You are on page 1of 3

Bogoboja Atanackovića 5

Beograd
office@autocom.co.rs
Tel: +381112852063
Mob:+38163207520
http://www.registrujauto.com

Obavezno osiguranje vozila


Šta je obavezno osiguranje vozila (osiguranje od autoodgovornosti)?
S obzirom da je osiguranje od autoodgovornosti zakonom propisano kao
obavezno, prilikom registracije vozila jedan od neophodnih dokumenata jeste i
polisa osiguranja od autoodgovornosti.
Osiguranje od autoodgovornosti je potrebno radi obezbeđenja ekonomske
sigurnosti za eventualnu štetu koja može, ali ne mora nastati. Ova vrsta
osiguranja obuhvata osiguranje domaćih vozila, inostranih vozila i osiguranje
vozila u inostranstvu (zelena karta).
Vlasnik motornog vozila dužan je da zaključi ugovor o osiguranju od
autoodgovornosti za štetu koju upotrebom motornog vozila pričini trećim licima
usled smrti, povrede tela, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari.
Koja je svrha osiguranja vozila (osiguranja od autoodgovornosti)?
Polisa osiguranja od autoodgovornosti osigurava vlasnika ili korisnika motornog
vozila od odgovornosti ukoliko pričini štetu trećem licu u saobraćaju (treća lica su
sva lica osim vozača, vlasnika ili korisnika motornog vozila koji je kriv za
saobraćajnu nezgodu.
Osiguravajuća kuća sa kojom se sklopi ugovor osiguranja od autoodgovornosti
plaća štetu koju pretrpe treća lica ako do saobraćajne nezgode dođe.To znači da
u slučaju sudara u kome je osiguranik kriv za udes, osiguravajuća kuća kod koje
je lice krivo za udes osiguralo polisu autoosiguranja, isplaćuje novac drugom
učesniku u nezgodi, za nastalu štetu na njegovom vozilu.
Koliko važi osiguranje vozila?

Polisa osiguranja od autoodgovornosti se zaključuje na period od godinu


dana i važi na teritoriji Srbije. Pokriće se može proširiti i na
inostranstvo kupovinom tzv. zelene karte osiguranja koju je potrebno
kupiti u kući koja je nosilac polise autoodgovornosti.

Koja je razlika između obaveznog auto osiguranja i kasko osiguranja?

Kod obaveznog osiguranja motornih vozila, osiguranik plaća premiju od


auto-odgovornosti, tj. nanošenja štete drugom vozilu prilikom
nezgode. To znači da u slučaju sudara u kome je osiguranik kriv,
osiguravajuća kuća isplaćuje štetu drugom učesniku u nezgodi, kome
je naneta šteta. Kod kasko osiguranja, osiguranik osigurava
sopstveno motorno vozilo i šteta se isplaćuje bez obzira na krivicu.

Šta još treba znati o obaveznom osiguranju vozila?

Ukoliko vozilom putujete u inostranstvo, osim saobraćajne i međunarodne


dozvole, potrebno je da posedujete i međunarodnu kartu osiguranja
(zelenu kartu), kao dokaz da ste zaključili osiguranje od
autoodgovornosti i da imate validno osiguravajuće pokriće i u
inostranstvu.

Koje osiguranje vozila dobijate u našoj agenciji?

UNIQA osiguranje svojim osiguranicima nudi i paletu posebnih programa


osiguranja motornih vozila.

Osiguranje оd autoodgovornosti pokriva odgovornost za štete pričinjene


trećim licima upotrebom motornog vozila. Ovaj vid osiguranja
omogućava oštećenom zahtevanje odštete neposredno od
osiguravača, a uzročniku, da ga obaveza materijalno ne ugrožava.

Da bi zaštitili vlastite ekonomski interes, vlasnici, odnosno korisnici


motornog vozila, dužni su po zakonu da sklope ugovor o osiguranju
od autoodgovornosti prilikom registracije vozila.

Prednosti UNIQA autoodgovornosti:

- plaćanje premije virmanom ili gotovinom

- mogućnost obnove osiguranja do 30 dana pre isteka polise


- popust za vojne, civilne i invalide rada

Ukoliko sklopite osiguranje od autoodgovornosti u UNIQA оsiguranju, mi


ćemo umesto Vas platiti štetu koju pretrpe treća lica, u slučaju da je
do saobraćajne nezgode došlo Vašom krivicom.

Osim takozvanog obaveznog osiguranja, UNIQA ima i programe


delimičnog i potpunog KASKO osiguranja sa mogućnošću ugovaranja
i različitih specifičnih rizika unutar svake vrste!