P. 1
Tema de Control-Drept Administrativ,Raspunderea Juridica a Functionarului Public

Tema de Control-Drept Administrativ,Raspunderea Juridica a Functionarului Public

|Views: 346|Likes:
Published by puscasualexa

More info:

Published by: puscasualexa on Nov 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2014

pdf

text

original

Facultatea de Drept ID Bacau Tema de control: Drept Administrativ Profesor: Asist.univ.dr.

Laurentiu Soneriu Student:Puscasu AlexandraElena

Raspunderea disciplinara a functionarilor publici
Functionarul public trebuie sa poarte raspunderea pentru actele sale conform principiului responsabilitatii.Legalitatea reprezinta criteriul fundamental de moralitate pentru funcţionarul public, ca şi pentru administraţie în ansamblul său,; o astfel de concluzie se deduce din însuşi atributiile administraţiei publice care constă în activitatea de punere în executare a legii şi prestarea de servicii publice, în limitele aceteia, în condiţii responsabile şi eficiente. Prin urmare, pentru a-şi asuma în mod responsabil funcţiile care le revin, funcţionarii publici trebuie să fie convinşi de importanţa şi supremaţia legii şi de nevoia ca ea să fie respectată de toţi cei care cad sub incidenţa ei. Răspunderea juridică într-o accepţiune „lato sensu”, poate fi definită ca ansamblul normelor care conturează un anumit comportament profesional şi privat. În această accepţiune,

să cunoască forţa de constrângere a statului. ceea ce . asigură legalitatea şi disciplina în administraţia. cât şi acele norme care privesc viaţa privată. Regimul juridic al funcţionarilor publici include şi problema răspunderii acestora. să poarte răspunderea pentru fapta lor. în primul rând. iar în caz de încălcare a acesteia. Funcţionarul public trebuie să-şi ducă la bun sfârşit atribuţiile nu pentru că aşa i se impune. ceea ce poate fi evocat prin sintagma comportament profesional. precum şi a celorlalţi prin avertizare de a nu săvârşi abateri pentru care sunt sancţionaţi. deoarece sancţionarea acelora care încalcă legalitatea şi disciplina. pedepsindu-se funcţionarii culpabili şi reparându-se prejudiciile cauzate. faţă de funcţionarii publici apare cu atât mai necesară. Având ca sarcină executarea legii. Instituţia răspunderii. să respecte legea. ci fiindcă este convins că ele reprezintă rostul său profesional. funcţionarii din aparatul administrativ trebuie ca ei. dar în acelaşi timp se înfăptuieşte îmbunătăţirea activităţii funcţionarilor respectivi. ca în orice societate democratică cei care încalcă normele juridice. dacă se are în vedere importanţa deosebită a activităţii organelor administraţiei publice. Astfel este normal.ea cuprinde norme de comportament. care privesc atât relaţiile de serviciu de toate tipurile. Reglementarea responsabilităţii funcţionarilor presupune efecte juridice complexe.

dacă este cazul.constituie un rezultat notabil. Răspunderea juridică administrativă este explicată în doctrina juridică pornind de la conceptul de constrângere. pentru a a apăra drepturile încălcarea precum sancţiona normelor de drept administrativ. 188/1999) să se regăsească sancţiunile specifice uneia din formele de răspundere aplicabile. pentru a preveni săvârşirea cetăţenilor. Astfel. cu vinovăţie. constrângerea administrativă măsuri (acte juridice. în literatura juridică de specialitate s-a spus că ar fi fost mai riguros dacă titlul ar fi avut drept conţinut „Răspunderea şi sancţiunile disciplinare aplicabile funcţionarilor publici” sau pur si simplu „Răspunderea funcţionarilor publici” deoarece se consideră că nu se impune ca în titlul unui Capitol (din Legea nr.„Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici” din Legea nr. civilă sau penală. regăsim cadrul legal cu privire la formele răspunderii funcţionarilor publici. republicată în anul 2007. contravenţională. . împotriva voinţei unor persoane. fapte materiale). În Capitolul VIII . 75 din Statut stabilind că: „încălcarea de către funcţionarii publici. după caz”. 188/1999. reprezintă ansamblul de operaţiuni administrative. cu folosirea puterii de stat şi. luate de către autorităţile administraţiei publice în temeiul legii. unor fapte şi antisociale. a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară. art. Faţă de modul de reglementare.

la propunerea comisiei de disciplina. juridice. (3) lit. a) se poate aplica direct de catre persoana care are competenta legala de numire in functia publica. Refuzul functionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaratie privitoare la abaterile disciplinare care i se imputa se consemneaza . care o încălcarea deţin şi vinovăţie de răspunderea funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei normelor conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora. 188/1999 cu a publici. urmăreşte precum şi normative condamnarea faptei negative şi a autorului acesteia. (2) Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 77 alin.78 (1) Sanctiunea disciplinara prevazuta la art. Audierea functionarului public trebuie consemnata in scris. răspunderea încălcate. 77 din nr. b)–e) se aplica de persoana care are competenta legala de numire in functia publica.Dacă prin constrângerea administraţiei se urmăreşte autoreglarea restabilirea ca o sistemului ordinii a social. 77 alin. Potrivit funcţionarilor publice pe art. componentă răspunderii şi Legea răspunderea administrativprivind de Statutul către administrativă cuprinde următoarele forme: răspunderea administrativ-disciplinară contravenţională. Astfel. (3) lit. (3) Sanctiunile disciplinare nu pot fi aplicate decat dupa cercetarea prealabila a faptei savarsite si dupa audierea functionarului public. Conform Art. sub sanctiunea nulitatii.

organizare si functionare a comisiilor de disciplina. precum si componenta. numiti prin decizia primului-ministru. indiferent la . la fel ca şi salariaţii. la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. un reprezentant desemnat prin votul majoritatii functionarilor publici pentru care este organizata comisia de disciplina. poate solicita compartimentelor de control din cadrul autoritatilor sau institutiilor publice sa cerceteze faptele sesizate si sa prezinte rezultatele activitatii de cercetare. îşi desfăşoară activitatea într-un cadru organizat şi disciplinat. atributiile. Funcţionarul public. Aşa cum s-a subliniat în doctrina juridică. Pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare si propunerea sanctiunii disciplinare aplicabile functionarilor publici din autoritatile sau institutiile publice se constituie comisii de disciplina. Comisia de disciplina poate desemna unul sau mai multi membri si. la propunerea ministrului internelor si reformei administrative. modul de sesizare si procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului.intr-un proces-verbal. dupa caz. Comisia de disciplina pentru inaltii functionari publici este compusa din cinci inalti functionari publici. Modul de constituire. dupa caz. Din comisia de disciplina face parte si un reprezentant al organizatiei sindicale reprezentative sau. in cazul in care sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici nu sunt organizati in sindicat. disciplina muncii. Noţiunea de „disciplină” reprezintă un sistem de norme juridice care reglementează comportamentul salariaţilor şi funcţionarilor publici în desfăşurarea procesului muncii.

din domeniul organizării şi executării legii. aceasta vizează norme de conduită profesională ce au în vedere relaţiile din cadrul colectivului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public. Răspunderea disciplinară este atrasă în primul rând pentru nerespectarea disciplinei profesionale a funcţionarilor publici în cadrul raportului de subordonare ierarhică. conform cărora un funcţionar public răspunde de actele şi faptele sale prin care încalcă regulile de disciplină prevăzute pentru exercitarea sau în legătură cu exercitarea funcţiilor publice în cadrul unor raporturi de subordonare. în principal. de relaţiile cu alte colective ale aceleiaşi instituţii publice şi nu în ultimul rând cu terţii. acel ansamblu de norme. poate totuşi atrage răspunderea disciplinară). Aceasta este de altfel şi ceea ce o deosebeşte. de răspunderea disciplinară din dreptul muncii. ce poate coexista cu un raport de drept penal. Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici este acea instituţie juridică. . raport de drept administrativ. concretizează starea de ordine inerentă îndeplinirii atribuţiilor care rezultă dintr-un raport de muncă sau dintr-un raport de serviciu.care tip de muncă ne raportăm. răspunderea disciplinară poate interveni şi pentru fapte săvârşite în afara serviciului dacă acestea sunt de natură să aducă atingere prestigiului funcţiei publice. raporturi de drept administrativ. Pe de altă parte. Cât priveşte ordinea. (scoaterea de sub urmărire penală pentru o faptă.

Bucureşti. Răspunderea Răspunderea administrativ-disciplinară a funcţionarilor publici. Beck. Editura Universul Juridic. 2009. 188/1999. Editura Didactică juridică şi a Pedagogică. Editura Lumina Lex. Bucureşti. Legislaţie. Drept administrativ. Verginia Vedinaş. Statutul funcţionarilor publici (Legea nr. Apostol Tofan. Bucureşti. V. Bucureşti. Barac. Bucureşti. 1/2002 din L. Vol. nr. în Revista Română de Dreptul muncii . 2007. 2008 L. 2009. Bălan. Răspunderea şi sancţiunea juridică. Vedinaş. Drept administrativ. Doctrină. Călinoiu. Beck. Instituţii administrative. Ediţia 2. 2005 Dabu. Comentarii. E. Editura C.H. 2008 C. Editura Universul Juridic. Jurisprudenţă. Deontologia şi statutul funcţionarilor administraţia Valerică publică. Bucureşti. Coman-Kund. Editura G. Editura Universul Juridic.BIBLIOGRAFIE Verginia Vedinaş. Curs universitar. Ediţia a IV-a. revăzută şi adăugită. I.H. Deontologia vieţii publice. Bucureşti. cu modificările şi completările ulterioare. D. republicată). 1997.

Bucureşti. Curs universitar. nr. 2000 Corneliu Manda.G. Tratat elementar.U. P. revăzută şi adăugită. publicată în Monitorul Oficial nr. modificată şi completată prin: § O. publicată în Monitorul Oficial nr.G. nr. publicată în Monitorul Oficial nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice. Popescu-Slăniceanu.G. Infodial. 3 din data de 5 ianuarie 2009. 2000 Legea nr. 84 din data de 11 februarie 2009. Partea I. Bucureşti. Bucureşti. publicată în Monitorul Oficial al României.funcţionarului public. Editura Global Lex. Drept administrativ. 600 din 8 decembrie 1999. Petrescu. Funcţia publică. Statutul funcţionarului public. 229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice. republicată în anul 2007. § şi O. Ediţia a V-a. 2008 R. nr.U. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. 264 din data de . Editura Universul Juridic. § O.U. Editura Universitară „Carol Davila” Bucureşti. 2006 I. 3/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

. cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local. 668 din 6 octombrie 2009. publicată în Monitorul Oficial nr. 769 din 9 noiembrie 2009.G. nr. precum şi pentru întărirea serviciilor ministerelor administraţiei capacităţii publice şi ale publice manageriale celorlalte centrale şi ale la nivelul ale ale deconcentrate organe din altor unităţile servicii din administrativ-teritoriale măsuri privind publice. § O. precum şi pentru reglementarea unor cabinetul demnitarului şi administraţia publică centrală locală. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice.22 aprilie 2009. § Lege-cadru nr. publicată în Monitorul Oficial nr.U.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->