You are on page 1of 1

Matemàtiques Operacions

Nom: ________________________ Data: _______________________

Resol aquestes sumes:

2 5 5 3 2 5 8 9

4 3 5 4 8 5 8 4

5 2 5 3 3 8 8 4

+ 1 2 5 4 + 6 2 8 1

Resol aquestes restes:

6 3 8 4 3 7 1 1

- 4 4 9 5 - 1 8 2 4

Fes aquestes multiplicacions:

8 8 7 2 4 5 5 8 7
x x x
5 4 2 3 1 7

2 3 4 5 3 2 7 6 7 4 6 3 8
x x x
3 5 6 9 2 9 8 6 7

Fes aquestes divisions:

5 : 5 = 81 : 9 =

10 : 2 = 63 : 7 =

12 : 3 = 20 : 4 =