Grandaria de Les Imatges

Grandària de les imatges

De vegades quan inserim imatges a un document de text, presentació, o altres, resulta d'una grandària enorme, degut a les imatges que hem inserit. Això passa quan utilitzem les imatges tal com les descarreguem de la càmera de fotos. Les càmeres actuals cada vegada tenen més qualitat, amb més megapixels. Aquesta resolució és necessària per encarregar una foto més gran del normal (20 x 30 en endavant), però per elaborar documents d'us corrent, aquesta enorme resolució no te cap avantatge, més aviat resulta un inconvenient quan pretenem enviar aquests documents per correu electrònic, o penjar-los a la web. Hi ha molts programes per reduir les imatges. Ho explicaré amb el programa Gimp. Recordant alguns conceptes: 1Gb = 1024 Mb 1Mb = 1024 Kb

Exemple de grandària de les imatges
Foto original d'una càmera amb 7 Megapixels: Ocupa 4,9 Mb

Per reduir les imatges tenim dues opcions, que les podem utilitzar conjuntament: – Reduir la mida de la imatge: Gimp / Imatge / Escala la imatge – Trio una reducció no massa gran: 1024 x 768, com per elaborar una presentació, que la imatge es veurà a pantalla complerta. – Una imatge per il·lustrar un document de text, amb 400 x 300 seria suficient.

– Augmentar la comprensió jpeg – Gimp / Anomena i desa / Seleccioneu el tipus de fitxer: jpeg (si no ho fa automàticament) – Després de picar el botó desa surt la finestra de compressió. Valors més alts més qualitat i valors més baixos major compressió. – Trio 85, però amb 40 no es notaria molta diferència.

Resultat: 307 Kb

Fent una reducció de 400 x 300 i una compressió de 40 queda la següent imatge, amb resultat de 30 Kb

Altres alternatives
Finalment, si el document ja està elaborat, podria resultar laboriós modificar les imatges i reconvertir el document. En aquest cas podem exportar el document a fomat pdf, triant uns valors adequats de compressió jpg L'openoffice no necessita cap programa afegit. Ho pot fer directament: – Fitxer / Exporta com a pdf. – A l'apartat d'imatges es poden canviar els valors per triar la compressió desitjada.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful