TIPUS D'ACTIVITAT

Joan Palma Francesc Redondo Victòria Rigual Albert Solé

Una activitat de síntesi : El sistema nerviós

Una activitat de síntesi: Mapa conceptual del Sistema Solar.

Una activitat d'aplicació : JClic El sistema nerviós i els sentits

Una activitat d'aplicació : Webquest "Un vol pel Vallès"

El sistema nerviós Activitat adreçada a alumnes de sisè de primària i realitzada des de l'entorn moodle de l'escola.
Omple els buits i després et servirà per estudiar.

· Els centres nerviosos i els nervis
El sistema nerviós controla totes les activitats del nostre cos. La seva forma de funcionar és la següent: Capta informacions tant del cos com de l' entorn. Elabora les respostes corresponents. Està format per dos tipus d'òrgans: Els ................................ processen la informació que els arriba dels òrgans sensorials i elaboren les respostes. Són els següents: - L’.............. Es troba al cap, protegit pels ossos del crani. Té forma ovalada. Consta de tres parts: el cervell, el .................. i el bulb raquidi. - La ............................... És un llarg cordó que recorre l'interior de la columna vertebral. Està connectada directament a l’encèfal. Els .................... Són fibres fines i llargues que recorren el nostre cos. Connecten els centres nerviosos amb els òrgans sensorials i les altres parts del cos

Els òrgans dels sentits
Els òrgans dels sentits són els òrgans sensorials externs que obtenen ................ sobre el que passa al nostre entorn i la transmeten als ........................., principalment a l’encèfal.

La vista

Els ulls són els òrgans del sentit de la vista. La llum entra a l’ull a través de la pupil·la i el .........................., una lent que projecta la imatge sobre la ............................ La informació de la imatge s’envia a l’encèfal a través del ........................

Una activitat de síntesi: Mapa conceptual del Sistema Solar.
Context d'aprenentatge.
Activitat de síntesi de la unitat didàctica del Sistema Solar adreçada a alumnes de quart de primària que es comencen a habituar en l'ús de Moodle. En l'espai Àgora de l'escola es presenten tres enllaços per crear un mapa conceptual del Sistema Solar i una tasca de càrrega de fitxers. Eines: http://www.text2mindmap.com/ Es tracta d'una eina online molt senzilla per iniciar-se en els mapes conceptuals. http://ca.wikipedia.org http://www.enciclopedia.cat/ Es tracta de dues eines, on fem cerques acotades d'informació habitualment .

Una activitat de síntesi: Mapa conceptual del Sistema Solar.
Es realitzara una sessió prèvia a la pissarra digital per ensenyar com funciona el nou programa. A la segona sessió els alumnes treballaran en grups de dos a l'aula d'informàtica. El lliurament es farà a l'espai Moodle en format jpg tal com es crea amb text2mindmap, amb Gimp es pot modificar la imatge per afegir fotos d'animals al mapa conceptual. Cal tenir en compte les dificultats de treball amb eines que són noves i les dificultats de síntesi que encara tenen els infants d'aquesta edat.

Una activitat d'aplicació : JClic El sistema nerviós i els sentits

Context d'aprenentatge.

Es tracta d'una activitat a realitzar un cop acabat el tema del sistema nerviós. Ens adonem per l'avaluació realitzada que la majoria d'alumnes no ha superat aquest tema. El grup en general està bastant desmotivat per les feines que es realitzen a l'aula, però en canvi és un grup que treballa molt bé a l'aula d'informàtica. Per superar aquest tema es planteja la possibilitat de realitzar aquesta activitat de recuperació, sense limit de repetició, però cal fer < 70% d'activitats correctament als informes.

Una activitat d'aplicació : JClic El sistema nerviós i els sentits
L'activitat es realitza a l'aula d'informàtica de l'escola, tot i animant als alumnes de l'escola a entrar des de casa, la biblioteca o estudi assistit.

Eina més adient:

Espai Moodle de l'escola on hem creat una activitat JClic. Ens permet fer un seguiment de les activitats que fan a l'escola i fora, sempre que entrin a l'aula amb el seu identificador.

Una activitat d'aplicació
Realitzarem la webquest "Un vol pel Vallès"

Els alumnes realitzaran les activitats dins l'àrea d'informàtica i l'àrea de coneixement del medi. Com ja està especificat a l'activitat les activitats es penjen al moodle. Es pot anar fent un seguiment de com va l'activitat i comentar-la a l'aula ordinària amb la pissarra digital.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful