You are on page 1of 7

ANGGARAN KOS UNTUK KURSUS BLS (BASIC LIFE SUPPORT)

Satu Kursus untuk bilangan peserta 30 orang dijalankan selama 2 hari.

Bil. Perkara: Kos: Jumlah


Anggaran:
1. Kadar elaun penceramah:
Kumpulan Sokongan $80 sejam 2 x $ 80 = $160
Gred 41 - 44 $120 sejam 2 x $120 = $240
Gred 45 - 52 $150 sejam 2 x $150 = $300
Gred 53 – 54 $200 sejam 2 x $200 = $400
Kumpulan Tertinggi $300 sejam 2 x $300 = $600

Perlu 1 penceramah untuk 2 jam $300.00

2. Kadar elaun fasilitator:


Kumpulan Sokongan $60 sejam
Gred 41 - 44 $ 80 sejam
Gred 45 - 52 $90 sejam
Gred 53 – 54 $100 sejam
Kumpulan Tertinggi $100 sejam

Perlu 9 fasilitator Kumpulan Sokongan 9 x $60 x 8 = $540 $4320.00


untuk 4 jam sehari selama 2 hari dan 1 1 x $80 x 2 = $160 160.00
fasilitator Gred 41 – 44 selama 2jam $4480.00

3. Bahan kursus:
Fail @$1.00 30 x $1 = $30 $30.00
Bahan cetakan kursus: @1.00 30 x $1 = $30 $30.00
- Aturcara Kursus,
- senarai nama peserta
- surat panggilan
Buku panduan BLS @$30.00 30 x $30 = $900 $900.00
Kertas Soalan @$10.00 30 x $10 = $300 $300.00
Facemask @$50.00 30 x $50 = $1500 $1500.00
$2760.00

4. Data Registry
Certification
Badge nama 30 x $50 = $1500 $1500.00
Kad sahlaku 2 tahun
5. Bahan ‘disposable’ kursus
Disposable lung @$5.00 80 x $5 = $400 $400.00
- untuk 30 peserta dan 10
fasilitator
AED pads 1 x $200 $200.00
Face shield 30 x $3 = $90 $90.00
Swab alcohol 5 kotak @$3.00 5 x $3 = $15 $15.00
$705.00

6. Sewa untuk peralatan kursus:


Manikin infant 10 x $25 = $250 $250.00
Manikin Resus Annie, BLS 10 x $25 = $250 $250.00
Manikin Choking Charlie 2 x $25 = $50 $50.00
$550.00

7. Kos makanan
40 orang @$15 x 2 hari 40 x $15 x 2 = $1200 $1200.00

Jumlah anggaran kos untuk 1 kursus $11,495.00


BLS =========

Anggaran kos untuk menjalankan Kursus BLS sepanjang satu tahun:

12 bulan x 2 Kursus sebulan = 12 x 2 x $11,495.00


= $275,880.00

Bilangan peserta dilatih : 12 x 2 x 30 = 720


Anggaran kos untuk melatih seorang peserta : 275,880/720 = $383.20

Anggaran kos bahan kursus yang patut dibeli:

1. Laptop $5000.00
2. Manikins
- Resus Annie(1/2 body) @ 1,100 x 10 = 11,000.00
- Infant @ 550 x 10 = 5,500.00
- Choking Charlie @ 3500 x 3 = 10,500.00
3. Training AED @ 8000 x 2 = 16,000.00
---------------
Jumlah anggaran kos $ 48,000.00
=========
ANGGARAN KOS UNTUK KURSUS BASIC (BASIC LIFE SUPPORT
INSTRUCTOR COURSE)

Satu Kursus untuk bilangan peserta 15 orang dijalankan selama 1 hari.

Bil. Perkara: Kos: Jumlah


Anggaran:
1. Kadar elaun penceramah:
Kumpulan Sokongan $80 sejam 2 x $ 80 = $160
Gred 41 - 44 $120 sejam 2 x $120 = $240
Gred 45 - 52 $150 sejam 2 x $150 = $300
Gred 53 – 54 $200 sejam 2 x $200 = $400
Kumpulan Tertinggi $300 sejam 2 x $300 = $600

Perlu 2 penceramah untuk 4 jam $600.00

2. Kadar elaun fasilitator:


Kumpulan Sokongan $60 sejam
Gred 41 - 44 $ 80 sejam
Gred 45 - 52 $90 sejam
Gred 53 – 54 $100 sejam
Kumpulan Tertinggi $100 sejam

Perlu 2 fasilitator Kumpulan Sokongan 2 x $60 x 5 = $600 $600.00


untuk 5 jam dan 2 fasilitator Gred 41 – 2 x $80 x 5 = $800 $800.00
44 selama 5jam $1400.00

3. Bahan kursus:
Fail @$1.00 15 x $1 = $15 $15.00
Bahan cetakan kursus: @1.00 15 x $1 = $15 $15.00
- Aturcara Kursus,
- senarai nama peserta
- surat panggilan

Kertas Soalan @$10.00 15 x $10 = $150 $150.00


Facemask @$50.00 15 x $50 = $750 $750.00
$930.00

4. Data Registry
Certification
Badge nama 15 x $50 = $750 $750.00
Kad sahlaku 2 tahun
5. Bahan ‘disposable’ kursus
Disposable lung @$5.00 20 x $5 = $100 $100.00
- untuk 15 peserta dan 4
fasilitator
AED pads 1 x $200 $200.00
Face shield 15 x $3 = $45 $45.00
Swab alcohol 2 kotak @$3.00 2 x $3 = $6 $6.00
$351.00

6. Sewa untuk peralatan kursus:


Manikin infant 10 x $25 = $250 $250.00
Manikin Resus Annie, BLS 10 x $25 = $250 $250.00
Manikin Choking Charlie 2 x $25 = $50 $50.00
$550.00

7. Kos makanan
20 orang @$15 x 1 hari 20 x $15 x 1 = $300 $300.00

Jumlah anggaran kos untuk kursus $4,881.00


BALSIC =========

Anggaran kos untuk menjalankan Kursus BLS sepanjang satu tahun:

2 Kursus x 3 kali setahun = 2 x 3 x $4,881.00


= $29,286.00

Bilangan peserta dilatih : 3 x 2 x 15 = 90


Anggaran kos untuk melatih seorang peserta : 29,286/90 = $325.80
ANGGARAN KOS UNTUK MENJALANKAN LATIHAN – FOCUSSED
ENVIRONMENT SPECIFIC TRAINING DI SEMUA KAWASAN

Latihan in bertujuan untuk memberi latihan yang lebih spesifik di kawasan yang
berpotensi risiko tinggi untuk staf-staf yang terlibat dikawasan tersebut. Ia juga bertujuan
untuk melihat kedudukan peralatan resusitasi di tempat sesuai dan strategik. Latihan ini
lebih kepada ”mock exercise” supaya semua peserta terlibat mendapat latihan seperti
keadaan sebenar dan tindakbalas mereka menjadi lebih mantap.

Terdapat 11 kawasan ”Primary CODE BLUE teams”

1 Kawasan Jabatan Kecemasan & Trauma,


Lobi Utama, Kafeteria Kakitangan dan
Kumpulan Respons dari Orang awam.
Jabatan Kecemasan & Trauma Unit Sajian & Dietitik
Jabatan Forensik dan Patologi
OPD , Bahagian Bawah dan Tingkat Satu
Blok Utama, HKL selepas waktu pejabat

Meliputi Keseluruhan Kawasan Hospital


sebagai secondary responder

2 Kumpulan Respons dari Tingkat 2 hingga Tingkat 5 Blok Utama


Jabatan Anaesiologi ICU, HDW, CCU, CRW

3 Kumpulan Respons dari Klinik – Klinik Pakar di Blok Utama


Jabatan Medikal, Pembedahan,
Dermatologi, ENT, Pembedahan
Plastic, Oftalmologi dan Pergigian

4 Kupmpulan Respons dari Institut Institut Pediatrik akan menubuhkan


Pediatrik Kumpulan Respons tersendiri.

5 Kumpulan Respons O&G Hospital Bersalin dan kawasan sekeliling

6 Kumpulan Respons dari Klinik Klinik Ortopedik, Kawasan Wisma Kayu,


Ortopedik Masjid dan kawasan sekelilingnya

7 Kumpulan Respons dari Jabatan Institut Nefrologi & Urologi, Penyelidikan


Nefrologi & Urologi dan Blik Kewangan.

8 Kumpulan Respons OPD Kawasan OPD semasa waktu pejabat

9 Kumpulan Respons dari Nuklear Institut Onkologi & Radioterapi


medicine / Radioterapi
10 Kumpulan Respons dari Institut Kajisaraf
Neurosurgeri & Neuromedikal

11 Kumpulan Respons dari Jabatan Jabatan Pengimejan


Pengimejan

Anggaran kos untuk melatih peserta-peserta di setiap kawasan adalah $10,000.

= 11 x $10,000.00
= $110,000.00
ANGGARAN KOS LATIHAN DI BAWAH CODE BLUE UNTUK SETAHUN:

1. Kursus BLS = $275,880.00

2. Kursus BALSIC = $29,286.00

3. Latihan Focussed Environment Specific Training = $110,000.00

--------------------
TOTAL $415,166.00
============