You are on page 1of 12

75(Hlx68x76

® ONDERKAST - geheel roestvrijstaal ® CABINET - stainless steel® ARMOIRE NEUTRE - inox

@ UNTERSCHRANK - CNS

UNOX XR 314

EURO No. cap.

--------------~--------------------------

1195,00 *596.760 8x 1/1 GN

em

® WARMHOUDKAST - Voor het warmhouden van produkten, max. temp 100·C. Geheel roestvrijstaal, 7x 1/1 GN. Wordt bediend met het ChefTop oven bedieningspaneel.

® HOLDING CABINET - Stainless steel. For holding food products, max temp 100°C. Controlled by Chef Top oven control panel.

® ARMOIRE tHAUFPANT - Inox. Pour maintien les aliments.

Max temp. 100°C. Controle par 10 commande digital de four de Chellop.

@ WARMHALTE GERATE - CNS. Fur warmhalten von Nahrungwaren. Max temp 100°C. 7x 1/1 GN. Bedienung durch Chef Top digitalen of end is play.

UNOXXL 314

EURO No. cap. em V kw

~~--------~~----------~------~------

1795,00 '596.765 7x 1/1 GN 75(Hlx68x76 230 1,4

® BLAST CHILLER - voor versneld terugkoelen van bereide etenswaren +3·C/-18·C. Geheel roestvrijstaal, 5x 1/1 GN en kerntemperatuurmeter. Wordt bediend met het ChefTop ovenbedieningspaneel.

® BLAST CHILLER - Stainless steel. For quick chilling of cooked food +3°C;'18°C, with core probe. Cap. 5x 1/1 GN, controlled by Chef Top oven control pdnel,

® REFROIDISSEUR - Inox. Pour refroidir les aliments au plus vite +3°C/-18°C, avec sonde 0 coeur. Cap. 5x 1/1 GN, controle par 10 commande digital de four de Chef Top.

@ BLAST CHILLER - CNS. Fur schnelles zurilck Kuhlung von bereite Nahrungwaren +3°C/-18°C. Mit Kerntemperaturtuhler. Kap. 5x 1/1 GN. Bedienung durch digitalen Of end is play.

UNOXXK 314

EURO No. cap. em V kW

--------------~--------------------------

4375,00 *596.770 5x 1/1 GN 98 (Hlx75x79 230 1,4

( *490 )@@@@ (.__ __ -=--H:_:O:__:cT-=-EL=-:W.::...::A_::_::R=E___:;&=--::.F--=O--=O....::.D___:;S=-=E:..:_:Rc..:...V.:_:IC:..::.E--=E:....=Q=--=U....::..:lp--=M:..:..:E:...:_N:....:_T __ ___,l

,

XYC 104/304/504/704

EURO 425,00

EURO 295,00

EURO 260,00

EURO 219,00

® ONDERSTEL - roestvrijstaal, voorzien van

8 regalen 1/1 GN

® STAND - stoinless steel, with 8 guide racks 1/1 GN ® SOUSBASSEMENT - inox, avec 8 guides 1/1 GN @ UNTERGESTELL - CNS mit 8 Regalen 1/1 GN

UNOX XR 114/714

voor /for / pour/fur

No.

em

(~ __ ..;:..:H::...::O:...:T.=..:E L::..:.W.::_::A..:..:cR=E_:&:..::.......::.F_::cO....:.O....::_D_:S::....::E:..:..:R_.:_V.:....:1 C=E _.:;:E=--=Q=-=u...::.c:1 P_.:;:Mc:..:E:..::...cN:....:..T __ ~) @@@@ ( *491 )

XVC 104/304/504/704

78{H}x75x55

*596.750

® OPZETPLATEAU - roestvrijstaal, uiHrekbaar,

voor onderstel *596.750

® TABLE - stainless steel, extractable, for stand' 596.750 ® TABLETTE - inox, ectractible, par sousbassement *596.750 @ ARBEITSPLATTE - CNS, Ausziehbar, fur Untergestell

*596.750

UNOXXR 914

max. kg

No.

em

30

7(H}x55x55

'596.785

® ONDERSTEL - roestvrijstaal, laag model, ideaal als verhoging voor plaatsen ChefTop oven op een bov bestaande werktafel.

® STAND - stainless steel, low model, perfect for placing Chef Top oven on excisting workingtable

® SOUSBASSEMENT - inox, modele basement, ideal pour poser une four Chef Top sur un table existant

@ UNTERGESTELL - CNS, niedriges Model, Ideal fur Platzierung Chef Top Of en auf ein existierenden Arbeitstisch

UNOXXR 104

voor/for/pour/fur

No.

em

XYC 104/304/504/704

28(H}x75x55

'596.755

® Stapelkit kompleet voor onderling stapelen van

de ovens

® Stacking kit complete for stacking the ovens on each other ® Kit d'instalation complet pour fours superposes

@Set komplet fur stoplen die of en

UNOXXC 681

No.

voor/for/pour/fur

'596.787

EURO No. voor/for/pour/fur

135,00 *596.783 x«: 054/104/204/304/504/704

® VOORSPOELDOUCHE - kompleet ® HAND SHOWER KIT - complete

® R1NCAGE A MAIN - complet

@ SCHJ..P...UCHBRAUSE GARNITUR - Komplett

UNOXXC 202

® LUCHTREDUCTIEPLAAT - roestvrijstaal, reduceert de luchtstroom in de oven, special voor luchtig gebak/deeg zoals korstdeeg, 1 plaat voor

1 motor

® AIR REDUCTION KIT - stainless steel, reduces the air~flow in the oven, special for preparation of puff pastry/paste,

1 plate for 1 motor

® KIT DE REDUCTION SOUFFLER1E ~ inox, reduire l'cir de convection pour prepare pate a croustade ou brisee,

1 disque pour 1 moteur

@ LUFTSTROMREDUZIERSCHEIBE - CNS, reduziert die Luftgeschwindigkeit im Kombidampfer fur Bereitung von kleine Gebockstucke/Plotschen, 1 Scheibe fur 1 Motor

UNOXXC 600

EURO No. 0 em

22,50 • 596.784 12,5

® OSMOSEKIT - roestvrijstaal, omgekeerde osmosekit met pomp, verwijdert gruis, zand en aile zouten in het water en elimineert tevens het chloor dat in het inlaatwater zit

® OSMOSE KIT - stainless steel, reverse osmosekit with pump, removes grit, sand and all the salts in the water and eliminates the chlorine that is present in the inletwater

® OSMOSE KIT - inox, osmose inverse avec pompe, elimine les particules et taus les sels et aussi elimine Ie chlore present dons I' eau

@ OSMOSE KIT - CNS, umkehrosmose mit Pumpe, filtert die grobsten Verunreinigungen und aile Salze und auch den Chlor im Wasser heraus

UNOX XC 224

EURO No. em V kw

------------------------------------------

975,00 "596.781 51 (H)x57x14 230 0,3

® WIELENSET - 4 zwenkwielen waarvan

2 geremd voor de onderstellen van de UNOX ovens

® SET OF WHEELS - 4 swivelcastors of which 2 with brake for the stand of the UNOX ovens

® SET DE ROUES - 4 roues don't 2 avec freins, pour les support et armoire de fours de UNOX

@ SATZ ROLLEN - 4 rallen wovon 2 mit Bremse, fur Untergestellen und Schranke von UNOX offen

UNOXXR 621

EURO No. H. em

115,00 '596.790 11

met

zander

( *492 )@@@@ (~ __ ..::...:H:....:O:....:.T..::..:EL::...:..w.:....:A..::..:R=E_:&::..::........:F__=O__=O_=_D_:S::...:.E:...:..:Rc...:....V.:....:1 C:..=..E __=E:....=Q:._::u_:_:1 P,-,-,M=E:...:...:N:_:_T __ ~)

® ROTOR KLEAN WASHING SYSTEM - Een uniek wassysteem van Unox met 3 verschillende wasprogramma'sf direct gestuurd door het digitale paneel van de oven, om vele soorten vuil te verwijderen. Via de aan de achterzijde te bevestigen unit is het mogelijk om was- en/of naglansmiddel toe te voegen waardoor in combinatie met de stoom het vuil perfect losweekt. Belangrijk: Het wasprogramma start niet indien de temperatuur in de oven boven 100°C is

® ROTOR KLEAN WASHING SYSTEM - A unique washing system, with 3 different washing programs, directly controlled by the digital panel of the oven, specifically to face many kinds of dirt. Trough the unit, to be fixed at the rear, it's possible to odd detergent and/or polish which in combination with steam softens the dirt. Important: Washing program does not start when temperature inside the oven exeeds 100°C

® ROTOR KLEAN WASHING SYSTEM - Un system unique de lavage digital avec 3 programmes, directement controle par Ie tableau digital Ie four, afin d'eliminer differentes sortes de sclete. Par la unit monter a derriere du four il y a moyen d'ajouter du produit de lavage et/ou rinc;:age, ce qui, en combination avec la vapeur, detache parfaitement 10 sclete, Le programme ne demorre pas si la temperature dans Ie four excede les 100°C

@ ROTOR KLEAN WASHING SYSTEM - Ein uniek Woshsystem von Unox mit 3 verschiedene Washprogramma's, direkt reguliert durch das digitalen Paneel der of en, um viele Sorle Schmutz zu entfernen. Mit an der Ruckseite von der Of en zu befestigen Unit ist es moglich um Wash und/oder Glanzmittel zu zusetzen wodurch in combination mit Dompl dass Schmutz oullosst. Wichtig: Die Washprogramma's starten nicht wenn die Temperatur in der of en uber 100°C ist .

UNOXXC404

No.

*596.780

voor/for/pour/fur Serie Chef Top + BakerTop

Programma:L 1-l2-l3

46 min. 117 min. 1 57 min.

20

40

8

EURO 425,00

® WATERONTHARDER - geschikt voor de combi

steamers

® WATER SOFTENER - fit for combination convection ovens ® ADOUCISSEUR - propre aux fours a air pulse combine @ WASSERENTHARTER - geeignet fur Cornbi-Ddrnpler

0em

Hem

lit.

EURO 114,00

No.

*340.001

(~ H_O_T_EL_W_.;.A...:;._R-,-E_&,---F_O_O_D_S_E_R_;...V__;IC_E_E_Q;._U_I P_M_E_N_T __ ~) @@J@@ ( *493 )

® WERKTAFEL tevens ONDERSTEL - roestvrijstaal 18/8, met verstelbare poten, maximaal 10 regalen

® WORKING TABLE also STAND - stainless steel 18/8, with adjustable feet, for max. 10 guide racks

CD TABLE DE PREPARATION aussi SOUSBASSEMENT - avec pieds n§g[ables, de max. 10 guides en acier inox lS/S

@ ARBEITSTISCH ebenFaHs geeignet ols UNTERGESTELL - mit verstellbaren Fussen, max. 10 Fuhrungsschienen, aus CNS 18/8

EURO ~N~o~. c_m _

525,00 *921.010 1/1 GN

535,00 *921.011

60x40 em

90(Hjx90x70 90(Hjx90x70

EURO ~N~o~. c_m _

735,00 *921.005 1/1 GN

695,00 *921.006

EURO 65,00

® WERKTAFEL tevens ONDERSTEL - roestvrijstaal 18/8, voorzien van onder- en tussenplank en 7 regalen, verstelbare poten

® WORKING TABLE also STAND - stainless steel 18/8, with middle and undershelf and 7 guide racks, adjustable Feet

CD TABLE DE PREPARATION aussi SOUSBASSEMENT - inox lS/8, avec etagere soubasse et basse et 7 guides, avec peeds retobles

@ ARBEITSTISCH auchJeeignet als UNTERGESTELL - CNS lS/8, mit Unter- un Zwischenboden und 7 Regalen, mit verstellbaren Hissen

90(H}xlOSx70

60x40 em

90(HlxlOSx70

® ROOSTER - roestvrijstaal 18/1 0, voor kip en gevogelte, max. 8

® WIRERACK - stainless steel 18/10, For chicken en Fowl, max. 8

CD GRILLE - inox 18/10, pour poulet et volailles, max. 8 @ ROST - CNS 18/10, fur Hohnchen und GeFlugel, max.S

No.

Type

mm

596.335

1/1 GN

530x325

*494 )@@@@ (~ __ ....:..H.::....:O::....:T=E=LW:..:..:_:A=RE::.._=&:......:F:......:O=-O=_:D=___=S_=_E=RVc....:I....::.C.=....E -=E-=Q:..::.U..:..c1 P....::.cM=E:..::...N'-C..T __ ~)

I

720.316 720.317

~ _,~ 720.318

530x325

Oven Accessoires

® ROOSTER· verchroomd ® WIRE RACK - chromium-plated ® GRILLE - chromee

@ BACKROST - verchromt

No. GN/ mm

596.300' 2/3 GN

596.310 1/1 GN

596.320 600x400

• roestvrijstaal/stainless steel!inox/CNS

® STOKBROOD ROOSTER· verchroomd, voor optimaal bakresultaat

® WIRE RACK FOR FRENCH LOAVES - chromium plated, for optimal baking results

® GRILLE POUR BAGUETIES - chromee, pour des resultcts de 10 cuisson de pain optimals

@ BACKROST FUR PARISER BROT - verchromtes, fur optimale Backresultate

No.

mm

596.326

600x400 (Bakerynorm)

® ROOSTER· roestvrijstaal 1 8/10 ® WIRERACK - stainless 5tee118/1O

® GRILLE - inox 18/10

@ROST- CNS 18/10

No.

Type

mm

1/1 GN 2/1 GN Bakerynorm

530x325 650x530 600x400

® ROOSTER· voor o.a. patat, roestvrijstaal 18/10 ® WIRERACK - For a.o. french fries, stainless steel 18/10 ® GRILLE - pour e.o. pommes-frites, inox 18/10

@ ROST - Fur v.a. PommesFrites, CNS 18/10

No.

Type

mm

1/1 GN

530x325

596.330

® GRILLPLAAT . aluminium teflon, voor in zeer korte tijd grillen van verschillende soorten voedsel

® GRILLPLATE - aluminium teflon, to grill differont types of Food in a very short time

® PLAQUE DE GRILL - aluminium de Teflon, permettent en un

temps record des grillades merveilleuses .

@ GRILLPLATIE - Aluminium Teflon, fur Grillen verschiedene Lebensmitteln in kurzer Zeit

No.

Type

mm

1/1 GN

596.333

~ __ H_o_TE_L_W_A_R_E_&_F_o_o_D__:;_5_ER-,-V_I_:.cCE=-=E-=Q...=..U.:..:.IP....::.cM..::..:E::..:...N:....:.T __ ___J)@@@@

*495

EURO 17,65 16,00 18,00

EURO 24,00

EURO 8,95 17,95 11,95

EURO 57,00

EURO 111,00

EURO 13,00 35,00 26,00

Oven Accessoires

® BAKPLAAT - aluminium ® BAKING TRAY - aluminium ® PlAQUE A FOUR - aluminium @ BACKBLECH - Aluminium

No.

Type

mm

EURO No.

----------------------------------------

29,00 596.322

34,00 596.323'

, teflon coated

1/1 GN Bakerynorm

15(H)x435x315 15(H)x530x325 20(H)x600x400

596.301 596.311 596.321

® BAKPLAAT - aluminium, geperforeerd ® BAKING TRAY - aluminium, perforated

® PLAQUE A FOUR - aluminium, perjoree

@ BACKBLECH - Aluminium, perForiert

mm

600x400 600x400

® GASTRONORMBAK - roestvrijstaal 18/8,

geperforeerd

® GASTRONORM PAN - stainless steel 18/8, perforated ® BAC ALiMENTAIRE GASTRONORM - inox 18/8, perfore @ GASTRONORM-BEHALTER - CNS 18/8, perforiert

EURO No. GN H mm

11,05 953.537 2/3 20

13,95 953.536 2/3 40

18,85 953.534 2/3 65

22,70 953.533 2/3 100

28,10 953.532 2/3 150

32,85 953.531 2/3 200

15,05 17,05 23,10 30,85 40,10 50,50

953.517 953.516 953.514 953.513 953.512 953.511

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

® GASTRONORMBAK - roestvrijstaal 18/8
® GASTRONORM PAN - stainless steel 18/8
® SAC AUMENTAIRE GASTRONORM - inox 18/8
@ GASTRONORM-BEHALTER - CNS 18/8
EURO No. GN Hmm
13,85 953.234 2/3 65
17,00 953.233 2/3 100
20,85 953.232 2/3 150
23,45 953.231 2/3 200
11,55 953.353 1/1 20
13,05 953.354 1/1 40
18,55 953.114 1/1 65
20,05 953.113 1/1 100
28,60 953.112 1/1 150
32,40 953.111 1/1 200 20 40 65

100 150 200

*496 )@@@@ (,_. __ _;:.H_;;..O;::::".:;_:;TE;;,:;;L.;:..:W:.::_A:.;::R:_;:;.E__;;&:;::_.:.F_;;;;O;_:O;_.:;;D;.__;:;;..S.:;_;E R:;_,;V:_;.I..::cC E;::__::.E_::::Q=U_:_:I P_:cM_:_:E:_:_N:_;.T __ ---'

Oven Accessoires
® ANTI-AANBAK BAKPLAATMAT
® NON-STICK BAKING MAT
® FEUILLES DE CUISSON, ANTI-ADHESIVES
@ ANTIHAFT-BACKTRENN-MAT
SILICON FLEX, -600 / +230°C
No. Type mm
090.053 1/1 gastronorm 530x325
090.060 Bakerynorm 600x400
® BAKPLAATVELLEN - PTFE coating
® LINING SHEETS - PTFE coated
® FEUILLES - revetues PTFE
@ BACKTRENNFOLIE - PFTE beschichtet
10 VELLEN/l 0 SHEETS/ 10 FEUILLES/1 0 STUCK
No. Type mm
957_011 1/1 gastronorm 515x312
957.021 2/1 gastronorm 51Sx630
957.060 Bakerynorm 590x390
® ANTI-AANBAK BAKPLAATMAT
® NON-STICK BAKING MAT
® FEUILLES DE CUISSON, ANTI-ADHESIVES
@ ANTIHAFT-BACKTRENN-MAT
-500 / +250°C
No. Type mm
160.040 T /2 bakerynorm 400x300
160.041 Bakerynorm 600x400
160.042 1/1 gastronorm 530x325
® ANTI-AANBAK BAKPLAATMAT - extra %Waar
® NON-STICK BAKING MAT - heavy duty
® FEUILLES DE CUISSON, ANTI-ADHESIVES - extra forte
@ ANTIHAFT-BACKTRENN-MAT - schwere Ausfiihrung
-500 / +250°C
No. Type mm
070.040 1/2 bakerynorm 400x300
070.041 Bakerynorm 600x400
070.042 1/1 gastronorm 530x325
® GASTRONORM OVENSCHAAL - geemailleerd
® GASTRONORM OVEN TRAY - enamelled
® PLAQUE FOUR GASTRONORME - emaillee
@ GASTRONORM-BACKOFEN-PFANNE - emailliert
No. TypeGN mm
316.800 2/3 20(Hlx354x325
316.801 2/3 40(H)x354x325
316.802 2/3 60(H)x354x325
316.803 1/1 20(H)x530x325
316.804 1/1 40(H)x530x325
316.805 1/1 60(Hjx530x325 (~ H_O_T_E_LW----,A__;_RE=---..::.c&::........::__FO.o_O.:....D-----"S_E __ RV_I_c..C_E _E....:.;Q'--'-U_IP_M_E_N_c..T __ ~) @@J@@

*497 )

EURO 12,50 14,95

EURO 29,00 48,00 49,00

EURO 14,00 19,00 16,00

EURO 17,00 22,00 20,00

EURO 24,50 27,00 29,50 29,00 32,00 35,00

EURO No. Type 0mm Hmm
9,25 *070.050 A 50 15 J

9,25 '070.051 B 40 20
9,25 '070.052 C 53x33 20
9,25 '070.053 D 45 10 L

9,25 '070.054 E 68x45 17
9,25 '070.055 F 34 16
9,25 '070.056 G 70 35 M
9,25 '070.057 H 49x26 11
9,25 '070.058 40 20
9,25 '070.059 J 65 21 0
9,25 '070.060 K 70 36 1/1 Gastronorm Bakerynorm
9,25 '070.061 L 36x36 22 +------ 40 em -----:lo-
-+- 32,5 em _...
9,25 '070.062 M 71x71 40 r
r
9,25 '070.063 N 79x29 30
9,25 *070.064 0 50 15
S S
9,25 '070.065 P 40 20 u u
o:-r"l 0
(f) \0
1 1
)@@@@)(
( *498 HOTELWARE & FOOD SERVICE EQUIPMENT )
® FLEXIBELE 1/3 GN BAKMAT - gefabriceerd uit 100% food-friendly siliconen, vanuit de koeling of diepvries kan de GN bakmat op een rooster/bakplaat direct in de oven geplaatst worden, door de flexibele uitvoering laten de producten zich probleemloos los maken, vaatwasmachine bestendig

® FLEXIBLE NON-STICK SILICONE BAKING MOULDS - the 1/3 gastronorm moulds can be placed directly from freezer on grill or baking sheet into hot oven, the flexibility of the moulds makes it possible to take the products out easily, dishwasher safe

® MOUlES EN SILICONE SOUPlES ANTI-ADHESIFS POUR PATISSERIE ET PETITS-FOURS - les pctisseries peuvent etre siockees directement opres cuisson au congelateur pour une re-utilisolion opres rechauffoge, dernoulcqe parfait des preparations, indechirobls et lovable en machine

@ FlEXIBElE, ANTI HAFT 1/3 GN-BACKFORMEN - Hergestellt aus 100% lebensmiltel-freundlichem Silikon, die 1/3 GN-Backform kann soiort cus dem Tiefgefrierschronk in den Of en gestellt werden, die Flexibilitdt mocht es rnoqlich, die Produkte ohne Muhe herauszunehmen. Geschirrspulmoschinenbestcndiq

BAKMATIEN

® BAKMAT 1/3 GN " in blister-verpakking ® BAKING MOULD 1/3 GN - in blisterpack

® MOUlE 1/3 GN - embollage: coque blister

@ BACKFORM 1/3 GN - in Sichtverpackung

..

r--rr fr:r:;'" r r

t ~-,: - ~ , ::; --":-, \.! \; .

""P" .. ~; .. =i .r:.- ~ '\r-

, .. ~> -,

,=' =. \\

..

® FLEXIBELE BAKVORMEN - als Siliconflex,
compleet met stabliteitsring
® FLEXIBLE NON-STICK SILICONE BAKING MOULDS - same
Features as Siliconllex, complete with stobilityring
CD MOUlES EN SILICONE SOUPlES ANTI-ADHESIFS - 10
rnerne qui Siliconflex, complet avec bord de stabilisation
@ FlEXIBElE ANTI HAFT BACKFORMEN - wie SiliconFlex,
Komplett mit Stcbilitdtsrinq
®CAKEPAN
®CAKEMOUlD
CD MOUlE A CAKE
@CAKESFORM
No. 0mm H mm
'070.085 240x105 65
'070.086 260xlOO 70
®TAARTVORM
®FLAN PAN
CD MOUlE A TARTE
@ KUCHENFORM
No. 0mm H mm
'070087 240 30
'070.088 260 30
*070.089 280 30
® TAARTVORM - glad
® FLAN PAN - smooth
CD MOUlE A TARTE - lisse
@ KUCHENFORM - Glatt
No. 0mm H mm
'070.090 200 40
'070.091 240 42
'070.092 280 47
® TAARTVORM - rechthoekig
® FLAN PAN - rectangular
CD MOUlE A TARTE - rectongulaire
@ KUCHENFORM - rechteckig
No. 0mm Hmm
'070.093 280x220 40
® SAVARIN CAKEVORM
® SAVARIN CAKEMOULD
CD SAVARIN MOUlE A CAKE
@ SAVARIN-CAKESFORM
No. 0mm Hmm
*070.094 240 60
® TULBANDVORM
® SPONGE-CAKEMOULD
CD MOUlE A GATEAU DE SAVOI
@GUGELHUPF
No. 0mm H mm
'070.095 220 110 (~ H_O~T=E~LW~A~RE~&~F_O_O_D~S_E~RV~I~C~E~E~Q~U_IP_M_E_N_T ~) ~~~CQ§) ( *499

EURO 9,95 9,95

EURO 9,95 11,00 12,00

EURO 9,95 11,00 12,00

EURO 12,00

EURO 11,00

EURO 11,00

® VACUUMMACHINE - werkt zonder drukkamer, waardoor meer mogelijkheden onstaan betreffende de grote van het te vacumeren produkt. Geeft d.m.v. een drukmeter aan wanneer het vacumeren klaar is en met een drukknop wordt de sealbalk in werking gezet waarna de machine automatisch stopt als de plastic zak geheel dicht is. Voorzien van een instelbare vacuum· en sealtijd, hoofdschakelaar en drukmeter

® FOOD PACKAGING VACUUM MACHINE - As the suctionaction takes place outside the machine, bags of various sizes can be used. With pression meter to indicate the end of the suction process. Then the welding bar is activated by means of a push button and the machine stops automatically when the plastic bag is sealed. Duration of vacumage and welding can be regulated. With On/Off switch

® Kunststof behuizing. De breedte sealbalk 33 cm

® Plastic casing. The welding bar is 33 em wide ..

® Boitier matiere plastique. Poutre de soudure 33 cm de large @ Gehouse aus KunststofF. Saugvorrichtung 33 cm breit

TYPE "SAFEFOOD"

EURO No. em V W

------------------------------------ __ -- __ ----

299,00 '516.030 10(Hlx37x30 230 110

® Roestvrijstalen behuizing. De breedte sealbalk 33cm

® Stainless steel casing. The welding bar is 33 em wide ® Entierement en aeier inox. Poutre de soudure 33 cm de large

@ Gehause aus rostfreiem Stahl. Saugvorriehtung 33 cm breit

TYPE "IL PROFESSIONISTA"

EURO No. em V W

---- ---- __ --------------------------

399,00 '516.020 10(Hjx37x30 230 110

® Roestvrijstalen behuizing. De breedte seal balk 45cm

® Stainless steel casing. The welding bar is 45 em wide ® Entierement en acier inox. Poutre de soudure 45 em de large

@ Gehouse ous rostFreiem Stahl. Saugvorrichtung 45 em breit

TYPE VACUM 13

EURO No. em V W

------ __ ---------------- __ --------------------

739,00 *516.040 14(Hlx48x24 230 150

® MACHINE A EMBALLER SOUS VIDE - Fonctionnement a

. aspiration externe permet l'usoqe des sachets de dimensions divergentes. Avec mesureur de pression pour indiquer 10 Fin du vacumoge. Ensuite 10 poutre de soudure est octionnee moyennont un poussoir et 10 machine arrete automatiquement quand Ie sachet plastique est ferme. Temps de vacumage et de soudure reqloble. Avec interrupteur Marche-Arret

@VAKUUM-VERPACKUNGS-MASCHINE - Eine spezielle Saugvorrichtung erlaubt die Vakuumierung von Beuteln von verschiedene qrossen, Mit Druckmesser, um die Beendigung des vokuumierprozesses anzuzeigen. Donn wird der Schweissbalken mitlels eines Druckscholters oktiviert und die Maschine stopr, wenn der Kunststoffbeutel zugeschweisst ist, Vakuumier-und Schweisszeit sind regulierbar. Mit Ein/ Aus Scholter

*500 )@@@@ ('- H_O_T_E_LW_A_R_E _&_FO_O_D_S_E_;,_RV_I__::.C_E_E_Q;_U_IP_M_E_N_T __ ~)

!+;sammiC

® VACUUMMACHINES - Roestvrijstalen serie, eenvoudig te bedienen en te reinigen. Voorzien van electronische tijdklok en digitaal controlepaneel. Diverse mogelijkheden zijn apart instelbaar. Met stop-knop om cyclus op ieder gewenst moment te onderbreken. Lengte sealbalk 24 em.

® FOOD PACKING VACUUM MACHINES - Stainless steel, easy to serve and easy cleaning due to the construction. With electronic timer and digital controlpanel. Various possibilities in the cycles are adjustable. With Stop key allows the interruption of the cycle at any stage. Sealing bar length 24 em.

® MACHINES A EMBALLER SOUS VIDE - Gamme inox, server et entretien c'est tres facile. Avec minuterie electronique et tableau digital. Les functions divers sont prereglable. Avec marche-arret pour arreter [e cycle a moment souhaitable poutre de soudure 24 cm.

@ VAKUUM-VERPACKUNGS-MACHINE - CNS Serie, einfach zu bedienen und zu Reinigen. Mit Elektronischer Zeitschalter und Digitalen Rahmen. Mehere moglichkeiten sind seperat Einschaltbar. Mit Holte knopf fur stornierung der Zy~luss. Saugvorrichtung 24 em.

MODEL 201

No.

Int. em

Ext. em V W

EURO 1745,00

EURO 1960,00

*340.020

8(H)x27x30

26(H}x32x41 230 100

('- H:c_:o::....:cT..::.,EL;_W;_A__:_R=E;_&:...:.._c.F....:.O__:_O_D_5=--E__::.:R:..:_V.:_:1 C:..;::_E-=E=--=Q=-=u..::.:1 P....:.M:.:.:E:.:_N::..::_T __ ___")@C@@@ ( * 501 )

MODEL 253

No.

lnt, em

em V W

131H)x28x37

35(H)x32x48 230 370

*340.D22