You are on page 1of 38

Kniha první - Nabídník I. Ku laskavému povšimnutí úvodem

V nabídníku minulém, Fundamentálním, dovolili jsme se přihlásiti k průzračným a neochvějným zásadám, kteréžto pevným a stabilním fundamentem naší čajové nabídky jsou. Pro jejich upamatování toliko ve stručnosti:

1. Proklamací šalbou zavánějících nepoužíváme! 2. Čajů nefalšovaných zákaznictvu nabízíme! Bratrů nevlastních čajů věhlasných nepodsouváme! 3. Čajů vyvoněných klidně z nabídky vyřadíme a „Vypit jest!“ bez studu vyhlásíme! . Směsí prapodivných a dochucování čajů se vystříháme. 5. Tradičními postupy řídit se snažíme a tradice samé ctíti usilujeme!

Díky skutečnosti, že řád a pravidla u nás vládnou

a úcta k tradici je nerozbitnými činí, posice naše na

trhu čajovém nejenže stabilní se stává, ba co více –

v letech uplynulých další dcerky snah našich a čajového

dychtění světlo světa spatřiti mohly. To, že se tak stalo i za hranicemi domoviny, budiž jen potvrzením

správnosti cesty naší.

To, že se tak stalo i za hranicemi domoviny, budiž jen potvrzením správnosti cesty naší.  

  |  NABÍDNÍK

II. Průvodce pojmoslovím užitým

ČERSTVOST RUČENA! S ohledem na odbornou péči a stálou garanci kvality pod značkami Spolek milců čaje® a Dobrá čajovna®, obchod čajem velejemným, můžeme naše ctěné zákaznictvo ubezpečiti, že v naší nabídce dostane se mu toliko čajů čerstvých, plnohodnotných a vskutku prvotřídních. Pečeť kvality “Čerstvost ručena” jest toho zárukou.

ČAJE SAISONNÍ

Ne všechny čaje jsou si po celý rok rovny! Čaje tzv. saisonní, mezi které patří např. čínský Long Jing „Ti- ger Spring” či indický Darjeeling první a druhé sklizně, jsou na světových trzích vyvažovány zlatem. Jejich astronomická hodnota, stavěná především na čerstvosti, se však postupně vytrácí a původně ekscelentní čaj se díky svému vyvanutí poměrně rychle zařazuje mezi běžné sorty. S úmyslem nejčistším, totiž nenabízet čaje časem znehodnocené, tyto vyřazujeme z nabídky, jestliže zjistíme, že čerstvost jejich jest na ústupu. Nemůže býti pro čajovníka ostu- dou větší, než důvěřivého zákazníka rok starým čajem napájeti!!! Saisonní čaje lze rozpoznati dle symboliky následující, která ob- dobí, kdy nejvhodnější jest čaj píti, vyobrazuje.

ČAJE CELOROČNÍ ELITNÍ Mezi čajovou elitu lze zahrnouti čajů vysoce jakostních, které díky klimatu příhodnému po celý rok sklízeny jsou, neb též čajů rafinovaně zapakovaných, u ledu hnedle po sklizni v ze- mích původu pečlivě uložených. Protož též balení v množstvích menších než velkých prováděno jest. Do ambaláží vybraných ele- menty oxidodpuzující pak vkládati necháváme.

SLUŽBA KURÝRNÍ – ZÁSILKOVÁ Formou zásilkové služby jsme připraveni uspokojiti chuťové po- hárky pijáků čaje rovněž v místech odlehlých. V případě tomto staví se slevy následovně: při nákupu čaje přesahujícím celkovou cenu 2.000 Kč na 5%, při 5.000 Kč na 10%. Minimální objednávka čaje limitována jest hmotností 100g pro čaje jednotlivé a částkou 1.000 Kč pro zásilku celou. Pokud cena nepřekročí stanovený limit, dovolujeme si účtovati korun jedno sto za poštovné. To v případě opačném neúčtujeme! Objednávku cestou e-mailovou slevou 2% oceniti dokážeme.

Ceny v Nabídníku uvedené staví se včetně DPH (5% v pádě čaje, 19% u čajových propriet).

jlpz

DPH (5% v pádě čaje, 19% u čajových propriet). jlpz Objednávky, dotazy a korespondenci adresujte na:

Objednávky, dotazy a korespondenci adresujte na:

Spolek milců čaje s.r.o., Čajové dílny, Dělnická 54, 170 04 Praha 7 e-mail: dobra@cajovna.com, web: www.cajovna.com Tel./fax: 220 801 929 / 283 871 179

III. Čína

1. ZELENÉ ČAJE – LU CHA

1111 ZHU CHA [ČU-ČCHA]

55 Kč/100 g

„Perlový čaj” - tradiční technologií zpracovávaný zelený

čaj z provincie Zhejiang, v Evropě též zvaný Gunpow- der - „Special Grade”. Je typický zpracováním do malých pevně svinutých kuliček, jež svým výrazným leskem dokladují výsostnou kvalitu a čerstvost tohoto čaje. Nálev chutná a voní lehce kouřově - toto aróma získává čaj v kovových pánvích, ve kterých je v krouživém po- hybu sušen nad dřevěným uhlím.

1121.1 ZHUCHA

33 Kč/62 g (bal.)

„Velbloudek” © - Perlový čaj „Special Grade” balený

v originelní papírové krabičce.

1121.2 ZHUCHA

66 Kč/125 g (bal.)

„Velbloud

(nejvyšší vyráběná třída) - balený v originelní papírové

krabičce.

- Perlový čaj „Extra Grade”

v černém” ©

- Perlový čaj „Extra Grade” v černém” © Ve starobylé čajovně v provincii Anxi v Číně

Ve starobylé čajovně v provincii Anxi v Číně

  |  NABÍDNÍK

1117 CHUN MEI

50 Kč/100 g

„Vzácné obočí” - standardní sorta zeleného listového čaje ku běžnému pití. Světlezelené nestejnoměrné lístky, jejichž kovový lesk jest znakem čerstvosti, jsou svinuté do obloučku. Průzračný nálev žlutozelené barvy chutná a voní lehce svíravě.

1119 DA FANG

95 Kč/100 g

„Velký Fang” – značkový zelený čaj z provincie Anhui, pojmenovaný po svém legendárním prvním pěstiteli

v horách Lao Zhu. Typický plochým lístkem se zlatavým okrajem, k opakovaným nálevům vhodný.

1113

120

DIAN LU CHA

Kč/100 g

„Zelený Yunnan” - tříděné rovnoměrně svinuté líst - ky světle zelené barvy, sytá trávová vůně

„Zelený Yunnan” - tříděné rovnoměrně svinuté líst- ky světle zelené barvy, sytá trávová vůně čerstvého zeleného čaje a plná chuť, lehce svíravá. Doporučujeme připravovati na jeden výrazný nálev.

111.10 YIN GOU

150 Kč/100 g

„Stříbrné háčky” – čajové lístky rovnoměrně svinuté do tvaru kovově zelených háčků se stříbřitými špičkami. Čaj vhodný k opakovanému zalití.

111.13 MAO JIAN

250 Kč/100 g

„Ochmýřené špičky” – oblíbený typ vícenálevového čaje

z vícerých provincií na jih od řeky Yang Tse. Třebaže po

ekspedici do místa zrodu čaje tohoto, hunnanských hor Wei Shan, legendu o jeho dodávkách pravověrným muslimům do severní provincie Xinjiang potvrditi nemůžeme,i nadálerádidoporučujemepopíjetik dobře „vyškolené„ jehněčí klobásce. Co symbol střetávání kul- tur žádejte též pod názvem „Klobáskovník”.

jlp

NABÍDNÍK  | 

1112 LONG JING „TIGER SPRING”

350 Kč/100 g Dračí studna – „Tygří pramen”

jlp

- nejvyšší třída slavné

sorty čaje z okolí města Hangzhou (provincie Zhe- jiang), nesoucí název kultovního místa všech milovníků tohoto čaje v horách Tiyun, kde dle legendy pramení ta nejlepší voda pro Long Jing. Jeden z pěti nejvěhlas- nějších čajů Číny. Průzračný nálev světle zelené barvy chutná a voní velejemně i po několika zalitích. Long Jing jest zpracováván výhradně ručně ve velkých vyhří- vaných kovových mísách. Tato jarní sklizeň z období března a dubna vyniká kvalitou, jejíž znamenitost nebes dotýká se.

©

vyniká kvalitou, jejíž znamenitost nebes dotýká se. © Sběr čajovníkových „podpaždíků” pro výrobu čaje

Sběr čajovníkových „podpaždíků” pro výrobu čaje Bi Luo Chung

  |  NABÍDNÍK

1115

350

BI LUO CHUNG „TAI HU”

Kč/100 g

jlp

„Modrozelené spirálky jara od jezera Tai” © - jeden z pěti nejvěhlasnějších čajů Číny z provincie Jiangsu. Vyrábí se výhradně ručně a ve velmi malém množství ve vísce Dong Shan, ležící na poloostrově oblévaném mystickým jezerem Tai. Droboulinké lístky barvy tmavě zelené až stříbřité, tvaru drobných jehliček spirálkovitě svinutých, vydávají při několikerém zalití nálev jemně zelené barvy, chuti decentně svíravé. Pro svůj vzhled, vzácnost a způsob sběru nejmladších jarních lístků (vy- trhávají se toliko „podpaždíky”, tzn. zárodky nových větviček) nazývá se též „čajovým persiánem”.

1122 PUTUO FO CHA

195 Kč/30 g (bal.)

„Buddhův čaj z ostrova Putuo” - balený v originelní krabičce. Jeden z pěti nejvěhlasnějších čajů Číny. Téměř

dvaapůltisíciletá tradice jest nepochybnou zárukou, že čaj tento, pěstovaný v zahradách mezi kláštery buddhis- tickými na ostrůvku v moři Východočínském a výhradně ručně zpracovávaný, kvalitou superiorní oplývati bude.

jlp

1118 LUAN GUA PIAN

250 Kč/100 g

„Melounová semínka z oblasti Luan” - nezvyklý vzhled a též skutečnost, že do pětice nejvěhlasnějších čajů Číny řazen jest, vedl nás ku zájmu o tohoto zástupce čajové produkce provincie Anhui. Luan Gua Pian nás však zaujal i svou nebývale svěží trávovou chutí a dostal tak šanci státi se dalším representantem Říše středu v nabídce Dobré čajovny.

jlp

NABÍDNÍK  | 

1114

ESHAN MAO FENG

1114 ESHAN MAO FENG

288

Kč/100 g

„Vzpomínka na Čajového krále” - znamenitý zelený čínský čaj z produkce věhlasné čajové provincie Yun- nan. „Čaj roku 1997”. Jiskřivý světlezelený nálev dává prožít v šálu neopakovatelné rozkoše z chuti a vůně, jež jsou jiným čajem nenapodobitelny. Takřka nekonečné množství nálevů, které tento čaj bez okolků snese, dokladuje výsostnost produkce zelených čínských čajů z yunnanských hor. Vysoce ušlechtilý vzhled, stříbřitě ochmýřený dlouhý tipsový list, pevně podélně svinutý. Čaj sytě čerstvé trávové vůně, nálev blahodárné chuti s čajomilecky lehce omamnými účinky, čiré až světle zelenkavé barvy.

111.11 HUANG SHAN MAO FENG

250 Kč/100 g

jlp

„Ochmýřené vrcholky ze Žlutých hor” - čínský zelený čaj z provincie Anhui. Zástupce čajové produkce z přenádherných Žlutých hor uzavírá pětici těch nejznámějších čínských čajů, kterými všemi můžeme se v nabídce Dobré čajovny pochlubiti. (Jsou jimi: Long Jing, Bi Luo Chung, Putuo Fo a Luan Gua Pian).

1123 LU MU DAN

150 Kč/50 g (bal. 10 ks)

„Zelená pivoňka” – z přemnoha variet roztodivně tva- rovaných čínských zelených čajů vybrali jsme tu, která dává čajovým lístkům volně se rozvinouti a vydati tak při opakovaných nálevech veškerou svou vůni a chuť. Čaj vhodný na cesty žádejte v Dobrých čajovnách též pod výmluvným názvem „Zelený ježek”.

jlp

10  |  NABÍDNÍK

Pouliční prodej čerstvého čaje v ulicích Šanghaje 111.12 SIMAO LONG ZHU 288 Kč/100 g „Dračí

Pouliční prodej čerstvého čaje v ulicích Šanghaje

Pouliční prodej čerstvého čaje v ulicích Šanghaje 111.12 SIMAO LONG ZHU 288 Kč/100 g „Dračí perly

111.12 SIMAO LONG ZHU 288 Kč/100 g „Dračí perly z oblasti Simao” - výběrový zelený čaj svinovaný ručně do pravidelných kuliček velikosti lís- kového ořechu. Celoroční sklizeň spolu s užitím mos- tu leteckého Kunming - Praha jest garancí čerstvosti kontinuelní.

1116 TIAN MU LONG ZHU

350 Kč/100 g

jlp

„Dračí oči z pohoří Tian Mu” - vysoce kvalitní ví- cenálevový zelený čaj z vybraných čerstvých čajových výhonků. Přepečlivé dívčí ručky sbírají tyto v pohoří Tian Mu na hranicích provincií Zhejiang a Anhui, by je poté zpracovaly v kuličky, jež perlám se podobají.

111.14 TAI PING HOU KUI

350 Kč/100 g

jlp

„Opičí náčelník” - vícenálevový zelený čaj z okresu Tai

Ping v pohoří Huang Shan. Delikátní k pití i napohled:

jemné dlouhé listy, temně zelené, typické otiskem klůcku – pečetí to pečlivého ručního zpracování.

111.15 ZHU YE QING CHA

350 Kč/100 g

„Smaragdové bambusové výhonky” čaj–krasavec z pro- vincie Sichuan. Pravidelné vrcholové tipsy připomínají drobné bambusové výhonky, nálev je jasně zelené barvy a čerstvé vůně deštného pralesa. Čaj vhodný k vícerému zalití, by tančící čajinky pozorovati lze bylo.

jlp

pralesa. Čaj vhodný k vícerému zalití, by tančící čajinky pozorovati lze bylo. jlp 12  |  N

12  |  NABÍDNÍK

2.

ŽLUTÉ ČAJE – HUANG CHA

1612 SONG YANG YIN HOU

350 Kč/100 g

jlp

„Packa stříbrné opice” © - vzácný čaj z provincie Zhe-

jiang, vzhledem připomínající vskutku packu stříbrné opice. Produkován jest ve velmi omezeném množství v oblasti Song Yang počátkem dubna, kdy obloha je „čistá a jasná”.

1613

350 Kč/100 g

„Žluté výhonky od hory Meng Ding” – žlutý čaj nejvěhlasnější! Sám zakladatel světového čajovnictví mnich Wu Li Zhen dohlíží na kvalitu tohoto bájného čaje ze svého mlžného piedestalu v klášteru na úbočí hory Meng. Právě před jeho sochou padly při výpravě Spolku milců čaje do dalekého Sichuanu poslední po- chybnosti o tom, zda pravé žluté čaje skutečně existují.

MENG DING HUANG YA

jlp

3. BÍLÉ ČAJE – BAI CHA

1311 SHOU MEI

91 Kč/100 g „Obočí dlouhého věku” © - základní sorta v řadě bí- lých čajů z provincie Fujian. Ploché nesvinované lístky s nahnědlým okrajem, žlutavý nálev jemné nasládlé chuti a květinové vůně.

1321 YIN ZHEN

350 Kč/100g

„Stříbrné jehly” - zdravé, silné, ale hlavně křehké ochmýřené výhonky jsou sbírány a zpracovávány výhradně ručně v rodišti tohoto ušlechtilého čaje v čínské provincii Hunan. Pravidelným požíváním lze dosíci výrazně melancholické nálady.

provincii Hunan. Pravidelným požíváním lze dosíci výrazně melancholické nálady. N ABÍDNÍK   |  13  

1312 BAI MU DAN

182 Kč/100 g

„Bílá pivoňka” - vyšší sorta mezi bílými čaji, v případě tomto nejvyšší její třída, z fujianské horské oblasti Wui Shanpocházející.Světlezelenélístkys jemněnahnědlým okrajem a hojným výskytem silver tips - ochmýřených stříbřitých koncových výhonků - jsou přepečlivě tříděny umnými ručkami čínských žen. Třpytivě žlutavý nálev i po opakovaném zalití. Za závojem podmanivě jemné květinové vůně a delikátní nasládlou chutí jest skryta veliká síla tohoto čaje.

nasládlou chutí jest skryta veliká síla tohoto čaje. 4. OVONĚNÉ ČAJE - HUA CHA 1711 MOLI

4. OVONĚNÉ ČAJE - HUA CHA

1711 MOLI HUA CHA

70 Kč/100 g

„Jasmínový čaj” - klasická čínská receptura. Zelený čaj ovoněný květem jasmínu arabského. Drobné zelené lístky svinuté do obloučku, s hojným výskytem velkých bílých květů jasmínu. Bez další specifikace jedná se o střední třídu z produkce provincie Fujian.

1721.1 PLACATKA

88 Kč/50 g (bal.)

Jasmínový čaj - „Placatka” © - balený v originelní plecho- vce.

1721.2

140 Kč/150 g (bal.)

Výběrový jasmínový čaj „Butterfly” balený v originelní

plechovce.

MOLI HUA CHA „BUTTERFLY”

1712

120

MOLI HUA CHA „QUE SHE JIAN” Kč/100 g

Jasmínový čaj - „Ptačí jazýček” © - (doslova „špička

1  |  NABÍDNÍK

vrabčího jazýčku”). Delikátní sorta fujianského jasmínového čaje. Drobné tmavě zelené ploché lístečky, stejnoměrně svinuté, s typicky minimálním výskytem jasmínových květů. Přesto však tento čaj vyniká proni- kavou vůní jasmínu a výraznou chutí. Jemně euforisu- jící nálev, delikátní i po opakovaném zalití.

1713 GUI HUA 90 Kč/100 g „Květy skořicovníku” - tradiční čínská receptura. Zelený čaj z provincie Anhui, ovoněný drobnými kvítky os- mantu vonného (lat. Osmanthus fragrans, v překladech někdy též skořicovník či oliva libovonná). Omamná vůně linoucí se z opakovaných nálevů jest po staletí in- spirací čínských básníků.

jest po staletí in - spirací čínských básníků. Zavadání modrozelených čajů v provincii Fujian v

Zavadání modrozelených čajů v provincii Fujian v Číně

5. MODROZELENÉ ČAJE – QING CHA

1221 WULONG

88 Kč/125 g (bal.)

„Černý drak” - balený v originelní papírové krabičce. Tmavě hnědý list, esovitě zkroucený. Oblíbená základ- ní sorta oolongu chuti sladkotrpké, s vůní žitného chle- ba.

1224 WULONG

120 Kč/125 g (bal.)

„Plechový drak” - balený v originelní plechovce.

1212 SHUI XIAN

88 Kč/100 g

„Vodní víla” © - vyšší sorta čaje typu oolong, pocházející

z oblasti čajokrásných hor Wui Shan. Masivnější listy

temně zelenohnědé, esovitě zkroucené. Příjemně po- vzbuzující nálev lahodné chuti, evokující jemnou slad-

kost v ústech, výrazné aróma.

1223 SHUI XIAN

88 Kč/125 g (bal.)

„Bludička” © - balený v papírové krabičce.

1222 SHUI XIAN

120 Kč/100 g (bal.)

„Vodní víla” © - balený v originelní plechovce.

1211 SE ZHONG

88 Kč/100 g

- vybraná komposice modrozelených čajů, rodných

bratrů slovutného čaje Tie Guan Yin, pocházejících

z jižní oblasti provincie Fujian, zvané „Min Nan”.

Barevnost chuti přimísením kvítku osmantu vonného

či pepřovníku pak umocněna bývá. Odtud i název,

v překladu „barevnou odrůdu” značící.

1  |  NABÍDNÍK

1213

270 Kč/100 g

„Zlatý skořicovník” – First Flush mezi oolongy. Oso- bním výběrem na místě podařilo se ekspedici Dobré čajovny v jižním Fujianu zajistiti znamenitý oolong

z jarní sklizně, typický drobnějším lístkem, svěží vůní

a nižším stupněm fermentace.

HUANG JIN GUI

jlp

1210

270

„Železná bohyně Kuan Jin” - vskutku bohyně mezi čínskými oolongy. Vyzrálý list tmavě zelený, pevněji svinutý, k četným nálevům vhodný. Budiž tato špičková třída proslulého produktu přímořské části provincie Fujian z okolí města Anxi průvodcem po nejvyšších pa- trech škál chutí a vůní.

TIE GUAN YIN „SUPERGRADE„ Kč/100 g

chutí a vůní. TIE GUAN YIN „SUPERGRADE„ Kč/100 g 1223 270 Kč/125 g (bal.) „Železná bohyně

1223

270 Kč/125 g (bal.)

„Železná bohyně Kuan Jin” „Butterfly” - balený v origi- nelní plechovce.

TIE GUAN YIN

- balený v origi- nelní plechovce. TIE GUAN YIN 1214 270 Kč/100 g „Výběr od hory

1214

270 Kč/100 g

„Výběr od hory Fénix” – jedinečný oolong z pohraniční vesnice quangdongské téhož jména. Mimořádně dlouhý hnědavě zelený list, lehce spirálovitě zakrou-

cený vydá v šálu jiskřivě oranžový nálev chuti medovité,

s

s

výraznou vůní ovoce či květů orchidejí. Vazba osobní

FENG HUANG DAN CONG

plantážníky místními budiž zárukou stálé kvality.

1215

350 Kč/100 g

„Velké šarlatové roucho” – král severofujianských oolongů z pohoří Wuishan. Po letech degustací a váhání rozhodli jsme se zákaznictvu ctěnému nabídnouti věhlasný oolong, typický vyšším stupněm fermentace,

podmanivou vůní a výrazným aftertastem.

DA HONG BAO

vyšším stupněm fermentace, podmanivou vůní a výrazným aftertastem. DA HONG BAO N ABÍDNÍK   |  1
Stromová svatyně zasvěcená Božstvu úrody v Guipingu v Číně 1  |  N ABÍDNÍK  

Stromová svatyně zasvěcená Božstvu úrody v Guipingu v Číně

1  |  NABÍDNÍK

6. ČERVENÉ ČAJE – HUANG CHA

1411 DIAN HONG

98 Kč/100 g

Celolistový prvotřídní čaj z jihočínské provincie Yun-

nan (Jižně od oblak). Jemný, stejnoměrně svinutý list hnědočervené barvy, znamenité, charakteristicky čajové aróma, plná, lehce natrpklá chuť. Jedná se o velmi pečlivě zpracovávanou sortu čínského čaje určeného především na eksport.

1412 QI HONG

86 Kč/100 g

Věhlasný čaj z provincie Anhui [Anchuej]. Stejnoměrný lístek černé barvy, svinutý do drobných jehliček. Nálev jemně medové vůně i chuti. V Evropě znám pod zko- moleným názvem Keemun [Kímun] podle místního názvu poněkud méně pohostinného města Qi Men [Čchimen] a stejnojmenného okresu (v překladu „Velká brána”).

1414 DIAN HONG CHENG HAO

186 Kč/100 g

„Královský vlas” © - plně fermentovaný čaj, vyznačující se velkým obsahem oranžovozlatých tipsů, které se v chu- ti projevují nebývalou vůní a sladkostí. Opakovaným zalitím možno vícero delikátních nálevů připraviti, což najmě u čaje červeného kvalitu výsostnou značí.

což najmě u čaje červeného kvalitu výsostnou značí. 1413 186 Kč/100 g „Hebké výhonky qimenské” ©
což najmě u čaje červeného kvalitu výsostnou značí. 1413 186 Kč/100 g „Hebké výhonky qimenské” ©

1413

186 Kč/100 g

„Hebké výhonky qimenské” © – „Čaj roku 1999”. Jarní výhonky pečlivě svinuté, kudrnatě načechrané. Nálev pak velevonný, sladce jemný i vydatný zároveň. Fermen- tovaný čaj ku více nálevům svolný!

QI HONG MAO FENG

1421 HONG MU DAN

150 Kč/50 g (bal. 10 ks) „Červená pivoňka” vulgo „Červený ježek” či „Krtek”

– fermentovaná varieta ručně vázaných čajových tipsů.

Čaj svolný k nálevům vícerým, v čínské „zavařovačce”,

k dalekým cestám vhodný.

lpz

1713 ZHENG SHAN XIAO ZHONG

86 Kč/100 g

- v překladu „Pravá horská malá odrůda” nebo také

„Malá odrůda z pravých hor”. Legendami opředený čaj,

v Evropě známý více pod zkomoleným názvem Lapsang

Souchong (lapsang sušong). Dle tradice zpracovávaný nad ohništěm z borového dříví, čímž získává specifické aróma po kouři. Číňané však tajemství výroby tohoto čaje přísně střeží. V čajové fabričce, skryté mezi vr- cholky čajokrásného pohoří Wuyi Shan, okusili milci tohoto delikátního čaje i na vícero nálevů. Jeho výrobu

však nebylo jim umožněno spatřiti.

delikátního čaje i na vícero nálevů. Jeho výrobu však nebylo jim umožněno spatřiti. 20  |  N

20  |  NABÍDNÍK

7. TMAVÉ ČAJE – HEI CHA

1511 PU ER

88 Kč/100 g

- dodatečně fermentovaný, u nás dříve neobvyklý tmavý

čaj z jihočínské provincie Yunnan. Temně hnědý list s šedavým leskem na povrchu. Tento čaj se vyznačuje specifickým (zemitým) aróma starých buddhistických klášterů. Vyžaduje delší čas pro luhování a v šálu je pak nálev až kávově temné barvy. Po prvním překvapení chutná podmanivě.

1531 PUERLA

(YUNNAN TUO CHA XIAO WAN ) 150 Kč/100 g

„Puerla” ©

aturních mističek (Xiao Wan), připomínajících bon- bónky. Jedna mistička jest obvyklou dávkou pro jednu porci čaje. Pu Er takto zpracovaný snese vícero nálevů,

- čaj Pu Er tradičně lisovaný do tvaru mini-

zvláště je-li podáván v tradiční misce s pokličkou Gai Wan.

1532

190 Kč/250 g (bal.)

- čaj Pu Er lisovaný do tvaru cihly.

ZHAO LI QIAO

1533

95 Kč/100 g (bal.)

- čaj Pu Er lisovaný do tvaru misky.

YUNNAN TUO CHA

1512 LIU BAO

88 Kč/100 g

„Čaj šesti pevností” - čaj na pomezí - dodatečně fer- mentovaný oolong.

Jedinečný representant čajových tropů z provincie Guangxi. Na rozdíl od bratrance Pueru je pro jeho výrobu použit částečně fermentovaný oolong.

1534 LIU BAO BING CHA

95 Kč/100 g - čaj Liu Bao lisovaný do tvaru koláčku.

1535

QING BING CHA

190

Kč/200 g (bal.)

Čaj Pu Er zpracovaný původní technologií – po za- vadnutí na slunci jsou čajové lístky lisovány do tvaru koláčů, kteréžto jsou poté uloženy k pozvolnému zrání. Připravuje se obvykle na více nálevů v šálu s pokličkou, gaiwan zvanou.

1536

CHI TSE BING CHA

290

Kč/350 g (bal.)

„Svatební koláč” - čaj Pu Er lisovaný do tvaru koláče. Na jihu Číny v provincii Yunnan tradiční dar při zásnubách co symbol rodiny (kruhový tvar) a dlouhověkosti (Pu Er sám). V pádě tomto novější verse zpracování, kdy následná fermentace jest urychlena opakovaným napařováním zrajících čajových lístků.

1521 ZHU YE PU ERH

275 Kč/100 g (bal.)

„Vůně bambusu” – čaj v tubusu vonného bambusu, proslulý produkt jihočínské provincie Yunnan. Podle zvyklostí tamních obyvatel syrový čaj pěchován jest do

zelených bambusových tyčí, aby tak získal jemné aró- ma této exotické rostliny. Po rozštípnutí bambusové tyče cca 30 cm dlouhé získáme hnědočerný výlisek čaje. Nálev opakovaný má jemně nasládlou chuť a vůni ovocného typu.

22  |  NABÍDNÍK

8. AROMATISOVANÉ ČAJE

1714 LI ZHI 90 Kč/100 g tradiční čínský způsob aromatisování standardního

-

červeného čaje. V tomto případě se jedná o subtro-

pické ovoce Li Zhi (lat. litchi chinensis). Tato receptura pochází z provincie Guang Dong. Černý drobný lístek

s

1715 RŮŽOVÝ ČAJ

90 Kč/100 g

způsob aromatisování čínského

červeného

názvem „Čaj pana K.H.Máchy – čaj pro dva”

1716

90 Kč/100 g

- černý čaj ochucený, s kousky sušeného ovoce.

1717

90 Kč/100 g

- černý čaj, ovoněný esencí vanilkou bourbon.

1718

90 Kč/100 g

- černý čaj ochucený, s kousky sušeného zázvoru.

1719

90 Kč/100 g

- černý čaj ochucený, s kousky loupaných mandlí.

14.728

90 Kč/100 g

-

černý čaj ochucený, s příměsí kakaových slupek. V Do-

brých čajovnách podávaný pod názvem „Čaj Edwarda Leara” © .

14.729

90 Kč/100 g

-

V

tygr” © .

černý čaj ochucený, s kousky strouhaného kokosu. Dobrých čajovnách podáván pod názvem „Malajský

výrazně nasládlým aróma a mámivou sladkou chutí.

- neméně tradiční

čaje. V Dobrých čajovnách podáván pod

©

.

ŠVESTKOVÝ ČAJ

VANILKOVÝ ČAJ

ZÁZVOROVÝ ČAJ

MANDLOVÝ ČAJ

ČOKOLÁDOVÝ ČAJ

KOKOSOVÝ ČAJ

Všechny sběračky čaje, ať staré či mladé, na Tchaj-wanu vyznačují se přepestrým oděvem, slamákem a

Všechny sběračky čaje, ať staré či mladé, na Tchaj-wanu vyznačují se přepestrým oděvem, slamákem a holinkami

2  |  NABÍDNÍK

IV. Tchaj-wan – Formosa

6112 FORMOSA BI LUO CHUNG

250 Kč/100 g

© - delikatesní sorta čaje,

vyráběná na Tchaj-wanu co napodobenina čínského originálu od jezera Tai. Třebaže s originálem nemá mnoho společného, pro svou svébytnost a delikátnost

„Modrozelené spirálky jara”

svébytnost a delikátnost „Modrozelené spirálky jara” zařazena jest do naší nabídky. Lístky temně zelené,

zařazena jest do naší nabídky. Lístky temně zelené, tvaru podlouhlých jehel, spirálkovitě svinutých.

6221 FORMOSA BAI HAO

240 Kč/50 g (bal.)

„Bílý vlas” - vakuově balený. Tchajwanský originál. Nejvyšší třída částečně fermentovaného čaje fujianského typu ze severního Tchaj-wanu, vyznačující se vyšším stupněm fermentace a převysokým obsahem bílých vr- cholových tipsů. Mnoho nálevů možno připraviti ve specielní soupravě Kung Fu či po čínsku v šálu gaiwan.

soupravě Kung Fu či po čínsku v šálu gaiwan. 6222 FORMOSA TUNG TING 280 Kč/75 g

6222 FORMOSA TUNG TING

280 Kč/75 g (bal.)

v šálu gaiwan. 6222 FORMOSA TUNG TING 280 Kč/75 g (bal.) „Zamrzlý vrcholek“ - vakuově balený.

„Zamrzlý vrcholek“ - vakuově balený. Tchajwanský ori- ginál. „Čaj roku 1998”. Věhlasný nepatrně fermento- vaný čaj, který je za vlhka specielní methodou nohama žmoulán v malé nepravidelné oválky. Spolkem milců čaje directně přivážený od bájemi opředené hory Tung Ting či z velehor alishanských. Mnoho nálevů možno připraviti ve specielní soupravě Kung Fu či po čínsku

v šálu s pokličkou typu gaiwan.

6223

240 Kč/75 g (bal.)

- vakuově balený. Třetí z trojhvězdí slavných tchajwan-

ských čajů. Jemně fermentovaný čaj z čajovníku fujian- ského typu z jižního Tchaj-wanu, vyznačující se dlouhý-

mi

do

název, jenž v překladu „Balená odrůda” značí.

bavlněného papíru a pečením sušen. Odtud též jeho

úzkými listy. Po velmi krátké fermentaci zabalen jest

FORMOSA BAO ZHONG

Odtud též jeho úzkými listy. Po velmi krátké fermentaci zabalen jest FORMOSA BAO ZHONG N ABÍDNÍK
Mezi nejkrásnější okamžiky na cestách Dálným východem patří vždy setkání se školáky V. Vietnam 17.111

Mezi nejkrásnější okamžiky na cestách Dálným východem patří vždy setkání se školáky

V. Vietnam

17.111 CHÉ XANH [tjé saň] 80 Kč/100 g Přepečlivě vybíraný zástupce vietnamských zelených čajů, vhodný ku opakovaném zalití.

2  |  NABÍDNÍK

VI. Japansko

2121 BANCHA KYOTO

196 Kč/70 g (bal.)

Základní sorta zeleného japanského čaje, určená ku běžnému pití. Plochý lístek světlezelené barvy a nálev vůně pro japanský čaj charakteristické.

barvy a nálev vůně pro japanský čaj charakteristické. 2122 SENCHA KYOTO 236 Kč/70 g (bal.) Nejtypičtější

2122 SENCHA KYOTO

236 Kč/70 g (bal.)

Nejtypičtější čaj japanského trhu. Sorta proslulá zej- ména svým pečlivým zpracováním. Temně zelený plo- chý lístek stejnoměrné velikosti, čerstvé trávové vůně a delikátní chuti dává vydatný nálev i po několikerém zalití.

chuti dává vydatný nálev i po několikerém zalití. 2123 236 „Čaj roku 1995”. Jedná se o

2123

236

„Čaj roku 1995”. Jedná se o prvotřídní typ japanského zeleného čaje, ovšem tvarovaného tzv. čínskou metho- dou. Nálev je světlezelené barvy. Čaj i po několikerém zalití vydá v šálu vzácné aróma, milci čaje označované co „chlebovitost”.

TAMARYOKUCHA KYOTO Kč/70 g (bal.)

co „chlebovitost”. TAMARYOKUCHA KYOTO Kč/70 g (bal.) 2124 336 Kč/50 g (bal.) Ekscelentní, vysoce znamenitý

2124

336 Kč/50 g (bal.)

Ekscelentní, vysoce znamenitý japanský zelený čaj. Lahodná chuť a svěží trávová vůně jara dává prožít v šálu dotek nebes. Tento čaj patří k nejvýše ceněným produktům říše Nipponu. Jest ručně trhán na specielně zastíněných zahradách, což zárukou jest požitku nevšedního, přípravou pak zvláště umocněného. Temně zelený plochý subtilní lístek stejnoměrné velikosti, čerstvé trávové vůně a delikátní chuti. Typ čaje Gyoku- ro vyhledáván jest pro svou charakteristicky silnou chuť, která vyniká zejména při přípravě v miniaturních nálevových konvičkách či ve specielních porcelánových soupravách „Minijapan”.

GYOKURO KYOTO

konvičkách či ve specielních porcelánových soupravách „Minijapan”. GYOKURO KYOTO N ABÍDNÍK   |  2  

2126 KUKICHA KYOTO

216 Kč/70 g (bal.)

Čaj zvaný stonkový či též řapíkový. V případě tom- to jedná se o vedlejší produkt vznikající při výrobě nejvybranějšího čaje Gyokuro. Světlezelené řapíky s příměsí nestejnoměrných lístků, nálev svěží zelené barvy a výrazně trávové vůně.

nálev svěží zelené barvy a výrazně trávové vůně. 2021 HÓJICHA KYOTO 156 Kč/50 g (bal.) Delikátní

2021 HÓJICHA KYOTO

156 Kč/50 g (bal.)

Delikátní čaj se specifickým aróma. V překladu zna- mená: „Zlehka pražený čaj”. Pražené řapíky světle hnědé barvy. Nálev nahnědlé barvy, vůně čerstvě pečeného chleba, chuti pražené rýže. Doporučuje se zejména co vhodný nápoj po vydatném obědě.

se zejména co vhodný nápoj po vydatném obědě. 2821 GENMAICHA KYOTO 176 Kč/70 g (bal.) Specificky

2821 GENMAICHA KYOTO

co vhodný nápoj po vydatném obědě. 2821 GENMAICHA KYOTO 176 Kč/70 g (bal.) Specificky japanská delikatesa.

176 Kč/70 g (bal.)

Specificky japanská delikatesa. V překladu znamená:

„Čaj s neleštěnou rýží”. Zpravidla standardní zelený čaj, obohacený smícháním s praženou rýží. Touto kom- binací získává své lákavé aróma a neobvyklou chuť. Vhodný jako nápoj k obědu, po obědě či místo oběda.

2125.1

336 Kč/30 (bal.)

Eksklusivní japanská specialita, používaná při čajovém obřadu japanském. Čerstvý zelený čaj ze zastiňovaných zahrad, velejemně mletý. Prášek světlezelené barvy, sil- ného trávově čerstvého aróma.

MATCHA KYOTO

2125.2

216 Kč/50 g

Varieta práškového čaje Matcha, používaná v japanské kuchyni co ingredience do pokrmů rozličných. V Do- bré čajovně užívá se ku přípravě zmrzliny Matcha či

čaje Kyoto Kinen.

MATCHA KYOTO NATURAL

(bal.)

2  |  NABÍDNÍK

VII. Korea

10.121 NOKCHA

336 Kč/50 g (bal.) „Zelený čaj” – praotec japanských čajů, pěstovaný na mlžných svazích pohoří Jirishan na nejjižnějším pobřeží korejském. Sbírá se a výhradně ručně zpracovává toliko v 30–denním období na přelomu dubna a května.

jlp

v 30–denním období na přelomu dubna a května. jlp Tea Deva - tam, kde se na

Tea Deva - tam, kde se na čajovém keříku objeví strašilka, může plantážník směle prohlásit svůj čaj za naprosto bio-organický

VIII. Indie

3413 DARJEELING FIRST FLUSH

V drsném horském klimatu Himálaje, v oblasti Dárdžílingu, se první jarní sklizeň čaje od března do konce května First Flush nazývá. U tohoto čaje především ceněna je jeho květinová vůně. Do Dobré čajovny jest nakupován přímo u čajprodukující firmy a poté přepraven letecky. Díky tomu se do Vašeho šálu dostává čaj zaručeně čerstvý.

jl

3414 DARJEELING SECOND FLUSH

lpz

Druhá sklizeň čajových lístků probíhá těsně před ob- dobím dešťů, od konce května necelých 50 dní. Tyto čaje pro svoji chuťovou kvalitu a úžasnou vyzrálost srovnávány jsou s věhlasem vín z Bordeaux. Zástupce každoroční velice pečlivě vybírán jest vytříbenými jazýčky milcovskými za účasti čajových živnostníků vícerých. Právě u Darjeelingu Second Flush možno nejčastěji zaznamenati chuťovou Shangrilu – bájné

muskatelové aróma.

zaznamenati chuťovou Shangrilu – bájné muskatelové aróma. Slovutná čajová fabrika Thurbo v Darjeelingu v Indii

Slovutná čajová fabrika Thurbo v Darjeelingu v Indii

3411 DARJEELING „HIMÁLAJ” ©

86 Kč/100 g

Indický listový čaj z pohoří Himálaje. Zpravidla jednou ročně directně z Dárdžílingu dodávaná čerstvá sklizeň

standardní kvality.

3421 DARJEELING „CHESTLET” ©

125 Kč/100 Dárková verse téhož v originelním balení.

3412 ASSAM „BRÁHMAPUTRA” ©

86 Kč/100 g

Čaj objevený v Ásamu cca před 170 lety bratry Bru- ceovými, legendárními to čajovými pioneery. Současná podoba čaje tohoto jest výsledkem usilovného šlechtění divoké odrůdy čajovníku, později nazvaného Thea As- samica, který po tisíciletí rostl planě v bažinaté džungli povodí řeky Bráhmaputry. Hnědočervený lístek s obsa-

hem světlých tipsů, stejnoměrně do půlměsíčku svinutý. V šálu temně červenohnědý nálev sytého aróma, vydat- né chuti.

3416 ASSAM C.T.C. „KUNDALIMUKH” ©

68 Kč/100 g

Z nabídky čajové bursy kolkatské pravidelně vybíraný zástupce „silných” čajů, velemoderní methodou zpraco- vávaných. C.T.C. - Crushing (drcení), Tearing (trhání), Curling (rolování). Methoda tato dává vyniknouti vydat- né až živočišné vůni a syté dřevové chuti čaje. Názvem vzdáti chceme poctu první čajové zahrádce stejného jména, kterážto založena byla v roce 1836 poblíž města Sadiya pod supervisí čajového pioneera C. A. Brucea.

NILGIRI „ŠIVA” ©

3415

86 Kč/100 g

Na jihozápadě země indické, v oblasti Modrých hor Nilgiri, rodí se pod přísným okem boha Šivy znamenitě osvěžující čaj vysokohorského typu, jenž světlým oranžovohnědým nálevem a velejemnou vůní vyznačuje

se.

IX. Cejlon - Srí Lanka

4411 CEYLON „ADAM´S PEAK” ©

60 Kč/100 g

„Adamův vrcholek„ - v srdci spanilého ostrova Srí Lanky, v horách Samanalakande, kam motýli odlétají umírat, rodí se ve výšce 2 000 metrů čaj s vydatnou květinovou

vůní, tak charakteristickou pro čaje vysokohorského typu.

4423

55 Kč/100 g (bal.)

Balený v originelní krabičce.

CEYLON „ADAM´S PEAK” ©

4412 CEYLON „TIGER RIVER” ©

50 Kč/100 g

„Tygří řeka” - v úrodných nížinách okolo starověkého města Kandy rodí se plně aromatický čaj nízkohorského typu. Tříděný listový čaj, pravidelně svinutý. V šálu vy- datné chuti, vůně s čokoládovým nádechem.

4424

55 Kč/100 g (bal.)

Balený v originelní papírové krabičce.

CEYLON „TIGER RIVER” ©

4425

55 Kč/100 g (bal.)

Ceylonský čaj po cejlonsku. Drcený čaj zalitý s cukrem

ve sklenici vytvoří silný nápoj, muslimskou komunitou na Srí Lance tolik oblíbený.

CEYLON „MOSLIM TEA” ©

32  |  NABÍDNÍK

Nejběžnějším nápojem na indickém subkontinentu je „ čaj” - odvar z mléka, čaje, cukru a

Nejběžnějším nápojem na indickém subkontinentu je čaj” - odvar z mléka, čaje, cukru a koření

X. Nepál

5412 NEPÁL ILAM ANTU DADA 125 Kč/100 g Na jižních svazích majestátního Himálaje, takřka „přes kopec” od věhlasného Dáržílingu, podařilo se

usilovným nepálským plantážníkům i bez britských koloniálních zkušeností přivésti na světlo čajového světa plnohodnotný černý čaj vysokohorského typu. Hnědozelené stejnoměrně svinuté lístky s vysokým obsahem stříbrných tipsů, nálev plné vůně a chuti decentně svíravé.

5411 NEPÁL KANYAM 86 Kč/100 g „Čaj roku 1994” z mystické krajiny himálajských vele- hor. Hnědočerný lístek nestejnoměrně svinutý, nálev jemně nasládlé a decentně ořechové chuti.

svinutý, nálev jemně nasládlé a decentně ořechové chuti. Poutnice na břehu Gangy v indickém Varánasí

Poutnice na břehu Gangy v indickém Varánasí

Buddhistické modlitební praporky jsou neodmyslitelnou součástí malebných čajových zahrad v Sikkimu XI. Turecko

Buddhistické modlitební praporky jsou neodmyslitelnou součástí malebných čajových zahrad v Sikkimu

XI. Turecko

7411 RIZE CAY

76 Kč/100 g Ačkoli na severu Turecka, na úpatí Pontských hor, pěstuje se tento čaj teprve krátce (první plantáž zde vznikla až za druhé světové války), získal si pro svůj nezaměnitelný charakter velikou popularitu. Červený, silně aromatický, jemně drcený čaj. Při dodržení tradičního postupu přípravy je ve sklence temně červenohnědý, chuti mírně nasládlé s podmaňujícími vlastnostmi. Podává se s cukrem.

7951 SAHLEP

125 Kč/100 g (bal.) Nečajový nápoj. Směs velejemně mletého tzv. salepové- ho kořene (vstavač), rostoucího vysoko v horách na severovýchodě Turecka, a koření (obvykle mletého záz- voru, skořice či vanilky) se sušeným mlékem. Dochucuje se skořicí a sladí vanilkovým cukrem. V Turecku podává se zejména v zimě jako posilující nápoj s podtitulem

„afrodisiakum”.

XII. Afrika

13.411 KENIA FOP

86 Kč/100 g

Čaj z divoce černé rovníkové oblasti Afriky, temný v šálu i v chuti. Fermentované lístky s výskytem tipsů,

rovnoměrně svinuté, žlutohnědě žíhané. Nálev zlatové barvy, vůně vydatná.

9821 TOUAREG

88 Kč/100 g (bal.)

- zelený čaj s marockou mátou Nana.

Balený v originelní papírové krabičce. Listový čínský čaj a nadrobno drcené lístky máty (Mentha spicata cv. Maroccan) zvané Nana. Nálev žlutozelené barvy, pro- nikavé mátové vůně. Variace na tento čaj dle receptury z Maroka jest v Dobré čajovně podávána pod názvem „Pouštní duna” © .

„Čaj Touarégů”

©

13.911 ROIBOS

54 Kč/100 g

„Bojsík”

vyskytující se v Kapské oblasti na jihu Afriky. Drob- né červenohnědé jehličky nasládlé vůně, v šálu nálev červené barvy a bylinkově sladké chuti. V nabídce Do-

- na počátku 20. století objevená bylina,

©

bré čajovny co doplněk pro zákazníky, jimž důvody jakékoli čaj pravý píti brání.

XIII. Latinská Amerika

8911

54 Kč/100 g

MATÉ RANCHO

Tradiční nápoj jihoamerických Indiánů, posvátná by- lina cesmína paraguayská. Vyniká svými povzbudivými účinky. Podává se v typické tykvi - kalabase - s kovo- vou trubičkou - bombillou. Drcený světlezelený list cesmíny, lehce kouřového aróma. Při větší koncentraci trpce nahořklá bylinná chuť, kterou lze karameliso-

vaným cukrem či medem zjemniti.

3  |  NABÍDNÍK

15.061

KALABASA

250 Kč/ks

Nádobka tykvová,

ná.

15.062

BOMBILLA

250 Kč/ks

ku popíjení Maté Rancho nezbyt-

Trubička kovová, ku kalabase neodmyslitelná součást.

15.063 KALABASA&BOMBILLA

450 Kč/souprava

součást. 15.063 KALABASA&BOMBILLA 450 Kč/souprava Svědomitá příprava čaje v indickém Ásamu N ABÍDNÍK

Svědomitá příprava čaje v indickém Ásamu

XIV. Anglie

EARL GREY Po úvaze pečlivé a degustacích mnohých vybrali jsme co zástupce čajů anglických, vonným olejem bergamoto- vým voněných, representanta nejtypičtějšího - Earl Grey, směs to čajů rozličných (nejčastěji provenience čínské, cejlonské a indické). Ponechávajíce stranou lehce se různící legendy o původu jeho jména, předkládáme ctěnému zákaznictvu několikero variet čaje Earl Grey z význačných čajových závodů albionských:

AHMAD TEA LONDON

11.722

150 Kč/ks

11.723

110 Kč/ks

11.724

295 Kč/ks

Earl Grey – pap.krabička 250 g

Earl Grey – plechovka 100 g

Earl Grey – plechovka 250 g

TWININGS

11.725

130 Kč/ks

11.726

130 Kč/ks

Earl Grey – plechovka 100 g

Lady Grey – plechovka 100 g

Earl Grey – plechovka 100 g Lady Grey – plechovka 100 g Oči Maitreji - Buddhy

Oči Maitreji - Buddhy budoucnosti - střeží kroky poutníků v nepálském Kátmándu

3  |  NABÍDNÍK

XV. Směsi čaje a koření

14.822 YOGI ČAJ

88 Kč/100 g (bal.)

Balený v originelní papírové krabičce. Rituální speciali- ta Dobré čajovny – 50 g směsi koření (skořice, zázvoru, hřebíčku, fenyklu, pomerančové kůry) + 50 g Assamu C.T.C. Smísením vývaru z koření s čerstvě připraveným čajem, mlékem a medem vznikne známý nápoj proni- kavé vůně, s účinky až mírně omamnými.

14.813 VŮNĚ KAŠMÍRU ©

90 Kč/100 g

Čaj opojně vonící lákavými dálavami Orientu. Směs zeleného, částečně fermentovaného, a černého čaje

s pomerančovou kůrou, hřebíčkem, zázvorem a skořicí.

Název inspirován jest pestrostí směsi vybraných čajů

a vonných koření.

14.823 KASHMIR

88 Kč/75 g (bal.)

„Vůně Kašmíru“ © - balený v originelní papírové krabič-

ce.

XVI. Doplňky k čaji

15.721 VONNÉ TYČE „DÁLAVA” © (12ks) „DÁLAVKA” © (20ks) 33 Kč/bal. Mámivá vůně Orientu ukrytá ve velejemně vonících tyčinkách, vyráběných z pilin santalového a borového dřeva. Při cestě Čínou spatřili jsme na vlastní oči výrobu tyčinek těchto, ponejvíce užívaných ku obřadům v bud- dhistických chrámech. Vskutku ni jediného dotyku chemikálií či jiných bezchutností není ku výrobě von- ných tyčí tohoto typu zapotřebí. Proto jsou v Dobré čajovně tyče tyto jakožto jediné ku tyčení užívány.

15.064

SÍTKO BAMBUSOVÉ „VERY GOOD” ©

45 Kč/ks

Zručnými Číňankami umně pletené, tuze prak- tické a vkusné bambusové sítko, jehož kvalita letitým užíváním v Dobrých čajovnách potvrzena jest.

15.021 „MILCŮV PAMLSEK” © - ASSAM

76 Kč/100 g

Pod týmž názvem v Dobré čajovně podávaný, tolik oblíbený čajový bonbon, z esence ásamského čaje vy- robený. Příjemná, jemně sladká a mile překvapivá chuť, učiní Vás po návštěvě Dobré čajovny jistě ještě šťastnějšími.

15.022 „MILCŮV PAMLSEK” © - MATCHA

116 Kč/100 g

Japanisující varieta téhož. Esence zeleného čaje spolu s příměsí mletého čaje Matcha vytváří na patře nepop- satelnou hořce sladkou rovnováhu chuťovou.

XVII. Knihy čajimilé

15.065 – J.Pettigrewová: „Čaj – průvodce pro znalce”

249 Kč/ks

Najmě čajový zeměpis, pozoruhodně zpracovaný.

15.066 – Z.Thoma a kol. : „Příběh čaje”

988 Kč/ks

Čajová kniha knih.

15.067 – K.Valter: „Vše o čaji pro čajomily”

220 Kč/ks

Až s akademickou precisností se autor věnuje známým i méně známým druhům čajů a situaci na čajovém trhu.

0  |  NABÍDNÍK

15.068

– Lu Yu: „Kniha o čaji”

148 Kč/ks

Kultovní publikace pro každého milovníka čaje. Též v číslovaném vydání bibliofilském (888 Kč/ks).

15.069 – Ludvík Kundera: „Piju čaj”

231 Kč/ks

Znamenitá antologie čaje ve světové poezii.

VIII. Čajové propriety

15.071 CHASEN

860 Kč/ks

Bambusová metlička ku přípravě čaje Matcha. Japanský originál.

15.072 CHASHAKU

216 Kč/ks

Bambusová lžička na čaj Matcha. Japanský originál.

15.073 HISHAKU

960 Kč/ks

Bambusová naběračka na vodu. Japanský originál.

15.074 CHAKOSHI

680 Kč/ks

Kovové sítko na čaj Matcha. Japanský originál.

15.075 MAGENAOSHI

216 Kč/ks

Keramický stojánek - sušák na bambusovou metličku Chasen. Japanský originál.

NABÍDNÍK  |  1