P rintele Arsenie Boca

P rintele Arsenie nu are asem nare cu nici un duhovnic din România i Europa, în ziua de azi. ( p r. Petru Vanvulescu) Mama sfin iei sale spunea c sim ea c avea ceva luminos în pântece i avea o mare bucurie. Iar P rintele Arsenie spunea c tat l s u, plecând în America l-a ³l sat curat în pântece´. ( p r Petru Vanvulescu )

Dup predic . doar cu Biblia. Sâmb t seara cobora pentru a ine duminica Sfânta Liturghie. de multe ori numai de el tiut i de P rintele. Astfel c s-ar putea scrie c r i întregi dac cineva ar aduna toate aceste sm rturii.La început. de pustnic. Uneori pleca câte o s pt mân la munte. ( B lan Silvica ) . Cu fiecare din ace ti credincio i se întâmpla o minune. iar pleca în munte. Sofonea Ioan ) Biserica era plin întotdeauna cu credincio i veni i s cear sfatul P rintelui. pe care o slujea în lacrimi. Nu puteai s nu plângi la liturghia lui. P rintele Arsenie avea o via foarte aspr : mânca o dat pe zi ( pâine i ap ) i dormea pe jos. Ducea o via extraordinar . ( pr. Dar important este s ascult m sfaturile P rintelui care sunt i sfaturile i poruncile Bisericii.

c vremea s-a apropiat. Sofonea Ioan ) P r.´ . Pân pe cruce n-a str b tut decât iubirea maicii Sale i a ucenicului iubirii« Mai mult va înflori via a ta dac vei fi un erou al iubirii divine i nu o victim a iubirii p catelor. Arsenie Boca: ³Mul i îl urmeaz pe Iisus pân pe Muntele Fericirilor. prin cuvântul t u.P rintele Arsenie ne-a spus odat cum a început el activitatea la Sâmb ta. Spune-le c vin peste ei necazuri i suferin e´. În timp ce picta a auzit o voce tainic : ÄArsenie. ( pr. pe care n-a terminat-o. Era în postul Cr ciunului i picta o icoan a Mântuitorului. pân pe cruce. nu M mai picta pe icoan . dar foarte pu ini pân pe Golgota. Mergi i picteaz în inimile oamenilor.

S-a apropiat de ea i i-a zis: ³ tii tu. privind-o pe femeie a spus: ³Da m . B trâna d dea din cap c nu tie i plângea cu amar. ea are necazul cel mai mare´. Din cauza plânsului nu putea vorbi i atunci a dat din cap c nu tie. ajungând în fa a sfântului altar. a mai spus p rintele referindu-se la corpul omului. ³Las m tu ic nu mai plânge atâta c î i poart cineva de grij . . pe tine au c zut´. s-a uitat la noi i ne-a întrebat care are cel mai mare necaz. a lui Vasile a lui [cutare]. de ce e ti a a?´.N-am a teptat mult i P rintele a intrat în Biseric . i tii cine?´ i ar t cu degetul în sus gr indu-i: ³Dumnezeu´. Cineva din mul ime a spus c o femeie în vârst care era paralizat de la brâu în jos. ³C i a a cocioaba asta se rablage te ea´. m tu ic . a lui Ioan a lui [cutare] ± spunând numele sau porecla pe care o aveau în sat acele rude ale ei ± tu le duci pe toate acestea. Iar P rintele Arsenie. ³ tii ± i-a mai spus p rintele ± c tu duci sau por i p catele lui Gheorghe a lui [cutare]. in minte c .

nu fumeaz .Era în mul imea aceea de oameni i un preot din împrejurimile F g ra ului ( din Dr gu ). P rintele Arsenie îi spune: ³Nu între patru ochi. l sând-o blocat pe biata femeie i pe copilul ei. care a zis: ³P rinte. am un b iat cuminte. a început s . Când femeia s-a aflat în dreptul P rintelui.i laude copilul i a zis: ³P rinte. la P rintele Arsenie. a zis cu un glas domol. tare. apoi a ad ugat s aud toat lumea: ³M . privindu-l. nu mai preacurvi cu mâna. care avea în jur de 18 ani. zâmbind: ³Da m . vreau s v spun ceva între patru ochi´.´ O mam s-a dus cu fiul ei. ci tare m . . îi cuminte´. nu bea. c a a ve i înv a unul de la altul. nu are treab cu fetele. m !´. Este un b iat foarte cuminte! P rintele.

( Lucia Chima ) Dou femei au venit la P rintele Arsenie. cre tine. ÄS . dar ai împins-o i pe ea spre p cat! Acum pl te ti suferin a asta«´. ca s evite ru inea unui copil f r tat . Mârâiau i se uitau la P rintele Arsenie. ca s fii resping tor pentru toat lumea?´. Duhovnicul l-a str puns cu privirea. fiindc a avortat. A scos o rud de salam i le-a mustrat c în S pt mâna Mare ele mâncau salam.i spun eu de ce« iai b tut joc de o fat în tinere e . iar de atunci n-a mai putut r mâne îns rcinant . pân la vârsta asta i este i stearp pe deasupra. A r mas singur . ci doar pentru a-i înmâna un modest pomelnic. dar nici câinii nu au mâncat. c te-ai ars chiar pe fa . B rbatul amu ise.Un b rbat de vreo 50 de ani se arsese pe fa cu azot i era desfigurat. Dar. cu pomelnicul uitat într-o mân . A aruncat salamul la cei doi câini ai p rintelui Bunescu. Dar nu pentru asta venise la P rintele. dar nu ai luat-o de nevast . cum au ap rut le-a i întrebat P rintele: ÄCe ave i în bagaje?´ i a i b gat mâna în traista lor. ( Paraschiva Ciucea) . Ai p c tuit i tu. dup care l-am auzit spunând: ÄDe ce crezi tu. la Dr g nescu. Omul î i plecase ochii în p mânt i plângea înfundat.

o femeie îns rcinat de la Sibiu s-a dus la P rintele Arsenie. A ajuns în Sibiu noaptea la ora 1. Când a intrat în cas i s-a rupt apa. ( Bogdan Juncu ) . ( Maica Glicheria ) Doi ingineri. du-te repede s nu scapi trenul´. iar ast zi tr iesc în pace i bun armonie. iar la ora 4 a n scut un copil. ) a început s plâng i s -i spun de situa ia ei. au divor at din vina p rin ilor lui. ÄNu m . ci « 7ani. Nu tiu dac inginera l-a crezut sau nu pe P rintele Arsenie. m . P rintele i-a zis: ÄM . P rinte. gândindu-se: ÄDe ce no fi vrut P rintele s vorbeasc cu mine?´. sau 7 luni. pe care l-a botezat Ioan. c a divor at de so ul ei din vina socrilor i c are i o feti i nu tie ce s fac . Femeia a plecat sup rat . eu am venit s «´. nu mai plânge. P rintele Arsenie îi spune. zâmbind: ÄLas . femeia ( Elena G. Când l-a v zut pe P rintele Arsenie. ÄP i.Odat . la Dr g nescu. A dat telefon dup Salvare. c dup 7 ani v ve i împ ca´. pentru c 7 ani nu sunt 7 zile sau 7 s pt mâni. so i so ie din fabrica unde am lucrat i eu. mergi repede s nu scapi primul tren´. zice. Când a v zuto. au mai f cut un copil. Cert este c exact la 7 ani s-au împ cat.

N-au mai îndr znit nici s urce. chiar pe potec . care r m sese pu in în urm . de i avea i securi la ei. Unul din ei mi-a spus c odat . un urs le-a ap rut în fa . frico ilor?´. Tu nu vezi c la tia le e fric de tine?´. avea 12 oameni care îl ajutau. apoi s-a dus la urs cu mâinile goale. P rintele Arsenie le-a zis: ÄCe face i m i. i l-au a teptat pe p rintele Arsenie. nici s coboare. i spre uimirea lor.Când P rintele lucra la chilia din munte. i ursul a plecat la vale! ( Biliboac Matei) . l-a luat de o ureche i i-a zis: ÄDu-te m pe aici la vale. când urcau pe potec . Când a ajuns.

prin munca sa. ( Sârbu Elisabeta ) Spunea odat cineva: ÄP rinte. b rba i i femei. Îi zic: ÄCe greu lucra i aici. dac nu sunt biserici vii´. ( Maria Matronea ) P rintele Arsenie nu prea era de acord cu multe construc ii de ziduri. ci lupta sa era ca . Odat îns . C ci zicea: ÄPe ziduri vor cre te b l rii. omul s se fac Biseric a Duhului Sfânt.( Maica Pahomia ) M duceam la P rintele împreun cu al i credincio i. ( Bica Ioan ) . Freca pe un perete cu o perie pentru pardoseal . mi-a zis P rintele: ÄS tii c i binele are o limit « Sunt lucruri în care nici noi.Odat . P rinte!´. tu. nu ne b g m´. ÄNu el. mi-s grele ale voastre!´. ci p catele omenirii´ ± i-a r spuns P rintele. m . preo ii. l-am g sit pe P rintele la Biserica din Dr g nescu. i dânsul îmi zice: ÄAsta nu mi-i greu. Ceau escu stric bisericile´. pentru a-i vindeca sau pentru a le rezolva problemele.

pentru s n tatea femeii. ( Maica Glicheria ) P rintele ne spunea tuturor c . cre te i copiii care nu au p rin i´. ( Emilia pan ) Referindu-se la c s torie. i mai zicea P rintele: ÄNu cre te i câini. P rintele a spus c fiecare sac î i g se te petecul lui. ( o credincioas ) . Zicea c sfâr itul lumii vine când copiii nu se mai nasc i când mul i oameni vor muri îneca i sau ca urmare a accidentelor.P rintele Arsenie inea foarte mult ca mamele s lase copiii s vin pe lume. e bine s avem 3 ± 4 copii. crimelor. ale acelora care umbl în pl ceri i omoar ( p rin ii pe copii i copiii pe p rin i ). Dac nu na tem câ i vin. fulgerelor. p catul cade pe cei care sunt în via . Multe rele vin peste noi. c noi trebuie s pl tim sângele i p catele celor ce nu vor s tie ce e p catul.

privind int în ochii s i. pe ea am putut-o ierta. apoi l-am auzit cum ridic vocea: ÄPe tine te bat de fapt cele 22 de avorturi pe care le-ai f cut! tii ce înseamn asta? Auzi acum: asta înseamn tot atâtea suflete care s-au dus pe lumea cealalt . P rintele a întrebat-o i pe cealalt doamn câ i copii a avut i i-a spus c a f cut semne la piciorul de la mas i a ajuns pân sus. f r a fi fost botezate i nu vor putea intra în Împ r ia Cerurilor din cauza ta! În schimb. la P rintele. P rintele o întreb pe una dintre ele: ÄCâ i ani ai?´. tu ai strâns bani i i-ai f cut ditamai cavoul. dar pe tine nu te iert´. ( Lucia Chima ) S-au dus dou doamne la Dr g nescu. Ä i câ i copii ai avut? Î i spun eu: 32´. de plângea c fiul ei s-a apucat de b ut i o bate cu lan ul de câte ori se îmbat . Pe urm . Zice P rintele: ÄDoi dintre ei i-au spus: <<Mam . Eu m gândeam c nu putea s aib tot câte un copil la un an. P rintele a ascultat-o. Ea zice: Ä33´. din Sâmb ta de Jos.O femeia trecut de 60 de ani. dar ea a spus apoi c f cea chiuretaje i de 3-4 ori pe an. c ne f ceam sfin i>>. . de ce nu ne-ai l sat s venim pe lume. Vezi m . de parc dup moarte vei r mâne acolo´.

s se spovedeasc ´. c ai f cut avort i nai m rturisit´. O femeie din Sibiu. o duc acum la Cernica. Ai fost încercat . la c lug ri. am dus la P rintele pe o sor de-a mea de la ar . Liturghie P rintele a ie it i a strigat: ÄC t lin . P rintele i-a zis: ÄE ti de vin . C t lina. La un moment dat a v zut c era plin de sânge. tu. Eu zic: ÄP rinte. Dar dac -l l sai pe cel din pântece« Ai omorât un copil cu care Dumnezeu avea un plan mare!´. C t lin . Auzind apoi de P rintele Arsenie s-a dus i ea la M n stirea Sâmb ta. ( pr. Dup Sf. dar P rintele spune: ÄNu o duce. În pântece avea alt copil. care se plângea c b rbatul ei o tot chinuie te cu gelozia. c -i dau canon de nu mai iese din el. ce-ai f cut! tiu c i-a murit so ul i copilul. A luat în bra e copilul i fugea cu el prin Sibiu. Petru Vanvulescu ) . ( Sârbu Elisabeta ) Era în r zboi. a aflat c so ul ei a murit. O schij îi omorâse i copilul din bra e. Ea zicea c nu-i de vin i c Änu umbl în pustiu´.Pe vremea când era la Dr g nescu. Dezn d jduit i descump nit s-a dus i a avortat copilul din pântece. du-o la preo ii vo tri de mir´.

i când a ajuns în dreptul u ii bisericii s dea afar . P rintele i-a strigat tare: ÄM . Au tot ce le trebuie. m . P rintele îi spune: ÄM . s-a dus la P rintele Arsenie pentru c avea mari probleme cu so ia lui. ci patrucinci m . c via a îi grea i nu am cu ce s -l cresc´. Ast zi. nu unu-doi.Un coleg de serviciu. câ i copii ave i?´. Desigur c acest avertisment l-a îngrozit. fiind foarte nervoas . nu unu-doi. ( Bogdan Juncu ) . i-a spus nevestei ce i-a spus P rintele. las m copiii s vin . c dac nu va înnebuni. ai în eles?!´. Omul a plecat sup rat f r s spun un cuvânt. i i-a spus P rintelui Arsenie c nu tie ce s mai fac cu ea. ci patru-cinci copii s ai m . Ajuns acas . Colegul îi spune: ÄUnu P rinte. S ii minte ce i-am spus!´. P rintele i-a spus imediat: ÄM . Radu C. au cinci copii. se în eleg foarte bine i au i cu ce s îi hr neasc pe copii.. iar so ia lui este cât se poate de lini tit . de calm .

i femeia s mai fac înc un copil i nu va mai fi bolnav . Omul i-a spus c n-a aruncat nici un copil pe gârl . Ä i atunci ± zice P rintele ± atunci unde sunt ceilal i? tiu c nu i-a i înecat în gârl . m i?´. Ä i ceilal i unde-s. De aceea b iatul nu se poate însura´. dar s ti i c v mai r mân multe p cate. Du-te i l mure te. L-a întrebat pe un b rbat de 46 de ani. m i?´. dar i-a i Äaruncat´ a a cum face i voi. Îl chema pe fiecare aproape de dânsul i îi zicea p catele în auzul tuturor. Uite. ( Biliboac Matei ) ÄÎn biseric la Dr g nescu. Omul a zis c are 3 copii. v va ierta Dumnezeu o parte din p cate. cu femeia bolnav : ÄCâ i copii ave i. P rintele era în biserica de la Dr g nescu i vorbea cu lumea. Ai în eles. ( Silvia P trucean ) . P rintele i-a zis: ÄE i normal! Doar pe ceilal i copii ia i trimis pe apa sâmbetei. ÄAm în eles P rinte´ ± a zis omul. iar acum.i spun. ce. m i? Ori i-a i aruncat pe gârl ?´. familia voastr se stinge. b iatul meu are 38 de ani i nu se poate însura.Odat . Dac va mai da na tere înc unui copil. o cet eanc îi spune P rintelui: ÄP rinte.

i când a intrat în ea s-a umplut butea cu erpi.Odat . la Sfânta Liturghie care se f cea la altarul din p dure. c i-ai dat mirul pe ap i ai curvit cu fiu-t u la secta voastr ´. Mai târziu.i cruce!´. iar cei ce au r mas. P rintele Arsenie a zis: ÄAcum începem Sfânta Liturghie. vrem s ne întoarcem´. au dormit tot timpul cât s-a inut Sfânta Liturghie. ( Sârbu Elisabeta ) . ea din nou zice: ÄNu fac!´. f . P rintele Arsenie le-a zis: ÄAcum scula i-v !´. din cutare sat. i M ria: ÄNu fac!´. A botezat-o P rintele i i-a dat canon s umple cu gura o bute cu ap i apoi s intre în ea i s fac baie. Unii au plecat. ) Odat . Când a terminat slujba. Unii muc ri au spus: ÄP rinte. P rintele îi zice a doua oar : ÄF M rie cruce!´. p rintele îi zice: ÄS vii s te botez. ( Olimpia C. fac´. piei diavole din zidirea lui Dumnezeu!´. A treia oar strig P rintele: ÄF M rie cruce. al ii nu au plecat. Atunci biata M rie s-a trezit i a zis: ÄFac. P rintele a strigat: ÄM rie. Înainte de a începe slujba. se strânsese mult lume la M n stirea Sâmb ta. P rinte. dar aceast pat nu se va terge niciodat ´. To i muc rii ( sectarii) s plece´. Iar p rintele le-a zis: ÄÎntoarce i-v .

Deodat . a zis c tre doi cunoscu i de-ai mei: ÄM i. în timpul slujbei. Odat . Cei doi au mers i mai jos de p dure au întâlnit-o pe femeie înconjurat de muc ri ( sectari ). Când fumul s-a limpezit în biseric . P rintele a ie it afar . noi dup dânsul. sfin ia sa ne-a spus tuturor s nu ne speriem.O poc it a mers la Dr g nescu i. P rintele Arsenie f cea slujba afar . vei fi cu Biblia subsuoar în iad´. P rintele a pus-o pe acea femeie s cure e soba i la urm . Când era vremea bun . i-a zis: ÄA a ( murdar ) cum e ti acum. merge i pe calea Dr gu ului. c e femeie care vrea s vin la slujb e oprit de ni te dul i´. ( Balaban Ileana ) De obicei mergeam cu alte fete din sat la M n stirea Brâncoveanu. a început s -l Äl mureasc ´ pe p rintele despre Maica Domnului i Sfânta Cruce. care au oprit-o din calea spre biseric inând-o de vorb cu ale lor r t ciri. În acel moment a pocnit soba i în biseric s-a f cut un fum mare. ( Livia Jurcovan ) . voi de acolo. la un altar construit de dânsul. ei fiind adventi ti de sâmb ta´. în timp ce în biseric se afla mult lume.

i plecarea din lumea aceasta. Într-o zi. întrebând peste tot: <<Unde a plecat ciob na ul care cânta frumos?>>. Dar nu l-au mai g sit´. dar nu-l luau în seam prea mult.Apoi. ciob na ul a plecat i to i oamenii s-au alarmat. Sunt sigur c de dânsul a vorbit. ne-a spus: ÄEra un ciob na care fluiera frumos i oamenii îl auzeau. tiindu. ( Morar Gheorghe ) .

nu veni i numai voi. Este destul dac a i venit o dat sau de dou ori. s face i fapte bune. . Aduce i-i i pe cei care nu au fost aici niciodat . pun mâna în capul vostru i v scot afar . Unde ve i fi. striga i când ave i necazuri: ³Ajuta i-m ´. c eu v-ajut´. c la dreapta judecat am i eu un cuvânt de spus. Striga i numai.P rintele Arsenie spunea: ³M . Dar este o condi ie: s fi i buni.´ ( Maria Matronea ) P rintele Arsenie zicea: ³M . c eu v aud de acolo de unde sunt i v-ajut mai mult decât când sunt în via . s merge i pe linia Bisericii i s fi i tot timpul preg ti i. cum v înva preo ii Bisericii.