APA ITU PLAN STRATEGIK?

‡ Sesuatu proses atau aktiviti itu dikatakan strategik apabila ia melibatkan: a. Tindakan untuk memilih cara terbaik untuk bertindakbals keatas keadaan perubaan persekitaran yang dinamik dan sukar untuk diramal dan committing to one set of responses instead of another (Allison &Kaye, 2005) b. Pilihan tindakannya berorientasikan jangka panjang dengan berasaskan keadaan sekarang

KENAPA ORGANISASI PERLU MELAKUKAN PELAN STRATEGIK (WHY)
‡ Mempunyai satu kerangka proses kerja yang tersusun dan sistematik untuk menterjemahkan visi.misi dan strategi kepada aktiviti-aktiviti kerja harian. ‡ Menunjukkan perhubungan yang jelas antara visi,misi, analisis persekitaran, isu strategik,matlamat organisasi dengan petunjuk-petunjuk prestasi utama (Key performance indicators). ‡ Meningkatkan keupayaan pemimpin untuk mengukur, mengawal strategi secara berkesan bagi mencapai visi dan misi organisasi. ‡ Meningkatkan rasa tanggungjawab, kecekapan & keberkesanan dalam pengurusan kerja setiap ahli organisasi melalui ketelusan matlamat & KPI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful