MICHEL DESMARQUET

PROFE IA DE PE THIAOOUBA

A crede nu este suficient… Ai nevoie să ŞTII

„The Thiaoouba Prophecy” – versiunea electronică ISBN 0 9577882 3 1 Editor: Scientific Engineering Research Pty Ltd. Editată şi corectată de către Dr. Tom Chalko, Louise Ovcar şi Manninder Sekhon cu acordul lui Michel Desmarquet. Toate modificările aduse sunt documentate, cu excep ia erorilor de tipărire şi a corecturilor gramaticale. Michel Desmarquet, Dr. Tom Chalko, 2000 Toate drepturile rezervate. Relatare din călătoria efectuată în Iunie 1987 Manuscrisul completat în Ianuarie 1989 Postscriptum scris în Aprilie 1993 Mt Best, Vic 3960, Australia Prima versiune electronică 2000

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba

Întrebări frecvente: http://www.thiaoouba.com/faq.htm Publicată pentru prima dată sub titlul „The Abduction to the 9th Planet” în 1993

„The Abduction to the 9th Planet” tipărită ISBN 0-646-15996-8 „The Thiaoouba Prophecy” editată ISBN 0-646-31395-9 Traducere în limba Româna – Maria Cristina Vorotneac Retipărită în 1997 (Australia) Retipărită în 1993, 1994, 1999 (Australia), 1995 (SUA).

2

PREFA Ă

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba

Am scris această carte ca urmare a ordinelor primite şi cărora le-am dat ascultare. În plus, este o înşiruire de întâmplări care mi s-au petrecut personal – afirm acest lucru.

Îmi imaginez că, cu o oarecare exagerare, această poveste extraordinară va apărea unor cititori ca stiin ifico-fantastică – o poveste inventată în întregime – dar eu nu am imagina ia necesară pe care o cere fabricarea unei asemenea crea ii. Această nu este stiin ifico-fantastică. Cititorul de bună credin ă va fi capabil să recunoască Adevărul în mesajul pe care îl transmit din partea noilor mei prieteni către oamenii de pe Pământ.

Acest mesaj, în ciuda numeroaselor referiri la rase şi religii, nu reflectă nici tendin e rasiale şi nici religioase în folosul autorului. Michel Desmarquet, Ianuarie, 1989

Ei au ochi, dar nu văd – Urechi, dar nu aud… Biblia

3

08.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Cuvantul traducătorului Calea Spirituală nu este simplă. eminent om de ştiin ă. permi ându-ne să recunoaştem desigur semnifica ia acesteia pentru Umanitate. nu mai ai drum de întoarcere. Prin această Carte. Citi i-o şi. „Profe ia de pe Thiaoouba” constituie un ghid valoros pentru Căutătorii Adevărului.. Cristina Bucureşti. 4 . să ajunge i să o pre ui i tot atât de mult pe cât o pre uiesc eu.Chalko.2004. Deşi traducerea nu poate înlocui textul original. 02. a Legii Universale. însă dacă ai păşit pe ea. remarcabilului Michel Desmarquet. în ciuda imperfec iunilor inerente unei traduceri. Sper din tot sufletul ca. cât şi Dr. lucrarea vine să dea răspunsuri multor întrebări pe care ni le-am pus de-a lungul timpului. după ce ve i fi citit această carte. pentru permisiunea acordată de a vă oferi versiunea în limba română.. Autorul mijloceşte spiritului nostru în elegerea Adevărului Divin. Tom J. Mul umesc din suflet autorului. Lumina Spirituală vă va învălui. cu siguran ă.

Abia dacă am făcut câ iva paşi când. cu pumnii strânşi. care amintea de jocul de aseară. am încercat să-mi amintesc ce fază a lunii era. în plus. care nu avea nimic a face cu stelele. Peluza părea a se ondula sub picioarele mele. În acest moment.! Era neobişnuit pentru mine să mă trezesc la o asemenea oră. De obicei. Numai 12:30 a. neavând nici cea mai vagă idee de ce. unde locuiesc. dintr-o dată. neştiind cât timp am dormit. Am ocolit masa pe care rămăsese tabla de şah.” Lăsând biletul lângă telefon.m. dar Lina întotdeauna doarme… Nu aveam nici cea mai mică dorin ă de a mai dormi şi. Peretele casei deasemeni. “ Draga mea. la acest moment din noapte. al căror ârâit umplu noaptea. în general destul de senine. Noaptea părea a fi scăldată într-o lumină stranie. Nu pot explica nici de ce am mers la biroul meu. Filodendronii s-au contorsionat şi peretele casei semăna cu o hârtie ce zboară în vânt. Eram complet treaz. Instinctiv. Am coborât scările exterioare şi m-am îndreptat către pandan. era posibil să fie deja ora 5 diminea a. cu Regele alb încă în şah – mat. ca şi cum mâna mea ar fi avut o minte proprie. şi am deschis uşor uşa care dădea spre grădină. M-am ridicat şi am mers către bucătărie să verific ceasul. Mi-am scos pijamaua şi. nop ile sunt. am fi avut un veritabil concert de broaşte şi greieri. m-am îmbrăcat în pantaloni şi cămaşă. Aici. în Nord – Estul Australiei. culoarea filodendronilor s-a schimbat. am luat o foaie de hârtie şi un pix şi m-am văzut scriind. era oricum o linişte apăsătoare şi mă întrebam de ce. Nu ai de ce să.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Thao CAPITOLUL 1 M-am trezit brusc. m-am îndreptat spre uşă şi apoi către verandă. gândindu-mă că poate ar fi trebuit să răsară. şi pandanul – toate erau scăldate într-o lumină roşiatică. cât o fi ceasul? Lina dormea lângă mine. voi fi plecat pentru vreo 10 zile. iar pământul de sub pandan parcă făcea valuri. 1 . proaspăt şi vioi – dar Doamne.i faci griji.

Crezând că nu mă sim eam bine, m-am decis să mă întorc în casă, când, exact în acel moment, m-am sim it ridicat destul de blând de la sol. M-am înăl at, mai lent la început, pe deasupra filodendronilor, apoi mai rapid, până ce am văzut casa devenind din ce în ce mai mică dedesupt. - Ce se întâmplă? am exclamat în culmea mirării, năucit. - Totul este în regulă acum, Michel. Până atunci, am crezut că visez. Înaintea mea, o fiin ă umană, de dimensiuni impresionante, îmbrăcată într-un costum dintr-o singura bucată şi purtând o cască complet transparentă pe capul “ei”, se uita la mine – zâmbind prietenos. - Nu, nu visezi, a spus, răspunzând la întrebarea din mintea mea. - Da, am replicat, dar se întâmplă aşa întotdeauna în vis şi, în final descoperi că ai căzut din pat şi ai un cucui în mijlocul frun ii! Ea zâmbi. În afară de asta, am continuat, îmi vorbeşti în Franceză, limba mea maternă, şi totuşi suntem în Australia. Vorbesc Engleza, să ştii! - Şi eu. - Trebuie să fie un vis – unul dintre acele vise stupide, desigur. Dacă mă gândesc mai bine, ce faci pe proprietatea mea? - Nu suntem pe proprietatea ta, ci deasupra ei. - A! E un coşmar. Vezi că am dreptate? O să mă ciupesc! Am asociat cuvintele cu faptele. Au! Ea a zâmbit din nou. - Acum eşti satisfăcut, Michel? - Dar, dacă nu este un vis, de ce stăm aici pe această piatră? Cine sunt oamenii de acolo, îmbrăca i după moda secolului trecut? Începeam să disting, într-o lumină lăptoasă, oameni vorbind şi, la o mică distan ă, al ii mişcându-se prin preajmă. - Şi tu, cine eşti tu? De ce nu ai dimensiuni normale? - Eu am dimensiuni normale, Michel. Pe planeta mea to i suntem de această mărime. Dar toate la timpul lor, dragul meu prieten. Sper că nu te superi că î i spun aşa, nu? Dacă nu suntem deja buni prieteni, sunt sigură că asta se va întâmpla curând. Stătea acolo în fa a mea, inteligen a se reflecta în zâmbetul de pe chipul ei şi bunătatea emana din toată fiin a sa. Nu era posibil să întâlnesc pe cineva cu care să mă pot sim i mai împăcat sufleteşte. - Fireşte că nu, po i să-mi spui cum doreşti. Şi care este numele tău? - Numele meu este Thao, dar mai întâi, aş vrea să ştii, odată pentru totdeauna, că acesta nu este un vis. Într-adevăr, este ceva cu totul diferit. Pentru anumite motive care î i vor fi explicate mai târziu, ai fost ales pentru o călătorie pe care foarte pu ini pământeni au făcut-o – mai ales în ultima vreme. Suntem, tu şi eu, în acest moment, într-un univers care este paralel cu cel de pe Pământ. Pentru a te include pe tine, ca şi pe noi (în acest univers) am folosit un fel de “dop pneumatic”. 2

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba

În acest moment, timpul s-a oprit pentru tine, şi po i rămâne aici 20 sau 50 de ani pământeni şi apoi să te întorci ca şi cum nici n-ai fi plecat. Corpul tău fizic va rămâne de-a dreptul neschimbat. - Dar ce fac aceşti oameni? - Ei există după cum este de aşteptat, şi, după cum vei afla mai târziu, densitatea popula iei este foarte scăzută. Moartea poate surveni în urma unui suicid sau a unui accident. Timpul este oprit. Sunt bărba i şi femei, la fel de bine ca şi unele animale care au o vârstă de 30.000., 50.000. sau chiar mai mul i ani pământeni. - Dar de ce se află ei aici şi cum au ajuns să fie aici? Unde s-au născut? - Pe Pământ… şi to i se află aici din întâmplare. - Din întâmplare? Ce vrei să spui? -Este foarte simplu. Ai auzit de Triunghiul Bermudelor? Am dat din cap afirmativ. Deci, este foarte simplu, în acest punct şi în altele mai pu in cunoscute, acest univers paralel se întrepătrunde cu universul vostru astfel încât există între ele o poartă naturală. Oameni, animale sau chiar obiecte care se găsesc în imediata apropiere a acestei por i sunt de-a dreptul “supte”în ea. Astfel, po i avea, de exemplu, o întreagă flotă de nave care să dispară în câteva secunde. Uneori o persoană, sau mai multe persoane, pot trece înapoi în universul vostru după câteva ore, câteva zile sau câ iva ani. De cele mai multe ori, însă, nu se mai întorc niciodată. Când un om se întoarce şi povesteşte experien a sa, marea majoritate a oamenilor nu-l cred – şi dacă persistă, este declarat nebun. De cele mai multe ori, asemenea persoane nu povestesc nimic, dându-şi seama cum vor apărea în ochii celorlal i. Uneori, deasemeni, el se întoarce amnezic, şi dacă îşi recapătă par ial memoria, nu-şi va aminti ceea ce s-a întâmplat în universul paralel, şi de aceea nu va aduce lumină asupra acestui subiect. A fost – continuă Thao – un caz tipic de trecere într-un univers paralel în America de Nord, unde un tânăr, pur şi simplu s-a “evaporat” în timp ce mergea să aducă apă de la o fântână care se afla la câteva sute de metri de casa sa. După o oră, familia şi prietenii săi au ieşit să-l caute şi, cum era zăpadă proaspătă de cca. 20 cm, ar fi trebuit să fie destul de simplu – ei trebuiau doar să urmărească urmele lăsate de tânăr. Dar, chiar în mijlocul câmpului – urmele dispăreau. Nu erau copaci în jur, nici pietre pe care ar fi putut sări – nimic straniu sau neobişnuit – pur şi simplu urmele se opreau. Oamenii au crezut că a fost luat de o navă spa ială, dar nu asta s-a întâmplat, după cum vei vedea mai târziu. Bietul om a fost pur şi simplu “supt” într-un univers paralel. - Îmi amintesc, am spus, am auzit despre acest caz special, dar cum de ştii tu despre acest lucru?

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba

3

- Vei afla mai târziu de unde ştiu, a replicat ea enigmatic. Am fost întrerup i de apari ia bruscă a unui grup de oameni atât de bizari încât din nou, m-am întrebat dacă nu era totul un vis. Cam o duzină de bărba i, înso i i de ceva ce părea a fi o femeie, au apărut din spatele unei grămezi de pietre, cam la 100 m de locul în care ne aflam. Priveliştea era chiar mai ciudată, cu atât mai mult cu cât aceşti oameni păreau desprinşi din paginile unor povestiri preistorice. Cu aspectul unor gorile, mânuiau bâte uriaşe pe care oamenii moderni n-ar fi în stare să le ridice de la pământ. Aceste creaturi hidoase veneau drept spre noi, urlând ca nişte fiare sălbatice. Am făcut o mişcare de retragere, dar înso itoarea mea mi-a spus că nu am de ce să mă tem şi că ar trebui să stau nemişcat. Şi-a pus mâna pe catarama de la centură şi s-a întors pentru a le putea face fa ă. Am auzit o serie de mici click-uri şi cinci dintre cei mai puternici oameni au căzut la pământ, nemişca i. Restul grupului s-a oprit dintr-o dată şi au început să mormăie. S-au închinat în fa a noastră. M-am uitat din nou la Thao. Stătea ca o statuie, cu fa a nemişcată. Ochii ei erau fixa i pe acei oameni încât credeam că încearcă să-i hipnotizeze. Am aflat mai târziu că, telepatic, dădea ordine femelei din grup. Această femeie s-a ridicat şi a început, mi s-a părut mie, să dea ordine celorlal i, cu o voce guturală. Apoi au ajutat la îndepărtarea corpurilor, purtându-le în spate către grămada de pietre despre care vorbeam mai devreme. - Ce fac? am întrebat. - Îşi vor acoperi mor ii cu pietre. - I-ai omorât? - A trebuit. - Ce vrei să spui? Chiar eram în pericol? - Bineîn eles că eram. Aceştia sunt oameni care se află aici de 10 sau 15.000. de ani – cine ştie? Nu avem timp să stabilim asta şi în plus, este lipsit de importan ă. Cu toate acestea, acest fapt ilustrează bine ceea ce î i explicam cu câteva momente în urmă. Aceşti oameni au trecut în acest univers la un moment dat, şi au trăit de atunci şi până acum în acel timp. - Este înfricoşător! - Sunt de acord. Totuşi face parte din normalitate, şi deasemeni, din Legea Universală. În plus, ei sunt periculoşi pentru că se comportă mai mult ca nişte fiare sălbatice decât ca nişte fiin e umane. Dialogul nu ar fi fost posibil între ei şi noi, la fel cum nu este posibil între ei şi cele mai multe dintre fiin ele din acest univers paralel. Pentru un singur motiv, ei nu sunt capabili să comunice; şi pentru altul, ei, mai pu in decât oricare, în eleg ce li se întâmplă; eram într-un real pericol şi, dacă pot spune asta, le-am făcut o favoare chiar acum, eliberându-i. - Eliberându-i? - Nu mă privi atât de şocat, Michel. Ştii foarte bine ce vreau să spun cu asta. 4

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba

dar nu sunt sigură că eşti conştient de problemele enorme pe care le-ar putea crea pentru majoritatea dintre aceşti oameni. dar aceasta este realitatea.Ai ridicat un punct de vedere important aici.Dar asta este teribil! După toate acestea. şi un trifoi cu patru foi poate fi considerat deasemeni un accident. Apendicele vostru nu este altceva decât un accident. ai oameni care se află în acest loc de mii de ani.Am făcut această compara ie doar ca să. cel mai mare serviciu pe care cineva l-ar putea face acestor oameni ar fi să-i omoare! .Ei nu mănâncă.Ce mănâncă ei? . Doctorii voştri încă se mai întreabă ce rost ar putea avea în organismele voastre. am replicat. putem să returnăm mul i dintre ei în universul vostru. dealtfel fără durere. De obicei. adu. De exemplu. în natură totul are un rost precis pentru care există – de aceea mi-am permis să trec apendicele pe listă printre accidentele din natură.Deci. Un albinos este un accident. dar fereşte-te să tragi concluzii – mai ai încă multe de văzut. timpul s-a oprit – aceşti mor i nici măcar nu putrezesc. în conformitate cu procesul normal. .Nu mi-am dat seama că eşti religios! . chiar şi aici. Efectiv ar fi una dintre cele două solu ii.Care este cealaltă? . .Să-i trimitem înapoi de unde au venit – dar acest lucru ar ridica mari probleme. nu vei sim i nici o durere. pentru că nu simt nevoia. po i muri în urma ei. Ce s-ar întâmpla dacă s-ar întoarce în universul din care au plecat cu atât de mult timp în urmă? . Aici. desigur. cu certitudine. Pentru că noi suntem capabili să folosim “poarta”. acesta este unul dintre cele câteva accidente ale naturii. 5 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . pentru că ar fi tenta i să se sinucidă – ceea ce. . ca oricare altă fiin a vie. după cum am spus deja. . Cei care trăiesc aici nu ştiu nimic din ceea ce tocmai i-am explicat. dacă în eleg corect. şi este un noroc. De fapt.Ar putea înnebuni.Eşti. Michel. întrebându-mă cum şi-ar fi putut da seama dacă eram sau nu religios. nici moral. şi astfel să-i eliberăm (1). Michel (de care aveam nevoie).Au fost elibera i din corpurile lor fizice şi acum sunt capabili să-şi continue ciclul. Acest lucru poate părea dificil de în eles. încercam doar să te necăjesc. dar dacă lovitura este suficient de puternică. Răspunsul – nici un rost. nu mai este nimic de făcut. Oamenii care trăiesc în acest univers nu suferă nici fizic. nu este o solu ie. Ai avut dreptate în a explica aceasta ca fiind un fel de purgatoriu dar. .i aminte.Ştiu. acest lucru este accidental. omul de ac iune pe care l-am cerut. dacă te lovesc.i arăt că încerc să în eleg. Atunci. la fel cum nici nu beau. . acest univers paralel este un blestem – un fel de iad sau purgatoriu? . Ea zâmbi blând la afirma ia mea. Aici.

M-am văzut povestind această aventură familiei mele. . Prin aceasta vreau să spun că trebuie să mai fii instruit asupra unor anumite puncte înainte să mergem mai departe.Al doilea motiv este că suntem aştepta i. Sub nici un motiv – m-ai în eles? Am fost luat prin surprindere de acest ordin formal. Cam la 100 de metri de noi se afla o sferă enormă. din două motive. semănând cu o cea ă fierbinte. m-am văzut prins. semănând cu un film derulat rapid. ca atunci când cineva priveşte de la distan ă nisipul încălzit de soarele de vară. Această enormă sferă “licărea” cam la 10 metri de la sol.Nu ai absolut nimic de care să te temi. este prea devreme pentru asemenea explica ii. a spus Thao. Trebuie să plecăm. Cred că gura mea s-a deschis a mirare.Văd cu ochii mei că am făcut alegerea corectă selectându-te pe tine – ai o minte ascu ită. . Am urmărit privirea sa şi am privit cu ochii mări i de surprindere. De altfel.Îşi puse mâna pe umărul meu. dar de data aceasta nu mai aveam nici o îndoială. şi am avut sentimentul că s-ar putea să nu-i mai văd niciodată… . Thao m-a aşezat în pozi ie opusă fa ă de a sa şi cam la 1 metru distan ă. Îmi amintesc un sentiment de triste e trecând peste mine când m-am gândit la familia mea. eram atât de nerăbdător şi emo ionat încât am pierdut controlul gândurilor. fără uşi. care emana o aură albăstruie. Cu o atingere uşoară. Îmi amintesc acel moment foarte bine. Ai încredere în mine. Un şuvoi constant de imagini îmi treceau prin minte fulgerător. Lumina nu era continuă. Pe timpul cât a durat scurta apropiere de sferă. . ca într-o cursă. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 6 . pe care o iubesc atât de mult. dar nu pot să. Am aflat mai târziu că măsura 70 de metri în diametru.În primul rând. Când am ajuns în imediata apropiere a sferei. Michel. Thao îmi făcu semn să o urmez şi am plecat către maşină. prima dată am crezut că ar putea fi o coinciden ă. . fiind nevoită să se încline uşor în fa ă pentru aceasta. Thao măsura 290 cm.Nu mă atinge sub nici un motiv. Vei fi împreună cu familia ta foarte curând şi bine sănătos. m-a întors. provocându-i lui Thao un râs melodios. nu ştiam la acel moment că.Care ar fi? . Aceasta a fost a doua oară când ea îmi citea gândurile. cum rar este auzit printre noi pământenii. orice s-ar întâmpla. ci licărea intermitent. dar am încuviin at. Michel. fiind deosebit de înaltă pentru o fiin ă umană. Fără ferestre. apărea la fel de netedă ca o coajă de ou. şi am revăzut articolele din ziare pe care le-am citit pe tema OZN –urilor.i explic totul acum.În eleg – şi al doilea? . fără scară.

m-a condus către o lumini ă albastră. Bineîn eles. ai cărei pere i erau de un galben atât de intens încât a trebuit să-mi închid ochii. ea nu era singura: mă întrebam cum arătau ceilal i. a spus. . alunecam la nivelul solului de-a lungul unui tunel. inea ceva asemănător cu o “baghetă”. Acum.Mai bine. am observat mai târziu că era “ataşat” în partea superioară a sânului său stâng. atât de multe întrebări î i încetoşează creierul încât ai impresia că va lua foc. Luându-mă de umeri. păreau atât de îndepărta i. Ea dădu drumul “medalionului” şi cu o dexteritate care sugera că făcea acest lucru adesea. şi cu cealaltă mână. ca aceasta mă ajuta să suport lumina. atât de intensă încât aproape că a trebuit să-mi închid ochii pe jumătate. După felul în care mă conducea mentorul meu. trecând prin peretele maşinii. Am vorbit adesea cu prietenii despre “farfuriile zburătoare” şi am fost convins că ele există de fapt – dar atunci când eşti de fapt confruntat cu realitatea. Îmi amintesc acest râs – ca o briză răcoroasă şi liniştitoare în momentele în care nu-mi era chiar uşor. Din comportamentul lui Thao fa ă de mine.Vino.Cum te sim i? mă întrebă. . ne-am ridicat simultan. Thao şi eu. dar nu pot fi sigur. Ne putem atinge de acum. A îndreptat “bagheta” pe deasupra capetelor noastre. Pere ii formau o boltă – care arăta exact ca şi cum ar fi fost în interiorul unui bol răsturnat. Chiar când credeam că ne vom ciocni cu sfera. o por iune a învelişului acesteia s-a retras asemeni unui enorm piston spre interiorul unui cilindru. Acest lucru mi-a făcut bine. după un fel de aterizare înăuntrul navei. în adâncul meu eram încântat. Aceasta este singura modalitate de a o descrie. lăsând la iveală o deschizătură ovală cam de 3 metri înăl ime. Ne-am “recăpătat” picioarele. Totuşi. . dar am trecut prin pere i – ca fantomele! Thao râse din tot sufletul la expresia şocata de pe fa a mea. un coridor asemănător unui tunel care ne conducea către o încăpere mică. În ciuda fascina iei mele fa ă de această aventură. am sim it că nu am motive să mă tem. Deja. încă mă mai îndoiam că îmi voi mai revedea vreodată familia. deşi cu numai câteva minute mai devreme mă aflam în propria mea grădină. Thao mi-a acoperit capul cu o cască făcută dintr-un material transparent şi am aflat. mul umesc. deschizând un ochi. Când am fost foarte aproape de lumini ă. peretele pe care se afla aceasta “ne-a lăsat” să trecem.Şi-a pus mâna pe un fel de “medalion”. aş fi putut să jur că voi avea câteva cucuie frumoase pe frunte. în direc ia sferei. Apoi a îndreptat bagheta spre mine. cealaltă mână fiind tot pe “medalion” şi foarte simplu. şi-a pus la loc “bagheta”. Nu mai văzusem niciodată o culoare asemănătoare pe Pământ. pe care a desprins-o din centura sa. Cred că am văzut o undă verde ca un fulger dinspre sferă. dar această lumină – cum pute i să o suporta i? 7 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba .

fiind înlocuită de către una albastră care. Ştim că vei fi foarte interesat de această călătorie. Era destul de asemănător cu genul de urare folosit de către companiile noastre aeriene. . Acum te afli într-una dintre navele noastre spa iale de cursă lungă. Vocea lui Thao se auzea clar în întuneric. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 8 . părea să atingă marginea Pământului sau. Michel.000.Acestea sunt stele. Am vrut să mă ridic pu in. de metri altitudine… Deodată. Am auzit-o vorbind într-o limbă necunoscută mie. pentru a putea să beneficiezi de ea. Tu încă mai crezi că te afli în universul vostru pământean. Din nou m-am întrebat dacă visez. În aceeaşi clipă. .. Australia nu se putea vedea. am sim it o foarte uşoară mişcare în aer şi acesta a devenit mai rece. dar şi de plecarea noastră care va fi destul de lentă. dar n-am putut. Vom pleca în curând. Acolo. o voce a putut fi auzită. .Nu este o lumină. asemeni aerului condi ionat.De ce “actuală”? M-a i adus aici ca să-i vopsesc din nou? am glumit eu. dacă te vei întinde în acest locaş…? Acolo. Este doar culoarea actuală a pere ilor din această încăpere.Nu este nici o vopsea. . pentru binele tău. chiar deasupra lui. când nu mai eşti acolo. în mijlocul camerei se aflau două cutii – semănând mai mult a sicrie fără capac. Lucrurile au început să se petreacă cu repeziciune. M-am întins într-unul dintre ele şi Thao în celălalt. “Revopsirea” fusese făcută… O treime din încăpere deveni brusc întunecată şi am observat lumini e minuscule strălucind ca stelele. părăsind Pământul cu o viteză incredibilă. spre o pozi ie deasupra Polului Nord. deoarece razele soarelui nu ajunsesera la ea. vorbind ceea ce părea a fi aceeaşi limbă pe care o folosise Thao câteva minute mai devreme. nu era mai pu in intensă. Am părăsit universul paralel al Pământului şi vom părăsi planeta ta. Thao răspunse scurt şi apoi vocea mi s-a adresat în Franceză – o franceză excelentă (altfel tonul era mai melodios decât cel tipic) – urându-mi bun venit la bord. fiind inut de o for ă necunoscută şi invizibilă. Pe ecran. Acum conturul planetei se putea distinge. Sunt doar vibra ii. pentru a te duce să vizitezi planeta noastră.Unde este Pământul? . Putem privi pe ecranul din fa a ta. vom merge mai departe şi încă mai departe. după cum am aflat ulterior. Secundă după secundă America se micşora. Michel. la aproximativ 10. ne-am schimbat direc ia. fiind aproape. cu siguran ă. şi îmi amintesc că am fost chiar amuzat de aceasta – în ciuda situa iei unice în care mă aflam. dar foarte armonioasă. apărea ceea ce ar fi putut fi Soarele.Încă nu-l putem vedea. mai precis. capabile să călătorească cu o viteză de câteva ori mai mare decât viteza luminii. La început. America de Sud. Culoarea galbenă a dispărut progresiv de pe pere i. şi părea că ne mişcam în jurul globului.

roşii. Nici măcar exper ii voştri n-ar putea crede asta – dar acesta este adevărul. multe lucruri î i vor fi arătate inten ionat – multe lucruri. mi-a spus. Mi-am întors capul în direc ia lui Thao. separate. şi am fost oarecum “dezorientat”. 9 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . apoi pălind. dispăru – sau aproape – de pe ecran. viziunea mea a fost umplută cu albastrul sumbru al spa iului. . şi nu trebuie să te superi pentru faptul că anumite informa ii nu î i sunt furnizate.Ce este? . portocalii – în fiecare culoare. Pe ecran apăruse un punct colorat şi creştea rapid. creând faimoasele inele şi închizându-se între ele…Era un spectacol uimitor. . albastre. Am văzut atât de multe într-un timp atât de scurt.Pot în elege foarte bine că acest lucru pare incredibil pentru tine. Dându-mi seama că nu mai eram re inut de câmpul de for ă.Bietul nostru Pământ deveni o minge de baschet. dragul meu prieten. devenind mai puternice.A fost minunat. Erau galbene. pe timpul acestei călătorii. Am “luat-o” foarte blând. . sperând la noi explica ii. ce umplea din ce în ce mai mult ecranul nostru. . făcând acest lucru ar fi fost nepoliticos. Dar acum nu ne deplasăm la viteză maximă. . Îmi pare rău. dar vor fi atât de multe lucruri noi şi interesante de văzut şi de aflat pentru tine încât nu vei putea ine minte atât de multe informa ii care te vor asalta.Ai spus “de câteva ori viteza luminii”. . . am vrut să-mi scot masca pentru a vedea mai bine culorile.Priveşte. crescând. Culorile sale erau minunate – neputând fi comparate cu nimic din ceea ce văzusem vreodată pe Pământ. dar de câte ori? . apoi una de biliard până când. pentru că ştiu că te dezamăgesc şi marea ta curiozitate pentru toate lucrurile nu este satisfăcută.i-a plăcut? . dându-mi seama că. era din ce în ce mai mare pe ecran. verzi.Michel. o infinită gamă de nuan e amestecate. faimosul Saturn creştea rapid. Pe măsură ce ne apropiam. Cititorul va trebui să-mi ierte descrierea făcută.De câteva ori viteza luminii. nu după cum şi-ar fi dorit. dar Thao mi-a făcut semn că nu trebuie să fac nimic. Viteza exactă a navei noastre este unul dintre aceste detalii. Comportarea ei arăta că subiectul era închis şi nu am mai insistat. dar atât de rapid – este oare posibil să călătoreşti cu o asemenea viteză? .Unde sunt sateli ii? am întrebat. .Asta n-a fost nimic.Cât de repede? am întrerupt eu. în final. dar trebuie în eles că încă nu mi-au revenit toate sim urile. săracă în detalii. dar vor fi deasemeni şi detalii la care nu vei avea acces. În schimb.A luminii? Dar de câte ori? Este incredibil! Cum rămâne cu bariera luminică? .Saturn.

asemănătoare cu cea produsă de un aparat de aer condi ionat aflat în func iune. alături de o eprubetă continând un lichid. Thao se ridică.000. Se ştie precis pe puntea de comandă. pentru a te contacta. întinzându-mi-le. .i da informa ii mai precise. este un veritabil mediu de cultură. radia ii.000. care era proiectată special pentru tine. deşi nu este cuvântul corect – dar nu poate fi tradus în nici una dintre limbile pământene. Thao m-a luat în bra e. Abia atunci am observat că Thao nu mai purta casca. . în partea dreaptă a ecranului.p. a luat o mică sticlu ă de lângă lăcaşul său. km sau poate mai mult. dar acum nu mai eşti.Este foarte simplu. De aceea. dar mi-am văzut corpul de la distan ă şi eram capabil să mă mişc prin cameră doar cu un simplu gând.Po i face acelaşi lucru. care se umplu din nou de “culoarea” spa iului.Ai putea să-mi spui. Am văzut asta întâmplându-se de la 2 sau 3 metri distan ă de corpul meu! Îmi imaginez că anumite lucruri din această carte pot părea de necrezut.Trebuie să fim cam la aproximativ 6. totul s-a petrecut foarte repede şi totul a fost foarte ciudat.Po i vedea doi dintre ei. 10 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . Într-adevăr. inimaginabile pentru un cititor neavizat. După cum a spus. aproape unul lângă altul.. Apoi. aceasta a fost o altă formă de dezinfec ie prin…hai să-i spunem. Pe timpul scurtei perioade în care cabina a fost galbenă apoi albastră. suntem capabili să. Cred că în acel moment m-am sim it exaltat. bacteriologic de a voastră. Michel. Tu însu i reprezentai un pericol pentru mine.i anticipăm reac iile. am întrebat.v.Nu te pot urmări. trebuie să ştiu dacă video-camera noastră este programată pe zoom total sau nu. în func ie de curs. în timp ce eu eram în stare să te înso esc fără să port una şi acum eu am o cască în timp ce tu nu o mai por i? . m-a aşezat în locaş şi mi-a scos masca. dar pentru a. Saturn dispăru brusc din partea stângă a ecranului. Î i voi da aceste două tablete. Noi venim de pe o planetă diferită d.Cât de departe suntem? . Le-am înghi it pe amândouă. despre care am presupus a fi apă. dar încă mai ai suficiente bacterii pentru a ne produce un rău considerabil. Mă lovise faptul că eram pe cale să trăiesc o aventură extraordinară – şi de ce? Nu am cerut nimic şi nu m-am gândit niciodată (cine ar fi îndrăznit?) la o asemenea aventură. a scos tabletele.d. ridicând baza căştii pentru a putea face asta. cum nu mai fusesem până atunci. Apoi…ei bine. am dezinfectat 100%. . . 80% dintre bacteriile periculoase existente în tine au fost distruse. probabil ai sim it o răceală în aer. care pentru noi. Am ascultat şi ne-am regăsit împreună din nou în mijlocul cabinei. În acest mod. la fel de “pur” ca şi oricare dintre noi. de ce până acum ai purtat o cască. şi în 3 ore te vei putea considera tu însu i. . culoarea era prea puternică pentru tine şi i-am dat casca pe care o por i acum.Când ai intrat în această cabină. am fost obligată să-mi iau aceste măsuri de precau ie fireşti.

Am presupus că discutau despre mine.i faci griji.i cură a corpul de toate bacteriile care pot fi periculoase pentru noi. Când Thao s-a oprit. câteva către stânga ecranului. Nu este nici un pericol în asta – nu e nevoie să. Toate păreau a avea un mare interes cu privire la raportul lui Thao. eram pe cale să descopăr că aceasta trebuie să fie cu siguran ă camera de control a navei. O urmam la o oarecare distan ă şi de fiecare dată. întrebările s-au pornit. A ajuns în fa a unui panou care s-a deschis. de aproximativ 20 de metri în diametru. am ajuns într-o cameră circulară. Când ea s-a aşezat pe un loc liber. 11 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . de prezen a mea. Era fascinant. am fost capabil să disting nişte puncte – unele mai mari decât altele şi unele mai luminoase. şi încă doi astronau i s-au alăturat grupului. cele patru capete s-au întors către ea întrebător. Chiar dacă pare ciudat. crezând în mod corect că eu eram scopul principal al misiunii lor. de aceea nu te pot privi când î i vorbesc. Ştiu că aceasta este prima dată când i se întâmplă acest lucru şi sunt oameni care intră în panică… i-am dat un medicament special pentru a. Corpul tău Astral a părăsit corpul fizic. Thao se apropie de un grup de patru care stăteau în enorme fotolii confortabile. dacă panoul era încă închis. şi cam de dimensiunile lui Thao. fără pericolul contaminării pentru noi şi fără să pierzi timp. i-a mai fost dat şi un alt drog care a provocat detaşarea Corpului tău Astral de corpul fizic – aceasta va dura 3 ore. Aproape că părea încântată să le lase să aştepte. ştiu că mă vezi şi mă auzi. În final. Eram din nou încântat să aud această limbă – sonoritatea era de-a dreptul nouă pentru mine şi intona ia atât de armonioasă încât cineva ar fi putut crede că ele cântă. în sfârşit ea vorbi. glisând. şi observând la intrare trei oameni plasa i în fa a unor ecrane care afişau imagini tridimensionale. Fiind invizibil.Michel. În această formă vei putea vizita nava noastră. în care erau cel pu in o duzină de astronau i – numai femei. Pe un ecran mai mare decât altele.Thao spuse: . Neîn elegând nici un cuvânt din ce spuneau. pentru a ne lăsa să trecem dintr-o încăpere în alta. mai mult sau mai pu in viu colorate. timpul necesar purificării tale. iar altele către dreapta. aranjate în cerc. am găsit acest lucru complet normal – şi am urmat-o. acest lucru devine mult mai interesant atât timp cât fiecare persoană îşi îndeplinea îndatoririle fără a fi deranjată sau măcar distrasă. Discu ia se amplifică şi dezvoltă un ton de admira ie crescândă. dar eu nu pot să te văd. în momentul în care ajungeam la el – pur şi simplu treceam prin el. care se mişcau continuu şi fără întreruperi în direc iile lor prestabilite.

În cameră. Uitasem oricum. greu de descris. foarte asemănătoare cu lumea voastră. un sunet straniu a umplut cabina – un sunet care era delicat dar. cu computerele noastre. trecând de la tonuri subtile de galben pal la un galben orbitor. în acelaşi timp. brusc. dispăreau de pe el. că nu mai eram în corpul meu fizic şi că nu mă putea auzi nimeni. şi care era acompaniat de multe lumini e sclipitoare (flash-uri). lângă care stăteam. Mentorul meu mi-a explicat că ne deplasăm cu o viteză de câteva ori mai mare decât viteza luminii…şi l-am văzut pe Saturn rămânând în urmă. Culorile lor erau adesea strălucitoare si extraordinar de frumoase. acoperind o arie uriaşă a ceea ce credeam că era peretele cabinei. s-au apropiat acum de postul de control şi fiecare a luat loc la postul care părea să-i fie destinat personal. când. şi după cum po i vedea pe ecran. ceea ce făcu toate capetele să se întoarcă în direc ia sa. Deodată. am rămas stupefiat să văd o imagine a New York-ului – nu! Acesta este Sydney. totul era cufundat în linişte. A rămas nemişcată în centrul fiecărui ecran. dar neîntelegând limba lor. Efectul a fost imediat. şi mai târziu. sta ionăm deasupra planetei Aremo X 3. Ochii fiecăruia erau fixa i cu aten ie pe ecran. . Nu.i pot explica mai pe larg misiunea noastră deoarece mi se cere să particip la opera iune. cum ar fi cele cunoscute pe Pământ. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 12 . semănând într-un fel. Eram capabil să o aud pe Thao şi pe ceilal i comentând despre ceea ce vedeam. N-aş putea spune cât timp le-am privit. ceea ce am luat drept a fi planete şi sori – deci ne-am întors. Pentru a te pune pe drumul cel bun. ca lumina soarelui nostru. Da i-mi voie să spun doar că era rotundă ca formă şi de culoare gri-bleu. Eram convins că Thao nu mă min ise şi de aceea ne-am în eles bine şi am lăsat într-adevăr Pământul în urmă. Aten ia generală era concentrată pe trei astronau i afla i la comanda unor piese de echipament de formă oblongă. dar vom face acest lucru mai târziu. n-am ajuns prea departe.Michel. insistent. Astronau ii care discutau cu Thao. şi de ce? Thao vorbi tare şi în franceză. care este aproape de două ori mai mare decât Pământul. şi eram de-a dreptul fascinat de evolu ia lor de-a lungul ecranului. î i voi spune că misiunea noastra priveşte radiatiile atomice. Curând mi-am dat seama că acestea erau planetele şi sorii printre care navigam.Viteza lor creştea odată cu mărimea lor pe ecran şi în final. şi totuşi podul este diferit…chiar era un pod? Surprinderea mă determină să o întreb pe Thao. Chiar în mijlocul acestor monitoare mari. mi-am spus. am început să disting o masă enormă.

aşa cum o văzusem în universul nostru paralel. De îndată ce a dispărut din raza vizuală. Odată ajunsă afară. ca un ou de la o găină. Pe neaşteptate. efectul zoom-ului era atât de puternic încât prima sferă a dispărut din dreapta panoului iar a doua din stânga. după cum m-am gândit. Într-adevăr. cu spa ii deschise.To i păreau preocupa i. dar au rămas la “vedere” şi am dedus că. până atunci. am fost surprins să văd. lângă oraş. Panoul cel mare proiecta o imagine a centrului oraşului. încât ne puteam uita afară prin fereastra unei clădiri înalte. Acum o puteam vedea doar pe cea din mijloc şi să îi urmărim coborârea pe sol foarte clar. Puteam acum să disting uşile de la clădiri sau mai bine zis “pasajele” unde ar fi trebuit să fie uşile. Distan a trebuie să le fi făcut invizibile într-un timp destul de scurt. Aceasta era oricum. această sferă acceleră rapid către planeta de dedesupt. chiar în apropierea mijlocului navei. Ne oprisem. Pe acest ecran puteam vedea nava noastră. Una era deasupra unui râu care curgea către oraş şi cealaltă plutea deasupra unui deal. S-a oprit în centrul unui pătrat imens. proiectând o imagine în relief atât de reală. În timp ce urmăream. Celelalte sfere erau monitorizate urmărind aceleaşi detalii. nu mi-am dat seama cât de ciudat era acest oraş… Nimic nu se mişca… Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 13 . de fapt. nu era altceva decât un imens ecran de televizor. panoul proiectă o nouă imagine. Aten ia mea s-a mutat către un ecran mai mic care era monitorizat de către două dintre “gazdele” mele. o mica sferă evacuată. altă sferă a apărut în acelaşi mod. situat printre clădirile cu apartamente. şi apoi o a treia. Am observat că fiecare sferă era monitorizată pe un ecran separat de către grupuri diferite de astronau i. Coborârea sferelor putea fi acum urmărită cu uşurin ă pe panoul mare. fiecare ştia precis ce are de făcut şi când. Cititorul trebuie să în eleagă că acest panou uriaş. acea cameră video trebuie să aiba un “zoom” extrem de puternic. suspendată la câ iva metri de sol. Îmi amintesc clar că.

în afară de câteva vorbe spuse mai repede şi câteva exclama ii în care putea fi sesizată emo ia. cam de doi metri lungime şi 80 de cm înăl ime. Unele stăteau mai într-o parte în timp ce altele zăceau chiar în mijlocul intrărilor în clădiri. sfera care plutea deasupra râului. făcându-le să pară lipsite de formă şi de nerecunoscut. acel “ceva” a ieşit la lumină. mormane. Am fost îngrozit de ceea ce am văzut. camera video se apropie şi foarte repede am în eles că aceste “grămezi”erau odată maşini – vehicule care semănau cu nişte bărci turtite în partea din spate. Cititorul precis a mai văzut. în special în zonele cu climat cald. aceste mici insecte nesuferite pe care le putem vedea pe Pământ. la un moment dat. îşi avea tubul în apă. astronau ii erau aten i la posturile lor. şi am realizat că vehiculele erau acoperite cu o pătură groasă de praf. era plină de “grămezi”. bucată cu bucată. Imperceptibil. trăind în bufete de bucătărie şi în gunoaie. aş putea spune că nu păreau cu adevarat surprinse. Cât priveşte “gazdele” mele. Aş fi putut să jur că se mişcase ceva… De asemeni. În jurul meu. Aten ia mi-a fost atrasă în special de un loc întunecos. Oricum. pentru că scena era de-a dreptul fascinantă – aveam exact impresia de a fi pe stradă. Aten ia mea era acum fixată pe panou. Din fiecare sferă ieşea câte un tub lung care cobora încet către suprafa ă. ceea ce vedeam atât de clar pe ecran. situat la intrarea unei clădiri imense. Strada pe care o observam. aşezate în general una în spatele celeilalte.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Distrugerea atomică CAPITOLUL 2 Un singur cuvânt poate exprima ceea ce se putea vedea pe panou: “Dezolare”. Când capătul tubului atinse solul. 14 . un mic norişor de praf se ridică. am sim it o oarecare agita ie printre astronau i. Foarte rapid şi cu o serie de mişcări bruşte. Desigur. era un gândac oribil.

un lac sau o mare intracontinentală. Tubul sferei începu să se retragă. creatura se grăbi. puteam vedea o zonă aparent deşertică pe deasupra căreia treceam. la fel ca şi mai devreme. când de deasupra clădirii. Imagina i-vă deci. dincolo de nişte pietre mari. unul de dimensiunile de care tocmai vă spuneam. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 15 . în orice caz. Am în eles că vom pleca atunci când fiecare şi-a reluat locul. discutând cu două dintre gazde. Am ghicit. apă şi aer. Trebuia să fi plecat de acum. Mi s-a părut că ar putea fi canale. Mai târziu am aflat că un câmp de for ă îi intuia exact aşa cum o centură de siguran ă ar fi inut în frâu un cascador pe Pământ. nava câştigase viteză în zborul pe deasupra planetei. Chiar atunci. dispăru şi ecranul deveni alb. câteva exclama ii s-au auzit şi imediat am încetinit. Era de-a dreptul dezgustător. Sorii iluminau planeta printr-o cea ă roşiatică. Un nor de fum negru făcu nevăzută intrarea clădirii. De fapt. Am observat că to i astronau ii au o pozi ie similară în scaunele lor. înaintând spre el. n-am putut-o întreba pe Thao. arătând cu o viteza fulgerătoare. dar cel mai mare nu va avea mai mult de 5 cm lungime. Când opera iunea a fost încheiată. Deodată. că astronau ii prelevau probe de sol. şi am presupus că urmărim conturul planetei. Crescându-mi curiozitatea. încă mai avea un metru de la pământ când. învălmăşindu-se una peste alta. o veritabilă mul ime de creaturi au apărut. brusc. apoi. de-a lungul unui al doilea cilindru aflat sub sferă. se opri din nou. Thao şi cei doi astronau i aminti i şi-au reluat locurile. fapt care m-a intrigat. părea destul de ocupată. sau cel pu in că au fost făcute de oameni. Ne-am oprit. Instantaneu. De îndată ce ne-am oprit. o rază de lumină de un albastru intens âşni din sferă şi “mătură” grupul. iar sfera de pe deal şi-a retras tubul. pe lac. ca şi imaginile de pe ecranele mici. Evident. Fiind în Corpul Astral. dar ele nu indicau nici o problemă. în fa a pupitrelor respective. Panoul central a fost deschis şi am putut vedea un plan mai apropiat al locului. reducându-l instantaneu la praf carbonizat. Am putut vedea clar o por iune de coastă şi. s-a mutat pu in mai sus şi şi-a coborât din nou tubul. asanată şi cu albii de râuri secate care uneori se intersectau unele cu altele la unghi drept. Sfera de la râu s-a întors către noi.Ve i fi de acord că sunt scârboşi. Sferele începură să urce către noi şi au fost foarte curând “reabsorbite” de nava noastră spa ială. Panoul ne prezentă imagini ale unui oraş aparent intact care. pentru a ataca lucrul care se mişcase. la aceeaşi altitudine. imaginile pe care le recep ionam pe panou şi pe ecrane s-au schimbat complet. sferele şi-au reînceput opera iunile. Neîncrezător. am putut vedea structuri de formă cubică despre care cred că erau locuin e. am privit celelalte ecrane. desigur.

Mai mul i apărură din construc iile cubice care s-au dovedit a fi locuin ele lor. Aceste barăci erau construite cu aceeaşi orientare şi oamenii ieşeau din ele. dar atât timp cât corpul tău fizic te-a rechemat. . presupun). În mijlocul panoului apăru figura unei femei a cărei vârstă nu o puteai ghici. care îi cădea peste sâni. oricum. m-am sim it tras înapoi de lângă panou. exact cum îl lăsasem. Rapid am trecut prin câ iva pere i până când m-am regăsit din nou. Îmi sim eam membrele ca de plumb şi când am încercat să le mişc. şi în acest grup. Instantaneu. pur şi simplu am presupus că avem de-a face cu o rasă umană doar uşor diferită de a noastră – aşa cum scriitorii S. Priveau spre sferă şi gesticulau. Era. Trebuie să mărturisesc că am intrat pu in în panică şi mi-am dorit din tot sufletul să pot părăsi din nou corpul fizic. în cabina în care corpul meu fizic era întins în locaş. la prima vedere. care păreau a se ridica la aproximativ un metru deasupra solului. cu urechi mari sau cam aşa ceva. ei erau identici cu oamenii afla i pe Pământ. am avut şi alte imagini. bărba ii şi femeile păreau să semene cu rasa Polineziană. Totuşi. obişnuiesc să-i descrie – contorsiona i. În sfârşit. mă sim eam ca şi cum aş fi fost paralizat. Nu puteam întelege ce mă împiedica să mă mişc. la care erau adăugate hornuri foarte mari (instala ie pentru ventila ia clădirii. cu părul lung şi negru.Îmi pare rău că te-am făcut să aştep i. După cum am putut vedea pe un alt ecran. purtând un costum diferit. Avea pielea maronie. Când am văzut-o. prin deschizături aflate pe păr ile ce se găseau în umbră… Fără avertisment. fie “mânca i” de ceea ce părea a fi lepră. dar nu am mai putut s-o fac. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 16 . Numai fa a părea a fi deformată – era de tip Mongoloid. Aceste structuri semănau destul de bine cu lagărele din cel de-al doilea Război Mondial. a transmis o scena de grup a unor fiin e umane… Într-adevăr. era complet dezbrăcată. îmi era imposibil să vin să te ajut. Cât de bine îmi amintesc senza ia neplăcută care a urmat. evident că mai mult de jumătate dintre aceşti oameni erau fie deforma i. Tubul său s-a extins în direc ia ărmului.Am primit câteva imagini excelente realizate de către una dintre sferele care pluteau deasupra plajei şi la o înăl ime pe care am apreciat-o a fi între 40 şi 60 de metri de la sol. părând a fi foarte agita i. şi pe care le voi descrie pu in mai amănun it. Michel. Foarte clar. Nu ştiu cât a durat până ce cabina a devenit treptat inundată cu cea mai odihnitoare lumină albastră-verzuie. I-am putut privi dintr-un plan apropiat. Thao intră.F. nu mi-am dat seama că era deformată. totul a devenit complet întunecat.

În cameră. înteleg perfect. mă ajută să mă ridic. Se potriveau exact în forma orbitelor mele. Sunt sigur că ceva în mine nu func ionează. paturile şi scaunele sunt echipate cu asemenea dispozitive. fără îndoială operând un mecanism de control. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 17 . Ar fi trebuit să. dar Thao nu s-a mişcat. ca şi cum ar fi putut fi distruşi de această pereche de ochelari uriaşă. . eram un pitic comparativ cu gazda mea. într-un fel sau altul. Thao se înclină şi luându-mă de mâna. astfel încât lumina intensă reapăru şi i-am sim it intensitatea în ciuda ochelarilor puternici. dar cred că am o problemă – nu mă pot mişca. Ridicând mâna către perete. m-am regăsit din nou în camera de comandă. când m-am întors în cabină.. părând că aşteapta ceva. mai ales că. cele trei computere care asigură securitatea. şi astfel. şi imediat am fost eliberat. un fel de mecanism. Semănând pu in cu ochelarii de motociclist. La cererea ei. . Î i voi arăta eu unde. Toate locurile. Am reluat acelaşi traseu ca şi atunci când am urmat-o în Corpul Astral.Încă odată. Am fost din nou conştient de prezen a unui curent de aer rece. Vei găsi acolo un costum pe care i-l vei pune înainte de a mă reîntâlni aici.O ultimă precau ie – spuse ea. Pu in după aceasta. Am mers într-o cameră mică pe care mi-a indicat-o ea. în ciuda înăl imii mele de 178 cm. erau foarte fumurii. comandă închiderea câmpurilor de for ă. Când pericolul a trecut. Curentul de aer nu se mai sim ea. am întrerupt-o eu. Luminile s-au stins. I-am înlocuit cu ai mei şi m-a rugat s-o urmez.i arăt locul unde poate fi găsită celula de control a sistemului de siguran ă. dacă este cea mai mică posibilitate de pericol. care era de fapt o pereche de ochelari uriaşi. m-am dezbrăcat complet şi mi-am pus costumul care. O voce s-a auzit şi apoi ea mi-a scos ochelarii fumurii. are loc automat eliberarea din câmpul de for ă. luându-şi singure această responsabilitate. Acest lucru era surprinzător.Nu te scuza. am fost obligat să-mi scot ochelarii mei. Eram de-a dreptul în epenit. Acum te voi ruga să mergi să te schimbi. Thao mi-a înmânat ceva de forma unei bră ări. o mie de scuze. vei vedea un şifonier deschis unde î i vei putea pune hainele – de fapt tot ceea ce por i în afară de ochelari.(2) Când nava ajunge într-o zonă periculoasă. Ea zâmbi şi şi-a pus mâna chiar lângă mine. mi se potrivea perfect. ea deblocă. şi sunt activate automat când locurile sunt ocupate. dar pentru a face asta. Michel. mi i-am pus.

O uşoară umbră de păr deasupra buzei superioare ar fi putut afecta acest chip perfect. care străluceau şi uneori. Mişcându-mi mâna uşor. uşor proeminentă. Bărbia. am putut vedea că mul i dintre ei erau. bine formată. confruntându-se cu cel mai incredibil “lucru” pe care mi l-aş fi putut imagina vreodată. Mul umită prim-planurilor datorate camerelor noastre video. Cei mai puternici dintre bărba i ineau în mâini ceva ce părea a fi un fel de macetă sau o sabie. blond-auriu la culoare. atât timp cât mâna mea a rămas în fa a celulei. sugera o anumită fermitate. dar poate trebuia să spun în loc “mai serios” pentru că părea să aibă cam aceeaşi vârstă) i-a făcut semn scurt lui Thao care. Ochii săi de un albastru-violet şi genele lungi şi întoarse ar fi putut fi invidiate de multe femei de pe planeta noastră. Cât despre mine. am început prin a verifica dacă pot să mă eliberez de câmpul de for ă.Observ că deja ştii cum să te eliberezi de câmpul de for ă. dar uşor ascu ită. Când zâmbea. care erau complet dezbrăca i. era nasul bine propor ionat si uşor plat la vârf. în timp ce o serie de bărba i erau aşeza i în linie. încât ai fi putut crede că e falsă (acest lucru m-a surprins). Era Thao. asemănătoare cu aripile unui pescaruş. Am sim it o apăsare pe umăr şi m-am întors surprins. S-a alăturat repede colegelor ei şi mi-am dat seama că erau foarte ocupate. dar acest lucru nu-i ştirbea farmecul. Eram gata să-i răspund. Sub ochii săi. pentru prima dată frumuse ea şi noble ea chipului ei.Unul dintre astronau ii mai în vârstă (am spus mai în vârstă. Mi-a zâmbit şi îmi amintesc foarte clar când am apreciat. Imediat ce m-am aşezat. tachinau. Păreau a păzi ceva. dar nici unul nu se apropia. care cădea pe umerii săi şi încadra o fa ă care avea un format perfect oval. de la cel mai în vârstă până la cel mai tânăr. Panoul reda imaginea a aproximativ 500 de oameni stând pe ărmul din apropierea barăcilor. se adăugau farmecului său. care accentua o gură senzuală. oarecum masculină. înarma i cu săbii sau suli e. am fost efectiv intuit pe scaunul meu – un sentiment care nu mi-a plăcut deloc. Michel. fie diformi. dezvăluia o dantură perfectă – atât de perfectă. m-a invitat să iau un loc în fa a panoului şi m-a rugat să stau acolo. . aveam o imagine excelentă a acestor oameni. care era lung şi mătăsos. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 18 . luând bulgări de sol sau nisip. Avea o frunte înaltă. Am amintit deja despre părul ei. Din nou. Sprâncenele ei curbate în sus. Oamenii de pe plajă se reîntorceau în masă către locuin ele lor şi intrau în mare grabă. când o exclama ie aproape generală ne-a făcut să ne întoarcem privirile către panou. dacă nu ar fi fost blond. To i gesticulau către sfere. fie purtau răni urâte. mi-am dat seama că am fost eliberat imediat.

furnicile nu au plămâni. da. Deja cele din urmă erau aproape – prea aproape… Oamenii le-au înfruntat cu curaj dar.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Un grup de furnici roşii. De fapt. vorbind la microfonul computerului. Credem că anumite tipuri de radia ii au produs aceste creaturi mutante. Nici măcar una nu a fost lăsată în via ă. instantanee si sistematică. prima bestie atacă. vrând parcă să compare viteza oamenilor care se înghesuiau spre a fi în siguran ă. Bărba ii înarma i inteau în continuare inamicii din spatele rocilor. cu o precizie şi o eficien a uimitoare. O altă privire spre panou a revelat o nouă scenă – o sferă care urmărea furnicile în retragerea lor grăbită. Am putut distinge clar mandibulele – fiecare de mărimea unui bra de om. în timp ce restul se lansară în atacul lor asupra combatan ilor care alergau. Ini ial. deasupra plajei şi scoase la iveală o unealtă specială cu care pătrunse printre carcase. Unda îşi continuă ac iunea devastatoare printre furnici. o undă de un albastru – electric. cu cea de înaintare a furnicilor. în special fragmente de plămâni. Se mişcau mai rapid decât caii în galop. decât furie. fură decimate. câştigând rapid teren – prea rapid… Dinspre sferă. de o intensitate insuportabilă lovi chiar furnicile care urmăreau oamenii. Am putut vedea unul dintre astronau i asezat la pupitrul său. în vederea analizării lor. 19 .În acest moment. Altă pereche de furnici o ajutară pe prima să-l tranşeze. dar el lovi doar aerul. Au repetat apoi gestul. doar cu o ezitare de o secundă. Luăm mostre din aceste creaturi. Acest lucru m-a determinat s-o întreb pe Thao dacă ea supraveghea ca lucrul să fie dus la bun sfârşit. sec ionându-l cu precizie în două. dar singura explica ie logică a gigantismului lor neaşteptat este… Thao se opri brusc. gesticulând sălbatic către sferă. Trebuie să fi ştiut instinctiv că nu se pot măsura cu aceasta for ă aproape supranaturală şi au bătut în retragere. permi ându-i omului să lovească cu sabia sa. Creaturile au fost lovite mortal una câte una. se îmbulzeau de după stâncile de pe plajă. Imediat mandibulele înconjurară talia acestuia. ci şi cu unda mortală. . Sfera s-a întors în pozi ia sa ini ială. picioarele lor enorme contorsionându-se într-un ultim spasm. anihilând insectele gigantice. fiecare de mărimea unei vaci. creatura făcu o fentă. Rotocoale de fum roz provenite de la carnea arsă a animalelor erau răspândite peste tot pământul. acest tip de activitate nu a fost prevăzut în programul original. fa a ei reflectând mai curând dezgust şi triste e. Totul s-a petrecut atât de repede… Thao era încă lângă mine. Camera ne arăta imaginea oamenilor care ieşeau din nou din adăpost. pe care o estimasem eu cam la 6-700. ineau bra ele larg deschise şi se prosternau la pământ. Restul mul imii. nu numai cu camera video.

Poate că ei iau sfera drept un zeu care i-a salvat de la pieire? . îi ajutăm.Dar. Michel. . cu ajutorul atomului.Nu. . şi. Aici avem o civiliza ie care era foarte avansată dar. Sfera se îndrepta spre nava mamă şi am primit imagini ale unei întregi sec iuni a continentului. de aceea eşti aici cu noi. într-un fel. ei pot vedea satelitul nostru şi cred că lui îi adresează aceste gesturi de mul umire.i satisfac curiozitatea explicându.Vrei să spui – un război nuclear total? . Pe ecran erau imagini ale apelor unui imens ocean. deasemeni ne-au luat drept zei.000 de metri.Ai putea să-mi spui ce se întâmplă? Cine sunt aceşti oameni? .Da.000. şi în final s-au distrus între ei. mai sunt prezente şi trei straturi de nori între planetă şi noi. în plus. Aceşti oameni sunt. Totuşi ei vorbesc despre noi… Probabil că am afişat o surpriză totală. provocat de o reac ie în lan . pentru a lua mostre pentru a studia nivelul de radia ii remanent în diferite regiuni. cum s-a întâmplat acum câteva momente. . Noi venim din când în când. exact ca şi pe planeta voastră. un grup dintre aceşti strămoşi au populat un continent de pe Pământ cu aproape 250. Michel. cu 150 de ani în urmă. . Am zburat pe deasupra planetei la o viteză ce î i tăia răsuflarea şi mi-am permis să fiu prizonierul câmpului de for ă din scaunul meu. de ani pământeşti în urmă.Ar dura prea mult să. . Imaginile se schimbau rapid pe panou.Este perfect posibil. Noi ne aflăm la o altitudine de 40. Am putut distinge o insulă care creştea rapid. De fapt. Vom avea suficient timp pentru a vorbi despre asta din nou. dar pot să. acest lucru este desigur adevărat. Ei ne iau drept zei. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 20 .. da. de fapt. au ridicat enorme bariere politice între ei. Uneori.Oh.i pe scurt. probabil că vă iau drept Dumnezeu însuşi după ce tocmai a i făcut acum! Thao zâmbi şi clătina din cap. încât Thao mi-a aruncat o privire plină de amuzament. Unii dintre strămoşii voştri. Pe de altă parte.i-am spus pu in mai înainte că explica ia mea este oarecum prematură. descenden ii unor anumi i strămoşi ai oamenilor care încă mai există pe planeta voastră. . mai ales acum când este atâta activitate pe navă. Cu aceasta s-a scuzat şi şi-a reluat locul în fa a unui pupitru cu monitor.Ei pot vedea nava aceasta? am întrebat.i explic. pe care am observat pe alocuri pete verzi şi maronii…Sfera şi-a reluat locul în nava mamă şi am pornit. .

Chiar când mă pregăteam să mă aventurez din scaunul meu. Am vrut doar să. în sistemul vostru de măsură. . Plutea. Michel”. Întreaga procedură.Desigur. aproape imediat. Am privit-o pe Thao cu o oarecare surprindere. Am fost pu in bulversat de asta. Oamenii s-au urcat pe ea. Mi-am spus în sinea mea că dacă aş fi surd şi sunt. dealtfel. puteam vedea acum oamenii cărând una dintre lespezi în valuri. În timpul zilei. Pe malul apei erau aşezate nişte obiecte care arătau ca nişte lespezi sub iri. Am făcut o remarcă personală şi deja ea mi-a interceptat gândurile. replică ea în aceeaşi manieră. Pe panou. au scos peşti de dimensiuni respectabile. Ne-am oprit deasupra coastei şi. Ea îmi oferi un zâmbet larg. fără să aud un sunet: “Stai unde eşti. Doar m-am jucat pu in şi te rog să mă ier i. ce grozavă este. Am rămas stupefiat. . Pe panou am putut vedea o plajă pe care camera video o scana. descrisă deja. M-am eliberat din câmpul de for ă. temperatura maximă este de 380 C. de data aceasta. Când au ajuns la o distan ă bună de ărm. în jurul cărora erau aduna i oameni goi – acelaşi tip pe care îl văzusem mai devreme. pentru mine problemele apărute la estimarea dimensiunilor erau foarte reale. am primit un ordin.Parea a fi o insulă foarte joasă. Era ca şi cum vocea ar fi fost în capul meu. În mod normal. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 21 .Exact. Era de-a dreptul fascinant să vezi cum supravie uiau aceşti oameni şi să fim capabili să-i ajutăm. şi-au aruncat plasele de pescuit şi. . N-am s-o mai fac.280 C.Nu. ca şi cum ar fi fost făcută din plută. vrând să merg să studiez celelalte ecrane care recep ionau imagini diferite.i face griji.E minunat! Îmi po i spune ce temperatură este acolo jos în acest moment? Ea verifică datele de pe pupitrul său. s-a repetat. Michel. în ciuda imaginilor în plan apropiat pe care le primeam. aş putea comunica cu Thao la fel de uşor ca şi cum aş vorbi normal. dragul meu. Mi-am întors capul în direc ia lui Thao şi ea mi-a zâmbit. au apucat nişte rame mari pe care le mânuiau cu îndemânare şi “ambarca iunea” a pornit spre largul mării.i demonstrez ce este posibil în acest domeniu. spre surprinderea mea. gândind: “Telepatia. ca şi cum am fi fost zei. nu-i aşa Thao?” . patru sfere au părăsit nava spa ială şi au coborât spre insulă. că era la o altitudine mai mare. î i citesc gândurile numai atunci când vrei să-mi pui o întrebare. Nu păreau să fi remarcat sfera şi am presupus de această dată. . M-am hotărât să încerc ceva şi m-am concentrat cât am putut de bine.

Este noapte. Puteam vedea acum sânii ei. cred. 22 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . iar un an pe această planetă are 295 de zile şi 27 de ore. Al i oameni au apărut. După cum vei putea observa.Noapte? Dar cum este posibil ca noi să putem vedea lucrurile atât de clar? . .Computerul a stabilit vârsta de 19 ani.Care este vârsta celui mai bătrân? Ştii cumva? . Bărba ii şi femeile aseza i în jurul focurilor luau bucă i de mâncare şi le împăr eau cu copiii. . posedând calita i fizice care demonstrau cu siguran ă posibilitatea procreerii. un singur smoc de păr atârna jalnic. foarte aproape de un grup de oameni care nu păreau s-o fi observat. Este instinctul de conservare al tuturor raselor de a se reproduce cât mai repede posibil. Oricum. dacă unul dintre ei n-ar fi avut o rană purulenta într-o parte. Într-adevăr. Acest bărbat trebuie să fie unul dintre ei. Deja am cercetat. dacă vei privi ecranul. pe panou am avut o imagine a unei fe e apar inând aparent unei femei. prim-planurile erau excelente. înconjurată de buze care. Acum am în eles mai bine de ce imaginile recep ionate erau mai pu in luminoase decât la oprirea noastră precedentă.I-am întors zâmbetul şi mi-am redirec ionat aten ia către panou. nu avem înregistrări cum că ar exista cineva mai în vârstă de 38 de ani. am întrebat-o pe Thao. de ce aceşti oameni nu sunt capabili să vadă maşina. în expedi ia anterioară.Radia ii? . Chiar atunci. Focurile păreau a fi făcute cu lemne. Gura ei era pozi ionată în dreapta fe ei sale şi apărea ca o mică deschizătură în mijlocul fălcii. există un mare număr de copii. Acum. Pe creştetul capului său. Era de-a dreptul oribilă. Acolo. . dar nu puteam fi sigur. Erau bărba i printre ei. Biata creatură avea o enormă gaură în locul în care fusese ochiul său stâng. Totuşi. . păreau a fi lipite. aflând că există foarte pu ini bărba i capabili să procreeze în prezent.Desigur. Michel – ceva asemănător cu aparatele voastre cu raze infraroşii. care păreau a avea cam 20 de ani.Cu camere video speciale. şi totuşi. Erau alimentate cu ceva care mai curând păreau a fi pietre. organele genitale sunt total atrofiate. mi-a răspuns. am putut vedea o sferă pe plajă. vei putea vedea un prim-plan cu zona genitală a acestui tânăr frumos şi atletic. . camera arăta un bărbat de aproximativ 30 de ani poate.În prezent. unii dintre ei arătând perfect normal. cu constitu ie atletică.Cu sâni ca aceştia ar trebui să fie tânără? am întrebat. Am putut vedea mul i copii venind şi plecând în jurul unor mici focuri pe care se pregatea mâncarea. Prin telepatie. şi ar fi trebuit să fie foarte frumoşi. . solu ia evidentă ar fi ca masculii capabili de reproduc ie să fie “armăsarii”. Această sferă preleva probe de nisip de pe o arie de la aproximativ 10 metri fa ă de grup.

eu fiind ceea ce voi a i numi Căpitanul navei Alatora1 . Am presupus că suntem pe cale să plecăm din nou şi deci. urma i de câ iva câini galbeni furioşi. Câteva momente mai târziu. Am rămas în picioare lângă fotoliul meu înaintea celor trei astronau i. m-am instalat confortabil pe locul meu. nu se puteau vedea copaci – poate că existau. doi la număr. Aceşti oameni arătau ca mine – sau mai curând ca Polinezienii – şi aici erau câini şi porci. în limbajul lor. Pentru a o privi pe Thao eram deja obligat să-mi ridic capul. permi ând câmpului de for ă să mă re ină pe loc. În câmpul vizual al camerei video. după cum erau monitorizate pe ecranele pe care nu le puteam vedea cu uşurin a de pe pozi ia mea. erau stocate şi asamblate în formă de adăposturi ce arătau destul de confortabil. în Franceză. şi toate sferele au fost “reabsorbite” fără incidente. Sper că totul este în regulă cu tine şi sper să fie aşa şi în continuare. ea rosti câteva cuvinte în limba lor şi Latoli îşi puse şi ea mâna pe umărul meu. care păru destul de scurt. Am observat că Thao venea către mine înso ită de două dintre colegele ei mai “bătrâne”. dar când m-a prezentat. Am fost complet uimit când ea. apoi totul rămase rapid în urmă. trecu prin corpul meu. la fel ca mai înainte. Întorcându-se către Latoli. Totul era din ce în ce mai surprinzător… Sfera îşi începu reîntoarcerea. Cealaltă era cu un cap mai înaltă decât Thao. o senza ie de fluid bine definită. câmpul de for ă a fost neutralizat şi am în eles că eram liber să-mi părăsesc locul. secundul de pe nava noastră. este numele dat navelor lor spa iale de cursă super-lungă. fără îndoială. Şi-a pus mâna dreaptă pe umărul meu. Mâna ei rămase pe umărul meu şi o senza ie de bine. ca şi celelalte sfere. 23 . Michel.În spatele focurilor. doar pentru a dispărea rapid în spatele aceleiaşi colibe. spunând: . pentru distan e foarte mari. la fel cum s-a întâmplat când am părăsit Pământul. Eram uimit şi nu mai puteam decât să mă întreb dacă într-adevăr priveam în jos spre altă planetă. dacă pot spune aşa.Sunt încântată să te am la bord. sorii planetei apărură. Opera iunea “reîntoarcerea la navă” a fost ini iată. mi-a vorbit corect. câ iva purceluşi negri apărură. Dintre două colibe. Dă-mi voie să i-o prezint pe Latoli. Cu un zâmbet cald. Era un sentiment plăcut. celei mai “în vârstă” m-am sim it chiar mai mic. deşi rar. După un timp. în franceză. lespezi asemănătoare cu ambarca iunile văzute mai devreme. ea a repetat numele meu de câteva ori încet. cum ar face cineva care are dificultă i cu pronun ia într-o nouă limbă. deoarece am observat spoturi verzi mai devreme când am zburat pe deasupra continentului. Biastra. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 1 Alatora.

