SK TAMAN DAYA 3, JOHOR BAHRU PENYATA AKAUN.....

PENERIMAAM BIL 1 2 GGG KETERANGAN JUMLAH 5 BIL 1 2 PERBELANJAAN KETERANGAN JUMLAH 1

UNIT KOKURIKULUM

JUMLAH PENERIMAAN

5

JUMLAH PERBELANJAAN 4

1

Baki wang dalam bank ialah sebanyak

Saya KASSIM BIN SURATMAN, Bendahari KELAB PENCINTA ALAM Sekolah Kebangsaan Taman Daya 3, Johor Bahru dengan ini mengaku bahawa Penyata kewangan ini adalah benar. Tandatangan Bendahari : …………………......................…….. Tarikh :........./........../...............

Saya ZULZAIMI BIN NASIR, Pemeriksa kira-kira 1 dan AINI BTE HARUN, Pemeriksa kira-kira 2, dengan ini mengesahkan Penyata Kewangan Tahunan KELAB PENCINTA ALAM sekolah ini yang berakhir Pada 20/11/2010 adalah yang benar. Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 1 .....................…………………………………….. ( AINI BTE HARUN ) Tarikh Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 2 ........./........../...............

.....................…………………………………….. ( AINI BTE HARUN ) Tarikh ........./........../...............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful