You are on page 1of 6

c Ê 

1.1Ê Latar Belakang


p  
  
   

     
  p  
  
    
 


  
  
     

     
 
   
  
     
   
    

     
   
    
    
  
   
 
      

 
 
      
 
 
  p     
 
  
 
  
 
   


1.2Ê ¦ an
Ê !    

Ê ! 
    
 
 
Ê     
 

   
  
 
  

Ê ! "  


 #
 
$
Ê !  
  

 
 
 Ê !  
   
Ê !  
   

1.3Ê Landasan Pemikiran
Ê   


cc Ê


2.1Ê Nama Kegiatan

 
 ! 

2.2Ê ¦ema Kegiatan

^%p&'()'*#&'(+

2.3Ê Bent k Kegiatan

1.Ê Renovasi Bang nan Pondok Pesantren

' "  


   $ 
 


     

    
       
    
  
  "  
 
  

   
 
 Ê Peletakan Bat Pertama

&   "  & 
 
 
  ! ,, - " ,./. 

      $ 

 
 

   
    $  
 
 
 

Ê Vari Peresmian

& 
      &
    
 
 
 ,, p  ,./. 
    
 
 

    
 
  
     
p  

   
   


   
, 

 0

&  

/Ê 

 
 
  $   
 

$ 
  

,Ê $12

 $ 12
    

 

3Ê #   

#    


  

  

4Ê p 

p 
  
  

Ê   

   

     
   

2.Ê Sarana Belaar Mengaar

!        

      

   p     


 


3.Ê Peny l an keseatan

      
      
 
 
  

     
 

    
    
      

  D.Ê Pengobatan gratis

  


 
   

 
   

2.DÊ [akt dan ¦empat


 &
 
0
#  0'
 0,,p ,../.
 0Pondok Pesantren ´PU¦RIµ Raabasa
2.5Ê S s nan Acara
 
2.6Ê Pelaksana Kegiatan
  
2.7Ê Peserta Kegiatan

/ 
 

,!  

3&  

2.8Ê Kepanitiaan