Page

Gloria Chadwick
- Discovering your past lives -

1

Cuprins

Introducere .......................................................................................................................... ..... 4 Partea I - ホnceputurile ........................................................................................................... 7 Re祥arnarea si legătura ei cu tine ............................................................................... 7 Procesul de reamintire a vieŃilor tale anterioare.................................................. 8 Cum lucrează subconstientul..................................................................................... 9 Cum ies la suprafață amintirile ............................................................................. 11 Cum să recunosti amintirile vieŃilor trecute ..................................................... 12 Cum Ń靖 poŃi regăsi amintirile vieŃilor trecute ...................................................... 14 Page Totul despre Alfa .......................................................................................................... 15 ホnt稷nirea cu subconstientul .................................................................................... 16 Cum să stimulăm apariŃia amintirilor ................................................................ 20 La ce trebuie să fi atent atunci c穗d amintirile 絜cep să apară ............. 21 Ce să faci cu amintirile tale atunci c穗d le găsesti .......................................... 21 Ai 絜credere 絜 ceea ce simŃi .................................................................................... 22 Confirmarea si verificarea amintirilor vieŃilor tale trecute ....................... 23 łinerea unui jurnal ...................................................................................................... 25 ホnceputul călătoriei ......................................................................................................... 27 Partea II- Explorări si experienŃe................................................................................... 28 D駛・vu: Ai mai fost pe aici c穗dva ........................................................................... 28 Cum să recunosti reflectările vieŃilor anterioare ............................................ 29

2

Pe urma senzaŃiilor de D駛・vu ............................................................................... 31 ExerciŃii de deschidere ............................................................................................... 32 Imaginile: limbajul minŃii ............................................................................................. 34 Cum să vezi si să simŃi imaginile vieŃilor trecute ........................................... 35 ExerciŃii de deschidere ............................................................................................... 36 ImaginaŃia: lumea imaginilor tale interioare ...................................................... 38 Interpretări făcute de imaginaŃia ta .................................................................... 38 Reverii care fac să apară vieŃile trecute ............................................................. 39 ExerciŃii de deschidere ............................................................................................... 40 InspiraŃie si intuiŃie .................................................................................................... 41 ExerciŃii de deschidere ............................................................................................... 41 Joacă-te cu vieŃile trecute ......................................................................................... 43 ExerciŃii de deschidere ............................................................................................... 43 Si acum, partea serioasă .......................................................................................... 44 ExerciŃii de deschidere ............................................................................................... 45 Privind 絜 prezent pentru a găsi trecutul ............................................................... 45 Chestionar de indici curenŃi .................................................................................... 52 LocuinŃa si mobila ........................................................................................................ 54 ホmbrăcămintea si garderoba .................................................................................... 55 Hrana si obiceiurile legate de m穗care .............................................................. 56 Muzica si c穗tecele ...................................................................................................... 57 CărŃi si filme ................................................................................................................... 58 Domenii de interes, talente, 絜deletniciri favorite .......................................... 59 Serviciu si carieră ........................................................................................................ 60

Sănătatea si corpul fizic ........................................................................................... 62 Trăsături de caracter si caracteristici ................................................................ 64 Prietenii si familia ....................................................................................................... 66 Imagini, sunete, scene, situaŃii ............................................................................... 68 Visele: tablourile vieŃilor tale trecute ...................................................................... 70 Descoperirea vieŃilor anterioare prin intermediul viselor ........................... 71 Modul de descifrare a viselor ................................................................................... 73 Planificarea viselor de vieŃi trecute ...................................................................... 75 ExerciŃii de deschidere ............................................................................................... 75 Separă-Ńi Eu-rile și spiritualitatea ............................................................................ 76 Eul tău interior .............................................................................................................. 77 ExerciŃii de deschidere ............................................................................................... 78 Crearea sanctuarului tău interior ......................................................................... 79 Cheia cunoasterii .......................................................................................................... 80 Eul tău Superior ............................................................................................................ 83 Page ExerciŃii de deschidere ............................................................................................... 85 Reunirea cu Eul Superior .......................................................................................... 85 EsenŃa Sufletului tău .................................................................................................. 86 ExerciŃii de deschidere ............................................................................................... 87 Perceperea sufletului tău .......................................................................................... 88 FeŃele tale din trecut ................................................................................................... 89 Trecerea 絜 revistă a viziunilor vieŃilor tale trecute.......................................... 91 Pregătirea dinaintea călătoriei 絜 trecut ........................................................... 93

3

ProtecŃia cu Lumină albă .......................................................................................... 95 Legarea la păm穗t si centrarea ............................................................................. 97 Autoproiectarea 絜 vieŃile tale trecute ................................................................. 98 Lumini, cameră, motor !............................................................................................. 99 Călătorind cu mintea prin amintiri .................................................................... 100 ExerciŃii de deschidere ............................................................................................. 101 Călătorind prin timp ................................................................................................. 101 łări, culturi si civilizaŃii ......................................................................................... 102 Explorarea si trăirea tuturor vieŃilor trecute ................................................. 104 Partea III - Karma ............................................................................................................... 105 ホnainte de nastere .......................................................................................................... 105 ホnceperea experienŃei vieŃii păm穗testi ............................................................ 106 Legea Karmei .................................................................................................................... 108 Crearea realităŃii proprii ........................................................................................ 109 Tu si oamenii din viaŃa ta .......................................................................................... 110 Suflete-pereche; oameni deosebiŃi ....................................................................... 111 ホnt稷niri din vieŃile trecute: legături karmice care 絜lănŃuie .................. 114 ExerciŃii de deschidere ............................................................................................. 116 Plătirea datoriilor din trecut..................................................................................... 118 ホnŃelegerea karmei proprii ...................................................................................... 119 Identificarea problemelor-cheie si a influențelor vieŃilor trecute .......... 123 ExerciŃii de deschidere ............................................................................................. 126 Avantajele echilibrării karmei .............................................................................. 131 ExerciŃii de deschidere ............................................................................................. 133

Echilibrarea karmei ...................................................................................................... 133 Procesul schimbărilor pozitive .............................................................................. 135 Principiul iertării........................................................................................................ 138 Principiul compasiunii ............................................................................................. 138 Karma comună............................................................................................................. 140 Testele de verificare a echilibrării ...................................................................... 142 Vindecarea tuturor urmelor lăsate de karmă................................................. 143 ExerciŃii de deschidere ............................................................................................. 145 Partea IV - Iluminarea ...................................................................................................... 146 Descoperirea propriului destin ................................................................................. 146 ExerciŃii de deschidere ............................................................................................. 150 Tu esti stăp穗ul destinului tău ............................................................................ 153 ExerciŃii de deschidere ............................................................................................. 154 EsenŃa energetică a Sinelui tău ............................................................................... 156 Piramida ta de putere ............................................................................................... 157 Straturi si nivele de energie si de conștiență ................................................. 158 ExerciŃii de deschidere ............................................................................................. 160 Straturile de energie ................................................................................................. 160 Adevărata natură a spiritualităŃii tale ................................................................ 165 Page Eliberarea spiritului tău ......................................................................................... 166 Piesele de puzzle al vieŃilor tale trecute ........................................................... 169 Numele si detaliile privind persoane ale căror experienŃe personale apar în această carte au fost schimbate pentru a le proteja anonimatul. Această carte îŃi este dedicată łIE... łie, asa cum esti astăzi, łie, asa cum ai fost,

4

Si Ńie, asa cum vei deveni.

Introducere
Interesul meu pentru reîncarnare s-a trezit într-o noapte, pe când mergeam cu masina pe lângă un vechi cimitir, în care nu fusesem niciodată. Pe când treceam pe lângă intrarea cimitirului, am izbucnit brusc într-un plâns cu sughiŃuri. Stiam, fără nici un dubiu, că fusesem îngropată acolo. Cumva, stiam că numele meu fusese Sarah si cunosteam data la care murisem. Deoarece era târziu si cum nu fac o pasiune din plimbarea prin cimitir în întuneric - fără a mai vorbi de cât de speriată eram - m-am întors acasă si m-am gândit la această întâmplare toată noaptea. La ivirea dimineŃii reusisem să mă conving că totul era o nebunie. Totusi, m-am întors la cimitir si m-am îndreptat direct spre mormântul care simŃeam că era mormântul meu. Numele si datele de pe piatra funerară erau cele care îmi veniseră în minte în seara precedentă. Pe când stăteam acolo, privind la propriul meu mormânt, am început sămi reamintesc evenimente si trăiri pe care le cunoscusem pe când eram altcineva. Experiența era atât de reală si plină de viaŃă, încât nici măcar mintea mea lucidă nu o putea refuza. Această experienŃă a constituit pentru mine începutul de drum într-o nouă lume. O lume captivantă ce-mi deschidea poarta spre înŃelegerea, perceperea si cunoasterea răspunsurilor la întrebările: cine eram, de ce mă aflu aici si ce întâmplări m-au făcut să devin ceea ce sunt acum. Miam dat seama că această experienŃă mă va conduce la urmărirea desfăsurării destinului meu, asa cum mi l-am ales înaintea nasterii mele din această viaŃă. Cunoasterea si conștientă pe care o dobândisem, atât în această viaŃă cât si în vieŃile trecute, sunt rezultatul multor si diferite experienŃe si personaje Page cunoscute anterior. Cu cât învăŃ mai mult, cu atât devin mai constientă de imensa cunoastere aflată undeva, în adâncul nostru. Această carte reprezintă modul meu de a-Ńi împărtăsi Ńie, cititorule, cunoasterea pe care am dobândit-o,

5

pentru a te ajuta să îŃi amintesti si să înŃelegi cine ai fost înainte, că toate vieŃile pe care le-ai trăit până acum te-au adus să fii ceea ce esti acum si cum te vor influenŃa ele să devii ceea ce vei fi în viitor. Cartea aceasta are la bază cursurile de reîncarnare pe care le predau, precum si sute de regresii ale vieŃilor trecute pe care le-am efectuat cu studenŃii si cu pacienŃii mei, ca si descoperiri profunde pe care le-am făcut din revederea vieŃilor mele anterioare. Această carte este un ghid care te ajută să-Ńi descoperi vieŃile trecute, să păsesti pe drumul ce duce spre inimă si spre sufletul tău. Ea îŃi oferă o metodă de a deschide această cale spre interiorul tău, spre adevărata ta esență dar nu este singura. DorinŃa ta de a privi în interiorul tău pentru a-Ńi descoperi propriul adevăr si adevărata cunoastere, ea va fi cea care îŃi va permite să păsesti pe acest drum. Si odată pornit, forŃele tale interioare se vor trezi la viaŃă si vor lărgi si mai mult deschiderea ta spirituală si conștienŃa ta. Materialul prezentat în această carte este astfel alcătuit încât să-Ńi permită să o parcurgi în ritmul care îŃi este propriu si să absorbi cunostinŃele după cum doresti. Cartea este un curs de descoperire a vieŃilor trecute si de acces la adevărul si la cunoasterea existente 絜 straturile profunde ale interiorului nostru. Atunci când te afli într-o clasă, poŃi pune întrebări profesorului si poŃi să-Ńi lămuresti anumite aspecte care Ńi se par neclare. În această carte, cel care întreabă si cel care oferă răspunsul sunt una si aceeasi persoană: TU însuŃi. Răspunsurile aflate în interiorul tău te vor călăuzi spre adevăr si spre înŃelegerea vieŃilor tale trecute. Poate că unele dintre informaŃiile din carte Ńi se vor părea la început mai greu de înŃeles. Există un motiv bine întemeiat si un scop precis pentru care am ales acest mod de expunere. Ele au la bază dorinŃa mea sinceră de a te ajuta să înveŃi în cel mai bun mod posibil. Pentru că nu esti în clasă si nu-mi poŃi pune întrebări, în această primă parte am încorporat toate "cheile" si toate indiciile

necesare pentru a găsi răspunsul în interiorul tău. Există subtilităŃi de înŃelegere si de nuanŃe care nu sunt usor de observat. Doar privind în profunzimea lor, în spatele aparenŃelor, le vei sesiza si vei deveni constient de adevăratul lor sens. Cartea aceasta îŃi oferă concepte care nu pot fi pe deplin explicate în cuvinte, dar care devin clare dacă le explorezi si le înŃelegi din interior si le legi de viața si de experienŃa ta proprie. Page Începe citirea acestei cărŃi si a informaŃiei cuprinse în ea fiind deschis si atent atât la sentimentele si percepŃiile pe care Ńi le prilejuieste, ca si la răspunsurile care Ńi se oferă în cadrul meditaŃiilor, în timpul vizualizărilor făcute sub îndrumare, cât si la exerciŃiile pregătitoare. Poate vei dori Ia început să o răsfoiesti repede pentru a „simŃi" informaŃia cuprinsă în carte, înainte de a începe să-Ńi descoperi vieŃile anterioare. O poŃi face. Dar a doua oară citeste-o pe îndelete; ia-o încetisor si încearcă să-Ńi percepi gândurile si senzaŃiile pe care Ńi le trezesc informaŃiile oferite; ca si modul în care reacŃionezi la ele. Problema reîncarnării este o problemă foarte serioasă si este prezentată astfel încât să-Ńi permită descoperirea si explorarea vieŃilor tale trecute în modul cel mai potrivit pentru tine. Pe măsură ce păsesti pe drumul ce duce spre descoperirea acestor vieŃi, lasă-te condus de experienŃele tale proprii. ÎnŃelegerea vieŃilor trecute reprezintă un pas important pe calea cunoasterii. Odată cu începerea descoperirii acestor vieŃi, vei afla probabil multe nivele de conștiență în profunzimea fiinŃei tale. MulŃi dintre cei ce au început să-si retrăiască amintirile vieŃilor trecute au trecut în acelasi timp printr-un proces de crestere si învăŃare care i-a făcut să devină constienŃi de existenŃa unor aspecte spirituale si care i-a ajutat să si le dezvolte. Unii dintre ei au început acest drum plini de dubii si de confuzie, asa cum am făcut-o si eu, dar au continuat să cerceteze în adâncul fiinŃei lor, căutând si găsind răspunsuri si explicaŃii la întrebările pe care si le puneau în

6

legătură cu experienŃele lor, cu rostul si importanța acestora pentru viaŃa pe care o trăiau. Dubiile li s-au transformat în constientizare si înŃelegere. Confuzia li s-a transformat în claritate si lumină, iar pasii lor de început i-au ajutat să rămână în contact cu Adevărul si cunoasterea aflate în interiorul lor. Au trecut printr-o transformare progresivă si continuă spre o conștiență profundă despre ei însisi, pe măsură ce noi si noi porŃi se deschideau spre adâncul fiinŃei lor, lărgindu-le orizonturi de explorare si de înŃelegere a adevăratului rost al experienŃelor si al vieŃilor lor. Pe măsură ce vei revedea si explora amintirile vieŃilor tale anterioare, o nouă lume de cunoastere Ńi se va deschide în faŃă. Descoperind vieŃile tale trecute si înŃelegând efectul lor asupra celei prezente, vei pătrunde rostul vieŃii si vei sti că tu esti făuritorul destinului tău. Page

Partea I - ホnceputurile
Re祥arnarea si legătura ei cu tine Cercet穗d pentru a deslusi scopul si 絜Ńelesul vieŃii, oamenii au ajuns la concluzia că Adevărul se află 絜 ei 絜sisi. Au devenit constienŃi de acea esenŃă specială pe care o deŃineau si pe care au numit-o suflet. Au învăŃat, pe baza lor, că sufletul lor era nemuritor si că propria lor conștiență se dezvoltă de-a lungul timpurilor. Doar modul de percepere a acestei cunoasteri este diferit; Adevărul rămâne acelasi. Ei au devenit constienŃi că moartea nu reprezenta un sfârsit; ea era urmată de un nou început, care crea ciclul vieŃii. Au descoperit un model ritmic ce se relua mereu si mereu, sufletul lor renăscându-se de fiecare dată la un alt nivel de conștiență. Si-au dat seama că ceea ce făceau într-una din vieŃi, se reflecta într-o altă viaŃă. Re絜carnarea reprezintă credinŃa 絜 viaŃa de după moarte. Sufletul tău se naste din nou 絜tr-un alt corp fizic 絜 scopul măririi gradului de cunoastere si pentru a 絜Ńelege si a rezolva sentimente si fapte negative pe

7

care le-ai manifestat 絜 vieŃile tale anterioare. Prin re絜carnări repetate ajungi să 絜veŃi lecŃiile karmice si să te bucuri de răsplata lecŃiilor deja 絜văŃate. Pe măsură ce acumulezi cunostinŃe si-Ńi perfecŃionezi sufletul, atingi o uniune din ce 絜 ce mai str穗să cu eul tău superior, cu SineleDumnezeu. Pe drumul ce îl străbaŃi din viaŃă în viaŃă, esti pus în fața consecinŃelor unor experienŃe pe care le-ai trăit anterior, fie pozitive, fie negative. Suma acestora este cunoscută sub denumirea de karma sau legea cauzei si efectului. Cauza si efectul 絜seamnă de fapt modul 絜 care Ń靖 construiesti propria realitate. łi-o construiesti prin ceea ce faci în fiecare moment al vieŃii tale. Prin gândurile, sentimentele si faptele tale, tu esti cel ce determini apariŃia si desfăsurarea evenimentelor. Când trăiesti efectul karmei, de fapt suferi efectul tuturor gândurilor, sentimentelor si acŃiunilor pe care le-ai provocat si leai încercat în vieŃile tale trecute. În acest proces de evoluŃie a sufletului tău, devii constient de toate cauzele produse de tine. ÎŃi oferi Ńie însuŃi ocazia să-Ńi trăiesti karma si ai libertatea de-a alege cum vrei să procedezi cu ea. Tu esti cel care alege, fie să schimbi si să Page îndrepŃi ceea ce ai făcut înainte, dacă este nevoie să fie corectat, fie săŃi continui si să-Ńi accentuezi karma pe care o vei avea de rezolvat în viaŃa următoare. Cu aceeasi ocazie îŃi oferi posibilitatea să te bucuri si să profiŃi de ceea ce ai învăŃat deja si totodată libertatea de a-Ńi aprofunda cunoasterea. În căutarea ta pe drumul iluminării spirituale, devii constient că tu esti cu adevărat cel ce îsi construieste propria sa realitate. În cadrul acestei credinŃe despre reîncarnare se află o întreagă lume de cunoastere si de autocunoastere. Cunoasterea a ceea ce ai trăit 絜ainte si 絜Ńelegerea aparentelor nedreptăŃi si inegalităŃi ale vieŃii, aduce 絜Ńeles si scop vieŃii prezente.

8

Prin acceptarea responsabilităŃii consecinŃelor atitudinilor si faptelor tale trecute, îŃi măresti forŃa de a face schimbări pozitive în viaŃa ta actuală, ceea ce îŃi dă posibilitatea să-Ńi înveŃi lecŃiile si să-Ńi echilibrezi karma. Cunoasterea faptului că ai forŃa să controlezi ceea ce se 絜t穃plă 絜 viaŃa ta prezentă si de a te bucura de multele plăceri si provocări ale existenŃei fizice, Ń靖 dă conștiență si siguranŃa că tu esti stăp穗 ul destinului tău. Prin 絜Ńelegerea tuturor experienŃelor tale, dob穗desti cunoasterea si iluminarea care te face să fii constient de adevărata ta natură spirituală. Prin descoperirea a ceea ce ai fost înainte si în ce fel experienŃele trecute determină ceea ce esti în prezent, capeŃi posibilitatea unor imense câstiguri în ceea ce priveste înŃelegerea experienŃelor tale de acum. Deosebita importanŃă a reamintirilor vieŃilor anterioare constă tocmai în aplicarea cunostinŃelor si concluziilor obŃinute din vieŃile tale anterioare, la evenimente, situaŃii si relaŃii din viaŃa prezentă.

Procesul de reamintire a vieŃilor tale anterioare
Un filozof spunea odată: "ホnvăŃarea reprezintă reamintirea a ceea ce ai 絜văŃat odinioară." Subconstientul tău are o memorie perfectă si este depozitul tuturor g穗durilor, sentimentelor, experienŃelor si cunostinŃelor acumulate. Toate evenimentele si sentimentele trăite si de care ai fost constient pe durata unei vieŃi sunt 絜registrate 絜 mintea ta. Reamintirea vieŃilor tale trecute este un proces natural care implică trei condiŃii: dorința de a cunoaste, Page 絜crederea că esti pregătit, dornic si 絜 stare să cunosti si credinŃa că ceea ce vei cunoaste Ń靖 va trezi amintirile prezente si-Ńi va permite să-Ńi amintesti vieŃile anterioare. Toate amintirile pe care le chemi 絜 minte apar din motive foarte importante, pentru a te ajuta 絜 viaŃa ta prezentă. Ele ies la suprafaŃă

9

pentru a-Ńi oferi discernăm穗tul si răspunsurile necesare 絜 Ńelegerii a ceea ce simŃi 絜 cadrul relaŃiilor 絜 care esti implicat si cu ajutorul lor, Ń靖 poŃi explica situaŃii si evenimente din viaŃa ta actuală. Te ajută să devii constient de modul 絜 care faptele si experienŃele tale prezente sunt legate si determinate de evenimentele petrecute 絜 vieŃile anterioare și Ń靖 aduc o 絜Ńelegere clară a influenŃei lor asupra vieții tale prezente. Ele Ń 靖 apar pentru a te ajuta să 絜veŃi lecŃiile vieŃii, să-Ńi echilibrezi karma si pentru a te sprijini 絜 evoluŃia ta spirituală. Cum lucrează subconstientul De fiecare dată când te reîncarnezi, te nasti cu un corp si cu un creier nou, care au scopul să-Ńi permită să funcŃionezi în lumea fizică. Subconstientul tău, care conŃine toată cunoasterea sufletului tău, este încorporat în noul tău corp fizic, împreună cu toate amintirile vieŃilor tale anterioare. Atât corpul si mintea ta conștientă, cât si subconstientul si cunoasterea, se pot compara cu un calculator. Corpul si mintea constientă, cunoscute drept Beta, reprezintă circuitele si componentele exterioare ale calculatorului. Mintea subconștientă. Cunoscută drept Alfa, este hard-discul, ce conŃine cunostinŃele ce asigura funcŃionarea întregului calculator. Corpul si mintea constientă formează carcasa si sistemul electronic care primeste cunoasterea interioară din partea sufletului. Subconstientul alimentează si programează experienŃele vieŃii noastre actuale. Mintea constientă se concentrează asupra gândurilor si ideilor concrete si este condusă de procesele gândirii si înŃelegerii logice. Activitatea Beta este limitată de cantitatea de informaŃii pe care le poate primi si prelucra în unitatea de timp. Ea se mărgineste la a prelucra informaŃii referitoare la organizarea si analizarea sentimentelor si experienŃelor. Scopul ei este de a asigura funcŃionarea corpului fizic si de a-l ajuta să treacă prin experienŃele încarnării prezente, strict în cadrul dimensiunii fizice.

Mintea subconstientă se concentrează asupra Adevărului interior si cunoasterii si-si concentrează activitatea pe primirea si prelucrarea informaŃiilor, atât fizice, cât si spirituale. Alfa deŃine secretele subconstientului în materie de Page imagini si de imaginaŃie, intuiŃie si conștiență, emoŃii, vise si amintiri. Alfa prelucrează o cantitate nelimitată de informaŃie pentru a o integra în contextul foarte complicat al conștienței. Alfa are drept scop obŃinerea unui nivel tot mai 絜alt de cunoastere si ne ajută să 絜Ńelegem toate experienŃele prin care trecem 絜 viaŃa noastră fizică. Dacă un calculator nu este alimentat, el nu funcŃionează. Beta si Alfa lucrează 絈preună, pentru a asigura coexistența pe planul fizic, at 穰 a conștienței fizice c穰 si a celei spirituale. Beta este ca o lampă (corpul fizic), care are un bec (creierul), dar nu este pusă în priză. Alfa constituie energia de alimentare; ea conŃine toate amintirile vieŃilor trecute si o alimentează pe Beta de fiecare dată. Reamintirea vieŃilor trecute este asemănătoare căutării pe discul de programe al subconstientului. InformaŃia se află pe el, dar găsirea ei necesită cunoasterea codului calculatorului. Subconstientul are un mecanism de filtrare unic, care permite să-Ńi amintesti numai ceea ce este esenŃial sau necesar pentru viaŃa ta prezentă, în condiŃiile date. Si asta datorită cantităŃii imense de informaŃii adunate în fiecare viaŃă. Ai avut de altfel de-a face cu sistemul de filtrare al subconstientului. Este asemănător cu situaŃia în care ai prea multe lucruri de făcut odată, sau prea multe gânduri care îŃi trec prin cap în acelasi timp. Când se întâmplă asta, fie se blochează computerul simŃi că explodezi, fie subconstientul îŃi filtrează informaŃia si-Ńi prezintă numai ceea ce consideră că este mai important să stii. În cadrul acestui mecanism de filtraj există un sistem foarte complicat de sortare si regăsire. łi se oferă zilnic doar atâta informaŃie cât poate Beta să absoarbă si să menŃină la un nivel constient. InformaŃia aceasta este dirijată

10

către domeniul subconstientului, unde este clasată după criteriul sentimentului avut faŃă de această experienŃă. Este suficient doar să declansezi mecanismul potrivit si calculatorul va primi codul corect care va aduce informaŃia la suprafața si îŃi va prezenta mental imaginile evenimentului dorit. În majoritatea cazurilor, acest cod de calculator este format din asociaŃii de senzaŃii si evenimente similare. Anumite emoŃii si evenimente vor reactiva amintiri ale vieŃilor anterioare în care ai trecut prin emoŃii sau evenimente similare. ÎŃi amintesti în mod spontan de ceva atunci când o situaŃie din prezent are ceva asemănător cu o experienŃă din viața trecută. Oamenii cu care ai împărŃit o viaŃă trecută pot de asemenea să aibă amintiri spontane, atunci când sentimentele pe care le ai acum faŃă de ei sunt Page direct influenŃate de emoŃii din vieŃile trecute. ReacŃia ta față de relaŃia respectivă poate declansa imagini ale evenimentelor petrecute împreună mai înainte. SemnificaŃia acelei amintiri în raport cu experienŃa actuală reprezintă elementul de stimulare a memoriei. Evenimentele importante sunt reamintite mai usor si cu mai multă precizie decât celelalte. Dacă există un motiv special pentru care trebuie să-Ńi amintesti ceva, atunci amintirea va țâșni brusc la suprafaŃă. O implicare emoțională mai puternică faŃă de amintirea respectiva favorizează si ea apariŃia mai rapidă a amintirii, chiar dacă ea s-a petrecut acum trei sute de ani si nu săptămâna trecută. Subconstientului tău nu îi pasă de timp. Aste e treaba stării Beta. Dacă amintirile vieŃilor trecute afectează în mod direct un anumit aspect al vieŃii tale emoŃionale în care tocmai esti puternic implicat, sau au de-a face cu karma pe care esti pe cale să o echilibrezi, ele pot irumpe cu putere la suprafaŃă într-o manieră dramatică. Amintirile îŃi vor prezenta imagini si scene ale vieŃilor trecute si vei încerca

11

emoŃiile asociate cu aceste evenimente. Amintirile acestea îŃi vor explica modul în care evenimente si emoŃii din această viaŃă îsi au originea în vieŃile anterioare. C穗d 絜cerci pentru prima dată să-Ńi amintesti vieŃile trecute sau să găsesti informaŃii care nu sunt 絜 mod clar asociate cu alte evenimente, subconstientul va 絜cepe o muncă de cercetare sistematică 絜 vederea reconstituirii evenimentelor si emoŃiilor din jurul acestei amintiri pentru a o aduce la suprafaŃă. Este asemănător muncii depuse de un sculptor care cizelează marmura pentru a ajunge le miezul ei. Vei întâlni tot felul de aschii si bucatele de memorie care sar de jur împrejur. Când a fost localizată amintirea centrală, primele care sunt scoase la iveală sunt aspectele emoŃionale, apoi evenimentele direct legate de acea amintire. Cum ies la suprafață amintirile Când începi să ai acces la amintirile vieŃilor tale trecute, de cele mai multe ori îŃi amintesti mai întâi emoŃiile cuprinse în ele si apoi evenimentele care au prilejuit aceste emoŃii. Si aceasta deoarece amintirile sunt clasate după conŃinutul lor emoŃional. PoŃi vedea un mic fragment sau o imagine rapidă dintr-o amintire a vieŃilor trecute care va determina ivirea emoŃiilor asociate cu ele. O amintire din trecut poate fi declansată de o situaŃie prezentă, similară cu cea din viaŃa anterioară si te poŃi trezi răspunzând unor emoŃii din trecut fără a-Ńi aminti detalii din acea amintire. Aceasta ne ajută să înŃelegem situaŃii în care Page sentimentele sau reacŃiile ne sunt total disproporŃionate sau aparent fără legătură cu situaŃia actuală. Atunci c穗d 絜cepi să-Ńi amintesti vieŃile anterioare, poŃi avea senzaŃii sau emoŃii legate de acele amintiri fără să le vezi clar cu ochii minŃii. PoŃi deveni constient de existenŃa unei legături cu o viaŃă

12

anterioară, dar fără să poŃi preciza 絜 ce constă. Devii constient de anumite simboluri sau imagini care reprezintă ceva ce doresti cu putere să 絜Ńelegi, 絜ainte ca 絜treaga amintire să iasă la suprafaŃă. Este ca si c穗d amintirile ar avea o minte proprie. Aceasta se 絜t穃plă si pentru că Beta si Alfa 絜vață să lucreze 絈preună 絜 mod armonios pentru a aduce aceste amintiri la suprafaŃă. La început, vieŃile anterioare vă pot părea ca un joc din bucăŃele, unde piesele nu se potrivesc, pentru ca Beta si Alfa oferă perspective separate si complet diferite asupra aceleiasi amintiri. ÎŃi pot apărea doar fragmente de amintire, ca flash-uri de vagi imagini ce par a veni din viața trecută. În minte îŃi vin mici luminiŃe de conștiență care îsi râd de tine, dându-Ńi doar impresia unei amintiri, care dispare în momentul în care te forŃezi să o vezi mai limpede, scăpând puterii tale de recunoastere si de înŃelegere. Atunci când începi să-Ńi vezi imagini ale vieŃilor anterioare, ele pot apărea si dispărea din mintea ta cu viteza fulgerului, ceea ce se dovedeste a fi destul de neplăcut, mai ales atunci când doresti cu adevărat să îŃi amintesti vieŃile trecute. Aceasta se întâmplă atunci când Alfa începe să îŃi ofere amintirile, iar Beta îŃi pune la încercare atât sinceritatea cât si răbdarea. Când amintirile vieŃilor anterioare pendulează pe muchia dintre a apărea la suprafață si a dispărea pentru totdeauna în uitare, relaxează-te si lasă-le să-si facă drum la suprafaŃă. Este o situaŃie similară cu aceea în care un cuvânt îŃi "stă pe limbă", dar nu-l poŃi rosti. Atunci când nu te mai căznesti să Ńi-l reamintesti si îŃi îndrepŃi atenŃia spre altceva, cuvântul Ńâsneste la suprafaŃă când te astepŃi mai puŃin. El apare pentru că l-ai lăsat deoparte cu gândul că Ńi-l vei reaminti mai târziu. Este valabil si pentru amintirile vieŃilor anterioare. Subconstientului nu îi place să fie bruscat sau grăbit si poate fi foarte sensibil față de modul în care încerci accesul

la amintirile vieŃilor trecute. Cum să recunosti amintirile vieŃilor trecute Page Până te familiarizezi cu modul în care subconstientul îŃi oferă amintirile, astfel încât să-Ńi dai seama cum se percepe si cum arată amintirea dintr-o viaŃă trecută, poŃi crede de multe ori că amintirile acestea nu sunt cu adevărat amintiri ale vieŃilor anterioare. PoŃi avea tendinŃa să crezi că subconstientul îŃi joacă farse si că imaginaŃia a luat-o razna. De multe ori, când amintirile ies la iveală, esti constient de existenŃa unor sentimente legate de aceste amintiri care nu sunt clar asociate cu nimic din viaŃa ta prezentă. Dacă amintirea a fost declansată de o situaŃie curentă, poŃi simŃi emoŃii fără legătură cu situaŃia prezentă si atunci poŃi deveni constient de imagini ale vieŃii anterioare. La 絜ceput Ń靖 este greu să faci legătura dintre imaginile, sentimentele vieŃii anterioare si experienŃa vieŃii tale prezente. În locul unei amintiri clare si la locul ei, care să fie usor de înŃeles si care să se potrivească perfect vieŃii tale actuale, vezi cum subconstientul pare că vrea să ascundă adevăratele amintiri. Ai putea crede chiar că subconstientul doreste să-Ńi saboteze eforturile de a-Ńi reaminti vieŃile anterioare. Nu este adevărat; lucrurile se petrec astfel doar pentru că uneori amintirile vin greu la suprafață si prezintă imagini incomplete. Subconstientul vrea cu adevărat să te ajute - si te va ajuta - dacă îi permiŃi să o facă. Majoritatea amintirilor ies la suprafaŃă într-un mod linistit si fără probleme, dar sunt câteva care sunt foarte intense si apar însoŃite de un impact emoŃional care da buzna în constientul tău. Când îŃi amintesti experienŃe ale vieŃilor trecute, vezi si simŃi imagini si emoŃii ale amintirii, dar nici un semnal de un anumit fel nu o să te anunŃe că aceasta este o amintire dintr-o altă viaŃă. Aceste amintiri ies în relief numai prin modul în care răspundem în faŃa lor. O amintire a unei vieŃi trecute e altfel „simŃită" decât cea din viaŃa actuală.

13

Undeva, în interiorul tău, poŃi recunoaste o amintire din viața trecută si so consideri autentică prin modul în care o simŃi. C穗d retrăiesti o amintire din viața trecută, o recunosti si o simŃi 絜 profunzimea fiinŃei tale, 絜 straturile tale foarte profunde. Asta se întâmplă când ai încredere în ceea ce simŃi, iar cunoasterea ta interioară este pusă în funcŃiune. Sentimentele sunt cele care confirmă autenticitatea amintirilor vieŃilor anterioare si dau liber căii spre înŃelegere si intuiŃie. Amintirile vieŃii prezente îŃi par la început mai familiare decât celelalte si le Page poŃi plasa mai exact cu ajutorul sentimentelor corespunzătoare. Alfa Ń靖 oferă imagini si sentimente ale vieŃii prezente, iar Beta Ńi le rulează 絜tr-un mod logic si raŃional. Ambele tipuri de amintiri se simt ca fiind reale, fiecare 絜 felul ei specific, iar emoŃiile prin care treci cu fiecare din ele sunt la fel de valabile. Pe măsură ce amintirile ies la suprafaŃă, îŃi poŃi reaminti sau/si retrăi evenimente si emoŃii din vieŃile trecute. Profunzimea implicării tale si cât de viu vezi si simŃi imaginile sunt criteriile care îŃi arată dacă vieŃile trecute sunt reamintite sau retrăite. C穗d Ń靖 amintesti un eveniment al unei vieŃi anterioare, conștienŃa ta este complet absorbită 絜 scena respectivă. SimŃi emoŃiile si 絜 acelasi timp esti implicat 絜 ceea ce se 絜t穃 plă. Auzi, vezi, pipăi si mirosi ceea ce vezi, ceea ce auzi si ceea ce se 絜t穃plă 絜 jurul tău. łi se pare că lucrurile s-ar 絜t穃pla 絜 prezent si nu 絜 trecut. Pe măsură ce amintirile 絜cep să apară, lasă-le să iasă la suprafaŃă de la sine. Nu le brusca, nu le forŃa, nu face eforturi prea mari. Aceasta le va face să se 絜depărteze de tine. Fii constient de limitele si restricŃiile pe care tu 絜suŃi le pui amintirilor tale! Nu fi dezamăgit dacă te astepŃi la revelaŃii cutremurătoare si la 絜ceput găsesti numai mici recunoasteri si c穰eva indicii! Amintirile despre vieŃile trecute Ń靖 vor apărea 絜 mod natural, 絜 modul cel mai potrivit pentru tine.

14

ホncep穗d călătoria 絜 tine 絜suŃi si cercet穗d propriul tău subconstient, vei descoperi poarta către vieŃile trecute. Subconstientul este 絜 esenŃa lui bl穗d si discret. Majoritatea amintirilor se vor dezvălui 絜tr-un mod linistit, arăt穗 duŃi lucruri de care esti deja constient, dar nu le-ai legat de vieŃile tale trecute.

Cum Ń靖 poŃi regăsi amintirile vieŃilor trecute
Toate amintirile sufletului tău se află 絜 subconstient. CondiŃia de a putea deschide calea către ele este ca pentru 絜 ceput să te relaxezi complet. Acest lucru Ń靖 permite să intri 絜 rezonanŃă cu subconstientul tău si la r穗dul lui, subconstientul intră 絜 rezonanŃă cu amintirile tale. Relaxarea este arta de a permite corpului fizic să se elibereze de orice tensiune, permiŃ穗d astfel minŃii să scape de orice griji si preocupări. Pe măsură ce permiŃi ca locul tensiunii să fie luat de Page relaxare, toți muschii corpului tău 絜cep să se relaxeze. Pe măsură ce mintea Ńi se calmează si se linisteste, subconstientul 絜cepe să-si crească nivelul de conștienŃă si intri 絜 starea Alfa, unde esti deschis si receptiv faŃă de amintirile vieŃilor tale trecute. Totul despre Alfa Starea Alfa Ńi se va părea familiară, deoarece ai cunoscut-o de multe ori până acum. Esti 絜 stare Alfa atunci c穗d g穗desti ad穗c si linistit, c穗d reflectezi la senzaŃiile tale interioare, c穗d gusti cu toată fiinŃa ta una din bucuriile vieŃii, sau c穗d pur si simplu te simŃi relaxat si bine. Te afli 絜 Alfa de mai multe ori 絜 cursul unei zile - c穗d ai realizat ceva creativ sau c穗d te-ai simŃit inspirat. Te afli 絜 Alfa c穗d citesti o carte sau urmăresti un film si te lasi furat de povestire, sau atunci c穗d stai si visezi la ceva, sau te lasi purtat de imaginaŃie. Te afli 絜 Alfa 絜 fiecare noapte 絜ainte de a adormi, iar c穗d visezi esti tot 絜 Alfa. Experimentarea stării Alfa prezintă pentru fiecare dintre noi multe avantaje care nu sunt direct legate de accesul la amintirile vieŃilor trecute.

15

ホn nivelul Alfa poŃi reduce sau chiar elimina stresul si oboseala. PoŃi scăpa de stările caracteristice lui Beta care te 絈piedică să fii 絜 acord perfect cu tine 絜suŃi. PoŃi scăpa, de sporovăiala minŃii raŃionale care te perturbă si ț 靖 distrage atenŃia si te 絈piedică să devii cu adevărat constient. Pe măsură ce devii mai relaxat, te simŃi mai bine atât în privinŃa ta, cât si în privinŃa a tot ce te înconjoară. Te simŃi calm si stăpân pe ceea ce Ńi se întâmplă. Starea Alfa Ń靖 dă o senzaŃie de natural si de bine si te simŃi revigorat at穰 fizic c穰 si mental. Pătrunz穗d 絜 profunzimea fiinŃei tale, devii mai optimist, mai plin de energie si de sănătate. ホn starea Alfa părerea ta despre tine se 絈bunătăŃeste si Ń靖 creste respectul faŃă de sine, devenind constient de calităŃile tale interioare. Fiind 絜 starea Alfa, inspiraŃia si creativitatea se manifestă liber, permiŃ穗du-Ńi să te concentrezi asupra realelor potenŃiale pe care le ai. Page C穗d te afli 絜 Alfa, ai o 絜Ńelegere clară asupra motivaŃiilor care te ajută 絜 deciziile pe care le iei si la 絜deplinirea scopurilor pe care Ńi le propui. Alfa Ń靖 dă 絜crederea 絜 tine, care Ń靖 deschide calea succesului. Starea Alfa este cea care Ń靖 dezvoltă conștienŃa psihică, prin scoaterea la lumină a forŃelor tale naturale de intuiŃie si premoniŃie. Odată cu intrarea în acord cu subconstientul tău, îŃi măresti posibilitatea de înŃelegere a viselor si reusesti să Ńii un contact strâns si permanent cu tot ceea ce te înconjoară. Devii constient de adevărata ta natură si dai cale liberă amintirilor vieŃilor trecute. ホnt稷nirea cu subconstientul Odată intrat 絜 Alfa, 絜cepi călătoria 絜 interiorul fiinŃei pentru a găsi propriile tale răspunsuri si pentru a face ca amintirile vieŃilor anterioare să iasă la suprafaŃă. Alfa reprezintă adevărata natură a subconstientului. C穗d te afli 絜 starea Alfa ai o senzaŃie de plutire, de regăsire, senzaŃia că ești 絜 deplin acord cu tine 絜suŃi.

16

Alfa reprezintă cheia care Ń靖 deschide poarta prin care sosesc amintirile vieŃilor trecute. MeditaŃia care urmează Ń靖 va arăta cum poŃi pătrunde 絜 starea Alfa. Alege un scaun comod pe care să te asezi, pe care să-Ńi poŃi sprijini capul, sau o canapea pe care să te 絜tinzi. ホncepe relaxarea făc穗 d c穰eva respiraŃii profunde. Inspiră ad穗c si expiră lent. Concentrează-Ńi atenŃia si conștienŃa asupra respiraŃiei. Observă cum simplul act al respiraŃiei 絜cepe să te relaxeze si c穰 de calm 絜cepi să te simŃi. Ascultă sunetul respiraŃiei tale, 絜 timp ce continui să inspiri si să expiri profund si natural. ホncepe să-Ńi imaginezi că inspiri o stare de relaxare si o senzaŃie de bine si că expiri toate tensiunile si g穗durile inutile care Ń靖 絜 carcă mintea. Inspiră relaxarea... expiră 絜cordarea. Inspiră calmul si linistea... expiră zgomotul si neplăcerile. Inspiră relaxarea si simte cum ea curge 絜 Page mod natural prin tine. Observă cum toŃi muschii tăi 絜cep să se relaxeze, pe măsură ce elimină tensiunea si 絜cordarea. Observă cum relaxarea curge prin tot corpul tău... fiecare muschi se relaxează... fiecare nerv se relaxează... fiecare parte a corpului devine complet relaxată si linistită. Te simŃi at穰 de bine si de calm... relaxat si linistit. Pe măsură ce continui să respiri linistit si natural, simŃindu-te din ce 絜 ce mai calm si mai relaxat, 絜tr-o profundă pace interioară, imagineazăŃi deasupra ta un imens si splendid curcubeu. Curcubeul a apărut după o ploaie de dimineață de vară si razele soarelui se filtrează printre norii pufosi. Culorile sunt pure si vibrează... un spectru de culori strălucitoare care se topesc unele 絜 altele. Este cel mai frumos curcubeu pe care l-ai

17

văzut vreodată. Te 絜conjoară ca o arcadă perfectă ridicată 絜tre cer si păm穗t. Ai impresia că ai putea să-l atingi. Ai impresia că 靖 poŃi respira culorile si te poŃi afla 絜 interiorul lor. Ai impresia că poŃi să păsesti pe acest imens curcubeu de la un capăt la altul, să atingi cerul si universul 絜treg, de sus de pe curcubeu. Si acum te ridici si te 絜drepŃi spre curcubeu... plutind 絜 sus... păsind pe el... trec穗d usor si natural prin culoarea rosie de la baza curcubeului. PoŃi simŃi culoarea de jur 絈prejurul tău si, pe măsură ce o inspiri, 絜cepi să o simŃi 絜 interiorul tău. Pe c穗d absorbi culoarea 絜 interiorul minŃii, simŃi cum mintea se deschide si 絜floreste 絜 culoare. SimŃi cum ea devine din ce 絜 ce mai constientă si ai o senzaŃie minunată de energie 絜 timp ce Ń靖 continui drumul prin culorile curcubeului. Si acum simŃi cum te ridici si păsesti 絜 culoarea portocaliu a curcubeului. Pe măsură ce o inspiri, simŃi cum devii una cu ea. SimŃi culoarea cum te 絜conjoară si te pătrunde si ea te face să te simŃi pe păm穗t si 絜 cer 絜 acelasi timp. Pe c穗d mintea ta absoarbe culoarea, o senzaŃie de beŃie a libertăŃii te cuprinde... Te simŃi dilat穗du-te 絜 curcubeu si ridic穗du-te p穗ă la culoarea galben. Pe c穗d inspiri galbenul, poŃi să simŃi culoarea pătrunz穗du-Ńi 絜 minte. SimŃi cum mintea Ńi se deschide mai mult si mai mult si cum devii din ce 絜 ce mai constient. SimŃi că 絜Ńelegi calitatea si natura curcubeului si 絜Ńelegi calitatea si natura adevărului interior si ale cunoasterii. Pe măsură ce mintea se lasă pătrunsă de galben, simŃi cum conștienŃa se manifestă din ce 絜 ce mai pregnant 絜 interiorul tău... deschiz穗 du-Ńi mintea din ce 絜 ce mai mult. ホncepi să te misti cu mai multă usurinŃă printre culori acum, Page

18

simŃindu-le energia si vibr穗d pe frecvenŃa unică a fiecărei culori. Plutesti prin culoarea verde si, pe c穗d mintea trăieste această culoare 絜 interiorul ei, tu simŃi si mai mult contactul propriilor tale senzaŃii interioare. SimŃi culoarea verde cu emoŃiile tale si simŃi cum te 絜tinereste si te hrăneste. Esti constient că Ń靖 este hrănit at穰 trupul, c穰 si mintea. Te simŃi 絈prospătat si plin de viaŃă, iar corpul tău se simte 絜 perfectă armonie cu mintea. Te ridici usor, pătrunz穗d 絜 culoarea albastră a curcubeului. De cum pătrunzi 絜 ea simŃi o profundă pace si liniste care te cuprind. Aproape că poŃi simŃi cum g穗durile sunt cuvinte si cuvintele sunt imagini care sunt puse 絜 acŃiune de către sentimente. Ai impresia că poŃi rosti g穗durile si le poŃi vedea 絜 acelasi timp si că ele sunt cu adevărat unul si acelasi lucru, fără vreo diferenŃă 絜tre g穗duri si cuvinte. Treci printr-o minunată senzaŃie de cunoastere si 絜Ńelegere a faptului că cerul si păm穗tul sunt cu adevărat unul si acelasi lucru, că 絜tre tine si univers nu există nici o diferenŃă. Pe c穗d te lasi pătruns de acest adevăr, Ń靖 dai seama că ai ajuns 絜 culoarea indigo... aproape de capătul de sus al curcubeului. Inspiri această culoare a conștienței spirituale si a adevăratei cunoasteri si Ń靖 simŃi mintea complet deschisă si dilatată 絜spre orizonturi care se lărgesc mereu, dincolo de ceea ce se poate vedea si atinge, 絜 momentul 絜 care recunosti si accepŃi 絜 interiorul tău aceste adevăruri, ai atins culmea curcubeului. Culoarea violet de pe culmea curcubeului Ń靖 inspiră o profundă senzaŃie de veneraŃie si smerenie. ホŃi dai seama că Ńi-ai deschis mintea p穗ă la conștienŃa supremă si că Ń靖 este dat să trăiesti adevărata ta natură spirituală. Ai atins nivelul sufletului tău, ai 絜ceput să 絜 Ńelegi tot ce există 絜 tine.

Deasupra curcubeului, observi o ceaŃă albă care străluceste. Ceața albă este plină de căldură si 絜curajare, o simŃi cum te ocroteste si te susŃine pe c穗d se 絜făsoară 絜 jurul tău, ca o mantie imensă de conștienŃă spirituală. Revenind din nou 絜 curcubeu, simŃi cum 絜cepi să cobori 絜cet prin culorile lui. Te simŃi m穗g稱at si 絈brăŃisat pe r穗d de violet, indigo, albastru, verde, galben, portocaliu si rosu. Te regăsesti din nou pe păm穗t, privind la curcubeul de deasupra ta. Observi cum soarele răsare si cum toŃi norii se 絈prăstie. Soarele radiază o căldură plăcută, lumina lui străluceste intens. Pe c穗d stai si reflectezi la ceea ce Ńi s-a 絜t穃 plat, Page simŃi cum mintea Ńi se deschide din ce 絜 ce mai mult si devine din ce 絜 ce mai constientă - ai senzaŃia clară că ai descoperit o comoară 絜 tine 絜suŃi. Printr-o relaxare fizică si urc穗du-te p穗ă 絜 v穩ful curcubeului, ai intrat 絜 Alfa, iar subconstientul se apropie de constient. Alfa este o stare interioară 絜 care te afli 絜 contact direct cu tine 絜suŃi, 絜 profunzimea fiinŃei tale, unde poŃi 絜tr-adevăr medita. Energiile culorilor te ajută să-Ńi deschizi calea către cunoasterea interioară. Pătrunzând adânc în subconstient, dai posibilitate amintirilor din vieŃile trecute să Ńi se arate. ÎnŃelegi din ce în ce mai mult legătura existentă între amintirile vieŃilor anterioare si viaŃa ta actuală si de ce aceste amintiri Ńi se dezvăluie numai în anumite momente deosebite. Creând condiŃiile necesare pentru ca amintirile vieŃilor trecute să îŃi apară, începi să explorezi o lume fascinantă, în care Ńi se prezintă cine ai fost si modul în care toate experienŃele trăite te-au făcut să devii cel ce esti în prezent. Privind 絜 tine 絜suŃi, devii constient că deŃii deja toate răspunsurile si afli că adevărata cunoastere se află 絜 tine 絜suŃi. În timp ce privesti în interiorul tău, acorda încredere cunoasterii interioare si informaŃiile vor începe să apară.

19

Explorează-te fără restricŃii, manifestă-Ńi din plin curiozitatea de a învăŃa, dorinŃa de a sti si posibilitatea de a aplica ceea ce descoperi despre vieŃile tale trecute. Trăirea stării Alfa constituie o parte extrem de importantă pentru accesul la amintirile tale. Cu fiecare nouă intrare 絜 Alfa, cu relaxarea si cu vizualizarea curcubeului, devii si mai linistit si mai constient. C 穗d termini meditaŃia, 絜cearcă să simŃi alunecarea usoară 絜 jos prin culorile curcubeului. Aceasta te va readuce 絜 nivelul Beta. PoŃi face o 絜registrare a acestei meditaŃii pe care să o asculŃi 絜 timp ce practici relaxarea si deschiderea subconstientului. C穗d te vei obisnui să intri si să răm稱 絜 Alfa cu ușurință si o vei putea realiza repede si fără efort, Ń靖 poŃi scurta meditaŃia cu ajutorul c穰 orva respiraŃii ad穗ci pe care le execuŃi 絜 timp ce simŃi si vezi culorile curcubeului. Urmează calea linistii interioare si răm稱 絜 meditaŃie c穰 consideri necesar. Page Cum să stimulăm apariŃia amintirilor În timp ce te afli în Alfa, poŃi folosi unele autosugestii în vederea reamintirii vieŃilor trecute. Folosind acest lucru faci de fapt auto-hipnoză. Cu ajutorul autohipnozei îŃi trasezi Ńie însuŃi sarcina de a găsi răspunsuri la întrebările care te frământă. Iată c穰eva exemple de sugestii cu caracter general care te pot ajuta să dai cale liberă amintirilor vieŃilor trecute. Le poŃi folosi, dacă doresti, atunci c穗d te afli 絜 stare Alfa: ホmi este usor să-mi amintesc vieŃile trecute. Doresc să cunosc si să 絜Ńeleg evenimentele si stările sufletesti experienŃele care au avut loc 絜 vieŃile mele trecute. ホmi pot aminti din vieŃile mele anterioare tot ce este important pentru mine să stiu si să 絜 țeleg. Amintirile din trecut 絈i vor ajuta 絜 viaŃa prezentă. Amintirile din trecut 絈i vor oferi lumină si 絜Ńelegere.

20

Amintirile din trecut mă vor ajuta să 絜Ńeleg cauza evenimentelor din prezent. Sunt 絜 stare să-mi amintesc si să 絜Ńeleg toate evenimentele si simŃămintele prin care am trecut 絜 vieŃile mele anterioare.. Amintirile vieŃilor mele trecute se ivesc de la sine si, pe măsură ce se ivesc, devin tot mai constient de rostul lor si-l 絜Ńeleg pe deplin. PoŃi să-Ńi creezi propriile tale sugestii, 絜 funcŃie de ceea ce doresti să afli. Exprimă clar ceea ce vrei să-Ńi amintesti. Formulează-Ńi sugestiile asa cum doresti, folosind cuvinte puternice si pozitive. Frazele trebuie să îŃi transmită bine simŃămintele. Subconstientul va răspunde la acele cuvinte care redau imaginile cele mai vii si la cele care îndeamnă la acŃiune sau proiectează simŃăminte. (InformaŃii suplimentare despre acest aspect în "Imaginile: limbajul subconstientului tău". C穗d formulezi autosugestiile, fă-o la persoana 絜t稱. Foloseste „eu" si „al meu" 絜 loc de "tu" si „al tău". Acest fel de adresare face ca sugestiile să fie mai personale si mai directe. Modul în care vei alcătui si vei simŃi aceste autosugestii va fi în bună măsură determinant pentru cantitatea de informaŃii pe care o vei obŃine si pentru felul în care îŃi vei aminti vieŃile trecute. Nu este nevoie să fii ceremonios cu subconstientul tău - dă-i doar câteva indicaŃii si spune-i ceea ce vrei să afli. Subconstientul a fost totdeauna si va fi în continuare cel mai bun prieten al tău. Page Dacă îi adresezi sugestii clare dublate de sentimentul pozitiv că esti pregătit, dornic si în stare să îŃi amintesti vieŃile tale trecute, vei vedea cum amintirile Ńi se vor prezenta usor si cu lux de amănunte. La ce trebuie să fi atent atunci c穗d amintirile 絜cep să apară C穗d amintirile vieŃilor trecute 絜cep să apară la suprafaŃă, sunt c穰eva amănunte la care trebuie să fii atent, care te vor ajuta să Ń靖 recunosti imaginile si simŃămintele vieŃilor trecute si vor determina o mai

21

rapidă si mai plină de precizie reamintire a lor. Aceste amănunte te plasează direct în scena în care se desfăsoară amintirile si te vor ajuta să recunosti anumite zone geografice. Astfel de amănunte pot fi: - Cum esti 絈brăcat (referitor la m稱ni) - Cu ce esti 絜călŃat, ce porŃi 絜 picioare - Cum arată peisajul din jurul tău - Cum este clima sau vremea - Zgomote, mirosuri - Dacă este cineva cu tine, sau esti singur - Ce faci, cum te simŃi, ce g穗desti. - Dacă esti bărbat sau femeie, t穗ăr sau bătr穗 - Orice alte detalii si senzaŃii pe care le poŃi percepe Cu cât te implici mai mult în ceea ce vezi si simŃi în imaginile vieŃii tale trecute, cu atât vei putea culege din ele mai multe informaŃii în mod constient. Cu cât intri de mai multe ori în starea Alfa si meditezi la imaginile si senzaŃiile din vieŃile tale trecute, cu atât subconstientul va deveni mai cooperant, iar nivelul tău de conștienŃă se va extinde spre nivele din ce în ce mai înalte de intuiŃie si cunoastere. Pe măsură ce amintirile vieŃilor trecute Ńi se vor prezenta, vei vedea cum ele devin din ce în ce mai limpezi si mai pline de amănunte si vei simŃi cum cresc conștienŃa si înŃelegerea evenimentelor si simŃămintele trăite în vieŃile tale anterioare.

Ce să faci cu amintirile tale atunci c穗d le găsesti
Pe măsură ce amintirile încep să iasă la suprafaŃă, încearcă să le vezi si să le simŃi asa cum Ńi se prezintă. Rezistă tentaŃiei de a le pune repede 絜tr-o anumită categorie sau tipar! Page MulŃi oameni au tendinŃa de a culege imaginile si senzaŃiile imediat ce ele apar. Dacă atunci când te afli în starea Alfa încerci să le analizezi si vrei să le faci să se potrivească într-un anumit cadru, le pierzi de tot. Există o capcană a conștienței, numită Explozie Beta, care se manifestă prin faptul că amintirile îŃi dispar dintr-o dată ca luate de un vârtej si se risipesc în mii de bucăŃele de nerecunoscut. Acest lucru se întâmplă atunci când amintirile Ńi se ivesc de la sine

22

si tu te arunci pe ele cu aviditate, chiar din primul moment în care apar. Nu este obligatoriu ca toŃi să fie prinsi în această capcană. Dar dacă totusi ai făcut-o, nu fi îngrijorat. Nu este grav pentru amintiri si nu durează mult timp. Pe măsură ce amintirile Ń靖 apar, 絜cearcă să le retrăiesti fără să faci vreo legătură cu evenimentele vieŃii tale actuale. Legăturile Ń靖 vor veni de la sine 絜 memorie, dacă lasi starea Alfa săŃi dea răspunsurile. C穗d ai terminat cu meditaŃia asupra vieŃilor tale trecute, notează toate imaginile si senzaŃiile pe care le-ai avut 絜 timpul ei. Dacă vrei neapărat să le pui 絜tr-o ordine logică, asteaptă p穗ă ajungi 絜 Beta, acolo vei putea să le analizezi si să le clasifici după pofta inimii. Dacă te îndoiesti de amintirile care îŃi apar si începi să le diseci imaginile, le vei distruge si totul va dispărea în uitare. Amintirile prezintă 絜 subconstient imagini si senzaŃii din vieŃile tale trecute. ホn Alfa Ń靖 apar, 絜 Alfa trebuie să le 絜Ńelegi. Dacă 絜cerci să le 絜Ńelegi 絜 Beta, 絜 timpul traducerii Adevărul se va pierde. Dacă accepŃi amintirile 絜 modul 絜 care Ńi se oferă, ele pot să Ńi se reveleze sub forma cea mai potrivită. Trebuie să 絜veŃi să accepŃi - numai astfel Ń靖 vei 絜Ńelege amintirile si vei deveni mai constient de informaŃiile referitoare la vieŃile tale anterioare. Ai 絜credere 絜 ceea ce simŃi Încrederea este piatra de temelie în construirea edificiului constituit de amintirile vieŃilor tale trecute. Să crezi 絜 abilitatea ta de a deschide calea apariŃiei si recunoasterii amintirilor tale si să accepŃi amintirile pe măsură ce ele Ńi se ivesc; iată cele două condiŃii absolut necesare si inseparabile ale aflării Adevărului. Amintirile vieŃilor tale trecute răsar si înfloresc la soarele încrederii tale optimiste în tine însuŃi si a acceptării de către tine a adevărului conŃinut în imaginile si senzaŃiile pe care aceste mărturii le prezintă. Page

23

Încrederea se transformă în adevăr atunci când ea este acceptată si adevărul este crezut. Dacă la început manifesti o oarecare neîncredere, acceptă acest lucru ca fiind normal. Este rodul intervenŃiei minŃii tale raŃionale care încearcă să-Ńi creeze probleme în fond, Beta a fost ce a care a condus tot atâta timp si nu-i place să-i cedeze locul lui Alfa. Beta poate recurge la tactici meschine, ca de exemplu să semene dubii si nesiguranŃă în calea ta si va încerca să îŃi joace renghiuri creându-ți o stare" de confuzie si redându-Ńi imagini distorsionate ale amintirilor redate de subconstient. De fapt, acest lucru este un semn bun si arată că esti pe calea adevărată în reamintirea si înŃelegerea vieŃilor tale trecute. Dacă Beta începe să se comporte dusmănos, atunci înseamnă că ai deja încredere în senzaŃiile tale si bine faci. Beta are multe calităŃi. Numai că Beta este obisnuită să vadă exclusiv partea fizică a lucrurilor si reacŃionează urât atunci când încerci să te uiŃi la ceea ce există sub suprafaŃa lucrurilor si dincolo de uitare. Încercând să-si recucerească poziŃia de conducător, Beta face eforturi să te distragă de la reamintirea vieŃilor anterioare1 intervenind 絜 efortul tău de urmărire a adevăratei cunoasteri. PoŃi c龝tiga bătălia cu Beta 絜arm穗du-te cu 絜credere 絜 tine 絜suŃi si cu senzaŃia pozitivă că trebuie să Ń靖 amintesti aceste vieŃi anterioare. ホndepărteaz-o cu bl穗deŃe pe Beta din drumul tău. Fii drăguŃ cu Beta, căci 絜 final Beta va fi cea care te va ajuta săŃi reconstitui tabloul din bucăŃele al vieŃilor tale trecute. Pe măsură ce devii constient de amintirile vieŃilor tale anterioare, măreste-Ńi încrederea în tine însuŃi si în senzaŃiile tale. Ai încredere în propriile tale percepŃii si în ceea ce simŃi că este adevărat. După ce începi să ai încredere în tine si îŃi urmezi senzaŃiile, va fi din ce în ce mai usor vieŃile anterioare si să le interpretezi corect. Confirmarea si verificarea amintirilor vieŃilor tale trecute Verificarea si confirmarea amintirilor tale din vieŃile anterioare se vor face prin senzaŃiile tale asupra acestor vieŃi, cât si prin percepŃiile pe care le capeŃi în

viaŃa prezentă. Cea mai bună metodă de a verifica o amintire a unei vieŃi trecute este să ai 絜credere 絜 senzaŃiile tale si să 絜Ńelegi cum se leagă trecutul de prezent. Dacă doresti dovezi concrete despre vieŃile trecute, poŃi să folosesti anumite căi, de exemplu să cercetezi si să verifici nume proprii, date, evenimente istorice furnizate de amintirile tale. Resursele Page folosite si modul de confirmare si de verificare pe care 精 folosesti vor depinde de informaŃia care Ń靖 va fi furnizată de amintirile tale. Odată ce ai 絜ceput să cercetezi un aspect, vei găsi si alte căi de explorare care Ńi se deschid. C穗d faci confirmarea unei amintiri, confirmi ceva deja stiut la nivelul subconstientului. Dacă viaŃa anterioară a fost relativ recentă, este posibil să găsesti pe cineva care să-Ńi ofere în mod direct dovezile pe care le cauŃi. Pe Sheila, imaginea din curtea unei biserici a obsedat-o mult timp. Se vedea 絜 chip de fetiŃă, d穗du-se 絜tr-un leagăn legat de ramura unui copac. După aceasta, imaginea se 絜tuneca si dispărea. Odată pe c穗d era 絜 vacanŃă, a trecut cu masina pe l穗gă curtea unei biserici. A avut brusc senzaŃia de d駛・vu. ホn zilele ce-au urmat a dorit cu 絜frigurare să facă cercetări, dar 靖 era teamă de ceea ce ar fi putut afla. C穗d 絜 sf穩sit si-a luat inima 絜 dinŃi si s-a hotăr穰 să afle mai multe, s-a dus la biserica din localitate si sa adresat preotului. S-a interesat despre biserică si a 絜trebat, printre altele, dacă 絜 curtea bisericii nu se 絜t穃plase ceva deosebit unei fetiŃe. Preotul 罇i amintea că auzise ca unei fetiŃe i se 絜t穃plase ceva acolo, dar nu stia nimic precis. ホn timp ce vorbea cu preotul. Sheila a avut imagini

24

din ce 絜 ce mai precise, despre eveniment, dar nu le-a putut verifica. Fără să se descurajeze, Sheila s-a dus la bibliotecă din localitate si a cercetat microfilmele unor vechi ziare locale. A aflat, după multe căutări, că 絜 urmă cu patruzeci si trei de ani, 絜 curtea bisericii avusese loc un accident - o fetiŃă căzuse din leagănul aflat acolo si 罇i fr穗sese g 穰ul. Prin cercetările ei, Sheila a putut să-si verifice amintirea acelei vieŃi trecute si a 絜Ńeles si de ce subconstientul ei 靖 ascunsese trauma suferită, reamintirea ei făc穗du-se doar 絜 momentul 絜 care devenise 絜 stare să o suporte. Cercetările făcute la bibliotecă pot lua mult timp, dar pot avea si rezultate interesante. Bibliotecarii îŃi pot indica unele cărŃi si alte materiale care să te ajute să găsesti informaŃiile pe care le cauŃi. Ei îŃi pot fi de mult folos, mai ales dacă le spui că studiezi pentru o lucrare, sau că esti scriitor. Dacă intri în bibliotecă si anunŃi că ai trăit mai multe vieŃi, tot te vor ajuta, dar s-ar putea să zâmbească si să te privească puŃin ciudat. Dacă te hotărăsti să faci cercetări, îmbracăte comod si asteaptă-te că trebuie să te asezi pe jos, înconjurat de vreo treizecipatruzeci de cărŃi de consultat. Dacă viaŃa pe care vrei să o cercetezi s-a desfăsurat în timpuri cu adevărat îndepărtate sau mai puŃin cunoscute, s-ar putea să trebuiască să răsfoiesti o mulŃime de volume pline de praf ca să găsesti ceea ce cauŃi. Ia-Ńi si Page bani schimbaŃi pentru xerografiere. Si fii pregătit pentru orice. Nu se stie niciodată ce găsesti acolo, la bibliotecă. C穗d Ń靖 verifici amintirile vieŃilor trecute, de multe ori afli o mulŃime de lucruri despre viaŃa ta actuală. Eu 絜sămi am avut o astfel de experienŃă plină de 絜văŃăminte pe c穗d făceam cercetări despre una din vieŃile mele. Singurul meu indiciu era un cuv穗t dintr-o limbă considerată

25

acum arhaică. Căutam 絜Ńelesul acelui cuv穗t si 絜cercam să aflu mai multe despre popoarele care au vorbit acea limbă. Pe c穗d scoteam notiŃe dintr-un 絜drumar, m-am simŃit deodată retrăind viaŃa asupra căreia făceam cercetări. Eram constientă că mă aflam 絜 acelasi timp 絜 trecut si 絜 prezent, eu 絜sămi de atunci si de acum, 絜 două locuri 絜 acelasi timp, făc穗d lucruri total diferite. Retrăiam viaŃa mea trecută si totusi existăm aici, 絜 prezent Si, dintr-o dată, limba vieŃii mele trecute mi-a devenit foarte clară si cunoscută, iar evenimentele si simŃămintele pe care le-am retrăit 絜 acea zi miau deschis complet accesul la amintirile acelei vieŃi. łinerea unui jurnal Subiectul reîncarnării îŃi stă la dispoziŃie pentru interpretarea personală. Cartea aceasta îŃi dă posibilitatea de a-Ńi explora vieŃile anterioare si de a descoperi propriile tale adevăruri. Te-as sfătui să îŃi Ńii un jurnal amănunŃit în care să notezi credinŃele, ideile, gândurile si simŃămintele despre amintirile vieŃilor tale trecute. Jurnalul va constitui bază si va crea cadrul favorabil apariŃiei la suprafaŃă a amintirilor acestor vieŃi. Jurnalul te va ajuta să înŃelegi atât viaŃa ta prezentă cât si pe cea trecută si legăturile ce există între ele. Pe parcursul acestei cărŃi vei găsi meditaŃii, exerciŃii de iniŃiere si sugestii pentru teme ce ar putea fi incluse, ca si alte idei pe care să doresti să le dezvolŃi pe cont propriu. Unele meditaŃii te vor conduce în interiorul subconstientului si te vor încuraja să-Ńi dezvolŃi nivelul de constienŃă, ca preludiu al deschiderii si explorării amintirilor vieŃilor trecute. Alte meditaŃii îŃi vor favoriza retrăirea evenimentele si emoțiilor vieŃilor trecute, ajutându-te să vezi si să simŃi imaginile care arată cine ai fost înainte si ce ai făcut în vieŃile anterioare. Toate meditaŃiile îŃi dau posibilitatea să interpretezi ce trăiesti si să tragi propriile tale concluzii. MeditaŃiile constituie un punct de plecare, oferindu-Ńi o trambulină spre vieŃile trecute, încurajându-te să descoperi si să explorezi mai

departe pe cont propriu. ExerciŃiile de iniŃiere si, sugestiile date îŃi prilejuiesc Page ocazii si îŃi oferă idei despre modul în care poŃi să obŃii mai multe informaŃii despre vieŃile tale trecute si te încurajează să perseverezi în a urmări ceea ce este important pentru tine să cunosti. ExerciŃiile si meditaŃiile se desfăsoară unele după altele si este important să le faci 絜 ordinea 絜 care sunt prezentate. Aceasta Ń 靖 va da o bază solidă de plecare si Ń靖 va asigura treptele pe care să poŃi păsi spre nivelele superioare de conștientă si cunoastere. Răm稱 deschis si urmeazăŃi intuiŃia 絜 privinŃa a ceea ce este mai potrivit pentru tine. Lasăte 絜drumat de experienŃele tale proprii, lasă-le să te 絜veŃe si să Ń 靖 arate adevărul care se află 絜 tine 絜suŃi. Pe măsură ce 絜cepi să-Ńi amintesti evenimente si senzaŃii din vieŃile tale anterioare si 絜cep să Ńi se prezinte imagini, notează toate informaŃiile de care devii constient, chiar dacă Ńi se par fără nici un 絜Ńeles la 絜ceput, sau chiar dacă nu esti sigur că se referă la vieŃile tale anterioare. Include 絜 cele scrise si emoŃiile, senzaŃiile, reacŃiile pe care amintirile Ńi le-au desteptat, ca si imaginile legate de ele. Sentimentele constituie o parte foarte importantă a amintirilor tale. Fă aprecieri în scris asupra influenŃelor din vieŃile trecute si a legăturilor existente între ele si evenimentele si emoŃiile din această viaŃă. Pe măsură ce avansezi cu notările din jurnal si faci legături între diferitele indicii sesizate, vei vedea că aceasta va iniŃia si va stimula obŃinerea de informaŃii din ce în ce mai bogate despre vieŃile tale anterioare. Primele pagini din jurnal pot părea ca o 絜vălmăseală de imagini, g穗duri si senzaŃii. Ceea ce apare la 絜ceput ca un amestec confuz de informaŃii, se va dovedi mai t穩ziu ca fiind adevărate chei si indicii ale

26

vieŃilor tale trecute si reprezintă 絜ceputul tău de drum spre deschiderea spirituală, spre ridicarea nivelului tău de constienŃă. BucăŃele disparate de informaŃii, aparent lipsite de înŃeles, devin odată cu timpul adevărate revelaŃii despre vieŃile tale trecute. Când esti pregătit să înŃelegi, vezi că totul se potriveste si formează un ansamblu coerent - lădiŃa ta cu comori conŃinând cunoasterea si adevărul. S-ar putea să vrei să îŃi începi jurnalul cu părerile tale personale despre reîncarnare. Defineste, în profunzime, ce înseamnă ea pentru tine. Scrie cum ai ajuns la convingerile pe care le ai acum, cine si ce te-au condus la ele, încearcă să îŃi explici de ce simŃi astfel. CredinŃele tale te îndeamnă să întreprinzi experienŃele, ele împreună îŃi permit să afli Adevărul. CredinŃele si sentimentele stau la bază si modelează percepŃiile tale despre ceea ce retrăiesti odată cu amintirile tale si te vor ajuta să înŃelegi atât procesul si scopul reîncarnării, cât si Page nemurirea sufletului tău. Deslusirea si înŃelegerea amintirilor vieŃilor trecute este că citirea unui roman poliŃist palpitant. VieŃile tale trecute sunt pline de personaje interesante si instructive, care îŃi vor împărtăsi secrete si îŃi vor lămuri mistere, vei găsi fapte fascinante si adevăruri ascunse. Tu esti detectivul si de tine depinde să înŃelegi indicii care te pot conduce la descoperirea si reamintirea vieŃilor trecute. Jurnalul te vă ajute să dezlegi misterul amintirilor tale, rezolvând problema punerii în ordine a părŃilor ce alcătuiesc jocul din bucăŃele al vieŃilor tale anterioare. Când vei termina de citit acest îndrumar si îŃi vei completa jurnalul personal, vei avea la dispoziŃie o cantitate imensă de informaŃie despre vieŃile tale trecute, ce te va ajuta pe drumul de acces la cunoasterea ce se află în tine însuŃi. Jurnalul îŃi va furniza o descriere completă si detaliată despre cine ai fost cândva si ce-ai avut de îndeplinit în vieŃile anterioare.

27

ホnceputul călătoriei

Reamintirea vieŃilor anterioare este o aventură care merită din plin să fie

trăită. Călătoria pe care o vei face în trecut îŃi va oferi posibilitatea de a înŃelege prezentul si de a întrezări viitorul. Călătoria aceasta te va conduce la explorarea si descoperirea vieŃilor tale trecute si la o expediŃie 絜 căutarea adevărului interior si a cunoasterii. Căutarea aceasta te va conduce pe culmile constienŃei si Ń靖 va arăta esenŃa sufletului tău. Călătoria care te asteaptă îŃi va deschide noi drumuri de explorat si îŃi va arăta cărări pe care le vei recunoaste, ca fiind cărările pe care ai mai păsit si în alte dăŃi. Vei fi prezentat imaginaŃiei tale si imaginilor ce se află 絜 mintea ta si Ń靖 vei descoperi visele. ImaginaŃia Ń靖 va dezvălui cele mai ascunse secrete ale tale si Ń靖 va oferi darurile intuiŃiei si ale adevărului. Visele Ń靖 vor arăta adevărata lume din interiorul tău si Ń靖 vor da răspunsuri la toate 絜trebările tale. Vei face o călătorie 絜 Ńări străine si 絜 locurile vieŃilor trecute, 絜 timp ce vei vizita alte si alte civilizaŃii si popoare. - De-a lungul acestui drum, vei ajunge să Ń靖 cunosti Eul tău superior, care Ń靖 va fi permanent confident si tovarăs de drum si care te va 絜văŃa cum să te asculŃi si cum să ai 絜credere 絜 tine 絜suŃi. - Vei descoperi un loc special din interiorul fiinŃei tale unde vei găsi o profundă armonie si vei simŃi bucuria că esti asa cum esti. Eul tău Page superior te va conduce către adevărata ta natură spirituală, arăt 穗du-Ńi drumul si oferindu-Ńi cheia de deschidere a porŃii cunoasterii. Vei deveni unul cu Eul tău superior, care este cel mai vechi, drag si de încredere prieten al tău. Eul tău superior îŃi va fi călăuză printre majoritatea amintirilor tale si te va conduce înainte, în întâmpinarea destinului tău si spre descoperirea scopului pe care Ńi l-ai propus. Eul tău superior te va Ńine de mână atunci când veŃi merge împreună pe calea de înŃelegere si de echilibrare a karmei

28

tale. Eul tău superior Ń靖 va arăta lumea adevărului si a cunoasterii aflată 絜 interiorul tău si te va ajuta să păsesti pe treptele care urcă spre regiunile spirituale ale constiinŃei, pe drumul tău către iluminare. Si acum, doar de tine depinde dacă vrei să pătrunzi în lumea constienŃei de sine si a cunoasterii spirituale si să explorezi si să trăiesti adevărul tău propriu. Pe măsură ce urci pe razele curcubeului din fiinŃa ta, urmează-Ńi propriul drum spiritual care te conduce, prin trezirea constienŃei, la găsirea comorii ce se află la celălalt capăt al curcubeului.

Partea II- Explorări si experienŃe
D駛・vu: Ai mai fost pe aici c穗dva SenzaŃia de D駛・vu îŃi dă conștienŃa că părŃi din unele vieŃi anterioare îŃi sunt cunoscute. D駛・vu este sentimentul că ai mai fost cândva prin anumite locuri, sau că ai mai trăit anumite experienŃe. Când ai impresia de D駛・ vu, Ńi se pare că ceva îŃi este familiar, dar nu poŃi spune cu exactitate când ai mai avut acea senzaŃie si nici nu poŃi preciza locul în care ai avut experienŃa respectivă. O senzaŃie de D駛・vu dezvăluie o amintire dintr-o viaŃă trecută sau poate fi o reflectare a unei experienŃe avute mai de mult 絜 această viaŃă. Unul din primii pasi ce trebuie făcuŃi pentru a-Ńi aminti vieŃile trecute este să faci o deosebire clară 絜tre amintirile altor vieŃi si cele din viaŃa prezentă. D駛・vu nu poate face o distincŃie 絜tre aceste două categorii de amintiri pe care le scoate la suprafaŃă si Ń靖 va oferi imagini si senzaŃii at穰 din trecut, c穰 si din prezent, fără discriminare. Tu esti cel care trebuie să decidă dacă amintirea aparŃine vieŃii acesteia sau unei alte vieŃi. C穗d vei trece printr-o situaŃie care Ńi se pare familiară, vei fi atent 絜 mod deosebit la sentimentele pe care Ńi le provoacă. Ele sunt singurele care Ń靖 vor indica originea amintirii respective.

Page Amintirile din viaŃa de acum, inspirate de D駛・vu, se prezintă ca o ciudată senzaŃie de familiaritate si ai sentimentul că amintirea este doar un g穗d despre ceva cunoscut. Amintirile din vieŃile trecute Ń靖 dau, cumva, senzaŃia că ai mai trecut prin acea experienŃă altădată, senzaŃie 絜soŃită de 絜trebări care 絜cep cu: unde, cum, de ce sau c穗d, la care răspunsurile sunt doar evazive. Atunci când întâlnesti situaŃii de D駛・vu care par să aducă cu ele amintiri dintr-o altă viaŃă, nu uita faptul că ele pot proveni atât din această viaŃă, cât si din altele si de cele mai multe ori sunt provocate să apară datorită similitudinilor de situaŃii. Cel mai tipic exemplu de D駛・vu este atunci când îŃi dai seama că reacŃionezi într-o anumită situaŃie cu senzaŃia stranie că s-a mai întâmplat. SenzaŃiile de D駛・vu îsi pot avea originea într-un vis pe care l-ai avut, întrun film pe care l-ai văzut, sau în ceva descris sau povestit de cineva. Când apar situaŃii de D駛・vu ele îŃi par familiare pentru că le cunosti, dar s-au sters din constient. D駛・vu poate proveni si din calităŃile subconstientului de intuiŃie si telepatie, sau dintr-o premoniŃie sau o cunoastere anticipată, situaŃii în care evenimentul este prevăzut datorită acestor calităŃi speciale. SenzaŃiile de D駛・vu pot indica amintiri din alte vieŃi, dar este necesară o examinare mai profundă pentru a-Ńi da seama dacă ele au la bază evenimente din această viaŃă sau din altele. Dacă vei cerceta cu multă atenŃie aceste senzaŃii, vei putea să-Ńi dai seama. Acest lucru o va face pe Beta să vadă că esti o persoană serioasă, cu adevărat dornică să păsească pe un drum spiritual de cunoastere a adevărului tău interior, care caută lămuriri si sprijin în acest scop în amintirile vieŃilor trecute si-i va permite lui Alfa să intervină pentru a te ajuta. Încearcă să consideri situaŃiile de D駛・vu întâlnite până acum ca fiind

29

„piese" posibile din ansamblul de bucăŃele ce alcătuiesc una din vieŃile tale. D駛à vu ar putea fi unul din acele fragmente fugitive care apar la început când începi regăsirea amintirilor tale trecute. O experienŃă cunoscută Ń靖 dă un punct de plecare mai sigur care te va ghida pe drumul reamintirii vieŃilor avute deja. Răm稱 deschis si receptiv c穗d cauŃi adevărul. Acest lucru te va ajuta să faci o demarcare si o clasificare a senzaŃiilor pe care le 絜cerci. Fii atent cum simŃi acum această situaŃie de D駛・vu si 絜cearcă să observi dacă poŃi recunoaste trecutul 絜 situaŃia prezentă. Cum să recunosti reflectările vieŃilor anterioare SituaŃiile si sentimentele din prezent pot să reflecte experienŃa vieŃilor Page anterioare; ele pot de asemenea să fie legate de experienŃe mai vechi trăite în această viaŃă, dar care îsi au originea într-o viaŃă trecută. Este posibil să fi trecut prin unele din experienŃele ce urmează, ceea ce produce senzaŃia de D 駛・vu. SenzaŃiile si trăirile din orice situaŃie dată îsi pot avea originea în amintirile din alte vieŃi sau în cele ale vieŃii actuale. Analizează-Ńi sentimentele si reacŃiile pentru a-Ńi da seama dacă e vorba de o influenŃă a unei trecute vieŃi sau de o amintire din viaŃa prezentă. Când te uiŃi la un film sau citesti o carte este posibil să te identifici cu unul din personaje sau să te simŃi profund impresionat de scena în care se petrece acŃiunea filmului sau a cărŃii. Si aici explicaŃia poate fi o experienŃă similară din această viaŃă sau o reamintire a ceva ce ai văzut sau citit. Dar tema filmului sau a cărŃii poate scoate la iveală si amintiri din vieŃile trecute. Dacă senzaŃia de D駛à vu este inspirată dintr-o viaŃă anterioară, atunci vei sesiza diferenŃele între scenele din carte sau din film si trăirile avute atunci, în cealaltă viaŃă. De asemenea, se poate întâmpla ca în cursul unei călătorii sau vacanŃe într-o localitate pe care o vezi pentru prima oară să ai sentimentul că îŃi este

30

cunoscută într-atât de bine, încât poŃi spune cu precizie cum arată mai departe. Te poŃi simŃi atras de un anumit loc fără să poŃi să-Ńi explici de ce. Te poŃi duce undeva pentru prima dată si să simŃi intuitiv ca ai mai trăit acolo înainte, sau să percepi senzaŃii subtile în legătură cu acel loc. Aceste amintiri pot surveni din mai multe cauze. Peisajul seamănă cu cel dintr-o regiune în care ai mai trăit, fie în copilărie, fie în altă viaŃă. Dacă stii imediat si fără ezitare drumul, este probabil că ai trăit acolo într-o altă viaŃă. Dacă te simŃi atras de un anumit loc, în majoritatea cazurilor asta arată că acolo ai fost fericit, sau că trebuie să descoperi si să continui ceva ce ai început într-o viaŃă precedentă. Ți se poate întâmpla să Ńi se pară cunoscut ceva ce nu ai mai trăit în această viaŃă, ca de exemplu gustul sau mirosul anumitor mâncăruri sau un anumit gen de muzică, sau chiar anumite sunete. Acest lucru poate arăta că ai mai trăit în acea Ńară în care este specific acel fel de mâncare sau acel gen de muzică. Impresia de D駛・vu îŃi poate apărea si în timpul conversaŃiei cu cineva, când ai senzaŃia clară că ai mai purtat acea conversaŃie înainte. Poate că ea a avut loc într-adevăr într-o altă viaŃă, sau poate că una similară ai avut-o sau ai auzit-o mai de mult în viaŃa ta prezentă, dar ai uitat-o în mod constient sau se poate să faci ceva pentru prima oară si să Ńi se pară plăcut si usor, de parcă ai sti să faci acest lucru de când lumea. Se poate că anumite lucruri sau domenii să te atragă în mod deosebit sau să ai un talent natural pentru ceva. Aceasta Page reprezintă o însusire sau o abilitate pe care ai învăŃat-o într-o viaŃă anterioară si care acum iese la suprafaŃă. łi se poate întâmpla să simŃi pentru cineva întâlnit pentru prima dată un puternic sentiment de atracŃie sau, dimpotrivă, de respingere. Este posibil să va fi cunoscut într-o viaŃă trecută, iar sentimentele de la prima vedere îŃi arată dacă

31

relaŃia a fost pozitivă sau negativă. Aceeasi senzaŃie poate proveni din asociaŃia inconstientă pe care o faci între acea persoană si cineva cunoscut cândva în viaŃa actuală si să transferi asupra noii cunostinŃe sentimentele avute atunci. Sau poate fi răspunsul intuiŃiei tale care te anunŃă că persoana respectivă este bună sau rea, iar tu reacŃionezi în consecinŃă la prima ta impresie. Te mai poŃi găsi în situaŃii în care devii foarte implicat emoŃional fără să stii de ce, iar stările tale emoŃionale să fie disproporŃionate faŃă de situaŃie sau să ai reacŃii care nu-Ńi sunt caracteristice. PoŃi avea senzaŃii pe care să nu Ńi le poŃi explica, de exemplu să te simŃi extraordinar de bine sau foarte rău în anumite situaŃii si să nu-Ńi poŃi da seama de ce te simŃi astfel. Când apar aceste senzaŃii sau situaŃii, este posibil ca reacŃia ta să se datoreze unui eveniment din actuala viaŃă uitat în mod voit sau unei amintiri dintr-o altă viaŃă care te influenŃează, iar sentimentele si reacŃiile tale să fi fost provocate de asemănarea dintre situaŃii. Pe urma senzaŃiilor de D駛・vu PoŃi urmări o senzaŃie de D駛・vu concentrându-te pe ceea ce se întâmplă în prezent si urmărind-o în trecut. Mergând pas cu pas în trecut pe urma senzaŃiilor de D駛・vu, poŃi să-Ńi dai seama de unde provin aceste senzaŃii. O imagine sau o senzaŃie din prezent luată ca punct de plecare îŃi dă posibilitatea să descâlcesti ghemul încurcat al memoriei. C穗d ai o impresie de D駛・vu, urmăreste cu atenŃie ce sentimente Ń靖 provoacă situaŃia respectivă si ce reacŃie ai 絜 faŃa ei. Ia seama la primele g穗duri care Ń靖 trec prin cap. ホncearcă să 絜Ńelegi si să discerni sentimentele pe care le ai referitoare la acea situaŃie, pentru a-Ńi putea da seama dacă rădăcinile ei se află acum, 絜 prezent sau 絜 trecutul unei alte vieŃi. ホncearcă să stabilesti de ce si 絜 ce mod se explică g穗durile si

sentimentele tale faŃă de situaŃia dată si caută legătură ce poate exista, undeva, 絜 絜t穃plările acestei vieŃi. Dacă nu găsesti nici una, atunci explorează posibilitatea ca un eveniment al altei vieŃi să fi inspirat sentimentele tale, 絜cerc穗d si 絜 acest caz să răspunzi la 絜 trebările cum Page si de ce. Asta nu înseamnă că faci presupuneri la întâmplare; înseamnă că faci un pas în direcŃia cea bună. Subconstientul tău stie exact de unde îŃi vin senzaŃiile, iar tu deschizi calea răspunsului punând în discuŃie toate posibilităŃile, înainte de a păsi pe diferitele trepte ce conduc către adevărul de care esti deja constient. Când vei găsi originea senzaŃiei de D駛・vu, o so recunosti imediat. Pe baza aceluiasi mod de lucru află de ce ai reacŃia pe care o ai la situaŃia dată, pătrunzând în interiorul tău si fiind deschis si receptiv la imagini si senzaŃii care îŃi vin din partea subconstientului tău. Intră în starea Alfa si concentrează-te pe senzaŃiile si imaginile prezente. Plecând de la ele, încearcă să percepi reflectările vieŃii tale trecute în ele, lăsând să se deruleze imagini care săŃi prezinte scene din viață trecută. Fii deschis faŃă de imaginile care îŃi vin în minte si ai încredere în tine că poŃi afla originile senzaŃiilor de D駛・vu. Explorând si trăind aceste imagini de care devii constient, dai cale liberă amintirilor vieŃilor tale trecute. ExerciŃii de deschidere

32

ExerciŃiul 1:
Poate că ai trăit deja amintiri din alte vieŃi fără să fii constient că multe din experienŃele tale prezente reflectă evenimente si emoŃii din vieŃile trecute. Gândeste-te ce experienŃe din prezent pot fi o reflectare sau reprezintă influenŃe ale evenimentelor din vieŃile tale anterioare. Încearcă să-Ńi amintesti toate ocaziile în care modul în care ai simŃit si ai reacŃionat a fost disproporŃionat faŃă de situaŃiile respective.

Scrie 絜 jurnal c穰eva senzaŃii de D駛42 vu pe care le-ai avut si ce si lea provocat. MenŃionează ce anume aspect din prezent a declansat aceste senzaŃii si care au fost reacŃiile tale la acele situaŃii. Toate acestea formează baza de plecare 絜 determinarea originii de producere a senzaŃiilor de D駛・vu: amintiri din viaŃa prezentă sau din cea trecută. După ce ai stabilit aceste observaŃii de bază referitoare la senzaŃiile de D駛・vu si dacă simŃi că ele ar putea fi amintirea unei vieŃi anterioare, intră 絜 starea Alfa si urmăreste amintirea vieŃii trecute plec穗d de la ceea ce se 絜t穃plă 絜 prezent. C穗d amintirea apare la suprafaŃă, ea Ń靖 va aduce clarificarea si 絜Ńelegerea situaŃiei prezente si a sentimentului faŃă de ea. Scrie totul 絜 jurnal, arăt穗d de ce aspecte ai devenit constient 絜 timpul meditaŃiei tale. Page

ExerciŃiul 2:
PoŃi să determini în mod activ apariŃia la suprafaŃă a amintirilor vieŃilor trecute prin intermediul senzaŃiilor de D駛・vu. Pun穗du-te 絜 mod intenŃionat 絜 situaŃii speciale care să 絜curajeze senzaŃiile de D駛・vu, poŃi determina deschiderea căii de cunoastere a multor aspecte din amintirile vieŃilor trecute. Dacă vreuna din situaŃiile de mai jos îŃi provoacă apariŃia unei amintiri dintr-o viaŃă anterioară, exploreaz-o mai departe si notează-Ńi în jurnal rezultatele obŃinute. Caută cărŃi cu imagini reprezent穗d popoare si culturi diverse. Observă cu atenŃie peisajele, costumele, modul lor de viaŃă. Citeste descrieri si istorii ale vechilor civilizaŃii. Dacă vreuna din ele te intrigă sau Ń靖 pare familiară, află mai multe despre istoria acelei Ńări si despre obiceiurile oamenilor din acele locuri. Vizitează muzee, priveste obiectele vechi expuse. S-ar putea să recunosti ceva ce ai folosit sau văzut 絜tr-o viaŃă trecută si, odată cu

33

aceasta, imaginile ar putea să scoată la iveală evenimentele din viaŃa respectivă legate de acele obiecte. Imaginile pot inspira senzaŃii dintr-o viaŃă trecută si provoca amintirea unor detalii din ce 絜 ce mai numeroase despre 絈prejurările, momentul si situaŃiile asociate acestor obiecte. Vizitează mine istorice si santiere arheologice. Dacă simŃi o chemare spre un loc anume, du-te acolo si explorează-l. S-ar putea să-Ńi dai seama de modul 絜 care arăta 絜 timpurile vechi. Pentru planificarea următoarei vacanŃe, priveste fotografiile prezentate în brosurile agenŃiilor de turism. Este posibil ca unele fotografii să-Ńi inspire imagini si scene din altă viaŃă. Când revii în locurile unde ai mai trăit odată, într-o viaŃă anterioară, stimulezi si mai mult deschiderea amintirilor acelei vieŃi. Dacă simŃi o nevoie imperioasă să faci un anumit lucru, implică-te 絜 executarea lui. Lasă-te pătruns si explorează-Ńi sentimentul de fascinaŃie faŃă de ceea ce faci. Află de unde Ń靖 vine si de ce simŃi astfel. Un interes puternic manifestat pentru ceva este de obicei datorat influenŃei unei vieŃi anterioare. Poate reprezenta ceva care ai 絜văŃat sau Ńi-a plăcut atunci, sau poate fi o continuare a ceva ce ai 絜ceput 絜 viață trecută. În plus faŃă de situaŃiile descrise mai sus, porneste pe cărările tale proprii 絜 cercetarea si urmărirea amintirilor, av穗d ca punct de plecare Page experienŃele si trăirile vieŃii actuale. Ascultă-Ńi sentimentele si mergi pe drumul de care te simŃi atras.

34

Imaginile: limbajul minŃii

Imaginile si simbolurile reprezintă limbajul subconstientului. Traduce cuvintele si simŃămintele în imagini si comunica la rândul lui cu tine cu ajutorul imaginilor pe care le realizează din cuvinte. Subconstientul răspunde

sentimentelor tale, gândurilor si cuvintelor care creează cele mai plastice si mai pline de viaŃă tablouri. Se spune că o ilustraŃie valorează c穰 o mie de cuvinte - dar si un cuv穗t poate inspira o mie de imagini. PoŃi vedea imagini din vieŃile trecute privind la ele cu ochii minŃii. Stii deja cum să vezi imaginile subconstientului. Le vezi noapte de noapte c穗d visezi si ori de c穰e ori vorbesti, citesti sau asculŃi pe altcineva vorbind. Cuvintele se transformă automat 絜 imagini si generează sentimente. ホnchide ochii si g穗deste-te la un cuv穗t care să descrie o persoană, un loc sau un lucru. Cum răspunzi la avalansa de imagini si de senzaŃii care se ivesc? Observă cu atenŃie toate amintirile pe care cuv穗tul le-a re絜viat. Subconstientul îŃi înŃelege perfect cuvintele, gândurile si sentimentele si le redă în imagini ce se reflectă în oglinda minŃii tale. C穗d Alfa deschide un canal de comunicare cu tine, el completează imaginile si simbolurile, atas穗du-le sentimentele asociate lor si amintirile din care provin. Imaginile pe care le vezi 絜 stare Alfa reprezintă modalitatea sa de a-si face simŃită prezenŃa si de a-Ńi arăta modul lui de comunicare. Pe măsură ce traduci si interpretezi imaginile, 絜veŃi de fapt să folosesti limbajul subconstientului, ascult穗du-Ńi sentimentele si acord穗d atenŃie imaginilor care-Ńi apar. Imaginile si sentimentele oferite de subconstient pot reflecta vieŃile tale trecute si se pot ivi pe neasteptate socându-te cu amintiri ale vieŃilor trecute. La început imaginile si sentimentele asociate lor pot fi mai greu de interpretat si de înŃeles. De obicei o imagine reprezintă cheia care deschide poarta de acces spre amintirile vieŃilor tale trecute. Pe măsură ce intri în contact mai strâns cu acest tip de imagini si de sentimente si începi să recunosti limbajul pe care ele îl redau, amintirile se vor ivi la suprafaŃă si vor fi clare si usor de înŃeles. Page

35

Cum să vezi si să simŃi imaginile vieŃilor trecute Ca să îŃi dezvolŃi intuiŃia si să devii mai constient de imaginile si sentimentele provenind din vieŃile anterioare, trebuie să te implici din ce în ce mai mult în imaginile pe care subconstientul Ńi le oferă. Atunci când vezi aceste imagini, încearcă să le si simŃi. Cele cinci simŃuri fizice joacă un rol fundamental 絜 絜Ńelegerea si interpretarea imaginilor tale interioare. Subconstientul captează si 絜registrează o cantitate uriasă de informaŃii prin intermediul simŃurilor tale. Dezvolt穗du-le si mărindu-le sensibilitatea, imaginile vor deveni mai clare si mai vii, iar sentimentele asociate lor vor fi mai bine definite. C穗d te uiŃi la ceva, priveste cu atenŃie. Observa toate culorile obiectului la care te uiŃi si ホnregistrează 絜 mod constient alte amănunte legate de obiectul observaŃiei tale. C穗d auzi ceva, ascultă cu atenŃie. ホncearcă să intri 絜 rezonanŃă cu sunetele respective. Da voie sunetelor să formeze imagini si să-Ńi inspire sentimente. C穗d gusti ceva, 絜cearcă să-i simŃi savoarea, gustă mirosul acelei m穗cări, delectează-te cu ea. C穗d mirosi ceva, inspiră mirosul 絜 profunzime. Lasă-te cuprins de aromă si de parfum pe măsură ce le preiei 絜 interiorul tău 絜 mod constient. C穗d atingi ceva, 絜cearcă să simŃi cu adevărat acea atingere. Preia 絜 mod constient tot ceea ce simŃurile Ń靖 transmit, at穰 prin m稱nile, c穰 si prin emoŃiile tale. Pentru a recepta din ce în ce mai constient imaginile tale interioare, foloseste-Ńi toate cele cinci simŃuri odată si în strânsă corespondenŃă unul cu altul. În majoritatea cazurilor noi le folosim separat si pe rând. Aceasta ne furnizează informaŃii pe bucăŃele. ホn timp ce vezi, atingi, auzi, gusti si mirosi ceva, permite minŃii tale să formeze imagini cu informaŃii provenind pe r穗d de la fiecare din cele cinci simŃuri. Apoi adună toate aceste informaŃii parŃiale 絜tr-o singură imagine, cu toate detaliile, care să redea istorisirea completă, prin imagini pline de viaŃă si de emoŃii. Procedând în acest fel, vei vedea imaginile clar cu ochii minŃii si le vei si simŃi în interiorul minŃii tale. Atunci c穗d amintirile se ivesc la suprafaŃă, informaŃia senzorială este 絜treŃesută cu cea vizuală si poŃi vedea, pipăi, auzi, gusta si mirosi imaginile amintirile vieŃilor trecute. Acest lucru face

ca tu să fii complet integrat 絜 tablou si să te implici 絜 trăirea imaginilor Page tale. ホn locul unei informaŃii parŃiale, dintr-o singură sursă, vei beneficia de un punct de vedere cu cinci dimensiuni. ExerciŃii de deschidere

36

ExerciŃiul 1:
ReacŃia ta faŃă de cuvinte si fraze creează imagini si senzaŃii care îŃi pot dezvălui vieŃile trecute. Imaginile provenind din acele vieŃi, împreună cu sentimentele asociate lor, sunt în legătură cu cuvinte care vor face să apară acele amintiri. C穗d auzi un cuv穗t sau o frază legată de o amintire dintro altă viaŃă, Subconstientul deschide calea spre acea amintire si senzaŃie si o aduce la suprafaŃă. AsociaŃii de cuvinte pot inspira imagini si senzaŃii dintr-o viaŃă trecută, sau Ń靖 pot stimula intuiŃia si 絜Ńelegerea faŃă de aceste amintiri. - Intră 絜 starea Alfa si 絜cearcă să fii c穰 mai deschis si mai receptiv faŃă de imaginile si senzaŃiile vieŃilor tale trecute pe care cuvintele si frazele care urmează le pot crea. Este posibil că uneori să reacŃionezi 絜 faŃa unei imagini simŃind-o si fiind 絜 acelasi timp inclus 絜 ea. Observă tot ce vezi, auzi si mirosi 絜 timp ce urmăresti si participi la imaginile ce se desfăsoară 絜 mintea ta. - Scrie-Ńi 絜 jurnal primul g穗d, prima imagine sau senzaŃie care Ńiau apărut ca reacŃie la cuv穗tul sau fraza respectivă. Chiar dacă la 絜ceput această reacŃie Ń靖 pare fără sens, nu te opri să o analizezi, sau să 絜cerci să vezi ce ar putea să 絜semne. MenŃine-Ńi primul g穗d, prima imagine sau senzaŃie constientizată. Deplasează-te cu repeziciune prin cuvinte, pe măsură ce imaginile si senzaŃiile Ńi se ivesc 絜 minte. - Culoarea rosu - Soare răsărit de soare - Lanuri de gr穹 - Cer albastru - Nori negri si ploaie; tunet si fulger

- Cărucior de copil - Trepte - Paradă; trupe 絜 mars Page - Lume multă adunată 絜 jurul unei persoane aflată 絜 mijloc, pe o estradă, vorbindu-le - Pană de g龝că si o călimară, pe o masă de scris - Cal 絜hămat la o trăsură - C穃p deschis, acoperit de un strat imaculat de zăpadă proaspătă - Munte 絈pădurit - Intrarea 絜tunecată a unei pesteri - Piramidă - Pod - Desert - Imaginea proprie 絜tr-o oglindă - vezi cum arăŃi - O bucată de h穩tie cu ceva scris pe ea - scrie cuvintele pe care le deslusesti - Sunet de telefon - Cer de noapte 絜stelat; stele strălucind intens. Opreste-te si concentrează-te asupra cuv穗tului sau frazei care Ńi-a evocat cea mai vie imagine si Ńi-a inspirat cele mai puternice senzaŃii. Apropie-te de ea not穗d toate imaginile, g穗durile si senzaŃiile care Ń靖 vin 絜 minte, pe măsură ce ele apar. Nu 絜cerca să le analizezi, sau să le asociezi cu ceva, pur si simplu notează-le. C穗d ai terminat de scris, revino si citeste ce ai scris. Este posibil să afli ceva despre o viaŃă trecută, sau să găsesti indicii clare referitoare la ea.

37

ExerciŃiul 2:

Scrie în jurnal o listă de cuvinte si fraze care prezintă un înŃeles deosebit pentru tine si stabileste asociaŃii libere cu ele. Alege cuvinte care simŃi că te vor ajuta să-Ńi deschizi calea amintirii vieŃilor anterioare. Intră 絜 starea Alfa si 絜cearcă să simŃi cuv穗tul cu mintea. Dă voie subconstientului să-Ńi aducă imagini si scene din vieŃile trecute, legate de cuvintele respective. Imaginile de care devii constient reprezintă cheile care deschid si mai larg calea amintirilor vieŃilor trecute. Notează-Ńi toate imaginile pe care le vezi ca răspuns la cuvintele tale. Descrie în scris toate senzaŃiile legate de ele si tot ce

este asociat lor. După ce stabilesti toate asociaŃiile de idei care se pot face, este posibil să descoperi că imaginile si senzaŃiile sunt strâns legate de o anumită viaŃă trecută si vei vedea cum amintirea Ńi se prezintă sub forma unei vederi panoramice de imagini. Page

ImaginaŃia: lumea imaginilor tale interioare
ImaginaŃia constituie o rezervă puternică care te va ajuta să deschizi calea de acces a amintirilor din vieŃilor trecute. ImaginaŃia ta cuprinde lumea imaginilor tale interioare, care Ń靖 oferă adevărata intuiŃie. ImaginaŃia îŃi poate arăta cu precizie ce s-a întâmplat în vieŃile trecute. Prin intermediul ei ai posibilitatea unei exprimări libere a propriului Eu, permiŃând gândurilor si senzaŃiilor tale interioare să se manifeste si să fie recunoscute ca adevărate. Când amintirile vietilor trecute apar pentru prima dată, ai putea avea impresia că le fabrici tu însuŃi sau că te afli cuprins într-o lume imaginară de iluzii care va dispărea atunci când fantezia care creează va seca. Dacă ai impresia că tu esti cel ce creezi povestirile despre vieŃile trecute, acest lucru se poate datora faptului că nu ai încă deplină încredere în tine însuŃi, sau poate că dorinŃa ta de a te lăsa în voia gândurilor a fost aspru reprimată în copilărie de către persoanele adulte din jur. Ei erau mai înalŃi si mai mari ca tine si probabil că, impresionat de ei, ai luat statura si vârsta lor drept înŃelepciune. Din această cauză ai rămas poate cu ideea că îŃi poŃi permite să visezi cu ochii deschisi, doar cu condiŃia ca după aceea să negi tot. Amintirile care apar răm穗 deschise interpretărilor tale. C穗d le primesti, poŃi face legătura dintre ele si ceva de care esti deja constient. Dacă acesta este motivul pentru care Ń靖 par a fi rodul imaginaŃiei, 絜seamnă că recunosti influenŃa vieŃii trecute 絜 actuala viaŃă si că ai primit mai multe informaŃii dec穰 Ńi-ai 絜chipuit. Dacă ai impresia că sunt

38

amintiri fabricate de tine, atunci cercetează unde 罇i au originea si ce le-a inspirat. Odată ce ai atins această 絜Ńelegere, vei afla probabil că rădăcinile lor sunt ad穗c 絜fipte 絜 ceea ce s-a 絜t穃plat cu adevărat 絜 vieŃile tale anterioare. Interpretări făcute de imaginaŃia ta ImaginaŃia este mai reală decât realitatea însăsi. Se presupune că imaginaŃia nu reprezintă ceva real si că doar realitatea fizică este reală. Si totusi este pe deplin acceptată concepŃia filozofică conform căreia realitatea este ceea ce nu poŃi vedea, iar imaginaŃia este ceea ce poŃi vedea. Poate că diferă de ceea ce ai auzit până acum, dar foloseste-Ńi imaginaŃia puŃin si vei începe să vezi adevărul sub forma imaginaŃiei si falsitatea sub forma faptelor concrete. Se consideră de obicei că realitatea reprezintă toate experienŃele Page prin care treci 絜 viaŃa de zi cu zi. ImaginaŃia reprezintă ceea ce trăiesti 絜 g穗d. Si acum să presupunem că ceea ce Ńi-ai 絜chipuit 絜 interiorul tău, 絜 g穗d, se transformă 絜 ceea ce trăiesti 絜 viaŃa de zi cu zi. C穗d se 絜t穃plă asta, care este de fapt realitatea: g穗durile tale anterioare care s-au transformat 絜 realitate, sau realitatea anterioară care a devenit iluzie, pentru că nu mai este realitate? Ceea ce consideri că este adevărat în interiorul tău, constituie partea reală a realităŃii tale. ConcepŃiile tale despre realitate sunt cele care determină ceea ce experimentezi în viaŃă. Pe baza acestei premize, poate că realitatea este o iluzie si, poate că, de fapt, imaginaŃia este adevărata realitate. Acest concept merită aprofundat, deoarece el te poate ajuta să înŃelegi cum îŃi percepi experienŃele de viaŃă si cum îŃi creezi realitatea ta din prezent ajutându-te în acelasi timp să deschizi calea de acces si să accepŃi amintirile vieŃilor trecute pe care le simŃi ca fiind adevărate. AfirmaŃiile precedente pot nărui modul în care ai perceput si Ńi-ai creat

39

până acum propria realitate. Ele lămuresc si modul în care amintirile vieŃilor trecute Ńi se prezintă si sunt trăite de către tine. Elementul fundamental a tot ceea ce experimentezi îl constituie credinŃa ta. Pentru că aceste credinŃe ale tale creează ceea ce trăiesti, ele te pot influenŃa 絜 a hotăr50 dacă amintirile ce apar sunt prefabricate sau reprezintă lucruri adevărate. PoŃi simŃi diferenŃa 絜tre fantezie si fapte. Ai 絜credere 絜 senzaŃiile tale. Amintirile vieŃilor tale anterioare si imaginile corespunzătoare lor Ń靖 sunt oferite de către subconstient. Tu cunosti deja adevărul si ai răspunsurile 絜 tine. Av穗d 絜credere 絜 imaginile interioare, esti 絜 stare să Ń靖 mai deschizi o cale de acces spre vieŃile trecute. ImaginaŃia Ń靖 poate arăta ce se află 絜 interiorul subconstientului, fără toate acele judecăŃi si restricŃii care aparŃin negării lucide. PermiŃ穗d imaginaŃiei să deschidă larg usile de pătrundere 絜 lumea realităŃii, vei afla că ceea ce ai luat iniŃial drept fantezie, este de fapt realitate. Reverii care fac să apară vieŃile trecute Folosirea imaginaŃiei pentru a visa la cel ce-ai fost sau la ceea ce ai făcut în vieŃile tale anterioare reprezintă o metodă extrem de eficientă pentru a permite accesul la vieŃile trecute si explorarea lor. În timpul reveriilor poŃi afla adevăruri foarte importante oferite de subconstient în acest interval de timp în care restricŃiile minŃii lucide sunt înlăturate. Reveriile sunt de fapt vise de zi Page mascate si ele te ajută să iei contact mai direct cu adevăratele tale senzaŃii interioare. C穗d Ń靖 faci drum liber spre subconstient si 靖 permiŃi să Ń靖 dezvăluie secretele si să-si 絈partă comorile cu tine, atunci deschizi poarta celui mai bun prieten. ExerciŃii de deschidere

40

ExerciŃiul 1:

ÎŃi poŃi aminti vieŃile tale anterioare cu ajutorul unei reverii despre cine ai fi putut să fi fost în una din vieŃile anterioare. Aceasta te ajută să-Ńi extinzi imaginaŃia si să-Ńi expandezi constienŃa. În timpul reveriei este important să te relaxezi si să lasi ca informaŃia să sosească la tine liber, curgând de la sine. Fii atent la senzaŃiile pe care le ai în timpul reveriei si dacă reveria îŃi dă sentimentul de real sau de fabricat. Sentimentele te ajută să pătrunzi în interiorul imaginaŃiei tale, oferindu-Ńi posibilitatea de a înŃelege imaginile, gândurile si senzaŃiile pe care devii constient că le ai. Intră 絜 starea Alfa si imaginează-Ńi că esti altcineva dec穰 esti acum. Lasă-Ńi g穗durile să curgă, dă fr穹 liber imaginaŃiei. Pretinde că esti altcineva. Uită-te cum esti 絈brăcat si ce faci. ホncearcă să percepi g穗durile acelei persoane si să simŃi emoŃiile pe care le are el sau ea. Detasează-te complet 絜 timp ce plutesti pe aripile reveriei si vezi-te pe tine asa cum ai fost atunci. Priveste la scenele din timpul acelei vieŃi, simŃinduŃi emoŃiile si ascult穗du-Ńi g穗durile. ExperienŃa prin care treci nu este un produs al imaginaŃiei tale. Este un fragment autentic dintr-o amintire de viaŃă trecută. Scrie 絜 jurnal trăirea pe care ai avut-o 絜 timpul reveriei. Notează-Ńi toate g穗 durile si senzaŃiile pe care le-ai 絜cercat pe c穗d erai altcineva. Descrie toate imaginile pe care le-ai văzut si observă cum se 絜cadrează informaŃiile 絜 viaŃa ta prezentă.

ExerciŃiul 2:
Deschide calea pătrunderii adevărului din imaginaŃia ta lăsându-te purtat de mai multe reverii care se referă la vieŃile tale trecute. Începe cu o imagine sau cu o senzaŃie corespunzătoare unei vieŃi trecute pe care simŃi că ai avut-o. PoŃi lucra cu o imagine sau o senzaŃie de care esti constient prin asociaŃie de idei. C穗d iei legătura cu o adevărată amintire dintr-o altă viaŃă, o vei simŃi. Notează în jurnalul tău tot ce trăiesti si simŃi.

Page InspiraŃie si intuiŃie Există multe căi imaginative de reamintire a vieŃilor trecute. ÎŃi poŃi exprima în mod creator amintirile prin înclinaŃii artistice, precum talentul la scris sau la desen. Prin folosirea creatoare a imaginaŃiei poŃi avea acces la trecut. Când intri în rezonanŃă cu o amintire sau chiar cu o senzaŃie dintr-o altă viaŃă si stabilesti legături cu gândurile si emoŃiile acelei vieŃi, inspiraŃia te face să scoŃi la iveală elemente din acea amintire care îŃi scăpaseră până acum. InspiraŃia 絜cepe să lucreze 絜 interiorul tău pornind de la ceva ce sti sau simŃi că este adevărat. C穗d exprimi ce se află 絜 interior, deschizi si mai mult poarta de acces a subconstientului si permiŃi cunoasterii tale interioare să 絜florească. C穗d Ń靖 folosesti imaginaŃia si inspiraŃia la reamintirea vieŃilor trecute, intri 絜 acord deplin cu adevărul din tine. C穗d exprimi 絜 exterior această cunoastere interioară a adevărului, permiŃi curgerea lină a inspiraŃiei, fără blocajele impuse de mintea lucidă. PoŃi deveni constient de vieŃile trecute, reamintindu-Ńi-le si recunoscândule. IntuiŃia cunoaste lucrurile fără ajutorul raŃionamentului mintii lucide. Amintirile vieŃilor trecute Ń靖 apar atunci c穗d ceva din această viaŃă le declansează, ca de exemplu o senzaŃie de D駛・vu sau o recunoastere bruscă a ceva ce ai mai făcut 絜ainte. Si intuiŃia se poate manifesta tot 絜 cazurile 絜 care te regăsesti 絜tr-o situaŃie similară cu una dintr-o viaŃă anterioară. ホn prezenŃa intuiŃiei, ai o senzaŃie puternică si imediată, pur si simplu stii c穗d ceva este corect si adevărat, fără să poŃi explica cum si de unde Ń靖 vine această siguranŃă. Această senzaŃie certifică autenticitatea

41

amintirilor din vieŃile trecute. Acord穗d 絜credere cunoasterii tale intuitive, amintirile se vor deschide 絜tr-o măsură si mai mare siŃi vor furniza si mai multe informaŃii. C穗d esti atent la intuiŃia ta, te pui 絜 rezonanŃă cu subconstientul tău 絜tr-o manieră deschisă si onestă si esti 絜 comunicare directă cu cunoasterea ta interioară, acolo unde Adevărul este liber să Ńi se 絜făŃiseze. ExerciŃii de deschidere

ExerciŃiul 1:
Page Intră 絜 stare Alfa si 絜chipuie-Ńi că arăŃi cum arătai 絜 viaŃa anterioară. ReŃine această imagine 絜 minte. Vezi-te acolo. ホncearcă să reproduci 絜 jurnal, printr-un desen, trăsăturile pe care le-ai reŃinut, sau cel puŃin fă o descriere c穰 mai detaliată asupra modului cum arătai la faŃă. Studiind desenul sau descrierea ai putea să primesti mai multe informaŃii asupra acelei vieŃi. Fii atent mai ales la ochi si la personalitatea care 絜cepe să se desprindă din autoportret.

42

ExerciŃiul 2:
Foloseste-Ńi imaginaŃia pentru a scrie o povestire despre o viaŃă trecută. Nu e nevoie să fie o nuvelă; poate fi o scurtă povestire. Începe prin a scrie despre ceva din viaŃa actuală care Ńi se pare o reflectare a unei vieŃi trecute. Asta te va ajuta să faci trecerea de la evenimentele din prezent la cele din trecut si te ajută să te concentrezi asupra adevăratelor tale sentimente. Foloseste descrieri amănunŃite. Când termini de scris povestirea, încearcă să stabilesti legăturile ce există cu viaŃa ta actuală si notează totul în jurnal. Vei fi surprins ce inspiraŃie ai. Ceea ce pare să fie doar o ficŃiune, deseori îsi are rădăcinile în realitate. Dacă mai ai îndoieli asupra veridicităŃii povestirii tale, Cercetează cu imaginaŃia de unde a provenit inspiraŃia pentru ea. Vei descoperi probabil că amintirea unei vieŃi trecute si propria ta cunoastere interioară sunt cele care Ńi-au furnizat datele pentru povestirea pe care ai scris-o.

ExerciŃiul 3:
Alege c穰eva dintre momentele povestirii tale care conŃin descrieri mai plastice si mai vii ale unor evenimente, sau care Ń靖 crează stări mai intens emoŃionale. Intră 絜 Alfa si lasă-Ńi intuiŃia si imaginaŃia complet deschise. Dă drum liber inspiraŃiei si creativităŃii tale si permite memoriei tale să-Ńi furnizeze fapte referitoare la trecut. Scrie 絜 jurnal tot ce-ai aflat. După ce-ai terminat de scris, pune în evidenŃă toate referirile la prezent pe care le poŃi sesiza. Ele reprezintă fire de legătură între trecut si prezent. După ce redai în scris în jurnal o descriere detaliată a uneia dintre vieŃile tale trecute, completează relatarea cu legăturile ei cu prezentul. PoŃi găsi ulterior că în povestirea ta existau unele indicii in acest sens pe care acum le poŃi folosi si explora. Page Joacă-te cu vieŃile trecute Desi reamintirea vieŃilor trecute este un lucru foarte serios, te poŃi si amuza cu această ocazie. Cum imaginaŃia îsi are obârsia în subconstient, ea se află în apropierea amintirilor si Ńi le poate oferi într-o manieră amuzantă. Jucându-te cu imaginaŃia poŃi să descoperi cine ai fost într-o viaŃă trecută si ce-ai făcut, plecând de la ticurile si excentricităŃile tale. Iulie spunea despre ea că avea o idee fixă. Devenea isterică dacă i se murdărea covorul, o pată pe mochetă 靖 dădea stări depresive care puteau dura zile 絜tregi. Dădea cu aspiratorul zilnic si săptăm穗al curăŃa covorul cu un sampon special. ホn timpul unei reverii, a devenit constientă de faptul că 絜tr-o viaŃă anterioară a fost aruncată 絜tr-o f穗t穗ă si se 絜 ecase deoarece refuzase să-si ajute fraŃii să cureŃe covorul. ホn acea viaŃă, covorul trebuia să fie curăŃat băt穗du-l cu beŃe de bambus. ホn această viaŃă ea

43

resimŃea influenŃa acelei vieŃi prin grija exagerată pe care o purta curăŃeniei covorului. Faptele, g穗durile si modul de a vorbi caracteristice cuiva pot oferi căi de regăsire a vieŃilor trecute. PuteŃi primi aceste posibilităŃi cu amuzament, ceea ce vă poate ajuta să descoperiŃi probabilităŃile 絜tr-un mod foarte serios. Lista ce urmează cuprinde c穰eva g穗duri, senzaŃii si acŃiuni care vă pot părea familiare, sau faŃă de care vă puteŃi chiar simŃi vinovat: - Dacă 絜trebi pe cineva ce mai face, folosind expresia: „Care sunt ultimele bombe?", fie ai fost reporter prin anii 1900, fie esti amator de cr龝me 絜 această viaŃă. - Dacă folosesti pentru salut italienescul „Ciao!"; fie ai fost italian 絜 viaŃa anterioară, fie ai văzut recent la Cinematecă filme de Visconti. - Dacă măn穗ci cu lăcomie si ling穗d farfuria atunci c穗d esti invitat la masă, atunci fie ai murit prin 絜fometare 絜tr-o viaŃă trecută, fie esti mort de foame si n-ai m穗cat de mult, iar buna ta educaŃie lasă de dorit. - Dacă primul lucru pe care 精 declari cuiva de sex opus c穗d vă 絜t稷niŃi este: „絜tr-o altă viaŃă am fost 絜drăgostiŃi", atunci fie este adevărat, fie ai văzut că oamenii se dau 絜 v穗t după declaraŃia asta. ExerciŃii de deschidere Page Notează-Ńi 絜 jurnal o listă cu toate bizareriile, excentricităŃile, ticurile si ideile fixe ce-Ńi sunt caracteristice Ńie 絜 mod exclusiv. Joacă-te puŃin cu ele ca să vezi spre ce te orientează. Amuză-te si foloseste-Ńi imaginaŃia. PoŃi descoperi aspecte ale vieŃilor tale trecute care să-Ńi furnizeze descoperiri interioare deosebit de interesante. Si acum, partea serioasă Folosirea sub formă de joc a imaginaŃiei si a gândurilor poate reprezenta o

44

metodă amuzantă de a da curs liber amintirilor. Cu ajutorul ei se pot revela descoperiri interioare importante si aspecte serioase despre cine ai fost si ce-ai făcut în vieŃile tale trecute. ImaginaŃia si simŃul umorului îŃi pot prilejui aflarea unor evenimente importante, care altfel ar putea rămâne blocate. Atunci când lasi lumina să pătrundă într-un loc întunecos, umbrele tind să se risipească. ÎŃi poŃi învinge teama de a găsi acolo ceva dureros sau traumatizant, purtându-te puŃin ireverenŃios cu el. Punând în lumină ceva ce constituie o povară sau o nereusită, o poŃi recunoaste si accepta, în loc să o Ńii acolo ascunsă si să îi permiŃi să devină un blestem care să te urmărească peste secole. PoŃi deveni constient de probleme importante ale vieŃilor tale trecute reflectate 絜 viaŃa prezentă făc穗d glume sau comentarii hazlii. Ann 罇i dorea foarte mult o relaŃie serioasă, dar de fiecare dată partenerul cu care făcea cunostinŃă o părăsea imediat. Si-a spus 絜 glumă că probabil fusese prostituată 絜tr-o viaŃă anterioară. După ce sa g穗dit la acest aspect c穰va timp si-a dat seama că acesta era adevărul. Accept穗du-l si-a amintit după meditaŃiile făcute pe această temă, că 絜tro viaŃă anterioară se jucase cu sentimentele oamenilor, băt穗du-si joc de ele Si-a dat astfel seama că trecea prin dificultăŃile din prezent tocmai pentru a 絜Ńelege ce făcuse celorlalŃi si pentru a 絜văŃa cum să le respecte sentimentele. Te poŃi afla câteodată într-o situaŃie despre care să îŃi spui: „Oare ce-oi fi făcut eu într-o altă viaŃă ca să merit asta?". Ei... cam ce crezi că ai făcut ca să meriŃi ce Ńi se întâmplă? Nu uita că întotdeauna karma este dreaptă si corectă si că ceea ce Ńi se întâmplă reprezintă de obicei rezultatul a ceea ce ai făcut altora înainte. Există o veche zicală care spune: „Ce trimiŃi, aceea Ńi se întoarce." Lisa a fost părăsită de prietenul ei la scurt timp după nasterea celui

de-al doilea băiat. Era disperată si a ajuns să se 絜trebe ce făcuse de Page trebuia să treacă prin asta. S-a jucat cu g穗durile si a aflat că 絜 tr-o viaŃă anterioară 罇i părăsise familia. ホn timp ce accepta adevărul g穗 durilor ei, amintirile vieŃii trecute i-au apărut 絜 mod spontan. Prietenul actual si băieŃii lor erau 絜 prezent tot aceiasi cu cei pe care 靖 părăsise atunci. Odată cu recunoasterea acestui adevăr, i-a venit si 絜Ńelegerea responsabilităŃii a ceea ce 絜făptuise atunci. PoŃi deveni constient de existenŃa unor evenimente serioase si pline de înŃeles dacă le permiŃi să se prezinte în lumina recunoasterii si a acceptării lor. ExperienŃele traumatice si dureroase se vor ivi doar atunci când le sunt oferite un mediu de acceptare în care sunt lăsate să se desfăsoare fără constrângeri. PoŃi folosi durerea ca un instrument cu care să rezonezi pentru a afla adevărul. Acest lucru Ń靖 va da posibilitatea să vezi aspecte importante din vieŃile trecute care altfel ar putea răm穗e ascunse. ExerciŃii de deschidere Alege o situaŃie din viaŃa ta care te deranjează sau una care Ńi se pare nedreaptă. ホntreabă-te ce-ai făcut să o meriŃi. Fii cinstit cu tine 絜suŃi, lăs穗d complet de-o parte orice idee preconcepută, g穗duri, sentimente, judecăŃi sau criterii de valori. Intră 絜 Alfa si lasă-Ńi imaginaŃia să lucreze. Permite-i să curgă liber aduc穗d imagini, g穗duri si sentimente ale tuturor posibilităŃilor si probabilităŃilor de acŃiuni sau sentimente experimentate de tine 絜tr-o altă viaŃă. Notează-Ńi 絜 jurnal tot ce-ai aflat. Lucrează cu informaŃiile primite, 絜cerc穗d să vezi cum se potrivesc cu viaŃa ta prezentă. C穗d simŃi că ai aflat adevărul este ca si cum un bec de 300 de waŃi Ńi se aprinde 絜 faŃă si poŃi să-Ńi dai seama limpede de acele aspecte ale vieŃii trecute de care p穗ă acum nu fusesesi constient si să 絜Ńelegi profunda lor 絜r穹 rire 絜

45

viaŃa ta prezentă.

Privind 絜 prezent pentru a găsi trecutul
ExperienŃele si sentimentele actuale au de multe ori originea în vieŃile trecute. Dacă Ńi s-a 絜t穃plat vreodată să te 絜trebi de ce nutresti, fără vreo bază logică, un sentiment at穰 de puternic de atracŃie sau de respingere pentru ceva sau cineva, este aproape sigur că răspunsul se află 絜 trecut. Multe din problemele si întrebările din prezent îsi au explicaŃia si Page originea în vieŃile anterioare. În multe cazuri, experienŃele prezente nu sunt altceva decât reluări simbolice ale evenimentelor si emoŃiilor din vieŃile trecute. Modele, alegeri si atracŃii de atunci, fie se repetă, fie primesti înapoi prin ele ceea ce ai făcut atunci altcuiva. Imagini ale vieŃilor tale trecute se găsesc 絜 jurul tău si se reflectă ca 絜tr-o oglindă 絜 experienŃele si sentimentele tale actuale. C穗d privesti prezentul 絜 această lumină, poŃi zări 絜 transparenŃa lui 絜 tregul trecut. ViaŃa ta de zi cu zi Ń靖 poate arăta influenŃa permanentă exercitată de trecut, iar cadrul ei de desfăsurare 絜 general Ń靖 va dezvălui multe indicii, oferindu-Ńi un tablou complet si lămuritor despre evoluŃia ta de p穗ă acum. Aceasta Ń靖 favorizează 絜Ńelegerea experienŃelor prezente si te ajută să restabilesti legăturile cu originile din trecut. Căut穗d 絜 prezent noi indicii, vei descoperi trecutul. In spatele aparenŃelor vei găsi dovezi ale vieŃilor tale trecute. Carol este 絜 această viaŃă scriitoare. Ea a manifestat 絜 totdeauna un respect deosebit pentru cărŃi si mersul la bibliotecă are pentru ea aceeasi profundă importanŃă ca mersul la biserică pentru cei cu devoŃiune religioasă. Toată copilăria si-a petrecut-o 絜conjurată de cărŃi. A scris sute de povestiri si i-a impresionat pe părinŃi si pe profesori cu imaginaŃia ei

46

extraordinară. Ca adolescentă, a preferat 絜totdeauna compania cărŃilor 絜 locul celei a băieŃilor. Este evident, privind la aceste date, că ea a fost 絜 trecut scriitoare. ConversaŃiile si indiciile generale reprezintă o minunată metodă de a descoperi vieŃile trecute. Lui Betty 靖 place să poarte mocasini si adoră să colecŃioneze argintărie si bijuterii cu turcoaze. CămăruŃa ei are decoraŃii interioare 絜 stil indian. Ea are sentimentul că a avut o 絜carnare ca indiancă, desi nu si-a adus aminte 絜 mod constient de nimic petrecut 絜 acele timpuri, p穗ă 絜tr-o zi c穗d fetiŃa ei de zece ani a venit de la scoală si i-a povestit că la ore vorbiseră despre indienii americani. Ea a 絜ceput să-i povestească mamei sale cum tratau indienii pieile pentru a le 絜muia. ConversaŃia aceasta a declansat amintirile lui Betty si informaŃiile despre trecut au 絜ceput să curgă. Betty i-a dat fetiŃei detalii specifice despre modul 絜 care a prelucrat pieile de animale pentru a face 絈brăcăminte din ele. FetiŃa a 絜trebat-o cum arăta pe vremea c穗d era indiancă. Pe c穗d Betty a 絜ceput să-i descrie felul 絜 care arăta si obiceiuri ale tribului său si-a amintit de asemenea faptul că o chema Shana. Casa si mobila pe care le ai Ń靖 pot si ele oferi indicii despre vieŃile Page tale trecute. Sandy avea un semineu 絜 casă. Ea a simŃit nevoia neapărată de a-l avea, pentru ca 絜 casă să 靖 fie cald si plăcut. C穗d a reusit să intre 絜 contact cu originea acestei dorinŃe a ei, amintiri ale vieŃilor trecute au 絜ceput să apară si a văzut că 絜 casa 絜 care trăise 絜ainte avusese un semineu. Si-a amintit apoi o altă viaŃă a ei, 絜 care trăise 絜tr-o pesteră si focul 靖 Ńinuse de cald si o făcuse să se simtă 絜 siguranŃă. Prin

47

recunoasterea influenŃelor acestor vieŃi, amintiri detaliate despre aceste două vieŃi apăruseră la suprafaŃă. Si modul 絜 care te 絈braci Ń靖 dă indicii importante despre vieŃile trecute. Dave refuza să poarte cravată la lucru si avea o senzaŃie neplăcută ori de c穰e ori era, nevoit să poarte ceva care se 絜făsură 絜 jurul g穰ului. De multe ori avea probleme c穗d 絜ghiŃea si tusea frecvent ca să 罇i dreagă vocea. Avea un gest inconstient de a 絜depărta gulerul de l穗gă g 穰. S-a g穗dit că poate fusese sp穗zurat 絜tr-o viaŃă anterioară. ホn timpul unei regresii si-a dat seama că presupusese corect si a aflat si de ce fusese sp穗zurat. Plăcerea sau neplăcerea faŃă de anumite m穗căruri poate da indicaŃii despre locurile unde ai mai trăit. C穗d Amy era mică, părinŃii ei o luau deseori cu ei să ia masa 絜 oras. De c穰e ori se duceau 絜 restaurante chinezesti, Amy se speria si g穰ul ei se bloca at穰 de tare 絜c穰 nu mai putea să 絜ghită nimic si aproape că nici nu mai putea respira. La timpul respectiv nici ea, nici părinŃii ei nu puteau să 罇i explice această reacŃie a ei. ホn timpul unei regresii, ea si-a amintit o viaŃă dusă 絜 China, 絜tr-o groaznică sărăcie, 絜 care fusese strangulată de un sarpe. Lucrurile care Ń靖 fac o plăcere deosebită să le faci si te simŃi bine făc穗du-le, reprezintă si ele indicii asupra a ceea ce ai făcut 絜 ainte. Carlei 靖 plăcea să se 絜v穩tă prin bucătărie si să pregătească fel de fel de preparate de casă, printre care si p稱ne. ホi plăcea 絜 mod special mirosul de aluat care creste si se repezea să măn穗ce o p稱ne 絜 treagă 絜 momentul c穗d o scotea din cuptor. Odată, pe c穗d făcea p稱ne, a văzut cum arătase bucătăria ei 絜tr-o viaŃă anterioară. A avut 絜 imagine o sobă

cu lemne si aproape că putea să simtă mirosul tocăniŃei care fierbea 絜 cratiŃele 絜negrite. Genul de muzică si de c穗tece care Ń靖 plac sau Ń靖 displac Ń靖 pot si ele da indicii despre vieŃile trecute. Page ホncă de pe vremea c穗d era mic, Frank era obsedat de o melodie care 靖 răsuna 絜 ureche. El fredona această melodie tot timpul. ホntruna din zile a auzit o melodie foarte asemănătoare la radio. A dat telefon la postul respectiv si a 絜trebat numele ei. I s-a răspuns că era o reluare a unei vechi melodii din anii 1800. Si-a dat seama că acesta 靖 fusese 絜 viaŃa trecută c穗tecul favorit si de aceea 精 urmărea si 絜 această viaŃă. Amintirile Ń靖 pot fi inspirate si de sunete auzite odinioară. De c穰e ori Melissa auzea un sunet de tobă, se simŃea 絜spăim穗 tată. Concentr穗du-se asupra sunetului, a 絜ceput să vadă imagini ale unui picior 絜chis la culoare, 絈podobit cu brăŃări la gleznă. S-a putut vedea si simŃi cum dansa 絜 picioarele goale pe nisipul din jurul unui foc 絜 aer liber, 絜conjurat de pietre asezate circular 絜 jurul lui. ホn timp ce se concentra si imaginea 靖 devenea mai clară, a 絜ceput să vadă si alte siluete cu pielea 絜chisă la culoare, av穗d feŃele pictate. Si-a amintit că făcuse parte dintr-un popor care 靖 omora pe membrii bătr穗i si bolnavi din tribul lor. Amintirea 絜tregului ritual la care participase i-a revenit la suprafaŃă. Filmele sau spectacolele de televiziune ne pot oferi indicii despre experienŃele avute anterior. Pe c穗d Nancy se uita la un film despre un vulcan, a simŃit că o cuprinde o emoŃie extrem de puternică atunci c穗d vulcanul a erupt. Spontan, 絜 minte i-au apărut scene dintr-o viaŃă anterioară 絜 care murise 絜 urma erupŃiei unui vulcan. Pe c穗d continua să se uite la film, a 絜ceput

48

să-si dea seama că scenele prezentate 絜 film erau diferite de ceea ce trăise ea. Asa a 絜Ńeles si cosmarurile repetate pe care le avea, 絜 care se găsea izolată pe o mică insulă, 絜conjurată de mări si ceruri rosii la culoare. Tipul de cărŃi pe care le citesti Ń靖 poate furniza indicii despre timpurile si locurile 絜 care ai trăit altădată. Copil fiind, Robert era fascinat de povestiri despre Războiul Civil. După ce a 絜ceput să citească diferite cărŃi despre el, a 絜ceput să aibă vise 絜 care se vedea soldat, particip穗d la acest război. PărinŃii si-au 絜chipuit că aceste cosmaruri se datorau cărŃilor pe care le citea, dar el era 絜 stare să le descrie scene din război cu lux de amănunte si să le povestească aspecte trăite de el care nu se găseau 絜 cărŃile pe care le citise. Veridicitatea celor povestite de el s-au confirmat 絜 cercetările pe care le-a 絜treprins ulterior. Scene si imagini pe care le zăresti 絜 mod spontan cu ochii minŃii Ń靖 Page pot dezvălui tablouri din vieŃi trecute, dar si anumite teme care se continuă 絜 prezent. Tina s-a simŃit atrasă dintotdeauna de Anglia. ホn scoală scria unele cuvinte după vechea ortografie englezească. C穗d si-a 絜ceput cariera de scriitoare si-a cumpărat un birou cu usă rulantă. C穗d 絜cepea să scrie o carte, ea 罇i Ńinea manuscrisul 絜 sertarul din partea dreaptă de jos a biroului. La scurt timp după ce a 絜ceput să scrie, a 絜ceput să vadă imaginile unui birou cu usă rulantă, av穗d compartimente secrete. ホntr-o reverie si-a amintit o viaŃă petrecută 絜 Anglia, c穗d fusese scriitoare si 罇i Ńinea manuscrisele 絜 compartimentele secrete ale biroului, aflate 絜 partea din dreapta jos.

49

ホnclinaŃiile, talentele, hobby-urile si interesele pe care le manifesti pun 絜 lumină importante indicii. ホn timpul ei liber, lui Claire 靖 place să croseteze. Ea 罇i creează singură modele si de fiecare dată stie cum să execute un model nou, fără să aibă nevoie să citească instrucŃiunile. Pe c穗d stătea cuibărită 絜 fotoliu si 絜cepuse să lucreze, g穗durile i-au călătorit spre o vreme 絜 care s-a văzut la gura sobei, 絜făsurată 絜tr-un sal, croset穗d si ascult 穗d cum lemnele trosneau 絜 sobă, răsp穗dind lumină si căldură. Oamenii cu care te 絜t稷nesti si care manifestă aceleasi interese sau preocupări, sunt de multe ori cei pe care i-ai cunoscut 絜 trecut. Darlene si Cheryl se pricep am穗două să facă plăpumi. Ele s-au 絜t稷nit la lucru si s-au 絈prietenit imediat. Odată, st穗d la masă, ele au 絜ceput să vorbească despre plăpumile pe care le făceau. Această conversaŃie a dus la apariŃia unor senzaŃii de D駛・vu si au 絜 ceput să li se prezinte amintirile unei vieŃi trecute 絜 care fuseseră surori si lucrau 絈preună la plăpumi. ホn timp ce vorbeau despre acea viaŃă, noi detalii leau revenit 絜 minte, ceea ce a deschis si mai tare poarta amintirilor din viaŃa lor trecută, petrecută 絈preună. Tipul de vreme care Ń靖 place sau Ń靖 displace poate revela unele din experienŃele tale anterioare. CondiŃiile meteorologice proaste pot si ele să furnizeze indicii interesante. ホntr-o noapte, pe c穗d rătăcise drumul, 絜văluit 絜tr-o ceaŃă deasă si de nepătruns, Dena a 絜ceput să constientizeze imagini dintr-o viaŃă anterioară, c穗d, singură 絜tr-o barcă, se pierduse 絜 ceaŃă. Si-a adus aminte că fusese salvată de un pescar bătr穗, cu o barbă stufoasă. ホn timp ce vedea si simŃea aceste imagini si-a dat seama că persoana care o salvase era un bun prieten pe care 精 cunostea 絜 această viaŃă si care si Page

50

acum purta barbă. Mediul 絜 care trăiesti poate si el să Ń靖 ofere indicii preŃioase. Denisei 靖 place mult să meargă cu picioarele goale tot timpul si vara este anotimpul ei favorit. ホi plac plantele si pomii si cultivă propria ei grădină de zarzavat. Adoră să se plimbe prin ploaie si-i plac tunetele si fulgerele. Se simte aproape de natură si protejează animalele si pomii. Simte că poate comunica cu ei. ホsi aminteste scene dintr-o viaŃă trecută c穗d trăia pe o insulă tropicală si cultiva plantele pentru hrană. Poporul ei credea 絜 existenŃa spiritelor animalelor si a zeilor din natură care trăiau 絜 arbori si 絜 nori. ReacŃii ciudate la anumite lucruri sau mici bizarerii pot dezvălui aspecte din vieŃile anterioare si-Ńi pot oferi 絜Ńelegerea sentimentelor prezente. Peggy se asigura totdeauna că a 絜chis aragazul 絜ainte de a pleca de-acasă. Verifica de cinci-sase ori pe zi că este bine 絜chis si c穰 eodată se scula 絜 puterea nopŃii si se ducea 絜 bucătărie să-l mai verifice odată. ホn timpul unei regresii, ea si-a amintit de o viaŃă anterioară 絜 care murise din cauza unei explozii provocată de gaze. Trăsăturile personalităŃii si excentricităŃile tale sunt de obicei dovada unor puternice influenŃe ale unor vieŃi anterioare. Mary avea trei sute de perechi de pantofi, pe mulŃi dintre ei nu-i 絜călŃase niciodată. ホi place să meargă 絜 oras să-si caute pantofi si simte o deosebită atracŃie pentru v穗zătorii de pantofi. Se duce 絜 fiecare săptăm穗ă si 罇i face pedichiura. C穗d se plimbă, o face cu pasi eleganŃi si maiestuosi. ホntr-o reverie, a văzut o viaŃă 絜 Japonia, c穗d i-au legat picioarele la nastere. C穗d a mai crescut si i-au scos legăturile, picioarele 靖 erau 絜grozitor de desfigurate si de tumefiate. Corpul tău si semnele tale particulare dau si ele indicaŃii asupra vieŃilor trecute. Semnele din nastere indică de obicei traume suferite 絜

acea zonă. Toate lucrurile ce prezintă o gravitate mai serioasă pot avea o legătură karmică. Dureri si jene pe care nu le poŃi localiza, sau fără nici o cauză, aparentă, reflectă si ele influenŃe ale altor vieŃi. Lui Bob 靖 displăceau caii profund, aproape că 靖 ura. Ca să-si impresioneze prietena, a acceptat să călărească. Pe c穗d 罇i trăgea 絜 picioare o pereche de cizme de călărie, l-a apucat o durere cumplită de spate. S-a dus mai t穩ziu la doctor, care i-a făcut o radiografie si l-a consultat, după care l-a asigurat că nu are nimic la spate din punct de vedere medical. C穗d a plănuit a doua sedinŃă de călărie, durerile i-au Page revenit 絜 timpul unei sedinŃe de regresie si-a amintit că 絜tr-o altă viaŃă fusese grav rănit c穗d, căz穗d de pe cal, fusese t穩穰 pe păm穗t din cauza cizmelor care 靖 rămăseseră prinse 絜 scări. Cariera ta actuală reprezintă de multe ori continuarea unei cariere dintr-o viaŃă anterioară, sau este opusul ei. Alegerea pe care o faci 絜 acest domeniu Ń靖 dă indicii despre karma ce trebuie echilibrată. Lilian se tot pl穗gea de educaŃia copiilor ei. ホntr-o zi, după ce a auzit-o pl穗g穗du-se din nou despre faptul că la scoală copiii nu 絜 vaŃă nimic si or să crească niste t穃piŃi, un prieten i-a sugerat că ea ar trebui să se facă profesoară. Ideea i-a sur龝 lui Lilian care a 絜cetat să se pl穗gă că va trebui să o ia de la 絜ceput cu 絜văŃatul pentru a-si lua diploma de profesor. Ea este acum profesoară, lucrează cu programe educative moderne, care dau posibilitatea copiilor să 絜veŃe, juc穗du-se. Lilian si-a amintit ulterior că 絜 viaŃă trecută fusese o sclavă căreia nu i se permisese să meargă la scoală. ホntr-o alta, ea 絜săsi fusese cea care nu-si lăsase propriii copii să 絜veŃe. ホnclinaŃiile si interesele manifestate 絜 copilărie pot revela un talent

51

sau o aptitudine căpătate 絜tr-o viaŃă anterioară. P穗ă la pensionare, James fusese un t穃plar care făcea sculpturi sofisticate pe mobila pe care o executa. C穗d nu făcea mobilă, construia case si garaje. Pe c穗d era copil, plăcerea lui cea mare fusese să sculpteze animale din bucăŃi de lemn. ホntr-o reverie, s-a văzut sub forma unui băiat 絜 picioarele goale, care trăia undeva la munte. ホn acea viaŃă cioplea bucăŃele de lemn si-si ajuta tatăl să construiască locuinŃe din busteni. Familia pe care o ai si prietenii pe care Ńi-i alegi pot constitui o indicaŃie asupra genului de prietenii si de relaŃii pe care le-ai avut c穗dva. Oamenii din viaŃa aceasta care Ń靖 sunt apropiaŃi, Ńi-au fost probabil tovarăsi 絜 viaŃa trecută. C穗d Melody 靖 atingea m穗a micuŃei sale fetiŃe, aceasta 靖 dădea degetul ei cel mare să i-l Ńină 絜 pumnul ei. Lui Melody acest lucru i s-a părut ciudat, deoarece mama ei făcuse la fel c穗d Melody o Ńinuse de m穗ă pe patul de moarte. Legătura a devenit si mai evidentă atunci c穗d fetiŃa a 絜ceput să se joace cu păpusi si a trecut prin situaŃii care lui Melody 靖 erau cunoscute din propria ei copilărie. Indicii din viaŃa de zi cu zi oferă multe posibilităŃi prin care poŃi realiza ce-ai fost 絜ainte si prin ce-ai trecut. Ele te ajută să 絜 Ńelegi atitudinile si emoŃiile din prezent si-Ńi aduc răspunsuri la toate 絜trebările pe care Ńi le poŃi pune 絜 legătură cu vieŃile trecute. PoŃi descoperi multe Page aspecte si faŃete ale acestor vieŃi trăite c穗dva, privind 絜 prezent si descoperind indicii uzuali ai acestei vieŃi. C穗d 靖 interpretezi, 靖 poŃi citi ca pe o hartă detaliată si plină de descrieri interesante care te conduc direct spre vieŃile tale trecute. Chestionar de indici curenŃi Găsirea unor indici curenŃi în viaŃa ta actuală te va ajuta să descoperi

52

evenimente si emoŃii prin care ai trecut în alte vieŃi. Chestionarul care urmează este destinat aducerii 絜 memorie a amintirilor, cu imagini si răspunsuri legate de vieŃile trecute, baz穗du-se pe toate situaŃiile, senzaŃiile si experienŃele prezente. Răspunsurile la aceste 絜trebări Ń靖 vor oferi indicii care pot fi dezvoltate si explorate. Făcând un inventar cuprinzător al vieŃii prezente, vei găsi sute de indicii care revelează informaŃii detaliate despre vieŃile trecute. Tot ce ai de făcut este să te uiŃi în jurul tău si să recunosti semnele. Nu trebuie să fie zguduitoare ca săŃi atragă atenŃia. Indiciile mici, cu adevărat importante, tind să treacă neobservate; ele sunt cele care Ń靖 revelează cele mai multe lucruri. Aspectele de care esti cu adevărat constient îŃi oferă reale percepŃii asupra vieŃilor trecute. Parcurge chestionarul pe 絜delete si cu grijă. Stai si g穗deste-te bine si dă răspunsuri detaliate la 絜trebări. Intră 絜 contact str穗s cu senzaŃiile tale si explorează-Ńi răspunsurile. Dacă 絜trebarea cere un răspuns de tip da sau nu, justifică-Ńi răspunsurile cu motivaŃii si sau explicaŃii. Cu c穰 te implici mai mult c穗d dai aceste răspunsuri si cu c穰 răspunsurile sunt mai la obiect, cu at穰 mai clare vor fi revelaŃiile si interpretările care vor urma. Este posibil ca multe dintre răspunsuri, pe măsură ce le dai, să ducă la alte întrebări care sunt semnificative pentru situaŃia sau experienŃa ta specifică. Răspunzând la propriile întrebări si făcând o revedere de ansamblu a experienŃelor personale, vei provoca apariŃia a si mai multor detalii despre vieŃile tale trecute. Examinează-Ńi răspunsurile pentru a vedea cum se oglindesc în ele vieŃile, anterioare si cum viaŃa prezentă este influenŃată si marcată de aceste vieŃi trecute. Unele din răspunsuri se pot referi numai la viaŃa actuală. ReacŃiile tale te vor ajuta să iei un contact mai strâns cu adevăratele tale sentimente si îŃi vor

oferi percepŃii asupra modului în care reacŃionezi la evenimentele vieŃii curente. Page Cunosc穗du-Ńi sentimentele si 絜Ńeleg穗du-Ńi reacŃiile 絜 faŃa a tot ce viaŃa Ń靖 pune 絜 faŃă, vei crea o deschidere mai mare a subconstientului tău. Aceasta duce la o deschidere si mai mare a amintirilor tale, fie că este vorba de cele ale vieŃii trecute, fie ale vieŃii prezente. Dacă nu esti sigur de răspunsul pe care trebuie să-l dai la o anumită 絜trebare, poŃi merge pe urmele răspunsului tău posibil plec穗d de la prezent spre trecut, pentru a vedea dacă răspunsul este determinat de o influenŃă trecută sau prezentă. (Vezi Pe urmele senzaŃiilor de D駛・vu.) Apoi explorează-Ńi sentimentele pentru a descoperi 絜 ele eventualele influenŃe ale vieŃilor trecute. Răspunzând la unele întrebări s-ar putea să vrei să îŃi concentrezi gândurile pe un moment mai depărtat în timp. Concentrează-te pe imaginea sau senzaŃia care îŃi dă cel mai bine reprezentarea vieŃii tale trecute. Acest lucru îŃi va da posibilitatea să retrăiesti amintirea respectivă. Dacă la unele din întrebări pui linii si totusi simŃi că ar fi ceva despre care ai vrea să afli mai mult, pune-Ńi în joc imaginaŃia. Foloseste o reverie pe tema respectivă. Lasă-Ńi imaginaŃia liberă si notează tot ce îŃi apare în minte în legătură cu acest aspect. Ai încredere în sentimentele pe care reveria Ńi le oferă. Vei putea să-Ńi dai seama, prin propriile senzaŃii, dacă amintirea despre viaŃa trecută este autentică. ReacŃiile si sentimentele tale pot fi foarte puternice sau pot fi neutre. Unele imagini îŃi pot plăcea foarte mult, altele îŃi pot displăcea profund. Intră în contact strâns cu senzaŃiile si cu reacŃiile tale ca să descoperi de ce ai sentimentele respective faŃă de ele. PoŃi vedea unele imagini sau reacŃii care par a nu avea

53

nicio legătură cu ceea ce cauŃi, sau altele care par fără sens. Dacă răspunsul Ńi se pare fără legătură cu situaŃia prezentă, cercetează posibilităŃile în care o viaŃă trecută ar fi putut inspira răspunsul. Dacă tot Ńi se pare fără sens, înseamnă că probabil nu ai toate informaŃiile de care ai nevoie pentru a alcătui un tablou complet al vieŃii trecute. Pentru ca indiciile găsite să Ń靖 dea o imagine clară a ceea ce doresti să afli, 絜cepe prin a stabili modul 絜 care se referă ele la viaŃa prezentă si la trecutul apropiat Probabil că vei găsi că răspunsul tău se referă atât la trecutul acestei vieŃi, cât si la influenŃa venită dintr-o altă viaŃă. Stabileste dacă răspunsul arată o influenŃă de viaŃă anterioară. PoŃi să-Ńi dai seama de acest lucru, chiar în absenŃa amintirii respective. Dacă răspunsul îŃi indică o astfel de influenŃă, este extrem de probabil că acea influenŃă constituie un indice autentic al unei vieŃi trecute. Concentrează-te si focalizează-te pe imaginea vieŃii trecute sau pe reflectarea ei din prezent, pentru a deschide mai mult accesul amintirii. Apoi notează toate asemănările si legăturile dintre viaŃa trecută si cea prezentă. Când stabilesti legăturile dintre trecut si prezent, amintirile vieŃilor trecute Ńi se Page revelează singure în cadrul acestei legături. Răspunsurile la toate secŃiunile acestui chestionar Ń靖 vor oferi o mulŃime de informaŃii detaliate despre vieŃile trecute. Scrie 絜 jurnalul tău toate răspunsurile. pe care le-ai dat la 絜trebări. Adaugă senzaŃiile avute, percepŃiile, g穗durile si stările emoŃionale corespunzătoare fiecărui răspuns. C穗d Ń靖 vei interpreta răspunsurile, caută cu atenŃie influenŃa vieŃilor trecute si imaginile care se referă la toate aspectele răspunsurilor tale. Răspunsurile Ń靖 vor arăta indiciile si legăturile cu vieŃile trecute. Este posibil ca multe dintre răspunsuri să se refere la o anume viaŃă

54

trecută si să-Ńi prezinte diferite faŃete ale experienŃelor tale de atunci. Aceasta reprezintă o schiŃă autobiografică si te va amplasa mai bine în tablou. Poate vei dori să faci o listă a vieŃilor tale trecute după criteriul Ńărilor unde ai locuit sau a perioadei în care ai trăit. Acest lucru te poate ajuta să aduni la un loc răspunsurile care se referă la anumite perioade din viaŃa ta. Lasă-te condus de inspiraŃie în ceea ce priveste perioada din viaŃă în care au avut loc diferitele experienŃe. Înainte de a începe, intră în Alfa si încearcă să devii cât mai receptiv la recunoasterea influenŃelor vieŃilor trecute. Rămâi deschis la observarea imaginilor din vieŃile trecute care se reflectă în senzaŃiile, situaŃiile si experienŃele prezentului. Ai încredere că ceea ce simŃi sunt cu adevărat influenŃe ale vieŃilor trecute si dă-Ńi voie să pătrunzi cu privire interioară dincolo de imaginile prezentului, pentru a vedea trecutul. LocuinŃa si mobila Priveste în jurul tău în casă, la tablouri si la mobilă. ReŃine orice tip de mobilă care aparŃine unui alt timp. Observă în care cameră din casă te simŃi mai bine si de ce îŃi place cel mai mult. Cum te simŃi când esti în acea cameră si cum este decorată? Uită-te la casa ta cu obiectivitate, ca si cum ai vedea-o pentru prima dată sau ca si c穗d ai privi-o cu ochii altcuiva. Aceasta îŃi va da o perspectivă mai clară si îŃi va permite să-Ńi dai seama de senzaŃiile subconstientului si de impresiile despre atmosfera si obiectele din casă. 1. Care din mobilele din casă Ń靖 plac cel mai mult? De ce? Care din mobile Ń靖 plac cel mai puŃin? De ce? 2. Ce anume 絜 materie de mobilă si decoraŃii ai vrea să ai 絜 casă si nu ai 絜că? De ce? Dacă ar fi să Ń靖 refaci complet locuinŃa, cu ce ai Page mobila-o si de ce? 3. ホn ce tip de casă locuiesti? Care ar fi tipul de casă ideală pentru tine? Dacă ai putea să-Ńi proiectezi propria ta casă, cum ai face-o, cum ai decora-o? De ce Ńi-ar place să o proiectezi si să o decorezi asa? 4. Există ceva 絜 casă făcut de m稱nile tale: milieuri, sculpturi 絜 lemn, vase de lut, pleduri, rafturi de bibliotecă?

55

5. Cum este 絈podobită casa ta? Ce fel de tablouri sau de picturi sunt pe pereŃi? De ce le-ai ales tocmai pe acelea? Pe jos este mochetă, covor sau dusumea goală? 6. Mobila ta este modernă, sau aminteste de o anumită perioadă? Există obiecte care nu se potrivesc cu restul? Dacă da, de ce le-ai ales? 7. Fă o descriere 絜 scris a tipului de casă pe care 精 consideri cel mai confortabil si a celui pe care 精 consideri ca fiind cel mai inconfortabil. Desenează-l sub forma unei schiŃe. Arată si cum ai vrea să fie mobilat. De ce consideri că unul este confortabil si celălalt inconfortabil? ホmbrăcămintea si garderoba Du-te la dulap si priveste cu reală atenŃie tipul de haine pe care le ai. Uită-te la 絈brăcămintea pe care nu ai mai purtat-o de mai mult timp si scrie de ce o păstrezi. Notează orice articole de 絈brăcăminte care par să se deosebească de restul hainelor din garderobă. Priveste la tipul de haine pe care le porŃi c穗d te duci 絜 locuri diferite, ca de exemplu cu ce haine te duci la lucru, cu ce te 絈braci c穗d te duci 絜 vizită sau la teatru, etc. Observă dacă sunt asemănătoare sau deosebite si cum te simŃi c 穗d le porŃi. Hainele cu care te simŃi cel mai bine si cele cu care te simŃi cel mai puŃin bine Ń靖 vor da indicii importante. 1. Ce tip de 絈brăcăminte Ń靖 place si care Ń靖 displace? Fă o listă de astfel de haine, menŃion穗d de ce Ń靖 plac sau Ń靖 displac. Observă cum te simŃi c穗d le porŃi. Care este costumul tău favorit si de ce? 2. Care haine preferi, cele care sunt largi si comode, sau cele care Ń靖 stau str穗s pe corp? De ce? Cum te simŃi cu 絈brăcămintea care stă str穗să la g穰, ca de exemplu cămăsi, bluze sau pulovere cu g穰ul strimt? 3. ホŃi plac mai mult lucruri foarte elegante, sau preferi 絈brăcăminte de purtare obisnuită? De ce? Cum te simŃi c穗d te 絈braci elegant? Cum te simŃi c穗d te 絈braci cu lucruri mai vechi si mai comode? ホŃi plac haine călduroase, din l穗ă, sau preferi lucruri usoare si Page

56

răcoroase? De ce? 4. Ce tip de bijuterii preferi? De ce Ń靖 plac? Cum te simŃi c穗d le porŃi? Care este genul de bijuterii pe care le pui la anumite Ńinute? 5. łi-ai făcut vreodată singur (ă) lucruri de 絈brăcat, sau le-ai luat totdeauna de gata sau făcute de altcineva? Dacă da, cum arătau hainele respective si de ce ai ales acel stil particular? 6. Cum te simŃi c穗d mergi cu picioarele goale? Sau porŃi 絜 permanenŃă ceva 絜 picioare? ホn casă, porŃi 絜 permanenŃă ceva 絜 picioare, sau mergi 絜 picioarele goale prin casă? De ce? 7. ホn ce tip de haine te simŃi mai bine si 絜 care mai puŃin bine? De ce te simŃi mai comod 絜 unele si mai incomod 絜 celelalte? Hrana si obiceiurile legate de m穗care Observă cum te simŃi c穗d esti 絜 bucătărie si prepari m穗carea. Observă ce feluri de farfurii si ce fel de oale si tigăi ai. Observă ce ustensile ai la bucătărie si pe care le folosesti mai des. ホn timp ce răspunzi la 絜trebările legate de m穗care, aminteste-Ńi ce gust au. Observă care din genurile de m穗căruri Ń靖 dau o reacŃie mai puternică. NoteazăŃi senzaŃiile pe care Ńi le provoacă atmosfera legată de masă. 1. Ce gen de m穗care Ń靖 place si care Ń靖 displace? De ce? Există un anumit fel sau aliment care place deosebit sau pe care nu 精 poti suferi? De ce Ń靖 place sau Ń靖 displace at穰 de tare? Care era felul tău favorit de m穗care atunci c穗d erai mic? De ce era felul tău favorit? 2. Cum Ń靖 place să măn穗ci, st穗d 絜 picioare si m穗c穗d la repezeală, sau Ń靖 place să stai jos si să degusti 絜cet ceea ce măn穗ci? Cum te simŃi c穗d iei masa de o manieră intimă, la lumina sfesnicelor? 3. Care sunt reŃetele tale favorite? De ce sunt favorite? Există un anumit ingredient pe care 精 folosesti cu precădere c穗d gătesti? Dacă da, care este acela si de ce Ń靖 place? ホŃi plac m穗cărurile condimentate? Dacă da, care sunt acela si de ce Ń靖 plac? 4. Măn穗ci de obicei mai mult dintr-o singură m穗care, sau preferi să ai 絜 faŃă mai multe feluri din care să măn穗ci c穰e puŃin? De ce? ホŃi place să 絜cerci m穗căruri noi, sau preferi să măn穗ci din cele pe care le cunosti bine? Esti mofturos la m穗care? Dacă da, de ce? Care erau

tabieturile tale de m穗care 絜 copilărie? Page 5. Ce fel de m穗căruri nu le poŃi suporta? De ce nu le poŃi m穗ca? Care din alimente Ń靖 dau probleme la stomac atunci c穗d le măn 穗ci? Există m穗căruri de care refuzi să te atingi? Dacă da, care sunt si de ce refuzi să te atingi de ele? 6. C穗d iesi să iei masa 絜 oras, care este genul de restaurant pe care 精 preferi? Comanzi totdeauna acelasi lucru? Care este restaurantul tău favorit? De ce este favorit? 7. Esti o bună bucătăreasă? ホŃi place să gătesti? ホŃi place să te 絜v穩Ńi prin bucătărie si să prepari ceva de ronŃăit? ホŃi inventezi singură reŃetele, sau urmezi cu stricteŃe instrucŃiunile din cartea de bucate? C穗d sunt ocazii speciale, ce tip de m穗căruri prepari? 8. Care sunt m穗cărurile care te fac să-Ńi lase gura apă doar g穗dindu-te la ele? De ce? Care este reacŃia ta 絜 faŃa diferitelor mirosuri? Numeste c穰eva tipuri de m穗căruri si reacŃia ta la mirosul lor. Muzica si c穗tecele ホncearcă să ai muzica 絜 minte 絜 timp ce răspunzi la aceste 絜trebări. Simte sunetele si notează-Ńi răspunsurile. Fii mai ales atent la mediul 絜 care te aflai atunci c穗d ai auzit pentru prima dată muzica si c穗tecele. Notează modul 絜 care te-ai simŃit c穗d le-ai auzit si ce fel de imagini Ńi-au inspirat. Notează ce simŃi acum faŃă de ele. 1. Ce fel de muzică Ń靖 place si care Ń靖 displace? De ce? Care este c穗tecul tău favorit? De ce este favorit? Care era c穗tecul tău favorit c穗d erai mic? De ce era favorit? 2. Care este reacŃia ta 絜 faŃa muzicii instrumentale? A sunetului de tobă? ホŃi place rockul? Hard rockul? Ce fel de muzică te face să doresti să dansezi? Care te plictiseste sau te adoarme? Care te inspiră? Care te enervează? De ce? 3. Ai luat vreodată lecŃii de muzică vocală sau la un instrument? Dacă da, ce anume instrument ai studiat si de ce l-ai ales? łi-a fost greu sau usor să 絜veŃi? 4. Ai luat vreodată lecŃii de canto? Fredonezi vreo dată atunci

57

c穗d esti singur? Dacă da, ce fel de c穗tece sau de melodii preferi? C穗Ńi vreo dată sub dus? Dacă da, ce gen de melodii? 5. ホŃi place să auzi oameni c穗t穗d? Dacă da, ce fel de muzică Ń靖 Page place să auzi? łi-a c穗tat cineva atunci c穗d erai mic? Dacă da, ce fel de c穗tece Ńi-a c穗tat si de ce Ń靖 aduci aminte de ele? Ce sentiment Ń靖 dă muzica? 6. Care a fost primul c穗tec pe care l-ai auzit 絜 viaŃa ta? De ce Ń 靖 aduci aminte de el? Ce imagini si ce sentimente Ń靖 trezeste acum? La ce c穗tece Ń靖 amintesti cuvintele? 7. Ai scris vreodată vreun c穗tec sau ai compus vreo melodie? Dacă da, despre ce era c穗tecul si ce te-a inspirat să-l scrii? 8. Ai avut vreo dată o melodie 絜 minte, fără să Ń靖 dai seama unde ai mai auzit-o sau de unde era? Dacă da, descrie melodia si sentimentele tale faŃă de ea. 9. Ce c穗tece sau melodii te emoŃionează cel mai tare? ホnŃelegi de ce Ń靖 dau emoŃii at穰 de mari? Enumeră c穰eva din c穗tecele faŃă de care ai reacŃiile cele mai puternice. Scrie ce simŃi c穗d auzi c穗tecul respectiv si ce imagini si amintiri Ń靖 trezeste. CărŃi si filme Observă ce simŃi atunci c穗d te uiŃi la un film bun sau la un spectacol de televiziune, sau c穗d citesti o carte bună. ホncearcă să observi dacă te implici sau te identifici cu ceea ce vezi sau citesti. Notează-Ńi imaginile si senzaŃiile care Ń靖 apar 絜 minte ca răspuns la filmul sau cartea respectivă. Observă ce fel de cărŃi Ń靖 place să citesti si de ce Ń靖 plac. Vezi dacă există o anumită categorie care Ń靖 face mai multă plăcere. Observă ce reacŃie ai faŃă de lucruri legate de cărŃi, de exemplu faŃă de biblioteci, mirosul de cerneală proaspătă si cum te simŃi 絜 faŃa unei cărŃi nou-nouŃe.

58

1. Ce tip de cărŃi Ń靖 place să citesti? De ce? Despre ce este cartea ta favorită? De ce este favorită si ce 絜seamnă ea pentru tine? La ce reviste faci abonament? De ce Ń靖 plac? 2. ホŃi place să citesti? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce nu? Citesti vreodată sf穩situl unei cărŃi 絜ainte de a o citi pe toată? Citesti cărŃi pentru studiu si pentru a 絜văŃa, sau numai pentru distracŃie? Cum te simŃi c穗d intri 絜tr-o bibliotecă sau o librărie? 3. Scrii poezii sau proză? Dacă da, despre ce? De ce scrii? Ai scris vreo dată povestiri sau nuvele? Dacă da, despre ce? De ce le-ai scris? Page 4. C穗d citesti o carte, te implici 絜 acŃiune? Te plasezi 絜 povestire si te identifici cu vreunul din personaje? Dacă da, fă un scurt rezumat al uneia dintre aceste cărŃi, ce-ai simŃit c穗d ai citit-o si cum ai interacŃionat cu ea. 5. ホŃi plăcea să Ńi se citească atunci c穗d erai mic? Ce povesti Ń 靖 plăceau cel mai mult? De ce-Ńi plăceau? Care era cartea ta favorită atunci c穗d erai copil? De ce era favorită, ce o făcea să fie at穰 de deosebită pentru tine? 6. ホŃi place să asculŃi povesti? Dacă da, de ce? Ce fel de povesti Ń靖 plac? ホŃi place să citesti sau să asculŃi povestiri despre care stii că nu sunt adevărate? Dacă da, de ce? ホŃi plac povestiri ce tratează subiecte din sfera de interese umane? Dacă da, de ce? ホŃi place să citesti despre cineva care a avut o reusită deosebită? Dacă da, de ce? 7. Ce fel de filme sau emisiuni de televiziune Ń靖 plac cel mai mult? De ce Ń靖 plac si ce simŃi c穗d le privesti? Te implici personal 絜 ele? Dacă da, cum te identifici cu ele? 8. Ce gen de spectacole de film sau de televiziune te deranjează sau te supără cel mai mult? De ce? Te-ai implicat vreo dată emoŃional (negativ) 絜 ceva la care priveai? Dacă da, despre ce era vorba si de ce te-a

59

supărat at穰 de tare? 9. Care este emisiunea ta de televiziune favorită si care este cea care Ń靖 displace cel mai mult? MenŃionează părŃi din filmul sau emisiunile respective si 絜cearcă să-Ńi justifici reacŃia faŃă de ele. Domenii de interes, talente, 絜deletniciri favorite Observă care din domeniile tale de interes, din talentele si 絜deletnicirile favorite Ń靖 plac cel mai mult. Descrie cum te simŃi c穗d practici ceea ce preferi si ce g穗desti 絜 acel timp. Scrie 絜 jurnal despre asta si menŃionează dacă talentele pe care le ai au fost dob穗dite 絜 această viaŃă sau Ńi se par naturale si Ń靖 este usor si de la sine să le practici. Observă dacă ai vreo 絜clinaŃie deosebită de a face ceva, sau dacă simŃi o dorinŃă puternică să faci ceva. Dacă din totdeauna ai manifestat un anumit interes; un talent sau ai avut o 絜deletnicire favorită, dorinŃa ta poate proveni dintr-o viaŃă anterioară 絜 care ai 絜văŃat-o sau ai practicato cu plăcere. Page 1. Care sunt talentele si abilităŃile tale naturale? ホn care din domenii te simŃi cu adevărat creativ? De ce? Care sunt activităŃile tale preferate? De ce? Ce tip de domenii de interes, talente sau 絜 deletniciri Ń靖 plac mai mult? De ce Ń靖 plac? 2. Ce faci 絜 timpul tău liber? Ce Ń靖 place să faci c穗d esti singur? Ce Ń靖 place să faci c穗d te afli 絜 grup? 3. C穗d trebuie să execuŃi un proiect sau să faci o lucrare mai deosebită, ai nevoie să Ńi se spună exact cum să faci? Dacă nu, cum de sti deja cum să faci ceea ce ai de făcut? Dacă da, urmezi indicaŃiile cu precizie, sau le modifici si le 絈bunătăŃesti după propriile tale opinii? Ai văzut vreo dată ceva gata făcut si Ńi-ai dat seama că sti cum era făcut, desi 精 vedeai pentru prima oară? Dacă da, despre ce era vorba si cum de ai stiut cum era alcătuit? 4. Ai creat sau proiectat vreo dată ceva original? Dacă da, ce

60

anume si de ce l-ai făcut? Ce te-a inspirat? Cum te-ai simŃit 絜 timp ce lucrai si 絜 momentul c穗d ai terminat acel lucru? 5. Esti colecŃionar de ceva? Dacă da, ce anume colecŃionezi si de ce-o faci? Ce te-a făcut să 絜cepi această activitate de colecŃionar? 6. Oamenii din jurul tău Ń靖 servesc de modele cumva, te inspiră? Dacă da, de ce si 絜 ce fel? Admiri oamenii creativi, sau esti gelos pe ei? De ce? Ai simŃit vreo dată că poŃi face ceva mai bine dec穰 oricine altcineva? Dacă da, despre ce era vorba si de ce ai simŃit că tu poŃi să-l faci mai bine? Ai dorit vreo dată să faci ceva care s-a făcut deja de către altcineva? Dacă da, ce si de ce ai dorit să 精 faci? 7. Duci totdeauna p穗ă la capăt ceea ce 絜cepi, sau te opresti undeva la mijlocul drumului? De ce? Faci mai multe lucruri 絜 acelasi timp, sau lucrezi numai c穰e unul pe r穗d? De ce? Lucrezi la ceva chiar acum? Dacă da, 絜 ce constă si de ce te-ai apucat de el? 8. De ce esti cel mai mulŃumit din tot ce ai făcut p穗ă acum? De ce? Ce Ńi-a plăcut cel mai mult să faci din tot ce ai realizat? De ce Ńi-a plăcut? Care sunt cele mai mari realizări pe care consideri că le ai referitor la talente si sau alte 絜deletniciri preferate? 9. Ce te-ar interesa mai mult să faci dacă ai avea mai mult timp liber? De ce te-ar interesa mai mult? Ce ai dori să mai urmezi sau să mai faci 絜 viitor? De ce? Serviciu si carieră Page Serviciul pe care 精 ai, ca si cariera aleasă si atitudinea ta faŃă de ele, c穰 de mult sau c穰 de puŃin Ń靖 plac, pot constitui indicii importante referitoare la domeniul de activitate avut 絜 vieŃile anterioare. Cariera prezentă poate fi fie o continuare a ceea ce ai făcut 絜ainte, fie ceva total opus. Observă toate tendinŃele particulare care ies 絜 evidenŃă legate de activitatea ta prezentă si de atitudinea pe care o ai faŃă de ea. Observă dacă faci ceea ce consideri că trebuie cu adevărat făcut si dacă Ńi se pare

61

corect si important ceea ce faci. Acordă atenŃie sentimentelor pe care le 絜cerci faŃă de serviciul sau cariera pe care ai fi vrut să le ai si de ce consideri că asa te-ar fi făcut fericit. 1. Ce tip de serviciu sau de carieră ai acum? Ce faci 絜 serviciul sau cariera pe care o ai? Ai senzaŃia că serviciul a fost "creat special" pentru tine, sau că ai nimerit la el din pură 絜t穃plare? Descrie 絈prejurările legate de modul 絜 care ai intrat 絜 acest serviciu. Notează modul 絜 care ai găsit acest serviciu sau carieră pe care le practici 絜 prezent. Notează dacă a trebuit să te lupŃi ca să-l obŃii sau Ńi-a venit ca de la sine. 2. Lucrezi pe cont propriu? Dacă da, ce anume faci si de ce o faci? Ce te-a determinat să o 絜cepi? Ce anume evenimente si sau sentimente teau condus la această situaŃie, de a lucra pe cont propriu? 3. ホŃi place serviciul (ocupaŃia) pe care 精 ai, sau Ń靖 displace? De ce? Enumeră acele aspecte din slujba pe care o ai care Ń靖 plac mult, respectiv Ń靖 displac profund. Explică 絜 scris de ce ai acele sentimente faŃă de munca ta. Ceea ce faci reprezintă opŃiunea ta, sau este o doar o metodă să poŃi face faŃă la cheltuieli? Ce simŃi c穗d Ń靖 faci munca zilnică? 4. ホŃi place să te duci la serviciu? Ce contează mai mult pentru tine, salariul sau satisfacŃia muncii tale? De ce? AstepŃi cu nerăbdare ce Ń靖 va aduce, 絜 materie de activitate, ziua de m稱ne? Cu ce fel de dispoziŃie sau de sentimente te scoli dimineaŃa, 絜tr-o zi de muncă? 5. Dacă nu ai fi nevoit să muncesti, cum Ńi-ai petrece timpul? Care sunt idealurile tale 絜 ceea ce priveste modul 絜 care Ńi-ai fi dorit să fie viaŃa ta? De ce ai fi vrut să se desfăsoare asa si ce te-a făcut să ajungi la acel ideal? Ai senzaŃia că Ńi-l 絜deplinesti? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce nu? Ce pasi ai făcut p穗ă acum sau ai de g穗d să faci 絜 viitor, pentru

atingerea acestui ideal si ce sentimente Ń靖 dau acesti primi pasi? 6. Ai senzaŃia că Ńi-era dat să faci ceea ce faci acum? Dacă da, de Page ce? Dacă nu, de ce? Dacă ai avea posibilitatea să ai orice ocupaŃie sau carieră dorită, pe care ai alege-o? De ce ai alege-o pe aceea? 7. Cu ce crezi că te-ai ocupat 絜tr-o viaŃă trecută? Ai senzaŃia că ocupaŃia sau cariera prezentă este o continuare a ceea ce ai 絜 ceput 絜tr-o viaŃă anterioară, sau ai senzaŃia că este exact opusul acestei foste cariere? Dacă este asa, ce te face să crezi că este o continuare sau opusul acelei cariere? 8. Ai senzaŃia că ocupaŃia prezentă este doar o ocupaŃie temporară care te poartă spre altceva? Dacă da, spre ce simŃi că te poartă? ホn prezent 絜veŃi, esti 絜scris la anumite cursuri sau urmezi un anumit tip de studiu care te va face să treci la altă ocupaŃie sau carieră, total diferită de cea actuală? Dacă da, ce anume studii faci si ce urmăresti să realizezi cu ele? 9. Din toate locurile de muncă pe care le-ai avut, care Ńi-au plăcut cel mai mult? De ce? Care Ńi-au displăcut cel mai mult? De ce? Faci ceva cu adevărat valoros acolo unde muncesti 絜 prezent? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Esti m穗dru de ceea ce ai realizat p穗ă acum 絜 cariera ta? Fă o listă de realizări, ce sentimente ai faŃă de ele si cum le-ai obŃinut. 10. C穗d erai mic, ce vroiai să te faci c穗d vei fi mare? De ce? Cine sau ce te-au determinat 絜 alegerea ta de-atunci? Erau mai multe lucruri pe care doreai să le 絜făptuiesti, sau unul singur pe care Ńi-l propuneai? Fă o listă cu ceea ce doreai să faci c穗d vei fi mare. C穰 de multe lucruri ai 絜deplinit din ceea ce ai dorit 絜 copilărie? 11. Schimbi des slujbele? Dacă da, de ce? Găsesti slujbe asemănătoare, sau diferite unele de altele? Esti acum pe punctul de a-Ńi schimba cariera? Dacă da, de ce si ce tip de carieră urmăresti?

62

Sănătatea si corpul fizic Notează toate problemele legate de sănătatea ta si părerea pe care o ai despre calitatea vieŃii si sănătăŃii tale. Descrie sentimentele pe care le ai 絜 faŃa suferinŃei si bolii. Problemele tale de sănătate Ń靖 vor da multe indicaŃii despre experienŃele vieŃilor trecute si pot chiar reprezenta simbolic atitudinile si emoŃiile avute atunci. Cicatrici aflate pe corp, semne din nastere si dureri psihosomatice indică răniri sau traume suferite 絜 vieŃile anterioare 絜 acele zone de pe corp si pot arăta o karmă echilibrată sau care este pe cale de a se echilibra.
Page 1. Care este trăsătura ta de caracter cea mai preŃioasă? De ce esti m穗dru de ea si de ce o consideri ca fiind cea mai preŃioasă? ホŃi place corpul tău? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Ai vreun handicap fizic sau vreun defect care să-Ńi limiteze posibilităŃile fizice? Dacă da, care sunt acelea si cum au apărut? Ai abilităŃi fizice deosebit de bine dezvoltate? Dacă da, care sunt acelea si de ce Ńi le-ai perfecŃionat? 2. Ai semne din nastere? Dacă da, unde sunt plasate si cum arată? Ce senzaŃii ai faŃă de ele? Ai cicatrici? Dacă da, unde sunt plasate si ce le-a produs? Cum arată si ce sentimente ai faŃă de ele? 3. Ai suferit vreo dată vreo operaŃie? Dacă da, ce fel de operaŃie si de ce? S-a rezolvat problema avută prin operaŃie, sau a reapărut? Ce ai simŃit stiind că trebuie să te operezi si cum te-ai simŃit trebuind să stai 絜 spital? 4. Ai suferit vreodată vreun accident? Dacă de, ce a provocat accidentul si cum ai fost rănit? Ce sentimente ai acum faŃă de acel accident? Dacă tu esti cel ce a provocat accidentul, ce senzaŃii ai faŃă de acest lucru? Crezi că ar fi putut fi evitat? Enumeră 絜 scris c穰eva situaŃii 絜 care s-au produs accidente si ce le-a provocat.

63

5. Ai probleme deosebite cu sănătatea? Dacă da9 care sunt acelea si ce le-a produs? Care sunt sentimentele tale faŃă de aceste probleme? Ai simptome cronice care reapar din c穗d 絜 c穗d? Dacă daf care sunt acelea? Cum au apărut prima dată si de ce? Ce le face să reapară? 6. Trebuie să urmezi un regim special legat de starea sănătăŃii tale? Dacă da, de ce? Ce senzaŃii Ń靖 dă faptul că trebuie să Ńii regim? Trebuie să iei medicamente pentru boala ta? Dacă da, de ce? Ai nevoie să faci tratamente care să includă anumite dispozitive speciale pentru a ajuta corpul tău să funcŃioneze bine? Dacă da, ce stă la baza necesităŃii folosirii acestora si ce reacŃie ai faŃă de această situaŃie? 7. Crezi că o să trăiesti mult? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Ce crezi despre calitatea vieŃii tale? Ce părere ai despre sănătatea ta 絜 general? 8. C穰 de sănătos ai fost c穗d erai mic? Enumeră c穰eva probleme pe care le-ai avut cu sănătatea, 絜 afară de obisnuitele boli ale copilăriei. Din ce cauză au apărut si ce simŃeai 絜 timpul convalescenŃei? 9. PorŃi ochelari sau lentile de contact? Dacă da, 靖 porŃi tot timpul, sau numai 絜 anumite ocazii? De ce trebuie să-i porŃi? Ai aparat auditiv? Dacă da, ce te-a făcut să ai nevoie de el? Page 10. Există vreo boală sau durere care te sperie 絜 mod special? Dacă da, stii de ce te sperie? Scrie motivele pe care le ai de a te speria de acele suferinŃe sau boli. 11. łi se-nt穃plă să ai dureri pe care nu le poŃi localiza, care Ń靖 apar din senin? Dacă da, care sunt acelea, c穗d apar si ce crezi că le-ar putea produce? Ai suferit vreo dată de boli psihosomatice? Dacă da, care au fost? Cum si de ce au apărut? Stii ce le-a produs? Si ce le poate vindeca? Trăsături de caracter si caracteristici Răspunde cinstit la toate 絜trebările. Acest lucru Ń靖 va da posibilitatea de a avea o imagine reală si obiectivă despre tine 絜 suŃi. D穗d răspunsuri precise si clare vei putea pătrunde 絜 profunzimea

64

sentimentelor tale si vei găsi 絜 ele reflexii ale atitudinilor si emoŃiilor pe care le-ai avut probabil 絜 vieŃile anterioare si care influenŃează 絜 mod direct viaŃa ta prezentă. De multe ori, personalitatea actuală este o revenire la ceea ce a fost odinioară. Stilul tău actual de viaŃă poate furniza si el o mulŃime de indicaŃii. 1. Descrie personalitatea ta folosind un singur cuv穗t. Cum Ńi se potriveste acest cuv穗t si de ce Ń靖 asociezi personalitatea cu acest anume cuv穗t? Cum te-ai descrie pe tine 絜suŃi? Cum te-ar descrie alŃii? Enumeră c穰eva persoane din viaŃa ta si modul 絜 care te-ar descrie ei. Sunt descrierile lor asemănătoare sau diferite de a ta proprie despre tine? 2. Ce părere ai despre tine? Te placi? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Care sunt aspectele care Ń靖 plac cel mai mult si cele care Ń靖 plac cel mai puŃin 絜 ceea ce te priveste? De ce? Care este cea mai frumoasă trăsătură de caracter a ta? Dar cea mai neplăcută? Care sunt calităŃile tale principale? Fă o listă cu ele si explică de ce le consideri că sunt pozitive. Fă o listă cu caracteristicile pe care ai vrea să Ńi le 絈 bunătăŃesti si explică de ce vrei să le 絈bunătăŃesti. 3. Esti o persoană previzibilă sau imprevizibilă? De ce? Ce te face să fii asa? Ai procedat vreodată sub influenŃa unui impuls, fără să Ń靖 poŃi explica logic de ce-ai făcut-o? Dacă da, 絜 ce 絈prejurare si ce s-a 絜t穃plat mai departe? łi-ai dat seama ulterior care au fost motivele care te-au 絈pins să acŃionezi asa? Ai vreo dată senzaŃia că acŃionezi 絜 anumit Page fel fără să-Ńi dai seama ce te face să procedezi asa? Dacă da, enumeră c穰eva astfel de ocazii si descrie 絈prejurările si reacŃiile tale 絜 situaŃiile respective. 4. ホncerci de obicei să-Ńi analizezi acŃiunile si să Ń靖 dai seama de

65

cauzele lor? ホncerci să Ńi 絜Ńelegi si să-i estimezi pe cei din jurul tău? Ai consultat vreo dată vreun psiholog (psihiatru)? Dacă da, de ce? Ai simŃit o 絈bunătăŃire 絜 urma terapiei urmate? Ce ai aflat despre tine cu această ocazie? 5. Ce relaŃii ai cu cei pe care 靖 cunosti? Ai acelasi fel de a fi cu toată lumea, sau te porŃi diferit cu diferiŃi oameni? Dacă te porŃi diferit, scrie de ce ai aceste reacŃii 絜 modul 絜 care le ai si ce simŃi pentru ei. 6. Esti o persoană introvertită sau extravertită? De ce? Ce te face să fi astfel? IŃi place să fii singur, sau 絜conjurat de oameni? De ce? Notează 絜 jurnal situaŃiile 絜 care Ń靖 place să fii singur si cele 絜 care Ń靖 place să fii cu alŃii. Descrie si de ce ai aceste senzaŃii. 7. Vezi partea luminoasă a lucrurilor, sau ai tendinŃa să vezi totul 絜 negru? De ce? Ce te face să fii asa? Esti 絜grijit, sau neglijent? De ce? Ce te face să fii astfel? Te faci usor plăcut, sau ai reguli foarte stricte 絜 ceea ce te priveste? De ce? Ce te face să fii asa? Esti timid sau 絜 drăzneŃ? De ce? Ce te face să fii asa? Spui direct ceea ce g穗desti, sau Ń靖 Ńii părerile pentru tine? De ce? Ce te face să procedezi astfel? Enumeră c穰eva ocazii care să ilustreze situaŃii corespunzătoare fiecăreia dintre 絜trebările de mai sus. Observă dacă există unele situaŃii care par să urmeze un anumit tipic sau să scoată 絜 evidenŃă un anumit tip de reacŃie. 8. Pl穗gi usor, sau ai tendinŃa de a-Ńi masca adevăratele sentimente? De ce? Ce te face să procedezi asa? Ce te face fericit sau nefericit? De ce te face să te simŃi asa? Cum te simŃi c穗d pl穗gi? Ce te face să pl穗gi? Cum te simŃi c穗d r窘i? Ce te face să r窘i? ホŃi place cum r窘i? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? 9. Ce te sperie? Ai motive pentru asta? ホnŃelegi de unde Ń靖 vine teama? Descrie 絜 jurnal ce te sperie si de ce te sperie. De ce Ń靖 este cel mai tare frică? De ce acest lucru te sperie cel mai tare? Ce te face să-Ńi fie

frică de acel lucru? Ai fobii? Dacă da, care sunt acestea, c穗d le simŃi si ce le-a provocat? 10. Esti m穗dru de tot ceea ce ai făcut, sau sunt lucruri pe care ai dori să nu le stie nimeni? Dacă da, care sunt acelea si de ce vrei să le Ńii secrete? Care este lucrul cel mai ur穰 pe care l-ai făcut vreodată si de ce crezi că este 絜grozitor? Ce te-a făcut să 精 faci? Page 11. ホŃi place cum se desfăsoară viaŃa ta? Dacă da, de. Ce? Dacă nu, de ce nu? Enumeră c穰eva evenimente majore din viaŃă si cum au contribuit la formarea personalităŃii tale actuale. Dacă ai putea schimba unele evenimente din viaŃa ta, pe care le-ai schimba si de ce le-ai schimba? Care crezi că ar fi consecinŃele? 12. Dacă ai trecut prin unele evenimente deosebit de dureroase si de traumatice, ce simŃi acum 絜 privinŃa asta? Enumeră c穰eva schimbări majore pe care le-ai suferit 絜 viaŃă. Ce-ai 絜văŃat despre tine trec穗d prin ele? Ce senzaŃii si emoŃii mai ai 絜că 絜 legătură cu aceste evenimente? Prietenii si familia Răspunde la 絜trebări 絜cerc穗d să exprimi c穰 mai exact adevăratele sentimente pe care le nutresti faŃă de prietenii si familia ta. Aruncă o privire sentimentală, dar si obiectivă asupra ta, asupra prietenilor si familiei tale, 絜 privinŃa relaŃiilor si interconexiunilor stabilite cu oamenii care contează 絜 viaŃa ta. Multe dintre 絜 trebări se referă la aspecte importante ale unor alegeri făcute 絜ainte de nastere. Multe din răspunsuri vor dezvălui astfel legături din vieŃile trecute cu oameni pe care 靖 絜t稷nesti permanent 絜 actuala existenŃă. Copilăria Ń靖 poate furniza multe revelaŃii. Deschide poarta amintirilor din copilărie si 絜cearcă să retrăiesti situaŃii petrecute atunci, fără să permiŃi sentimentelor din prezent să altereze culoarea emoŃională a acelor evenimente. Apoi stabileste legătura dintre sentimentele de atunci si cele din prezent.

66

Aminteste-Ńi si notează ce simŃeai atunci c穗d, copil fiind, părinŃii Ń靖 spuneau să faci unele lucruri sau te obligau să fii de acord cu dorinŃele lor. (Nu sunt incluse aici reguli de comportare de tipul mersului la culcare la timp a Ńinutei la masă, a igienei personale si altele de acest fel.) Aminteste-Ńi si notează cum te-ai simŃit c穗d, adolescent si apoi adult fiind, prietenii si familia se amestecau 絜 viaŃa ta cu sfaturi sau insistau să faci ceea ce ar fi vrut să facă ei si nu putuseră. Cine este prietenul tău cel mai bun? De ce este el sau ea celサ mai bun prieten al tău? Ce anume te atrage la el (ea)? C穗d esti cu prietenul tău cel mai bun, ce faceŃi - vorbiŃi sau tăceŃi? PuteŃi să vă citiŃi unul altuia g穗durile? Cum l-ai 絜t稷nit? Descrie 絜t稷nirea si ce ai simŃit prima dată Page c穗d v-aŃi 絜t稷nit. Cine este dusmanul tău cel mai 絜versunat? De ce este el sau ea cel mai mare dusman al tău? Ce a făcut ca să-Ńi displacă at穰 de mult (sau invers)? Cum l-ai 絜t稷nit pe acest dusman al tău? Descrie 絜t稷nirea si ceai simŃit c穗d l-ai văzut pentru prima oară. Ai mulŃi prieteni, sau esti mai degrabă un singuratic? De ce? Ce te face să fii asa? RelaŃiile tale de prietenie sunt de lungă sau de scurtă durată? De ce? Enumeră 絜 scris cŃ稱va dintre prietenii pe care 靖 cunosti de mult si sene de ce esti prieten cu ei. E ce crezi că a rezistat at 穰 de mult prietenia dintre" voi? Enumeră 絜 scris c穰eva persoane pe care le-ai cunoscut numai un interval scurt de timp si explică de ce prietenia nu a durat mai mult. Cine te face să te simŃi fericit? De ce? Cine te face să te simŃi trist? De ce? Enumeră c穰eva persoane si situaŃii 絜 care ai fost implicat, care teau

67

făcut să treci prin aceste stări. Cu cine te simŃi bine si la largul tău? De ce? Ai 絜cercat vreodată să impresionezi oamenii acŃion穗d 絜trun fel care nu Ń靖 este propriu? Dacă da, de ce? Enumeră cŃ稱va oameni si motivele care te-au făcut să vrei să-i impresionezi 絜 acest mod. Notează ceai simŃit atunci faŃă de ei si faŃă de situaŃia respectivă. Cum te simŃi 絜 prezenŃa reprezentanŃilor unor autorităŃi, ca de exemplul seful tău, părinŃii, profesorii din liceu sau partenerii tăi de firmă? Fă o listă de persoane oficiale din viaŃa ta. Observă cum te simŃi, cum reacŃionezi 絜 prezenŃa lor si de ce simŃi ceea ce simŃi. ホŃi iubesti familia? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Cum simŃi că te 絜cadrezi 絜 ea? Te simŃi mai apropiat faŃă de unul din membri familiei tale, sau din contră mai distant faŃă de unul anume dintre ei? De ce? Ce te face să te simŃi asa? Scrie 絜 jurnal de cine esti mai apropiat, de cine esti mai distant si de ce te simŃi asa. Care sunt lucrurile care-Ńi plac cel mai mult si respectiv, cel mai puŃin 絜 legătură cu familia ta? De ce? Ce aspect face ca familia să Page 絜semne ceva deosebit pentru tine? Ai vrea c穰eodată să fi avut alŃi părinŃi? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce te simŃi mulŃumit cu părinŃii pe care 靖 ai? Dacă ai putea schimba ceva legat de familia ta, ce-ai schimba si de ce-ai face schimbarea aceasta? Sunt lucruri pe care le faci relativ la familia sau prietenii tăi pentru că te simŃi obligat să le faci, sau faci numai ceea ce doresti să faci? Ce anume activităŃi ai 絜 comun cu prietenii si cu familia? Care din ele Ń靖 place cel mai mult? Care Ń靖 place cel mai puŃin? Ce fel de copilărie ai avut si ce sentimente ai faŃă de acea perioadă acum? De care experienŃe din copilăria de v穩stă fragedă Ń靖 amintesti

68

clar? De ce Ń靖 amintesti de ele si cum te-au influenŃat si Ńi-au afectat viaŃa? Ai senzaŃia că familia si sau prietenii te trag 絜apoi, sau că te 絜curajează 絜 ceea ce doresti să faci? Enumeră c穰eva situaŃii 絜 care prietenii si sau familia fie te-au oprit, fie te-au ajutat 絜 realizarea a ceea ce Ń靖 propusesesi, arăt穗d si 絈prejurările specifice acestor situaŃii. Au existat situaŃii in care ceea ce a spus sau a făcut un prieten sau un membru din familia ta Ńi-a schimbat cursul vieŃii si te-a orientat 絜tr-o altă direcŃie? Dacă da, cum s-a 絜t穃plat - ce Ńi-a spus sau făcut si ce schimbări au avut Ioc din această cauză? ホŃi place sau Ń靖 displace numele tău? Dacă ai vrea să Ńi-l schimbi (sau chiar Ńi l-ai schimbat), de ce l-ai schimba si după ce criterii Ńi l-ai alege pe cel nou? Enumeră-i pe toŃi cei din viaŃa ta pe care crezi că i-ai cunoscut 絜 tr-o viaŃă anterioară. Ce fel de relaŃii ai acum cu ei? Ce fel de relaŃii simŃi că ai avut cu ei 絜 viaŃa anterioară? Imagini, sunete, scene, situaŃii Pentru a răspunde la 絜trebările ce urmează, 絜cearcă să te implici 絜 scenele propuse si să simŃi imaginile pe care 絜trebările le evocă. Plasează-Ńi g穗durile 絜 momentele 絜 care ai trecut prin situaŃiile sau Page stările descrise si observă tot ce te 絜conjoară. Este extrem de probabil ca primul răspuns pe care 精 vei da să fie legat de prezent si de ceea ce ai simŃit 絜 legătură cu fiecare tip de situaŃie si de stare a vremii. Dă posibilitatea experienŃelor prezentului să te conducă spre experienŃele din trecut. Aceste imagini, sunete, scene si situaŃii vor declansa imagini si emoŃii din vieŃile trecute, atunci c穗d le-ai mai trăit si simŃit si vor

69

deschide calea amintirilor din vieŃile anterioare asociate cu ele. Enumeră 絜 scris g穗durile, sentimentele si experienŃele din fiecare caz. ReacŃiile tale la această parte a chestionarului vor provoca răspunsuri deosebit de intense si 絜sufleŃite. Ce simŃi atunci c穗d vezi (sau te vezi): Un răsărit de soare? Un apus de soare? Un cer albastru, senin? Lună plină? Un cer 絜stelat? O zi noroasă, mohor穰ă? O zi ceŃoasă? O zi ploioasă? Zăpadă care cade cu fulgi mari? O zi 絜sorită? V穗t? Vreme umedă, lipicioasă? Vreme rece? O zi fierbinte? Orase? Ferme Ńărănesti? łări străine? Călărind? Zbur穗d? Conduc穗d o masină? ホnot穗d sau navig穗d? St穗d pe plajă? Merg穗d prin pădure? Vis穗d sub un copac? Ascult穗d zgomotul unei cascade? SimŃind mirosul de iarbă proaspăt cosită? SimŃind mirosul unui foc 絜 aer liber? Page Urc穗d pe munte? St穗d 絜tr-un loc linistit? St穗d 絜tr-un loc zgomotos? St穗d 絜tr-un loc aglomerat? St穗d pe o pajiste 絜tinsă? SimŃind mirosul florilor? Asist穗d la tunetele si fulgerele unei furtuni de vară? 1. Care este tipul de vreme care Ń靖 place cel mai mult si cel care Ń靖 place cel mai puŃin? De ce? Preferi să stai 絜ăuntru sau afară? De ce? Ce fel de activităŃi Ń靖 place să faci 絜 fiecare anotimp? De ce Ń靖 plac? Este

70

vreuna pe care o preferi? 2. Care este locul tău favorit de concediu? De ce 精 preferi? Cum te simŃi si prin ce este deosebită starea ta 絜 acel loc? Ce Ńară sau ce loc ai dorit 絜totdeauna să vizitezi? De ce? Dacă ai ajuns acolo, ce ai simŃit si prin ce ai trecut, sufleteste vorbind, c穰 ai stat acolo? 3. Ce fel de situaŃii te fac să te simŃi bine si fericit? Ce fel de situaŃii te fac să te simŃi stingherit si jenat? De ce te fac să te simŃi astfel? Enumeră 絜 scris c穰eva situaŃii care să ilustreze ambele tipuri. Observă ce tip de senzaŃii ai avut si ce reacŃii ai acum faŃă de acele 絈 prejurări.

Visele: tablourile vieŃilor tale trecute
Visele reprezintă cheia de deschidere a porŃii subconstientului si ele îŃi oferă o altă cale de acces spre amintirile vieŃilor tale trecute. Visele sunt puntea de legătură între trecut si prezent si îŃi aduc cunoastere si constienŃă. Ele dezvăluie stări interioare profunde si dau răspunsuri despre vieŃile trecute, prezentând scene despre modul în care trecutul îŃi influenŃează prezentul. Visele Ń靖 redau tot ceea ce ai dori să sti, dar Ń靖 este prea teamă să 絜trebi; ele Ń靖 spun chiar si lucruri pe care nu ai vrut să le afli, dar ai avut curajul să 絜trebi despre ele. Visele poartă 絜 ele toată cunoasterea lumii si universului. Ele reprezintă un ghid calificat si expert pe tăr穃urile misterelor si măiestriei spirituale. Visele Ń靖 arată lumea magică si mistică aflată 絜 interiorul tău si Ń靖 oferă cunoasterea si constienŃa care constituie sprijinul tău permanent pe toate cărările si 絜 toate 絈prejurările vieŃii tale. Pe măsură ce Ń靖 explorezi si Ń靖 trăiesti visele, vei descoperi modul 絜 care Page subconstientul Ń靖 prezintă vieŃile tale trecute si te ridici treaptă cu treaptă pe drumul constienŃei tale spirituale. Somnul are un dublu scop. ホŃi permite odihna corpului tău fizic prin

71

scoaterea din circuit a părŃii tale fizice. Somnul permite 絜 acelasi timp subconstientului tău să devină activ, comut穗du-te la partea ta spirituală. ホn timp ce dormi, te centrezi si te focalizezi pe energiile spirituale. Te conectezi pe eul tău spiritual - subconstientul tău - si te conectezi astfel la adevărata ta natură - natura spirituală. Acest echilibru este vital si el este cel ce permite sufletului tău să existe 絜tr-un corp fizic. Subconstientul tău se află pe altă lungime de undă faŃă de eul tău inferior - constientul. ホntre eul tău spiritual si cel fizic este o diferenŃă ca 絜tre zi si noapte si ele lucrează pe nivele foarte diferite de constienŃă si energie. Pe durata somnului te racordezi la cunoasterea ta interioară si deschizi calea către natura ta spirituală. ホn vise, constienŃă ta spirituală si amintirile vieŃilor anterioare au drum liber pentru a se exprima pe ele 絜sele. Descoperirea vieŃilor anterioare prin intermediul viselor VieŃile anterioare Ń靖 vor apărea de la sine prin intermediul viselor tale. Visele îŃi redau cu precizie evenimente si emoŃii provenite din trecutul vieŃilor tale si îŃi vor da posibilitatea să pătrunzi în amintiri si informaŃii despre modul în care aceste amintiri îŃi apar în viaŃa ta actuală. Unele vise îŃi prezintă în mod direct scene si imagini ale evenimentelor petrecute în alte vieŃi; altele vor prezenta imagini simbolice ale acestora. Visele îŃi prezintă atât scene din vieŃile trecute, cât si înŃelesul acestor scene. Visele constituie o experienŃă care Ń靖 oferă o vedere atotcuprinzătoare a modului de percepere a vieŃilor tale trecute. Primul tip de vise despre vieŃi trecute este usor de recunoscut, deoarece imaginile si evenimentele sunt prezentate într-un cadru de timp adecvat. Visul Ń靖 oferă o pătrundere 絜tr-o viaŃă trecută, arăt穗du-Ńi foarte clar si literal

imagini despre cine ai fost si prin ce-ai trecut. Imaginile visului se prezintă 絜tr-un gen de miscare de plutire, pun穗d 絜 lumină mai ales acele scene ale vieŃii (trecute care se referă direct la viaŃa ta actuală. Aceste vise se interpretează pe ele 絜sele, arăt穗du-Ńi relaŃia 絜 tre experienŃele vieŃii actuale si cele prin care ai trecut 絜tr-o viaŃă anterioară. Page Al doilea tip de vise despre vieŃi trecute îŃi oferă senzaŃii si fragmente din tablourile acelor vieŃi. Visele se referă 絜 mod special la lecŃii karmice pe care 1e ai de 絜văŃat si deseori includ persoane pe care le cunosti acum si cu care ai petrecut 絈preună o viaŃă trecută. Visele Ń靖 derulează din nou evenimente si emoŃii din trecut care te afectează si acum si Ń靖 絜făŃisează simbolic karma pe care o ai de echilibrat. Visele se pot repeta, arăt穗du-Ńi imagini diferite, dar cu acelasi mesaj, p穗ă ce ajungi să 絜Ńelegi si să Ń靖 echilibrezi evenimentul sau sentimentul vieŃii trecute. Acest tip de vis poate fi mai greu de recunoscut, deoarece arată situaŃii prezente care sunt asemănătoare cu cele din celelalte vieŃi si tu visezi despre trecut într-un cadru de timp al prezentului. Imaginile din vis pot părea fără nici o legătură cu viaŃa ta trecută. Pe măsură ce recunosti reflectări ale evenimentelor si emoŃiilor din viaŃa trecută, imaginile si conŃinutul viselor se schimbă si îŃi redau tablouri ale acestei vieŃi anterioare. Pe măsură ce te implici 絜 vise si Ń靖 echilibrezi simbolic karma pe care o constientizezi, 絜 mod simultan 絜cepi să Ń靖 echilibrezi karma si 絜 viaŃa actuală, iar visele 絜cep să se prezinte 絜tr-o formă lucidă. ホntr-un vis lucid, esti perfect constient de visul pe care 精 visezi si participi activ la el, 絜 timp ce observi din afara lui. (ConstienŃa ta spirituală 絜cepe să fuzioneze si să se armonizeze cu constienŃa ta fizică si acest lucru

72

determină apariŃia acestui tip de vise.) Visul treaz favorizează deschiderea unui canal de comunicaŃie dintre eul tău spiritual si eul tău fizic, dintre subconstient si constient. De îndată ce visul se transformă într-un vis treaz, poŃi continua să visezi lucid pentru a descoperi tot ceea ce doreai să afli. În acest mod poŃi căpăta o grămadă de informaŃii clare despre evenimente si stări emoŃionale trecute, ca si legăturile existente cu" evenimentele si stările emoŃionale din prezent. Te poŃi programa să ai vise lucide despre vieŃile trecute. PoŃi face acest lucru spun穗d subconstientului să te conecteze cu constientul 絜 timpul somnului. (Este adevărat că pentru asta ai nevoie de puŃină practică.) Al treilea tip de vise au loc după ce ai 絜văŃat o lecŃie karmică sau după ce Ńi-ai echilibrat karma. Aceste vise vin să-Ńi confirme faptul că lecŃia a fost învăŃată, sau karma a fost echilibrată. Imaginile din vis sunt 絜 acelasi timp simbolice si literale si se prezintă sub forma unor tablouri deja cunoscute. Visul Ń靖 oferă constienŃă realizării tale si Ń靖 arată răsplata pe care ai dob穗dit-o. După unul din aceste vise, te scoli cu senzaŃia unei hrane spirituale si a unei profunde păci interioare. O altă versiune a acestui vis verifică amintiri de care ar trebui să fi Page deja constient. El Ń靖 arată cum să 絜Ńelegi mai bine viaŃa ta trecută si Ń靖 oferă 絜 acelasi timp căile prin care Ń靖 poŃi 絈plini karma. Visul Ń靖 oferă o 絜Ńelegere mai clară si o constienŃă mai profundă a evoluŃiei sufletului tău. Imaginile si conŃinutul visului arată aspectul spiritual al realităŃii tale fizice. Modul de descifrare a viselor Multe din vise sunt în mod constient uitate sau neînŃelese doar datorită faptului că tu crezi că visele sunt greu de reamintit si de înŃeles. CredinŃa ta

73

devine o autoprofeŃie ce se 絜deplineste. Dacă vrei să-Ńi amintesti si să-Ńi 絜Ńelegi visele atunci lucrează cu aceleasi trei calităŃi si anume: dorinŃă, asteptare si credinŃă, aceleasi calităŃi folosite pentru deschiderea drumului către amintirea vieŃilor trecute. C穗d Ń靖 pui 絜 acŃiune 絜crederea, visele Ń靖 vor apărea de la sine. Descifrarea viselor este usoară, odată ce Ńii seama de c穰eva principii de bază ale procesului de visare. MulŃi oameni văd visele ca ceva separat de ei si asta face să nu 絜Ńeleagă si să interpreteze gresit visele. ホn timp ce visezi esti implicat 絜 acŃiune; c穗d Ń靖 interpretezi visele, ai tendinŃa de a te vedea pe tine si conŃinutul visului ca si cum ai fi un observator din exterior, mai puŃin ca participant. Evenimentele, imaginile si stările emoŃionale izvorăsc din propriile tale g穗duri, sentimente si experienŃe. Doar atunci c穗d vei 絜văŃa cum să percepi informaŃia oferită de vise vei putea să Ń靖 interpretezi visele 絜 mod corect. Subconstientul tău comunică prin imagini si simboluri, cre穗d tablouri care arată acŃiuni si descriu senzaŃii. Imaginile din visele tale conŃin simboluri care sunt foarte importante. Odată ce 絜Ńelegi simbolul, mesajul visului Ń靖 apare clar. Visele se referă 絜 mod special la experienŃele tale proprii si la nivelul tău specific de constienŃă. Imaginile din vis au la bază percepŃia ta personală asupra semnificaŃiei care o au pentru tine tablourile si simbolurile prezentate. Visele se reprezintă sub formă de imagini si apoi sunt traduse în cuvinte. C穗d Ń靖 interpretezi visele, tu traduci imaginile 絜 cuvinte care trebuie să redea 絜Ńelesul visului. Dacă îŃi plasezi visele într-o perspectivă constientă si încerci să le înghesui într-o interpretare limitată, ele se distorsionează atât de mult, încât devin de nerecunoscut. Dacă reacŃionezi în faŃa viselor tale încercând să le plasezi într-o secvenŃă logică, fie aparŃinând trecutului, fie prezentului sau Page

74

domeniului real sau ireal, atunci risti să te rătăcesti pe drumul interpretării lor. Vei descoperi că majoritatea, dacă nu toate imaginile si informaŃiile furnizate, sau pierdut sau au devenit de neînŃeles în „traducerea" si în tranziŃia făcută de la Alfa la Beta. Cea mai importantă parte 絜 legătură cu 絜Ńelegerea viselor este respectarea modului 絜 care se prezintă ele 絜sele si considerarea viselor, 絜 acest context, ca o sursă specială de cunoastere. Pentru a-Ńi 絜 Ńelege visele trebuie să le interpretezi 絜 maniera si spiritul 絜 care Ńi sau dat. C穗d visezi, te afli 絜 Alfa, asa că si interpretarea trebuie! Să o faci tot 絜 nivelul Alfa. Dacă 絜cepi să diseci visele 絜 Beta, le vei distruge adevăratul lor 絜Ńeles. PermiŃ穗d lui Alfa să Ń靖 răspundă la 絜 trebări despre vis, vei reusi să găsesti adevărata interpretare a lui. Cheia 絜Ńelegerii viselor este recunoasterea faptului că subconstientul deŃine adevărul si că el este dispus să Ńi-l dezvăluie. Descifrează-Ńi visul plec穗d de la sentimentele pe care le ai 絜 legătură cu el si Ńin穗d seama de conŃinutul si contextul acestui vis. Observă ce făceai 絜 visul respectiv si ce s-a 絜t穃plat acolo. Observă toate percepŃiile si stările de spirit pe care le-ai avut 絜 legătură cu acel vis. Cum imaginile visului tău 罇i au originea 絜 subconstient, 絜 treabă-te ce stări sufletesti Ń靖 dau evenimentele prezentate acolo. ホncearcă să vezi legătura dintre visul tău si experienŃele vieŃii curente (acŃiuni si stări de emoŃionale) si vezi ce trecut poate fi reflectat 絜 imaginile prezente. Unele dintre visele de vieŃi trecute sunt usor de interpretat, deoarece visele se prezintă direct si imaginile sunt clare. Dacă visele sunt greu de interpretat, atunci poate fi din cauză că ele se referă la evenimente si stări emoŃionale din vieŃile trecute pe care nu esti încă pregătit să le constientizezi si să le accepŃi si va

mai trebui să descoperi si să explorezi în continuare imaginile pe care visele Ńi le oferă. Subconstientul Ń靖 dă 絜 vis imagini si simboluri care să te ajute să 絜Ńelegi mesaje importante pentru viaŃa ta actuală. Cercetează 絜 profunzime 絜 interiorul imaginilor pentru a descoperi ceea ce subconstientul vrea să-Ńi comunice. Există elemente specifice după care te poŃi ghida pentru a recunoaste un vis despre o viaŃă anterioară. Caută orice asemănări dintre situaŃiile prezente care pot constitui reflectări ale evenimentelor dintr-o viaŃă trecută. Aceasta te va ajuta să decizi dacă visul se referă la viaŃa ta prezentă sau la vieŃile tale trecute. Observă toate imaginile care se referă în mod direct la o perioadă din Page trecut, precum arhitectura, decorul sau stilul îmbrăcămintei. Observă toate scenele si imaginile care par să nu se potrivească cu restul visului. Ele pot reprezenta lucruri pe care le-ai văzut sau le-ai făcut sau locuri în care ai fost în vieŃile trecute si pe care subconstientul le intercalează în visul acesta, unde ies în evidenŃă ca o pată de culoare pe un perete alb. Acordă atenŃie senzaŃiilor pe care visele Ńi le lasă. Un vis despre o viaŃă trecută se poate prezenta în diferite moduri si senzaŃiile pe care Ńi le creează te pot ajuta să descoperi acele vise care îŃi prezintă tablouri din vieŃi anterioare. Planificarea viselor de vieŃi trecute PoŃi planifica si programa un vis despre o viaŃă anterioară. ホnainte de a adormi, dă-Ńi sugestii pozitive de a avea vise referitoare la vieŃi trecute. Subconstientul Ń靖 va selecta pentru constientizare viaŃa trecută cea mai potrivită pentru tine 絜 momentul respectiv. Iată un exemplu de sugestie ce poate fi dată: După ce o să adorm, o să visez despre una din vieŃile mele trecute. Voi vedea imaginile foarte clar si 絈i voi aminti toate detaliile din vis. La trezire, 絈i voi 絜Ńelege perfect visul. ホl voi interpreta corect si voi vedea clar toate legăturile vieŃii mele prezente cu trecutul. Voi fi 絜 stare să folosesc ceea ce aflu pentru a mă ajuta 絜 viaŃa mea prezentă. Aceasta poate părea o autosugestie cam lungă, dar ea poate constitui baza

75

unor activităŃi de deschidere, de reamintire, de interpretare si de înŃelegere si permite viselor din vieŃile trecute să te ajute. Dacă ai deja unele informaŃii despre una dintre vieŃile tale trecute, poŃi fi mai precis în sugestia ta. În timp ce îŃi dai autosugestiile este posibil să constientizezi o imagine sau o senzaŃie despre o viaŃă trecută. Se datorează subconstientului tău care s-a racordat la una din vieŃile trecute si Ńi-a dat o mostră din spectacolul captivant care urmează. ExerciŃii de deschidere Planifică-Ńi si programează-Ńi visele de vieŃi anterioare. Descrie 絜 Page jurnal toate visele pe care le-ai avut. MenŃionează senzaŃiile legate de vis si toate simbolurile 絜t稷nite acolo. Decide dacă este vorba de un vis de viaŃă anterioară sau dacă se referă numai la prezent, căut穗d să vezi mesajul general al visului. Fă legătura 絜tre visele tale de vieŃi trecute si evenimente si experienŃe din viaŃa ta actuală. Scrie despre toate informaŃiile si intuiŃiile pe care visele Ńi le-au prilejuit. Cum visele reprezintă un element atât de important pentru toate aspectele vieŃii tale, începe să scrii un jurnal separat al viselor, în care să notezi toate visele pe care le ai. În felul acesta vei ajunge să afli adevăratele lor înŃelesuri si te va ajuta să iei un contact mai strâns cu cunoasterea ta interioară si cu natura ta spirituală. Interpretarea viselor îŃi va mări puterea de înŃelegere si de recunoastere a imaginilor si simbolurilor subconstientului si îŃi va arăta mai clar cum comunică visele cu tine. Pe măsură ce vei continua să-Ńi înregistrezi visele, ele vor deveni mai clare si mai complete. Ele îŃi vor oferi posibilitatea de a vedea cu si mai multă pătrundere în tine însuŃi si vor răspunde tuturor întrebărilor pe care le ai despre vieŃile tale trecute. Din când în când, trece în revistă notele pe care le-ai făcut în

76

jurnal. PoŃi găsi răspunsuri la întrebări pe care nu le-ai pus încă si răspunsuri la întrebări de care nu erai constient că le aveai până ce nu ai găsit răspunsul la ele. Visele Ń靖 dezvăluie tablouri ale vieŃilor trecute si te ajută să descoperi si să 絜Ńelegi tot ceea ce doresti să afli.

Separă-Ńi Eu-rile și spiritualitatea
Lumea este mai mult decât credem judecând după aparenŃe. Lumea din interiorul nostru dezvăluie multe feŃe si faŃete de autoconstienŃă, at穰 din trecut, c穰 si din prezent. Pe măsură ce începi să înŃelegi expresia exterioară a experienŃelor tale, să accepŃi si să preiei gândurile si senzaŃiile legate de ele, începi să-Ńi dezvolŃi constienŃa interioară si să-Ńi lărgesti cunoasterea. Vei deveni mai constient de existenŃa emoŃiilor ascunse ce apar la suprafaŃă spre a fi recunoscute si vei vedea că ele îŃi prilejuiesc înŃelegerea care îŃi permite constientizarea întregii game a experienŃelor tale. Pe măsură ce Ń靖 continui călătoria ce te duce la autoconstientizare si la cunoastere spirituală, 絜cepi să 絜Ńelegi că prin descoperirea vieŃilor tale trecute Ń靖 descoperi de fapt „Eul" si sufletul. Eul tău interior este eul tău emoŃional si conŃine toate emoŃiile si experienŃele tale. Eul tău superior este eul cunoscător, are o constienŃă si o 絜Ńelegere perfectă a adevărului si cunoasterii interioare. Eul tău Page superior reprezintă veriga de legătură cu sufletul. Sufletul reprezintă esenŃa a tot ceea ce esti tu si se află 絜 interiorul constienŃei acumulate a Eului tău interior si a Eului tău Superior. Sufletul tău cuprinde toate experienŃele si cunoasterea vieŃilor tale trecute, p穗ă la experienŃele si cunoasterea prezentului. Încarnarea ta actuală este trăită si exprimată prin toate aspectele eului tău interior si a Eului tău Superior. EmoŃiile reprezintă începuturile oricărei experienŃe. Pe măsură ce iei contact cu emoŃiile tale, începi să-Ńi recunosti eul tău

77

interior. Cu ajutorul experienŃelor se capătă cunoastere. Prin intermediul ei intri în rezonanŃă cu adevărul aflat în interiorul tău si devii constient de eul tău superior, înŃelegând si aplicând cunoasterea, devii constient de suflet. ConstienŃă ta de sine începe în interiorul tău si se exprimă prin emoŃiile si experienŃele tale, prin adevărul si cunoasterea ta interioară, prin modul în care îŃi trăiesti viaŃa, cât si prin credinŃele pe care le ai. Cercetarea în profunzime a tuturor acestor aspecte ale tale, făcută cu o constienŃă mărită, duce la o completă înŃelegere a experienŃelor si emoŃiilor tale atât din viaŃa prezentă, cât si din cele trecute. În acest fel poŃi intra în contact direct cu adevărul tău. Dobândesti cunoasterea modului în care experienŃele trecutului se leagă de cele prezente si înŃelegi de ce experienŃele vieŃilor trecute apar la suprafaŃă pentru a te ajuta în actuala viaŃă. Stările tale emoŃionale, cunoasterea si constienŃă formează 絜 tregul tău, tot ceea ce esti din profunzime p穗ă la suprafaŃă. ホnŃeleg穗 du-Ńi vieŃile anterioare prin constienŃă sufletului tău si filtr穗d această constienŃă prin cunoasterea Eului tău Superior si prin emoŃiile eului tău interior, vei reusi să influenŃezi si să-Ńi schimbi stările emoŃionale si experienŃele si să-Ńi dezvolŃi cunoasterea pe măsură ce-Ńi ad穗 cesti constienŃă. Această constienŃă antrenează 絜 spirală eul tău interior si eul tău superior. Totul formează un ciclu continuu de crestere, de 絜 văŃare si de evoluŃie. Eul tău interior Eul tău interior se află 絜 interiorul tău si cu ajutorul lui devii constient de adevăratele sentimente, legat de tot ceea ce te 絜 conjoară si cu care iei contact 絜 viaŃă. Eul tău interior traduce sentimentele 絜 adevăr. Aceasta te ajută să-Ńi înŃelegi emoŃiile, experienŃele vieŃilor trecute si

influenŃa lor asupra vieŃii actuale. Eul tău interior este tovarăsul, confidentul Page tău credincios si permanent si cel ce deŃine secretele subconstientului. Eul tău interior cunoaste adevărata realitate a lumii aflată 絜 afara si 絜 interiorul tău. Esti constient de existenŃa eului tău interior pe toată durata vieŃii tale prin intermediul sentimentelor tale. Esti în contact cu el atunci când ai acea stare de liniste interioară care să-Ńi permită să-Ńi examinezi gândurile si experienŃele si să descoperi care sunt adevăratele sentimente pe care le nutresti faŃă de anumite lucruri si situaŃii. Eul tău interior te ajută să descoperi de ce simŃi ceea ce simŃi si este acel rezonator care redă prin reflectare modul 絜 care răspunzi si reacŃionezi la orice Ńi se 絜t穃plă 絜 viaŃă. Eul tău interior îŃi cunoaste adevăratele tale sentimente si le aduce la un nivel constient cu ajutorul emoŃiilor si reacŃiilor pe care le ai în faŃa experienŃelor prin care treci. In orice împrejurare, eul tău interior pătrunde dincolo de aparenŃe si recunoaste cu claritate adevărul. Urmându-Ńi sentimentele, în mod instinctiv si intuitiv stii ce este corect si bine pentru tine. Tot ce ai de făcut pentru a cunoaste adevărul despre orice este să ai 絜credere 絜 sentimentele tale si să crezi 絜 tine. ホncrederea 絜 cepe 絜 interiorul tău. Pe măsură ce intri 絜 contact cu tine 絜suŃi, 絜veŃi cum să ai 絜credere 絜 sentimentele si răspunsurile tale 絜 faŃa evenimentelor din viaŃă, cum să ai 絜credere 絜 eul tău interior si cum să-Ńi urmezi sentimentele. Pe măsură ce ai 絜credere 絜 tine 絜suŃi, 絜cepi să recunosti adevărul interior. Acest lucru contribuie enorm la 絜Ńelegerea amintirilor din vieŃile trecute si 絜 perceperea tuturor faŃetelor experienŃelor tale. PoŃi de asemenea constientiza eul tău interior ca fiind acea voce suavă din lăuntrul tău care-Ńi sopteste din linistea minŃii tale. Vocea ta

78

interioară este numită câteodată presimŃire, intuiŃie sau senzaŃie a unei certitudini referitoare la ceva. Eul tău interior îŃi vorbeste prin vocea ta lăuntrică, prin simŃămintele tale si îŃi spune adevărul de fiecare dată. Când ai încredere în tine si îŃi asculŃi vocea lăuntrică, auzi întotdeauna numai adevărul. Cu cât asculŃi mai mult de această voce si cu cât ai mai multă încredere în eul tău interior, cu atât o vei auzi mai clar si o vei constientiza mai bine. ExerciŃii de deschidere Pentru a intra cu adevărat în contact cu eul tău interior si pentru a auzi vocea din lăuntrul tău, va trebui mai întâi să faci să tacă pălăvrăgeala si starea de permanentă distracŃie a constientului. Este mult mai usor să intri 絜 Page contact cu eul tău interior dacă te afli 絜tr-o stare de pace interioară si de reculegere. Esti mult mai receptiv la glasul tău interior, 精 poŃi auzi si asculta mult mai bine dacă te găsesti 絜tr-un loc linistit si odihnitor. PoŃi găsi un astfel de loc 絜 interiorul minŃii tale plas穗du-te, cu g穗 durile si cu simŃămintele tale, 絜tr-o scenă din natură, unde esti 絜 acord cu linistea si frumuseŃea naturii si cu tine 絜suŃi. ホŃi poŃi crea un sanctuar interior, care să reprezinte un loc special din interiorul tău unde să vibrezi 絜 armonie cu eul tău interior si unde să simŃi bucuria de a fi ceea ce esti. Sanctuarul tău interior este un loc plin de pace si liniste, unde poŃi găsi izolarea si unde te poŃi regăsi pe tine însuŃi. Aici este locul unde poŃi privi în interiorul tău pentru a reflecta în liniste la stările tale sufletesti în faŃa evenimentelor care au loc în viaŃă. Acolo poŃi auzi si asculta vocea ta interioară si poŃi afla răspunsuri la întrebările pe care Ńi le pui. Acolo este locul unde poŃi fi în contact direct cu eul tău interior si îŃi poŃi înŃelege simŃămintele si unde poŃi avea toată încrederea că vei afla adevărul. Sanctuarul tău poate fi malul mării, unde auzi valurile care se sparg

79

de Ńărm si simŃi căldura bl穗dă a soarelui. Poate fi o pădure, unde respiri aerul proaspăt si simŃi v穗tul cum adie si clatină frunzele ce fosnesc usor 絜 bătaia lui. Poate fi un c穃p deschis, de unde orizontul se vede 絜 toate direcŃiile. Poate fi un munte, cu o cascadă cu apă rece si limpede, strălucind 絜 soare. Poate fi o grădină, plină cu flori minunate. Sanctuarul tău interior poate fi oriunde si orice vrei tu să fie. Poate fi un loc pe care 精 cunosti din realitate sau poate exista doar 絜 mintea ta. Sanctuarul tău poate fi simbolul unui simŃăm穗t pe care l-ai avut sau al unui loc pe unde ai fost, unde te-ai simŃit cu adevărat tu 絜suŃi si 絜 largul tău. Poate reprezenta o stare interioară prin care ai trecut atunci c穗d teai simŃit 絜 deplină armonie cu tine 絜suŃi si cu natura 絜 conjurătoare. Crearea sanctuarului tău interior Imaginează-Ńi un loc natural, linistit unde să poŃi fi 絜 contact cu eul tău interior si 絜 acord perfect cu natura din preajmă. Intră 絜 nivelul Alfa si creează-Ńi mental sanctuarul tău interior. ホncearcă să 精 vezi, să 精 simŃi si să fi cu adevărat acolo. Bucură-te de senzaŃia de pace si de liniste din interiorul tău. Lasă-te pătruns de pacea si de bl穗deŃea naturii ce te 絜conjoară 絜 timp ce lasi cale liberă constientizării eului tău interior. Descrie 絜 jurnal ce simŃi 絜 ceea ce te priveste si care sunt g穗 durile Page care Ń靖 trec prin minte 絜 această stare de armonie deplină cu tine 絜suŃi. Acest lucru te va ajuta să constientizezi modul 絜 care poŃi lua contact cu simŃămintele tale si cum se prezintă 絜aintea ta adevărul tău interior si cunoasterea aflate 絜 profunzimea fiinŃei tale. Descrie modul 絜 care arată sanctuarul tău si notează 絜 jurnal toate imaginile pe care le

80

constientizezi. Imaginile pot reprezenta simbolurile unor simŃăminte ad穗ci si profunde. Interpretează imaginile pentru a vedea de ce Ńi-au apărut acolo, 絜 sanctuarul tău. Intră 絜 contact cu stările sufletesti care Ńi le produc si cu ceea ce ele reprezintă. O dată ce Ńi-ai creat sanctuarul, te poŃi duce acolo ori de c穰e ori doresti si orice motiv ai avea. Te poŃi duce acolo pentru a intra 絜 contact cu eul tău interior si pentru a afla adevăratele tale simŃăminte. Te poŃi duce ca să asculŃi vocea interioară si să auzi adevărul. ホn linistea sanctuarului tău interior te poŃi odihni si linisti. Te poŃi simŃi 絜 armonie cu tine 絜suŃi si te poŃi bucura pur si simplu că existi. Te poŃi duce acolo, în interiorul fiinŃei tale, pentru a da curs liber amintirilor vieŃilor tale trecute si a vedea cum sunt ele reflectate în emoŃiile și experienŃele prezentului. Stând în contact cu simŃămintele tale si ascultându-Ńi gândurile, poŃi dobândi perceperea si înŃelegerea cauzelor care te fac să reacŃionezi în modul în care o faci în prezent în faŃa emoŃiilor si experienŃelor tale din trecut. Cheia cunoasterii Aflat în sanctuarul din interiorul tău, trăiesti o stare de perfectă armonie cu natura si cu tine însuŃi. Intră în rezonanŃă cu constienŃă ta profundă despre cine esti cu adevărat, prin contactul pe care îl stabilesti cu adevăratele tale simŃăminte si prin deplina încredere pe care Ńi-o acorzi Ńie însuŃi. Făcând aceasta, lasi cale liberă cunoasterii tale interioare si devii constient că deŃii deja adevărul aflat în tine. Devii constient că deŃii deja cheia cunoasterii. Cu cât cobori mai mult în tine, se deschide si mai mult calea spre constienŃă si adevărul tău interior, dându-Ńi posibilitatea să intri în contact din ce în ce mai strâns cu Eul tău Superior si permiŃându-Ńi astfel intrarea în rezonanŃă cu el. ホn meditaŃia ce urmează vei explora răsăritul soarelui si vei trăi experienŃa ivirii zorilor 絜 interiorul tău 絜suŃi, prin descoperirea cheii cunoasterii. Cheia Ń靖 deschide calea către 絜Ńelegerea ta profundă,

descuind porŃile ce duc la trăirile tale interioare si la adevăr, conduc穗dute spre experienŃele si amintirile vieŃilor tale trecute, spre esenŃa sufletului Page tău. ホnainte de a 絜cepe, intră 絜 nivelul Alfa si răm稱 絜 contact cu tine 絜suti 絜 interiorul sanctuarului tău. Lasă-te pătruns de imaginile meditaŃiei care urmează, 絜cerc穗d să vezi, să simŃi si să fii 絜 ele. ホn c穰eva momente soarele trebuie să răsară. Este o dimineaŃă frumoasă de vară si tu esti afară, bucur穗du-te de 絜ceputul acestei noii zile. SimŃi prin toŃi porii boarea bl穗dă si caldă ce adie, purt穗d parfumul aerului dimineŃii. PoŃi auzi ciripitul păsărelelor undeva 絜 depărtare si sunetul glasului lor, purtat de briza dimineŃii, este plin de bucuria zilei care 絜cepe. Zăresti 絜 faŃa ta un loc frumos si linistit care te 絈bie. Este un p 稷c de copaci, iar la poalele lor păm穗tul este acoperit cu o iarbă verde si frumoasă. Te 絜drepŃi 絜tr-acolo, g穗dindu-te ce plăcut ar fi să te odihnesti pe iarbă si să saluŃi de acolo ivirea zorilor. SimŃi iarba moale ca mătasea sub picioarele goale si, 絜 timp ce păsesti pe ea, te simŃi mai liber si mai usor dec穰 te-ai simŃit vreodată. ホn apropiere este malul mării. Auzi sunetul valurilor si te g穗desti c穰 de minunat ar fi să vezi răsăritul pe malul mării. Te 絜drepŃi spre plajă si 絜 momentul c穗d ea Ń靖 apare 絜 faŃa ochilor, poŃi zări valurile cum se izbesc 絜cetisor de Ńărm. Privesti cerul si observi cum devine din ce 絜 ce mai luminos. Linia orizontului se profilează cu claritate 絜aintea ta, acolo unde cerul pare că se ridică din mare. PoŃi zări acum primele raze de soare cum luminează cerul. Apoi soarele 罇i face apariŃia, ca un imens glob de foc si culorile răsăritului se reflectă 絜 marea devenită o imensă oglindă.

81

Te uiŃi 絜 sus si observi cŃ稱va norisori pe cerul dimineŃii si marginile lor sunt tivite cu primele culori ale răsăritului. La 絜ceput portocaliu deschis, apoi portocaliul se transformă 絜tr-o nuanŃă de roz pe care nu ai mai văzut-o vreodată. Este ca si cum siraguri de perle sidefii ar sta agăŃate de marginile norilor si nuanŃele lor se schimbă 絜 fiecare clipă. Sau poate apa este cea care transmite, ca o infinită oglindă, 絜 spre nori, culorile răsăritului de soare. ホŃi dai seama că este pentru prima dată c穗d vezi culorile răsăritului 絜 acest fel deosebit. FrumuseŃea si puritatea culorilor Ń靖 dau un profund sentiment interior de veneraŃie si de minunare, c穗d realizezi faptul că asisti la nasterea unei noi zile... vezi culorile unui nou 絜ceput, 絜 chizi ochii si trăiesti culorile, iar culorile devin mai strălucitoare 絜 interiorul tău. PoŃi simŃi culorile răsăritului si poŃi auzi melodia: magică pe care ele Page o c穗tă 絜 interiorul tău. Si, deodată, Ń靖 dai seama că tu 絜suŃi esti culorile răsăritului. ホn esenŃa fiinŃei tale ai devenit răsăritul de soare. Culorile par să se ridice pentru a face loc strălucirii aurii a soarelui. Soarele este acum deasupra orizontului si tu te ridici 絈preună cu soarele. Pe măsură ce soarele continuă să se ridice din ce 絜 ce mai sus pe cer, continui să te ridici cu el. SenzaŃia este 絈bătătoare si te simŃi mai plin de viaŃă dec穰 ai fost vreo dată. Si acum pătrunzi 絜 spatele soarelui... ホn spatele culorilor răsăritului, 絜 centrul răsăritului. Ai intrat 絜tr-un loc special si magic din interiorul fiinŃei tale si te simŃi de parcă esti aici din totdeauna. Ai stiut de mult calea spre acest loc fermecat, cu totul deosebit. ホŃi 絜drepŃi privirea către dreapta si poŃi vedea o cheie aurită pe care

82

soarele răsărind si culorile zorilor dimineŃii au format-o. Această cheie aurită deschide poarta cunoasterii si a adevărului interior. ホntinde-te după ea. łine-o 絜 m穗ă si simte-i căldura. Simte-o cum pulsează, plină de energie si forŃă pozitivă. łine cheia 絜 inima ta si lasă-te pătruns de constientizarea adevărului tău interior. łine cheia 絜 mintea ta si percepe-i comorile. Simte cum mintea Ńi se deschide si se expandează 絜 cunoastere si constienŃă. łine cheia 絜 sufletul tău si simte cum constientizezi Lumina din interiorul tău.

*****
Cheia aurită pe care o Ńii 絜 m穗ă, 絜 inimă si 絜 suflet Ń靖 aparŃine. Ai făcut o călătorie de explorare printr-o parte foarte specială a ta 絜 suŃi si ai găsit o comoară mai preŃioasă si mai importantă dec穰 toate comorile pe care lumea Ńi le-ar putea oferi. Ai găsit o cheie de aur care Ń靖 dă acces la toate comorile pozitive si pline de energie din mintea si sufletul tău. Zăresti acum o rază aurie radiată de răsăritul de soare. Observi cum raza izvorăste din soare si cum ajunge la păm穗t, pe care 精 atinge cu bl穗deŃe, pentru a lumina calea unei noi si minunate zile. Observi că 絜treaga plajă pe care ai admirat răsăritul soarelui străluceste 絜 lumina acestei raze. Lasă-te purtat de această rază devin-o una cu ea, călătoreste cu ea p穗ă la acel loc foarte deosebit si pasnic de pe plajă unde ai primit cu at穰a bucurie venirea răsăritului. Page Si acum esti din nou pe plajă si observi că soarele s-a ridicat deja deasupra orizontului. Priveste la cheia de aur pe care o Ńii 絜 m穗 ă si priveste din nou la soare. Culorile s-au schimbat acum. Toate s-au contopit 絜tr-o culoare aurie... culoarea cheii tale... culoarea soarelui... si culoarea

83

cunoasterii. PoŃi simŃi culoarea din mintea ta si culoarea aurie este mai frumoasă ca niciodată. Cerul este acum de un albastru intens, iar norii care au reflectat culorile răsăritului reflectă acum culoarea aurie. Si chiar pe c穗d te uiŃi la norii aurii, ei 罇i schimbă culoarea devenind de un alb sc穗teietor si pur... ca si c穗d ar fi absorbit răsăritul auriu... ca si c穗d ar fi adunat si ar fi pus de-o parte culorile aurorei pentru a le avea la următorul răsărit. Constientizezi căldura soarelui. Constientizezi prezenŃa unei brize usoare si parfumul aerului de dimineaŃă. Constientizezi glasul păsărelelor ce ciripesc undeva 絜 depărtare. PoŃi să auzi melodia pe care o intonează, salut穗d răsăritul. Si esti 絜 acelasi timp constient de cheia aurie pe care o deŃii 絜 minte. Esti constient că ea reprezintă cheia cunoasterii. Soarele este simbolul universal al constienŃei, al cunoasterii si al Luminii. ホn această meditaŃie, răsăritul soarelui reprezintă deschiderea si expandarea adevărului si cunoasterii tale interioare. Scrie 絜 jurnal tot ce ai trăit pe parcursul acestei meditaŃii. Notează toate stările prin care ai trecut si g穗durile pe care le-ai avut, 絜 timp ce-ai simŃit deschiz 穗du-se calea spre cunoasterea ta interioară, 絜 timp ce deveneai constient de adevărul existent 絜 tine. Descrie toate imaginile pe care le-ai avut 絜 decursul acestei excursii de expandare a nivelului tău de constienŃă prin pătrunderea 絜 centrul răsăritului de soare si 絜 centrul sufletului tău. Eul tău Superior Eul tău superior este partea cea mai 絜Ńeleaptă si mai cunoscătoare din tine si ea este cea care stie totul despre tine. Eul tău superior Ń靖 oferă protecŃie si 絜drumare 絜 tot cursul vieŃii tale, at穰 pe plan fizic, c穰 si pe plan spiritual. Devenind constient de Eul tău superior, deschizi calea adevărului si cunoasterii interioare, îŃi oferi posibilitatea de a vibra la un nivel

mai înalt. Retrăind toate aspectele vieŃii în si prin perspectiva Eului tău Superior, îŃi măresti nivelul de cunoastere si de constienŃă. Eul tău superior există 絜 toate aspectele vieŃii tale, de la cele Page mondene la cele 絜alt spirituale. PoŃi 絜credinŃa Eului tău Superior toate problemele vieŃii de zi cu zi, grijile si supărările tale, iar eul tău superior le va trata cu 絜Ńelegere si 絜Ńelepciune si te va 絜văŃa cum să le rezolvi. PoŃi să te adresezi Eului tău Superior 絜 orice problemă si el va 絜 Ńelege si va accepta orice stare a ta sufletească si orice trăire si Ń靖 va arăta cum să te 絜Ńelegi pe tine 絜suŃi 絜tr-o manieră mai limpede si mai bună. Eul tău superior este profesorul si susŃinătorul tău permanent. Cu ajutorul tuturor experienŃelor tale, atât cele trecute, cât si cele prezente, dobândesti înŃelegere în ceea ce te priveste. Dobândesti înŃelegere din experienŃe si, prin înŃelegere, devii constient de adevărul tău. Cunoscând adevărul, avansezi spre noi nivele de învăŃare. Eul tău superior Ń靖 este ghid si te va conduce, cu 絜Ńelegere si pricepere, 絜 si prin amintirile vieŃilor tale trecute. PoŃi apela la eul tău superior pentru a dobândi o constienŃă totală asupra tuturor evenimentelor si stărilor emoŃionale prin care ai trecut în vieŃile trecute. Eul tău superior te poate ajuta să devii constient de reacŃiile din prezent faŃă de evenimente din trecut, explic穗du-Ńi care sunt legăturile dintre acele evenimente ale altor vieŃi si viaŃa ta actuală. Îi poŃi cere Eului tău Superior să îŃi dea răspunsuri la întrebări legate de probleme având originea într-o viaŃă trecută. Eul tău îŃi va arăta cum să faci legătura cu anumită experienŃă din trecut, pentru a putea înŃelege si rezolva o anumită problemă. Eul tău superior Ń靖 poate spune cine au fost 絜 alte vieŃi persoane existente 絜 preajma ta. În prezent si ce relaŃii ai avut cu ele în trecut. Eul tău

84

superior îŃi va arăta ce karmă s-a creat între voi atunci si îŃi va explica. Motivele pentru care sunteŃi din nou împreună. Eul tău superior te va ajuta să înŃelegi toate aspectele karmei tale si te va conduce de-a lungul procesului de echilibrare a karmei tale. Eul tău superior deschide calea de comunicare dintre existenŃa ta si experienŃele tale fizice si 絜Ńelegerea spirituală a sinelui tău și a constienŃei tale. Eul tău superior reprezintă legătura dintre simŃămintele si spiritualitatea ta si foloseste ca intermediar între modul de exprimare a experienŃelor tale fizice si exprimarea constienŃei tale spirituale. Eul tău superior este un canal universal de cunoastere, constienŃă si Lumină si reprezintă veriga de legătură cu spiritualitatea ta. Eul tău superior îŃi va arăta lumea cunoasterii si te va ajuta să păsesti în domeniul spiritual al constienŃei, în călătoria ta evolutivă spre iluminare. Prin înŃelepciune si prin cunoasterea Eului tău Superior, vei constientiza sufletul tău si-Ńi vei înŃelege adevărata natură. Page ExerciŃii de deschidere PoŃi percepe eul tău superior în multe moduri. Fiecare dintre noi îsi constientizează eul superior într-un fel propriu. Unii percep eul superior ca pe un fel de energie sau o stare sufletească; alŃii 精 văd ca pe o imagine a lor 絜sisi, atotstiutoare si atotcunoscătoare. Unele Euri Superioare apar 絜 mod simbolic sub forma unor bătr穗i, vechi filozofi sau 絜 văŃători; unele se prezintă lu穗d figura mamei sau a tatălui, care sunt protectoare, iubitoare si consolatoare. Eul tău superior reprezintă o culme a întregii cunoasteri pe care ai dobândit-o si a tuturor experienŃelor din toate vieŃile pe care le-ai trăit. Când ajungi să-Ńi constientizezi eul superior, ajungi să te constientizezi pe tine. Eul tău superior este o parte extrem de deosebită a ta. łi-ai cunoscut eul superior din toate timpurile, din fiecare viaŃă pe care ai trăito si de

85

fiecare dată aŃi petrecut 絈preună intervalele dintre două vieŃi. Există o legătură între voi care s-a format încă de la începutul timpurilor si s-a întărit de-a lungul întregii existenŃe a sufletului. Regăsirea Eului Superior este re絜t稷nirea cu cel mai vechi, cel mai drag si cel mai credincios prieten. Se simte ca fiind lucrul cel mai natural din lume; este ca si când te-ai întoarce acasă după o călătorie lungă, în care te-ai simŃit pierdut, flămând, speriat si singur. Dacă ai fost departe de eul tău superior, reîntâlnirea este de cele mai multe ori emoŃionantă, plină de bucurie si de o fericire care nu pot fi descrise în cuvinte. Reunirea cu Eul Superior ホn meditaŃia care urmează, lasă-te pătruns de constientizarea Eului Superior si permite restabilirea legăturii dintre voi. ホnainte de a 絜cepe, intră 絜 stare Alfa si du-te 絜 interiorul sanctuarului tău. Lasă-te cuprins de o profundă pace si liniste interioară. Acolo, 絜 sanctuarul tău, te simŃi 絜 contact cu tine 絜suŃi si 絜 acord cu natura ce te 絜conjoară. Te simŃi cuprins de o profundă pace si liniste si simŃi cum o senzaŃie specială de constientizare se manifestă 絜 tine. Uit穗du-te 絜 jur 絜 sanctuar, Ń靖 vezi eul superior care te asteaptă. Privindu-l, trăiesti un sentiment incredibil de profund de respect si de Page 絜credere. ホn timp ce eul tău superior se 絜dreaptă către tine, simŃi puternicele sentimente pozitive pe care le emană si ai senzaŃia clară a energiei si a cunoasterii radiate din interiorul fiinŃei lui. ホn timp ce te apropii si mai mult de eul tău superior, trăiesti experienŃa unei bucurii si fericiri fără margini. Acum eul tău te 絈brăŃisează si te simŃi contopindu-te 絜 cunoastere, constienŃă si Lumină. Ai certitudinea că ai găsit ceea ce

86

căutai de at穰a timp. łi-ai găsit propriul tău aspect superior. ホn modul tău specific si asa cum simŃi că poŃi cel mai bine, intră 絜 rezonanŃă cu eul tău superior: ホncepe să creezi o legătură 絜tre voi care să vă apropie si mai mult si care să-Ńi deschidă din ce 絜 ce mai tare calea spre propria ta cunoastere si constienŃă interioară. C穗d Ń靖 絜 chei meditaŃia, respiră ad穗c de c穰eva ori, constientiz穗d armonia din interiorul tău si faŃă de eul tău superior. Inspiră 絜 interiorul tău constienŃa si 絜Ńelegerea a tot ceea ce ai descoperit 絜 legătură cu eul tău superior. Scrie 絜 jurnal tot ce-ai trăit si ai constientizat 絜 timpul reunificării cu eul tău superior. Descrie toate senzaŃiile pe care le-ai 絜cercat si toate g穗durile pe care le-ai avut 絜 acest timp. Notează tot ce Ńi-a spus eul tău superior si cum Ńi-a apărut. Notează ce Ńi-a făcut si cum ai reacŃionat tu faŃă de el. Defineste si descrie eul tău superior. Aceste lucruri te vor ajuta să constientizezi si mai mult eul tău superior si cunoasterea aflată 絜 interiorul tău. Cunoasterea Eului tău Superior reprezintă preludiul constientizării sufletului tău si 絜Ńelegerii naturii tale spirituale. EsenŃa Sufletului tău Sufletul reprezintă sursa intangibilă si viabilă a vieŃii si a spiritului nemuritor din interiorul tău. Sufletul este esenŃa a tot ceea ce esti, este energia si constienŃa care te definesc. Sufletul reprezintă totalitatea experienŃelor tale si suma tuturor g穗durilor, simŃămintelor si cunoasterii tale. VieŃile tale trecute, cu toate evenimentele si emoŃiile cuprinse 絜 ele, reprezintă o parte integrală si inseparabilă din tine 絜suŃi. Atunci când iei contact cu eul tău interior si cu simŃămintele tale, intri în rezonanŃă cu eul tău superior si cu cunoasterea aflată în interiorul tău, Page constientizând în acelasi timp si existenŃa sufletului si a adevărului din tine.

87

Încercarea de a defini sufletul într-un mod care să corespundă percepŃiei obisnuite despre suflet, este ca încercarea de a prinde un fluture amăgitor. Cuvintele se poticnesc în faŃa unei interpretări precise, a unei descrieri clare a ceea ce este sufletul. O definiŃie ce pune 絜 lumină 絜 mod extrem de edificator problema sufletului a fost auzită cu ocazia unei 絜morm穗tări. După moartea unchiului lor, doi mici filozofi, 絜 v穩stă de cinci, respectiv sase ani, discutau despre locul in care se afla acum sufletul unchiului lor. Ambii erau de acord că trebuie că era 絜 rai, deoarece fusese o persoană foarte bună. Unul dintre copii susŃinea că sufletul se află 絜 mintea si g 穗durile cuiva. Celălalt spunea că el se află 絜 interiorul inimii si simŃămintelor acelei persoane. După ce au discutat ce este sufletul si au căzut de acord că am穗 doi aveau dreptate, copii au 絜ceput o altă discuŃie, despre rai unde este si cum arată. Au decis că raiul era un loc 絜văluit 絜 ceaŃă 絜 spatele norilor si că era probabil un loc plăcut pentru a dormi si a te odihni un timp, 絜ainte ca sufletul să se trezească si să se apuce de treabă 絜 rai. Fiind mulŃumiŃi că stabiliseră că raiul era un loc unde puteai sta cu plăcere, ei au 絜ceput o discuŃie prietenească despre cum arată sufletul. Unul dintre copii a spus că sufletul arată probabil ca o stea atunci c穗d te afli 絜 rai. C穗d nu esti acolo, arată probabil ca o fantomă. Celălalt a afirmat, cu multă convingere, că sufletul arată ca o lumină care se miscă si că el poate fi văzut si simŃit. ホn acest moment, mama lor a intervenit 絜 discuŃie si le-a spus că dacă se vor privi 絜 ochi vor fi 絜 stare să 罇i vadă sufletele. Acest lucru a dus la 絜cheierea discuŃiei si ei au 絜 ceput o 絜trecere de privit unul la altul, fix 絜 ochi. ExerciŃii de deschidere

ExerciŃiul 1:
ホŃi poŃi defini cel mai bine sufletul prin simŃămintele si g穗 durile pe care le ai despre el si prin ceea ce crezi că este. Notează-Ńi 絜 jurnal răspunsurile la 絜trebările ce urmează. Răspunde cu grijă după ce ai cercetat cu atenŃie simŃămintele pe care le ai în legătură cu sufletul tău. Page - Defineste si descrie, 絜 general, ce crezi că este sufletul. Ideea pe care o ai despre suflet Ń靖 va oferi un cadru de referinŃă pentru a te pregăti pentru 絜trebările care urmează. - Defineste si descrie, 絜 termeni specifici, ce crezi că este sufletul tău. Ce reprezintă, exact, sufletul tău si. Cum este el cu adevărat? Cum 精 percepi? Din ce esenŃă a sursei vieŃii este el compus? Cum se manifestă si se exprimă 絜 viaŃa ta actuală? Răspunsurile te vor ajuta să intri 絜 contact cu constienŃă sufletului tău si cu credinŃele tale legate de spiritualitate si nemurire. - Descrie cum consideri că arată sufletul tău si fă un desen care să-l reprezinte. Interpretează desenul, 絜cerc穗d să descoperi ce Ń靖 arată imaginile desenate. Imaginile sunt de obicei simbolice si reprezintă interpretarea spirituală a sufletului tău.

88

ExerciŃiul 2:
MeditaŃia care urmează te va ajuta să descoperi mai mult în legătură cu sufletul tău. S-au scris volume pe această temă, despre ce este sufletul si ce este spiritualitatea. Desi cărŃile îŃi pot oferi o prezentare a acestor teme, ele reprezintă totusi interpretarea altcuiva a ceea ce el percepe despre suflet, bazânduse pe experienŃa si pe cadrul lui de referinŃă proprii. Descoperă adevărul tău individual specific si atinge 絜Ńelegerea propriilor si unicelor tale experienŃe. ホn acest mod Ń靖 vei 絜 Ńelege sufletul si vei sti ce este spiritualitatea. Pe măsură ce Ń靖 vei constientiza sufletul, vei primi o 絜Ńelegere despre tine 絜suti pe care nici un fel de cuvinte nu Ńio

pot oferi. Trăind constienŃă sufletului tău, vei descoperi esenŃa ta 絜săŃi. Vei afla cine esti cu adevărat si cunoasterea Ń靖 va veni din interiorul tău. Perceperea sufletului tău Privind 絜 interiorul tău, vei vedea aspecte intangibile ale sufletului tău si vei 絜Ńelege cum să Ń靖 percepi sufletul. ホncepe-Ńi meditaŃia intr穗d 絜 nivelul Alfa si pătrunz穗d 絜 sanctuarul tău. Lasă-te cuprins de pace si liniste, acolo, 絜 interiorul tău si intră 絜 rezonanŃă cu natura si cu armonia Eului tău Superior. Permite Page Eului tău Superior să-Ńi fie ghid pe cărarea dezvăluirii sufletului tău, descoperindu-l 絜 maniera cea mai potrivită pentru tine. Fii deschis la primirea imaginilor, la auzul g穗durilor si la sesizarea simŃămintelor pe care Ńi le oferă eul tău superior. Priveste 絜 interiorul tău pentru a vedea calităŃile sufletului tău; asa cum sunt ele reflectate 絜 g穗durile si credinŃele tale, exprimate prin emoŃiile si experienŃele prin care treci. La 絜ceput, este posibil să constientizezi simŃămintele tale interioare, ideile, visele si scopurile pe care le ai. Vei putea avea unele percepŃii despre modul 絜 care te vezi cu adevărat. Vei putea intra 絜 contact cu adevăratele tale simŃăminte despre cine esti acum si despre ce Ńi-ai propus să realizezi 絜 această viaŃă. Vei descoperi poate unele indicaŃii preŃioase despre scopul si destinul tău. Pe măsură ce privesti mai profund 絜 fiinŃa ta si intri 絜 contact mai str穗s cu adevărul si cunoasterea din tine, constienŃă sufletului tău se deschide si mai mult. Vei putea 絜cepe să vezi imagini, at穰 din viaŃa prezentă, c穰 si din cele trecute, care să-Ńi 絜făŃiseze calităŃile sufletului tău si modul 絜 care sunt exprimate. De o manieră puternică si pozitivă,

89

vei 絜cepe să intri 絜 rezonantă cu vibratile de energie ale sufletului tău si vei căpăta o constienŃă sporită a naturii spiritualităŃii tale. Scrie 絜 jurnal tot ceea ce ai constientizat 絜 timpul meditaŃiei. Descrie imaginile, g穗durile si simŃămintele care redau calităŃile intangibile ale sufletului tău si diferitele aspecte ale tale si ale experienŃelor ce-Ńi sunt. Proprii. Prezintă modul 絜 care Ńi-ai perceput sufletul si cum s-a exprimat spiritualitatea ta prin intermediul g穗 durilor, simŃămintelor si experienŃelor personale. FeŃele tale din trecut Ochii constituie fereastra spre lumea din interiorul tău si oglinda sufletului tău. După ce ai devenit constient de calităŃile intangibile ale sufletului tău (cu ajutorul primei meditaŃii) si cum se exprimă ele în viaŃa actuală, poŃi începe să ai o viziune mai concretă a sufletului tău din vieŃile anterioare. Sufletul Ńi se oglindeste 絜 ochi si tu poŃi zări reflectarea a ceea ce ai fost privind 絜 si prin ochii tăi, ca 絜tr-o oglindă 絜 care apar feŃele multiple ale sufletului tău. Page

NOTĂ: Această meditaŃie este foarte importantă. Dacă nu esti
pregătit pentru ceea ce urmează să trăiesti 絜 momentul 絜 care esti pentru prima oară 絜 acord perfect cu eul tău superior, atunci asteaptă p穗ă ce te simŃi 絜 stare să o faci. Dacă vei continua experimentul fără să intri mai 絜t稱 絜 nivelul Alfa si fără să fii condus de Eul tău superior, se va putea petrece unul din aceste două lucruri: fie te vei speria de ceea ce vezi, pentru că nu esti 絜 stare să 絜Ńelegi despre ce este vorba, fie te vei vedea privind la propria ta reflectare, regret穗d că nu ai făcut mai 絜ainte efortul de a atinge nivelul mental corespunzător. ホnainte de a 絜cepe, intră 絜 Alfa si ridică-Ńi nivelul de constienŃă pentru a intra 絜 rezonanŃă cu eul tău superior. Vei simŃi astfel că mintea Ń靖 devine din ce 絜 ce mai constientă pe măsură ce deschizi calea către

90

adevărul interior si către cunoastere. După ce ai atins o stare mentală mai 絜altă de constienŃă, deschide ochii si 絜cepe meditaŃia. Permite Eului tău Superior să te conducă si să-Ńi dea răspunsurile cerute si să-Ńi ofere 絜Ńelegerea a tot ceea ce trăiesti. Uită-te la tine, asa cum esti acum, 絜tr-o oglindă. Vei vedea reflectarea fizică a sufletului tău din aceasta viaŃă. Concentrează-te asupra ochilor si fii atent la g穗durile si senzaŃiile tale. ホncepe acum să te deplasezi peste aparenŃa ta fizică, 絜 tăr穃ul constienŃei spirituale, unde vei fi 絜 stare să vezi imaginile individuale ale sufletului tău asa cum arătai 絜tr-o 絜carnare anterioară. S-ar putea să vezi trăsături faciale suprapuse peste imaginea ta din oglindă sau s-ar putea să ai senzaŃia feŃelor tale din trecut, fără să le vezi direct, fizic. Odată cu aspectul fizic pe care l-ai avut 絜 trecut, vei primi si 絜Ńelegerea si constienŃă acestor vieŃi, ca si influenŃa lor asupra vieŃii actuale. ホn timp ce meditezi asupra imaginilor văzute, devii constient cine ai fost atunci si cum experienŃele vieŃilor trecute Ńi-au format si modelat constienŃă, d穗d nastere la cea pe care o ai acum. Vei fi 絜 stare să realizezi modul 絜 care a progresat sufletul tău 絜 cadrul acestei evoluŃii. Descrie 絜 jurnal tot ce-ai trăit si ai constientizat 絜 cadrul acestei meditaŃii. Notează toate imaginile despre tine care Ńi-au apărut si ce g穗duri si senzaŃii ai avut la vederea lor. Descrie toate stările intuitive si informaŃiile de care ai devenit constient privind la tine, la cine ai fost si la ce-ai făcut 絜 acele vieŃi. Notează toate legăturile cu viaŃa actuală. Prezintă ce-ai 絜Ńeles din experienŃele vieŃilor trecute, care Ńiau arătat cum a progresat sufletul tău de atunci p穗ă acum. Page (Mai multe informaŃii despre eul interior, eul superior si suflet, în Capitolul 19.)

91

Trecerea 絜 revistă a viziunilor vieŃilor tale trecute
În timp ce îŃi reamintesti si-Ńi retrăiesti vieŃile trecute, Ńine seama de faptul că amintirile tale nu sunt influenŃate de trecerea timpului. VieŃile tale anterioare sunt la fel de reale în prezent, cât au fost si în trecut Energiile care înconjoară evenimentele si emoŃiile vieŃilor trecute s-au păstrat nealterate si în prezent. C穗d Ń靖 amintesti trecutul 絜 prezent, de fapt retrăiesti trecutul ca fiind prezentul. Cele două sunt at穰 de 絜lănŃuite, 絜c穰 devin unul. ViaŃa ta trecută poate să fi avut loc acum cinci sute de ani, dar modul 絜 care reacŃionezi la evenimentele si emoŃiile din trecut este la fel de limpede si de real ca si c穗d ele ar fi avut loc acum cinci minute. Acest lucru se datorează fluxului de energie care răzbate prin timp, datorită influenŃei vieŃilor trecute asupra celei prezente. C穗d Ń靖 amintesti si retrăiesti o amintire dintr-o altă viaŃă, contopesti energiile trecutului cu cele ale prezentului. Datorită constienŃei despre viaŃa trecută si 絜 Ńelegerii despre modul 絜 care Ń靖 influenŃează viaŃa actuală, energia este 絈 părŃită 絜tre trecut si prezent. Datorită faptului că vezi amintirea 絜 prezent, trecutul este trăit 絜tr-un cadru actual de timp. Călătoriile prin vieŃile trecute Ń靖 oferă prilejuri interesante si edificatoare de autodescoperire. Te vei afla 絜 viața trecută, răm 穗穗d 絜 acelasi timp conectat la viața din prezent. Modul tău de călătorie va fi proiecŃia mentală. Ghid Ń靖 va fi eul superior. Biletul de călătorie către vieŃile trecute Ń靖 oferă ocazia să 絜veŃi mai mult despre tine 絜 suti, descoperind ce-ai făcut si ce Ńi s-a 絜t穃plat 絜 vieŃile trecute. PoŃi cerceta cine ai fost 絜ainte si poŃi retrăi evenimente din acele vieŃi. PoŃi vedea cum trecutul Ń靖 influenŃează si Ń靖 afectează prezentul. Suvenirurile si comorile cu care vii din aceste călătorii vor fi dob穗direa de perceperi si cunoasteri

interioare pe baza vieŃilor trecute, ca si 絜Ńelegerea modului cum si de ce trecutul se leagă de prezent. Există mai multe căi de a vedea si experimenta evenimentele si emoŃiile trăite într-o viaŃă anterioară. PoŃi trece 絜 revistă viziunile vieŃilor tale trecute fără a te implica 絜 stările emoŃionale, sau o poŃi face retrăind cu intensitate evenimentele si emoŃiile respective - sau le poŃi face pe am穗două 絜 acelasi timp. PoŃi vedea, simŃi si intra si iesi din vieŃile trecute 絜 mod simultan sau succesiv, trăindu-le 絜 diverse perspective. Page Unele din aceste perspective te vor plasa direct în viaŃa trecută; altele îŃi vor putea da o privire de ansamblu. În timp ce îŃi explorezi vieŃile trecute, vei cunoaste cele mai diferite aspecte ale amintirilor tale, care te vor ajuta, oferinduŃi cea mai profundă înŃelegere si constienŃă a acelei vieŃi trecute. EXPERIMENTAREA: Această perspectivă Ń靖 va transporta constienŃă direct 絜 amintirea vieŃii trecute si-Ńi va permite să o retrăiesti, 絈preună cu tot alaiul de emoŃii si de evenimente legate de ea. Vei vedea, auzi, simŃi si gusta imagini din trecut. ConstienŃă ta va fi absorbită 絜 scenele ce se prezintă si va fi complet implicată 絜 tot ceea ce trăiesti. C穗d constienŃa se scufundă 絜 viaŃa trecută, simŃi toate emoŃiile si retrăiesti evenimentele. Aceasta te ajută să 絜Ńelegi stările emoŃionale pe care le-ai adus 絜 această viaŃă din trecut, emoŃii care Ń靖 influenŃează si Ń靖 afectează situaŃia prezentă. DETASAREA: Această perspectivă te face să nu mai te implici emoŃional 絜 amintirea ta, răm穗穗d 絜să 絜 continuare 絜 scenă. Trăiesti experienŃa acelei vieŃi trecute, fără a simŃi emoŃiile. Ai senzaŃia că evenimentele se 絜t穃plă altcuiva si vei avea avantajul de a trăi din plin evenimentul si emoŃiile, dar fără să le simŃi ca atare. Acest lucru este

92

foarte folositor 絜 cazul unor amintiri dureroase sau traumatizante, deoarece Ń靖 oferă posibilitatea de a fi obiectiv 絜 timpul experimentării stărilor emoŃionale generate de acel eveniment. VEDEREA DE ANSAMBLU: Această perspectivă va plasa constienŃă ta deasupra evenimentului din viaŃa trecută la care participi. Vei constientiza toate aspectele evenimentului si 絜Ńelegerea ta asupra a ceea ce trăiesti 絜 eveniment va fi lărgită. ConstienŃa ta se va 絈 părŃi 絜tre vederea obiectivă exterioară si completa lui 絜Ńelegere si aflarea 絜 interiorul evenimentului si trăirea lui intensă. Această situaŃie Ń 靖 oferă posibilitatea de a decide 絜 care din cele două direcŃii preferi să Ń靖 plasezi cu precădere constienŃă. Alegerea Ń靖 va fi determinată de ceea ce doresti să faci si de ceea ce reprezintă evenimentul. C穗d Ń靖 plasezi constienŃa 絜 interiorul evenimentului, participarea ta la scenă este activă si simŃi totul despre eveniment. C穗d Ń靖 plasezi constienŃă deasupra scenei, 絜Ńelegi motivele care au dus la apariŃia acelui eveniment si de ce ai acŃionat asa cum ai făcut-o. Dob穗 desti o Page percepere interioară si afli răspunsuri din perspectiva Eului tău Superior. Acest lucru te ajută să 絜Ńelegi originile evenimentului si scopul acŃiunilor tale anterioare. PoŃi 絜corpora ambele perspective, experimentală si de detasare, 絜 metoda vederii de ansamblu. Este un efect de alternare de poziŃie si ambele aspecte sunt părŃi integrante unele în altele. PoŃi trece 絜 revistă si privi scenele vieŃilor tale anterioare din oricare din aceste perspective. Este posibil să te afli 絜 una dintre ele si să constaŃi că ea se transformă 絜tr-o alta care Ń靖 oferă mai multă percepere si informaŃii despre acea viaŃă. Vei călători prin imaginile vieŃilor trecute 絜 acel mod care este cel mai potrivit trăirii pentru tine.

93

Pregătirea dinaintea călătoriei 絜 trecut ホnainte de a porni 絜 călătoriile tale mentale pentru a vizita amintirile trecutului, sunt c穰eva lucruri de care trebuie să fii constient si pentru care trebuie să te pregătesti. VieŃile trecute pe care le vei retrăi vor fi acelea care prezintă importanŃă pentru viaŃa ta prezentă. ホn timp ce retrăiesti trecutul, Ń靖 vei putea da seama de legăturile existente 絜tre trecut si prezent. Pleacă la drum fără bagaje inutile. Lasă-Ńi deoparte restricŃiile constiente care pot interfera cu călătoriile tale 絜 vieŃile trecute. Ia cu tine o constienŃă sporită a tuturor evenimentelor si emoŃiilor pe care le vei trăi; permite-Ńi 絜Ńelegerea a tot ce vei 絜t稷ni. Adu cu tine la 絜apoiere, ca suveniruri, 絜Ńelegerea si cunoasterea. ホn timpul călătoriilor poŃi avea unele reacŃii fizice, ca de exemplu o rapidă miscare a ochilor. Aceasta se 絜t穃plă deoarece Ń靖 folosesti ochii mentali pentru a urmări scenele. S-ar putea ca 絜 timpul „incursiunilor" să simŃi nevoia să 絜ghiŃi. Acest lucru se datorează senzaŃiei de profundă relaxare. ホŃi poŃi simŃi corpul foarte usor sau foarte greu, sau vibr穗d de energie. S-ar mai putea să ai o senzaŃie de plutire pe deasupra corpului tău. Aceasta se 絜t穃plă datorită energiei crescute de lumină albă (care reprezintă o protecŃie spirituală ce va fi explicată mai departe) si nivelului tău crescut de constienŃă. ホn timp ce Ń靖 絜cepi călătoria 絜 trecut, te poŃi simŃi deplas穗 du-te printr-un tunel cu lumini de mică intensitate care se miscă rapid 絜ainte si 絜apoi si să auzi sunete plăcute care susură, trec穗d rapid pe l穗 gă tine. Aceasta se poate 絜t穃pla atunci c穗d intri 絜 nivele mai 絜alte de constienŃă spirituală si trebuie să Ń靖 sincronizezi energia cu aceste nivele.
Page

94

PoŃi constientiza o senzaŃie de b窘稱ală 絜 jurul tău si 絜 urechi. Aceasta se 絜t穃plă deoarece călătoresti prin timp si energie. Revenind 絜 prezent, te poŃi simŃi străbăt穗d ceva ce par a fi straturi de energie care, cu c穰 te apropii de prezent, par mai dense. Aceasta deoarece energia fizică este mai lentă dec穰 cea spirituală. Toate aceste reacŃii sunt normale si naturale; pe unele le poŃi simŃi, pe altele nu; este posibil să nu ai nici una din aceste reacŃii sau toate 絜 oarecare măsură, totul depinz穗d de starea mentală si de nivelul tău de constienŃă, c穰 si de implicarea ta 絜 călătorie. ホn amintirile din vieŃile trecute s-ar putea să găsesti unele episoade amuzante, dar si unele care să nu fie prea plăcute. Este posibil să existe c穰eva lucruri 絜grozitoare chiar, aruncate 絜 umbrele trecutului, st穗d la p穗dă să te 絜spăim穗te. Este posibil ca, odată, 絜 trecut, să fi făcut lucruri sau să fi trăit evenimente dureroase si traumatice si emoŃiile ce 絜soŃesc aceste evenimente să te afecteze 絜că. Din anumite motive, se poate dovedi necesar pentru tine să retrăiesti unele amintiri si să simŃi din nou emoŃiile din trecut. Uneori, singura cale de a scăpa de influenŃe negative din vieŃi trecute este să sti de existenŃa lor si să le accepŃi. Odată ce le-ai 絜Ńeles, te poŃi elibera de ele definitiv. Retrăind emoŃiile ad穗ci si 絜tunecate, Ń靖 絜Ńelegi at穰 reacŃiile din trecut, c穰 si cele din prezent 絜 faŃa experienŃelor vieŃii trecute. Descoperi, cum răspunzi acum acelei amintiri din trecut si dob穗desti răspunsuri extrem de edificatoare despre situaŃii din prezent influenŃate de evenimente ale vieŃii trecute. Vezi cauza si 絜Ńelegi originea evenimentelor din vieŃile trecute, care Ń靖 afectează viaŃa prezentă. Acest lucru Ń靖 aprofundează

絜Ńelegerea legăturilor trecut prezent, arăt穗du-Ńi cum trecutul se manifestă 絜 prezent. Retrăind evenimente dureroase sau traumatice din vieŃile trecute, urmează-Ńi propria judecată si cunoastere intuitivă 絜 privinŃa reacŃiilor faŃă de ele. ConstienŃa amintirilor vieŃilor anterioare este filtrată prin nivelul tău de 絜Ńelegere si receptivitate. Dacă nu esti pregătit sau nu esti dispus să-Ńi reamintesti o anumită viaŃă sau eveniment, subconstientul are un sistem de autoapărare tip valvă, care te 絈piedică să-Ńi amintesti acel aspect din viaŃa trecută. Evenimentul prin care treci va fi absolut gol, fără imagini sau sentimente 絜soŃitoare. Este posibil de asemenea să Ń靖 vezi constienta catapultată 絜 prezent. Aceasta creează un schimb rapid de energii, pe care le poŃi simŃi prin smucituri sau tremurături bruste ale corpului tău fizic. Page Reamintirea evenimentelor si emoŃiilor din vieŃile tale anterioare este un lucru foarte serios. Dacă simŃi că Ń靖 este teamă de proiectarea ta mentală 絜 amintiri, atunci asteaptă p穗ă ce te simŃi pregătit. Călătoriile acestea reprezintă meditaŃii interioare profunde si autoregresii pe care Eul tău superior le va conduce 絜 tine si prin tine. Atunci c穗d pornesti 絜 aceste călătorii, este obligatoriu să urmezi 絜drumările Eului tău Superior. Atunci c穗d Ń靖 reamintesti si retrăiesti evenimentele vieŃilor trecute, este posibil să aduci unele din simŃămintele trecute 絜 viaŃa ta actuală. Energiile care 絜conjoară evenimentele la care ai participat mai există 絜că, iar aceste energii pot fi aduse 絜 prezent dacă nu esti protejat. Toate simŃămintele, energiile si influenŃele unei vieŃi trecute aparŃin trecutului, nu prezentului. Dacă ai senzaŃia unor vibraŃii negative 絜 timpul sau după o

95

călătorie făcută 絜 trecut, este foarte important să te dezbari de aceste simŃăminte negative si să le lasi 絜 trecut. O protecŃie făcută cu Lumină albă te va ecrana pe durata călătoriilor si te va 絈piedica să fii afectat de, aceste energii negative si să le aduci cu tine 絜 prezent. Energiile pozitive pe care le aduci 絜 prezent sunt constienŃa si 絜Ńelegerea a ceea ce s-a 絜t穃plat 絜 vieŃile trecute, astfel 絜c穰 să poŃi folosi cunoasterea pentru a te ajuta 絜 această viaŃă. ProtecŃia cu Lumină albă Te poŃi proteja singur cu energia pură si pozitivă a Luminii albe. ProtecŃia luminii albe reprezintă o energie universală si o puternică sursă, pe care o poŃi folosi ori de c穰e ori ai nevoie si 絜 orice moment. ホnconjur穗du-te cu Lumina albă, te protejezi pe toate nivelele: fizic, emoŃional, mental si spiritual de orice energii negative provenind din vieŃile anterioare si 絈piedici aducerea lor 絜 prezent. Cu această protecŃie, energiile si constienŃa evenimentelor si emoŃiilor vieŃilor anterioare sunt menŃinute la un nivel pozitiv. PoŃi foarte bine să-Ńi amintesti si să retrăiesti ceva din vieŃile trecute si să 絜veŃi din ele, fără să fii afectat de eventuala lor negativitate. Page Intră 絜 nivelul Alfa si urcă pe curcubeu p穗ă la ceaŃa albă de deasupra curcubeului. CeaŃa aceasta este o Lumină albă universală, cu o vibraŃie energetică foarte puternică, foarte pură si extrem de pozitivă. ホncearcă să te vezi si să te simŃi acolo, 絜 acea ceaŃă de deasupra curcubeului. Ai o ad穗că senzaŃie de pace, de căldură si de protecŃie. Cufundă-te 絜 ea complet. Inspir-o 絜 interiorul tău. O simŃi ca pe un aer proaspăt, pur, care te 絜vigorează si te umple de energie la toate nivelele corpului tău fizic, emoŃional, mental si spiritual.

96

Constientizează această căldură care curge prin tine ca o pulsaŃie de inimă, ce bate 絜 ritmul protecŃiei si al siguranŃei, care Ń靖 dă o senzaŃie de confort si de bine, 絜 timp ce te re絜tinereste cu energie pură si pozitivă. Percepe energia din interiorul tău, cum Ń靖 絜conjoară fiecare muschi, fiecare Ńesut si fiecare organ al corpului tău fizic. Si pe măsură ce căldura 絜cepe să curgă prin tine, 絜cepi să te simŃi vibr穗d 絜 ritmul acestei energii pure si albe. ホn momentul 絜 care energia Ń靖 pătrunde 絜 minte si tu o accepŃi si o absorbi 絜 tine, simŃi cum constienŃa ta se deschide si se expandează 絜 toate direcŃiile. Constientizează acum vibraŃiile energiei care Ń靖 絜conjoară corpul cu Lumina albă a proiecŃiei fizice, emoŃionale, mentale si spirituale. ホnfăsoară-te 絜 ea ca 絜tr-o pătură caldă si moale de constienŃă, de cunoastere si de energie. Această energie care s-a contopit cu energia ta, at穰 絜 interiorul tău, c穰 si de jur 絈prejurul tău, protej穗du-te pe toate nivelele, provine dintr-un izvor de energie Universală. Constientizează cresterea energiei si expandarea constientei tale 絜 timp ce te 絜 conjori complet cu Lumină albă. Ai acces la Lumina albă ori de c穰e ori ai nevoie de ea, numai imagin穗d-o. Lumina albă Ń靖 va curăŃa si purifica energiile tale si te va izola de orice vibraŃii si senzaŃii negative pe care le-ai putea 絜t稷ni. Este extrem de important să te protejezi cu ajutorul ei de durerile si traumele vieŃilor trecute. ホmbrăc穗d complet cu Lumină albă at穰 interiorul, c穰 si exteriorul corpului tău fizic si mintea ta, Ń靖 vei asigura o perfectă protecŃie faŃă de Page riscul retrăirii vibraŃiilor de energie negativă si al aducerii influenŃei lor 絜 viaŃa ta prezentă.

97

NOTĂ: Dacă nu te protejezi cu Lumină albă, poŃi aduce energiile
vieŃii trecute 絜 prezent, unde te pot influenŃa negativ, ca atunci c穗d trăiesti o experienŃă neplăcută. Energiile se agaŃă de tine un timp, apoi treptat se disipează. Energiile negative provenind din evenimentele vieŃilor trecute provoacă un soc temporar sistemului tău, datorită diferenŃelor de energii si datorită reacŃiilor tale prezente 絜 faŃa evenimentelor trecute. Trecutul poate părea foarte real 絜 prezent. EmoŃiile acelor vieŃi si reacŃiile actuale faŃă de ele pot fi coplesitoare dacă nu sunt plasate 絜 perspectiva si cadrul temporar potrivit si 絜Ńelese 絜 propriul lor context. Dacă Ńi se 絜t穃plă asa ceva, poŃi scăpa imediat de orice negativitate scufund穗du-te complet 絜 Lumină albă. (Acest lucru te va curăŃa si va purifica energiile vieŃilor trecute si te va reda energiilor vieŃii prezente.) Legarea la păm穗t si centrarea Legarea la pământ îŃi permite să rămâi constient de corpul tău fizic si de ceea ce te înconjoară în prezent, în timp ce retrăiesti emoŃii si evenimente din trecut. ホmpăm穗tarea te menŃine 絜 contact str穗s cu energiile fizice, atunci c穗d pătrunzi 絜 domeniul energiilor spirituale. MenŃinerea unui bun contact cu mediul 絜conjurător este de o importanŃă vitală. El te ajută să răm稱 orientat pe planul fizic 絜 prezent, permiŃ穗du-Ńi 絜 acelasi timp să te scufunzi 絜 energiile spirituale de ordin 絜alt. ホŃi poŃi menŃine acest contact cu păm穗tul prin atingerea unui obiect fizic de care să răm稱 constient. Dacă stai 絜tr-un fotoliu, pune-Ńi picioarele ferm pe păm穗t si Ńine-Ńi m稱nile pe l穗gă tine, astfel 絜c穰 să simŃi 絜 permanenŃă lemnul si 絈brăcămintea fotoliului. Dacă stai pe podea, asează-Ńi m稱nile astfel 絜c穰 să fie 絜 contact fizic cu altceva dec穰 corpul tău. ホn acest fel esti 絜 siguranŃă 絜 prezent si poŃi cerceta 絜 liniste

trecutul. Prin centrare îŃi asiguri posibilitatea de a fi atât în prezent cât si în trecut, în timp ce explorezi si trăiesti evenimente din vieŃile trecute. Avantajele de a-Ńi împărŃi constienŃa între trecut si prezent este de nepreŃuit pentru descoperirea Page detaliilor si pentru înŃelegerea tuturor aspectelor amintirilor tale si a modului în care se leagă ele de viaŃa ta prezentă. Acest lucru îŃi dă posibilitatea săŃi dai seama si de trecut si de prezent, simultan si sincron unul cu altul. Realizează centrarea intr穗d 絜 nivelul Alfa si plas穗du-Ńi constienŃa 絜 interiorul tău si 絜 interiorul amintirilor vieŃilor trecute. Constientizează 絜 acelasi timp cine esti acum si cine ai fost atunci. Acest lucru te va ajuta să fii constient de simŃămintele din prezent, atunci c穗d 絜cepi să trăiesti pe cele din trecut si te va face să 絜Ńelegi mai usor legăturile dintre ele. NOTĂ: Este absolut imposibil să te rătăcesti 絜tr-o amintire dintro viaŃă trecută. Cel mai rău lucru care Ńi s-ar putea 絜t穃pla, dacă nu esti bine legat la păm穗t si centrat, este o dezorientare temporară si de scurtă durată, ca aceea pe care o simŃi atunci c穗d te scoală cineva prea brusc din somn. Autoproiectarea 絜 vieŃile tale trecute Proiectarea mentală este o acŃiune pe care ai executat-o de multe ori până acum. C穗d stai pe g穗duri si visezi cu ochii deschisi, c穗d ai o reverie, sau Ń靖 folosesti imaginaŃia pentru ceva, 絜 toate aceste cazuri faci proiecŃii mentale. Atunci c穗d te implici profund 絜 ceea ce g穗 desti sau simŃi, ajungi să trăiesti at穰 de mult reveria, sau ceea ce visezi cu ochii deschisi, 絜c穰 te simŃi participant direct la scena respectivă, mai degrabă dec穰 un observator obiectiv al ei, spectator din afară la ceea ce se petrece. Faci proiecŃii mentale atunci c穗d, citind o carte sau urmărind un

98

film, devii at穰 de absorbit de acŃiune, 絜c穰 pierzi noŃiunea timpului sau a realităŃii. łi se pare atunci că ceea ce citesti sau vezi reprezintă realitatea. Aceasta deoarece Ńi-ai proiectat constienŃă în scenă atât de profund, încât ai trăit-o ca pe o realitate. Subconstientul tău are deja scenariul de film al vieŃilor tale trecute. Tot ce ai de făcut este să dai drumul la proiector. PoŃi asista la vieŃile tale trecute urmărind desfăsurarea lor chiar 絜 faŃa ochilor minŃii tale sau poŃi să te proiectezi tu 絜suti 絜 scenă. PoŃi fi producătorul, regizorul si actorul pieselor vieŃilor tale trecute. Poți face "stopcadru" 絜 orice moment, pentru a vedea detalii dintr-o anumită scenă. PoŃi da comenzi de derulare 絜ainte-絜apoi sau opri un anumit aspect al amintirii cercetate. PoŃi fie să asisti la film, fie să joci 絜 el, proiect穗du-te acolo. Page Lumini, cameră, motor ! Vizualizarea care urmează te va ajuta să te proiectezi 絜 imagini si simŃăminte si să devii mai implicat 絜 amintirile tale. Vreau să sper că îŃi plac zilele calde si însorite pe plaja mării. Caută-Ńi amintiri legate de această scenă, astfel încât să te implici mai mult în ea. Încearcă nu numai să vezi imagini, ci să simŃi si să trăiesti si să fii în acele imagini. Completează scena cu propriile tale amintiri si schimbă scena, astfel încât să prezinte propriile tale experienŃe. Intră 絜 Alfa si proiectează-Ńi total simŃămintele si g 穗durile 絜 scenă, astfel 絜c穰 să o trăiesti pe deplin. Aminteste-Ńi o zi caldă, 絜sorită de vară, c穗d te aflai la plajă. SimŃi mirosul sărat al mării si poŃi auzi zgomotul lenes al valurilor care se sparg de Ńărm. 0 pornesti la plimbare pe mal si simŃi sub tălpi nisipul moale si puŃin umed. Observi la mal c穰eva scoici depuse de valuri si te opresti să le culegi si să le admiri.

99

Continu穗d să te plimbi pe Ńărm, zăresti un golfuleŃ mic si retras, 絜 apropierea unor st穗ci aflate aproape de mal. E un loc linistit si singuratic, tocmai bun de stat la plajă. ホŃi 絜tinzi prosopul de plajă si, pe c穗d te asezi mai bine simŃi cum nisipul de sub el Ń靖 ia forma corpului. Stai 絜tins si 絜cepi să simŃi pe tot corpul căldura soarelui de dimineaŃă. Cerul este senin, de un albastru pur, doar cu cŃ稱va norisori pufosi undeva, 絜 zare. Soarele este acum strălucitor si puternic si căldura lui Ń靖 絜călzeste plăcut trupul. O briză usoară 絜cepe să adie si se simte mirosul parfumat al loŃiunii de bronzat. Dinspre mare se aud Ńipetele pescărusilor si de undeva răzbat vocile 絜ăbusite si r龝ul celor de pe plajă. Te simŃi at穰 de bine, relaxat, iar murmurul linistit al conversaŃiilor ajunge aici ca o muzică bl穗dă si plăcută. Stai 絜tins pe plajă si asculŃi valurile care vin si pleacă, 絜tr-o miscare fără de sf穩sit. Si odată cu lenta miscare de du-te vino a fluxului si a refluxului, respiraŃia ta 絜cepe să urmeze ritmul valurilor... inspiri si expiri... ホnainte si 絜apoi. Sunetul mării este ca o legănare, te m穗g稱e si te linisteste. Sunetele vin si pleacă 絜 ritmul valurilor si formează ritmul unei muzici, care este si ritmul g穗 durilor si simŃămintelor tale. Soarele răsp穗deste o căldură plăcută pe 絜tregul tău corp si sunetul mării Ń靖 dă o stare de relaxare din ce 絜 ce mai profundă. Toate Page g穗durile Ń靖 curg cu o perfectă constienŃă a minunatei zile pe care o trăiesti. Ai o senzaŃie extraordinara de mulŃumire si de pace. Te bucuri de căldura soarelui si esti 絜 perfectă armonie cu tot si cu toate. C穗d Ń靖 proiectezi constienŃa 絜tr-o scenă si devii complet absorbit de imagini, constientul nu intervine si nu Ń靖 perturbă g穗durile si

100

simŃămintele. Poate că chiar te-ai simŃit 絜tins la soare pe o plajă la malul mării 絜tr-o zi 絜sorită, 絜 timp ce ai citit cele de mai 絜ainte. Poate că ai simŃit chiar căldura soarelui 絜călzindu-Ńi corpul. Este posibil chiar să te fi bronzat, sau să capeŃi arsuri de soare dacă Ńi-ai proiectat complet constienŃă 絜 interiorul imaginilor si te-ai contopit total cu scena pe care ai trăit-o. C穗d te implici 絜 sunete, scene si senzaŃii 絜 timpul vizualizării, subconstientul Ń靖 scoate 絜aintea ochilor amintiri ale momentelor petrecute pe plajă si recreează scena at穰 de perfect, 絜c穰 este posibil să reacŃionezi si pe plan fizic la aceste amintiri. C穗d Ń靖 reamintesti evenimente din vieŃile trecute, poŃi să intri at穰 de profund 絜 desfăsurarea lor, 絜c穰 ele să-Ńi pară mai mult dec 穰 amintiri. Acest lucru se 絜t穃plă atunci c穗d Ń靖 proiectezi cu totul g穗durile si simŃămintele 絜 viaŃa trecută. Retrăiesti evenimentul cu at穰a precizie si cu at穰a emoŃie, 絜c穰 amintirea Ń靖 captează 絜treaga ta atenŃie. Acest lucru este foarte avantajos la explorarea si trăirea evenimentelor si emoŃiilor din vieŃile trecute, deoarece Ń靖 oferă o constienŃă si o 絜Ńelegere mărită a acestor evenimente si emoŃii. Călătorind cu mintea prin amintiri Când te autoproiectezi în amintirile vieŃilor anterioare, viaŃa ta trecută devine o experienŃă pe care o vezi si o simŃi foarte real. Această călătorie mentală făcută prin amintiri se realizează proiectându-Ńi gândurile si simŃămintele în alt loc si în alt timp, retrăind evenimentele petrecute atunci. Într-o astfel de călătorie mentală execuŃi de fapt o regresie autocomandată în vieŃi trecute. PoŃi 絜treprinde această incursiune ca observator sau ca participant. Ca observator, te situezi 絜 afara amintirii si doar asisti la desfăsurarea vieŃii trecute. Ca participant, te afli 絜 inferiorul amintirii si o retrăiesti. PoŃi face vizualizări ale vieŃilor trecute concentrându-Ńi gândurile si

simŃămintele pe anumite zone ale amintirii tale pentru a le constientiza si pentru a participa la evenimente pe care le-ai trăit odinioară. G穗durile si Page simŃămintele tale călătoresc atunci c穗d intri 絜 trecut, răm穗穗d 絜 acelasi timp cu tine, aici, 絜 prezent. ホŃi trăiesti constientizarea at穰 絜 trecut, c穰 si 絜 prezent, 絜 acelasi timp. Pentru proiecŃia mentală timpul nu există. PoŃi să călătoresti 絜 trecut, poŃi să te deplasezi 絜 viitor sau să răm稱 絜 prezent. Te poŃi proiecta oriunde doresti să mergi. PoŃi călători 絜 diferite locuri situate 絜 timp diferit, cu aceeasi usurinŃă, doar dorind acest lucru 絜 g穗d. Te deplasezi 絜 acest tip de călătorie cu ajutorul energiei g穗dului tău, asa că tot ce ai de făcut este să o g穗desti si ai si ajuns acolo. ホnainte de a 絜cepe călătoriile, intră 絜 nivelul Alfa, 絜conjoară-te cu Lumină alba de protecŃie, centrează-te si stabileste-Ńi legătura cu păm穗tul. Plec穗d la drum, lasă-Ńi Eul superior să te conducă de-a lungul 絜tregii călătorii. ExerciŃii de deschidere ホn interiorul subconstientului tău se află toate amintirile vieŃilor tale trecute. Nu ai nevoie de hartă să le găsesti si nu ai nevoie de instrucŃiuni ca să descoperi unde ai trăit înainte. Eul tău superior stie deja totul despre aceste amintiri si cum să le găsească si îŃi va arăta cum să faci să le redescoperi si tu. ホn călătoria ta mentală esti liber să explorezi tăr穃urile si realităŃile vieŃilor tale trecute. Atunci c穗d Ń靖 proiectezi constienŃă 絜 vieŃile anterioare, vezi acele evenimente care au directă influenŃă asupra vieŃii tale prezente. Pe c穗d călătoresti cu ajutorul energiei g穗durilor tale, lasă-te condus de Eul tău

101

superior si lasă-l să-Ńi explice tot ceea ce doresti să sti despre acele vieŃi. Acest lucru te va ajuta să 絜Ńelegi tot ce vroiai să vezi si să simŃi si Ń靖 va da o percepere interioară si răspunsuri la toate 絜trebările tale. Călătorind prin timp Poate că doresti să practici călătoria mentală, rămânând aproape de prezent, prin explorarea si retrăirea unei amintiri mai recente. Acest lucru te va ajuta să prinzi „gustul" acestui tip de călătorie. În timp ce îŃi lasi constienŃă liberă să călătorească în afara prezentului apropiat si te autoproiectezi în amintire, notează toate simŃămintele si senzaŃiile prin care treci, ca si gândurile si imaginile de care devii constient. Unul dintre cele mai interesante aspecte ale acestui Page tip de călătorie mentală este că devii constient de detalii care Ńiau scăpat din vedere prima dată. ホn călătoria ta de probă, intră 絜 nivelul Alfa si proiectează-Ńi g穗durile spre un loc unde ai mai fost 絜ainte 絜 această viaŃă. AmintesteŃi de o perioadă plăcută si plină de bucurii pe care ai trăit-o de cur 穗d. Proiectează-Ńi constienŃa total spre a vedea si a simŃi acel eveniment. Constientizează-Ńi toate g穗durile si simŃămintele avute atunci. Implică-te complet 絜 ceea ce vezi, auzi si simŃi 絜 timp ce retrăiesti acele momente. Dacă Ń靖 este mai usor să asisti la scene dec穰 să participi la ele, atunci imaginează-Ńi că urmăresti un film si observi ce se 絜t穃plă 絜 el. Fixează ritmul care Ń靖 convine cel mai mult si alege momentele pe care le doresti din acea amintire. C穗d ai terminat călătoria de probă, 絜cepe să te concentrezi 絜 cet 絜spre momentul prezent. Adu-Ńi progresiv constienŃa 絜 mediul existent 絜 momentul prezent, reŃin穗d tot ce-ai văzut, tot ce-ai auzit si toate scenele pe care le-ai trăit 絜 călătoria ta mentală. Răm稱 c穰eva momente 絜 stare de relaxare pentru a putea absorbi

102

pe deplin toate informaŃiile de care ai fost constient si pentru a te reorienta către prezent. (Dacă efectuezi lent trecerea din trecut 絜spre prezent, ai posibilitatea reŃinerii mai multor informaŃii la nivelul constient si le 絜Ńelegi mai bine.) Scrie 絜 jurnal tot ce ai trăit 絜 timpul acestei călătorii de probă. Notează toate informaŃiile si imaginile pe care le-ai constientizat. Notează g穗durile si simŃămintele pe care le-ai avut 絜ainte, 絜 timpul si după 絜cheierea călătoriei tale si cum ai reacŃionat fizic la amintirea respectivă, 絜 timp ce te-ai autoproiectat 絜 acel eveniment. łări, culturi si civilizaŃii ホn călătoria ta mentală te vei autoproiecta 絜tr-una dintre vieŃile trecute, pe care o vei explora si o vei trăi, fie ca observator, fie ca participant direct. Ca punct de referinŃă alege o Ńară, un popor sau o civilizaŃie 絜 care simŃi că ai trăit 絜ainte; sau alege un loc spre care te simŃi atras să-l vizitezi, av穗d senzaŃia că ai trăit acolo mai 絜ainte. După ce Ńi-ai fixat locul 絜 minte, alege un simbol, sau o imagine care Page reprezintă pentru tine acea Ńară, popor sau civilizaŃie pe care ai vrea să o vizitezi. De exemplu: Egiptul - piramidele; Atlantida - cristalele; Anglia Stonehenge. Alege acel simbol care Ńi se pare cel mai potrivit. Centrează-Ńi constienŃa pe imaginea care reprezintă locul pe care vrei să-l vizitezi. Acesta constituie începutul călătoriei tale mentale atunci când te autoproiectezi într-un anumit loc si moment de timp din una din vieŃile tale anterioare. Imaginea pe care o alegi te va introduce într-un eveniment important pe care l-ai trăit în viaŃa anterioară si care te afectează acum si te va conduce acolo unde ai trăit înainte. Odată ajuns, fii deschis si receptiv la a vedea si a simŃi imagini legate de viaŃa petrecută 絜 acea Ńară, popor sau civilizaŃie. La 絜ceput, poate vei constientiza peisajul sau 絜făŃisarea locului, sau te poŃi afla 絜

103

mijlocul unui eveniment care a avut loc 絜 una din vieŃile trecute. Stai c穰eva momente linistit pentru a te familiariza cu scena si pentru a-Ńi da seama ce se 絜t穃plă. Pentru 絜ceput, poate vei voi să Ń靖 distribui constienŃa at穰 simŃămintelor, c穰 si g穗durilor tale. Fii la fel de constient 絜 privinŃa am穗durora si notează ce simŃi si ce g穗duri Ńi-au fost stimulate de acel loc. Observă desfăsurarea vieŃii tale trecute ca pe o piesă de teatru, în timp ce te observi pe tine însuŃi "jucând" în ea. Acest lucru îŃi va da un cadru de plecare pentru a explora mai departe tot ce Ńi se pare important referitor la tine. De asemenea, acest lucru te va ajuta să te hotărăsti dacă vrei să asisti la scenă sau să joci în ea. Dacă vrei să te implici mai mult 絜 această viaŃă trecută, proiectează-Ńi g穗durile si simŃămintele 絜 imaginile respective. łine seama de ceea ce simŃi, pentru a hotăr・c穰 de mult să te autoproiectezi 絜 acea amintire. ホncepe-Ńi călătoria printr-o bună centrare si legare la păm穗t. Intră 絜 nivelul Alfa si inspiră protecŃia Luminii albe. Concentrează-te pe imaginea care reprezintă pentru tine locul unde ai trăit odată. Lasă-te ghidat de Eul tău superior 絜 timp ce te autoproiectezi 絜 imagine. ホn timp ce execuŃi acest lucru, te poŃi simŃi atras spre un anumit loc sau civilizaŃie care a existat acolo 絜ainte. După ce Ń靖 dai seama de perioada de timp 絜 care te afli si situezi locul respectiv, privind scena, proiectează total g穗durile si simŃămintele tale 絜 locul, poporul, sau civilizaŃia respectivă. Vezi-te pe tine asa cum arătai atunci. Uită-te cum erai 絈brăcat si ce făceai. Constientizează orice sunete sau elemente vizuale care sunt legate de tine acolo. Fii extrem de constient de g穗durile si simŃămintele pe care

le ai. Descoperă lucruri pe care le-ai stiut 絜ainte si lucruri pe care le-ai Page făcut 絜ainte. Descoperă cine ai fost. Explorează si trăieste toate evenimentele si emoŃiile din acea viaŃă trecută. Lasă-te pătruns de o completă 絜Ńelegere faŃă de ceea ce trăiesti si constientizeazăŃi din plin viaŃa trecută. C穗d ai terminat călătoria mentală, adu-Ńi constienŃă 絜apoi 絜 prezent, concentr穗du-Ńi si direcŃion穗du-Ńi g穗durile si simŃămintele spre cine esti 絜 acest moment. ホn timp ce te orientezi către prezent, adu cu tine constienŃă a tot ceea ce ai trăit 絜 călătoria ta mentală, toată cunoasterea Pe care ai căpătat-o despre acea viaŃă, care Ń靖 oferă 絜 Ńelegerea si perceperea interioară a vieŃii prezente. Scrie 絜 jurnal tot ceea ce-ai trăit si ai constientizat 絜 această călătorie. Notează-Ńi g穗durile si simŃămintele pe care le-ai 絜 cercat 絜 timp ce te urmăreai sau participai activ la acea viaŃă. Notează toate percepŃiile pe care le-ai avut 絜 timp ce vedeai cine ai fost 絜 ainte si ce-ai făcut 絜 viaŃa trecută. Descrie toate legăturile dintre trecut si prezent pe care le-ai descoperit prin această experienŃă si 絜Ńelegerea ta despre modul si motivele pentru care amintirea retrăită te va ajuta 絜 viaŃa de acum. Explorarea si trăirea tuturor vieŃilor trecute Poate vei voi să explorezi si să trăiesti alte vieŃi trecute prin proiectarea ta 絜 trecut. Fă o călătorie mentală 絜 jurul lumii. Lasă-te condus de Eul tău Superior 絜 orice parte te-ar conduce? Vizitează si priveste diferite Ńări, popoare si civilizaŃii, acolo unde simŃi că ai trăit mai de mult. (Pe l穗gă faptul că Ń靖 vei descoperi vieŃile anterioare, prin această proiecŃie mentală vei si economisi o groază de bani de drum!). După fiecare călătorie, notează detaliat în jurnal impresii despre tot ce-ai

104

trăit si constientizat. Include gândurile si simŃămintele despre călătorii, toate imaginile, percepŃiile interioare si toate informaŃiile pe care le-ai primit. Revenind în prezent, adu cu tine aici toată cunoasterea pe care ai constientizat-o în cursul acestor călătorii. Lasă-te pătruns de 絜Ńelegerea clară a modului 絜 care evenimentele si emoŃiile vieŃilor trecute Ń靖 influenŃează situaŃiile si simŃămintele vieŃii actuale. Page

Partea III - Karma ホnainte de nastere
ホn intervalul dintre două vieŃi 絜Ńelegerea experienŃelor avute 絜 toate vieŃile de p穗ă atunci este totală. Această cunoastere spirituală te ajută să alegi si să-Ńi propui experienŃele prin care urmează să treci 絜 viaŃa ce o vei re絜cepe. ホnainte de a te re絜carna 絜 această nouă viaŃă, Ń靖 propui ce scopuri trebuie să 絜deplinesti si ce lecŃii mai ai de 絜văŃat. Tu esti cel ce alegi cum Ń靖 vei echilibra karma si hotărăsti ce anume vrei să experimentezi. ホŃi alegi destinul pe care 精 vei urma si cărarea pe care vei păsi 絜 noua viaŃă. Alegerile si deciziile se bazează pe experienŃele avute 絜 vieŃile precedente ce crezi si ce simŃi 絜 legătură cu ceea ce ai 絜făptuit 絜 decursul lor si cum doresti să procedezi 絜 consecinŃă 絜 această viaŃă ce urmează. Tu esti cel ce creezi structura si cadrul de desfăsurare si pui fundamentul pe care se va 絜ălŃa viaŃa ta prezentă, sprijinită pe experienŃele vieŃilor trecute si pe cunoasterea ta spirituală. Tu esti cel ce planifici si pregătesti evenimentele următoarei tale reîncarnări. Tu esti cel ce creează ocaziile pentru situaŃiile pe care doresti să le experimentezi si să le explorezi. Tu esti cel care îsi alege partenerii si aranjează scena pentru experienŃele prin care veŃi trece împreună. Tu esti cel care discută cu sufletele aflate pe tărâm spiritual si comunică de asemenea cu sufletele care

105

sunt în curs de a experimenta o nouă reîncarnare, pentru a primi de la ele confirmarea unor aranjamente făcute anterior. Tu esti cel care faci promisiuni si îŃi iei angajamente, atât faŃă de tine, cât si faŃă de alte suflete. Cât timp îŃi alegi experienŃele viitoare, ai acces la toată cunoasterea spirituală pe care ai căpătat-o de-a lungul tuturor vieŃilor tale si poŃi folosi această constienŃă în deciziile pe care le iei. Uneori esti asistat de ghizi si de maestri spirituali care îŃi oferă sfaturile lor în legătură cu ce ar fi cel mai bine pentru tine de făcut, dar, în ultimă instanŃă, alegerea îŃi aparŃine. Tu esti cel ce creează împrejurările, tu îŃi fixezi încercările prin care vei trece si tu stabilesti legăturile asigurând ocaziile de sincronism din planul pământesc. Tot ce există 絜 viaŃa ta prezentă a fost creat de tine 絜aintea nasterii tale. Nimic nu a fost lăsat la 絜t穃plare si nu Ńi-a fost impus din afară. Singurul lucru pe care nu 精 alegi este Rezultatul a tot ceea ce Ńi-ai propus să 絜făptuiesti. Tu esti cel ce faci alegerile si iei hotăr穩ile, cu liberul tău arbitru, atunci c穗d iei contact direct cu experienŃele din viaŃa Page prezentă. Tu esti cel care îŃi alcătuiesti ebosa vieŃii tale prezente pe pânza creaŃiei si tot tu esti cel care apoi îi colorezi detaliile. Pe măsură ce îŃi faci alegerile si iei deciziile, tabloul începe să se contureze, fiecare personaj se precizează mai bine, fiecare eveniment se defineste mai clar si fiecare experienŃă devine mai tangibilă si mai reală. Tu esti autorul acestei lucrări de maestru formată din bucăŃele, care se asează perfect la locul lor, pe măsura desfăsurării treptate a vieŃii prezente. De o manieră extrem de reală, tu esti cel care creezi lumea pe care o vei trăi în reîncarnarea care urmează. Atunci când consideri că este cel mai potrivit moment si ai condiŃiile cele mai bune, te reîncarnezi într-un corp fizic pentru a aplica cunoasterea spirituală pe care ai dobândit-o până acum si pentru a îndeplini promisiunile pe care Ńi le-ai

106

făcut si angajamentele pe care Ńi le-ai luat. OpŃiunile si deciziile luate devin amintiri si tu rămâi doar cu senzaŃia lor, la nivelul subconstientului, de unde primesti călăuzirea interioară în direcŃia pe care Ńi-ai propus-o în ocaziile si încercările pe care ai fost de acord să le trăiesti în această viaŃă. Pe măsură ce Ń靖 trăiesti viaŃa actuală, capeŃi o 絜Ńelepciune spirituală si mai mare, prin 絜văŃarea lecŃiilor de viaŃă, prin echilibrarea karmei si prin 絜 deplinirea destinului tău. ホnceperea experienŃei vieŃii păm穗testi ホnaintea nasterii, sufletul există sub forma unei vibraŃii energetice de constienŃă, cunoastere si lumină. Imediat ce alegi renasterea pe păm穗t, te legi si te dedici corpului tău fizic de o manieră spirituală. Sufletul intră 絜 corpul tău 絜 orice moment situat 絜tre concepŃie si trei luni după nastere si ai p穗ă 絜 acel moment libertatea deplină de miscare 絜tre planul fizic si cel spiritual de existenŃă. După primele trei luni de viaŃă în planul fizic, sufletul se leagă de corpul fizic si rămân împreună până în momentul morŃii. De-a lungul reîncarnării tale prezente, datorită cunoasterii tale interioare, rămâi cu capacitatea de a putea, în oarecare măsură, să călătoresti prin diverse nivele de constienŃă. Nu ai însă posibilitatea de a alege ca întreaga constienŃă a sufletului tău să îsi exprime spiritualitatea la nivelul planului fizic. Această restricŃie poartă numele de vălul constienŃei. Atunci când părăsesti tărâmul spiritual si iei contact cu cel pământesc, sufletul tău preia energiile fizice care îŃi vor permite să existi într-un mediu fizic. Page Acest proces este trăit de tine ca un schimb de energii. În momentul nasterii are loc o pierdere de constienŃă, datorată trecerii de la energiile spirituale la cele fizice. În momentul în care îŃi transformi energiile prin nasterea în mediul

107

terestru, treci printr-o tranziŃie de constienŃă, odată cu traversarea unor nivele de energie cu vibraŃii foarte diferite. Aceste vibraŃii variază de la valorile cele mai înalte, corespunzătoare nivelelor celor mai puŃin dense de energie - care reprezintă sufletul în forma lui spirituală - până la vibraŃii cu valorile cele mai joase, corespunzătoare celor mai compacte nivele de energie - care reprezintă constiinŃa corpului fizic. Fiecare din nivelele de energie vibrează pe un domeniu diferit de constienŃă si fiecăruia dintre aceste domenii îi corespund gânduri, simŃăminte si experienŃe diferite. Când părăsesti domeniul spiritual si-Ńi începi călătoria traversând diversele nivele de energie, Lumina te înconjoară si este cu tine si în tine si esti pe deplin constient de sufletul tău. Când părăsesti atmosfera constienŃei spirituale, te simŃi plutind prin vibraŃiile energetice de timp, spaŃiu, materie si miscare. Atunci când faci tranziŃia în domeniul eteric, te simŃi miscându-te printr-un nor de Lumină, care îŃi limitează constienŃă sufletului. La trecerea prin vălul constienŃei, înŃelepciunea ta spirituală începe să se transforme în înŃelegerea fizică asupra sufletului tău. La intrarea în mediul terestru, constienŃă ta transformată pătrunde în subconstient. Ai constienŃa atât a lumii pe care tocmai ai părăsit-o, cât si a celei în care ai intrat. Te afli în nivelul astral si esti în stare de echilibru între energiile spirituale si cele fizice. Creezi un canal de comunicare între spiritualitatea si constienŃa ta prin contopirea energiilor spirituale cu energiile fizice. C穗d 絜cepi să intri 絜 energiile mediului terestru, simŃi cum constienŃă spirituală si 絜Ńelegerea devin adevăr si cunoastere interioară. Esti pe deplin constient la nivelul subconstientului si g穗durile Ń 靖 sunt limpezi. Esti constient că tu esti cel care a creat lumea 絜 care intri si simŃi cu anticipaŃie emoŃiile experienŃelor care te asteaptă. C穗d sufletul tău intră 絜 contact cu trupul, devii total constient de energiile corpului tău fizic si de energiile păm穗testi. Ai senzaŃia

existenŃei lumii care te 絜conjoară si devii constient de starea ta fizică. ホnchei procesul de tranziŃie si simŃi o ceaŃă densă si grea care te 絜conjoară si te separă de majoritatea energiilor spirituale. Ai senzaŃia acută de izolare si de limitare, cel puŃin p穗ă ce te reobisnuiesti cu starea ta fizică. Lume, bun găsit! Page

Legea Karmei
Karma este un cuv穗t din limba sanscrită, care 絜seamnă "acŃiune" si este numită de obicei legea cauzei si a efectului. Faptele din viaŃa trecută sunt reflectate în ceea ce Ńi se întâmplă în această viață prezentă. Legea Karmei mai este numită Legea RăsplăŃii si s-a considerat 絜 mod eronat că se manifestă prin evenimente negative care Ńi se 絜t穃plă, pe care nu ai cum să le controlezi 絜 nici un fel. Karma poate fi la fel de bine negativă c穰 si pozitivă, 絜 funcŃie de ceea ce ai făcut si g穗dit 絜 vieŃile anterioare, binele, r穹l, ur穰ul si frumosul din viaŃa ta Ńi le-ai creat tu 絜suŃi. E bine să nu uiŃi asta, atunci c穗d 絜cepi să 絜Ńelegi si să-Ńi echilibrezi karma. Cum tu esti cel ce Ńi-ai creat propria karmă, tot tu trebuie să fi acela care poate să o schimbe. C穗d Ń靖 echilibrezi karma, Ń靖 corectezi evenimentele si emoŃiile negative, aduc穗du-le la o formă pozitivă. Trebuie să lucrezi cu cauzele, fie din vieŃile trecute, fie din trecutul apropiat al acestei vieŃi, care au dus la acele efecte. Prin g穗durile, simŃămintele si faptele tale at穰 din vieŃile trecute, c穰 si din cea prezentă - ai făcut ca evenimentele să se petreacă. ホŃi trăiesti karma ca efect al tuturor g穗durilor, simŃămintelor si faptelor anterioare, prin repercusiunile cauzelor pe care le-ai pus 絜 miscare. Karma se manifestă 絜 momentul cel mai potrivit 絜 care poate fi echilibrată.

108

Legea Karmei este dreaptă si cinstită. Tu esti acuzatul, Tu esti judecătorul si tot Tu îŃi dai propria sentinŃă, pe baza celor înfăptuite anterior de tine. Dacă Ńi se pare Karma nedreaptă, nu ai decât să privesti în tine însuŃi si în amintirile vieŃilor trecute si să afli de ce este asa. Karma reprezintă o lege permanentă, care este vesnic în miscare. Dacă Ńi se pare nedreaptă, o poŃi schimba prin gândurile, simŃămintele si faptele tale prezente. În momentul în care accepŃi responsabilitatea propriei tale karme, îŃi oferi si posibilitatea să Ńi-o echilibrezi. Tu esti cel care pui Legea Karmei 絜 acŃiune prin liberul tău arbitru, Ń靖 creezi karma si modul 絜 care trebuie să o trăiesti prin atitudinile si faptele trecute si prin reacŃiile prezente la experienŃele pe care le ai. Liberul arbitru este alegerea ta 絜 privinŃa g穗durilor, simŃămintelor, faptelor si reacŃiilor din fiecare experienŃă si situaŃie prin care treci. Prin liberul arbitru, fie Ń靖 creezi Karma, fie o echilibrezi. Liberul arbitru Ń靖 aparŃine. Este dreptul tău c龝tigat prin nastere. Page ÎŃi oferi multe încercări si opŃiuni sub forma ocaziilor si experienŃelor care te ajută să îndeplinesti tot ce Ńi-ai propus în această viaŃă. Evenimentele din cursul vieŃii pe care Ńi se pare că nu aveai cum să le schimbi, sunt evenimente predestinate de tine însuŃi, pe care Ńi le-ai propus pentru a le experimenta. Înainte de nastere ai făcut o înŃelegere irevocabilă, fie cu sufletul tău, fie cu alte suflete, să participaŃi la anumite experienŃe. Angajându-te în aceste experienŃe, ai acceptat să faci faŃă încercării. Ce faci acum, când încercarea are loc, depinde de liberul tău arbitru. Destinul este liberul tău arbitru care se manifestă 絜 prezent si Ń靖 oferă opŃiunea de a onora sau nu promisiunile pe care le-ai făcut 絜aintea nasterii.

109

Tu ai fost cel care a creat experienŃele din viaŃă prin care să-Ńi 絜veŃi lecŃiile, să-Ńi echilibrezi karma, 絜 vederea măririi nivelului de cunoastere si cresterii spirituale. Nu există astfel de lucruri, precum: accidente, sansă sau coincidenŃe Dacă se 絜t穃plă un accident, a avut loc cu un numit scop. Totul se 絜t穃plă cu un scop. Karma, prin natura, ei tinde spre echilibrare. Crearea realităŃii proprii Karma si liberul arbitru lucrează mână în mână pentru a-Ńi crea propria existenŃă: Tu esti cel ce creează ceea ce trăiesti în orice moment al fiecăreia dintre vieŃile tale. Atât gândurile si simŃămintele din prezent, cât si opŃiunile si deciziile zilnice, îŃi afectează, influenŃează si schimbă experienŃele pe care trebuie să le realizezi. ÎŃi creezi existenŃa proprie prin alegerile din prezent si acest lucru afectează atât karma pe care Ńi-o faci, cât si maniera în care o rezolvi. ViaŃa poate fi grea sau usoară, plină de încercări sau de bucurii după cum o creezi si o percepi. łi-ai ales experimentarea terestră pentru a te ajuta să-Ńi echilibrezi karma în modul cel mai semnificativ posibil. Atunci c穗d muncesti la 絜Ńelegerea si echilibrarea karmei tale, nu te limita la căutarea cauzelor din vieŃile trecute care se reflectă prin efectele lor 絜 viaŃa prezentă. Caută 絜 acelasi timp propria ta comportare ca pe un posibil vinovat care contribuie la perpetuarea experienŃelor negative pe care le ai. În viaŃă poŃi trece prin evenimente negative din foarte multe motive. Desi este adevărat că faptele tale trecute sunt cele care îŃi determină încercările prin care treci acum, percepŃiile si simŃămintele tale obisnuite faŃă de aceste experienŃe, modul în care ai reacŃionat la ele, sunt factorii care pot stabili dacă îsi au rădăcina într-o viaŃă trecută sau au fost create în prezent. PoŃi hotărî dacă Page experienŃele aparŃin trecutului sau prezentului, aflând cauza ascunsă a situaŃiei respective.

110

De cele mai multe ori, dacă situaŃia este foarte serioasă, cauza este de natură karmică, agravată de percepŃii si adausuri negative din momentul prezent. DiferenŃa dintre karmă si crearea realităŃii proprii este faptul că o karmă se creează într-o viaŃă trecută si pare să fie ceva misterios, care se iveste în prezent dintr-un trecut întunecat pentru a te bântui, în timp ce crearea realităŃii proprii este ceea ce faci prin intermediul gândurilor, simŃămintelor si faptelor tale în viaŃa ta prezentă. Când Ńi-ai creat karma în trecut, Ńi-ai determinat realitatea proprie din prezent. În prezent, când îŃi creezi existenŃa, îŃi creezi karma care se va manifesta mai târziu în această viaŃa sau într-o viaŃă viitoare. Karma si crearea realităŃii proprii sunt ambele conduse de legea universală a cauzei si efectului. În timp ce lucrezi la rezolvarea karmei tale, îŃi creezi realitatea. Echilibrarea karmei se percepe ca o miscare de curgere naturală care expandează constienŃă ta spre adevăr, pe măsură ce faptele si emoŃiile tale trecute se desfăsoară si ies la lumină în prezent. ホnŃelegerea a ceea ce ai făcut 絜 vieŃile tale trecute, constituie ea 絜săsi o 絜cercare pentru tine si este una din părŃile cele mai edificatoare ale călătoriei tale spirituale. Aflarea a ceea ce ai făcut 絜 vieŃile trecute - pe l穗gă valoarea ei intrinsecă - poate determina si schimbări esenŃiale 絜 viaŃa ta prezentă, care să ajute la echilibrarea karmei tale si la evoluŃia ta spirituală.

Tu si oamenii din viaŃa ta
Prietenii tăi din prezent Ńi-au fost tovarăsi în trecut. Cu oamenii care îŃi sunt acum foarte apropiaŃi, sau care îŃi sunt rude, ai avut relaŃii strânse si în vieŃile anterioare, desi probabil că în „roluri" diferite. Mama de acum Ńi-a fost, poate, frate sau fiică si soŃul din această viaŃă s-ar fi putut să-Ńi fi fost atunci soŃie sau un bun prieten. Ai ales să fii împreună cu oameni pe care i-ai cunoscut

înainte si cu care ai fost în anumit raport, pentru a putea avea ocazii de aŃi echilibra karma pe care o ai cu ei, sau pur si simplu din bucuria de a fi iarăsi împreună. C穗d 靖 絜t稷nesti 絜 această viaŃă, sufletul tău 罇i aminteste de ei si de momentele petrecute 絈preună cu ei 絜 trecut. Page Karma ta este o împletitură formată din relaŃiile si experienŃele pe care le-ai avut cu oamenii din viaŃa ta. Multe din relaŃiile prezente sunt o reflectare a legăturilor vieŃilor trecute cu oamenii cunoscuŃi atunci. Dacă în trecut relaŃia a fost negativă, înseamnă că acum aŃi ales să fiŃi împreună pentru a corecta karma prin echilibrarea ei si aducerea ei la un nivel pozitiv. Atunci când aveŃi probleme cu cei pe care îi cunoasteŃi acum si cu relaŃia cu ei, în majoritatea cazurilor acest lucru se datorează karmei negative dintre voi pe care v-aŃi creat-o unul altuia în altă viaŃă. Dacă în trecut aŃi avut o relaŃie pozitivă, ea se continuă si în prezent si se întăreste si mai mult. Suflete-pereche; oameni deosebiŃi Prietenii si persoanele pe care le-ai iubit în vieŃile precedente sunt sufletepereche. Când întâlnesti un suflet pereche, simŃi că există o legătură si o relaŃie specială între voi, asociată cu o senzaŃie de familiaritate. Te simŃi foarte bine cu ei si relaŃia dintre voi este de tip pozitiv. Chiar când Ńi se întâmplă să ai ceva probleme si unele discuŃii, totul se rezolvă usor si odată ce-ai înŃeles substratul, situaŃia - chiar dificilă serveste la învăŃarea de către amândoi a unei lecŃii identice. Există trei categorii de suflete-pereche. Fiecare dintre categorii are trăsături caracteristice care le face distincte si de neconfundat faŃă de alte persoane din viaŃa ta. Suflete-pereche camarade, sunt oamenii care te ajută să Ń靖 atingi un scop, sau te sprijină 絜 絜deplinirea unei anumite sarcini propuse. Ajutorul

111

lor se poate manifesta printr-o simplă observaŃie făcută în timpul unei conversaŃii, care te luminează într-o dilemă si te readuce pe cărare, sau poate îŃi oferă chiar un ajutor fizic, prin care îŃi poŃi atinge scopul urmărit. Ei intervin si te sprijină în cele mai diverse moduri, atunci când ai mai multă nevoie. Darul lor, oricum s-ar exprima, îŃi oferă posibilitatea de a învăŃa, de a-Ńi împărtăsi cele stiute de ei si de a fi ajutat. Într-o viaŃă anterioară tu ai fost cel care i-ai ajutat, iar acum te răsplătesc, dându-Ńi înapoi cele primite. ÎŃi întâlnesti sufletele-pereche camarade zilnic într-o mare varietate de situaŃii si împrejurări. Le recunosti în prietenul care îŃi oferă un sfat înŃelept la problema care te frământă, în cunostinŃa care îŃi oferă să te transporte atunci când te-a lăsat masina în pană sau în profesorul care te îndeamnă la învăŃat. El sau ea ar putea fi cineva care are aceleasi interese sau îndeletniciri particulare cu Page tine, sau cineva care te încurajează să faci ceva bun, ceva ce ai dori să faci, sau chiar seful care îŃi apreciază munca. Sufletele-pereche camarade sunt oameni cu care te simŃi bine. Sunt cei cu care ai petrecut 絈preună o perioadă scurtă de timp 絜tr-o viaŃă anterioară. De obicei nu există o legătură serioasă între voi si asocierea din prezent cu ei tinde să fie de scurtă durată. Dacă legătura dintre voi devine mai puternică datorită relaŃiilor voastre pozitive si permanente, ei pot deveni suflete pereche gemene în viitor. Suflete-pereche gemene sunt acei oameni cu care ai avut o relaŃie specială de prietenie 絜 multe vieŃi trecute. Te simŃi total deschis si destins în prezenŃa lor. Întâlnirea cu un suflet-pereche geamăn este ca atunci când întâlnesti un vechi prieten pe care nu l-ai văzut de mult. Te simŃi bine cu acea persoană si reiei legătura exact de unde ai lăsat-o în viaŃa trecută, ca si cum nu s-ar fi scurs timp deloc de la ultima voastră întâlnire. Recunosti un sufletpereche

112

geamăn, ca pe cineva având toate caracteristicile unui suflet-pereche camarad, dar cu o legătură mai profundă între voi. Sufletele-pereche gemene, sunt de obicei membri de familie apropiaŃi sau prieteni deosebiŃi. Uită-te la prietenii adevăraŃi pe care îi ai, cei care te înŃeleg întru-totul si vei vedea în faŃă un suflet-pereche geamăn. Deseori nici nu e nevoie să 靖 vorbesti, deoarece sufletele voastre sunt acordate 絜tre ele la nivel telepatic. ホi cunosti g穗durile si simŃămintele 絜 mod intuitiv. Vei vedea de asemenea că multe din experienŃele vieŃii tale prezente se desfăsoară în paralel cu cele ale sufletului tău pereche-geamăn. Vă veŃi ajuta unul pe altul, în diverse moduri, să evoluaŃi si să învăŃaŃi, iar prietenia dintre voi se va întări si mai tare. RelaŃia voastră actuală poate dura de la câŃiva ani, până la toată viaŃa. Chiar în cazul, că vă despărŃiŃi, o veŃi face de o manieră pozitivă si veŃi păstra o amintire frumoasă prieteniei dintre voi. Un suflet-pereche flacără geamăn este unicul si singurul tău sufletpereche adevărat. AŃi petrecut multe vieŃi 絈preună, plini de dragoste si grijă unul faŃă de celălalt si legătura dintre voi este profund spirituală. C穗d 精 絜t稷nesti din nou 絜 această viaŃă, ca bărbat sau ca femeie simŃi o atracŃie imediată si 絜tre voi se stabileste un raport cu totul special. SimŃi un curent electric de energie care trece prin am穗doi si ai senzaŃia că vă cunoasteŃi dintotdeauna. Sufletul tău 精 recunoaste imediat pe celălalt si 罇i aminteste de sufletul-pereche flacără si acest lucru este resimŃit 絜 profunzimea extremă a fiinŃei tale. Nu există dec穰 un singur adevărat suflet-pereche care este jumătatea ta perfectă si 絈preună creaŃi o atmosferă ca de vrajă 絜tre voi, Page ceva ce nu mai simŃi cu nimeni niciodată. Un suflet-pereche flacără geamăn are toate (caracteristicile si calităŃile unui sufletpereche camarad

113

si cele ale unui geamăn, combinate 絜 aceeasi persoană, faŃă de care ai un sentiment cu totul si cu totul special. Acest sentiment este 絜 totdeauna perfect reciproc. Se spune că acest suflet flacără reprezintă jumătatea sufletului tău si că 絈preună formaŃi un adevărat 絜treg, plin de dragoste si armonie. C穗d Ń靖 găsesti sufletul-pereche flacără, Ń靖 găsesti 絜 acelasi timp imaginea 絜 oglindă a sufletului tău. Sufletul tău 罇i aminteste frumuseŃea si bucuria dragostei spirituale pe care o 絈părtăsiŃi si 絜cearcă să o trăiască si să o exprime pe durata 絜carnării tale fizice. Sufletul tău-pereche flacără geamăn este de cele mai multe ori de sex opus, desi 絜 anumite ocazii el sau ea se pot prezenta sub forma unui frate sau soră de obicei geamăn). S-ar putea chiar să semănaŃi unul cu altul, av穗d trăsături identice, mai ales 絜 jurul ochilor. ホntre sufletelepereche flacără apare un fenomen interesant. Energiile spirituale sunt 絜 tr-un acord at穰 de perfect si at穰 de legate unele de altele, 絜c穰 se formează un arc strălucitor de lumină 絜tre aurele lor, un curcubeu de energie ce uneste cele două suflete. Multă lume crede că din momentul în care Ńi-ai găsit sufletul-pereche flacără, te căsătoresti cu el si trăiŃi fericiŃi până la adânci bătrâneŃi. Se poate întâmpla si asa, dar pot apărea totusi probleme datorită karmei negative intervenite între voi în vieŃile anterioare. Sigur este faptul că între două sufleteperecheflacără curge în permanentă un fluviu subteran de iubire, care depăseste orice negativitate. Nu te întâlnesti cu sufletul tău-pereche flacără în fiecare dintre vieŃi, deoarece se poate întâmpla ca lecŃiile individuale care trebuie învăŃate de către fiecare dintre voi să fie diferite, sau calea propusă de evoluŃie să nu coincidă. Chiar dacă nu sunteŃi alături, fiecare tindeŃi prin ceea ce faceŃi să ajungeŃi din nou împreună si sufletele voastre evoluează pe un drum spiritual comun. Este

posibil ca în decursul uneia dintre vieŃi, să fiŃi împreună doar un răstimp scurt, deoarece aŃi căzut în prealabil de acord să vă ajutaŃi unul pe altul într-un mod anume, sau puteŃi fi alături toată viaŃa. Totul depinde de ceea ce aŃi hotărât înainte de a vă fi născut. Page ホnt稷niri din vieŃile trecute: legături karmice care 絜lănŃuie Când, întâlnind pe cineva pentru prima oară, simŃi că între voi există o puternică legătură, înseamnă ca aŃi trecut împreună, într-o viaŃă anterioară, prin întâmplări si experienŃe comune, fie pozitive, fie negative. Mai există si alŃi oameni cunoscuŃi cu care aŃi stabilit legături karmice în alte vieŃi. PoŃi simpatiza sau antipatiza pe cineva de la prima privire, fără să îŃi explici de ce. Este semnul clar al unei relaŃii karmice din trecut. Ai senzaŃia precisă că ceva trebuie făcut pentru echilibrarea relaŃiei dintre voi. Există totdeauna un motiv serios de a te 絜t稷ni cu cineva 絜 această viaŃă si motivul devine evident la c穰va timp - zile sau săptăm穗i - după ce 絜t稷nesti persoana respectivă. RelaŃia voastră prezentă indică o legătură karmică trecută. Fie că cei pe care îi cunosti sunt suflete-pereche sau simple suflete de care esti legat karmic, relaŃia actuală cu ei are un scop precis. Scopul poate consta ori în aprofundarea relaŃiei dintre voi, ori în rezolvarea karmei dintre voi prin echilibrare, karmă pe care v-aŃi făcut-o cândva; în cele mai multe cazuri este vorba de o combinaŃie a ambelor motive. Stările emoŃionale din vieŃile trecute se transmit de la o viaŃă la alta si influenŃează relaŃiile si simŃămintele în mai multe vieŃi succesive. Multe din problemele din prezent îsi au rădăcina într-o viaŃă anterioară. Problemele create atunci, până ce se rezolvă, continuă să influenŃeze relaŃia prezentă si experienŃele trăite împreună cu acea persoană. ホn timpul unei regresii 絜tr-o viaŃă trecută, Linda si-a retrăit scena morŃii din acea viaŃă.

114

„A luat cuŃitul. Vrea să mă omoare!" a 絜ceput ea să Ńipe 絜 grozită. „Mi-a omor穰 copiii si acum vine să mă omoare si pe mine!" Lacrimile au 絜ceput să-i siroiască pe faŃă, 絜 timp ce corpul i se zbătea sub loviturile de cuŃit. Linda 罇i făcuse o programare pentru o regresie spre viaŃa anterioară, sper穗d să descopere cauza problemelor pe care le avea cu soŃul ei. Se g穗dea 絜 mod serios la divorŃ, datorită atmosferei din căsnicia lor, ea av穗d senzaŃia 絜grozitoare că soŃul ei vrea să o omoare pe ea si pe copiii lor. C穗d l-a 絜t稷nit la colegiu pentru prima dată, a avut faŃă de el o teamă inexplicabilă. După ce s-au 絜t稷nit, i s-a făcut rău si a trebuit să plece acasă. Totusi au continuat să se vadă si ea a trecut peste această reacŃie iniŃială, consider穗d că poate i se făcuse rău de la băutură. Page După ce si-a reamintit ce se 絜t穃plase 絜tre ei 絜 acea viaŃă trecută, Linda a 絜Ńeles resentimentele ei prezente si a văzut relaŃia lor prezentă si pe cea trecută 絜tr-o altă lumină. Si-a dat seama că se rejucau scene ce avuseseră loc si altă dată si s-a hotăr穰 să schimbe lucrurile 絜 ainte de a se mai repeta tragedia. C穗d s-a 絜tors seara t穩ziu acasă, soŃul ei i-a spus: „Te-am omor穰 絜ainte si de asta avem acum problemele pe care le avem." Chiar dacă nu fusese cu ea la regresie, el si-a amintit acelasi lucru. S-au hotăr穰 să stea separaŃi pentru sase luni si acum sunt din nou 絈preună, lucr穗d la rezolvarea karmei dintre ei, printr-o 絜 Ńelegere si o percepŃie interioară mai pătrunzătoare a celor petrecute 絜 viaŃa lor trecută si 絜 cea actuală. RelaŃia ta de acum poate fi o continuare a unei relaŃii precedente si

115

poate reflecta fapte care au avut loc si nu s-au echilibrat atunci. RelaŃia actuală există pentru a plăti datoriile karmice si pentru a 絜văŃa. Amanda este o artistă si este 絜 acelasi timp mamă a doi copii mici. Ea are un atelier acasă si 罇i petrece timpul pict穗d tablouri, 絜tre solicitările permanente ale copiilor. Si-a dat seama la un moment dat că devine violentă atunci c穗d copiii o 絜trerup prea des. Amanda 罇i iubeste copiii, dar este si foarte devotată muncii ei de artist. Se simte sf龝iată 絜tre creativitatea ei artistică si copii. ホntr-o viaŃă anterioară petrecută 絈preună, ea a fost foarte autoritară si i-a 絈piedicat pe copii să facă ceea ce ei ar fi dorit. ホn altă viaŃă trecută, s-a străduit din greu să devină pictor si nu a reusit. Amanda si-a dat seama că experimentează situaŃia prezentă pentru a 絜văŃa să-si respecte copiii si să depăsească obstacolele care au dobor穰-o 絜 vieŃile trecute. RelaŃiile pe care le ai cu prietenii si persoanele iubite pot fi o inversare de situaŃii faŃă de relaŃiile avute cu ei 絜 vieŃile anterioare, iar personalitatea ta poate fi opusă celei manifestate atunci. Donna si Doug erau 絈preună de c穰eva luni. Lui 靖 plăcea să umble prin baruri 絜 timpul liber, pe c穗d ea prefera o atmosferă mai linistită si mai intimă. Un timp au stabilit un compromis. ホn timpul săptăm穗 ii ieseau la restaurant 絜tr-un cadru intim si linistit, iar la sf穩situl săptăm穗ii mergeau la baruri. Ei 靖 displăceau profund barurile, dar mergea cu el ca să 靖 facă plăcere. RelaŃia aceasta 靖 dădea o senzaŃie extrem de neplăcută, mai ales datorită lipsei de comunicare dintre ei pe care o simŃea. ホn cursul unei regresii, Donna si-a amintit de c穰eva evenimente Page dintr-o viaŃă anterioară petrecută 絈preună cu prietenul ei, acelasi cu cel din prezent, 絜 care ei nu-i păsa de dorinŃele lui si 精 forŃa să treacă prin situaŃii care lui nu-i plăceau. Se făcuse că nu aude atunci c穗d el 絜cercase să 靖 explice ce ar fi dorit. ホn această viaŃă ea trecea printr-o

116

situaŃie exact opusă. Pentru că nu 罇i echilibrau karma si nu rezolvau problemele prezente, am穗doi perpetuau karma dintre ei, care răm穗ea să fie rezolvată mai t穩ziu 絜 această viaŃă sau 絜tr-una viitoare. „În război si în dragoste totul este permis" poate fi valabil într-un sens negativ în cazul unei răzbunări, dar sub nici o formă nu te ajută din punct de vedere spiritual la echilibrarea karmei pe care Ńi-ai dobândit-o. Tot ce-ai făcut cuiva, într-o viaŃă trecută sau în prezent, se întoarce împotriva ta, ca un bumerang, până ce se rezolvă. Dacă acum manevrezi pe altcineva, te vei găsi în situaŃia unei marionete trasă de sfori în viaŃa viitoare. Dacă tratezi pe cineva cu respect, tot asa vei fi si tu respectat. Karma pe care o 絈parŃi cu alte persoane existente acum 絜 viaŃa ta, se manifestă 絜 moduri foarte variate. Dacă arunci o privire asupra situaŃiilor prin care ai trecut cu persoanele care Ń靖 sunt apropiate si Ń靖 lasi g穗durile să curgă, 絜cerc穗d să vezi cum oglindeste prezentul trecutul, vei constientiza legăturile din trecut care vă leagă Si care determină respectivele situaŃii. Motivul de a fi 絈preună cu cineva 絜 această viaŃă este faptul că 絜 acest moment 絈prejurările sunt cele mai potrivite pentru a vă rezolva karma existentă 絜tre voi. ExerciŃii de deschidere Atunci când îŃi echilibrezi karma cu cei din jurul tău este bine să o înŃelegi în totalitate. ÎnŃelegerea karmei îŃi permite să constientizezi legăturile din vieŃile trecute. Dacă reusesti să ai o vedere de profunzime asupra relaŃiilor tale din prezent, vei obŃine cu mai multă usurinŃă răspunsuri la întrebările pe care Ńi le pui. AcŃionând pe diverse nivele de constienŃă, poŃi descoperi karma ce trebuie echilibrată cu altă persoană din jurul tău. Acest lucru îŃi oferă o nouă percepŃie asupra problemelor tale din prezent si asupra reacŃiilor tale în cadrul relaŃiei dintre voi si te va ajuta să vezi modul în care se întrepătrund si se perpetuează problemele din trecut în cele din prezent.

ExerciŃiul 1:
Page G穗deste-te la cineva din viaŃa ta cu care ai avut probleme. Scrie 絜 jurnal cine este acea persoană, 絜 ce a constat sau constă problema respectivă si cum a 絜ceput să se manifeste 絜 această viaŃă. MenŃionează si atitudinea ta, c穰 si sentimentele tale faŃă de acea persoană. Scrie părerea ta despre tipul de karmă care simŃi că ar putea fi 絜tre voi si motivul pentru care crezi că sunteŃi 絈preună 絜 această viaŃă. Acest lucru Ń靖 va oferi o idee despre cum apreciezi constient karma de rezolvat si-Ńi va arăta negativitatea superficială existentă. SimŃămintele si atitudinea actuală impregnează sentimentele pe care le ai faŃă de respectiva persoană si faŃă de karma comună. Acest lucru te va ajuta să separi trecutul de prezent si să iei contact cu adevăratele tale simŃăminte. ホŃi vor fi de asemenea revelate si unele blocaje serioase aflate la nivel subconstient. Scrie 絜 jurnal tot ce constientizezi. Notează-Ńi adevăratele simŃăminte interioare pe care le ai faŃă de acea persoană si faŃă de karma dintre voi. - Pentru a-Ńi aminti si a te lămuri mai bine asupra cauzelor din vieŃile trecute care se reflectă în problemele prezente, intră 絜 nivel Alfa si lasă-te condus de ghidul interior la acea viaŃă 絜 care 罇i au originea aceste probleme dintre tine si acel individ. Examinează contribuŃia fiecăruia la crearea karmei comune. Examinează toate hotăr穩ile si alegerile negative pe care le-ai luat atunci 絜 cadrul acelei relaŃii din trecut si urmăreste cum acele hotăr穩i si alegeri se reflectă 絜 ceea ce trăiesti acum. Permite Eului tău Superior să Ń靖 ofere percepŃia si 絜Ńelegerea cauzei si modului 絜 care a apărut această problemă 絜 acea viaŃă. Scrie 絜 jurnal tot ce-ai trăit si ai constientizat 絜 această privinŃă. - Pentru a descoperi de ce este reactualizată problema acum si pentru a constientiza angajamentele pe care le-ai luat înainte de nastere în această

117

privinŃă, intră 絜 Alfa si fă-Ńi o proiecŃie mentală 絜 intervalul dintre vieŃi; atunci c穗d te pregăteai pentru viaŃa actuală si luai decizii si opŃiuni 絈preună cu această persoană. Lasă-te ghidat de Eul tău superior spre a constientiza si 絜Ńelege 絜voielilor si promisiunilor pe care vi leaŃi făcut pentru a vă echilibra karma comună. Fii constient de 絜 Ńelepciunea spirituală de care ai dat dovadă atunci c穗d ai creat 絈prejurările si situaŃiile 絜 care vă aflaŃi acum si care vă permit rezolvarea karmei dintre voi. Scrie 絜 jurnal tot ce-ai trăit si ai constientizat. Page

ExerciŃiul 2:
Uită-te la notiŃele din jurnal, în care ai descris experienŃele avute si ceea ce ai constientizat legat de ele în cadrul acestei meditaŃii alcătuite din trei părŃi. PercepŃiile si informaŃiile obŃinute te vor ajuta să înŃelegi relaŃia ta prezentă si originile ei din vieŃile trecute. ÎŃi vor fi oferite răspunsuri legate de experienŃele prezente si de ce Ńi sunt date să le trăiesti. Te vor ajuta de asemenea să înŃelegi de ce aŃi creat împreună problema din prezent, de ce participaŃi la ea si te va ajuta să decizi dacă esti pregătit să participi la echilibrarea karmei comune. Pentru a constientiza si modul 絜 care poŃi echilibra această karmă comună 絜 modul cel mai potrivit pentru tine, intră 絜 Alfa si permite Eului tău Superior să-Ńi arate moduri pozitive de echilibrare a karmei comune. Scrie 絜 jurnal tot ce ai constientizat. Toate notiŃele pe care le-ai făcut si toate percepŃiile si informaŃiile pe care le-ai constientizat constituie baza înŃelegerii si rezolvării karmei pe care o ai cu diferite persoane din viaŃa ta. Următoarele două capitole îŃi vor furniza mai multe informaŃii în privinŃa modurilor de echilibrare a karmei.

118

Plătirea datoriilor din trecut

Echilibrarea karmei si învăŃarea lecŃiilor sunt complementare una faŃă de alta, desi ele pot fi separate si distincte între ele. Sunt situaŃii în care prima trebuie să fie învăŃată lecŃia si pe urmă echilibrată karma, asa cum în alte cazuri karma este cea care trebuie mai întâi echilibrată pentru a putea învăŃa apoi lecŃia. Plătirea datoriilor din trecut este trăită ca un proces care te conduce, prin diferite nivele de constienŃă si înŃelegere, la numeroase experienŃe, pe măsură ce acŃiunile, reacŃiunile si interacŃiunile îsi fac apariŃia în prezent. ExperienŃele pe care le trăiesti reprezintă tot at穰ea trepte care te ajută să ajungi 絜 inima problemelor. Treptele sunt clădite din experienŃe care duc una din alta. După ce 絜veŃi o lecŃie sau o parte din ea, te deplasezi mai departe pentru a 絜văŃa alte părŃi ale lecŃiei, sau sau pentru a păsi mai sus spre o altă lecŃie sau spre un nivel de constienŃă superior. Treptele se unesc si formează o scară care te conduce, indic穗duŃi modul de a-Ńi completa lecŃiile si de a-Ńi echilibra karma. Scara pe care păsesti te ajută să 絜Ńelegi natura experienŃelor prin care treci si, 絜 mod simbolic, treptele te conduc spre spiritualitate. Când privesti în prezent în tine pentru a afla trecutul, vei descoperi baza de Page plecare a lecŃiilor din prezent si a karmei. Vei vedea toate etapele parcurse până să ajungi unde te afli acum si îŃi vei da seama cum experienŃele din trecut le-au creat pe cele din prezent. Examinând situaŃiile prezente, vei constientiza faptul că de fapt tu sti intuitiv ce trebuie făcut pentru a-Ńi echilibra karma si a învăŃa lecŃiile. Stările tale emoŃionale constituie un barometru permanent al modului cum te străduiesti să-Ńi rezolvi echilibrul. Pe măsură ceŃi constientizezi karma, fii foarte atent la simŃămintele pe care le 絜cerci

119

faŃă de situaŃiile si relaŃiile 絜 care esti implicat Observă motivele si cauzele subterane, 絜cearcă să 絜Ńelegi de ce reacŃionezi astfel 絜 faŃa evenimentelor vieŃii. SimŃămintele 絜cercate Ń靖 vor arăta care Ń靖 este lecŃia si ce trebuie să faci ca să-Ńi echilibrezi karma. ホnŃelegerea karmei proprii Există diferite grade si nuanŃe de griuri în înŃelegerea karmei proprii. Răspunsurile usoare reprezintă excepŃia, nu regula. Unele lucruri din viaŃă sunt de-a dreptul dificil de realizat sau de înŃeles. Nu te lăsa descurajat de asta. Ai tot învăŃat la lecŃii de viaŃă si Ńi-ai tot echilibrat karma încă de la începuturile timpurilor, dar probabil că ai numit asta bun simŃ sau mod de viaŃă cinstit, sau reacŃie instinctivă, înainte de a începe să o numesti karmă si echilibrare. Desi este adevărat că prin învăŃarea lecŃiei si prin echilibrarea karmei o si rezolvi, este posibilă si situaŃia opusă. Ai să întâlnesti cazuri în care, desi ai înŃeles despre ce lecŃie este vorba, situaŃia continuă să rămână în viaŃa ta si asta deoarece situaŃia în sine constituie lecŃia sau karma pe care o ai de trăit. De exemplu, să spunem că în această viaŃă te-ai născut orb. Într-o viaŃă trecută, ai provocat orbirea cuiva. La urma urmei, ochi pentru ochi e un lucru cinstit. Într-o altă viaŃă te-ai uitat de sus la ceilalŃi. łi-ai creat astfel o karmă de plătit pe două direcŃii. Karma constă în experienŃa de a fi orb si lecŃia de învăŃat este de a vedea cât de tare au fost răniŃi cei din jur de faptele si atitudinile tale. Deci faptul de a-Ńi fi înŃeles karma si de a fi trecut prin experienŃa de a fi orb si de a-Ńi fi învăŃat lecŃia, nu înseamnă si că vederea îŃi va fi redată în mod miraculos (desi si acest lucru ar fi posibil si, se si întâmplă uneori). Modul 絜 care Ń靖 plătesti karma si-Ńi 絜veŃi lecŃiile a fost fixat 絜ainte de nastere. łi-ai creat 絈prejurări si situaŃii perfecte care Ń靖 vor favoriza echilibrarea karmei si 絜văŃarea lecŃiilor 絜 maniera cea mai potrivită pentru tine. Odată ce Ńi-ai corectat negativitatea din trecut si ai 絜Ńeles-o

Page ca lecŃie 絜 prezent, 絜seamnă că Ńi-ai echilibrat karma. Vei culege roadele mai t穩ziu 絜 această viaŃă sau 絜 cea viitoare, 絜 funcŃie de natura karmei si a lecŃiei care trebuia 絜văŃată si depinz穗d de 絜voiala pe care ai stabilit-o 絜aintea nasterii. Dar nu răsufla încă usurat. Dacă îŃi echilibrezi karma doar pentru că vrei să scapi de ea sau pentru că nu vrei să mai treci prin ce-ai trecut, atunci nu o rezolvi cu adevărat! Nu faci altceva decât să o amâni si probabil să o înrăutăŃesti. Dacă 絜 tine, atunci c穗d se presupune că lucrezi la echilibrarea karmei si la 絜Ńelegerea lecŃiilor ei, cresc sentimente de furie, ostilitate, critică, resentiment sau orice alte sentimente negative de acest tip, 絜 loc de acceptare si 絜Ńelegere, atunci 絜 mod sigur va trebui să-o reiei, 絜că si 絜că, p穗ă c穗d vei reusi să procedezi corect. Există câteva cotituri si puncte critice în procesul de echilibrare a karmei si de învăŃare a lecŃiilor de viaŃă. Să-Ńi trăiesti karma nu este destul. Mai trebuie săo echilibrezi si să înveŃi de pe urma ei. Dacă nu o echilibrezi, atunci n-ai făcut altceva decât să te expui unei experienŃe negative, pe care va trebui s-o trăiesti din nou. Simplul fapt că ai suferit datorită karmei nu înseamnă că ai si echilibrat-o. Nu înseamnă decât că ai avut o trăire dureroasă, fără ca să-Ńi si înveŃi lecŃia, fără s-o înŃelegi si să-i rezolvi negativitatea. Atitudinile si faptele tale din trecut au fost cele care au creat 絈prejurările si situaŃiile din viaŃa ta actuală. SimŃămintele tale hotărăsc modul în care esti legat de trăirile tale si de ceilalŃi oameni. Karma pe care o trăiesti se datorează faptelor si simŃămintelor din vieŃile trecute, la care se adaugă reacŃiile tale din situaŃiile prezente. Examinează-Ńi cu grijă trăirile pentru a-Ńi da seama de alegerile tale anterioare si de simŃămintele care le-au pus în miscare. Hotărârile luate în vieŃile anterioare, mai ales acelea luate în stări emoŃionale

120

extrem de intense, sunt cele care îŃi stăpânesc trăirile. OpŃiunile tale din trecut fie te pot ajuta să înaintezi, fie pot determina blocarea ta în tipare de gândire si simŃăminte negative. Fii atent la situaŃiile din viaŃă care prezintă o aparenŃă pozitivă. AparenŃa pozitivă poate fi o mască a realităŃii negative de sub ea. Fereste-te de sindromul „totdeauna". Într-o viaŃă trecută, poate că ai realizat ceva minunat si atunci ai hotărât că vei dori „totdeauna" acel lucru. Datorită acelei decizii, îŃi limitezi ocaziile din viitor si te legi pe tine însuŃi în a face mereu acelasi lucru, în loc să evoluezi dincolo de acea experienŃă iniŃială. SimŃămintele tale, care au dat nastere hotărârii din trecut, provin din dorinŃa de a continua ceva pozitiv pe care l-ai înfăptuit. Dacă tu continui să te agăŃi de acel lucru pe care l-ai terminat, în loc să mergi mai departe, nu faci altceva decât să te rănesti pe tine si probabil si Page pe alŃii si, în acelasi timp, te împiedici să te bucuri de ceea ce ai realizat. Rezultatele acestei opŃiuni o resimŃi în prezent, atunci când te simŃi obligat să faci ceva ce ai senzaŃia clară că te trage înapoi. Pe de altă parte si situaŃia opusă poate fi adevărată. Depinde cum o percepi. PoŃi trece printr-o încercare pozitivă, care pare negativă. În procesul de echilibrare a karmei, pozitivul străbate prin negativ si devine rezultatul final. De exemplu, în viaŃa actuală, poŃi fi implicat într-o situaŃie în care te simŃi prins ca în capcană. Datorită naturii cu totul speciale a situaŃiei si a simŃămintelor tale faŃă de ea, situaŃia devine o experienŃă care te împinge înainte si te ajută să te expandezi si să cresti într-un domeniu pe care nu ai fi fost capabil să îl explorezi dacă nu te-ai fi simŃit încolŃit si obligat să faci ceva să iesi din încurcătură. AtenŃie la deciziile pe care le-ai luat privitor la alte persoane. Într-o viaŃă trecută, poate că ai decis că vrei să fi totdeauna cu o anumită persoană. Datorită

121

acestei decizii poŃi înregistra o Ńinere pe loc, atât a ta, cât si a celeilalte persoane, căreia îi poŃi prin aceasta încălca liberul arbitru si de care te poŃi lega, poate de o manieră negativă, prin culpabilitate sau repros. Decizia ta se bazează pe teama de schimbare si pe dorinŃa de a menŃine relaŃia aceeasi. SimŃămintele tale pot îngusta fluxul de energie din viaŃa prezentă si pot limita aspectele pozitive ale experienŃei. In loc să te bucuri de o relaŃie care să devină din ce în ce mai bună, această decizie te face să dai înapoi si transformă relaŃia într-o experienŃă negativă. În acelasi timp, îŃi creezi karmă cu acea persoană, karmă ce va trebui echilibrată în viitor. Fereste-te de sindromul „niciodată". Într-o viaŃă trecută poate că ai decis că nu vei mai face niciodată ceva, sau că un anumit eveniment nu Ńi se va mai întâmpla niciodată. Datorită acestei hotărâri, porŃi după tine emoŃii nerezolvate si Ńi se va cere să repeŃi lecŃia. Te vezi nevoit să încerci să eviŃi ceea ce consideri a fi un cosmar îngrozitor, în loc să treci prin el si să înveŃi din el. SimŃămintele care te-au făcut să iei o decizie pripită, provin dintr-o frică nemărturisită, având originea într-o experienŃă negativă si această frică te condamnă să retrăiesti experienŃa. Retrăind-o, descoperi că este si mai rea ca înainte. ÎŃi poŃi trăi karma sub forma unor simŃăminte puternice, cu sau fără amintirile corespunzătoare din vieŃile trecute. Uneori emoŃia se manifestă extrem de viu, în timp ce amintirea este reprimată, datorită naturii ei dureroase sau traumatizante. Ted trecea printr-o stare de anxietate si de teamă nedeslusită ori de c穰e ori pleca la lucru si 罇i lăsa familia acasă. C穗d este 絈preună cu ei, este foarte posesiv si exagerat de grijuliu la adresa lor. ホntr-o viaŃă anterioară, fusese rănit 絜 timp ce era la v穗ătoare pentru a procura Page hrană familiei sale si murise 絜ainte de a se putea 絜toarce la ei.

122

ホmprejurările l-au 絈piedicat să aibă grijă de familia sa si ei au murit de foame. Familia lui de acum este cea pe care a avut-o atunci si lui 靖 este o teamă permanentă că nu va fi 絜 stare să o 絜treŃină. Se 絜scrie la asigurări pe viaŃă de valori mari si trăieste o stare continuă de vină si responsabilitate. Are senzaŃia că i-a părăsit atunci si vrea să dovedească acum că poate avea grijă de ei. Nu este de acord ca soŃia lui să muncească, deoarece vrea ca ea să stea acasă si să aibă grijă de copii, desi ea ar dori să contribuie si ea la 絜treŃinerea familiei. Este ca si cum el ar fi jurat ca de data asta să aibă grijă de ei, promiŃ穗du-si lui 絜susi că experienŃa din trecut nu se va mai repeta niciodată. Aparent, acest lucru apare ca fiind o hotăr穩e meritorie, dar iată ce ascunde ea. ホn trecut, familia lui n-ar fi trebuit să fie niste victime fără apărare. Aleseseră acea viaŃă ca să 絜veŃe să stea pe picioarele lor. Pentru că atunci nu si-au 絜văŃat lecŃia, ei au contribuit la perpetuarea situaŃiei prezente. ホn timp ce Ted 絜cearcă să 罇i echilibreze karma 絜 modul pe care si la ales, alin穗du-si vina pe care o simte, 絜 loc să si-o rezolve, el este pe punctul de a face loc 絜 el 絜susi furiei si resentimentelor. Conflictele avute cu soŃia sa, care vrea să-si urmeze propria sa carieră, 絈preună cu simŃămintele 絜cercate de el de a fi capabil să aibă singur grijă de familia lui, 精 fac să-si sporească negativitatea. Aceste simŃăminte vor apărea la suprafaŃă, at穰 絜 prezent, c穰 si 絜tr-o viaŃă viitoare, căci ele au ca scop punerea 絜 evidenŃă a karmei trecute si prezente, p穗ă ce ea se rezolvă pozitiv. Uneori, aspectele pozitive sunt atât de amestecate cu cele negative, încât este greu să vezi unde se termină unele si încep altele. Când îŃi echilibrezi karma,

este important să stii exact în ce constă karma, pentru a nu o accentua mai mult sau a o supracompensa în prezent. La urma urmei, ceea ce vrei este să-Ńi echilibrezi karma, nu să-Ńi creezi în plus. Ideea este că trebuie să găsesti un echilibru, un punct central si apoi să elimini părŃile negative. O dată rezolvată karma la care lucrezi, fie o poŃi lăsa complet de-o parte, fie 靖 poŃi 絈bunătăŃi părŃile pozitive, după caz. ホntreabă-Ńi simŃămintele ce corespund situaŃiei actuale, pentru a vedea dacă reacŃiile pe care le ai sunt cele potrivite. Propriile tale simŃăminte vor fi cele care te vor ajuta săŃi 絜Ńelegi si să-Ńi rezolvi karma. Există multe pericole si capcane atunci când duci după tine, în viaŃa Page prezentă, emoŃii negative nerezolvate în trecut. Negativitatea lor, până ce va fi rezolvată, continuă să-si strecoare capul hâd în trăirile tale, influenŃând astfel faptele si simŃămintele tale. Deciziile negative luate în vieŃi anterioare si stările emoŃionale care stau le baza lor sunt extrem de dăunătoare pentru prezent. Sentimentele de culpabilitate, teamă, resentimente si furii dintr-o viaŃă trecută pot avea repercusiuni fizice si emoŃionale în viaŃa prezentă si se pot manifesta în cele mai diverse si negative moduri. Toate acele lucruri nesuferite si îngrozitoare care te obsedează si te rănesc, nu numai că te împiedică să-Ńi echilibrezi pe de-a întregul karma, dar te si blochează în acelasi timp în experimentări negative. Atunci când duci după tine emoŃii negative provenite din vieŃi trecute, fie pentru că nu Ńi-ai înŃeles bine lecŃia, fie pentru că simŃi că ai nevoie să suferi pentru a-Ńi repara karma, te rănesti singur, condamnându-te la trecerea printr-o experienŃă negativă de care de fapt nu aveai nevoie. Nu-Ńi face singur asta. Nu o meriŃi. Nu asa îŃi echilibrezi karma, ci numai te pedepsesti singur si poate că îŃi creezi chiar karmă negativă prin sentimentele pe care le încerci acum si care vor

123

apărea la suprafaŃă în viitor, înrăutăŃindu-Ńi posibilitatea de rezolvare a karmei. Uneori te îngropi singur atât de adânc, încât e nevoie de un efort supraomenesc ca să fi scos la suprafaŃă. Când trebuie să treci printr-o încercare negativă pentru a reusi să-Ńi înveŃi lecŃia si să-Ńi echilibrezi karma, asta serveste mai multor scopuri. Aspectul negativ al situaŃiei îŃi absoarbe toată atenŃia si te ajută să constientizezi ce-ai făcut în trecut. ÎŃi dă posibilitatea să o trăiesti în prezent pentru a o înŃelege mai bine. Mai mult, îŃi oferă constienŃă si cunoasterea modului în care cu adevărat îŃi poŃi învăŃa lecŃia si-Ńi poŃi echilibra karma. Karma nu trebuie neapărat să fie un proces dureros. Ea poate fi o experienŃă minunată, pe măsură ce se transformă în constienta adevărului. Reamintirea si înŃelegerea evenimentelor si emoŃiilor din vieŃile trecute te ajută să observi justeŃea în tot ceea ce Ńi se întâmplă. Prin echilibrarea karmei si 絜văŃarea lecŃiilor de viaŃă, capeŃi 絜Ńelepciunea si 絜 Ńelegerea necesare evoluŃiei tale spirituale. Identificarea problemelor-cheie si a influențelor vieŃilor trecute Evenimentele si stările emoŃionale din vieŃile tale trecute influenŃează atât direct, cât si indirect situaŃiile si împrejurările vieŃii tale prezente. PoŃi constientiza lecŃiile de viaŃă pe care le-ai ales să le înveŃi în această existenŃă după modul de desfăsurarea a vieŃii actuale si după modul în care apreciezi Page problemele cheie din viaŃa aceasta. Examinând profund si cinstit lucrurile pe care le consideri importante si la care Ńii foarte mult, poŃi constientiza lecŃiile ce trebuie învăŃate si karma aflată la baza trăirilor si simŃămintelor tale. Încercările negative sunt foarte edificatoare în privinŃa lecŃiilor de învăŃat si a karmei de echilibrat. Dacă privesti la aspectul opus al problemelor negative cărora le ai de făcut faŃă, îŃi dai seama de tipul lecŃiei respective. De exemplu,

124

dacă esti foarte posesiv 絜 toate privinŃele, atunci lecŃia constă 絜 a 絜văŃa să lasi lucrurile să se desfăsoare fără a 絜cerca să le mai Ńii sub controlul tău permanent si să stii să accepŃi această desfăsurare a lor. Karma poate proveni din faptul că 絜tr-o viaŃă trecută ai fost extrem de posesiv sau poate avea la bază teama de a Ńi se lua ceva la care Ńii, asa cum Ńi s-a 絜t穃plat 絜tr-o altă viaŃă. Dacă manifesti o permanentă nerăbdare de a vedea lucrurile terminate, eventual gata de ieri, atunci trebuie să 絜veŃi, ca lecŃie, răbdarea. Karma ar putea să constea din faptul că 絜tr-o altă viaŃă ai fost lenes si nu ai dus nimic la bun sf穩sit sau că Ńi-ai propus atunci scopuri pe care nu ai fost 絜 stare să le atingi si acum faci 絜 compensare exces de zel. MulŃi oameni au greutăŃi datorită lipsei banilor si li se pare că orice ar face pentru a face rost de ei nu le reuseste. Dacă nu ai bani de-ajuns sau dacă abia poŃi face faŃă necesităŃilor probabil este datorită faptului că 絜tr-o altă viaŃă ai avut din plin si i-ai folosit gresit - Ńi-ai bătut joc de ei sau ai refuzat să pleci urechea la cei care nu aveau, refuz穗d să-i ajuŃi. Este de asemenea posibil ca 絜cercările prin care treci datorită lipsei banilor să se datoreze hotăr穩ii tale anterioare nasterii de a echilibra 絜 acest fel o anumită situaŃie karmică si aceasta din diferite motive. Poate ai ales să te zbaŃi să-Ńi 絜treŃii familia pe care ai abandonat-o altă dată. Sau poate Ńi-ai creat aceste 絈prejurări pentru a 絜văŃa să fii altruist, generos sau cinstit, sau pentru a putea aprecia adevăratele valori ale vieŃii, sau ai dorit să fii sărac ca să 絜veŃi cum se c龝tigă banii si cum trebuie să te bucuri de ei. ホncercările prin care treci se pot datora si unor factori din viaŃa ta prezentă. Este posibil să fie o reacŃie la o marcare obsesivă făcută 絜 copilărie, că nu poŃi astepta de la viaŃă nimic altceva dec穰 sărăcie. Poate că Page părinŃii Ńi-au fost săraci si tu ai acceptat această stare de viitor si pentru tine. Sau ai crescut cu credinŃa limitativă că esti fără noroc sau cu teama că toată viaŃa te vei zbate din greu pentru a-Ńi c龝tiga existenŃa. Si, pentru că ai crezut asa, Ńi-ai creat 絈prejurările de confirmare prin trăire a ceea ce ai crezut. ホmprejurările de viaŃă actuale Ń靖 oferă posibilitatea săŃi reevaluezi credinŃele tale prestabilite si să 絜veŃi lecŃia, să-Ńi rezolvi karma, prin efectuarea de schimbări pozitive majore. Imediat ce Ńi-ai 絜văŃat lecŃia sau Ńi-ai schimbat simŃămintele despre propria ta situaŃie, vei avea din nou bani si acest lucru va indica faptul că lecŃia a fost 絜susită si karma echilibrată, pun穗d astfel 絜 valoare schimbările pozitive pe care le-ai făcut. ホn plus faŃă de recompensa pe care o reprezintă, această situaŃie schimbată care Ńi se oferă va constitui si un test pentru a verifica dacă schimbarea este de fond sau numai de formă.

125

Examinează-Ńi temerile. Lucrurile de care te temi cel mai mult Ń靖 vor arăta ce trebuie să depăsesti. ホnŃeleg穗du-Ńi si rezolv穗du-Ńi temerile, Ń靖 vei 絜văŃa cu aceeasi ocazie si lecŃia De exemplu, dacă Ńi-e teamă de singurătate sau dacă esti o persoană retrasă, fără prieteni, atunci lecŃia poate fi să 絜veŃi să devii independent. Karma poate să constituie plata faŃă de situaŃia dintr-o altă viaŃă 絜 care ai fost prea dependent sau ai avut pe cineva pe care l-ai făcut să te Ńină 絜 spate toată viaŃa. ホn timp ce Ń靖 echilibrezi karma, Ń靖 depăsesti si teama, prin acceptarea si trăirea ei. Acest lucru Ń靖 dă posibilitatea să 絜veŃi lecŃia si-Ńi permite să faci schimbări pozitive majore. Mai există posibilitatea să-Ńi înveŃi lecŃia fără a trăi direct efectele karmei. Dacă participi alături de cineva, de care esti foarte legat, la experienŃa prin care trece, chiar dacă rămâi un observator exterior, acest lucru reprezintă si pentru tine o lecŃie, pe care ai ales să o înveŃi în acest mod mai aparte. De exemplu, dacă ai un prieten care trece printr-un eveniment traumatic sau dureros al vieŃii lui, este posibil ca si tu să simŃi repercusiunea acestui eveniment în propria ta viaŃă. Dacă te implici ajutându-l sau fiindu-i aproape în momentele grele, ajungi să participi la experienŃă până într-atât, încât simŃi emoŃiile prietenului ca si când ar fi ale tale proprii, câte o dată atât de tare, ca si când ai trece prin experienŃă tu însuŃi. Karma continuă să te urmărească viaŃă după viaŃă. Încercările deosebit de grele sunt semnul că respectiva karmă a rămas nerezolvată mai multe vieŃi de-a Page rândul. Este posibil să-Ńi fi propus amânarea echilibrării unui anumit aspect al karmei pentru o altă viaŃă, nu cea actuală, sau poate că nu ai putut să o echilibrezi, deoarece nu au putut fi create condiŃiile cerute de echilibrare pentru această viaŃă. Uneori, din multitudinea de aspecte si expresii ale karmei, numai unele pot fi echilibrate acum. Echilibrarea karmei va trebui deci continuată într-o viaŃă viitoare, în care să ai pe de-a-ntregul ocaziile să trăiesti efectele faptelor tale si în care condiŃiile de echilibrare completă să fie favorabile.

126

Identificarea problemelor cheie si recunoasterea influenŃelor vieŃilor trecute reprezintă doar v穩ful gheŃarului. Cu adevărat important este ceea ce se găseste dedesubt, pentru a lua contact cu problemele profunde, 絜cepe prin a observa modul 絜 care se manifestă ele 絜 viaŃa ta actuală. ホncearcă să reduci problemele la esenŃă, at穰 de mult 絜c穰 să poŃi vedea tema centrală 絜tr-o formă condensată. Ar putea să fie coplesitor să 絜cerci să vezi toate ramificaŃiile dintr-o dată. PoŃi face mai mult decât să zgârâi suprafaŃa. Atunci când Ńi-ai făcut o idee clară despre ce este vorba, priveste în adâncime si încearcă să descoperi cauza sau cauzele. Dă cale liberă gândurilor să exploreze modul în care trecutul influenŃează si afectează prezentul. Observă modul în care simŃămintele si trăirile actuale sunt determinate de cauzele din trecut. Chiar evenimente nesemnificative si aparent fără nici o legătură cu tema cercetării pot juca un rol însemnat. Într-o singură problemă pot fi implicate mai multe lecŃii, ca si mai multe influente din diferite vieŃi trecute care au contribuit la karma sub forma în care se prezintă ea acum. ExerciŃii de deschidere ホŃi poŃi identifica problemele principale si influenŃa lor, cercet穗 d viaŃa ta prezentă. Karma se dezvăluie singură 絜 cursul dificultăŃilor curente si se reflectă 絜 simŃămintele si trăirile tale. SituaŃii sau simŃăminte pe care le trăiesti 絜 ocazii care se repetă, reprezintă reluări ale unor 絈prejurări tipice sau influenŃele unor evenimente nesoluŃionate 絜că dintr-o altă viaŃă. PoŃi stabili cauzele acestora, ca si stările emoŃionale, faptele, lecŃiile si karma pe care le duci după tine, examin穗d Page situaŃiile si simŃămintele din prezent.

127

ExerciŃiul 1:

Fă-Ńi o listă 絜 jurnal de c穰eva situaŃii prin care treci 絜 mod

obisnuit, care indică un eveniment sau o stare emoŃională menŃinută dintro viaŃă anterioară si continuată 絜 această viaŃă. Lista poate arăta atitudinile si simŃămintele tale, sau din ea pot reiesi lucruri pe care le faci în mod regulat. Alege din listă una din situaŃii care este mai importantă acum pentru tine. Descrie cum a început ea în această viaŃă si ce a grăbit apariŃia ei. Identifică toate elementele si stările emoŃionale implicate. Notează toate simŃămintele pe care le ai acum faŃă de ea. Pentru început, examinează situaŃia prezentă în mod obiectiv. Este mai usor să examinezi problemele serioase dacă te detasezi de ele. Acest lucru îŃi permite să vezi mai clar situaŃia si soluŃia pentru ea si în acelasi timp capeŃi o percepŃie si o înŃelegere infinit mai mari. În acest fel vei putea stabili ce simŃăminte ai faŃă de acea situaŃie la nivel superficial si vei observa mai bine cum se manifestă evenimentul trecut în viaŃa prezentă si care este influenŃa simŃămintelor din trecut asupra celor prezente. Acest lucru te va ajuta de asemenea să reintri în acea situaŃie si să-Ńi regăsesti adevăratele simŃăminte de o manieră mai deschisă. Odată ce ai constientizat influenŃa evenimentului din viaŃa trecută si simŃămintele tale faŃă de el, poŃi să pătrunzi încă mai profund în el pentru a găsi cauzele din viaŃa trecută ce l-au produs si pentru a vedea efectele lui prezente si viitoare. ÎŃi poŃi explora mai departe situaŃia ta curentă prin vizionarea filmului în trei acte al vieŃilor tale trecute, prezente si viitoare. (Vezi Cap. 12, Autoproiectarea 絜 vieŃile trecute si Călătoria mentală 絜 amintiri.) În timp ce urmăresti si trăiesti filmul, examinează situaŃia din prezent si efectul ei asupra vieŃii tale prezente, căci aceasta te va conduce la originea cauzei din viaŃa trecută corespunzătoare si-Ńi va arăta repercusiunile din prezent si manifestările din viitor ale acestei situaŃii. TRECUTUL. SituaŃia pe care ai ales-o spre cercetare va constitui titlul filmului si notiŃele despre situaŃie vor forma baza de lucru pentru el. Intră 絜 Alfa si creează o imagine care să simbolizeze situaŃia prezentă care

include si arată simŃămintele tale obisnuite faŃă de ea. Aceasta reprezintă scena de 絜ceput a filmului. Filmul 絜cepe 絜 prezent, arăt穗d situaŃia actuală si modul 絜 care a luat nastere 絜 viaŃa ta de acum si apoi trece Page 絜apoi 絜 timp, la scene dintr-o viaŃă trecută. Filmul tău va prezenta originea din viaŃa trecută a situaŃiei din prezent. Fii atent la simŃămintele pe care le 絜cerci 絜 timp ce urmăresti filmul. Permite Eului tău Superior să facă toate comentariile si să-Ńi servească de ghid, pentru a explica de ce si cum această situaŃie a fost creată, perpetuată si adusă după tine 絜 această viaŃă. Urmăreste cu atenŃie scenele 絜 care se prezintă faptele săv穩 site de tine si evenimentele prin care ai trecut 絜 viaŃa trecută. Urmăreste acŃiunea care se complică, pe măsură ce alte personaje intră 絜 scenă si reŃine aceste personaje si situaŃiile respective, observ穗d cum se raportează la situaŃia din prezent. Dacă doresti, proiectează-te 絜 film, pentru a-l trăi 絜 timp ce-l urmăresti. Stările tale emoŃionale te vor ajuta să constientizezi mult mai multe detalii care Ń靖 vor face amintirile mai limpezi si mai intense. Află tot ce vroiai să sti despre experienŃele Si stările emoŃionale ale acelei vieŃi care au determinat si au creat situaŃia din prezent. Descrie 絜 jurnal tot ce-ai „văzut" 絜 filmul vieŃii tale trecute. Include titlul, scena de 絜ceput si scenele din trecut. Notează toate simŃămintele avute, 絜 trecut si 絜 prezent, ca si imaginile pe care le-ai văzut si le-ai trăit. Scrie-Ńi observaŃiile despre film. Fă legăturile pe care le poŃi stabili din informaŃiile oferite 絜 film 絜tre cauzele din viaŃa trecută a situaŃiei

128

prezente si influenŃele si efectele ei 絜 viaŃa ta de acum. (Dacă nu esti sigur, roagă Eul tău superior să-Ńi răspundă.). Aceasta te va ajuta să 絜Ńelegi de ce treci prin această situaŃie acum si Ń靖 va indica exact care Ń靖 este lecŃia si ce karmă trebuie să echilibrezi. (NOTĂ: Este posibil ca problema care te preocupă să-Ńi apară si în vise. Pe măsură ce studiezi mai profund aspectele karmice ale situaŃiei, visele vor deveni mai lucide. Vezi Capitolul 10, Descoperirea vieŃilor trecute cu ajutorul viselor.) PREZENTUL. Odată ce-ai înŃeles originea situaŃiei prezente si ai constientizat lecŃia si karma, urmăreste partea doua a filmului pentru a vedea desfăsurarea normală a evenimentelor din prezent care vor corecta situaŃia si vor rezolva negativitatea ei. Filmul Ń靖 va prezenta alegerile si deciziile pe care leai luat 絜 această viaŃă si 絜aintea nasterii si cum Ńi-ai creat situaŃia din prezent pentru a-Ńi completa karma. Urmăreste filmul care Ń靖 arată cum să-Ńi 絜veŃi lecŃia si cum să-Ńi echilibrezi karma. Această parte a filmului 絜cepe 絜 prezent si avansează Page 絜spre viitorul apropiat. ホŃi arată schimbările pozitive puse 絜 aplicare si modul 絜 care acŃionează si-Ńi influenŃează situaŃia prezentă si cum se vor desfăsura ele 絜 viaŃa ta. Acest lucru Ń靖 oferă percepŃii despre modul cum ai creat situaŃia prezentă si de ce ai creat-o si-Ńi arată 絜 acelasi timp ce perspective ai plec穗d de la această situaŃie si Ńin穗d seama de alegerile făcute de tine 絜aintea nasterii si de simŃămintele prezente faŃă de ea. Descrie 絜 jurnalul tău schimbările pe care le-ai văzut, care Ń靖 pot prilejui 絜văŃarea lecŃiei si echilibrarea karmei din prezent. Notează toate simŃămintele legate de rezolvarea acestei probleme si acordă o atenŃie cu totul specială imaginilor din prezent si din viitor pe care le-ai văzut 絜

129

această parte a filmului. Acest lucru Ń靖 arată că tu stii deja cum să-Ńi 絜veŃi lecŃia si să-Ńi rezolvi karma. Filmul Ń靖 oferă si vizionarea 絜 avans a efectelor hotăr穩ilor tale pozitive din viitorul acestei vieŃi - dacă te hotărăsti să le pui 絜 aplicare. VIITORUL. Evenimentele si simŃămintele din trecut si din prezent dacă răm穗 nerezolvate - vor continua să te influenŃeze si să te afecteze si vor stăp穗i trăirile tale, at穰 絜 această viaŃă, c穰 si 絜 cele viitoare. Pentru a vedea ce se 絜t穃plă cu situaŃia ta de acum dacă nu-Ńi 絜veŃi lecŃia si nu-Ńi echilibrezi karma, ci o continui tot asa si 絜 viitor, creează o altă versiune a filmului 絜 care urmăreste cum va influenŃa situaŃia ta actuală trăirile viitoare din această viaŃă si din vieŃile următoare. Urmăreste filmul care Ń靖 prezintă efectele 絜 viitor ale situaŃiei actuale, dacă nu faci 絜 prezent schimbări pozitive 絜 privinŃa ei. Descrie 絜 jurnal tot ceea ce constientizezi 絜 legătură cu situaŃia neschimbată din prezent, pe care o duci mai departe. Notează toate imaginile care Ń靖 apar si simŃămintele tale asupra modului de desfăsurare a situaŃiei 絜 viitor. (NOTĂ: Viitorul este maleabil si impresionabil. Ceea ce vezi în această parte nu este bătut în cuie. ReŃine că tot ceea ce faci în prezent va afecta si va schimba tot ceea ce se va întâmpla în viitor. Ceea ce vezi reprezintă numai modul în care se va desfăsura viitorul dacă vei refuza în prezent să faci schimbările necesare.) SCHIMBAREA SI CREAREA PROPRIEI REALITĂłI. Dacă vrei să vezi cum se reflectă în viitor diferitele opŃiuni si schimbări efectuate în prezent, poŃi reface această parte a filmului. Acest lucru te va ajuta să te hotărăsti dacă, 絜 ce mod si c穗d vei dori să-Ńi echilibrezi karma (prezentată în a doua parte a filmului) si cea Page

130

mai bună cale de-a o face, dându-Ńi în acelasi timp o privire de ansamblu a ceea ce s-ar putea întâmpla în viitor, corespunzător diferitelor opŃiuni si schimbări pe care Ńi le propui în prezent. Această parte a filmului, privită cu atenŃie, îŃi va arăta arta creaŃiei, pe un nivel de început, conform legilor probabilităŃii, având ca punct de plecare alegerile tale din prezent. În acest fel îŃi deschizi mai multe căi de explorat si poŃi vedea modul în care îŃi creezi trăirile si experienŃele prin intermediul simŃămintelor, credinŃelor si al liberului arbitru. ÎŃi oferă percepŃii si cunoasterea de a crea propria realitate arătându-Ńi modul în care gândurile pot deveni tangibile. Acest lucru e similar cu ceea ce se întâmplă în domeniul spiritual când îŃi pregătesti reîncarnarea viitoare, înaintea nasterii ai o imagine mult mai cuprinzătoare, o perspectivă mai largă si lucrezi pe cele mai înalte nivele de cunoastere, constientizare si înŃelegere pentru a-Ńi compune viaŃa, dar îŃi lipseste controlul pe care-l ai în domeniul fizic. Aceasta deoarece opŃiunile pe care le faci se concretizează cu ajutorul energiei gândurilor tale si sunt influenŃate în mare măsură de simŃămintele tale si de liberul tău arbitru. (NOTĂ: Urmăreste această parte a filmului strict ca observator, nu ca participant. Dacă te implici prin intermediul simŃămintelor tale, vei determina punerea în acŃiune a energiei si vei crea ceea ce vezi. Odată create, opŃiunile se vor manifesta în conformitate cu modul în care le-ai creat si vor rămâne ca atare până în momentul în care le vei schimba din nou. Dacă te hotărăsti să pui în acŃiune ceea ce vezi, atunci transmite imaginilor mari cantităŃi de energie pozitivă, înconjurându-le cu lumină albă.) Pe un fundal de culoarea cerului albastru, proiectează diferite opŃiuni si schimbări ale situaŃiei tale de acum: apoi alege-le pe acelea care îŃi plac cel mai mult. (VibraŃiile energetice ale culorii albastru din fundal vor conŃine energia alegerilor tale până în momentul în care esti gata să le manifesti.) Urmăreste filmul pentru a vedea ce consecinŃe vor avea schimbările dacă

te-ai hotărî să le efectuezi - în viaŃa ta actuală. Permite Eului tău Superior să-Ńi prezinte toate repercusiunile acestor fapte în miscare, observându-le efectele înainte de fi practic create cauzele. Observă cum se schimbă filmul si cum îŃi prezintă tablouri diferite pe măsură ce îŃi proiectezi diferitele opŃiuni. Filmul devine o miscare fluidă, sincronizată si curgând odată cu gândurile tale. Înregistrează în jurnal toate observaŃiile referitoare la opŃiunile si schimbările pe care le poŃi crea în prezent. Descrie cum s-a prezentat singură această parte a filmului, pe măsură ce apăreau schimbările si cum s-au Page transformat imaginile odată cu schimbările impuse de gândurile tale. Notează ce-ai simŃit în faŃa fiecăreia dintre opŃiuni, în timp ce se manifestau în viaŃa ta. Descrie-Ńi reacŃiile faŃă de posibilitatea si modul de creare a propriei realităŃi. Acest lucru te va ajuta să-Ńi accepŃi responsabilitatea karmei tale si te va ajuta de asemenea să-Ńi descoperi posibilitatea pe care o ai să Ńi-o echilibrezi în această viaŃă.

131

ExerciŃiul 2:

După ce-ai vizionat filmul si după ce ai căpătat de percepŃii si răspunsuri la problema curentă, acŃionează în vederea rezolvării situaŃiei prezente în maniera care Ńi se potriveste cel mai bine. Pe măsură ce faci schimbările pozitive pe care le consideri necesare, descrie în jurnal, în detaliu, tot ce se întâmplă. Notează acolo zilnic gândurile si simŃămintele pe care le încerci. Observă cum acŃiunile au dat nastere la reacŃiuni si notează ce faci pentru a schimba situaŃia actuală si ce mai ai de făcut în acest sens. În timp ce te străduiesti să realizezi schimbări pozitive, să le pui în acŃiune si să urmăresti efectele lor, vei constientiza cât de perfect se rezolvă negativitatea prin învăŃarea lecŃiilor si echilibrarea karmei rămase. Vezi si Cap. 17. Avantajele echilibrării karmei Desi găsirea cauzelor din vieŃile anterioare îŃi permite să înŃelegi mai bine

efectele din viaŃa prezentă, acest lucru nu este neapărat necesar. ÎŃi poŃi înŃelege lecŃia si echilibra karma în prezent si fără să-Ńi amintesti evenimentul din trecut care a determinat apariŃia acestei situaŃii prezente. Evenimentele vieŃilor trecute se reflectă 絜 prezent. Odată cu corectarea situaŃiei prezente si cu transformarea stărilor emoŃionale negative anterioare 絜 simŃăminte pozitive, trecutul este echilibrat. Unul dintre avantajele trăirii si echilibrării karmei este perspectiva pe care Ńi-o deschide în faŃă. Când ai avut de înfruntat o karmă negativă, priveste în interiorul fiinŃei tale si observă ce potenŃial pozitiv si ce multe avantaje ai căpătat în urma acestei experienŃe. De multe ori, cele mai grele încercări se dovedesc a fi cele mai bune lucruri care Ńi se puteau întâmpla în evoluŃia ta spirituală. ホn timpul 絜fruntării cu situaŃiile prilejuite de rezolvarea karmei, poŃi 絜văŃa o mulŃime de lucruri pozitive din trăirile cele mai negative. Sally era un copil chinuit 絜că de mică; ea nu cunoscuse din Page copilărie dec穰 certuri si bătăi. Pentru a supravieŃui emoŃional, ea si-a găsit un refugiu 絜 propria ei imaginaŃie. Petrec穗du-si majoritatea timpului 絜 lumea ei imaginară, a reusit să devină o scriitoare plină de imaginaŃie creatoare. Datorită faptului că a fost neglijată si neiubită, ea a 絜văŃat să se iubească pe ea si să-si c龝tige singură existenŃa. Ea si-a echilibrat karma pe care o avea cu părintele care a chinuit-o si, 絜 diverse etape ale 絜văŃării lecŃiei ei de viaŃă si-a dezvoltat din plin calităŃile creatoare. SituaŃii din prezent reflectă situaŃii similare din trecut si pot constitui c穰eodată chiar situaŃii opuse. LecŃia din trecut este acum prezentată ca 絜tr-o oglindă. Pe Celia, părinŃii au convins-o să devină agent imobiliar. Ea s-a 絜scris la facultate si-a obŃinut diploma - dar nu putea suferi 絜 nici un fel

132

această meserie. C穗d a luat contact cu simŃămintele ei de refuz de a se ocupa de vinderi de case, ea si-a amintit că 絜tr-o viaŃă anterioară fusese un proprietar care dădea afară familiile de chiriasi care nu puteau plăti chiria. Făc穗d legătura cu amintirea vieŃii anterioare, ea si-a dat seama că mai nutrea 絜că sentimente de vinovăŃie faŃă de oamenii pe care 靖 azv穩lise afară din casă. Prin meseria pe care o avea 絜 această viaŃă, de a vinde locuinŃe, ea se comutase emoŃional 絜 trecut Prin 絜 Ńelegerea cauzei situate 絜 viaŃa anterioară care o afecta 絜 prezent, ea a fost 絜 stare să-si elimine sentimentul de vinovăŃie, d穗du-si seama că 絜 această viaŃă de fapt 靖 ajuta pe oameni să-si găsească locuinŃe. Si-a dat seama că 罇i echilibrase karma si s-a simŃit liberă să-si schimbe cariera si să-si atingă visul vieŃii, acela de a se face medic veterinar. Odată ce Ńi-ai învăŃat lecŃia si Ńi-ai echilibrat karma sau ai căpătat o îndemânare sau un talent, te bucuri de avantajele a ceea ce ai câstigat sau ai îndeplinit cu efort în vieŃile trecute. Chiar dacă poate că nu esti pe deplin constient de influenŃa acestor aspecte în prezent, îŃi poŃi trăi realizările din trecut în multe moduri pozitive. Aceste realizări pot apărea sub forma unei cariere în care ai mult succes, a unui talent sau a unei însusiri deosebite de a face ceva. PoŃi simŃi avantajele echilibrării sub forma unei relaŃii minunate pe care o ai cu cineva, sau din unele trăsături sau calităŃi pe care le posezi. Realizările tale prezente pot apărea ca si consecinŃe ale unor preocupări sau activităŃi depuse în multe vieŃi trecute, pe care le aduci după tine în prezent si sunt o răsplată pentru ceea ce ai învăŃat si echilibrat până acum. Acelasi lucru este valabil în privinŃa lecŃiilor pe care le-ai învăŃat. Este posibil ca ele să fi fost Page începute în vieŃile anterioare si continuate în prezent. O încheiere a lor este

133

totdeauna bine venită si arată că lecŃia a fost pe deplin învăŃată si karma bine echilibrată. ホnvăŃarea lecŃiilor si echilibrarea karmei Ń靖 permit să avansezi 絜 viaŃă, să explorezi noi domenii si experienŃe si să evoluezi at 穰 pe plan fizic, c穰 si pe plan spiritual. ExerciŃii de deschidere Realizările tale îŃi vor arăta că te bucuri de avantajele echilibrării. Fă în jurnalul tău o listă de reusite si sau probleme pe care le-ai rezolvat deja. Alege acele realizări cu care te mândresti cel mai tare sau situaŃiile care Ńi se par cel mai bine rezolvate. Urmăreste cum ai ajuns să le îndeplinesti atât de bine, căutând în vieŃile trecute originea lor si legăturile acesteia cu prezentul. Intră 絜 nivelul Alfa si dă-i voie Eului tău Superior să-Ńi arate cum Ńi-ai echilibrat karma, cum Ńi-ai 絜văŃat lecŃia si cum culegi acum roadele acestor acŃiuni. Descrie 絜 jurnal tot ce-ai trăit si ai constientizat 絜 timp ce Ńi s-a prezentat modul 絜 care ai depăsit crizele si ai rezolvat situaŃiile, echilibr穗du-Ńi astfel karma. Scrie despre eforturile depuse si 絜 cercările prin care ai trecut 絜 fiecare din vieŃile trecute, care Ńi-au dat posibilitatea 絜cheierii depline a problemei 絜 această viaŃă. Scrie 絜 jurnal cum această 絈plinire Ń靖 influenŃează si-Ńi marchează viaŃa prezentă si cum o trăiesti. Această meditaŃie te va ajuta să Ń靖 dai seama cum Ńi-ai echilibrat karma si modul 絜 care ai rezolvat-o complet; arăt穗du-Ńi calea specifică prin care ai ajuns la 絈plinire prin diferitele experienŃe pe care le-ai avut de-a lungul mai multor vieŃi. Ea Ń靖 va arăta calea pe care ai urmat-o Si treptele pe care ai urcat pentru a 絜cheia cu succes karma 絜 privinŃa respectivă. Te va ajuta să devii constient de opŃiunile si deciziile pe care le-ai făcut si de modul cum au determinat ele trăirea karmei tale. Reusitele îŃi oferă o imagine a atitudinilor si acŃiunilor tale, arătând cauzele si efectele lor si felul specific în care acŃionează Legea Karmei, ca si propria ta

manieră de creare a realităŃii. ÎnŃelegând acest lucru, constientizezi că prin liberul tău arbitru - tu esti cel care îŃi conduci destinul, tu esti stăpânul propriei tale sorŃi.

Echilibrarea karmei
Page Echilibrarea karmei este o acŃiune foarte importantă pentru evoluŃia sufletului tău si pentru cresterea ta spirituală. Ea reprezintă unul din motivele principale pentru care ai ales să vii pe păm穗t. În timpul evoluŃiei sufletului, ce are loc prin diversele reîncarnări fizice, poŃi trece prin multe aspecte ale trăirilor si simŃămintelor tale, în vederea obŃinerii unei înŃelegeri complete. De exemplu, pentru a percepe complet ceea ce este dragostea, va trebui să simŃi ce este ura. Pentru a cunoaste înŃelepciunea, va trebui să treci prin experienŃa ignoranŃei. Fiecare lucru are două feŃe; una nu poate exista fără cealaltă si ele nu pot coexista în armonie. Aceste principii formează fundamentul existenŃei si echilibrului în care au fost create si se manifestă toate lucrurile. Echilibrarea karmei reprezintă mai mult decât simpla corectare a greselilor si rezolvarea evenimentelor si emoŃiilor negative pe care le-ai trăit în vieŃile trecute, înŃelegerea echilibrului care trebuie să existe în toate te ajută să înveŃi si să cresti spiritual, iar acest lucru te eliberează de necesitatea trăirilor pe pământ, deschizându-Ńi în acelasi timp drumul spre tărâmuri mai înalte de evoluŃie si de cunoastere. Prin echilibrarea karmei cu ajutorul experienŃelor si încercărilor prin care treci, îŃi purifici sufletul si îŃi ridici nivelul de constienŃă. Acesta reprezintă un important pas înainte pe cărarea care duce spre iluminare. Tot ce există în natură si în domeniul fizic este condus de Legea Universală a Echilibrului. O poŃi vedea în răsăritul si apusul soarelui, în ciclul anotimpurilor, în fazele lunii, în fluxul si refluxul oceanelor. Legea Echilibrului în natură se manifestă în ritmuri si modele care au o ordine naturală de

134

desfăsurare, în care energia se transformă într-o armonie desăvârsită. Echilibrul reprezintă energia în miscare. Karma reprezintă legea acŃiunii si reacŃiunii. Datorită interacŃiunii 絜tre energia pozitivă si cea negativă din trăirile tale, Karma duce la miscare si la permanentă schimbare. Legea Echilibrului se manifestă pe nivelul fizic prin schimbările pe care le faci 絜 existenŃa ta, datorită trăirilor si experienŃelor tale. Sufletul tău se supune Legii Echilibrului prin ciclul nasterilor si morŃilor, numite si ritmuri de reîncarnare. Sufletul este alcătuit din energie spirituală si tu ai abilitatea si posibilitatea să influenŃezi si să schimbi diverse forme de energie fizică prin simŃămintele, g穗durile si faptele tale. AcŃiunile pozitive pe care le întreprinzi în cadrul experienŃelor prin care treci îŃi permit să realizezi echilibrul si armonia. Prin echilibrarea karmei si înŃelegerea trăirilor tale, realizezi în acelasi timp si echilibrarea naturii tale fizice cu cea spirituală. CapeŃi cunoastere si îŃi armonizezi energiile sufletului. Acest lucru îŃi permite să îŃi exprimi natura ta spirituală în cadrul trăirilor tale. ホn timpul echilibrării karmei, tu poŃi constientiza dubla natură Page fizică si spirituală - a experienŃelor si trăirilor tale, observ穗d aspectele multiple ale situaŃiilor 絜 care esti implicat. Prin această constientizare capeŃi o 絜Ńelegere si o percepŃie profundă a lucrurilor, determin穗d decizii si schimbări pozitive si duc穗d 絜 final la pace si armonie interioară. Realizarea echilibrului Ń靖 creează un punct de referinŃă central, de la care să te exprimi 絜 modul pe care 精 consideri cel mai potrivit. ホn mod ideal, 絜 felul acesta poŃi atinge 絜Ńelepciunea si iluminarea, contribuind la perfecŃionarea sufletului tău. Procesul schimbărilor pozitive Echilibrarea karmei se realizează prin înŃelegerea perfectă a lecŃiilor implicate si prin efectuarea de schimbări care să reflecte echilibrarea. De tine depinde modul ales pentru echilibrarea karmei. Nimeni nu stie mai bine decât

135

tine ce ai de făcut. CondiŃiile tale de lucru îŃi sunt strict specifice si tu esti singurul care poate decide dacă vrei să îŃi echilibrezi karma, cum si când o vei face. Fondul problemei legate de karmă constă în a stabili ce vrei să faci în această direcŃie. Crucea pe care o duci datorită neechilibrării karmei, Ń靖 devine cu timpul o povară greu de purtat, care te apasă si te 絈 piedică să avansezi. Dacă opŃiunea ta este să răm稱 絜 continuare legat de o karmă negativă, ea te va afecta si te va influenŃa, oferindu-Ńi ocazia să o echilibrezi. Dacă te hotărăsti să Ń靖 echilibrezi karma prin schimbări si eforturi pozitive, atunci Ń靖 vei 絈bogăŃi cunoasterea si vei beneficia de toate avantajele echilibrării, oferindu-Ńi 絜 acelasi timp libertatea de a avansa 絜 viaŃă. Prin descoperirea si înŃelegerea cauzelor aflate în vieŃile anterioare ale karmei tale curente devii constient de responsabilitatea pe care o ai în crearea ei. Prin revenire la cauză poŃi înŃelege mai usor situaŃia prezentă si ai acces la o mare bogăŃie de informaŃii. Accept穗du-Ńi karma, Ń靖 oferi Ńie 絜 suŃi forŃa de a efectua schimbări pozitive, care Ń靖 vor echilibra karma. Cel mai bun si potrivit moment de echilibrare a karmei, este atunci c穗d Ńi se prezintă singur. Aceasta deoarece stările tale emoŃionale si amintirile vieŃilor trecute sunt aproape de suprafaŃă si ele Ń靖 permit să ajungi la miezul problemei karmice. Page Echilibrarea karmei are loc printr-un proces natural de schimbări pozitive si 絜cepe cu dorinŃa ta fermă de a face schimbări 絜 viaŃa ta. Aceasta este prima etapă. A doua constă 絜 a 絜Ńelege stările emoŃionale at穰 din trecut, c穰 si din prezent - si a evenimentelor implicate 絜 ceea ce doresti să echilibrezi si de a sti de ce doresti să efectuezi echilibrarea. A treia etapă constă 絜 schimbarea si restructurarea simŃămintelor si

136

percepŃiilor asupra evenimentelor si stărilor emoŃionale - at穰 din prezent, c穰 si asupra celor corespunzătoare din trecut - observ穗d părŃile pozitive ale experienŃelor si hotăr穗d ce vrei să faci 絜 privinŃa lor. Cea de-a patra etapă o reprezintă eforturile si acŃiunile de echilibrare a karmei. ホnŃelegerea si echilibrarea karmei este un proces 絜 continuă miscare care se declansează automat atunci c穗d Ń靖 pui 絜 acŃiune dorinŃa de a efectua schimbări. PoŃi urmări rezultatele acestui proces 絜 modul 絜 care aceste schimbări pozitive se manifestă 絜 viaŃa ta. În timp ce îŃi echilibrezi karma, apar schimbări ca urmare a echilibrării, atât pe planurile interioare, cât si pe cele exterioare. Una din schimbările majore pe care le realizezi este cea din gândurile si simŃămintele tale referitoare la karma ce trebuie echilibrată. Reconsiderând prezentul în mod pozitiv, începi săŃi schimbi stările emoŃionale si percepŃiile. Pe măsură ce-Ńi schimbi simŃămintele din prezent, se schimbă si energia din jurul evenimentului corespunzător din trecut. Reconsiderarea percepŃiilor tale faŃă de evenimentele trecute si faŃă de efectele lor prezente, se face prin cercetarea obiectivă a ceea ce ai învăŃat si ce ai câstigat - în înŃelegere si profunzimea gândirii - trecând prin încercarea respectivă. Procedând astfel, influenŃezi si acŃionezi asupra energiei de manifestare a karmei tale si negativitatea ei se rezolvă datorită faptului că ai înŃeles mesajul. Prin efectuarea de schimbări pozitive 絜 viaŃa ta, Ń靖 desăv穩 sesti procesul de echilibrare si evenimentul negativ devine pozitiv deoarece 精 percepi pozitiv. Nu evenimentul 絜 sine se schimbă, ci atitudinea ta faŃă de el modifică energia din jurul evenimentelor petrecute 絜 vieŃile anterioare. Această energie 絜cepe să se manifeste pozitiv, ceea ce se reflectă imediat 絜 viaŃa actuală. Se recomandă ca echilibrarea karmei să se facă mai degrabă în mai multe

etape mici, decât printr-un salt gigantic. Echilibrarea începe întotdeauna în mintea ta si se exprimă mai întâi prin gânduri si simŃăminte pozitive. ホn timp ceŃi modifici si-Ńi refaci g穗durile si sentimentele faŃă de evenimentele si trăirile din trecut si faŃă de efectele lor corespunzătoare din prezent, este foarte important să-Ńi pui 絜 acŃiune g穗durile si simŃămintele. Pe măsură Page ce-Ńi echilibrezi karma prin realizarea de schimbări pozitive active, 絜cepi să vezi consecinŃele acestor schimbări reflectate 絜 experienŃele prin care treci. Echilibrarea este un proces care are loc 絜 etape si trebuie să treacă ceva timp p穗ă ce rezultatele să se manifeste pe de-a-ntregul. Va fi o experienŃă care te va răsplăti si 絈bogăŃi deoarece reprezintă un progres si un pas 絜ainte. Eforturile pozitive duc întotdeauna la schimbări pozitive. Schimbările pozitive sunt direct proporŃionale cu acŃiunile pozitive întreprinse. Prin acŃiunile tale pozitive creezi un sir de reacŃii în lanŃ care sunt cu adevărat puternice si demne de tot respectul. În timp ce-Ńi echilibrezi karma pozitivând-o, negativitatea ei este neutralizată prin acŃiunile tale, care accentuează partea ei pozitivă. În acest fel partea pozitivă creste si se expandează pornind din punctul central de echilibrare, ducându-te spre nivele superioare de constienŃă, spre alte experienŃe. Acest lucru îŃi permite mersul înainte în viaŃă si avansarea ta spirituală. In procesul de echilibrare a karmei si a punerii în miscare a energiei, schimbările sunt încorporate stilului tău de viaŃă. În timp ce trăiesti schimbările, tu direcŃionezi energia sub forma gândurilor, simŃămintelor si faptelor tale în direcŃia pe care te-ai hotărât să o urmezi. Este foarte important să faci echilibrarea de o manieră pozitivă, deplas穗du-te spre ceea ce vrei să obŃii, dec穰 絜depărt穗du-te de ceea ce nu mai doresti. La o primă privire

137

această afirmaŃie pare să spună acelasi lucru în două moduri; distincŃia este foarte subtilă, dar diferenŃa este cât lumea de mare. Dacă fugi de ceea ce nu-Ńi mai place, îŃi direcŃionezi energia într-o manieră negativă. Rezultatele vor fi conforme curgerii energiei. Dacă optezi pentru echilibrarea karmei de o manieră negativă sau din motive gresite, vei observa în final că negativ va fi si ceea ce vei recolta. De exemplu, hai să spunem că ceea ce vrei să echilibrezi este o karmă de relaŃii nefericite. Te lepezi de această relaŃie fugind de ea. Pentru un timp, Ńi se pare că ai terminat cu ea, desi acest lucru îŃi lasă un gust amar. Datorită simŃămintelor tale si pentru că de fapt nu ai rezolvat negativitatea, vei vedea că următoare relaŃie devine la fel cu cea anterioară. Fugind de ceea ce nu Ńi-a plăcut, ai căpătat exact lucrul de care ai vrut să scapi. C穗d te 絜drepŃi spre ceea ce doresti, Ń靖 direcŃionezi energia de o manieră pozitivă si obŃii rezultate pozitive, 絜cepi să-Ńi echilibrezi karma prin 絜Ńelegerea simŃămintelor pe care le ai faŃă de ceea ce vrei să schimbi 絜 respectiva relaŃie si de motivaŃia acestei schimbări. Apoi Ń靖 schimbi g穗durile si simŃămintele pentru a reflecta ceea ce doresti să realizezi si decizi dacă mai continui relaŃia sau o abandonezi. Dacă o păstrezi, trebuie să pui 絜 acŃiune schimbările pozitive. Dacă o abandonezi, trebuie să o faci Page de o manieră pozitivă. Oricum ai face, atitudinea pe care o iei Ń靖 creează o stare emoŃională pozitivă si, prin aceasta, reusesti să cresti si să 絜veŃi din experienŃa prin care ai trecut C穗d faci echilibrarea 絜 acest fel, păsesti 絜spre ceea ce doresti si tragi toate foloasele de pe urma acestei echilibrări. Principiul iertării PoŃi pune în practică principiul iertării pentru a contribui la echilibrarea

138

karmei. De multe ori acest lucru este greu de realizat, deoarece va trebui să înfrunŃi - de o manieră foarte cinstită si directă - unele lucruri îngrozitoare pe care le-ai făcut în trecut sau lucruri îngrozitoare pe care alŃii Ńi le-au făcut Ńie. Aceasta face parte din procesul de înŃelegere si schimbare a simŃămintelor tale, ce va trebui să fie urmat de restructurarea percepŃiilor în vederea sesizării aspectelor pozitive ale experienŃei. Pentru a-Ńi echilibra karma prin aplicarea principiului iertării, va trebui să te ierŃi pe tine sau pe cealaltă persoană, după cum este cazul. În multe situaŃii trebuie să le faci pe amândouă. Iertarea, pentru a fi cu adevărat eficientă, trebuie să fie făcută, cu toată sinceritatea, prin toate simŃămintele tale si din tot sufletul. Asta nu înseamnă că va trebui să spui că îŃi pare rău. „Îmi pare rău" este o expresie nefericită care arată de obicei că regretele, sentimentele de culpabilitate, de autoincriminare, încă mai există. Iertarea adevărată 絜seamnă că toate simŃămintele negative au fost 絜 locuite prin simŃăminte pozitive si acest lucru se exprimă prin ceea ce 絜 făptuiesti pentru a-Ńi echilibra karma. Principiul iertării acŃionează prin acceptarea si 絜Ńelegerea negativităŃii pe care ai realizat-o si ai trăit-o 絜 vieŃile anterioare, urmate de transformarea acestei negativităŃi prin intermediul g穗durilor si faptelor tale. Karma, const穗d 絜 trăirile, simŃămintele si lecŃiile respective, a fost pe deplin 絜Ńeleasă si 絜văŃată. C穗d principiul iertării este aplicat cu deplină sinceritate, karma este complet echilibrată. Rezultatele 絜cep să apară imediat, 絜t稱 manifestate prin simŃămintele tale, apoi prin schimbările pozitive ce se produc 絜 viaŃa ta. Principiul compasiunii Page O altă cale de a-Ńi echilibra karma este prin intermediul principiului milosteniei. Cu ajutorul lui îŃi elimini necesitatea apariŃiei karmei negative, deoarece îŃi înlături apariŃia împrejurărilor care Ńi-ar da ocazia echilibrării ei.

139

Aplicarea principiului milosteniei se face prin fapte bune si printro atitudine pozitivă. Aceasta trebuie să fie o stare continuă si permanentă, care să intervină 絜 tot ceea ce faci 絜tr-un anumit domeniu din viaŃa ta. Trebuie să trăiesti principiul milosteniei si atunci el va deveni un scut de echilibrare. Un scut de echilibrare are o acŃiune generală si cuprinde o arie largă de simŃăminte si situaŃii. Pentru aplicarea principiului milosteniei trebuie să constientizezi de o manieră generală ceea ce vrei să echilibrezi. Nu este nevoie să stii particularităŃile karmei tale; doar să iei contact cu simŃămintele pe care le ai în legătură cu ea. LecŃia pe care simŃi că ai nevoie s-o 絜veŃi va determina ceea ce ai de făcut prin „automilostenie". De exemplu, dacă una din lecŃiile pe care trebuie să le 絜veŃi este să arăŃi mai multă toleranŃă celor din jur si faptelor lor, vei putea aplica principiul milosteniei fiind mult mai plin de 絜Ńelegere faŃă de oameni si de problemele lor de viaŃă. Principiul milosteniei poate de asemenea atenua orice negativitate pe care ai ales să o trăiesti. De exemplu, să zicem că 絜tr-o altă viaŃă ai pricinuit cuiva o infirmitate, 絜 această viaŃă va trebui să fi tu 絜 suŃi infirm, ca parte componentă a echilibrării karmei tale. Să mai spunem că esti implicat 絜 mod activ 絜tr-o acŃiune caritabilă, care are ca scop ajutorarea infirmilor. Ajut穗d si arăt穗d milă faŃă de ceilalŃi 絜 acest fel, prin empatie si compătimire, Ń靖 絜lături experienŃa pe care trebuia să o trăiesti ca infirm. Karma ta va fi atenuată, manifestându-se, de exemplu, printr-un accident la schi, în care să-Ńi rupi ambele picioare. În acest caz tot vei simŃi efectul de a nu fi în stare să mergi si vei învăŃa si înŃelege ce înseamnă să fi infirm, dar va fi doar pentru un timp scurt, nu pentru o viaŃă întreagă.

Principiul milosteniei are un efect ondulatoriu, care se răsp穗 deste concentric, influenŃ穗d tot ce atinge. Este asemănător fenomenului care se produce atunci când aruncăm o piatră într-un lac ia nastere o undă sub forma unui mic cerc pe suprafaŃa apei, apoi cercuri cu raze din ce în ce mai mari, care par că se îndepărtează de locul în care a căzut piatra. De multe ori este nevoie de mai mult timp pentru o echilibrare făcută în acest mod, dar cu rezultate pozitive extrem de variate si redate în moduri foarte extinse si cu bătaie lungă. Unul din cele mai semnificative rezultate în acest sens al principiului milosteniei este că Page ajută la perfecŃionarea, sufletului tău în oricare din domeniile de viaŃă pe care le alegi. Karma comună Uneori, karma ta este atât de implicată în situaŃii colective si este atât de împletită cu a altor persoane, încât este greu de stiut dacă ea este împărtăsită de un alt suflet sau este individuală. Echilibrarea karmei care include si pe altcineva este diferită de echilibrarea karmei personale, tocmai pentru că 絜 ea se includ mai mult dec穰 sufletul propriu si liberul tău arbitru. Desfăsori o activitate împreună cu o altă persoană si cu liberul său arbitru; această persoană trebuie si ea la rândul ei să facă alegerea de a-si echilibra sau nu karma pe care o împărŃiŃi împreună. Atunci c穗d ai de-a face cu o karmă reciprocă singurul drept pe care 精 ai este de a face opŃiuni doar 絜 ceea ce te priveste. Nu poŃi obliga pe celălalt să-si echilibreze karma, nu poŃi trece peste liberul lui arbitru. Dacă ai face asta, Ńi-ai crea o serioasă karmă negativă. Un aspect foarte important de subliniat este acela că ceea ce ai de făcut este să-Ńi rezolvi numai partea ta de karmă. În acel moment te eliberezi de ea, iesi din relaŃia karmatică respectivă. Nu poŃi să fi legat de o situaŃie sau de o relaŃie, numai pentru că celălalt nu este încă

140

pregătit să-si echilibreze partea lui de karmă. Tu răspunzi numai de tine. Nimeni nu te poate Ńine pe loc atunci c穗d te-ai hotăr穰 să 絜 aintezi. Există două metode de a-Ńi echilibra karma 絈părtăsită cu altcineva. Dacă am穗doi vă hotărŃ稱 să o faceŃi, atunci puteŃi trece prin acŃiunea de echilibrare a karmei 絈preună. De cele mai multe ori, acŃiunea de echilibrare constituie o înŃelegere tacită si apare prin interacŃiunea cu celălalt. Chiar dacă celălalt partener optează pentru a nu-si echilibra karma acum, tot îŃi poŃi rezolva partea ta de karmă. Celălalt nu este implicat direct în procesul de echilibrare, desi va fi favorizat de un rezultat pozitiv. De exemplu, să spunem că cineva te-a 絜selat. Să mai spunem că si tu la r穗dul tău ai 絜selat aceeasi persoană 絜tr-o altă viaŃă si esti constient de karma pe care ai ales-o să o echilibrezi prin această experienŃă. Vrei să rezolvi această karmă reciprocă, dar celălalt nu este pregătit 絜că să o facă. Nu esti obligat să răm稱 blocat 絜 Page această relaŃie sau să Ń靖 faci s穗ge rău pentru asta. PoŃi să-Ńi rezolvi partea ta de karmă dacă motivele pentru care vrei să Ńi-o rezolvi Ń靖 sunt clare, prin modificarea corespunzătoare a simŃămintelor si prin dob穗direa 絜Ńelegerii asupra faptului de a fi fost 絜selat. Toate acestea contribuie la schimbarea simŃămintelor tale pe planurile interioare despre persoana si situaŃia respectivă. Atunci când îŃi echilibrezi karma, începi să vezi cât de importantă a fost pentru tine încercarea respectivă, cât de mult te-a ajutat si astfel te eliberezi de orice sentimente negative ai fi nutrit, înlocuindu-le cu sentimente pozitive, atât la adresa ta, cât si la adresa persoanei respective, eventual folosind principiul iertării. Atunci când o faci, unde telepatice de energie sunt transmise celeilalte persoane, înstiinŃând-o că tu Ńi-ai rezolvat partea ta de karmă. Sufletul

141

partenerului tău primeste si înŃelege mesajul si îl simte pe nivelul spiritual interior. Din acest moment nu mai esti legat de acea persoană, deoarece Ńi-ai trăit si echilibrat karma pe care trebuiai să o experimentezi cu ea. Echilibrarea se oglindeste în viaŃa ta prin ceea ce ai învăŃat din experienŃa respectivă si prin sentimentele pe care le ai în prezent faŃă de persoana si situaŃia respectivă. Echilibrarea este întărită si îmbunătăŃită prin modul pozitiv în care aplici lecŃia pe care ai învăŃat-o, în toate situaŃiile din viaŃa ta. Echilibrarea se manifestă în experienŃele pe care le ai cu oamenii care sunt cinstiŃi si sinceri cu tine. Când partenerul din karma reciprocă este pregătit să-si echilibreze partea lui, el va crea împrejurări convenabile care să-i permită acŃiunea urmărită. El va găsi pe cineva care are nevoi la rândul lui de o experienŃă similară, sau se va pune el însusi într-o situaŃie care să-i ofere ocazia să lucreze în acest sens. Scenariile în materie de situaŃii sau de relaŃii pe care le va întocmi vor fi determinate de ceea ce are nevoie să experimenteze pentru a obŃine înŃelegerea si rezolvarea echilibrării. Poate că până în acel moment si-a învăŃat deja lecŃia, văzându-te pe tine reacŃionând la situaŃia respectivă; sau poate are nevoie să fie si el înselat la rândul lui pentru a simŃi pe pielea lui cum este si pentru asi prelucra simŃămintele în această privinŃă; sau poate că i se va da o încercare, sub forma unei posibilităŃi de a câstiga înselând pe cineva, dar pe - care el o va trece, refuzând tentaŃia si preferând să înveŃe, lecŃia cinstei. Te poŃi afla în situaŃia de a fi implicat din nou într-o relaŃie cu acest individ, atunci când el este gata să înceapă echilibrarea. Dacă se întâmplă acest lucru, se datorează unuia din următoarele două motive. Desi tu Ńi-ai rezolvat deja karma cu această persoană, ai optat s-o ajuŃi, fiind un catalizator cu ajutorul căruia Page celălalt îsi echilibrează partea lui de karmă, dându-Ńi si Ńie posibilitatea să-Ńi

142

verifici în acest timp temeinicia echilibrării si învăŃării lecŃiei în ceea ce priveste relaŃia voastră. În al doilea rând, se întâmplă de multe ori că, în karma reciprocă, nu poŃi echilibra decât o parte din ea, sau că esti obligat să amâni echilibrarea pe mai târziu. Ca să continuăm exemplul nostru, să spunem că 絜selarea a fost foarte gravă si a generat sentimente de negativitate foarte profunde. La acel moment ai hotăr穰 să nu Ń靖 rezolvi stările emoŃionale din anumite motive. Acum, cŃ稱va ani mai t穩ziu, te decizi să o faci, dar nu poŃi scăpa de toată 絜cărcarea de negativitate, chiar dacă ai vrea. Preferi să nu te mai implici 絜tr-o relaŃie cu persoana respectivă, sau poate persoana nu mai trăieste. ホŃi poŃi echilibra acum doar ceea ce esti pregătit să echilibrezi si Ń靖 elimini o bună parte din karmă prin 絜Ńelegere si prin modificarea simŃămintelor tale din trecut si din prezent, faŃă de persoană si situaŃie. Karma neterminată va fi dusă după sine într o viaŃă viitoare si te va obliga să experimentezi o situaŃie sau o relaŃie similară din viaŃa viitoare va fi determinată de cauza apariŃiei situaŃiei în viaŃa anterioară, de modul în care s-a perpetuat în această viaŃă si de ceea ce Ńi-ai propus să înveŃi din experienŃă. Eliberarea din experienŃă se poate face numai prin rezolvarea completă a negativităŃii generate. Pasii pozitivi întreprinsi în prezent în vederea înŃelegerii si rezolvării negativităŃii vor contribui si ei la mersul tău înainte si situaŃia viitoare va reflecta ceea ce ai învăŃat si echilibrat în această viaŃă. Testele de verificare a echilibrării După ce Ńi-ai echilibrat karma, vei fi supus unor teste pentru a se verifica dacă Ńi-ai 絜susit cu adevărat lecŃia, fără nici un risc de a cădea din nou 絜 acelasi greseli. Vei fi pus să faci faŃă unor situaŃii similare sau apropiate pentru a se vedea dacă ai o karmă pe deplin echilibrată, sau este doar un 絜ceput de echilibrare. Acest examen practic te va ajuta să-Ńi

dai seama 絜 ce stadiu esti cu adevărat 絜 această privinŃă. Dacă nu Ńi-ai echilibrat karma, atunci 絜 loc să fie doar un test, devine o situaŃie reală si prin ea Ńi se oferă din nou posibilitatea de echilibrare. Testul Ńi se poate ivi în orice moment, după ce Ńi-ai echilibrat karma. De cele mai multe ori el apare după ce ai început să constaŃi schimbările pozitive manifestându-se în viaŃa ta, desi acest lucru nu este obligatoriu. În majoritatea Page cazurilor se prezintă mai degrabă ca un lucru supărător, decât ca o problema gravă. Este chiar posibil să nici nu-Ńi dai seama că încercarea-test se referă la ceea ce ai echilibrat. Testul îŃi apare în faŃă de o manieră bruscă si surprinzătoare si de obicei atunci când te astepŃi mai puŃin. Acest test constituie pentru tine o piatră de încercare si poate deveni fie o piedică, fie urcarea unei trepte în ascensiunea ta interioară. Dacă îŃi faci griji permanente despre acest test înainte de a-l primi, probabil că nu-l vei trece, pentru că Ńi-e teamă de el. Vei primi o nouă variantă, încă mai dificilă, data viitoare. Dacă închizi ochii în faŃa situaŃiei sperând că va trece de la sine, vei constata că situaŃia se înrăutăŃeste de la o zi Ia alta. Aceste atitudini arată că de fapt nu ai realizat o echilibrare deplină. Dacă te frămânŃi cuprins de îndoieli sau cazi înapoi în negativitate, îŃi vei crea încă mai multă karmă negativă, în loc să o rezolvi. Dacă ai siguranŃa că Ńi-ai 絜văŃat lecŃia si Ńi-ai echilibrat karma si tratezi situaŃia 絜tr-o manieră pozitivă, vei trece examenul cu brio. Testul va dovedi c穰 de bine ai lucrat si-Ńi va re絜tări echilibrarea. Examenul acesta, 絜tr-o formă sau alta, Ń靖 va fi dat 絜ainte ca echilibrarea să se fi 絜cheiat. El Ń靖 絜tăreste domeniul respectiv 絜 care este implicată karma si de fapt te ajută să evoluezi spiritual. Vindecarea tuturor urmelor lăsate de karmă Odată ce karma negativă a fost echilibrată, este important să vindeci atât

143

evenimentele din prezent, cât si cele iniŃiale din vieŃile trecute. Scopul vindecării evenimentului si simŃămintelor legate de el este curăŃirea si eliminarea oricărei negativităŃi pe care ele ar mai putea-o conŃine. Această curăŃire a faptelor si a energiilor 絜cheie echilibrarea. Prin vindecarea evenimentului din prezent, energiile care 絜conjoară evenimentele vieŃilor trecute sunt modificate pentru a oglindi simŃămintele tale pozitive actuale. Vindecarea reflectă echilibrarea din viaŃa ta prezentă. ホn vederea unei echilibrări si a unei vindecări făcute cum trebuie, 絜treaga negativitate trebuie adusă la suprafaŃă si curăŃată prin 絜Ńelegerea tuturor aspectelor ei, at穰 pe plan emoŃional, c穰 si pe plan mental. E posibil ca acest lucru să te demoralizeze temporar, pe intervalul 絜 care negativitatea este 絜lăturată, fiind urmată de vindecarea ce aduce după sine o nouă ad穗cire de percepŃie si de constientizare. C穗d recunosti această etapă ca o parte a procesului de curăŃire, poŃi lăsa ca Page negativitatea să fie spălată 絜 interiorul tău, fără să mai participi si tu la acŃiune. Uneori, 絜 aceasta constă testul tău de echilibrare. Procesul de echilibrare si de vindecare a karmei se aseamănă cu situaŃiile în care te tai si îŃi produci o rană. Rana trebuie să fie curăŃată pentru a se putea vindeca cum trebuie. Dacă nu acorzi atenŃie sau pui un bandaj peste rana murdară, rana se infectează pentru că ai lăsat murdăria înăuntru. Rana va face puroi si va curge, datorită negativităŃii colectate, până ce vei lua măsuri corecte faŃă de ea. Când o cureŃi si îi scoŃi murdăria din ea, rana se va vindeca perfect. Există mai multe metode de vindecare a evenimentelor din vieŃile anterioare si a evenimentelor prezente corespunzătoare. Una din ele este de a 絜conjura cu Lumină albă evenimentele dintr-o anumită viaŃă trecută, ca si efectele lor asupra vieŃii prezente. Această energie va curăŃa si purifica toată negativitatea din ele. Există încă multe alte căi de vindecare a karmei. PoŃi constientiza care este cea

144

mai potrivită cale pentru tine lăsându-te îndrumat de Eul tău superior în această privinŃă, care îŃi va arăta cum să o faci si te va ajuta să-Ńi vindeci un anumit eveniment sau o viaŃă întreagă. C穗d karma este complet vindecată, simŃi aceasta printr-un profund si minunat sentiment de usurare pe care 精 絜cerci. Totdeauna primesti un anumit semnal atunci c穗d Ńi-ai 絜cheiat echilibrarea si vindecarea karmei. Confirmarea o poŃi primi 絜 vise sau 絜 meditaŃii printr-o imagine care simbolizează vindecarea. De cele mai multe ori ea Ń靖 apare sub forma constientizării faptului că Ńi-ai echilibrat acel aspect, c穰 si prin schimbările pozitive pe care le observi 絜 viaŃa ta prezentă. O simŃi 絜 si prin sufletul tău si se va vădi 絜 atitudinea, faptele si trăirile tale. Echilibrarea unei karme negative creează karmă pozitivă. În asta constă frumuseŃea echilibrării. În plus faŃă de beneficiile avute ca urmare a încheierii echilibrării karmei, vei mai constata si alte efecte suplimentare benefice. Atunci c穗d echilibrezi un eveniment, el influenŃează si alte evenimente si stări emoŃionale conexe. Vei descoperi că diverse alte situaŃii se echilibrează 絜 acelasi timp, fără vreun alt efort. Aceasta se 絜t穃plă datorită energiei pozitive pe care o radiezi 絜 viaŃă. Cel mai important beneficiu al echilibrării este faptul că ea Ń靖 aduce fericire, pace interioară si armonie. Dob穗desti cunoastere si 絜Ńelepciune spirituală si sufletul tău se dezvoltă. Page ExerciŃii de deschidere În timp ce-Ńi înŃelegi si-Ńi echilibrezi karma negativă acumulată în vieŃile anterioare, poŃi scoate la suprafaŃă stări emoŃionale nerezolvate. Este absolut obligatoriu să folosesti protecŃia cu Lumină albă atunci c穗d 絜 cepi să cercetezi at穰 trecutul, c穰 si prezentul pentru a-Ńi 絜Ńelege karma. Pe

145

durata procesului de echilibrare a karmei este mai bine să apelezi la Eul tău superior pentru ajutor si răspunsuri. Eul tău superior Ń靖 poate explica rostul fiecărei trăiri, experienŃele si cauzele karmei tale de acum. Eul tău superior te va conduce spre 絜Ńelegerea, echilibrarea si vindecarea karmei si 絜 acelasi timp te va ajuta să 絜aintezi 絜 viaŃă si să capeŃi cunoastere spirituală prin intermediul experienŃelor tale. De fiecare dată c穗d Ń靖 echilibrezi karma, trebuie să fii cinstit faŃă de simŃămintele tale. Poate va trebui pentru asta să intri 絜 sanctuarul tău interior pentru a lua contact direct cu ceea ce simŃi cu adevărat faŃă de karma pe care vrei s-o echilibrezi. Acest lucru te va ajuta să descoperi anumite blocaje emoŃionale sau Ń靖 va scoate 絜 evidenŃă reŃineri interioare pe care trebuie să le elimini 絜ainte de a fi pregătit să treci la echilibrarea propriu-zisă. Dacă nu esti încă pregătit, înseamnă că există un motiv serios pentru aceasta. Poate este necesar să experimentezi karma mai în profunzime sau poate că mai ai incă nevoie să-Ńi restructurezi simŃămintele si percepŃiile. Prelucrează-Ńi simŃămintele în modul cel mai potrivit pentru tine. Permite simŃămintelor tale să te ajute la echilibrare. Dacă 絜 interiorul tău simŃi că esti cu adevărat pregătit să acŃionezi pentru echilibrare, atunci lasă-te ghidat de Eul tău superior, care Ń靖 va arăta cel mai bun si mai pozitiv mod de a-Ńi echilibra karma. Ascultă-Ńi vocea interioară si ai 絜credere 絜 simŃămintele tale. Foloseste-Ńi puternicele resurse interioare si bazează-te pe ele. EchilibreazăŃi karma cum Ńi se pare mai bine, făc穗d ceea ce ghidul interior te 絜 deamnă să faci. Descrie 絜 permanenŃă 絜 jurnalul tău procesul de echilibrare a karmei la care lucrezi. Scrie despre ce karmă este vorba si de ce o echilibrezi. Aceasta te va ajuta să-Ńi vezi motivata si să-Ńi 絜 Ńelegi motivele.

Descrie toate imaginile pe care le constientizezi 絜 toate meditaŃiile pe care le faci. Imaginile si simbolurile ce apar Ń靖 vor dezvălui multe aspecte Page ale karmei tale si multe simŃăminte pe care le nutresti 絜 legătură cu ea. Dacă te hotărăsti să echilibrezi o karmă reciprocă, notează reacŃiile celeilalte persoane faŃă de ceea ce faci tu. Descrie toate g穗 durile, simŃămintele, faptele, acŃiunile si reacŃiunile 絜 faŃa evenimentelor care au loc 絜aintea, 絜 timpul si. După echilibrarea pe care o efectuezi. Când karma a fost echilibrată, completeaz-o si închei-o printr-o operaŃie de vindecare. Descrie în jurnal cum ai vindecat-o si ce-ai simŃit atunci când karma a fost perfect vindecată. Când procesul echilibrării ia sfârsit, descrie tot ceai câstigat de pe urma acestei experienŃe si tot ceea ce-ai învăŃat din ea. Aceasta îŃi va arăta cum se manifestă în viaŃa ta Legea Echilibrului si în acelasi timp îŃi indică modul de evoluŃie si de perfecŃionare a sufletului tău.

146

Partea IV - Iluminarea Descoperirea propriului destin aflu aici si ce rost are viaŃa mea?"

De la începutul timpurilor, oamenii si-au pus întrebarea: "De ce mă

S-au tot întrebat si au colindat peste tot, căutând răspunsuri, încercând să rezolve misterul vieŃii si urmărind aflarea sensului propriei lor existenŃe. Ei au bătut drum lung, din experienŃă în experienŃă, în urmărirea scopului lor, câstigând tot mai multă cunoastere cu fiecare nou pas. Cu c穰 s-au străduit mai mult să găsească răspunsuri, cu at穰 constienŃa lor s-a trezit mai tare si au 絜ceput astfel să-si dea seama că de fapt răspunsurile se aflau 絜 ei, astept穗d doar să fie scoase la lumină. Atunci când sunt descoperite, ele dezvăluie adevărul. Când sunt acceptate, ele deschid orizonturi de constienŃă si de cunoastere?

Calea pe care o urmezi pentru a-Ńi afla scopul te face să intri într-o adevărată întrecere având drept Ńel propriul tău destin si îndeplinirea scopurilor pe care Ńi le-ai propus pentru această viaŃă. Destinul si dharma ta sunt cele care te-au făcut să-Ńi alegi existenŃa fizică. Destinul cuprinde lecŃiile pe care Ńi-ai propus să le 絜veŃi si karma pe care Ńi-ai propus s-o echilibrezi. Dharma reprezintă scopul principal către care tinde sufletul tău 絜 fiecare din vieŃi. Descoperirea destinului si aflarea dharmei Page

147

seamănă cu urmărirea unui trandafir care 絜floreste, deschiz穗du-se petală după petală. Pe măsură ce străbaŃi
cărările vieŃii, destinul Ńi se desfăsoară 絜ainte, pas cu pas, dezvăluind dharma ascunsă 絜 experienŃele si 絜cercările prin care treci. Pe măsură ce-Ńi urmezi dharma, 絜Ńelegi de ce esti aici. Pe măsură ce-Ńi realizezi dharma, descoperi o semnificaŃie 絜 viaŃa ta si-Ńi 絜Ńelegi scopul. Pe măsură ce-Ńi manifesti dharma realizezi scopul sufletului tău si devii constient că este un dar din care te 絈părtăsesti, tu 絈 preună cu ceilalŃi. Prin destin, sufletul tău se dezvoltă si dob穗desti 絜 Ńelepciune spirituală si atingi treptele iluminării. Dharma diferă de la viaŃă la viaŃă, în funcŃie de ceea ce-si propune sufletul să experimenteze si să perfecŃioneze. Tu esti cel ce alege calea de urmat în această viață care să-Ńi permită realizarea destinului. Tu esti cel care îŃi creezi evenimentele si experienŃele care să-Ńi permită îndeplinirea scopului. Dharma ta este determinată parŃial de scopul pe care sufletul tău si l-a propus în vieŃile trecute si de acŃiunile si reacŃiunile tale faŃă de evenimentele si experienŃele prin care ai trecut. Destinul tău poate fi o continuare a scopurilor anterioare si a muncii depuse pentru rezolvarea karmei obŃinute ca urmare a acŃiunilor negative prin care Ńi-ai îngreunat atingerea acestor scopuri.

Dharma ta este condusă de înŃelepciunea sufletului tău în crearea experienŃelor tale curente si prin opŃiunile si deciziile pe care le-ai luat în această viaŃă. Desi dharma poate fi legată sau poate implica acea karmă pe care vrei să o echilibrezi, ea reprezintă de obicei o culminare a eforturilor si realizărilor. Dharma poate să fie un scop principal care este întreŃesut cu alte realizări si se poate situa oriunde în intervalul dintre a fi o persoană pozitivă care vrea să înveŃe o lecŃie ce reprezintă o realizare oarecare, până la cel ce-si propune să salveze omenirea. Dharma nu trebuie să reprezinte neapărat un scop idealist, nobil sau spiritual. Ea poate fi ceva din domeniul planului fizic. Valoarea dharmei este dată de modul 絜 care te apreciezi tu 絜suŃi si de ceea ce Ńi-ai propus să 絜treprinzi. Dharma este individuală, specifică fiecărui suflet si ajută la evoluŃia spirituală prin aceea că Ń靖 permite să-Ńi pui 絜 valoare si să-Ńi dezvolŃi caracteristicile superioare ale fiinŃei tale. Indiferent de cărarea pe care ai pornit, toate drumurile te conduc la Page 絜deplinirea destinului tău. PoŃi descoperi cărarea pe care ai hotărât s-o urmezi pentru atingerea dharmei tale în două moduri. Unii oameni aleg calea cea aspră si preferă să meargă împotriva destinului lor, decât să se lase dusi de curent. Dacă alegi călătoria pe poteca stâncoasă, atunci va trebui să pătrunzi cu privirea prin vălul de mister care-Ńi acoperă destinul pentru a descoperi unde te conduce viaŃa. Cercetează modul în care Ńi se desfăsoară viaŃa si ce părere ai despre scopurile vieŃii tale. Cercetează de ce Ńi le-ai propus, de ce doresti să-Ńi le îndeplinesti si ce sentimente îŃi dă atingerea lor. Dacă trebuie să lupŃi pentru fiecare lucru pe care îl doresti si dacă fiecare lucru pe care l-ai dorit a fost determinat sau impus de cei din jur, înseamnă că nu esti în strâns acord cu natura ta spirituală si nu urmezi cărarea care să te

148

lege de destinul si dharma ta. Dacă Ń靖 dai seama că tot ce ai obŃinut p穗ă acum a fost doar nefericire si disperare, 絜 loc de fericire si 絈 plinire, atunci este clar că urmezi o direcŃie gresită, un drum care merge 絈potriva destinului tău. Fiecare din alegerile pe care le-ai făcut în trecut si fiecare alegere pe care o faci în prezent îŃi influenŃează si-Ńi schimba destinul, conducându-te mai aproape de dharma ta cu fiecare cotitură de drum si cu fiecare întorsătură a sorŃii. Dacă mergi pe o cărare într-o direcŃie contrară celei pe care sufletul tău doreste ca tu să păsesti, vei trece prin dificultăŃi care se vor agrava din ce în ce mai mult, până ce vei reveni în urmă pentru a putea porni pe drumul cel bun. La început, s-ar putea să iei această stare drept karmă, dar dacă privesti cu atenŃie vei vedea că esti înŃepenit într-un tipar negativ si urmezi o cale gresită. Acele evenimente din viaŃă care-Ńi scapă de sub control arată cum îŃi onorezi obligaŃiile si făgăduinŃele asumate înainte de nastere. Atunci când îŃi vei da seama de ce au loc acele evenimente si vei constientiza simŃămintele pe care le nutresti faŃă de ele, vei observa si înŃelepciunea ce stă la baza acelor experienŃe si încercări, după maniera în care te-au condus spre cărarea pe care tot tu o alesesesi s-o urmezi. Când îŃi schimbi, direcŃia de mers, prin experienŃele si prin trăirile tale, regăsesti drumul înapoi la adevărata ta cărare. Aflarea destinului tău 絜seamnă regăsirea cărării pe care trebuie să o urmezi. Ca să stii dacă esti pe adevărata cărare acum, ia aminte la simŃămintele tale si bazează-te pe cunoasterea ta interioară. Tu stii 絜 mod instinctiv drumul destinului tău, căci simŃămintele Ń靖 sunt călăuzele care te conduc către adevăr. C穗d te găsesti pe acea cărare proprie Ńie, simŃi acest lucru si Page această senzaŃie se manifestă pe un plan spiritual, undeva 絜 profunzimea fiinŃei tale. Tu stii ce Ńi-ai propus să 絜făptuiesti si că ceea ce faci este

149

spre binele tău, indiferent ce ar spune sau g穗di altcineva din preajma ta. Esti condus de un simŃ 絜născut al direcŃiei si de către 絜 Ńelepciunea ta spirituală. Dacă te hotărăsti să urmezi un drum curat si luminos, Ń靖 poŃi descoperi dharma observ穗d ce anume Ń靖 vine 絜 絜t穃pinare mai usor si ce-Ńi place mai mult să faci. C穗d mergi 絜 direcŃia destinului tău, lucrurile de care ai nevoie sau pe care le doresti par să curgă către tine fără nici un efort. Desi aceste lucruri indică de obicei răsplăŃi ale unor realizări din vieŃile trecute, ele îŃi arată în acelasi timp si faptul că te afli pe drumul cel bun pentru înfăptuirea dharmei tale. Atunci c穗d mergi pe direcŃia destinului tău, ca pe cursul unei ape, ai senzaŃia unei constientizări naturale a scopului tău. DiferenŃa între dharmă si răsplăŃile vieŃilor anterioare constă în modul în care le percepi în prezent si importanŃa pe care le-o acorzi. ホmplinirile din vieŃile trecute Ń靖 aduc bucurie si fericire si Ń靖 produc o imensă plăcere. Dharma poate fi ceva ce se clădeste pe baza realizărilor din vieŃile trecute si din prezent, dar are la bază în primul rând un profund respect si devotament faŃă de scopul propus, care îŃi dă posibilitatea să evoluezi. Dharma reprezintă experienŃa căutării si descoperirii comorilor sufletului. Este bucuria completei 絜depliniri a scopului urmărit. Aflarea dharmei reprezintă găsirea locului tău 絜 lume. Atunci c穗 d Ń靖 urmăresti scopul, te găsesti 絜 deplin acord si armonie cu natura ta spirituală. ホn timpul parcurgerii acestui drum, 絜veŃi multe despre tine si evoluezi spiritual. Dharma este întotdeauna pozitivă chiar dacă trebuie să te zbaŃi sau să muncesti din greu pentru a o îndeplini. Ai o intensă satisfacŃie interioară atunci când eforturile tale sunt îndreptate spre atingerea ei. ÎŃi place fiecare moment pe care îl trăiesti si simŃi o profundă fericire si împlinire pe fiecare din planuri. Când Ńi-ai realizat dharma, evoluezi spre un nivel superior de constienŃă si iluminare.

Page ExerciŃii de deschidere

150

ExerciŃiul 1:
Răspunsul la întrebarea despre scopul propus în această viaŃă poate fi găsit în prezent. Dharma ta reprezintă fie ceea ce faci acum din viaŃa ta, fie ce vrei să faci de acum 絜ainte din ea. Ceea ce ai realizat deja poate constitui o piatră de prag pentru dharma ta. ExperienŃele avute, simŃămintele trăite, interesele manifestate si activitatea sau cariera ta, toate indică direcŃia scopului tău. ホŃi poți descoperi dharma examin穗d răspunsurile la Chestionarul de indici curenŃi 絜 special 絜 secŃiunile despre Carieră si serviciu, Trăsături ale personalităŃii si caracteristici, Prieteni si familie, si Interese, talente si 絜deletniciri; favorite. Răspunsurile date iŃi vor arăta care este destinul tău si cum să Ń 靖 絜deplinesti dharma.

ExerciŃiul 2:
Problemele cheie din viaŃa ta si influenŃele provenite din vieŃile anterioare pe care le-ai identificat în capitolul 16, Plătirea datoriilor din trecut, îŃi vor indica modul în care îŃi urmezi drumul pe care Ńi l-ai ales pentru a-Ńi atinge scopurile propuse. Există mai multe indicaŃii, în prezent care îŃi dezvăluie destinul si dharma. LecŃiile pe care le-ai ales spre a fi învăŃate si karma pe care Ńiai propus să o echilibrezi îŃi vor da percepŃii interioare importante. Dacă ai de lucrat cu aspectele negative ale unor probleme, uită-te la partea pozitivă a acestor probleme si vei 絜Ńelege 絜 mare parte scopul urmărit de tine. Cel mai important lucru este reacŃia ta emoŃională interioară 絜 faŃa acestor experienŃe si 絜cercări si modul 絜 care le apreciezi. ホn timp ce Ńi-ai 絜văŃat lecŃiile, mai ales cele dureroase, poate că deja ai recunoscut 絜 ele acele experienŃe pozitive care Ńi-au revoluŃionat viaŃa si te-au făcut să te orientezi spre direcŃia destinului tău.

ExerciŃiul 3:
Pentru a afla care este dharma ta 絜 această viaŃă, fi atent la ceea ce doresti cu adevărat si ce te face să te simŃi fericit. Desi căutarea fericirii este dreptul tău garantat de legile pământului, ea este în acelasi timp si dreptul naturii tale spirituale, căpătat în momentul nasterii. Fă o listă 絜 jurnalul tău cu toate speranŃele, dorinŃele, visurile, planurile si scopurile tale. Intră 絜 rezonanŃă profundă cu simŃămintele pe care le nutresti faŃă de ele si scrie Page de ce doresti să le dob穗desti si de ce sunt importante pentru tine. Observă cum sunt ele inter-relaŃionate si se bazează unele pe altele. Acest lucru îŃi va aprofunda percepŃiile despre tine însuŃi si despre motivul pentru care ai ales experienŃa terestră pentru a-Ńi îndeplini dharma. Observă ce-ai dori să faci mai mult dec穰 orice pe lumea asta. Dacă simŃi că este imposibil de atins sau de realizat, atunci renunŃă la limitele tale si eliberează-te de ele pentru a-l 絜deplini. Intră 絜 nivelul Alfa si lasă să plutească liber g穗durile si simŃămintele legate de scopul pe care ai dori să 精 atingi. Degajează-te de orice constr穗gere si teamă si trăieste experienŃa de a-Ńi urmări si realiza visul. Vezi-te 絈plinindu-l si observă cum te simŃi 絜 acel moment. Dacă 絜 realitate chiar esti pe punctul de a-l realiza, atunci expandează-l. Descrie 絜 jurnal ce ai trăit 絜 această reverie. DorinŃele sunt o reflectare a dharmei tale si este posibil să fi mai aproape de realizare dec穰 crezi. - Dacă consideri că ceea ce doresti este cu adevărat de neatins în această viaŃă, atunci trece în revistă experienŃele din viaŃa ta legate de ceea ce ai dori să înfăptuiesti si care te-ar ajuta să o faci. Scrie în jurnal evenimentele care au condus la ceea ce ai dori sau care sunt similare cu ceea ce ai dori si fă legătura

151

între ele si dorinŃele tale. Modul 絜 care trăirile tale sunt legate de ceea ce doresti cu adevărat să 絜deplinesti si reacŃia ta faŃă de ele Ń靖 vor da indicaŃii asupra dharmei pe care o ai. - Este posibil ca în această viaŃă să pui bazele formării dharmei din viaŃa ta viitoare sau poate că mai ai doar un pas de făcut înainte de a o recunoaste. Poate că trebuie să o examinezi dintr-un alt unghi pentru a o vedea mai clar. Asemănările din trăirile tale Ń靖 vor arăta care este dharma ta si legăturile Ń靖 vor oferi constienŃă că probabil ai si 絜ceput deja să Ńi-o 絜deplinesti. - Dacă ai senzaŃia că scopul este pur si simplul de neatins, atunci ia lista de la capitolul 3 ca referinŃă si scrie toate lucrurile care Ńi-au intrat în viaŃă de la sine. Include experienŃele pe care le-ai trăit legate de speranŃele, dorinŃele, visurile, planurile si scopurile tale. Descrie evenimentele si experienŃele trăite care Ńi-au confirmat faptul că te afli pe drumul cel bun si cele care te-au orientat împotriva a ceea ce doresti să îndeplinesti. Descrie situaŃiile care te fac să te simŃi fericit, bine si în largul tău, cât si pe cele care-Ńi aduc împlinirea. Această listă va aprofunda aspectele prezentate în listele anterioare si îŃi va Page arăta că ai deja constienta scopului tău. Observă cum unele din experienŃele trăite le-au influenŃat si le-au determinat pe altele. Observă cum stările tale emoŃionale au stat la baza deciziilor pe care le-ai luat. Această listă îŃi va dezvălui pasii pe care i-ai făcut pe cărare si lucrurile pe care le-ai înfăptuit deja, care te-au condus mai aproape de atingerea scopului propus.

152

ExerciŃiul 4:

Este posibil ca 絜 această viaŃă să ai mai multe scopuri de 絜 deplinit, dar de obicei numai unul singur este scopul central sau dorinŃa principală a sufletului tău. Examinează listele pe care le-ai 絜tocmit p穗ă acum. ホn

timp ce le parcurgi, vei putea descoperi că anumite aspecte apar mereu 絜 fiecare listă si devin din ce 絜 ce mai clar definite pe măsură ce adaugi informaŃii suplimentare si Ń靖 măresti puterea de percepŃie si de constientizare. Descrie 絜 jurnal 11 scopuri care Ńi se par foarte importante. Scopurile pot apărea sub formă de speranŃe, dorinŃe, visuri, planuri sau urări. Lista va trebui să cuprindă pe cele pe care le apreciezi cel mai mult, pe cele care sunt pe cale de realizare, pe cele gata 絜deplinite si pe cele la care Ńii cel mai tare. Aceste scopuri pot fi fizice, emoŃionale, mentale sau spirituale. Ele pot reprezenta experienŃe, lecŃii, karma sau lucruri pe care ai dori să le 絈bunătăŃesti. Ele pot dezvălui g穗durile si simŃămintele tale cele mai ascunse. - Din această listă, alege sapte scopuri pe care le consideri reprezentative pentru dharma ta din această viaŃă. Scrie 絜 jurnalul tău de ce te simŃi 絜demnat să le realizezi si care sunt motivaŃiile tale. Descrie pasii făcuŃi deja de tine 絜 vederea atingerii lor. Acest lucru Ń靖 va furniza informaŃii suplimentare, deoarece dezvăluie indicaŃii si percepŃii importante 絜 legătură cu destinul si cu dharma ta. - Examinează cu foarte multă atente si grijă primele sapte scopuri de pe listă. ホncercuieste-l pe acela pe care esti cel mai 絜demnat interior să 精 絜deplinesti. Scopul 絜cercuit reprezintă scopul principal al sufletului tău dharma ta. Celelalte sase sunt scopuri secundare - destinul tău. Ele Ń靖 arată lecŃiile specifice pe care le-ai ales pentru a le 絜văŃa si karma pe care Ńi-ai ales-o să o rezolvi, care te vor ajuta cel mai mult 絜 dob 穗direa de cunoastere si 絜 evoluŃia pe nivele mai 絜alte a sufletului tău. Celelalte Page

153

scopuri de pe listă Ń靖 indică răsplăŃi din vieŃile trecute si aspecte pe care Ńi le-ai propus pentru această viaŃă, spre a te bucura la nivelul planului fizic. Tu esti stăp穗ul destinului tău Tu esti cel care îŃi conduci viaŃa si destinul. Orice eveniment petrecut în viaŃa ta a fost ales si creat de către tine. ViaŃa ta prezentă a fost formată de gândurile tale, schiŃată cu ajutorul simŃămintelor tale si modelată de evenimentele si stările emoŃionale ale vieŃilor trecute. Fiecare experienŃă prin care ai trecut si fiecare emoŃie pe care ai încercat-o vreodată te-au adus încă mai aproape de atingerea perfecŃiunii sufletului tău. ÎŃi poŃi permite să devii orice are legătură cu întreg procesul tău de evoluŃie a sufletului tău, de-a lungul încarnărilor. Când te privesti asa cum esti acum, poate faŃă în faŃă cu ceea ce doresti să fii în viitor si cu ceea ce ai fost în trecut, ajungi la concluzia că cel mai bun loc posibil pentru tine este cel actual. Prezentul este sprijinul pentru viitor avându-si baza în trecut. ホn timp ceŃi trăiesti viaŃa, moment cu moment, acum, 絜 prezent, credincios faŃă de ceea ce esti si faŃă de ceea ce simŃi, manifesti un profund respect faŃă de spiritualitatea ta si Ń靖 cinstesti propria viaŃă. Tu cuprinzi 絜 tine pe cel ceai fost, pe cel ce esti si pe cel ce vei deveni. Trăind aici si acum 絜 vieŃile tale trecute, prezente si viitoare, trăiesti 絜 afara timpului. Destinul tău este aici, chiar acum, în momentul prezent. Tu esti aici unde ai vrut să fii si ceea ce ai vrut să fi si asta s-a întâmplat în toată existenŃa ta, chiar în acele momente în care te-ai simŃit pierdut si nesigur de pasul următor. Poate că tot ceea ce-ai de făcut este să privesti înainte si să-Ńi vezi de drum. Poate că te afli doar la începutul cercetării pentru găsirea drumului tău. Căutarea 絜 sine poate fi chiar direcŃia care te conduce spre dharma ta. ホn 絜 cercarea de a găsi rostul vieŃii tale, Ń靖 vei descoperi scopul. Prin eforturile de a-Ńi 絜deplini dharma, Ń靖 vei realiza destinul.

Poate că te afli deja pe cărarea dharmei tale si Ń靖 urmăresti destinul cum se desfăsoară, pas cu pas, asa cum un trandafir se deschide petală după petală, c穗d 靖 vine timpul, 絜 mod natural. Poate că deja Ńiai atins dharma si tot ce Ń靖 mai răm穗e de făcut este să o recunosti si să o accepŃi. Poate că Ńi-ai găsit dharma si trandafirul s-a deschis complet, arăt穗d o minunată floare complet deschisă. Page ExerciŃii de deschidere

154

ExerciŃiul 1:
ÎnŃelegând de ce Ńi-ai ales dharma si descoperind scopul drumului, prin destin, spre realizarea dharmei, îŃi vei răspunde la întrebarea de ce esti aici si ce ai de făcut în viaŃă. Esti singurul care poŃi răspunde la această întrebare. Priveste în tine si vei afla adevărul. Intră 絜 stare Alfa si lasă-te ghidat de Eul tău superior 絜tr-o si printr-o meditaŃie care Ń靖 va deschide porŃile propriei cunoasteri si Ń靖 va arăta adevărul aflat 絜 tine. Concentrează-te pe imaginea unui trandafir si urmăreste-l cum se deschide, petală după petală, dezvăluind cunoasterea aflată 絜 centrul său. Proiectează-te 絜 interiorul trandafirului pe măsură ce el se deschide. Lasă-te să devii una cu trandafirul si permite deschiderea cunoasterii si adevărului din tine 絜suŃi. Urmăreste cum constienŃă ta se extinde, pas cu pas, pe măsură ce trandafirul 絜 floreste, deschiz穗du-si petalele una c穰e una. Trandafirul reprezintă un simbol ocult (ascuns) al cunoasterii interioare si al adevărului, care se deschide si răspunde dorinŃei tale de adevăr si de cunoastere aflate 絜 tine. Descrie 絜 jurnal tot ceea ce ai trăit si ai constientizat 絜 cursul acestei experienŃe, atunci c穗d Ńi-ai deschis accesul la cunoastere si ai aflat adevărul din tine 絜suŃi.

ExerciŃiul 2:
ホn meditaŃiile care urmează, lasă-te ghidat de Eul tău superior 絜 explorarea cărărilor pe care le-ai parcurs 絜 trecut si 絜 prezent, ca si

cărarea pe care vei păsi 絜 viitor care te va conduce la 絈plinirea dharmei tale. Aceste meditaŃii trec dintr-una 絜 alta si Ń靖 arată desfăsurarea destinului tău 絜tr-o manieră curgătoare care Ń靖 permite să descoperi de ce Ńi-ai ales această dharmă. După fiecare meditaŃie, scrie tot ceea ce ai explorat, trăit si constientizat. MenŃionează tot ce Ńi-a arătat, ce Ńi-a spus Eul tău superior si locurile pe unde te-a condus. - Priveste vieŃile tale trecute pentru a-Ńi da seama ce dharmă Ńiai ales. Lasă-Ńi mintea să plutească liber prin scopurile pe care le urmăresti 絜 această viaŃă. Permite imaginilor din vieŃile trecute, care constituie originile dharmei tale prezente, să ajungă la suprafaŃă si constientizează influenŃele din trecut care Ń靖 afectează destinul prezent. Fii receptiv la Page stările emoŃionale create de aceste experienŃe care Ń靖 arată de ce Ńi-ai ales dharma si cum Ńi-au croit ele cărarea pe care păsesti acum pentru a-Ńi afla scopul. Urmăreste modul cum drumul pe care ai mers 絜 trecut tea condus pe cel pe care păsesti acum. Pe măsură ce constientizezi evenimentele si simŃămintele din vieŃile trecute care au clădit treptele pe care urci 絜 prezent si faci legătura dintre ele si trăirile prezente, vei găsi răspunsurile la 絜trebarea de ce te afli aici. - Priveste unde te afli 絜 viaŃa ta 絜 momentul prezent. Fă o retrospectivă a vieŃii tale actuale pentru a vedea drumul parcurs p穗ă 絜 prezent care te-a condus 絜spre scopul propus. ホn timp ce Ń靖 examinezi acest drum, vei observa că deciziile si alegerile făcute si chiar evenimente aparent fără legătură cu acestea, sunt 絜treŃesute 絜 cărarea care te conduce către realizarea dharmei. Dacă vei privi 絜 urmă la direcŃia pe

155

care ai urmat-o pentru a-Ńi realiza destinul si vei observa cum fiecare pas făcut 絜 prezent a contribuit la drumul tău 絜spre dharma, vei afla răspunsul la 絜trebarea legată de rostul vieŃii tale actuale. Priveste 絜 viitor si vezi pasii pe care-i ai de făcut si vei constata că sunt modelaŃi de pasii făcuŃi 絜 trecut si 絜 actuala viaŃă. Observă cum fiecare pas te-a condus de la o experienŃă la alta si cum, 絜 final, toŃi pasii te conduc spre 絈plinirea scopului sufletului tău 絜 viaŃa aceasta. ホn timp ce examinezi tot ce-ai parcurs din trecut p穗ă 絜 prezent pe acest drum, vei vedea defăsur穗du-se 絜aintea ta toŃi pasii pe care-i mai ai de făcut si vei descoperi cum poŃi să-Ńi desăv穩sesti dharma. Privind la ceea ce ai fost, la ceea ce esti acum si la ceea ce esti pe punctul de a deveni, vei găsi răspunsul la 絜trebarea de ce sufletul tău a ales să se re絜carneze iar si motivele pentru care ai urmat cărarea pe care păsesti acum. Priveste dincolo de manifestarea fizică a dharmei tale pentru a vedea adevăratul scop aflat 絜 profunzimea dharmei tale. Atunci c穗d vei afla 絜 Ńelesul spiritual al dharmei tale, vei descoperi si ce anume si-a propus spiritul tău să realizeze. Pe măsură ce vei 絜Ńelege cum se exprimă sufletul tău prin intermediul dharmei, vei vedea cum 絜Ńelepciunea ta se ad穗 ceste si vei păsi tot mai sus pe drumul ce duce la iluminare. Încearcă să pătrunzi dincolo de natura fizică a pasilor pe care i-ai făcut în trecut, în prezent si în viitor pe scara pe care ai văzut-o în meditaŃie si descoperă astfel cărarea de cunoastere care te conduce spre sufletul tău si spre permanenta lărgire a orizonturilor evolutive. Această cărare pe care sufletul tău o străbate Page este un drum în afara timpului, ducând la constientizare si iluminare. Lasă-Ńi eul superior să-Ńi conducă pasii pe această cărare. Fiecare pas făcut Ń靖 va

156

oferi răspunsuri la 絜trebări pe care 絜că nu le-ai pus si la 絜 trebări de care nici nu erai constient că doresti să le pui. Trece în revistă toate notiŃele pe care le-ai luat si toate percepŃiile de care ai devenit constient în cursul acestei meditaŃii. Când le privesti în tot ansamblul lor, îŃi dai seama că ai în faŃă tabloul complet al destinului si al dharmei tale din această viaŃă. PoŃi vedea cum a luat nastere, de ce ai le-ai ales si unde te conduc. InformaŃia dob穗dită Ń靖 va arăta că tu esti stăp穗ul destinului tău. Cunoasterea de care ai devenit constient Ń靖 va arăta modul 絜 care sufletul se exprimă pe sine si felul 絜 care evoluează, sufletul tău. Privind 絜lăuntrul tău si afl穗d adevărul, vei descoperi comoara din sufletul tău.

EsenŃa energetică a Sinelui tău
DorinŃa de adevăr si cunoastere este primul pas pe drumul spre 絜Ńelepciune si iluminare. În timp ce-Ńi descoperi adevărul si devii constient de cunoasterea aflată în el, începi să păsesti pe cărarea care te conduce la înŃelegerea adevăratei tale naturi spirituale. Pe măsură ce continui drumul, înŃelepciunea ta spirituală se adânceste prin lumina înŃelegerii si recunosti spiritul ca fiind energia nemuritoare, eternă, care esti tu însuŃi. Atunci când începi să-Ńi înŃelegi natura spirituală, începi în acelasi timp să înŃelegi cum se exprimă si se manifestă energia sufletului în timpul reîncarnării tale fizice. Pe măsură ce începi să recunosti energiile sufletului tău, începi să te înŃelegi pe tine însuŃi si experienŃele pe care le trăiesti. ÎŃi dai seama cum au fost create, manifestate si exprimate pe diversele nivele de energie fizică si spirituală. Energia este, a fost si va fi. Tot ce există se compune din vibraŃii de energie, care se manifestă sub diverse forme si expresii. Tu 絜 suŃi esti energie spirituală 絜corporată 絜 formă fizică. ホn cadrul esenŃei tale energetice sunt straturi si nivele de energie si de constienŃă. Eul tău interior este o vibraŃie energetică de credinŃe si simŃăminte. Eul tău

superior este vibraŃia de energie a adevărului si cunoasterii. Sufletul este o vibraŃie de energie pură de constienŃă si iluminare care se exprimă pe el 絜susi 絜 si prin energiile eului tău interior si a Eului tău Superior si se manifestă pe sine prin trăirile tale. Fiecare vibraŃie de energie are proprietăŃile si trăsăturile sale specifice. Pe Page măsură ce îŃi schimbi nivelul de vibraŃie al energiei, devii constient si intri în rezonanŃă cu acea vibraŃie specifică de energie si îi înŃelegi proprietăŃile si caracteristicile. Ridicarea nivelului de constienŃă peste cel al energiilor fizice îŃi permite să te acordezi cu nivelele înalte de energie si să ai acces la adevărul si cunoasterea ta interioară. Pe măsură ce te ridici la si prin vibraŃiile din ce în ce mai înalte ale sufletului tău, capeŃi adevărata înŃelegere a sufletului si a naturii trăirilor tale. Piramida ta de putere Tu te exprimi pe tine prin intermediul naturii tale unice si individuale si trăiesti un nivel diferit de constienŃă pentru fiecare vibraŃie de energie. Fiecare nivel energetic formează baza si cadrul de manifestare pentru energiile de ordin mai înalt de constienŃă. Deoarece tu esti energie spirituală, ai puterea să influenŃezi, să emiŃi si să schimbi energie: CredinŃele tale sunt la baza modului 絜 care influenŃezi si schimbi energia care creează trăirile tale. Tu transmiŃi, schimbi si direcŃionezi energie prin simŃămintele si g穗durile tale. CredinŃele, g穗durile si simŃămintele sunt cele care determină toate experienŃele tale, ca si modul 絜 care se manifestă energia 絜 viața ta. PercepŃiile pe care le ai fată de trăirile tale formează realitatea ta fizică si creează structura constiinŃei tale spirituale. SimŃămintele tale sunt formate de credinŃele tale si se manifestă în expresia trăirilor tale. Gândurile sunt create din simŃămintele si din experienŃele avute si

157

se transformă în adevăr si cunoastere. Adevărul si cunoasterea ta se manifestă 絜 絜Ńelegerea pe care o ai 絜 fata experienŃelor si 絜 cercărilor prin care treci si se transformă 絜 絜Ńelepciune si iluminare. Pe măsură ceŃi 絜Ńelegi simŃămintele, g穗durile si experienŃele, dob穗desti constienŃă. Ad穗cindu-te 絜 profunzimea constienŃei tale, Ń靖 vei descoperi esenŃa sufletului si Ń靖 vei 絜Ńelege natura spirituală. Energia se dezvoltă din sine sub formă de piramidă, crescând si expandându-se în forŃă. Deoarece si tu esti tot energie, dezvoltarea ta are loc tot sub formă piramidală prin energiile eului tău interior, ale Eului tău Superior si ale sufletului tău. ホncepi cu eul interior, 絜 str穗s contact cu simŃămintele tale. Atunci c穗d esti 絜 str穗să legătură cu ele si Ń 靖 絜Ńelegi reacŃiile faŃă de experienŃele trăite, devii constient de adevărul tău interior. Pe măsură ce Ń靖 accepŃi adevărul interior, cunoasterea Ńi se lărgeste si capeŃi constienŃă. Page Pe măsură ce continui să-Ńi ridici frecventa vibraŃiilor energetice la un nivel mai 絜alt de constienŃă, intri 絜 rezonanŃă cu Eul tău superior. Prin vibraŃiile de energie ale Eului tău Superior si ale constienŃei tale lărgite, Ń靖 măresti puterea de a dob穗di cunoastere spirituală ca urmare a experienŃelor prin care treci, ceea ce expandează si mai mult constienta sufletului tău. Constienta Ń靖 este apoi filtrată de către simŃămintele, g穗durile si cunoasterea ta si este 絜Ńeleasă la fiecare nivel de energie. Pe măsură ce constienta continuă să Ńi se ad穗cească si să se expandeze, simŃi energiile ca pe un proces natural si 絜 continuă miscare care se ridică 絜 spirală la nivele din ce 絜 ce mai 絜alte de constienŃă, 絜 acelasi ritm si 絜 deplină armonie cu procesul de ad穗cire a 絜 Ńelegerii. Pe

158

măsură ce Ń靖 ridici nivelul de constienŃă pentru a 絜Ńelege vibraŃia energiei sufletului tău, capeŃi constienŃă spirituală. Această constienŃă ridicată Ń靖 permite să pătrunzi dincolo de aspectele fizice si de aparenta expresie a simŃămintelor, g穗durilor si trăirilor tale cu o totală 絜Ńelepciune a 絜Ńelegerii, care este iluminarea. Acest lucru reprezintă piramida puterii tale. VibraŃia energetică a eului tău interior, a Eului tău Superior si sufletului tău sunt tot at穰ea trepte către adevăr, conduc穗du-te din ce 絜 ce mai sus spre iluminare. Aceste trepte formează baza de plecare si îŃi oferă cadrul si mijloacele de a dobândi cunoasterea si de a-Ńi ridica propria constienŃă la nivele din ce în ce mai înalte pe durata reîncarnării tale fizice. Aceste trepte de constienŃă sunt în armonie cu un nivel de energie încă mai înalt, care îŃi omogenizează cunoasterea, formând o unitate de înŃelegere. Straturi si nivele de energie si de conștiență Energiile si modurile de exprimare ale eului tău interior, ale Eului tău Superior si ale sufletului tău sunt depuse pe diverse nivele de energie si constienŃă 絜 interiorul tău. Fiecare din aceste sapte straturi este cunoscut sub denumirea de chakră, care este o spirală de energie ce vibrează pe o anumită frecvenŃă, corespunzătoare unui anumit nivel de constienŃă. Fiecărei chakre 靖 corespund calităŃi si structuri specifice 絜 funcŃie de nivelul de constienŃă respectiv si de ea depinde ceea ce trăiesti 絜 fiecare vibraŃie de energie. În cadrul vibraŃiilor multiplelor aspecte si trăiri proprii, se află o întreagă lume de cunoastere si de constienŃă. Page Straturile de energie ale chakrelor tale sunt reprezentate de energii av穗d cele sapte culori ale curcubeului. Pentru a avea o imagine simplificată la maximum a modului lor de manifestare si a trăirilor corespunzătoare fiecărui nivel de constienŃă, consideră curcubeul ca fiind

159

alcătuit din unde de energie, care vibrează pe nivele din ce 絜 ce mai 絜alte de constienŃă de la o culoare la alta. Pe măsură ce-l parcurgi, „urc穗du-te" prin culori, constienŃa ta creste odată cu fiecare nouă vibraŃie, 絜 timp ce energiile fuzionează una 絜 alta si se expandează. Curcubeul 絜cepe cu culoarea rosu, a cărei vibrare corespunde energiilor fizice, care Ń靖 creează percepea realităŃii. Curcubeul trece apoi 絜 portocaliu, cu nivelul de vibraŃie corespunzător energiilor emoŃionale. ホmpreună, aceste două culori alcătuiesc esenŃa simŃămintelor si realităŃii pe care o trăiesti, ca si nivelul specific de energie si constienŃă a eului tău interior. Curcubeul continuă cu culoarea galben, a cărei vibraŃie corespunde energiei mentale si celei a g穗durilor, reprezent穗d primul tău nivel de cunoastere interioară. Curcubeul continuă cu culoarea verde, vibraŃia energiei spirituale si a evoluŃiei, expresia superioară a simŃămintelor tale. Aici se află punctul central, 絜tre energiile fizice si cele spirituale. Albastru are vibraŃia energiilor astrale si reprezintă cunoasterea ta 絜 miscare. Indigoul are vibraŃia energiilor eterice si reprezintă constienŃă ta 絜tr-un cadru spiritual mai 絜alt de 絜Ńelepciune si de 絜Ńelegere.

Aceste culori formează esenŃa cunoasterii, energia si constienŃă Eului tău superior.
Culoarea violet de la capătul de sus al curcubeului are vibraŃia energiei sufletului tău si formează constienŃă ta spirituală. Toate 絈preună, vibraŃiile si modurile de exprimare a culorilor curcubeului formează esenŃa ta energetică. CeaŃa albă de deasupra curcubeului vibrează pe frecvenŃa energiilor universale si reprezintă iluminarea ta. Tot acestea sunt si energiile pe care le străbaŃi, 絜 ordine inversă, atunci c穗d cobori pentru a te re絜carna 絜tr-un corp fizic, la nastere.

În timpul re絜carnării actuale, energia sufletului tău pluteste 絜 si prin fiecare nivel al constienŃei tale. Sufletul 罇i preia o expresie fizică a energiei corespunzătoare vibraŃiilor eului tău interior si ale Eului tău Superior si se manifestă 絜 si prin experienŃele trăite. Energiile sufletului tău participă la energiile fizice care te 絜conjoară 絜 timpul re絜carnării actuale si 絜 acelasi timp le transcend. Prin intermediul constiinŃei tale fizice si spirituale tu absorbi si filtrezi cunoasterea 絜 maniera ta unică si proprie de 絜Ńelegere si Ńi-o exprimi prin Page experienŃele tale. Pe măsură ce Ń靖 ad穗cesti 絜Ńelegerea experienŃelor pe care le trăiesti si Ń靖 aprofundezi cunoasterea, avansezi la nivele din ce 絜 ce mai 絜alte de energie si constienŃă. ExerciŃii de deschidere EsenŃa energiei din tine, pentru a putea fi pe deplin cunoscută, trebuie să fie experimentată. Prin cuvinte se pot da explicaŃii ale principiilor fundamentale, dar înŃelegerea impune cunoasterea dată de experienŃă. De acest lucru te-ai convins în nenumărate rânduri. Această energie ai simŃit-o de multe ori 絜ainte de a fi intrat 絜 nivel Alfa si atunci c穗d ai 絜cercat să-Ńi influenŃezi vibraŃiile energetice cu ajutorul g穗durilor si simŃămintelor. Ai simŃit fluxul de energie de fiecare dată c穗d Ńi-ai ridicat energiile la un nivel mai 絜alt de constienŃă. Ai perceput schimbările de vibraŃie ale energiei atunci c穗d ai traversat culorile curcubeului. Straturile de energie Intră 絜 Alfa si sesizează diferenŃa ce apare 絜 nivelul tău de constienŃă odată cu fiecare culoare a curcubeului. Observă trăirile pe care le ai 絜 vibraŃiile energetice ale fiecărei culori. Aceasta te va ajuta să 絜Ńelegi ce anume influenŃează si coordonează fiecare dintre chakre. Constientizează cu atenŃie schimbarea de vibraŃie a energiei si percepe diferenŃa de ritm a acesteia pe măsură ce Ń靖 ridici nivelul de constienŃă.

160

(Poate este bine să revezi vizualizarea curcubeului în Capitolul 3: 絜t稷 nirea cu Subconstientul.) ホn timp ce 絜cepi să absorbi energiile culorilor rosu si portocaliu si 絜cepi să intri 絜 nivelul Alfa, observă c穰 de relaxat Ń靖 este corpul si c穰 de constientă Ń靖 este mintea. Pe măsură ce intri 絜 rezonanŃă cu energiile eului tău interior si cu stările tale emoŃionale, poŃi simŃi ritmul filtrului de energie, 絜 timp ce 絜cepi să absorbi si să vibrezi pe frecvenŃa culorii galben. ホn timp ce-Ńi ridici nivelul de constienŃă pentru a putea simŃi si experimenta vibraŃii de energie si mai 絜alte, observă c穰 de mult a crescut constienŃa minŃii tale. ホn timp ce absorbi energiile vibraŃiei culorii verde din curcubeu, Page centrează-Ńi constienŃa pe energiile Eului tău Superior. ホn timp ce simŃi vibraŃiile energiilor de ordin si mai 絜alt, simŃi cum intri 絜 rezonanŃă cu energiile cunoasterii tale spirituale si cu culoarea albastru. ホncearcă să simŃi ritmul accentuat progresiv al fluxului de energie 絜 timp ce continui să Ń靖 ridici constienŃă pe o vibraŃie si mai 絜altă de energie si absoarbe culoarea indigo. ホn timp ce te ridici prin energiile curcubeului si Ń靖 măresti mai mult nivelul de constienŃă, intri si absorbi energiile culorii violet, expand穗du-te 絜 energiile sufletului tău. Descrie 絜 jurnalul tău tot ce ai trăit pe fiecare din nivelele de constienŃă si energie ale culorilor curcubeului. Aceasta te va ajuta să 絜Ńelegi energiile aflate 絜 tine si modului 絜 care energia se exprimă prin tine si prin experienŃele prin care treci. Descrie ce-ai simŃit la cresterea constientei ce a avut loc odată cu cresterea vibraŃiilor tale de energie si cum ai perceput fluxul de constienŃă corespunzător intervalului dintre

161

vibraŃiile energetice ale fiecărei culori. Aceasta te va ajuta să 絜 Ńelegi cum transcende sufletul tău energiile fizice si cum traversează el energiile spirituale. EsenŃa energiei tale se află în interiorul stărilor tale emoŃionale si radiază si se expandează prin nivele de energie mai înalte. În timp ce te centrezi pe energiile eului tău interior si pe simŃămintele tale, ridicându-Ńi nivelul de constienŃă, intri în rezonantă cu energiile Eului tău Superior si ale cunoasterii tale. Pe măsură ce dobândesti si accepŃi cunoasterea, intri în acord cu nivele încă mai înalte de constienŃă si de energie spirituală si devii constient de energiile sufletului si a esenŃei tale spirituale. MeditaŃia la lumina lum穗ării ce urmează te va ajuta să Ń靖 ridici constienta deasupra energiilor fizice prin concentrarea atenŃiei pe aspectele mai 絜alte ale energiei din tine. Prin focalizarea pe nivele mai 絜alte de constienŃă vei intra 絜 contact mai str穗s cu energiile spirituale si cu modul de exprimare al eului interior si al Eului Superior si te va ajuta să te acorzi pe vibraŃia energetică a sufletului tău si a adevăratei tale naturi spirituale. Centrul flăcării reprezintă eul tău interior. Flacăra lum穗ării reprezintă Eul tău superior. Aura, care este esenŃa flăcării, reprezintă sufletul tău. ホnainte de a o 絜cepe, aprinde o lum穗are si intră 絜 starea Alfa. Priveste 絜 centrul flăcării lum穗ării. Concentrează-Ńi atenŃia si constienŃă 絜 si 絜 jurul flăcării lum穗ării. ホn momentul 絜 care Ń 靖 Page focalizezi g穗durile pe flacără si 靖 simŃi energia, centrează-te pe constienŃa ta de sine si 絜cepe să devii constient de energiile din interiorul tău. Priveste 絜 centrul flăcării. Percepe energia din tine 絜 momentul 絜

162

care pătrunzi 絜tr-un nivel mental mai constient. Percepe-Ńi expandarea 絜tr-un nivel mai 絜alt de constienŃă 絜 momentul 絜 care intri 絜 rezonanŃă cu energiile stărilor tale emoŃionale. Continu穗d să privesti 絜 centrul flăcării, 絜cepe să percepi vibraŃia energiei eului tău interior. ホncepe să te focalizezi pe energiile tale emoŃionale, continu穗d să-Ńi urci vibraŃiile energetice la un nivel de constienŃă 絜că mai 絜alt. Percepe energia care emană din interiorul centrului flăcării. Devino constient de energia pozitivă care radiază de la flacără. Percepe energia care radiază din interiorul centrului constienŃei tale. Permite energiilor eului tău interior si ale simŃămintelor tale să se expandeze si să atingă un nivel mai ridicat de constienŃă. Devino din ce 絜 ce mai constient de sursa energiei aflată 絜 tine si percepe energia cum 絜cepe să se expandeze 絜 interiorul tău. Pe măsură ce devii si mai constient de energia eului tău interior, intri 絜 contact si mai str穗s cu simŃămintele tale. Te simŃi 絜 acord perfect cu simŃămintele tale si esti pe deplin constient de sursa de energie aflată 絜 tine esti si mai constient de adevăratele tale simŃăminte, ceea ce te conduce spre adevărul si cunoasterea aflate 絜 interiorul tău. ホn felul tău caracteristic si 絜 maniera care Ńi se pare cea mai potrivită pentru tine, ia contact cu constienŃă naturală a eului tău interior. Intră si mai str穗s 絜 rezonanŃă cu vibraŃiile eului tău interior si devin-o 絜că mai constient de stările tale emoŃionale interioare. Pătrunde 絜 centrul constienŃei tale si percepe vibraŃiile energiei care dau nastere esenŃei tale spirituale. Devin-o constient de lumina si de viaŃa din interiorul tău care 絜cepe 絜 profunzimea sufletului tău si care radiază si se expandează de jur 絈prejurul tău.

*****

Priveste la flacăra lum穗ării. Concentrează-Ńi atenŃia si constienŃă 絜 絜treaga ei flacără. Devin-o constient de Energia care emană din flacără. ホncepe să Ń靖 ridici energiile la un nivel mai 絜alt de constienŃă. Percepe atingerea de către tine 絜suŃi a unui nivel mental mai constient. ホn timp ce privesti flacăra lum穗ării si Ń靖 percepi energia, 絜cepe să percepi Page energiile adevărului si cunoasterii din ad穗cul tău cum se deschid si expandează la nivele si mai 絜alte de energie si constienŃă. Concentrează-te pe energia din interiorul tău si 絜cepe să percepi vibraŃiile energetice ale adevărului si cunoasterii tale interioare. ホncepe să percepi vibraŃiile energetice ale Eului tău Superior. ホncepe să devii constient de energia pozitivă care emană din interiorul tău si care radiază prin adevărul si cunoasterea ta interioară. Percepe energia care emană dintr-o vibraŃie mai 絜altă a adevărului si cunoasterii tale interioare. Percepe vibraŃia energetică a Eului tău Superior si devino din ce 絜 ce mai constient de energia care emană si este radiată de Eul tău superior. ホn timp ce intri din ce 絜 ce mai tare 絜 rezonanŃă cu nivelele tale superioare de energie si constienŃă, te expandezi 絜 deplina constienŃă a Eului tău Superior. Percepe cresterea vibraŃiilor energetice ale cunoasterii din line. Concentrează-te pe izvorul de cunoastere si de adevăr din tine pentru a atinge nivele mai 絜alte de energie si constienŃă. Focalizează-te pe vibraŃiile mai 絜alte de energie ale adevărului si cunoasterii. ホn timp ce percepi energia 絜altului tău adevăr si a cunoasterii interioare, devii constient de energia crescută care emană din Eul tău superior si curge din izvorul de cunoastere si adevăr din interior.

163

ホn timp ce devii constient de izvorul tău 絜alt de energie, devii 絜 că mai constient de cunoasterea ta spirituală. Devii mai constient de adevărul si de cunoasterea existentă 絜 tine 絜suŃi si recunosti adevărata constienŃă a trăirilor si a cunoasterii tale. ホnŃelegi pe deplin simŃămintele pe care le ai 絜 faŃa experienŃelor trăite. Pe măsură ce Ń靖 絜 Ńelegi simŃămintele, devii mai constient de adevărul aflat 絜 cunoasterea ta. ホn modul tău propriu si 絜 maniera care Ń靖 este cea mai potrivită, devino constient de vibraŃia energetică a Eului tău Superior. Devino mai constient de adevărul si de cunoasterea pe care le ai 絜 tine. Rezonează din ce 絜 ce mai mult cu constienŃa Eului tău Superior si percepe energia care emană si radiază din Eul tău superior si se expandează 絜 constienŃa sufletului tău.

*****
Priveste 絜 jurul flăcării lum穗ării ta aura de energie din jurul flăcării. Aura este esenŃa energetică a flăcării. Aura 絜cepe 絜 interior si radiază din centru, tot asa cum energia si expresia sufletului tău 絜cepe 絜 Page interior si radiază din centrul corpului tău emoŃional, trece prin cunoasterea ta si apoi expandează 絜 spiritualitatea ta, form穗d esenŃa energiei tale. Focalizează-Ńi constienŃă 絜 energia aurei flăcării. Centrează-Ńi constienŃă 絜 esenŃa energiei tale. Devino una cu energia pură si pozitivă care emană din interiorul tău si care radiază si se expandează 絜 jurul tău. ホncepe să percepi energia care emană din sufletul tău. Percepe vibraŃiile pure si pozitive care emană din interiorul tău si radiază prin esenŃa ta energetică. Focalizează-Ńi constienŃă 絜 interiorul esenŃei tale energetice. Devino constient de vibraŃiile de energie ale sufletului tău. Pe măsură ce devii

164

constient de esenŃa energiei tale, care 絜cepe 絜 interior si care expandează si radiază de jur 絈prejurul tău, simŃi o miscare caldă, ondulatorie care 絜cepe să vibreze 絜 tine. Este asemănătoare bătăii unei inimi, care 絈prăstie energie si constienŃă 絜 interiorul si de jur 絈 prejurul tău. Pe măsură ce simŃi esenŃa energiei din tine si din jurul tău, devii tot mai constient că esti o fiinŃă spirituală. Devii tot mai constient de energiile tale spirituale care transcend energiile fizice. Scufundăte complet 絜 vibraŃia pură de energie a sufletului tău. Percepe-o expand穗du-se 絜 tine si radiind din centrul fiinŃei tale. ホn timp ce privesti la energia si la lumina care emană si radiază din flacăra lum穗ării, devii constient de lumina si energia care ia nastere 絜 sufletul tău si emană si radiază din centrul constienŃei tale. Devii constient că tu esti această energie de lumină si devii constient de adevărata esenŃă a sufletului tău. Pe măsură ce devii din ce 絜 ce mai constient de sufletul tău, flacăra devine din ce 絜 ce mai strălucitoare. ホn modul tău caracteristic si 絜 maniera care Ń靖 este cel mai potrivit, devino tot mai constient de sufletul tău si de esenŃa energiei tale. Intră 絜 rezonanŃă tot mai mult cu vibraŃia pură a energiei sufletului tău. PermiteŃi să devii tot mai constient de adevărata ta natură spirituală. Vizualizează, simte si percepe esenŃa ta energetică, 絜chide ochii si meditează, fiind total constient de vibraŃia energetică a sufletului tău. C穗d Ńi-ai 絜cheiat meditaŃia, inspiră ad穗c. ホn timp ce inspiri, lasăte liber să absorbi cu această inspiraŃie toată cunoasterea pe care ai constientizat-o. Adu 絜 interiorul tău constienŃă si 絜Ńelegerea deplină a sufletului tău si a esenŃei energiei tale. C穗d expiri, filtrează cunoasterea si constienŃă prin mintea ta constientă, cu o deplină 絜Ńelegere a tot ceea

Page ce ai trăit si ai simŃit 絜 meditaŃia pe care ai făcut-o. Descrie 絜 jurnalul tău tot ce ai trăit si ai constientizat.. Include experienŃele prin care ai trecut cu energiile eului tău interior, ale Eului tău Superior si ale sufletului tău. Scrie despre simŃămintele faŃă de eul tău interior, constienta asupra Eului tău superior si percepŃiile 絜 privinŃa sufletului tău si ale esenŃei energiei tale. Notează toate imaginile de care ai fost constient în timpul meditaŃiei. MeditaŃia cu lum穗area Ń靖 permite să constientizezi mai bine energiile eului tău interior, ale Eului tău Superior si esenŃa sufletului tău. Cu ajutorul meditaŃiei cu lum穗area poŃi atinge un nivel mental mai spiritual, focaliz穗du-Ńi constienta pe energiile aflate 絜 interiorul tău. Pe măsură ce Ń靖 ridici vibraŃiile de energie si nivelul de constienŃă, Ń靖 cresti 絜Ńelegerea stărilor tale emoŃionale, a experienŃelor pe care le trăiesti si Ń靖 ad穗cesti cunoasterea. Aceasta Ń靖 oferă posibilitatea să-Ńi expandezi mai mult constienŃă. Odată cu cresterea constienŃei si atingerii rezonanŃei cu vibraŃiile eului interior, a Eului Superior si a sufletului, devii constient de adevărata natură a experienŃelor tale. În timp ce contopesti energiile simŃămintelor, ale cunoasterii si ale constienŃei în deplina înŃelepciune a înŃelegerii, devii constient de esenŃa sufletului tău si de spiritualitatea ta. Pe măsură ce înŃelegi energiile care compun esenŃa ta si unifici energiile într-o armonie a înŃelegerii, îŃi oferi posibilitatea să simŃi, să sti si să devii constient de sufletul tău si de adevărata natură a spiritualităŃii tale pe un înalt nivel de adevăr. Acesta formează baza iluminării tale.

165

Adevărata natură a spiritualităŃii tale

Adevărata ta natură este cea a unui spirit liber, îmbrăcat în haina pământească a corpului fizic. Sufletul tău se adaptează energiilor fizice care îŃi permit existenŃa într-un mediu fizic. Reîncarnarea se face în vederea echilibrării

karmei, a învăŃării lecŃiilor de viaŃă si a îndeplinirii scopurilor propuse pentru a face sufletul să treacă pe nivele din ce în ce mai ridicate de constienŃă. În fiecare reîncarnare dobândesti cunoasterea care îŃi permite să-Ńi exprimi spiritualitatea în decursul experienŃei tale pământesti. Reîncarnarea este un pas pe cărarea care duce la perfecŃiunea sufletului tău. Prin procesul de căutare a adevărului si cunoasterii, îŃi ridici nivelul constienŃei si te urci deasupra limitelor si restricŃiilor energiilor fizice. Această Page constienŃă îŃi permite să înŃelegi cum poate fi sufletul tău liber oricând, chiar atunci când îŃi asumă temporar energiile existenŃei fizice. ホn timp ce dob穗desti adevăr si cunoastere 絜 cadrul experienŃei tale păm穗testi, te expandezi 絜 energiile spirituale si universale. ホn timp ce Ń靖 exprimi natura spirituală prin intermediul energiilor fizice ale experienŃelor tale si Ń靖 ridici nivelul de constienŃă, capeŃi si o 絜Ńelegere completă a sufletului tău si a raŃiunii existentei tale fizice. Prin aceasta dob穗desti 絜Ńelepciune spirituală si atingi iluminarea. Sufletul tău vibrează pe energiile spirituale si universale, transcend穗d mediul fizic 絜conjurător prin 絜săsi natura sa. Sufletul tău este în rezonanŃă cu energiile naturii si universului, miscându-se în ritm cu cunoasterea si adevărul, în armonie cu lumina. Sufletul are abilitatea de a se deplasa printre energii cu usurinŃa dată de înŃelegere. În timp ce sufletul înaintează prin energiile fizice si intră în domeniul energiilor spirituale si universale, el devine liber si îsi atinge starea sa naturală de existentă, în forma lui adevărată. ホn cadrul energiilor universului tu iŃi 絜Ńelegi pe deplin at穰 natura ta fizică, c穰 si pe cea spirituală si 絜Ńelegi 絜 acelasi timp adevărul despre sufletul tău. ホnŃelegi păm穗tul si universul si, pentru că le 絜Ńelegi, stii că sunt unul si acelasi lucru, singura diferenŃă const穗d 絜 modul de exprimare a nivelelor superioare de energie. Devii constient că universul de

166

deasupra este la fel cu păm穗tul de dedesubt si că numai cunoasterea este aceea care Ń靖 permite să transcenzi energiile fizice. Eliberarea spiritului tău Sufletul tău reprezintă energia universală a luminii si tu poŃi simŃi si trăi spiritul 絜 forma sa de energie. MeditaŃia care urmează te va ajuta să 絜Ńelegi adevărata ta natură spirituală, permiŃ穗du-Ńi să descoperi pentru tine 絜suŃi ce trăiesti 絜 cadrul vibraŃiei de energie a sufletului tău. Ridic穗du-Ńi vibraŃiile energetice deasupra nivelului fizic, poŃi deveni constient de adevărata natură a spiritualităŃii tale. ホnainte de a 絜cepe, intră 絜 nivelul Alfa si du-te 絜 sanctuarul tău interior. Ascultă sunetele naturii si simte-te una cu lumea din tine si din jurul Page tău. Ia contact cu simŃămintele tale si 絜 rezonanŃă cu cunoasterea si constienŃa ta. Aceasta te va menŃine pe toate nivelele 絜 timp ce explorezi si trăiesti experienŃa sufletului tău 絜 forma sa naturală. ホn timp ce inspiri Lumina albă de protecŃie de la izvoarele universale, 絜cepe să te simŃi curg穗d si plutind 絜 sus prin energiile tale proprii. ホn timp ce-Ńi contopesti energiile tale 絜 Eul tău superior, 絜cepi să te simŃi deschis, expandat si liber. Lasă-te purtat de energiile 絜alte ale cunoasterii, constienŃei si luminii. Pe măsură ce intri 絜 rezonanŃă cu energiile spirituale, 絜cepi să simŃi esenŃa sufletului tău. ホn timp ce-Ńi permiŃi trăirea unor nivele 絜că mai 絜alte de constienŃă si de cunoastere, te simŃi contopindu-te 絜 energiile magice ale universului, 絜 armonie cu păm穗tul. ホn timp ce-Ńi armonizezi si-Ńi ridici energiile 絜tr-o superbă unitate a energiilor spirituale si universale, 絜cepi să-Ńi 絜Ńelegi sufletul si adevărata

167

natură a spiritualităŃii tale. Acolo, 絜 sanctuarul tău interior, observi un fluture minunat asezat pe frunza unui copac. Aripioarele lui au culori si desene de o delicateŃe si un colorit nemaivăzute. Pare ca si c穗d fluturele ar fi transparent. Fluturele a iesit chiar acum la lumină si Chiar acum 罇i 絜tinde aripile ca să pornească 絜 zbor. ホn timp ce-si deschide aripioarele, le vezi cum strălucesc 絜 soare. PoŃi zări 絜 apropiere si gogoasa galbenă, din care fluturele tocmai a iesit. Sufletul tău este asemănător acestui fluture care tocmai s-a eliberat. ホn timp ce te desprinzi din coconul energiilor fizice si pătrunzi prin cochilia ca de h穩tie a constienŃei limitate, Ń靖 dai de o parte vălul ce Ń靖 acoperă constienŃa si redai libertatea spiritului tău. Pe măsură ce faci să cadă 絜velisurile restricŃiilor cu ajutorul constienŃei tale, transcenzi energiile fizice, ridic穗du-te 絜 lumina sufletului tău si a energiilor tale spirituale. ホn timp ce continui să te ridici din ce 絜 ce mai sus 絜 energiile universale, sufletul tău se deschide si se eliberează. Fiind 絜 acord cu natura, esti 絜 armonie cu tine 絜suŃi si cu tot ce te 絜conjoară. ホnŃelegi ce simte fluturele 絜 timp ce 罇i ia zborul, primul lui zbor liber, 絜 timp ce se ridică 絜 văzduh... ホn timp ce pluteste pe curenŃii de aer, bucur穗du-se de lumină si de soarele ce 精 絜călzeste... ridic穗du-se tot mai sus, spre nori. Ai senzaŃia că ai putea fi tu să te ridici 絜 aer să zbori cu fluturele alături, 絜 armonie cu aerul si cu lumina. Ai senzaŃia Page clară că ai putea să te ridici si să zbori 絜 univers, liber de toate oprelistile si limitele fizice... urc穗d tot mai sus spre nori, spre lumină. Ai senzaŃia că esti ca fluturele 絜susi. Pe măsură ce intri 絜 rezonanŃă cu energiile fluturelui, 靖 絜Ńelegi armonia naturală 絜 care se află faŃă de energiile păm穗tului si ale universului. Constientizezi

168

armonia ta naturală cu energiile spirituale. Pe măsură ce intri 絜 rezonanŃă cu energiile naturii tale spirituale, constientizezi că poŃi transcende energiile păm穗testi si poŃi pluti 絜 energiile universale de constienŃă si lumină. ホn timp ce fluturele 絜cepe să plutească si să zboare si să se ridice 絜 văzduh, te simŃi si tu plutind 絜 sus, iesind si expand穗du-te 絜 cunoastere si lumină. Fluturele este liber... zboară, se ridică, pluteste deasupra păm穗tului... si tu te simŃi la fel de liber ca el. Te-ai eliberat de norii de energie fizică si izbucnesti 絜 energia spiritului tău. SimŃi cum spiritul tău 絜cepe să zboare si să se 絜alte si să expandeze 絜 cunoastere, constienŃă si lumină. ホn timp ce zbori si te 絜alŃi sus, tot mai sus, poŃi simŃi libertatea cunoasterii si căldura constienŃei. Pe măsură ce simŃi lumina soarelui cum te m穗g稱e si te 絜deamnă să te urci, plutind pe curenŃii naturali de aer, le simŃi din ce 絜 ce mai liber. PoŃi vedea sc穗tei de lumină si de energie, care par bijuterii strălucitoare ce luminează cerul. Sc穗teile de lumină par tot at穰ea stele si raze de soare si simŃi profunda lor căldură si pace si protecŃie atunci c穗d te 絜văluie cu constienŃă pe care o răsp 穗desc. ホn timp ce absorbi lumina si energia universului, simŃi energia din interiorul si din jurul tău. Te simŃi iluminat cu energie si lumină din soare. SimŃi vibraŃiile energiilor universale si esti 絜 deplină armonie cu universul. Zbori si te 絜alŃi 絜 zbor 絜 univers, sus, tot mai sus si simŃi cum devii din ce 絜 ce mai liber... ホnfr穗g穗d legea de atracŃie terestră a forŃelor fizice... expand穗du-te 絜 orizonturi infinite de adevărată cunoastere si constienŃă... zbur穗d pe aripi de iluminare si de lumină... ホn timp ce-Ńi explorezi si trăiesti experienŃa sufletului tău 絜 forma lui naturală.

Spiritul tău este liber... zbur穗d si 絜ălŃ穗du-se si expand穗du-se 絜 univers. Te misti cu viteza si ritmul cunoasterii si al constienŃei si al luminii. Trăiesti minunata armonie dintre univers si tine 絜suŃi. Esti plin de lumină si esti lumină. Si acum este timpul să te 絜torci 絜apoi pe păm穗t. Te simŃi cobor穗d lin, prin energiile universului si intr穗d 絜 energiile terestre. Te simŃi plutind usor, asez穗du-te pe frunza unui copac, absorbind toată Page cunoasterea pe care ai constientizat-o; te. SimŃi cuprins de o ad 穗că pace, 絜 armonie cu universul si cu tine 絜suŃi. Descrie 絜 jurnal tot ce-ai trăit si ai constientizat 絜 timpul acestei meditaŃii 絜 care spiritul Ńi-a fost liber si ai explorat adevărata ta natură spirituală. Scrie cum ai ajuns la constientizarea si la înŃelegerea spiritualităŃii tale. Include descrierea modului în care ai constientizat energiile universale si cum ai perceput armonia dintre univers si pământ. Aceasta te va ajuta să înŃelegi procesul si scopul reîncarnării si îŃi va răspunde la întrebarea legată de rostul nasterii tale din nou si din nou. Te va ajuta să afli si să înŃelegi de ce sufletul tău a ales această formă fizică de exprimare a energiilor sale si de ce experienŃa terestră constituie unul dintre pasii făcuŃi pe cărarea care te aduce înapoi, acasă.

169

Piesele de puzzle al vieŃilor tale trecute

VieŃile tale trecute reprezintă o ladă cu comori de cunoastere si adevăr, plină cu percepŃii si constienŃă, despre tine si despre evenimentele si situaŃiile emoŃionale pe care le-ai trăit 絜 viaŃa ta actuală. În timp ce-Ńi echilibrezi karma, îŃi înveŃi lecŃiile de viaŃă si îŃi urmezi dharma, bucăŃelele ce formează imaginea jocului încep să se potrivească unele cu altele si ele lasă să se întrezărească tabloul. CredinŃele, g穗durile, simŃămintele si experienŃele Ń靖 arată adevărul si-Ńi dezvăluie un portret intim al sufletului tău. VieŃile tale

anterioare si viaŃa ta prezentă îŃi arată cum îŃi exprimi sufletul si cum dobândesti adevăr si cunoastere pe măsură ce evoluezi spiritual pe nivele din ce în ce mai înalte de constienŃă si de iluminare. ExerciŃiile de deschidere si meditaŃiile prezentate în această carte conŃin instrucŃiuni cu care poŃi aduna si pune cap la cap toate indiciile pe care le-ai găsit de-a lungul timpului. Jurnalul îŃi oferă toate piesele acestui joc din bucăŃele si îŃi dă cheia de înŃelegere a vieŃilor tale anterioare, deschizându-Ńi în acelasi timp lada ta, ce conŃine comorile adevărului si ale cunoasterii. Pe măsură ce pui indiciile cap la cap, începi să rezolvi enigma referitoare la ceea ce s-a întâmplat în vieŃile tale anterioare, descoperind cine si ce i-a făcut fiecărui personaj din piesă. Pe măsură ce începi să aduni piesele jocului si să le pui la locul lor, Ńi se prezintă în faŃă un tablou care îŃi arată clar cum experienŃele tale prezente sunt strâns legate de cele trecute, prin intermediul Legii Karmei. În timp ce jocul prinde contur si se completează cu noi bucăŃele, el îŃi oferă răspunsurile la Page cauzele care au provocat încercările prin care treci în prezent si îŃi dă posibilitatea constientizării evoluŃiei tale spirituale. Dacă mai există piese lipsă în amintirile tale, le poŃi găsi si poŃi umple golurile prin retrăirea acelor vieŃi anterioare în modul care Ńi se pare cel mai potrivit pentru tine. Lasă-te condus de Eul tău superior în timp ce vezi si trăiesti scenele vieŃilor tale trecute. Urmăreste stările emoŃionale si evenimentele pe măsură ce-Ńi apar în minte si permite vieŃilor anterioare să-Ńi spună tot ceea ce doresti să stii. Stabileste conexiunile si corelaŃiile cu viaŃa prezentă. Adaugă percepŃiile si intuiŃiile tale si asează bucăŃelele jocului la locul lor pe baza înŃelegerii dobândite. Observă cum trecutul si prezentul se potrivesc perfect si se leagă unul de altul, odată ce-au fost corect alăturate. Cu înŃelegerea si cunoasterea pe care le-ai dobândit în decursul călătoriei

170

făcute prin vieŃile tale trecute, reciteste fragmente din jurnalul tău care îŃi oferă chei si indicii edificatoare. Stabileste noi legături, relu穗d anumite exerciŃii de deschidere si meditaŃii care Ńi se par importante pentru ceea ce cauŃi. Pe măsură ce aprofundezi experienŃele si găsesti noi răspunsuri, vei descoperi aspecte importante care Ń靖 vor ad穗ci 絜Ńelegerea vieŃilor tale trecute. Toate bucăŃelele jocului tău de puzzle formează un tablou minunat al sufletului tău. C穗d toate indiciile sunt luate 絜 considerare si tabloul este complet, imaginea Ń靖 prezintă clar modul 絜 care evenimentele si emoŃiile vieŃilor tale trecute au influenŃat si au creat viaŃa ta prezentă. Privind la acest tablou, devii constient de modul 絜 care viaŃa ta de acum va influenŃa si va afecta viaŃa ta viitoare si evoluŃia ta spirituală. ホn cadrul vieŃii tale prezente, printr-o folosire pozitivă a liberului tău arbitru, poŃi crea un tablou care să reprezinte o lucrare de maestru.

ホn căutarea cunoasterii
Privind 絜 interiorul tău, vei descoperi că acea comoara aflată la capătul curcubeului este Adevărul. C穗d atingi adevărata iluminare, descoperi ceea ce ai stiut din totdeauna. Afli că 絜ceputul cunoasterii este Adevărul. Afli că moartea nu reprezintă un sf穩sit, ci mai degrabă un nou 絜ceput - o renastere a sufletului pe un nivel mai 絜alt de constienŃă. Căutarea Adevărului este o căutare continuă. ConstienŃa Ń靖 pavează drumul cu 絜Ńelegere. Pe măsură ce-Ńi continui călătoria evolutivă prin viaŃă, păseste cu constienŃa faptului că sufletul tău, modelat de tot ceea ce ai fost, esti si vei fi, este flacăra nemuritoare care Ń靖 călăuzeste drumul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful