DETE NA TOBOGANU

Dete se u akva parku spušta niz tobogan koji je pod uglom od φ = 60°. Njegovo kretanje je podložno dejstvu sila: sila otprora vazduha, sila trenja i gravitacione sile. Sila otpora vazduha je: F = b*V 2 (b = 0,7 kg/m), dok je koeficijent trenja između deteta i tobogana k = 0,05. Težina deteta je m i iznosi m = 45 kg. Gravitaciono ubrzanje zemlje iznosi g = 9.81m/sec2 .Na osnovu verbalnog opisa modela, a pod pretpostavkom da je u početnom trenutku t0, vrednost početne brzine v(t0)= v0 i početna vrednost pređenog puta je x(t0)= x0

Potrebno je: 1) Napisati odgovarajući matematički model (ММ) spuštanja deteta. 2) Transformisati ММ u oblik pogodan za modeliranje na jeziku CSMP. 3) Napraviti tabelu konfiguracije koja odgovara blok dijagramu. 4) Modelirati transformisani ММ u obliku blok dijagrama u jeziku CSMP.

1) Rešenje : F = m * a = m*g*sinφ – K*m*g*cosφ – b*V2 V = X’ a = V’ = X” m*X” = m*g*sinφ – K*m*g*cosφ – b*X’2 2) CSMP model : X” = g*sinφ - K*g*cosφ – b/m*X’2

1

8 1 1.0 5 1 0 0.8 1 1.0 5 1 0 0 0.3) Tabela konfiguracije : R b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tip K K S X K K K C X X K / K I I X X U1 0 0 2 1 0 0 0 7 5 9 0 11 0 4 14 14 12 U2 0 0 0 3 0 0 0 0 6 8 0 13 0 10 6 14 16 U3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 P1 9.0 5 9.7 0 45 0 0 0 0 P2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 P3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 Interpret acija g φ sinφ g*sinφ K g φ cosφ K*g K*g*cosφ b b/m m X' = V X V2 b/m* X2 2 .

1 Grafik bi izgledao: 3 .1 Interval štampanja rezultata: 0.4) Blok Dijagrama Dužina simulacije: 10 Interval Integracije: 0.

4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful