You are on page 1of 3

לוהינו היישעת תסדנהל הטלוקפה

לוהינו היישעת תסדנהל הטלוקפה לארשיל יגולונכט ןוכמ – ןוינכטה 1 ()

לארשיל יגולונכט ןוכמ – ןוינכטה

1

()

π

(

z

)

(

2

)

π

(

z

)

(

3

)

π

(

z

)

(

4

)

π

(

z

)

(

5

)

π

(

z

)

(

6

)

π

(

z

)

(

7

)

π

(

z

)

 

or

{

6 תיב ליגרת ןורתפ – תויראיניל תוימאניד תוכרעמ 1 הלאש .א − t = +
6 תיב ליגרת ןורתפ – תויראיניל תוימאניד תוכרעמ
1 הלאש
− t
= + ⇒
z
1
λ
=− ⇒
1
{
e
}
1
t
t
= z
2 +
2
z
+ ⇒
1
λ
=− ⇒
1
{
e
,
te
}
1,2
2
{
2 t
t
= z
z
− ⇒
2
λ
=
2,
λ
=− ⇒
1
e
,
e
}
1
2
2
t
2
t
= z
2 +
4
z
+ ⇒
4
λ
=− ⇒
2
{
e
,
te
}
1,2
t
3
3
t
t
1
3
t
 
2
= z
− + ⇒
z
1
λ
=
±
i
=⇒  
e
2
cos
2
,
e
sin
 
1,2
2
2
2
2
 
 
 
= z
2 +
1
λ
= ± =⇒
i
{ cos
()
t
,sin
()}
t
1,2
5
4
t
t
t
it
it
= z
+
z
− − ⇒
z
1
λ
=−
1,
λ
1,
λ
=± ⇒
i
{
e e
,
,
te
,
e
,
e
}
1
2,3
4,5
t
t
t
e e
,
,
te
,cos
()
t
,sin
()}
t
t
t
y
() t
=
c e
+
c te
1
2
y
(
0
)
= 0 =
c
1
d
y (
0
)
= =
1
c
+
c
c
=
1
1
2
2
dt
y
() t
− t
= te
y
()
t
=
c
cos
()
t
+
c
sin
()
t
1
2
y
(
0
)
= 1 =
c
1
d
y
(
0
)
=− 1 =
c
2
dt
y
()
t
=
cos
()
t
sin
()
t

π

(

z = z z λ =

1

)

2

0,

λ = ⇒

2

1

2 הלאש

{

1,

e

t

}

:א"פ

u

( )

t = t e γ = ω =

2

t

1,

0,

m = ⇒ v = ⇒ l =

2

1

1

y

p

( )

t = rt + r t + r t e

1

2

3

(

2

3

)

:יטרפ ןורתפ תאיצמ

t :יטרפ ןורתפ שוחנ

:האוושמב שוחנה תא ביצהל ידכב רוזגנ

((

2

((

2

r 2

r

2

+

+

2

r

1

d

2

2

dt

=

((

r

1

)

)

+

+

(

y

2

(

6

p

r

2

6

r

3

()

t

=

+

2

r

1

r

3

+

4

לוהינו היישעת תסדנהל הטלוקפה

((

2

)

+

r

2

(

6

r

2

+

r

1

+

r

3

)

t

r

1

+

)

+

2

(

4

r

2

+

3

r

3

r

1

)

+

(

6

r

3

+

r

2

+

r

2

t

+

(

)

6

)

t

2

+

d

y

()

(

t

dt

p

(

= r +

1

2

t

+

3

rt e

3

2

)

r

3

+

r

2

)

t

2

rt e

3

3

)

t

+

2

r

2

)

t

+

3

rt e

3

2

)

t

=

2

te

t

לארשיל יגולונכט ןוכמ – ןוינכטה

+

3

3

r

3

rt e

3

2

)

+

r

2

)

t

t

2

r

2

+

r

1

)

t

+

+

+

(

3

(

+

rt r t

1

2

rt e

3

3

)

t

r

3

+

r

2

)

t

2

2

+

+

rt e

3

3

)

rt e

3

3

)

t

t

=

=

:לבקנו האוושמב ביצנ

r

1

)

t

+

(

3

r

3

+

r

2

)

t

2

+

rt e = te

3

3

)

t

2

t

()

1

(

(

(

(

(

(

(

(

2

2

3

4

5

6

7

8

9

)

)

)

)

)

)

)

)

:תואבה תואוושמה תא לבקנו םימדקמ הוושנ

λ

1

λ

1

λ

1

=

=

=

2,

2,

2,

y

p

( )

t

v =

0,

l

=

0,

m =

0

v

= i l =

,

0,

m =

0

v =

2,

l = m = ⇒

1,

0

=

 

2 t

t

2

+

1

3

t

3

y

y

p

p

()

()

()

t = r

0

t = r

0

cos

2 t

y t = rte

p

1

 

e

2

6 r

3

+ r =

r 2

+

r =

3

3

1

2

1

r

2

0

=

0


1 r 3 = 3 r =− 1 2
1
r 3 =
3
r
=−
1
2

r = 2

1

t :אוה יטרפה ןורתפה רמולכ

3 הלאש

()

t + s

0

sin

()

t

λ

1

=

2,

λ

1,2

= ±i

,

v =

2,

l = m = ⇒

1,

1

1,

v = i l = m = ⇒

0

,

y t = rte + r t e

p

1

2

()

2

t

2

2

t

()

y t = rt

p

1

cos

()

t + s t

1

sin

()

t

λ

1,2

λ

1,2

λ

1,2

λ

1,2

= ±i

,

1

= ± i

1

= ± i

1

= ± i

,

,

,

v = i l =

2 ,

0,

0

m = ⇒

v = i l =

2 ,

0,

0

m = ⇒

v = l =

1,

0,

0

m = ⇒

y

p

y

y

p

()

t = r

0

cos

(

2

p

()

t = r

0

()

t = r e

0

t

cos

(

)

t + s

0

sin

(

2

2

)

t + s

0

sin

(

v = + i l = m = ⇒

1

,

1,

0

()

y t = rte

p

1

t

cos

()

t + s te

1

t

t

)

2

t

)

sin

()

t

לוהינו היישעת תסדנהל הטלוקפה

()

1

y

p

(

8

)

r

0

()

t

= ⇒

r

0

y

p

()

t

1

= ⇒

=

re

0

y

p

1

=

t

()

t

=

d

dt

()

y t

e

t

e

t

=

d

2

dt

2

2

()

y t

()

y t

= − 2 r ⇒ 0 d 2 y t () dt
= −
2
r
0
d
2
y t
()
dt

לארשיל יגולונכט ןוכמ – ןוינכטה

+

r =

0

1

2

2

() (

y t

=

r

0

2

r

0

4 הלאש

+

2

r

0

)

e

t