You are on page 1of 4

DETE NA TOBOGANU

Dete se u akva parku spušta niz tobogan koji je pod uglom od φ = 60°. Njegovo
kretanje je podložno dejstvu sila: sila otprora vazduha, sila trenja i gravitacione sile. Sila
otpora vazduha je: F = b*V 2 (b = 0,7 kg/m), dok je koeficijent trenja između deteta i tobogana
k = 0,05. Težina deteta je m i iznosi m = 45 kg. Gravitaciono ubrzanje zemlje iznosi g =
9.81m/sec2 .Na osnovu verbalnog opisa modela, a pod pretpostavkom da je u početnom
trenutku t0, vrednost početne brzine v(t0)= v0 i početna vrednost pređenog puta je x(t0)= x0

Potrebno je:

1) Napisati odgovarajući matematički model (ММ) spuštanja deteta.

2) Transformisati ММ u oblik pogodan za modeliranje na jeziku CSMP.

3) Napraviti tabelu konfiguracije koja odgovara blok dijagramu.

4) Modelirati transformisani ММ u obliku blok dijagrama u jeziku CSMP.

1) Rešenje :

F = m * a = m*g*sinφ – K*m*g*cosφ – b*V2

V = X’

a = V’ = X”

m*X” = m*g*sinφ – K*m*g*cosφ – b*X’2

2) CSMP model :

X” = g*sinφ - K*g*cosφ – b/m*X’2

1
3) Tabela konfiguracije :

R Interpret
b Tip U1 U2 U3 P1 P2 P3 acija

9.8
1 K 0 0 0 1 0 0 g

1.0
2 K 0 0 0 5 0 0 φ

3 S 2 0 0 1 1 0 sinφ

4 X 1 3 0 0 0 0 g*sinφ

0.0
5 K 0 0 0 5 0 0 K

9.8
6 K 0 0 0 1 0 0 g

1.0
7 K 0 0 0 5 0 0 φ

8 C 7 0 0 1 1 0 cosφ

9 X 5 6 0 0 0 0 K*g

10 X 9 8 0 0 0 0 K*g*cosφ

11 K 0 0 0 0.7 0 0 b

12 / 11 13 0 0 0 0 b/m

13 K 0 0 0 45 0 0 m

14 I 4 10 17 0 -1 -1 X' = V

15 I 14 6 0 0 0 0 X

16 X 14 14 0 0 0 0 V2

17 X 12 16 0 0 0 0 b/m* X2

2
4) Blok Dijagrama

Dužina simulacije: 10

Interval Integracije: 0.1

Interval štampanja rezultata: 0.1

Grafik bi izgledao:

3
4