~

~.
en ~ c,
~ ;'i
"""'"
:: s- CJ
0... .....
~ ~
_. t"':'i
-. ~. 0
'VJ ~
..... ~ 10·
n CJ
(D ~ ~
""I I:'!'l
n
('1,) ""'. ~
I""\' ;;- r-
t,;( 0
""I ~
..... ~
("";) -
~. ;>
~ 2;
""'t
;:;.,( )~
~
~
."...
\.)
Z ::
~ ~ .~
~
~ )~ {...,
0 . .,.,.. ~ 'S ~
::: C) :: ~
~ '"' ,r:t ~ .....
~ ~ ;;.. 0.,,0
~ <:>
~ C) ~ ~N
=: ~ u I::: ~:.:
\.) . ~ r..!, U ~
..... ~ J.,
~ ~. I::: C e
0 ~ .~ .S :;:!
.~ ;::~
~ ....... ~ .~
~ .a
0= ~ = ~
c ~
~ 00
"0 ~
~
:-5
~ ...
IJl
tx:l
Z
1.0
~
\J.i
I
00
N
N 0
A o
, n 8.§
N
w 0
, '"0 _. ro
W '< ()':I .,
~ ...,.
..., ~
'_' ;.:Q ~
(JQ
:::r 0 11>
'""' ~ en
,..,
'0 .. 11>
(!) ~=:
0
ee q- "'" t;
>= ('0 ....
C '0 ::3 .,
f'l ..... ~
:: ..., ., .....
(!) t:: ~,
"'l N ()
!'b (1) ., t::
..,." 1=1 ('0
=--~ . ....-t- Ql~
~ "" ., t;
I-.J (1) 3 ...,
0 0.. ~,~
o .::+'
.... '0 <::;
(1) ro :::
~ ;:1 :;:
~ .....
F s'
Q r:,
;.:.. ;::-
~ ::: ~~
~ a;s <::;
...,
;:tl ;. :::.:
'-' c
~ ":;
"'-l M ~ '"'0
I ('iJ
a 0 ::;
r:7 .....
~ ::::: 2
;::.: (">
~ 0 0
\.0 S
:.., N
('-, W {\I
l:l ::l
~ 0 tJ .
00
"'! 00
s· >-l
.... IJI ~
\.0
@ '" <;
_,
~ ~ .,
c ""
~ x
.... 0
::E \.0 """
I.:l N ,_
-. -...] ~
:-
~ N 4::..
~ W ~
::E -"4
W~
\.0 N -",]000\0

,....

00\0 COOO -...] w V' ••. ;:: \D \D

10 o

\0 00 N o 0 N N N N

I

I

w w

,_..

00 DC oc,._J ~ '0 0"(>0 o.

10 o

w

\ I

Ii

\i :1

I

I I [,

II

\1

:1

I

*

I

*

*

*

*

*

*

.)\.

ro

'N

c<:: <-) o

::I

u

~,

*

j !

j

I, .l :

!

II

!

i:

IT!!

.

o

~I

2 I~ .'::'; J z Ii

o :::

10 o

0--, 0.. N

'=' ""

\0 1'--.l \0

00 '!J V, j

s

'"

co '"

I

L

o <::> .....

"" <::>

o '='

o o

o o

o o

"

Q

" z

"

z;

"

c

.~

~

'" tl

~c. g ~'E

"' ..

f2"( a. o

~ I~

'"',

"

E.

'" '"

"v,

cc

0-, _,

GO _,

\a ~

c» C,)

z

"

m &tA

~ N W ~ W ~ - N ~ ~

-..j ... 0 ~O g\D ... 0\ ex. 01 0 VI V t .....

~ __ :;:~~~~~~ ~~+-~Z~+- ~_~-+ __ -=~-+ "~~-+ ~-~~~~1:~~-=~~-=~_· __ ~ ~

~ ~ $ )5/ ~ ~t ~ ;:j t ¥:

~~ b! ~ ~ 1;3 25 ~ ~ §:: ~

z "

A _ ~ N N ~ N

~ N N ~ w ~ 00

~ ~ ~ ~ ~ t ~

-

g

e

"

00 ~ '-J '"-l

.._J -J .t:- p ..

~ ~ ~J:>. 0-.

ex; 00 ~ -l

z "

"

2.

-e

~

I ~ 1

2,

:;

""

-

o

""

- o

o

'"'

g

:;

o

-

o

""

,

,

- "" ""

-

g

"" o

o ""

- o

'"

'"0 :l;

"

!~

,,::s;

:; t:1

<:

"

i

- c:

o

o ""

8

o

, .. ~

"" Q

~ :c

.g ~'

pO W >-l

" rz

]

o

...

o o

-

o o

-

o o

o o

" z

" z

" z

-2

" - r-----t-----+-------, '";'

00

" '"

'" Q

C r-,

.g E o 5

.~ .~

o

c:: ::; .:J u '" E

...

-I-

-~

Ii Iii

- o

o

- o

o

o ""

-

o

o

o o

- o

o

- o

'0

- o

o

·i,
00 ".-.;.J 0-. U, "" w
w:S::: ~'~~ 3 (f] -ca 0 < ~cO o ??
2. e. " " R.§' o '" " ox
oj -, " g ~ ~'O ~
~ S':=:: ::::J '" c::; ::;:: Q g '" "
o- " " " '" () 3 2- 0 o
-. <: 0 3 ~ "'"
5 3 '" '" -.
3 ~. '" C 1-0
o 0> < !!. " "" "
o < ~. ~
;;- " '" 3 " _g r;
g ~ '" '" "'" F ::l
'" 3 '" " ~ o iii' ~
E-ro< " 0 -c 3
" " " v, 0 ;::'l
<: ri :3 _'-:": -0 g. o' " ()
o ~O' 0 " rc ,,'
'" () "
3 c......, 'C. £. s 0- g
ex :::: "' o
N o, ~ - - ~
N " a Co ~ ~
"'t, t31C; ""l- OCi- ~I:: "'I-
v.> v, 00 00 ---l 1-...)
,-.I "" ~ N - 00
,- '" N ."" !"
v, S 'v, ~ '" 'co
0 C '0 0 ''';'
~r - a;r ~fOO ~ltj O;~'~
~w.:..~ '-D ,0; 0;- ""'"
'Or..r- ' '0 1'-..) ...,J
...., _, 0 .t;3N NEN
-'<) -.l -0 Iv.> -..o!.- co 00
w <o N ,,, Y'
- W .'TO CA ,co
N :.., ::;; c> - -
'-" ", '-" N
~I CA WI'"' WI ;:3!tE "l~
N'D ""C N -'"
'" ~o "0 '0 ;;r~ " ...... ~
v, -0; o- -'" 000
w I 00 o. 00 v.
v, w ,0 ."" ,-' '"
"", I '", ...., 'N - v.
, - 'C ~ '-0 '"
C, - w S ""
·1" o. -c J" _,
"N '", N '..., 00 '-"
'D - 'D ~ o,
w ~ e:: CA .J'. '-"
.0' ~ s- "" g
0> 'w W 'c- o-; 'o.
-.J I w w ," -.j -.J ~
0.. W W V> "" I
w c- o, ,-" W Co.) !2
W '0, "::; w 'w "w '"
w _, w ", w
"
" .
... ... ... - - C; "
<:> 0 0 '=' 0
'" '" 0 0 0 0
[ i~

\0 o

... o c>

a~ ~~

g ~;

Q ~>

c-

- co

o

o "

c

"

o o

;0

rc

E:

~: '='l t;r:t'j

~a:

- t"l r--

s

0;;'

o o -'

o o

-

o o ,....,

'2

" '0

~ ~----+-------~---4----~------~

.,

E

Q.

-E

"

,...., r-----+-------r----1-----+----~~

'1

00 ,....,

N -

-

g

-

is

o o

'Or {"i 0

g o~

rC '"

.g, ~

c '"

3~

2T~

"

- c»

o

o '"

o ""

o '" ....

o ""

o o

-

o o

-

o o ,.....

'2

'"

'""

I

N

00

0"

o c>

o o

o o

-

o c

-

o o.

'" 00

N

g

::

Z

o '"

"

Q

" Z

,.., ,_" 'C

ov» ,._" V) ..

"

Q

'" ,_"

o.c

I~

,0 o

c» '='

..., o '='

t-,

~...J N N ..j:.:. U'l

'"~ a t: ~~ {:~ 0 E IV ~ E' ~

r_----~--+_----~--+_OO--+_--~-~_+-----w--+_----~--+_----N--+_--------,_-------'~--r_--_, t,

"

E.

Z t:

- o

o

IV o

Z r::

,.,. o o

c o

..,

0"

..,

N N "f.J N

~, o

_-

Co.>

!

r_------+-------+_--t-----+-------+_------+-------4---------,_---------+----~ ~

to

E.

00 w

~

0..

z

c

"_

,.,. o o

,.,. c o

~ o o

g'

, ,

b ~.

"'-",

"0 () " 0

~. ~

" -.

" 0- " "

~. ~

o B E.

I!i Ii

<

..

0" ::!.

::: 0.. ;;.

"

S

:1.

,I

<1.) I"::

J3

c:

;::l

"" <1.)

~

()

'0

c

~ '(ij ;::i

@

,oj

(;j

ia

~

~ o l)

t:::;

.2:: 5

c,

,.~

iiJ

o

~

u

oj

)

C .:::I

~~

o "g

N

I 0 I 0 .,.., '" or; 0 >r. on .,.., on 'C
..... '" <r) N "t N, '" N N ~, '" t-.
,... ",' '" '" - ",' 00' '" '0' ",'
N - M -
-e
.. C V"J or, .,..,
I 5 I 'if) '" '" 0 v-, >n .,..
'" C'-. N "', 0, 0 1'-, r- r-t ~, ,- :1
" '" -to - '" 0 '0' -to c6
" N '"' '" N r. '" N N - -
"
I "
'" 0 co .,.., 0 0 0 co V"J 0
r-, .,.. >r) t- o co '" C f-, v-,
.... ",", N' e- 00 0 6 ",' v{ r. N
'" N '" i N - N - - -
;5 I c c: ""'. .,.., co I .,.,
.,., .,.,
'" "1. e- o 0 t- "', r> 6' I "',
6 r-, ",' 0' a 'D' - 00' -
- - - - - - ! -
1: V) .,.., 0 .,.., 'r, V\ C 0 '" C
e '"" N V'] N 0, c- N N ° a N 0,
" 0 1-' ...d' V) 00' -to ",' 0' .,.,' 0 ....
< - - -er N «) ,..., M '"
'r, 'n a V) Vi 0 .,.., 0 '" V)
, r- t-. ,._ a C'- I co N, 0 N ~
i : w 6 0 W ,..: 0' - 0 '.D'
- N - - - - -e
'" 'E " ~ = -r- " " ~
E " (; '3 c,
E " ~ .s '" t; '" ~) c
" -0 i E -c " .=: ~ §
" 0 i 5 '" ~
:> iJ -'" .5 .r>
~ " " "
G 3 :E " -o e " I: o .."
~ " c: -.; ea ¥
c s ~ [
,- " :5 0. s ';:
:> " " '5
" " c o '"
" e Ti '2 ,5 0 (: I u " .2
~ E ~ i
.J< J2 '~ "c; ,," r J: 0 o " ~~ c:::
;:: u 0 ti " ~ '@ ." I "
'0 " " E !) I
C -o ;; -c -o c. "" :3 '" ~
'" ~ I I
,., li £ c " ~ e> E ~ ~
'-' s ;; ;:i c ~ " I ~ c
~ ~ 1) oj 'tt: c
0- .c ~ 1)
" -o 2 0. ~ '"
0 .;;; o G ._ C
E _ " E ·c ~
~ ." " E 'C ~ roo:'; .xo lE 'c
c 'C e> to. N E 0 c
z. ca, :2 - " b c2 ?:: ::; " c,
2 c c 0 E cog ii ~ 'C
'[~ '" ::'; e ;> .'l " '"
E ~ ~ ec .5 0. ~ '" cu '" ~ E
::.l .5l " 0 "" z,; b 0. ,- .5 ~ oj D
r:::; t; .S ," u 0. :;; -z.; ~~" ~ " I " c, .S
g " " u ~ -c ~. ,~ c, c I 'u
5 ~ R- " .5
.:D -0 ~ " 0, ] ::> "" ~ 0 .n £:
g_ ec -::J '"' ~ <) "'5
eo e 0 ,5
-;;; E .g -;;; c 6. co " ~ ~ 0. 1
~ o c2 " ~ ,- '5 .Ej
o c u <!) ':; '" " ()
o "" g, ·1 OJ) " > 1) 'i';:
,,-, c: " " " !!? " t; ::l c:
" ~ 6 2 " .§
:5 .5 c, p. .:: u .s :.n ~ W.l LLl " Z ;;.; o,
- N '" -e- on "" r-. oo Q; 0 -
- ~- -< <:

I

.

.

~I

§

(')

" <

(l

-I

E.

o <>_

"

E

o z;

~ ~ ~S

>:"J ro

u: P- 1...~

~

"

,S

.0

o -

N a.

'"

~J\ :;;:,

00 -

"

E

o z;

<

0- '"' " 'C

"

::'.

§

" " ",

·~I

Iv

'-'

o i! ~ ~ ~--~--~----+--+----+----t----+-_, ~

·co o

I

N

I~ I

2)

iii

cc

("t") -..c r-. '" N)

~ R &3

b ~ ~

-: '-C+. --¢

'"

'"

~I

I

.

,

~I

I

<'

::; < ::::: -

II

"

"

c

e

~

OJ

..

'"

E

e z;

"

-.;

" c

'Cu

" "

E

,_

" z

u U

§

.o

o

-

-

-»,

IS ~

[I

t:;(

:S <

v, Vl

~'"'

~

f? B,

"'3': 0

D

.

.

"','1

< g

N

?

~ ~ 2. 2. g s.

"' " cs

o

g.

Eu

Educarla pr im itji

Piirillfii rudele

Anturajul

Bautura

Colegii de ~coala

AHe raspunsurl

g g

NUstiu

Dormra de aventura

Pentru bani

Penrru a trii; mal usor

r.

8

ij;'

Alcoolul

Conformism de grup

Riizbunarc

Fiira intenue

Necunoastcrea legil

Neagii Infractlunea

AI!e raspunsurl

,.. '" '"

\

I I

:;;:! co 1:::i!I~ ~~le;~::J

I

'""'

'" 0

c> c>

I~

~.

5'

(J('.

5.

Mal u~o.aril

Pc miisura ["pte!

e-

o

<:> o

~!noJi; ap !!~~[oJ

[n[OOJ[V

uj[qnr 'qjos

·1~lduJ l!Jns~tu Jd

appnl 'njU]1M

mwpd "!f~)np:>I

·

fnainte de comHere3 faprei

" " '" " '"

2"

'"

;;;"

..,

'"

- o

Co

- o

o

-

g

Cn c:

Dupa comjlCf(';a Iaptci

In penltenciar

Mai U~Qal"3

1..>..1 u-., .uP- V. .j::::. VI v, 0\ ~GJ ~ N .... U\WU)

'-C U1 v, ......_.J C\

Pc miisur a faptei

Co J:::. +- l,.J.J _p,_ J;:;....p..~OO\.[Jv. ~:t:.-.}~O-.

v-~ cc. 00 -..,1

r-1aj gren

I

s

-

I

P!l!IUEj osnpo.id J.jY1nJJ~

r~·)d"J "lnsr.'" ad a

1'1U~~lnplJ! 150J u "1.11"lSUr

~,Idsu u~Jd ]SOl u nju;:qsu1.

"

I~ I~

i !

'I

''::;' "

]

. .,

U

,aldEJ UJJaHUlOJ JP J1UprtJr

,aId ~J 8aJal!LU()~ ydna

,J)duJ !!JJ1!UlO) ]ndwll U!

....

i:.£

'!!'! -i:

~ '~

"I.':

~~

- "

.~

" c,

EO ::;;

! d nJiI u! !unfl:m.lju! i S!tUO~ n. ;'J~;} P;)

.. C'

o -0 C C

--ct ...-t_ ""; t-

r:\'"--f""'l~

o

!-ln~lllS !unpnJj!l! S'fUlO;) Tn! ;'t .. .ul'~ P:J

;u!"n~d~j\.U 0:) :;oJ P al!!~"PJ pU!A!Jd !unpJUJJUI

JJ,tU{)UOJJ !unj.1JuJJUI

!Juuos.,-ad !nrl1jnAu UllUOJ lunflJuJJuJ

n!~pl-lUjnu P.JlUO;J !un;!J"JJuI

piluos.lad e.uuuo I IUn;j,uJuJ 1

!

~ 5.

0'"

:5. S.

" .., " '" _. .,

Eu

}v I I

EducatJa primitii

w N t,...J ~ ~~~ln:"; o No _, 0

PilrinrU, rudele

SOful, iubltul

N v.J l...J

UI 0:; '-0 ~

\0 N N ~

N '-D DC 00

Antur,ljul

Alcoolul

CoJegH de munca

Alte raspunsuri

~tv

PO' w

(l W o .l"'-

];_.~

00'

w

w 0

~~~~

Q.n

" "

::I ;?

... -~

" 0 o ..,

:l. ;'

Mill u~oaril

Po masura Iaptci

~ w w tv 00 .. ;?

~ ~~ ---J

Vi 0' VI

wi

~I I

M.aJ grea

'"' _ .... -I' - - g gggggg

I

w

2:.~

&&

(D 0

[) ()

n.9.

l~ld"J e;.')JJHwOJ ::Ip

~lU!"U!

!.ldcJ UJ.!~l!UWJ ~dna

" '0

r: ,"

U

PlduJ !!.!"1!W03 rndU1p,Ul

"" ""

co co

JSrt[JOJ ..rOralduJ U3.1l1UUf) R ":f

00 N ",'

-,

N

I

a co

c c

a o

~ ~~ ~

~ :!:

pnsund~¥J ;JHY

n,,~uPllu ap lflnllRmr lSOJ UlY

"riO.10!

no 11~'.J~fi.~S WU nN.

!"mutEJ asnpo.rd Pl1111'18

l11Ua~lnpU! lS0J " B!UU1Slll

lPdsu uaJ[\ ISOJ n niumstr]

raId,,] nJm~ll1 .d:.I

I '

!"POS r-snOjnofJ.d er-

n.w nu Tudl:.!l i ~

\C ~,~ co

'" v-,

00- -e" O¢~

M -r- N

I

.

.

.

!l~·1 t::;);g)s~oun;):;'I"()N

I

:')rlpItJ~! ~n~n'f)JlUO;'p Bsdn

mnujiap "11" no IlHH.Iud UIOJ

1"11"

ad emte 11 n.!lu~d

dn.J~ ~p l!:Jj~.l!l'~1J4 ~I UlS!UlJOJUD;J

I

i

.rusn !IilUI !~!j~ t' tlJ~U~d

:1!i:"l:CJlS!P ~~ . .m~ -U:'IA'II JP -ejupoo

_"

o o ~

'" ,-Ie

~

OJ(

.·3

I.

;a

N en

w

!

VI

2.

~~ ~'£

<> A

N <1\

:z c:

"

:::.

u,

N

I

,

... "" o

- o

o

- o

o

:::.

.p. 0'

" 'r ~--~------~------~------~------~--------~I-4'Y

C/. 1:Z '"

'-'i£ 2.

v. a

v. a

'=' ""

- o

o

- o

o

:;

o

"" ""

:-:~

"" ""

o CO

]

o f-<

'E

'" ""

! ~~~~----_'-oo----t-~--------t-~----~~----~

(;i; =- 00 -q- r')-""O ...

~Q~~ ~k ~k ':f tr>

~Ii '"

~

QO co: 0-.

- Cl "

I~ I;::)

.s ~

,j...J I;)

.~ :;

Y.':l @

Yo U

- "

EO.

:l " C:..:-:;::

E § '"

~~.~

'r)

.S ~

,- "

>-

o e

~ s

- Q

Bo..

:..:; u Co..:~

§.~.~

~t;§

I~

i! Ii1

g

o o

o o

.

<

. .

N I

po '''!~

0:::: VI 0

V>

~~~, ,,~j::l¥;jN u~1

~~Vl \000 OV~ ~ IV I.e WN cc N

,

N l"-.l --.j

W ~ '-'.lVI --+:::- ~t-.J .'Z-J 0

u" r......J ~

w ~,

oo.._j t_,J N ~>.:::;:o.. WU~ ~\CJ y..;O

.4.......... -....J .........

0.. 00 'c. ~"'...J Vl \,(lNOO\D

.1-10 t"""" ....... ""'"'- ......

00 00 0 0'0 000 0

f]Q ..,

o OJ N rot

m ;I

is'' = I]StA; p!~Ql~ N 6iS: = !l~lAlP!Ogll

!

NQ\ ~&6!

00 \0 ci~-' .......:: "T~

r---O -c t.rl ........ ","1 r<; OC 00 r---" '0'" v:;," rr: M NN

*

*

*

c: o ~ CKi

...,

ro

'" C

2:

~.

"'" o

S 8.

,

- .0 '" w

'" 0

.-: g ~> ~I !
0
..., <l (l
~ -" W tv t::
V. .), '" '"
'" co rc R
2. 2. 2. '"
s
~~
c I
~.
_.
"
::l
"
..,
c'
"
..,
'"
-i~ .r.
"" . ·.p.I~ ;;<:
°1;3; DO N
N N 00 ::; "" co 0- cc o. S':: o- r-. '"
~ M on '"" r-, M -. <T. "'.
e ,..;" ;::; r-. , N N- .: _ '" ~
'" -
;
" .~
=
'0. ;>
oj
W ~ ,8
" ~
.:: '§ >~ o ~
.,
.5 '00 ,13 '§ o,
" ;::; "' .~
.E '" (S " .;s "
" ] ';;;' E
'" '\:: ,S .~
:; c.l ''5 '"
'" "
~ <n- il C:1 € g i"l :>
'§ .~ 0. 0
t; 'C ., E '" " ,S
0 :'!l c, o es
u t: " g .s u ;-
er 'E ..c E "
~ ;:," " g ,5 '"
" ;;::; c '" :.s '"
" "" > $ " "E
'" t;
" .g E ~ '0;. "
0 B -c I- ~
"" .~ '" '" :;;:
"@"' 0 OJ "
-0 .§ .:; E c) '" '"
!3 0 cc ro " .0 0 t-<
'2 c c~ or. '" -e B N U P
o £" 0 c s:
co '" -o c oS "' 'e '"' :J:

.

-I. 2: r- tJ r :;:> ~ 0 z o
0 'ij. 5i 1( .2. ~ '" "
,§: ;;- '" c c ~' 01 ;;"
0- ., " @ 0. OX c S
0- !'2. i.l o '):t. O' e!. !=:.
~ o
() tt ;;;> § ;;;
'" (>' S
s: S c 0;- ~ E. "" .,
"ff. " ~ " 0- <l ::!.
~ " Pi· a g ItO
s: c 0- 0- 0. ~. ..,
.., " "
G E- c, 3 '"
s· ;0,
E;' Ei "::t.
o a
ox
, ..
:3
."
=
"
fI"
'-' v. ~ '"
- w w w - .'0 a :J:
"" '0 u, :... ~ b !:: :;;: u. .
0 'D 0 0 +> ~ :3

'" '" " '"

.... 0

o 'to

o w

-,

::l

z '"

3

." ..

0.

'" ..,

c

" Q.

.,

3

'"

~~

~ ] §: F;

v,

'"

2.

'" "" w

2. E. ~,

..,

.g

" ..

.a: "'. S'

:3

" '" " " .

'-;--'_;- ... ',-_>-.

_. ~~--.---~.-:-r-~--c.~ .. ----

I

I

iJ

() .:: o

->

a

o ()

s.

,....

~ ~_. _~. __ . ~ __ o_.___ ...

I

I-

i

, I

ore 2

~

,,-

t.:; E

cc N

o

Indecis

Acord total

o

De acord

Oarccum de acorrl

~ ~~--~--~----+------r---r------~~

:::

o

~!

o o

Dezacord total

o '" co

..

Acord total

Oarecum dezucord

"

~

~--~--~-----+------~--------+-----r---------4~'

Nu sun!

de aeord

- o

o

.... o o

Dc aeord

N '" 4 -....... N Oarecum de

~: :~~. _~_~_. i_ __ '~-+ __ ~~-l a_c_o_r_d __ _l

~~ -, ~ I~ ~

"'_---+--N-I---.~-.-+-.-:-+I--,~-+---;::-t--.;::-+--.-;:::--+---",,-+ ~n .:~ ~. t: Inrrecis s-

c:;;~::; ~:;; ~ =:i N ~ ~C\ w.:::J tj:::J ' 0"

E:

~I ;; ~I ~ ;;;;!~ l

i-----+---1_----i---+-~4_---i_--_+--+_--_l--~--i_--_+--1_--------_l~.

:: I ~ ~ ~ ~ V1 ~I~ ) ~V1 Nu sunr e

:: (;:Q "....J 4::.. ~ 00 w:: ~~;; de acoi-d

00 -J '-CJ 1.D..p.. w

o o

- "" '"

Oarecum dezacord

Dezacord total

~ o o

. .

-.

00

r-.

N 00

o

"" 00

.... o >

1"10) pJoouzaa

pJO'U,"l' ulnJaJuo

spa pur

pJ"jU

ap ulnJaJuo

pJOJU "0

[11101 pl0JV

<

ll'i

~

I", N a oc.. l,r -.6

o Co ..

o o

-

L

IRlDl pJOJnaa

t~·

pJOOP. ap runs oN'

pJO;JUZ;)P wnJJJUO

pJOJU

op wnJ"JIlO

Acord toral

De acord

Oar ecum de acord

,

00

N

Indecis

Oarccum dezacord

Nu sunt de acord

'"

Dezacord total

'" o

00

w w

-""

N

"~I t "~I ~I

-

o 0

o 0

o '"

- - c> 0

c '"

o c>

o c>

-

s s

- c>

co

<> o

a o

'0 o

o o

o 0

o 0

-

o o

-

o o -<

"" o

....

o o -<

o "" -

gig ~ji

o o

~I

"" o

o

:=

o o -<

o c

o o

"" o

-

o

PJOJ~7.JP run:lOJR()

l:r I

I~

o o

N

oo

N

o

pJO:lU

ap Wn,aJllO

o

o

N

[lilD) P.lO:lV

I~ I~

00

N -

- o

Co

..... o r>

-'l0-'YJ-I::.-

-:..c\D"'O~

~v 0\ Q\ V~

,_

~ ..

IV -

',0 0

Co o

o, N N ~01 ~--::: N t...... N ~N: ~.4. v,--J w

.;;.

[I

.

I

I,

"

-

.

I""~

=.

, "

5'

" (1)

'0 (1)

'" 1'"

'" (1)

!JJ Ii

2: ;'

9';O?O.._)?"~,_p.~~:---- ~

p~~~~e;;e

I

2:

-s

(6

o

&. :s. ~.

" ,."

;> p.

~ ~ I~ §-

E ~ :§ en

I,

c c

~I :11 ,~IJ I;,

~ ;:::) -cr

~ ~. §

'" "" ,..

~ ¢.

5.

o (Y he

~;

Ii

'"'

tv ""

g ~!~ ~ e; ~

~

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful