You are on page 1of 3

Substantivul

Obiective: 1. Să formeze propoziţii cu 5 substantive masculine şi feminine


2. Să formeze 5 întrebări utilizînd substantive masculine şi feminine

masculin feminin
singular(consoană) plural ( -i) singular (-ă) plural (-e)
voluntar voluntari voluntară voluntare
străin străini străină străine
coleg colegi colegă colege
domn domni doamnă doamne
profesor profesori profesoară profesoare
student studenţi studentă studente
asistent asistenţi asistentă asistente
moldovean moldoveni moldoveancă moldovence
american americani americancă americance

1. Selectaţi substantive din tabel şi completaţi frazele:

1.Eu sînt ________________________. 2. Ea este__________________________. 3. Noi


sîntem____________________. 4.Voi sînteţi__________________________. 5. Ele
sînt____________________. 6. Voi sînteţi______________________________. 7. Tu
eşti____________________________. 8. El este______________________________.

2. Completaţi cu substantive la genul masculin ori feminin:

1.Mishel este ( voluntar)______________________________ în Corpul Păcii.


2. Şi noi sîntem(voluntar)__________________________________ în Corpul Păcii.
3. Elena este(profesor)__________________________________ de limba română.
4. Dan şi George sînt(coleg)___________________________cu noi, de asemenea.
5. Adrian este(profesor)________________________________în satul Măgdăceşti.
6. Jennifer, Amelia şi Kelly sînt(coleg)_________________ excelente.

3. Completaţi întrebările şi răspunsurile.

1.Ea este (moldovean)_____________? Nu, ea nu este( moldovean)________________, ea


este (străin)__________________, este din America şi este
( american)___________________.
2. Ei sînt ( american)_____________? Nu ei nu sînt(american)_______________, ei sînt din
Moldova şi sînt( moldovean)_____________________.
3. Elena este ( asistent)____________de program? Nu, Elena nu este (asistent)____________,
ea este ( profesor)_______________de limba română.
4. Voi sînteţi ( coleg)__________ cu Amelia? Nu, noi nu
sînte(coleg)___________________cu Amelia, dar Amanda şi Ann sînt
(coleg)_________________cu ea.

4. Formaţi 5 fraze cu substantivele din tabel.


5. Formaţi 5 întrebări cu substantivele din tabel.
Substantivul
Obiective: Să formeze fraze cu 5 substantive din tabel
Să formeze întrebări cu 5 substantive din tabel

Citiţi şi completaţi tabelul. Read and fill in the chart.


masculin feminin
singular plural singular plural
a volunteer the volonteers the a the volonteers the
volonteer volonteers volonteer volonteer volonteers
voluntar voluntarul voluntari voluntarii voluntară voluntara voluntare voluntarele
prieten
coleg
student
profesor

Eu am un coleg. Colegul meu este inteligent. Eu am o colegă. Colega mea este inteligentă.
My colleague is intelligent. My colleague is intelligent.

Tu ai un coleg. Colegul tău este talentat. Tu ai o colegă.Colega ta este talentată.


Your colleague is talented. Your colleague is talented.

Eu am mulţi colegi. Colegii mei sînt inteligenţi. Eu am multe colege. Colegele mele sînt inteligente.
My colleagues are talented. My colleagues are talented.

Tu ai mulţi colegi. Colegii tăi sînt inteligenţi. Tu ai multe college. Colegele tale sînt inteligente.
Your colleagues are talented. Your colleagues are talented.

1. Completaţi după model: Eu am doi fraţi._______________ mei sînt studenţi. Fraţii mei sînt studenţi.

1. Tu ai mulţi prieteni.________________ tăi sînt inteligenţi. 2. Eu am o


soră._________mea este studentă.
2. Şi tu ai o soră.______________ ta nu este studentă, ea este elevă. 4. Eu am multe
prietene în SUA. ______________ mele sînt profesoare bune.5. Tu ai părinţi?
Unde sînt _______________tăi acum? 6. Eu am un frate._____________ meu
este inginer. 7. Tu ai tată. Cîţi ani are ______________ tău? 8. Tu ai mamă. Unde
lucrează_________________ ta? 9. Eu am două surori. ___________________
mele nu sînt căsătorite. 10. Tu ai părinţi._______________tăi sînt doctori.

2. Completaţi după model: Eu am şase colegi .____ ___ sînt studenţi buni. Colegii mei sînt studenţi
buni.

1. Tu ai şapte colegi._______________ ______________ sînt inteligenţi.2. Eu am


părinţi.___________
________ sînt în Statele Unite acum.3. Eu am doi fraţi.________ ________ sînt căsătoriţi.4. Tu cîţi fraţi
ai? Unde lucrează ___________ _______? 5. Eu am o soră.___________ _________ lucrează la şcoală.
6. Eu am două profesoare. _____________ __________ sînt talentate. 7. Tu ai tată.__________ _______
are 65 de ani. 8. Şi eu am tată.___________ ________are 55 de ani. 9. Eu am două prietene în
SUA.__________
_________ sînt din statul Arizona. 10 Tu cite prietene ai? De unde sînt ____________ ____________?