NEGERI 4 CILELLANG SD NEGERI 4 CILELLANG SD NEGERI 4 CILELLANG SD NEGERI 4 CILELLANG SD NEGERI 4 CILELLANG SD NEGERI 4 CILELLANG SD NEGERI 4 CILELLANG SD NEGERI 4 CILELLANG SD NEGERI 4 CILELLANG SD NEGERI 4 CILELLANG SD NEGERI 4 CILELLANG SD NEGERI 4 CILELLANG SD NEGERI 6 PALLAE SD NEGERI 6 PALLAE SD NEGERI 6 PALLAE SD NEGERI 6 PALLAE SD NEGERI 6 PALLAE SD NEGERI 6 PALLAE SD NEGERI 6 PALLAE SD NEGERI 6 PALLAE SD NEGERI 8 JALANGE SD NEGERI 8 JALANGE SD NEGERI 8 JALANGE SD NEGERI 8 JALANGE SD NEGERI 8 JALANGE SD NEGERI 8 JALANGE SD NEGERI 8 JALANGE SD NEGERI 8 JALANGE SD NEGERI 8 JALANGE SD NEGERI 8 JALANGE SD NEGERI 8 JALANGE SD NEGERI 8 JALANGE SD NEGERI 8 JALANGE SD NEGERI 8 JALANGE SD NEGERI 8 JALANGE SD NEGERI 8 JALANGE SD NEGERI 8 JALANGE SD NEGERI 8 JALANGE SD NEGERI 8 JALANGE SD NEGERI 8 JALANGE SD NEGERI 8 JALANGE SD NEGERI 8 JALANGE . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI SD NEGERI 8 JALANGE SD NEGERI 8 JALANGE SD NEGERI 8 JALANGE SD NEGERI 8 JALANGE SD NEGERI 8 JALANGE SD NEGERI 8 JALANGE SD NEGERI 8 JALANGE SD NEGERI 8 JALANGE SD NEGERI 8 JALANGE SD NEGERI 8 JALANGE SD NEGERI 9 KUPA SD NEGERI 9 KUPA SD NEGERI 9 KUPA SD NEGERI 9 KUPA SD NEGERI 9 KUPA SD NEGERI 9 KUPA SD NEGERI 9 KUPA SD NEGERI 9 KUPA SD NEGERI 9 KUPA SD NEGERI 9 KUPA SD NEGERI 9 KUPA SD NEGERI 9 KUPA SD NEGERI 9 KUPA SD NEGERI 9 KUPA SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMA NEGERI 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 1 MALLUSETASI SMPN 2 MALLUSETASI SMPN 2 MALLUSETASI SMPN 2 MALLUSETASI SMPN 2 MALLUSETASI SMPN 2 MALLUSETASI SMPN 2 MALLUSETASI SMPN 2 MALLUSETASI SMPN 2 MALLUSETASI SMPN 2 MALLUSETASI SMPN 2 MALLUSETASI SMPN 2 MALLUSETASI SMPN 2 MALLUSETASI SMPN 2 MALLUSETASI SMPN 2 MALLUSETASI SMPN 2 MALLUSETASI SMPN 2 MALLUSETASI SMPN 2 MALLUSETASI SMPN 2 MALLUSETASI SMPN 2 MALLUSETASI SMPN 2 MALLUSETASI SMPN 2 MALLUSETASI SMPN 2 MALLUSETASI SMPN 2 MALLUSETASI SMPN 2 MALLUSETASI SMPN 2 MALLUSETASI SMPN 2 MALLUSETASI SMPN 2 MALLUSETASI SMPN 3 MALLUSETASI SMPN 3 MALLUSETASI SMPN 3 MALLUSETASI SMPN 3 MALLUSETASI SMPN 3 MALLUSETASI SMPN 3 MALLUSETASI SMPN 3 MALLUSETASI SMPN 3 MALLUSETASI SMPN 3 MALLUSETASI SMPN 3 MALLUSETASI SMPN 3 MALLUSETASI SMPN 3 MALLUSETASI SMPN 3 MALLUSETASI . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI SMPN 3 MALLUSETASI SMPN 3 MALLUSETASI SMPN 3 MALLUSETASI SMPN 3 MALLUSETASI SMPN 3 MALLUSETASI SMPN 3 MALLUSETASI SMPN 4 MALLUSETASI SMPN 4 MALLUSETASI SMPN 4 MALLUSETASI SMPN 4 MALLUSETASI SMPN 4 MALLUSETASI SMPN 4 MALLUSETASI SMPN 4 MALLUSETASI SMPN 4 MALLUSETASI SMPN 4 MALLUSETASI SMPN 4 MALLUSETASI SMPN 4 MALLUSETASI SMPN 4 MALLUSETASI SMPN 4 MALLUSETASI SMPN 4 MALLUSETASI SMPN 4 MALLUSETASI SMPN 4 MALLUSETASI SMPN 4 MALLUSETASI SMPN 4 MALLUSETASI SMPN 4 MALLUSETASI SMPN 4 MALLUSETASI SMPN 4 MALLUSETASI SMPN 4 MALLUSETASI SMPN 4 MALLUSETASI SMPN 4 MALLUSETASI SMPN 4 MALLUSETASI TK AL IKHLAS CILELLANG SELATAN TK AL IKHLAS CILELLANG SELATAN TK ANNUR LABUANGE TK ANNUR LABUANGE TK ANNUR LABUANGE TK ANNUR LABUANGE TK ANNUR LABUANGE TK DAHLIAH MALLAWA TK DAHLIAH MALLAWA TK DAHLIAH MALLAWA TK DAHLIAH MALLAWA TK DHARMAWANITA BOJO TK DHARMAWANITA BOJO TK DHARMAWANITA PALANRO TK DHARMAWANITA PALANRO TK DHARMAWANITA PALANRO TK DHARMAWANITA PALANRO TK PGRI CILELLANG UTARA TK PGRI CILELLANG UTARA TK PGRI CILELLANG UTARA . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

AMPIRI SD INP. AMPIRI SD INP. BARRU KAB. BARRU KAB. AMPIRI SD INP. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. AMPIRI SD INP. BARRU KAB. AMPIRI SD INP. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI MALLUSETASI PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING TK PGRI CILELLANG UTARA TK PGRI CILELLANG UTARA TK PGRI CILELLANG UTARA TK PGRI JALANGE TK PGRI KUPA TK PGRI KUPA TK PGRI KUPA TK PGRI NEPO TK PGRI NEPO TK PGRI NEPO TK PGRI SAKINAH BOJO BARU TK PGRI SAKINAH BOJO BARU TK PGRI SAKINAH BOJO BARU TK PGRI UJUNG TK PGRI UJUNG TK PGRI UJUNG TK PGRI UJUNG TK RAHMATULLAH PALANRO TK RAHMATULLAH PALANRO TK RAHMATULLAH PALANRO TK RAHMATULLAH PALANRO TK RAHMATULLAH PALANRO CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PUJANANTING CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PUJANANTING CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PUJANANTING CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PUJANANTING CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PUJANANTING CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PUJANANTING MI DDI ERE MI DDI ERE MI DDI ERE MI DDI ERE MI DDI ERE MI DDI ERE MI DDI GATTARENG MI DDI GATTARENG MI DDI GATTARENG MI DDI GATTARENG MI DDI GATTARENG SD INP. BARRU KAB. AMPIRI SD INP. DENGENG-DENGENG SD INP. AMPIRI SD INP.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. AMPIRI SD INP. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. AMPIRI SD INP. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. AMPIRI SD INP. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. DENGENG-DENGENG . BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. PANGGALUNGAN SD INP. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. PANGGALUNGAN SD INP. BARRU KAB. DENGENG-DENGENG SD INP. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. MARE-MARE SD INP. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. MARE-MARE SD INP. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. MARE-MARE SD INP. BARRU KAB. PANGGALUNGAN SD INP. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. MARE-MARE SD INP. BARRU KAB. BARRU KAB. DENGENG-DENGENG SD INP. BARRU PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING SD INP. BARRU KAB. PANGGALUNGAN SD INP. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. PANGGALUNGAN SD INP. BARRU KAB. DENGENG-DENGENG SD INP. MARE-MARE SD INP. BARRU KAB. BARRU KAB. DENGENG-DENGENG SD INP. DENGENG-DENGENG SD INP. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. PANGGALUNGAN SD INP. PANGGALUNGAN SD INPRES BAMPAE SD INPRES BAMPAE SD INPRES BAMPAE SD INPRES BAMPAE SD INPRES BAMPAE SD INPRES BAMPAE SD INPRES BAMPAE SD INPRES BAMPAE SD INPRES BAMPAE SD INPRES BAMPAE SD INPRES BAMPAE SD INPRES BAMPAE SD INPRES BARANG SD INPRES BARANG SD INPRES BARANG SD INPRES BARANG SD INPRES BARANG SD INPRES BARANG SD INPRES BARANG SD INPRES BARANG SD INPRES BENRONG SD INPRES BENRONG SD INPRES BENRONG SD INPRES BENRONG SD INPRES BENRONG SD INPRES BENRONG SD INPRES BENRONG SD INPRES BENRONG SD INPRES BENRONG SD INPRES JEMBULU SD INPRES JEMBULU . BARRU KAB. BARRU KAB. PANGGALUNGAN SD INP. BARRU KAB. BARRU KAB. MARE-MARE SD INP. BARRU KAB. PANGGALUNGAN SD INP.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING SD INPRES JEMBULU SD INPRES JEMBULU SD INPRES JEMBULU SD INPRES JEMBULU SD INPRES JEMBULU SD INPRES JEMBULU SD INPRES LAPPATEMMU SD INPRES LAPPATEMMU SD INPRES LAPPATEMMU SD INPRES LAPPATEMMU SD INPRES LAPPATEMMU SD INPRES LAPPATEMMU SD INPRES LAPPATEMMU SD INPRES LAPPATEMMU SD INPRES LAPPATEMMU SD INPRES LAPPATEMMU SD INPRES LEMPANG SD INPRES LEMPANG SD INPRES LEMPANG SD INPRES LEMPANG SD INPRES LEMPANG SD INPRES LEMPANG SD INPRES LEMPANG SD INPRES LEMPANG SD INPRES LEMPANG SD INPRES PADANG LAMPE SD INPRES PADANG LAMPE SD INPRES PADANG LAMPE SD INPRES PADANG LAMPE SD INPRES PADANG LAMPE SD INPRES PADANG LAMPE SD INPRES PADANG LAMPE SD INPRES PADANG LAMPE SD INPRES PADANG LAMPE SD INPRES PADANG LAMPE SD INPRES PADANG LAMPE SD INPRES PADANG LAMPE SD INPRES PADANG LAMPE SD INPRES PADANG LAMPE SD INPRES PALLUDDA SD INPRES PALLUDDA SD INPRES PALLUDDA SD INPRES PALLUDDA SD INPRES PALLUDDA SD INPRES PALLUDDA SD INPRES PALLUDDA SD INPRES PALLUDDA SD INPRES PALLUDDA SD INPRES PALLUDDA SD INPRES PALLUDDA SD INPRES PALLUDDA . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING SD INPRES PALLUDDA SD INPRES PALLUDDA SD INPRES PALLUDDA SD INPRES PALLUDDA SD INPRES PALLUDDA SD INPRES PATALLASSANG SD INPRES PATALLASSANG SD INPRES PATALLASSANG SD INPRES PATALLASSANG SD INPRES PATALLASSANG SD INPRES PATALLASSANG SD INPRES PATALLASSANG SD INPRES PATALLASSANG SD INPRES PATALLASSANG SD INPRES PATALLASSANG SD INPRES PATALLASSANG SD INPRES PETTUNG SD INPRES PETTUNG SD INPRES PETTUNG SD INPRES PETTUNG SD INPRES PETTUNG SD INPRES PETTUNG SD INPRES PETTUNG SD INPRES PUNRAGA SD INPRES PUNRAGA SD INPRES PUNRAGA SD INPRES PUNRAGA SD INPRES PUNRAGA SD INPRES PUNRAGA SD INPRES PUNRAGA SD INPRES PUNRAGA SD INPRES PUNRANGA SD N INPRES 55 WANAWARU SD N INPRES 55 WANAWARU SD N INPRES 55 WANAWARU SD N INPRES 55 WANAWARU SD N INPRES 55 WANAWARU SD N INPRES 55 WANAWARU SD N INPRES 55 WANAWARU SD N INPRES 55 WANAWARU SD N INPRES 55 WANAWARU SD N INPRES 55 WANAWARU SD N INPRES 55 WANAWARU SD N INPRES 55 WANAWARU SD N INPRES 55 WANAWARU SD N INPRES TANGNGASSOE SD N INPRES TANGNGASSOE SD N INPRES TANGNGASSOE SD N INPRES TANGNGASSOE SD N INPRES TANGNGASSOE SD N INPRES TANGNGASSOE . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING SD N INPRES TANGNGASSOE SD N INPRES TANGNGASSOE SD N INPRES TANGNGASSOE SD N INPRES TANGNGASSOE SD NEGERI AMMERUNG SD NEGERI AMMERUNG SD NEGERI AMMERUNG SD NEGERI AMMERUNG SD NEGERI AMMERUNG SD NEGERI AMMERUNG SD NEGERI AMMERUNG SD NEGERI AMMERUNG SD NEGERI AMMERUNG SD NEGERI AMMERUNG SD NEGERI AMMERUNG SD NEGERI AMMERUNG SD NEGERI AMMERUNG SD NEGERI AMMERUNG SD NEGERI BETTE SD NEGERI BETTE SD NEGERI BETTE SD NEGERI BETTE SD NEGERI BETTE SD NEGERI BETTE SD NEGERI BETTE SD NEGERI BETTE SD NEGERI BETTE SD NEGERI BETTE SD NEGERI BETTE SD NEGERI BETTE SD NEGERI BETTE SD NEGERI GATTARENG SD NEGERI GATTARENG SD NEGERI GATTARENG SD NEGERI GATTARENG SD NEGERI GATTARENG SD NEGERI GATTARENG SD NEGERI GATTARENG SD NEGERI GATTARENG SD NEGERI GATTARENG SD NEGERI GATTARENG SD NEGERI GATTARENG SD NEGERI GATTARENG SD NEGERI GATTARENG SD NEGERI PALLUDDA SD NEGERI PALLUDDA SD NEGERI PALLUDDA SD NEGERI PALLUDDA SD NEGERI PALLUDDA SD NEGERI PALLUDDA SD NEGERI PALLUDDA . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING SD NEGERI PALLUDDA SD NEGERI PETTUNG SD NEGERI PETTUNG SD NEGERI PETTUNG SD NEGERI PETTUNG SD NEGERI PUNRANGA SD NEGERI PUNRANGA SD NEGERI PUNRANGA SD NEGERI PUNRANGA SD NEGERI PUNRANGA SD NEGERI PUNRANGA SD NEGERI PUNRANGA SD NEGERI PUNRANGA SD NEGERI PUNRANGA SD NEGERI SALOPURU SD NEGERI SALOPURU SD NEGERI SALOPURU SD NEGERI SALOPURU SD NEGERI SALOPURU SD NEGERI SALOPURU SD NEGERI SALOPURU SD NEGERI SALOPURU SD NEGERI SALOPURU SD NEGERI SALOPURU SD NEGERI SALOPURU SD NEGERI SALOPURU SD NEGERI SALOPURU SD NEGERI SALOPURU SDN ALEKALE SDN ALEKALE SDN ALEKALE SDN ALEKALE SDN ALEKALE SDN ALEKALE SMP NEGERI 1 PUJANANTING SMP NEGERI 1 PUJANANTING SMP NEGERI 1 PUJANANTING SMP NEGERI 1 PUJANANTING SMP NEGERI 1 PUJANANTING SMP NEGERI 1 PUJANANTING SMP NEGERI 1 PUJANANTING SMP NEGERI 1 PUJANANTING SMP NEGERI 1 PUJANANTING SMP NEGERI 1 PUJANANTING SMP NEGERI 1 PUJANANTING SMP NEGERI 1 PUJANANTING SMP NEGERI 1 PUJANANTING SMP NEGERI 1 PUJANANTING SMP NEGERI 1 PUJANANTING SMP NEGERI 1 PUJANANTING SMP NEGERI 1 PUJANANTING . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING SMP NEGERI 1 PUJANANTING SMP NEGERI 1 PUJANANTING SMP NEGERI 1 PUJANANTING SMP NEGERI 1 PUJANANTING SMP NEGERI 1 PUJANANTING SMP NEGERI 1 PUJANANTING SMP NEGERI 1 PUJANANTING SMP NEGERI 1 PUJANANTING SMPN 2 PUJANANTING SMPN 2 PUJANANTING SMPN 2 PUJANANTING SMPN 2 PUJANANTING SMPN 2 PUJANANTING SMPN 2 PUJANANTING SMPN 2 PUJANANTING SMPN 2 PUJANANTING SMPN 2 PUJANANTING SMPN 2 PUJANANTING SMPN 2 PUJANANTING SMPN 2 PUJANANTING SMPN 2 PUJANANTING SMPN 2 PUJANANTING SMPN 2 PUJANANTING SMPN 2 PUJANANTING SMPN 2 PUJANANTING SMPN 2 PUJANANTING SMPN 2 PUJANANTING SMPN 2 PUJANANTING SMPN 2 PUJANANTING SMPN 2 PUJANANTING SMPN 2 PUJANANTING SMPN 3 PUJANANTING SMPN 3 PUJANANTING SMPN 3 PUJANANTING SMPN 3 PUJANANTING SMPN 3 PUJANANTING SMPN 3 PUJANANTING SMPN 3 PUJANANTING SMPN 3 PUJANANTING SMPN 3 PUJANANTING SMPN 3 PUJANANTING SMPN 3 PUJANANTING SMPN 3 PUJANANTING SMPN 3 PUJANANTING SMPN 3 PUJANANTING SMPN 3 PUJANANTING SMPN 3 PUJANANTING SMPN 3 PUJANANTING SMPN 3 PUJANANTING SMPN 3 PUJANANTING SMPN 3 PUJANANTING . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING PUJANANTING SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA TK DHARMAWANITA DOI-DOI TK DHARMAWANITA DOI-DOI TK DHARMAWANITA DOI-DOI TK DHARMAWANITA DOI-DOI TK DHARMAWANITA DOI-DOI TK DHARMAWANITA PUJANANTING TK PGRI GATTARENG CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SOPPENG RIAJA MA DDI PUTRI MANGKOSO MA DDI PUTRI MANGKOSO MA DDI PUTRI MANGKOSO MA DDI PUTRI MANGKOSO MA DDI PUTRI MANGKOSO MA DDI PUTRI MANGKOSO MA DDI PUTRI MANGKOSO MA DDI PUTRI MANGKOSO MA DDI PUTRI MANGKOSO MA DDI PUTRI MANGKOSO MA DDI PUTRI MANGKOSO MA DDI PUTRI MANGKOSO MA DDI PUTRI MANGKOSO MA DDI PUTRI MANGKOSO MA DDI PUTRI MANGKOSO MA DDI PUTRI MANGKOSO MA DDI PUTRI MANGKOSO MA DDI PUTRI MANGKOSO MA PUTRA MANGKOSO MA PUTRA MANGKOSO MA PUTRA MANGKOSO MA PUTRA MANGKOSO MA PUTRA MANGKOSO MA PUTRA MANGKOSO MA PUTRA MANGKOSO MA PUTRA MANGKOSO MA PUTRA MANGKOSO MA PUTRA MANGKOSO MA PUTRA MANGKOSO MA PUTRA MANGKOSO MA PUTRA MANGKOSO MA PUTRA MANGKOSO MA PUTRA MANGKOSO MA PUTRA MANGKOSO MA PUTRA MANGKOSO MA PUTRA MANGKOSO MA PUTRA MANGKOSO MA PUTRA MANGKOSO MA PUTRA MANGKOSO MA PUTRA MANGKOSO MA PUTRA MANGKOSO MA PUTRA MANGKOSO MA PUTRA MANGKOSO . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA MA PUTRA MANGKOSO MA PUTRA MANGKOSO MDA DDI AJAKKANG MDA DDI AJAKKANG MDA DDI AWERANGE MDA DDI AWERANGE MDA DDI LAWALLU MDA DDI MANGKOSO MDA DDI MANGKOSO MDA DDI MANGKOSO MDA DDI MATTOANGIN MDA DDI MATTOANGIN MDA DDI MATTOANGIN MDA DDI MATTOANGIN MDA DDI WIRINGTASI MDA DDI WIRINGTASI MDA DDI WIRINGTASI MI DDI MANGKOSO MI DDI MANGKOSO MI DDI MANGKOSO MI DDI MANGKOSO MI DDI MANGKOSO MI DDI MANGKOSO MI DDI MANGKOSO MI DDI MANGKOSO MI IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH MI IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH MI IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH MI IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH MI IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH MTS DDI SIDDO MTS DDI SIDDO MTS DDI SIDDO MTS DDI SIDDO MTS DDI SIDDO MTS DDI SIDDO MTS DDI SIDDO MTS DDI SIDDO MTS DDI SIDDO MTS DDI SIDDO MTS DDI SIDDO MTS PUTRA DDI AD MANGKOSO MTS PUTRA DDI AD MANGKOSO MTS PUTRA DDI AD MANGKOSO MTS PUTRA DDI AD MANGKOSO MTS PUTRA DDI AD MANGKOSO MTS PUTRA DDI AD MANGKOSO MTS PUTRA DDI AD MANGKOSO MTS PUTRA DDI AD MANGKOSO MTS PUTRA DDI AD MANGKOSO MTS PUTRA DDI AD MANGKOSO . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA MTS PUTRA DDI AD MANGKOSO MTS PUTRA DDI AD MANGKOSO MTS PUTRA DDI AD MANGKOSO MTS PUTRA DDI AD MANGKOSO MTS PUTRA DDI AD MANGKOSO MTS PUTRA DDI AD MANGKOSO MTS PUTRA DDI AD MANGKOSO MTS PUTRA DDI AD MANGKOSO MTS PUTRA DDI AD MANGKOSO MTS PUTRI DDI MAGKOSO MTS PUTRI DDI MAGKOSO MTS PUTRI DDI MAGKOSO MTS PUTRI DDI MAGKOSO MTS PUTRI DDI MAGKOSO MTS PUTRI DDI MAGKOSO MTS PUTRI DDI MAGKOSO MTS PUTRI DDI MAGKOSO MTS PUTRI DDI MAGKOSO MTS PUTRI DDI MAGKOSO MTS PUTRI DDI MAGKOSO MTS PUTRI DDI MAGKOSO MTS PUTRI DDI MAGKOSO MTS PUTRI DDI MAGKOSO MTS PUTRI DDI MAGKOSO MTS PUTRI DDI MAGKOSO MTS PUTRI DDI MAGKOSO MTS PUTRI DDI MAGKOSO MTS PUTRI DDI MANGKOSO MTS PUTRI DDI MANGKOSO MTS PUTRI DDI MANGKOSO RA UMDI MANGKOSO RA UMDI MANGKOSO RA UMDI MANGKOSO RA UMDI MANGKOSO RA UMDI MANGKOSO RA UMDI WIRINGTASI RA UMDI WIRINGTASI RA UMDI WIRINGTASI RA UMDI WIRINGTASI SALAFIYAH WUSTHA SALAFIYAH WUSTHA SALAFIYAH WUSTHA SALAFIYAH WUSTHA SALAFIYAH WUSTHA SALAFIYAH WUSTHA SALAFIYAH WUSTHA SALAFIYAH WUSTHA SALAFIYAH WUSTHA SALAFIYAH WUSTHA SALAFIYAH WUSTHA SALAFIYAH WUSTHA . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SALAFIYAH WUSTHA SALAFIYAH WUSTHA SD AJAKKANG BARAT SD AJAKKANG BARAT SD AJAKKANG BARAT SD AJAKKANG BARAT SD AJAKKANG BARAT SD AJAKKANG BARAT SD AJAKKANG BARAT SD AJAKKANG BARAT SD AJAKKANG BARAT SD AJAKKANG BARAT SD AJAKKANG BARAT SD AJAKKANG BARAT SD AJAKKANG BARAT SD INP POLEWALI SD INP POLEWALI SD INP POLEWALI SD INP POLEWALI SD INP POLEWALI SD INP POLEWALI SD INP POLEWALI SD INP POLEWALI SD INP POLEWALI SD INP POLEWALI SD INP POLEWALI SD INP POLEWALI SD INP POLEWALI SD INP POLEWALI SD INPRES AJAKKANG BARAT SD INPRES AJAKKANG BARAT SD INPRES AJAKKANG TIMUR SD INPRES AJAKKANG TIMUR SD INPRES AJAKKANG TIMUR SD INPRES AJAKKANG TIMUR SD INPRES AJAKKANG TIMUR SD INPRES AJAKKANG TIMUR SD INPRES AJAKKANG TIMUR SD INPRES AJAKKANG TIMUR SD INPRES AJAKKANG TIMUR SD INPRES AJAKKANG TIMUR SD INPRES AJAKKANG TIMUR SD INPRES AWERANGE SD INPRES AWERANGE SD INPRES AWERANGE SD INPRES AWERANGE SD INPRES AWERANGE SD INPRES AWERANGE SD INPRES AWERANGE SD INPRES AWERANGE SD INPRES AWERANGE . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SD INPRES AWERANGE SD INPRES AWERANGE SD INPRES BATUPUTE SD INPRES BATUPUTE SD INPRES BATUPUTE SD INPRES BATUPUTE SD INPRES BATUPUTE SD INPRES BATUPUTE SD INPRES BATUPUTE SD INPRES BATUPUTE SD INPRES BATUPUTE SD INPRES BATUPUTE SD INPRES BATUPUTE SD INPRES BATUPUTE SD INPRES BATUPUTE SD INPRES BURANCIE SD INPRES BURANCIE SD INPRES BURANCIE SD INPRES BURANCIE SD INPRES BURANCIE SD INPRES BURANCIE SD INPRES BURANCIE SD INPRES BURANCIE SD INPRES BURANCIE SD INPRES BURANCIE SD INPRES BURANCIE SD INPRES BURANCIE SD INPRES BURANCIE SD INPRES BURANCIE SD INPRES CEPPAGA SD INPRES CEPPAGA SD INPRES CEPPAGA SD INPRES CEPPAGA SD INPRES CEPPAGA SD INPRES CEPPAGA SD INPRES CEPPAGA SD INPRES CEPPAGA SD INPRES CEPPAGA SD INPRES CEPPAGA SD INPRES CEPPAGA SD INPRES KADING SD INPRES KADING SD INPRES KADING SD INPRES LAWALLU SD INPRES LAWALLU SD INPRES LAWALLU SD INPRES LAWALLU SD INPRES LAWALLU SD INPRES LAWALLU SD INPRES LAWALLU SD INPRES LAWALLU . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SD INPRES LAWALLU SD INPRES LAWALLU SD INPRES MINANGATOA SD INPRES MINANGATOA SD INPRES MINANGATOA SD INPRES MINANGATOA SD INPRES MINANGATOA SD INPRES MINANGATOA SD INPRES MINANGATOA SD INPRES MINANGATOA SD INPRES MINANGATOA SD INPRES MINANGATOA SD INPRES MINANGATOA SD INPRES MINANGATOA SD INPRES ORING SD INPRES ORING SD INPRES ORING SD INPRES ORING SD INPRES ORING SD INPRES ORING SD INPRES ORING SD INPRES ORING SD INPRES ORING SD INPRES ORING SD INPRES PACEKKE SD INPRES PACEKKE SD INPRES PACEKKE SD INPRES PACEKKE SD INPRES PACEKKE SD INPRES PACEKKE SD INPRES PACEKKE SD INPRES PACEKKE SD INPRES PACEKKE SD INPRES PACEKKE SD INPRES PACEKKE SD INPRES PACEKKE SD INPRES PACEKKE SD INPRES PALUNGENG GELLANG SD INPRES PALUNGENG GELLANG SD INPRES PALUNGENG GELLANG SD INPRES PALUNGENG GELLANG SD INPRES PALUNGENG GELLANG SD INPRES PALUNGENG GELLANG SD INPRES PALUNGENG GELLANG SD INPRES PALUNGENG GELLANG SD INPRES WIRINGTASI SD INPRES WIRINGTASI SD INPRES WIRINGTASI SD INPRES WIRINGTASI SD INPRES WIRINGTASI SD INPRES WIRINGTASI . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SD INPRES WIRINGTASI SD INPRES WIRINGTASI SD INPRES WIRINGTASI SD INPRES WIRINGTASI SD INPRES WIRINGTASI SD INPRES WIRINGTASI SD NEGERI AJAKKANG SD NEGERI AJAKKANG SD NEGERI AJAKKANG SD NEGERI AJAKKANG SD NEGERI AJAKKANG SD NEGERI AJAKKANG SD NEGERI AJAKKANG SD NEGERI AJAKKANG SD NEGERI AJAKKANG SD NEGERI AJAKKANG SD NEGERI CENTRE MANGKOSO SD NEGERI CENTRE MANGKOSO SD NEGERI CENTRE MANGKOSO SD NEGERI CENTRE MANGKOSO SD NEGERI CENTRE MANGKOSO SD NEGERI CENTRE MANGKOSO SD NEGERI CENTRE MANGKOSO SD NEGERI CENTRE MANGKOSO SD NEGERI CENTRE MANGKOSO SD NEGERI CENTRE MANGKOSO SD NEGERI CENTRE MANGKOSO SD NEGERI CENTRE MANGKOSO SD NEGERI CENTRE MANGKOSO SD NEGERI CENTRE MANGKOSO SD NEGERI CENTRE MANGKOSO SD NEGERI CENTRE MANGKOSO SD NEGERI CENTRE MANGKOSO SD NEGERI CENTRE MANGKOSO SD NEGERI CENTRE MANGKOSO SD NEGERI CENTRE MANGKOSO SD NEGERI CENTRE MANGKOSO SD NEGERI KIRU KIRU SD NEGERI KIRU KIRU SD NEGERI KIRU KIRU SD NEGERI KIRU KIRU SD NEGERI KIRU KIRU SD NEGERI KIRU KIRU SD NEGERI KIRU KIRU SD NEGERI KIRU KIRU SD NEGERI KIRU KIRU SD NEGERI KIRU KIRU SD NEGERI KIRU KIRU SD NEGERI KIRU KIRU SD NEGERI KIRU KIRU SD NEGERI LAWALLU . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SD NEGERI LAWALLU SD NEGERI LAWALLU SD NEGERI LAWALLU SD NEGERI LAWALLU SD NEGERI LAWALLU SD NEGERI LAWALLU SD NEGERI LAWALLU SD NEGERI LAWALLU SD NEGERI LAWALLU SD NEGERI LAWALLU SD NEGERI SIDDDO SD NEGERI SIDDDO SD NEGERI SIDDDO SD NEGERI SIDDDO SD NEGERI SIDDDO SD NEGERI SIDDDO SD NEGERI SIDDDO SD NEGERI SIDDDO SD NEGERI SIDDDO SD NEGERI SIDDDO SD NEGERI SIDDDO SD NEGERI SIDDO SDI MANGKOSO SDI MANGKOSO SDI MANGKOSO SDI MANGKOSO SDI MANGKOSO SDI MANGKOSO SDI MANGKOSO SDI MANGKOSO SDI MANGKOSO SDI MANGKOSO SDI MANGKOSO SDI TOE SDI TOE SDI TOE SDI TOE SDI TOE SDI TOE SDI TOE SDI TOE SDI TOE SDI TOE SDI TOE SDI TOE SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMA PGRI SOPPENG RIAJA SMA PGRI SOPPENG RIAJA SMA PGRI SOPPENG RIAJA SMA PGRI SOPPENG RIAJA SMA PGRI SOPPENG RIAJA SMA PGRI SOPPENG RIAJA SMA PGRI SOPPENG RIAJA SMP MUHAMMADIYAH KAMPUNG BARU SMP MUHAMMADIYAH KAMPUNG BARU SMP MUHAMMADIYAH KAMPUNG BARU SMP MUHAMMADIYAH KAMPUNG BARU SMP MUHAMMADIYAH KAMPUNG BARU SMP MUHAMMADIYAH KAMPUNG BARU SMP MUHAMMADIYAH KAMPUNG BARU . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SMP MUHAMMADIYAH KAMPUNG BARU SMP MUHAMMADIYAH KAMPUNG BARU SMP MUHAMMADIYAH KAMPUNG BARU SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMP NEGERI 1 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA SMPN 2 SOPPENG RIAJA TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL TK DHARMA WANITA AWERANGE TK DHARMA WANITA AWERANGE TK DHARMA WANITA SIDDO TK DHARMA WANITA SIDDO TK DHARMA WANITA SIDDO TK DHARMA WANITA SIDDO TK DHARMAWANITA MANGKOSO TK DHARMAWANITA MANGKOSO . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA SOPPENG RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TK DHARMAWANITA MANGKOSO TK DHARMAWANITA MANGKOSO TK PGRI KIRU-KIRU TK PGRI KIRU-KIRU TK PGRI KIRU-KIRU TK PGRI LAWALLU TK PGRI LAWALLU TK PGRI LAWALLU TK PGRI LAWALLU MAS ATTAUFIQ LISU MAS ATTAUFIQ LISU MAS ATTAUFIQ LISU MAS ATTAUFIQ LISU MAS ATTAUFIQ LISU MAS ATTAUFIQ LISU MAS ATTAUFIQ LISU MAS ATTAUFIQ LISU MAS ATTAUFIQ LISU MAS ATTAUFIQ LISU MAS ATTAUFIQ LISU MAS GUPPI RALLA MAS GUPPI RALLA MAS GUPPI RALLA MAS GUPPI RALLA MAS GUPPI RALLA MAS GUPPI RALLA MAS GUPPI RALLA MAS GUPPI RALLA MAS GUPPI RALLA MAS GUPPI RALLA MAS MUHAMMADIYAH ELE MAS MUHAMMADIYAH ELE MAS MUHAMMADIYAH ELE MAS MUHAMMADIYAH ELE MAS MUHAMMADIYAH ELE MAS MUHAMMADIYAH ELE MAS MUHAMMADIYAH ELE MAS MUHAMMADIYAH ELE MAS MUHAMMADIYAH ELE MDA AISYIAH BOTTOLAMPE MDA AISYIAH BOTTOLAMPE MDA DDI ULO MDA DDI ULO MI ATTAUFIQ LISU MI ATTAUFIQ LISU MI ATTAUFIQ LISU MI ATTAUFIQ LISU MI ATTAUFIQ LISU MI ATTAUFIQ LISU MI ATTAUFIQ LISU MI ATTAUFIQ LISU . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA MI ATTAUFIQ LISU MI ATTAUFIQ LISU MI ATTAUFIQ LISU MI ATTAUFIQ LISU MI ATTAUFIQ LISU MI ATTAUFIQ LISU MI ATTAUFIQ LISU MI ATTAUFIQ LISU MI DDI LAJOANGIN MI DDI LAJOANGIN MI DDI LAJOANGIN MI DDI LAJOANGIN MI DDI LAJOANGIN MI DDI LAJOANGIN MI DDI LAJOANGIN MI DDI LAJOANGIN MI DDI TAKKU MI DDI TAKKU MI DDI TAKKU MI DDI TAKKU MI DDI TAKKU MI DDI TAKKU MI DDI TAKKU MI DDI TAKKU MI DDI TAKKU MI DDI TAKKU MI DDI TAKKU MI DDI TAKKU MI DDI WARUWUE MI DDI WARUWUE MI DDI WARUWUE MI DDI WARUWUE MI DDI WARUWUE MI DDI WATU MI DDI WATU MI DDI WATU MI DDI WATU MI DDI WATU MI DDI WATU MI DDI WATU MI DDI WATU MI DDI WATU MI DDI WATU MTS ATTAUFIQ LISU MTS ATTAUFIQ LISU MTS ATTAUFIQ LISU MTS ATTAUFIQ LISU MTS ATTAUFIQ LISU MTS ATTAUFIQ LISU MTS ATTAUFIQ LISU MTS ATTAUFIQ LISU . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

30 BUNNE SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. 30 BUNNE SD INPRES NO. MUHAMMADIYAH ELE MTS. 30 BUNNE SD INPRES NO. BARRU KAB. 30 BUNNE SD INPRES NO. BARRU KAB. MUHAMMADIYAH ELE MTS. GUPPI RALLA MTS. 30 BUNNE . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. GUPPI RALLA MTS. 30 BUNNE SD INPRES NO. MUHAMMADIYAH ELE MTS. GUPPI RALLA MTS. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. GUPPI RALLA MTS. 30 BUNNE SD INPRES NO. BARRU KAB. GUPPI RALLA MTS. GUPPI RALLA MTS. BARRU TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA MTS ATTAUFIQ LISU MTS ATTAUFIQ LISU MTS ATTAUFIQ LISU MTS. BARRU KAB. GUPPI RALLA MTS. BARRU KAB. BARRU KAB. GUPPI RALLA MTS. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. 30 BUNNE SD INPRES NO. BARRU KAB. 30 BUNNE SD INPRES NO. MUHAMMADIYAH ELE MTS. MUHAMMADIYAH ELE MTS. GUPPI RALLA MTS. GUPPI RALLA MTS. GUPPI RALLA MTS. BARRU KAB. BARRU KAB. MUHAMMADIYAH ELE MTS. MUHAMMADIYAH ELE SD INPRES CINEKKO SD INPRES CINEKKO SD INPRES CINEKKO SD INPRES CINEKKO SD INPRES CINEKKO SD INPRES CINEKKO SD INPRES CINEKKO SD INPRES CINEKKO SD INPRES CINEKKO SD INPRES CINEKKO SD INPRES CINEKKO SD INPRES CINEKKO SD INPRES CINEKKO SD INPRES CINEKKO SD INPRES CINEKKO SD INPRES CINEKKO SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. MUHAMMADIYAH ELE MTS. BARRU KAB. BARRU KAB. 30 BUNNE SD INPRES NO. BARRU KAB. GUPPI RALLA MTS. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. 30 BUNNE SD INPRES NO. 30 BUNNE SD INPRES NO.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. 30 BUNNE SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. 30 BUNNE SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. 30 BUNNE SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. 30 BUNNE SD INPRES WARUWUE SD INPRES WARUWUE SD INPRES WARUWUE SD INPRES WARUWUE SD INPRES WARUWUE SD INPRES WARUWUE SD INPRES WARUWUE SD INPRES WARUWUE SD NEGERI 10 PARENRING SD NEGERI 10 PARENRING SD NEGERI 10 PARENRING SD NEGERI 10 PARENRING SD NEGERI 10 PARENRING SD NEGERI 10 PARENRING SD NEGERI 10 PARENRING SD NEGERI 10 PARENRING SD NEGERI 10 PARENRING SD NEGERI 10 PARENRING SD NEGERI 10 PARENRING SD NEGERI 10 PARENRING SD NEGERI 10 PARENRING SD NEGERI 10 PARENRING SD NEGERI 10 PARENRING SD NEGERI 10 PARENRING SD NEGERI 10 PARENRING SD NEGERI BOTTOLAMPE SD NEGERI BOTTOLAMPE SD NEGERI BOTTOLAMPE SD NEGERI BOTTOLAMPE SD NEGERI BOTTOLAMPE SD NEGERI BOTTOLAMPE SD NEGERI BOTTOLAMPE SD NEGERI BOTTOLAMPE SD NEGERI BOTTOLAMPE SD NEGERI BOTTOLAMPE SD NEGERI BOTTOLAMPE SD NEGERI BOTTOLAMPE SD NEGERI BOTTOLAMPE SD NEGERI BOTTOLAMPE SD NEGERI MENRONG SD NEGERI MENRONG SD NEGERI MENRONG SD NEGERI MENRONG . 30 BUNNE SD INPRES NO. 30 BUNNE SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. 30 BUNNE SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. 30 BUNNE SD INPRES NO. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. 5 TOKKENE SD NEGERI NO.KAB. BARRU KAB. 5 TOKKENE SD NEGERI NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. 5 TOKKENE SD NEGERI NO. BARRU KAB. 5 TOKKENE SD NEGERI NO. 5 TOKKENE SD NEGERI PESSE SD NEGERI PESSE SD NEGERI PESSE SD NEGERI PESSE SD NEGERI PESSE SD NEGERI PESSE SD NEGERI PESSE SD NEGERI PESSE SD NEGERI PESSE SD NEGERI PESSE SD NEGERI PESSE SD NEGERI PESSE SD NEGERI ULO SD NEGERI ULO SD NEGERI ULO SD NEGERI ULO SD NEGERI ULO SD NEGERI ULO SD NEGERI ULO SD NEGERI ULO SD NEGERI ULO SD NEGERI ULO SD NEGERI ULO SD NEGERI ULO SD NEGERI ULO SD NEGERI ULO SD NEGERI ULO SD NEGERI ULO SD NEGERI ULO . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. 5 TOKKENE SD NEGERI NO. BARRU KAB. BARRU KAB. 5 TOKKENE SD NEGERI NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. 5 TOKKENE SD NEGERI NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. 5 TOKKENE SD NEGERI NO. BARRU KAB. BARRU KAB. 5 TOKKENE SD NEGERI NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. 5 TOKKENE SD NEGERI NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA SD NEGERI MENRONG SD NEGERI MENRONG SD NEGERI MENRONG SD NEGERI MENRONG SD NEGERI MENRONG SD NEGERI MENRONG SD NEGERI MENRONG SD NEGERI MENRONG SD NEGERI MENRONG SD NEGERI MENRONG SD NEGERI NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. 5 TOKKENE SD NEGERI NO. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA SD NEGERI ULO SDI BOTTOLAMPE SDI BOTTOLAMPE SDI BOTTOLAMPE SDI BOTTOLAMPE SDI BOTTOLAMPE SDI BOTTOLAMPE SDI BOTTOLAMPE SDI BOTTOLAMPE SDI BOTTOLAMPE SDI BOTTOLAMPE SDI BOTTOLAMPE SDI BOTTOLAMPE SDI BOTTOLAMPE SDI BOTTOLAMPE SDI BOTTOLAMPE SDI JALANRU SDI JALANRU SDI JALANRU SDI JALANRU SDI JALANRU SDI JALANRU SDI JALANRU SDI JALANRU SDI JALANRU SDI JALANRU SDI JALANRU SDI JALANRU SDI JALANRU SDI JALANRU SDI KOMPLEKS RALLA SDI KOMPLEKS RALLA SDI KOMPLEKS RALLA SDI KOMPLEKS RALLA SDI KOMPLEKS RALLA SDI KOMPLEKS RALLA SDI KOMPLEKS RALLA SDI KOMPLEKS RALLA SDI KOMPLEKS RALLA SDI KOMPLEKS RALLA SDI KOMPLEKS RALLA SDI KOMPLEKS RALLA SDI KOMPLEKS RALLA SDI KOMPLEKS RALLA SDI KOMPLEKS RALLA SDI KOMPLEKS RALLA SDI KOMPLEKS RALLA SDI KOMPLEKS RALLA SDI KOMPLEKS RALLA SDI KOMPLEKS RALLA SDI KOMPLEKS RALLA . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA SDI LAJOANGIN SDI LAJOANGIN SDI LAJOANGIN SDI LAJOANGIN SDI LAJOANGIN SDI LAJOANGIN SDI LAJOANGIN SDI LAJOANGIN SDI LAPPADARE SDI LAPPADARE SDI LAPPADARE SDI LAPPADARE SDI LAPPADARE SDI LAPPADARE SDI LAPPADARE SDI LAPPADARE SDI LAPPADARE SDI LAPPADARE SDI LAPPADARE SDI LAPPADARE SDI LAPPADARE SDI LAPPADARE SDI LAPPADARE SDI LAPPADARE SDI LIMPO SDI LIMPO SDI LIMPO SDI LIMPO SDI LIMPO SDI LIMPO SDI LIMPO SDI LIMPO SDI LIMPO SDI LIMPO SDI LIMPO SDI LIMPO SDI LIMPO SDI LIMPO SDI LIMPO SDI LIMPO SDI LIMPO SDI LIMPO SDI LISU SDI LISU SDI LISU SDI LISU SDI LISU SDI LISU SDI LISU SDI LISU SDI LISU . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA SDI LISU SDI LISU SDI LISU SDI LISU SDI MARUALA SDI MARUALA SDI MARUALA SDI MARUALA SDI MARUALA SDI MARUALA SDI MARUALA SDI MARUALA SDI MARUALA SDI MARUALA SDI MARUALA SDI MARUALA SDI MARUALA SDI MARUALA SDI MARUALA SDI MARUALA SDI MENRONG SDI MENRONG SDI MENRONG SDI MENRONG SDI MENRONG SDI MENRONG SDI MENRONG SDI MENRONG SDI MENRONG SDI MENRONG SDI MENRONG SDI MENRONG SDI MENRONG SDI MENRONG SDI MENRONG SDI PARIA SDI PARIA SDI PARIA SDI PARIA SDI PARIA SDI PARIA SDI PARIA SDI PARIA SDI PARIA SDI PARIA SDI PARIA SDI PARIA SDI PARIA SDI PARIA SDI PARIA SDI PARIA . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA SDI PARIA SDI PARIA SDI PASAR BARU SDI PASAR BARU SDI PASAR BARU SDI PASAR BARU SDI PASAR BARU SDI PASAR BARU SDI PASAR BARU SDI PASAR BARU SDI PASAR BARU SDI PASAR BARU SDI PASAR BARU SDI PASAR BARU SDI PASAR BARU SDI PASAR BARU SDI PASAR BARU SDI PASAR BARU SDI RALLA SDI RALLA SDI RALLA SDI RALLA SDI RALLA SDI RALLA SDI RALLA SDI RALLA SDI RALLA SDI RALLA SDI RALLA SDI RALLA SDI RALLA SDI RALLA SDI RALLA SDI RALLA SDI RALLA SDI RUMPIAE SDI RUMPIAE SDI RUMPIAE SDI RUMPIAE SDI RUMPIAE SDI RUMPIAE SDI RUMPIAE SDI RUMPIAE SDI RUMPIAE SDI RUMPIAE SDI RUMPIAE SDI RUMPIAE SDI RUMPIAE SDI RUMPIAE SDI RUMPIAE SDI SIKAPA . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA SDI SIKAPA SDI SIKAPA SDI SIKAPA SDI SIKAPA SDI SIKAPA SDI SIKAPA SDI SIKAPA SDI SIKAPA SDI SIKAPA SDI SIKAPA SDI SIKAPA SDI SIKAPA SDI ULO SDI ULO SDI ULO SDI ULO SDI ULO SDI ULO SDI ULO SDI ULO SDI ULO SDI ULO SDI ULO SDI ULO SDI ULO SDI ULO SDI ULO SDI ULO SDI ULO SDI ULO SDI ULO SDI WATU SDI WATU SDI WATU SDI WATU SDI WATU SDI WATU SDI WATU SDI WATU SDI WATU SDI WATU SDI WATU SDI WATU SDI WATU SDI WATU SDI WATU SDN CENTRE ELE SDN CENTRE ELE SDN CENTRE ELE SDN CENTRE ELE SDN CENTRE ELE . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA SDN CENTRE ELE SDN CENTRE ELE SDN CENTRE ELE SDN CENTRE ELE SDN CENTRE ELE SDN CENTRE ELE SDN CENTRE ELE SDN CENTRE ELE SDN CENTRE ELE SDN CENTRE ELE SDN LAJOANGIN SDN LAJOANGIN SDN LAJOANGIN SDN LAJOANGIN SDN LAJOANGIN SDN LAJOANGIN SDN LAJOANGIN SDN LAJOANGIN SDN LAJOANGIN SDN LAJOANGIN SDN LAJOANGIN SDN LAJOANGIN SDN LAJOANGIN SDN PACCIRO SDN PACCIRO SDN PACCIRO SDN PACCIRO SDN PACCIRO SDN PACCIRO SDN PACCIRO SDN PACCIRO SDN PACCIRO SDN PACCIRO SDN PACCIRO SDN PACCIRO SDN PACCIRO SDN PACCIRO SDN PACCIRO SDN RALLA I SDN RALLA I SDN RALLA I SDN RALLA I SDN RALLA I SDN RALLA I SDN RALLA I SDN RALLA I SDN RALLA I SDN RALLA I SDN RALLA II SDN RALLA II SDN RALLA II . BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA SDN RALLA II SDN RALLA II SDN RALLA II SDN RALLA II SDN RALLA II SDN RALLA II SDN RALLA II SDN RALLA II SDN RALLA II SDN RALLA II SDN RALLA II SDN RALLA II SDN SIKAPA SDN SIKAPA SDN SIKAPA SDN SIKAPA SDN SIKAPA SDN SIKAPA SDN SIKAPA SDN SIKAPA SDN SIKAPA SDN SIKAPA SDN SIKAPA SDN SIKAPA SDN SIKAPA SDN TILLE SDN TILLE SDN TILLE SDN TILLE SDN TILLE SDN TILLE SDN TILLE SDN TILLE SDN TILLE SDN TILLE SDN TILLE SDN TILLE SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA SMAN 1 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP N 2 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA . BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA SMP NEGERI 3 TANETE RIAJA SMP NEGERI 3 TANETE RIAJA SMP NEGERI 3 TANETE RIAJA SMP NEGERI 3 TANETE RIAJA SMP NEGERI 3 TANETE RIAJA SMP NEGERI 3 TANETE RIAJA SMP NEGERI 3 TANETE RIAJA SMP NEGERI 3 TANETE RIAJA SMP NEGERI 3 TANETE RIAJA SMP NEGERI 3 TANETE RIAJA SMP NEGERI 3 TANETE RIAJA SMP NEGERI 3 TANETE RIAJA SMP NEGERI 3 TANETE RIAJA SMP NEGERI 3 TANETE RIAJA SMP NEGERI 3 TANETE RIAJA SMP NEGERI 3 TANETE RIAJA SMP NEGERI 3 TANETE RIAJA SMP NEGERI 3 TANETE RIAJA SMP NEGERI 3 TANETE RIAJA SMP NEGERI 3 TANETE RIAJA SMP NEGERI 3 TANETE RIAJA SMP NEGERI 3 TANETE RIAJA SMP NEGERI 3 TANETE RIAJA SMP NEGERI 3 TANETE RIAJA SMP NEGERI 3 TANETE RIAJA TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL TK DHARMA WANITA DJALANRU TK DHARMA WANITA DJALANRU TK DHARMA WANITA DJALANRU TK DHARMA WANITA DJALANRU TK DHARMA WANITA DJALANRU TK DHARMA WANITA DJALANRU TK DHARMAWANITA BUNNE TK DHARMAWANITA BUNNE TK DHARMAWANITA BUNNE TK DHARMAWANITA BUNNE TK DHARMAWANITA LISU TK DHARMAWANITA LISU TK DHARMAWANITA LISU TK DHARMAWANITA PARENRING TK DHARMAWANITA PARENRING TK DHARMAWANITA PARENRING TK DHARMAWANITA PARENRING TK DHARMAWANITA PARENRING TK DHARMAWANITA PARENRING TK DHARMAWANITA RALLA TK DHARMAWANITA RALLA TK DHARMAWANITA RALLA TK DHARMAWANITA RALLA TK DHARMAWANITA RALLA TK DHARMAWANITA RALLA TK DHARMAWANITA RALLA TK DHARMAWANITA WATU TK DHARMAWANITA WATU TK NAWAWULAN TK NAWAWULAN TK NAWAWULAN TK NAWAWULAN TK PGRI BOTTO LAMPE TK PGRI BOTTO LAMPE TK PGRI LISU TK PGRI LISU TK PGRI LISU TK PGRI LISU TK PGRI PACCIRO TK PGRI PACCIRO TK PGRI PACCIRO TK PGRI PACCIRO TK PGRI PACCIRO TK PGRI PACCIRO TK PGRI PESSE TK PGRI PESSE TK PGRI PESSE TK PGRI SIKAPA . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RIAJA TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TK PGRI SIKAPA TK PGRI SIKAPA TK PGRI SIKAPA TK PGRI SIKAPA TK PGRI SIKAPA TK PGRI SIKAPA CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TANETE RILAU MAS ALMUNAWWARAH BOTTOE MAS ALMUNAWWARAH BOTTOE MAS ALMUNAWWARAH BOTTOE MAS ALMUNAWWARAH BOTTOE MAS ALMUNAWWARAH BOTTOE MAS ALMUNAWWARAH BOTTOE MAS ALMUNAWWARAH BOTTOE MAS ALMUNAWWARAH BOTTOE MAS ALMUNAWWARAH BOTTOE MAS ALMUNAWWARAH BOTTOE MAS ALMUNAWWARAH BOTTOE MAS DDI ATTAUFIQ PADAELO MAS DDI ATTAUFIQ PADAELO MAS DDI ATTAUFIQ PADAELO MAS DDI ATTAUFIQ PADAELO MAS DDI ATTAUFIQ PADAELO MAS DDI ATTAUFIQ PADAELO MAS DDI ATTAUFIQ PADAELO MAS DDI ATTAUFIQ PADAELO MAS DDI ATTAUFIQ PADAELO MAS DDI ATTAUFIQ PADAELO MAS DDI ATTAUFIQ PADAELO MAS MUHAMMADIYAH PADAELO MAS MUHAMMADIYAH PADAELO MAS MUHAMMADIYAH PADAELO MAS MUHAMMADIYAH PADAELO MAS MUHAMMADIYAH PADAELO MAS MUHAMMADIYAH PADAELO MAS MUHAMMADIYAH PADAELO MAS MUHAMMADIYAH PADAELO MAS MUHAMMADIYAH PADAELO MAS MUHAMMADIYAH PADAELO MAS MUHAMMADIYAH PADAELO MDA DDI BUTTUE MDA DDI GARESSI MDA DDI MARETO MI ATTAUFIQ MARALLENG MI ATTAUFIQ MARALLENG MI ATTAUFIQ MARALLENG MI ATTAUFIQ MARALLENG MI ATTAUFIQ MARALLENG MI ATTAUFIQ MARALLENG MI ATTAUFIQ MARALLENG MI ATTAUFIQ MARALLENG . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU MI ATTAUFIQ MARALLENG MI ATTAUFIQ MARALLENG MI ATTAUFIQ MARALLENG MI ATTAUFIQ MARALLENG MI ATTAUFIQ MARALLENG MI ATTAUFIQ MARALLENG MI ATTAUFIQ MARALLENG MI ATTAUFIQ MARALLENG MI ATTAUFIQ MARALLENG MI ATTAUFIQ MARALLENG MI ATTAUFIQ MARALLENG MI ATTAUFIQ PALANRO MI ATTAUFIQ PALANRO MI ATTAUFIQ PALANRO MI ATTAUFIQ PALANRO MI ATTAUFIQ PALANRO MI ATTAUFIQ PALANRO MI ATTAUFIQ PALANRO MI ATTAUFIQ PALANRO MI ATTAUFIQ PALANRO MI ATTAUFIQ PEKKAE MI ATTAUFIQ PEKKAE MI ATTAUFIQ PEKKAE MI ATTAUFIQ PEKKAE MI ATTAUFIQ PEKKAE MI ATTAUFIQ PEKKAE MI ATTAUFIQ PEKKAE MI ATTAUFIQ PEKKAE MI ATTAUFIQ PEKKAE MI ATTAUFIQ PEKKAE MI ATTAUFIQ PEKKAE MI ATTAUFIQ PEKKAE MI ATTAUFIQ PEKKAE MI DDI ANCE MI DDI ANCE MI DDI ANCE MI DDI ANCE MI DDI ANCE MI DDI ANCE MI DDI ANCE MI DDI ANCE MI DDI ANCE MI DDI BOTTOE MI DDI BOTTOE MI DDI BOTTOE MI DDI BOTTOE MI DDI BOTTOE MI DDI BOTTOE MI DDI BOTTOE MI DDI BOTTOE MI DDI BOTTOE . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU MI DDI BOTTOE MI DDI LALABATA MI DDI LALABATA MI DDI LALABATA MI DDI LALABATA MI DDI LALABATA MI DDI LALABATA MI DDI LALABATA MI DDI LALABATA MI DDI LALABATA MI DDI LALABATA MI DDI LALABATA MI DDI LALABATA MI DDI MADDO MI DDI MADDO MI DDI MADDO MI DDI MADDO MI DDI MADDO MI DDI MADDO MI DDI MADDO MI DDI MADDO MI DDI MADDO MI DDI MADDO MI DDI MADDO MI DDI MARETO MI DDI MARETO MI DDI MARETO MI DDI MARETO MI DDI MARETO MI DDI MARETO MI DDI MARETO MI DDI MARETO MI DDI MARETO MI DDI MARETO MI DDI MARETO MI DDI MARETO MI DDI MARETO MI DDI PANCANA MI DDI PANCANA MI DDI PANCANA MI DDI PANCANA MI DDI PANCANA MI DDI PANCANA MI DDI PANCANA MI DDI PANCANA MI DDI PANCANA MI DDI PANCANA MI DDI PANCANA MI NEGERI TANETE RILAU MI NEGERI TANETE RILAU MI NEGERI TANETE RILAU . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. ALMUNAWWARAH MADDO MTS. BARRU KAB. BARRU KAB. MUHAMMADIYAH PADAELO MTS. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. ATTAUFIQ PADAELO MTS. BARRU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU MI NEGERI TANETE RILAU MI NEGERI TANETE RILAU MI NEGERI TANETE RILAU MI NEGERI TANETE RILAU MI NEGERI TANETE RILAU MI NEGERI TANETE RILAU MI NEGERI TANETE RILAU MI NEGERI TANETE RILAU MI NEGERI TANETE RILAU MI NEGERI TANETE RILAU MI NEGERI TANETE RILAU MTS DDI PEKKAE MTS DDI PEKKAE MTS DDI PEKKAE MTS DDI PEKKAE MTS DDI PEKKAE MTS DDI PEKKAE MTS DDI PEKKAE MTS DDI PEKKAE MTS DDI PEKKAE MTS. ATTAUFIQ PADAELO MTS. BARRU KAB. BARRU KAB. ATTAUFIQ PADAELO MTS. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. ATTAUFIQ PADAELO MTS. BARRU KAB. MUHAMMADIYAH PADAELO MTS. BARRU KAB. ATTAUFIQ PADAELO MTS. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. MUHAMMADIYAH PADAELO MTS. ATTAUFIQ PADAELO MTS. BARRU KAB. MUHAMMADIYAH PADAELO MTS. BARRU KAB. ALMUNAWWARAH MADDO MTS. ALMUNAWWARAH MADDO MTS. ATTAUFIQ PADAELO MTS. BARRU KAB. ALMUNAWWARAH MADDO MTS. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. ALMUNAWWARAH MADDO MTS. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. MUHAMMADIYAH PADAELO MTS. MUHAMMADIYAH PADAELO MTS. ATTAUFIQ PADAELO MTS. ALMUNAWWARAH MADDO MTS. ATTAUFIQ PADAELO MTS. MUHAMMADIYAH PADAELO MTS. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. ATTAUFIQ PADAELO MTS. BARRU KAB. ALMUNAWWARAH MADDO MTS. ALMUNAWWARAH MADDO MTS. BARRU KAB. ALMUNAWWARAH MADDO MTS. BARRU KAB. BARRU KAB. ALMUNAWWARAH MADDO MTS. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. MUHAMMADIYAH PADAELO MTS. BARRU KAB. MUHAMMADIYAH PADAELO MTS. ALMUNAWWARAH MADDO MTS. BARRU KAB. BARRU KAB. MUHAMMADIYAH PADAELO .

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU MTS. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. MUHAMMADIYAH PADAELO MTS. BARRU KAB. BARRU KAB. MUHAMMADIYAH PADAELO RA ATTAUFIQ RA UMDI JABAL NUR RA UMDI JABAL NUR RA UMDI JABAL NUR RA UMDI JABAL NUR RA UMDI PADAELO RA UMDI PADAELO RA UMDI PADAELO RA UMDI PADAELO RA UMDI PADAELO RA WETENRIOLLE RA WETENRIOLLE SALAFIAH ALMUNAWARAH SALAFIAH ALMUNAWARAH SALAFIAH ALMUNAWARAH SALAFIAH ALMUNAWARAH SALAFIAH ALMUNAWARAH SD INPRES 46 BUJUNG LOMPO SD INPRES 46 BUJUNG LOMPO SD INPRES 46 BUJUNG LOMPO SD INPRES 46 BUJUNG LOMPO SD INPRES 46 BUJUNG LOMPO SD INPRES 46 BUJUNG LOMPO SD INPRES 46 BUJUNG LOMPO SD INPRES 46 BUJUNG LOMPO SD INPRES 46 BUJUNG LOMPO SD INPRES 46 BUJUNG LOMPO SD INPRES 46 BUJUNG LOMPO SD INPRES 46 BUJUNG LOMPO SD INPRES AROPPOE SD INPRES AROPPOE SD INPRES AROPPOE SD INPRES AROPPOE SD INPRES AROPPOE SD INPRES AROPPOE SD INPRES AROPPOE SD INPRES AROPPOE SD INPRES AROPPOE SD INPRES AROPPOE SD INPRES AROPPOE SD INPRES AROPPOE SD INPRES AROPPOE SD INPRES AROPPOE SD INPRES AROPPOE SD INPRES BACU BACU SD INPRES BACU BACU SD INPRES BACU BACU SD INPRES BACU BACU . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. MUHAMMADIYAH PADAELO MTS. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU SD INPRES BACU BACU SD INPRES BACU BACU SD INPRES BACU BACU SD INPRES BACU BACU SD INPRES BACU BACU SD INPRES BACU BACU SD INPRES BACU BACU SD INPRES BONTOPENNO SD INPRES BONTOPENNO SD INPRES BONTOPENNO SD INPRES BONTOPENNO SD INPRES BONTOPENNO SD INPRES BONTOPENNO SD INPRES BONTOPENNO SD INPRES BONTOPENNO SD INPRES BONTOPENNO SD INPRES BONTOPENNO SD INPRES BONTOPENNO SD INPRES BONTOPENNO SD INPRES BONTOPENNO SD INPRES BUJUNG AWO SD INPRES BUJUNG AWO SD INPRES BUJUNG AWO SD INPRES BUJUNG AWO SD INPRES BUJUNG AWO SD INPRES BUJUNG AWO SD INPRES BUJUNG AWO SD INPRES BUJUNG AWO SD INPRES BUJUNG LITA SD INPRES BUJUNG LITA SD INPRES BUJUNG LITA SD INPRES BUJUNG LITA SD INPRES BUJUNG LITA SD INPRES BUJUNG LITA SD INPRES BUJUNG LITA SD INPRES BUJUNG LITA SD INPRES BUJUNG LITA SD INPRES BUJUNG LITA SD INPRES BUJUNG LITA SD INPRES BUJUNG LITA SD INPRES BUJUNG LITA SD INPRES BUJUNG LITA SD INPRES BURANCIE SD INPRES BURANCIE SD INPRES BURANCIE SD INPRES BURANCIE SD INPRES BURANCIE SD INPRES BURANCIE SD INPRES BURANCIE SD INPRES BURANCIE SD INPRES BURANCIE .KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU SD INPRES BURANCIE SD INPRES BURANCIE SD INPRES BURANCIE SD INPRES BURANCIE SD INPRES BURANCIE SD INPRES BURANCIE SD INPRES BURANCIE SD INPRES BURANCIE SD INPRES BURANCIE SD INPRES GARESSI SD INPRES GARESSI SD INPRES GARESSI SD INPRES GARESSI SD INPRES GARESSI SD INPRES GARESSI SD INPRES GARESSI SD INPRES GARESSI SD INPRES GARESSI SD INPRES GARESSI SD INPRES GARESSI SD INPRES GARESSI SD INPRES GARESSI SD INPRES GARESSI SD INPRES GARESSI SD INPRES GARESSI SD INPRES GARESSI SD INPRES LALABATA SD INPRES LALABATA SD INPRES LALABATA SD INPRES LALABATA SD INPRES LALABATA SD INPRES LALABATA SD INPRES LALABATA SD INPRES LALABATA SD INPRES LALABATA SD INPRES LALABATA SD INPRES LALABATA SD INPRES LALABATA SD INPRES LALABATA SD INPRES LIPUKASI SD INPRES LIPUKASI SD INPRES LIPUKASI SD INPRES LIPUKASI SD INPRES LIPUKASI SD INPRES LIPUKASI SD INPRES LIPUKASI SD INPRES LIPUKASI SD INPRES LIPUKASI SD INPRES LIPUKASI SD INPRES LIPUKASI SD INPRES LIPUKASI . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU SD INPRES LIPUKASI SD INPRES LIPUKASI SD INPRES LIPUKASI SD INPRES LIPUKASI SD INPRES LIPUKASI SD INPRES LIPUKASI SD INPRES LIPUKASI SD INPRES LIPUKASI SD INPRES LIPUKASI SD INPRES LIPUKASI SD INPRES LOMPENGENG SD INPRES LOMPENGENG SD INPRES LOMPENGENG SD INPRES LOMPENGENG SD INPRES LOMPENGENG SD INPRES LOMPENGENG SD INPRES LOMPENGENG SD INPRES LOMPENGENG SD INPRES LOMPENGENG SD INPRES LOMPENGENG SD INPRES LOMPENGENG SD INPRES LOMPENGENG SD INPRES LOMPENGENG SD INPRES LOMPENGENG SD INPRES LOMPENGENG SD INPRES LOMPENGENG SD INPRES LOMPENGENG SD INPRES MATAJANG SD INPRES MATAJANG SD INPRES MATAJANG SD INPRES MATAJANG SD INPRES MATAJANG SD INPRES MATAJANG SD INPRES MATAJANG SD INPRES MATAJANG SD INPRES MATAJANG SD INPRES MATAJANG SD INPRES MATAJANG SD INPRES MATAJANG SD INPRES MATAJANG SD INPRES MATAJANG SD INPRES NO 21 ANCE SD INPRES NO 21 ANCE SD INPRES NO 21 ANCE SD INPRES NO 21 ANCE SD INPRES NO 21 ANCE SD INPRES NO 21 ANCE SD INPRES NO 21 ANCE SD INPRES NO 21 ANCE SD INPRES NO 21 ANCE SD INPRES NO 21 ANCE . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU SD INPRES NO 21 ANCE SD INPRES NO 21 ANCE SD INPRES NO 21 ANCE SD INPRES NO 21 ANCE SD INPRES NO 22 MARETO SD INPRES NO 22 MARETO SD INPRES NO 22 MARETO SD INPRES NO 22 MARETO SD INPRES NO 22 MARETO SD INPRES NO 22 MARETO SD INPRES NO 22 MARETO SD INPRES NO 22 MARETO SD INPRES NO 22 MARETO SD INPRES NO 22 MARETO SD INPRES NO 22 MARETO SD INPRES NO 22 MARETO SD INPRES NO 22 MARETO SD INPRES NO 22 MARETO SD INPRES NO 23 PEKKAE SD INPRES NO 23 PEKKAE SD INPRES NO 23 PEKKAE SD INPRES NO 23 PEKKAE SD INPRES NO 23 PEKKAE SD INPRES NO 23 PEKKAE SD INPRES NO 23 PEKKAE SD INPRES NO 23 PEKKAE SD INPRES NO 23 PEKKAE SD INPRES NO 23 PEKKAE SD INPRES NO 23 PEKKAE SD INPRES NO 23 PEKKAE SD INPRES NO 23 PEKKAE SD INPRES NO 23 PEKKAE SD INPRES NO 23 PEKKAE SD INPRES NO 23 PEKKAE SD INPRES NO 24 PANCANA SD INPRES NO 24 PANCANA SD INPRES NO 24 PANCANA SD INPRES NO 24 PANCANA SD INPRES NO 24 PANCANA SD INPRES NO 24 PANCANA SD INPRES NO 24 PANCANA SD INPRES NO 24 PANCANA SD INPRES NO 24 PANCANA SD INPRES NO 24 PANCANA SD INPRES NO 26 MARALLENG SD INPRES NO 26 MARALLENG SD INPRES NO 26 MARALLENG SD INPRES NO 26 MARALLENG SD INPRES NO 26 MARALLENG SD INPRES NO 26 MARALLENG SD INPRES NO 26 MARALLENG . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

30 PUTIANGIN SD INPRES NO. BARRU KAB. 30 PUTIANGIN SD INPRES NO. 32 BUTUNG SD INPRES NO. 32 BUTUNG SD INPRES NO. 32 BUTUNG SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. 45 LEMPANG SD INPRES NO. BARRU KAB. 45 LEMPANG SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. 47 CENRAPOLE SD INPRES NO. 47 CENRAPOLE SD INPRES NO. BARRU KAB. 47 CENRAPOLE SD INPRES NO. 30 PUTIANGIN SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. 45 LEMPANG SD INPRES NO. 47 CENRAPOLE SD INPRES NO. BARRU KAB. 32 BUTUNG SD INPRES NO. 30 PUTIANGIN SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU SD INPRES NO 26 MARALLENG SD INPRES NO 26 MARALLENG SD INPRES NO 26 MARALLENG SD INPRES NO 26 MARALLENG SD INPRES NO 26 MARALLENG SD INPRES NO 26 MARALLENG SD INPRES NO 26 MARALLENG SD INPRES NO 26 MARALLENG SD INPRES NO. BARRU KAB. 45 LEMPANG SD INPRES NO. 30 PUTIANGIN SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. 30 PUTIANGIN SD INPRES NO. BARRU KAB. 47 CENRAPOLE SD INPRES NO. 32 BUTUNG SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. 47 CENRAPOLE SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. 45 LEMPANG SD INPRES NO. BARRU KAB. 32 BUTUNG SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. 30 PUTIANGIN SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. 47 CENRAPOLE SD INPRES NO. 30 PUTIANGIN SD INPRES NO. BARRU KAB. 32 BUTUNG SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. 30 PUTIANGIN SD INPRES NO.KAB. 30 PUTIANGIN SD INPRES NO. 47 CENRAPOLE SD INPRES NO. 32 BUTUNG SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. 47 CENRAPOLE . BARRU KAB. 45 LEMPANG SD INPRES NO. 32 BUTUNG SD INPRES NO. BARRU KAB. 45 LEMPANG SD INPRES NO. BARRU KAB. 30 PUTIANGIN SD INPRES NO. BARRU KAB. 32 BUTUNG SD INPRES NO. 32 BUTUNG SD INPRES NO. 32 BUTUNG SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. 47 CENRAPOLE SD INPRES NO. BARRU KAB. 32 BUTUNG SD INPRES NO. 32 BUTUNG SD INPRES NO. 45 LEMPANG SD INPRES NO.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.40 LAJARI SD INPRES NO. 47 CENRAPOLE SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.40 LAJARI SD INPRES NO.40 LAJARI SD INPRES NO.40 LAJARI SD INPRES NO.40 LAJARI SD INPRES PACORE SD INPRES PACORE SD INPRES PACORE SD INPRES PACORE SD INPRES PACORE SD INPRES PACORE SD INPRES PACORE SD INPRES PACORE SD INPRES PADAELO SD INPRES PADAELO SD INPRES PADAELO SD INPRES PADAELO SD INPRES PADAELO SD INPRES PADAELO SD INPRES PADAELO SD INPRES PADAELO SD INPRES PADAELO SD INPRES PADAELO SD INPRES PADAELO SD INPRES PADAELO SD INPRES PADAELO SD INPRES PADAELO SD INPRES PADAELO SD INPRES PUCUE SD INPRES PUCUE SD INPRES PUCUE SD INPRES PUCUE . BARRU KAB.40 LAJARI SD INPRES NO. BARRU KAB.40 LAJARI SD INPRES NO. BARRU KAB. 47 CENRAPOLE SD INPRES NO. BARRU KAB.40 LAJARI SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.40 LAJARI SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.40 LAJARI SD INPRES NO.40 LAJARI SD INPRES NO. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.40 LAJARI SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. 47 CENRAPOLE SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.40 LAJARI SD INPRES NO.40 LAJARI SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.40 LAJARI SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. 47 CENRAPOLE SD INPRES NO. BARRU KAB.40 LAJARI SD INPRES NO. BARRU KAB.40 LAJARI SD INPRES NO.40 LAJARI SD INPRES NO.40 LAJARI SD INPRES NO. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.40 LAJARI SD INPRES NO. BARRU KAB.

KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU

TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU

SD INPRES PUCUE SD INPRES PUCUE SD INPRES PUCUE SD INPRES PUCUE SD INPRES PUCUE SD INPRES PUCUE SD INPRES PUCUE SD INPRES PUCUE SD INPRES PUCUE SD INPRES PUCUE SD INPRES PUCUE SD INPRES PUCUE SD INPRES PUCUE SD INPRES PUCUE SD INPRES PUCUE SD INPRES PUCUE SD INPRES PUCUE SD INPRES PUCUE SD INPRES PUCUE SD INPRES PUCUE SD INPRES SALOMONI SD INPRES SALOMONI SD INPRES SALOMONI SD INPRES SALOMONI SD INPRES SALOMONI SD INPRES SALOMONI SD INPRES SALOMONI SD INPRES SALOMONI SD INPRES SALOMONI SD INPRES SALOMONI SD INPRES SALOMONI SD INPRES SALOMONI SD INPRES SALOMONI SD INPRES SALOMONI SD INPRES SALOMONI SD INPRES SALOMONI SD INPRES SOREANG SD INPRES SOREANG SD INPRES SOREANG SD INPRES SOREANG SD INPRES SOREANG SD INPRES SOREANG SD INPRES SOREANG SD INPRES SOREANG SD INPRES SOREANG SD INPRES SOREANG SD INPRES SOREANG SD INPRES SOREANG SD INPRES SOREANG SD INPRES SOREANG SD INPRES SOREANG

KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU

TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU

SD INPRES SOREANG SD INPRES SOREANG SD N 01 PEKKAE SD N 01 PEKKAE SD N 01 PEKKAE SD N 01 PEKKAE SD N 01 PEKKAE SD N 01 PEKKAE SD N 01 PEKKAE SD N 01 PEKKAE SD N 01 PEKKAE SD N 01 PEKKAE SD N 01 PEKKAE SD N 01 PEKKAE SD N 01 PEKKAE SD N 01 PEKKAE SD N 01 PEKKAE SD N 01 PEKKAE SD N 01 PEKKAE SD N 01 PEKKAE SD N 01 PEKKAE SD N ANCE SD N ANCE SD N ANCE SD N ANCE SD N ANCE SD N ANCE SD N ANCE SD N ANCE SD N ANCE SD N ANCE SD N ANCE SD N ANCE SD N ANCE SD N ANCE SD N BUTTUE SD N BUTTUE SD N BUTTUE SD N BUTTUE SD N BUTTUE SD N BUTTUE SD N BUTTUE SD N BUTTUE SD N BUTTUE SD N BUTTUE SD N BUTTUE SD N BUTTUE SD N BUTTUE SD N GARESSI SD N GARESSI SD N GARESSI

KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU

TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU

SD N GARESSI SD N GARESSI SD N GARESSI SD N GARESSI SD N GARESSI SD N GARESSI SD N GARESSI SD N GARESSI SD N GARESSI SD N GARESSI SD N JUPPAI SD N JUPPAI SD N JUPPAI SD N JUPPAI SD N JUPPAI SD N JUPPAI SD N JUPPAI SD N JUPPAI SD N JUPPAI SD N JUPPAI SD N JUPPAI SD N JUPPAI SD N JUPPAI SD N JUPPAI SD N JUPPAI SD N JUPPAI SD N JUPPAI SD N JUPPAI SD N LALABATA SD N LALABATA SD N LALABATA SD N LALABATA SD N LALABATA SD N LALABATA SD N LALABATA SD N LALABATA SD N LALABATA SD N LALABATA SD N LALABATA SD N LALABATA SD N LALABATA SD N NO. 18 COPPENG COPPENG SD N NO. 18 COPPENG COPPENG SD N NO. 18 COPPENG COPPENG SD N NO. 18 COPPENG COPPENG SD N NO. 18 COPPENG COPPENG SD N NO. 18 COPPENG COPPENG SD N NO. 18 COPPENG COPPENG SD N NO. 18 COPPENG COPPENG SD N NO. 18 COPPENG COPPENG SD N NO. 18 COPPENG COPPENG

KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU

TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU

SD N NO. 18 COPPENG COPPENG SD N NO. 18 COPPENG COPPENG SD N NO. 18 COPPENG COPPENG SD N NO. 18 COPPENG COPPENG SD N NO. 18 COPPENG COPPENG SD N NO. 18 COPPENG COPPENG SD N NO. 18 COPPENG COPPENG SD N NO. 5 MARETO SD N NO. 5 MARETO SD N NO. 5 MARETO SD N NO. 5 MARETO SD N NO. 5 MARETO SD N NO. 5 MARETO SD N NO. 5 MARETO SD N NO. 5 MARETO SD N NO. 5 MARETO SD N NO. 5 MARETO SD N NO. 5 MARETO SD N NO. 5 MARETO SD N NO. 5 MARETO SD N NO. 5 MARETO SD N NO. 5 MARETO SD N NO. 5 MARETO SD N PAO SD N PAO SD N PAO SD N PAO SD N PAO SD N PAO SD N PAO SD N PAO SD N PAO SD N PAO SD N PAO SD N PAO SD N PAO SD NEGERI NO. 06 PAO SD NEGERI NO. 06 PAO SD NEGERI NO. 06 PAO SD NEGERI NO. 06 PAO SD NEGERI NO. 06 PAO SD NEGERI NO. 2 CENTRE BOTTOE SD NEGERI NO. 2 CENTRE BOTTOE SD NEGERI NO. 2 CENTRE BOTTOE SD NEGERI NO. 2 CENTRE BOTTOE SD NEGERI NO. 2 CENTRE BOTTOE SD NEGERI NO. 2 CENTRE BOTTOE SD NEGERI NO. 2 CENTRE BOTTOE SD NEGERI NO. 2 CENTRE BOTTOE SD NEGERI NO. 2 CENTRE BOTTOE SD NEGERI NO. 2 CENTRE BOTTOE

KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU

TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU

SD NEGERI NO. 2 CENTRE BOTTOE SD NEGERI NO. 2 CENTRE BOTTOE SD NEGERI NO. 2 CENTRE BOTTOE SD NEGERI NO. 2 CENTRE BOTTOE SD NEGERI NO. 2 CENTRE BOTTOE SD NEGERI NO. 2 CENTRE BOTTOE SD NEGERI NO. 2 CENTRE BOTTOE SD NEGERI NO. 2 CENTRE BOTTOE SD NEGERI NO. 2 CENTRE BOTTOE SD NEGERI NO. 2 CENTRE BOTTOE SD NEGERI NO. 2 CENTRE BOTTOE SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU

KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU

TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU

SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU

KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU

TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU

SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP N 1 TANETE RILAU SMP NEGERI 1 TANETE RILAU SMP NEGERI 1 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMP NEGERI 2 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU SMPN 3 TANETE RILAU TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PEKKAE TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PEKKAE TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PEKKAE TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PEKKAE TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PEKKAE TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PEKKAE TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PEKKAE TK DHARMA WANITA LALABATA TK DHARMA WANITA LALABATA TK DHARMA WANITA LALABATA TK DHARMAWANITA GARESSI TK DHARMAWANITA GARESSI TK DHARMAWANITA GARESSI TK DHARMAWANITA GARESSI TK NUR ILMI JUPPAI TK NUR ILMI JUPPAI TK NUR ILMI JUPPAI TK NUR ILMI JUPPAI TK NUR ILMI JUPPAI . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TANETE RILAU TK NUR ILMI MARETO TK NUR ILMI MARETO TK NUR ILMI MARETO TK NUR ILMI MARETO TK NUR ILMI MARETO TK NURHIDAYAH TK NURHIDAYAH TK NURHIDAYAH TK NURHIDAYAH TK PGRI ANCE TK PGRI COPPENG-COPPENG TK PGRI COPPENG-COPPENG TK PGRI COPPENG-COPPENG TK PGRI COPPENG-COPPENG TK PGRI COPPENG-COPPENG TK PGRI LIPUKASI TK PGRI LIPUKASI TK PGRI LIPUKASI TK PGRI LIPUKASI TK PGRI LIPUKASI TK PGRI PADAELO TK PGRI PADAELO TK PGRI PADAELO TK PGRI PADAELO TK PGRI PADAELO TK PGRI PADAELO TK PGRI PUCUE TK PGRI PUCUE TK PGRI PUCUE . BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB. BARRU KAB.

SITTI HAWIYAH HJ. SITTI MARYAM JUSMAN NUR JAMIL NURHAYATI Hj. H K. FASHIH MUSTHAFA MANSHUR MUSTHAFA MARMI MUSTAMIIN NURFAIDAH AKIB NURJIHAD NURRAHMA. ST.NAMA SUDIRMAN. MUSDALIFAH LAGI Hj.MUIN LATIEF HAMSIAH ISMAENI. KAMARUDDIN ROSMAWATI HASNAWATI SUTRA GUSTIA DAGONG JAMIL Hj. H. RUSDIANAH MARDIANA MAUHAMMAD BIN IDRIS NURHAEDAH RUSMINI SYAHARUDDIN WAHYUL A. HASNAH WAHAB HJ. MUH. SITTI SUHRAH NURMALIAH RASNAH PAIS ST_VERSION 5=DITOLAK 2=DITERIMA 4=DIBATALKAN 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA PEG_NUPTK 2049750652200003 9945748651200032 1560760660300002 1558724627300003 2859757659300002 6133762664200033 5355759661300073 2749759660200002 2944754657200002 3135740642200003 3536747649300003 1563754656200003 5534734635200032 1834746647300002 4433744644300002 1633708658200002 1651723623200002 1846748650200002 7733748649300042 1759762663300102 1458740640300003 1559748650300003 1957748654300002 2633747647300002 9437748650300092 3343755656300003 1344752656200003 0846725627300012 5157764666200013 6563745647300603 6535746649300062 5842727628300012 9735725626300002 2743751653300042 1551756658300003 1533726632300003 1533725629300003 2049760661300003 4451750652300003 2544728631300003 1544725630300003 1542724626200003 1563765667200003 9148754656200053 1538725627300003 1753725628300002 3138748650300003 1134745648300003 .SYAHRIR SIRAJUDDIN ABDUL SALAN ARIS H. HAMINONG SABIRA SAHIRAH SITTI HANIS BACOKORO SITTI MUNIRA KAMURU SYARIFUDDIN ZULKIFLI DARWIS HJ. SITTI ZAENAB SUNRE AIDA ARIFIN FATIMAH HJ. AT ABDULLAH AHMAD IDRIS ASMAUL HUSNA HAJJA.M.ABD.

AMINAH KARTINI MARDIANA MUHAMMAD MUHAMMAD IDRIS SALEH 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2235726628300003 1744725628300002 1440763664300043 4241755657300063 1057755661200003 1862761663200002 1240763664200003 2443753654200002 4240763664200013 3745749650300032 8344726629300003 2057762663200003 1046758660300003 2249763664200003 1842759663200002 3833749651300002 8433746648300002 2560762663200002 9335759661300063 3543754655300002 1048761663200003 1449751653300053 2534761663200033 4344737638300003 3563726631300003 2043744644200003 1355758659200003 1550757658300062 3148760663200003 5646749652300002 4952757659300062 2847761662300002 1341747651300003 1141739639300003 1944740647200002 1957727629200002 1045738640300003 1334734640200003 8563742643300053 1455743644300002 1750738639300002 3635766668300012 1533765665300002 4046762663300003 2542727629300003 8847758659300102 1133762668200003 1945748651200002 . NURTIAH HJ. M JUHRI MESRANI MUHAMMAD SAENAL MUSLIMIN NAHDA HM NAHDAH AKIB NIRWANA RAKIB RAHMAN RUSNI SAENABE SAID SALIHIN SYAMSIDAR USMAN HJ. HANIS. SUNUSIAH HUSNI ILHAM SALAM KARTINI KHILDA MUHAMMAD IQBAL MUSDALIAH PINAWATI SERLY WAHYUNI SUARNI SUPARMAN YULIA ABDUL KADIR ACHMAD KORO HADERAH SPd HARATAWAN HJ JUMASANG NURBAYA SITTI AISYAH ALIMA NAHDA RAHMAH MAGFIRAH ST.SITTI ARIFAH SITTI RAHMA SITTI TANG ZULFIANI ABD RAHIM ALAMSYAH AMIRIL MUHAIMIN BAHARUDDIN ALI HARFANG RIZAL HJ SUKARTIAH HS HJ.

RAUF ANDRIANI HERAWATI HJ.ST.RUSMINI SERLY WHYUNI SYAHRUDDIN ALAMSYAH ANDI MAKKASAU ANSAR FITRIANI GUSNANI HASNI ILYAS IRWAN.T SULFIKAR ASRIANI ELVIRA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 1552760659300003 2959763665200032 2055762663200033 1540752651200003 2636762663300082 8758762662300012 1048748652300013 9433740642200292 2553761663200033 7563730634300033 3239747648300023 7640762663300102 3433728628300012 2657748650200032 2433726629200052 2433734635200102 6156766667300013 8941767668300002 1643742643300002 4533733635300033 1653742644300002 3433735636300102 5547749651300002 0357757659200043 9059755656200033 5057739643300003 0145763665300053 7944761662300092 7563738638200073 3554761665200003 1151754657200003 7433737639200002 1359760662300063 9143765666300033 2547731634200003 9433738639300002 6433738640300242 1047731633300003 1554762664300003 2433760662300082 6433741643300002 2443758659200032 1659764665300042 4433728630300002 7344765667200013 3547766668300002 .MURNI HJ. S MARDAYAH RUSMIAH SALMAWATI ST. DARMAWATI HJ.ROHANI.SYAMSUDDUHA ISBIANI MUHNNAD HILMI NIRWAN NURLINAH RUSMAWATI SITTI MARYAM BAHTIAR FAHMI ANSHARI NURDIN ABD.MUTTALIB ANDI BAHRAH ASRIWANTI BASRI.DARMAWATI MADEAMIN HJ.YAMMAS SYAHRIR ABD.B IPASULLE JUNIAR EKAWATI KARNIATI MARANI RAHMAT RAMLAH SITTI SALEHA.NURMALIAH ALI HJ.L H.HAKIM ABD.ABD HAMID HJ.ROSMIA HJ.

SINARTI.A PARDI TALLO RISMA SITTI HASNAH B SULTAN SURAIDAH SURIANI ALIMUDDIN AMIR BARRUNG MAHRUDDIN RAHMAN RUSTAN SALENG A.M. SUMARTI HJ.NAHERIA HJ.SYAEHANI IRIAWATI.NURSIAH HJ.RASYD HALIJAH HJ.MARLINAH HJ.ALIMUDDIN HARIS HASANUDIN HJ. LAHEDDING ABDUL MUIN HASNIAH HJ.JAFAR HJ. ST.MURSANANG MUH AMIR MUNIRAH.ST HAPSAH LAELI LA PATI SIRAJUDDIN ABDUL RAUF 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 3547762663300072 0046745648300063 2533742644300002 2433732633200002 1833765666300042 1252732635200003 3746740642200002 3059765667300023 1437741644300002 3948763665300042 4844754657300022 3341738641200023 4633760663300012 2039733636300013 3433726628200062 6433746648300232 3347726628200013 5339763665300043 6149729630300023 7637726629200002 8155748651300023 0541763664300043 5233751654200003 0433737639200222 9839763663200002 0734746649200062 1563734657200003 6956761663200022 1137742647200013 1049739640300063 0433739640300212 1146730632200033 1433740641300252 1433732635200102 3442755657300083 2433744646200232 1753754656300052 2733727630200022 9433747649200212 1261763665300043 3460744647300002 4545738640300022 3535743643300002 1453740640300002 1563732633300183 6433744647200002 1545739640200003 2544759662200023 .SAMSINAR HJ.ST HASNAH MUHAMMAD AMIR P NURAINY NURDIN NURSAIDAH SIFIRMAN ADIATI T. W MUHAMMAD SANUSI HASAN MUHAMMAD TANG MUNAWWARAH NURAENI NURASIAH RAHMAWATI ABD.ERNAWATI HJ.ISLAMIAH HJ.ASRIANI HJ.

AMIRULLAH ASRIDA DIAN TITI ROSDIAN HASNI. M HASNIATI HERMAN HJ. A ASRIANI HALIJAH HARUNA HJ. AT SUKMAWATI SUMIATI TAHARUDDIN ABDUL HAMID PIABANG HJ.SUMIATI MULLI NAJAMUDDIN PADIRMAN PESONA ROSMAWATI ST.ISIARAH HJ.MARHAWA MASTURAH MUHAMMAD HARIS RAHMAWATI RITA. T WINARNI YUSMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 7061747651200003 1938761662300112 7154764666300023 9655758660300072 3636761663300062 2436763664200023 1047743644300083 8433740642300212 2563739642200383 3757726627200002 7450727628300003 3441742644300043 5563735637300423 4435760662200033 5643763665300032 9459762665300003 6252760662200033 1952740643300002 1433736636300002 4349735636300013 1453758660300003 4149760660300013 3862755657200002 1449728644200003 5546761663300022 1636754657300012 1536749653200003 1744728629200012 2433732634300092 4433742643300312 1759750652200002 2545741643300003 6554758659300033 1238762663200023 3150747650300073 5233759663200003 8653753656200002 1856760662200002 0640759660300082 5155746648200023 1544749652300002 6433740644300022 3140732633300033 2856752653300042 1643752654300002 4638748650300082 5140751653200053 5558762663300082 6752763664300062 .SUMARTI MUHLIS MURNI MUSRIANI NURLIAH SYAMSUDDIN ALI SYAHRUDDIN. S SABRAN SUDIRMAN.ST RABIAH HJ.SAMSAM MAHMUD MUSPIDA RISNAH.NURSANIAH SYAMSIAH JALANI ARIFUDDIN. AT SUDIRMAN.S ROSMANTO SITTI NURWAHIDAH SULFIKAR TAKDIR ABDUL MAJID ASMAWATI BASIR ERNI SALENG HJ.

ABD. ABD.SITTI AMIRAH HJ. RADIAH HJ. ASNI HJ. B ST. SYAHRUDDIN AHMAD HASNAWATI HIKMAH MUKADDAS HJ. AMINAH SULTAN SYARIFUDDIN ABDULLAH ASRIANI ALI DARNAYANTI HARNIANI HJ.NURHAYATI.AR HJ.ASNIDAR AMINAH SALMAN H.NIRMA.ROSMINA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 1546726628200002 4755761663300032 8533742644200063 1349739640300003 0563727631300063 2433732633300002 2951737639300002 6433743644300002 7437748652200003 1338762664300003 5837757658300122 7554758660300083 0737764665300052 4433737638300002 7039755657300123 8039736640200013 7433740642200002 1341752654300073 2860766667300032 2336757659300003 6563737638300023 1545728629300002 8433741642300002 1857764666300052 1844760661300002 1436755659300003 1147761662300003 3840756657300002 5743750652300002 6433741643200002 3836746649300002 9038732634200053 3541762663300053 2146759661200053 1542730631200003 1533743646300003 5547762663300082 2443752653300042 1433726629300022 2433734637300002 9356753655300033 2950759662300002 1758740641300002 2543747651200003 8854761662300062 4642750652300002 1244762664300003 8653765666200002 3753746648300002 4549730632300023 .MUIN HABBE BAHRIAH H. DAWIAH SULFIAH YUSUF HIDAYAT HJ HASNAWATI HJ.SURIATI NURSIAH RUSDI SADRAERWANI SAHERIAH SATRIANI SRI NURLINDA ST AMINAH ST. HAMID HJ.ST. DARMIAH KARTTINI MULIATI MURNIATI SAHARUDDIN SALMIAH.M HJ.SITTI NURJANNAH JUHERA NIRWANA NISMAWATY NUR RAHMI NURDIANA RAHMATANG RAHMATANG RUSTAN SITTI HAWA ZAINUDDIN A.SUDARMAINI HJ.

YASIN MUHAMMAD IDRIS MURNIATI SALMAWATI SUDIRMAN.NAJMIAH HJ.M MUH.SALMAH.RATNA ABU HJ.ARIFIN MARDIANAH MARTANG MATAHARI MUH.MURNI HJ.JUMRIAH HJ.HASNIATI HJ. TANG RAJAMUDDIN SARMIN SUHARTI MAPPA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 7433728632200032 2247761664300013 7052760662300053 9433741642300002 2458745648200012 8047753655200043 6433744646300002 2949764665300052 2740742643200002 1039728631200003 4563732633200383 1956751656300002 2246743646300003 4563737638300363 9563742644300023 4944755656300002 3561763665200023 4044742643300003 8535756657300052 4433726627200042 1546763664200003 9758764665300032 3550763663200002 2559743647200003 5854745647200022 7641738642200002 4744745648200002 9449763663300012 7134760661300073 0247749651300093 1460737638300002 1249744646300003 1462742642300002 5433734635300072 1434735637300022 1433732633300082 1346729632300003 3447748651300003 2842742646200032 6442761663200033 4643743646300002 1536766668300013 0958764666300062 1749740639200002 2849743646300002 2149746651200003 2149740641200083 1444765667200012 1962755660200002 5235747651200013 1733734639300002 .MARDAWIYAH HJ.NURLIAH HJ.HAFID R ABDUL HAMID AMIRUDDIN ASIKIN DARMAWATI FITRIANI HAMIKA HJ.B HJ.KARTINI IRAWATI. ALIMUDDIN MUH.M.DAHNIAR HJ.DARNA. SUBHAN SULTAN MARDIANA MARNIATI MUHAMMMAD SAID MADU MUSARRAFAH NORMA INDAH TAKDIR ABD.ASIKA MUNIRAH MURSALIM NISMAWATI NURDIANA NURDIN ST.M ABD MAJID AHMAD SAPA HALMIAH HJ.J ALIMIN MT.ST.HS M.RUSTIAH.

BARDANG HAMZAH HARNAH HERNIATI HIDAYAH HIKMAWATI ISA ANSHARY MAHIR NURMIAH RAHMATANG RUSLI SUTARNO WAHYUDDIN ANDI ACO ASRI HANNAWIAH HJ. ANDI MUHAMMAD NURHAMZAH DARMAWATI H.H LATANG M.S HJ.AHMAD HAMMA MAYA ANDRIANI MURTADA SYAHRUDDIN UMMI KALSUM USMAN AMIRUDDIN ANDI IRMAYATY AT. 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 1537769669300002 8433758659300043 4433734637200102 3433730631300002 2559743646300002 1559729631300003 1037726628300003 1433744645200002 4851755657200022 2133744647200003 2159745648200003 1249739653200003 1655758660300002 1940763663300002 6158761663300053 3641741642200002 2547735636200002 7342741643300003 6443762663200023 1942739642200002 1440753656300002 1046734654200003 2749725628200002 2560763664200022 1859742643200002 2949728630200002 0139762663300073 6546758662200002 2247738639200003 2243746649300003 2540753654200002 5834748650300132 1050746649200003 4563737638200023 6563736639300003 2041746649300003 2160752654300003 8044747649300113 1437735635200002 9637754657200012 2637735637300002 4051748653300003 2661762664200022 1761758659200002 1563750652200473 1239736638200003 1942741644300002 1552737640300003 1946726628200002 1139748650300103 2544758659300002 .WIWIK WAHYUNI BATARI H.ST SUHERAH HJ. MUHAMMAD ALWI NURJANNAH NURRAHMI MS.MARHAMAH HJ.ST.MUHAMMAD ARIF HJ. RUSMANGI BS.NURAINI. A.SUHANAH KAHARUDDIN MUHAMMAD KASGU RIDWAN RUSNAH RUSTAN SAMSIAH SUGIARTI SURATMI ABBAS ABD.RAUF AGUSTINAH ASDAR AKIB BURHANUDDIN DARMAWATI.

KAHARUDDIN HARIANTO HASTUTI NURDIN HERLINA HERMAN. A HIDAYAT MUHAMMAD ALWI T MUHAMMAD BASIR RUSLY AM MUHAMMAD HASRANI SAID MUHAMMAD JAFAR MUHAMMAD NUR MULIYONO NAHDA HN NASRIATI NURMIATI NURSYAM HIDAYAT RAHMATANG RAHMATIAH.RAHMATAN RUSLI SYAMSIAH SYAMSUDDIN ABD. S SUHARTI SYATRIANI. A 4=DIBATALKAN 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 1051748648200003 3345752654300043 3834741643200002 6639737638200022 6151743646200023 1535746648200002 9547748650200052 3255746648300003 6359748650300043 2136746649300003 0846762662300012 4740756657300002 1946745647200002 2747747650200002 2449745647300003 1944740641200002 2437746648200003 1833753655200002 1150743643300003 3739745647300002 2059757659300003 0453758660300073 3341743646300083 1237740642300003 1841761662300102 1036750654200003 2453761663300003 1333755657200003 2258745648200003 1552764665200003 5442760661300103 1240743644200003 1441736638200002 2947760663200002 1344753655300003 3834758659300002 1851757660200002 1534753656200003 4563730631200013 1655751654200002 7038758659200033 1842757661200002 1063747649200003 1563751653200013 3737748650300002 2436752654300002 2135757659300003 7445753655200013 1746758658300002 4563747650300013 . HATIMAH KURNIA MARIATI ISKANDAR MUHAMMAD RADI NASARUDDIN NURAENI NURDN NURLAELA NURSALAM KADIR NURSIAH NUHANG PUTTIRI ROSMAWATI RUSNAENI SRI RAHAYU NINGSI SUCI. KAHARUDDIN H. RAHIM B ABDUL KALAM ABDUL RAHMAN ANDARIAS DAHLIYAH D HANARIAH Hj. S TAPPA ZAKIYAH ABDUL MUTTALIB ANDI HAERAL EDI JAYA FATMAWATI SYAMSU H.

ABD. RADIAH HJ.RIDHAYANA SAFRI SITTI HALIMAH SITTI NADRAH SUGIANA SUKARNIATI ILYAS SYAHRUDDIN ZAIDIAH ALHUDAYA ANDI INDERIANI ANDI TEMMASONGE ANICO U DALI ASLAMA BADARUDDIN BAKRI BAKRI MILENG DARMAN SARIFUDDIN FATIMAH FERMITA APRIANA H. PATIMAH ABU HJ. RASYIDAH KAMALPASNA KHADRAWY LA SUMPUNG M. RATNAWATI HJ. MUH. MARLINA HJ. SAAD HALWIYAH HASANUDDIN HASNAH HASNIATI HASRIANI HIKMA SAPUTRI HJ. ST. NURHAEDAH HJ. AMIRAH HJ. RAUF H. BAHARUDDIN H. ST. SENIARTI HJ. NUR SONGGO MARWAH MASDAR MUHAMMAD IQBAL NASRUDY PARALLEY MUNTU RAHMATIAH SITTI MURNI SENTE SITTI NURHAYATI SITTI NURLIA SUKARMAN WAHYUNI 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 0056746648300073 9140751653200053 8949750652300082 0437761662300102 1840753656300002 9655758659300082 1144750654200003 1635746648200002 1536761661300003 4537744646300053 3947750653200002 1642743642300002 1563741642300053 1636740640200002 0437741644200032 4244738639200043 3836745648300002 2643746647300002 2653757658300002 1134737638200003 2563740641200033 4563736637200023 1856734635300002 3563740641200033 4937744646300092 6460741642300032 2433755656300002 9449760662300053 2563741645300043 2260735636300003 1535740640300022 2463747648300002 2551741643300003 1552737638300003 1655742644300002 5563744646300033 1252755658200003 1435739641200003 3059742643200003 1137740640200003 8153755657300043 2740758660200002 2337757659200003 4250745648200043 1351728630200003 2748741644300002 1559725630300003 2347746648300003 1253740643300003 3843750652200002 1955758659300002 .

SURYANI RAHIM RUSTIAH ABD. AMIN TAYEB H. P ZULHULAEFAH HJ.FATMAWATI NILAWATI YANTI HJ. MUH. AZIS NS H. HAMID ABDULLAHI AMINUDDIN H. SITTI MARHAWA MUSYAWIRAH NURJANNAH SULFITRI HJ.B DARMIANI HASNIATI HASRIANI HJ. ARHAM H. ABD. BASRI L KAMALUDDIN LA SAKKA MUH.HAMRAENI SURIANTI ASMANI AKIB HJ. HUDRI MUHAMMAD ADAM MUHAMMAD ARIF MUHAMMAD ARSYAD MUSA NAWIR BENA NURDIN MADJID ROSWADI SAHABA SAWEDI M SIRAJUDDIN SUDIRMAN AT SULAEMAN 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 4=DIBATALKAN 2=DITERIMA 1359755658300003 3338745648300003 2140763665300063 0433759660300013 6150726628300023 0438765666300042 1643740643300022 1349755656300003 1142727630200003 4842755655300002 3256756658300043 2446746650200003 1242765667300023 8346740642300043 7752752654300042 0448744646300052 4947756659300022 9459758660300053 7560759662300013 2639760662300042 9053742643300043 3057752654300043 2140751657300003 6252745648300043 5861762665300002 7035760662300043 7041759661300053 2948762664300062 2754748650300002 1136764666300003 4563743664200003 6938743646200072 5440739642200012 0563736639200443 2933741642200052 6839727629200022 7450730631200002 9558739640200012 5563740641200843 1846740641200052 4743735637200032 2551741642200023 5563728630200383 5563730631200363 3655731633200032 3660739642200012 8160740640200003 4050728632200003 4343739641200043 8449738639200013 4342734638200013 .JUITA SATRIAH SUHERAH WAHIDA.MUTIA KARYAWATI MARYAM NURWAHIDAH MJ RATNAWATI ANDI WATI HAERANI SALENG SUNARTI SYAM SURIANI. MUH.AISYAH HJ.

NUR ISMA NURSYAMSI NURZAKIA RAFIUDDIN ARDI SARIFA FARADIBA AB SITTI AMINAH SITTI ASIA KADIR ST. M. MUHAMMAD RAIS HAERIAH HAERIL AHYAR HAPIDAH HASMA HJ. NADIRAH MAISURI LATIF MASDARIAH MASKUR MUHTAR LUTFI MULKA MURNI MUSNIDAH MUSTADIRRAM MUSTARI NIKMAH H. MAWARTI HJ.SYAMSUDDIN ARIF SYARIFUDDIN TAHIR HAMSANI ULFAH NURAENI. HADIJAH HJ. R ABDUL HAMANG ABDUL MALIK AHMAD R. ST. SALMIAH ST. RIDWAN YAWING H. HADRAH NURJANNAH 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 9458730632200003 2734728629200012 9848749650300022 6134741642300033 2741741643300042 4539742644200053 4037748650200003 3537750652200033 1755757658200022 2534755656300002 9036758660200033 2947744646200002 0134763664200023 1043731632200003 6554726630200003 4937749651300002 2249745648200043 9659748651200022 1452745648300003 6544747649300003 5533744646300083 0035757658300073 1249758659300003 1135750652200003 3942745647200072 4933755657200052 2033753654300063 2560754655300003 8538763663200002 2649742643200002 1047746648300003 1535762663300043 2654762663300042 2735756657300072 1046760660200003 8847752654300062 1656755657300002 6433750652300073 2560747650300002 9039748649300033 2538755657300003 4161759660200013 1446752654300003 1047759661300083 0563725627300013 4559754655300042 5853730631300012 1839726628300002 5846746648300002 1861729631300002 1454746648300043 . ALAMSYAH CHAEDAR ASMAWATI BAHARUDDIN BASRI BASRI H. WAHIDAH SURIANI SYAHRIR MAKKASAU SYAMSIA IDRIS SYUKRIYAH T MANGGABERANI SITTI SURUGA RASTONG ST. ST. MINONG SITTI RAHMATILLAH SITTI SUBAEDAH Hj.

SITTI RAHMAH MARSANI MAS ATI SITTI AMINAH SUPARMAN RASYID HASDA Hj. SITTI SALEHA HAFID KARTIA HJ. HASNAH KAMBODYA Hj. SUKAHATI HAZISA AZIS Hj. ST. NURJANNAH DJ. SITTI HABSYIAH Hj. MASDINAR MIRSANI NURMIAH RAMLA RASIDA ROSMIATI ST. HAPSAH MAREWANGENG KARLINA MUALLIMAN ROSNAENI RAUF ZAHRAH A. SATURI SULFADIYANI ABD. HAFID HABIBA HALMIAH HALMIAH MUSDALIFAH 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 5=DITOLAK 2=DITERIMA 1057735636300003 1039725634300003 3639745647300002 3645753654300002 2544728630300053 2447757659300002 1846727628300002 4563727631300003 1246727631300003 4558747647300003 1854752654200002 1734725627300002 9844765666300042 3656753654300042 4543764666300033 2440764665300002 9247751654300013 1035734635300003 1435766667300002 1853725627300002 1048758659300003 4140725629300003 7451761664200003 4739745648300052 1744726629300002 1855743643300002 1050729632300003 3439755656300002 1554728631300002 1547726631300003 1044726629300003 2350762663300003 3059755657300083 3244747648300033 2737763665200022 1044764664300003 1834727629300002 2347751653300003 2840755657300002 8958764665300062 7134762663300063 2957757658300052 8734749653300002 1534733636300002 5237764667300003 1536740640200002 1553760665300002 6836755655300002 . ST. NIRWANA SITTI FATIMAH H WARDANI HJ. ST. SITTI MAEMUNAH BADE Hj. MAEMUNAH WAHID NURTAJANG H. DJUWAERIAH KASMIATI NURFAIDAH ROSDAENI AMIRUDDIN ERNAWATI Hj. SAMSINAR SITTI RUKIAH Hj.ST. ISMAIL HANNANONG Hj. AMIRAH Hj. SITTI HADIJAH SYAMSIAH Hj. ST. ST. SITTI NURDINAH T. HAMSATANG Hj.

SYARIFAH KARTINI MUHAMMAD ZAKARIAH ROHANI MUSTAKIM SITTI MUAYYINAH GENDA SITTI RABIAH SYAHRU RAHMAT WAHIDAH MUKHTAR ABDUL GAFUR ADIL DARMAWATI FATMAWATI HAERATI HARISAH HASDIAH HJ.NASRIAH SAENI SUBEHAN SUHERIAH UDIN YASKA ABEDULHAKE Hj.NURHASANAH HJ.SUPIANI IDAWATI IKRARUDDIN KHAERATI KUSUMAHABI LAILA QADRIANTI MARDIANAH MASDAR MUHAMMAD RUSDIN MUHAMMAD SALEH MUHSANANG NAEBE NURHAYATI NURLINA SYAM RAHMANIAH RAHMAT HASAN RAHMIATI RUSDA RUSMINI SAN BASRI ZUBAIR SARDIMAN SYARIF SETIAWATI SHAF AMALIYAH SITTI AMINAH SRI DAMAYANTI SURYADI MUSLIMIN SYAMSIAH 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 3548762663300052 1953725630200002 2038753654200023 1149749653300003 2856747649200002 1847754653300002 1836726627200002 1138738638300003 2234727631300003 2452753655300003 1757753654200002 3048765666300003 1239727629300003 4447753654300002 2446749651200003 3546749651300003 2039753655200003 1462749651200003 2948749651300002 2351757657300003 5347758660300003 3039747650300003 2455753655300003 1342743644300003 2446739641300002 3245751652300003 4437743644200033 2552752654300002 2547759660200002 1043760660300003 2244753654300003 6357727631200003 1746753655200002 1246743644300003 1238756659200003 3042747650300003 3049751653300003 3049755657300003 1841758660200002 1356755654300003 3848744646200002 4563751654300003 5554748651300003 3445747649200003 5450761662300043 1345750650300003 4048757658300003 2450759660200002 1346747649300073 . ST. AISYAH SAID Hj.

MUNAWATI HAJJA. KADIR. ROSMIAH HALIMAH HASMIN ITANG JAUHARUDDIN KARMILA LA BEDDU MUH. SUHRAH HAJJA.ANDI RAHMAH KUDSIAH LA SAKKA NADIRAH NILAWATI NAHARUDDIN NURALAM 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2444739640200042 1657761663300012 2048738639300003 2540740641300003 1037761662300003 1051727630300003 1937759661300002 9447760661300043 1257759661300003 9156755657300043 4549741643300002 9933764666200012 6851765667200002 2059730632200003 1059741645300003 3837738640300002 5938744646300002 2133744646300003 9338729631200013 2947761662300002 2434732631200002 3539762663200032 1135750652300073 1152745647300083 0433731634200082 2847740641200002 8433737639200002 1452731631300002 1444741640300003 3447732635200003 1150726630300003 1542763665300032 9159762663300043 4433736638200002 3836741643300092 9442739640300052 2454742643300002 1345733635300003 3860739641300002 2436736638300002 1943762663300002 1759741642300002 2337744648300003 8436738642200002 2449739641300003 1644731633300002 1442745647200003 1433738642300002 4244761662300053 1559739638300003 . ST.KARMILA ZAINUDDIN HALIJAH HASANAH HASANUDDIN HJ.M.SYARIFUDDIN UMNIAH ANWAR HJ ST SAWIAH HJ SURIYATI FITRI DAUD HJ. M ABIDIN DINA ADNAN ANDI HASRINAH ANDI SRI ALAM BAHARUDDIN CHRISTINA SIAMPA SAKKA EKA HASRAWATI FITHRANI H. ZAINUDDIN HAJJA.IBRAHIM. ALYAH HAJI ROSMIAH HAJJA. HADIRAH TAHIR HAJA. MARYAM NUR CAYA NURAINI NURIDA RAMDANA ANDI SUCIWATI ASRU ANWAR DAUD SETIAWAN H. AMINAH HAJJA. HATTA MUKHLIS MULUKI RAHMAWATI SADDIAH ABD.

RUSTIAH SUHARTINI SUPARTI TAKEBO YUSUF MANGE BASORA DAMMAR HAJJA. ATIRAH SAKKA HAMDANA HARIANTO HERIANI NURHAYANI NURLINA DAMING RAHMANIAR SASMITA SYAHRIR SUMIATI HARIS HARTINI ISMAIL IDI MANGNGASING MICHAEL MUHAMMAD HAMSAH MADE MULIANA NASRAENI SAHARUDDIN SUPARDI TAJUDDIN H. HABIBAH HAJJA. NURAMAL. RAMLAH HAJJAH.NURSIDAH NURWATI SAMSIAH. MANNAN AMINAH HAJJA.ST.B HAJJA. ST ROHANA MAHGFIRAH 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 1437745645300002 1244750653300003 2933743644300002 2253760661300003 2455760662300003 3352741642300003 2555741643300003 6844762663300002 1846743646300002 4441741643300003 1347744646200003 1743751654200002 1039738639200003 1248728631300003 2737754656300002 1542741644300003 5562741642300003 1636764666300002 1937740642200112 5433737638300002 9458740641300043 1443764666300002 3244764665300033 1737734636200002 1040746646300003 3137740642200003 1247732634300003 1539732632300003 1145743646200003 2956762663300002 1860754655300002 2533760661300002 4440742643300003 4547764665300062 2157745645300003 2452750652200003 0436765666300033 1662745656200002 1150740642200003 1256739642200003 2240747651200003 1653753655300002 7740749652300022 4140748651200003 1749748650200002 2433729632200002 1442739640300003 1743727627300002 5250741643300053 1739736637300002 2936763665300002 . ARSIAH ST. SETIAWATI SORAYA ST.HAJERAH HAMDANA KAMISENG HASANUDDIN HASNIAH JUMRIATI MUHAMMAD YUNUS NURLAELAH.MUHAMMAD IDRUS HAJJA. ST. SANATIAH SARINI SUGIANI ABD.

R.S HAJJA. HAERAWATI KUNDASWATI LIA HAMRIANI MAHMUD. MARHAENI SITTI NURJANNAH ST.M. NATSIR H. M HAJJA. AHMAD SAPPE HARIS IDRUS JAHARUDDIN LASAKKA. A. DAHRA GANI SYAFARUDDIN ATKAH H. HALIMA USMAN HAJI ANUGRAWATI HAJI ROSMIATI ZAINUDDIN HAJI WAHIDA HAJI. MUH. S.MAHSPIRA MUHAMMAD JAFAR MUHAMMAD RIZAL FIRDAUS RUSLAN SAHERI ALIMUDDIN AMIMAH NUR AMRIN AMIR HAJA ROSNAENI HAJA.Pd NURFAIDAH NURIDAWATI ROSNAWATI JAFAR ST. SURIANI ASRIANTY SYAFRIDHA BAHARUDDIN 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 4=DIBATALKAN 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 9543743646200043 1741760662200032 1557757659300002 4433735636300102 6836730633200012 1456743644300002 9062737641200003 6447731633300023 1545729631200003 4735745647300002 1558750651200002 5336747649300073 1545742643300003 1045728631300003 2241738641300003 0244761663300083 1558760661300082 2247743644300083 8433742643300002 3360758660300083 2552727631200003 6452743646300032 4838753655300072 1341730635300003 2453749651200002 1147735638200003 4837730632200002 1935761664300002 2749729631200002 2660747649200002 1536738639200002 2049748650300003 8340744646300063 3839738639300052 4746762662200002 4933755656300002 0538747648200013 2753761661200002 3437749652300002 1848732636300002 1151728630200003 1544732633200003 1563736652300003 6563740642200043 1853758660300002 4942753655300002 1955751654300002 2155742643300003 3352760661300003 1839726628200002 . RAMLAH SAM . MAULIDIAH.MADYAN HASAN.M. NUR ST.ST. IS HASBIATI HASMAWATI HJ. HATIJAH HAJI.PARID. KAMARIAH SUGIARNI SURIANI SYAPRUDDIN YUSHAR AMINAH BASIT H. KARTINI.

CAKRAH HERLINA JUMRIAH JUMSIAH MULIATI MUNIR RASMI SADIK MADE ST RAHMATIAH SUPU KITTA ABD. NURLAELAH Hj. MUIN B. RUKIAH MARDIANA MUH. NURSIAH YULIANA HAMZAH ABDUL RASYID ASMAWATI ASRI AMRI ASRIANI GUSNAWATI H. AMINAH MUHPIAH MUKARRAMAH MUSTAKIM NUDDIN PALEMBA ROSIDA RUSDIN SITTI NURMIATI AGUSTINA FERAWATI Hj.M. MARAWIAH Hj. ST. ST. AMIRUDDIN DEWI RATNA SARI FARIDA HAMZAH HAMARUDDIN HINDONG JAUHARUDDIN K. ROSTIA SITTI RUKMAH ST. BAHNAR HASRINA HASAN MASHUD MISRAWATI MUNIR NASRULLAH ROSMAWATI ANDI IDAWATI Hj. AMINAH Hj. IDI 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 7543758660300083 1837758661300032 7446756657300033 1357756657300003 1142758660300003 1639744646200002 2533750652300002 2557737639200002 1054736639300003 1057725628200003 7563738642200213 7444754656200033 8137751652300033 4759751652300032 2540748651200033 1435740643300022 1253744646200023 0039726628300023 9839745647300082 3433737638300162 1360759661300003 4938727630200002 3563750651300003 5036739640200033 9846765667300012 3542741642300003 6433738639200002 3342761663300173 2055742644200003 2555759661300003 1852738641300002 1939738640200002 4059751652300003 5544753655300073 5640733634300012 3259750652300073 6958750653300022 1037741643200103 1552726629200002 3559734635200013 3653765666300022 1860742647200002 9247747649300073 2149743644300003 2445760662300003 1449742644300003 1138734635300003 1543730632300003 2644733634300002 1555742642300003 0847731634200022 .

SITTI AISYAH SITTI RAODAH SYAMSUDDIN SYARIFUDDIN ADERIANI ARLIAH H. NASRIANI NILAWATI SAKKA SALIMIAH URFIAH ABSAWAN ABSAWAN AGUS TOKKONG HAJJA. KADIR H.NURAHEDAH RACHMAWATI H. ST. HARIANTI LIAWATI HAMID MUH. ALIMIN HADIJAH PAEMBONAN M. USEN NURPAIDAH NURSIAH SITTI RABIAH MUDDAING SUDARTO YAMMASE YULIATI AISYAH . S ARNIATY SYARIFUDDIN BEDDU MADONG FATMAWATI H. NURAENI HASRIANI HUSNAENI NURAENI SUNARTI USMAN ANDI AZIS ARMAWATY RAHMAN CINI FATAMA H. SUKRI. ABD. SUDARMIN MARZUKI USMAN MUH ARAFAH MUH. KASMIATI KASIM 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 1359728630300003 1253748650300003 2640734636300002 2241760661300003 5748760661200042 1944748651300002 0441764666300022 1934728631200002 2149749650300003 1534763665200002 1747738640200002 1240749651200003 1137742640200003 2743763664300002 3849733634300022 1040731633300003 6363762664300023 1447742644300003 1451763664300002 5537728630300023 1245756658300003 5440729633200003 8744744648300022 1138729633200003 0663738639200022 1543731633300003 6637740643300022 4039757659300003 1649754656300032 1358751652300003 7362747649300043 6857761663200032 1443725630200003 1634760661300132 1145731636200003 1739748650300002 1642725629300002 1841738639300002 2237763664300003 1154764665300003 3140743646200003 1959752656300002 1436742642200002 1460729631300003 0158750652300063 7134764665300043 1541745649200023 3159741642300003 2536741641300002 .M. BORAHIMA HADNAH HAJJA. ARLINA. ZAENAL ABIDIN HAJJA.

NURIAH M. ST AISYAH.HARNANI HASMAWATI ISAODA ISARIMBA MUHAMMAD ANGSAR MUHAMMAD RISYA NAHRUDDIN NURIDAH ROSNAWIAH WAHIDA ARIFIN ARIF BABA SANUDDE BAHRON HAJJA. NURAEDA SYAHRIR USMAN ABD. ST. NURAENI IDRIS SATRIAH MUCHTAR ST.IS HAJJA. KAHAR TANG MARIATI MUH. GAFFAR ALFRIDA ROMBE ARTATI DIAN AGUSTIN PRAFTIKIRANA FAIDAH SYARIFUDDIN HAJJA. HANE SUPARDI ABD. SALWIAH. NOREMA ASSE HAJJA.T HALMIAH IRHAM SATRILLAH SRIANTI APNIANTI ASHAR AMOR HAJJA NORMA HAJJA. KADIR RASUL BURHANUDDIN HALWIYANA Hj.P. NURHAEDAH INDOTAHANG JAMALIAH MARDIATI MARSANI RIJAL SAMADE SABARIAH SITTI NURHANI ALI SRI DARMAYANTI ST. HATTA A. NURHAYATI 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2148752654300053 1238741642300003 3150744646300003 5147744646300003 4940746649200002 1753756658200002 2947747653200002 2944747648300002 5443758660300003 6034755657300063 7443748651200022 2047730630200003 2634741643200002 1746741642300002 1461741643200003 4141747649300003 2333740641300003 1535760662300013 1452743655200002 2936741643300002 2443733635300003 0057765666300043 4433736638300002 2839762663200002 1844726636200002 8133730632200043 1545750652300002 1747736636300002 1136726628200003 3837745647300002 1039730631200003 1044763664300003 2748761663300002 1662742643300002 2337740641200003 8857726630200002 1447739641300003 1841742643300002 2146759660300003 0150760662300083 1261729631300003 2433733634300082 4947752654300032 2661743644200002 2343760661300003 2256761662200003 5752762664300042 3033761663200023 0433742642300072 2562730631300023 0433732635300042 .

ABD. RAZAK ASRIANI DANIALSATTUNG HAMZAH Hj. MUHAMMAD RAIS HAFID HAFIDAH KURNIA MUHAMMAD IQBAL HAMZAH NURJAYA SINAR ST. ROSTINA RUGAIYAH SAEDAH ZULFADLY ZULFADLY S. NURLIAH BURAERAH IDA INDARAWATI JUSNAH MARLINA PALEMBA SITTI DAHLIAH. ST. ST. ALIMUDDIN ANWAR SADA ASRIANI AZIS H. ARIFAI HIBE HADERIANA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 7952733636300002 7534740643300032 2144735634300003 5237733635200023 1342738641300063 1633740641300072 0534741642300053 1149729630200003 1456741643300002 1443738640300003 1144742644200003 1647735638200002 2050743644200003 1455751653300003 4542728630300003 9356758660300083 2144753655300003 1547726628200003 6741740642300042 1538730631200002 3352743644200003 3647730632200002 2433731634300002 6137754655300053 1641739640200002 4837754656300082 1846730632300002 9433742643300002 6846763664300072 2037741642200003 7662732633200002 5237749651300003 1857738642200002 0039742646200033 3433733635300082 0535730633200012 5841762664300052 6433740646300002 4534753655300002 2433747650300003 2933750653300002 2351749651300003 2160764666200013 1433731632200002 1742749650200002 3137766667300013 2939729631200002 4262752654300003 . IBNU RUSDI H.HAJJA. FATIMAH KAHARUDDIN LATIF MUH. IDHANG MUHAMMAD SAKKA SAHRIAH SITTI MAEMUNAH SYAMSIAH WARDA YUSNI ABDUL FATTAH ADOLPINA H.S ST. MARDAWIAH Hj. Hj. RUSNAH MUHAMMAD IDRUS NURAENI NURDALIAH RATNAWATI T. JABBAR C. FAISAH HAERUDDIN S. RAHMAN SYUHADA ABD.

KAMAL ARAS Hj. ST. RUKAYA Hj. ISAKKA HAJJA.B ASPUL BAHARUDDIN SAID FATAHUDDIN HAJJA. DARNAH Hj.HAJJA. NURJANNAH HAMZAH SALIHI HASNAH SITTI HAPZAH SUPARDI AMIRULLAH HAJJA. S RAHMANIAH HANANONG ROSMAWATI SIRAJUDDIN SITTI SALEHA ST. HARMIAH Hj. HAFIDHA HARTATI Hj. ROSMAH MUHIDDIN ARIFIN NUFSIWATI RATLIAH SURIANI ABDULLAH AGUSTINA TANDI BOYONG DARMAWATI DEWIRAWATI DINA L. HADIJAH ST. SYAMSURIANI MUHAMMAD AMIN MUHAMMAD IQBAL MUHAMMAD ISMAIL MULIATI RAHMAWATI RAMLAH ARAS ROSMALADEWI AMRI RUKSANAWATI SALMIAH SITTI HAJERAH MUIS SITTI NORMA SITTI SYAMSIAH ST. SAHARI ABBAS JABBA ABDULLAH . AISYAH 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 3=DITUNDA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 1341732634300003 2462736639200002 1142731634300003 1438739645300003 3546743644200002 1434755657200002 2433730634300002 2257765666300033 9449764666200003 1054748650300003 1945743646300002 1433730634200002 2539743646300042 1347742643300003 8737742643300082 1842728631200002 1342725631200003 5450760663200013 2438750653200022 6563733636200013 2433734634300002 9563732634300013 1657725630200002 2154747649300003 1339755656300003 2440748649300023 1149738642300003 1446748650300003 2335739641300053 3960746649300002 5433740642300002 3741742643300002 2944741643300002 1462744647200003 3744745648300002 3237742643300003 2761745648300002 5445750653200023 2646745646200002 1247744646200033 5039748650300003 2834754655300002 1462743646300002 2447744646300002 5037742644300003 3556739642300003 1347742664300003 2456732634300003 0738742646300022 9863746648300032 . MUDARA HERMIANI MUHAMMAD DIRHAM.

MASTIHA Hj. MUH. ST. MADINAH MUH NASIR MUHAMMAD JAFAR NURBAYA BASIR RIDHA ST. Z Hj.SUNARDIN SYAHARUDDIN BAHARUDDIN Hj. SIRIH NURDILLAH RIKAWATI SRI HARDIYATI WAHYU WAILA MAKKI YULITA TATUNG LOLOPAYUNG AL IMRAN ARFIAH ARSYAD ELISABETH FITRIANI HAJI SABRI HAJI ST. HANAWIAH.AMINAH YUNUS DALLE ANDI NURMAGFIRAH HAJI NURAENI HAJI SITTI HASNAH HAJJI HABIBA HAJJI NAPISAH HARIS MACHMUD HASNI HJ. MAS. SAHRIAH.ROSMA. AISYAH ST. K KALLO MADEALI LABEDDU MARTINI MUHAJIRIN NIRMALA ABBAS POMPO SAKKA RAMLAH RAMLI SITTI HABSIAH ST.SITTI ROSMA JAMALUDDIN K.D SYARNAWIAH YOHANES 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 3=DITUNDA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 6563760661300223 0045748650200063 3647733634200012 7737738641300022 6447728631300002 6843732636200002 1433742643300292 1549745646200003 3051765666300033 1137727634300003 1450742643300023 6439748650200023 4850740642300042 1840738640300002 1537728630200002 7042764665300043 1633725624300002 1149731644300003 5759727628200002 4534726628300002 9651759661200012 2638749651300072 2440745644300003 1247743644300083 1147748649300003 2553731633300003 1633739642300002 1551733635200003 0945764664300012 6563732631200013 9462737638300022 4755763663300012 2441730634300003 9740762664200032 2742756657300002 2552738639300053 2146744648200033 4937760661300102 3560738640200022 2934742646300012 8962762663300092 1750727629200002 2446740639300002 0957745650200012 6433726626200012 9637733635300022 2650747649300062 7446740642300032 8544729630300012 4458746650200013 . HASNAWATI DAHRANG Hj. JUMASARI P. HAERAWATI Hj.

WAHIDAH SYAHRIR. ANGKI HAJJA.NORMA MAPPAILE.YULIANA ABD. NAMIRAH HAJJA. M SYAHRIAH ABUBASRI ANDI NUR AZZAHRA ARHAM BM BASRI DARMIAH HAJJA.R LAEPPUNG 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 4=DIBATALKAN 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 9941752653300032 1845727630200002 1440740641200003 3947751653300002 1741747648300002 1339725629200003 2958753655300002 1944749652300002 2659750652300002 3844743644300002 2942753656300002 1447739640200002 8540765666300023 5352753658200003 1934748652200002 3437755656300003 1958728630300002 2844736637300002 6433742643300002 2037729631300003 1835760661300002 3053740641300003 0044765666300063 3433734636300002 2937747648300002 1747730635200002 3052760661300003 1744726628200002 2557734636200003 7149751653300103 1258749652300003 3241761662300003 1346742643300003 2439744646300002 4044731633300003 1347730632300003 8362756658300033 1540749651200003 1537726629300002 1253756658300013 9149762663200033 3657749651300002 9547763665300083 1756761661300002 1057744648300003 5450764665300023 1648760663300002 8563743646300603 1341729661300003 3937729631200032 . W SITTI AMINAH SRI WAHYUNI UMMUL MUCHRANA BITRI DEWINTA HALIM ERNA Hj. MUSYARRAFAH HAJJA. SITTI SULAEHA MAHIRA AMRI NURDIN NURLAELAH . SITTI NURLAELAH HAJJA. MARDIAH MAJID MURNIATI SAID SRI WIDAYANTI ST. ROSMIATI KURNIA ALAM.AH NURUL HUDA SAIFUL.HAMSIAH PAMMULA HJ. NORMAH ST. ROSMINI HAJJA. S SYAMSIAH ABD SALAM ABD HADI. RAHMAN ABIDIN FATMAWATI HAFSAH HAJI ABD RAZAK KAMRIAH KURIATI MURSIDIN NURMING. R HAJJA.NS ANDI AGUSTINA ANDI BANRI HAERIANI ARIF HAJJA. KASMA.

MURNI HJ. ABDUL SAMID ABDURRAHMAN AIDIS MUZAINI AKHMAD AKHSAN AMALIA BAHARUDDIN AMIRUDDIN BENGNGA AMRIANI ANDI RISMAWATI ASIA HUKRI ASISAH ASRIANI CHRISTINA S. NURMIAH IHSANI IKHSAN TAWAKKAL ISAKKA ISMAIL T. ELLY AMALIA L. RAZAK I. SITTI HAWISU HJ. ASRIATI RAHMAN HJ. P MUH. MUHAWIRAH MUSTARI HJ. ALI MUHAMMAD USENG RAHMANIAH RUSDIANAH TARSAN ABD. AKHMAD H. BAMBANG HALIA HARMILAH HASBULLAH HASIRUN PASI HASMIRAH HASNIAH HJ. RASYID ABD.SAENI. ABDUL KADIR ABDUL RASYID A. JUNIATY 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 1149738653200003 4752734635200002 1341729635200003 1436732631200003 2537764665300052 1241738640300003 7563739642200013 2441737639200003 4237755656200023 1057751653200003 1051738640200003 2749741642200002 2956750652200002 2449741644200003 5957735638200012 7563731635200003 1358741642200003 1549744646200002 8135762663300063 1352732634200003 1747759660300002 5148748650300003 1161758658300003 2760763664300002 1363735637300003 3039757659300003 1058754654300003 3157749651200003 3537750652300002 2347738640200003 1538727629200013 1939737637200002 0563740642300033 3638755657300002 2744756658200002 1753729631200002 8938757658300092 4563740641300043 1546732634300003 1847735636300002 1460733633300002 5939738639300042 1250736636300003 1837740640300002 8563732634300313 5761757658300002 1551739644200003 3756737638300002 0540728630200023 1955750651300002 . ANWAR MUKHTAR LUTHFI H. RASYID ABD. GANI ABD.LAPABBI M. ERNAWATY ABDULLAH FAISYAL YUNUS GUSNAWATI H. ENDASARI HJ. ST. ST. SUBAEDAH Hj.

KAHIRAH KASMILAH LA SUHARA LAILA QADRIANTI M. ANWAR M. TAHA MAHYUDDIN MASKUR MASUD MUH. AMIR TANG MUHAJIR MUHAMMAD ARSYAD MUHAMMAD DAI MUHAMMAD ISNAENI MUHAMMAD TAHIR MUHAMMAD TAYEB MULIYADI HUSAIN MURNIATY NASRULLAH NIMATULLAH NUR ASIAH NURBAYA YUSUF NURSIAH PALIMBUNGA NURUL HUSNA RAHMAWATI RATNAH PASSALOWONGI RELAWATI ROSMINI RUSDI RUSMAWATI SAHABUDDIN SITTI MASEATI ST. NURHAYATI SUHRAH SUKARDI SUKARMAN SULTAN SURYANI SURYATI MADE YAMAN YASIN YOSEPH DUMA ZAINAL ABIDIN ZAINAL ARIFIN A. SYAFRUDDIN ABD KADIR ABD RAUF M. ABD. RAUF ABD.RACHMAN ABDUL HAMID ABDUL KADIR

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

3860752654300002 3553756658300022 2563737639200033 1949733635200002 1241745646200003 1656749651200002 2639751652200002 1457743645200002 1442734635200003 2944758660200002 1157746647200003 6036733635200023 2656746649200002 2557731633200003 1337742643200003 3955756658200002 1042743644200003 4738755657200002 6563741644200533 6746754655300062 1342738639300003 2358738639300003 7536761662300082 1446757658300003 4438749650300002 3054756657300003 2435737639300003 3563741644200023 2349746649300053 2434746647200002 9850742644300032 2248741642300003 1841747649300002 1637738640200002 5453758660200033 2740734635200002 4138748650300003 1537729629300002 1657748649300002 8563735637200683 3259741643200003 1554744646200002 1936740642200002 1433735637200182 0244742645200013 1848736637200002 3433739641200252 1162730631200003 1043740641200003 2049747649200003

ABDUL KADIR ABDUL MALIK ABDUL WARIS AHMAD IRFAN ANDI AZMIANA AM. ANDI MUHAMMAD NAFIR ARIF SANGKALA ARIFIN ARSANTI ASLINDAH HASANUDDIN ASNAWIAH ASWAR ARIFIN AZIZ BAHARUDDIN ZAKARIA BAHRIA DARTATY DARWIN ERNA HAMID ERNA HAMID FATIMAH H. MANSYUR HARIANI HASAN BASRI HASANAH HASANUDDIN MANSUR HASIDA HASNAH H. HASNAWATI HASWATI HERAWATY HERNIATI BADRUN HERYANTO A. HUSAIN Hj. MARHAWAINI Hj. NURBAYA Hj. RABIYAH Hj. ST. NASRAH IRWAN NUR JUDERIAH KHAERUDDIN MADE LUKMAN M. MARTINA MASATI MASMIAH MUH. ILHAM MUTAAL MUH. RIDWAN ARSJAD MUH.DAHLAN MUHAMMAD ASRI MUHAMMAD HARIS MUHAMMAD IDRIS MUHAMMAD ILHAM SYAH

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

2455744646200002 1642748650200002 5850759659200002 2757757658200002 3361756657300003 9433740640200042 2747743644200002 1553751653300002 1744759661300002 6761744647300022 1936765666200002 1937743648200002 1947735637200062 7035742644200063 1439755657300003 8837747648200032 0235757658300053 2049743644300003 3563733635200613 1240747647300003 1452754661200002 5241752654300063 2655743644200042 4040746647300033 5433736637300142 4147744646300003 3540749651300003 2035756658300003 3948761662300002 4847760661200002 2836752653200002 3433740641300262 4637741643300092 1444727630300002 3641742643300002 1057758659300003 2949754656200002 2752751653200002 1563740640300013 3349748651200003 0042748651300063 1448751654200003 3833744646200002 0447748651200052 1449749651200023 4033745648200003 1156754656200003 1743750651200002

MUHAMMAD IMRAN MUHAMMAD KASIM MUHAMMAD SABIRIN MUHAMMAD TAHIR MULIYATI HUSAIN MULTAZAN MUNAWARAH MUSLIMIN MUSTAFA MUZAKKIR NURBAYA NURHANA NURDIN NURHAYATI NURLAELAH NURMI RAMLI RAODA RUSTIAH SAHABUDDIN SALEH SALMATANG SALMAWATI SARIFUDDIN SARINAH SARINAH SITTI NURLAELAH ST. HASNAH AMIN ST. ROSMINI SUDIRMAN SUFYAN SUHADA SUKMAWATI SULTAN SUPARMIN SUTRISNO WILDASTUTY YULIANA L. HASRIANA JUMRIYATI NURJANNAH RAMLAWATI SITTI MUDALLE SITTI RAKHMAWATI SYARI NI MAWATI SYAM WAHYUL A.Z. ABDUL LATIF AKHMAD ABDUL MAJID ABDUL ZAKARIA AISYAH AMELIAH AMIRUDDIN AMIRULLAH ABDULLAH

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 4=DIBATALKAN 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

8242742644200043 1433742642200002 4139742641200003 2837741642200002 2547758660300103 2150757659300093 2334759660300003 3655742644200002 2433740641200262 7044736638200063 1845758659300092 2554751653300002 1146745644300003 3644740641300002 7433743644300292 3535742643200002 2633752654300002 1546746645300002 2563726625200013 2652747651300002 1257735636300003 3433751655200002 3744754656300002 2059756657300003 1537743644300003 5342740641300003 1437741640300003 2551741643200002 2354761663200003 1243735634200003 5443742643300002 1635744645200002 2433742642200002 2435746647200002 0540761664300023 1053750654300003 1461766666300002 1043758659300003 3039752654300003 1057757658300003 1734756658300052 1262759660300003 3550757658300062 1844754657200002 2647731633200002 1953733634200002 3647749651200002 3755742643300002 1556749651300002 2351738639200003 1746730632200002

ARFA ASMI HUSAIN BAMBANG TRI SETYO ADI CALWI CITRA RIA DATU DAHLIAH ENDANG SETYOWATI EVY SUDARMIN HAIRMINA HAMISAH HARUNA HASNAWATI HASRUL HAWALI HJ. ARYATI NUR HJ. DARAWISA HJ. HASMININDAR HJ. JUNAIYAH HJ. KASMAWATI HJ. NAPISAH HJ. NIRMALA HJ. SANI HJ. ST. ARAH HJ. SYAFRUDDIN HJ. UMMIATI JUDRIAH JULIANUS D MANUHUTU KARTINI KASMIATY KHAERUDDIN LATULLA LUKMAN MANSYUR MARMAN SAHABUDDIN MARYUNI MUH. SALIM MUH. TALHA MULYADI MUHAMMADONG MUSTAMIN NAJEMAH NIHAYATI NORMAH SOHRA NURAENI RAFIAN RAWARDI RAMLAH RATNAWATI RUSDI YUSUF RUSTINA RAUF SAMSU ALAM SATRIANI SERENG

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

1338749651200003 2663761662300082 1034740641200003 3351749651300063 9649739640300052 1962739640300002 2958743644300002 2461756658300003 1145755656300003 1349755658300003 3533742646200002 2449757660300003 1961760661200002 2357744646300003 4662743644300002 8553736638300033 1657743644300002 1539740639300003 7433742643300002 5659743646300002 1360736637300003 1633742644300002 2455737638300002 2237741643200003 2360734635300003 3460745647300003 1063741643200003 1055734635300003 1045733635300003 2737742644200002 4433739642200002 2433735636200002 9335746648200033 4152750652300003 2146745647300003 2438728630200003 1442740641200003 2359737638200003 2656744647200002 0433738639300012 2033751652300003 1753733636300002 1454750653300003 1735764665200002 4558760662300083 2836755657300002 1254748651200003 2048744647300003 1850740641200002 1052748651300003 2433731632200002

ST. JUMRIATI ST. SARRAH ST.AMINAH SUARDI NASIR SUBEDA SUDARMIN SULFIANAH NAHRUDDIN SUPRIYANTO SUTIYO SYAHRIR SYAMSUDDIN WAHIDA ZAINAL ABIDIN ABDUL KADIR ABDUL KAHIR AMIR ABDUL RAJAB ABDUL WAHID ADNAN ADNAN ALI IMRAN ALPIAH AMINAH AMRI B CALLA AMRIAH ANDI CITRA YUNIARTI ANNIDAR ASNI ALWI BAHTIAR BURHANUDDIN DAHLIAH DAKHIYATUL QALBI FATMAWATI HAJJA ISA HAJJA ASHARIAH HAJJA FATMAWATI HAJJA HAMSINA HAJJA INAIMAH HAJJA MARHANI HAJJA RUKIAH HAJJA SADDIAH HAJJA SYAMSINAR HALWIANA LAEWE HAMDANA HARNANI HARNAWATI HERNY NASIR ILMIATI INAPING JUMIATI MAJID KARTINI KURNIADI AHMAD

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

2156740642300003 4650760661300002 7563736637300023 4839751653200002 7563742646300013 1541749650300002 1258752654300003 1556755657200003 4839741642200052 2542738639200003 2433739640200002 3455747649300053 6563742644201173 1453737638200003 1358739643200003 1440736638200002 2563745647200033 3849743646200002 1238740643200003 2160743647200003 1939743644300002 4039748650300003 2639737638200002 1254754656300003 1948760661300002 1054749651300003 1743737638300002 1055743647200003 2555735638200003 2544736638300002 3746760661300002 2463758659300002 2034741642300003 3944743644300002 1563742644300033 2852748650300002 1259742643300003 2839742643300002 3939739640300002 5563734635300013 4147743644300003 2559749651300003 1751753656300002 1446749650300002 1244749651300003 1738759661300002 1148758661300003 1242738641300003 1853740641300002 1156749651300003 1333748650200003

M. JUFRI MUH. HUZAIR MUH. NUR ALAM MUH. TAMRIN MUHAMMAD ALWI MUHAMMAD ANAS MUHAMMAD RUSMAN MUHAMMAD TAHIR MUHLIS NURALAM NURLAELAH NURLIAH PALILI RAMLANA ROSMIJATI SAKINAH SALBIAH SJAHRUDDIN ST. NURHAYATI S SUKMAWATI SULASTRI SYAMSUL BAHRI ABDUL MAJID ABDUL RAZAK ANDI NASARUDDIN BAHARUDDIN BAHRIA DAGONG DALMIAH HAPSARIAH KHOYROOT HASANATANG HJ. SITTI AMANG JUHAENI KAMARUDDIN ONGI M. ASRI SAING MAHRUDDIN MARHAWA MARJUANNA NURISMIYANTI NURMIAH NURSALAM PARIDAH SITTI ATIRAH SITTI NURBAYA ST. HALIMAH SUDARMI SYAFRI WAHID K. ASMANI AKIB HJ. ST. MARHAWA SULFITRI DARMAN

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA

5847744646200002 2338758660200003 1557738639200003 1739731633200002 1851740641200002 1936747648200002 2655747649200002 1456746649200002 1541740641200002 3847761662300002 3952756657300002 2554744647300003 4459758660300003 1833752655300012 3544738640300002 2941745647300002 1252731633200003 1944741642300002 4639749651300002 3440752654300003 1344739640200003 1037744644200003 6443747649200053 1948744647200072 6056758659200023 5449747649300042 3944740642200002 5735746649300002 1333759658300003 3050749651200003 1353741664300003 7140744646200043 1160730632200003 0148731633200043 1837742642200002 3845742644300002 0343739642200023 1262759659300003 2453760661300043 1234740641200003 2751740642300002 8239749652300033 1033748652300003 1543732634300003 2146755656300003 1453738639200002 7142733635200043 2150726628300003 0854753654200022

FATMAWATI HAERIATI HALIJAH HERLINA BAHARU KARTINI MARDANI MARIA MERY AMIR ULIYANA YUSRIANI RASUL FATIMAH AZUS HAJJA. HANIASAH HAMDANA KISRAWIAH NURHANDI RAFIKA ABRIANI SITTI AMINAH. D ANDI ASIAH HARIYANI HARTATI USMAN IRDA IRANINGSIH MURNIATI NURHAENI NURSIDA SITTI SABARIAH ASRINA AMIN HAJJA. NURHAEDA HAJJA. NURMAWATI ARNA HERAWATI IRMAYANTI MAKMUR SAMSUAR SULAEHA LEMAN HJ. PUTRI ANI Hj. DARMAWATI JUMRIAH KAMERIAH NURZAMSI ROSDIANAH SIREGAR SAENAB TASMIN UMAR WASTI EDEN HAMSINA HERAWATI HJ. PAISAH SYAHRIANA DARNAWATI FATMAWATI HJ. ANDI NURJANNAH HJ. SAHIDAH JUDERIAH

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 5=DITOLAK 5=DITOLAK 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 3=DITUNDA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

9841751652300032 0833746647300042 7842744646300102 7049762664300093 1452751653300063 2442751653300062 9039762664300063 1437753655300032 2958761663300072 5135754656300043 5361749650300013 2444740642300002 1163734636300003 1739752653300072 2242752654300003 2337759661300003 2363757659300003 1351752653300023 9251754656300073

3047754656300073 3946749651300092 3638762664300042 5044741643300073 1436733634300022 6045762664300033 5953747649200042 2449743644300043 7640732634300022 1348742643300003 1151744646300053 6045748650300073 7557757659300022 1451748650300062 2748750651300022 5533746650200013 1333739638300003 3634742644300062 8842759660300092 6636743643300012 8233760662300053 2748743644300002 2947744646300002 1744725651300002 1852750651300002 5237747650300003

AISYAH SUDIRMAN SYARIFUDDIN UMAR H. SURIAWATI ISAKKA MISBAHU MUH. K A. AZIS NS ZAINUDDIN. SUBHAN SUAIB YOSEF TEGUH SIREGAR HASNANI ROSMAWATI AZIS RU YA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 4=DIBATALKAN 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2247755656300043 3142756658300003 1049755658300003 3544737638200003 5563740642200043 3045738640300053 6563742643300923 6461740642300032 2563735636300273 6848749651200052 7151741643300053 8649741643200062 0735736639300022 0449740642200042 2047742646300033 5459742643300043 2240740641200043 2961741642200022 7137727630200013 3642757656300002 5433739642200002 3457751652300002 1542743644200002 2340756657200003 2846760661300002 1752750651300042 2744752654300002 2450755657300002 1647745647200002 1753748650200002 3945749651300002 1038754656200003 2150750653300033 4847748651300002 0036761663300063 0534751652300023 4333760662300003 1943750653300002 2757757659200002 1253751653200003 3339748651300003 2953760661300002 2136749651300003 . ASAD MUHAMMAD HILAL MUHSINAH HALIM MUSAKKIR NUR DALIAH NURSYASIAH RUSNI ALIMUDDIN SALEHA SITTI JAMIAH MADJID SUBHAN S. MUH. HIKMAH DEWI RATIH R ABBAS ELLYATI RAZAK H.NURBIAH ROSLIAH SAHNIA ABDUL KADIR ACHMAD KORO BAHARUDDIN HAMBALI H ABIDIN HADERAH HAJJA JUMASANG HAJJA NURHAPSAH HAJJA NURHAYATI HAMZAH HARTAWAN HUDAYA JAUHARUDDIN JUMATIAH MUHAMMAD AMIR MUHTAR NURBAYA RAHMIATI ROSMINI ST. TAHIR HAMDAN HILMI RAJAB SYATHA HJ. ABD.

RAHMAN AWAN FATMAH HASNIH HJ. ABDUL HAMID ALIMUDDIN ANDIKA ANISAR APRIANI DARWIAH HJ. AS MUH. SAYUTI MUH. MUSDIYANI MUNADIR MUSTAFA NASRAH BEDDU NURHUDA SATRIANI SUKARNI ABD. MASNAH LATIF IDRUS JASNI MASMIDAH MAHMUD ZAINUDDIN HAERANI HASTUTI HJ. NASIR NURALAM RAHMAWATI SUPRIADI SYAIFUDDIN HAMZAH DARMAWATI HJ. SITTI HADIDJAH. MARYAM S. DJUNAED M. SUMARNI KURSIAH M.AMIRAH HALIM HJ.ELIS YUSUF MUHAMMAD YUSRI NELLI NURLIANA RAMLINAH SUMARNI 2=DITERIMA 5=DITOLAK 4=DIBATALKAN 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 3563745647200033 2346747648300013 1934745646300022 2241753655300003 1849758659300002 3240747650300003 6563734635300013 2534749651200003 3346747649300003 4160749651300003 2050754659200003 3446747649300003 9337765666300033 9563734637300173 7433751653300132 1444750651200003 2859744647200002 1247749652300003 2859751654200002 9047765666300043 2453761662300003 8561762664300043 8563748651300003 2239754657200003 2238749651300003 4354760661300003 1347725629300003 1451743646200003 1750756657300002 1446759660300003 8148749650200013 5445752654200023 2545750651300002 8563726629300003 2533741644200003 1563740643200023 3537763664300082 3737764666300042 7756765666300042 7137745649300023 1533733635300003 9541760661300062 2539729630300013 1552745647300002 1344741643200003 2647742644300002 4561745647300003 3255753652300003 8563731632300153 . ST. SYAMSIAH RIFAI HJ.MUHAMMAD ARIDA HIDAYAH JASNI NURJAYA RIDHAYANA FAHIRAH FARMAYANI HARLINA HJ. SITTI JUMALIAH HJ.

NURASMA JUMRI M. NURHAYATI MUHAMMAD AMIN UMAR ST HALIMAH ST NURHAYATI T ALAMSYAH ANDI WEDIASTUTI ELLYA NURHAN HARIANI SINURDIN 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2563747651300003 2261758661200013 1561726629200003 3436753654300052 2442739641200002 9046759660300063 8356761662300053 1633758658200012 1235746650200003 3047731636200003 1149765666300043 1834728629200002 1748738638200002 2534758663300002 6134758659300053 8563750653300003 9563738639300023 2563740643200023 4547742643200003 3042748649300003 1563745644300003 4952761662300062 5039762664300083 1150743646300003 1137731635300003 1059729630200003 3550747649300003 1852743646300002 3333740641300003 5563734634300003 6563736639300213 1563742646200023 1842742642300002 2635730632200002 2563734637200443 1361730631300003 1543732634200002 2563740642300033 1350738640300003 1937741642300002 1442728631300003 6451741642300033 1333738641300003 2635741642300002 5935750652300002 9438763665300032 4751758659300062 7235764665300033 4059757659300083 .AMIN NURHAYANI NURHUDAYAH SAKRIANI SUHRA SYARIFAH RUGAIYAH ABD RAHMAN DAMIR LA TJAWI.BA ERNI HARTINI HJ GUSBA HJ ROSMIATI T I NAHRIAH MURSALIM NURAENI SITTI HARISA HANAFIE AMINULLAH HUSEN AMRAN ANDI BADDE H RIDWAN TINI HASRIANI ABBAS HJ ARISAN HJ BUNGATANG HJ MUNA JAFAR HJ YANI MUHAMMAD Hj.HARNIAH MUSHAF SAHIBUDDIN SITTI SALMIAH SUDIRMAN SUKRIANI SULFIKA SUPARMAN ZAINAL ABIDIN ABDUL FATTAH AGUSTINI HADE SAKE HAMBALI HASMIWATI HERAWATI HERNIATI HJ.

NORMAH HJ.RAMLAH ANITA USMAN BUSTAN GUNTUR HASNAH HJ ANDI HAMRIAH HJ ANDI HAMSINAH HJ NURSEHANG IDIMENG JUMRANA LUDIA.SANIAH M MANSYUR S RAHMANIAH SITTI AMIRAH ST NURBAYA ST.HERMANSYAH HJ.MARTIAH HJ. PADANG M DANIAL MUSAKKAR NURWATI SITTI AISYAH SITTI AMINAH ARMAH CHICA USMAN HENDRA HERMAWATI HJ DARWATI HJ FATMAWELA HJ HAMSIAH HJ NURHAEDAH HJ NURSIAH HASAN HJ SITTI RAHMAH HJ ST BUGDA RUDY SAYYID JAMALUDDIN SITTI NURSYAMSI SUHATI SYAHRIBULAN SYAMSIAH YOHANNES ASRIANI DJAMAL EKA JAYA ERIATI HALIJAH HANIAH HJ ITANGNUR HJ ROHANI 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 4940763664200042 2154739640300003 1833740642300002 1748740644300002 3560727629300033 2849726628200002 1434739640300003 3757757659300062 8563730632300003 1744737638300002 7440765666300022 8344761663300093 7139761663200033 7563738640300023 1550742644300003 5847740641300002 4563727629300013 0563739641300043 2539764665300072 5836752654300072 6434740643200023 8563737640200013 2144742643300003 0733750652300072 3839763664300102 9833758660200032 8756763665300042 5347766667200013 2958763664300002 2352742643300003 8563736637300023 1563732634300023 1650737639300002 1033725628300003 2563742643300063 2563728633300003 6144766667200003 8857763665200042 6562748650300003 2842745647300002 8537755657300063 2340748652300013 1534738649200002 3442752654300003 4740725626200002 8255763664300033 1842758660300092 2643745649300012 0563735638300013 2850740642300002 2544731632300003 . L.ST.NURMIAH HJ.

SYARFIAH MUH YUSUF MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT MULIATI NENGSI NURPATI RUSMIATI SRI RAHAYU WAHIDA B ZOKHRAH YAHYA AMINAH PAWELLANGI BURHAN DAHLIAH EVA SWANTI H M SUJUTI HERIYANI HJ KASMAWATI I SIMA ASAP MANSYUR MISNAWATI MUH TANG 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 3563742645300003 1043753654200003 1042765667300003 1641764665300002 3737758660300002 2842745649300002 2952742646200002 2439738641200003 1536745647200003 2563753655200003 5563731633200013 3757765667300012 2547759661300123 6563743646300033 1634739642300002 1745732632300002 5563738642200003 3563740642300033 2448740642300003 2462738639300002 2456764665200012 5563744646200033 1835763664200002 7563736639300003 1655742645300002 7563739640300033 1138726629300003 1536751652300003 7563730632300003 7037734636200063 1444763663200002 1759760661300112 6240753655300073 3434741642300002 9563738640300023 1945765666300002 1442760663300003 8435750652300063 1046760660300003 1634764666200002 1949744648300002 1735758658300002 1259727628200013 9160755657300043 4037746649300003 3563743644300043 2549742646200002 6059758660300003 6563732635200013 . SUJUTI HAMZAH H HJ ANDI MANNAWIAH HJ NURHASANAH HJ RUSNAINI HJ SITTI HATIJAH M HJ. M.MULYANI HJ.IJAMILA LA SAMU MUKARRAMA MURNI THAMRIN NURBAYA NURDIATI UKKAS ARIFAI MAMMA BURHANUDDIN DERMAWAN H MUH SALEH HAMKA HARDIANA HARTATI HJ JUMRAH HJ JUNAEDAH HJ TJATJANG MANSUR IBRAHIM NURMAH L SARINA ST MADIAN USMAN NUR ABDUL HAFID H.

ABD BASIR HAMZAH HASANUDDIN LASIBU ZAKARIAH AMINAH ASMAWATI CITRAWATI HERANI HJ FATMAWATI HJ HAWAISAH HJ RAHMAWATI HJ RUSNANI INDOTANG JAMILA MUBAKKIRA NURLIAH SAKE NURSIAH PASULOI 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 1144727629200003 2753763664300002 2449755657300003 6563739643300003 3842765666200022 5645763664300102 1752760661200002 2835741642200002 1563740642300033 0339748649300023 4753739640300092 2234762663300003 1546735636300002 1736734634200002 1961741641300002 1563735637300023 1442746649200002 9563732636200003 7563741642200033 9563739641300033 3842738640300002 3452752654200023 8234763664300033 6563754657300063 7846765666300032 4643749651300002 1939733637200002 8547762664300053 2134748651300003 1247754656300083 3939749651300002 4563743644300043 1136748651200003 1363736639200003 1433746649200003 1052747651200003 1563738640200033 1442749652200002 9563751653300003 1361751654300003 1635741642300002 1562759660300003 2360741643300003 5563740641300043 2933746649300002 1536736638300002 2351741643300003 5659758659300092 5942761662300002 2939734636300002 3563728632300003 . NURMINAH ILYAS INDRIANA IRIANTI IRMA JULIATI MUHTAR COMBANG NURHAM SITTI HADERAH SURYANI SYAMSUDDIN SYAHIDAH SYAHRIAR BURHANUDDIN H.MUHAMMAD SALENG PUJI ARIANI YUNUS RIA SWASANTI S SAMSANG SUDIRMAN SUGIANI SUTAJI ABDILLAH DJAMASI HASNANI HJ SITTI HASNAH IDAYANTI MASDIANAH MUHAMMAD NAJIB SITTI NADIRAH SITTI SALEHA ABDUL WARIS ABUBAKAR FISRAL HJ NURMALA HJ.

RUSDIANA MENRE SAHRIYANI SYUKUR BESSE SOMPA DARMAWATI FITRIANI HAJJA SITTI NURBAYA HJ FATIMAH HABIR HJ ROSNANI K HJ SITTI NURBAYA HJ. ROSNANI MANNUKE NURWETI NURWETI SITTI HARISA HANAFIE SITTI NURUL HUDAYAH ST NURUL HUDAYAH A SYAHRIL HALIJAH HALWIAH HJ MAHDIA HJ NAJEMIATI HJ PAIZAH I NAWATI MURNI NASMAH PARIDAH T PARIDAH. T SANIA N UMRAH ANDI MUHAMMAD MUFLI ANDI MUHAMMAD MUFLI BURHAN DASNIAH HERMAWATI HJ BUNGAWARU HJ SAIRAH HJ ST ASMA PASALOWONGI HJ SURIANI RASYID MUHAMMAD SAID NURSYAMSIAH NURWAHIDAH RAHMI AKIB ROHANIAH ROHANIAH SRI RAHAYU YUNUS USMAN ANDI TAUFIKA DWI KAMSUDAR MAPKA FITRIYATI H MUHAMMAD PAISAL 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 4=DIBATALKAN 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 3645742643300002 6950757659300042 3563730643200003 1849762664300002 2657748649300002 1939764665300002 0563732633300233 1060740641300003 1952739642300002 6563732633300003 1443726627200003 1758739640300002 5540750652300003 2543760661300092 2434760661300003 2235743646200003 1936743650300002 2146742644300003 6563739640300033 3437739641300002 5563732634300283 1663766667300002 3842732634300042 3141760661300003 4255761664300003 1751766667300002 6458764666200013 9563742646200013 2637750653300002 7044765666300033 1933726630300002 1563742643300063 2642743643300002 2563725629300003 1150751653200003 0434751653300052 6037762663300133 7539762663300042 9240759662300003 1656764665300002 8433763665200052 0646763664200032 3147762663300003 5563742643200033 .

RAHMANIAH MUSDALIPAH MUSNAENI RAHMAWATI SULAWATI RATNAENI SYAMSIAH YULIANA ABDUL DJALIL BURHANAH HALIJAH ARAS HASBUDDIN HJ EMMY USIS HJ NURMI ABUHALI HJ SUMIATI S HJ SYAMSIAH H MARTHA TOYANG MUHAMMAD TAHIR NOVRIANA USMAN ST RAHMATIAH SUMIATI B ABDUL HAMID FATIMAH HJ. ST.HJ ENNY USMAN HJ KASRANI HJ ST ASIA HJ ST NAPIRAH Hj. SYAMSUDUHA LA SINGKE MARTINA ARSYAD MUNTAHA NASRUDDIN RATNAWATI SAPPE SITTI MARYAM C WANI YUNUS AGUSSALIM ALWIAH ARWATI ASLINDAH DARMAYANTI ERAWATI ERYANTI HASMAWATI HASMAWATI HJ DAHLIAH HJ HASMAWATI HJ MUKARRAMAH HJ SARNAWIAH JUFRI MADE MANNE 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 1552740642300003 0563742643300063 2757741642300002 1936734635300002 5463764664300012 2033748653300003 2640751652300002 1155736641300003 2049754655300003 2835729630200012 1442735635300003 2533763664300112 2658748650200002 2252737640300003 2440738639300003 1739733634300002 5948727629300022 4947737639300002 6746744647200052 5448766667300013 5645741643300002 1542740643300003 3563742645200003 1563743647300223 4943746649300052 1839735639200002 0134763666300013 1053745646300003 2042747651200003 2633755657300002 4354760662300063 1563725625300003 7563746650300003 3258744646200003 2134763665200023 1455749652300003 3241746648300003 2936764665300052 1362753664300003 0636761662300092 8334763664300043 4049750652300003 2563740640300013 1839741642300002 7563743643300003 3563735641300003 1563731644300003 3447747649200003 1739728629200002 .

MUHAMMAD TAMRIN MURSIMIN NURHANDI NURSIA PASE SUHRIYAWATI SUMARNI SYAMSIDAR MAJID WATI ABD RAHMAN DJURDAN TAEPE H MUHAMMAD HERNIATI HJ MASHUDA HJ RATNAH M HJ USIS ENDANG GESURI JAMALUDDIN M. YULIANTI AZIS AMIRUDDIN ASHAR DEDY HARSAN ESTHER DATU LANGI FATMAWATI SASMI H SUDIRMAN HARBANONG. IQBAL MARSUDI MUNANG NASO NASIRAH NASMAH ST HATIJAH ABD AZIS SK ABSYIAH ANDI SABITA HASMA ISMAIL MUHAMMAD ROHANI ABDULLAH SYAMSIDAR M. NUR SURANDAR MUHAMMAD BAKRI MURSALANG NASRUL NURHAYATI NURLAELAH NURMENE PARIDAH T RATNA SARIF 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 1735736637200002 2647753654200002 2563739642300013 1342737640300003 1557755656300002 4563737639300023 2542750652300093 4842759663300002 1949737637200002 1747731632200002 3852743646200002 0433758661300052 1750737639300002 6557727629300023 1046746649300003 0563742646200023 7548764665200012 5433728630300002 1235731633300003 3639745649300022 8563736639300003 7563736639200003 1435734652300002 0257763665300033 9455765666300013 1457752654200033 9458755657300043 7241762664300063 3033742644200003 3756764665200032 1349763664200003 2054738639300043 8752748651300042 1634741644200002 1033725627200003 1563731634300143 3241740641300003 1758744647300002 1636750652300102 3044726629200023 2544764666200032 6148762666200003 2857730629200002 7839730631300012 0538763663300022 1853759660300002 5159738639300043 7736742644300092 .BA HASMI HAWIANA PATADUNGAN HJ ROSNAH HJ RUSDIANAH JUMIATI NADA M TADJUDDIN S MUH.

ASIKIN MARLIAH MU MININ MUHAMMAD ARIEF FIANA T.K SRI RAHAYU SRY ANIDAH SYAMSINAR SYARIFAH VERONIKA YULIANA ANDI SYARIFUDDIN ATIRAH BAHARUDDIN BURHANUDDIN ELY PARADILLAH HJ DAHLIAH R Hj. SARNAWIAH MAKMUR MULIATI NUR HIKMA NURASBA RUSTAN MANNENGGE SATRIANI YULIANTI ABDUL RAZAK ALMIANA ANWAR ASRIANA ASTUTI HADA MA HAMKA HASANUDDIN HASBY HERMAN IRSANDI NUR ASIKIN JAYAWATI JUMRIAH LAMASSE M.ROSMAWATI SIRFI WAHYUNI SITTI AISYAH SITTI AISYAH. MUHAMMAD ARSAL MUHAMMAD HUSNI ABBAS MUHAMMAD IDRIS MUHAMMAD NUR MUHAMMAD SAINAL MUKMINAH MULYANA MUSTADIRRANG NIRMALA NONO 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 4=DIBATALKAN 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 6056763665300033 9551765665300002 0636759660300072 0944761662300102 5459760662300022 4358750652300053 7651756656300002 6042765666300053 5148749651300003 6237738640200063 1563731640300003 8563740644200003 5645741643200002 7056762663300053 3533741644300033 6563729636200003 4351748651300003 9356762664300053 9438765665300002 4944740642200002 5059762663300093 8538756657300023 1547750651200002 1536757657300002 7438756658200012 3338751653300003 1750762663300002 1147738641200003 4945752654200022 1433758659200003 2160750652200003 2137754655200023 1441766668300002 3163749651300003 1750753654300002 1645761663200002 4039735637200003 4456750652300003 2938757658200002 3836735637200052 1252753655200003 3459749651200003 1438739639200002 4333730631200013 3958752654200002 1458753654300003 1247751653300003 1961753655300002 1048743647200003 .

S. I SUHANI SALAM JAMILAH JAYALUDDIN JUMERIAH M.Pd. D MUHAMMAD DARWIN SIDE MUHAMMAD NAMIR MUHAMMAD TAMZIL MULTASYAM MULYANA MUNAWARA NAIDA ISHAK NILANTI SASTERI NURAENI 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 4261755657300003 2060754656300003 1953761662200002 2451756657300003 1037756658300003 2260756657300003 1436760663300003 2234745648200003 4160746648200053 1551751653200002 7039751653300003 4533752654300003 4533744646300003 1160749651200003 1459754656300002 6539759661300032 1533730631200033 3347759661300003 1444754656300003 1258756658200003 7157733635200023 1152738640200003 5448749651200042 1133744648300003 7563730632300283 4243759660300053 2042746648300003 4838746647300022 6544744646300083 2241743645200023 4758735636300012 3259737638300033 1347740643300003 6563743645300003 1859752653200002 5742744646300092 4563740641200033 2161740643200003 1563737657200003 3563741643200043 4544730633200053 7055752654200023 6563725626200003 2339726626200003 9445757658200022 5149761662300003 9545755657300043 3733755657300002 2837757660300002 2734755657300002 8563738640300023 . RUSNIATI SAMSIBAR SAPRUDDIN SASMIRAID SINARMAWATI SITTI AMINAH ABDUH ST. JAFAR MUHAMMAD ANWAR KAHAR MUHAMMAD DARMADI. FUDAIL MALLOMBASI MASSIARA MUH.NURAENI NURALAM NURHIJAR NURIDA NURLINA RAKBI RESYANI. NAINAR SULFI MASHURI SYAMSIANA SYAMSYAM USMAN WAHYUNI YENCENG ZAINUDDIN ABBAS KADIR ABDUL GANI ARIFUDDIN M. DJAWENI HJ. HIDAYASI RAHIM HJ. ASISA EMMY AHMAD HAJRAH HARIANA HARLINA HARTINI HASAN HJ.

IDRUS MUH. MUHAMMAD YAHYA HIJRIANI IHWAN HAMING JAKIAH JUMRIAH MUHAMMAD MUHAMMAD DANIAL DAHLAN MUHAMMAD SAID MUHAMMAD SAPRI NAJMATUL MIDADI 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2834736637300002 1539745650300002 0658762663300052 1848748650200002 4563736638201043 1457761662300002 1054759660300003 5445732633200013 2649743644200002 6934750651300032 1439758660300093 2556758661300003 1560741647200003 1542741643200002 7159758660300073 3944736637300002 1133759660300003 2440759660300102 5142745647300003 2559761663300002 1039737641300003 2844742642300002 1559746648200002 1851756657300002 2242741644200003 4443741643200003 2345744647200003 1253743646300003 6835761663300032 5543750652300002 2533738639200003 1634756658300002 5444738641200042 1160741646200003 1662745647300002 1862761662300072 2352762663200003 1950751653300002 3560751652300003 3833750651300002 1544738640200002 6550758660300073 3136746648200003 2756750652300002 5644749651300002 2850748650200002 1541754653200002 1550745648200002 1253743647200003 1435752653300003 .NURJANNAH NURLINA NURLINA NASIR SARWAN SIMPURU SITTI RAHMAH SRI HUDAYA SYAMSUL MAARIF SYARIFUDDIN MAIDI WAHIDAH YULIANTI A. RUSMINI HJ. ALWI SUARNIH SULAEMAN SULAIMAN JABE SULAIMAN JIBE SURIANI SYAMSIDAR YUSRIFAR ANDRIANI ARI ATY ASIATURRAHMI H. SUKARTI ABDUL KADIR BUATANG AMIRUDDIN ANDI MURANNA FATMAWATI S. HS HARTATI MUHAMMAD HASNAH HJ. ROSDIANA ILHAM JUSNAINI M. ST. BASRI MUHAMMAD ARHAM MAHMUD NURMI NUR RISMALAYANTI ROSNANI S M. FITRIANI HS FITRIANI.

ROHANI NURJANNAH 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 4=DIBATALKAN 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 1960744646300002 3152760662200033 2453751653200002 1943758659200002 1559752653200002 8853749652300002 8137765667200013 4050751655300003 1237744644200003 1643754656300002 4563743647200013 3433762663300232 1050755657200003 2160756658200053 2541747649300003 1037750653200003 1447748652200002 1442753655200002 1034752655200003 2440741643200003 2442744643200003 1536743644300003 2735741642200002 3333755656200023 6039751653300003 2557751652300002 5547756658300032 2735759659300002 0433750652200212 2340757658300003 3733751653300002 3059756657300003 1357764665300003 2341750651300003 2745757659300002 5563743645300003 2746758659300002 1435752655300002 5437760664300003 5534753654300002 1855748651300002 3442754656300002 2149753655300003 1637741642300002 2637741642300002 4149762663300003 2960755657300002 4743760661300002 6042747649300123 . DAHLIAH MAHERANI NURHIDAYAH ANDI BESSE WAHAB SOFYANA HASNAWATI HJ ST HASMAWATI HUSNI JAFAR ROSDIANA AISYAH Hj. HARWIANI IBRAHIM IBRAHIM IRWAN JOHANI JUFRI LABENGNGA MARWATI MUHAMMAD SALEH MUKHLIS MUNIRAH MUSLIATY ROSMAYANTI SITTI SUARNA TAJUDDIN UMMI NASRAH WASINEM ANDI NURITA ANDI RISKA OLTAVIANI ANDI MUHAJIRAH ANDI NUR HAIDAH ANDI NURJANNA ATIJA NIRWANA HERLINA Hj.RUSNAINI SUKARDI SURAHMIN ADNA PANU SYAMSIR USMAN ZAENAB ADHAM AISYAH ANDI ASIK AKIB ANDI HANIFAH IBRAHIM DAHLANG DARMAWATI FIRMAN HAMKA HJ.

NURJANNAH RAHMAWATI SUKARNI MUNIRA Hj. MARLINA MARLINA A. RAUF ARHAM DINARTI. B H. AMANG H. DEWI SUDIRMAN NAHIRA NURYANI RAHMATANG ST. HADINAH YARIDA ABD. HERIANI RAHMAWATI ROSMIATI ARNAWATI MUKARRAMA SANTI BAHAR HAMZANI KARMILA SUPARDI MASNA NASMA BAHRAH FITRIAH HADAWIYAH HAWANG HERVIANA H. MUH. BASRI HASANUDDIN. IHADE JUMRIATI KARMILA NURALAM SALAMA ASRIANI BAHRU 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 7060754656300043 1235752655300003 8135760661300103 1944751655300002 1645727628300002 1139753655300003 2852765666300002 5160755657300063 0639758659300092 2836750652300142 3449761662300053 3754750652300062 4445759661300063 7759760660300012 2434752654300032 1442756661300002 7939745647300082 6160761662300053 2061759660300053 2563744647300513 2333763664300083 3159729631200013 2837731633200072 2857725629300002 1438758661200002 2835762663200002 2848762663200022 3838752655300002 1857736637200002 1053757658300003 5636753654300002 2243747651300003 6563733634300253 1050751654300003 4051759663200003 2137748650200003 3562765665300003 1144740643200003 9337746648200053 2733744646300002 2238760662300083 0042763665300063 4736750652300002 1436744650200002 1046745648300003 1049741643200003 . ROSWADI MUHAMMAD ADAM MUHAMMAD SUNUSI MUHAMMAD UMAR SAHABA SULAEMAN HJ. A HJ. ST. DAHLIA R. MILAWATI MUHAMMAD HAEDAR MUHAMMAD IQBAL ST.

SAKIR MURNI ROSDIANA ARAS SITTI HASNAH USMAN FITRIANI H.M SAENI HJ NURBIAH HJ. LASAHABU MUJERIMIN NORMAH NUR ALFILLAILAH NURSYAM SAHRIBULAN TAJUDDIN ALIMUDDIN AMRULLAH BARLIAN HAMSIAH HJ. MUH. ST. HASMIATI H. MURNI JAUHARUDDIN SITTI MASRIFAH SYAMSUDDIN ARHAM ASRAH DULMAN HATTAB A. ASAF HAMZAH HASMIAH MUH.MUH. NURJANNAH HJ. LAMALLO MUHAMMAD SALEH NUR INTAN ROSMIATI SITTI ARAPAH BAHTIAR ENOS KAMADE 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 6433731635200032 1833756657300002 7134763664300093 2853746649300002 2747738641200002 2144757659300003 1049727630200003 2459746653200003 2336745647300003 1248726630200003 1538765666200013 7533757660300012 4643758659300052 0538746648300063 0249758660300073 3234740642200063 6838763664300052 8951760661300062 4850756658200022 1443757658200002 5433729631200002 2940743644300002 2657743644300002 1437741643300002 1947737638200002 7041744647200043 1742740642300002 4261764665300043 1648741643200002 2447748650200002 2562741644200003 3150730632200003 2856749652200002 1744760661200002 3860740640300012 2637744646300002 1253745647300063 1148747649200003 2644763664200002 2852760662300002 1439759660200003 7563740642200043 2639739640200002 1252745647200003 9035749651300123 4433762664300092 1439745646300003 1637741641200002 1636740641200052 . SAID B SYAFARUDDIN DARNIATI MASITA NADIRMAN NAWIRAH NURDIN ROSMA SITTI HASMAH TAJUDDIN TAJUDDIN FAISAL H.

ABDUL BASIT HACING HAWARNA KAHARUDDIN KAMBAR RANRENG SIRAJUDDIN SUPARDI SURIYATI TAJERIMIN ALIYAS BAHRIAH BAKRY BUNIATI H. NATSIR MUH. SURYADI KAHARUDDIN MERIANI MUH. ARIF RISNAWATI ROSIDA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 1359759660300043 2944730631200002 1647743644200052 4647748650300002 4637758660300002 1149747649300003 7156748651200023 3142746646200003 1237755666300003 6946748651200032 8563743646200743 6849739641200032 2563737638200483 6737753655300052 3745747649200062 2834748650200002 8653766666300002 1857733635200002 1047746659300003 1847726630200002 2733758659300002 8437725628200003 1141759661200003 1357763664300003 2736747650300072 3958747649300002 2556737640300003 2234745647300003 1833731631300002 4548751654200013 9756761662300112 2452735638200013 1551740641200002 8145746648200023 6743750652300002 7661762663200022 1755731632300002 1646738639300002 1663764665200022 1949748652200002 5937748650300002 6738761662300062 5037741642300003 3835743646300002 4134758660300073 2845749650300002 1537732636300003 8637763666300002 8333762662300003 . NURJAYA T. ST. ANSAR NUR MINATANG NIMAH ST. AKIB M.JUSMIATI M. ROSMINI HJ. JAMATI HJ. NURLIAH HJ. MASSARASA MUSENG HERNAWATI MUHAMMAD SYATA MUHA NUR AMIN NUR IDAH AYOMI BASRIAH HJ. SRIDAYANI JUSMIATI KASMAWATI MUH. RUSMAN M MUKMININ NURSIAH RAMLI SITTI AMINAH SITTI ASIAH ASRIAMIN AZIKIN FATIMAH HASMI HJ. HASNATI HJ.

ROSDIANA ISHAQ KAHARUDDIN MASNAENI SITTI SAMSIAH ABD. KAMARIA LINDAWATI MUH. HANNAN DAMAYANTI HJ.ROSMAWATI SANAWIAH ST. AMIN T RIZAL DANDU SUKRI SULFIANA KARTIAH ARSYAD ASMILINDAYANI ERNI ABBAS HJ. DAWIAH RAHIM HJ. SAMAH SURIANI USMANTANG ASRI HAMRIA HAMZAH HASNAWATI MANSUR SOLO MUHAMMAD AGUS MUHAMMAD RIJAL HAEDAR MULIANA NURLINA NURLINA YUNUS AWALUDDIN EKA WAHYUNI HJ. ST. RUSMINAH IRMAWATI LASAKKA NURAENI ROHANI RUSLI SYAMSUDDIN SYARIFUDDIN YUSNIAH ABDU RAHMAN ARWIN ASTINI HARIANI INDRAWATI JUSMAWATI 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 4336763665300033 4041749651300003 6643741643300052 1040749651300003 4442726629200003 1234740642200003 1135763665300003 1444760663200012 3849749651300002 4142757659200003 3939760662200042 4542764666200033 1454764669300002 1939765669300002 3547763665300003 1539761663200003 2852766667300052 2044743646300003 4553748651200023 0533752654200042 1852753653300012 4557747649300063 1147727636200003 1253753654300003 2544750652300003 8536756659300013 5433736638200002 1957760659200002 1634740643200002 7146752654300003 1563735638300193 2848728630200002 9459765666300013 9145757659300053 1648731632300002 4344743644300003 9042756658300073 1957739641200002 7646762665300002 1850753658300002 1558765673200003 3537736638200002 1037731634200003 6462765667300033 3044749651200003 0457765666200023 8035763665300053 2034762663300073 8541765667300023 .

SUMARDY SYAHRIBANONG SYAMSIDAR ABD. MUHAMMAD MUHAMMAD TAMAR NURWAHIDAH SITTI AMINAH SUARNI UMRAH UMRAH HAFIDAH HASANUDDIN HUDIANA ROSMAWATI SAHABUDDIN SUKWIANA SULHAN 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2751747649300002 5563735639200133 1552729631200003 2049754658300003 1060730637200003 1939745646200002 2440762663200023 1435746647300002 7641763665300022 4435764665300052 0742744647200072 7234748651300033 4559755657300042 1560741641300002 1150740643200003 2537757659200033 4637741642300092 4541760661300003 1237726630200003 1133725630200003 1941742643300002 3747747650200002 1257741642200033 1850749651300002 3447748650300072 1545740640200003 1150737641300003 1641744646300072 3733748650300002 1847736638300002 1448750652300003 5442746649300003 1341728630200003 2433763665200003 1641741646200002 2835735637300002 1439731632200002 2652728630200002 1334745646200003 1741765666300072 2145755656300003 3345762664300003 1543755657300002 5154766666300003 8635766667300022 4634749651200002 7945765666300022 3253756658300063 3836759660200002 6949763665300032 2662757659200002 . SRIMULIANI ABDUL KADIR AFDAL BURHANUDDIN HASNAH M MUH.KASMAWATI MUH. SUARDI S. NURDIANA ST. ST. WAHID M. WALHA DAMANG SUHARNI A. NURASIAH L. ROSDIANA S. AMIN MUHAMMAD SYAHRIR SITTI AMINAH AHMAD. YUNUS B. ABU BAKAR T. S AMIR FAISAL HAMINGKA HUSNADA JUHAENA LARUSSIANA MURNI A. BUNGAROSI BUSTANIL HAMKA HASMIAH HERMAWATI MUSLIMIN NUR AENI RATNAH ST.

SYARIF AL MUHAMMAD RIDHA MUSDALIPA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 1539742643300002 8144752654200043 8737760661200052 3434748651300003 7136751654300013 2850758660300002 2959763664300002 1953763665300002 1434740645200003 2559728630200002 8739762663200042 1540749650200003 6847753655300082 1837741643200002 1451747649200002 9744747650200042 1048730631200003 1646761664300022 1445758660300002 3542743644300003 6938764666300052 1439756658300002 1637761662300002 1840736636200002 2139747651200003 2557761662300003 1839754655300002 3555744646300033 2659725626200002 1239740642300003 4161746650300013 4150733634200023 6535750652300002 4647752654300002 1834748649300002 2745741643200002 9538744647300053 9956746648300062 1148741648200003 2441757659300002 1543736638300003 1535738641300003 1543759666300002 5546747650300012 5050762663300063 1745742644200002 2849738640200002 1047734636200003 1441734635200002 1160747649200003 6443757658300052 . DJUWARNI AYU GUSTIAH HASNATAN HAWANG Z Hj. AMIR D. ARKAH HALMIAH HASNAH LA TUTU MARWIAH MUHRAH AISYAH RAHMAN ANDI ALIMUDDIN DAHLIAH F. IKANANG JUMAENA JUMIAH KASMAWATI SYAFIIN MOH ARSYAD B MUH TAIB MUH. SITTI JURMIATY HADIS USMAN PANANTE ABDUL KARIM ABDUL LATIF H. S. MUH.Pd. MUSA KEDI ROSMAWATY R. MALLE HADENENG HARTATI HASMIATI JUHASMIDA KUSMIATI LILIYANTI M.YATIRA ANSAR IRFAN IZUHRAH MARIANI DARMAWATI HADRAH JUMRIAH MAHYUDDIN MUHAMMAD ROLA SAHWAN SAMSU ALAM. SUBAEDAH NURDIN SUMARNI H. NATSIR MARAJANG MUH.

ATMA H. SPd ALMIAH YUSMERI ANDI ASTIAH ARSYAD BAHRING CAHYADI SAMUDI H. MUHAMMAD RUSLI JUSMIAH LATUOAKAL MARHANA MARTINA PABERANG MONGINSIDI DJALIL MULIADI MUSRIADI MUSTAKIM NUR ALAM NURSAL ROSMINI RUSLAN RUSLI MARE SADRIANI SYAMSUL TOLAWATI ABDULLAH.MUSTAWIANI NURBAYA SEPMI TANDISERU SIRAJUDDIN SUMARDI SUYUTI SYAMSIAH SYAMSURIADI AHMAD IDRIS ANDI YUSHAR ANWAR ARHAM NUR DARWIS KADIR H. MUHAMMAD SYATA SUNRE HAERANI HALQI HARMINI JUMAENA MUHSIN QADARULLAH ROSDIANAH SAHARUDDIN SITTI MARLINDA STIHA TAUFIQ ZAENAB ZAENAB 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 5=DITOLAK 9947748649300042 1048751655300003 1244743644300003 1949736638200002 2159755657200003 9434757659200033 1449756663300002 2441748650200003 1538741647200002 1954749651200002 2060760663200013 4137748651200003 1450757659200003 6544746648200003 3944746648200002 8757745647300002 1252738640200003 9347747649300083 4048740642300003 2543749652200003 1461748650200002 1038758659200033 1660747648200002 0858755657200022 6039748650300003 2933756659300022 1133749656200003 2140752655200003 0757755656300052 8647747649200062 2139753655300083 2660745648200002 5534755657300042 2759746647300002 1239755657200003 3058755657200033 1163753655200003 1042727630200003 7753761662300102 1452753655200002 5849758660300002 2533759661300002 1549757659200003 3554756658200023 0558756658300053 1141754656200003 2437755657300003 1548752656300002 8747761663200042 .

HAJERAH MULYANI NAISA NURDIAH SURIANI SYAM JUMAENA UMRAH H. AMINUDDIN ALHAM H. AHMAD MUNIR HASRIANI HERMAN TABI HUSNIATIL BAHRI Hj. ROSNAWATI BUHARI Hj. ST. MARHUMAH B. Hj. ST. ZULAIKHA IHALIJAH KASMINI M. SYATIR ABBAS MURSYIDAH JAFAR NURHALIYAH NURSYAMSAN RADIYAH A. RAMLI SUARNI S. SYUKRI ABD. HAFID ABDL GAFFAR ABDUL GAFFAR ABDUL KADIR ADAM HASAN H. MUH. ABBAS REMMANG H.M. ZAINAL ABIDIN INDAR DEWI KARTINI KH. ABD. WAHAB ZAKARIYA MARTINI SURIANI MUHAMMAD ASYARI MUHAMMAD IDRIS S. MUHAMMAD YUNUS MUSAKKIR MUSAKKIR NURAEDA NURHAYATI NURLIANA RAHMAWATI RIDWAN SAHARUDDIN SAHARUDDIN SAHRULLAH SAKKA

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 4=DIBATALKAN 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

9457751654300002 2247751655300003 4736741643300002 1244745649300003 1459754655300003 6434755656300033 5440739641200042 2240756657200023 1661753653200002 1255753658300003 1557751653200003 6242761662300053 1248745646300003 1052726627300003 1255735643300003 6433737638300002 4845758659300002 1441739639200002 5563739646300003 3563740642300753 1546750652300002 1149754656300003 1662762663200042 2655762664300002 1545749650200002 1849734635200002 6039748651200063 2563749652200013 1347730633200003 1735725629200002 2844743644200002 2950753657300002 4563754656300003 1551725633200003 3661759661300002 3443746648200002 2244750652200003 1555742644200003 3134748650200003 5134753656200003 2148757658300003 1345759660300003 6536749653300003 2857753654300082 2335748651200003 1949740642200002 2848750652200002 2444749651200002 2447743644200003

SYAMSUDDIN ZAINAL ARIFIN NURLIAH TAKDIR MUIN ASNARIAH Hj. HADRAH Hj. ST. BAHRAH B. MARWAH SAM IYAH ST. RUZKIYATIL HUQMI Hj. ST. MAANAH MURNIATI PALWIAH ZUKRIA I WATI MURSAL PADILAH FATIMAH MAHDAH SAHRIANY SARNAWIJAH SITTI AISYAH MALIK SITTI HAMRIANI SITTI MAHAMIDAH SYAMSUDDUHA ARMAWATI ASRI MANSYUR MAESARAH NASRULLAH SITTI NURHAYATI ABD. RIVAI HASMIDAR HJ. ST. MASTURA HJ. ST. RUSMIATI MARHAWA MUBASSYIR. S76 MUH. YAMIN. K MUHAMMAD NUR DARWIS MUHAMMAD RAFIQ RUSDIANAH. R, S.Ag. RUSTIAH ABD. GAFFAR ABD. JABBAR ABD. RAHMAN ABDUL MAJID. M AGUS DARMAWAN AHMAD MAKKA ALWI DG. PARANRU ANDI SYAMSUL ALAM AYDI SYAM CHAIRULLAH

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

7462753657200003 1852759660200002 8453756657300012 1339755657200003 4937758660300002 6563725626300003 1237725627300003 3955755656300002 3335758660300003 3563726627300003 1340753654300003 2551760662300003 1660758661300002 1534726632300003 7537758659200032 1959757658300002 2942748651300082 2856755656300002 2857762663300002 1044725626300013 6563727629300013 3748726627300002 3648751653300002 4537757658200023 2948760662300002 2746753655200002 4347750653300003 1236741643200003 1235758662300003 1837725626300002 1445738639300003 1563728630300013 1157754655200003 4563729631200013 0448757658200032 4538750652200052 3834751653300002 2848752654300002 3039748651200003 1844755657200002 1439756657200003 4133723627200003 1146761664200003 1339757658200003 2038730633200003 2360756658200003 2238756657200003 3563748651200393

H. MUH. ARSYAD HAJI MUH. ARAFAH M. MURSALIN MASTURA ISKANDAR MUH KAMIL MUH. IDHAM KHALID MUHSIN MAHMUD SALMAN M SYAMSUDDIN ABD. MAJID AHMAD RASYID AHMAD SYAOKANY HAFIANI HERNAH JUSNIAR MARHAM MUHAMMAD AMIR. S MULUKI NURQALBI RACHMAWATI ROSMINI RUKAYA SAMIYAH SITTI MARJANI SHALIKA SITTI NURSAIDA ST. HAJIRAH YANTI MUSTIKA YUNGKA HJ. ST. SUSJDIANAH RUGAYA HUSAIN ST. PADELIAH ASTUTI EVIRULIYANTI HASNAENI HJ. ST. MATAHARI MAISURI ASRIANI SANTI SITTI ASMA SUNARTI SYAM A.RISNAWATI NIDAYANI BONGARIA MP H ANSAR H.M.AMIRUDDIN USMAN JUFRI MURSALIM M. ZAKARIYA MARHABANG MUH SAID MUHAMMAD ANSYAR MUSTAMIN PATIMAH RAHMAN

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

1047748662200003 1433734634200002 2846748649200002 2550750651300002 1242750653200033 2262754656200003 7837747649200102 1844746647200002 7534745648200042 0745752654200042 1353745647200003 1558755656200003 6563746649300013 2440759660300003 3959759660300002 2737743644300002 4533746649200002 8563746648200013 3034763664300003 3449745647300003 2563738637300003 6537754656300042 7563727629300013 5444745647300002 9563743643300003 2459750652300003 1244721629300003 6450763664300043 8841746647300022 1862755658300002 1336763664300003 2950751653300002 0563728630300013 2550755657300002 3238761662300063 2556761664300013 1762755658300002 2060762663300003 1558744646300002 2462744644200002 1842733634200002 7563743646200743 2133741649200003 3433760661200002 2851744649200002 2251746649200003 7541748650200033 6834749650300032 2342750651200003

SITTIHA SUFYAN ABD. SAMID HJ. FITRIANI AM HJ. LUKMIAH HJ. MUSYARRAFAH HJ. ST. FATMAWATI M. RIDWAN LEMBANG MUH. SUAIB MUSYAWARAH NURHAYANI NURUL FAJRIANI RUSNAWATI SITTI ASMAH SYAMSURIATI CUNDUNG H.ABDUL WAHID HAMBERI ZAKARIAH HJ.HANAWATI MASRURIAH MUHAMMAD JAFAR MUINAH MUYASSARAH RACHMAWATI SITTI FAISYAH SITTI MAHAMIDAH ST.SJAHRIANI TASRIANI HAMBERI WAHYUNI ASWAN HJ. ST. HAMDANAH AMINAH ASAP ANDI RASIDAH ASIS HAMZAH HASRIANTI RIDWAN HJ.SALMAH HJ.ST.RUSNAENI HJ.SURIANI KURNIATI NURWAHIDAH WAHIDAH A.RAHMAWATI AMIRAH DALLE SUAIB HAMKA HAMZANG HJ.NURHAERI HODDING MAHRANI SAFRI

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

4157753655300073 2857755658200002 5563740642200843 1951763664300062 2563740642300683 1337725626300013 4554740642300053 4563738640200033 1947725641200002 7246763665300033 1936761663300062 2740766667300022 9037743644300083 7563752654300003 9958740641300092 5563736640300003 2433726627200002 1048736638200003 1563730632300013 1239760663300003 1646736638200002 1950745656300002 3444759661300003 3833764665300052 1563738639300033 8345759661300013 3433733634300002 0049764665300063 1757742642300002 0253764667200013 3563730632300353 8542766667300012 1059754657300003 1441750652200002 2137756658200003 3143765667300013 2835738639300002 3433730632300002 1553742644300003 0436748650300063 7244750652300083 4235760662300003 1560740641300002 1835758659300002 3433728632200002 1042759661200043 1563733635300023 5563741642300053 0563740642200053 2551761664300003 3150746649200003

ST. MATAHARI SUMIATI DARMAWATI HAJJA MULIANAH HARTA PARAMITA HASMIAH HJ ST HAWISU ISNIATI NIMAT HALID ROSTINA SYAMSIAR SYAMSU USMAN SAMAD WARNIATI YITNO PONCO PRASETYO A. ROSMINI ANDI NILAWATI DALA EDY RAIS HANNA HAMING HERIANTI JAWHAR LA RULU LA SAKKA NUR ALAM. A SITTI AISYAH ST. SUDARMIN SUPIYANI UMAR WAHIDAH ABDUL GANI BADARUDDIN BASTU H.TAHA HASANAH.H.S INANI MAHDAH NAHIRAH SABERIAH ST WARU TASMIAH AMIRULLAH HAERIL AKBAR MUHLIS ATIRA HJ ASIA HJ. NURAINI HJ. RASIAH ISNAENI MARHAYA NADI TABRAN RUSNAENI

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

1563736634300003 7537758660300063 3945742644300002 3339737639300003 5239762664300063 1036741642300003 1433726628300002 1848761664300012 5141752653300033 1546762663300003 1433744643300002 2951740643200002 1342727627200003 1933740642300002 2542746650200003 1563735656300003 5563731633300263 1563747652200003 8446728630300003 5043747649300083 2337761662200003 8563729632200003 7563732635200013 9563747650200443 2156744646300053 1563735638300013 0563735637200033 5563747650300013 1741726630200002 8150759661200043 1544758661200002 2534737640200002 1556749651300003 2950751652300002 4544758659300112 1034749651300003 0459759660300092 3433731634300002 7433744646300002 6250763665300073 0759765666200022 1934751654200002 1363762664300003 0337743646300113 5563731633300243 2753729631300002 3433737639300002 3738741643300002 1835759661200002 2441744646300052

TAUFIK RUSLAN WADJIBA ARIZAH.AR ARMAN HARIANAH HARMAWATI HJ RUGAIYAH MANNINI BACO MASITA MUHAMMAD JUFRI NASMIATI NURLINAH ARSYAD ROSLIANA SALAMAN HAFID ANWAR HARMIAH NURHAENAH RIDWAN SURULLAH ROSMI SABRIAH SALMAH ST. MAEMUNAH SUDIRMAN SUMA AKBAR ARIYANI RAMLAH ASRI ASRIANAH MADANI H.ALIAS HASDA HASANUDDIN MUDATSIR MUHAMMAD HATTA MUHAMMAD ILYAS MUHAMMAD TANG MUHAMMAD YUNUS TAMRIN TINGKENG ABDUL KARIM ISMAIL AMITA RIADY H. MUH. SAID MUH. JAFAR NURLIAH SYAMSUDDIN ALI SAMRAWATI SRIDIANA TAMRIN TAMIN ABDUL MUIS ARMAWATI HASMIATI HJ. SUHERA HJ. SYARIFAH HJ.TAKKA.R

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

9845752655200002 1746731631300002 1747754657300002 9342765666200033 7059751654300013 8950759660300102 1442735637300002 2033726628200003 2760760661300002 5637748651200002 1645763664300082 1057755658300003 8453760661300082 1444729631200012 3137764665200033 7563734637300153 1563738640300033 3636748650200002 2563730632300013 3639748650300002 2444745649300002 1462737639300003 2063752655200003 1563732634200543 2844761662200032 3633757658300002 2534748651200003 2051757660300003 5563738639200033 3456759661300032 3057761663200033 3235748651200003 5449742644200022 1559748651200003 1838746652200002 2538745647200003 2334748651200043 7560763665200022 4549761662300043 2563728629200253 7563730633200383 5638748649300042 4159753656300013 5658765665300002 7037738640200103 8563726628200003 7935756659300012 4259760661300083 9537729631300013 2563727628300113 7563734635300233

MASKUR MUH.ARIS MUHAMMAD JAMIL MUHAMMAD JUFRI ST.AMINAH WARDAH AMIRULLAH ASTUTI H. SYAHRIBULAN HASNAWATI HJ. HADERAH HJ. HASNAH HJ. SAIDAH JAMALUDDIN A. RASIDA ST. AMINAH ABD. RASYID ABD.RAHIM AMIN ANDARIAS BONGKO TINO HJ. NURHAYATI HJ. SALAMANG HJ.ANDI NELLIATI HJ.NURHAYATI HJ.ST.ASIAH HJ.ST.ATIAH MUH. AMIN MUH.ASIKIN MUHAJIRAH NASIR NURAENI NURMIN RASNA SITTI AMINAH SITTI FATIMAH ST.NURWATI SYAHARUDDIN ABDUL RASYID ANDI RAFIAH BUAEDAH HAMZAH HASNAH PALEWAI HELDA HASANUDDIN HJ.FAISAH M.TAMRIN YUNUS MARDIATI SARNAWIAH ST.NAHADIDJAH SURIATI WAHIDAH AMRIADY

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

9745762664200022 0563741643200053 2453737643200003 3456740642200003 9238762664300043 0259741643300043 1443748650200002 1545763664300002 2561739641200003 5142746649300003 8563744647300013 2158743646300003 9563728630300003 7433725627200032 3151745648300003 1347763664300003 1756736653200002 1533732639200002 1234743646200003 2152749651300003 2835740642300002 2347743646300003 1256739641300003 3735744646300002 2544739640300003 0563738640300033 9563738645200003 3442742646200003 1242763664300003 1134743646200003 1161761662300003 2136751652300003 5952761662300062 2543761662300003 0652740641300052 6563731632300003 3444763664200022 2563737653200003 6756758659300132 7339755657300083 1037748649200003 0563736637300033 4733761661300012 8563740641300043 3849726628200002 9142727628300003 7552744647300053 5563727629300233 1240762664300063 3344749650300003 7257760662200023

H AMIR ANDI ISMAIL ERNI. SY. HAMRIAH TACHIR HJ. HASBY AHMAD DJAMALUDDIN H. ATIRAH YAHYA I DAHLIA TOLLA NURAENI NURWATI SITTI NURSIAH SUDIRMAN. A HERNIWANTI HJ.RASNAH HJ. R MUHAMMAD SUNUSI RIZANTI SITTI NURBAYA SYAMSU ABDUL HAMID ANDI WILYANTI HELDA HASANUDDIN HJ.SAENAB IRADENG JUSRIAH KADE SITTI RAHMATANG. ST. HALIMA CANA Hj. NURHAYA HJ.ST.ITINAH HJ. ALI BABA KALLA HJ.DARASANG HJ.HUDAYAH HJ.RAHMATIAH SYARKIAH ENI TERTOSARI HAMSINAH HJ ASMIATI HJ.S ST.C.MURNI MUHAMMAD SAID NURLIAH NURLIAH SALDI ST MARYAM ABD MUNIR ABDUL ASIS ABDUL MAJID RAHMAT ABDUL RAHMAN ANDI TANRASULA ARMIN 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5851767668200002 1844729628200002 2559725629200003 5849743644300002 1256725626300003 1556740643300003 5039764666300073 5563752653300003 5563733634300013 6563738639200033 4141744647200003 1549740643200002 1559762663300033 8563742643300063 1056728629300003 2563737641300003 4563729630300003 1056743646200003 1048761662300073 1839737641300002 9434749651200052 3151738640200043 1236761666300003 9436761661300012 8563734635300013 2535733635300002 2239740642300003 4563742645300003 2362761665300003 9539731633200013 2756749651300002 1563727639300003 8534762663300023 1442764664300002 8433742644300002 0433741642300012 1563740643300443 1749726627300002 1246741644300003 1433742643300012 1642737638200002 2345755657200043 9533731633300012 1447736636200003 5635748652200012 2848738639200002 3337743646200003 2433737638200002 1643755657200002 . NURAENI. HUDA HJ.

HASNAWIAH MASMIAH ABDULLAH MUHAMMAD DACHLAN 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 7563742643300063 2538743646200002 5433736638300002 2040751652300003 1937742641200002 0937749650200042 1562732637200003 2654754656300002 1241759660300003 1055741641200003 8563741644200023 0951750651300022 4747744646200002 2634737639300002 3042746648300003 4433740641300002 2247745648200003 2647741641300002 1446738641200003 4563735638200013 1754744644200002 3433739641200002 1454758660300003 2934739640300002 1059749650300003 6433743646200002 6452751652300023 1644738639200002 9047742644200063 1745733635300002 2743756657300002 1341737638300003 1741738642200002 4833750649300002 7449749651200042 8433740642200002 1060745647300003 2649761663300002 6943753655300002 9550752654200023 2943751653300002 0433738639200262 3949752653300002 8557760661300082 0852767668200012 3834746650300002 2142752655300003 0039742642300013 1556733634300003 2563724625200003 .ARSIDA ASHAR ASMAWATI A ASNANI BAHARUDDIN BAHARUDDIN BUDIMAN DAHLIANA ABDULLAH ENDANG GUSTIATI FAHRI ARIFIN FIRMAN HAMSIDAR HARUNA HASNI KAMRIATI KARTINI LARISI MARDINAH MUHAMMAD ABIDIN MUHAMMAD AKIL MUHAMMAD SAID NOJENG NURHUDAYA NURIAH CAMPU RULIANA RUSTAN B SABARIAH SAEHE SALEHUDDIN SAMSAN SITTI AMINAH SUHARTINAH SYARIFUDDIN TASMIATY TAUFIK YAKUB YULIANA FAUSIAH HAFITRI ISMAWARNI MANSUR NUR ASMA M RUSDI NAMPE ST. MARDIAH UMAR AMIRIANI BUDIANTO GUSNAINI HAFSAH HJ.

DARMAWATI TANGGA Hj.SABARIAH Hj.HERLINAH Hj.SYABIRUDDIN DOLO MUHAMMAD AMIR NAHDAH AMINUDDIN NASDIR RAFLI NORMAH NURIAH NURLINAH RAMATIAH ROSJAYA SADLIYAH SALMIAH SATRIA SITTI RUSDIANAH SULAEMAN 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 0454755657300053 1257744649300003 8148758659300073 1736733634200002 1150742646200003 1433758660200003 3557750652200003 4152745648200003 1961733635200002 1034739641300003 4441752654300032 2261746648200003 3563738641200653 5838760663300022 1049746646200003 1553761662200003 5563740642300033 2563752656300003 1554725627200003 2641737638200002 1157736636300003 1841746648200002 1049736637300003 5563742644300033 7563734635300013 1859749652300002 1560736638300003 1437740640300003 0948757657200012 1443760661300002 7563733636200013 2944732634200002 1163731633200003 1159758660300003 1560726627300003 1543757658300003 3438740641300072 3433728630200002 1139750651200003 6663759660300082 2433748650200012 5342739641300003 3050742643300003 3253749651300003 1461746650300003 2557748649300002 2154749652300003 1049734637300003 3437741646300003 1553731632300003 3140741644200003 .SITTI HUSNIATI IRVAN AL RAJAB JUMINAH LA BENGNGA LA ENTA LA UPE MAHRA WAHID MASSI MASTURA MEGAWATI MUH.MUKARRAMAH NURLAELA YUNADIAH ABDUL MANNI ABDURRAHIM ACO ANSYAR ADAM MALIK AGUS SUPRAYITNO AHSAN AISYAH AMILUDDIN AMIR KADIR AMRULLAH ANDI MASSALANGKA B ANDI SEWANG ASLAM MASPUTRA BADATELLANA ENY ATI RAZAK H.ABDUL RAHMAN HAMZAH M. HANISAH HERI SOFYAN HJ. AKBAR Hj.HASNAH ABBAS Hj.

NURMALAH HJ. RUZKIYATIL HUQMI SUARNI SYAKHRIR U.SUNARTI SUTRAWATI SYAMSIAH SYAMSIDAR SYAMSUDDIN ULFA UMAR YUBASSARAH A. BATARI NAHIRA ASMI MARLIS NURHAMDI YUSRI ARIFAH FITRIANI 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2549755656300002 1457743644300002 4946745647300002 2457752653300002 3142759661300003 0836763664300102 0444747649300082 5438754655200022 2563747649300563 2736746648300002 7559763664300023 4860737639300032 1545756660300003 1749736636200002 4857741643300082 0856760662300052 2940758659300002 0753742643300102 9653738639300022 8563737638300493 1546745649200002 7155752653300003 2556753655300003 1563745646200213 7550749652300012 2042759660200003 9433761662200102 6753749651300002 1533732634200043 1654741643200002 2049735641200003 2960750652300002 9445753654300013 1756756659300002 1542761661300002 4762757658300002 6861750652200032 3555761661300002 1533760662300003 7152744647200043 1357738639200003 0841757658300052 5138762663300063 2534736637300042 8657744644300002 2141742641300003 9744759661300062 1049749651300003 8348753654300013 6558754655300033 4937753655300092 . HAMRIAH HAMID HAMRIATI HARYANI HJ. PURNAMA AKSAR ANDI NURTIN ASMAH DARMAYANTI FARIDAH FIFIANTY H. NURMIATI ILHAM ISMAWARNI JUBERIAH KARMAN LISNAWATY MAJID MARHAENI RUSLI MUHAENAH MUHAMMAD ALWI MAKKULAWU MUHAMMAD SYATAR NASARUDDIN NURAENI NURSYAM HIDAYAT SAKIYAH SAKKA SITTI MARBUBAH SRI HAYATI SRI YANTI ST. USMAN DINUL KAYYIMAH HUSNAH Hj. ARIFIN HALIJAH B.

NAHRIAH INDARWATI JUMAEDI JUMIAH RUAEDA KASIM SITTI AISAH SUKIANA HJ. ST. RATNAH RISNAWATI SAMSIAH A.ST JAMIAH JUMRIATI LUKMAN DG LIPU MUHAMMAD ARIF MUHAMMAD YUSUF MURSIAH MUSTAMIN RUSMIATI SALMAWATI SITTI HASNIAH AHMAR ALQAMAH WOLLONG ANDI KURNIATI ANDI SUKMAWATI ASRIANI HJ. HANISA KAMBA AHMAD HAJA SITTI AMANG RAKKA HAMKA HARUN HASBULLAH HASNIAH HJ. SJARIFAH BANRIO HJ.HADIDJAH IBRAHIM 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 7447738639300033 1537748650300092 6954761662300072 6856744647300032 5933742644300052 8641763664300062 9533744644300022 9545746647300022 5847750652200002 2742749650200002 2939756658300002 4241760662300003 1433727629300002 3342754656300003 2037759660200003 3943753654300002 9452743646300032 3559755657300003 1839726630300002 3848736638300002 1247745647300003 1544734635200003 2744753655200002 1844750652200002 2660762663300002 2344754657300003 5039754656300003 2350744646300003 2557750652200003 3056748651200003 1738750651300002 1555751652300003 3442757658300002 1652728631300002 9433751650300002 1040758660200003 1849756657300002 8539726627300003 1339728631300003 4349755657300003 1550727631300002 6939752654200042 1036726629300003 1949758659200002 2861761666200002 7143745648200033 9060762664300033 1547728631300003 1250728631300003 . ASIA DJANNATUNG HERNAWATI Hj. ST. SYARIFAH LAEMMA MARDIAH MASDAR YURTIKA SITTI ANGKA SITTI NORMAH MANDI MUTMAINNA ST. RUKAYA M. SYAMSUDDUHA NURHANIA ALIMUDDIN AMIR FADLINAH HARFIAH HJ.SITTI ASMAH HJ.ST.HAYATI SAMUD Hj.

MUMINANG KAMARIAH KANAWIAH KASMA KASMAWATI MARWAN 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5844741640200002 2849755656300002 4147762663300003 4563758661300003 3647763664300002 2159758659300003 3541752654300002 2037726629300003 1947754656200002 1445760662200003 1457750653300003 0958764665200042 1760736638300002 2239764666300003 0953766667300022 1946754655300072 4039754656300003 5339746649300003 1059728629300003 1662761662200002 2847759662200022 1246749651300003 2149755657300003 1056753657200003 9640759660200032 2749736638300002 2735760662300002 2735758660300002 9552757658300033 1049727629300003 1542758660300003 3536741641300002 2839759660200002 1163763663300003 8047727631300003 2059728629300003 1734763664200002 2762759660200022 2047736637300003 2840751653300002 1244751653300003 7533764665300062 1433754658300002 6052764665300053 6433728630300002 1946752653300002 1539747650300003 4849758659300102 3154759660300013 3435745648200002 . NURTJAJA IDERMAWAN JUSMAN ASAF KAMRIYANI KHALIFAH MUFLIHUDDIN MUHAMMAD JABAL NUR NASPIRAH SAMRAWATI SITTI AISAH I BUNGA INDERAH NURHAEDA SITTI TAHIRA TAJUDDIN HASNAWATI HJ. YAMMI MARYANI MUNARTI YUSRIANI DALMIATI HAJERAH HJ. NURSIAH KADE JUSWAN MUHAMMAD KASMIN. ST. SITTI SAIYAH HJ. FIRMAN HASRIAH HERMAN HJ. ST. ST. M MUTMAINNA SITTI HALIMAH0033 SITTI SHALEHA ST.MUHSANA MULIYATI MURNI NISMAH NURSUPIANA ROSMAWATI ROSMINIWATI SITTI FATIMAH S AKSA M. JAMILA SUNARTI BAHRIA HIKMAWATI HJ.

ST.ROSNANI SAIDANG SITTI AKIBAH ANDI ILLIYA HJ. SITTI MAKKATANG JUMRIATI KHAERANI IBRAHIM MAHLUPI MULYADI YUSUF MURSALIM NURHIDAYAH SITTI NURBAYA SUKRIAH ANDI RAHMAT YAHYA HJ. KASMAWATI Hj. AISYAH Hj. HABASIAH HJ. NURJANNAH UMAR HJ. RAHMANIAH MARDIAH MASDAR GENDA NURAHMAH ST. MARHAENI ILHAM IRMAYANI 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 8840761663300052 2034745648300003 2136728630300003 2746751653300002 5844743644300002 4437736637300032 1439735637300002 2844756658300002 1454758659300002 1539752653200002 1051751652200003 1459748650200003 1345755656300003 2837745646300002 3157750652300003 1654763663200002 1948727629300002 4059747650300073 6244745648200003 1056757658300003 1947725626300002 3651755656300002 2856755658300002 0644759660300082 4549755657200032 1952747649300002 2958743646300002 1243745647300003 0545760662300073 7534756657200042 2444764666300012 2539731633300002 8862746648200022 4135746648300003 0954765667300012 2757744646300002 2433740642200003 1643747650300002 4142741643300003 4537736638200002 8861760661300062 1443758659300002 3462759660300062 2439762665300013 2644738639300002 2537740641300003 4747741643300002 1747732632300002 1544730632300003 2144760661200003 2262766667300013 . FAIQAH. MARYANI IRAWATI KAIMAN KASMAWATI MAHBUBAH MULTAZAM NAJEMIATI NASRINAH NURJANNAH NURTAN RAFIAH SITTI YUDA ANWAR ARHAM ERNAWATI FATMAWATI HALIANA HAWARNAH Hj. MARDAWIAH Hj. S SURAHWALIAH SYAHRIBULAN AMELIA AMIR DAMIR DARWIS Hj.

SITTI SAFIAH HJ.HATTA MASSARASA RAHMATANG RAHMATANG SATRIANI SYAMSUDDIN ANDI NURCAYA HERMAN Hj. ST. SITTI MANIKA Hj.TJELLO SUPU M. NURAEDAH Hj. AMIRUDDIN DEWI OKTAVIA NAJAMUDDIN NURDIANA RANRENG SITTI RAHMANI AMINUDDIN ASRI BEDDU SUBEHAN HASNAWATI HENDRIANI HJ. ST.SUQWIANA HJ.SITTI RAMLAH DAUD HJ. MUDIRA CACO Hj. TAWIRAH INAWI KAMELIA MUH.ITANGGI HJ. ARAFAH COBBO Hj. HAFID ABDUL WAHID T. KASIM NURWAHIDAH SULAEMAN SYAHRUNI ABBAS AMIRAH ANDI PUJIATI BAHARUDDIN S 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2736730633200002 1737746659300002 3150745646300003 2534744646300003 2240745646300023 6645741643300002 3937736637300032 5849760661200032 5244746648200053 2561726625200003 2739743644200002 0342765667300063 3133748651200003 9650765667300012 2837746647300002 1556758660200002 7553747648200003 1154735643200003 6248745647300003 5836766668300002 2049736638300003 4849743644300002 1537732633300002 1742730631200002 1349743644300003 1042729631300003 6542732634200033 1046748651200053 0759759660300082 3539742646200003 1660745650200002 1841741643300002 1463735635300002 3753734635300022 9637725627300002 1253725627300003 4563738639300543 1933739642300002 7442762664300093 1841729635200002 1633753654300002 1143762665200003 8336758659300043 4563741644200023 3663747649300002 1147747648300003 2850765666200022 .KASANG MAEMUNAH MAKKATANG SITTI BAHRIAH SITTI MUJERIAH SITTI SUHRANA SITTI SYARIFAH SYAMSURIJAL ABD.SITTI JUPERIAH HJ. NURATI Hj.

DAHLIAH L. MUHAMMAD DARWIS ROSMAWATI SITTI MAEMUNAH SUHARMAN ABDUL RAHIM ADAM PARAKKASI ADIRAH AMIRUDDIN ASBUDI ENDANG KUSMILA GUSNAWATI Hj. ST. RUGAYYAH MUHIDDIN RAHMAN SADIYO UMRAWATI ABDUL HALIQ ALIAS HARNAWATI HJ. NURBAYA Hj. HUSNI Hj. ST. HALWIAH SUHATI ZAINUDDIN BUDIATI ZELVI HJ. NURMANG KUSMAWATI LISNAWATI MAHMUD MUHAMMAD B.HJ. NURALAM JAMADA KADIR RUSLI LENNY MARLINA LENNY MARLINA RUSNAWATI SITTI NURAENI SITTI TAMMASE SRI MULYAWATY YUNUS SUMIATI SUNARTI M 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 4=DIBATALKAN 2149744646300003 3433731633300002 1538746647300002 6661763664300042 4739747649200002 1559731635200002 2259740643200003 4457756657300002 3461741643300043 3837761662200042 2544726630200002 1747729630200002 3438748650300002 1552743644200002 5952763664200022 7062757659300053 6149750652300003 2440730632300002 1562738642200003 1944755657200002 3839747649200002 9444760661300092 2234740641200003 4742745647200002 2644750651300002 1239728630300003 2045740641300003 2144731633300003 2843747649300002 4243763664200023 1047732634300003 1057725629300003 4753750652300002 1138732636200003 3137761663300003 3853725628300002 9538763664300052 1152739642300003 1642735643300002 1451731632300002 1739727630300002 1047738640200003 1443732642200003 1549756658300002 3141745647300003 1553744645300002 2341745649300003 1554760662300003 2960751652300002 2151762663300073 . RABIAH HJ. SITTI BADARIAH Hj.SITTI MUSDALIFAH Hj. ST. SITTI RABIAH Hj. KARTIAH NURAENI RAHMAT SITTI AISYAH ST. FATIMAH Hj. ST. ST.

SARNAWIAH HJ. AL UMAR YAMIN SIKKI 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2151762664300003 2533730631200002 8437765666300013 1634763664300002 1543725627300003 2553734636300003 7544730632200003 1037755656300003 1636728631200002 2252733634200003 3640747650200002 1246734638300003 2054747649300003 1959753655300002 2563741642300053 1661728629200002 1859760662300042 1550761662300003 3547745647300002 2557746647300002 3637743646300002 1533738638300003 3636744646300002 1149739640200003 9050765666200013 3447732635200012 2836731635300002 1363760660300003 6839751653300072 1646737639200002 6745764664300002 2936745646300002 2842746651200002 6958743644300052 1437740642300003 6444758659300062 3239727630300003 1453746647300003 1546738639300002 1260747648300003 2544739641200003 2239728630200003 8956763664200012 3447762662300022 3551765666300032 2540741643300003 2534764666300022 2849757658200032 .SUNARTI MADE ABD.AKIB MUHAMMAD AKIB MUNAWIR NUR ARIANTI AMIR NURSYAMSI. K ST.SYAMSIAH ISAKKA MARHAN MUH. KASIM ST.ST.JUHRIAH SUNUSI HJ.HAFID HAERANI HAERUNNISYAH HJ.SITTI MUNIRAH JUMRIAH M. AMINAH HJ.SITTI NORMA AM HJ.FARIDAH PANANRANGI SUNARTI. ST.RATNAH KAMARUDDINYUNUS KURNIATI MUHAMMAD KASIM RAMANG MUSNAENI SAHABUDDIN SALMIAH SITTI SAIDAH SUHAENI SUMARNI SYAMSIAH ABD KADIR HAMID ANDI RATNAH GUSTIAH HALMIAH HJ.RAMLAH HJ.ST. ISHAQ MUH.ROHANI HJ. HAJRAH SURIYANTI WATI ALWI ASRIDAH DAHLIAH GUSTIA HAERUDDIN HARTATI HASNIAH HERLIANI HJ.

KISMAWATI HJ. ST.NADIRAH HJ.SITTI ROSMINI ISKANDAR ISKANDAR KAMARUDDIN KARMAWATI KURNIATI MULIATI TADAR TAHANG WAHIDA ABD.ASKUR HAJJI AMIRUDDIN MINDAR RAHMAWATI RAMLI SRI HARTINI SUDIRMAN SYAMSUL BAHRI AWALUDDIN HALDIN HELI KUSTATI HJ.MALIK H.BAHRIAH KURNIAH MUH.RAUF ANSHAR. BAHRIAH HJ.ST.TAMRIN HALWIANA RAHIM HAMRIAH HARTINA HASMIATI HATTASE HJ.ST. S.RAHMANIAH HJ. AMINAH YUNUS ABD.DAIMANG 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2635742643200002 1150739641200003 0959748650300062 3836761662300002 1757756661200002 2061755656300003 1452745648200002 9749744649200002 3444757658200042 2934749651200002 3343758660300053 6563731633300263 9449759660300033 2537726629200003 3643747649300002 1038739648300003 4533748650300002 4563745647200033 2055746649300003 4533751656200003 8859747651300002 8854763664300072 0849748652200012 3635741646200002 2444740642200002 4844743644300002 4557760663300023 9149761664300013 5648746647300022 6563729633200003 3747740642300002 2347737638300003 2439749651200002 1462741642200002 4147745653200003 5752763665300032 4535744646300002 3058750653300013 7563746650200173 0833744647200072 1947747651300002 2539742646200003 2735742646200002 8841764665300032 3857763664300002 4553765666200012 1652735636300002 1240739643300003 1641734637300002 1055732634300003 .Pd ASRIAH ERMIYANTI HARIYADI HJ.ASAP GANING MURNI NURDAYA NURHAYATI RUSTAN RUSTIA SAHARUDDIN SALMIAH ST.SITTI KARTINI HJ.

DJAFAR NALENG HASANUDDIN HASNAWATI.MUH.MASTURA AZIS HJ.SITTI RABIAH JUSRI F MULIANA NADRAH NURLINAH NURSAIDAH SAKKATE SALMAWATI HAMZAH SALMIATI SITTI JUMIATI 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2756762663200002 1559729632300002 7563744647300013 5760762663200032 4545762664300022 4144764665300043 3241760661200003 1137728634200003 3447749652200023 2251742644300003 1347735634300003 2844744646300002 1052739640300003 8756765667300012 1534735641200002 2434740641300002 2939741643300002 3151760662300003 3059733634300003 3537742643200003 1537741645300002 1435762663300043 1147726631200003 2541733637200002 6437758660300073 4443765667300053 2546745647300003 1453764666200012 1758743646200002 5150763664300053 4947762663300002 1257737638300003 3046740640300013 2348743644300003 1045748651300003 2239749652200003 1347729634200003 2542747649200002 2047746648300003 1036730632300003 1439725626300002 1741747649200002 2842758659300102 4944746648300002 1344760663300003 2648762663300002 1636725630300002 0435747649300063 2054764665300033 2758746649300002 .JAWARIAH HJ.IRSAN MUHAMMAD NURMAH SYAMSURIJAL ASRIATI EVY SURAHMIN FIRMAN H.SITTI UMARA HJ.HASNAENI JUSRI KAMALUDDIN MARLINA NARDA YUSUF NURJANNAH NURLAWIYAH RUMALANG SITTI BAHRAH ARHAM H. N HASRIANI SAPPE HJ.DJANIAH YOHANIS LUMBA DAMANG ERLINA H.MUHAMMAD ALI HASANUDDIN HERIANA TANDIARA HJ.MUHAMMAD NUR HAMKA HAMKA MUHIBE HJ.SUBAEDAH IBOHARI KHAERANY MARTHAS LA PATANG AHMAD MARIPA RAHMATIAH RITA SUSANTI ST.

NAWIAH R.ISA TEPU IRAMAYANTI KARMILA MARBI MUH.MUSDALIPA HJ.MUTTALIB AMIR HAIDIR HAJRAH HAWASIAH KAMARUDDIN MUHLIS NURBAYA NURDIATI NURHANAYA NURMIN SAHARUNI SARNAWATI SATIRA SUHRAH ERNAWATI FATMAWATI GUSTIA HADAWIAH S HAPIAH HJ.ARIF S MURNI NASFIRAH RENNIWATI RIWAYAH M SITTI DJUDRIAH SURIANI SYAFRUDDIN BUDIHARA DARMAWATI H.SITTI NURHAYATI TAHIRA ABD.ABD KADIR KUTU HAERATI HARLINA HJ.HASNAH DULLAH HJ.SALAMAH MUNIRAH NURAEDA SAHARUDDIN ST.NANI MAHMUD MUDIRAH MUH.HAFID ABD. ABDUL KADIR 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 8457750653300013 1847750650300002 1137740647200003 1139730636200003 1550751653200032 1752761663200002 1840758659300082 1542749652300003 1847748651200002 0442743644200063 2540748651300002 1853750651300002 4246766668300013 1444747650300003 5149764666300053 4741763664300002 3059758659300103 2247744646300003 2457761663300063 1033749650300003 0149765666300043 1956730632300002 1655747651300002 2640732634300002 2151760662300003 2656743643300002 5744736637300032 1042729633200003 1441740641300003 4959765666300032 9540762664300043 1241728630300003 2746742642300002 1646750654300002 8248745648200033 1839731633300002 4647753654300062 1946725629200002 4137745648300003 1835756658300002 1242735636300003 1343743644300003 9537744646300082 2734743647200002 2345753655300053 8946732635200012 2840755656300002 4447766666300012 2046741643200003 1262734636300003 1645738637200002 .

AZIS BURHANUDDIN Hj.HASNAH K Hj.ST.ARSIS ASNAENI FIRMAN HASNAWATI HIKMAWATI HJ. ST.SITTI NURAENI. NURWAHIDAH BADE MAKMUR NURHAYATI ST.NURSIAH M.NURHAYATI FITRIANI GUSNAWATI HAJJA HASNAENI HARIATI K HARNI HJ. NADRAH Hj.NRBAYA HJ. ST. B SITTI HATIJAH SITTI MARHAENI SITTI MUAYA ABD.SMINGKASNI Hj.HAMRIAH HS. MUDIANA Hj. HJ. HJ. S.HALIJAH R HJ.SITTI NURAENI HJ.Pd HJ. NASRIAH 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 1844753655200002 3655754655300002 1434754654200002 2748757658300002 1842727630300002 1738742642300002 3248738640300003 7934748650300082 4635747649200002 1649748650300002 1136741643300003 5039757659300003 5433766667300052 1344740642300083 4744764666300042 2940754660300002 4637741643300002 1152739640300003 4639736638300002 1047730630300003 5563731633300013 2053743644300003 1437736640300002 2635749651300112 3756732633300002 9433733635200142 2744759661300002 1753754657300002 2933749652200042 8060760662300043 3544740641200002 3847742643300102 1439728630200002 3044747649300003 0452763664300052 9442766666200002 3244745647300003 2633747649300002 1935752655300012 1860743644200002 3549757659300022 6540744646300062 1845733635300002 2436741642300002 1753741643300002 1636740641200002 4061765666200013 2450729631300002 1655738639300002 2443739640300003 .JUNAHATI HJ. JAMIAH IPUNNAH LAMASSE NUR HAEDA SURYANI SYAHRUDDIN UMRAH ABD MUIS SAID DEHIRMAN HAJI MUHAMMAD ISSA HASNAH HASNIA HANIS HASRULYADI MULIANA MUNIRAH MURNI NASRUDDIN NURAENI SALMIAH.SITTI NURHAYATI HJ.

AMINAH ILHAM KARTINI MALLIBURENG ROSDIANA ROSMIATI SADERIANI SITTI NURHAYATI ST.HALIAH JUDERIAH MURNI RAHMAT SUPIANI ASRIL LATIF GUSMIRATI MAHMUD ABIDIN 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 1047728630300003 1443758661300003 3740734635200002 8833751654300012 0945762663300072 3139763664300003 6857764666300042 2158765664300003 1346725627300003 2442747651200003 2637738640200002 3942748650300002 3240761662300003 1244762665300003 1134746647300003 3845737639200002 4847759661300082 1852745647200002 4959748651300032 8757757661200002 3147750652300003 2543757659300002 1834726633200002 2737747649300002 4034747649300003 4939754656300072 3836739640300002 1649728636300002 3141745646200013 3252753665300003 1648738639200002 8242765667300023 3463747649300002 3847759661300082 3056740642300003 1856741641300002 2057744648200003 1535738642300003 1540731632300002 2446739640300002 2563730631300013 2259733634300003 1745739641300002 5639749651300002 3737731633300002 1347761663200003 4433762663300002 3555761663200023 1736762664300102 0341760662200043 .ST. NADIRAH W.SITTI DALMIAH CAGO HJ.MARHUNI MUNIRA MUSYAKKIR NURHAYATI NURLAELA RAHMATIA ROSDIANAH SHUFIANA PATTOLA ST.NURLANA HJ.WARDA SYAMSU DALMIAH HJ.ST. SUHRIMAN AMRI HAJERAENI HASNAENI HASNAH HJ.SITTI RABIAH SAPPE HJ.JUMRIAH JAFAR LINDA MUHAMMAD ARIFIN MUHAMMAD HARIS NINDAR RAMLI RUKNIATI TARBIAH ABD.NAING M.NURHATIJAH HJ.MARYAM HJ. BADERIA FATMAWATI HARNAWATI HJ.

YOMPO IJANGGU IRMAYANI MASATI NURHALIPA SIRAJUDDIN ST. YAHYA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 3=DITUNDA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2350763664300003 8563739642200013 2946741642200052 4139761662300093 1938740644300002 3434741642300003 5644740641300002 6541738639300033 3834743646200002 2938740642200002 2943750653300002 1358730630200003 2936764665200002 1638765666200012 1739746649200002 1945736650200002 1035764664300003 2539730631200013 6656752653300042 1433730633300002 1156737639300003 1439729631300003 7747754657200012 1948748650300002 2833730632200002 2651740642300002 3940735635200002 0354766667300013 3360746649300003 4641745647300002 5653743646200032 1252734636300003 3940757658300002 2435747651200003 1235740650200003 5444748652300002 1442736637200003 2437757659200003 1445748649300002 4339753656300023 1136754655200003 2139759660300003 3259757659300003 1941758659200002 6563729632200003 7538762663300043 9538738640300053 1544753654200002 8748752656300002 1039736637200003 . USMAN YANGGA ABDUL HALIM ABDUL KARIM AHMAD KUSAERI AMILUDDIN BORAHIMA HARIANI HASAN BASRI HASNAWATI HJ.NURHAYATI ST. ST.NURMIAH SYAMSUDDIN P.MULIATI SURIANI UDDIN USMAN YASSE ABDUL AZIS ADLAN RAHMAN ANDI HASLINAH ANDI MULIANA ARHAM UMAR ASNIAR HAFID ERNA AM. RASWATI JAMAL PASSALOWONGI KURNIATI M.FATIMAH SITTI KARTINI M.MELLI KARMILA MUHAMMAD SAIDA MUHTAR ROSWIANA SITTI DALLE SITTI NURLINA SITTI SANAWIAN ST.HAWIS SYAHRUL WAHIDAH ABDUL SAPA PALLAO HJ. FATHUDDIN H. MUSTAFA HASRINA HJ.

MUSTAMIN NURMI ASTIAWATI RAKNATIA RASIDAH GAFFAR ROSDIANA RUSTAN SAHABUDDIN SRI SUFIATY SOFYAN SRI WAHYUNI SUARNI HABIL SURYANTI SYUHADA UMMU KALSUM YUNAN HELMI ABBAS ABDUL RASYID ABDURRASYID AMINUDDIN DARWI IDRUS FADLY SARNI H IBRAHIM H RAHAMAN H SYAFARUDDIN H. MUH. BADRU H.MAHAJAYA MANSUR MUH. NASRULLAH HAERAWATI HATMI HJ JAUHAR HJ JUMRIAH HJ KARTINI HJ ST KARRAMA Hj. SYUKUR MUHAMMAD AKSA UMAR MUHAMMAD RIZAL LEMBAH MUHAMMAD SYATHIR MUHAMMAD TAMRIN M. IDRUS HUSAIN H. MUH. SYAMSIDAR ILYAS IPOLAH IRMAYANI ISABBANG JAMALUDDIN KASMAWATI M ISMAIL B MASNIAH MUHAMMAD SAID NURBAYA NURDIANAH 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 1958745650200002 2851756659200002 2451758659200002 9136732635200013 2745753655200002 1852750653200002 1844743644200002 3140753654200023 8354759660300043 1458749652300003 1157753652300003 1040745650200003 2440747650200003 5947752654300092 1347757657300003 2439746648300003 3034754657300003 3646746651300002 2533751653300003 8547752654200023 1740735637200002 1834750652200002 4563737637200003 1951737637200002 1948750652200002 2261761662200003 1647738637200002 1938744648200002 1739739639200002 1450741644200003 1563725624200003 1939740641200002 5456762664300053 1838740641300002 4647743644300002 2850741642300002 9342734636300063 2549740642300002 4049755657300003 8941743646200042 1637742643300002 4637762662300022 8563746649300463 1037754656200003 1562756658300063 1749727629200002 5563747648300003 1758750652200002 2138744647300003 2450745648300003 .

YUNUS 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 3050750652300003 1251748649300003 1358729631300003 1355741645300003 2444755656300002 5043760661300073 3953750652300002 2049758660200003 1057739642300003 1550735638200012 1042741646200003 2837743644200002 1462749647200002 3563729631200013 5563740641200033 3563732633200013 1835742642200002 1433738640300002 2635751653200002 3845760661300092 1563749652200013 2057750652200003 1550762663300002 2236747648200003 1257725628200003 1657736636200002 2139736639300003 3335745648200003 1035758660300073 2635744647300002 1744730631300002 1247739640300003 3745731633300002 1144741641200003 1351748652200003 1435747649200052 0256745648300043 1754757659300002 3346736637200003 1149732655200003 2037740641300003 2251738640300003 4539761663300083 1562752654300003 1858758659300002 2262747649200003 6262760661200013 3837744647200002 2833729631200002 .SITTI NURHAEDAH ILHAM ISMAIL JUMARTANG JUMRIAH KARTINAH KASMAWATI KASMAWATI LATJOLLENG LAWERE MARHUMI MASATI LOLO MASNIAR MASTANG MAYALEILA MISDAR IDRUS MOH. MUSDALIPAH HJ.NURLINA NURMIATI NURSIAH PAIZAH RIHUL JANNAH RINI SOSILAWATI SITTI HARLINA SUDIRMAN SULASTRI SYARIFUDDIN SYARIFUDDIN YUSRI MANSJUR ZAKARIAH ABDUL KADIR ANTON ARIF BERAHIMA BUNGA TANG DARWIN EKA SARIANA ETE DIMA FAISAL ISMAIL FITRIANI ALI GAZZALI H. SAYUTI MUH.ABDUL HAFID RIO HAMZAH HARTATI HARUDDIN HASNAWIAH HASNI HJ. DZULFIHAR MUH. CELLO LOLO HJ.

NAHARIAYA Hj ST.MUHAMMAD BADRU MUHAMMAD MUHLIS MUZDHALIFAH NADIR NASARULLAH NIRWANA NUR ASYRIANA S ARNA NURAENI AHMAD NURDIANAH NURJADIN NURLAELA NURSAHAWATI ROSDIANA SAHERIAH SHADIK SITTI DARMASIAH SITTI HAFSAH SITTI MASDUHA SITTI RAHMANIAH SUARNI SUDIRMAN S SUMIATI UMAR YAMIN SIKKI WAHIDAH ABDUL AZIZ ABDUL HAMID ABDUL RASYID ABDUL SAMAD AMIRULLAH ANDI AKBAR FAHARUDDIN FARIDA KASIM HAMSINIAR IDERMAWAN M. TAKBIR MUH ABDUH MUHAMMAD AMIN MUSSIDAR MUSTAMIIN SABRI NETTI ASTUTI NURLINA NURUL HUDA RAPIKA DEWIANA RIDWAN ROSMIATI SUBAEDAH SUKRIYANI SUMARNI UMAR PADDAI Hj ST. SATIRAH 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 1946740642200002 2835760663200002 3934750651300002 1635746647200002 2061736639200003 8033763664300063 0445759660300043 1749762663300002 3445756658300003 5746758659200042 2948750651300002 1152753654300003 2660759660300002 6558754656300043 5643748650200002 2635742644300062 1453741642300002 2436741643300003 1940739640300002 3252751653300003 2034741643200003 5754741642300042 2549747648300002 1953743647200002 0749750652200062 1050732632200003 2445755656200002 1145745647200003 2544748649200003 1533751651200002 3958757658300002 5150756657300003 3961762663200022 2156749651200003 2935750653200002 2742754656300002 3733756657200002 7448763663300012 9460761663300063 2238757658300003 2136753656200023 3837750653300042 1439745647300003 2237748651300003 5546748649300042 2342743644200003 3857739639300012 1661743646300002 .

SALMIATI NURMARYAM SUNARTI ERNAWATI HAFSAH RAHMATIA RAHMAWATI SAHERIBULAN ST. ST. SYARIFAH KARTINI HERLINA USMAN SUTRA SYAMSIAH SYAMSURIANI HAMRIAH HARIANI IRDA IRNA NINGSIH MURNIATI NURHAENI RATNAWATI HARYANA MURNI SAHRUNI ERNAWATI 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 1037728631300003 3459757659300003 1042750652300113 1556761662300092 1761752653200022 1043744644300003 9433748650300002 1253756658300003 1762760661300002 4947757659300002 2458738641300003 2539754656300003 1757761662300002 1647743643300002 2443749651300003 2655761662300002 1160759661300003 2435748651300002 2638764665300052 2449765666300032 2961756658300002 2434741641300003 1636755658300002 1146738639300003 3261758659300003 4338756658300003 9434763665300022 2751745647300002 2352752655300023 5460743646300043 1441758661300003 8249755657300053 1544751656300002 7937748651300072 1449742646300003 4937748651300002 9143763664300033 1147742644300003 6837762665300012 3049748650300003 9034738639300043 6937746648300002 7342759660300003 1842740643300002 4735753655300002 3041762663300003 1253763663300003 3247747649300003 5133751652300043 3852748650300102 . KASTIAH HARTATI HJ. SAIRAH NONCI NIMA SALEHA EMI MURDIATY HAPNO KASRIAH DAHLAN SITTI HALIPA SITTI RATNA ZAMRIANY ISRIANA MAWI NURHAYATI NURHIKMAH HJ.Hj. ROSDIANAH ROHANA ROSDIANA SALMA SITTI HAJERAH HJ. ST. SITTI KANAWIAH KURMIATI NURHAMDANI ROSTINAH SUARNI SURIANI HASNAENI HJ. ST.

ST. SITTI NURMIN MAPPI SITTI AMANG KASAU AKMALIYAH ARISMAN ASRIANI H. RUSLI H MUHAMMAD SABIK SALMIAH HALKANG SUBAIK TEMMA CHAIRIL DAFID SAID DEDI SAID HJ. KUSMIN B MARYAMA MAWAR A MUH. ST. ST. SITTI MAEMUNAH K JAUHARI MAJID MUJTAHIDAH RAFIUDDIN RUKNIAH SUKMAWATI SYAMSIA Hj.HASNAWATI MURNI NURSYAMSI ROSNAENI RUKMIATI RUSTIANI NURDIN MAJID AMINUDDIN FATMAWATI HAMSIANI HJ. KARTINI JAMALUDDIN MAMUR MASWIYANI SITTI ZULFIANA SUARNI SUKRIANTI WUJDIN B AISYAH ASRIANI H FITRIANA AMIR HJ. AISJAH Hj. JAMALUDDIN HERLINAH JUSRIADI MASRURIAH MUSFIAH 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 0936752654300062 1861755658300002 1060758660300003 1239753656300003 5960756659300012 6037754656300073 1752758659200002 0334761662300063 8544750651300042 1845719621300002 8862749651200002 8944745647200092 1558756657300002 2635751652300002 1461764666300002 1750748651200002 1841736637300002 2462756657300002 5852760661300002 7152729630300003 9336759661300053 3048761662300003 5337749652200003 1354751653200003 2036756657300003 1537756659200003 2551746648200003 1535754655200003 1249756660200003 1144764666200003 1039724626300003 1163747649200003 1555757658300003 1538758660200002 2940759660300002 1159753655300003 2443747649300002 4534725626300002 1540725631300002 2857726629300002 1452751653300003 2736759662200002 2151763664300003 1744748649200002 1235760663300003 1434765667200012 1962762663300002 .

NASRULLAH NURFADHILA NURHIDAYAH RAHMANIAH RAHMAWATI RAHMIATI RUSNAINI SITTI FATMAWATI SITTI NAGAWATI SURIATI SYAMSUDDIN ARIANTI HAERUDDIN HARTONO ASLIM HJ. SITTI PAINAH HUSNAH RAZAK ISMAIL NASRAH SITTI RABIAH MUSA SURYANI ANDI ALIAH ASRIADI ASRIANTI NURMAN DARMAWATI ERNAWATI FAUZAN MARLIA MUHASTUTI NURHIDAYAH RIDWAN SAYYID MUHAMMAD NUR ST. INMIAH ST. NURSIAH S. AHSAN ANDRIANAH ANTI RUKMANA HJ. ST. RAFIAH IRWAN NAJIBAH SITTI DJAHERAH SRI RAHAYU SRI SALMIAH HASRIATI HERMAN HJ. HALIMAH MR. HJ. ST. HAFSAH S. HJ. ST. NORMAH MT. HJ. ST. SJAMHARIJAH MASHUD NURFAEDAH NURHAERAT

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

1855764665200002 2746757658300002 4534765666300023 2250749651300003 5938760661300002 1044758662300003 1046751653300003 2534746648300003 4746725628300002 1560761663300003 1756762664200002 1849764665300002 1535755658200002 1459760662300002 2142726629300013 4842747649300132 1148756658200003 2647760662300002 7261728630300023 4433756657300002 3346748651300003 7360758659200023 1636763664300002 1760749650300002 2148755656300003 7435761662200042 5447751653300002 4933749652300002 4041756657300003 1744756657200002 7740755657200032 1337763664300003 1537727630300003 7246749651200023 1250762665300003 1457762663300003 2562725628300003 7341766667200003 6554754656300032 1443726627300003 1140763664300003 3437754656300032 1145754654300003 1357753655200003 1049728629300003 1037725628300003 1562728631300003 2149728631300003 9847756658200062 3540752654300003 0460759660300082

NURMILA ARDI KAHAR HALMINAH HILDA BASRI HJ. SITTI RUSNAENI MISBAHUDDIN NORMAWATI NUR AFSARI KAHAR NURDIANA RATNAH SITTI NADRAH SUDIRMAN SUMRAH AMRIANI ASMAWATI HARPIA S. HASMIAH HERLINDA HJ. SITTI BURHAN MANSYUR MURSYIDA NURLIAH RUSLAN SITTI HASMIAH ATTY DAHLIAH DAWAH HJ. SYARIFA HARTIKA MAEMUNAH MUNAWAR MURNI NUR ALAM NURJANNAH NURLIAH ST. MARYAM ZAKARIAH SYARIFAH SALMAH SYARIFAH SALMAH AHMAD AZHAR N. HASBIAH HJ. ST. SAIRAH Hj. SITTI HAMIDAH MUH. HASBI NURAENI T. RASYIDY NURAFNI NURHIDAYAH SUTRIA SYAMSURIJAL ABDUL MALIK ARDI ANSYAH BASMAN T.

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

1441756658300002 2242760662200003 1662755657300002 3337762663300003 1633728631300002 2544754657200002 1252759661300003 4338767668300013 1751756658300052 2633745647300102 2340740642300003 1151763664200003 2245761660300003 1739749650300002 2843751652300042 1138763664300003 1443762664300003 1736762665300002 1438726628300002 1736760662200002 8137737639300083 6946746648300072 2157760663200003 2153746647300003 1538759661300002 1039759662300003 2051751653300003 9563736637300023 1439749653300002 1943764665300052 4462761662300002 5462761662300002 3543762663300043 1337726627300003 5035760662300053 2235761663200003 4644749651200002 8456762663300052 2034738639300003 2563724626300003 1742759661200002 1360749652300003 2949760663300012 1235756657300003 3038762665300013 2858762663300002 4840752654200002 6762762663200022 3643751652200002

DAHLAN N. IQBAL ISHAQ JUMIATI KARTINI M. BAHRI MUHLIS HAKIM MUSFIRAH ROSMIATI RUKAYA UMMI KALSUM ATHIFA NURMAN HJ. ANDI MISDJAN IRSYAD MUHAMMAD SABIK MUJENIATI NADIRAH LATIF RAODAH SITTI MARSYUDI. A SYAFRUDDIN ANDI MARDAWAN RAUP DARMAWATI HASANAH HJ. ST. RABAIYAH M. IDRUS PUTE MARLINA SYAMSUDDIN MUHAMMAD HASBIH MUSFIRAH ALIAH NURHIDAYAH NURMALASARI TAMALIAH ANDI SULASTRI FAHIRAH FAHARUDDIN HJ. SATRIA MASY JAUHARUDDIN MUHAMMAD ILHAM MUSTANAN NURDIYATI OMA IRAMA RUSMAN USMAN MUSTAFA ABDULAH KASIM ALIAH AZHAR MUHAMMAD ERNAWATI ISKANDAR HASNAENI MARDIANA NURHIDAYAT RASYIDA SYAM SITTI DARAMATASIAH ST. NUR AENI ST. RAHMAWATI

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

1634762664200002 1537753655200002 0846747648200022 2142762664300003 1559754656300003 4563738638200003 1853752653200002 3537752653300002 1251762663300083 2839762663300092 1544756657300003 3563725628300003 1538756657200003 1734753655200002 4150749652300003 2942758659300002 0862760661300062 2040750651300003 1744753655200002 1962753655300002 2446748650300002 1451725628300002 2038727628200023 2143760661300003 2738750652200002 7755758660300002 0447754656300052 1837762666300002 2451757658300002 1555746649300003 1851758659200002 2736735635300002 1059744646200003 2259757659200003 1533759661200002 1641745646300002 8852755657200042 1442755656200003 2955749651200002 4544747650200003 1743756657200002 1061763664300003 4544762664300042 1662765667300002 0945763663300012 3053742644300003 3738745647300002 1042741641300003 2262759660300003

SYAHTRIAH SYAKIRAH UMNIAH ANWAR HARTATI HARIYANTI JAMALUDDIN MURSYIDA SYAMSIDAR ANDI SATRIA FITRIAH HASNIAR MULIANA SYAMSURIATI ATIRAH ST. NUR AFNI A BASRI AMAL MAULANA HJ HADIJAH KH. HUSAIN ALIYAH NAIDA ARIFIN BUSAERI RAUF HAMKA HASMIAH KARTINI MARDIANA MUHAMMAD ASAF MUHAMMAD DABBIR MUHAMMAD MASKUR MUHAMMAD MUKHTAR NASRI. R RAHMAT HAR SYAHRUDDIN GANI AMINAH HAJJA FAISAH HAJJA GUSTIAH HAJJA. ST MUNAWARAH HAJJA.SITTI BUDIMAN HAMA HAJJA.SITTI HASNAH DAMANG HARIANI HUSNAH ISHAKTHAHA MUHAMMAD AKIB MUHAMMAD AMIN PATIMAH J. ROSMAWATI SITTI. MULIATI LATIF ST. MUHAWIRAH HASNAH Hj. MURNIATI ILHAM JUHAENA

2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

2351762663300053 2242758660300003 3533761663300063 1134761664300003

2549748651300002 9258752655300003 9034757658300063 5757752655300002 5439755657300043 1956750651300022 5752764665300072 1433748648300032 6336756657200013 8546763665200012 3736755657300002 1059710612200003 6954754654300002 1946753655300002 2340748650200003 9259760661300053 4543748650300003 2434762666300003 2352742646200003 9737742644200062 2460749651300002 3439738639200023 9461764666200003 3658748650200002 1154728630200003 1454751652300002 5844740641300102 7133741643300083 1037731632300003 2559728630300003 1049726626300003 7044753655300083 1435740643300003 0534751653200023 5037746649200003 3759731635200002 1052744646300003 1249745647300003 1239738639300003 7741756658300032 1049732633300003 1140733637200003 3035757656300003

NUR ALFIAN S. ARNA NURBASARI NURLAELA NURSAINAB RISMAH SUKARDI M. WALHA MAPPEASSE ABD. RACHMAN HAERIAH HARFAN INDRAWATI KAMARUDDIN MUH.NATSIR PASSALOWONGI MUHLIS NASRIANI RASH BARA ALAM ROSDIANA RUDI RUKAYA SRY WAHYUNI ABDUL BASIT BAHARUDDIN MUHAMMAD JASMIN MUHAMMAD RIDWAN MUHAMMAD YUNUS NURHAEDA SOPHYAN SYAMSUDDIN A.P. AISYAH ALFIAH ERNIYANTI H. MACHMUD HAJJA ST NUARENI HAJJA.HAPIPAH NASRAH HAMKA HASMA JUWAERIAH NIRWAN SITTI MULIATI LATIF SITTI SULFIANA SUDIRMAN HS SUPIYANI ABD HALIM SUPU DJAMALIAH FATIMA FATMAWATI GAFFAR H. BAHUDDIN HAJJA. HASNAH. HB HAJJA. NASMAWATI HERLINA

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

6144761662200023 1535759660300043 6543757659300032 7433742644300002 3245747649300003 1545729630200003 1254749651300003 1938728630200002 2837764664300002 1962761661200002 1255758659300003 1445742646200002 1556729631200002 1333760661200033 3035751652300003 2056744646200003 8859746649300042 9259754656200023 4962740642300002 3947761662300002

6156745647200033 2756735634200002 6033745649200023 0433751654300042 4153745647200033 7552740641200023 1554747649300002 3433748652300002 3449764665300072 2652729631200002 5047737637300003 3857730631300002 1038746648200003 1842757659300002 3936754655300002 1333748658200003 0435747650300063 3638753655300002 2036752654200003 1149727629200003 1149728631300003 5752748650300002 3259746648300003 1937734637200002 6951739640200022 0141729631300023 5248745647300003 1457760661300063

HUSINDA IDA HASNI NASRAH NURAENI NURAENI. D SITTI WALHA SUKMAN SUKMAN SYHRUNI. S ASRIANI ASRIANTY FIKRI ENDAYANTI H. HABIBA H. SYAMSU ALAM HASANUDDIN Hj. SITTI SYAHRIA Hj. SUHARTINI ISHAQ RUSDI KASMAWATI LA JUFRI MUH. RIDWAN M. MULYANA NURHAYATI SAHRIDAH SIARDIN ST. HASNAH AHMAD RUHANI ANDI TENRI BAHRAENI HAZMIAH HAMZAH Hj. RAHMATIAH M. Hj. RAHMAWATI Hj. SITTI SYARIFAH Hj. ST. RAKIBAH MUHAMMAD AKIS MUHAMMAD PASSALOWONGI MUKARRAMAH PADELIYAH SITTI NAHRIAH AGUSTINA DALAINTAN HAJJA. HASMA. B HARIANI HARTATI HASNAWATI HASNIAH IRMAWATI JOHARI KAMRIAH LILI SURYANI MARSANI

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 4=DIBATALKAN 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

8652763664300062 1259754656300053 1735748648300002 1955753654300002 5446764664300012 1839740645300002 9534764665200022 1549761661300002 1562760661300003 2146762663300003 3834759659300012 1433731631300002 2040726627200003 4133765666200013 3849731633300002 5563736638300023 2660760662200002 3843755656300002 1634731633200002 1735742646200002 8040754656300063 1835759662300002 1155754655300003 1939737639200002 1157729631300003 1854743643200002 2334747649300003 3358759661300063 9659764665300042 2138736637300003 1433748648300002 2150728630300003 1136736638300003 2836740643200002 5441746649200003 9437755657300022 3158762665300013 5247740643300033 1149746647300043 1145747651300003 1142731632300003 3435742643300002 1433728632300002 7651745647300052 4236750653300023 6035754656300043 1438763665200012 5744750653300032 4856763664300042 2039749652300053

MUAMMAR MUH. AMIR NUR ASMA ROSNIAH SALMA NOR SITTI MUNIRAH. K SRI INDIANI SURYANI NAWIR SYAMSU RIJAL SYRIFUDDIN YUNUS ADILAH ASMAIN H. KAMARUDDIN H. M. ADAM H. MUHAMMAD SYUAIB HASBARIAH HASNAH HERMAN Hj. MAEMUNAH R Hj. SITTI HAFSAH Hj. SITTI HANAPING Hj. ST. NURHAYATI MUHAMMAD HASRIL NATSIR MUSDALIFAH SITTI RAFIAH SITTI SALMA TAHIR SYARIFAH FADHILAH ABDUL KADIR ASRIANI HAMSINAH IRFAN LA SAKKA MUHAMMADS RAMLI MADU PAHRIS. QADRI SALEHA SALEHA. S ST. ZAENAB SUARNI SYAHRIDAH ZAINAB S.Pd DARWIS H. MUH. FARIDWAJDI Hj. JAMALIAH Hj. SITTI HAJEIYAH Hj. ST. HAPSAH Hj. ST. MURNIATI HUSAIN JUMHAPRIANI LASAKKA MUHAMMAD ILYAS MUKARRAMAH

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 3=DITUNDA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 4=DIBATALKAN 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK

1038765666200013 8561732633200003 1941762663300072 0534751653300072 1548749652300002 1039742642300003 1440764665300062 0648765667300012 4760759661200022 8433738642200072 6551763664300023 1536742644200003 2546726627200002 6433739642200002 1539732633200012 4956751653300002 4249747650300003 2847758661200032 1836732632300002 2339747649300003 1842735636300002 1848740640300002 4933750652200002 2545744646300062 6845748650300002 1259741641300003 4150751653300003 1748728631200002 6447761663300053 3154747649300003 7439749651200032 1359727631200003 3250748650300003 2442749651200003 1533744645300002 1533744646300102 4433734636300002 2843753654300002 1948751653300002 1154748649300003 3038743646200003 1361741643200003 3435747649300002 4944743644300002 2943744646300002 2952728630300002 9935752654300062 3433741642200002 5056745650200003

ARIFAH ILHAM MARLIAN GAFFAR NORMA YUSUF NURAENI ST. JAMALIYAH Hj. MUHAJIRAH Hj.ROSMITA SITTI NUIRLINAH SUBHAN YUNIARTI AKIS DARSYAM FATMAWATI HJ. Hj. KARIM DARMA FARIDAH HILMIYAH Hj. HASNAH ST. MUSTAFA Hj. NURJANNAH NURLIAH ROSDIANAH CITRA REZKI H. ST. SITTI SUFIATI Hj. ST. DAFIR MUHTAR KADERE ROSTATI FATMAWATI LATIF H. ST. NURHAYATI G. ARIFIN Hj. ALI MUHAMMAD ARSYAD 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 8937750652300142 3245740642300003 0038764665200023 4437760661300073 1942735637200002 4648748651200002 4847762664300062 2943741642300062 1753733633300002 1644738640300002 7745747649300082 7456746649200022 3641745647300002 9958748650300102 2835755656300072 0742748650300102 1256761662300043 0053759661300063 1059725630200003 9042728630300023 3039741643300003 1241761661200003 1240735637300003 2360753655300003 1861763664300002 2439741642300003 1044731634300003 2437737639300052 6846765666300032 6433764666300072 7053738640200043 1861744646300002 1247757659300003 1949741641200002 4761752655300002 3534740642300002 2038754656300003 1040729632300003 2544740643300003 1040741643200003 1838740642200002 4342742644200003 2339750651300003 9946764665300052 8744733633200002 1637739640300002 3249749651300003 8141746649200043 8563726630200003 1039745651200003 . ST. WARDIAH KUSMIATI LA SAKKA MUH. SITTI MARWAH MADANI MANSYUR MUH. MARYAM SURHAYATI SURIANTI SYAHARUDDIN SYAMSINAR SYARIFAH ROHANI ABD. SAODAH KUSMIATI MUHAMMAD JUFRI MUSPIDAH NIKMA B NURASIA A.

ST. RAHMAN AKILAH SULAEMAN AKMALIAH ASBIAH FIRMAN SINA HAMDAWATI HJ. RATNAH KASMA SUKARMAN ANWAR SALOGE M. ANGKA H. Hj. NURASIA MUH.MULIATI. SITTI SALMAH HAJJA. K MUHAMMAD DABBIR MULUKI MURSALIM SITTI SARNAWIAH SUARDI ABD. ABDUL RACHMAN ASTUTI BAHAR LIKMAN MAKMUR MUDERIKAH MUH. HJ. ARNA RASDIANAH SI. AZIKIN . MARYAM P. ST. SAIRAH KURNIA YAHYA MASITA MUSTAMIN NURUL MUNIYAH 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 4=DIBATALKAN 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 3036746648200003 1049763664200033 1240745648300003 1559733634300002 2438757658300002 1652750651300002 1834764664300002 2533739640300003 1740725628200002 9955763664300042 1847742643200002 1557738638200002 3734749651300002 1540731632200002 1535749651200002 2853752653200002 2744746648300002 2333748651200003 8147734635200023 2651751653300002 0347760662300083 9548758660300022 2546748651200003 6433742644300002 3444738639300002 2562762665200003 2538730632200002 1757747650300002 1955755659300002 3642743646300002 3437745647300082 1133729629200003 1556750652200003 7551763664300023 0433742643300012 1950730629300002 2762742643300002 3433732633300002 7342750653300043 4037741643200003 2133727629200003 4433742643200002 2554758660300003 2037733634300003 3648739640300042 1363739640300003 9142750652300133 3136747649300003 3338750652200003 4833764665300052 . SITTI AISYAH SITTI RATNAH SRI INDRIANI PUSPUTASARI ST. ASLAM MUJETABA MANGULUANG NURHAEDAH ROSMAWATI ROSMAWATI SADDIAH SAPPE ANWAR ARMILA ASRIDA HAJJA. HAERUDDIN HASRIAH Hj.MUHAMMAD YUNUS NUR ALAMSYAH S. HASNAH Hj. ARISAH M.

ABD LATIF HAJJA. SARNAWIAH HAJJA. SUBAEGAH MILA SARTIKA MUHAMMAD TAHIR MUHAMMAD YUNUS MUSLIMIN SITTI HAMSIAH SITTI HUSNANADA SITTI RAHMAWATI SUAEBAH TRY SAMSURYA BAHARUDDIN HARMAWATI HARTANTO HASRINAH 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 3=DITUNDA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 4=DIBATALKAN 4=DIBATALKAN 2=DITERIMA 5=DITOLAK 5248763665300063 3241760661300003 3041765666300063 0047756658300083 4262750651300013 2650765666300032 1055732634200003 1540741643300003 8038731632300023 6560753656300002 0452748651300022 1857762663300002 3852747649300002 1635747654300002 1341766667300023 7457764666300012 3135755657300003 2758749651300002 2553740643200002 4440766667300013 1949760661300082 9633743646200062 2833747649200002 7042749650300023 3639747650300002 1433748661300002 2857735637200002 2345740642200003 1647749651200082 2752760661300002 2555758661300003 2460762664300003 2552764665300003 2041733633300003 2433731633300002 3445759661300003 1559730653200003 2740738640200002 4147746650200003 2949740642300002 0444742643300063 1149729630300003 2439734636300002 2744763663300002 5563731634200413 2142753653300013 2355764664200003 . ST. KASRIAH HAJJA.RAODA ROSALINA ABUBAKAR SUCI FADHILAH MINATI SURIAH ANDI NURCAYA ASNIAR ASNIAR H. MAPATA UMAR RASYID ZULFAHMI AGFIAH ALIAH AMRIAH ASNIAR ERVIA SAMRADEWI HAJJA.JAMALIAH YUSUF I SAKKA JUMAEDA JUMRIATI NADIRAH NAJEMIAH NORMA NURLINA NURUL AMALIAH RAHMAWATI ROSMIATI RUSMIN RUSTAN SARTIKA SUPIYANI HAERUDDIN ILYAS NADIRAH NURJANNAH SUTRIANI TENRI UNRU DG.

ST. ST HALIYAH KASMAWATI MARHAENI MUH. HARLINA MUHAMMAD RUSLAN NURAENI NURLAELAH ARIFAI SITTI HARTIKA SURIANI BADARUDDIN BAHARUDDIN HAJJA. HAJJA.HJ. FATIMAH HJ. HAJJA. AKIL MULHAERIA NURJANNAH RIHAIJA SARDIAH SATRIAH SITTI MULIATI SITTI NORMAH SITTI SALMIAH 2=DITERIMA 2=DITERIMA 4=DIBATALKAN 2=DITERIMA 5=DITOLAK 5=DITOLAK 2=DITERIMA 4=DIBATALKAN 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2257737636300003 0644741643300082 2051729631300013 8037741643300113 2759762663300102 0544738639300072 3035754655300053 1247730632200003 2553731634200003 2257735636300003 1544738639300002 2542742643300003 4142751653300003 1251762663300003 1255741643200003 1854752654300002 1051729632300003 2939741644200002 1055739641200003 1039743641200003 4458759662300002 6039729632200033 0139765667300023 5563758659300143 1857744646300092 2063747646300003 2547745648300042 7638741643200062 8039765666300063 1044746652300003 2047757659300003 5460760661300053 5737760662200052 1635765666200022 1539765665300003 1737739640300002 1456751652300003 3552731633300012 1038734633200003 0837764665300072 2062736637300003 1652745649300002 4342748651300003 6539761662300072 2945739640300002 2743743646300002 1444742642300002 .ABD. NURAENI AHMAD.ST. SITTI SULEHA HJ. ST. LATIF. ST. NURAENI AHMAD HJ.S HASMAWATI HENRISUWANTI Hj. M. DUNNIATI H. NURLINAH HARMAWATI HASRINAH KAMARUDDIN SITTI HARTIKA ST. NURLAELAH ARIFAI. ARAH ABBAS ABDUL RASYID BADARUDDIN. K HAJJA. KARLIATI JAMILAH MANGINDARA MUHAMMAD KASIM MUSFIKA ALI NURDIANA SITTI MASRIFAH SYAMSURIATI TUTI IRAWANI AHYAR MUNTASIR ASTAMAL ERNAWATI. ARAH HJ.

KASIM ABIDIN HARWIS Hj. SITTI RAFIAH LADARI MUHAMMAD RUSLAN NURHIKMAH IDRUS RAHMIATI SITTI AISYAH SYAMSIAH D. NURJAYA IMRAN LATIF MUHAMMAD YUNUS MUSFIRA NADRAH PASSALOWONGI NURSYAMSI SITTI HAMSINAH SITTI KURNIA SITTI NURJANNAH ST.SUNARTI SYAMSIDAR ABDUL HARIS ANNA AIDAR HASMAH HUSNAENI Hj. MUSDALIFAH Hj. ANDI SYAMSURIATI Hj. KURNIATI ARIF Hj. SITTI NURJANNAH Hj. UMRAH HAK YUNUS ABBAS AMIR HAFID H. SYAMSINAR ARSYAD ABD HAMID ABDUL DJABBAR AMINUDDIN ASIKE HASBIAH Hj. MUH. NURFIANTI ANDI AMILAH ARDIANSYAH 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 3753763664300002 3937756657300002 1345743646200003 4148764665300043 1747751654300002 1935763664300002 1457739639300003 7059741642300083 5341729631300013 2850741643300002 2341763664200003 9059736638200043 0056765666300033 3444751652300002 1362750652300003 4739741642300052 2445738640300003 2552748650300002 2150738639300003 2241749652200003 1937751652200002 1849732633200002 2733726629200002 3647743644200002 1649744646300002 2933738639300002 3737742643300002 1150729631200003 6639745647200002 2348764665300003 2849765664300002 4249763665300033 1261732634300003 1557751654300023 1343727629200003 1944729631200002 1839746648200002 3241748650300003 9850761662300052 3637755656300002 2860743644300002 2647757660200002 1342728631200003 1457746648300002 2249755657300003 1759762663300002 8547762662300003 4744764665300062 2741742644300002 1535761663200003 . SITTI HUKMIAH Hj. SITTI MUSDALIPAH Hj. MUSDALIFAH Hj. ST. ST. SITTI RAHMAWATI ILHAM ISLAMUDDIN JASMILA NURWAHIDAH SATRIAH SUMIATI A.

ABIDIN NURBIAH ROHANI 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2845763665300032 0437760661200042 3242759661300003 1645741640300002 5035742644300063 2542738639300003 0438760661300082 3757743646200002 2848740640300002 1747745646300032 2733727629200002 0241765666300033 4242760661300083 2433761661300002 4539735636200023 4245761662300003 7554764666200003 1453747650300032 1139740643300003 3340735637300003 3749742643300002 2842731634200002 1744727631200002 1548746650200003 3153759660200023 2747760661300002 2733737639300002 4651739640200032 7557752653300042 2539731633200022 3953760662300042 2433726625300002 6844747650300062 1039737639300083 8637750652300102 9343757659300063 3962763666300012 1842741642300082 1563744647300513 3346762664300043 2361739641200003 3749761663200032 2840743646200002 2948753655300002 1034746649300003 3739740642200002 1843751652300002 2635734635300002 . MUKHTAR MUNIR ANWAR SUMARNI GAFFAR SYAMSIAH ANDI SIRAJUDDIN ASFIAH DARWIS H. SITTI MUDRIKA Hj. MAJID ARMINI ASRINA ASRINA DWI RAHKAM H. ROSDIANAH Hj. SYAMSUDDIN HASMANIAH Hj. SATIRAH Hj. RAHMATIAH NURHAYATI SALAHUDDIN ST. ABDUL FATTAH HARTINA HERMANSYAH Hj. SITTI NURBAYAH JUM ATI MASRIANI MUSDALIFAH NARTI ST. ST. AZIKIN Y. SALEHA Hj.ARFIAH YUNUS ASDAR ASRIANTI Hj. SITTI SYAHRIA Hj. HASNAWIYAH ANDI RASABULAN ASRIAH BAKRI DJUMANAI FAHMID HAMKA HASNAWATI IMUNAH MUH. PATMAWATI KAMARUDDIN AHMAD M. ST. MASTURA SUHERIA ABD. HADIDJAH Hj. FARIDAH Hj. ST.

HATIJAH B. RAHMAN BAHARUDDIN ERNI ANDRIANI LATIF HAMIDAH HAMSINAH HARUN RASYID Hj. ST.ST.SITTI NORMAH HJ. MUHAJIRAH Hj. MARWIYAH GAFFAR Hj. HUSNI ARIF Hj. Hj. HAFID ASRIANA BAHARUDDIN ELYASRIADI H. RUKMAN SUBHAN SUGIANTO SUHARTINI SYAMHADINATA KUSUMA SYARIFUDDIN ABD. SITTI NURDEWI Hj. RABIAH KUSMIATI MULIATI NAZARUDDIN SITTI HAJERAH SYAIFUL ABD.ST. MUHAMMAD BAKRI HANAFI HJ. ASAF ASSE HAMLANI HARNISA HJ. NURAENI SYAFEI MASNAWATI MUSTAINAH RABIAH SITI MANSOR SYAMSIAH HASMAWATI IRMAWATI SRI REJEKI SUDIRMAN S SYAHARUDDIN ASLINDAH H.MASRIAH KAMARIAH MARSANI MUNAWAR MUSRIADI 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2733737640300002 1245742642300003 3659745648200032 1460760662200003 9461761662300052 2448762663200002 1047736639200003 9538735636200002 1448762667300002 1149740641200083 1541760662200003 1457730632200003 1149743648200003 3059733634300033 6645729630300012 1849736638300002 2562732634300033 2143736638300003 7242758659300043 5556746648200032 1551744647300003 2533745648200002 0749730632200022 2441740642200002 8151764665300033 1040751652300003 1433736637300002 3736743646200002 4243742647300003 1858731631300002 4651745647300002 5460761665300003 4645734635300022 3039744647300003 4663750652300002 7656759660300062 1936759661300092 3544763665200033 2344762663300003 1445732633200003 1960753655300002 4753747650300002 1434728631300002 2452731631300002 2841741642300002 1449727629300002 0757757658200012 2148762664200003 . ROHANI ST. MUH.

HASNAWIAH Hj. SALMA KASO MUSTAMIN KURNIATI MUHAMMAD KASIM NORMAWATI NURAENI NURAENI NURTAJANG NURWANA RAHMI SYAFEI RISMAWATI ROSMAH SARIFIDDIN SITI SYAMSINAR SITTI ARIPA ST. ST. NURHAYATI SULHANA SYAFRUDDIN SYAHRUDDIN SYAMSIAH 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 1250760662300003 2547747649200002 4040765666200033 2445764665300003 3958750652300002 1554734637200002 1147728630300003 2037731632300003 3847752654300002 4444745647300002 9739742644200062 1639746647200002 1559745649200003 1743743646200002 8563741642200033 1647740640300002 1633750651300002 1537744646300002 2560745647300002 1453750652200002 2439748650200002 3942741643200002 5563736637200023 1038738639200003 1234732634200003 3433739640200002 2751745647200002 1551731639300003 8835740642300062 1243733635300003 0445740641300062 6744747649300002 5940751653300072 2037746648200083 1639751654300002 2738758659300002 2346749651300003 2439759660300002 4433750651300002 1260745647300003 2554760661300003 1434749651300053 1749747649200002 2434748649300002 1260738640300003 4639745647300002 2562744646300003 4560747650300003 5150748650200053 1355744648200003 2650754656300002 . RUSLI H. KASRAH LOLO Hj. FATMAWATI S. H.M. KADIR ABDUL GAFFAR ABUBAKAR ALI RAHMAN AMRULLAH ANDI ERNAWATI ANDI MARDAWAN RAUF ARFIAH AZIS BASIR BUSRAN EDDY RUSTAN H.HAFSAH ST. MUH.HASAN ST. RUSYDI HM. GUNAWAN H. HUDAENI ST.RAMLAH SURYANI NUR SYAMSIDAR TAUFIQ ABD. Hj. TAUFIQ HAERIL HJ. MUH.MUSRIANAH MASYKUR PAHARUDDIN RAMLI IBRAHIM REZKIANTI RUMIATI S.

TAMRIN TAJUDDIN UMAR M.ST.SARIFAH HJ.SYAHRIAH SRIWATI ST.M INDRAYANI KAHARDI KAMERIAH KASNIR MARDAWATI SIAMPE MARWINAH MILAWATI MUBINA MUHAMMAD ASIKIN MUHAMMAD SYUKRI MUSRIFAH DJAMALUDDIN NURKAYA NURMAWATI YAHYA PUJI ASTUTIK RAHMAT ABDULLAH RIDWAN RUSTAN MASSE SALMIAH LATIEF SITTI FATMAWATI SITTI KUSMIATI SITTI SABILAH SITTI SASMIATI SITTI.HAMNAH 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 3544753655200002 4839741643200002 1938734636200002 2939745648200002 2748750652200002 1436759660200003 4047763664300003 7656759661200012 2136745648200003 1244764665300003 0541761662300082 2561735637200003 1761726631200002 5337742643300003 9859757658300042 1257737640300003 2047737638300003 1356744646300003 1251752654300003 1639740642300002 2860743646300002 3249740642300003 1838738642300002 1839739639300002 1862738639300002 3757737638300002 3041746649300003 6563744646200033 1342733633300003 2733760661200002 1959745646300002 3038737639300003 1552754654300002 1653734636300002 2059748651200003 1162741643200003 2443755657300003 1544746647300002 3357744647300003 2048746648300003 3261749651200003 2657738640200002 1249746650200003 1841735636300002 1557742644300003 1546741641300003 4644740641300002 6253737640300013 1438736637300003 2243743644300003 3944742643300002 .ARFIAH HJ.SUKMAWATI HJ.HAERATI HJ.SUMIATI. SITTI NURPAISAH HJ.MARASIAH HJ.ST.KURNIATI HJ.SITTI NURTINA HJ. ABDUL GANI ABDUL RAUF AHMAD RIVAI AKHYAR AMALIAH MARDIN ARIFAI ARIFIN ASMAUL HUSNAH ASTRY EKAWATI BENYAMIN PALALANGAN HASAN HASNI HERLINAH HAMID HJ.NURHAYATI HJ.LUTFIAH HJ.

SUPRIADI SURIANTO SURIATI AHMAD WIWIN SAPUTRI ZAINUDDIN MADINAH MAKMUR ADBDUL KADIR ALAMSYAH ALAMSYAH M ALIMUDDIN AMALIAH. HASNAWATI BASRI. RAMANG MUHAMMAD ASRI NURAENI SAHARUDDIN SATRIAMAS SITTI SUKMAWATI ST NURMIAH. T DASWATI FATMASARI HAERANAH HAMKA HASNATANG Hj. JUMRIAH Hj. RAHMAH SUDARMI SUMARNI SYAMSUDDIN JAMA SYUKRI SYUKRIAH TAJUDDIN WAHYU ABDUL GAFFAR ALI AMILAWATI ALI ANDI SUCI ANDI SUFIANA ARKIL ARMILAH ASMANA ASNAWATI ASRIYANI 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 8156758660200033 1149749654200003 1539744642300003 3858761662300002 2349742644200003 0450757659300073 0551756658200033 2840749651200002 1942759658200002 1342730633200003 1755757659300002 2748728630300002 2741751652300002 1953743644300002 1948740642200002 2556738640300053 9063755657300033 2342755657300003 8242744647200063 2046747650300003 2636740642300062 3842739641300002 3544742644300003 5441759660300002 1450742644300003 2537735637200003 2142740642200003 2761748651300002 2457742644200003 2137747648300003 3450742643300002 3547741642300002 4642755656300002 3137748650300003 2240740643300003 1342742645200003 0450735636200013 1649757659300002 5562739639200003 3548758658200003 5649738638200002 1363751654200003 1336757658300043 1456761661300002 3948747649300002 0249752653200013 1451764666300003 0939728629200012 1840763664300002 5048757658300003 . SITTI SYAMSIAH IDARAKUTNI KARTIAH MARKANI MUH. S ANDI SALAWATI LANTARA ANDI TENRI SUMPALA ANDI. T ST.

ASWAR JABBAR AZIS DARNAWATI FAISAL FIRMAN D. H. MUSTAKDIR HARFIAH HASTUTI HURIA HUSNA IRHAM KAMIRULLAH MISYANA MUH. DARMAN AR. RASYIDIN MUHAMMAD KASANG MUSFIRAH ALIAH MUSTAKDIR NUR AMALIA HALID NUR RAHMI NURLINA SAIDIAH SAINAL SENIWATI SENIWATI SIRAJUDDIN SITTI JOHARI SITTI RAHMAH SYAMSUL BAHRI SYARIFAH TAKBIR TOTOK SUDIARTO ASNIA HATIKA Hj SITTI CHAERIAH KUSMALA DEWI NURSIAH N. SURIANI SURYANI SAID HASBIAH SIDE RAHMATIAH SITTI NURLINA ATY KERISNAWATY LUTFIAH MULHAERIYAH SYAMSIDAR S. EMI SAELAN MALEWA HARTATI KASNIAR MUIN LILI PUJI LESTARI RUSMAYANI 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 1846758659200002 1762753655200002 8941751653300062 3952757659200002 2958747649200002 1047734635200023 5050738639200023 3639763667300002 3938762664300002 4741759660300072 1239749651300003 1455746649200033 4833744646200002 2258747649300003 2337738639200003 8557746648200032 7449755656300042 1446757658300052 2747752653300002 1335758659300003 1541751653200003 5839751654300022 2433734634200032 2947744647300002 0857751652300052 1261750653200003 2535748649300002 1359755657200003 7438750652200023 2544761662300102 2652746648300002 1357726629300003 5357764665300033 3548741643300003 3141750652300003 3436757659300003 1039749663300003 2842762663300112 2354742643300003 4046763665300063 5248740641300043 1538749651300003 2943756657300002 1556752653300023 8852764666300022 4937761663300052 9150763665300063 0239763665300073 . H.

MALEWA SURIANI MIRAJNA MUTMAINNAH RATNASARI REZKIMULIA MUKARRAMAH ABDULLAH HARLINA MARASIAH NURHAYATI SUAEDA HILDAWATI HUSNI JUHAERIAH NURMIATI SURIATI ASRIANI HINDUN MULAWIDJAYA O. Hj. DG. HUNAENI MARLIAH SALAM SALFIAH SYAMSURIATI ANITA NURLIANA SAKARING RATNA ISMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2643741644300002 2433760661300242 2550749650300003 4957749650300022 1458755657300053 0956757658300052 1050764665300003 1962762665300002 1549764665300003 1648755656300002 2042753656200003 1146743644300003 0237762664300063 3563745648300013 9033763664300063 1543755658300002 1859745647300002 2938746648300002 6833764667300002 4049746648300003 1050757658300003 3335748650300003 1134749651300003 2549758660300003 1233752654300003 1537752654300003 2649761662300002 3258764664300003 1645757658300002 .ANDI SUBAEDAH ENDANG ELFIANTI NURJANNAH ROSDIANA B.

PEG_NUPTK_KETERANGAN Double Counting .Sudah ada NUPTK : 8449738639200013 di DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU Sudah ada NUPTK : 1945-7486-5120-0002 di SALAFIYAH AL QASIMIAH Double Counting .Sudah ada NUPTK : 1552760659300003 di SALAFIYAH AL QASIMIAH .

Sudah ada NUPTK : 2859757659300002 di MA GUPPI MADELLO .Sudah ada NUPTK : 8847758659300102 di SALAFIYAH AL QASIMIAH Double Counting .Double Counting .Sudah Dapat NUPTK : 3737748650300002 di SMP NEGERI 3 BALUSU Double Counting .

Sudah ada NUPTK : 1046745648300003 di SD INP.Sudah ada NUPTK : 2749759660200002 di MA GUPPI MADELLO Double Counting .Double Counting .Sudah Dapat NUPTK : 2847761662300002 di MTS GUPPI MADELLO Double Counting . DENGENG-DENGENG .Sudah ada NUPTK : 8533742644200063 di SD N LAMPOKO Double Counting .Sudah ada NUPTK : 1643742643300002 di SD I JOLENGE Double Counting .

Sudah ada NUPTK : 1563734657200003 di SD I TEMMIRENG Double Counting .Double Counting .Sudah ada NUPTK : 3140732633300033 di SD N BAWASALO .Sudah ada NUPTK : 1249739653200003 di SDI BAERA Double Counting .

Double Counting .Sudah ada NUPTK : 1934751654200002 di SD INPRES KADING .Sudah ada NUPTK : 1449728644200003 di SD N BALUSU Double Counting .

Sudah ada NUPTK : 7637726629200002 di SD I PALLAE .Double Counting .

.

.

Sudah ada NUPTK : 4051-7486-5330-0003 di SMA MUHAMMADIYAH TAKKALASI Double Counting .Sudah Dapat NUPTK : 1957748654300002 di MA DDI TAKKALASI .

.

Sudah ada NUPTK : 1449-7286-4420-0003 di SD N BALUSU .

.

Double Counting .Sudah ada NUPTK : 4947752654300032 di SD INPRES LEMBAE .Sudah Dapat NUPTK : 4947752654300032 di SD INPRES LEMBAE Double Counting .Sudah Dapat NUPTK : 1535760662300013 di SD INPRES KAMARA Double Counting .

Sudah ada NUPTK : 2253760661300003 di SD INPRES BARRU.Double Counting .Sudah ada NUPTK : 2740758660200002 di SMPN 1 BALUSU Double Counting . I .

Sudah ada NUPTK : 6843732636200002 di SD NEGERI BATUBESSI .Double Counting .

.

Sudah ada NUPTK : 2936763665300002 di SD INPRES SIAWUNG sdh dpt nuptk: 1247-7436-4430-0083 disek. 3. SUMPANG BINANGAE . SD NEGERI No.Double Counting .

.

Sudah ada NUPTK : 1756762664200002 di MI ATTAUFIQ MARALLENG Double Counting .Sudah ada NUPTK : 1541745649200023 di SD INPRES KALOMPI .Double Counting .

.

Double Counting .Sudah ada NUPTK : 3559734635200013 di SD INPRES CAMMING Double Counting .Sudah ada NUPTK : 2160764666200013 di SD INPRES PALAKKA .Sudah Dapat NUPTK : 3645753654300002 di MDA DDI KAJUARA Double Counting .

Tidak Rasional .

Tidak Rasional .

Sudah ada NUPTK : 4044731633300003 di SD NEGERI MANGEMPANG .Sudah ada NUPTK : 2149-7516-5230-0033 di SD N 17 BONTO SUNGGU Double Counting .

Sudah ada NUPTK : 2554754656300002 di SMU NEGERI 1 GALESONG UTARA .Double Counting .

Sudah Dapat NUPTK : 1043760660300003 di MTS NEGERI MANGEMPANG .Double Counting .

Sudah ada NUPTK : 6553758660200013 di MTs DDI BODDIE .Sudah Menerima Nuptk 2641757658300002 Di Sek.Sudah ada NUPTK : 3641740642200042 di SMA NEGERI 21 MAKASSAR Double Counting . SD N 112 BURECCENGE Double Counting .Double Counting .

sdh dpt nuptk: 2262-7596-6030-0003 di kec TANETE RILAU .

.

.

Double Counting .Sudah Dapat NUPTK : 0433759660300013 di TK AISYIYAH TAKKALASI Double Counting .Sudah Dapat NUPTK : 1349755656300003 di TK AISYIYAH TAKKALASI .

Sudah ada NUPTK : 1842740643300002 di TK PGRI PACCIRO Double Counting .Sudah ada NUPTK : 6937746648300002 di TK PGRI PACCIRO Double Counting .Sudah ada NUPTK : 7342759660300003 di TK PGRI PACCIRO Double Counting .Sudah ada NUPTK : 8842759660300092 di TK PGRI ANGING MAMMIRI GARONGKONG Tidak Rasional .Sudah ada NUPTK : 4735753655300002 di TK PGRI PACCIRO Double Counting .Double Counting .

PAKET A LEMBAH PANGI Double Counting .Sudah ada NUPTK : 1944740647200002 di PAKET A LEMBAH PANGI Double Counting .Sudah ada NUPTK : 1455743644300002 di PAKET A LEMBAH PANGI Double Counting .Sudah ada NUPTK : 1762737636200002 di SMP MUHAMMADIYAH BUNGORO Double Counting .Double Counting .Sudah ada NUPTK : 1042741646200003 di SMP N 2 TANETE RIAJA Double Counting .Sudah ada NUPTK : 1334734640200003 di PAKET A LEMBAH PANGI Double Counting .Sudah ada NUPTK : 1957727629200002 di PAKET A LEMBAH PANGI menerima nuptk: 1045-7386-4030-0003 disek.Sudah ada NUPTK : 1750738639300002 di PAKET A LEMBAH PANGI Double Counting .Sudah ada NUPTK : 0563736639200443 di DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU .

Double Counting .Sudah ada NUPTK : 2160752654300003 di SMA MUHAMMADIYAH TAKKALASI Sudah ada NUPTK : 3346-7476-4930-0003 di MI DDI PALANRO Double Counting .Sudah ada NUPTK : 0056746648300073 di SMP NEGERI 3 BALUSU .

Sudah ada NUPTK : 5540750652300003 di SD INPRES PUCCANRA Double Counting .Double Counting .Sudah ada NUPTK : 4352757659300003 di SD NEGERI 68 .

.

Sudah ada NUPTK : 1259727628200013 di SD INPRES LANRAE .Sudah ada NUPTK : 2746754655200002 di SMK 1 (STM ) AMSIR Double Counting .Double Counting .

.

Sudah ada NUPTK : 9240759662300003 di SD NEGERI 1 PALANRO Double Counting - .Sudah ada NUPTK : 5159738639300043 di SD NEGERI 8 JALANGE Double Counting .Sudah ada NUPTK : 6563-7326-3330-0003 di SD INPRES PUCCANRA Double Counting .Ibu Kandung Tidak Rasional Double Counting .Sudah ada NUPTK : 1952739642300002 di SD INPRES PUCCANRA Double Counting .Sudah ada NUPTK : 1758739640300002 di SD INPRES PUCCANRA Double Counting .Sudah ada NUPTK : 6458764666200013 di SD NEGERI 1 PALANRO Double Counting .

Sudah ada NUPTK : 0938736637300062 di SD N 33 JOLLO Double Counting .Double Counting .Sudah ada NUPTK : 4249762663300033 di SD NEGERI 78 .

Double Counting .Sudah ada NUPTK : 8563738639200833 di SD N KARUWISI 1 .Sudah ada NUPTK : 2542750652300093 di SD NEGERI 3 MALLAWA Double Counting .Sudah ada NUPTK : 2139765665300003 di SD INPRES KARUWISI 1 Double Counting .

SD NEGERI 3 MALLAWA .Sudah Dapat NUPTK : 1645727628300002 di TK PGRI KUPA menerima nuptk: 1563-7316-4430-0003 disek.Sudah ada NUPTK : 3563732634300333 di SD N KARUWISI 1 Double Counting .Double Counting .

.

Double Counting .Sudah ada NUPTK : 1160741646200003 di SMPN 2 MALLUSETASI .

Sudah ada NUPTK : 2544731632300003 di SD INPRES DUSUNG .Double Counting .Sudah ada NUPTK : 1839741642300002 di SD NEGERI 3 MALLAWA SDH MENERIMA NUPTK 2637-7416-4230-0002 DI KEC MALLUSETASI Double Counting .

Sudah ada NUPTK : 3660739642200012 di DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU Double Counting .Sudah ada NUPTK : 4342734638200013 di DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU .Sudah ada NUPTK : 4743735637200032 di DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU Double Counting .Double Counting .Sudah ada NUPTK : 8160740640200003 di DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU Double Counting .Sudah ada NUPTK : 9848749650300022 di KELOMPOK BERMAIN NURHIDAYAH SKB Double Counting .

Double Counting .Sudah ada NUPTK : 9338729631200013 di SD INPRES BARANG . PANGGALUNGAN Double Counting .Sudah ada NUPTK : 4850756658200022 di SD INP.

Sudah ada NUPTK : 5159759660200013 di SD N 16 BULU TELLUE Double Counting .Sudah ada NUPTK : 1359759660300043 di SD INPRES JEMBULU .Double Counting .

Double Counting .Sudah ada NUPTK : 0849748652200012 di SDI LAPPADARE Double Counting .Sudah ada NUPTK : 2751762663300092 di SD INPRES 12/79 ITTERUNG .

.

.

Sudah Dapat NUPTK : 8853749652300002 di SMPN 3 MALLUSETASI Double Counting .Double Counting .Sudah ada NUPTK : 8853749652300002 di SMPN 3 MALLUSETASI .

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU Double Counting .Sudah ada NUPTK : 1543759666300002 di SMP NEGERI 1 PUJANANTING menerima nuptk: 5440-7396-4220-0012 disek.Double Counting .Sudah Dapat NUPTK : 3039748651200003 di MTS PUTRA DDI AD MANGKOSO .

Sudah Dapat NUPTK : 7935756659300012 di SD INPRES WIRINGTASI .Sudah Dapat NUPTK : 8345759661300013 di SD INP POLEWALI Double Counting .Double Counting .Sudah Dapat NUPTK : 3555761661300002 di SMPN 2 SOPPENG RIAJA Double Counting .

Double Counting .Sudah ada NUPTK : 0448744646300052 di TK KAMBRIAH LAPASU .Sudah Dapat NUPTK : 3335758660300003 di MDA DDI MANGKOSO Double Counting .

.

Sudah ada NUPTK : 2958758659300002 di SD NEGERI 4 .Double Counting .

.

.

BARRU Double Counting .Double Counting .Sudah ada NUPTK : 8453756657300012 di MDA DDI AJAKKANG .**Sudah ada NUPTK = 8453756657300012 di MDA DDI AJAKKANG ** Lokasi : KAB.

**Sudah ada NUPTK = 7155752653300003 di SMPN 2 SOPPENG RIAJA ** Lokasi : KAB. BARRU .Double Counting .

.

.

Double Counting .Sudah ada NUPTK : 3742746648300002 di TK KEMALA BHAYANGKARI Double Counting .Sudah Dapat NUPTK : 5546747650300012 di SMP NEGERI 1 PUJANANTING .

Double Counting .Sudah ada NUPTK : 4349755657300003 di MDA DDI ULO .

.

Sudah ada NUPTK : 2243747651300003 di MI DDI GATTARENG Double Counting .Sudah ada NUPTK : 4262750651300013 di SD INPRES NO.40 LAJARI .Double Counting .Sudah Dapat NUPTK :2243747651300003 di MI DDI GATTARENG Double Counting .Sudah ada NUPTK : 8563743646200743 di SD INPRES LAPPATEMMU Double Counting .

BARRU .Sudah ada NUPTK : 1549756658300002 di SD NEGERI ULO individu sudah dapat NUPTK :2151-7626-6430-0003 di SD NEGERI ULO KAB.Double Counting .

Sudah Dapat NUPTK : 0149765666300043 di SDI RALLA Double Counting .Sudah ada NUPTK : 3555744646300033 di SD NEGERI SALOPURU Double Counting .Double Counting .Sudah ada NUPTK : 1649728636300002 di SDN PACCIRO .

Double Counting .Sudah Dapat NUPTK : 6563731633300263 di SDI LAPPADARE .

Sudah ada NUPTK : 2542747649200002 di SDI PARIA .Double Counting .

.

Double Counting .Sudah Dapat NUPTK : 6656752653300042 di SDN SIKAPA .

Double Counting .Sudah ada NUPTK : 1759750652200002 di SD N BATUPUTE .

Tidak Rasional .

Sudah ada NUPTK : 8249755657300053 di TK NAWAWULAN .Double Counting .

BARRU .**Sudah ada NUPTK = 3154759660300013 di MTS ATTAUFIQ LISU ** Lokasi : KAB. PANGKEP Double Counting .Sudah ada NUPTK : 8235748650300073 di SMKN 1 BUNGORO.Double Counting .

Sudah ada NUPTK : 1662761662200002 di MI DDI TAKKU Double Counting .Sudah Dapat NUPTK : 1253756658300013 di SD NEGERI MANGEMPANG .Double Counting .Sudah Dapat NUPTK : 2849757658200032 di SDI KOMPLEKS RALLA Double Counting .

Double Counting .Sudah ada NUPTK : 2751745647300002 di TK DHARMAWANITA RALLA .

Sudah Dapat NUPTK : 2042759660200003 di SMPN 2 SOPPENG RIAJA Double Counting .Double Counting .Sudah ada NUPTK : 3655731633200032 di DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU Double Counting .Sudah Dapat NUPTK : 3638753655300002 di SD INPRES BUJUNG LITA Double Counting .Sudah ada NUPTK : 1239760663300003 di SD INP POLEWALI .

.

Sudah Dapat NUPTK : 0757757658200012 di SD NEGERI NO.Double Counting .Sudah Dapat NUPTK : 5035760662300053 di MI DDI MARETO . 2 CENTRE BOTTOE Double Counting .

Sudah ada NUPTK : 8734749653300002 di MI DDI BANGA-BANGA Double Counting .Sudah Dapat NUPTK : 1537744646300002 di SMAN 1 TANETE RILAU .Double Counting .

Sudah Dapat NUPTK : 1657761663300012 di MTS NEGERI MANGEMPANG Double Counting . BARRU Double Counting - Double Counting .Sudah ada NUPTK : 0435747650300063 di SD INPRES BUJUNG LITA .Double Counting .**Sudah ada NUPTK = 8862749651200002 di MAS ALMUNAWWARAH BOTTOE ** Lokasi : KAB.

Sudah ada NUPTK : 7156748651200023 di SD INPRES LAPPATEMMU Double Counting . 5 MARETO Double Counting .Sudah Dapat NUPTK : 1949760661300082 di SD INPRES NO.Double Counting .Sudah ada NUPTK : 1149740641200083 di SD N NO.40 LAJARI .

Sudah ada NUPTK : 9534764665200022 di SD INPRES BURANCIE Sudah ada NUPTK : 4651-7456-4730-0002 di SD N PAO .Double Counting .

SD INPRES MATAJANG Double Counting .Tidak Rasional menerima nuptk: 1533744646300102 disek.Sudah ada NUPTK : 1648755656300002 di TK PGRI ANCE .

Double Counting .Sudah Dapat NUPTK : 8859746649300042 di SD INPRES BONTOPENNO .

Sudah ada NUPTK : 9737742644200062 di SD INPRES 46 BUJUNG LOMPO Sudah ada NUPTK : 7651-7516-5230-0012 di SD N 3 BAU-BAU .Double Counting .

SD INPRES PUCUE Sudah ada NUPTK : 4142751653300003 di SD INPRES PUCUE Double Counting .Sudah Dapat NUPTK : 2650765666300032 di SD INPRES NO.Double Counting .40 LAJARI Double Counting .Sudah ada NUPTK : 1251762663300003 di SD INPRES PUCUE .Sudah Dapat NUPTK : 7042749650300023 di SD INPRES PACORE Tidak Rasional menerima nuptk: 2553-7316-3420-0003 disek.

menerima nuptk: 1051-7296-3230-0003 disek.Sudah ada NUPTK : 1854752654300002 di SD INPRES PUCUE Double Counting .Sudah ada NUPTK : 6639745647200002 di SD N ANCE menerima nuptk: 1544-7386-3930-0002 disek. SD INPRES PUCUE Double Counting . SD INPRES PUCUE Double Counting .Sudah ada NUPTK : 2542742643300003 di SD INPRES PUCUE Double Counting .Sudah ada NUPTK : 1253745647300063 di SD INPRES BARANG .

Double Counting .Sudah Dapat NUPTK : 7059741642300083 di SD N 01 PEKKAE .

Double Counting .Sudah ada NUPTK : 2545744646300062 di SD INPRES LOMPENGENG .Sudah Dapat NUPTK : 4242760661300083 di SD N JUPPAI Double Counting .Sudah ada NUPTK : 3038743646200003 di SD INPRES NO 21 ANCE Double Counting .

Sudah ada NUPTK : 2139765666300003 di SMP N 2 BONTOSIKUYU Double Counting .Sudah ada NUPTK : 1142758660300003 di SD INPRES BATULAPPA Double Counting .Sudah ada NUPTK : 7053738640200043 di SD INPRES NO 23 PEKKAE .Double Counting .

.

.

Double Counting .Sudah ada NUPTK : 1942759658200002 di SMP NEGERI 2 TANETE RILAU .

Sudah ada NUPTK : 5839751654300022 di SMPN 3 TANETE RILAU .Sudah Dapat NUPTK : 5050738639200023 di SMPN 3 TANETE RILAU Double Counting .Double Counting . ALMUNAWWARAH MADDO Double Counting .Sudah Dapat NUPTK : 7755758660300002 di MTS.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

KAB. BARRU .

BARRU .kasi : KAB.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

KAB. BARRU .

.

.

.

.

.

.

E ** Lokasi : KAB. BARRU .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful