You are on page 1of 4

.

JUN 2 1 1 9 2 7

УКРАЇНСЬКИЙ ДНЕВНИК U K R A I N I A N D A I L Y

УРЯДОВИЙ ОРГАН ЗАПОМОГОВОЇ ОРҐАНІЗАЦІї УКРАШСЬКИИ НАРОДНИЙ OFFICIAL: О Й С А Ї Г O P THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, inc.
СОЮЗ В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.

TPH ЦЕНТИ. РІК XXXV. Ч. 141. Джерзи Ситі, Н. Дж., понеділок; 20. червня, 1927. VOL. XXXV. N o . 141. r City, N . J., Monday, June 2 0 . 1927. THREE CSFFLL

GT. ЛУИС ВИТАЄ ЛИНДБЕРГА


МАЄ 63 РОКИ І ХОЧЕ ЛЕТІТИ І ДВА УКРАЇНЦІ УБИТІ ПРИ
ЧЕРЕЗ ОКЕАН; РОБОТІ.
ВАЖНЕ ВІДКРИТТЯ В ДОМІ
НІЯЛЬНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ. жили ПОЛЬСЬКИХ ШШОНІВ
ЛЕТНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ВЖИВАЄ ІМЕНН ЛИНДБЕРГА
БЕЗПРАВНО.
СТ. ЛУИС, 17. червня. — Линдберг прилетів сюди нині на
і БЕРЛІН, 16. червня. — 63-літ-
на пані Тун подала, що хоче
вертати з Чеймберлином до А-
В понеділок, 2. травня, по- Доміпіяльна лябораторія для
гнблн при роботі в Гайдро, розсдідів ржі на пшениці зро-
Онт., при будові стації для ви- била відкриття „великого на-
ІРОЗСТРШЛИ
ШПЮНИ МАЛИ ПРИГОТОВЛЯТИ ЗАМАХ НА ЖИТТЄ TPQX
своїм літаку та дістав гучне прннятте. мерннн літаком і стати першою творювання електричної сили укового значіння`', доноситьі
НАИВИСШИХ УРЯДОВЦІВ НА УКРАЇНІ.
Яких пять тисяч народа бачило, як він осідав на землю, — жінкою, що перелетіла океан. для Форт Віліяму, два робіт- телеграма з Оттави з 5. червня
МОСКВА, 17. червня. — В Харкові розстріляно Андрія Ќні-
КОЛО 3. години сполудня. Зараз сирени й труби фабрик дали Вона каже, що в той спосіб ста- никн Українці, Степан Музи- Про те, яке се відкриття може
пінського і Тадея Вежбовіча, які мали бути на ўслугах поль-
знати містови про його приїзд. По його лини видно було тяжке не славною і заробить гроші та ловськнй та Іван Калита. Убнті бутн, телеграма не пояснює,
ської війскової шпіонської організації і доконати вбивства на
імученнє. Місто справляє йому офіціяльне приняттє завтра. зможе освободнти з рук своєї робили прн вижолоблюванню біцяє лише, що в скорім часі
трох найвисших урядовцях Радянської України.
Дорога з Ню йорќу заняла йому 9 годин 20 мінут. лихої невістки. каналу через скалу. Машина можна сподіватися дальшого
Арештувала Чека ще третого шпіона Мельника, який мав
В Клівленді зорганізовано летничу корпорацію під іменем витягала розбите каміння і так оповіщення.
бути лідером групи, але він втік. Урядово заперечують масові
Линдберг Еронотикс Корпорейіпен. Межннародна Дете'ктив- виглядає, що між камінням був
БОЖЕВІЛЛЄ ОФІЦИРА. розстріли у Владивостоці, Тифлісі, Харкові й Одесі, про котрі
остав нсвистріленнй набій ди-і ЩО РАД БУВ ДОКАЗАТИ
сі ка Агенція Бернса оголосила, шо корпорація вживає іменн доносила загранична преса. Рівнож заперечують проголошен-
РІО ДЕ ДЖАНЕПРО. СТОЛИ наміту, який прн тигненню скс ШВЕДСЬКИЙ СТУДЕНТ?
Линдберга без дозволу летуна. не стану облоги в Москві і .Ленінграді.
ця Бразилії, 14. червня. З мі ильодував через тертя камішц

ПІВНІЧНА АРМІЙ МАЄ свого ДИКТАТОРА.


Якийсь Гальберг, шведський
ВІЙСКОВІ ЛЕТУНИ ЗБИРАЮТЬСЯ ЛЕТІТИ ПОНАД ТИХИЙ ОКЕАН. ста Порто А.тєгре повідомля- о камінь. І-`кспльозія страшно
понівечила тіла обох убитих. студент, звернувся з ПИСЬМОМ
ВИЛЕТЯТЬ ЗА ОДИН МІСЯЦЬ. ють, що там офіцйр Матей Ку ведського міністерства
Два инші робітники були пока- МИРНІ ПЕРЕГОВОРИ РОЗБИЛИСЯ, БУДЕ НОВА ВІЙНА
ВАШИНГТОН, 17. червня. — Два летуни американської ардос звелів відділови війска лічеиі. Музилонський був жо- сираведлнвостн, в якім доказу- В КИТАЮ
армії, поручник Мейтденд і Гегенбергер, постановили пробу- стріляти до танцюючої публи- натий, походив з Коцюбинчи- вав, що біблію на основі зако- ПЕКИН, 17. червня. — В столиці переведено реорганізацію
вати перелетіти понад Тихий океан з міста Сан Франциско д о ки, наслідком чого згинуло на
місці 11 осіб і 27 потерпіло тяж- ків малих, повіт Коиичннці, мав на як лубочну літературу тре- уряду. Генерал Чен Тсо Лин іменований „Начальним командан-
Гаванських островів. 36 літ і в Канаді був 16 літ. Ка- ба конфіскувати. Вона, на дум- том армій, шо борються з комунізмом". Генерал не проголо-
Відлеглість межи сими місцями виносить у простій лінії кі поранення. лита мав 37 літ, в Канаді був ку згаданого студента, містить шений вправді сувереном, але буде виповнювати всі ті функ-
2,300 миль. Плини подорожи вже мають бути викінчені, і лету- Виявилося, що офіцйр дав порнографічні уступи.
чотири роки і в старім ќріпо о- ції, шо їх виконує голова держави. Першим і найважнійшим
ни сподіються почати лет протягом місяця. такий приказ тому, що дівчата
ставнв жінку та діти. Похорон його завданнем буде довести до обєднання всі північні війска
Сей лет попирає американська фльота, для котрої він важ- нс хотіли пустити ного до тан- відбувся 5. травня у Форт Віл- МОЛОДИЙ УКРАЇНЕЦЬ і завести для них одну команду. Злученими силами думає він
ний з війскового згляду. цю. Між убитими і раненими
ЗАСТРІЛИВСЯ. легко поконати генерала Чен Кай Шека, що проводить полуд-
найбільше дівчат і дітнй.
Невою армією. Оба генерали не могли, дійти д о згоди і війна
СТРАЙКОВА БІЙКА. Офіцира арештовано.
СМЕРТЬ ЧИ ЛЄТАРГ?
Вистрілом з револьвера віді-
брав собі життя Богдан Копач,,
між ними буде тревати далі.
„БОС" ПОСТРІЛИВ СТРАЙКАРЯ.
НЮ ЙОРК, 17. червня. — Нюйорськнй барбер Ізидор Ро- ЗАСУДЖЕННЯ О. ПЕЛЛІХА 3) В селі Ляховець. волжннсь- 19-літній студент прав, син ві-v
зитатора шкіл львівської кура-
ГИБЗОН ПРО МОРСЬКУ КОНФЕРЕНЦІЮ.
зенблят пострілнв барберського робітника Ричарда Цагана та РАДЕХОВА. іго повіту, ' на Віленщині, КАЖЕ, ЩО БУДЕ МОЖНА її ПОКІНЧИТИ З А ОДИН ДЕНЬ.
віддав його поліції, кажучи, шо сей напав на його барберню торії. Причина самовбивства
вмерла НАГЛБ 19-літня Ляхови- ЖЕНЕВА, 17. червня. — Амернкансько-бельгійськнй амба-
Повітовий суд в Лопатній, в
з 20 другими страйкарами та пробував побити властителя. чівна, недужа від довшого часу невідома. Похорон відбувся в садор Гибзон, який стоїть на чолі американської делегації,
Властитель боронився спершу кулаками, а далі виняв револь- особі судді Нашковського, за- на серце. Тому, що тіло не роз- неділю прн великі`м здвизі на- що возьме участь в морській розоружній конференції, заявив,
суднв 25. березня о. д-ра Во-
пер і вистрілив з револьвера, ранячи Цагана. Страйкарі на се кладалося, а вмерла задержала рода. џ що Америка виступить на нарадах з проектом, який'мае за під-
втекли, полишуючи раненого, котрого забрала поліція. лоднмнра Пслліха, греко-като-
навіть свіжість лиця, поховали ставу ухвали вашингтонської конференції і є так простий, що
лицького священика, пароха в
її в відкритій трумні і не заси- ЗА ПРИЛУЧЕННЯМ АВСТРІЇ при добрій волі буде можна розпочати наради в понеділок, а
БУВШИЙ ПОСОЛ НА СУДІ ЗА ЗЛІ ЧЕКИ. Радехові, на чотири ТИЖНІ тюр-
ми, іірнзиавшн його винним то-
иалн гробу, бо можливо, що ДО НІМЕЧЧИНИ. вже у вівторок покінчити. Він каже, що економічна скрута,
ЙОГО ОБЖАЛОВУЄ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОТИВНИК. вона запала в летаргічний сон. А В С Т Р І Й С Ь К И Й селянський со- яка дається в знаки всім державам, вже саМа наказує обмежен-
го, що він 12. вересня 1926. на
АТЛЕНТИКГ СИТІ, Ню Джерзі, 17. червня. — Ервинг Пар- Днем дижурують прн гробі ме- юз оголосив заяву щодо буду- не зброення на мори.
вічу в Ќўсті'ні в промові ‚‚ио-
сонс, бувший посол д о стейтової легіслятури, станув нині пе- шканці села, а ніччу палять во- чої політики своїх послів В П А Р -
ширяв неііравдіц$Д вісти", що НІМЦІ ХОЧУТЬ ЗАСИПАТИ РИНОК СВОЇМИ КОСМЕТИ-
ред стейтоаий суд обжалований за виписуваќне чеків без на- п т щ е для охороќн гробу пс- ля.менті. Союз заявляється за
загрожували публичній безпе-' КАМИ.
лежитого покриття в банку. З обжа.іоканнем виступив проти ред вовками. Лікаря, шо ствер- прилученням Австрії до Іїімеч-
ці. Іменно він говорив, шо БЕРЛІН, 17. червня. — Німці випустили в послідиих часах
нього політичний противник, републиканський стелітовий се- Польща гнобить Україн'ців, але див би смерть, нема на місці; чини. Оскільки однак Союз На- на світовий ринок аж 20,000 нових родів ріжннх винаходів, го-
натор Ричардс, який є рівночасно президентом банку, котрому сей піст недовго потреває, бо його треба візвати з повіту. родів ніяк на це нс згоднвсяб, ловно всякого рода прикрас. В той спосіб хочуть вони опану-
Парсокс казав виплатні н гроші. Обжалований заповідає, шо ще рік-два і він СКІНЧИТЬСЯ, бо то селянський союз домагатн- вавати під тим зглядом світовий ринок, на якім до війни були
кін докаже, що він не мав наміру обманювати ні банку ні лю- Польща впаде. В мотивах за- ПРОГРАВ ЖІНКУ В КАРТИ. меться введення цлової унії між вони безоглядними панами. Через те, що над їх виробом нема
дини, якій він дав чек. суду польський суддя між ин- В однім провінціональнім ма- обома краями. тепер ніякої контролі, їх вартість дуже сумнівна.
КАНАДСЬКИЙ СУД ПРОТИ „ТРЕТОГО СТЕПЕНЯ". шнм подав і те, що о. Пелліх з дярСЬКІМ місті сталася цікава
амвони ганить своїх плрохіи- пригода. Жінка богатого зе- ДИТИНА З РОГАМИ Й БЕЗ ДОРІЯ ТАКИ НЕ АРЕШТУВАЛИ. -Г

НАЙВИСШИИ СУД ПРИЗНАЄ „ТЕРД ДІЃРЃ НЕЗАКОННИМ. иок за тс, що вони ходять вс- НОСА.
го власника подала н; ВЖЕ ГОВОРИВ В ПАРИЖІ НА ВЕЛИКІ^ МІТІНҐУ.
ОТАВА, Онтаріо, 17. червня. — Найвисший Суд Канади черамн з. Поляками, говорять Рожа Альтман з Лодзі при ПАРИЖ, 17. червня. — Джак Доріо, який ширив больше-
свого чоловіка і на його прнп
розглядав нині відклик Джосефа Сенќі, індіякина з Принс Ру- до них но польськії і нерсхо- теля, місцевого нотаря, зажа вела на світ дитину-потвору, я- вицьку пропаганду в Китаю як агент совітського `уряду, .вер-
нерт, у Бритійській Колумбії, якого засуджено на смерть за дять на римо-католицизм, не міня, в якім каже, що її чоло ка мала на голові роги, тільки иув спокійно до Парижа і вже говорив на великім вічу про ре-
вбийство. бажаючи, як сс буквально ска- к від якогось часу стався я одну праву руку, без носа й волюцію в Китаю. Він є послом д о парламенту, але до парля-
Головним доказом вини обжалованого на суді була за- вироку, — „трваць в кийсь дивний і що віддається отворсним животом. Жила 15 менту наразі не зайш`ов, бо боявся арешту з боку преміера По-
ява самого таки обжалованого. Сю заяву мав Індіянин зложити надмірному пнянству. Одного хвилин. По зробленню фото анкаре. В парляменті відбулася одначе з приводу його поворо-
на третій розмові межи ним а поліцією. Се дало судовн оеиову ) рускіх брудах і цемноцє д`ня, приміром, узяв її зі собою графічної зннмки др. Айхнер ту широка дискусія. Найбільше кричали проти нього соціялі-
до здогаду, шо Індіянин не хотів говорити, але поліція його і до гостннниці і там її так запо відіслав відбитку до Антропо'- сти. які підносили: Доріо говорить про голод і нужду в Фран-
примусила всякими муками, звісними під поліційною назвою НАЙБІЛЬША ЛЬОКОМОТИ-
ВА. по вона попала в'глибокії! льогічного Інституту в Варшаві ції та про француські тюрми, а щож доперва можна сказати
„терд діѓрі". — 3 тої причини суд признав осуд, виданий на про тюрми в совітськім царстві.
сон.
основі такої вимушеної заяви, безправним та прнказав заря- В К'інгстон, Онт., збудовано Другого дня'м' чоловік десь НОВІ РУКОПИСИ ЛЕОНІДА
дити нову росправу. для сіенарсхкої зелізннці иаґі пропав і щойно від знакомю
більшу льокомотиву, яка є
ГЛІБОВА. і АНГЛІЙСЬКО-АМЕРИКАНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ.
вмовили ШАЙКУ ФАЛШІВНИКІВ. довідалася, що він у карти про
британській імперії. Льокомо- грав усе своє майно. Та мале
тнву. названу числом 6100,
Державний український му ЛОНДОН, 17. червня. — Англійсько-американська конфе-
зей дістав недруковані досі ренція радила через два дні і рішила покликати в житте між-
ТРОХ! ЧЛЕНІВ ШАЙКИ ВЖЕ АРЕШТОВАНО ПІСЛЯ сього: грач програв у карти і твори відомого . українського иародну раду з 100 членів, по 50 з Злучених Держав І з держав,
СЛІДСТВА В 6 МІСТАХ. брано до Монтреа.ту, де вона свою жінку, а саме в користь
поета-байкаря Леоніда Глібо- що входять в склад бритійської імперії. Комісія буде мати за
ВАШИНГТОН, 17. червня. — В місті Ню йорќу арешту- буде стояти на виставі. Льоко- свого приятеля нотаря, котрий ва. Рукописи передав до музею ціль вистудіювати англійську мову по всіх тих краях враз з її
вала федеральна пол`іція трох членів шайки фалшівників дср- мотнва коштує 106,000 долярів, таки не хотів дарувати своїх поетів сии Олександер Г.тібів. відхиленнями. В той спосіб хоче та рада прочистити англій-
має 324 тонн ваги і є довга 92 прав. Тому чоловік узяв її зі со-
жавних банкнотів. Двох з них, 35-літного Леона Левнса й Музей кінчить порядкувати ську мову. ^
стопі та 6 палів. бою до гостинниці, підпоїв І В відділ Леоніда Глібова, який
40-лІтного Джана Романа, арештовано в їх мешканню, де най-
В ЛУЦЬКУ ЗАСУДИЛИ КОМУНІСТІВ'.
лено теж причандали д о підроблювання банкнотів. Відтак такім стані нотар забрав утворюють у звязку зі. століт-
ВСІ НАРОДНОСТИ ПРИЄД- своєї хати. ВАРШАВА, 17. червня. — В Луцьку на Волині закінчився
арештовано 22-літного Джорджа Рута. і`єм із дня народження поета, процес проти 54 „комуністів", яні хотіли викликати пОвотанне
Пустили вони в світ вже кілька тисяч підроблених гроший. НУЮТЬСЯ ДО КАНАДІЙСЬ- Висліду розправи вижидають що припадає на місяць лютий
та відірвати Вол'инь від Польщі. Трох засуджено На досмертну
Поліція слідила за ними через Скрентон, Трентон, Нюарк, Фи- КОГО СВЯТА. з великим зацікавленнем. 1927-го року. вязницю, трох дістало по 15 літ тюрми, а 8 по 8 літ. 24 звіль-
ладелфію, Питсбурґ і Бостон. Приготований до ювнлейно- нено, а решта дістала кару арешту від 1 д о 6 літ.
ПОЛІЦІЯ СТЕРЕЖЕ ФІЛЬМОВУ АКТОРКУ ПЕРЕД го свята Канади 1. липня посту КІНОТЕАТРАЛЬНІ ПРЕД- ВІДГОМІН ПРОЦЕСУ ШТАИ (Польська телеграфічна агенція називає кождий політич-
ПІРВАННЄМ. пають у Вінніпег}: шпарко СТАВЛЕННЯ ДЛЯ БОЖЕ- ҐЕРА. ний процес, який ведеться на західно-українських землях, „ко-
ЛОС АНДЖЕЛЕС, Каліфорнія, 17. червня. — Один горо- вперед. Д о участи в святі зго- ВІЛЬНИХ. муністичним", хоч засуджені дуже часто з комунізмом нічо-
В карному суді у Львові від
жанин доніс поліції, що він підслухав заговір пірвати відому лоси.тося вже 18 ріжних народ-
В Англії зробили пробу зап- булася розправа проти Королі- ѓо спільного не мають. Це прямо Українці, що не хочуть пого-
фільмову акторку Мері Пнкфорд, щоби її випустити опісля за ностей, між UKUMH, очевидно, ровадитн божевільних на му- ни Штайнівни, тепер жінки Ми- дитися з пануваннем Польщі на наших землях. — Ред.).
викупом в сумі 100,000 долярів. Поліція сейчас виділила спе- Українці займають .одно з пер- вінґпікчерн. Як запевняють га- коли Микитииа, засудженого в
ЛЕТУНИ ПАРАДУЮТЬ ВЖЕ ЗІ СВОЇМИ Ж1КАМИ.
ціяльну сторожу для стережений акторки. П муж, актор Доглас ших МІСЦЬ. зети, проби вдалися. Представ- звязку зі справою Штайгера за БЕРЛІН, 17. червя. — Жінки Чеймберлина і Левина прибу-
Фербенкс, каже, щ о чутка певно фалшива, але він їздить усюди лення мали дуже добрий вплив злочин клевети на 6 років ли д о Бремен о півночі 1 спали спокійно в кабінах, коли д о них
зоружений. ПРИНЯТТЯ ПЕРШОГО ПО- на душевний стан недужих. Во- тюрми. Штайнівна-Микитинова запўќали їх мужі та забрали сейчас д о літаків І відвезли д о
ПОТРІЙНЕ ВБИЙСТВО. СЛА ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВ. ни стають веселіші, почаети за- відповідала за злочин обману, Берліна. їзда в літаках таки не дуже їм припала д о вподоби
ГЛЕНРОД, Вайоминг, 17. червня. — Д ж . В. Джордан, па-
Преміер Мекензі Кінѓ пови- бувають про свою манію пере- поповнений через свідоме зло і вони заявили, що таки воліють їхати залізницею. По дорозі
фтовий інжинер, вбив з рушниці свою жінку, свого зятя і ха-
тав 1. червня в Оттаві першого слідування і є доступніші для ження фальшивих зізнань у д о Берліна вступили вони до Гамбурга і Магдебурга, куди'ђс
зяїна дому, який гостчв їх у ту хвилю. Дочка вбийннка внрва- справ, які їм передше були рів- слідстві проти Штайґера. Засу запрошено. Летунів І їх жінки витали там тисичі людей, а мі-
посла Злучених Держав в Ка-
ла йому з рук рушницю та одним ударом по голові звалили.,
наді в особі Віліяма Філіпса, нодушні. Найбільший успіх ма джено її на 2 місяці важкої сто справило їм гарне приняттє.
батька на землю безпритомного. Кажуть, що збийник дістав ють фільми гумористичні, але тюрми- з завішенням кари на 5 Левін їхав аеропланом, яким кермувала німецька пільот-
який того дня заняв своє ста-і
помішакня розуму від тоді, як жінка почала вести проти нього ї`ї на драми гляділи радо. років. - ка Мисе Роще, що має всего 23 роки І є знаменитим летуном.
новище в Канаді.
процес о розвід.
,3а правдою". В них ав-
ЮВИЛЕЙ ПРОФ. Д-РА Oil. К0ЛЕССИ ( в і й с к о в . ) , від Предст. Сенату, тра М о г и л и ( Л ь в і в ) , У к р . Р е с п .

ГиЯОМООА -" ХШЯЩПІ і


3-го травня У к р . Істор.-Фі-! повелася і тільки вже на чужи-
від Пред. Нар." Р а д и Ч . - С д о в . Дем. Ќ л ю б у ( П р а г а ) ; Укр) На-
ректора К а р д о в о г о Університе- ціон. Ж і н . Р а д и ( П р а г а ) , У к р .
ту, декана фі.т. факульт. Кар- Т-ва прихильників-книги. ( П р а -
торка розвязує проблему наці-
оналізму та Космополітизму,
відкидаючи т о й інтернаціона-

aauar. u
, Ончя гоииояо S
ІМ

lfl alc
a.wipip.rdlted
at Second
риві.зв-d dally .ѓсерг Sund-yi їв я hollls--
SI Qrand
— March 30, 1911,
ClassStreet, i y - e y City,
Mall Matter
by tie under the Act
Цкгагпіав
at theH.Post
of Маѓсаў
National 8, 1879.
Asjocl-tlon,
л ь о л ь о г і ч н е Товариство в Пра-
J. Office of Jersey City,зіN. уJ.р я д и л о увилей проф. О л .
К`олесси з нагоди 40-ліття й о -
ні, у Відні п о щ а с т и л о проф. К о -
лессі здій'снити с в о ю давню
мрію, аснувания в 1921 р. у -
Л о в о г о Університету, р е к т о р а га), Т-ва Українських ПНсьмен-
Університету
Братиславі,
К о м е н с ь к о ѓ о в никіе ( П р а г а ) , У к р . Видавниц-
редакції журн. тва в Катери'нославі, Укр.
лізм, що вбиває націоналізм.
Перший збірник лоетичних
творів „Думки мережанки" вн-
дала вона в 1886 році.
. tot maUia- Edited by rate
at apecial Editorial Committee.
of postage provided for ta SECTION 1103 го наукової, літературної та країнського В і л ь н о г о Універси- ,,SIavia", ред, „ Т р и з у б а " , ред-j Центр. К о м і т е т у в П о л ь щ і та
ot tin Act of October ^, 1917, authorized July 31, t9l8. Крім т о г о б а г а т о її творів ви-
„ У к р а ї н и " ( п р о ф . М . Г р у ш е в - окремих о с і б — м н т р о п о л . гр.

число
J г р о м а д с ь к о ї д і я л ь н о с т и ' т а 60-хІ тету, який перенесений б у в по-
д р у к о в а н о по ріжних альмана-
с ь к и й ) , Наук. Т-ва ім. Шевчен- Ш е п т и ц ь к о г о , Вяч. П р о к о п о в и -

ѓн
аH I
WJOSCILPTION RATES-
I CENT., я COPY.
ПЕРЕДПЛАТА:
Поодиноке трн'неятя.
роковин й о г о народження.
Народився ювилят 24. квіт-
7.00
тім д о Праги. В адміністрації
ц ь о г о , університету проф. К о - хах та` журналах: в „ З о р і " ,
ка у Л ь в о в і , Т-ва „ П р о с в і т а " у ча, Юліяна Романчука, чеських

tolн
t".ю нілВяуіг Oty$ зо.о На рік — - ня 1867. року в Галичині в свя- лесса працював незмінно ввесь „Дзвінку", „Бібліотеці для
Л ь в о в і , Т-ва „ П р о с в і т а " в У ж - вчених пр. № д е р л е , пр. Бідла,
$ 3.75 На пів року 375

N H На три місяці ' _ `


В Джеран Ситі 1 Заграницею:
2.001 щеничііі родині в с. С о о о т і . У -
чився'в гімназії в Д р о г о б и ч і та
час — ректором, проректором,
деканом, продеканом і знов
М е л о д е ж і " та в инших. Також
г о р о д і , У к р . Академ. К о м і т е т у пр. Новака, пр. Кадлеца та б у в
з б а г а т и л а українську літерату-
в Празі, У к р . Наук. Інститут'у в ших учнів ювилята ' і б а г а т ь о х

Tbar ;!
НН# KATES:

Й "
m t
ki
' BBcratha
,.t#10.00
5.0
. 1 2.75
в Стрню, а потім в універснте-
ті у Л ь в о в і та в Чернівцях. П о
р е к т о р о м на." протязі останніх
двох років.
ру своїми перекладами з росііі-
Берліні, Нвціон. М у з е ю у Л ь в о - инших. '
ських письменників такої сла-
ві, Т-ва науков. викладів ім Пе-

За кожду зміну адреси


За оголошення редакціяНа трине місяці
гроші лише на т
відповідає.
. Foreign Money Order.
2
7.5J сікнченню університету студію-

проф. Ягіча, де й отримав сте- сте


У л а ш
вав ще у Відню під п р о в о д о м ЛЬОЛЬОҐ. Т-вом в Празі урочи-
т о

засідання
в а н е Укр.

Т-ва
Нень доктора ф і л ь о с о ф і ї в 1894. вання ю в и л я т а , в і д б у л о с я в о д
д л
Істор.-Фі

я вшану
ви, як Г о г о л ь , Пушкин, Л е р -
монтов та инші. О с о б л и в о ї ува-
ги з а с л у г о в у ю т ь її літературні
розвідки про типи української ОЛЕНА О Ч Н А
Телефон .Свободи": 498 Montgomery. Тел. У. Н. Союза: 1838 Mont-ornery. народньої словесности, про ук-
році. В слідуючім році габілі- ній з авднторій чеського уні-j
АДРССН} "SVOBODA". P. О. BOX 346, JHRSEY CITY, N. J.
тувався в Чернівцях і розпочав верснтету „ К а р о л і и у м а " в при- 17. червня с ь о г о року минає j к о г о життя, щ о в розвитку на- раїнські к о л я д к и ' т о щ о . Також
виклади української мови сутності Заступника Д и р е к т о - 75 років з дня народження ві- ціонатьности велику р о л ю замітні її розвідки про дітера-
РІЧНИЦЯ ОСТАННЬОЇ МОНАРХІЇ В АМЕРИЦІ львівському університеті, Канцедярії Президента Рес- д о м о ї української поетќи й д о г р а є женЩина, як жінка, ма турну творчість М . Старицько-
приват-доцент. В році 1898 став публнкн, представників Чесь- письменниці О л ь г и Косачеаої, ти й активна робітниця на н а ц і - j r o та О . Стороженќа.
Дня 19. червня с ь о г о року микає пів сотки літ з часу, як п р о ф е с о р о м на цьому-ж к о г о міністерства Закордонних відомої під. прибраним літера- о н а л ь н о м у п о л і . Прекрасний, В о д н о м у з ранніх сноїх вір
в Мексику згинув послідний монарх Північної Америки, яким Верснтеті. На літературному
Справ, Шкільництва і Нар. Ос- турним іменем Олени Пчідќи. високо патріотичний о б р а з на- шів „ П р о щ а н н я " вона говори
був брат автрійського цісаря Франца Иосифа І., архикнязь полі почав працювати ювилят
Макснміліян.
вітн, Президента "Чеської Ака- Рідна сестра Драгомапова — ціонадістки вона м а л ю є в пер- ла словами г е р о я с в о г о вірша:
ще на шкі.дьній лаві в гімназії, демії Наук, Г о л о в и Сподќу А . вона ўнаслідувала родинну шій своїй б і л ь ш і й праці-поемі М а н д р у ю , кохана, в непевну
Б у л о се в часи революційні, коли мексиканський народ, пишучи з д е б і л ь ш о г о патріо- К о м е и с ь к о г о , чеських учених, Драгоманівськў рису працьо- „ К о з а ч к а О л е н а " . J дорогу,
поваливши еспанську монархію, яка вважала Мексико к о л ь о - тнчні поезії. Одна з й о г о пое- представників українських ви- внтости, ш и р о к о г о п о г л я д у на
ніею, шукав доріг д о заведення п о л і т и ч н о г о порядку в краю. 4
В ті часи, коли національна . В тяжку н е в і д о м у ю путь;
„ Ш а л і й т е , ш а л і й т е " стала соких шкіл, ріжннх інституцій, життя, прагнення д о виявлення праця, національні ідеали а п о -
Проти народа виступили ті верстви, щ о панували КОЛИСЬ ПІД одним з революційних гнмнів С у д и л о с ь з д о б у т и мені пере-
товариств і організацій. законів та основ с у с п і л ь н о г о столів українофільства з в о д и - (могу,
еспанським панованнем, отже шляхта й духовенство. Вони не тільки в Галичині, а й на Ве
становили партію реакціонерів і монархістів, яка не вагалася дикій Україні. Н а у к о в о працю Після короткої вступної про- життя. Відзначуючнсь актив- лися л и ш е д о хлопЬ`мвнства, д о Чи ранною смертю заснуть?
навіть запросити д о Мексика ворожу французьку армію, щ о б и мовц Г о л о в и Т-та проф. Д. А н - ннм темпераментом, вона`вияв- ч о г о с ь п о д і б н о г о д о московсь-
вати проф. Колесса почав ще Олена Пчілка з д о б у л а пере-
тільмй-задержати в своїх руках пановакне над народом. Фран- бувши студентом, написавши тоновнча проф. В. Біднов про- л я л а й о г о не л и ш е у своїх тво- к о г о „ х о ж д е н і я в народ", де м о г у в своїй довгійугтяжкій і
цузька армія завела так звану найвисшу раду краю,, з л о ж е н у критичну розправу про твори чит`ав реферат на тему ‚ ‚ Ж и т т я рах, але й у своїіЦ Громадській „ о п р о щ е н н я " , вона ставила з о п л о д ю ч і й п о д о р о ж і н а ниві на-
з 35 л ю д и й , вибраних французьким комендантом, а сі л ю д и , УЛЯІІП Кравченко, а потім ви- та діяльність проф. О л . Колес- діяльности. всім пише розуміння націоналі,
родній. Вона своїми працями,
під п р о в о д о м генерала Саляса й архиепнскопа Л я б а с т і д и , вла- друкувавши р. 1892. ‚ ‚ У к р а ї н а , си" і проф. Л . Білецькин — Перу ї'ї належать поетичні, пости. Д л я неї національність
своїм ПОСТІЙНИМ закликом д о
сне покликали дня 10. липня 1863. року на мексиканський пре- ќі народні ііісні в поезіях Б. За- ,,Літературно-наукова діяль- та белетристичні творн. Т а к о ж І не б у л а л и ш е самою простоїш
активності!, д о чину, д о б о -
сті.т архнкнязя Макснміліяна. В маю 1864. року ЛЛаксиміліян л є с ь к о г о " і с т у д і ю „ Ю р і й Кос ність доктора О л . К о л е с с и " . б а г а т о працювала вона на п о л і родністю, а повинна б у л а не л и
р о т ь б и за створення українсь-
приїхав д о Мексика, урядив собі врочистий вїзд д о столиці сован-Федькович". По рефератах представники публіцистичному, як письмен- ше о х о п л ю в а т и життя п р о с т о
Працював кої м о д е р н о ї нації, поклала не
та скоро завівся всіми звичайними причандалами европей- далі в ріжннх наукових вида ріжннх українських установ ник-публіцист та як редактор людина, але о х о п л ю в а т и всі
одну цінну цеглину на б у д о в у
с ь к о г о двора. громадських організацій скла- часопису „ Р і д н и й Край" і „ М о - елементи національііого.життя,
нях, в „Записках Н а у к о в о г о тої нації. За це нащадки та іс-
Самий Макснміліян не був деспотом і пробував вдоволити Т-ва ім. Шевченка", — в цьому лн ювн.тятові привітання: віл лода Україна". Всі її творн й витворюючи на народній осно
всі мексиканські партії, але Мексиканці вже мали досить м о - т-ві він з року 1092. б у в г о л о Укр. Госп. Академії в Подебра- практична діяльність пересяк ві нові, вищі цінности. Д л я О- торія українського народу на
віки з б е р е ж у т ь про неї вдячну
нархії. Хварес, провідник републиканців, ие подавався, хоча вою ф і л ь о л ь о г і ч н о ї секції. П у б ` дах (рект. Ш о в г е н і в ) , У к р . Пе путі щирим націоналізмом, г а - і л е н н Пчі.тки національність се
проти н ь о г о стояли Французи й цісар, шляхта й духовенство. лікував свої праці і по польсь- даѓ. Інституту ім. М . Драгома- ричим патріотизмом й л ю б о в ю ие л и ш е простий народ, як д л я память.
К о л и Французи відкликали війско, положеннє Макснміліяна ки (напр., про українську на нова в Празі і У к р . Гімназі до рідного народа й країни. українофілів та хлопоманів,
с ѓ а л о скрутне. Н о г о жена поїхала д о Европи добиватися и о - родню ритмітнку в поезіях Б. ( р е к т о р В. С і м о в и ч ) , від Дека Часто націоналізм її д о х о д и в всі верстви певного народу, щ о
УІОЧИ від австрійського цісаря й римського папи, але сі знали З а л є с ь к о г о ) та по німецькії. нату ф і л ь о с о ф і ч н о г о факуль- до меж б е з к о м п р о м і с о в о г о , во- творять г у р т о м одну цілість. Д Л Я КАЛЕНДАРЯ У. Н. СОЮЗА
використовувати Макснміліяна, але д о п о м о г т и йому не с х о ` - тету Укр. Увів, в Празі, від Де- йовничого шовінізму, щ о % с о - Націоналізм, який визнає л и ш е
тіли. Росчарована в своїх плинах, цісарева з б о ж е в о л і л а .
П о р у ч з працею науковою
канату Правннч. факультету б л н в о виявлялося в її п у б л і ц н - „ о п р о щ е н н я " , л и ш е простона-
# 192Ш.
проф. Колесса працював і ні
Тимчасом Хварес опановував шораз б і л ь ш о ю територією, ниві громадській. З студентсь економ.-ќоперативного факуль- стиці. родде та й о г о мову це розвива-
Проситься- українських діка-
о б м е ж у ю ч и панованнє Макснміліяна д о ш о раз менчого про- кнх вже літ працював він у Ви- тету в Подєбрадській Академії, Працюючи неустанно, енер- ючн її, а полишаючи чисто-на-
рів, дентистів, адвокатів, у ч и -
стору. Остаточно цісарську армію о б с к о ч и л и републиканиі з ділі . ‚ П р о с в і т и " , в 1906. році за- від У к р . С о ц і о л . Інституту, Це- гійно на п о л і розвитку рідної р о д н ь о ю , прим іти впою, не веде
усіх сторін у місті Керетаро. Один з генералів цісаря прірвався спував „ Т - в о укр. нау'к, вик.іа- суса ( Ц е н т р . С о ю з у укр. Ст; культури та національної свідо- на її ду'мку, д о прогресу й р о з - телів, бизнесмеі^ів, як купців,
через лінії о б л о г и , щ о б н дістати відсіч, але д о б у в ш и с я на во- дів ім. П е т р а М о г и л и " , г о л о в о - денства), спілки лікарів-україн-J мости українського населення, внтку ііації; з ним, як вона г о - ріел-естейтменів, контракторів,
та інших професіоналістів і
лю, відсічи не шукав, а замісць с ь о г о самий у- другім місті ю якого її був д о року 1918 ців в Ч С Р , У к р . Правії. Т-ва,! вона с в о є ю е н е р г і є ю - с в о ї м за- ворнть у свої'м творі „ Т о в а р и ш
проголосив себе пануючим. Відтак другий, найбільше ў л ю б - Працював як член Куратори в Кубанської Громади в Ч С Р . , A-J палом змушувала її других д о можна тільки закиснути підприємців в у с і х містах З л у -
леннй офіцер цісаря впустив ворогів д о цісарського т а б о р у . Нац. М у з е ю у Л ь в о в і . З 1907 р. кадемнчн. угруповання Л і ѓ н , а к т и в н о ї праці. Завжди горіла на місці". Ш о б и нація росла й чених Д е р ж а в , подати свої ад-
реси д л я поміщення в калеида-
Цісаря взяли в неволю, заставили зректися престола, а відтак до 1918 р. був послом АвстріЃї Націй, Ж і н о ч о г о С о ю з у і т. и.`вогнем запалу та невсипущої розвивалася, вона повинна о-
поставили на воєнний суд. Суджено й о г о як наїздника й зрад- с ь к о г о Парляменту, незмінно Д а л і прочитані б у л и надіслані' енергії, ставлячи д о б р о с в о г о хоплювати стзоїм національним рі У . Н . С о ю з а па І 9 2 8 рік.
ника Мексика й засуджено за се на смерть. Згідно з тим виро- лнсти-прнвітання і телеграми, пригніченого народу вище о с о життям всі з д о б у т к и сучасного f-^Гакож простімо п о д а т и , д е
ком, дня 19. червня 1867. року мексиканський цісар Максимі- . о б с т о ю ю ч и там справу засну від М-ра Закор. Справ д-ра' бистого-життя. людства. Націоналізм повинен е і - я к називаються українські
ліан Ц ш о мав почати династію мексиканських Габсбургів, був ‚'ваннп Українського Універснте- Крофти, від М-ра Шрамека, від
розстріляний. Так закінчилася спроба найстаршої европен- Ѓту у Л ь в о в і . Та справа че М-ра
ської лПнастії завести монархію на американській з е м л і . олітичні причини
Справедливості!, від думку, щ о національність за-Ідить
У своїх творах вона прово б у т и модерним; т о д і л и ш е він банки, будівляно - позичкові
дійсно принесе визволення на-
не ступника Мін. Народи. Обранії є основний фактор громадсь ції та поставить її в ч и с л о нн Доми й інші підприємства.
спілки, кооперативи, Народні

ших культурних народів, ще Т а к о ж , д е е українсько-аме-


творять прогрес людства. Такі риканські школи з правом при-
думки проходять червоною людности. '
В. Будзиновський. ПЄЧНО не обійдеться. А л е коли ла заговіринків, щ о коли треба мета Т у р к и заслали остров ниткою в творах О л е н и Пчілкн.
б о д а й отамани о б о х сторін б у - б у д е , т о з д у ж а ю т ь спонукати Р о д о с . І вкінці усі українські куль-

ПЯТЕ КОЛЕСО. ІСТОРИЧНА ПОВІСТЬ.


дуть знати, щ о війна між ними Запорожців д о бездільиостн. У і . _ Як би Махмет лишився, а

то б у д у т ь воювати так, щ о б и счнків з реєстру. С е б - т о тих ЌОт й б о р о з д и в , т о ми м о г л и би во.тюцію в поглядах проводи- ри)
Таке трактування нацѓоналіз- гуркі товариства й Інституції
Є т і л ь к о п і д г о т о в к о ю д р у ж б и , нас на волостн здержимо в н п н - ; е не хотів іти нам під лад, а б о му в ті часи викликало цілу ре- ( я к музичні ш к о л и , х о р и , теат-
Л

і громадські усЃтанови

ч'— 3 сего плину, хоч він д о - вати ваш


брий, нічо не вийде, б о султан л і . Значѓ
(30)
іа наші зсм вести
один одному р о б и в як иаймен- заків, котрих П о л ь щ а не взяла прискорити й о г о виїзд на Р о - рів українського народу. Вона ( ќ л ю б и , т о в а р и с т в а ) .
ШУ шкоду. Т р е б а нашу війну на службу,- котрі не мають прав с , а б о н д о раю. Іслям, гадаю, сама не л и ш е категорично нос Д О

так, щ о б и найбільшу к о з а ч о г о стану і не мають в і й с - ' п і д е з нами. Козаки вже давній- тавила так це питання, але й силкоіЬ. Р е ч е н е ц ь д о 30-го мая
гься парти шкоду все потерпів той третнй, кової організацГг. Т о , сказатиб, памагалн з ним. практичними своїми ш с
працями
П р о с и м о п о с п і ш и т и с я з прн-

Р-
Ібр.ігім, бабій, ледар, стерво, зантська
нашими котрий безпечно б у д е свої д о в - вільно, чи своевільно козакую-1 р ^ нсначеб тн дала блискучий приклад ѓрун- Се в інтересу к о ж д о г о т р о м а -
Г о в 0 И Ш 7 а
Він-fie, дасться підмовити д о ' б у д ь т о б н своевощамн і ваши
'ѓі пальці пхати між двері. Ічі. Реєстрові підуть проти в а с , " _ . Козаць- товности своєї теорії. б у дяшша і всіх українсідгпх уста-
в о л о д а р с м е в і т а
війни; згоди з П о л ь щ е ю не зру- мн чамбулами. З г о д о м з сего Олена Пчілка належить д о нов в А м е р и ц і , б о імена й адре-
— Буде клопіт з ханом. Він б о мусять. Вони в королівській . султана, к н С О Т Н Н К ( с к и д а є

шить. мусить розвинутися війна Т у - тепер з П о л ь щ е ю взагалі зачі- с л у ж б і . А л е ми п о д б а є м о , що-1 тих письменників семидесятни- сн б у д у т ь подані п о а з б у ч н о і '
— І.я знаю, який він. А л е йо- і в, щ о внесли та розвивали в б у д у т ь в руках 20,000 членів У . хапа Ти,
го панованнє на глиняних но- М о ж е к о р о л ь м а є . ще який
реччини алеі вКриму
кождімз разі,
П о л ьщщоебюи.;' п а—
е д в и чи піде.
т нЗсряо б
з а

неи всхоче,
к а

на спілку
м н Лменше, та щ о б и р о б и л и вам як
з ко- найменшу
би' реєстровцќів шкоду'п П і шрлоосе^поба-
як'
СКИ аб
. бУ`и.чванько'м.
$Ш` . "" наЙ-І ^. Є ш
В такім ва-'українському письменстві під- Н. С о ю з а через цілий рік.
' за ч а

„S Box 346
Ж Н І М д і л і , 3 я к и м т и д о
гах. Я маю в С т а м б у л і прияте-(плян, с я таким приятелем мене^валннн демократизму й реаліз- Адресувати: ^
П р и і х а в , т а к и Г ,
лїв. К о б и гроші, т о я годен з сих королівських плянів не П о л ь щ і ? ( л а к а є м о 'аж тоді' коти ви в ж е ' чванькуватий му. Крім інтересу д о иарода `та
прискорити їзду Ібрагіма д о вийшло, вис.тід б у д е такий, щ о ' — Приятелем ні, але волів би рішитеся розпоч'ати похід Т о д і '-""- С П І Л Ь Н И К ,
Г о т о в ' д о Його етногра'фії, вони п о - V О В О D А" и е б е з п с ч

раю. А л е з иншої причини д і л о ми. скріплені, зорганізовані і мати СУПОКІЙ І не хоче мати може й з ханом побалакаємо ,
-готово нійти иншим ш л я х о м , зазброєні королем проти вас, клопотів зі С т а м б у л о м . Як не М о ж л и в е , щ о Й ми пустимо ч а - ,
як Т ў р о ќ н е зачне перший, j підемо з вами проти П о л ь щ і , (дістане приказў зі С т а м б у л а , то стипу Запорожців па вас, а б о ' - Мені д о володаря, щ е ІІ д о тично обмірковувати
-
C але й ш й р ю в а л и рямкн н а ш о г о пнсь-
менства тим, щ о почали теоре-
з а

С В 0 1 Х

стосунки
с н п а

с
т

п
и

і л
н

ь
с

н и
т

к
і

і
л

в
ь к и c c 6

E
I-
R S
E
Видав
н
иY
цтвоCУ.TIYН
, .N.С


П о л ь щ а не може зачати війни БогДйн замовк і вдивився в сумніваюся, чи схоче зрушува- на Турка, щ о б н від к о р о л я , а б о леко - Р світа, д у ж е , д у ж е да- інтелігенції д о н а р о д у . ' р о л ю ін-
гроші.І ;
в о л о л а я

поти, поки Венеція не дасть Тугая. (ти з г о д у з . П о л ь щ е ю , виступа-'від Венеції видурити які " виключене телігенції в життю нації,.лііука- Т а п р о т е е

всіх гроший на паєм потрібно - Знаєш, промовив Т у - ючи проти неї з ц і л о ю о р д о ю З ( Т о д і заздалегідь з в і щ у тебе . м а л о г о козаць: ючи в самій інтелігенції вирі- ш о в к и , и с н н ВАЖНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
го королеви війска. Венеція ие гай, все готов дати м о ю І - Не міг би тн побалакати з про се. j к о г о сотника опиниться Воло- шенпя р о з у м о в и х та етичних для українських Громадян міс-
дасть всіх гроший поти, поки печать під таку п р о б л е м . З ц ь о г о часу треба невостий: Джерзи Ситі, Байон.
Д а р С В , Т а я п р и п о м о ч и т о г о
з л а г о д у . А л е ним? І . . . Кажеш, побалакаємо з х а - І '
П о л ь щ а не вдарить на Турка.
У У орудувати д о датувати народження щ и р о ї на Ѓобоќєњ Карней і всіх других

. гроші
в о л о д а я б д
знаєш також, щ о не все козац-) -і. Хиба на те, щ о б н прижму- „ . А я ще не знаю` чи поки Р
о м
Війна б у д е ждати на гроші, місцевостнй повіту Ѓодеон,
f Ь
C
,1

'^
^г.2^^5І
в п о д о б и
тво думає так як ти і як дума- рював очи, як поодинокі ч а м - ' щ о , виптатиться і чи взагалі такими 'царями, я ^ ' т о н а л ь н о ї інтелігенції, яка п о -
на війну. Н. Дж. т

ій^ ^
К И М С Ь К И
ють всі ваші розумнійші стар- б у л и , а б о й мурзи чи беї на сво- безпечно говорити з ним про Р ^ - і турецький. Т и м во-1 чола ставити в письменстві зав-
— Т о з всето т о г о нічо не б у - шини. Се одно. Д р у г е , в корис- ю руку і б е з й о г о відома зач- таке. Я забув сказати т о б і най-
д е і п р о к о р о л я Владнслцва не ти і тривкість такої спілки з в а - н у т ь р о б и т и наскоки на ваші в а ж н і й т е п'ро него Не те г о -
б у д у т ь писати так, як пишуть ми не увірить ні хан, ні б і л ь - ) з е м л і . З таких наскоків могла ловне щ о він хоче мати c v n o ' '
п р о ' А л е к с а і и р а , а б о про Гані- шістіі беїв. Се б у л и би т р у д н о - ' б и розвинутися велика війна і ќій і дуже не л ю б і ї г ь ризикуВа- І Бахчисараю, але й уСС
. к и ш е н и , то... з о - ;
' "є л и ш в Пального істнувания.
Л
о п и - ' " ' - н а й т и відповідь на пекучі О

, Н И Т И С Я
" " - - л ю д с ь к о г о та . націо-
Л О Т О
д а У-тмїжькям
р

^мадяжсам в віці ўпо-


С

голосовання. що сліду.о-
вибудет^-^-^ ^ ^Р- К
М

о
в

б
с в і т а ,

м о ї й

и г р о
я

ш
к

і
н ґ ,

т о
м о ж е д а н

п и т а
й
вя^е^Г^
я
Ї 9

т атм
амб уб лу ілІі І Саме
Самев вці цічаси
часинапаУкраїні
1 Б
У..,.„. зно-
а Х Ч И С а р а ю , а л е й у

б а л я , чн Олега. щі в народній масі... нашій і ва- т о д і міг б и прийти на ч е р ѓ ў г и ГотовЌе те ш ' всьо з р о б л ю , і хан змякпе і с у л - і "' У зірвалася полеміка з приво- ZcZT №№%Я?.д В

^Р" по дистрнк- oroe


S2SJ?
(

^ . К о р о л ь має ще ОДИН пляп, шіи. Д и п л ь о м а т і я мусить б у т и - т в і й плян. ' І „ ` т а и змякне. Як нс змякнуть, т о У уираїнського письменства на ^
в з а г а л і о ї т ь н а t ( ^1" ? "-А ѓод, самої ра-
Д о т в о р н і

гетьма
н
''
в е ч е

троха менший. К о р о л ь і й о г о тайна. Народній мас. н. в нас ні _ о д е ч о г о таки можна на-'ких ногах. Між ним
Т
Ц , Л К К Щ С З Н Ь
тему: чи воно повинно залиши ^ ^ ^ ^ `
Стамбу-І ? ? ^ Після но-
""ЬУ` -то тепер ^ ^ -
Конецпольскі гадають у вас не вілЬно сказати, щ о с я ' д і я т и с я ? І л о м щ о с ь попсувалося. Хан Правду кажеш. К о б и г р о - тися „літературою для домаш-
розпочати звойованнєм Кри- партизантська в Йна, про котру, _ н о д і б у л и в мене два най- Махмет ГераЙ ўЖе не в" ' султана можн`а скину- нього обиходу. Олена Пчілка ш , т о й

Н
0
о
чИ
е
и?_?-
( 0

му. Очив'идно і в тім пляні р о з - ти згадуєш, т о дочасна коме- ліпші кримські воїни. Муртаза- таких ласках сул'тана у Ібра- ^ Ще т а к о г о , як Ібрагім. Ли-І " " ` о Рішуче виступала р о т и Ь О І

почати` війну мусить не П о л ь - дія. Я к б и се сказав мас, то и і Умар-ага. Підмовляли ме- гіма, в яких був раньше Нако-
а Г а У" яничарів. Між и и - і ш е
Р-"АЄЮ, разом з инщи- б и К
Регструтмтися. а тим са-
И Т И , Т с в о е ю П м

,
ЩЯ..а К р и м . Спровокувати сю - л
я х и , зараз знали би,в чім діло. е ўстроїти наскок на власну л и б и й о м у в Стамбулі бута по-
Н У знакомѓ. Тобі м и
и е с я т н и к а м и , збила це є адб ть таої м и ссм д

б у я о б и , І е т я ж к о д о C B o r H e
НІЩ Мають крзаки своїми нас-,ЗйкИ прлйде пора відкргіти на- . Я відмагався. Тепер, коли трібна протекція'Польщі то він
р у к у "их прис- P^ хлОпоманство та вк-
Т П И Т вел к
коками на Крим. Щоби аж до и ' карти, так ваші- як ч--яаші ти сам заохочуєш, я нс від то- ту нашу тайну виявив тЗи Ля- У0 3 1 1 " ' з ними побалакати на --,.У Ряїнську літературу на
закінчення торгу короля з Ве- нартиіздяи замість війну л и ш е . Тільки, чи ти і, твої близші хам. Дуже можливе, що султан
г о Народ проти Ібрагіма ! ""ях.
І7
,!1 громиш нами Амернкаівті
В ? - рит
м с т и в и й ї й

нецією час не йшов марно, та маркувати, будуть воювати, ик^овариші-заговірникн маєте на скине іїого; як скинув був" по- Р У ь с я . Як би так яничари' ^Ьика Ѓі невсипуща праця є
пмосовання, коли б о А в й т б о ц і п а м я Т к о ю
щоби була притичина збирати звикли, по звірськи, з вашою козаків таку силу - щоби їх псредпика, рідного брата Мах- -танули, то й б е з '
г Діяльности Олени
ї х П ч , л к и
і ‚побільшувати козаче війско, й нашою шкодою.. здержати ВІД спільного з Ляха- мста, Ісляма. Тоді На хаиа ма- ^^Очи Ібрагіма чорт взяв - Кращі між белєтрис- (ЗА У Р Я Д У К Р А Ї Н С Ь К О Г О А М Р Р И .
6 , 1
ми дістали потайнпй дозвіл ко-j — Того Й я приїхав до тебе, ми походу на нас? буть знов прийшов би Іслям Ге- тичними творами Олени Пчілки'
роли дратувати вас і провоку- Без н а ш о ї й вашої шкоди ‚без-! — Н а Запорожутїже така си-'рай, KOTPOJO на просьбу Мах! .можна назвати такі: „Світло

Д
(альше буде).
Іпраадиі.любови'
V
`'`'У^Х^`-, : `- і З-.' " ' - ' . - - : '-

5 кь^#^гї - ^ , Іі.'- ЇІ-'^ `-J-- З' .Т-"' XW-v .. -3,'-^Г' 3;-3:ЧЗ;- ЗІ -.. , - А З . - . . - 3 3 - -,? .33 V . ^ .
Ѓ}І Т4Т. Г . . "'СВОБОДА, ПОНЕДІЛОК, 2О"-ЃО Ч Е Р В Н Я , Т927Г

голоси ЧИТАЧІВ ѓдуже зворушені і зацікавлені.


! П о цвинтарі пізнається ха
рактер і д у ш ў народа. Б о на
ВІДОЗВА
до односельчан села Улюч.
цвинтарях спочивають тлінні
: ЩОБИ Н Е ШИРИЛОСЯ Про ріжні села пишуть, а про
останки тих, щ о т в о р и л и істо-
БАЛАМУЦТВО. наше н і ч о г о . І не дивота. Б о ні- .
рію н а ш о г о народа, а т у т істо-
Т О М У , гцо не всі Українці, щ о рію нашої іміграції. На цвинта- я к о г о в ній життя д о світової
НАЛЕЖАТЬ д о укр. гр. кат. цер-^ рі с п о ч и в а ю т ь наші найдороз- війни не б у л о . Батьки наші зНа- -'
ЌВИ СВ. Ів. Х р е с т и т е л я при в у л . ші — наша рідня і д р у г и . А чи ди тільки одну коршму; там си-
Кліпперт і Едвард в Д і т р о й т , можна їх не по'шанувати? д і л и і там радили. Т а тепер т ^ "
ший р у х там настав. Надросла
М И Т . , знають п р о властиві від- Д л я піддержання традиції і у-
мол одіж,, я'ка вже в серцю і в
ПОСИНН в тій церкві, поДаю як ќраѓйського імени в Америці
г о л о в і инші думки має. О т трта
предсідатель к о н т р о л ь н о ї комі- д б а й м о о т ж е про українські
м о л о д і ж заложила Українську
СІЇ ТОЇ парохії таке: `цвинтарі. `і
Т о р г о в л ю , вона т о х о ч е тепер
1) Статут нашої п а р о х і ї .ви Степан Мусійчук, взятися д о б у д о в и Н а р о д н о г о
РОБЛЕНО на с п о с і б римо-като Шикаго, Ілл. Д о м у , щ о б и мати місце д е зій-
. І И Ц Ь К И Й по взірцях, взятих з
тися, представлеине чи концерт
дітройтської римо-кат. дієцезії!
дати, чи яке віче урядити.
К ЦЕ Ѓ І Н Ш И Й статут як т о й , який
НАХОДИТЬСЯ в протоколовій
ПЕРЕПИСКА РЕДАКЦІЇ. Н а ш е с е л о зачинає прозрі-
вати і братися д о праці .над џНі
КНИЗІ р е к о р д о в о г о секретара Витинки з газет надіслали
зволеннєм рідної землі. Чи М О -
ПАРОХІЇ. Через те парохіянин в гр. С. Стефанків, Ш и к а г о , И л л .
жемо ми звідси в Америці ТІЛЬ;
о ЛУДІ, через те й з а к о л о т в па- гр. П е т р о Ракочий, К о г о в з , Н І
ки приглядатися т о м у відрв-
ЙОрк; гр. Т. М і л є щ у к , Н ю
дженню р і д н о г о села? Отже.ЙІ;
2) Після римо-кат. статута Й о р к ; гр. П е т р о Л о б у р , Д і
ПАРОХ завідує цілим церковним тройт, М и ш .
МАЙНОМ в імени єпископа. У -
МОДЕРНИЙ і т о м у ми в Бінгтемптоні зало'-
жили комітет і з і б р а л и та вй-
Слали вже $100 на Д О П О М О Г У
Р`ЯДНИКІВ має б у т и 5, але вони
нашим браттям в ї х культурній
НЕ МАЮТЬ н і я к о г о значіння ні
ВПЛИВУ. С е г о р о к у вибрано в
ПОСМЕРТНА ЗГАДКА. СМАК ЛЮБУ- та визвольній праці.
А Ви, Браття односельчани,
ВИ: АЖ 12 урядників. М и обнп-
Теперішні курці — найбільш г деб Ви не б у л и , відозвіться рів-
пі оґювязки в д о б р і й вірі, б о П о пятіімісячних важких б о
ДУМАЛИ, щ о МИ в СИЛІ зро'бити лях закінчив своє життє дня 7.
ЦЕ, Щ О вважаємо корисним і д о - червня б. р. б л . п. М н р о н Бісюк,
ВТЬСЯ В ЛОБ-V ребірчиві і найтяжше в д о в о л я ю -
чіся — знаходять свої бажання
нож і з л о ж і т ь свої лепти, щ о б и
ігими д о п о м о г т и сповнити аа-
зреалізовані в лагідній д о б р о т і повіт н а ш о г о батька Тараса:
Г.РНМ Д Л Я парохії. Та переконД- } ч л е н 177. від. У . Н. С о ю з а .
ІНСЯ, щ о священик м о ж е всьо-
іапсречитн.
Покійний, який прибув д о А -
мерики в 1905 р. п о х о д и в з мі
РОТІ .: Кемелів. Вони жадають и а й д о б і р -
ніщого Турецького і Домашного
Вставайте, кайдани порвѓгеі -
Про інформації пишіть на
с т о ч к а тютюну і з н а х о д я т ь , й о г о най- таку а д р е с у : ЧЛШ
3) Наш парох о. С е м б р а т о - ) Пробіжна, повіт Гуся
старався о відзнаку спе ТИН. Д о У . Н. С о ю з а вступив
кіяльного д е п у т о в а н о г о шерн- 3. січня 1926 p., записуючи в
КЕМЕЛЯЛ краще змішаним в Кемелях. М о - -
дерні курці ставлять К е м е л ь п о
ДМінеІ Gvi)uth+V
103 Shubert S t ,
І, N . Y .
си.іг і

члеггп С о ю з а с в о ю жену і три над всі инші цнгареткн.


фа, а не викликує серед паро-
хінн вправді пострах, але її ве- дочки. Був завсігдн взірцевим Вн повинні знати лагідність та
ІНКЕ незадоволенн#і Поведеѓнѓе членом та гордився тим. Що иа
священика з г р о м а д о ю вважа- л е ж и т ь д о найстаршої,' пай
млѓќість яка приносить втіху т е -
перішнім курцям. Ви знайдете її
УВАГА! ST, CLAIB, РА.1 ШіІІ
ЗАХОДОМ МІСЦЕВОГО
ЮТІ. люди за диктатуру. Через с и л ь н і н ш о ї і найбільш патріо- в К е м е л ю — кожний д о б р и й Знак
ту диктатуру' ставиться нарід тнчиої української організації за котрим глядиться в цнгаретці. УКРАЇНСЬКОГО КОМІТЕТУ ,

неприхильно д о т о ї р о б о т и , в П о х о р о н и в і д б у л и с я дня 11-го відбудетьсн ——


Він є модерним л ю б и м ц е м .
яку тільки замішаний о. Сем- червня прн СПІВУЧАСТЕ членів
братович. В т о й .спосіб поясню- 177. відділу. Праіцав покійного
ють cofii л ю д и у п а д о к видава- о. І. П а л і й , настоятель Укр. Пра-
"ЗАКУРІТЬ КЕМЕЛЬ".
ВЕЛИЧАВИЙ КОНЦЕРТ
в честь вв-літних роковин енергії`
ІЮЇ о. С е м б р а т о в н ч о м неділь- вославггої іДеркни в Провіденс. великого поета
ВОІ летючки ^Вгстггик" і упадок П О К І Й Н И Й оставив жену і трос ТАРАСА ГР. ШЕВЧЕНКА
‚.Української газети", в якій д і т о ч о к . В. й . П . в HIGH SCHOOL, AUDITORIUM '
працював о. С е м б р а т о в н ч . Ч е - Вол. Рекрут. ST. C L A I R , PA.
рез те навіть справа дзвіниці о-
ііннилася вкінці в суді.
В НЕДІЛЌІ, 26. ЧЕРВНЯ 1927
В школі. о год. Ќ З О вечером.
Супроти цего заявляю в іме- Ученика неприготовапого ск- Хорові продукції виконають мкцеякЯ
НН своїм і тих урядників, щ о т о ї замінує у ч и т е л ь . Товариш й о г о Хор І 3 McAdoo, P.. I.
самої думки, щ о й я, щ о ДЛЛЬ- бачить, ш о н і ч о г о Не поможе Дірігенти: А. Лаврів і АА. МатвГїв;
шої відповідальностн за г о с п о - підповідаігня, ка'же д о н ь о г о Супровід фортепяновий еикьвм ?
п-на Беті Шорт. ` ; . -
дарку в нашій парохії не бепе- ш е п о т о м : Дохід по рівній части на місцеву,unto-
МОЖЕ НЕ ДОДЕРЖАТИ. ДОБРЕ голить.
— Ет, скажи краще ирофесо- лу, дім інвалідів і потерпівши- від
Івагг Братусь, ;В малім місточку г о л и т ь г о л я р чоловіка. Бритва така тупа, оодени на рші Mlddnl. ` с..
рові, щ о він старий л е д а щ о . Т а т о д о сина, щ о прийш овпізио в ночі: До ласкавої участи запрошується `
щ о нещасний аж вертиться на стільци.
`На це у ч и т е л ь , щ о щ о й н о те- своїх, як також і з околиці.^
— Чи я т о б і не казав, щ о як прийдеш та кцізно, т о б у д у — Ну, ч о г о вєтеся? Таж моя бритва зі щ и р о ї стали! 141.3,5
пер запримітив підповідаиня,
б и т и ! А тн щ о обіцяв мені? - Правду кажете! Т о мені т о м у аж іскри скачуть з очий?
каже:
- Не ггідгговідайтс йому, він — Та я казав, щ о прийду вчасно, але ие додержав слова, В КОЖДІП УКРАЇНСЬКІЙ ХАТІ ПОВИННА НАХОДИТИСЬ
Д Б А Й М О П Р О У К Р А Ї Н С Ь К І сам на те прийде. і ви, тату, можете с в о г о слова не додержати. ЧАСОПИСЬ „СВОБОДА".
ЦВИНТАРІ.
М О Ж Е д е к о г о здивувати, гцо
и пишу про ту справу. А л е вона
НЕ така маловажна, як кому м о - ГЕНІЇ НАУКИ СПАСИТЕЛЯМИ ЛЮДСТВА і поташу. Д о д а й м о д о т о - j
го втрату п р е б о г а т о ї у р і ж п о - : іВ д р 0 д
Ж Є Н Н Є
і великої фалянґи'німецьких му машин,
Німеччини — т р и - ' ж і в науки, але і наукою та мінь, щ о б у х а ю т ь уто"^
ЖЕ .здаватися. Український родні цінні мінерали мінерали-долини
долини рі-р юмЉ науки.
науки (знаннєм широкихши
Написав Д р . Алексаидер С у ш к о . ' кругів 60-МІ- сячів височезних
цвинтар в А м е р и ц і є тим чин- Саари, відданої д о екс- .nioHOBOFo населення Німеччи- коминів... І чи це згЮ
пиком, який г у р т у є нас на г р о - (Продовженне) , Уявім собі, щ о ми нині п о д о -
пдьоатації Франції на про- ни`, яке як ніякий инший нарід виріб і вивіз (продкуціЮ'Г,'ЕІ2-
FIAX помсрших в о д н у україн- , (4) р о ж у є м о по Німеччині. Щ о ба-
тяг найменше . пятнаґщять гга світі посвятило с е б е науко- п о р т ) з е л і з н о ї руди ( з челю-
СЬКУ родину. Українські'цвггн- VI. чнмо? Куди о к о гляне, скрізь
ний Шлеск, д е Німеччина носі- літ; д о д а й м о д а л ь ш е втра- вим д о с л і д а м та праци, та на- стий землі), чи про добувание
ТАРІ, хоче міѓцями смерти, яв- усміхаються д о нас чудово
дала пребогаті та рішучо паіі- ту пребогатггх кольоній ра- слідком т о г о і д о б у в а є нині з воздуха нітратів (необхідні
інються заразом тим місцем, Vae vicHa! ( Г о р е п о б і д ж е н и м ) . справлені зелені ниви, величаві землі, з води та з воздуха такі
б о г а т ш і в Европі фабричні і зом з їхніми ріжгюрод- нині хемікалії при виробі внбу-
ЯКЕ продовжує нашу національ- л у г и , гаї та лісп; по гарних, чи- ведитенські скарби, щ о може)
рудокопні заводи на схід від нйми заводами;., зменгпеннє хових матерій та при управїГрІ--
НУ екзистенцію. Бо наш нарід К о ж д и й з. нас читав а б о чу- ріки Л а б и . Н а д т о землі, які Ні- стеиьких селах увихається жва- ними не лишень сплачувати ви
на половину т о р г о в е л ь н о ї ма- л і ) , чи п р о виріб дешевйго'Де-'
МАЄ сггеціяльне привязанне д о вав ч и м а л о про недавню велн- во веселе та т р у д я щ е селянст- гідно усі свої повоєнні довги
меччнпа б у л а змушена віддати рннаркн (так величавої у д о -
1
ревного а л ь к о г о л ю ( 4 8 Цей- '
цвинтарів. ку війну, і кождий з нас зііає П Ь Л Б Щ І ; а імеїінЙ так звана П о - во, по фабриках працюють о н т р н б у ц і ї , м о ж е нині не тів за г а л ь о н ! ) і т. д., і і . д.,
воєнну п о р у ) ; та вкінцн ( х о ч а
Д О споминів п р о рідний наш цю н а й б і л ь ш у в історії зпанщина, о б і й м а л и одні з наії- справно та витревало міліони лишень двигати с е б е успішно
не останнє!) д о д а й м о д о у с ь о - скрізь німецькі суперники^ як
край, рідне с е л о чи місто, нале- людства заверуху виклнка б у - б о г а т ш и х пі.ть в Европі, щ о б у - іентелігентних робітників... О д із п о в о є н н о г о захитання, але
го т о г о ведитенські податки, Велика Британія, а б о й Злучені
жнть і спомин п р о рідний цвин- Ли Німці; кождий з ѓгас знає ли під у п р а в о ю цукрових б у р я - ним с л о в о м — виноситься вра завдяки тим скарбам `може ни
в.тожені на ѓмечі податковців Держави, стрічають у Німе.ЧчЙ-
ТЛР. Звичайно л е ж и т ь він за се- теж і це, щ о цю н а й б і л ь ш у г ків. Ц е зараз поясняє нам ката- жіие, гцо тієї ч у д о в о ї країни ні безпечно глядіти у незнанўі
'силою так званої „ у м о в и Д о - та цих 60 міліонів розумних, ні н е п о б о р и м о г о сунротивійі-
лом на г о р б к у , часом на р о з д о - іст'орії світа війну Німці про строфальне просто заломаннє ( в і д о м о г о усім ‚заступ-1 пильних та внтревалих Німців^
будучність з надією скорого.) ка. Німецькі ціни є усе найнн-
І`ІЖЖЮ, часом у затишнім місці грали. П р о г р а л и — і то ще як ггімецької т о р г о в л і цукром, яка відзискання с в о й о г о передво- и, Товар бездоганний.
ннка президента Злучених Д е р - велика війна навіть не мусиўла.
під лісом. З н а є м о м и , як гарно п р о г р а л и ! П р о ф . Д р . КарльІ перед війною б у л а одним із го- енного світового значіння і'си- Не ди,во отже, щ о і з б у т н і -
жав та п е р е д о в о г о банкира мі- Правда —- як влучно запримі-
ГА'М б у л о : ріжні дерева маќлися, Г е л ь ф е р і х обчислив, liioj ловних джерел великих д о х о - її мсцьких` товарів є на усіх рйн-
ста Ш и к а г а ) , o k e тягарі, які тив один з інтелігентних аме-
А па г р о б а х б е з л і ч ріжних цві- наслідком ` програної війни дів і богацтв Німеччини. А про
Грізні та кріваві картини вс- ках світа величезний. Не дќію
ггаселеннє Німеччнциспдачува- канських п о д о р о ж н и х по Ні-
ТІВ та Зілля.` В е с н о ю і л і т о м л у - так зване ^‚національне май- розміри тієї т о р г о в л і м о ж е м о л и к о ї світової влйнн цікавлять теж і в цім, щ о Німеччй`нді не
тнме довше ніж о д н о п о к о л і н - меччині, ўсучасна Німеччина
НАВ там спів пташини, аж при- Німеччини упало виробити с о б і маленьке понят- д о д а й м о усе те разом та представляється очам пггдьно- та цікавитимуть щ е д о в г о уяву лишень щ о сплачує тоЧио^`усї
манював д о с е б е , щ о б прийти $73,0(Ю,Ш.ООО, до $ 5 5 , те, коли -зважимо, щ о у д о в о -
п о п р о б у й м о уявити собі у на- г о обсерватора як „ о б р а з ве- невибагливої та жадної сенза- свої велитенськї повоенні`зси$о`-
ТА згадати п р о д у щ і померших, 000,000.000 ( т . є з 73 біліопів) єнну пору м о г л а Німеччина ки-
ших г о л о в а х у с ю страшенну ве- литенського б и з н е с о в о г о під- цій товпи; та всеж вони блід- вязання, але теж і сама зДобў-
І мило б у л о - т а м вийти. Т е п е р д о л я р і в д о 5 5 б і л і о н і в ) . Инши- дати на світовий ринок кождо- вае с о б і опять своє Дађне пе-
лич німецьких втрат та нещасть приємства, яке змушене д о ре- нуть у чудовім сяеві величніх
ми далеко від р і д н о г о цвинта- ми словами це значить, щ о Ні- го р о к у л е г о н ь к о 1,000.000, т. є картин п о в о є н н о г о відроджен редвоєние передове станоВніц'е -
РЯ, на чужині. А л е й т у т ми п о - І.меччин'а втратила наслідком один міліон тон цукру! Нині спричинених програннєм'вели- організації с и л о ю с у д о в о ь ку- у ряді культурних народів сві-
кої війни. П о п р о б у й м о , , ' — б о рателі", ня Німеччини. Ч и т а т и , історію!
шшні дбати п р о те, щ о б мати п р о г р а н о ї великої війни четвер-І Німеччина м о ж е ледвн заспо- мимо того всьо-
т о г о відродження, це значить! та. Т а вжеж не забувайте, що
власний цвинтар, д е б ми м о г л и свойого національного коїти своє власне запотребд- це не л е г к о уявити соб;і їх на- стара, добре загоспо-
якраз усе те -Завдячує Ш М Е Ч -
ХОЧ раз в рік-зійтися та згада- майна. Н а д т о — на п о л я х б о - ваннє... віть ученій г о л о в і , — так вони) дарована та промислова Ні- читати щось, щ о можна порів-
- '
б е з м е ж н о великі. А одначе натн лишень з геніяльними ви- чина іменно своїм мужйм Й А У -
тн про п о м е р ш и х рідних їв втрати.іа Німеччина круглої меччина працЮе д а л ь ш е точ
думками, таких хиба умів як ки, які'тихо та б е з розгохосу
знайомих. 2,000.000, т. є два міліони,. ово- ,' Наші л ю д и в А м е р и ц і знають Німеччина усі ті велитенсь- невгомонно, як т о й
Ж і л ь Верн а б о Г. Г. Веде. А од- сидять с о б і у своїх аелНЧаОнх
гаразд, як невичерпаними же- кі втрати та нещастя перенесла, старий д о р о г о ц і н н и й годин-
Був я на Д е к о р е й ш е н Д е й Н А їх найкращих л ю д и й , з ян,их наче — усе те не видумки, і л я б о р а т о р і я х (наукових робіт-
85% б у л о віці між 19 а 29 р о релами велитеігських богацтв) переносить і перейесе. Щ о ник. П р о зломаннє а б о у-
нашім українськім цвинтарі факти, які як н і щ о инше на сві нях) та працюють, працюють,
е д л я Америки копальні заліз-j правда — велику війну вона падок після страшного п р о -
бачив велику м а с у н а ш о г о на- ком життя, о т ж е саме на п о р о з і ті свідчать найвимовніще про та видумують усе щось ново-
своєї н а й б і л ь ш о ї видатности ної руди і в у г л я ; ми ці копадь- програла, але, — хоча і Програ- грання'світ'ової війни гге мож :
роду. Д а в н і й ш е в сей день уря- незвичайні здібности та ѓєні- ѓо та ЦІННОГО, та навчають усіх:
ні називаємо т у т „ м а й н а м и " ла цю н е б у в а л у в історії л ю д с т - на навіть і думати. Навпаки:
джувано в нас г у л ь к и , б а л і і пік- і ужиточности д л я себе, д л я яльностн німецького` народа. і німецького рільника, яклвди-
Такі самі богацтва Німеччини ва в і й н у . п р о с т о з усім світом, виносимо вражінне, щ о сучасна
піки. С е г о ро'ку т о г о не б у л о . своїх родин і д л я своєї держа-і 'ти розумно коЛо рілі, і ILIWEUI.-
дорівнували в передвоєнну до- хоча і потерпіла порівнян`о не- Німеччина двигається і з . сво- На фоні великих міжнарод-
За те всі г р о и а д н о з і б р а л и с я на ви. А на завершення у с ь о г о т о - кого робітника, як ІНІК^о'
б у вугляним та р у д о к о п н и м . б о - описано б о л ю ч о , а одначе — й о г о х в и л е в о г о захитання так ніх перегонів ( „ К о м п е т е н ц і ї на-
1

власний цвинтар св. о . Н и к о г о нещастя втратила Німеччина працювати у фабриці, Ѓа Йѓ-


лая. О б х і д , співи х о р у ім. Л и щ е 27.000 квадратових м и л ь гацтйам Америки. Н а д т о вони таки не у п а л а ! Наша мачуха величаво, щ о Своєю неподат- р о д і в " ) г сучасна Німеччина
мецького фабрикантамиќ нн-
сенќа та п р о м о в и випали які _
пребогатої своєї землі, б у л В ч и м а л о к р а щ е ўладжені Австрія перестала просто іст ливістю та Животністю мусить! представляється, як сказано!
робляти це або те так уИЙо`і
найкраще. А щ о цвинтар л е - к о л и не найбогатшої. Б о та використовувані (експдьоа- ну вати наслідком програйої т о ї чудувати п р о с т о увесв к у л ь т у р - п о в и т е , як одно' велитенське Дешево, 'аби того ніМеЦВМѓо
щ о т о в а н і ) . ' Н а с л і д к о м , п р о г р а н о ї самої війни... ний світ. бизнесове .підприємство, яке)
жить п р и ' г о л о в н і й д о р о з і , т о ) не треба забувати товару не міг опісля -піірІІ^с- "
можна б у л о бачитиЧоагки чу- це не лишень саму зем-
війни втратила Німеччина 7 5 % Чим і як цс пояснити? Чим це пояснити? Я к и м ч у працює день і ніч — невпинно, шити прямо ніхто на світі - - а -
своїх р у д о к о п н и х резерв, яких' Є и е велике і важне пйтанне Дом? Точно, справно та витревало;
жинецьких автів, які, ставали т а і л ю втратила Німеччина. В цих)
30% своєї ѓ у г н о ї п о е м н о с т и , таї Відповімо кор'отко; нвуиою.1 чути лишень п е к о л ь н и й . гук і і н і в якости 'аиі
прислухувалися .нашій ‚пісні. J27 тисячах квадратових, м и л ь е,!
яких 2 5 - - 2 б % -еврїх покладів Н а у к о ю і знанням не лишень)клекіт тисячів йелитенськихі ОШащщаЏ
Вндйо, І Н О б у л и нашим святом j для п р и м і р у . т а к званий Г о р і ш -
за-J ' ЦЩРДК ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ
ss#sssssssssuu џти
але при сій роботі не спав ЩО,
яцеви і волос з голови. . гамет, iiipvi
— Се подобається мені, — ' Д е н ь і иІЧ`Й вісьмох" хвилинах:!
Один батько мав трох синів, сказав б а т ь к о , — і к о л и твої ПОШУКУЮ'МАКСИМА РІЗАК з се-
5 2 Ї Ї Telephoneв Orchard
Orchar 1667 Д о всьето' того, що варто
а крім хатини,.в котрій мешкав, тЗраття не б у д у т ь зручнійші від
w w w
Ла Висоцько вижне, повіт Турка. Хто-
H fфf ф ф . н е мав б і л ь ш е Нічого. По його тебе, т о дім б у д е твій. цікаво бачити у Відні, додано нім знав, або він сам, нехай зго-
І
в останніх днях ще одно. Це ні- лоснться на адресу: - 14.1-2
У к р а ї н ц і в Н ю Й о р ќ у і о к о л и ц і ! 9 9 0 j смерти кождий з синів хотів ту Щ е н е скінчив б а т ь к о г о в о -
що инше, тільки астрономічний РБТВИ WYSOCZANSKI,
М М і х а т н н у мати. Батько однак л ю - рнтн; йоли дивляться, ї д е повіз.
театр або, якщо можна так наѓ і 374, Centr.li., P..
ф # # І бив всіх синів однаково, тому К о в а л ь схопився, в б і г у відір-
В Е Л И К А В И П Р О Д А Ж звати, небесне кіно, на екрані
9 9 9 j не знав, ќому хатину .лишити. вав. коням старі підкови, а дав ДО ВИНАИМУ 4 великі кімнати,
М У Ж Е С Ь К И Х , х л о п я ч и х У Б Р А Н Ь , І T O P C O A T S , П О ЦІНІ ЯКУ якого можна бачити правдиві ново декеровті, гез, електрика. Рент
11 Продати хати не хотів, б о в н і й їм ноцг. ` ,
„звізди'', а саме: зорі небесного! $13.00 до_И8.00 Голоситися до 41-2
МИ САМИ ПЛАТИЛИ. мещкали й о г о ' предки. Вкінці Се незвичайне д і л о , — ска- у

П Р И Ч И Н А В ТІМ, щ о я с н і У Б Р А Н Н Я Н Е Х О Ч Е М О Т Р И М А Т И знайшов б а т ь к о раду, котру вн- зав б а т ь к о . - - ‚Тепер п о б а ч и м о , склепіння. Перед кількома дня- ДЖАНІТОР.
ми відбулося відкритѓа того Лоѓті. Street, Jartay City, N. J.
НА З И М О В И Й С Е З О Н І Т О М У Х О Ч Е М О В И П Р О Д А Т И . повів синам: ' чим прославиться н а й м о л о д -
МАЄМО Н А СКЛАДІ УБРАННЯ РІЖНОГО РОДА (SERGE астрономічного театру в спеці-
— Ідіть у світ, навчіться яко- ший брат. СТЕ'ФАН ВИНАРЧИК з села Ро.із-
W O R S T E D GABARDINE TROPICAL PALM BEACH І ДРУГІ, МУЖЕСЬ- яльно вибудованім для нього ), пов. Яворіа, Гал'., пошуку.; свою
г о с ь ремесла, а коли повернете, Заќчав падати дрібний д о щ .
Kl У Б Р А Н Н Я . Ц І Н А В І Д $15.00 В Г О Р У , Х Л О П Я Ч І В І Д $6.50 В ГОрУ- З А деревлянім буднику круглого) брата Мнколая Вннлрчнк, котрий млі
сей дістане дім, х т о б у д е вміти Н а й м о л о д ш и й син виняв ш а б - знаходитися в Ohio-сгсйті. Ќр'ате, зю-
У Б Р А Н Н Я З Д В О М А П А Р С П О Д Е Н Ь . T O P COATS, МУЖЕСЬКІ,' ЦІНА виду. Гості, між якими знай лоснся до мене, я прибув шо тільки Ю
найліпше своє ремесло. ,лю, з а ч а в н е ю ' над. г о л о в о ю
$11.00 В Г О Р У , B O Y S T O P C O A T S $4.00 В Г О Р У . шлися журналісти, письменни Канади. STEPHEN WYNARCHUK, 39
Сини б у л и з сеї ради вдово батька навхрест вимахувати Waknut Street, Br.ntford, Ont.rio.
МАЄМО НАДІЮ, Щ О ВИКОРИСТАЄТЕ С Ю НАГОДУ А СПЕВ- ки і професори Відня, засіли у
лені. Найстарший хотів зістати так, щ о ані одна капля д о щ у на
Н О С Т Ю НЕ ПОЖАЛУЄТЕ. СВІЙ Д О СВОГО! Івнгідних кріслах, амфітеатраль-
ковалем, середини хотів б у т и него не впала. Іі чим- д о щ б у в
м скорше ударяв уложених під вкритою білим н
ПОТРІБНО ЖЕНШИНИ
о

стрижієм, а н а й м о л о д ш и й хотів б і л ь ш и й ,
'полотном копулою. Вони з по- до роботи в делікатесен нпорі. му-
P a s i c h n y k S h e r e m e t a J n c , іитися воєнного ремесла сніг ш а б л е ю , а хотяй д о п и л я в , сить говорити добре по англійськії, в
дивом оглядали загадочний ве-
MEN'S, Y O U N G MEN'S A N D B O Y S ' C L O T H E S . " - Вони
Г
назначили
: Г
час, в котрім як з цебра, старий б у в су`хий, неділі не працюеться. Голоситись під
ликанський металевий апарат, ч. 103 — 7tb A V E . , близько 16-ої ул..
113 A V E N U E A , N E W YORK, повернуть домів, і розійшлися. я к б и сидів під дахом. Натько ие
`що стояв з колесами на шинах N E W Y O R K C I T Y . ио-5
Не дармували браття на чужи- міг з дива зійти і сказав:
шШ . М Е Ж И 7-ою a 8-ою ВУЛИЦЕЮ. в середині салі, звернений в cro-j
кождий навчився с в о г о ре- — Д і м належить д о т е б е .
мссла. Коваль підковував коро- рону копули як великанський Н А П Р О Д А Ж Ґ Р О С Е Р Н Я І Д Е Л І К А -
Старші браття утішилися тим ТЕСЕН Ш Т О Р
лівські коні та думав: скоростріл.
рішенням дуже, а щ о всі три - бучерським урядженем, вовий Л-фа-
В салі був півсўмерк, але по` мілійний дім, 2 гароджі, ріг, рент S140.
М у ш у се робити як най- браття д у ж е л ю б и л и с я , т о ж п о Ціна $15.000, готівкою S2.000, або ви-
л у ч ш е , б о инакше страчу дім. смерти батька мешкали в тій степенно стал^ темніти, конту- ігайму штор за $60 місячно; властители
Стрижій обстригав найслав- хатнггі Всі` три разом. Кождий з ри металевої машини зникли і гарантує $500 обороту, коли вложіпь-
ся і бу черню. Голоситися під ч. 1800
ГАРКАВЕИКО БОРЕТЬСЯ
В ПРОВІДЕНС, Р. А Й .
і ЯК М И ПОМАГАЄМО СТАРОМУ причнігитись д л я справ рідігого Інійших панів, і думав також, них жив зі свого ремесла, а що'запанувала цілковита темнота, LONC AVE., ріг Uo St., HILLSIDE.
краю, коли родичі їх в о л о д і що д і м б у д е й о г о . кождий був зр^чнтГп, то зароб- 3 правого боку на промовниці N. J. : 140-3
ютг. ними як справдішними І ў Н а й м о л о д ш и й в о л о д і в шаб- ляди разом дуже богато `гро- заблисло слабе світло лямпи; НАЙЛІПША ЗЕМЛЯ В ФЛОРИДІ
своїми дітьми, посилаючи лею, як справжній Запорожець, шей. Так жили щасливо аж до.там професор Томас зачинає иа помаранчі, огородовнну і годівлю
ШИКАГО, ІЛЛ. українську школу, де `навчились `а коли цпрвалявся і відпирав у- старости, а коли-'один заведу- свій виклад. Він розказує про кўрий коло Orlando. Іѓродам 5 акрів і
більше, акер по $100, готівкою $50, а
л ю б и т и свій рідний край. дадац противника^ думав: жав і помер,,зажурилися ортав-j німецького винахідника Валь- та по $5 місячно. Пишіть до: 1,'М-
На будову Рідної Ш к о л и ' Велика о т ж е подяка .тим —Іутиін б у д у боятися і гге бу- ші два брати так дуже, що'з тостера Баверсфельдо, який ви
' в Чортќові; школярам Українцям, щ о прий- ду відпирати ударів, т о страчу журби оба також померлЩ найшов і збудував великий
На прислані мені б л ь о ч к и t шлн з п о м о ч ю Рідній Ш к о л і . дім. Приміршгх братів похорони- проекційний апарат і розвязав НА ПРОДАЖ
цеѓолки' зібрав я жертви від Вони як діти дали великий В означенім часі вернули всі л и в однім гробі. таким робом проблему, над Фарма 175 .акрів з добрим домом,
слідуючих: примір старшим, а ї х труд при до батька. Прийшла хвиля, ко- розвязанням якої люде ломили цілковито умебльованим, берил, га-
радж, курник, близько стейтовоі до-
П. Хоркавий $5.00; по $1.00: збірці жертв се найбільша л ю - ли сипи мали виказати свою собі голови через кілька сто- ропі, дуже добра земля, 7 короп, ДОО
В КОЖДІЙ УКРАІНСЬЮИ літь. Цею проблемою було: як курнй, 2 безроги, 2 коні, вози, упряж,
їв. Шкварок, А н д . Круянняк, бов д л я Вітчини. Нехай-же іме- зручність. К о л и вони так сиділи — олтіпейторн, косар
A. Вовчуќ, О. Ліцбвськнй, М . на їх б у д у т ь світилом д л я дру- ра'зом, перебігав заяць полем.'ХАТІ П О В И Н Н А НтгАХОДИ- представити наочно в замкне- іди. Ціна S3.500. Г
Н е д о л я ќ ; по 50 ц.: Іл. Дебуняк, гих, а віримо, щ о громадянство Стрижій притягнув й о г о косоюІТИСЬ ЧАСОПИСЬ „СВОБО- ній кімнаті всі рухи тисяч не і. Голоситися до:
бесггнх світил і вее, що діється WILLIAM M. McNICOL,
B. Г і г л ю к ; по 25 ц.: Ст. Спода- наше ніколи не відмовиться від і обстрігг йому б і л у борідку, І Д А " .
На просьбу спортсменів Гар на н'ебі так, як воно представ- і JEWBTT CITY, CONN.
рек, О . Вовчуќ, М . Лутціќ, М . д а л ь ш и х жертв, коли ті'школя-
кавеико бореться знова в П р о рі звернуться знова д о них за ляється очам земного глядача,
Міл як. Кожда Українка і Ўкраї-
віденс. Р. А й . , В середу. 22-гс
червня, в великій Р о д Айлснд Решта дрібними. жертвами. Д Ж Е Р З И СИТІ. H. Д Ж . ЗАЯВА! Д Ж Е Р З И СИТІ, Н . Д Ж ,
Натиск на електричний ѓу- нець повинні мати народну
За Л і г у Американських Снм подається до відома членам Укр. Амер. Демократич-!дзик, сигнал дзвінком і над зі відзнаку „Тризуб". Висилаю
Авдіторіюм. Противником Гар Разом зібрав $13.20 і вислав І4Кт. Тризуби, ніжні і гарно
до Обєднання д о висилки д о Горожан: ного Ќлюбу повіту Ѓодеон, на численні '^^ у з а п и т и а 1
Д 2 „ , б р а н и м и глядачами розтягну
л
к І ,
викінчені, $2.00 штука. Для
кавенќа б у д е Фреггк Ю ш к о в якого ви е членами, не мав і не має нич спільного з балем, лося в одній' хвилині, наче в товариств і перепродавше знижені ці-
б о р о т ь б а б у д е д о побіди. С п о Чортќова на б у д о в у Рідної П. Сокальчук; А. Куцик, кас. ўстроєним в суботу, 18. червня 1927 p., в Джерзи Ситі, Н. Дж. ті. Замовляйте: 139-44
казці, темно-сине небо з усіми' VOLODIMIR JURKOWSKY,
діються, гцо як Українці таї Ш к о л и .
Павло Хоркавий. ЙОНКЕРС, Н. И. ЗА'УКР. АМЕР. Д Е М О К Р А Т . ЌЛЮБ В Д Ж Е Р З И С И Т І своїми світячими дивами. Зда 324 E-.t 34th it.. Hew York. N. Y.
взагалі л ю б и т е л і спорту місце І Григорій Євусяк, предс`.; Антін Онисик, рек. с е к р . ; ^ ^ . щ 0 я к а с ь н е в И д ш а

ві і дооколичні прийдуть поди- Збірка в церкві на Д і м Україн- івалося, що якась невидима ру- канва, нитки до Ьл-
БРІДЖПОРТ, ПА. ка стягнула раптом знад голОв шиваиня D. М. С І
витися на б о р б у . На послідиў ських Інвалідів. стемповалі РІЧИ. Па-
глядачів білу копулу і всі знай-
б о р б у Гаркавенка в Провіденс
п р и й ш л о так б о г а т о нубликн,
На Рідну Школу до краю. В українській греко-кат. цер- 0 С Т 0 Р 0 Г А П Е Р Е Д НЕСОВІСНИМИ А Г Е Н Т А М № UKRAINIAN
Л И
шіть по кятальог до і
С Я
BAZAR, А P U , K V B I , C E K O Г О Р И
кві св. Михаїла перевів місце- Не `мођѓчи побороти'ідеї окремої української оселі Н О В А ' Я ! Л - " '^ . ' ' 188 E. 4lb 5t.. New York, N. Т.
що театр б у в переповнений Ж е р т в у в а л и : по $2.00: М . Т І Л Ь К И
вий парох о. Сполітакевич УКРАЇНА, кинулися тепер ріжного рода несовісні підприємці і в чистім воздусі ви-
для т о г о тепсрішна б о р б а в се- Вовк, Ів. Бўќата; по $1.00: Г. с о к и х Г І

збірку гга б у д о в у Д о м у Україгг- на брудний обман. Вони обставили усі дороги д о Нової Укра- Р світять зорі так ясно
реду відбудеться у великій А в - Ш и б а л , П. Вовк; по 50 ц.: П . ськнх Інвалідів згідно з покли- гнн своїми агентами І переловлюють наших людий, котрі їдуть як на тім штучнім небі Зтуда НА ПРОДАЖ
діторії. Там б у д у т ь б о р о т и с я Бггчик, М . Шаравара, К. Білиќ, ком Обєднання і Українського на Нову Україну. Ті агенти показують нашим людям перші- так велика, що видається .,1 Фарма` близько стейтовоі дороги,
шкот, церков і фабрик, 92 акрів землі
ще і другі б о р ц і . (Огод.) М. Козак, Й . М у ц , В. Сте.іьмах, К р а е в о г о Товариства
ліпші ѓрунѓа в околиці Плейнфілд І кажуть, що се ѓрўита Но^чеби голос в ^ т Г о ^ І ,
Опіки воі України. В той спосіб десятки людий далося підійти не- І з добрим домом цілком умебльованим,
М. Чернецький, Ю . Кушнір, Ів. викладаючого про- добра вода, добра земля, ціла засіяна.
пал інвалідами у Л ь в о в і . совісним агентам і тепер сі обманені люди звертаються д о нѓеЃ,. 1 о зна звідки, 8 акрів вівса, 4 жита, 3 картофлі, 3 КУ-
р а А О Х 0 и в х т

Довгаѓљ, Марія Кухня; по 25 ц.:


НА` ПРОДАЖ ФАРМИ
Й. Ш и б о л , Катерина Верхівсь- Відомі зі своєї жертволюПи- зі зажаленнями. „Шукаймо найяснійшої звізди курузн, 1 огородонинн, 12 коров^ д'а-
г

ючих 120 кварт мо.тоіш. ЗТіоНі, 3 беі-


в ПОЛУДНЕВІМ ню Й О Р Ќ У В НАЙ вости йонкерські Українці з л о - Супроти сього ми подаємо отеє до загального відома: Є ."а небі над Відним Це буде ви рогн. 500 кўрий, 250 курчат, вози, у-
ка, Ів. Влох, Ів. Ґрудінський;
БОГАТШІИ ЦОЛОСІ ЗБІЖЬВІИ І
Ів. Малицький 10 ц.- жиди $50, які вислано д о О б - лише одна українська оселя з назвою НОВА УКРАЇНА в стейті Р-ідна точка нашої мандрівки пряж, плуги, борони, колтівейтори,
Н А И Л А П Д Н І И Ш О Г О КЛІМАТУ Ню Джерзи, в повіті Миддлсекс КавнтІ, по середині межи МІ-' по всесвіті та нескінчености" І косярка, грабарка і всі другі фармер-
сього СТБИТУ. єднання. . ' ські знаряди, сад з 152 дерев яблінок.
Разом зібрано $12.10 і висла- стами Плейнфілд І Ню Брансвик, з най вигіднійшою зелізнн- знову нртиск електричного ѓу
Фарма 102 акрів, гарні великі зебу но д о Обеднання. З б і р к о ю за-
‚доваііни, сад. грубий білососновиЯ ліг
Можна надіятися, щ о за тим
патріотичним приміром підуть
чою стаціею Донеллен на лінії Сентрал Рейлровд оф Ню Джер- дзика і через Небо пробігає
жиь і др-тііх', богато дров, І і
р, форд автр і А 1927 Дадж се-
' і. Голо-
Г
ігівітна. земля чорна; расові коні, ко нялися: Марія Бўќата, й о с и ф и - і другі церкви. зн, звідки можна їхати омнібусом через Стелтон Ровд аж д о світляна стрілка, що задержу^ 139-41
реви,- 909 курнй. безроги, машинерія, на Кушнір і Катерина Ющак. ВЄЛИКОГО ЛЄТНИЧОГО ПОЛЯ ГЄДЛЄЙ ФІЛД ( H E A D L E Y F I E L D ) , з ко- ється біля звізди Сірісюса, яку WILLIAM М. MtNiCOL,
фарма засіяна. Ціна $600-0. готівкоќ) трого недавно відвозили воздушну почту для Линдберга д о професор хотів показати. Так;
половина JBWETT CITY, CONN.
АНСОНІЯ, КОНН.
- Фарма 100 акрів, гарне забудоввн НЮ ИОРК, Н. и . Вашингтону, а коло сього поля стоїть український павільон і само показав він і инші звізди.
ня, при стсйтовій дорозі, близько ве З хрестин на інвалідів. побіч нього велика таблиця з українською і англійською на- Апарат, гцо стоїть по середи-
лихого- міста, вся худоба, машинерія, Ліга Америкчаськнх Горожан ні ротунди, зачинає поволі по-
засів, сад, грубий ліс. Ціна $3800, го пнсями НОВА УКРАЇНА, основана Українським Бюром
на Рідну Школу. На хрестинах доньки Марії,
тівкою $1500. суватнся. Небо зачинає оборот
Мак. богато ннших фарм. Я вже оса Ярослави в наших громадян
Як к о ж д о г о року так і сего за довкола землі. Звізди, щ о були
диа( тут 328 родин. Пишіть по цнрку Анни і Олександра Мерещакіі ZAHAY GLOBE SERVICE A R E A L T Y CORPORATIOH
.іярі і мани а найліпшої збіжевої око стараннєм гр.: А . Куцика, Н. з л о ж и л и чесні гості на д о п о м о на заході, поволі заходять, на в самім Ню Йорќу на ниркові
лквТв сім стейті. Голоситися: 141-3 Джурггна, і. Приймака, Д . Л е - 30 E A S T 7th ST., (біля Церкви і Січового Базару) NEW YORK, N. Y. сході появляються нові. Зачи- хороби минувшого` року. Не
S. R. M O R A N S K I , нашим нещасним інваліда' Т.І.-. Orch.nl 8968. В А С И Л Ь З А Г А Є В И Ч , презилеит.
BOX 147, BATH, N. Y. вицького і В. Ярича, членів Л і - на є сірітн і по хвилині показу, позвольте статися і ви жертвою
$10, які переслано д о Обєднан
гн Горожшг, переведено ма- P. S. Кождої неділі і свята е в українськім павільон. наш представник. еться.на сході сонце. Воно не- нехтуючи болі і недомагання.
ня.
леиьки.ми дівчатками і одним величќе. Тепер можна огляда- Пийте богато води і попро-
Жертвували по $2: Анна З б о
школярем збірку на `Рідну ти, як виглядалоби озорене не- буйте . .
ОДИНОКА
БЕЗПОСЕРЕДНА'
Ш к о л у під церквою Св. Юра в
рівська, Олександер Мсрещ'ак;
по $ 1 : о. Александер Р о т ќ о ,
НАЙНОВІШІ УКРАЇНСЬКІ АРТИСТИЧНІ РЕКОРД№ бо, колиб сонце не заливало
своїм світлом його цілого. Пе-
ДОРОГА{
час Великодннх Свят а р і в н о ж , ,
збирано на пікніках за Д О З в о - І
в а і І Р а омкови
д

Хомкович, Гнат Хомќо-


М а р і я
з і Х і А л е к с і Г і Х

КОМПАНІЇ 0 К Е Й - 0 Д Е 0 Н . ред сходом сонця появляється


Заходом впливових українських музичних` продавців вдалося дістати на небі його провоавісниця,
лом товариств і братств. Зібра- . Катерина Біш красні сили до виробу українських рекордів. світової слави мочевого стімулянту.
ДО В И Ч ) п о 5 0 Ц І І Т

прекрасна рання зірка Венера. Н.тцірнальний Середник ч Голяндії від


но суму $121.57, які переслано ) К О іГвоздевич,
Р о м а н Одна найновіша рекорде, котра буде осолодою в кождій хаті, е рекорде
Минає полуднє, настає сўмерк, 1696. У всіх алтиках, три величини.

ГДАНСЬКА до краю як „писанку" для Рід-


Ш К О Л И через Обеднанне
в Филаделфії, Па.
Збірка дівчат під церквою
Анна Зборівська.

В сільській школі.
Рекорда роблена електричним способом, без шкрябання, коли П слуха- ловами глядачів сяє Сіріюс.
ете, то привиджується Вам жива постать чудової української артистки ка День і ніч пройшли за вісім
Гарантований.
надходить вечір і знову над го- Дивіть за знаком Gold М-J.l ка кож-
дій пачці І ве беріть імітацій.

БЕЗ ПЕРЕСІДАННЯ.
Марія Миалхюк$13.52; Марія Інспектор приїхав на візита- сцені — Друга дуже гарна нова рекорда е: хвилин. Але цей час можна` ще;
15542 О Україно
Слідуючі відїздн:

ЕСТОНІЯ . :
ЛІТУАНІЯ . . . . Липень 19
Липень 5
Пушкар $11.40; М. Прудиус і О. цію школи. Учителька питає
Судима $11.00; Мелянія Коваль дівчинку скільки є пять менше
$9.30; Т. Мілдер і М. Баляс три.'Дівчинка ие знає. Учитель-
Ой видно село — М . Зазуляка.

так і передав ці пісні наш артист M . Зазуляк.


В Січовім Базарі також все можна почути рекорди українського Шаля-
'.00; Анна Куніцька $7.59; Іван ка збентежилася, що її учениці піка — Г. Шандровського. Ось вони:
більш скоротити. При помочі
Обі пісні вигадали Січові Стрільці, коли нулі свистали їм поза вух і. Баверсфельдового апарату не-
б о може змінятися 131,000 ра-
зів швидше, як це в дійсиостн Маемб авеТрТйські серпи і коси з
КОСИ
ЕСТОНІЯ . . . . . Серпень 9. навлшшої серебрисп-І стали, коса дов-
Свіца $7.46; Марта Михалюк не знають відповісти навіть 15538 Ой Дніпре мій, Дніпре 15539 Коли розлучаються двоє діється. За` натиском електрич- га 32 цалі, важить поверх фунта, за
По дальші інформації го- $4.83. Разом $74.10. таке легке питання, інспектор Я в чужині загибаю. Де ти бродиш. ного ґудзика проекційна маши- одним поклеп-ниєм ќйсить пару днів.
лоситися д о місцевих агей- Збірка на пікніку "Тов. Мо бажає помогти учениці і під- Ріжщщя між Шалапіиом а Шандрівським хиба це, що оден Москаль, иа посувається і над головами Цша коси $З.ОО. Перстень' до коси 50 н.
Ьабка 75 ц. Молоток 60 ц. Брусок 25 її.
носить два пальці. а другий Українець. (Може 1 Шаляпін бувбн Українцем, але через брак ви- Серп з зубами $1:00.'
Зтів, або пишіть д о : гильииці: робленого голосу його не прийняли на Україні іо Укр. Артг.сгМчної Групи). глядачів пробігають всі небес-
Д і в ч и іг к а: Прошу пані Чигай 300 літ Українського Театру. Замовлення враз з грішми посилай-
В. A U ` І В. Ярич $11.24; А. Куцик ';- ні світила з 520,000-разовою' те на адресу. 128—
$9.86; учительки, пан інспектор хо- Инші рекорди, котрі варта мати: швидкістю. Механік при апара-, AflCBANJAN BAZAR
я BRIDGE sr., м и ѓ YORK, N. Y. 15540 Український танець
чуть надвір! 155$Ч ОЛ^чомуж я ис такий ті грав в цьому випадку родюі їв? E - t 4ib Str^t, N ^ r York, N. Y-
Збірка Братств і Тов. Гандзя, полька — Мандоліни Як зачую ќатомнику -
Статей Айленд: 15535 Ой я. собі козак лепкнй. Ѓўменюќ. вєемогучого Бога, що кермує
Куцик $6.92; їв. Приймак А я тое дібча люблю. — 15533 Червона Калина рухами небесних тіл у всесвіті
л ідете також до того мі-1 Ѓўменюќ. Тропак — М . Зазуля
$4.24. ' . ста? Чи ви знаєте його добре? З великою радостю подаємо до відома, що ВЖЕ ВИЙШЛА нова оекоо.
М И Т И Ѓ ' у м е р
Збірка Дмитра Левицького: — Можна сказати, що так., Я да. на котру так Новѓо всі очікувнлк, кйтру виспівав квартет з хору Кошиіст,
В. Ярич $5.00; й . Демкович щороку буваю там двічи.
ваѓџш ж% $2.00; В. Загаевич $2.00; П. Со- Так — то який готель-по-
Обі пісні, досконалий конверт, пісня сумна і весела. ,
кальчук $2.00; М. Борис $1.00; радили би ви мені?
Яжстунм а сій ИГтуаЛ 14 вкМ
Куцик $1.00.- Заїдьте до готелю,,ТІІДІ
Шин Sft меѓті в. я матеріяльне піднесення свого народу. Замоліть до наѓ іза-З
Дрібними $2.21. Чорним (Псом ".
У: Вамонлення слати г.о гаягар : Зі спису жертводавців, ко-
А ви все заїздите до` того,
jri ‚СвоОолм"

ВЄтгКмі
трим іменем Рідної Школи не' ротелю?
несказана подяка,
J.II.T тМт, ї . і мпбго можуть наші школярі тел і я вже знаю.
які, — Ні, досі ще ні. Але інші ѓо-
SICH0WY т и а Кін

- _ f V O S O D A "
12BE. 7ih STHEET,
N E W Y O R K CITY
Книгарня 1 Видавництво Звійок на пяно „ С у р м а "
3 2 - 3 4 EAST 7 STREET, t h
HEW Ш , H, У . S3 С г н ^ З ц .J0r^, CStV, Щ. T e l e p b o - . : Orchard 2568

ш^шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшШ