Tabelul nr.

1
INDICATORI DE APRECIERE A PERFORMANŢELOR FIRMEI
Ani

Nr
.
crt.

Indicatori

0

1

1997
Formula

1996

2

1998

1997/1996

Preţuri
curente

Preţuri
1996

Preţuri
curente

Preţuri
1997

3

4

5

6

7

1998/1997
Indice
real

Indice
real
8

9

±∆

10

11

±∆

1

Cifra de afaceri

2.264.442

3.612.835

1.437.086

7.328.552

5.212.341

-827.356

63.46%

+1.599.506

144.27%

2

Producţia fabricată

2.332.272

3.730.637

1.483.945

8.188.918

5.824.266

-848.327

63.62%

+2.093.629

156.11%

3

Prod. exerciţiului

2.501.999

3.982.071

1.583.958

8.188.918

5.824.266

-918.041

63.30%

+1.842.195

146.26%

4

Venituri totale

2.738.764

4.193.681

1.668.131

8.678.168

6.172.239

-1.070.633

60.90%

+1.978.558

147.17%

5

Cheltuieli totale

2.507.712

3.769.768

1.499.510

7.498.968

5.333.548

-1.008.205

59.79%

+1.563.780

141.48%

6

Profit brut

231.052

423.913

168.621

1.179.200

838.691

-62.431

72.97%

+414.778

197.84%

7

Profit net

145.992

264.881

105.362

704.485

501.056

-40.630

72.16%

+236.175

189.16%

8

Capital propriu

4.050.513

4.250.035

4.250.035

4.591.673

4.591.673

+199.522

104.92%

+341.638

108.03%

9

Capital permanent

4.050.513

4.250.035

4.250.035

4.591.673

4.591.673

+199.522

104.92%

+341.638

108.03%

11.73%

11.73%

16.09%

16.09%

+1.53%

115%

+4.36%

137.16%

11.24%

11.24%

15.72%

15.72%

+2.03%

122.04%

+4.48%

139.85%

10
11
12
13
14
15
16
17

Rata rentabilităţii
comerciale
Rata rentabilităţii
resurse consumate
Rata rentabilităţii
economice
Rata rentabilităţii
financiare
Rata rentabilităţii
veniturilor totale
Rata lichidităţii
generale
Rata lichidităţii
reduse
Rata autonomiei
financiare

10.20%
Profit brut
x100
CA
Profit brut
9.21%
x100
Cheltuieli totale
Profit brut
x100 5.70%

9.97%

3.96%

25.68%

18.26%

-1.74%

69.47%

+8.29%

183.14%

Capital permanent
Profit net
3.60%
x100
Capital propriu

6.23%

2.47%

15.34%

10.91%

-1.13%

68.61%

+4.68%

175.12%

8.43%

10.10%

10.10%

13.58%

13.58%

+1.67%

119.81%

+3.48%

134.45%

1.31

1.31

1.42

1.42

-0.26

83.43%

+0.11

108.39%

1.11

1.11

1.03

1.03

+0.03

102.77%

-0.08

92.79%

100%

100%

100%

100%

-

100%

-

100%

Profit brut
x100
Venituri totale

Active circulante
1.57
Datorii pe termen scurt
Active circulante - Stocuri 1.08
Datorii pe termen scurt
100%
Capital propriu
x100
Capital permanent

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful