—Я--——-—г,——^

СВОБОДА
г

т л і н с ь к и п дігевнин

"хіюз в
ТРИ ц е н т и .

О-ЃnOAL OMGAN ОТ THE UX3LA1NIAN NATIONAL ASSOCMTIC-I, M-a
ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ

РІК x x x v i i .

4. 257,

А

клопоти ПРЕЗИДЕНТА з СЕНАТОМ

П О Л Е Т И Т Ь

до

БІГУНА.

УКРАШСЬКА МУЗИКА НА І

,

No) 317.

VOL, x x x v h . .

Джерзи Ситі, H. Дж., субота, 2. листопада, 1929.

Jersey City, N. J . , Saturday, November

ЛЕТУН БЕЗ ГОЛОВИ.

1929.

. те

J

THREE CENTS.

ГОСТРА ПОЛІТИЧНА КРІЗА В ПОЛЬЩІ

РАДІО.

`^Цимн 'днями відбулися летЗаходом Т-ва Українськи: Іничі маневри в Польщі в прц-. УЗБРОЄНІ ПОЛЬСЬКІ ОФІЦИРИ ОБСАДИЛИ С О И М . З А С І І'УВЕР А П Е Л Ю Є Д О С Е Н А Т О Т Ч В , Щ О Б У Х В А Л И Л И
ТАРИДиќовчнтелів в Америці віл- суїл^сти французького гене- ДАННЯ С О И М У ВІДТЯГНЕНІ Д О ПОНЕДІЛКА, ПРЕМ'ЄР
Ф О В И Я З А К О Н Н Д Й Д А Л І Д О Д В О Х
ТИЖНІВ.
П О Л Ь Щ І Г Р О З И Т Ь Д И М І С І Є Ю І З З А ПОВЕДІНКИ
будеться це) неділі о год. 2.45раг.и Барра на лкі`нчім полі в
ВАШИНГТОН., 1. листопада. —.Надзвичайна сесія Ионшвеўдського С У П Р О Т И
СОЙМУ.
як звичайної концерт українсь- Деабліні. Підчас маневрів зу-j
і ресу була скликана головно в справі зміни тарифи. Та з того,
кої музики Через радіову ста- дари.'іися два літаки. Детуни
т о врадили досі, можна хіба вносити, шо проект, уряду проваВАРШАВА (Польща), 1. листопада. — Після примусоцію WAAJT, Jersey CitVf N. J встигли
.
інться. В сенаті панує хаОс. Президент Гувер вибраний веливискочити з апаратів вих сім-місячних вакацій на вчора був скликаний сойм для
Ві`д 29. жовтня передача нашої й
кою силою голосів та має запевнену републиканську бідьспуститися
легкопадамі обговорення державного бюджету. За дві години до відкритпівгодини переходить цілкови вниз Та яке скоистерновання тя засідань сойму в помешкання його зявилося біля сотки по
шість у сенаті. Значить, повинен би мати рішаючий голос щото під заряд Т-ва Українських) наступило між глядачами, хо бойовому узброецих молодих польських офіцирів. Вони передо тарифи. А виходить, що на ділі його позиція у сенаті дуже
Дяковчителів в Америці, яки:ли один з летунів спустивсі пустки до сеймового будинку не мали й на запитання, шо їм
слабка. Богато републиканських послів держить у справі тахори брали досі участь дз ци? бе'з голови на землю. Виска
тут треба, заявили, що прийшли охороняти свого військоворифи з демократами й у той спосіб .уряд остався в меишости.
концертах. Усі ті хори- налс куючи з літака, зачепив він го міністра, Пілсудського, який має виступити в сойиі замісць
Це саме спонукало президента оголосити заяву, в якій
ждть до Т-ва Зєдинеиих Укра головою в Дріт, яким натягне- хворого преміера-міиістра Світальського.
він звертає увагу сенаторів на проволоку у такій важній дерїНських Хорів в Америці.
жавній справі та -домагаються, щоби вона була полагодженою
'На вимогу залишити помешкання сойму вони дали відні крила літака, й дріт відтяв
до двох тижнів. Та навіть найбільші оптимісти не вірять; що
За дальшу передачу неділь- йому голову як ножем. Мерт- мовну відповідь і залишилися далі в будинку його. Перед
ВАЖНИЙ ВИНАХІД.
бажання президента може з`дійснитися.
них концертів заплатив гр.
іло спустилося на легко, призначений часом відкриття засідання приїхав до сойму
паризькій академії ні
Пілсудськни, але пройшов у кімнату членів правительства бічСурмач більціе ніж тисячу до- паді до `землі.
запалено, що молодий учений ‚іярів — і за це належиться
ними дверима, не стрінувши своїх офіцирів.
даулвдв
ш е .
Голова сойму Далиинськнн, порадившися з президіями
Н Ю ЙОРК, І. листопада. — Вже знайшлися нові жертви Француз Льот винайшов спо- йому гідно піддержка йі
С А Р А Н Ч А
В
БОЛГАРИ.
сойиовнх фракцій, вирішив не відкривати засідань, поки старспекуляції, бо біржеві папери підносяться знову в ціні. Бір- сіб при помочі радіо-хвиль
Дня. 18.-вересня ц. р. особо
вказувати напрям лету для
шини
не залишать сойму. ТІ категорично відмовилися це зрожена ѓістерія Обхопила нові міліонн спекулянтів.
Купони
іати дальше на
вий поїзд мусів зупинитись бити. Коли прийшла година засідання сойму,' Пілсудськни
летунів та маркувати напрі
що дотепер.
коло Браси на лінії Софія— звернувся до Латинського зі запитанням, колн роспічнеться
подорожі для кораблів. При саму адре.
НОВА СКОТІВ СКІНЧИЛА З ПРОЃИЕіЦІЕЮ.
Впорядник
(менаджер):
АиВідень тому, що міліярди сапомучі його винаходу можи
І АЛИФАКС (Нова Скотія), 1. листопада. — Населення заГела;
проголошувані ранчі згромадились на шинах праця сойму, бо він має давати пояснення замісць хворого
буде ..іта. і гі п.г.вати без мапдрій
премієра-мінісгра. Латинський відповів, що сойм це може
явилося більшістю 20,000 голосів проти заведеної тут- прогиспинили рух. Інші міліярди працювати, коли депутатам його загрожують узброені старкомпасів, керуючись ли- (енавнссрс): по українськії
Гііпії, а за продажем алькоголю під контролеві уряду. За прошс тим, що будуть указувати Степан Гладкий, а по англій- саранчі знищили до тла всю лііінн. Тоді знову запитав иілсудський, чи це останнє слово
і ибІціею було 55,000 голосів, а за правительствеиною конськи
Василь
Гела.
ростншіість
до останнього Латинського. Той відповів, що так, бо сойм не може пратоЗ берега дві спеціяльні радіогролею 75,000 голосів.
стації.
нсточка в околиці Орехови, взтн під тиском шабель та револьверів. Після того ПілсудХТО
ВБИВ?
а` березі Дуиаю.
ський залишив сойм, але старшини оставалися в ньому до
пізнього часу.
З Козаках, пов. Броди, абиШКАРЛЯТИНА В МОСКВІ.
Н К ) ИОРК, 1. листопада, f— Джан Ф. Кюри, лідер демоС Е Л Я Н И
Р О З П Я Л И
'
револьвфовим
стрілом
Знову порадившися з президіями фракцій, Латинський
кратичної організації Тамаиі Гол, подає, шо Вокер буде ви„Красная Газета" повідом` КОМУНІСТА.
крізь
вікно
Федька
Козака,
написав листа до президента Мосціиького, в яко'му заявив,
іїраний наново меиором міста такою більшістю голосів, якої
яє, що в Москві пощирюєтьВ одному селі Тульської гу- що сойм не може виконати його декрету й роспочати свою
сторожа.
Під
згмітом
убивстще не здобув досі ні один з бувших мейорів.
я в застрашаючий спосіб
арештоваио Михайла Ша- бернії селяне зловили комуні- працю ізза обсадження будинку військом. Президія правнпошесть шк..рлятиіш серед
піру, студента львівської тех- стичног'о журналіста Лєйкіна А тельсгвенного бльоку стояла на стороні Пілсудського. НареАВТОМОБІЛІ ФОРДА ПОДЕШЕВІЛИ,
шкільних дітей. Тижнево зарозпяли його. аНпів мертво- шті вирішено призначити засідання сойму на понеділок.
иікя.
В ТОП СПОСІБ ХОЧЕ Ф О Р Д ЗАДОКУМЕНТУВАТИ,
недужує 300 дітей- В лічницях
го перевезено його до лічниТничасом Пілсудськни відвідав президента републики,
ЩО КРАЙ ЛРОЦВИТАЄ.
лежить тепер 20,000 діт'ей, хо- к с ь о н д з П Е Р Е Й Ш О В Д О
Мосціиького, який відповів потім Дашннському, шо ПілсудДІТРОЙТ, 1. Листопада. — Едзел Форд, президент Аврнх на цю недуг,.
Д О Б Р И И
ТАТУНЦЬО!
ський представляє інакше справу ніж Латинський, тому МоБЕЗБОЖНИКІВ.
гомобілевої Компанії Форда, оголосив комунікат, у якім подае. ню компанія знизила ціни на свої автомобілі від $20 до
До польської поліції прий- сціцький покличе до, себе иа нараду Пілсудського й Дашин„Курєр. Попанни" сповіщає,
„НЄ ПОЗВАЛЯМГ
сі.кого.
$200.
в Юрковицях, міненќого шло донесення 16-літньої БроВсі чекають великої політичної крізи. Преміер СвітальБогато гамору повстало в округа, нерейшбй до везбож- "нславн 'Н., що б ^ ќ о
ськ'ин заявив, що він подасться до димісії ізза поведінки Пілпольських газетах через те,, никін
ЗНОВУ ОБЖАЛОВУЮТЬ НЇНҐЕМА.
наставник
міського І висилає вечерамі; на вулиик
судського супроти сойму. Всі газети з повідомленням про по10 на найновіших мапах, ви- католицького приходства,
ВАШИНГТОН, 1. листопада. — Томас Гил, президент Кразаробляти",
дії в соймі сконфісковані.
свого Американського Товариства для розвою летництва, ви- даних віденським видавницЗамойтек, котрий заявив І істнує такий
с.тав листа до сенатора Керевея, в якім твердить, що сенатор твом Фрайтага, зазначено на несподівано підчас богос.ту-j
НЕСПОКІЙ ЎХОРВАТІЇ.
Бинґем є президентом Летничого Товариства, а заразом і най- мапі теперішної Польщі Львів
У Ч Е Н И П - Д Е Т Е К Т И В
.
і
іжеиня віруючим
-прі
Р Е В О Л Ю Т І І О Н Е Р УВИВ ДВОХ П О Л І Ц А Ї В , А ДВОХ Т Я Ж К О
‚ ‚ ' '
більшим лабіїсгом, котрий пропагує як найбільшу розбудову буквами латинськими - l.wiw,і рехід. Цей
випадок викликав!
УБИТИЙ,
М
О
Р
А
Н
И
В
.
П
О
Л
І
Ц
І
Я
С Т А Р А Є Т Ь С Я В В Е С Ь
Р Е В О Л Ю Ц І Й Н О воздушної фльоти. Бинґем веде справу так, шо вся та розбу- І не Cwow. Історичне і
великий заколот.
І .

В И З В О Л Ь Н И Й
Х О Р В А Т С Ь К И Й
Р У Х НАЗВАТИ
иої княжої столиці дістає no-j
іова попадає в руки тої компанії, якў він зас'тупає.
К
О
М
У
Н
І
С
Т
И
Ч
Н
О
Ю
П
Р
О
П
А
Г
А
Н
Д
О Ю .
принесла звістку про смерт
воли назад право горожанства і
З А Г Р Е Б (Югославія), 1. листопада. — Коли поліція хоОдного з агентів париськс
ВЕЗЛИ ГОРШКУ ТА НЕ ДОВЕЗЛИ,
.
С У Д Н А Д
Р Е Д А К Т О Р О К
тіла
арештувати
на
заводах
Сіменса
в
Загребі
революціонера
іції. д-ра Бел
Н Ю ЛОНДОН (Конетнкот), 1. листопада. — Бритійський
Бабіча, він, ратуючись, застрілив одного детектива, а другого
І
‚ П Р А Ц Ю Ю Ч О Ї
МОЛОДІ".
стрілив якийсь оожевільі
корабель „Дженмс Б" кружляв довго довкола американських
тяжко
поранив.
Утікши
з
фабрики,
він
заховався
в домі свого
Н
Е
В
И
Д
Н
О
К
І
Н
Ц
Я
К
О
Р
І
о.го
вересня
відбувся
в
Д-р Бель був не урядовцем
берегів, аж поки серед мраки не попав нещасливо на патрольтовариша Гроніловича, але й тут поліція скоро його оточила.
Ш Е М Н И М ВІЙКАМ.
(Ужгороді суд на відвічальн:`й: оліційником, а
ний корабель американської прибережної сторожі. Наслідком
правжні.у
Бабіч
зн'ову,
застріливши
одного
поліцая
й
другого
тяжко
м. Він мав окрему лгбоВ селі Оливки. калуського редактором „Працюючої МОіуларення бритійська лодка затонула Корабельну прислугу
повіту, збираються дуже часто лоді'', 'Шо виходила на час зг раторію з ріжнимн хемічнями поранивши, втік, а Гроніловича арештовано.
виратувано.
і
Поліція
старається
виставити
революційну
роботу
Бабіча
рспаратами
й
склами,
відВиявилося, що корабель віз горілку й ждав на відповідну люде замісць до читальні на ќриття „Карпатської Правд;:"
як комуністичну, що нібито він вів на заводі комуністичну прохвилю, коли буде міг причалити до берега так, шоби його не поважну балачкх, до.коршми.в Ужгороді. Редактора Кліму криваючи прн їх помочі най- паганду та організував комуністичні гуртки. Це поліція розабаву і`пиятику. При та- суджено за поміщення в ЗЃа-більше таємні злочини. При бить длятого, щоби скрнти загальне незадоволення нас `лення
добачила сторожа. дактильоскопії він
коршемних відвідинах все'данім часописі лротивоєнеоі помочі
диктатурою короля, а сепаратнстичний хорватський рух ви- І
ХОЧУТЬ Ш
ОМИТА ПРЕЗИДЕНТОМ. .
доходить до якихсь суиере-Істаті і кліші. Поми.мо того, що стверджутзав у сотнях випад- ставити в комуністичнім світлі, щоби цим способом з більН Ю ИОРК, 1. листопада. — Бувший говернор Смнг зяків невинність або вину обзйковані ійне
дійшли
досконфіс
пуб.'
, а далі до бійки. Билися 'стаття
ќліта
були
шнм успіхом боротися проти нього, позбавивши його симпа.оівся вчора в Бронќе, щоби виголосити агітаційну промову в
уваченнх.
Те,
що
описують
тим
Сливчане
не нареку-ного відома. Кліму засуджено
лаки,разом
а просто
повитягали
користь Вокера. ноновного кандидата на мейора міста.
ромшн Донля і Велса, Бель тій широких верств населення.
на 8 місяців тюрми.
Що справа Бабіча звязаиа з національним хорватським
На зібранню було яких 15,000 присутних, котрі зробили вольвери і сталц до себе стріздійснював
своєю
прониз
ѓй
Характеристичним
і ми тонн величезну овацію- На салі виднів великий портрет ‚тлтн. Колн надійшла поліція,
вістю. Принесли йому до ля рухом, видно з того, що у звязку з Бабічем арештовано теІ то всі кинулися втікати, а в справі є те, що ломимо цього, бораторії-кусень дроту й Ху герішнього лідера Хорватів, доктора Матчека.
Смита з підписом: Кандидат на президента в 1932 році.
коршмі липіилося троє ране- що вирок не є правосильннм стину, яку найшли в Сені, з-,
бо засуджений вніс проти
ннх.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СТРАЙК.
БЕРУТЬСЯ ДО ЛІКАРІВ.
горнену довкола голови тру
нього апеляцію, Кліму відвез
НЮ ИОРК, 1. листопада. — В Бруклині обжаловано сімох
па, що з каменем на шиї спо З Н А Г О Д И Д В А Н А Ц Я Т Ь Л І Т Т Я Д Е К Л А Р А Ц І Ї Б А Л Ф У Р А АРАНАПАД НА ЦЕРКВУ.
ли просто з суду до тюрми, бо
БИ О Г О Л О С И Л И П Р О Т Е С Т А Ц І Й Н И И
СТРАЙК.
лікарів за ire, шо видавали на горілку рецепти, виписані на імевав довго на дні ріки, Бель
мовляв, заходить небезпека
ЄЙУСАЛИМ (Палестина), І. листопада. — На 2-го лнстона таких людей, котрі не істнують, або котрі вже давно поствердив, шо на хустині при
Як виглядає співжиття укмерли. З нагромадженого матеріялў виходить, шо лікарі й ап- раїнського іі польського иасе- втечі.
витќанні між 47 і 48 ниткою пада Араби в Палестині проголосили генеральний протестагнкарі ведуть на велику скалю недозволений бизнес з горіл- лення на Західній Україні,
машина зробила „помилку". ційний страйк проти декляраиії Балфура, якою започаткова-.
чаними рецептами А продажем алкоголю.
свідчить слідуюча подія,: В се-НОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРО- Бель звернувся дб всіх тек- но створення жидівсѓької держави в Палестині. Це дванацята
UEC У ЛЬВОВІ.
стильних фабрик у Франції за річниця цієї деклярації. '
лі Севороги, перемишлянськоОфіційний комунікат правительства повідомляє, що ЖиЛЄРЕНРСЮИІЬ СЕНАТ.
'
го повіту,'де живе ПІВ-Н"-ЛІВ
У львівському суді відбувся інформацією, де'є машина, що
ВАШИНГТОН, 1. листопада. — Сенатор Бинґем буде му- польсько-українське населення, в днях 9. і 10. жовтня ц. р. робить таку помилку. її най- дам буде видача компенсація за знищене їх майно, але лише в
сів перепросити сенат за обиду, яку наніс тій інституції, коли побудували українські е^лян-^ процес проти студента краків- шли в одній париській_ фа- таких випадках, коли не було обопільної бійки між Жидами
назвав сенатський комітет „еспанською інквіз'ицією" й инпін- читальню Просвіти й дерев- ської академії мистецтва,. Іва- бриці. Тут детектив дістав ін- та Арабами.
ми епітетами. Коли не перепросить, сенат голосуватиму над ляну церкву. Дня 7. жовтня і на` Кейвана, за те, що він від-формацію, що такр кустяни
ІНДІЯ БУДЕ Д О М И ,
лише
тузинами.
резолюцією, якою хочуть завести цензуру над його промо- нсчи якісь люде шпали наідеклямував на концеріі Прос- продають
ДЕЛІ (Індія), 1 листопада. — Віце-король Індії Ірвін, заявив
вами.
церкву, гіопіарізувалНіСтовпи^віти дня 9-го січня ц' р. ури-РозпиталУч по всіх крамницях-,
іменем брнтійського правительства, шо Індія скоро буде мати
`'і'`,
з
такі
то
дні
купував
та'вок
з
поеми
О.
Бабія
п,
з
дахівку стерли па п т,тох, а одФОЛ БОРОНИТЬСЯ,
ѓо 7-устйни. Було в 'Парижі права домінії бриіійської імперії. Він сподівається, що льоВАШИНГТОН, J . листопада. — В найближчих днях Вирі- рму стіну цілком здемі^іюваліі.І„Гуцульський курінь''. Обви
дгЗ крамниці, Що продавали яльніств' Індії до імператора Британії й самої ІиперГі допомоШИТЬСЯ, ЧН засуджений зв хабарництво бувший секретар Фол Крім того повибивали в чи-4иувачеиий боронився тим, що
же скоршому перетворенню кольонії Індії в повноправну доьська
вл-да
дозволила їх у роздріб. Лише 12 осіб МІНІЮ.
чає йти до вязниці, чи може'буде заряджена нова розправа. тальні вікий. Перенікодптн на
могли бути покупцями? У всіх
Коли вирок буде затверджений, то всетаки Фола помилують чгадови не мож було. Оо на ввозити цей твір до Польщі,
пасники ввесь ча. стріляли з його продавано у всіх книгар- зробили ревізію. В одної' най.
задля старости й хороби.
ПАРТІЙНА НЕНАВИСТЬ.
карабінів, Повідомлене їірО діях, а староство в Снятині`дв. шли в хаті кусень дроту, що
ВІДЕНЬ (Австрія), 1. Листопада. — На машинобудівельцю подію староство mic.garoj ло дозвіл на віддеклямувайнюі точнісьиО' згоджувався
ЗАТОНУЛИ ПРИ КОЛІЗІЇ КОРАБЛІВ.
І'ІЙ
фабриці
недалеко
Відня зявилося трох робітників. Коли -,,
дорваним куснем, обвязаннм
.МИЛВОНИ (ВисканзюО, Г. листопада. — У віддалі 20 щойно другого дня жапдар- згаданого уривка. Шойно' пі-і
робітникн-соціялісти довідалися, що ці робітники е фашнстадовкола трупа, найденого
миль від Порт Вашингт`он наступила колізія двох тягарових мів, які замісць слідітг зї сдя'концерту, тоді, коли обвнми,
то
стали
домагатися,
щоби їх негайно звільнено з праці. .
злочинцями заборонили Ф- нувачений сидів уже да'вно у Сені. .Дальший допит обвину , Це викликало заворушення серед фашистів і збройні відділи кораблів, наслідком якої затонуло сімох моряків.
ітографувати руїни
.. , "
Й НІЛК) вязниці. твір цей заборонила ваченого потвердив дослід№і Ѓх вирушили до фабрики, але сильний відділ жандармерії не
рали ф.Ттографічнии апарат. польська влада.
50ЯІТУШ.ШГ,
Беля. Сам Бель був тихий, допустив їх у фабрику.
;
До таких ганебних вчинків Кейвана вправді звільнили незамітний працьоаиик, проОССИНЙНГ, 1. листопада
Алфред Конрс святкує сьо-'
Тепер робітники грозять страйком, коли фашистів йе
годні 50-літну річницю свого перебування в Синґ Сниѓ у ха- ‚доводить шовініети-цге ніжуИсудді .присяглі від виїж й ка-'якого працю знали тільки звільнять з роботи. Відносини між соціялігтамн й фашиста-,
рактері вязничног`о сторожа. Бачив він там багато злиднів,,бо вання „оборонців кресуф" на ри, але він просидів невинно найближчі його співробітпй- ми далі залишают'ься напруженими й поліція охороняє фа-`
був уже в тих часах, коли вязиів катували -й били нагайками.- українське населення.
,8 місяців у слідчій вязниці.
ки.
i ^ ' i брику.
‚.Граф i ^ e i j - ^ ^ a i t t полетить весною до північного біѓўна. Зпочатку залога 'його
відмовлялася летіти, але після
переговорів з лею та збільш$ння платні утрнмапня й асеКураціі справу лолагодже^
ио позитивно. У листопаді ценелін полетить до Норвегії та
далі на північ, щоби ігипробувати ріжні но " прилади, я:`Л
уставлено щ ньому спеціяльно для лету на північний
бігун. -

ВОКЕР ПОБІЛИТЬ.

ч

K j

С

В

І

Т

l b K a

д

т

ц

х

о

м

у

в

с

я

і

ф

І

й

т

1

і

І

м

M

l u

і
ТќЏі (своїм малим н^оЛА.Іпде^ІдИги . дозволу, бо „цель не ли случаї, що в иочи замазуІстЬ в шкільну
шкільцу салюЃ НЗже вхо-(еІІтіІдброчинни'' Тільки, що вано польські орли, Вивішені
пив за клямку. Але Івасик йо- тут Українці такі вперті, аж побіч офщирсцких кватир, ріго -а полу cm-сіп. „Не йди — смішно. Уладжуе один з львів жннми незапашними мастила
каже—до клясИ; там уже є де- ських Кружків „Рідної Школи" ми, як деготь і людські екс
(рід „розривќи"), кременти, а також переривано
Сезон польської політики! тей, виказазавшися писемним вятеро, а як ще ти ввійдеш, ярмарок
вже почався. А радше сказатиб приказом старости. Ще. й за то нам Поляки школу розже- щоби добути дещо грошей ва телефонічні дроти, що лучили
ceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103
„Рідну
Школу",
а ті — знаєте поодинокі канцелярії військопродовжується. З одного жадали від учительки, Ольги нуть". Таке, бачите, мале. Хто
of the Act of October 3, l ? i 7 , authorized July 31, 1918.
тюремники (політичні вябоку підважується давне укра- Пасіки, щоби забиралася зі се- би то` сподівався цього від
SUBSCRIPTION. RATES:
ГШРЕЩГЛАТА:
зні)
виліпили
з тюремного
Нема однак нічого злого,
ла!
Вона
вправді
виказується,
Гуцула? А як то тяжко бороїнське коріння, а з другого
Поодиноке число три центи.
Three cents a copy.
хліба й солоМи касетќу (ко- що би на добре не вийшло, б о
що мае всі документи і з ними тися з такими хитрунами...
Оне year
.Я 7.oo!На рік
$ 7Л0І стояти ‚‚покликані чинники'
На пів року
$ 375 падкбю чи „батогом" іЃ..
навіть спить, але що це.,має' vНайкраще хиба таки підтя- рббку) тай посилають на роз- такі побути польських військ
2.00І
Six months
Я 3.75 На три місяці
голові, по голові, що тільки до річи. Белдик з Филаделфії ти самий корінь. Хоче Кружок гривку. А Колись-тут поихо- серед українського населення
В Джерзи Ситі і Заграницею:
Tkree months
Я -.00
мав також документи від мі- ‚Рідної Школи" в Мостах Ве- дить до „Рідної Школи" аж з мають ту, добру сторону, щ о
(На рік
$10.001 з українського боку її виста
Foreign and Jersey City Rates:
. ЯI
.Я 5.оо На пів року
ІЛ 5.00 вить. На лихо — голова тої, ністра освіти у Варшаві, що,диких уладжувати виклади з Полісся цілий` список таких, навіть найбайдужніші серед уD i e year
. . Я 2.7 5 На три місяці
$ 2.75
Six months
.‚гидри" кожний раз відрос йому вільно в Галичиѓй фото-і висвітлюваними образќами — що зголошуються в чл.ч;-: країнських селян прозрівають
THree months
редакція не відповідає.
тає, а сама „гидрА" виходить графувати. Алеж він не мусів j не давати дозволу, бо вони хо- ,.Рідної Школи". '`Ше щастя, переконавшись наочно і на
.
ForeignV,
Money
Qorder.
більше скріплена, твердша від І зараз користати з такого папе- чуть у той спосіб добути дохо що вкладка не висока і поль- власній ^шкірі, чим дише
висилати гроші лише и
^ТНбльща для українського се
ру. Німецький Бісмарк казав, ,дів для „Рідної Школи". Хоче сьхі гроші тані.
набитих гуздів. '
За кожду зміну адреси платиться 10 центів.
що навіть повоєнні договори ' Кружок зібрати трохи грошей', От, морока з тою ,;РіДною линина.
Польським кругам, якіб вони
Телефон „Свободи":.498 Montgomery. Тел. У . Н. Сбю..а;. 1838 Montgomery.
—- —— в
- ‚Захоронці", не)Школою"...
---це'нічого
більше,
як
свисток
на
дітвору
не приходили до влади, чи то
Адреса: "SVOBQDA", P. О . BOX 346, JERSEY CITY, N . J .
,
стояли поза нею, що стоїть паперу, х
Професор.
Одначе такими „півмірамн
найбільше с`ллю в очах, —
— Бійтеся Бога, пане п р о це справа школи. Яку то дбай- держави не вратується. Треба
фесоре, а з вами що?! Таж ви
Не можна не звернути уваги наших читачів на те, шб ви- ливість за освіту української було в ночі з 26. н'а 27. вересня
цілком мокрі.

кликало загальне замішання не тільки в Америці, але й у ці- дитини виказали всі польські (між ,11. і 12. годиною) вручи—. Я пішов купатися і забсв
(З листу зі старого краю). помагає, бо по їх землоплоди, роздягнутися.
лому світі. Це паніка, яка огорнула американських спекулянтів клла, як вони стараються вир- ти батькам візвання, щоби я
Новою єгипетською язвою, виплЄкані кервавим погом, виі довела до краху на нюйорській біржі. Наслідком цього кра- ва:и українську дитину з неѓ- вилися завтра, 27. вересня, ї
ху поспадали цінні папери на протязі одного тижня на яких рів гайдамацької української 11. ѓод. перед полуднем у ста- якою ущасливила українських бираються жовніри цілими
40 міліярдів долярів. Вже тасама великанська сума, яка сама , культури, з дикої української ростві в Копичинцях. Кажете, селќи польська держава, е вій- гурмамн, а вдодатку з' кара
собою може становити економічну вартість богатьох вели- звірюки зробили своє „бид що це день українського свя ськові кватирунки по селах бінами, і як лиш` селянин, .що
та, ще й великого, Воздвижен ,в літних місяцях. Ті кватируи- стереже свого майна, зачне
ких країв з десятками міліонів населення, вказує найкраще, ло". І українську шкод;
переходять в Польщі на протестувати проти грабунку, які %можна набути у книгарні
яка це велика катастрофа. Вона вказує рівнож і на те, що сують і польського- вчителя ня Чесного Хреста?То щож 3 j
Свободч
Злучені Держави це дійсно дуже богатий край, коли тут у Насилають, а ті Українці (чи того. Цеж не нќабудь иебез- 'землях замешкалих Українця- тоді жовніри його побивають
п`ежа. „Рідна Школа" зібрала ми зовсім так, як се робили і виганяють з поля, а самі го- ЗУСТРІЧ. Новорійва песа-казка
спокійні часи'може дійти до того, що зникають з овиду мі- пак „Русіні") все одно
ч.: 2 дії. В. Королів-Старнй . . . 15 о,
ліярдн, таючи як сніг від сонця. Та катастрофа вказує ше й на одно:
хочемо
української аж 70 дітей. Розуміється, що ворожі війська на завойованих сподарують там по свому, Sajj Ч2Р1`ОНА ШАПОЧКА, драмована
те, шо в американськім економічнім життю не всьо в такім школи, а нема, то три- п. комісар мусів кожного з теренах.
кг.гка в 2-ох дія-. Я. ВІЛ-ченбираючн, що їм треба.
порядку, як воно декому видається, та що не всьо. золото, що майте
собі
покищо наші батьків покарати по 10 зол...
В часі найпильніших літних
Не помагають також зажа- .ЮЛОТЙИ` ЧЕРЕВИчбЌІ''песа'світиться.
казка для дітнй у 6-ох хартнподаткові гроші; ми собі ство а учительці дав 100 зол., бо робіт на селі в липні і серпні лення селянў вношені до стервях. Галина Орлівна
15ц.
Американське богатство, як виходить з біржевої ката- римо другу, свою власну, рід- каже —
знала добже п р ї
а є всього на шість ти- ших (офіцирів), які звичайно
комедійка на одну
строфи, у великій мірі фіктивне. Воно видуте до великая- ну школу. І говори з ними, ко- пшепіс, же пані учиць не вол жнів відділ війська на впрз- жадають, щоби селяни пізна ПРОГУЛЬНА,
дію. Ст. Чубатівна
15 п,
ських розмірів штучно. Тому істнує на папері, а дійсности не ли вони такі завзяті,
но". На біду тільки вмішався^ ви і займе для офіцирів щ Е З Л И і "показали тих жовнірів, ТАРАС ПАСТУШОК, сценічний образок у двох діях
15 а
відповідає. Широко розвинена спекуляція втягнула у спеку- деякому селі творять
посол Заваликут з управите- кращі селянські хати, а длі що крали, що очевидно є не САМОТНИИ
У ЛІСІ, песа на одну
лятивний вир міліони дрібних людей, забираючи від них тяж- пять.
лем- „Рідної Школи" в Копії- коней і мужви селянські стан- Можливим, бо крадіжи відбудію. Е . А Чебишева-Дмитро..10а
ко заощаджений гріш. В той спосіб спекуляція дістала в свої
чннцях, Пенцаком, і староста ні і стодоли і з тою хвилиною
Від початку шкільного року
руки величезний капітал, а з ним 1 міліони нових покупців,
мусів спустити трохи: батькам зачинається для селян цілий ваються по ночах, коли лиця МАЛИЙ ТАРАС, діюча песа на З
В
сью,й
Я0
напала
якась
несамовитість
котрі зачаровані тим, що папери йдуть раз-у-раз вгору, поподарував кару, але вчитель- ряд клопотів і гризот.
грабівника пізнати не можна, ^ о ,^ пїї-їїї ,''''_''.:"'' чади витягати свої ощадности з кас чи продавати реальности, Копичннеччину. Натворилося ці — то ні; вонаж учена. А
СВЯТО ВЕСНИ, сценічний обраВ ДЄНЬ ХТОрОЖаТЬ ВОНИ К О ;
в
перших-,
днях
вересня
аж
7

-.Явами та хоа купувати ріжного рода спекулятивні шери. Оті Міліони дрібвсі рідні школи в Коничинеч- ло-своїх'домів, бо там вешта- а по мундурі теж не можна
пізнати, бо всі однаково у б роводами. Василт Софронів .25 а
шкіл
„Рідної
инх людей піднесли самі ціни на папери й самі впали тепер українських
чині таки обіцяв замкнути, бо ються жовніри, що не знають пані Т а к никпучиналигь мог-1
Л д сценічна картина
жертвою біржевої катастрофи. Бо мусів прийти час, коли Школи". „Хлопи" думали, шо каже — коли я дістану носа, пошанований для чужої влас- рані, іак викручувались мос і в одній дії. Леся Верховинка. 10а
влада спить. Ого-го, братіќў,
фікція мусіла провалитися. І це сталося.
то волю за це, що я забогато ности, а ще гірше діється по ковські офіцири від обовязку ПІДКЛАДЕНЬ, песа-казка на 2 діі
` Богаті люде, банкирі й Промисловці потратили рівнож, переконаєшся!... І не треба бу- зробив, ніж за те, що замало. ночах, бо тоді жовніри вихо розсліджувати крадіжи своїх і
що очевидно
в їх інтересі,
бо грошілежало
на о j вана казка в 5 діях. Павло Беиале вони як грубі капіталісти видержать критичну хвилю, бо ло довго чекати? В Яблонові Но, але ми думаємо, що не ді- дять гуртками на поля і роб І жовнірів,
лорф
10 а
мають поќла,ший гріш. Тимчасом дрібних спекулянтів змела вже дали всім батькамў які стане „носа", бо у Варшаві лять великі щкоди, а іменно держання коней забирали на ПРИ ВАТРІ, сценічна карѓќна в
одній'.відслоні. Фр. Вольф
1U І
посилають своїх дітей до
С Е О Ї потреби, лишаючи за те
біржа вже при першім, а що наіідалі другім захнтанню.
СО - МІСЯЧНОЇ НОЧИ, пластова
краще
'знають,
що
значить!
,
.
.
.
жовнірам повну свободу і безКатастрофа на нюйорській біржі є заразом катастрофою ..Рідної Школи", по 9 з. кари. „Рідна Школа", ніж у В а с - І
ѓта в 5 діях. Ярослав Вільшенj
,
`-`
25о
для міліонів людей і їхніх родин. А жаліти нам треба не спе- (Мг.буть тому по 9 зол., бо
А ті Українці то такі хит- коли селяне, зміркувавши ли- карність у промислах п'ро у- ДІД-МОРОЗ, фантастична дитяча
кулянтів-капіталістів, а тих нещасних жертв, що віддавали школа, на яку влада не дозво- рі, вже навіть діти хитрують.' хо, усе позвозять домів, тоді держаніія коней.
кілка-песя на 3 дії з співами А
іанцямн.
Миќ.
Шугаевський
..25а.
ляє

може
істнувати
як
збірв жертву спекуляції свій тяжко запрацьований гріш. Це є заКоли один селянин на ІЌ'.
І А с В Н И П КАМІНЕЦЬ, песа-кязпр. вчать також і жовніри ідуть в ночи в поле з
разом і велика осторога на будуче для всіх тих, котрі все ще ні лекції, і вчити лише по 9 У Космачі
ка для дітий в 3-ох діях. В. Когалів-Старнй
15а
дітей). А 26. вересня прийшли по 9 дітей, бо лада не при-j серпами і косами і жнуть `або Р назвав таке поступові`
глядять на біржу як місце дешевого зарібку.
ма одерж.косять
збіже,
головно
овес,

поліського
війська
грабунком,
то г. книгарні Свободи. Замовлення
З останього краху на біржі треба витягнути ще й полі- до хати Мальського у 'Василь- силає доволу. Колись-тут зве
колу державний забирають для коней.
польський суд покарав його ' Р' І — `илати тільки по одерж.нківдях,
де
вчить
„Рідна
Школнчав
таку
тичну науку, бо крах цей наступив в часі, коли при владі реню належитости. Не будеться звертанспектор. Сидить він у школі і Сим гра`бункам пробують се- шістьтижневим арештом,
публиканська партія, себто та, про яку панує загальне пере- ла", пан начальник, пан директи уваги на тані замовлення, які прийконання. що за її влади неможлива ніяка економічна катастро- тор польської школи і пан ко- вишукує, чого діти ще .не ляни запобігти в той спосіб,.! Наші селяни ставляться про- дуть без належитости.
Кириловн
і
не
що
цілими
ночами
сторожать
те
до
сих
постоїв
польських
фа. А на ділі про добробут чи економічну руїну не рішає ре- мендант полііцї та зробили вміють. Мало.м
"S V О В О D А "
лові, що буде завтра, йде своїх піль, однак се нічого не військ зовсім негостинно; бу
публиканська чи демократична партія, а цілком инші чинники. па'раду в школі: розігнали ді
,,SVOBODA" (І..цТІЕГПТ)

POUNDPD 1693
Ukrainian newspaper published daily excepf Sundays and bolldajgl
ft oo Grand "direct, jersey City, ,N. J .
Owned by the Ukrainian National Association, Inc.
Edited by Editorial Commltte"e.

Лев Ясінчук.

7

ГАЛИЦЬКІ ОБРАЗЌИ,

:

і

БОЖЕВІЛЛЯ СПЕКУЛЯЦІЇ.

ВІЙСЬКОВІ К В А Ш Н К И ,

ТЕАТРАЛЬНІ ШТУЧКИ ДЛЯ
ДІЮЧОГО ТЕАТРУ.

K H

%

И

ЖДЖ

з о к

ад в ід і їз і

!

СТРІЧА

у

л

с,

ЗАЧ^^ІОІ
%

4 6

Ж

Ш

p a i 0 T b

І

І

І

І

И

д

л

з

б

я

і

к о н с й

ж

е

в

с і н з (

с н о я :

к о

Х і

а

ю

n

!

КІ-ЯЛ GRAND S T „

JERSEY C I T Y . N

j

— Так, так, позавчора був ся, що хтось гонить за ними, робити: вбивати Татарів.
( — Мені дасьте Татарі
лють мучила його, що втіь
То ми- завтра розділи- — сказав тихцем Радоіл.
п аень —- говорив старець, — колів втікають,
й`му.
' '
поможе свята
свята Петка
Петка
БоЬрові очи горіли Страш исся — сказав Богор.
Небаром усі чотири лягли
— Я хотів кинути його ѓо- Хай нам поможе
ним огнем. Але старець НА
Ми і так розіучимося -- на тапчані, розтягнулися на
лову лід ноги Святославові. та святий Іван Рильський чузапримітив того.
(Історична повість із часів боротьби за волю Болгарії).
додав Рагоїд.
рогожі, що її дав їм старець,
дотиорець і Богородиця ТемДружина пішла далі.
(З болгарської мови переклав Михайло Проник).
Старець приніс вино в збг а накрилися своїми грубими
Запав сўмерк, як прийшли нишка... Ось тут будете спа- Вітер завивав сумно нл
опанчами.
в самітне село, серед лісів, що ти — вказав вкінці старець дворі.
(24)
Старець
говорив
далі:
І зараз чути було хропіт.
Вечеру докінчили мовчки.
про нього згадував чабан. голий тапчан.
— Боярин укрив їх, та чи
— Хай пропадуть Татари! міста не доходив ніякий`Щуі Подальше від села стояв боА. вихор гудів страшно і
— Біг заплать,. бадю, і того
Радоіл дуМав про Славку,
він може держати їх у свому
— озвався Станко.
зловіщо
у. великих борах.
такого рухливого за дня. Зорі ярськнй -самочок. Радоіл ска- забогато для нас —
про Татарів; Богор про Смѓ— А ти що тут робиш?
то тут то там миготіли часом зав до Богора:
Іван. — Ми не привикли до замочку? Відпровадить царя і леця.
J
Збігці.
царицю
до
Варнн,
щоби
ІЦр я робив? Цс, шо мені між хмарами.
пухових подушок Царевеця
— Тут заночуємо?
— Жаль мені лише, що це
грецьким кораблем могли відказав мій пан. Я воскрес у
Подорожні
пустилися
- Тут. У Проє`вій коршмі. до шатер.
задержить мене один або два Смілець пробудився рано у
плисти
до
Царгороду.
Тирнові, бо всі вірили, що я дальшу дорогу. Заснули на Але ми всі не можемо там уКостядиновім
замочку. Золоте
Ах! нещассии цар, про
ДНІ — ПробурМОТІВ БОГГ-р,'ЯК
втопився у Янтрі, пояснив на- якихсь филястих горбах, за віїіти. бо коршмар переля- гнали його лихі люди.
А чим ви тут, бадю?
нахилився до середини проміння сонця падало крізь
родові, хто мені казав убити рослих лісами. Вони мандру
Війтом,
сину.
Хай
Borj
закратовані
вікна
та освітило
Так,
так,
бадю

сказав
івся би.
Святослава в Устю. Ах! Утік вали безпечно, бо Смілець, їх
_
'потемнілі мури світлиці, в і
дасть здоровля бояринові, ьіРадоіл звернувся до дружі Бог :р. цей ворОг Смілець! Не нопав- ворог, пропав. У цій лісовій
Потім-нараз глянув на Р а д о - трій ночував
„ „ „ „ „ „ „ бувший
м володар.
— А ви. до яких Належите рить нам і ми все війтом у
ся мені в руки... Але ходім, пущі не стрічали нікого. ЛиМарія спала у світлиці Ко
-- ` Якто „до яких"? -^-спи цьому селі, вже довгі літа... іла та спитав:
Еіи переночуєте в отСім
мені спішно повідомити Свя- ше в однім місці стрінули ча— Чому не хочете помогти стядинової жінки, а Темір із
А тепер дай нам що зїтав Богор.
сі напроти коршми.
тослава про все. що я бачив бапа, що дав їм молока. Від
його службою.
— Якого царя признаєте' сти, бадю — озвався Іван — мені?
Застукали в двері. Вийшов
і що зробив.
ньіго довідалися, шо тому три старенький^чоловік.
— Чи то на приказ СвятоЦс кількаденне` скитання і
— Якого царя? Смілеця, ізавтра розкажеш нам більше.
-г- Добре, ходім і ми! —дні переходили туди три чоКоршмар приготовив стіл і слава?
терпіння змінили дуже Сміле— Хто ви за одні? — спн-нашого царя. Хай Господь
сказав Радоіл.
ловіки й одна жінка та від- тав він і ‚вдивлявся недовір- верне його у Тирнову... До. поклав на ньому сир і цибуців вигляд. Повне його ЛИІ'Є
— Ні.
Заплатив за вино і всі чб почнвали в його ко.тибі. Даі чнво у пришельців.
иабралб вигляду терпіння. Обре нам було з ним — гово— Коли так, то пильнуй то чи мав запалі, погляд боязїм молока, сира і хліба.
Подорожні посідали.
тири вийшли.
Христіяни — відповів рив Богор, ‚бо вважав гіотрібго,
що тобі веліли — сказав; кий. Плечі похилилися, ,па с
— МоЖе хочете вина? —
ним заспокоїти господаря.
— Як були зодягнені? — ІРадоіл.
гостро
Радоіл.

Коли
требі
В борах.
під тягаром нещастя, яке впаПрогнали його, нещас спитав старий.
спитав - BoFop.
— М и добрі люди, бадю,
було вбити вмілеця, то ч`ому і на нього
Дай вина, але не звітрі— Якже тобі скажу: так як лише пцстимо та молимося ного — зітхнув старець.
На дворі чекала решта друти із засідки напав на СвяДвері відчинилися й увійлого

сказав
Богор.
Але
де
він
тепер?
люди,
як
царські
люди...
І
Як
побачимо
зарізану
курку,
жини. Радоіл приказав двом
тосдава, розбишако?
шов Костядин.
Стар пь пішов у пивницю
— `А жінка?
І серце нам тріскає з жалю. спитав Богор.
юнакам повідомити инши:
— Бо він приказав мені!
То був високий мужчина,
Старець відповів із жалем по вино. Радоіл мовчав. їв су- - 7 ХТО?
товаришів, де мають ^чекати 'на — О ! Нещасна, як вона Йди, йди ...йай нам що зїсти
дикого, жорстокого погляду.
— Нещасний Смілець пере- хий хліб, захмарений і задуплакала! ‚Але- вона говорилаІтай переночуй нас, ми вертанього.
і— Смілець.
маций.
по грецьки. ,
'
(ємо із свято? пр^їці,—- бур-j 'ходив туди позавчора'.
— Смілець приказав тобі? Видно затверд через те, 'що
.— А ви, хлопці, за мною!
Богор шепнув йому:
Богор з'адріжав:
То ` вони! — скрикнув мотів Богор, втискаючис'я пер— Татарин Темір підкупив) довго жив у цій дикій околндодав Радоіл.
— Я напився би його кро- мене, а Темір Смілеців слуга, ць``
— Туди переходив?
ший у коршму.
Юнаки без спротивў були Богор.
Вклонився Смілецеві. Смі— Так, з нещасною своєю
виконував приказ свого паня.
Радоіл був цікавий довідапослушні. Вони сліпо довіри- — Хто? '— спитав Радоіл.
v - " - ." `
лець глянув на нього допитжіичгю. Тепер вони у замоч- її і - ` Радоіл зірвався.
— Ці збігці — прошептав тісп, де Чокі й- що чувати?
ли свому воєводі. Знали, що
лнво.
В очах заблиснув йому о— Чи ти правду кажеш?
Люди втікають, юначе, ќу.
що він постановив, е добре. йому —- Смілець із своєю
, Чиєї?
— Спитай князя, він тобі
НеМа нічого затрівожую— В якім замочку?
Спиналися стежкою, що ви-жінкою.
христіяни покидають.свої села,
- Смілецевої.
скаже. Весь нарід знає вже це. чого?
Хай ідуть до чорта!
Лася по збічах Гарвану.
кидають своє майно . і . Втіка- — Тут у нашого боярина
1 Богор розказав усе доклаНі, слава Богу. Бо й хто
— А куди 'пішли, бадю? — ють, утікають у с і . . . Прокляті Констядина... Приняв їх бо- 'Радоіл не відповів йому
Як вийшли на шпиль, віднічого.
дно. ,
'
міг би підозрівати, що ви в
Почали трохи. В темряві ие спитав Богор, а очи заіскри- поганці вже напроти Шумлі. ярин... Блукалися три дні rioj
Поможете `мені? — спи- Радоіл звернувся до Івана тлі тій безлюдній околиці?
`горах, ночували по монасти. Господи, ратуй нас!..;
було виднЬ на долі міста. Ві- лися йому.
Станка:
рях... Е й ! . . . їм певно^і Hej тав Богор.
Отсею стежкою, кудиж
І перехрестився,
тер гудів там страшно. Кілька
' І Я Л Ь Ш Ѓ буже),
— Заки завтра помандрує
снилося про таке скитання!
В чому? — спитав розсіИіконців, освічених еу палаті, інде могли- би пійти? Мусіли — А ви з` Тирнови?
мо далі, поможемо Боторові.

Але
чи
хто
гонить
за`яний
Радоіл.
Ясніло, наче огники, завішені, ночувати у Проєвій коршмі, — Так, з Ти рн о ви, ми булИ
Іван і Станко притакнули.
КОЖШИ УКРАЖСЬКІП ХАтам, щоби поклонитися свя- ними?
І — Убити Смілеця.
` І — I Темір є з ним ска-^
у повітрі. В одній із церков на в Нягово.
П О В И Н Н А
Н А Х О Д И Т И С Ь
Богор, проклинав Смілеця, тій Петці.
' - Хто там знає. Розуміеть.' — ‚ М и маємо що иншого'зав Богор.
(Ѓрапезиці світилася лямпа. З
Іван Вазов.

СВЯТОСЛАВ Т Е Р Т Е Р

4

1 т г 1 і й

л

;

и

е

г

1

Ч А С О П И С Ь

„ С В О Б О Д А " .

голоси ЧИТАЧІВ

ПОВІДОМЛЕННЯ

- -голоси ЧИТАЧІВ

Іседовсьќого ' про Шум^цкяіійІ ПОЗІР!
УКРАЇНЦІ В ПРОВІДЕНСІ ОКОЛИЦІ!
'правдивою, то тоді треба вва
жати правдивим і все инше, ' С В Я Т О У К Р А Ї Н С Ь К О Ї Д Е Р Ж А В Н О С Т И В П Р О В І Д Е Н С , Р . А й .
що він, як високий комуніКІВ
АВРАМЕІ1КА.
В НЕДІЛЮ, ДНЯ 3-ГО ЛИШАДА 1929 РОКУ
П Р А В Д А
В 0 4 !
КОЛЕ.
стичний урядник, ліпше знаеі НА UNITY HALL, POTTERS AVE., cor^OCEAN ST.. В ГОД, 2-ій ПОПОЛ.
Тяжко приходиться читати
ШИФКАРТОВО-НОТАРІЯЛЬНОГО БЮРА С. КОВБАОНЮЮІ
ніж про Шумського, про якоВІДСВЯТКУЄ П Р О В І Д Е Н С Ь К А
Г Р О М А Д А
,. , . шо школа українських
277
І С Т 10-та Ў Л И Ц Я В Н Ю И О Р К У ,
Я
читаю
майже
всі
ўкраїнѓо він лише чув, але грошики
..‚.и Лврамеика не розвива- " Д Т ,?і?.5!" о ю "Ачянвістю і точністю, як від около 20 літ: обслужу І
ські газети в Америці й звина комуністичні газети та на
. ' s , i як слід .і як вона на бкім.
^
- " Р " ^ входячих в круг я і л ж т и і о г Ь ,
чайно не минаю й комуні„пейду" агітаторам І підйомі..і слугує, бо наш загал
сказати,
о^ ‚ ‚ ^
"""-новий адрес, де застеиете мене кождого дня вів стичних. А правду
ПРИ СПІ ВЎЧАСТИ УКР. Х О Р У „БОЯН" 3 WOOiSSOCKET, я. ,.
мало інтересуеться тим до- 9годинирано до 8 год. вечером, а в жділі відгод.10 рано до 2 попо^днл люблю читати^ комуністичні сарчукам за кордоном видавав
На це свято запрошується всі українські Тов., Бр- Сестр- Гор. Ќлюби,
власними руками. . .г`
отже з вами
,ім скарбом, яким являєтьгазети, щоби бачити, як вони
Парохіі 1 другі з Ровд Айленд Стейту І иоблюьких околиць СтеИту Масачусетс.
— KoMiret.
2S5 7
Будемо
сподіватися, що.)
LH наш національний танець.
звиваються немов на розпечеВОЛОДИМИР КНИГИНИЦЬКИЙ
прийде час і обявиться якийсь
.іших піснях і на танцях
277 EAST lOth ST., NEW YORK, N. Y нім залізі, коли „Свобода" {ТЗе(;єдовський в Америці,, що
.-.ти роблять бизнеси, а хвавикриває їх брехні та обду. ними Москалі, Жиди й
рювання своїх- читачів. Вони також дещо цікавого роспоУКРАЇНСЬКА ГРОМАДА В АСТОРІЇ, Я, Ай„ Н. й.
а ми, вибивши здорово
проти
річевих
аргументів! вість нам про тутешню комуні. ..ќі по балях, забавах та
ўстроює перший раз
‚Свободи" починають розбе стичну пропаганду. При загальному
‚‚розвалі
^комуністич;ч.-ставленнях на наших сцештано лаятися, '.думаючи, ще
., самі себе похвалимо, по
всі читачі їх писанини такі за- ної московської партії та приі
..іsi..ся й на тім кінець. РоцОфані, що не зрозуміЌ}ть, де втечі з неї все більшого числа
,.. МІСТЬСЯ, шо ми'повинні цим
правда Йх аргументи, а де не- старих комуністів, можливо не
довго ще доведеться чекати на
.СІЃЙСЯ, але т і ш и т и с я с в о ї м
правда й лише лайка
Як спитали раз одного чужинця: „що се є Україна?'
американського Беседовсько
‚...ним талантом ще замало;
Ось тепер з українського; гц Тоді український робітник
то
він
без
вагання
відповів:
„я
думаю,
що
се
мабуть
музичний,
ґ.удьхто потрафить. ГоВ НЕДІЛЮ, ДНЯ 3-ГО ЛИСТОПАДА 1929 РОКУ
селянина московська комун
і ‚цк.і річ: вивести цей талант інструмент". ( Є такий інструмент Окаріна). От тільки знав.) стична влада сѓягає останній в Америці довідається правду
колись чужинець про наш рідний край.
про ідейність тих, що Venep
v
' в
ЧЕСЬКІМ ДОМІ,
І , арену світову, щоби Й инші
фунт збіжа, залишаючи нашо- ‚боронять інтереси" робітницТа коли сей чоловік опинився на концерті Українського го селянина вмирати з голоп:шилися й нам це прнASTORIA. L. 1., N. Y .
И.ІЛИ І коли між нами знай- Національного Хору Кошиця, він категорично потвердив свій ду. Селянство звичайно не хо- тва під гаслом московського 29-19 W O O L E Y і 2nd АУЕЛОГЕ,
іунізму.
Тому, що се святоч перший раз ўстроюване Асторською
іеті.ся хто, що хоче й старі- попередний вислів такими словами: „Я зовсім не помилився, че вмирати, а тому боронить
що
Україна
се
кольосальний
музичний
інструмент,
бо,
слухагромадою,
звертаємося
з
просьбою
до
всіх
Братств і Товаіро тс, як живеться добре
л показати світови нашу
кожний кусник свого хліба,
. душу народа: пісню, му- ючи чудових українських пісень сего живого музичного ор- боронить свою тяжку працю. па Україні та як селянська бід- риств міста Ню йорќу і околиці взяти численну участь як в
ґану,
я
бачу
душею
і
чую,
як
співає
цілий
український
народ".
поході
так
і
в
концерті.
Похід
зачнеться
точно
в годині 2-гіЙ
нота
любить
комуністичну
вла
, . чи то танець, то ми звиУ відповідь на' це йдуть масові
Факт, що чужинці цінять нашу пісню і музику, тому і арешти та розстріли й увяз- ду, можна довідатися з роз- понолудни, а концерт в годині 7-мій вечером. Програма коиіамісць того, шоби піді
цертова
богата.
Проситься
всіх
учасників,
які
прибудуть
на
стрілів
і
терорў
проти
насеіег`ти ного ще й гулюкаємо, нашим обовязком є розповсюдиювати наші культурні здо- нення селянства. Майно бідо
`"
І лення, котре бореться за своє j -ве- свято з околиць, висідати в Асторії на h o y t a v e . стації.
ювляв,
‚‚най йде до фабри- бутќи як найшнрше та використовувати кожну нагоду рідною лашного нашого
і
Весь
чистий
прихід
призначений
`на
народні
ціли
в
старім
пісиею
і
музикою.
,
визволення
зпід
комуністнчнояк я — най не шукає лег-І
конфіскується та нищиться,
і , хліба!"
Являється нагода, яких мало, а саме: заќўплювати у нас полишаючи дітей умирати з `го гнетуч Те, що подають s j краю.
2 55.7,
голоду. Вязниці переповнені Москви чужинці-кореспонденДекому може здається, `що масово найкрасші українські рекорди марки
Комітет.
ганці це дурниця — та, на
селяками-бідаками. Мало то- ' " '
Ииііонова частина
ПОЗІР!
У
К
Р
А
Ї
Н
С
Ь
К
А
М
О
Л
О
Д
І
Ж
Е
В
Д
Ж
Е
Р
З
И
С
И
Т
І
І
О
КОЛИЦІ
ю думку, це мистецтво,
в темних пивницях Чека
Р т т я , яке в дійсності!
З А Х О Д О М Ќ Л Ю Б У
А М Е Р Й К А Н С Ь К О - У К Р А Ш С Ь К О І
і`иліане світом, яким головно
переводяться масові розстріли там відбувається, бо всі ці віМ
О
Л
О
Д
І
Ж
И
в
Д
Ж
Е
Р
З
И
О
И
Т
І
,
Н
.
Д
Ж
.
. в Америці люде чваняться.
без суду й слідства україн- домости процензуровані мос. ... і читаємо, що навіть грубі
ської трудової бідноти. А ко- ковськими чекістами.
В И Б И Р А Й Т Е ! — О С Ь В О Н И :
Я розумію, чому амернкапроші платиться при змаган-j
3
місарчуки в Америці нічого
Ю-інчені 75 центів.
15575 Неудађа Панчихи, і
ќі в танцях. А ми, що маємо
. I і II цього не бачать і ніби не хо- ських підкомісарчуків аж чорВ ПОНЕДІЛОК, ДНЯ відбудуться
4-ГО ЛИСТОПАДА 1929 РОКУ^ І
15566 Не'журись, полька
`.:;::і танці
і знати, а натомісць зло- ти хапають, коли їм говорять
Г55К2
Ох!
Не
люби
двох!
„ світі г ЩО `5589 (Баламуте
(день перед виборами)
13534 Ой чомуж ти не такий, козак
і своїх московських босін про невдачі всіх плянів кому-.!
15535 Ой я -собі козак лепкий
В
УКРАЇНСЬКІМ
ДОМІ,
158-160
MERCER STREET, JERSEY C I T Y , N. J .
ністичних та про ненависть до:
прикривають лаіікою
}%Ж S
хо-чомийка
.- . . „ .
(Каменецька Коломийка.
До танців буде пригравати Moonltte орхестра.
15555 Ой на горі чорна хмара
пльовуванням инших, а жер- комуністів українського насе-і
уѓ на еміграції наикра- ,5590 (На Україні
Початок
в
годині
8-мій
вечер.
--—
Вступ 50 центів.
15558 Ой піду
твн московського терору на- лення, бо правда в очі ко.де.
в особі
(Шумкадівча
українська.
На сей баль запрошується всеньку українську молодіж як з Джерзи
15551 `Оксана, Коломийка
,тиста
, „ „ , , . . ,України
TtnRwwm
якзпвають „куркулями", „контр- А крім того й комісарчукам в. Ситі так І з околиці. — КОМІТЕТ.
іаменка,
-повинні
як- 15535 А я тое
^
^люблю,_доломііТ
15542 Ой, Україно
0
35-5,7
15537 Ой гиля білі гуси
країну заінтересувати 15587 Бандура
революціонерами" і т. д.
) Америці треба якось на хліб
15543 ОЙ лопнув обруч
танцями. Вже піснею
V
Москва переарештувала ш заробити, а до фабрики йти;
15537 Ой не спиться, не лежиться
коломиЯка
ПОЗІР!
Н
Ю
Й
О
Р
К
І
ОКОЛИЦЯІ
ПОЗІР!
Через Кошиця МИ ПО- 15576 Вечірний дзвін
15582 ПІКНІК
`
Україні десяТки й сотки укра- нема охоти, ані уміння.
15585 По дорозі жук, жук
УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ‚^ЕРЕБЕЦЬКА ЛЮБОВ",
Іван Семко,
їнської інтелігенції та вчених.)
1.5545' Прометей
г
еѓ, „ . ^ 15550 В` чарах кохання, вальц
відділ 144 У. Н. Союза, в Ню Йорќу, Н. П.
15532 Пропала` надія
Ню Иорк, H. И .
Гноїть їх по вязницях та мор-j
15560 Рідні пісні
улаштовуй
дує
голодом
і
хоробами,
а
І
9
"
"
"

"
ќ
в
15574 Різдвяні свята,, часть 1 і 2
себе висше на 50 про^
' 15584 Родина
`
комуністичні підпанки ухопи-!
15.588 Румунка, коломийка
лися,
немов
пяни.і
плота,
О.
`
Р
15578 Січовий Козак
епер маємо нагоду ЩС 15588 Галичанка, коломийка
15583 Січовий Марш
Шумського та Й доказують', - '^поправний драбе! Чет15549 Сива зазуленька
В СУБОТУ, ДНЯ 2-ГО ЛИСТОПАДА 1929 РОКУ
що він не розстріляний. На- Г
Р
‚ІДНЄСТИСЯ СВОЄЮ дру- } ^ а з Т - л ь к а
15569 Сміх
' Чоловік: Алеж, голубонько І
1.5555 Сміло, брати
(SATURDAY, NOVEMBER 2nd, 1929)
їж собою майстра танців.
віть у свідки собі кличуть сво
15577 Свячене
зрадника Беседовського. забуваєш, що наш годинник
— танцями.
В УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ,
Ми не,к0ю
повинні
жалувати Ми
ді- 15547 Гейну. хлопці, до зброї
го
15552 Тай орав мужик
1.5579 Тете. а тете, полька
цілих
десять 217-219 EAST 6th STREET
NEW YORK., N. Y .
им своїм пару долярів на курс
що вночі тікав з радянськоїі ІДЄ заскоро
5580
Тремоло
Полька

15542 Гей видно село
Початок точно в год. 7.30 вечером.
Вступ 50 центів.
іншв,
цим робимо „подвійамбасадн в Парижі, рятуючи и л ь . . .
!_,.
е патріотичне діло: і) модо- 15541
Музика добірна.
себе від московського чекіста. І
15544
Українська
коломийка
15572
Клопіт
Микити
з
І
за діло
їж нашавзятися
замісцьщиро
тратити
час 15546 Кохання
15540 Український танець
- J
Родимці! Тов. „ЖеребецьКа Любов" отсим запрошує Вас
Отой
Бесєдовський
говорить,!
ції ШКОЛИ танців і да- 15539 Де
ти бродиш
Кокотка
Полька
15567 Український танець (шумка)
, вуличні забави пізнає й ви- 15580
шо Шумськиії живий і пра-! У звіринці. Пятьлітня дів- до численної Участи в цім балю^де будете мати нагоду гарно
`5567 Днлова
полька
15541
Копи-б мені,
Господи
15568 Україно, мати, кат сконав
могу нашій
молодіжи
коломийка
коломийка
15561 У пеклі, полька
- ять рідний
традиційний
та- 15561 дКоло млина,яюбЛг
цює десь у Лєнїнґраді, а при- чинка (показує на носорога): забавитись в товаристві своїх знакомих. Приходіть і приводіть
мерши навчитися цієї 15563
15546 Двіі
жінки
Коломийка
15573 Циган на толоці
г-. а притім під рідний звук 15556
Дуб на дубаТишицька
попалився
Комітет. .
-55,7 .
їхав комуністичний післанець Правда, мамо, носоріг певно своїх знакомих! За добру забаву ручить
15533 Червона калина
шгукиколи.диаємо15587 Коломийка

15559ЛІНЖНК
гснь вщіпить у себе любов. 15565
дівчино мила, пісня
15572 Колись
Журба Ґаври.тнхн
до Харкова, Бартків, і публич- мусить уживати більшої по1.5550 Чорні очи, коломийка
Комар
,
15548 Закувала
та сива
зазуля '
ЧИТАЙТЕ,УКРАЇНСЬКІ К Н И Ж К И І Г А З Е Т И Б О Ч А С Т Е
і своєї країни — заморської 15562
ііо заявив на вічу, що Шум- мадкн до фарбування уст, ніж
15584 Чорні очи
'
15562"Козак
відТзджае
3 Америки
до краю
Ч И Т А Н Н Є В Е Д Е Д О ПРОСВІТИ. А ПРОСВІТА — С Е С И Л А .
15564 Човник
15570 За
Любовниця
Петра
ѓчини, а 2) виступами на а- 45547
тебе, Україно
ський у Москві, так йому ніби мама.
15564 Чудасія
15554 Любов
Зеленая рута, жовтий цвіт
іериканських сценах наш та- 15532
говорила жінка Шумського. - ^ _ _ _ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
155-13 Чуєш, брате мій
15585 Лугом іду, коня веду
1.5579 ПІантеклер, вальц
ць заговорить голосно про 15563 На Гончарівці, полька
Отож вийшло двох Шумських,'
_ . _ -.
15556 Шкільне кохання
На горах Манджурії, вальц
каже, що ми нарід куль- 15566
155-57 Швидше-Швндшс, полька
15569 Наша коломийка
в тому ярмарковому музею J Q Д І Д '
15586 Шумка, київська
урний. здібний і гідний со- 15578 Наша коломийка
15586 Шумка весняна
15551 На риночку, полька
було два черепи Нерона: одіші
ЗАХОДОМ УКРАЇНСЬКОГО РОБІТНИЧдГО ЌЛЮБУ,
ого, як був Нерон цеза- пѓѓ співучастн найздібніших сил в Ню Иіорку, відограється драму на 5-дій зі співами і таню правити.
15552 Який чорт
15560 На вулиці дутќа грає, колом.
15568 Який то вітер шумно грає
ром, а другий уже за його це7 їмў я, як громадянин міста
цями, Старицького, під назвою:
. j
1551-1 Як зачую коломийку, кбломийка
ірства.
Никлѓа кличу до Вас чесні
15576 Як два серця
г`омадяне: прийміть АвраменКоли вже большевики прчМаємо на складі й машини до грання та тисячі других
;а в своїх громадах з отвер- чудових рекордів.
знають рацію й правду гогоими щирими руками! Прий
рснням Беседовського, то ие
г Жадайте від нас даром катальогів.
В НЕДІЛЮ, ДНЯ 3-ГО ЛИСТОПАДА 1929 РОКУ
-лть його танці як дар нашої
зашкоднлоб написати їм все
Всі ті рекорди є Ю-цалеві, грають голосно і виразно на
В УКРАЇНСЬКІМ РОБІТНИЧІМ ДОМІ,
іем.тиці України, дар принесе
те, ,що взагалі говорив Ьесєобі сторони, а коштують лише по 75 центів.
Є
в

68
Е.
4tb STREET,
(MANHATTAN L Y C E U M )
NEW Y O R K , N. Y .
ний нам з широких степів :
Хто замовить 6 рекордів одержить 3 пачки найліпших довський про українізацію т; 'І'ТЎИ виставляється перший раз на сцені в Українськім Робітничім ДомҐв котрій бере участь Хор ім.
Лін пра, Дністра, Сяну й Пру- голок даром.
про українську владу й укра- "" "
під управою професора М. КОРИКОРИ.
а' Зорганізуймо в Шикаго на
За один долйр зрдатку отримаєте від нас вибрані Вами їнську радянську републикў. А'
РЕЖІСЕР О^ІЕГ А З О В С Ь К И Й . 255,7,
шу дітвору і старшу дорослу рекорди. Почту оплачуємо самі.
він говорив те, що „Свобода'
В С Т У П 65 Ц Е Н Т І В , Д Л Я Д І Т Е Й 10 Ц Е Н Т І В .
молодь та даймо їй спромогу
Пишіть чим скорше або заходіть до світової слави укра- пише, а націоналісти говорять! П О Ч А Т О К Т О Ч Н О В Г О Д . 6.30 В Е Ч Е Р О М .
навчитися цього, до чого вона їнської фірми:
про большевицьку політику
ПО ПРЕДСТАВЛЕННЮ БАЛЬ ПРИ КОЛЬОРОВІМ СВІТЛІ ДО ПІЗНОЃ НОЧИ.
і природи найбільше рветься
на Україні. Отож Бесєдовський
гаме: своєї рідної штукиговорив, що українізація це
таншв! В Шикаго тяжко нам
большевицький блоф лише
лістатися до американської!
для замилювання очей. Вона
не перевод'иться серйозно, д
н. Go вороги наші тут
(тепер навіть і зовсім не потусильні й нас не допускають
ГАРАНТУЄМО ЗА ДОРУЧЕННЯрається зі сторони Москви, а
' кояи мн поставимо на амев А М Е Р И К А Н С Ь К И Х Д О Л Я Р А Х гроші, висланих через
навпаки, ставляться перепони
риканську сцену ваш танець з
(межи 6-ою 1 7-ою улішею).
БАЛТІИСЬКО-АМЕРИКАНСЬКУ ЛІНІЮ
дійсній українізації. Він говоштистом Авраменком преса
PHONE. DRV DOCK 37B2.
Д О
ВСІХ КРАЇН С О В І Т С Ь К О Г О С О Ю З А .
рив, що комуністична влада У-і
гама заговорить про нас, бо
І бажання ПОКВІТОВАННЯ З ВЛАСНОРУЧНИМ ПІДПИСОМ тих люмнець Американцям цікавий. П О З І Р І У К Р А Ї Н Ц І М І С Т А Н Ю Й О Р Ќ У І О К О Л И Ц І ! П О З І Р І країни в Харкові 'є лише еміса-j
звітеьких краях.
рами Москви з дуже обмежеАвраменко приїде до Шика
К О Р И С Т А И Т Е З Н А Г О Д И І — СВІЙ Д О С В О Г О І
Перепќади, прручекі нам, І І Е Р Е С И Л А Є М О Т О Ч Н О і В МОЖЛИВО Н А П К О Р О Т Ш І М ЧАСІ. П---всилконігми правами. В закордонній
і ласть виклади про значінГРИГОРІЙ КОВЕРДОВИЧ, FURRIER ` " політиці Радянська Україна
'if наших танців! Слідім за
ОстанниЃчас^М
ДЛЯ Н А Ш И Х К Л І Є Н Т І В
жадної ролі не грає, Або вона
то працею й навчімся від
Довголітний практик зі старого краю 1 в Америці.
4 МІЛІОНИ В АМЕРИКАНСЬКИХ ДОЛАРАХ
кого історії наших танців, 98 S T . MARK'S PL. (Е. 8. St., між 1. Евню і Евню A ) , NEW YORK, N. Y. зовсім не істнує як навіть со'розуміймо їїчта возьмімся
до всіхЖІНКИ
частей И
світа
безДО
на'йменшої
трудносте.
Роблені мною кожухи в по дуже І юзна держава в Росії.
Д О АМЕРИКИ СПРОВАДЖУЄМО
ДІТИ
21-го року
життя, і
уміркованій ціні. Ќромі цего ста-'
-.`Х. -т^.
‚„IV onuiTHuw.R vnrni мають першенство у квоті пере.. ѓй иегорожан; дальше
яиро до школи танців — 'не
Багато дечого ще цікавого
ранно викінчені, так, як вимагає
' ФАРМЕГ^КЙХ"Р6
котрі ІЛЬНІ
маютьПРОГУЛЬКИ,
першенство уІ ТОЙ,
Квоті перед
друпшн
ІмІГрантами.
хто купўе
карту
корабельну у
хні при кождій громаді й то
нинішна пора.
говорив Бесєдовський про коДо рідного'
краю П Р И Г ООКОЛО
Т О В Л К З Є50
М ОДОЛЯРІВ.
СПГ"
'З"А6ЩАДЙТЬ
Рівнож
переробляю
старі
кожу`прнстві буде комітет такої
муністичну політику взагалі,
хи на нові, модерні; фарбую иа ріПРОДАЄМО ШИФКАРТИ ДО ВСІХ ЧАСТЕЙ СВІТА.
школи й нехай" цей комітет пожні кольори, які хто хоче й лю- про роботу большевицьких e-j
КОРАБЛІВ,
ВИШУКУЄМО жати приїзду й НАЗВИ КОРАБЛІВ.
бить, — І маю ка складі готові до місарГв та чекістів за кордорозуміється з Авраменком та
РАЄВІ И А
АМЕРИКАНСЬКІ
Поаагоджуемо всякі СТАРОКРАЄВІ
М Е Р И К А Н о - . . СПРАВИ. _
продажі від 100 дол. і більше.
таиметься горячо справою пе
В і ^ в л ю в м о КОНТРАКТИ КУПНА
продаж). ПО
Аовжиі І т. я.
ном, про виплату грошей рі
КУПНА йй продаж),
ПОЗНОВЛАСТИ, е к
Ласкаві замовдедая прошу слати на повищу адресу.
21
редання нашій громаді нашого
ПИШІТЬ та ПРИХОДІТЬ В ПОВНИМ довірам Д О ІСНУЮЧОГО ВІД ЛІТ
жниіЯ комуністичним аґітатодорогого національого дару
Ч И Т А Й Т Е У К Р А Ї Н С Ь К І К Н И Ж К И І Г А З Е Т И Б О Ч А С Т Е рам за кордоном, про субснукраїського танцю. `дії на, комуністичні газети ft
THE GLOBE SERVICE CORPORATION,
Ч И Т А Н Н Є В Е Д Е Д О
ПРОСВІТИ. А ПРОСВІТА — С Е СИЛА.
т. д. Коли вже большевицькі
Степан Мусійчук,
NJEW Y O R K СЃЃУ.
ЗО EAST 7^-STREET,
підпанки вважають, заяву БеШикаго, Ілл.
ПИШІТЬ П О Н А Й Н О В І П Ш И Й ЦІННИК
К Н И Ж О К .
ШКОЛА У К Р А Ї Н С Ь К И Х

Т А Н

4

и

0

й

т

е

с

у

B

d

x

ЛИСТОПАДОВЕ СВЯТО

1

1

0

ВИТАЙТЕ! СВЯТО ДЕРЖАВНОСТИ! ВИТАЙТЕ!

Читайте! Читайте!

4

:

Цікаве!

ч

ЛИСТОПАДОВЕ СВИТО
4

(

fc

т о г о

ОКікОАиж

л

и

ст

ш

е

ахі

;

ВЕЛИКИЙ БАЛЬ

Ш

A

я

к о з а к ,

1

}gg

І 5 5 л

А и ю с а

1 5 5 5 4

в

п о я ь

я

к р

ю т а

в

А м е

в - в

в

в

в

в в т т т

1

р и щ

Ж і ;

к а :

З н а е ш

К 0 Т

а

^ВЕЛИЧАВИЙ

г о д н н а

т и
в е

г г а

Б А Л Ь ^

а н о !

хв

}

0

1 5 5 5 3

Г о п а к

т а н е ц ь
t

І 5 5 5 3

нб570

і в ч и н 0

Д у м к

м о я

K p a f t

r

r

r

M

НЮ ЙОРК І ОКОЛИЦЯ!

УВАГА!

т= нНІЧ ПІД ІВАНА КУПАЛА"

S U R M A
BOOK-MUSIC CO.,

^

СОЮЗ СОВІТСЬКИХ РЕПУБЛИК!

ДОЛ'ЯРИ

(

103 ave. A, New York, N . Y .

1

около

;

м

жг

J

Жрмхр^сушлп
А И Е Р Щ І і Ж О Л І Р Ш І Ь Ш О БЮРА,

7

Найбільший і найліпший

taOT WVIK-il-TWr- ол-- Ў т о д ў ѓ і ^гття(зд-)

Д-Р А. Т. КІБЗЕЙ

ДРІБНІ

З УКРАЇНСЬКОГО
життя І

і Був на авдіенції у Еисн. Ми-.
Між вломникам^
отлошЕння.
трополита Шсптицького. Осо-! —. Знаєш, я хотів біг отвогкюериув з медичних .студій в Европи
са Ексц. Митрополита е щуіь-трити ювілерську крамницю.,
Ііяльшеорднну^в медицині і xipjp.
!іИ пошукують свого батька
ми шанована та люблена всіМиІ — А'маєш гроші?
' Морського, родом - Ту ріаќл, і
ОФІС В ІІАІвТИАМСК
—.Грошей не маю, але маю
.л-алат,' Ралячий-, котрий, томўі
українськими діячами, без оjab я'к буп у Нруклині, Н. Я., а те- 11903 J O S . CAMPAU AVENUF
ѓляду на їх партійні чи релі-ріднові'дні п^ич.-илдли. ^у'
Щ
має перебуІЯ'ти в ДІтроЯт, Міш.
8 їс. 10 A. U. б ѓа 8 Р м
ДІТРОИТ., миш.
;Хтоб о нім знав або він сам, нехай І
гійні переконання. 1 не диво,
Phone Arlington 2064
голоситься ‚до лілій, скоро^ бо
Вражіння д-ра А. Т . КІбзеаї -аІ говорив д-р Кібзей, що Міг
,у ніпнталн лежить іЗсто знає ч
ОФІС В D1TR01T
Як ур.ятувався.
подорожі до Европи й Рідного трополит Шептицький люблеІверію до нас. Анна Морська, 7 0 Ц N.
6509
MICHIGAN AVENUE
То ри одинокий моряк із
2 5 7-Х
5 ніг.. ШТЧОЦЏП, Kv.
From 1 Іо З P. М.
Краю.
ний та поважаний всіми Украціл'ої'залоги корабля врятува-J
. Phone U f . y e t t e 6830.
їнцями, бо нема справи, нема
П
Р
О
Д
А
Є
ШИФКАРТИ
Д-р А. Т.. Кібзей, український
лися? Це дуже цікаве! Як цеї
анї одної української інстигуі на спровндженяя з краю.
лікар з Дітройт, виїхав був V
сталося?
О П Е Р О В II II A P T И і
ції, якій Митрополит не днвацІ гроші в долярах. Інфор— Я "впився і спізнився на^
Почту оплачуємо самі, коли замовлення е на б або біль- марті с р . до. Европи, щоби би матеріяльної.помочі. Тому':
відвідати свою рідню та покорабель.
W.
TWARDOWSKY,
сказав доктор, просім Бога,'
ше рекордів.
ІС 0 . Н Ц Е Р Т И , В И С И н
26 St. Mark. P l a c (Е. ЧИЬ St.),
глибити медичні студії в евроіщЗби сей великий муж і доNew Yprk O t y . .''
SSI" CENTRAL PARK WEST
ПАЧКУ ГОЛОК д о кождо
пейеьких
університетах. По
NEW YORK CITY.
бродій українського
народу
Наймичка: Прошу, пана про-,
Г О ЗАМОВЛЕННЯ РЕКОРДІВ. шестимісячнім ррфуті в Европ
Tel.: ACADEMY 312b
прожив для нас ще на многН фесора, прийшов якийсь бід' М'и висилаємо те, що ви замовите. Рекорди є добре опа- вернув тепер назад до Амери многі літа
КИЙ чоловік із деревляною H0ДО САДЖЕННЯ ГРИВІВ.
ковані і'ГАРАНТУЄМО, що дійдуть до вас в якияйаірщому
Д-р Кібзей згадав також з гою.
j.npnxi.T ДІ'же иеликнй; також спільниУкраїнці міста Дітройтў раді
А Д В О К А Т
порядку. Замовлення висилаємо того самого дня.'
великими признаннями всіх
до видання книжкн: „Як роіводиПрофесор: Прошу йому скабули почути від д-ра Кібзея
грибн". Або продам рукопись .
них інтелігентів та образо зати, що це помилка, я не задещо про свій рідний край. На
ілюстрації,
інтересуючих
прошу
гоиоги
влаштований ним відчит, який{ ваннх людей, що йдуть вони овлян деревлян
.300 WEST CHICAGO AVL.V
відбувся дня 20 жовтня в цер- на село між свій простий на-1
HARRY KRAMAR.
C H I C A G O , I L L
ковній галі при Кліперт ўлиці рід, разом з ним живуть, пра277 Е. ІЩЬ St., New York. N.
Кажуть.
Практнку# У всіх судах; війн-,
зійшлося досить поважне чи- цюють при закладанню ріжних
— Приятелю, про тебе каатьса переглад-шнам абстрліггіі;
сло людеіі, цікавих почути де- спілок та кооператив, які дуМАЛЮЮ оригінально: церкви, ікл
ть,
що
ти
ціле
своє
майно
ннготовля. контракти куши 1 пр-,.
ктаен, сцени до представлень. ot5
же гарно розвиваються і тим.
що про свій рідний край.
дажі; переправаджув спадкові!'
ізн ріжної величини, п.тащсниці, хс
самим заповідають кращу бу- програв у карти до шістьох VI ви, фелони всякі ризи церковні.
Д-р Кібзей переповів вкосправи; полагоджуе crapoLpani,
місяців.
Образи висилаю ші окііз, як не поротці свої вражіння з ріжних дучцість українського народу.
щ_
— Щ о то люди все мусять добаеться Вам. відішлете мені, пере- латентові І орочі справи
Д-р Кібзей агадав за інвалімісцевостей, а найбільше з рідП О П Р О Б У Й Т Е
Н А Ш У
ОБСЛУГУ. З А М О В Т Е
НИНІ Т О З А
щось
додати!
Не
до
шість
мідів, які в обороні своєї рідної
овання цсркон беру за готівної
землі,
галицької
України.
ВОЃДИ Б У Д Е Т Е З А М О В Л Я Т И У Н А С
сплагн в догідних ратах. Ма-- УгчРАШСЬКИИ ЗОЛОТНИ Ні і
потратили здоровля і сяців, а до шість тижнів!
Д-р Кібзей відвідав слідуюня сненіі майже не буде Вас
УКРАЇНСЬКА ОРХЕСТ'РА ПАВЛА І ОРХЕСТРА ВРАТТЯ „ГОЛУТЯКИ
СКЛАД.
коштувати, бо маю такі прокраї: Англію, Францію, Іта позісталн каліками. Прелєгснт
ГУМЕНЮКА Сопран соль.,
КУЗЯНИ"
шізнції, що ще і дохід зробите.
.ЧАР1Я ОДИНСЬКА
згадав
ще
за
проєктований
дім
27191F (Зелена пс
ю, Німеччину, Австрію, Че
Беру різб.іенвя гконостасів, престоНа спіритистичнім конгресі.
27201F (Іван убийннк
(Широкий
н. .етр.шоаін. Висилцќі рисунки иа
і-Словаччину, а найдовше за- для інвалідів, який мавби по
Керманич конгресу: Може ;аз. Всі роботи виконую солідно і на
(Просьба жінки до чоловіка І 27190г. (Як я прийшов
УКРАЇНСЬКИЙ ХОР ..ЬАНДУРИСТ'
баривсь у своїм ріднім краю, в будуватися у Львові грішми а хто з присутніх тут оженений їс. Галоснтнсь особисто або лнстон2 57
ґембу дає, Марина ся Галичині.
під управою Г. КИРИЧЕНКА.
мериканських
Українців, т;
довою
по
„духові"?

Д
у
х
"
27200г" (Бог ся рождДе
взивав, щоби люде охотно
Будучи в найбільших містах
хотів би висловити йому спо(Радість нам ся являє
Много людей переконались, шо
складали гроші на таку благс27199Р (Добрнй вечір іобі
діямі'іітн. годинники, перстені, обр
згаданих країв, відвідав те, що
ч вання.
(На йорданській, річці
UKRAINIAN Fin.nce ft Urestm.nl ки та инші золоті річи найлучвк ц
найбільше його, як лікаря, ін- родну ціль як приміщення для
ОРХЕСТРА ВРАТТН ..ГОЛУТЯКИCore. orN.wwrk, N. J . Випожнчае гройўтись до складу
КУЗЯНИ`
dti я.- 1, 2 і 3 моргечі. Шери продаетьтерасувало, а се шпиталі та рі тих нещасшгх наших рідних
ПЕТРА ДРАКОСЛ
— Коли ви, пане, пізнали
се. F.tlerred шер $25.00, Сотшоп щеі 149 AV...miE A, NEW YORK. Сі і
героїв.
жні медичні клініки.
...20.00. По всякі інформації голосітьсь
полюбили
вашу
жінку?
Д-р Кібзей розводився допомсжн 9 І 10 вул.
(
до котрогобудь з понизших ўрядна
В Парижі відвідав Василя
271S7F (Метелиия-сніговиця, танець
Також направляємо годннники
— Було навпаки: я пасам кіб: І. Лнсак, предс., 163 Myrtle Are.,
ЕВГЕН ЖУКОВСЬКИМ, блріт
І
(Козак Завидія, танець
Вишиваного, бувшог`о архи- снть довго над справою Рід21
перед її полюбив, а потім що- Irvin-ton, -N. J . , - M. Брудер, секр., її Гарант іс ю.
.27178F (Танець по шлюбі
Market S t , Newirk, N. J . ; T, IOcim-A
князя Вільгельма, члена роди- ної Школи в Галичині та ска27197F (Ой, скажи, уила"
(Полька для всіх
ќно пізнав.
касіер, 600 High St.. Newark, N. J .
(На каміню мармуровім
ни Габсбургів. Василь Вишива- зав, що обовязком кождого
В А Ж Н Е Д Л Я ГРАЮЧИХ Л.МА- І
УКРАЇНСЬКИЙ UEPKi ЖНИИ
михало зазу;іяк. барітон, {ний зробив на д-ра Кібзея ду- Українця є складати жертви
НОВА ПРОПОЗИЦІЯ СОРОЧОК - ТОРСЬКІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ.
КВАРТЕТ.
' же миле вражіння. При npa-j на Рідну Школу.
Чому не жениться.
He треба гроший ні знання. Комісов
27196F (Нова радість пала
М І Л І Я УГОРЧАКОВА І
170O17F (Хто, хто, Ііиколая любить ч
Перед закінченням відчиту
(Небо і земля
щанню передав він через д-ра
І
(Хто, хто, Ннколая любить, .
Має великий склад наАкраВона: Мені'здається, ви за- ігсри. Зразки даром. Madi-on Pre
ЛЮБА ВЕСЕЛА. СОПРАН,
щих українських строїв і
diet;, 562 Broedw.y, New York City.
Кібзея американським Украін- один з наших бизнес.менів, а взятий ворог подружжа.
І український хор „СУРМА",
з акомпан. орхестри.
ріжних костюмів до амато
ѓром.
Онуфрій
Шсремета
цям щирий привіт. В Берліні
27194F (Віють віѓри
торськнх представлені, і
а акомпан. орхестри — Сопран
О, ні, пані! Та щоби не
П P ОД A 6
народних виступів, як тасольо Е Корнат.
(Ой, там у лісі
бачився д-р Кібзей з д-ром піддав думку, щоби д-р Кіб-стати цим ворогом, я лишаюся
кож прибори до характернюіииня.
ЕВГЕН ЖУКОВСЬКИП. БАРІТОН, 70015F (Всчсрнииі, часть 1
ПетрушевичеМ та гетьманом її. зей перед закінчецнєм заря- псрубком.
При замовленнях треба присилані тоз акомпан. орхестри."
(Вечерниці, часть 2
спис -зеіб і потрібних річеѓ. ІіиСкоропадським. Сказав, що за див збірку на Рідну Школу з
27193F (Кажуть люди
в місті Ц Ю ИОРК. чний
УКРАЇНСЬКИЙ ХОР „СУРМА``
пооичаа також народні строї хоіяміч
і околиці
стараннєм гетьмана Скоропад- Галичині. Зібрано всього 36
(За горами, за лісами
- .
фотографуватися. Замовлення на коз акомпан. орхестри — Соп лан
Українська
Фірм.
УКРАЇНСЬКА ОРХЕСТРА ПАВЛА
стюми до представлень треба нрнсн.
ського , отворено
в Берліні дол. 60 ц.
ЛАТ що найменьше 8 днів перед прсдІ`Ў МЕНЮЌ А.
колу, де викладається істо— Мамо, чи Бог захорував?! с ФЕСОЛОВИЧА І М. КСБЗІСТОГО ставленнем на слідуючу адресу:
27192F (Полька ‚.Ѓорлина``
А тато говорив нині
пію українського народу- Й у )
"
Mr.. . Е. U H O R C H A K ,
(Козак „Петрушка''
216 W.tbtaxtoo St., Jer.ey City, N. J
ЛЕМКІВСЬКА ОРХЕСТРА ІВАНА
покличе
до себе нашого
САМУІЛ ПИЛИН і ЙОГО ЛЕМКІВцей спосіб запізнається
ііі-І — Чого плачеш, Івасю?
Щ
о
ти
виговорюєш?!


JXCHANQS,
REALTY
C
O
,
КОЛОЧАКА.
ка доктора
— Бо моя сестра хора Н;
СЬКА ОРХЕСТРА.
j Співають: Юстина Мусяла. Дорка мецький нарід з українськими
27189F (Музика в корчмі, танець
справами.
спу і я не можу ходити
ІІстрочко і Тнмко Крукар.
(Де тн був Янічку, полька
807 AVE. D., ROCHESTER, N. Y.
(Лімківськнй Балець. часть 1
27186F (Лемківський Мадяр, танець 27181Р (Лемківський
Коротко кажучи, д-р Кібзей. школи,
Години офісу: 9—11 рано; S—8 веч.
Балець, часть 2
УКРАЇНСЬКИЙ погребній
(Лемківська тряска, танець
з вдоволенням зазначив, що) — Т о це ще тебе не по
Неділями: 9—12 рано.
ЕВГЕН ЖУКОВСЬКИИ І НАША
НА БРУКЛИН, гі. и.
МАРКО ЗЕЛІ 1НИР1 З МАКСИМОВЌИ
В инші часи після умови.
всюди по цілій Еврогіі запізна-іію так засмутити,
РОЗА КРАСНОВСЬКА.
а акомпон. ліри.
2-12—
Телефон: STONE 5954
і околицю
з акомпан. орхестри.
-`ться
чужинців
з
українською
І

Алеж
бо
моїй
сестрі
вже
27IKOF (Пісня про жовняра, часть 1
Д О К Т О Р
М Е Д И Ц И Н И
27188F (Жннва
І де би тільки доля)ліпше '
завтра пійде д(
(Пісня про жовняра, часть 2 ..правої
Бувай здорова
і САМУІЛ ПИЛИП, ДЖАН КАРЛЧК на ррскинула українську імі- школи.
Лобода
T h e
L a x a t i v e
I IX ЛЕМКІВСЬКА ОРХЕСТРА.
‚Пристріт
грапію, там ^ кpaїнцi орґаиіI27179F (Скрипка грає, бас гуде,
ВЕДЕ ЗАГАЛЬНУ ЛІКАРСЬК27183F (Презент з Евроі
Y o u
C h e w
Шофер: Прошу пан,
Івн фрейтер
і
(Далівсьйий танець.
танец зуютьсн н ріжні кружки та
ПРАКТИКУ
товариства
і працюють над си страшне нещастя,
послуга чесна 1 дешева.
307 EAST lOtb STREET,
Д О Б Р Е П Р О Д А Ю Ч І С Я П О П Е Р Е Д Н О ВИДАНІ
Р Е К О Р Д И :
L
i
k
e
Cum
Достава автомобілів на
їхав
пайову
тещу
(TOMPKINS SQUARE)
освідомленнем
чужинців
про
27152F Алелўе, я бом
Евген Жуковський
сякі оказії.
NEW
YORK, N . Y .
Пан
(мимоволі): С
Жуковський українську справу.
ОФІС:
. Еьге Ж і
ГОДИНИ ПРИНЯТЬ:
No Taste
В Галичині зупинився д-р.жадаєте нагороди
137 NORTH 7th ST.,
під понеділка до пятннці від 6—8 вечер
Кібзей найдовше в нашім стао
КОЛО BERRY ST.,
B
u
t
t
h
e
M
i
n
t
субота
11—4
попол.
2717ДГ Дрібний таї
."Орхест'ра Братів Голутякн-Кузяни
BROOKLYN, N. Y.
Львові. Там відПрофесор: То Галя сирота
свята (амернк.) 10—1 попол.
271J0F Фіксований
. Е. Жуковський і Наша Р. Крвсновська вні.м городі
^Pbone: GREENPOJNT 0569
відав всі українські як просві- Як я чув, батько твій поме
A t D r u g g i s t s — 1 5 c , 2 5 c Tel. STUYVESANT 4211.
Ifti
Ш Ш
Г '- ^ - ЃУ"
" " Р Ординський тні, так і економічні установи, ще заки ти народилася. Чі
27166F Іде. іде Зсльман
,. Українська орхестра Паііла Гуменюка Бачився та розмовляв з усіми твоя мама також уже тоді н
27169F ШИЮ Лопушинќа
Українська орхестра Павла Гуменюм.і
700MF Коломейкл на весіллю, танець'... Укр. Орхестра Павла Гуменюка нашими передовими людьми, жила?
переніс свій офіс під числь
70014F Коломия не помия, танець
Укр. орхестра Павла Гўменюкії
УКРАЇНСЬКІ
ПОГРЕБНИЌЙ
27171Р Лемківська Тромбля
Орхестра Браті вГолутяки-Кузяни
цріУ
E A S T 7 А STREET
27177F Лемківський штаер, танець . . С Пилип, І. Карляк і їх Лемк. орх
N E W YORK C T T Y
27160Р Лемківський танець
Орхестра Братів Голутякн-Кузянн
70012F Лемківське весілля, часть 1 12
Орхестра Павла Гуменюка
TEL. ORCHARD -071.
27175F Лемківські прндаии, ч. 1 і 2
Лемк. орх. Ів. Ќолочака
%їЋї
Люлька-файка
р,вген Жуковський
У ВІВТОРОК, 5. ПАДОЛИСТА (NOVEMBER) СЕГО РОКУ
iJr. A . L С Е A S A R
27156F На фармі
Евген Жуковський
спеціаліст у всіх горо бал
відбудуться
АЗЧИИ, УХ, НОСА І ГОРЛА
Й .J - ' а
Орхестра Братів Ірлутякн-Кумнн
епі'ки:
127 EAST 8-iih STREET,
27158F Наш Хаіи шоб здоров
Евгек Жуковський
10—12
Межи Park і Lejriniton Аг.-.
27147F О.б сне
забудь
М. Марушак
о- 8
NEW YORK, N. Y.
SOUTH SIDE: 4954 So. Hermit.,.
й ртана 3 - ДЯОрхестра Братів Голутякн-Кузянн
В Ж Е вийшли з Д Р У К У .
В неділі від 10 рано до 1 пополудня
V, Ж
Одрехівська полька
Орхестра Братів Голутякн-Кузянн
Phone: Hemlock 6500.
27I57F Ой, зацвила калинонька
М. Марушак
C H I C A G O , ILL.
календарів на
ЯІМГ
Ой, не стелися хрещатий барвінку
М. Марушак
'Dr. S I M O N В L О О ` Н
27147F Помарніла наша доля — ,
М Марущак
до
м і с ь к о ї - Р А Д И
друкований по українськії, свята о-1
Спеціаліст
від
уха,
носа
І
гоѓрла.
ШШ,
Посялн Ѓўралі овес
Орхестра Братів Голугяки-Кузяни
значені червоними буквами.
' ПЕТРО ЯРЕМА
2J172F Пиймо, друзі, вальс
Колюмбія Українська Орхестра Ж А Д Е Н У К Р А Ї Н Е Ц Ь Н Е П О В И Н Е Н З А С П А Т И С Е Г О Д Н Я .
Ціна за один календар 30 ц. з пе- ІСЗО SHERIDAN AVE., NEW YORK
Near Mt. Eden Avenue.
ЇІ ЛІІ Р - м ч с я круті бсріжечки
П. Ординський
УКРАШСЬКИИ ПОГРЕБНИК
Спішіть до виборчих льокалів та голосуйте на реиубли- ресилкою, а 4 за долйра.
27 65F Спить жінка, тай не чує
Волод. Ділоф і О. Лотошннська
Години офісові: 9—11 рано.
Шторннкам, агентам і для тих, иїо
271МР Спросини, часть 1 12
Орхестра П. Гуменюка
.анських кандидатів, котрі займаються як слід управою міста, хотять зашлися продлжню календаІелефон:
Uirenport
0697.
Роза Красновськл
27T32FГ Щаі
Стація „ЗІмна Вода' Еаген Жуковський І НашаЕвген
Жуковський
рів, висилаємо даром спис стінних ка-1 g7 .ЕАЬГ 71Ь ST., NEW YCHUC, N. К
27163
. . Евген
Жуковський важною для кождого мешканця міста.
27168- Старости, часть 1 І 2 . . . . Е. Жуковоький і .Наша
Роза Красновськл
лендарів по гуртовій ціні. За поперед- ИГодині, офісові: 1-2 попол.; 6-7 30 веч
27163Р
Там
на луцД зеленій
Орхеетр
Братів
Гояутяки-Кузяии
U}'V
Старосвітська
коломийка
Колюмбія
Українська
Орхестра
Републиканська ліста б_уде находитись на другім місті ним надісланиќм $Ѓ.СО вишле'мо ЗО'
Телефон: Orchard 6072
27149Р
Старий як малий
—з- пастернаком
"
"
27165F Танцювала
риба з. раком, а"
петрушка
Ѓштук
оказовнх календарні, шобнсьте і Я Ш Щ Ш Ш Т Ш Ш Ш Т о —
на виборчій машині і буде означена знаком американського
і - - - Володимир Ділоф і О. Логошипська
оглянули, а опісля замовляли більшеI
І"ШІІГПР`І
'
орла. Тож голосуйте:
I 3P
а Я е Ц Ь
Замовлення
посилайте
на
BJBHHі
ААУШСГгчА
ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ
-Z. i І
-У"
Українеміа Орхестра Павла Гуменюка
НА, МЕГЮРА
F. Н. LA GUARDIA
27162F Танець
Татуню,намамуню,
8 BRONX, BROOKLYN, NEW
вигоні цнбу.
Українська Орхестра ІІаіілц Гуменюка
Жито- ирського Шпиталя для Пород{а
UKRAINIAN
BAZAR,
P7I57F Темна нічка тай не,вид.
НА КОНТРОЛЬОРА
?
HAROLD a ARON
Київського Александровського 8айYORK І ОКОЛИЦЯХ.
гнала . . Орх. Братів ГолутякиЛХузаии
I 7 Q E . 4 t b S T „ NEWYORJX, N. Y. цевською Шпиталя. — Поради і поміч.
НА ПРЕЗИДЕНТА РАДИ ОДДЕРМАНІВ . . . . BIRD S. COLER
М. Марушак
129 E. 7th STREET,
ЧШІ
І
Жуковський
і
Наша
Роза
Кра
В.
Е.
S
H
M
U
L
E
N
S
O
N
,
NEW YORK CITY
7О009Р 'краінське в
в Америці, ч. 1 і
Виберім їх, а господарка міста зміниться. Голосуймо
. Укр. Орх. І Гуменюка
Tekphoee: Orchard 2568
271 Е . B r o - J w . , , l . t Я., New York
Гуменюка всі на Републикацський тікет.
Ж И Т Т Я н
,
{L}GLL Туга за родиною
Українська Орхестра Павла іасновська
І'ўмені
Tel. Ore bard 8121
27159F Вечерниці, часть Г і 2
Українська Ьрхестоа Пав
Україськнй Републнканський Виборчий Комітет.
Гуменюка
З А Л Е Ж И Т Ь
27167Р Велйќодний бовтун, ч-гть I I 2
Г...
I
І`'"
К-Ген ЖукоаськиА і Наша Роза Красноаська
27173Р Весела музика, танець
Орхесѓтра Братів Го.тутяки-Ку-ицш
В І Д ц и х т р ь о х
СТЕФАН І . Є В У С Я К
І УКРАЇНСЬКІ
ПОГРЕБНИЌЙ
Пишіть по безплатний катальог українських і російських
ниррк—П Е ЧІН К И—МІ х у РЯ
рекордів. Ми висилаємо аа посліплатою по цілих Злучених
ПОСИЛАМО по значно зниженій ціні ПОСПІШНО І ТЕЛЄГРАФІЧНО
Державах і Канаді,
І виплачуємо на послідній почті Я краю.
Meaal Haarlem.Oil малкиася
Reabt.r-.d P.tMt Altom-T.,
ДО АМЕРИКИ спроваджуємо жінок I дітей навіть до тих, що не маТМОЬИЯШ лікарством на недокаaio-vrcToe ...шпилі , ,
ють горожанськнх паперів на підставі нового- закове.
таавзі, що ВОХО^жл и цих ОЂІ%ЯІ{`.и нотаріальних документів та полагоджування СТАРОКРАWASHINGTON, 0. C
^
J?.
^Pwx легко і ітрв'еияе мЦи.
.Ннятраігти, повновлясти, афідевіти, паспорти тн
Пашіть п`о Описи і ПІкіші ти гар
но. №рсхіуітте а.()тт --і. В S веОбслугќ Чесна І дешева.
во Ілюстровану Патеитову Книжку.
ПРОДАЄМО ДОМИ, ФАРМЙ, ЛОТИ та ріжні ѓНанеси по нѓим приПЏЯЯХ;
в холгаід -—пц. д-,.
Достарчўаться автомобілі г
ступних ФЏХ.
Обі висилаємо, аа -садаяпг. даром.
аііьол єн наавою "Gold MeciaT!.
Напишіть тнкож над яким вшаахоВИШУКУЄМО назви кораблів і день приїзду до Америки.
дам цраиюете ѓспер (ііришліть ТН
Голосїться у всіх справах до нашого НОТАРІАЛЬНОГО БЮРА
^AMOIHPt-o^
` пѓќіп
1 опи`с до переѓлявення, гдЬб
по совкні поради та ретельну обслугу.
,
398—
зобезііечнти ваші прана сеЛчас `
"івб1.іьціі .тг-пзн-Т-ня, умгрковаЮ
_ , скора обслуга, понад 2Ь .Ит
Відтворено кождого дня І в неділі.
277 Е. loth STREET, ' (між 1-ою І Евюа A). NEW УОаТЖі N. Y.
тШЂг-а№..^да.--Й^і

вибір У к р а ї н с ь к и х і Російських Р е к о р д і в можете
знайти у нас. Щ

1

f

-ААІІ ДАРОМ,

КАРЛАШ

ПОТРІБНО СПІЛЬНИЌЙ

Б. П Е Л Е Х О В И Ч

М

ДОМИ

я

ш

ш

щ

ш

я

т

я

л

ш

я

я

Д-Р СТЕПАН СУКОВАНЧЕНКО

Feen^mint

І

НЕОНІЛЯ ПЕЛЕХОВИЧ

,

сй

УК,

А Т Н

0

В В. И. SMITH

УКРАЇНЦІ!

а

3 t

w

H i f l

м е ж і

М 0

п о

1 ь

ЧУЙНО!

ВИБОРИ

а

1 0

1

1

ІВАН СЕНЬКО

T I H H I
НАЛЄНДАРІ

нарік-1930

Зя,

с

м о г о

о л о к а

и

1

а

Е в г 4 и

(

5

7

8

BRYANT AND LOWBY

UKRAINIAN AMERICAN
RECORD CO.,

ОДtodAve.,

ВАСИЛЬ І МАРІЯ МУЗИКА

Ате

ія

o r o

л

New York City

S. K O W - B A S N I U K

Пі

Ji.ii

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful