TENDINŢE PSIHONEUROTICE

- Chestionarul Woodworth - MathewsMaterial: Am utilizat un chestionar pentru diagnosticarea tendinţelor psihoneurotice, tradus şi adaptat după Heuyer, Courthial
Dublineau şi Néron1 (autorii îl denumesc chestionar “caracterologic”). Iniţiatorul este însă, psihologul Woodworth, iar Mathews (d. Ra.)
a revăzut şi completat chestionarul. ÎN forma tradusă, adaptată şi experimentată de mine, chestionarul este aplicat, astăzi în diverse
unităţi de cercetare şi de aplicaţii psihologice: Spitalul nr. 9 din Bucureşti, Serviciul de Psihologie al Combinatului Clinic Făgăraş, etc.
Deşi în 1934 au apărut în laboratoarele de psihologie multe alte instrumente de lucru pentru cercetarea aspectelor caracterologice ale
persoanei (MMPI ş.a.), totuşi, chestionarul Woodwoeth-Mathews (W.- M.) nu poate fi considerat depăşit, întrucât el a fost construit prin
analiza şi trierea acelor simptome care caracterizează psihonevrozele respective, simptome care au rămas valabile pentru neuropsihiatria
generală.
Cei patru autori definesc caracterul: o sumă de tendinţe afective, care dirijează reacţiile individului în condiţiile mediului
extern. Criteriul caracterului este pentru ei, aşadar, social, înţelegând prin “moral” totalitatea sentimentelor care dirijează conduita
indivizilor.
Ca material, totul depinde de maniera de aplicare a chestionarului. ÎN principiu, este nevoie de un chestionar pentru fiecare
individ. ÎN paginile următoare redau în întregime chestionarul, aşa cum am obişnuit să-l utilizez întotdeauna.
Chestionarul cuprinde 76 de întrebări, clasate în 8 categorii, după tendinţele afective pe care le desemnează şi după denumirile
clinice cărora le corespund aceste tendinţe:
I. ÎNtrebări şi răspunsuri care indică emotivitatea simplă:
întrebările 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 34, 40.
II. ÎNtrebări şi răspunsuri care indică tendinţele la obsesii şi psihastenie: 3, 4, 5, 6, 7, 25, 26, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42.
III. ÎNtrebări şi răspunsuri care indică tendinţele schizoide: 27, 35, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54.
IV. ÎNtrebări şi răspunsuri care indică tendinţele paranoice: 1, 35, 43, 44, 45, 47, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65.
V. ÎNtrebări şi răspunsuri care indică tendinţe depresive şi ipohondrice: 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 46, 54, 56.
VI. ÎNtrebări şi răspunsuri care indică tendinţe impulsive şi epileptice: 9, 10, 31, 37, 65, 66, 67, 68, 69, 70.
VII. ÎNtrebări şi răspunsuri care arată tendinţe către instabilitate: 14, 15, 16, 17, 18, 35, 36.
VIII. ÎNtrebări şi răspunsuri care indică tendinţele antisociale (perversiuni): 20, 71, 72, 73, 74, 75, 76.
ÎNtrebările 1, 9, 10, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 32, 35, 36, 40, 43, 44, 46, 53, 54, 56 şi 65 sunt ambivalente, adică aparţin mai multor
rubrici(categorii):
I - 28 V - 26

0 - 120 - normal

II - 24 VI - 36

120 - 250 - limită

III - 30 VII - 52

250 - 364 - pregnant

IV - 20 VIII +52
COTARE
La acest chestionar nu se poate vorbi de o “cotă“ propriu-zisă ca la celelalte teste obişnuite. Aici avem un rezultat care urmează
să fie intrepretat. Putem vorbi, deci, de o cotare calitativă. “Caracterul” este o rezultantă a unor tendinţe variate şi complexe, care se
actualizează şi se manifestă după împrejurări şi după determinante diferite şi de intensităţi diferite; de aceea, o expresie riguros
matematică a caracterului nu este uşor posibilă. Sau poate fi posibilă “dacă se iau în considerare toate circumstanţele favorabile şi toate
mobilurile care pot provoca manifestările unei însuşiri de carcter” (Heuyer ş.a.). Cotarea este deci, o interpretare calitativă a rezultatelor.
Această intrepretare, dacă este bine efectuată, prezintă educatorului date suficient de valabile pentru trăsăturile de caracter avute în
vedere.
ÎNtrepretarea se relaţionează cu scopul urmărit prn diagnosticarea “caracterului” şi a tendinţelor psihoneurotice (unii psihologi socotesc
că acest chestionar explorează “personalitatea”; pentru alţii “caracter” inseamnă înseamnă “personalitate”, iar “caracterologi” înseam,nă
de fapt “personologie”); scopuri şcolare, orientare profesională. Cunoaşterea personalităţii, profil psihologic, asistenţă socialpsihologică,etc. Contranindicaţiile pentru o profesie sau alta, sau pentru un fel de învaţământ sau altul, se bazează tocmai pe
intrepretarea calitativă a rezultatelor.
La chestionarul “W.- M.”, intrepretarea se face asupra cifrelor generale de la “Total” sau de la “Rez.”, sau ultimul rezultat din
foaia dictando.
Dacă cifra obţinută depăşeşte o treime din totalul de 360 sau 364, adică trece de cifra 120, atunci înseamnă că tendinţele
indicate în rubrica (sau categoria) respecitvă (I, II, III, IV, ....) sunt evidente. Dacă însă cifra este maimică de 120, atunci ea va arăta că
tendinţa respectivă există, dar manifestările ei sun slabe, nu au însemnătate.
Când majoritatea cifrelor pentru fiecare rubrică sunt mai mari de 120, atunci aceasta poate dovedi că acel subiect/şcolar este
“încărcat”cu variate tendinţe psihoneurotice şi că are neapărate nevoie de asistenţă psihologică sau neuropsihiatrică adecvată.

Heuyer, M. G., Courthial, Dublineau et Néron: Tests de caractere en neuropsychiatrie
infantile (\n: Annales medico-psychologiques, thome II, nr. 3, 1934, p.166 sq.)
1

Chestionarul Woodworth – Mathews

1/7

îndoială). etc. . de a proceda la un depistaj precoce al eventualelor tulburări afective.reprezentare şi stare de constrângere. deseori fără motiv. Predispoziţie pentru schizofrenie (“schizein” .M” nu se depistează maladii.predispoziţie pentru paranoia (para . accentuată excitare afectivă.ten dinţa de a nu fi statornic. b) tendinţe ipochondrice stare melancolică bolnăvicioasă. După fiecare întrebare veţi vedea.lângă. Toţi cei care obţin scoruri mari (peste 200 şi mai ales. . griji. b) Obsesiune . T. ` V.. NU. Se caracterizează prin idei himerice şi de persecuţie. ( pauză) Cînd am să vă dau eu comanda de începere. . dipsomanie (impuls către băutură). VII. lipsă de unitate în tendinţe şi voinţă. T către i . tendinţele se pot adânci (datorită unor motive variate: mediu familial nociv. pesimism. depresiunea poate fi o reacţie la anumite trăiri şi afecte (tristeţe. ci se referă la ce simţiţi şi gîndiţi voi. al nervozităţii. ale cărei cauze rezidă în constituţia individuală. dispoziţie tristă. nus . Discuţia rezultatelor de la “W . Semnalez că aceste descrieri sunt clinice. o psihoză funcţională cronică. La fel de simple sînt şi întrebările din caietul vostru. autism (restrânferea în sine.. Dar.. “ prilejuieşte. deci. nu respectă regulile sociale. veţi deschide caietul şi veţi începe să citiţi. in jurul cifrei de 300) nu sunt bolnavi. INTERPRETARE I. se autosugestionează că are tulburări (în realitate neînsemnate). schimbarea rapidă a direcţiei gândirii . Melancolia este o stare depresivă accentuată.lipsă de energie.. par. iar la capătul acestei linii. se caracterizează absenţa energiei psihice în stările de psihopatie şi nervozitate (nehotărâre..emotivitate simplă .. legată de reprezentări de teamă şi de constrângere. este un simptom al psihopatiei.. gr.. Paranoia este socotită drept un complex psihomorbid. Dep şi hip.. VIII. a) tendinţe depresive .. T a so . Tulburare ideo-afectivă care apare în tmpul stărilor de psihastenie. Vibrare anormală la soilcltările afective.idei de urmărire.obsesiuni şi psihastenie a) Psihastenia . VI.tendinţe către instabilitate . T. primare. o formă de dezechilibru psihic şi care.. Din punct de vedere endogen. ).. Acţiuni voulntare care nu sunt inhibate de raţiune. pulsionale..tendinţe paranoice. deprimare. refugiul într-o existenţă cu totul subiectivă).. memorie şi îinţelegere intacte. pot evolua către graniţa amintită şi pot trece în domeniul patologicului. INSTRUCŢIUNI În acest caiet se găsesc 76 de întrebări simple. sînt tipărite cuvintele: DA. himere în ceea ce priveşte gelozia: gelozie fără rost .. . ci tendinţe către acestea. în care o himeră este predominantă.. de regulă. gr. Imp şi ep.nu este de acord cu ordinea socială. Psihastenia este o psihoză care corespunde unui teren hiperemotiv.tendinţe antisociale ...încordare psihică. hslucinaţii. uşoare.M” nu se duce pe plan patologic. amărăciuni.. aşadar.bruscă schimbare maladivă şi nemotivată a dispoziţei... lipsit de controlul inhibitor. chiar la cele minime. o formă de obsesie orientată către preocupări în legătură cu sănătatea. DA NU. etc. .. ci au un anumit dezechilibru afectiv care nu a depăşit graniţa normalului.). La obsesie este vorba de o reprezentare parazitară care se impune spiritului. în dreapta o linie punctată. Din punct de vedere exogen.. fiecare întrebare. sch..tendinţe depresive şi ipochondrice. Psihastenia este privită ca o psihoză care derivă din constituţia emotivă. pulverizarea sau despicarea personalităţii spirituale: disocierea intrapsihică. n-a trecut în domeniul patologicului. a diviza.tendinţe către migrenă. depresie. pe rînd. Să vedem un exemplu pe tablă.. tratament şcolar neadecvat. De aici. ( experimentatorul scrie pe tablă): Cînd stai la masă ai obiceiul să vorbeşti? .. începînd cu numărul 1 (pauză). ci pe planul normalului. Uneori este legată de halucinaţii. deliruri.a despărţi. reacţie care paralizează energia psihică şi voinţa. IV.M. a psihologului şcolar şi a medicului. Este vorba aici de un antrenament morbid irezistibil.. impulsiuni instinctive către acţiuni brutale şi criminale. Din această cauză trăieşte stări de adâncă depresiune.tendinţe schizoide . II.. Întrebările n-au nici o legătură cu ce îvăţaţi voi la şcoală. Tendinţa ipochondrică este un simptom al maladiei numite “dementia praecox”. Ems. depresiunea este o apariţie patilogică. Simptome care anunţăpierderea. vătămare gravă a activităţii afective şi voluntare. Obs şi psih . T.. a) tendinţe impulsive . B) tendinţe epileptice .. Ipochondria este. etc.. în care predomină afectul. Chestionarul Woodworth – Mathews 2/7 . cu sentimente de nesiguranţă proprie. intervenţiapsihologului sau a educatorului cu pregătire de psihoteraput. Exemplu: descompunerea structurilor mintale anterior închegate. neglijate. T.acţiuni instinctive. Pedagogia “curativă‘ şi aistenţa psihologică se desfăşoară pe linia acelor tendinţe sau manifestări care sunt accentuate.raţiune). etc. sistematizate şi de neînlăturat (iluzii de observaţii.. este nevindecabil. Bolnavul îşi imaginează...tendinţe impulsive şi epileptice . III.spirit).Chestionarul “W. al melancoliei. Cu chestionarul “W ... grija conducerii şcolii. “phren”. . şi se crede serios bolnav.

) vor sublinia pe DA.la întrebarea respectivă. în timpul mesei. pentru a vă ajuta în treburile voastre şcolare. au obiceiul să vorbească (cu părinţii. dacă nu prea vorbeşti la masă. în ansamblul ei a fost înţeleasă bine de toată lumea. Fiecare va lucra doar pentru el. Eu aştept pînă terminaţi. Eu sunt aici ca să vă lămuresc ori de cîte ori este nevoie. eu vin la tine şi stăm de vorbă în şoaptă. drept. ÎNcercăm doar să vă cunoaştem mai bine. Şi dacă crezi că răspunsul e DA. ridici mîna. te gîndeşti bine la firea ta. nu lăsaţi colegul de bancă sau alt coleg să se uite în caietul tău pentru că acestea sunt chestiuni personale pe care le vom discuta cu numai separat cu fiecare în parte. De asemenea. Dacă vei crede că răspunsul e NU. subliniezi pe NU. ÎNtoarceţi pagina şi îndoiţi caietul ca să aveţi o singură pagină în faţa ochilor. Veţi spune despre voi numai şi numai adevărul. nu este nevoie să te sfătuieşti cu vecinul. Timp aveţi destul. vei sublinia cuvîntul DA. Chestionarul Woodworth – Mathews 3/7 . atunci. atunci subliniezi pe NU.Dacă ai înţeles despre ce este vorba. dă comanda de începere: “ Atenţie! Scoateţi caietele din pupitru. despre ce anume eşti întrebat. Ceea ce facem noi acum nu este un extemporal sau o teză. Bineînţeles că la fiecare întrebare trebuie să răspunzi cinstit. Aveţi întrebări? Dacă experimentatorul crede că tema. Aceia dintre voi care. adevărat. la felul tău de a fi în legătură cu acea întrebare. Dacă după ce ai citit întrebarea crezi că trebuie să ceri lămuriri. Cine a terminat îmi aduce caieţelul la catedră şi părăseşte sala. Aşa procedaţi la fiecare întrebare.. ÎNcepeţi cu întrebarea numărul 1 şi mergeţi pînă la sfîrşitul caietului. nu există răspunsuri corecte şi răspunsuri incorecte.”. cu fraţii etc. (Pauză) Să ne întoarcem la exemplul de pe tablă.

......Da Nu (5) 29.............Da Nu (7) 14............................................. Ai fugit până acum de acasă?.................... Te plictiseşti în cea mai mare parte a timpului?.....Da Nu (1) 10........ ÎţI este greu să te hotărăşti atunci când vrei să faci ceva?...... Simţi deseori că n-ai mai putea respira?.............7) 35.Da Nu (5.......................... Da Nu (2) 6.............. De obicei te simţi bine...... Ai vrut vreodată până acum să fugi de acasă?....... (1)1........................ Ţi-e frică de furtună? Nu ..................................... Da Nu (3...Da Nu (1)11.. capul........... Profesia....... Te simţi aproape întotdeauna obosit?. Ştii totdeauna bine ceea ce vrei să faci?.................. Ţi-e frică să treci printr-un tunel? ...................................... Vârsta............................... .................Da Nu (1) 34.... Ţi se face des observaţia că eşti distrat?.....Da (1....Da Nu (2................................5) 26................................7) 36...................... Te sperii în mijlocul nopţii? ... ÎI se întâmplă să te bâlbâi din cauza emoţiei?.............Da Nu (6) 37.............6) 9... Ţi-e frică de întuneric? ................ Când te scoli dimineaţa te simţi obosit?.................. Ai simţit vreodată impulsul să fugi de acasă?... Ai superstiţii?................ Îţi place să stai multă vreme în acelaşi loc?....................Da Nu (1) 12.......................Da Nu (1.................................. Da Nu (5) 22.........Da Nu (2) 4............................... Sunt mâncăruri care îţi fac rău?........................ Îţi rozi câteodată unghiile aşa de tare încât să te doară?..8) 20..Da Nu (2) 5............................. Ai des dureri (de orice fel)?.........Da Nu (2)2........ Ai avut de a mişca gâtul.......Da Nu (7) 16....................Da Nu (5) 24..........Da Nu (1...................................................Da Nu (5) 28...... N-ai dorinţa de a sări atunci cînd te afli pe pod?..Da Nu (1.....Da Nu (7) 17................ puternic.Da Nu (7) 15.........................5) 19......5) 25....Numele..6) 8.............Da Nu (1) 13...... ÎţI face rău cînd vezi sînge?..................Da Nu (2.Da Nu (2) 32................................................. Plângi uneori din pricina piedicilor care ţi se pun?...........5) 27....................... Eşti totdeauna pornit pe ceartă?......Da Nu (3....................... Visezi câteodată persoane care sunt moarte?....... activitatea? ................. Auzi noaptea zgomote care îţi pricinuiesc frică? .Da Nu (2) 3........... .. Da Nu (2............................Da (1) 21............ De obicei dormi bine?..............Da Nu Chestionarul Woodworth – Mathews 4/7 .......................... Îţî place să-ţi schimbi des ocupaţia.................. umerii?. sănătos?.......................................................................................4.............................. Sunt mâncăruri care te scârbesc atât încât nu le poţi mânca?.... Fişa.............Da Nu (5) 30...... Ai deseori dureri de cap?.Da Nu (5) 23.............................................. .......................Da Nu (7)18...... Ţi-e frică să treci un pod peste apă? .........Da Nu (2) 33................... Ţi-e frică de apă? Nu ...............Da Nu (1) 7 Te consideri fricos? ............... Cand te doare ceva te plângi mai mult ca celelalte persoane?.... Poţi să stai multă vreme fără să spui vreun cuvânt?..6) 31..

.Da Nu (3) 48..Da Nu Chestionarul Woodworth – Mathews 5/7 (6) 70............. Îţi închipui că ai fost un copil adoptat şi îţi este greu să scapi de acest gând?.................. Îţi închipui adesea că tu ai o altă viaţă pe lângă cea de toate zilele?.....................................Da Nu (1........... În general eşti fericit................................................. Simţi uneori că vederea ţi se tulbură?...Da Nu (3...........Da Nu (8) 75...Da Nu (4) 57.............Da Nu (4) 61......................... Îţi place mai mult să stai singur decât cu ceilalţi?............... Crezi uneori că cineva vrea să-ţi facă vreun rău?...........Da Nu (3............... fără nedreptăţi?.....Da Nu (4) 59............................................................ Familia se poartă bine cu tine. Îţi place să stai de vorbă cu prietenii tăi?.. Ţi-ar plăcea o meserie în care ar trebui să ucizi animale?..........Da Nu ....... Ai crezut uneori că ai săvârşit fapte vinovate?.......... Te înfurii uneori pentru pricini care nu au însemnătate?..................................................... Îţi este greu să trăieşti în linişte acasă la tine?................................................(2) 38..... Te mânii des?...................Da Nu (6.............Da Nu (6) 67......Da Nu (8) 71............. Crezi că familia te iubeşte aşa cum îi iubeşti şi tu pe ceilalţi din familie?............. ...Da Nu (6) 69...............4) 65......................... Ai uneori credinţa că tu nu eşti la fel cu ceilalţi?..4) 43............Da Nu (3..........................................Da Nu (8) 73.........................................................Da Nu (4) 55.......... Te supără uneori gândul că cineva vrea să te urmărească?......................Da Nu (4) 47.........................Da Nu (4) 60....... Uneori te gândeşti că nimeni nu te înţelege?............Da Nu (2) 42......Da Nu (3) 52.................................... ....................... Ţi se întâmplă să spargi lucruri atunci când te înfurii?......Da Nu (3) 51.............5) 56..............................Da Nu (4) 58................................... Te superi când cineva se împotriveşte voinţei tale?... Îţi e frică uneori să traversezi o piaţă sau o stradă largă?..............................Da Nu (2) 41......4) 44......5) 54...... Ai leşinat vreodată?........ Te chemă ceilalţi prieteni să staţi de vorbă?.................................... Ai gânduri de care nu poţi să scapi?.......................... 2) 40.Da Nu (4) 63..................Da Nu (4) 62..... Ai avut vreodată dorinţa să dai foc?........Da Nu (2) 53.......... Obişnuieşti să te uiţi sub pat înainte de a te culca?.... Leşini deseori?............ plictisit şi supărat de gândul că lucrurile din jurul tău nu există în relitate?....................Da Nu (3) 50.............................Da Nu (8) 74................Da Nu (3.................... Îţi-e frică de foc?.............................. Îţi e frică să stai singur într-o cameră?.....Da Nu (4) 64.................................Da Nu (6) 66.................. corect.......................................................Da Nu (6) 68.............. Simţi câteodată plăcerea să faci rău unei persoane?....................Da Nu (3) 49.............. Eşti adesea întărâtat.Da Nu (4) 45.......... ÎţI este greu să te obişnuieşti cu locul tău de muncă?.. Simţi uneori o anumită plăcere să faci rău unui animal? . Şefii tăi se poartă bine cu tine?.. ............................................... Te împrieteneşti repede?..................................Da Nu (4................................................ mulţumit?.... ÎI necăjeşti pe ceilalţi în glumă până când îi faci să plângă?........Da Nu (8) 71........... Te gândeşti uneori că nimeni nu te iubeşte?. Ai dorit vreodată până acum să faci rău cuiva?...................... De obicei îţi place să comanzi la locul de muncă?............................5) 46....Da Nu (2) 39......

........(8) 76.Da Nu Chestionarul Woodworth – Mathews 6/7 ................. Ai avut până acum dorinţa să furi?..

...... .... ..... Chestionarul Woodworth – Mathews (2) 39....... ....... ....... (5) 22......... (3) 52. .... ..... .. ..... (3..4) 53.4) 44... (7) 14.... .... (1) 2.. ..... (3) 50............. .... (5.... (6) 37. (3) 49. (2) 6..... . Numele ..... .. (8) 72.... ... (1......................... (8) 76.... 7/7 (4) 58... (5) 23...... (1) 21. ... (1) 12. .4) 43....5) 54...5) 25... ....... ............................. .......... . (3...... (1) 34... (6) 70.. (1) 8....... ......5) 46......... ................RUBRICI NUMĂRUL CHESTIUNII COEFICIENT I II III IV V VI VII VIII TOTAL PENTRU FIECARE RUBRICĂ 28 24 30 20 26 36 52 52 CHESTIONARUL “W.................... (3) 51.. ....... (8) 73.... .... Sexul .. .... ...... (6) 69........... (8) 71.. . ......6)10.. . (5) 30... __________________________________________________________ (1... .. (4) 60.... (7) 17.... . ...7) 36........... (6. (4........ ........... .. .... (2.......... ........... (4) 63. (1........ (7) 16........ ....... . . (2) 33... ...... (8) 75..6) 31......... ..... .. ....... ... (4) 62...... (3......... (6) 66..... ....... ... (6) 67....................... .......... ................5) 26............... (3) 48. (4) 61....... (7) 18....... ............ (2) 42. (4) 45.............. (4) 64............. ... . ..... (7) 15.. .. (8) 74.M...... (5) 24.. ........... Varsta .... (2) 32...5) 27..8) 20.. .. (1) 11...... (4) 57........... (2) 38.2) 40.. (2) 3... (2) 7................. (3................. (2) 5..... .. (2) 4.. (3................. (4) 59.... (2.. . . (1) 13.......................6) 9.......... (5) 28.. .4.. .. (6) 68... Prenumele......... (1.... (2. ...4) 1............ (1.......... . (4) 55............ ....... . (3.....5) 56........... (2) 41..... (4) 47.. (3........... (1....... (5) 29. .. .......... ... ................................ ............ ............ .5)19..... ........... ........ ...... ......... ..” N........ ............ .... .......4) 65.......7)35..........