Am discutat adesea cu prietenii de pe Pământ. nu am acordat nici o aten ie afişajului acestor computere. telepatia nu este îngrădită de bariere lingvistice. Uimirea mea le-a amuzat şi zâmbete persistente le fluturau pe buze. . în elegând perfect mirarea ta. Numerele din fa a ochilor mei erau numere arabe! Ştiu că cititorul va fi la fel de surprins ca şi mine.Este minunat! am exclamat.A “săpat” telepatic în mintea ta în timp ce vorbeai. dacă eşti bun să mă urmezi. şi alte întâmplări inexplicabile. unde trei astronau i monitorizau instrumentele. nu-i aşa Michel. am dovada referitoare la ceea ce am bănuit de atâta vreme privind existen a universurilor paralele. încă mai am dificultă i în a mă convinge că nu este un vis fantastic. . Este de-a dreptul cea mai incredibilă aventură pentru un pământean ca mine. pe care n-am în eles-o dar. inându-mă de umeri. în cuvinte. dar erau doar vorbe şi fraze umflate. să-i prezin i complimente din partea mea. Apoi m-am adresat celor doi astronau i. etc.Este adevărat. Pentru moment. Latoli posedă un dar special.Latoli. Biastra observă uimirea mea. Să nu te gândeşti că facem glume pe seama ta. nu este ceva rar printre semenii noştri. dualitatea fiin elor noastre. este un fluid care este magnetic şi benefic. pline de ignoran ă. dealtfel. al patrulea. te voi prezenta restului echipajului. . al treilea. în elege starea ta mentală foarte bine. Thao. atât de evident depăşit de aceasta. mi-a tradus-o imediat.Cum a putut în elege ce am spus? .La fel ca şi mine. către următorul pupitru. pentru tine aici este o surpriză după alta. despre lucruri cum ar fi telepatia. Experien a pe care tocmai ai avut-o. dar trebuie să mărturisesc că sunt de-a dreptul uimit de ceea ce mi se întâmplă. Încă nu mă apropiasem de aceste pupitre şi. . Michel. Acum. A experimenta toate câte mi s-au întâmplat în ultimele câteva ore este atât de incitant încât mi se taie respira ia.Eram.. După cum trebuie să. care. Ea m-a condus. al doilea.Vă mul umesc pentru urările de bun venit.Michel. Te rog s-o felici i. . admirându-mi monologul.Michel.i fi dat seama. încât toate trei au început să râdă. Citindu-mi gândurile. te rog să-mi permi i să i-o prezint pe Naola. Deşi am crezut întotdeauna în posibilitatea că alte planete ar putea fi locuite. care apăreau pe monitoare. Thao m-a liniştit. Primul. erau aceleaşi numere care apăreau şi pe Pământ. 24 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . Privirea pe care le-am aruncat-o acum m-a imobilizat complet. Biastra mi se adresă: . adăugă Biastra. Toate vor fi la locul lor la momentul potrivit. şi care este emanat de către ea. extratereştri şi ceea ce noi numim “farfurii zburătoare”. chiar în Corpul Astral. . dar acestea au fost faptele. scoase o exclama ie. Latoli. .

şi toate aveau urechi de o formă precisă. Mi-am terminat băutura şi. apăru chipul unei femei. m-am sim it sătul. era oricum. Naola. Tovarăşii mei folosiră “limbile” pentru a mânca amestecul din boluri. aşa cum făcuseră Biastra şi Latoli. de exemplu. În centru şi. era diferit doar ca lungime şi nuan e. Michel? m-a întrebat Thao. Şi-a aşezat mâna pe umărul meu. în prim plan. revelând o duzină de femei. mijindu-i un zâmbet pe buze. Eu abia am zâmbit discret. mi-a repetat numele de trei ori. Era cam de aceeaşi înăl ime cu Thao. poate. de pe Pământ. Era o asemănare izbitoare între ele. . dar Biastra a pufnit în râs. Chiar atunci un semnal mi-a atras aten ia către panou. Imperceptibil. fapt care m-a surprins. şi astfel am făcut cunoştin ă oficial cu to i membrii echipajului. extrem de uşoară şi fără o aromă specifică. aş putea să mă las condus de ea. Părul lor. intră într-un dialog cu persoana de pe ecran. Asemănătoare pâinii. Tovarăşele mele s-au întors uşor în fotoliile lor pentru a fi mai atente la ceea ce spunea. Biastra şi-a mişcat mâna într-un mod anume pe lângă bra ul fotoliului său şi am văzut venind spre noi. găsind băutura de-a dreptul gustoasă. Naola mi s-a adresat în limba ei apoi şi ea. “Limbi” plate serveau drept furculi e. fiecare fiind în fa a unui pupitru. Unele aveau nasuri mai lungi sau mai scurte decât altele. deşi nu puteam spune că am luat masa într-un stil rafinat.V. Am mâncat numai jumătate din cantitatea din bolul meu când deja. bine propor ionate. pe Pământ. plutind prin aer.Primul dintre astronau i s-a ridicat şi s-a întors spre mine. ca şi cum ar fi trebuit să-l memoreze pentru totdeauna. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 25 . numeam “manna”. care variau de la arămiu închis la un blond-auriu deschis. dar toate aveau ochii de o culoare care tindea mai mult către luminos decât către o culoare închisă. Eram de-a dreptul intrigat. o mâncare fran uzească. patru tăvi e rotunde. să mă las pe gustul ei. nici sete. Biastra si Thao m-au invitat să iau loc într-unul dintre fotoliile confortabile. Urmând exemplul lor. am trăit experien a unei senza ii de bine şi nu-mi era nici foame. la fel ca reporterii noştri T. Ea vorbi repede. un plan îndepărtat. am gustat pentru prima oara ceea ce. cadrul se schimbă de la prim-plan la un cadru cu unghi larg. După ce ne-am instalat to i confortabil. Tăvi ele poposiră pe bra ele fotoliilor noastre. Am presupus că acest gest trebuie să corespundă strângerii de mână de la noi. Aceeaşi ceremonie a fost urmată de fiecare dată când am fost prezentat. dar sub formă granulată. inând cont de consisten a acestui fel de mâncare. Latoli. asemănătoare cu un amestec de apă şi miere. Fiecare purta câte un recipient cu un lichid gălbui şi un bol cu ceva albicios. Ea şi-a desfăcut “sticla” şi eu am făcut la fel. de la pupitrul ei. Thao mi-a sugerat că. semănând cu gazdele mele.Ai fi preferat. cu o consisten ă similară cu cea a borangicului. dacă aş dori să particip la această gustare.

Michel. Baza noastră intergalactică ne-a contactat şi vom ajunge pe Thiaoouba în 16 ore şi 35 de minute. După toate aparen ele. mi-am exprimat mul umirile călduroase. Întorcându-mă către Thao. rapid. Am spus “tăiată” pentru că ecranul nu a devenit pur şi simplu alb. răspunzând în câteva propozi ii succinte. O echipă formată numai din femei ca aceasta ar fi un lucru de-a dreptul excep ional pe Pământ.Au în eles? am întrebat-o pe Thao. Aceasta. Aştepta replica mea. Acest lucru nu m-a surprins în mod special deoarece am realizat că negociam cu o rasă superioară. s-a adresat din nou interlocutorilor de pe ecran şi. femeia a reapărut în prim-plan. în port. . cu vocea sa melodioasă. apărând din nou pe ecran într-o imagine cu unghi larg. Michel. Când mi-am revenit din surpriză.. ale cărei posibilită i tehnologice erau deasupra puterii mele de în elegere. Aceste date le-a verificat dintr-o privire aruncată asupra celui mai apropiat computer. A pălit gradat după un minut sau cam aşa ceva. ochii ei s-au fixat pe mine şi a zâmbit.Thao mă luă pe după umăr şi mă ghidă până la Naola. . am întrebat ce-au însemnat toate acestea. .? . În cele din urmă.Thiaoouba. după cum am spus deja. bun venit pe Thiaoouba. în 81% din cazuri. eu eram principalul subiect de conversa ie.Telepatic da. dar şi baza intergalactică păreau a fi conduse doar de către femei. incluzând-o şi pe Biastra. Scuzându-se. foarte frumoasă – un amestec de verde şi albastru-indigo – care producea un sentiment de fericire. aceasta este într-adevăr o experien ă rară. ca rezultat. A vorbit câtva timp. ne-am întâlnit cu o altă navă spa ială şi ce era această Thiaba sau Thiaoula . vor fi capabili să controleze reîntoarcerea noastră în siguran ă. imaginea a fost tăiată.Da. 26 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . exact la fel cum voi o numi i pe a voastră “Pământ”. legătura s-a întrerupt. Pentru cei mai mul i dintre ei. Ceea ce mi-a atras aten ia. în schimb. întorcându-se frecvent către mine. Când a terminat. dar ei sunt încânta i să audă pe cineva de pe altă planetă vorbind în limba sa maternă.Înseamnă că aceşti oameni sunt tehnicieni pe planeta voastră? . Spre marea mea surpriză.Bună. î i urăm aterizare sigură. după unita ile de măsură pământeşti. mai curând imaginea a fost înlocuită de o culoare plăcută. era faptul că nu numai această navă. Thao. este numele pe care l-am dat planetei noastre. . instalându-mă pe un fotoliu în fa a unuia dintre ecrane. ceea ce am presupus era o conversa ie tehnică. S-a aşezat pe un loc lângă mine şi li s-a adresat oamenilor de pe monitor. pe baza noastră intergalactică. Această bază monitorizează continuu navele noastre spa iale şi dacă suntem în pericol din motive tehnice sau umane. după un zâmbet în direc ia mea şi un “pe curând”. provocă exclama ii şi numeroase comentarii de la tovarăşii ei.

altele semănau cu nişte hamace. Ea începu să vorbească: . Pot în elege că i-ar place să ne defineşti ca apar inând unui sex sau altuia. poate părea aşa. cred că ai în eles greşit. Ar fi trebuit să fiu greu de mul umit dacă nici unul dintre ele nu s-ar fi potrivit cerin elor mele. . Poate. M-a invitat să aleg unul dintre multele locuri existente în cameră. credeam că mă aflu printre Amazoane.Nu trebuie să. Atunci. Odată aşezat confortabil într-un fel de fotoliu. că totul este foarte confuz. . atât timp cât ocupan ii doresc. din nou. trăind într-o lume diferită de a voastră. am observat că figura ei devine din nou serioasă. şi totuşi fe ele voastre şi comportamentul sunt mai mult feminine decât masculine. 27 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . Era pu in îngrijorată.i imaginezi nimic. Într-un cuvânt.Dar.Într-adevăr. la voi ca la un “el”şi nu ca la o “ea”. desigur. Am preferat întotdeauna compania femeilor mai curând decât pe cea a bărba ilor. Va fi destul de dificil pentru mine să mă gândesc la tine. fa ă în fa ă cu Thao. aş fi crezut-o mai repede. dragul meu. Rasa noastră a fost întotdeauna aşa. .Da. pentru că gândeşti ca un Pământean sau/şi ca un Francez. voi sunte i – ce? Doar robo i? . pentru moment.Trebuie să mărturisesc. Pur şi simplu. dar crede-mă când î i spun că nu suntem femei.Nici bărba i nu există aici. Doar cu câteva momente înainte. apoi fa a ei s-a luminat cu amuzament. . Ştii. Unele arătau ca nişte paturi. altele ca nişte fotolii. suntem ceea ce suntem: fiin e umane de pe o altă planetă. nu există femei la bordul acestei nave… Dacă mi-ar fi spus că nu mă aflu pe o navă spa ială ci în deşertul Australian.Michel. aşa cum am făcut de când mă aflu printre voi. în timp ce altele. ci hermafrodi i.M-am întrebat dacă Thiaoouba era populată numai de femei…un fel de Amazoane spa iale. . ea adăugă.Sunte i de pe o planetă populată numai de femei? M-a privit cu o aparentă surprindere. confuzia mea a fost absolută. Am zâmbit la această imagine. Văzând expresia de neîncredere de pe fa a mea. Michel. dreptul la intimitate absolută. am ezitat eu. erau ca nişte taburete înalte cu spătare reglabile. prin prezen a lor. Am părăsit camera de control şi imediat am pătruns într-o cameră mică (numită Haalis) în care era o ambian ă foarte relaxantă. era un gând atât de plăcut…! Întrebarea mea către Thao a fost directă: . Oare am spus ceva prostesc? M-a luat de umeri şi m-a rugat s-o urmez.Nu. noi suntem hermafrodi i. ai putea folosi genul neutru din Engleză (“it”) şi să te gândeşti la noi ca atare. ce este un hermafrodit? . Am zâmbit la această sugestie dar în continuare m-am sim it dezorientat. Thao mi-a explicat că nu vom fi întrerup i în acea cameră.

puteam urmări. am observat planete de culori stranii. Pentru a mă sim i mai pu in jenat printre ei. mişcările stelelor ca la începutul călătoriei noastre. I-am luat drept femei. pe o mare distan ă înainte şi în părtile laterale ale navei. Această lumină era compusă din ceea ce arăta ca milioane de mici explozii. Poate un hermafrodit să se reproducă? . ca şi cum ar fi trecut pu in cam prea aproape – la câteva milioane de kilometri între ele. şi chiar sunt explozii. Uitându-mă la bărbia unuia dintre ei. mi-am creat o regulă pentru mine însumi. după cum arătau a fi mai mult femei decât bărba i. atât de pur încât am rămas uimit. pe panoul central. Astfel. Nava noastră poate fi considerată a fi un cosmotron. În eleg principiul. Acest lucru ne permite să atingem viteza maximă.Uneori datorită atmosferei lor şi uneori datorită gazelor care le înconjoară. Din locul în care mă aflam. La momentul potrivit. de ce planetele de pe ecran sunt colorate aşa cum sunt? . astfel voi continua să mă gândesc că ar fi femei şi vom vedea cum merge. . Vezi un punct multicolor cu o coadă. care este cu siguran ă foarte interesant. nu aşa de repede. exact cum face i şi voi pe Pământ. dar nu sunt bun la termenii tehnici. şi acesta alimentează tunurile noastre cu antimaterie. Mi-am dat seama că noi îi vedem în realitate pe ceilal i aşa cum credem că sunt şi nu cum sunt ei de fapt. şi m-am surprins privindu-i pe aceşti astronau i cu al i ochi. singura diferen ă fiind aceea că noi avem un real control asupra natalită ii – dar aceasta este o altă poveste. Uneori apăreau enorme şi orbitoare.Te rog. Thao se apropie şi am profitat de ocazie pentru a o întreba despre o bandă de lumină care apăruse la baza ecranului. cel mai mic meteorit ar sfărâma în bucă i această navă dacă ne-am ciocni cu el.Dar cum are loc reproducerea la voi? am întrebat. După cum ştii Thao. noi creăm un câmp magnetic propriu… . Secundă după secundă puteam să-l admirăm mai bine. în partea dreaptă a ecranului? Acel “ceva” se apropia cu mare viteză. În jurul vasului nostru. noi folosim un fel de camere specifice pentru a stoca anumite forme de praf sub o presiune enormă.. am găsit-o a fi mult mai masculină decât mi se păruse mai devreme. Între timp. eşti pe cale să mă pierzi.Acestea sunt cauzate de tunurile noastre cu antimaterie.Sigur că putem. Semăna cu un enorm giuvaer. după cum le-a i numi voi pe Pământ. vei în elege. eu nu am cunoştin e ştiin ifice şi dacă tu vorbeşti despre cosmotron şi particule accelerate. 28 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . Nasul altuia era în mod sigur masculin iar coafurile câtorva erau acum de-a dreptul masculine. dar acum trebuie să ne alăturăm din nou celorlal i. La viteza cu care călătorim. Îmi amintesc una care era de un verdesmarald. Ne-am reîntors la postul de control. Po i să-mi spui în schimb. aruncând jeturi fierbin i de particule accelerate care dezintegrează cele mai microscopice dintre corpurile rătăcitoare din spa iu.

mai avem doar câteva ore până ce ajungem pe Thiaoouba. pentru simplul motiv că acesta este sistemul nostru – unul pe care l-am dus pe Pământ. . cum se face că voi folosi i numerele arabe? Şi când vorbi i de “kilometri”. . spuse ea. îmi traduci mie.Cât de departe suntem de ea? Ea aruncă o privire spre computer: . iar curiozitatea mea era mai puternică decât oricând.150.Ce? Te rog explică-mi mai departe. vom merge din nou în Haalis. unde am fost mai devreme.Michel. culorile sale fiind indescriptibil de bogate. Am privit-o pe Thao. sau voi chiar folosi i aceste unită i de măsură? .Părea să explodeze constant şi să-şi schimbe forma. Dacă nu te superi. am spus. Folosim numerele pe care le-ai recunoscut ca fiind arabe. km. . Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 29 . Noi măsurăm în Kato şi Taki.4. Acesta este probabil cel mai bun moment pentru a începe “educarea” ta în mod serios în anumite materii. Am urmat-o pe Thao. .000. Mişcarea sa de revolu ie în jurul soarelui său durează aproximativ 55 de ani pământeni. .Este o cometă.Thao.Nu.

în ciuda interven iilor noastre. Revenind la aceşti oameni. coabitând cu o rasă galbenă. războaiele izbucneau periodic. pentru a trimite nave “locuite” către planetele Marte şi Pământ. camera de relaxare descrisă anterior. a fost luată o decizie de către conducătorii acestei planete.Michel. pe planeta Bakaratini. un război nuclear a izbucnit la o scară atât de mare încât întreaga planetă a fost aruncată în întuneric şi temperaturile au scăzut la – 400 C (în sistemul vostru de măsură). asisten ă şi îndrumare dar. Acestea. trebuie să. . Cele două rase au fost martore la numeroase revolu ii pe timpul petrecut pe planetă.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Primul om pe Pământ CAPITOLUL 3 Odată reinstala i confortabil în Haalis. de ani în urmă. şi au populat Bakaratini cu aproape 400 de ani înaintea negrilor. Ei s-au gândit. a face asta acum ar fi prematur.000. Noi am încercat să le aducem alinare. 30 .350. Pentru a fi mai precis.. din aceeaşi categorie. nasuri plate şi păr cre – semănând. urmându-i numeroase conferin e şi expedi ii de recunoaştere. O rasă neagră.i spun că aceste fiin e erau umane – foarte inteligente şi foarte evoluate. au contribuit la slăbirea rândurilor ambelor rase.Ce vrei să spui prin “aceeaşi categorie”? . Nu numai radia iile atomice au distrus popula ia. cu negrii care trăiesc acum pe Pământ.. aceasta era ceea ce voi numi i pe Pământ. ei aveau buze groase. A fost un motiv simplu pentru aceasta: planeta lor se răcea în interior şi urma să devină de nelocuit cam în 500 de ani. de ani. din constela ia Centaur. rasa Chineză.000. Thao începu un recital straniu. care au completat restul. În final.000. .Î i voi explica mai târziu. cu 1. în aceste privin e. că era preferabil să evacueze popula ia lor pe o planetă mai tânără. şi au avut bune motive. ci şi frigul şi lipsa hranei. împreună cu dezastrele naturale petrecute pe planetă. Aceşti oameni au locuit pe planeta Bakaratini 8.

Lasă-mă să. Ar trebui spus că. ambele rase. lângă ocean. Din cauza lipsei de hrană. au reuşit să supravie uiască mâncând singurele fiin e vii rămase pe planetă. Încă mai aveau apă potabilă nepoluată datorită unei instala ii foarte ingenioase care. unii din adăposturi particulare şi al ii din mari adăposturi comune. au fost mânca i. unii peşti şi crustacei. Un recensământ al supravie uitorilor a fost făcut chiar înainte ca ei să înceapă să se reproducă şi când au încetat să se mai ucidă între ei. mul i dintre aceşti oameni au murit totuşi. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 31 . cum ar fi moluştele. au fost dispuşi să rişte să iasă afară. pentru unii.000.i explic întreaga situa ie şi vei fi capabil să în elegi mai bine. şi cea neagră şi cea galbenă. nici animale pe continentul lor. şi în final. A existat un grup. într-adevăr. atinseseră un nivel tehnologic foarte avansat. în sfârşit mor ile survenite în urma războiului au încetat şi a reînceput reproducerea. Aproape acelaşi curs l-au avut evenimentele şi în teritoriul galbenilor. ca rezultat al radia iilor de pe planetă şi datorită consumării de peşti încărca i de radioactivitate. Negrii s-au aventurat afară primii. în timpul războiului. izolat de adăpostul lor. În primul rând. Toate acestea s-au întâmplat.Ce vrei să spui prin “să se ucidă între ei”? . în ciuda tuturor avertismentelor pe care le-au primit. Supravie uitorii. Următoarele luni au fost de izolare în întuneric şi frig intens. Desigur. care a cunoscut primul canibalismul. cuprinzând trei grupuri de negri şi cinci grupuri de galbeni. birouri – exact cum se întâmplă acum pe planeta voastră. însemnau putere iar pentru al ii. care nu erau prea contaminate. Ei lucrau în fabrici private şi uzine guvernamentale. erau mai mult de 235 de oameni în adăposturi. conducătorii. au venit. Un alt grup. se crede că erau peste 800. Lucrau în medie 12 ore pe săptămână. 150 de negri şi 85 de galbeni au rămas şi apoi. . însemnau bunăstare. în mun i. apoi. Erau foarte ataşa i de bani astfel încât. Desigur. le permitea să ob ină apă de la adâncimi incredibile. mai în elep i. este important de explicat că cei care au rămas nu erau. aşa deci. aşa cum am spus. dintr-o popula ie de 7 miliarde de negri şi 4 miliarde de oameni galbeni. de oameni în toate. înainte de această decimare aproape totală. nemaigăsind aproape nici un copac. Oamenii trăiau în mare confort.Este men ionat faptul că doar 150 de negri şi 85 de oameni galbeni au supravie uit catastrofei. când cei mai slăbi i au murit. trebuiau să se omoare unii pe al ii – şi aceasta a fost cea mai rea catastrofă de pe planeta lor. bine proteja i în adăposturi special echipate. pentru a mânca. după cum te-ai fi putut aştepta. nici plante.

şi dintr-un moment în altul. rezumă Thao. erau 190. Ai văzut că ei trăiau într-un stadiu de semi-sălbăticie? .000. dintre acei 235 care au supravie uit dezastrului. apa şi aer. am dorit să-i ajutăm pe aceşti oameni. atomul este descoperit sau redescoperit. exact cum se întâmplă acum pe Pământ. . Ei trebuiau să suporte toate efectele radia iilor atomice asupra fiin elor umane.Ce vrei să spui? . prietene. . cercetătorii care descoperă acestea devin conştien i foarte repede că dezintegrarea atomică poate fi o formidabilă armă. Ambele păr i posedând arme foarte sofisticate.În acest caz particular.Apoi. Michel. Treptat. Corpul tău este alcătuit din atomi. Întotdeauna aceeaşi eternă poveste. Desigur. astfel încât nu era ceva neobişnuit pentru copii să fie născu i cu oribile malforma ii la cap sau răni supurate urâte. dar ce s-a întâmplat pe această planetă? . ai văzut nava noastră oprindu-se deasupra planetei Aremo X3 şi luând mostre de sol. 32 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . nu-i aşa? Am încuviin at. că Universul este un atom gigantic şi totul este afectat de asta. Conducătorii înşelau masele cu cuvinte goale şi. În acelaşi timp. exact ca un copil cu o cutie de chibrituri care dă foc unei grămezi de fân pentru a vedea ce se întâmplă. de galbeni. i-am ajutat pe aceşti oameni intervenind direct.Pe Bakaratini săptămâna cuprindea 6 zile a câte 21 de ore fiecare.Chiar acum câteva ore. Ei tindeau mai curând către latura materială decât către cea spirituală a existen ei lor. . S-au reprodus – nu întotdeauna cu “succes”. cum este doar un singur pas de la invidie până la ură. Aceste statistici au fost înregistrate la cinci ani după aceea şi supravie uirea lor a fost atribuită canibalismului şi vietui oarelor marine. ei “conduceau” na iuni întregi spre ruină. Punctul meu de vedere. au reuşit să se distrugă reciproc. îşi permiteau să fie prosti i şi învârti i de către o structură de politicieni şi birocra i. am anihilat o mare masă de furnici uriaşe care atacaseră locuitorii unui sat. .Într-adevăr. şase erau copii. aceste două mari rase au început să se invidieze reciproc şi. ai privit cum noi.Da. femei şi copii şi 85. este că în toate galaxiile. la 150 de ani după holocaustul nuclear. de negri – bărba i. conducătorii vor dori s-o folosească. Înregistrările noastre istorice ne arată că. Nu uita. 150 de ani mai târziu. Î i vorbesc de acestă perioadă de 150 de ani pentru că aceasta a fost perioada în care ambele rase au început să se restabilească şi când noi am fost capabili să-i ajutăm material. Dar. revenind la planeta Bakaratini. motiva i de lăcomie sau mândrie. destul de uşor.Războiul atomic. de fiecare dată o planetă este locuită. într-un oarecare stadiu de evolu ie.000. în cele din urmă s-au urât atât de mult unii pe al ii şi atât de total încât s-a petrecut catastrofa.

fiind de acord cu voce tare.Trebuie să fi durat ani de zile pentru asemenea lucruri! Un zâmbet larg lumină fa a lui Thao. Următorul pas a fost să reintroducem “stocul” viu. . spuse Thao. a fost relativ uşor… . Legume.Nu.A durat doar două zile – două zile de câte 21 de ore. mi-a produs un extraordinar sentiment de bine. ar fi fost foarte greu posibil să aduni la un loc atât de multe elemente supranaturale. Era bine şi de-a dreptul instructivă această extraextraordinară aventură. Această misiune a fost relativ uşoară mul umită tehnologiei pe care o aveam la dispozi ie încă din timpuri imemorabile. Thao era capabilă să-mi citească mintea ca pe o carte deschisă. le-am distrus astfel încât. sau el. În acelaşi timp. Şi acest lucru. au supravie uit şi. semănând într-un fel cu călugări a. din tot sufletul încât m-am alăturat şi eu. neavând un inamic natural. poate mă voi “trezi” curând în patul meu personal? . le-am exterminat. animale – tot ce ar fi fost comestibil dispăruse de pe planetă. recurgând ocazional la canibalism pentru a-şi satisface poftele omnivore.Perfect.Deci. dar de fiecare dată când am intervenit. În plus. Confruntându-se cu neîncrederea mea. Latoli. până şi în cea mai bine plănuită farsă. Aş vrea să po i opri îndoielile de genul acesta. cereale. în scurt timp. Încă se bazau în special pe resursele marine. poate fusesem drogat. pomi fructiferi. m-a lovit ideea că. .Prima lor necesitate era hrana. nu am permis ca prezen a noastră să fie sim ită şi sunt câteva motive pentru aceasta. Telepatia însăşi ar trebui să fie suficientă pentru a te convinge. Michel – mă întrerupse Thao. încă întrebându-mă oricum. s-au reprodus rapid. prin simpla atingere cu mâna pe umărul meu. Am zburat pe deasupra planetei localizând “muşuroaiele” acestor insecte. Trebuie să recunosc ceea ce este evident. o încurajai eu. şi mi-a dovedit-o de nenumărate ori. Ea. Pot să continui? . Thao izbucni în râs. Aveau nevoie de vegetale şi de o sursă de carne. dacă adevărul nu fusese exagerat cumva. Rămăseseră doar suficiente plante necomestibile şi tufişuri care să refacă oxigenul din atmosferă. Când am detectat insectele. Au crescut până la aproximativ 8 metri în înăl ime şi au devenit extrem de periculoase pentru oameni. De unde puteam să ştiu? Ceea ce auzeam era atât de fantastic! Poate aveam halucina ii. au evoluat la propor ii gigantice. aceste insecte. citindu-mi gândurile. i-am ajutat pe aceşti oameni material. plante şi arbori pe planetă în concordan ă cu speciile cunoscute ca fiind adaptate climatic în regiuni specifice înainte de catastrofă.Te rog. râse atât de sincer. ca rezultat al unor muta ii spontane cauzate de radia iile atomice. 33 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . Imediat ce a terminat această frază. nişte insecte. .

Dacă faci o greşeală. de fapt. civiliza ia era un mare succes dar. planeta era aproape cum fusese înainte de holocaustul nuclear. este unul psihologic. Acest lucru s-a petrecut la ambele rase şi. locuită. în două zile. în 10 ani. în acest fel au apărut legendele şi religiile. era. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 34 . locuite sau cu conditii proprii pentru a putea fi locuite. din fericire. pacea a revenit pe planetă. de ani. sau în 10 secole. Au trebuit să pornească de la început şi noi le-am ghidat progresul. au pregătit una dintre cele mai serioase expedi ii de explorare. în final oamenii să poată creşte animale şi să cultive plante şi arbori. După cum am spus mai devreme. După 150. după câteva secole.Chiar aşa. oamenii ştiau că planeta lor va deveni de nelocuit cam în 500 de ani. din legende rămânând foarte clar: multe dintre ele au fost scrise. În final. atât prin vis cât şi prin telepatie. dar greşelile trebuie plătite. dacă i-am fi prevenit pe aceşti oameni de prezen a noastră şi dacă. Toate la fel. o făceam sub forma unei “voci venite din ceruri”. ar fi realizat că suntem acolo pentru a-i ajuta. Astfel. În alte zone mai pu in afectate. dar este cu desăvârşire interzis să “servim mâncarea pe tavă”. despre care se ştia că este locuită şi care. Legea Universală este bine stabilită şi este strictă. Al treilea şi ultimul motiv este cel mai important. şi. deşerturile fuseseră definitiv repopulate. în galaxie.000. astfel încât genera iile viitoare să ştie exact ce a provocat catastrofa nucleară şi care au fost consecin ele. flora şi fauna s-au dezvoltat uşor.Trebuie să vă fi luat drept zei! . ni se permite sau chiar suntem sfătui i. Pe vremuri. ca acesta. Aşa cum spune i voi pe Pământ: “Dumnezeu să-l ajute pe cel ce se ajută singur”. altfel fiind spus. le-ar fi afectat nefavorabil dorin a de a supravie ui. scopul scuza mijloacele. Astfel. să oferim o mână de ajutor. nu numai tehnologic. dar pentru ei. mai întâi vizitând planeta Marte. plăteşti “amenda” – imediat. Astfel. am repopulat planeta lor cu câteva perechi de animale şi am restabilit numeroase plante astfel încât. “vocea” venea de fapt de pe nava noastră. au pătruns în sistemul vostru solar. În final. ar fi acceptat pasiv să fie ajuta i şi şi-ar fi plâns de milă. din când în când. Al doilea motiv. la acel moment. de data aceasta. Ştiind că mai erau şi alte planete. oamenii şi-au învă at lec ia şi au evoluat deasemeni şi către un nivel ridicat în plan psihic şi spiritual. venea din “ceruri” . Acest fapt. dar în cazuri urgente. negrii şi galbenii au dezvoltat rela ii trainice de prietenie. în unele locuri.Primul este securitatea. aşa cum este cea care controlează mişcările de revolu ie ale planetelor în jurul sorilor lor.

pe care le po i compara cu hrişca.Fiin ele umane de pe Marte nu aveau tehnologie dar. Acestea fiind luate în considera ie. Mai erau şi câteva păsări şi trei specii de şerpi. Australia avea o întinsă mare intracontinentală. măsurând între 120 şi 150 cm înăl ime. şi au fost absolut convinşi că nici o formă de via ă umană nu a existat înainte de venirea lor. baze noi au fost stabilite în locul unde. în care se vărsau câteva mari râuri. cele două nave spa iale s-au îndreptat spre Pământ. în Golful Bengal. Indonezia şi Malaezia făceau parte din acelaşi continent. Flora şi fauna fiind limitate. şi erau de tip Mongoloid. erau foarte evolua i spiritual. exact unde se găseşte acum Thailanda. Trebuie să spun. La acel moment. se află Noua Guinee. La un moment dat. Fauna de pe Marte era săracă. cam de 300 km lărgime. de oameni negri şi galbeni.000. câteva creaturi care semănau cu nişte iepuri mari. astronau ii au ales acest inut ca fiind prima lor bază de emigrare. în contrast. Ei trăiau în triburi. dintre care una era foarte veninoasă. pentru a fi mai exactă. fiind lăsa i să se descurce singuri cu o masă de emigran i de pe Bakaratini. În acele timpuri. Bazele au fost puse repede pe coastă. cei în vârstă şi infirmii au rămas pe Bakaratini. Flora era deasemeni săracă. În afară de aceasta. dar avea capul ca al unui tapir. Bakaratinienii au explorat toată planeta Pământ înainte de a-şi stabili bazele. Mai târziu. că rasa neagră a ales Australia. au crezut că au localizat o formă de via ă umanoidă. Apoi. şi cel mai mare animal semăna cu un bizon. Prima aterizare a avut loc unde se găseşte în prezent Australia. Acest lucru este mărturia unei în elegeri perfecte şi a unei excelente asocieri între cele două rase hotărâte să supravie uiască pe o planetă nouă şi să coexiste în pace. astfel încât flora şi fauna care se dezvoltau aici erau diverse şi interesante. Noua Guinee. şi oamenii galbeni s-au stabilit în locul în care se află Burma în prezent. Mai aveau şi ierburi comestibile. în prezent. abia dacă era suficient de bogată pentru a-i sus ine pe cei care deja trăiau acolo. au realizat că au venit în contact cu o specie de maimu e mari. în număr egal. Exista un fel de capră pitică. câteva specii de rozătoare. realizând curând că Marte se răcea şi ea şi cu o rată care indica faptul că nu va mai putea fi locuită mai mult de patru sau cinci mii de ani. trebuie explicat că Australia. Exista o strâmtoare. Bakaratinienii şi-au continuat cercetarea. copacii atingând nu mai mult de 4 metri înăl ime. De comun acord. şi aici fiind un teren bogat în via ă sălbatică. Textul original “viteze super luminice” Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 35 . 2 “viteze superluminice” – viteze ce depăşesc viteza luminii.600. planeta nu i-a atras. dar la o inspec ie mai amanun ită. în timp ce oamenii negri şi-au construit prima lor bază pe malurile mării intracontinentale în Australia. Navele lor spa iale erau capabile de viteze superluminice2 şi le-a luat aproximativ 50 de ani pământeşti pentru a aduce 3. Era o popula ie mică. pe Pământ. în colibe din piatră.

foarte rezistente. animalele mureau. în ceea ce priveste cangurii. Pe Pământ. au avut norocul de a “importa” de pe Bakaratini anumite materiale care erau foarte uşoare şi în acelaşi timp. dar acest lucru se petrecea cel mai adesea când erau introduse specii de pe alte planete. dar. Erau pregăti i în special pentru creşterea cangurilor. a căror carne se putea mânca. nutri ional şi ecologic. aşa încât ei s-au adaptat treptat la iarba de pe Pământ.d. în strădania lor de a aclimatiza plante cum ar fi floarea soarelui. Aceste plante fie că nu existau pe Pământ. În anumite râuri. Pentru a-şi construi oraşele şi fabricile. această iarbă creştea mult mai înaltă şi mai groasă decât pe Bakaratini. grâul.v. Cu mult mai târziu. Au fost amenajate numeroase ferme experimentale. Aceste animale la acel moment au servit drept hrană noilor veni i. a avut succes în creşterea plantelor.Gravita ia de pe Pământ era mai puternică decât pe planeta lor şi ini ial. s-a întâmplat ca aceşti canguri să fie hrăni i la mână. fie că existau într-o formă atât de primitivă încât nu puteau fi consumate. a durat foarte mult până ce aceştia n-au mai avut nevoie decât de noile lor păşuni. cum nu existau animale care să le mănânce. ca să spun aşa. Australia se afla la ecuator. Termenul este evitat în mod curent în Australia datorită conota iilor sale rasiste. în compania unor păsări enorme. Astfel. şi alte păsări care măsurau aproape 4 metri înăl ime.e. timp de câteva decade. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 3 “copaci de iarbă” – textul original era “băie ii negri”. unele plante “arilu” – au prins rădăcini şi. Ele încă mai există sub denumirea botanică de Xanthorrhoea şi sub denumirea populară de “copaci de iarbă” 3. sorghul. jaguari foarte mari. Capra şi cangurul au fost aduse. dar atmosfera Pământului s-a schimbat. Pământul se rotea pe o axa diferită – luându-i 30 de ore şi 12 minute pentru a efectua o rota ie completă. deoarece emigran ii aveau o slăbiciune pentru ele. şi având o mişcare de revolu ie în jurul Soarelui său în 280 de asemenea zile. dar în final s-au adaptat foarte bine. tapioca şi altele. pe care voi le-a i numit Dinornis. porumbul. la acel moment. pe Pământ. în aclimatizarea lor. Aceste plante reprezintă unele dintre rarele vestigii ale acestor timpuri îndepărtate. fiind atacate de milioane de fungi microscopici. s-au răspândit în toată Australia. consumându-le într-un mare număr pe planeta lor. Turme de zebre uriaşe trăiau în inut. întâmpinând enorme dificultă i. erau crocodili de până la 15 metri în lungime şi şerpi de 25-30 de metri lungime. Încă nu am explicat faptul că. Era mult mai umed decât acum. Cea mai mare parte a florei şi faunei de pe Pământ era total diferită fa ă de cea de pe Bakaratini – ambele forme d. oricum. Rasa neagră a perseverat în strădaniile sale şi în final. a fost chiar incomod. pentru cele două rase. (n. De fiecare dată când bakaratinienii încercau să le crească.) 36 . Climatul ecuatorial nu era aşa cum îl găsi i voi acum.p. şi care erau cunoscute ca păsări “dodo”.

Cei mai mul i erau în Burma. Patru varietă i de grâu au fost cultivate şi rasa galbenă nu a pierdut prea mult timp până la realizarea unui nivel ridicat al produc iei. Pentru fructe. ei au adus de pe Bakaratini. Primii oameni pe Pământ au fost într-adevăr negri şi galbeni. este că primii oameni pe Pământ au fost negri şi galbeni. . pătrunjelul. Sunt pe cale să explic acest lucru. ceva asemănător cu ceea ce fac în prezent Lamaiştii pe planeta voastră. deloc. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 37 . dar am vrut mai întâi. unde şi ei. că bakaratinienii. de altfel ea a fost mult îmbunătă ită de către oamenii galbeni până la a fi aşa cum este acum. dodo (care erau prolifice la acel moment) şi zebra. Orezul este o plantă absolut pământeană. Acestea două din urmă au fost foarte dificil de aclimatizat. Marfa era transportată folosind navele spa iale bakaratiniene. desigur.Da. lăptuca. au avut succes enorm cu aceştia. Interesa i în special de vegetale. dimpotrivă.Ceea ce spui tu. cu spice măsurând până la 40 cm în lungime. schimburile comerciale au început între cele două rase. varza. şi. au avut succes. coriandrul şi alte câteva. dar au fost deasemeni foarte grijulii pentru a nu neglija construirea unor imense săli de întâlnire. Mai târziu le-au domesticit. au rămas în special în această parte a planetei pentru o foarte lungă perioadă de timp înainte de a căuta alte zone pentru a le coloniza. bananierul şi portocalul.i explic cum s-au organizat şi cum au trăit. oamenii galbeni au avut un succes mult mai mare în cazul cultivării grâului. În acelaşi fel.p.Aveau un cult? . de fapt au ob inut animale domestice care erau echivalente ca gust cu carnea de cangur dar mult mai valoroasă d. trebuie spus. Astfel.Nu atât de repede. au adus cireşul. Thao. grâul de pe Bakaratini producea spice enorme. desigur acesta este doar un mic exemplu dintre atât de multe altele. .d. după cum am spus. Rasa neagră exporta carne de cangur. dar pentru moment voi continua să. Michel. Rasa galbenă s-a stabilit. nu atât de repede. negrii. De fapt. în interiorul inutului din zona Golfului Bengal. imense silozuri au fost construite şi curând. to i credeau în reîncarnare. în care îşi practicau cultul. care. Material. prin faptul că se găsesc numai în Australia. deoarece climatul la acel moment era în general mai rece decât este acum. cu boabe de o mărime cam cât cea a boabelor de cafea. Cum se face atunci că eu sunt alb? .v.Ei au adus şi orezul pe planetă? . În continuare. pentru aceste nave fiind amenajate baze peste tot în ară… .Acest lucru indică. erau to i Tackioni. nutri ional. să amintesc exemplele cangurului şi ale plantei Xanthorrhoea pentru ca să po i în elege mai bine toate problemele de adaptare pe care au trebuit să le depăşească aceşti oameni.Nu. împreună cu cangurii. ei le-au dat negrilor unii dintre copaci. au construit oraşe şi ferme experimentale.

la prima vedere. Atât timp cât aceasta este răspândită în special de ân ari. şi teribilul virus care acum este numit “febra galbenă”.Dar spuneai că negrii din zilele noastre sunt descenden ii acestor oameni – de ce ei sunt acum cu mult mai mici? Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 38 . până când a devenit fructul cu care sunte i obişnui i în prezent. au descoperit animale noi cum ar fi elefantul. erau cam de 230 cm înăl ime – la fel şi femeile lor. Oamenii galbeni erau mai mici de înăl ime. în “capătul” Africii de Sud. zona de Nord-Est şi Marea Roşie. numit acum Capul Bunei Speran e. tomate şi manguste. se călătorea mult între cele două ări şi chiar şi-au conjugat eforturile pentru a explora mai amănun it anumite regiuni ale Pământului. cu toate acestea.i imaginezi Michel. Au fost în egală măsură surprinşi să descopere bananierii care.Când au migrat de pe Bakaratini. Erau o rasă frumoasă. iar la femei de 180 cm. De fapt. Nu aveau de ce să regrete eforturile făcute totuşi. Această expedi ie africană cuprindea 50 de negri şi 50 de galbeni. aducând acasă elefan i. şi încă de atunci erau mai mul i ân ari în zonele ecuatoriale unde nu era iarnă pentru a le scădea numărul. că aceea era roşia pe care o cunoşti acum. pe tot acest timp. mărimea ei era foarte redusă. . au numărat de patru ori mai multe vicime decât galbenii.Cum arătau fizic aceşti negri? . În sfârşit. ei au mai adus cu ei fără să-şi dea seama de aceasta. fără ca exper ii lor în medicină să ştie cum s-a răspândit boala. era ca o stafidă şi foarte acidă. Când a fost descoperită. Africa s-a schimbat foarte pu in de atunci – exceptând Sahara. În momentul în care se făcea explorarea. oamenii galbeni au produs un vaccin care a fost pus imediat la dispozi ia negrilor – un gest care a reîmprospătat legăturile de prietenie dintre cele două rase. media la bărba i fiind de 190 cm. . pentru că banana africană era practic necomestibilă şi plină de semin e mari. compus din negri şi galbeni au aterizat într-o zi. În Africa. girafa şi bizonul. la fel cum au procedat cu orezul. negrii din Australia au suferit cel mai mult. le-au fost necesari mul i ani pentru a descoperi un remediu pentru acest blestem.Era un trafic intens. care. semănau cu cei pe care îi aduseseră ei. În foarte scurt timp. de curând descoperite ca fiind inamicul mortal al şerpilor. milioane de oameni au murit. Rasa galbenă de pe Bakaratini a fost întotdeauna superioară în domeniul medicinii şi patologiei. Să nu. s-au străduit să îmbunătă ească roşia de-a lungul timpului. Dar asta este altă poveste la care vom ajunge mai târziu. sute de mii de oameni murind în chinuri cumplite. Oamenii galbeni căpătând o mare experien ă în asemenea activită i. Din nefericire. ei deja se stabiliseră pe Pământ de trei secole. pe atunci nu exista. Un grup mixt. şi un nou fruct pe care nu-l mai întâlniseră niciodată – roşia.

şi-au făcut reguli stricte că nici unul nu se va mai întoarce. nu-i aşa? El va trebui să repete fiecare an şi părin ii nu-i vor fi făcut nici o favoare. . integritate şi inteligen ă. treptat au devenit mai mici de înăl ime.i vorbesc mai mult despre aceşti oameni… Au depăşit blestemul frigurilor galbene şi şi-au răspândit rădăcinile adânc pe această nouă planetă.Ce s-a întâmplat cu planeta lor? . negrii numărau 795 de milioane. care au necazuri – de ce nu le-a i acordat nici o asisten ă când a fost epidemia de febră galbenă? N-a i fost nici voi în stare să găsi i un vaccin? . aş dori să. Noua Guinee avea deasemeni o densitate mare de aşezări. Climatul Antarcticii era mai curând ca şi cel din sudul Rusiei de acum. La sfârşitul epidemiei de febră galbenă. Pentru moment.Foarte simplă – alegerile (prin ridicarea mâinilor) a conducătorilor unui sat sau district.Nu. ci şi zona cunoscută în prezent sub numele de Antarctica – bineîn eles. 39 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba .Am fi putut să-i ajutăm. el nu va învă a prea mult. Conducătorii de district alegeau un conducător al oraşului. . în acea perioadă. . ei îl vor ajuta să în eleagă conceptele implicate astfel încât copilul să-şi poată completa pregătirea singur.Ai mai spus că voi sunteti capabili să ajuta i oamenii. putem să ajutăm în anumite situa ii dar numai atât cât ni se permite. . ambele rase. Dacă părin ii sunt iste i. î i vei da seama de poten ialul nostru când vei vizita planeta noastră – dar nu am intervenit pentru că nu era în programul pe care îl aveam de respectat. i-am spus deja.S-a răcit după cum prevăzuseră şi a devenit un deşert – asemănător cu Marte.i un copil care merge la şcoală în fiecare zi pentru a învă a. bun sim . acest copil cere asisten ă pentru a-şi face temele. pozi ia sa indica un climat temperat. . atâta vreme cât Pământul se rotea pe o axă diferită. aleşi dintre cei mai respecta i pentru în elepciunea lor. dacă nu cumva ştiai dinainte. voi vă afla i pe planeta voastră pentru a învă a cum să trăi i. şi nu pot să repet suficient de des. să suferi i şi să muri i.Nu s-au mai întors niciodată pe Bakaratini? . dar şi pentru a dezvolta spiritualitatea cât de mult pute i. Dacă totuşi părin ii îi fac temele. când Thaori î i vor vorbi. legea interzice strict ajutoare de orice fel. Vom reveni asupra acestui subiect mai târziu. Nu numai Australia era suprapopulată. Î i voi da un exemplu simplu. la fel ca şi al i opt bătrâni. Dincolo de un anumit punct.În acele vremuri. era ataşată la Australia şi era mult mai cald decât acum. Michel. Odată stabili i pe Pământ. Întorcându-se acasă seara. Imaginează.Gravita ia.Am crezut că Antarctica nu era într-adevăr un continent? . Fiind mai puternică pe Pământ decât pe Bakaratini..Cum era structura lor politică? . După cum vei vedea mai târziu.

găsit într-adevăr vinovat. anumite sunete predeterminate se auzeau. ho ul devenea un exemplu viu referitor la ce i s-ar fi putut întâmpla unui infractor obişnuit. La întrunirile Consiliului de Stat. de exemplu. El intercepta gândurile presupusului criminal. pentru orice. Î i voi mai vorbi şi altă dată despre organizarea lor economică şi socială. iar repetarea ofensei avea ca rezultat tăierea mâinii stângi. În acest fel. Conducătorul oraşului sau cel zonal (o regiune cuprindea 8 sate) avea rolul de a negocia cu cei 8 oameni. care circulau deasupra solului. mul umită unui sistem bazat pe o for ă anti-magnetică şi anti-gravita ională. şi rasa galbenă şi cea neagră. totul fiind bazat doar pe reputa ia în ceea ce priveşte integritatea şi în elepciunea. etc. cu antrenament.i spun că ho ia era destul de rară. Fără mâini.Nu erau niciodată aleşi după avu ie sau familie şi to i erau între 45 şi 65 de ani. în momente diferite. Deoarece oamenii recunoşteau simbolul după care ştiau că este ho . utilizau vehicule foarte uşoare. Nu mai este nevoie să. şi ea era rară. Cei acuza i de crimă erau duşi într-o cameră specială şi erau lăsa i singuri. nu numai că poseda capacită i telepatice deosebite. de exemplu. fiecare dintre ele cuprinzând 8 oraşe sau regiuni. şi acum î i voi da o idee. era instalat un “cititor al min ii”. cu motor cu hidrogen. nu existau forma iuni cum ar fi “partidele”. erau 8 state. fiecare reprezentând un oraş sau o regiune diferită. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 40 . să revenim la sistemul politic. Vasta experien ă i-a învă at să instaureze o ordine durabilă. Dar. ho ul era la mila şi bunăvoin a familiei sale şi a trecătorilor pentru mâncare. Moartea ar fi fost preferabilă. Aceasta este o practică încă în vigoare în prezent printre Arabi – o practică păstrată de-a lungul timpului. Un ho . via a devenea foarte dificilă. era însemnat pe mâna dreaptă. Cu privire la drumuri. În continuare. mâna dreaptă era tăiată şi fruntea era marcată cu un simbol specific de neşters. Dacă el sau ea continuau. prezidată de un mare în elept. drumuri. despre sistemul lor juridic. când el sau ea se aşteptau mai pu in. de a goli mintea cuiva – dar nu într-o sedin a care dura 6 ore. deopotrivă. spitale. În spatele unei cortine. La o întrunire a Consiliului de Stat. Acesta era un om care. dar care cultivase acest “dar” cu perseveren ă într-una dintre universită ile speciale. discutau probleme de zi cu zi. Îmi vei replica acum că acest lucru este posibil. Cât priveşte crima. Consiliul celor opt alegeau (prin vot secret care presupunea ca cel pu in 7 dintre voturi să fie “pentru”) un delegat pentru a-i reprezenta la întrunirile Consiliului de Stat. erau astfel 8 delega i. obligând “subiectul” să-şi întrerupă “concentrarea”. era însemnat cu fierul roşu pe spatele mâinii pe care el o folosea în mod normal. cu care se confruntă oricare guvern: aduc iunile de apă. după cum vei vedea. Deci un ho dreptaci. În Australia. care necesită două ingrediente de aur: corectitudine şi disciplină.

Anumi i preo i au deturnat mase de oameni. preo ii lor nu aveau nici un cuvânt de spus în afaceri. fapt care. Moartea. Scindarea care a avut loc printre negri a avut repercursiuni dezastruoase. marionete manipulate de către preo i. care interogau şi examinau încrucişat acuzatul şi martorii. pedeapsa era mult mai crudă. . care a fost violată şi omorâtă. mai mult sau mai pu in. în următoarele două zile. Nu existau avoca i sau jura i care să fie impresiona i. dar sistemul politic pe care i l-am descris. pe de altă parte. erau folosi i 6 “cititori ai min ii”. Aceeaşi procedură era aplicată martorilor acuzării sau apărării. Marea Roşie nu exista şi pământul era african. procedura era repetată. criminalul fiind aruncat de viu la crocodili. Criminalul. din acest motiv. Judecătorii aveau în fa ă toate detalile cazului. în diverse variante religioase.000. i-a scindat. Cât despre oamenii galbeni. către Africa – în zona în care se află în prezent Marea Roşie. În a patra zi.Ca o măsură de precau ie. Întorcându-ne la religie: am spus mai devreme că ambele rase credeau în reîncarnare. Nu se vorbea deloc şi. dar o moarte cumplită. survenea cam după 10-12 ore. de negri au emigrat veghea i de preo ii lor.De ce? . ei neavând nevoie de închisori. oamenii au fost nevoi i să se confrunte cu multe dintre problemele care vă sunt atât de familiare vouă pe Pământ în prezent: corup ie. şi care era corect si eficient din toate punctele de vedere. Din acel moment. în timp. ca timp. Au început să construiască sate şi oraşe. într-o altă clădire. rata crimei era extrem de scăzută în rândul celor două rase. criminalitatea era aproape inexistentă. şi doreau să fie absolut siguri de vinovă ia acuzatului. . sub conducerea lor. la o oarecare distan ă. După cum vei în elege acum. Nu cumva a suferit prin pierderea copilului său. droguri şi toate tipurile de nedreptă i. aşa că este just ca el să fie pedepsit foarte aspru. de data aceasta timp de 8 ore. În acele vremuri. to i “cititorii min ii” îşi trimiteau însemnările pe un panou al celor trei judecători. de exemplu. ei erau foarte bine structura i şi. Michel. Preo ii înşişi au ales membrii guvernului astfel încât aceşti conducători au devenit. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 41 . Infractorul era acoperit cu miere şi îngropat până la umeri în imediata apropiere a unui muşuroi de furnici. care era considerat mai grav decât crima. cam 500.Nu i se pare acest mod excesiv de crud? . dar erau varia ii vis-à-vis de credin a lor. în ciuda unor uşoare perturbări religioase. spre a-i grupa. După cum am explicat oricum. a fost abandonat.Pedeapsa cu moartea. Cât despre viol.Să luăm în considera ie mama unei fete de 16 ani. o cruzime dintre cele mai mari? Ea nu a provocat şi nu a căutat pierderea ei dar a trebuit să sufere. prostitu ie. În final. a fost conştient de consecin ele ac iunilor sale.

în schimb. Preo ii aveau temple construite şi. l-am contactat pe Marele Preot: “Sacrificiile umane trebuie să înceteze şi aceşti oameni trebuie conduşi înapoi către Calea cea Dreaptă. am decis să intervenim. acum se formaseră două clase distincte: cei foarte boga i şi cei foarte săraci. înainte de a face aceasta. Aceste arme erau sub controlul unui grup special care. oferindu-le jertfe. Nu a durat mult până când preo ii au insistat ca jertfele să fie neapărat umane. era un inut bogat. De comun acord. Religia a devenit idolatrie şi oamenii venerau zei din piatră sau din lemn.Era foarte simplu şi. Religia care s-a “dezvoltat” nu avea absolut nimic în comun cu “cultul” care inspirase ini ial separarea. cu un climat temperat. prin degradarea unei întregi “na iuni” în direc ia men inerii lor în ignoran ă şi conducându-i cu minciuni. în acelaşi timp. asigurând un habitat cu o vegeta ie abundentă potrivită pentru multe animale. cu privire la planeta pe care se întâmplă să locuiască. ce fel de arme aveau? . la fel ca şi cei care îi ajutau să exploateze săracii. dar. preo ii au fost capabili să-şi men ină domina ia asupra oamenilor. Oamenii există în plan fizic pentru unicul motiv al dezvoltării spirituale. un grup secesionist.În ceea ce priveşte armele. Aceşti observatori erau ambasadori şi diploma i pentru ările lor de origine. pentru a-şi satisface dorin a de avu ie şi putere. Încă de la începuturile secesiunii. fiind. Prin scăderea nivelului de dezvoltare intelectuală şi fizică de-a lungul timpului. Pu in câte pu in s-au răspândit. este aceea de a-şi dezvolta spiritualitatea. În acel moment. Ambele rase aduseseră cu ei ceea ce am putea numi “arme laser”. era subordonat conducătorilor fiecărei ări. n-au avut permisiunea de a lua aceste arme cu ei. după cum se ştie. bineîn eles. au încălcat Legea Fundamentală. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 42 . au împovărat oamenii cu taxe. . Folosind telepatia.Au trăit în pace şi abunden ă – total diferit fa ă de secesioniştii rasei negre din Africa. ulterior stabilindu-se în zona în care în prezent se află deşertul Sahara. Preo ii. la schimb. oricum.550. de ani. mergea grozav de bine. asigurându-se că nu va apărea un exces de armament. preo ii au făcut eforturi pentru a se asigura că popula ia este inută în ignoran ă la un nivel cât mai extins. Ceea ce face i voi contravine Legii Universale”. controlul maselor era esen ial. cum simplitatea este adesea superioară complexita ii. În rândurile unui popor care nu cunoscuse niciodată sărăcia. Sistemul func iona perfect şi pacea a fost men inută timp de 3. În acele timpuri. fiecare rasă a trimis. prin urmare. Aceşti preo i. le-am oferit preo ilor o ultimă şansă. Negrii care emigraseră în Africa. 100 de “observatori” a căror prezen ă era permanentă în fiecare ară străină. la fel ca şi visele. apar ineau primei clase. Legea Universală decretează că obliga ia principală a omului.

într-un timp foarte scurt. L-am trezit. povestindu-le visul său. iar câ iva l-au suspectat de halucina ii. Aceşti oameni au fost obişnui i să asculte de preo ii lor şi n-ar fi în eles de ce interveneam noi în afacerile interne ale ării lor – aşa încât totul ar fi fost stricat. solda ii – de fapt. Au format o armată şi posedau arme destul de puternice. Deasemeni. psihologic. Am fi putut apărea cu nava noastră spa ială şi să vorbim direct cu preo ii. folosind aceleaşi tipuri de arme pe care le-ai văzut deja în ac iune. fiecare a fugit în capătul celălalt al oraşului. Apoi. prin halucina ii colective. 12 dintre cei 15 preo i care formau consiliul. dar ei erau capabili să recunoască o navă spa ială venită din spa iu. care urmau să fie folosite pentru a contracara eventualele revolu ii. Michel. pentru că oamenii uită uşor… Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 43 . aceasta ar fi fost o greşeală. Pe cer. inclusiv Templul. dacă au fost definitiv şterşi de pe fa a Pământului.Marele Preot a fost teribil zguduit şi. făcându-i să plece. Astfel. încât ruinele abia mai pot depune mărturie referitoare la consecin ele acestui “păcat”. to i locuitorii Oraşului Sfânt. cu excep ia celor 12 preo i rău inten iona i. au fost evacua i. pe Marele Preot şi pe cei doi acoli i care i-au urmat sfatul. au rămas hotărâ i să păstreze religia aşa cum era.5 km fa ă de Oraşul Sfânt.Iluzie colectivă. într-una dintre sferele noastre “de lucru”. Michel. aflat la 1. prin telepatie. a fost aranjat ca numai cei 12 preo i răi să rămână în Oraşul Sfânt. Ei nu au crezut nici un cuvânt din cele spuse de Marele Preot despre “visul” său. O mică parte dintre ei l-au acuzat de trădare. Astfel încât s-a întâmplat. al ii au sugerat senilitatea. în ziua următoare i-a convocat la o întrunire pe to i preo ii săi. În final. Rocile au fost sfărâmate şi pere ii s-au fărămi at de la o înăl ime de 1 metru. oamenii ar fi trebuit să uite în curând. Ne-ar fi atacat imediat – fără să pună întrebări – pentru că erau foarte suspicioşi şi pentru că se temeau să nu-şi piardă pozi ia în rândul “na iunii” lor. către un frumos parc. Când totul a fost gata. Templul şi Oraşul Sfânt erau situate cam la 1 km distan ă de oraş. Într-adevăr. Servitorii.000. după câteva ore de discu ii. într-o noapte pe când zburam pe deasupra ării lor la o altitudine de 10. puteam să-i distrugem şi să vorbim direct poporului pentru a-i conduce înapoi spre Calea cea Dreaptă dar. Inspira i de o stranie “viziune” apărută pe cer. i-am făcut pe gardieni să deschidă celulele şi să elibereze prizonierii. sfera “de lucru” a distrus totul. de metri.Cum a fost făcut acest lucru? . pretinzând că ideal era să men ină controlul şi să promoveze credin a în aceasta şi temerea de “zeii răzbunători” ai căror reprezentan i pe Pământ erau ei. Uneori pozi ia noastră este foarte delicată. având şi ei asemenea nave înainte de secesiune. personaje înaripate planau în jurul unui nor incandescent care strălucea în noapte… . pe jos.

În acest fel s-au referit la interven ia noastră legendele care au apărut. Ei erau considerabil mult mai umili şi asistau noii conducători în instigarea la schimbările cerute. Înclina i mai curând către via a pastorală decât către cea industrială sau urbană ei s-au răspândit prin Africa. fiecare trebuie să lupte alături de ceilal i pentru a urma noua cale. şi de-a lungul malurilor unui râu mare care curgea prin centrul Africii. Rasa galbenă. Oamenii au reuşit să-şi dezvolte enorm abilită ile psihice. devenind un lucru comun. o voce s-a auzit dinspre norul incandescent. şi că acum.Apoi. El a fost asistat în munca sa de către doi preo i. vremurile fiind adesea dificile. Toate detaliile incidentului au fost notate de scribi. numărau câteva milioane. fiind în imediata vecinătate. consecin a imediată a fost că totul s-a schimbat. prevenindu-i că mânia zeului poate fi teribilă – mult mai rău decât au văzut – şi că trebuie să-l asculte pe Marele Preot şi să urmeze noua cale pe care el le-o va arăta. care înainte au dat o “mână de ajutor” în exploatarea poporului. către Nordul Africii. cum numeau ei uneori navele spa iale încă folosite de către fra ii lor australieni. având în vedere ce li s-a întâmplat preo ilor răi şi Oraşului Sfânt. Cei boga i. şi telepatia şi-a reluat semnifica ia în via a lor. El le-a explicat sărmanilor nenoroci i că a greşit. dar au mai fost şi distorsionate în legendele şi poveştile care s-au păstrat peste secole. oraşele au fost stabilite doar în zona în care se află în prezent Marea Roşie. Erau deasemeni exemple frecvente de îmbolnăviri fizice care erau vindecate prin “puterea mâinii” asupra locului respectiv. Mul i erau capabili să călătorească pe distan e scurte cu ajutorul levita iei. Cu toate acestea. S-au restabilit rela iile amicale cu oamenii negri din Australia şi Noua Guinee. Inutil să mai spun. Cu toate acestea. Marele Preot a stat în fa a poporului şi le-a vorbit. pentru că a fost deasemeni implicată şi eliberarea a mai mult de 200 de prizonieri care urmau să fie sacrifica i în ziua următoare. şi au fost fascina i de poveştile despre “venirea zeilor într-un car de foc”. că acest “eveniment” a fost considerat de to i a fi un miracol al zeilor. pentru edificarea poporului. Treptat. cel mai important lucru era că. poporul a devenit din nou mul umit. Când s-a sfârşit totul. se temeau să nu înfrunte o soartă similară. Oraşul Sfânt şi i-a omorât pe preo ii răi. erau ajuta i de amintirea şi de teama evenimentelor care au distrus. Bineîn eles. desigur pe timpul secolelor care au urmat şi în final. în câteva minute. care veneau să-i viziteze cu regularitate în “care de foc”. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 44 . acum. aşa cum fusese în timpurile anterioare secesiunii. au început să emigreze în număr mic.

pe vremea aceea Pământul nu avea Lună. ei au căzut de acord ca toate navele spa iale în stare de zbor. au avut efectele lor. că în afară de conducătorul suprem al fiecărei ări. De multă vreme. Ar putea fi surprinzător. Navele lor spa iale erau atunci capabile de a avea autonomie timp de 12 săptămâni de zbor. . nu s-au amestecat rasele pentru a se extinde aşa cum au făcut-o pe Pământ. – mai curând pentru a fi în serviciul comunită ii după catastrofă. desigur. care a produs pe Pământ. ducând la bord cât mai mul i specialişti şi exper i va fi posibil – medici. să părăsească Pământul. nu a existat nici o navă spa ială. s-au grupat şi s-au stabilit în zona care în prezent este numită Algeria – Tunisia. în treacat. deoarece un enorm asteroid se apropia de Pământ. Povestea mea doar î i dă o idee despre cum au început să se amestece rasele. o nouă rasă a luat naştere – rasa Arabă pe care o cunoşti. care a fost foarte curând acceptată şi de către conducătorii galbeni.Oamenii galbeni au făcut primul pas în a se încrucişa cu rasa neagră. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 45 . îşi pierduseră capacitatea de a călători pe distan e super-lungi. mul i dintre politicieni s-ar îngrămădi să-şi salveze propria piele. dar niciodată. care a fost ales în urma unor întruniri care au durat zi şi noapte. pe Bakaratini. nici unul dintre “miniştrii” săi. Opt nave spa iale australiene au fost echipate şi încărcate pentru a transporta un grup de elită. Astfel. dar fără greşeală. culoare roşie. nu a avut loc pe niciuna dintre nave. având mai mult sânge galben decât negru. Climatul şi timpul. odată cu trecerea secolelor. În săptămânile care au urmat a devenit chiar mai vizibil. în afară de un singur lucru… astronomii şi oamenii de ştiin ă erau foarte îngrijora i. Având în fa ă posibilitatea unei coliziuni inevitabile cu asteroidul. de către o persoană care ştia unde să se uite. vie. aceşti “hibrizi” după cum îi voi numi. rezulta i prin încrucişarea celor două rase. În Africa. au sfârşit prin a se sim i mult mai bine în comunitatea lor decât printre negri sau galbeni. Africa de Nord. Noua Guinee şi Antarctica au luat o hotărâre foarte importantă. gata să aterizeze cât mai repede posibil şi să acorde asisten ă acolo unde era mai necesar. Etnologii au fost foarte interesa i în rezultatele acestei uniuni. un nou mare trib. etc. pregătind 98 de nave spa iale pentru zbor. cum ai putea să le spui. totul mergea bine pentru locuitorii planetei Pământ. Te-aş ruga să ii cont. strălucind în cea mai sinistră. Acest lucru probabil i se pare ciudat.Unde s-au dus? Pe Lună? . putea fi văzut cu ochiul liber. Nu te gândi că au semănat imediat cu rasa care este acum. pentru că dacă o situa ie similară ar apărea astăzi pe Pământ. După câteva luni. situat în centrul Australiei. fizic vorbind. Prima dată a fost văzut de Observatorul din Ikirito. Guvernele din Australia. Rasa galbenă a urmat aceeaşi procedura. Într-adevăr. vreau să spun. Şi astfel. tehnicieni. aproape imperceptibil.Nu. În final. Planul lor era să rămână pe orbită în jurul Pământului. Michel.

Noua Guinee. Rolul navelor spa iale a fost inut secret. creând două canioane subacvatice între Antarctica şi Australia. Cea mai mică. a “căzut”. popula ia a fost avertizată de coliziunea iminentă. de teamă că popula ia va crede că a fost trădată de conducătorii săi şi că s-ar fi creat panică. Mun i s-au format instantaneu şi valuri uriaşe mai mari de 300 de metri înăl ime s-au abătut peste 4/5 din Australia. la ora 12. nu au reuşit să ajungă la acea “gaură gravita ională” până când asteroidul a lovit Pământul. Coliziunea era acum la fel de iminentă pe cât era de teribilă. şi ar fi fost posibil chiar un atac pe aeroporturi. strălucind ca un soare portocaliu. În aceleaşi condi ii. Atunci. Pentru a părăsi atmosfera Pământului şi a învinge rapid for a gravita ională. Vulcani au erupt în Australia. Ordinul de plecare a fost dat imediat şi toate navele spa iale au decolat. Soarele a devenit roşu-întunecat şi aluneca către orizont ca un balon în cădere. Japonia. aproape to i. Impacturile simultane au fost teribile. totul era pregătit şi semnalul de plecare urma să fie dat în zona Z. pentru a minimaliza panica colectivă.. Când a intrat în atmosfera Pământului. deşi era ceva greu de crezut. asteroidul s-a spart în trei bucă i uriaşe. Tasmania a fost separată de continentul australian şi o por iune uriaşă din Antarctica s-a scufundat în apă. O altă por iune de pământ s-a afundat şi astfel s-a format Marea Roşie. la prânz. Mai erau doar 48 de ore. dar când parcursese numai jumătate din distan ă. măsurând câ iva kilometri în diametru. a lovit zona în care se află acum Marea Timor. Navele spa iale urmau să decoleze toate odată – cu 2 ore înainte de momentul presupus al coliziunii. America de Sud – într-adevăr aproape peste tot pe planetă. plecarea lor întârziată permi ându-le să rămână în spa iu toate cele 12 săptămâni pline dacă era necesar. Deci. după catastrofă. luând în considera ie viteza estimată a asteroidului. Fie că a fost o eroare de calcul. a lovit zona în care se află Marea Roşie acum. după Ora Australiei Centrale. neprevăzută a asteroidului. a aterizat în regiunea actualelor Insule Galapagos. O uriaşă bucată din Burma s-a afundat. Alta. Warp aici are semnifica ia de “gaură gravita ională” – o regiune cu gravita ie scăzută (n. Fusese calculat că asteroidul urma să lovească în zona în care se află acum America de Sud. Un continent enorm s-a ridicat din ape în centrul Oceanului Pacific. conducătorii au simulat efectele pe care le-ar fi putut avea impactul coliziunii.m. mult mai mare.ed. În ciuda vitezei pe care o puteau atinge aceste nave. bazată pe explica ia autorului) 4 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 46 . care la acel timp se afla deasupra Europei din prezent. Curând s-a oprit şi urca încet. fie că a fost o accelerare bruscă. era necesar să folosească o “gaură gravita ională”4(warp). în zona în care se află acum Golful Bengal. şi cea mai mare dintre cele trei.Totul era pregătit. acesta a apărut pe cer la ora 11 a. To i exper ii au fost de acord cu aceste calcule – sau mă rog. Pământul îşi schimbase brusc înclinarea axei! Explozii de o incredibilă for ă s-au petrecut deoarece cele două bucă i mai mari de asteroid penetraseră scoar a Pământului.

şi cei care au scăpat mor ii au fost foarte grav afecta i. au fost mai pu ini mor i. . . Michel.Nu chiar.Ai spus că oamenii negri din Australia s-au răspândit în Noua Guinee şi Africa. a milioane de negri. genele africanilor. ca un rezultat al catastrofei. Au prezis înclinarea Pământului pe axele sale dar nu au fost capabili să prevadă oscila iile sale.Aş fi vrut să te întreb ceva. Istorisirea mea ar fi trebuit să includă mai multe detalii. provocând o moarte dureroasă în câteva minute. În Noua Guinee. trei cu pasageri negri şi patru cu galbeni. Apoi. Gaze otrăvitoare s-au răspândit peste aproape tot continentul Australian. pentru că exper ii au făcut o greşeală. au avut loc mişcări ale scoar ei cu o amplitudine atât de mare. Vezi tu. O numărătoare făcută când calmul a fost reinstaurat indica doar 180 de oameni care supravie uiseră. luptându-se cu toată puterea au reuşit. al ii în decurs de zile. Cum mişcările scoar ei au continuat.Excelentă întrebare. unii brusc. Gazele otrăvitoare au fost cauza acestui înfricoşător masacru. astfel încât astăzi. şi apoi s-au închis stergând urmele civiliza iei existente. exact ca după o explozie atomică. Acest lucru s-a petrecut numai în Australia. Cum se face că acum. cu succes să scape ororilor care se petreceau pe Pământ. Trebuie să fi fost o imagine înfricoşătoare pentru ei să asiste la schimbarea Pământului înaintea ochilor lor. Ei au fost afecta i genetic.. Numai şapte nave. Michel. Cu trecerea timpului.Abia dacă a fost chestiune de ore. În cele trei puncte de impact ale asteroidului. aborigenii sunt atât de diferi i de negrii din lume? .Cât a durat ca să apară continentul de care aminteai în Oceanul Pacific? . 47 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . .Te rog. aceşti descenden i ai bakaratinienilor au fost “transforma i” în rasa Aborigenă de astăzi. Mişcările de la suprafa a Pământului au continuat luni de zile. Statisticile noastre indică o anihilare aproape totală a omenirii şi a animalelor din Australia. Crevase s-au deschis înghi ind oraşe întregi. încât depozitele de uraniu s-au ridicat la suprafa a Pământului emanând radia ii puternice.A mai fost timp pentru ca navele spa iale să scape? . Se poate spune în apărarea lor că nu au putut anticipa ce urma să se întâmple într-adevăr. s-au format mun i. unde gazele au fost duse de vânt mai pu in. au apărut mii de vulcani. Navele spa iale au fost de-a dreptul prinse(3) şi trase înapoi în “sorbul” cauzat de intrarea asteroidului în atmosfera Pământului. sunt diferite de ale aborigenilor. Acest continent a fost ridicat de centuri de gaze rezultate din mişcările petrecute în adâncime. . Apoi au fost bombarda i de milioane de particule venite de la asteroid şi traşi în vârtejul său. în centrul planetei. Thao. mediul înconjurător s-a schimbat total şi regimul lor alimentar a fost şi el alterat drastic.

Mai presus de toate ororile. toate oraşele stabilite în zona Mării Roşii au fost înghi ite de marea nouformată. vulcanii au aruncat simultan atât de multă cenuşă în văzduh. a reuşit să aterizeze în locul numit acum Groenlanda. Aveau provizii suficiente pentru a rezista încă multă vreme. Lan ul de catastrofe care au urmat coliziunii cu asteroidul au dispersat întreaga popula ie – în Noua Guinee. singura navă rămasă. Inutil să mai spun că. numai una a reuşit să aterizeze. Nori groşi s-au format apoi. şi cu această ultimă catastrofă. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 48 . Aterizând în condi ii extrem de grele. a mai putut folosi doar ca adăpost. au fost to i înghi i i pe timpul unui cutremur – deasemeni şi nava spa ială. aşa cum planeta nu mai cunoscuse vreodată. a avut loc un “potop”. şi au generat ploi atât de toren iale cum greu i-ai putea imagina… . care pe alocuri efectiv au fiert pe o arie de mii de kilometri pătra i. ca manifestare a divinită ii. De fapt. La bord se aflau 95 de pasageri galbeni. Au ales să aterizeze în zona pe care o cunoaştem acum ca fiind Europa. Pe scurt. care se produceau pe tot cuprinsul planetei – vânturi ciclonice cu 300-400 km/oră. experien a canibalismului. neavând absolut nici un fel de vizibilitate asupra restului planetei. încât cerul s-a întunecat. ca oamenii (brusc disemina i şi separa i unii de al ii de noile mări formate şi rupturile nou create) au trăit pentru prima dată pe planeta Pământ.După 12 săptămâni. Aşa s-a întâmplat. Dintre cele şapte nave. Principala cauză a acestor vânturi o constituiau diferen ele de temperatură – acestea din urmă fiind cauzate de erup iile vulcanice bruşte. De aceea. s-au combinat cu norii de cenuşă. Vaporii din oceane. Ceilal i au fost izbi i de pământ de rafale puternice de vânt. După o lună de zile. au făcut ca aceasta să nu mai poată decola din nou.Şi navele care orbitau în spa iu? . nu a mai durat mult înainte ca foametea să se răspândească peste tot. cei mai mul i dintre ei fiind medici şi exper i de diverse tipuri. minunatele culturi din Australia şi China nu mai erau altceva decât amintiri care au devenit legende. au fost obliga i să se întoarcă pe Pământ. dealtfel. la altitudini atât de incredibile. aşa că s-au organizat cât de bine au putut. Burma şi China şi în Africa. toate urmele civiliza iei de pe Pământ au fost distruse. Deci. Oricum. regiunea deşertului Sahara suferise o extindere mai mică decât în oricare altă parte. Oricum. defec iunile pe care le-a suferit nava. nici un oraş nu a mai rămas pe Pământ şi milioane de oameni şi animale au fost distruşi.

a făcut un gest. am spus. aten ia mi-a fost atrasă de nişte lumini de diferite culori. că eram pe cale să ni se intersecteze drumul cu cel al unei comete – exact ca aceea pe lângă care am trecut câteva ore mai devreme. să găseşti un iluzionist adevărat. ai vorbit chiar acum despre halucina ii sau iluzii colective. pe care Thao le-a examinat atent. Apoi luminile s-au stins şi imaginile au dispărut. Pielea de pe fa a mea era gata să explodeze – era sfârşitul… 49 . şi pentru noi este foarte simplu pentru că… În acel moment. . “alese”? Thao zâmbi din nou. doar din cauza vitezei cu care călătoream. în special pe scenă. Cu un teribil scrâşnet. Thao s-a uitat la mine cu o privire îngrozită – întreaga ei figură se schimbase complet şi oricine ar fi putut citi pe ea o teroare absolută.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Planeta de aur CAPITOLUL 4 În timp ce Thao îşi depăna povestea. Am sim it mâna lui Thao pe bra ul meu. . fiindcă eram to i arunca i în spa iu. Eram pe cale să ne ciocnim de coada sa – asta era sigur – şi deja puteam sim i căldura teribilă. care se aprinseseră lângă scaunul ei. Pe unul dintre pere ii camerei.Thao. Am probleme în a în elege cum pute i voi amăgi mii de oameni – nu este asta cumva o şarlatanie. deoarece este extrem de rar în aceste zile pe planeta voastră şi. dar nici nu m-am gândit să întorc capul în direc ia ei – eram de-a dreptul hipnotizat de cometa. Trebuie să. Michel.Ai dreptate într-un anumit sens. Când a terminat de vorbit.i reamintesc că noi suntem exper i în toate tipurile de fenomene psihice. Thao m-a apucat strâns de bra şi am fost spulbera i înspre vidul sideral cu o viteză ame itoare. exact ca atunci când un iluzionist pe scena păcăleşte mul imea cu o duzină de subiecte. au apărut o serie de litere şi numere. nava s-a despăr it în câteva bucă i şi am auzit ipetele astronau ilor. un şoc de o violen ă extraordinară a zguduit nava. mai mult sau mai pu in. Mi-am dat seama.

Corpurile noastre fizice erau în fotolii şi. subiectul sau subiec ii. Singura problemă a fost că. Mi-am dat seama că ar fi trebuit să aleg o experien ă mai pu in înfricoşătoare. astral şi aşa mai departe. Astfel. pur şi simplu ne-am separat…hai să le numim.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . ac ionează în acest caz.Nici una. . Nu ştii ce se va întâmpla în mod logic în clipa următoare. nici alta. ei nu vor vedea niciodată nava spa ială. i-am replicat imediat creând o iluzie pentru tine. aşezate în linie – dacă o faci să cadă pe prima.Trebuie să fi fost mult mai uşor cu un singur subiect decât cu 10. De exemplu. .Care celelalte corpuri? .Toate celelalte: fiziologic.Nicidecum. Totul a fost atât de real – întregul scenariu. . Dacă se aşteaptă să vadă un elefant. Seamănă pu in cu faimoasele piese de domino. se produce telepatia între ei. Corpul tău astropsihic a fost separat de celelalte de către un sistem telepatic care operează în creierul meu şi care. Tot ce am imaginat eu a fost proiectat în corpul tău astropsihic exact ca şi cum s-ar fi întâmplat. o imagine valorează cât o mie de vorbe. .Suntem mor i sau nebuni? am întrebat. Michel? m-a întrebat Thao cu blânde e din fotoliul său. Am crezut că eram pe cale să înnebunesc. Michel. cu câ iva oameni. dar subiectul este unul foarte important în acest caz. şi ascultam povestea ei despre primul om pe Pământ. Eliberezi corpurile astropsihice ale indivizilor şi când pui procedura în mişcare. este important ca ei să se astepte să vadă una.Nicidecum. . un elefant alb sau Fecioara de la Fatima – un caz tipic al fenomenelor de pe Pământ. dacă vrei ca oamenii să vadă o navă spa ială pe cer. cu cuvintele potrivite şi o sugestie măiestrit controlată. psihotipic. mul imea se va aduna în jurul tău anticipând vederea unei nave spa iale. O corela ie directă se stabileşte între corpul meu astropsihic şi al tău. Nu ştiu ce să mai spun… Singurul lucru pe care i-l cer este să nu mă mai sperii aşa vreodată. se produce o reac ie în lan . Dimpotrivă.Te sim i bine. când creezi o iluzie. corpurile “astropsihice” de cele fizice şi de celelalte corpuri ale noastre… . neavând timp să te pregătesc pentru această experien ă a trebuit să fiu foarte prudentă.Este fantastic! N-aş fi crezut niciodată că se poate întâmpla aşa ceva – şi atât de brusc. . În plus. toate trebuie să cadă până la ultima.000. 50 . ca un transmi ător.Ei bine. în acelaşi fotoliu în care stătusem. ai rămas mai mult sau mai pu in neliniştit. De când ai părăsit Pământul. aş fi putut muri de spaimă… . Deci a fost un joc foarte uşor cu tine.Ce vrei să spui? . M-ai întrebat cum suntem noi capabili să amăgim mul imi de oameni. Stăteam pe locul opus ei. Este o vorba pe planeta voastră că. trebuie să fie pregăti i să vadă ceea ce tu vrei să vadă.

dacă tot ai văzut cometa pe ecran. în aşa fel încât tu cazi – mai jos şi mai jos – într-o crevasă care pare să nu aibă capăt…şi descoperi că ai căzut din pat pe podea. dormi şi începi să visezi… Eşti pe un câmp cu un armăsar alb foarte frumos. voi nu ave i pe nimeni capabil să vă instruiască cu privire la acest subiect. Michel. A venit timpul să. Am observat şi observăm comportamentul oamenilor de pe planeta voastră de mii şi mii de ani. trăi şi auzi pe timpul pe care îl petreci cu noi.i explic motivele noastre de a te aduce pe Thiaoouba. Visul care a început ca şi când.i prăjeşti fa a pe măsură ce te apropiai de cometă.Am profitat de acest caz tipic de teamă conştientă sau inconştientă care este întotdeauna prezentă când cineva călătoreşte într-o maşină zburătoare – teama de explozie sau prăbuşire. Raportează totul într-una sau mai multe căr i pe care le vei scrie când te vei întoarce pe Pământ. de ce să n-o folosim şi pe ea? În loc să. puteai să mă aduci la nebunie! .Mărturisesc că nu în eleg. Trebuie să te ridici mai sus cu dificultate. se cere mai mult studiu în acest domeniu şi. Î i încredin ăm o misiune. Te apropii să-l prinzi. Calul zboară din ce în ce mai sus – este aproape deasupra celui mai înalt pisc. El este purtat de vânt şi inuturile trec pe sub tine – râuri. tu sari în spatele calului şi începi să galopezi. Apoi. . . Mai repede şi mai repede şi eşti intoxicat în mod fericit de viteză… Armăsarul galopează atât de repede încât nici nu mai atinge pământul. puteam să te fac să traversezi coada acesteia crezând că vei înghe a.Nu mai mult de 10 secunde – exact ca într-un vis. 51 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba .Dar asta trebuie să fi durat mai mult de cinci minute…? . copita lui loveşte o stâncă.Nu sunt surprinsă deloc. pe timpul celor câteva ore pe care le-ai petrecut alături de noi. când. în prezent. după cum î i po i da seama acum. totul ar fi început în momentul în care i-ai pierdut echilibrul în pat.Fără îndoială că îmi vei spune că acest vis durează doar câteva minute. dar fără să. un munte apare la orizont. balansându-te. care iau timp bineîn eles. Visele nu contează pentru moment.Ar fi putut să dureze patru secunde. Ştiu că este dificil de în eles dar în acest vis neobişnuit. dar de fiecare dată când încerci. Aceasta constă în a raporta tot ceea ce vei vedea. se petrece aproximativ în acelaşi fel. Atunci. . După cinci sau şase încercări.i dai seama. pe Pământ. care.Nu într-un timp atât de scurt… . De exemplu. ai făcut mari progrese în anumite domenii şi acest lucru contează acum. Este de-a dreptul minunat. dintr-un anumit punct ai derulat înapoi un film pe video şi apoi l-ai urmărit. devenind din ce în ce mai înalt pe măsură ce te apropii. . à propos. Michel. .Pe scurt. Pentru a în elege pe deplin. sau ar fi trebuit să spun un coşmar. el fuge mai departe. câmpii şi păduri.

Dar eu nu sunt scriitor! De ce nu a i ales un scriitor bun – pe cineva cunoscut. ştii şi tu.Michel. altul 62 şi altul 95? Chiar î i imaginezi că am avea încredere într-un jurnalist? . oricum. pentru că altfel nu l-ar fi crucificat dacă l-ar fi crezut. sunt mor i – mă refer la Platon sau Victor Hugo – şi ei tot ar fi redat faptele cu prea multe ornamente stilistice. Cât de des. vei afla motivul principal aflat în spatele alegerii noastre. cine este Dumnezeu? Există într-adevăr? . . că jurnaliştii de pe planeta voastră sunt atât de înclina i spre senza ional. a trebuit să admit că îmi plăcea acest voiaj spa ial din ce în ce mai mult. Pe o străveche tablă din piatră. . Dacă aceasta este decizia voastră. care cred că este Nacaal. aşa cum trebuie făcută. Desigur.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Un anumit procent din această omenire se îndreaptă către un punct destul de critic al istoriei şi sim im că a venit timpul să încercăm să-i ajutăm. Sper doar că voi fi la înăl imea aşteptărilor. de exemplu. Nu ştiam ce să spun mai mult. . milioane de oameni ar fi dat tot ce aveau pentru a fi în locul meu.000.De ce nu tu? În timp. îi putem asigura că au ales calea cea dreaptă. Dacă vor asculta.Atunci vă trebuie un reporter jurnalist… .Aşteptam această întrebare şi este important că ai întrebat. cu aproape 2. Thao? Şi cine a fost el de fapt? În primul rând.Michel. există milioane care cred ce a spus el… . după cum ştim şi despre al i oameni de pe Pământ – şi tu ai fost selectat… . În ultimă instan ă.Singurii scriitori care ar fi putut s-o facă.Dar de ce tocmai eu? Nu sunt singurul de pe Pământ capabil de obiectivitate. 52 . . . . eu pot doar să consimt. este scris: “La început nu era nimic – totul era întuneric şi linişte. obiec iile mele erau ridicole de vreme ce deja eram implicat în aceasta afacere şi nu mai era cale de întoarcere.Care îl cred? Oare într-adevăr îl cred.Te-am observat şi ştim totul despre tine. sau un bun jurnalist? Thao zâmbi la reac ia mea vehementă. astfel încât adesea ei distorsionează adevărul. de ani în urmă. Thao. vezi reportaje cu ştiri care diferă de la un canal de ştiri la altul. De aceea ai fost ales… . Noi vrem cea mai precisă istorisire posibilă. l-au crezut pe Isus că era trimis de Dumnezeu. aşa cum pretindea el? Sigur că nu. Acum.Nu voi mai comenta. A i luat în considerare că 99% dintre oameni nu vor crede nici un cuvânt din ce voi spune? Pentru cei mai mul i oameni va fi prea incredibil. sau de la un ziar la altul? Pe cine crezi când unul dă numărul mor ilor unui cutremur ca fiind 75.Ai absolută dreptate! am exclamat.

i explic Crea ia. este “prezentul” etern. Acel Spirit era. am întrerupt eu. chiar şi o minte foarte evoluată. este imposibil. De fapt. şi este. oceanele se formează şi mari mase de pământ devin continente. să în eleagă asemenea lucruri. El a dirijat prima şi cea mai gigantică explozie atomică din toate timpurile – pe care anumi i oameni de pe Pământ o numesc “Big Bang”.Bine. să declanşeze o explozie atomică cu reac ii în lan de o for ă inimaginabilă. Spiritul era astfel. tot ce este lipsit de mişcare. nu despre Religia Creştină. bine. în centrul Universului pentru că El este Stăpânul şi Creatorul acestuia… . Vom avea ocazia să discutăm din nou mai târziu despre acest subiect. a fost capabil. şi în mod sigur. tot ce se mişcă şi se va mişca: tot ce trăieşte şi va trăi. şi va fi întotdeauna. Pe timpul a miliarde de ani (pentru Creator. toate lumile. rocile se solidifică. Totul era încă în întuneric. te mai aşteaptă câteva surprize. Când i-a imaginat. La un anumit moment. într-un sens. După ce a mai aruncat încă o privire asupra a tot ceea ce voia să creeze. Nu confunda religiile cu crea ia şi simplitatea celor arătate. infinit de puternic (atotputernic) – puternic dincolo de capacitatea de în elegere a min ii omeneşti. dar este mai mult apropiat de nivelul nostru de în elegere să numărăm în miliarde de ani). Pe de altă parte. unele planete se răcesc – solul se formează. Pentru moment. Dar mă depăşesc de acum – hai să ne întoarcem la începutul începuturilor. prin ac iunea simplei sale voin e.Spiritul – Inteligen a Superioară a hotărât să creeze lumile şi a comandat celor patru for e superioare… Este extrem de dificil pentru o minte umană. să creeze instantaneu. desigur. Cu acestea. în anumite sisteme solare. şi uneori au sateli ii lor. A imaginat atomii. Spiritul Suprem se afla în centrul său şi a indus-o. De fapt. El a creat. este încă. sau pare a fi – fiecare lucru în parte. etc. Spiritul Suprem a imaginat lumile – a imaginat modul în care putea să le creeze – de la cel mai mare (uriaş) la cel mai mic (minuscul). La început nu era nimic în afară de întuneric şi un spirit – Spiritul Suprem (acel Spirit). sorii şi atomii s-au format. Nu confunda logica cu distorsiunile ilogice ale religiilor. încercam să. Corpul tău Astral le asimilează când este eliberat din corpul tău fizic. Spiritul Suprem este atât de puternic încât era capabil. nu vorbesc despre nici o religie aşa cum există pe Pământ şi în mod special. cele patru for e ale Universului. prin for a sa spirituală de exceptie. în imagina ia Sa. Întunericul a dispărut şi Universul a fost creat prin el însuşi în concordan ă cu voin a Spiritului Suprem. aşa cum a i fost învă a i la şcoală. dar asta este povestea lui Dumnezeu aşa cum ne înva ă Religia Creştină – sau aproape – şi eu n-am crezut niciodată în aceste lucruri lipsite de sens… . 53 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . planetele au mişcări revolu ie în jurul sorilor lor.Michel. Dar existau doar în imagina ia sa.

este la fel de unic printre indivizi la fel ca şi amprentele? Exper ii voştri şi tehnicienii de pe Pământ.i retragi mâna de lângă o sursă de căldură ca să nu te arzi – creierului îi ia o zecime de secundă pentru a da ordinul pentru a preveni arderea mâinii tale(4). El a imaginat Omul folosindu-se de cea de-a treia for ă pe care o vom numi “For a Ovoastromică”.În final. Toate acestea au fost la început. având ca finalitate formarea unor “ouă cosmice”. care niciodată nu depăşeşte o lună. Te-ai întrebat vreodată de ce. cu ajutorul celei de-a doua for e a sa. şi de pe alte planete. Spiritul Suprem a imaginat experien a sentimentelor prin intermediul unei creaturi speciale. Au reuşit? În ceea ce priveşte robo ii au reuşit dar. Putem numi prima lui for ă – “For a Atomică”. din care mai târziu au derivat sub-speciile. aceste planete devin locuite de anumite forme de via ă. Motivele lor sunt legate de învă ături religioase şi căr i ce cuprind învă ături religioase. nu se găsesc două amprente digitale identice şi de ce. dintre atâtea miliarde de indivizi de pe planeta voastră. 54 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . După un timp. desigur. ce inteligen ă ar fi necesară pentru a crea o fiin ă umană sau măcar un animal? Sângele care circulă mul umită inimii care bate de milioane de ori indiferent de voin ă … plămâni care purifică sângele prin intermediul unui sistem complex…sistemul nervos…creierul care dă ordine. Dacă are loc transfuzia unei mari cantită i de sânge. ajutat de cele cinci sim uri … măduva spinării care este ultra-senzitivă şi care te face (instantaneu) să. după cum aceste creaturi şi aceste plante au fost create de simple raze cosmice. nemailăsând nici o urmă din vibra iile donatorului de sânge. În acest stadiu. nu este niciodată periculoasă. vibra iile “primitorului” care con ine sângele preiau conducerea. ceea ce noi numim “cristalin” din sânge. Diverse secte de pe Pământ cred cu tărie în “dreptul” de a refuza transfuziile de sânge. Astfel Omul a fost creat. precum şi de interpretările lor personale ale acestor învă ături. pentru o anumită perioadă de timp. care variază în concordan ă cu volumul de sânge utilizat în cadrul transfuziei. La începutul începuturilor. nici cel mai perfec ionat nu va fi vreodată mai mult decât o maşină vulgară în compara ie cu mecanismul uman. în loc să ină seama de motivul real. El a creat fiin ele vii primare şi cele mai multe dintre plantele primare. Nu are nimic a face cu grupa sanguină. Această influen ă. Pentru a ne întoarce la cristalinul pe care tocmai l-am amintit. în imagina ia Spiritului Suprem. Te-ai gândit vreodată Michel. acest lucru poate avea o influen ă asupra “primitorului” într-un anumit grad. au încercat şi încă mai încearcă să creeze un corp uman. care este impactul vibra iilor diferite pe care le are fiecare. Această a doua for ă o vom numi “For a Ovocosmică”. este mai bine a fi descris ca o oarecare vibra ie particulară a sângelui fiecărui individ.

poate unul care să poată fi folosit ar fi fost “luminoso – vaporoso . o persoană vorbea rar şi aproape continuu. Mi-am părăsit locul şi am urmat-o înapoi către postul de comandă. 25 de minute nu reprezintă sfârşitul lumii! continuă ea. Dar. Ea s-a mutat apoi mai încolo. Suntem acum la 848 milioane de kilometri distan ă şi vom ajunge în aproximativ 25 de minute . înso ite de puncte luminoase de diferite culori. Pe măsură ce ne apropiam şi Thiaoouba creştea pe panou. despre natura celei de-a patra for e. iat-o. Figuri. care se termina abrupt la un ocean. pentru că deja ea se îndrepta către ieşire. Numere şi figuri. Michel. observ că am deviat mult de la subiectul meu. permi ându-ne să avem o vedere generală a camerei de comandă a bazei intergalactice.Putem s-o vedem acum? . primul cuvânt care mi-a âşnit din minte a fost “luminos” – apoi acesta a fost juxtapus cu “auriu” – dar efectul produs de această culoare era dincolo de orice descriere. De fapt. chiar în mijlocul panoului. este timpul acum să ne alăturăm din nou celorlal i. evident cu un umor fin. Brusc. interferând cu simbolurile. nemailăsându-mi nici o îndoială. Thao imediat mi-a transmis telepatic un răspuns afirmativ. fiecare dintre aceştia fiind ocupa i la pupitrele lor. N-am îndrăznit s-o întreb pe Thao.Reducem viteza progresiv pe măsură ce ne apropiem de planeta noastră. Multe dintre computerele de pe pupitre erau ac ionate mai curând vocal decât manual. Acum fiecare operator era profund concentrat la pupitrul său. Nu suntem departe de a ajunge pe Thiaoouba. nu-mi puteam lua ochii de la acea privelişte.Ce se întâmplă? am întrebat. În orice caz. 55 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . cu puncte luminoase de diferite culori luminoase traversau ecranul continuu. ea a venit înapoi şi s-a aşezat într-un loc lângă al meu.Răbdare. .puteam sim i asta. Am coborât uşor spre planetă şi panoul nu ne mai arăta contururile acesteia. pentru că ceea ce vedeam înaintea mea era indescriptibil de frumos. . aşa cum o văzusem mai devreme. Acolo. răspunzând la vocile operatorilor. Dacă ar fi fost să inventez un cuvânt. Thao m-a aşezat într-un scaun pe care îl ocupasem anterior şi m-a rugat să nu intervin la sistemul meu de securitate. Nimeni dintre cei afla i pe navă nu a mai rămas în picioare.auriu”.Nu ar trebui uitat că aceste vibra ii sunt mai mult (5) o trăsătură a corpului psihologic şi fluidic decât a corpului fizic. Imaginea în plan apropiat de pe panou a fost înlocuită cu un plan dintr-un unghi larg. pe panou şi în plan apropiat. pentru a discuta cu Biastra care părea a supraveghea astronau ii. cineva ar fi avut impresia plonjării într-o baie luminoasă şi aurie – aproape ca şi cum ar fi fost un praf foarte fin în atmosferă. care era presărat cu o multitudine de insule de diferite culori. Ini ial. Centrul Intergalactic fusese înlocuit de…Thiaoouba! Presupunerea mea trebuia să fie corectă . ci mai curând se puteau distinge contururile unui continent. În final. Michel. făcând cu ochiul. au traversat rapid ecranul. era acolo.

Este o coinciden ă că în greacă “Theos” înseamnă “Zeu” (“Dumnezeu”)? Sunt aceste culori “pure” ca Zeii (Dumnezeu)? (n. Unele păreau mai mari decât altele. este celula în care nava noastră va fi găzduită în câteva momente. pu in mai departe. pe ecran. spirituală). sunt Theosolakoviniki5 – care înseamnă că ele radiază culorile lor din interiorul lor (un fel de lumină interioară – v. rişti să. aproape strălucitor – îşi radia culoarea.ed. dacă nu eşti atent. Un verde luminos. iar altele erau aşezate pe jos. dar în momenul acesta. ce sunt ele? Thao zâmbi. Acestea erau enorme. când lumina vibrează într-o bandă de frecven ă îngustă. Planeta noastră con ine multe surprize pentru tine. Autorul a confirmat aceasta când i s-au arătat asemenea culori. mult mai vii. dar sunt două. descrierea va fi mult mai potrivită.Dar nu în eleg. insensibile” (fără vibra ie pură) – ale lor. când brusc. a fost culoarea din fa a mea – am fost năucit! Toate culorile erau. încă nişte “ouă”. Michel. Vei fi tentat să mergi cu paşi mari. unele pe jumătate acoperite cu vegeta ie.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Cu cât ne apropiam. spuse Thao din locul ei. . mai intense decât ale noastre. în fiecare varia ie de ton. cu atât se distingeau mai bine detaliile – lentilele pentru focalizare (zoom-urile) nu erau folosite pe timpul aterizării. pe de altă parte. şi forma sferică pe care o vezi.i explic ceva mult mai important. dintr-un motiv care mi-a fost explicat mai târziu. Un roşu putea fi recunoscut a fi roşu. Am recunoscut sferele ca fiind nave spa iale întocmai ca a noastră.Desigur. apăru acolo o formă rotundă înconjurată de câteva sfere de mărimi diferite.) 6 Ar fi trebuit să spun jumătate de ou.i pierzi echilibrul în mişcările şi reflexele tale. Când părăseşti nava. şi altele ca atare. de exemplu. mă simt bine. Greutatea ta ar fi cam 70 kg pe Pământ – aici va fi de 47 kg.Clădiri. În nava voastră. după cum vom vedea mai târziu că. Aten ia mi-a fost atrasă foarte curând de ceea ce arăta pe ecran ca nişte ouă – da. Altele erau aşezate în pozi ie verticală. care ar putea avea efecte devastatoare pentru tine. cu ceea ce semăna a fi capătul ascu it îndreptat către cer. Thiaoouba nu are aceeaşi for ă gravita ională ca aceea de pe planeta voastră. Este foarte dificil de descris pentru că. 5 56 . Ce m-a captivat mai mult. Un verde închis avea efectul opus – îşi “ inea” culoarea. şi este posibil să cazi şi să te răneşti… . ouă6! Am putut vedea solul “presărat” cu ouă. . Theosolakoviniki – un efect similar poate fi observat cu culori monocromatice pure. răsturnate. culorile de pe această planetă nu puteau fi comparate cu nimic din cele ce există pe Pământ. dar nu era cel pe care îl cunoaştem noi. De aceea eu trebuie să mă asigur că î i iei anumite măsuri de precau ie elementare. deoarece suntem în curs de “ancorare”. şi.Şi ouăle gigantice. Am fost atât de uimit de această privelişte încât m-am întors din nou către Thao pentru a o întreba despre aceste “ouă”. Există un cuvânt în limbajul lui Thao care defineşte tipurile de culori de pe Pământ şi de pe planete asemănătoare cu a noastră – culorile noastre sunt Kalbilaoka – pe care l-aş traduce ca “întunecate. . trebuie să.

aceşti oameni doar n-or fi vizita i de un extraplanetarian în fiecare zi! Dar nimic… După ce am parcurs o scurtă distan ă. exact cum am fost pe navă. Perspectiva pământeană m-a făcut să mă aştept să fiu întâmpinat de o mul ime de reporteri.Al doilea punct. al aerului îmi biciuia zona de sub nas care era expusă. Panoul era “alb” dar astronau ii erau încă ocupa i. la aproape 800 de metri distan ă. şi în acelaşi timp. Această extraordinară călătorie – eram pe cale de a păşi pe o altă planetă. Acolo. destul de delicat şi cu un zumzet abia perceptibil.Atunci înseamnă că trebuie să vă sim i i extrem de neconfortabil. . N-am văzut pe nimeni. aceste puncte sunt atât de slab stimulate. Imediat m-am sim it mai uşor. de către o for ă invizibilă (câmp de for ă).Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . aşa încât noi nu ne sim im neconfortabil. foarte uşoară. pe partea cu “pasarela”. . inând cont de înăl imea voastră. Câmpul de for ă “de siguran ă” de la scaunul meu tocmai fusese “închis” eliberându-mă din nou. am ajuns la o platformă rotundă. camere de filmat. . lucru care m-a surprins. Thao m-a condus către uşă şi înapoi în camera în care intrasem prima dată şi unde am stat întins 3 ore. dar am contrabalansat acest fapt printr-o semi-levita ie. Michel. lucru care era foarte plăcut. rezumă Thao. Parfumul fin şi discret. încât aici. dealtfel într-un fel deconcertantă.Să mergem. 57 . bli uri fulgerând – sau ceva asemănător – poate un covor roşu! De ce nu şeful statului în persoană? Pentru Dumnezeu. care mi-a acoperit fa a de la frunte până exact sub nas. atât de pu in exersate. Apoi. consecin ele ar putea fi nefericite. ea a luat o cască. putând să mă mişc după bunul meu plac. Pe Pământ. Thao s-a aşezat pe un scaun circular din interiorul platformei (6) şi mi-a făcut semn că ar trebui să mă aşez pe locul opus locului său. platforma s-a ridicat la câtiva metri şi a început să se deplaseze rapid către “ouă”. A scos un obiect de mărimea unui walky-talky şi imediat m-am sim it intuit pe scaun. . este acela că vei fi obligat să por i o mască cel pu in pentru o vreme. pentru că probabil cântări i cu aproape 60 de kg mai mult decât greutatea voastră normală. din cauza luminozită ii şi a culorilor care te-ar putea intoxica. şi bun venit pe Thiaoouba. O mică zguduitură ne-a indicat că am andocat. de vreme ce de câteva ori mi-am pierdut echilibrul şi Thao a trebuit să mă sus ină. am mers de-a lungul unei “pasarele”. exact ca atunci când ai băut alcool. corpurile noastre sunt mai grele. Senza ia era foarte plăcută. temperatura aerului fiind în jur de 260C. avem satisfac ia de a te vedea mişcându-te printre noi cu uşurin ă. În afara navei spa iale.Este adevărat că sub influen a acestei for e. Culorile sunt vibra ii care ac ionează asupra anumitor puncte din corpul tău psihologic.Am adaptat atrac ia gravita ională (artificială) pentru a corespunde celei de pe Pământ sau aproape.

exacerbam problema. îmi dădeam seama foarte bine de strălucirea ei. Marea diferen ă dintre înăl imile noastre făcea ca. Ne îndreptam către o lumină care strălucea pe peretele “oului” cel mic. inducându-mi o stare de euforie. .Nu sunt trist! am protestat. Am privit în jurul meu în toate direc iile. aşa cum am fi trecut printr-un nor. spuse Thao care ştia ce gândeam.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba În doar câteva secunde. Michel. În ciuda măştii mele. Am trecut pe sub lumină şi apoi. Figurile îmi erau deasemeni cunoscute. am trecut prin perete într-o cameră pe care imediat am recunoscut-o ca fiind cea pe care am văzut-o pe ecran în navă. nu vei mai avea nevoie de ea aici. ea să fie obligată să se mişte mai încet pentru ca eu să nu fiu nevoit să alerg ca să in pasul – mişcările mele erau mai mult ca nişte sărituri nereuşite. Thao mi-a explicat că întrebarea lor principală era: de ce este atât de trist – este bolnav? . De cum am venit. se întindea inutul. am fost întâmpina i cu bucurie pe oriunde am trecut. Un fel de muzică se auzea foarte delicat. Eram obişnuit să-mi coordonez muşchii pentru a mişca o greutate de 70 de kg şi acum trebuia să mişc numai 47 de kg – vă pute i imagina ce efect produceam. Părea absurd. Thao mi-a făcut semn s-o urmez şi ne-am îndreptat către unul dintre “ouăle” mai mici situate lângă “presupusul perete interior” al celui mai mare. de fiecare dată când încercam să mă grăbesc. Trebuie să men ionez aici că Thao şi cu mine formam un cuplu ciudat în timp ce ne mişcam prin cameră. Intrasem într-adevăr în “ou” şi totuşi în jurul nostru. Era ca şi cum ei mă considerau unul de-al lor. 58 . Fe ele lor purtau expresia unei bucurii sincere şi o asemenea bunătate încât am fost adânc mişcat de căldura cu care am fost primit.Î i în eleg reac ia. To i au exclamat ceva şi şi-au pus mâna pe umărul meu ca un gest de bun venit. şi am intrat prin pere ii unuia dintre “ouă”. Platforma s-a oprit şi s-a aşezat uşor pe podeaua “clădirii”. Thao mi-a scos masca. Am realizat că eram în Centrul Intergalactic. dar “oul” dispăruse. în fa a unor pupitre şi ecrane pe care sclipeau lumini e colorate – asemănătoare cu cele din interiorul navei. am ajuns. to i ocupa i pe o anumită arie. Michel.Este în regulă. Nu prea departe de noi erau aduna i 20 sau 30 de oameni. Puteam vedea terenul de aterizare şi nava andocată exact ca şi cum am fi fost afară… . atunci când mergeam alături. Î i voi explica misterul mai târziu. cât vedeai cu ochii. Thao m-a prezentat personal fiecăruia dintre cei 12 oameni afla i aici.

Era adevărat. Arătau ca şi cum în fiecare secundă ar fi primit veşti excelente. păreau a fi de aceeaşi vârstă! 59 .Ştiu. Figurile aici. Eram conştient că era ceva neobişnuit la aceşti oameni şi dintr-o dată m-a lovit: To i cei pe care îi văzusem. reflectă o fericire perpetuă.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . după cum po i vedea. dar ei nu sunt obişnui i cu expresia fe ei pământenilor.

Michel – îmi explică Thao fără ca eu să fi întrebat. să ne oprim şi să observăm mai îndeaproape copacii. Thao. însă. câtorva dintre gazdele noastre li s-a cerut să revină la îndatoririle lor şi noi am considerat acest fapt ca fiind pentru noi un motiv de a pleca. într-un fel pe care nu-l mai încercasem niciodată pe Pământ.Cel mai înalt este de 240 de metri pământeni. . de ani de-ai voştri. şi au între 20 şi 30 de metri în diametru la bază.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Învă ând să trăiesc pe o altă planetă CAPITOLUL 5 Se părea că Thao era deasemeni foarte cunoscută aici şi a trebuit să răspundă la numeroase întrebări – întotdeauna cu zâmbetul ei natural. la înăl imi care variau de la aproape de nivelui solului până la 10 metri deasupra solului.Hai să vizităm pădurea mai întâi. Un “kars” este o perioadă de 55 de “lorse”.000. Vehiculul îşi reduse mult viteza şi eram capabili să ne strecurăm printre copaci. În scurt timp. Unii dintre ei au o vechime de 8. un “lors” con ine 70 de “kasios”. i-ar plăcea să mergi la “apartamentul” tău sau vrei să aruncăm o privire în pădure mai întâi? . (acum este într-adevăr o sumă pentru tine…). Am revenit la vehiculul nostru şi am plecat accelerând imediat în direc ia unei păduri. Zburam la o înăl ime de aproximativ 5 sau 6 metri şi la o viteză pe care am estimat-o a fi 70 – 80 km/h. sau într-adevăr. Mi-a fost pusă din nou masca şi i-am părăsit pe acei oameni. la fel ca şi pe cei din camera mai mare. din nou m-am sim it euforic. Am ajuns la marginea pădurii şi îmi amintesc că am fost extrem de impresionat de dimensiunile copacilor cei mai mari. larg. care putea fi văzută în depărtare. 60 . şi un “kasio” este aproape echivalent cu o secundă de-a voastră. Anul nostru cuprinde 333 zile de 26 “karses”. Păreau să se ridice cam la 200 de metri către cer. printre multe gesturi de prietenie şi urări de bine. Aerul era căldu şi parfumat şi.

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Thao era capabilă să manevreze “platforma noastră zburătoare” cu o precizie şi cu o iscusin ă uimitoare. Vehiculul nostru şi maniera lui Thao de a-l conduce, mă ducea cu gândul la un covor zburător care mă purta într-un tur magic al acestei păduri magnifice. Thao se înclină către mine şi îmi scoase masca. Arboretul era luminos şi de un auriu delicat dar, le-am găsit destul de tolerabile pentru ochi. - Este un moment destul de potrivit pentru a începe să te acomodezi cu lumina şi culoarea, Michel. Priveşte! Urmărindu-i privirea, am descoperit, foarte sus printre ramuri, trei fluturi, viu colora i şi de dimensiuni enorme. Aceste lepidoptere, care trebuie să fi avut deschiderea aripilor de 1 metru, fâlfâiau sus printre frunze, iar noi eram norocoşi să-i vedem zburând din ce în ce mai aproape de noi, cu aripi de un bleu-verzui şi portocaliu. Este la fel de clar pentru mine ca şi cum s-ar fi petrecut ieri. S-au învălmăşit înspre noi cu aripile lor care erau straniu franjurate, pentru a crea cel mai frumos efect, care î i tăia respira ia. Unul dintre ei a venit să se odihnească la doar câtiva metri de noi şi am putut să-i admir corpul, cu inele argintii şi aurii şi cu antene verde-jad. Trompa sa era aurie şi vârfurile aripilor sale erau verzi, cu dungi de un albastru luminos, alternând cu forme asemănătoare diamantului, de culoare portocaliu-închis. Partea de dedesupt era albastru-închis, dar luminos, de parcă ar fi fost iluminate de deasupra de către un proiector. Pe timpul în care această insectă gigantică a rămas pe frunză, părea să emită nişte şuierături uşoare şi am fost de-a dreptul surprins de asta. Cu siguran ă că nu mai auzisem nici un lepidopter de pe Pământ sco ând vreun sunet. Bineîn eles, nu mai eram pe Pământ ci pe Thiaoouba, şi acesta era doar începutul unei lungi serii de surprize pentru mine. Pe solul din pădure, creştea o incredibilă varietate de plante, care erau una mai neobişnuită ca alta. Acoperiseră solul complet, dar am observat foarte pu ine tufişuri printre ele. Îmi imaginez că gigan ii pădurii le-au împiedicat să se dezvolte. Ca dimensiuni, aceste plante variau de la cele care acoperă solul, asemănătoare cu muşchiul, până la cele de mărimea unui tufiş mare de trandafiri. Un fel, plante cu frunze de grosimea unei palme şi de forme diferite – uneori ca o inimă sau rotunde, alteori foarte lungi şi sub iri – erau de o culoare tinzând mai mult către albastru decât verde. Flori de toate formele şi toate culorile, chiar şi cel mai pur negru, se împleteau unele cu altele. De la altitudinea noastră de câ iva metri, efectul era absolut splendid. Ne-am ridicat până când am fost deasupra celei mai înalte ramuri şi mi-am pus din nou masca la indica ia lui Thao. Am ieşit de sub boltă şi ne-am mişcat încet chiar deasupra frunzişului acelor copaci enormi.

61

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Deasupra pădurii, lumina era, din nou, incredibil de intensă şi am avut impresia de a călători printr-un peisaj de cristal pur. Păsări minunate erau aşezate pe vârfurile copacilor mai înal i, privindu-ne trecând, fără teamă. Culorile lor, variate şi bogate, erau o adevărată petrecere pentru ochii mei în ciuda efectului atenuant al măştii mele. Aici erau varieta i de macaw, cu penaj albastru, galben, roz şi roşu; şi printre ele un tip pasăre, semănând cu pasărea paradisului, mergând an oş în mijlocul unui nor de ceea ce păreau a fi colibri. Aceşti colibri erau de un roşu strălucitor, cu pete mici aurii. Penele roşii, roz şi portocalii din coada păsării paradisului, trebuie să fi măsurat cam 250 cm în lungime şi deschiderea aripilor aproape 2 metri. Când aceste “bijuterii” şi-au luat zborul, partea de dedesupt a aripilor lor a dat la iveală un roz foarte delicat şi confuz, cu doar o undă de albastru strălucitor la extremita i – atât de neaşteptat, mai ales că vârfurile aripilor lor aveau o colora ie galben-portocalie. Capetele lor purtau pene de dimensiuni impresionante, fiecare pană fiind de o altă culoare: galben, verde, portocaliu, negru, albastru, roşu, alb, crem…

Mă simt frustrat că încercările mele de a descrie culorile pe care le-am văzut pe Thiaoouba sunt atât de neadecvate – simt că mi-ar trebui un întreg nou lexicon, inând cont că limbajul meu este insuficient. Aveam impresia constantă că aceste culori veneau din interiorul obiectelor şi fiin elor pe care le priveam, şi că ele (culorile) erau mai mult decât ştiam eu că sunt. Pe Pământ, cunoaştem poate 15 nuan e de roşu, aici trebuie să fi fost peste 100… Nu numai culorile mi-au re inut aten ia. Sunetele pe care le-am auzit de când am început să zburăm pe deasupra pădurii m-au inspirat pentru a căuta o explicatie de la Thao. Era aproape un fond muzical, foarte uşor şi delicat, similar cu al unui flaut care cânta incontinuu aceeaşi arie dar de la o oarecare distan ă. Când am pornit din nou, muzica a părut să se schimbe, numai pentru a reveni la melodia ini ală. - Ceea ce aud este muzică? - Sunt vibra ii emise de mii de insecte care, când se combină cu vibra iile culorilor reflectate de razele solare pe anumite plante, cum ar fi Xinoxi, de exemplu, produc un rezultat foarte muzical precum po i auzi şi tu. Noi înşine, auzim doar dacă suntem în mod special acorda i la acestea, pentru că aceasta constituie o parte integrantă din via a noastră şi din mediul nostru înconjurător. Este odihnitor, nu-i aşa? - Absolut. - După părerea exper ilor, dacă aceste vibra ii ar înceta, am avea probleme considerabile cu ochii. De fapt, ar putea părea ciudat la prima vedere, de vreme ce aceste vibra ii sunt perceptibile mai curând pentru ureche decât pentru ochi. Totuşi, exper ii sunt exper i, Michel, şi, în orice caz, este de mică importan ă pentru noi, pentru că ei mai spun deasemeni că, şansa ca aceste vibra ii să se oprească este la fel de redusă ca şi şansa ca soarele nostru să se stingă sigur mâine. Thao întoarse vehiculul nostru şi în câteva momente, am părăsit vârfurile pădurii şi zburam peste o câmpie, care era străbătută de cursul unui râu verde-jad. Am 62

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba coborât la o altitudine de aproximativ 3 metri şi i-am urmat cursul. Acum eram capabili să urmărim mişcările unor peşti neobişnui i – peşti care semănau mai curând cu ornitorincii decât cu peştii, aşa cum îi ştiam eu că sunt. Apa era pură, ca şi cristalul, şi la această altitudine puteam distinge tot, până la cea mai mică pietricică. Uitându-mă în sus, am văzut că ne apropiam de ocean. Palmieri asemănători cu cocotierii îşi unduiau frunzele maiestuoase la înăl imi impresionante, pe marginea unei plaje cu un nisip auriu. Albastrul oceanului contrasta plăcut cu stâncile de un roşu luminos încrustate în dealuri mici, care vegheau o por iune din această plajă. Cam 100 de oameni făceau plajă pe nisip sau înotau, complet goi, în apele transparente ale oceanului. Mă sim eam un pic uimit, nu numai datorită locurilor noi şi minunate pe care le descopeream constant, ci şi datorită senza iei continue de “uşurin ă”, datorată schimbării gravita iei. Această senza ie era memento-ul meu pentru Pământ – ce cuvânt straniu, şi cât de dificil era să vizualizez Pământul acum! Vibra iile auditive şi vizuale îmi afectau deasemeni enorm sistemul nervos. De obicei o persoană destul de puternică, mă simteam complet relaxat – ca şi cum aş fi plonjat într-o baie caldă, permi ându-mi să plutesc printre baloane de săpun în timp ce se auzea o muzică delicată. Nu, chiar mai relaxat decât atât – atât de relaxat încât îmi venea să plâng. Am trecut, destul de rapid, peste apele unui imens golf, zburând la aproximativ 12 metri deasupra valurilor. La orizont, puteam distinge câteva puncte – unele mai mari decât altele, şi mi-am dat seama că acestea erau insule; fără îndoială că pe acestea le văzusem înainte de a asoliza pe Thiaoouba. Pe când ne îndreptam către cea mai mică dintre insule, am privit dedesupt şi am văzut că eram urmări i de numeroşi peşti, care se amuzau traversând încoace şi încolo umbra pe care vehiculul nostru o proiecta pe apă. - Sunt rechini? am întrebat. - Nu, sunt Dajiki – fra ii delfinilor voştri. Vezi? Se distrează jucându-se la fel ca şi delfinii voştri. - Priveşte! am întrerupt-o pe Thao. Priveşte! Thao privi către locul pe care i-l indicam şi începu să râdă. Eu eram uimit să văd un grup de oameni apropiindu-se de noi, aparent fără ajutorul vreunui vehicul. Erau la aproape 2 metri deasupra apei, într-o pozi ie verticală, şi, nu numai că pluteau în aer, dar se şi mişcau destul de rapid înspre noi.

63

aşa cum se întâmplă acum. Apoi. Neavând nici uşi. Mai târziu. nu făcea nici un zgomot. Era aceeaşi senza ie pe care mi-o provocase Latoli şi am recunoscut prin asta un semn de întâmpinare din partea acestor “oameni zburători”. dar este inut în mână. în pozi ie verticală după cum văzusem. nici ferestre. un val de fericire trecu prin mine. pot fi pilotate cu precizie către locul ales. eşti nerăbdător. Uite. În aceeaşi clipă. Acestea produc anumite vibra ii care neutralizează for a magnetică rece a planetei. Vehiculul coborî încet la nivelul solului şi. Era lung de aproximativ 30 de metri şi avea cam 20 de metri în diametru – destul de mic în compara ie cu cele pe care le văzusem până acum. această clădire era extraordinară prin ea însăşi şi odata ajuns înăuntru. ei au o Tara7 pe talie şi un Litiolac8 în mână. am intrat în locuin ă. De cum am făcut acest lucru. dacă va fi timp. . durând câteva secunde. . permi ând neutralizarea for ei gravita ionale. am ajuns în fa a unui “ouşor” “cuibărit” printre copăcei şi vii înflorite. Thao opri vehiculul în fa a unei lumini strălucitoare aflată în centrul peretelui oului. cu vârful în sus. am sim it o uşoară presiune cu o for ă nu mai mare decât greutatea unui puf de ra ă. 7 8 Tara este un aparat purtat ca o centură atunci când doreşti să zbori. datorită altor vibra ii asemănătoare ultrasunetelor. te voi învă a cum să-l foloseşti. nici ferestre. à propos. Chiar şi o greutate de milioane de tone poate fi comparabilă cu o pană datorită acestui fapt.Atunci noi de ce folosim acest vehicul? am întrebat. Părăsind platforma. Pe această planetă. care. “Cochiliile” erau albe la culoare şi nu aveau nici uşi. Aproape imediat. zburam pe sub frunzele palmierilor de-a lungul unei cărări largi. oricine doreşte să călătorească pe anumite distan e foloseşte această metodă. totul era atât de neobişnuit. când am trecut prin pere ii centrului spa ial. te-ai putea răni. Litiolac-ul ac ionează împreună cu Tara pentru a zbura. poate.Cum reuşesc să facă asta? Este levita ie? . aproape am ajuns. Zona era înviorată de sunete şi culori ale insectelor. după o ultimă curbă pe drum. aparent îngropat pe jumătate în sol. ne apropiasem repede de o insulă şi puteam vedea clar o plajă aurie unde câ iva oameni stăteau la soare. 64 . impresia generală era că încă eram în afara clădirii. . cel mai adesea “aşezat” pe o parte sau uneori. După cum am men ionat mai înainte. Într-adevăr. Acest ou era aşezat pe o parte.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba În curând drumurile noastre s-au intersectat şi gesturi de prietenie au fost făcute de ambele păr i.Nu. pentru că mi-ar fi plăcut să experimentez un asemenea echipament. Se pare că fiecare clădire de pe această planetă avea forma unui ou. fluturilor şi păsărilor. Mi-am amintit că încercasem aceeaşi senza ie mai devreme. Te-am adus cu acest mijloc de transport pentru că tu nu eşti în stare să zbori cu un Litiolac.Michel. Fără practică. mărginită de două rânduri de tufişuri înflorite şi foarte parfumate.

ramurile copacilor spintecând cerul albastru-mov de deasupra. 9 n.Vrei să împingi scaunul acesta. . Am încercat să fiu amabil. . spuse ea. florile… îmi amintesc o pasăre care se oprise pentru a se odihni chiar pe mijlocul “acoperişului” astfel încât îi puteam vedea tălpile.Thao. hai să. aceasta trebuia să fie o sarcină simplă. dar cu oarecare dificultate pentru că scaunul era într-adevăr greu. vibra ii. cu toată puterea mea…şi nu s-a întâmplat nimic. Michel. 65 . .Foarte bine. surprins de cererea ei. Thao indică un “ou”. am reuşit să-l mişc cam vreo 50 de cm. şi nu pot fi confundate cu vibra iile Aurei. Michel. am copiat natura în crearea unui câmp de vibra ii electroeterice minerale în jurul unui nucleu. verdea a. Voi regla lumina interioară astfel încât să fie suportabilă pentru tine.Vezi tu. Acum te rog dă-mi oul.Mai întâi. Am zâmbit. de data aceasta. Să. cum se face că deşi pere ii voştri sunt transparen i. Thao apropie un obiect de podea şi o atinse. totuşi noi nu putem vedea din afară înăuntru? Şi cum de putem trece prin pere ii voştri aşa cum am făcut-o noi? . Corpul omenesc. oricum. aşezat în mijlocul camerei. de exemplu. Cu locuin ele noastre. această locuin ă există datorită unui câmp magnetic care este cu totul special. pe care noi le numim Ariacostinaki. şi.ed. Aceste vibra ii apar continuu pentru protec ia ta pe tot timpul vie ii tale. animal sau mineral – posedă un câmp în jurul său. l-am luat cu ambele mâini şi…am căzut în genunchi! Nu m-am aşteptat să fie atât de greu şi m-am dezechilibrat. Fiecare corp – uman. nu-i aşa? Am încuviin at. dar pentru a nu-l scăpa.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Frumuse ea uimitoare a culorilor era pretutindeni. la o scară mare – potrivite cu aceşti oameni la “scară mare”. într-un punct în spa iu – efectul era de-a dreptul extraorinar. electricitate. într-o mai mare măsură. Michel? M-am uitat la Thao. am întrebat eu. Toate aceste piese de mobilier erau. Singurul contrast cu exteriorul era dat de pardoseala care era acoperită cu un gen de covor pe care erau aranjate scaune confortabile şi mese pe piedestale mari. Te puteai gândi că se oprise în mod miraculos în mijlocul aerului. inând cont de mărimea scaunului şi de faptul că ea nu-mi mai ceruse să fac nimic până atunci. te rog. este înconjurat de o Aură şi de o for ă (câmp)9 eterică de o formă ovală. Am copiat for ele naturii şi crea iile naturii pentru scopurile noastre. fluturii. Când mi-am scos masca am constatat că lumina nu era mai greu tolerabilă decât cu masca pe figură. Ştiai asta. deşi strălucirea fusese diminuată. între două scaune. .Cel de-al doilea cuprinde. M-am ridicat şi am încercat din nou.i scoatem masca. În compara ie cu ce făcusem.i explic. în parte. desigur. . de mărimea unui ou de stru . Aş fi putut să-l ridic cu o singură mână şi fără nici un efort.

spuse ea.For a electro-vibratorie. noi nu ne procurăm apa aşa cum face i voi pe Pământ. care vin să se odihnească deasupra. apărând de fiecare dată când îi spuneam ceva ce i se părea caraghios. . Bazinul era cam la 150 cm deasupra podelei. am spus. Michel.Este sudat de podea. .Minunat! .i arăt casa. acesta este Centrul şi nu poate fi mutat. Cu toate acestea. Ave i şi apă care este potabilă pe această insulă. Sub această magnifică pasăre din piatră. putem regla nivelul până la care penetrează. Acest fapt. îl pui aici. şi-a pus o mână sub el şi l-a ridicat deasupra capului său. Michel. Am urmat-o şi am descoperit în spatele unui perete despăr itor. produce o senza ie atât de înfricoşătoare pentru pasăre încât va zbura imediat. nu putem vedea interiorul şi astfel nu po i şti dacă nu vei lovi vreo piesă de mobilier aflată pe partea cealaltă a peretelui. Deasemeni. Am creat un câmp în jurul său. Îmi era deja familiar. Cât despre razele soarelui. bogat în ornamente. dar m-am descurcat şi apa a început. păsările. Tot cu o singură mână. alături. oul nu s-a mutat nici măcar o zecime de milimetru. sau a trebuit să săpa i fântâni? Din nou fa a lui Thao se lumină de zâmbetul ei amuzat. dar care este semnifica ia luminii de la intrare? Nu putem trece prin pere i pe unde vrem noi? . hai să.Nu. să curgă.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Thao mă atinse pe umăr. va începe să se afunde.Şi dacă vre i apă caldă? . Thao îşi puse mâna peste ciocul lebedei şi imediat apa începu să curgă peste mâinile ei şi în bazin. Doar că de afară. Era o piscină în miniatură care părea a fi din porfir verde şi. .Sigur că putem. Vino. am sugerat eu. . cu ciocul deschis…efectul era minunat. atât de puternic încât vântul şi ploaia nu pot pătrunde prin el. Apoi a luat oul cu ambele mâini şi l-a împins şi l-a tras cu toată puterea sa până când venele i s-au umflat la gât. Îşi retrase mâna şi apa încetă să mai curgă.Ce inteligent! am spus eu.Noi doar exploatăm o lege a naturii. un decor de-a dreptul magnific. . un bazin potrivit peste care o lebădă din porfir îşi arcuia gâtul. se afla un aparat care “inspira” aerul de afară şi îl transformă în apă de băut la cerere. o pasăre mai grea aterizează totuşi.Este foarte ingenios.Urmăreşte-mă. din nou. nu sunt suficient de grele pentru a trece prin câmp şi dacă. 66 . l-a aşezat din nou. fără să fi pă it ceva rău. . aparent fără nici un efort. aşa că a trebuit să-mi ridic bra ul destul de sus. Îmi spuse că ar trebui să încerc şi eu. Cel mai bun loc pentru a intra este întotdeauna indicat de o lumină exterioară.Nu. Întorcându-se către scaunul pe care-l găsisem atât de greu de mutat. din întâmplare. Pentru apă caldă. . . Este nucleul de care i-am vorbit mai devreme. pui piciorul aici şi pentru apă fierbinte.

Ori mă tachinezi. A dispărut în spatele unei cortine ce oase. Tot ce văd eu în dulapul tău este roşu. de cea mai bună calitate. ar mai fi ceva ce nu am văzut încă şi asta este bucătăria – şi ştii cât de importantă este bucătăria pentru Francezi! .Este un produs pe care îl transportăm întotdeauna pe navele noastre intergalactice. Este foarte practic. Manna o gustasem deja pe nava spa ială. . această pâine este cunoscută drept “manna”.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Celulele pozi ionate în lateral. Apoi Thao rosti câteva cuvinte în limba ei şi.Este într-adevăr maximum de confort! am replicat entuziasmat. Po i să te întinzi aici. vibra ii muzicale se puteau auzi. avem ceva ceea ce voi numi i “manna”. ori vrei să râzi de mine. Michel? . Am mâncat pu ină şi acum şi am găsit-o ca fiind foarte potrivită împreună cu toate felurile de mâncare prezentate.Ceea ce vezi sunt concentrate din diverse alimente – peşte. pe o tavă. nu mai puteam să-i aud vocea. maro şi nuan e ale acestor culori… . În acelaşi timp. M-am întins şi imediat m-am sim it ca şi cum aş fi plutit la nivelul solului. care este pâinea noastră. şi aici. crescând ca intensitate şi “cea a”s-a ridicat dispărând complet. albastru. 67 . Dar. De la stânga la dreapta: peşte. brânză. aproape de bază “oului”. M-am ridicat din nou şi după câteva secunde. Se prepară din grâu şi ovăz şi po i trăi numai cu aceasta luni în şir. astfel încât am avut impresia că sunt învăluit într-o pătură groasă de cea ă pufoasă. spuse ea zâmbind din nou şi făcănd câ iva paşi într-o altă direc ie. utilizând diverse metode speciale. preparate de bucătari excelen i. Când am gustat. fiind uşor de comprimat şi extrem de nutritiv. un pic mai jos. scoici. verde.. . De fapt. controlează func ionarea aparatului…dar acestea sunt doar detalii materiale şi nu au mare importan ă. în ultimul. Vezi acest dulap transparent? În interior vei găsi diverse compartimente. cerul gurii mele a fost foarte plăcut surprins. vocea lui Thao s-a făcut din nou auzită. aranjate într-un mod foarte plăcut la vedere. Deşi ea continuă să vorbească. este o hrană completă. produse lactate. ouă. vegetale şi fructe.Ce crezi despre asta. Era într-adevăr excelent. aveam în fa ă. în câteva momente. dealtfel foarte diferit de tot ceea ce mâncasem în via a mea. Cum se face că pe Pământ nu există deloc? . Când vei gusta. etc.Mi-ai spus că pe Pământ. vei constata că toate aceste alimente sunt excelente şi foarte hrănitoare.Pe aici. legume. Ea îmi indică un fel de “rogojină” groasă care se afla pe podea. câteva feluri de mâncare. şi efectul general era minunat de relaxant. .

Pentru moment. Biastra şi Latoli şi restul echipajului de pe navă. dar am realizat în curând că eram singurul care era fascinat de performan ele ei. Thao coborî uşor în scaunul său. de culori strălucitoare (mai târziu aveam să în eleg de ce culoarea fiecărei robe îl înfrumuse a atât de mult pe individul care o purta). cu mare precau ie ca să nu cadă (lucru care i-a amuzat foarte tare pe to i) am luat un pahar cu hidromel. Thao. dezlegându-şi Tara-ele şi punându-le pe un bloc de marmură. Apoi. Îşi schimbaseră uniformele spa iale cu robe lungi în stil Arab. Tava. cu un zâmbet radios care îi lumina fa a.De ceea ce voi a i numi “levita ie”. dar ei erau mai interesa i de expresia uimită de pe fa a mea. revenind la locul său ini ial. 68 . Evident. probabil că aveam un aer idiot.Aceasta demonstrează una dintre multele ştiin e pe care le-a i pierdut voi pe Pământ. şi toate mâinile coborâră. M-am holbat la ea. aten ia noastră a fost atrasă de apropierea unui grup de oameni care zburau la nivelul solului. În final. la un cuvânt al său.Cum a fost făcut acest lucru? am întrebat-o pe Thao. făcând turul camerei. porni din nou. au intrat şi i-am recunoscut cu plăcere. Noi putem. comportamentul lui Thao era perfect normal pentru prietenii mei. s-a oprit în fa a mea şi. fără să fie nevoie s-o atingă. . mai ales că dimensiunile mele nu corespundeau cu nimic. Ei se aşezară. nefiind nici o îndoială în ceea ce priveşte intentiile lor. care se ridică uşor în aer. Ei s-au oprit la intrarea “oului”. Întrebarea mea a fost în eleasă telepatic de toată lumea şi a izbucnit un hohot de râs general. toate fiind construite pe măsura lor. după bunul ei plac. foarte simplu. de vreme ce to i ochii mă fixau.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Chiar atunci. Aşezându-şi mâna pe umărul meu. Thao merse la “bucătărie” şi umplu o tavă cu diverse mâncăruri. Se mişcă. toate mâinile se îndreptară în direc ia tăvii. Spunând acestea. to i vorbiră deodată. Mă sim eam la fel de ciudat ca un ră oi printre găini. . sim indu-se în scaunele lor mai ca acasă decât mă sim eam eu în al meu. Întorcându-se către ceilal i. Michel – exceptând câ iva indivizi care încă mai sunt capabili să o facă. Locuin ele noastre nu sunt pe placul tău?” Ea “citi” raspunsul meu admirativ şi fu încântată de acesta. care stătea cu picioarele încrucişate. dar acest lucru nu ar fi atât de important decât pentru amuzamentul propriu. îmi spuse telepatic:”Pari cumva uimit. le transmise răspunsul meu şi comentariile zburară rapid şi conştient. era dificil de crezut că aceştia erau aceiaşi oameni pe care îi cunoscusem şi cu care vorbisem pe nava spa ială. . începu să se ridice deasupra scaunului său şi pluti prin cameră. dragul meu. să ne ridicăm pe noi înşine în aer. stând în aer. Michel. Latoli se apropie de mine. Într-adevăr. Unul după altul. pe sub ramurile copacilor. în final. erau complet transforma i. oprindu-se în dreptul fiecărui oaspete.

Te vom părăsi acum. noii mei prieteni şi cu mine comunicând telepatic. câini şi sisteme de alarmă de pe Pământ. Trebuie să-i fi adus şi ei un “Litiolac” deoarece a zburat împreună cu grupul ei. Dar încearcă să te organizezi în următoarea jumătate de oră. pentru că se întunecă şi nu există iluminat artificial în cameră. pe această planetă. Având în vedere toate acestea. Aici. pentru a se alătura prietenilor săi. Apoi Thao îmi explică: . noapte bună. pe timpul nop ii. şi nu avem nevoie de lumină pentru a vedea. ei ar apărea ca fiind cele mai rele dintre animalele sălbatice. Noi suntem capabili să vedem la fel de bine şi ziua şi noaptea. În ochii noştri. Thao se întoarse şi trecu prin “zidul” doko-ului. până la apusul soarelui. Am petrecut după-amiaza într-un mod plăcut.Pe această planetă. de la suflet la suflet. Din nou Thao zâmbi.Această clădire este sigură? Sunt în siguran ă aici? am întrebat îngrijorat. să petrec prima mea noapte pe Thiaoouba.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba A fost o vreme în care era practicată de majoritatea. po i dormi pe sol în mijlocul oraşului şi vei fi mai în siguran ă decât într-o clădire cu gardieni înarma i. ştii cum să procedezi şi po i să dormi în patul de relaxare. M-am pregătit deci. va fi casa ta pe timpul scurtei tale sederi pe Thiaoouba. Dacă doreşti să faci o baie. avem numai fiin e evoluate şi desigur. acest “doko”. după cum numim noi locuin ele noastre. printre multe alte abilita i. pentru a te lăsa să dormi.Michel. 69 . . . nici una nu seamană cu criminalii pe care îi ave i voi pe Pământ.

Reptila a devenit o cometă şi căra statuile pe sus până în Insula Paştelui10. Existen a lor a intrigat arheologii şi istoricii de secole. Pentru moment. acum visez. . dar î i voi explica totul la momentul potrivit. ei mă salutau. doar pentru a le scuipa înapoi. care a fost total neaşteptat. mă prinse de umeri şi spuse: . galbene şi portocalii ardeau în jurul său. CAPITOLUL 6 70 . Michel. . Una dintre aceste statui. Dar s-a întors şi a înghi it flăcările. Thao mă scutura uşor şi zâmbea cu blânde e.Ce-mi spui tu mie acum? . după o baie caldă şi înmiresmată. care mă aştepta cu un pahar cu lapte şi pu ină manna. situată la câteva mii de kilometri de ărmul statului Chile. Thao îmi înmână o robă bogat colorată care m-a încântat de-a dreptul şi. alte flăcări roşii. 10 Insula Paştelui – este o insulă izolată în Pacific. m-am îmbrăcat în acel veşmânt. Un sentiment euforic. este o statuie care a fost sculptată cu mult timp în urmă pentru a mă imortaliza şi căreia i-a fost dat numele meu. împreună. Un şarpe negru enorm se târa drept printre flăcări. Michel…trezeşte-te. m-a învăluit.Oricum. . ca un dragon. I-am spus acest lucru lui Thao.Nu.Simplul adevăr. Au fost pe dată transforma i în nişte statui imense. nu-i aşa? . vom proba aceste haine pe care i le-am adus. Apoi.Michel. îndreptându-se către mine.Sunt o statuie din Insula Paştelui şi te-am prins de umăr. Unele dintre aceste statui au o înăl ime de 50 de metri şi încă din timpuri imemoriale au fost considerate “una dintre cele 7 minuni ale lumii”. fugind şi încercând să prindă şarpele. care nu are copaci. dar visul tău a fost destul de ciudat. purtând pălării ciudate. înspre uriaşi. deschizând ochii – visam că erai o statuie din Insula Paştelui şi că m-ai prins de umăr… . care îi semăna lui Thao. aşa cum erau încăleca i pe coada şarpelui. (Comentariul Editorului cu acordul cu Autorului).Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Cei şapte Maeştri şi Aura O uriaşă flacără albastră ardea. Gigan i apărură de nicăieri. Dumnezeule! am spus. pentru că pe Insula Paştelui. pe care se află numeroase statui din piatră.Doamne. ca să-l oprească înainte de a ajunge la mine. A fost nevoie de 7 dintre ei.

71 . Î i aminteşti dacă vreodată ai spus cuiva: “Oh. nu au gust deloc”? . Ne-am aşezat pe locurile noastre şi imediat Thao a început să piloteze maşina. Vei putea s-o vezi. Pe planeta voastră. este un halou auriu. În jurul capului deasemeni. Ştiu că există oameni care pot s-o vadă… . făcând manevre de evitare pe sub ramurile copacilor. oamenii cred numai în ceea ce pot vedea sau atinge… .Da. dar mai mult în ochii celorlal i decât în cei proprii. altele sunt mai atenuate. În creştetul capului este un veritabil buchet de culori. . au “zbârcit-o” sau sunt “disonan i”.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . aceste persoane şi-au ales hainele pur şi simplu mai pu in atent decât al ii.Desigur. .Culorile sunt toate prezente în Aură. însă. de exemplu… . Haloul seamănă cu un nor auriu. de aceea te sim i atât de bine. te voi ruga să mă urmezi. am auzit vorbindu-se despre asta. dar îmi place s-o aud de la tine. fără să-şi dea seama de ce. deoarece avem atât de multe să. Aura vibrează constant în culori care variază. Oricum. aceste haine nu i se potrivesc deloc. în acele timpuri. în care aproape toate culorile pe care le cunoşti sunt reprezentate. Am urmat-o pe Thao. de fapt foarte des.Ce vrei să spui exact? .i arătăm şi atât de pu in timp disponibil.Ei bine.Culorile robei tale au fost alese în concordan ă cu Aura ta. Po i explica acest fapt ca fiind datorat vibra iilor culorilor care sunt în neconcordan ă cu cele ale Aurei. Dacă le vei sugera că aceasta se datorează culorilor pe care le poartă. aceşti oameni nu se vor sim i bine în ei înşişi. dar este de-a dreptul vizibil numai în cazul celor care s-au sacrificat pentru a ajuta alte persoane.Mul i oameni de pe Pământ puteau s-o vadă şi s-o citească de mult. şi ei ar putea să-şi aleagă culorile. dar acum sunt doar câtiva. Inclusiv pe a ta. destul de asemănător cu cele pictate pe Pământ în cazul icoanelor de sfin i sau ale lui Cristos. Dacă oamenii de pe Pământ ar fi capabili să vadă Aura. unii dintre artişti chiar le vedeau. dar nu vor fi cu mult mai înclina i să te creadă. care li se potrivesc şi astfel să intensifice sentimentele de bunăstare…Mai bine ar folosi culorile decât aspirina.Da. Oamenii cu o stare precară a sănătă ii sau oamenii cu inten ii rele. După cum spune i voi francezii. Calmează-te Michel. sau le-au combinat cu mai pu in succes. unele strălucesc mai tare. şi numai odată ci de mai multe ori. El sau ea. Halourile au fost incluse în picturile lor deoarece. . Acum.Î i voi da un exemplu. ei te vor considera ciudat. .Aş vrea atât de mult să văd Aura. care mi-a pus masca pe fa ă şi m-a condus către platforma zburătoare pe care o folosisem cu o zi înainte. în asemenea cazuri.Aura este acum colorată? .

am putut număra un grup de nouă. dar nedorind s-o rog să încetinească. Thao păru a se concentra pentru câteva secunde. Mi s-a părut că acesta nu era un mijloc de transport obişnuit pe insulă. Datorită diferen ei de gravita ie. 72 . Aici se zbenguiau minunate păsări de apă şi mici cascade murmurau. De la nivelul apei – efectul era magic. au urmărit cu privirea trecerea noastră. Ne-am îndreptat către o insulă mai mare care putea fi văzută la orizont. Cu îndemânare. înconjurând insula. cuibărite printre tufişuri înflorite. cu vârfurile îndreptate ca de obicei către cer. Părea preocupată într-un fel. accelerând. Thao ghidă vehicului la nivelul apei. locuitorii acestor locuin e se îmbăiau în apele transparente sau se plimbau împreună pe nisip. nici exhibitionism şi nici falsă modestie (acestea vor fi explicate mai târziu). Ar trebui să men ionez deasemeni că. deoarece eram aştepta i. Nu puteam ajuta ci doar admiram dexteritarea cu care Thao pilota maşina zburătoare. Cum mergeam de-a lungul insulei. Pe plajă. Thao mi-a confirmat că nu greşeam în percep iile mele. M-am regăsit aproape alergând pentru a ine pasul cu Thao. În ciuda măştii mele. situat în mijlocul lor. În fine. am ajuns la Doko-ul Central şi ne-am oprit în fa a lumini ei de la intrare. cei care se plimbau sau se mişcau la distan e semnificative. Ea m-a condus pe sub o arcadă de verdea ă şi de-a lungul unei cărări care curgea pe lângă nişte lacuri mici. Thao ne ridică în aer şi curând zburam peste ceea ce Thao numea “Kotra quo doj Doko” – Oraşul celor nouă Doko-uri. pentru a evita să cad în apă. Aparent surprinşi la vederea platformei noastre zburătoare. dar insula era presărată cu multe altele. am fost conştient că “cea a” aurie care învăluia Thiaoouba era mult mai densă în jurul acestor doko-uri decât în oricare altă parte. am coborât pe plajă. într-un minunat parc. lucru care nu era tipic pentru ea. deşi înotătorii şi cei care făceau plajă erau complet goi pe Thiaoouba. am calculat greşit săritura mea şi a trebuit să mă prind de un copac. La un moment dat. nu există nici ipocrizie. atât ca să mă amuz cât şi ca s-o prind din urmă pe Thao. a fost aproape o catastrofă când am încercat să sar. Apropiindu-ne de coastă. dar nu a fost capabilă mai apoi să-mi explice fenomenul. mai mici şi mai pu in vizibile prin vegeta ie. care crescuse chiar pe malul apei. apoi mă luă de umeri şi am trecut împreună prin zid. între doko-uri. am putut vedea alte doko-uri prin frunziş. Soarele abia răsărise din spatele insulei şi lumina oceanul. erau întotdeauna îmbrăca i potrivit pentru asta. în special când am ajuns pe ărmul insulei. am putut recunoaşte nişte doko-uri enorme. Pe această planetă.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Câteva momente mai târziu. Nu a durat mult până ce am ajuns la capătul insulei şi. Thao ne aduse la sol.

potrivindu-i-se fiecăruia perfect. nu conta cât de importantă era acea persoană (sau credea că este) nu mă sim eam intimidat de pozi ie. era de-a dreptul deranjantă la început. Când unul dintre ei a ridicat o mână. sfătuindu-mă în acelaşi timp. după un timp. lui Thao şi mie să luăm loc pe scaunele din fa a lor. dându-le un aer de oameni mai în vârstă. părea să-şi fi schimbat brusc comportamentul. mai aurie decât în doko-ul meu. eram prea depăşit de evenimente pentru a lua în seamă asemenea detalii. la început. Lumina era filtrată printre pleoapele mele lăsate şi. am fost de-a dreptul îngrozit (groază + venera ie) însă cuvântul este insuficient pentru a traduce starea. preşedintele unei na iuni este doar o persoană şi mă amuză când oamenii îi privesc drept VIP-uri. Fiecare scaun era de culoare diferită – unele doar foarte pu in diferite (ca nuan ă) iar altele mult diferite de cele ale vecinilor. Încă de la vârsta de 15 ani. semănau cu Thao. Păreau că erau în flăcări pe dinăuntru şi că emiteau raze din interior. care este pozi ia sezândă a lui Buddha. 73 . această strălucire. Nu mi-am putut imagina că ar fi posibil ca asemenea fiin e radiante să existe. diferite ca şi culoare. De ce? Acest doko trebuie să fi avut cam 100 metri în diametru. în special de când Thao. În doko. am fost în stare să deschid ochii normal. de vreme ce erau şapte. chiar mai puternică aici decât afară. fapt care era într-un fel tulburător. toate s-au schimbat. având câte trei acoli i de fiecare parte. Ochii lor păreau a fi lumina i din interior. spre centru. Erau aşeza i pe scaune asemănătoare unor blocuri (de piatră). Am amintit acestea pentru a fi mai clar faptul că nu sunt impresionat de nici o “statură”. fiecare ocupate. Bineîn eles. nu-mi amintesc să mai fi sim it venera ie fa ă de o persoană. la acel moment. unde şapte scaune. erau aranjate într-un semicerc. Ceea ce m-a şocat cel mai mult a fost cea a aurie. formau un semicerc şi. Ne-am îndreptat direct. După cum am men ionat anterior. Ocupan ii stăteau astfel încât credeai că sunt pietrifica i şi. Nu conta cât de mare era personajul. nici nu aveam vreo teamă în a-mi exprima părerea fa ă de cineva. să-mi in ochii întredeschişi. deşi părul lor era mai lung şi expresia fe ei lor era mai serioasă. tapisate. care era de obicei foarte liberă şi neprotocolară în rela iile sale cu ceilal i. care părea să se concentreze în halouri în jurul capetelor lor. indicându-ne. Hainele lor deasemeni. lucru pe care l-am şi făcut. Pentru mine. Eram mult mai curios acum. Ca aspect. am considerat că figura centrală trebuia să fie “şeful” lor. dar mult mai lent. Ele mi-au fost mai clare mai târziu.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Mi-a scos masca. cu spătar. am crezut că sunt statui. Trebuie să spun că. To i erau aşeza i în ceea ce noi numim pe Pământ “Pozi ia Lotus”. cu mâinile sprijinite pe genunchi.

vorbind despre aceste mari personaje. Pentru a explica acest fapt. desigur. Unele dintre ele nu fusesem capabil să le percep mai înainte. “Conducătorul” a revenit la locul său şi to i ochii s-au fixat pe mine. care mi s-a părut interminabil. am putut vedea o mul ime de culori strălucitoare în jurul său. O căldură blândă şi delicat parfumată luă naştere în interiorul meu. şi pluti către mine. Am privit culorile variate ale Aurelor lor vibrând şi dansând în jurul lor. pot doar să sugerez că personalita ile acestor fiin e speciale erau atât de puternice şi staturile lor atât de impozante. aşezându-şi ambele mâini pe capul meu. Liniştea a domnit un timp. încât nu puteam înregistra detaliile. femei său bărba i. se şi întâmpla. Brusc. Ştiam că acele culori care îi inconjurau erau Aurele lor. uneori la distan ă şi am recunoscut “buchetul de culori” despre care Thao îmi vorbise mai devreme. dar mai pu in strălucitoare decât cele care înconjurau cele şapte figuri. deoarece la acel moment. iar mişcările lor făceau ca acel minunat roz strălucitor să ne cuprindă şi pe noi! Când mi-am regăsit sim urile suficient încât să mă pot întoarce către Thao. atât de autoritară. Ve i putea observa că. Încercând să mă mişc. am folosit instinctiv “el” în loc de “ea”. mai ales că el mi s-a adresat într-o Franceză perfectă. . Fie ca Spiritul să te înso ească şi să te ilumineze. Am fost uimit de aceasta. ca o măsură a respectului infinit pe care mi-l inspira. Thao a fost cea care mi-a descris aceste detalii mai târziu. am constatat că nu puteam – ca şi cum aş fi fost paralizat în scaunul meu. au reuşit să mă transforme. Am vrut să mă ridic în picioare în fa a acestui personaj indubitabil de mare şi super-evoluat spiritual. încât am recunoscut mai mult latura masculină în ei decât pe cea feminină – nu vreau să jignesc femeile – reac ia mea fiind instinctivă. eram învăluit de o asemenea senza ie. Acest fapt nu m-a surprins chiar total de vreme ce Thao îmi demonstrase mai devreme această tehnică a levita iei. părea că trupul meu nu mai există. celelalte degete au fost aşezate pe creştetul capului. Pe timpul cât mâinile sale se aflau pe capul meu. 74 . rămânând în pozi ia Lotus. ca un ecou: . El începu a se ridica uşor deasupra scaunului său. am putut vedea culori uimitoare înconjurând figurile din fa a mea. ca şi cum ar fi fost un nor. lucru care. opus glandei pineale şi.Eşti bine venit printre noi. Eram capabil să văd Aurele – cine ştie pentru cât timp – şi mă minunam de ceea ce vedeam. în acelaşi timp. Ceilal i au repetat în cor.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Personajul central a fost acela care mi s-a adresat. emanând în valuri şi amestecându-se cu o muzică subtilă care abia se făcea auzită. iar când “conducătorul” se întoarse încet la locul său. şi ea era înconjurată de culori minunate. ca şi cum ar fi vrut să vadă în mine. Michel. cu o voce atât de melodioasă şi.Fie ca Spiritul să te ilumineze. Seamănă pu in cu a i-l imagina pe Matusalem în varianta feminină… În orice caz. El se opri deasupra şi chiar în fa a mea. Degetele lui mari îmi ajungeau din vârful capului până deasupra nasului. Culoarea principală era o masă de un roz pal care învăluia cele şapte figuri.

Va veni timpul când anumite fenomene trebuie să apară. Dintr-o dată. Altfel aş fi căzut de pe scaunul meu la auzul unui asemenea discurs. . care nu reprezintă nimic în compara ie cu cea care exista pe Pământ acum 14. Tehnologia trebuie să asiste dezvoltarea spirituală. erau aproape de culoarea şofranului. pentru a vizita planeta noastră. trage în jos civiliza ia voastră. Această tehnologie. nu numai că puteau vedea Aura mea. Sunt 14. de parcă pentru moment s-ar fi aflat în mijlocul unor tufişuri în flăcări. din ce în ce mai mult.Noi. popula ia voastră este obsedată de un singur el – belşugul (bunăstarea. “conducătorul” rupse tăcerea: . Din fericire. sclipeau într-un roşu “murdar” şi palid. dar că era posibil. gelozie. îl reprezintă “materialismul”. o aşa-zisă “civiliza ie” a apărut şi inevitabil. Aura sa şi cele ale acoli ilor săi. Dăunătoare. 75 . Oamenii de pe planeta voastră caută banii – pentru unii reprezintă ob inerea puterii. ai fost ales de noi.După cum i-a explicat deja Thao. este totuşi. pentru al ii înseamnă procurarea de droguri (un alt blestem) în timp ce pentru al ii. Principala preocupare a vie ii lor sunt moştenirile (bunăstarea – şi toate mijloacele care aduc bunăstarea). dar nu este aşa. de ani.Cred. poporul de pe Thiaoouba. suficient de avansată pentru a deveni dăunătoare pentru specia umană de pe Pământ în viitorul apropiat. şi o împinge din ce în ce mai aproape către o catastrofă morală şi spirituală. că deja cunoşti sensul expresiei “dăunător pentru specia umană”. de ani de când a existat pe Pământ un nivel comparabil de dezvoltare tehnologică. aşa cum se întâmplă acum pe planeta voastră. averea). şi toate cele care decurg în urma acestora – invidie. Michel. Pentru a extinde mai mult acest subiect. Am observat că. Mi s-a părut că ei. nu să limiteze oamenii. . să pedepsim locuitorii planetelor aflate în paza noastră. s-a dezvoltat tehnologia – o dezvoltare. pentru a transmite anumite mesaje şi pentru a oferi iluminarea cu privire la anumite probleme când vei reveni pe Pământ. am fost desemna i să asistăm. Întrebarea care mă obseda era: de ce m-au adus aici? Brusc. reveni el. După câteva mii de ani de întuneric şi sălbăticie pe Pământ. ura pentru cei boga i şi dispre ul pentru cei săraci.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Halourile aurii. de fiecare dată când acest mare personaj vorbea despre materialism. tehnologia voastră. Mul i oameni de pe Pământ cred că armele atomice reprezintă cel mai mare pericol. m-am sim it complet dezgolit în fa a acestei adunări de învă a i. pentru că este doar cunoaştere în plan material şi nu în plan spiritual. este o cale spre a acumula mai mult decât au vecinii. În alte cuvinte. Thao îmi făcuse o scurtă informare despre istoria Pământului în timpul călătoriei noastre spre Thiaoouba. la fel de bine s-o şi “citească”.500. Cel mai mare pericol.500. care nu reprezintă nimic în compara ie cu cunoaşterea adevărată. să rămână în sfera materială. care a fost accelerată în ultimii 150 de ani. să îndrumăm şi uneori. clar definite.

el va dori o casă mai mare sau să de ină o a doua casă. sistemul solar va reveni şi îşi va baza structura din nou pe numărul 9. odată şi pentru totdeauna. El a creat planetele. Îmi trimise un zâmbet şi Aura sa. unde a avut loc “Big Bang-ul” – explozia de început la care se referă englezii. o planetă va disparea într-un sistem solar. apoi un al treilea. el va dori să deschidă un al doilea. având un singur scop în minte: pentru a-şi satisface nevoile sale spirituale. la început a fost Spiritul singur şi El a creat. Văd că tot mai ai dificultă i în a mă urmări – dar faci progrese. Aşa continuă. noi te vom învă a şi î i vom arăta ceea ce voi. Văd. în strădania lor de a-şi procura un paradis artificial şi aceşti oameni plătesc mult mai scump decât ceilal i. apoi o a treia…De ce această nebunie? Dealtfel. reveni la nuan a ini ială. În acest domeniu.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Dacă un om de afaceri de ine un mare magazin. Este foarte logic. până în centrul Universului. După cum ai auzit. va dori să-l extindă. de vreme ce El este Spiritul Pur. cu prea pu in timp alocat evolu iei spirituale. M-am sim it ruşinat. El a chemat cea de-a patra For ă – for ă de care Thao încă nu i-a vorbit şi care priveşte numai spiritualitatea. aproape ca atunci când eşti admonestat de un profesor la şcoală. Este deasemeni cazul în care aceşti sori se rotesc în jurul unui soare mai mare. împreună cu cele 9 planete ale fiecăruia dintre ei. un om va muri şi va trebui să abandoneze tot ce a agonisit. Al ii cu bani. 11 soarele lor – uneori 9 planete se rotesc în jurul a doi sori mici (stele gemene) – explica ia Autorului la cererea Editorului. Dacă el conduce un mic imperiu. Ar trebui să fii capabil să mă urmăreşti. plantele. de vreme ce Thao te-a ini iat deja în aceste probleme pe timpul călătoriei. continuă el. ca şi cale de explicare: creatorul a căutat experien ele spirituale prin intermediul unei lumi materiale. care stralucea ca focul. Pentru acest lucru. se îndreaptă către droguri. că merg prea repede şi nu po i să mă urmăreşti. care este nucleul pentru 9 asemenea sori. singura diferen ă fiind că aici nu puteam trişa spunând că am în eles când nu era adevărat. Î i ofer aceasta. Sigur trebuie să ştii că “modelul” Universului dictează ca 9 planete să se rotească în jurul soarelui11 lor. se aplică deasemeni Legea Universală. francezii. numi i “cheia misterului”. sorii. Inutil să mai spun. animalele. Poate copiii săi vor risipi moştenirea lăsată şi nepo ii săi vor trăi în sărăcie? Întreaga sa via ă a fost preocupat de griji pur materiale. prin for a sa imensă. . oricum. sau poate intra în el.Acum. Michel. Dacă un om obişnuit de ine o casă în care poate trăi fericit împreună cu familia sa. Ar fi putut să mă citească la fel ca pe o carte deschisă. tot ceea ce există în plan material. Deja văd că te întrebi de ce a fost necesar să creeze aceste lucruri materiale în loc să urmărească împlinirea spirituală. 76 . El a dorit să întrupeze o mică parte din Spiritul său într-o entitate fizică. dar mai târziu în timp. Pentru a avea aceste experien e. că anumite accidente pot apărea şi uneori.

persoana se va sim i foarte bine. Procesul continuă atât de departe înapoi cât permite sursa. odată ce pacientul îşi dă permisiunea. este faptul că Corpul Astral al persoanei respective se întâlneşte cu Sinele Superior. ceea ce formează a noua parte din esen ialul fiin ei umane şi constă din a noua parte a unui Sine Superior. fără ca pacientul să fie prezent. Alte corpuri fizice sunt locuite. Sinele vostru Superior vă monitorizează continuu. Spiritul Superior este a 9-a parte a unui Sine aflat pe o treaptă mai înaltă de evolu ie. şi permite o enorma filtrare a experien ei spirituale cerută de către spirit. Aceasta cuprinde ceea ce a i putea numi Corpul Astral. care este Sinele său Superior. dar este cu toate acestea. 12 entitatea centrală – înseamnă că fiecare dintre noi împarte un Sine Superior cu al i 8 oameni pe Pământ – explica ia Autorului la cererea Editorului. De obicei. Poate percepe corpul fizic rămas şi doctorii care încearcă să-l resusciteze. la capătul căruia este o lumină minunată şi deasupra. Această por iune a Sinelui Superior părăseşte corpul fizic în perioada “mor ii”. ci de dragul celor care au nevoie de el. sunt readuşi la via a în mâinile doctorilor care nu mai aveau nici o speran ă pentru ei. Dacă înainte de a trece prin acest canal în lumina beatifică. el conduce vibra ii speciale direct înspre Corpul vostru Astral şi Sinele vostru Superior. 13 ceea ce este cunoscut pe Pământ ca Vindecare Spirituală. poate deasemeni să-i perceapă şi pe cei dragi care se roagă pentru el. Nu trebuie să crezi că Sinele Superior din prima categorie este nesemnificativ în compara ie cu celelalte. copii mici de exemplu. în mod asemănător de alte păr i (celelalte 8 din cele 9 păr i) ale aceluiaşi Sine Superior şi totuşi fiecare parte rămâne integral la entitatea centrală. Acesta nu este un schimb de “energie” ci un schimb de “ informa ie” la nivelul Sinelui Superior (comentariul Editorului). în alte cuvinte. pentru a se regăsi catapultat într-un “canal psihic”. el are o ultimă dorin ă de a nu muri – nu pentru el personal.12 Mai departe. Ceea ce se întâmplă în general în aceste corpuri. el va cere să se întoarcă. vindecătorul competent poate asista pacientul din orice col al lumii (comentariul Autorului). În starea lui actuală. extrem de puternic şi important.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba A patra For ă. Sunte i într-o comunicare constantă cu Sinele vostru Superior prin intermediul canalelor voastre cerebrale. care la rândul său este a 9-a parte a unui spirit şi mai evoluat. sursa frecventă a multor suferin e. joaca un rol foarte important: trebuie să ducă la îndeplinire tot ceea ce Spiritul a imaginat. În anumite cazuri i se va permite. Sinele Superior al unui om este. El func ionează la un nivel mai scăzut. A “inserat” astfel. Corpul Astral. care uneori mai este numit şi Sine Suprem. zi şi noapte şi poate interveni pentru a vă salva de la accidente. În orice caz. poate fi atinsă cu ajutorul Sinelui Superior al vindecătorului. o entitate care trimite o a 9-a parte din el în corpul omenesc. o parte infinitezimală din Spirit în corpul uman. devenind fiin a astrală a persoanei. declara i clinic mor i. 77 . perfect – chiar în extaz. o stare extatică. Ac ionând ca un post de emisie-recep ie. Sunt multe situa ii în care oamenii. el abandonează corpul fizic. Este capabil să vindece boli13 şi chiar să resusciteze mor ii.

Corpul fizic în care exişti în acest moment este deasemeni foarte complex.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Cineva. constată că au cedat frânele taxiului în drum spre aeroport. care sălăşluieşte în fiecare fiin ă umană în mod normal. adrenalina devine o otravă mortală. fără să fie supravie uitori. Pentru acest motiv. în somn. Această parte a sa. porneşte să traverseze strada. Aceste senza ii trec printr-un imens “filtru” al unor 9 Spirite (Sine) Superioare înainte de a ajunge în “oceanul” eteric care înconjoară Spiritul. Sinele tău Superior nu va mai avea nimic de filtrat. 78 . acesta va cere din ce în ce mai multă cunoaştere spirituală. În timp.(12) Corpul tău Astral. Într-o sutime de secundă Sinele Suprem a declanşat o reac ie de producere a adrenalinei care.000. printre numeroasele experien e pe care le ai într-o via ă. ceea ce poate varia de la 500 până la 15. refăcându-i tăria spirituală sau iluminându-l în ceea ce priveşte solu ionarea unor probleme importante. Spiritul vostru Superior este capabil să cheme Corpul vostru Astral la sine şi. În doze prea mari. transferă către Sinele său Superior toate senza iile experimentate pe timpul vie ii într-un corp fizic. dar această persoană este în mod miraculos capabilă să ajungă în siguran ă. a furnizat suficientă putere muşchilor săi pentru a o face capabilă să păşească. de exemplu. Pentru a permite oamenilor obişnui i de pe planeta voastră să în eleagă cât mai uşor posibil. încât va ajunge la stadiul următor. fie să-i comunice instruc iuni sau idei. un al doilea taxi chemat pă este acelaşi lucru – din senin…chiar aşa? Chiar po i crede într-o asemenea coinciden ă? Avionul în cauză se prăbuşeşte 30 de minute mai târziu. Dacă aceste senza ii se bazează în special pe materialism. asiguri Corpului tău Astral beneficii în sensul spiritual. care trebuie să prindă un avion. Dacă. Nu doar canalul cerebral poate conduce mesajele dintre Sinele Superior şi Corpul Astral. voi face explica ia mea în termeni mai simpli. nu este nimic comparativ cu complexitatea procesului de evolu ie care se produce la nivelul Corpului Astral şi al Sinelui Superior. Un alt canal există uneori în vise – sau. de ani pământeşti. sau să-l regenereze în anumite feluri. va fi atât de avansată spiritual. În anumite momente din timpul somnului. lucru care i-a salvat via a. mai bine spus. Spiritele (Sinele) Superioare au enorme probleme în a le filtra. Adrenalina eliberată în sânge te poate face în stare să zbori din calea unui pericol iminent sau să ripostezi împotriva “imbatabilului” prin mânie sau teamă. Altă persoană. ce abia este în stare să meargă. rezultate din impresii neplăcute recep ionate pe timpul zilei. oricum. o bătrână reumatică. unde va trebui să “lupte” direct cu Sinele Superior următor. Un claxon puternic răsună şi un scrâşnet de cauciucuri. Cum se explică acest lucru? Nu venise încă vremea că ea să moară şi astfel Sinele său Suprem a intervenit. pentru câteva secunde. Poate că vei în elege mai bine importan a vechii voastre zicale fran uzeşti: “Noaptea este un sfetnic bun”. este esen ial ca somnul vostru să nu fie deranjat de zgomote sau de coşmaruri. exact aşa cum filtrele de apă se încarcă mai repede dacă se filtrează apa murdară decât dacă se filtrează apă curată. dar totuşi. întrupată în corpul Astral al lui Michel Desmarquet.

intră în scenă pentru a asista “elevul” şi. îndrumarea adul ilor (existen a unor profesori) este imperativă.1 pentru a se alătura Sinelui Superior al celei de-a doua categorii. va avea complet ciclul cu Sinele Superior al primei categorii şi se va detaşa de Sinele Superior nr. unde sunte i trata i ca nişte persoane adulte. Natura însăşi. vei putea aprecia că acesta este ceea ce voi a i numi pe Pământ. la baza scalei. După ce vei vedea mai mult. Pe planetele superioare. fac uz de o imagina ie bogată… Acest Corp Astral. 7. Ce vrea să însemne asta? Planeta Pământ poate fi asemănată cu o grădini ă. deoarece trebuie să raportezi cuvânt cu cuvânt. unul dintre ele va fi complet eliminat. eşti pe planeta Thiaoouba. în timp ce tu ajungi pe planetele din categoriile 6. fapt care. Ştim că ai fost deja plăcut impresionat de ceea ce ai văzut pe planeta noastră.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Putem compara acest proces cu un filtru cu 9 trepte. Corpul Astral va fi suficient de avansat spiritual pentru a trece pe o planetă din următoarea categorie. menit să filtreze apa care trece prin el. nu este nimic. În prezent. aşa cum î i explic eu. cu atât mai mult vei beneficia. În în elepciunea Sa. Spiritul. ci ve i începe deasemeni să ave i responsabilită i civice. ci şi corpul tău fizic beneficiază de pe urma dezvoltării tale. La sfârşitul stadiului 1 al procesului. 8 şi 9. neschimbând nimic în cartea pe care o vei scrie. rămânând 8. şi totuşi. Calea în care î i po i procura hrana este mult mai simplă. are grijă de 9 categorii de planete. pe care o vei atinge atunci când vei deveni un spirit pur. Pământul este o planetă din prima categorie şi de aceea. 79 . prin intermediul celei de-a patra For e. comparativ cu adevărata fericire. apoi. O planetă din a 2-a categorie va corespunde deci. consecin a fiind o dezvoltare spirituală mult mai eficientă. aceasta este în vârful scalei. Trebuie să am grijă ca aceste explica ii să nu dureze prea mult. de 9 elemente. Acesta este tipul de progres care se petrece cu cele 9 categorii de planete. A 3-a categorie va cuprinde “liceul” unde o bază de cunoştin e vă permite explorarea de dincolo. deoarece nu vi se va cere numai să ave i anumite cunoştin e. punând accent pe învă area valorilor sociale de bază. şcolii primare unde. întregul proces se va repeta. pe o planetă superioară. care este în cea de a 9-a categorie. Bineîn eles. simplifică procesul de organizare al modului tău de via ă. Este absolut esen ial să nu permi i nici unei păreri personale să intervină. Cu cât eşti mai avansat în plan spiritual. sunt învă ate următoarele valori – în ambele şcoli. în schimb. Apoi. de un mediu înconjurător şi un mod general de via ă care este superior. pentru a face această informa ie mai uşor de digerat. nu numai Corpul tău Astral este înalt evoluat. ve i merge la universitate. În acelaşi mod. un “paradis”. Văd că nu mă po i urmări foarte bine şi sunt îngrijorat că nu vei în elege absolut totul.

cum ar fi Australia. tehnologic. 80 .Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Nu. Poate fi doar îmbogă it spiritual – nu material. Aura care-l înconjura pe “Lider” străluci mult mai intens decât oricând şi am fost surprins să-l văd aproape dispărând într-o cea ă aurie. încep să arate un mare respect pentru ecologie şi este un pas în direc ia bună. Suntem una dintre cele trei planete care sunt cele mai evoluate din galaxie. care este uneori numită “Planeta Durerii (a suferin elor)”. orice. pe această planetă specială. părem a avea aceeaşi vârstă. Suntem pe pozi ia de a acorda asisten ă materială deoarece d. dar aceasta este aşa pentru un motiv precis: s-a inten ionat crearea unui mediu pentru a învă a lucruri cu un anumit specific. dar. de fapt. care refuză să asculte şi care. de unde provii tu. nu este important ca părintele să fie fizic mai puternic decât copilul? Anumi i adul i.d. sunt absolut încăpă âna i.p. pe care. suntem cel mai avansat popor. noi am ajuns la un stadiu aproape de perfec iune. Rolul nostru. Prin aceasta vreau să spun că unii dintre noi. şi chiar o fac. Nu este datorită faptului că via a acolo este atât de dificilă încât trebuie să interveni i – nu pute i merge uşor contra Naturii. după cum din nefericire. ce caz se face despre poluare – atât apa cât şi aerul fiind poluate? Ce s-a făcut vreodată contra celei mai rele forme de poluare? Zgomotul. acest lucru este rezultatul interferen ei cu ecosistemele. chiar materială. nu deveni îngrijorat – Thao te va ajuta cu detalii când va veni timpul să scrii… De pe această planetă. să se alăture la ceea ce noi numim Marele Eter. este cazul uneori. Într-adevăr.v. este posibil fie să rămâi într-un corp fizic. suntem capabili să ne regenerăm celulele corpurilor noastre cât timp dorim. în majoritatea cazurilor. ca fiin e ale unei planete superioare. Unii dintre noi pot. numai pentru a aparea o secundă mai târziu. vii de pe planeta Pământ. este de a îndruma – de a ajuta dezvoltarea spirituală şi uneori. pentru că văd că “în majoritatea cazurilor” te-a derutat. Tu. Da. cum poate un părinte să-şi îndrume spiritual copilul dacă nu ar fi mai în vârstă. numele este potrivit. are rolul său. desigur ai observat deja că cei mai mul i dintre noi. chiar şi în această ară. Anumite ări. deasemeni. atât în plan material cât şi în plan spiritual.Ai în eles că Corpul Astral este un corp care sălăşluieşte în corpul tău fizic. care au fost într-un mod complicat desemnate. Michel. Deci. . au nevoie să fie corecta i prin metode fizice. aşa cum are fiecare creatură în Univers. mai curând distrugând decât păstrând ceea ce creatorul v-a pus la dispozi ie. inclusiv tot ceea ce există pe planeta noastră. amintindu-şi şi înregistrând toată cunoaşterea acumulată în decursul diferitelor vie i. Voi intra în amănunte. Într-adevăr. Dar noi avem de jucat rolurile noastre. fie să te reuneşti cu Marele Spirit în eter. inclusiv o pietricică. După ce au fost rostite aceste cuvinte. îl abandonăm când murim. Corpul fizic abia dacă este un vehicul. mai educat şi mai abil în diploma ie decât copilul? Dacă copilul necesită o pedeapsă fizică.

cam 30% din puterea sa. exercitându-şi influen a chiar şi în timp ce dormi. de exemplu. Dacă. El răspundea unei întrebări pe care o pusesem mental: “Cum poate vorbi despre procente şi poate şti atât de multe despre planeta noastră cu aşa mare precizie?” Întorcându-mă. acesta este un asemenea pericol încât. î i po i îmbunătă i sănătatea sau să men ii o stare de sănătate bună. Chiar atunci Thaora. . respectiv 280 cm în înăl ime. pentru că. Civiliza ia voastră nu acordă aten ie unor asemenea experien e. 81 . acel zgomot – ne-am obişnuit cu el. catastrofa este sigură. S-a constatat că. aproape mi-a scăpat un ipăt de surprindere. Prin potrivirea culorilor pere ilor tăi cu cele ale Aurei tale. cum sunt australienii. lângă mine stăteau Biastra şi Latoli. Întreabă pe cineva dacă zgomotul traficului îl deranjează şi răspunsul te va surprinde – 85% din timp va fi: “Care zgomot? Despre ce vorbeşti? Oh. De fapt. Oamenii care se expun la muzică.Po i în elege. dacă nu se face nimic. Dar vibra iile nu vin numai de la zgomot. făcu un gest şi m-am întors. şi foarte des în aceste zile.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Am spus “cel mai rău” pentru că. Dacă ar putea vedea distrugerile cauzate de acest fapt. ele vin deasemeni şi de la culori şi este uimitor că. ar părăsi discoteca mai repede decât dacă ar fi un incendiu. unii dintre noi trăiesc printre oamenii voştri pe Pământ? – şi acesta este răspunsul meu la întrebarea ta. par a nu-i mai da aten ie deloc. îşi supun creierele şi corpurile lor astrale şi psihologice la vibra ii care sunt atât de dăunătoare. pe planeta voastră experimentele conduse în acest domeniu nu au fost urmărite. La ei. vrei să vopseşti dormitorul sau să aplici un tapet cu culori care sunt într-adevăr potrivite pentru tine. În plus. controlul acestei influen e cere ca să se ină cont de Aura individuală. dar prietenii pe care îi cunoscusem şi care măsurau 310 şi. trebuie să fii avertizat referitor la culorile unor anumi i centri principali ai Aurei tale. “Agen ii” noştri au raportat un experiment special în care era implicat un om care era capabil să ridice o anumită greutate. care de obicei este la o intensitate de trei ori mai mare. că uneori. după ce a privit pentru un moment un ecran colorat în roz. pentru că Thaora zâmbi. Hai să luăm ca exemplu o discotecă. culorile pot influen a enorm comportamentul fiin elor umane şi totuşi. cum era numită marea figură. Pentru a continua despre importantul subiect care este zgomotul.” Şi exact din cauză că “s-au obişnuit cu el” acest zgomot există. vibra iile emanate de aceste culori sunt esen iale pentru un echilibru mental bun. a suferit o pierdere importantă. oameni. Gura mea probabil continua să stea căscată de uimire. fuseseră reduşi acum la o înăl ime corespunzătoare cu a mea. nu era nimic surprinzător.

mai palide în altele. te-am adus aici în forma fizică şi asta pentru un motiv important. Văd că deja în elegi motivul nostru.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Mă întrebam cum ne putem aştepta să cunoaştem aceste culori semnificative din Aura noastră. Culorile deveniră mai vii în unele locuri. Am sim it mâna lui Thao pe umărul meu. Acesta este începutul. corpul vostru fizic se va uza şi va muri într-o zi. în timp ce psihicul vostru.Desigur. făcând parte din Corpul vostru Astral.i aducem pe planetă numai Corpul Astral. Michel. cele mai mari probleme. . Dimpotrivă cu cât mintea voastră este mai cultivată. pe Pământ. Cu aceste cuvinte. dar în loc. Michel. Michel. Ştiu că starea mea devenea din ce în ce mai euforică şi observam că Aurele celor 7 personaje se schimbau gradat. Pentru moment. Thao. plecând pe acelaşi drum pe care venisem. . Citirea Aurei având ca scop însănătoşirea corpului fizic nu reprezintă nimic în compara ie cu ceea ce poate aduce o asemenea “citire” pentru corpul psihic sau cel psihologic. . În domeniul psihic ave i voi. dar uneori sunt folosite mijloace stranii. m-a ciupit de umăr atât de tare. acum este foarte important ca exper ii voştri să inventeze echipamentul special necesar. de vreme ce pe Pământ.Îmi pare rău. dar rezultatele ob inute le permit să citească doar primele două litere ale alfabetului. 82 . cea mai mare responsabilitate este preluată de corpul fizic. cu atât mai pu in ve i fi împovăra i de corpul vostru fizic şi ve i parcurge mai repede ciclul vostru de vie i. din moment ce se află la acest nivel. Este real. în timp ce contururile deveneau neclare (ce oase). N-aş putea spune cât timp s-a scurs. Thaora încetă să mai vorbească şi păru că are un lapsus. . Am fi putut să. replică Thaora imediat. ca şi cum ar fi vrut să-mi demonstreze ce spusese. Thaorii (fiin ele Thaori) deseori dispar şi uneori apar în acest fel – şi ai putea crede că fac parte dintr-un vis. încât mi-a lăsat o vânătaie care ar fi putut fi văzută timp de câteva săptămâni. dar aceasta este o greşeală serioasă. fără ca eu să spun nimic cu voce tare. estompând gradat cele 7 figuri. comparativ cu ceea ce suntem noi în stare să descifrăm. în acelaşi timp. dar nepăsător. să vă permită să face i alegerea corectă la răscrucea la care vă afla i. Thao se întoarse şi am urmat-o. Acest lucru ne face plăcere şi î i mul umim pentru bunăvoin a de a ne asista la lucru. Dacă psihicul vostru este sărac.De ce ai făcut asta? N-aş fi crezut că eşti capabilă de o asemenea violen ă. fixându-mă cu ochii săi luminoşi.Nu. în schimb. va influen a aparen ele fizice în concordan ă. noi nu suntem capabili să percepem Aura. pentru a vă putea permite să percepe i Aura. Mi s-a încredin at misiunea de a mă asigura că vei recunoaşte că totul este real. este nemuritor. fapt care. nu visezi. Cea a deveni mai aurie şi roz pe măsură ce se răspândea. Ea vorbi foarte tare şi.

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Continentul Mu şi Insula Paştelui CAPITOLUL 7 Înainte de a părăsi doko-ul. hibiscus şi exoras) – roşii. mai pu in 20%. este atât de frumos şi mă simt atât de…cu asta m-am prelins la picioarele lui Thao. într-o maşină închiriată. portocalii şi purpurii. Era doar o umbră de remuşcare în expresia lui Thao. copacii. Îmi amintesc că. înconjurate de peluze bine între inute şi umbrite de cocotieri. în timp ce cel anterior estompa aproape tot. . . Locuitorii insulei erau încântători şi alcătuiau un tablou fermecător.Numai 20%? Este incredibil! Toate aceste culori minunate pe care le-am putut vedea – fluturii. oceanul… Nu e de mirare că am fost copleşit. galbene. de-a dreptul uimit. Ajunşi acolo. . cu “pălăriile” lor de paie construite pe bancurile din lagune în mijlocul atâtor plante (bougainvillea.Da…este…bine. dar a fost necesar.Cum te sim i în noul tău “voki” Michel? Găseşti lumina tolerabilă? . Michel. instinctiv am pus mâna pe locul dureros şi am făcut o grimasă. deşi cuvântul nu este tocmai potrivit. florile. Thao îmi potrivi masca pe cap – o mască ce era diferită de cea pe care o purtasem înainte. M-am trezit în doko-ul meu. am făcut un tur al insulei împreună cu familia şi prietenii.Să spunem că ai leşinat.Îmi pare rău. . 83 . ne-am oprit pe insula Tahiti. Mă durea umărul. M-a luat în bra e şi m-a dus până la platforma zburătoare. pe timpul unei călătorii pe care am făcut-o din Fran a către Noua Caledonie. Noul tău “voki” permite trecerea a doar 50% din vibra iile culorilor de pe planeta noastră. Eram capabil acum să văd culorile care erau mult mai vii şi mai luminoase.Ce mi s-a întâmplat? . mai curând ai fost copleşit de frumuse e.

zâmbind tot timpul. O bandă de lumină şi culoare se formase. Irizările apei. se părea că încep să mă acomodez cu ea…mă întrebam cum voi putea face fa ă. am constatat că încă mai trebuia să privesc lumina cu ochii întredeschişi. durerea dispăru şi am sim it nişte furnicături înso ite de o senza ie de bine circulând prin tot corpul meu. Thao era acolo. trebuie să recunosc că tot ce am văzut nu înseamnă nimic în compara ie cu frumuse ea de aici. Mai târziu te vei sim i mai bine şi vei fi în stare să vii cu mine. locuitorii păreau ferici i continuu. într-adevăr intoxicat de frumuse ea din jurul meu. Mi-a pus mâna pe frunte şi a spus: . şi totuşi. acum.Odihneşte-te acum. Ceilal i au ales să zboare independent. deşi curiozitatea mea era în continuă creştere. mă sim eam odihnit şi revigorat. Am petrecut toată ziua vizitând insula şi am descris-o în jurnalul meu ca fiind o întreagă zi de “be ie” pentru ochii mei. Michel. Am zburat cu mare viteză. exact acolo unde Thao mă învine ise. Totuşi. agitându-se pe lângă vehiculul nostru. 14 Taori – este pluralul de la Thaora 84 . negre. în ciuda aerului lor de bunăvoin ă – au fost cei 7 Thaori14. Instantaneu. la câ iva metri deasupra apei. singurii pe care i-am văzut serioşi – de fapt.Pentru o asemenea metamorfoză se cere pu in timp. creau un efect minunat memorabil.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Fundalul acestor scene era asigurat de albastrul oceanului. Afară. Thao îmi făcu semn indicându-mi să mă urc pe “Lativok”. cum era numită platforma noastră zburătoare. Îmi întoarse zâmbetul şi îmi înmână o nouă mască. ca şi cum s-ar fi jucat – şi nu încape îndoială că asta făceau. Thao a ascultat descrierea mea cu mult interes. explică Biastra. spărgându-se de stânci. portocalii şi aurii. chiar pu in severi. de 100 de ori mai clară decât curcubeul de pe Pământ. de pe planeta voastră. Am adormit imediat şi am dormit în pace. 200 de metri şi am început călătoria de-a lungul continentului. Am fost. Ei şi-au recăpătat dimensiunile normale şi eu am comentat ulterior asupra faptului. unde valurile se spărgeau peste stânci verzi. fără vise. dar asta nu este important. Astăzi î i vom arăta o parte din ara noastră şi î i vom prezenta câ iva oameni foarte interesan i. deseori trebuia să închid ochii pentru a le permite să-şi revină din cauza luminii. Pe această planetă. Ne-am ridicat la o altitudine de cca. . sub razele perpendiculare ale unui soare de amiază. Când m-am trezit. dacă lui Thao îi venea ideea să-mi dea o mască ce permitea luminii să penetreze în propor ie de 70% sau mai mult? Ne-am apropiat rapid de coasta continentului. Latoli se apropie de mine şi îmi atinse umărul cu vârfurile degetelor. cred că vreo 24 de ore. iar Latoli şi Biastra i s-au alăturat.

Oh. ele adesea făceau sărituri de 10 metri. păsări mari şi albe şi-au luat zborul cu sutele. dar de două ori mai mari. Michel? Uită-te acolo şi vei vedea măgari şi acolo. reducând altitudinea la nivelul apei. Am văzut deasemeni. Thao reduse viteza şi altitudinea. Au fost mult mai surprinse la vederea mea. Tovarăşii mei răspunseră în aceeaşi limbă şi conversa ia a fost evident una plăcută. în urmă cu milioane de ani. Priveşte ce frumoşi sunt caii aceia când aleargă împreună. .Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Thao ne purta deasupra unei câmpii pe care am putut vedea animale de toate felurile – unele bipede şi semănând cu nişte stru i. Am fost înfiorat de această experien ă. Vegeta ia de sub noi nu avea nimic din exuberan a pădurii în care fusesem după ce am ajuns aici. Ceea ce m-a lăsat într-adevăr fără cuvinte. atingând nu mai mult de 25 de metri în înăl ime. girafe – de altfel ele sunt oarecum mai înalte decât cele de pe Pământ.De ce n-am avea şi noi vaci aici. inând cont că unele dintre femeile-cai săreau la asemenea înăl imi. Pe măsură ce ne apropiam de aşezare. la o distan ă mai “sigură”. Un curs larg de apă se putea vedea la orizont. Biastra mi-a explicat că. Au format un cerc suficient de larg pentru a fi confortabil şi pentru ca to i să aibă şansa în mod egal de a vedea un “extraterestru” fa ă în fa ă. strânse pe lângă corp. aveau aripi. la gradina zoologică. Câmpia pe deasupra căreia zburam era împodobită pe alocuri cu mici coline. da! De fapt. N-am mai zăbovit mult la această altitudine joasă. în schimb. asemănătoare maimu elor. încât aproape atingeau vehiculul nostru. numai pentru a ateriza din nou. Dimpotrivă. dar nu m-am putut ab ine să nu-i arăt şi lui Thao. 85 . altele erau patrupede. pe care le foloseau din când în când – cam ca şi în cazul peştilor zburători care urmăresc sau înoată înaintea unei nave. fiindcă unele dintre aceste femei-cai au strigat către noi într-o limbă ce putea fi recunoscută drept umană. oricum. Şi-au ridicat capetele pentru a ne vedea şi au încercat să se ia la întrecere cu viteza Lativok-ului. altele roşcate sau brune (castanii) şi chiar unele cu părul albastru. Le-am arătat şi lor şi. dar nu în mod constant– uneori mai mult. tăind câmpia cu unduirile lui leneşe. Ea râse din tot sufletul. Am văzut cu greu câteva doko-uri mici grupate la o cotitură a râului. arătând cu degetul către o cireadă mai deosebită. toate cam de aceeaşi mărime. Thao ghidă Lativok-ul pe deasupra râului. alteori mai pu in. aici copacii erau grupa i în pâlcuri mici. spre amuzamentul prietenilor mei. ei şi-au întrerupt activită ile şi s-au apropiat calm de noi. Nu s-au îmbulzit şi nici nu s-au împins pentru a ajunge mai aproape de noi. exact ca un copil entuziasmat. dându-ne posibilitatea de a ne apropia la câ iva metri de ele. Aşa cum galopau. Când am trecut. Am aterizat într-un mic scuar dintre două dokouri şi am fost imediat înconjura i de locuitori. era vederea cailor ce purtau capetele unor femei foarte frumoase – unele blonde. şi astfel riscau să se rănească. vaci păscând alături de hipopotami. aceste dâmburi erau vulcani. Vacile erau asemănătoare celor care există pe Pământ.

După părerea lui Thao. aici. în afară de aceştia. aceeaşi diversitate fizică există şi printre aceşti oameni. am văzut 6 sau 7 dintre ei. Erau deasemeni unii. ar fi trebuit să aibă cam 8-9 ani. în această aşezare şi prin mul imea care se apropia. dimpotrivă. aceşti oameni nu aveau păr absolut deloc în alte zone ale corpului. m-a izbit faptul că to i aceşti oameni păreau a fi de aceeaşi vârstă. adăuga un surprinzător aer de noble e. cititorul va în elege greşeala mea în a crede că Thao ar fi o femeie gigant la prima întâlnire. Am fost deasemeni surprins de absen a copiilor de pe planetă. aşa cum există în cadrul raselor de pe Pământ. al ii blond-platinat sau blond-arămiu şi ocazional. dar mi s-a spus mai târziu că unii dintre ei dau naştere la copii. părea a fi desenat de un artist. la fel de bine ca şi frumuse ea fe elor lor pe care o aşteptasem cu interes crescut. 86 . un grup de înotători subacvatici goi). Era o mare asemănare între ei. ci una pe care am făcut-o mai târziu. am putut observa că şi al ii din această mul ime aveau trăsături “clasice” asemănătoare. dacă aş fi fost pe Pământ m-aş fi putut întreba dacă nu cumva erau orbi. Aruncând o privire asupra “cercului”. am putut aprecia calmitatea şi felul lor rezervat. de altfel cu uşoare diferen e ca formă şi trăsături. Mă gândeam că femeile de pe Pământ ar fi putut fi invidioase pe sânii acestor persoane – iar bărba ii ar fi fost de-a dreptul încânta i de ei… Am făcut deja comentarii asupra frumuse ii chipului lui Thao. corpurile lor fiind bine propor ionate. şi totuşi. Vârsta. dar. Erau încântători şi păreau a fi la un nivel potrivit pentru copii. varia iile erau de la 280 la 300 cm. fără nici un fel de deforma ii. nu avusesem încă ocazia să întâlnesc un număr atât de mare de oameni. erau într-adevăr ochii mov şi albaştri din jurul meu. o observa ie pe care am făcut-o în acel moment. Tipul lor de piele îmi amintea de femeile arabe care se protejau de soare – nu era desigur pielea palidă tipică pentru blonzi cu ochi atât de luminoşi. încât. (Aceasta nu este. cu un puf fin deasupra buzei superioare şi pe bărbie. To i aveau magnifice podoabe capilare – majoritatea de culoare blond-auriu. În înăl ime. De la sosirea mea pe Thiaoouba. Şoldurile lor erau într-un fel mai largi decât te-ai fi aşteptat la un bărbat. ca Thao şi Biastra. un castaniu lucios. Când vorbesc acum despre picioarele lor lungi şi coapsele rotunjite îmi amintesc de femeile alergătoare de cursă lungă. la fel ca şi de sânii lor frumos propor iona i.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Din nou. nu este oare aceeaşi primă impresie când întâlnim un grup de negri sau asiatici împreună? De fapt. desigur. fermi şi bine forma i. nu reducea calită ile ci. în afară de aproximativ jumătate dintre ei. care ar fi putut fi mai în vârstă. totuşi pe unii dintre ei aş fi putut să-i descriu ca fiind şarman i sau “atrăgători”. Atât de luminoşi. de parcă to i ar fi fost fra i şi surori. când am avut ocazia să văd mai de aproape. Fiecare chip. şi totuşi. în orice caz.

î i voi explica unul dintre misterele care scapă multor exper i de pe planeta voastră – care. Cred că am spus: . .Nu vrei să în elegi. . Thao stătea lângă Lationusi şi eu stăteam în fa a lor. dar. . la un continent enorm care s-a ridicat în mijlocul Oceanului Pacific.Lationusi a fost. nu era nici un motiv. era calitatea inteligen ei. şi suficient de tare pentru ca toată lumea să poată auzi. Acum. ultimul rege al Continentului Mu de pe Pământ. deasupra tuturor. de ani pământeşti în urmă. în semn de respect. ci câteva dintre misterele care îi obsedează. care întâmplător era lângă mine. Biastra îmi făcu semn că trebuie să-i urmăm pe cei trei “vârstnici” . Michel. Sunte i un popor norocos şi eu însumi aş vrea să trăiesc printre voi.350. aş vrea să i-l prezint pe Lationusi.Nu te uita aşa. Thao începu: . De aceea. cu aproape 14. Scaunele noastre erau aşezate în cerc.000. nu am putut găsi nici o greşeală la aceşti oameni care se grupaseră în jurul nostru. Mă refer. de vreme ce Thao îmi explicase capacitatea lor de a-şi regenera celulele corpurilor lor după dorin ă. Voi dezvălui nu unul. .Nu. Ea îşi întinse mâna către unul dintre cei trei şi eu mi-am înclinat capul. nu neapărat – a replicat ea. 13. ar face mai bine să-şi dedice timpul lor pre ios pentru descoperirea unor lucruri mai folositoare.000. de ani mai târziu s-a petrecut un cataclism teribil care a “golit” mările voastre şi a provocat apari ia unor insule şi chiar a unor continente.Sunt foarte fericit să mă aflu printre voi şi să pot admira planeta voastră minunată. dar şi din cauza sensului vorbelor mele. Majoritatea oamenilor din acest oraş sunt în vacan ă – deasemeni acesta este un loc unde oamenii vin să mediteze. deasemeni. Biastra şi Latoli râseră tare. şi în acest moment special.După cum am explicat deja. ca aceste minunate corpuri să îmbătrânească. trimi ându-ne zâmbete de bun venit. Trebuie să fi arătat încurcat. pe timpul călătoriei spre Thiaoouba. aş putea adăuga. Michel.Nu în eleg.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Fiecare fusese dăruit cu un farmec al sau unic. Acest discurs declanşă un concert de exclama ii. care ne conduseră într-unul dintre doko-uri. pentru că Thao. calitatea cea mai evidentă a chipurilor lor care se regăsea şi în manierele şi în comportamentul lor. nu numai inând cont de limbaj. în prezen a lui Lationusi.I-am întrerupt din activită ile lor? am întrebat-o pe Biastra. . care dezveleau rânduri de din i albi perfec i. Trei dintre “vârstnici” se apropiară şi Thao mi-a cerut să mă adresez lor în franceză.000. care fusese transmis telepatic. semeni multora dintre cei din categoria ta de pe Pământ. de ani. Per total. . Această perfec iune fizică nu m-a surprins.Michel. După ce to i şapte ne-am instalat confortabil. Bakaratinienii au ajuns pe Pământ acum 1. pe care majoritatea nu-l auziseră niciodată. 87 . Am vrut doar să te provoc pu in. .

Astfel. pentru a fi “fracturat” 2. Rasa galbenă. s-au îmbarcat şi au pornit într-o expedi ie interplanetară de explorare. al doilea. ei au acostat pe coasta de Nord-Vest a Continentului Mu. dar vă este mai bine cunoscut sub numele de Continentul Mu. era un veritabil paradis. Cu trecerea timpului. după prima lor vizită. ci erau un popor înalt evoluat spiritual care detesta crimele. pătrunzând în sistemul vostru solar. Totul a decurs bine. continentul era aparent nelocuit şi. Teama şi neîncrederea chinezilor. în cazul în care ar mai întâlni alte manifestări ostile majore din partea oamenilor de pe Pământ. în China. Primul. unde au format o mică colonie. Jupiter.000. în trei continente principale. deoarece acesta prezenta o mare atrac ie pentru ei din două motive importante. Mica colonie chineză. locuitorii planetei Aremo X 3. A ieşit la suprafa ă aparent într-o singură bucată. pe mari suprafe e care erau situate în regiunile ecuatoriale. ai cărei oameni se descurcaseră mai bine cu repara iile şi se recuperaseră în timp după consecin ele dezatruoase ale cataclismului. de ani pământeşti. Această colonie s-a dezvoltat cu greu în decursul secolelor datorită dificultă ilor avute cu expatrierea. care era destul de aproape şi era considerată foarte sigură. Acum aproape 300. Ei urau acest lucru. S-au mutat.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Acest continent a fost numit “Lamar”. au fost primii care au construit nave şi au explorat mările. Legendele lor se referă la “dragoni de foc” ce coboară din cer. Cincizeci de ani au petrecut construind baze pe Lună şi după ce au terminat au fost pregăti i pentru începerea migra iei către Continentul Mu. unde nava lor spa ială a produs o considerabilă panică în rândul popula iei. 88 . Acum circa 250. S-au oprit pe continentul Mu. După ce au cercetat planetele Saturn. locuitori ai planetei Aremo X 3 – o planetă ce devenise neconfortabil de suprapopulată. Încă nu am explicat că motivul lor pentru a explora Pământul era inten ia de a stabili câteva milioane de oameni.000. vegeta ia s-a stabilit pe aceste continente. de un şoc seismic. de ani mai târziu. ce exista în Nord-Vestul continentului Mu a fost distrusă în întregime câteva decenii mai târziu. prin prisma latitudinii la care se afla. s-a hotărât ca baza lor de retragere să fie stabilită nu pe Pământ. şi ca efect. care au fost for a i să folosească violen a pentru a se apăra. continuând explorarea planetei. deoarece ei nu erau avansa i numai la nivel tehnologic. animale au migrat peste istmul foarte îngust care lega Continentul Mu de America de Nord. i-a condus la a-i ataca pe extratereştri. de ani pământeşti. pădurile s-au format şi gradat. au aterizat pe Pământ. pe care ne-am oprit pentru a lua mostre în timpul călătoriei noastre spre Thiaoouba. ci pe Lună. care ar lua mult timp pentru explica ii şi care nu ne priveşte pe noi acum.000. Iarba a crescut. Marte şi Mercur. întregul continent a rămas numai al lor. Ei au devenit extrem de aten i de când au avut confruntarea cu chinezii şi au găsit că ar fi mai în elept să-şi stabilească o tabără în care să se poată retrage.

dintre care 7 erau sacre. dacă erau 60 de sate. şi ar fi urmat ore sau zile de dezbateri. Cel de-al şaptelea dintre ei era Judecătorul Suprem al cărui vot în Consiliu conta cât două. De pe planeta lor. Ai văzut câ iva dintre ei când ne-am oprit pe Aremo X 3 şi cred că ai ghicit deja că ei sunt strămoşii Polinezienilor. alături de al i reprezentan i din satele învecinate. . se aflau într-un impas. dar care să fie angaja i sincer să facă tot ceea ce pot pentru na iunea lor. Când mi-a spus despre toate aceste animale “importate”.construirea de oraşe. . Unde pot fi găsi i asemenea oameni? .În înăl ime.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Imediat a început munca . De exemplu. Aceste înalte figuri nu primeau beneficii materiale prea mari pentru conducerea na iunii. incluzând 19 oraşe mari. dragoste şi cu grijă pentru tot poporul. porcul. ei au construit aşezări în lungul şi în latul continentului.Procedura era următoarea: într-un sat sau un district. Brusc. 60 de oameni erau aleşi de către popor pentru integritatea lor şi nu pentru promisiunile pe care le făceau. Mai apoi era trimis în cel mai apropiat oraş. Ei au descoperit cu mult timp în urmă că singura cale corespunzătoare de a guverna o ară era aceea de a pune în fruntea guvernului. nu mult deosebite de Lativok-urile noastre. şi acolo se organizau următoarele alegeri. având o înaltă calificare în acest domeniu. şapte oameni integri. Aceste dezbateri erau conduse în spiritul contextului cu inteligen ă. deasemeni. Erau deasemeni numeroase mici sate. aceşti oameni atingeau 180 cm pentru bărba i şi 160 cm pentru femei. Nimeni care ar fi avut vreun dosar pentru o conduită rea sau o tendin ă către fanatism nu putea fi ales – cel ales trebuia să-şi fi demonstrat integritatea în toate sferele. Dacă patru dintre ei erau împotriva sa şi doi în favoarea lui în cazul unei probleme speciale. ochii lor de un negru frumos şi pielea lor era uşor bronzată. 89 . deoarece aceşti oameni erau fermieri şi păstori cu experien ă. Astfel. dar nu puteau să le respecte.Nu poate fi spus acelaşi lucru şi despre conducătorii noştri de acum – am remarcat cu o undă de triste e. care erau pavate cu lespezi enorme de piatră. un om integru era ales prin referendum. totul era foarte clar pentru mine. Era voin a lor să conducă şi o făceau de dragul de a-şi servi ara – aceasta evitând problema oportuniştilor care s-ar fi putut ascunde printre lideri. Părul lor era de culoare închisă (negru). Sistemul lor politic era modelat după cel de pe Aremo X 3. mi-am amintit cât de uimit am fost să văd câini şi porci pe această faimoasă planetă pe timpul recentei noastre vizite. Mijloacele lor de transport uzuale erau care zburătoare. canale şi drumuri. care nu reprezintă nici un partid politic. până când unul dintre cei şapte era convins să-şi schimbe votul. au adus animale cum ar fi câinele şi tatu-ul – care erau foarte pre uite pe Aremo X 3 şi.

Dar să ne întoarcem acum la emigran ii noştri de pe Aremo X 3… Capitala lor. Thao zâmbi la remarca mea şi Lationusi se încruntă uşor. deşi au urmat cataclisme teribile.Regele era ales în acest mod numai dacă predecesorul său murea fără să fi numit un succesor. Deci. Au existat două luni foarte mici cu mult înainte – cu aproximativ 6 milioane de ani în urmă.Iartă-mă Thao – pot să te întrerup? Când ai explicat depre cataclismul care a lovit Pământul schimbându-i axa. Îi fusese dat titlul de Rege. era fiul sau o rudă apropiată a regelui precedent.Deci. şi în al doilea rând în 9 cazuri din 10. Alte catastrofe au fost provocate însă de acest eveniment… . care se roteau în jurul Pământului. şi pentru încă multă vreme după aceea. era un Rege republican. am spus. Dintre aceşti 10. Pentru următoarele 10 zile. se eviden ia un eventual Conducător Suprem. atunci. de ani.Nu exista Lună la momentul când negrii au populat Australia.Ce ai vrut să spui prin “a trecut prea aproape” de Pământ? De ce nu s-a ciocnit? Şi oricum. puteau alege un conducător al grupului. ai spus că refugierea pe Lună nu a fost posibilă deoarece ea nu exista – şi totuşi acum.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Reprezentan i ai întregii na iuni se întâlneau în capitală. 7 erau aleşi prin acelaşi procedeu. ar fi fost aleşi 10 conducători de grup. Acum aproape 500. cu excep ia a două dealuri – unul la Sud-Vest şi unul la Sud-Est. membrii grupului urmau să stea împreună – purtând discu ii. Ei urmau să fie împăr i i în grupuri de câte 6 şi fiecare grup era repartizat într-o sală de conferin e specială. împăr ind masa. dacă acest Rege manifesta cea mai mică tendin ă către dictatură. şi eventual s-au ciocnit cu el. împăr i i în 10 grupuri. iar dintre cei 7.000. ce este o Lună? 90 .Era ceva asemănător cu metoda Romană. eventual. Platoul se afla la o înăl ime de 300 de metri şi. . . . dacă erau 60 de reprezentan i. Aceasta a trecut prea aproape de planeta voastră şi a fost atrasă pe orbită. într-adevăr. n-a contat cu adevărat. în primul rând pentru că era reprezentantul Marelui Spirit pe Pământ. cu numele de Savanasa. Pământul a “capturat” o Lună mult mai mare. spui că bazele de siguran ă pentru aceşti emigran i au fost stabilite pe Lună … . era detronat de consiliul său de pairi.Da. Acest lucru se întâmplă des cu Lunile. . era situată pe un platou cu vedere la Golful Suvatu. . acesta era cel mai înalt punct de pe Continentul Mu. cea care există acum. sau dacă succesorul nu era unanim acceptat de Consiliul celor 7. Pământul nu era locuit la acel moment şi. În orice caz. urmărind spectacole şi.

În centrul acestui platou. a fost construită o piramidă enormă. care se găsesc acum în Insula Paştelui. Totul la timpul potrivit. vor fi evacua i pe o altă planetă. toate ducând.Când acest lucru se va întâmpla – atunci când Lună se va ciocni de Pământ – acest lucru va fi sfârşitul planetei voastre. . către capitala Savanasa. Pietrele enorme erau transportate utilizând tehnici antigravita ionale bine cunoscute acestui popor. Thao continuă: .Într-o zi. nu mai mare de 30 de metri deasupra nivelului mării. Mai era oricum. tot după o spirală. Drumuri ca acestea au fost construite în toată ara.Vrei să spui că frumoasa noastră Lună. unele cântărind mai mult de 50 de tone. în care această rocă specială putea fi găsită. Când au terminat. Enormele pietre au fost duse la Savanasa şi aşezate în pozi ie în conformitate cu direc iile date de “maestru” sau de arhitectul şef al proiectului. da…dar nu mai devreme de peste aproximativ 195. era tăiată cu o precizie de până la 1/5 mm. ne va cădea într-o zi în cap? . utilizând ceea ce am putea numi “sisteme vibratorii cu ultrasunete”. Viteza lor de parcurgere a spiralei fiind mai mare. (Erau cărate pe platforme. sau mormântul său? To i purtau acelaşi zâmbet indulgent care adesea apărea când li se punea câte o întrebare.000. comică. Probabil că am părut uşurat şi teama mea într-un fel. 91 . Planetele mai mici parcurg această spirală mai repede decât cele mai mari. era situată pe un vast platou deasupra câmpiilor care se ridicau la o înăl ime. dar acest lucru nu se întâmplă prea des. se va produce un holocaust. dar dacă vor fi pregăti i.01 metri în înăl ime şi cele patru fe e ale sale erau orientate cu precizie către cele patru puncte cardinale.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . cântată în poeme şi cântece. atrac ia gravita ională a planetelor va fi mai puternică decât cea a soarelui.de ani. . deoarece gazdele mele râseră. piramida măsura exact 440. Michel – dar acum. care fuseseră construite utilizând acelaşi principiu ca şi în cazul piramidelor). Fiecare piatră folosită pentru construirea acesteia. o altă cariera la Notora. micile planete sunt adesea “prinse” de către planetele mai mari şi dacă trec prea aproape. în Sud-Vestul continentului.Ar fi putut să se ciocnească într-adevăr. la 20 cm deasupra drumurilor private. Dacă popula ia de pe Pământ nu va fi suficient de avansată spiritual şi tehnologic în acel moment. Acest lucru era realizat în carierele de la Holaton. O Lună este la origine o mică planetă care se roteşte în jurul soarelui sau într-o spirală ale cărei spire se restrâng apropiindu-se de soare. deoarece for a lor (7) iner ială este mai mică. acesta fiind singurul loc de pe întregul continent. trebuie să-mi termin povestea cu privire la Continentul Mu. care mai devreme sau mai târziu va conduce la o coliziune.Se inten iona a fi palatul Regelui. ca o uriaşă pânză de păianjen. Savanasa atunci. Planetele mici încep să orbiteze planetele mari.

că acesta era un popor foarte avansat.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . dar puteam sim i că unul dintre marile mistere era pe cale să mi se dezvăluie – unul care a provocat multe discu ii şi a fost subiectul atâtor scrieri pe Pământ. servind Regelui şi altor mari ini ia i. faptul că în Biblie. Un instrument enorm.i-ai dat seama. prin mijloace naturale şi prin exploatarea for elor cosmice. permi ând oricui care ar fi mâncat să rezolve probleme care în mod normal l-ar fi depăşit. dar fructul. (telepatic) – adaugat de către Editor cu acordul Autorului. făcute dintr-un aliaj special care con inea ca şi component majoritar argintul. făcând posibilă comunicarea (telepatică)15 cu alte planete şi alte lumi în Univers. mandarinelor sau merelor. (comentariul Autorului). O asemenea comunicare cu extratereştrii nu mai este posibilă pentru oamenii de pe Pământ. Un asemenea fruct. Această proprietate nu-l făcea să fie chiar un drog. dar oamenii de pe Mu în acele zile. . Michel. Scriind această carte. am sim it că este interesant să exagerez asemănarea izbitoare dintre interdic ia de a mânca acest Laikoti – pentru motive legate de cunoaştere – şi. în câteva zile. un paradis pe întregul continent. îndoindu-se sub greutatea portocalelor. . Această piramidă era mult mai importantă – era un instrument. Astfel. Râurile şi izvoarele nu secau niciodată. Omul fiind aşa cum este. ci curgeau lin de-a lungul numeroaselor câmpii ale unui tărâm care era predominant plat.Acesta era singurul scop al piramidelor? . în Egipt. totuşi era prohibit de către în elep i. numit Laikoti. . Laikoti era autorizat a fi plantat numai în grădinile Regelui16. 15 16 92 . fructul a fost plantat în secret în diferite locuri de pe continent. Erau cultivate din abunden ă fructe exotice. Cei care au fost prinşi având în posesie acest fruct au fost aspru pedepsi i pentru că încălcaseră ordinele directe ale Regelui ării Mu. în func ie de latitudine. aparent. camerele erau pozi ionate în concordan ă cu un plan precis. La fel era şi Piramida lui Keops. din soiuri care în prezent nu mai există pe Pământ. Prin intermediul unor panouri. Copacii fructiferi erau încărca i cu fructe.Un instrument? Te rog explică-mi – nu te mai pot urmări. for e şi energii. la fel ca şi al energiilor terestre. Ei posedau o profundă în elegere a Legii Universale şi utilizau piramida lor ca şi “captator” al razelor cosmice. Era adevărat că aveam probleme în a o urmări pe Thao. avea o proprietate care cauza o excita ie a activită ii cerebrale. să producă acumularea unor nori deasupra ării. conchise Thao. ca şi centre puternice de comunica ii. trebuie să recunosc.Nu chiar.Nu era nimic de genul acesta. oricum. ei erau în stare să creeze. A doua utilizare era pentru a produce ploaie. dar totuşi un instrument. lui Adam i s-a interzis să mănânce mărul din motive similare. şi astfel să aibă ploaie în func ie de necesită i. deşi ca dimensiuni era mult mai mică. aceşti oameni erau capabili. În interior. comunicau constant cu alte fiin e şi erau chiar capabili să exploreze universuri paralele.

de ani. pentru a explora şi a cerceta aspecte ale planetei. De fapt. să colonizeze continentul Atlantida. după cum vei vedea în curând. Această mare mai avea o “ieşire” către Oceanul Atlantic. din care s-a dezvoltat un oraş imens. cu Oceanul Pacific. existentă în locul în care se află acum Brazilia. 17 Tiahuanaco – Thiacuano – varianta (nota Editorului) 93 . civiliza ia lor a eşuat complet.Dezastre naturale care le-au distrus efectiv oraşele şi aproape tot ce le-ar fi putut permite să avanseze din punct de vedere tehnologic. astfel încât era posibilă trecerea dintr-un ocean în altul şi astfel. popula ia de pe Mu era de 80 de milioane. Trebuie să subliniez un lucru: înainte de a se porni în expedi iile de explorare a planetei. ca reprezentant al Marelui Spirit. mun ii s-au format ceva mai târziu. În acele zile America de Nord şi America de Sud erau plate şi în final. aşezată nu prea departe de Lacul Titicaca. a sosit pe Pământ într-un număr redus într-o perioadă cuprinsă între sosirea bakaratinienilor şi cea a colonizării Continentului Mu. La Tiahuanaco. după o perioadă de 50. asemănătoare cu cele pe care voi le numi i “farfurii zburătoare”. Ceea ce ne preocupă pe noi aici. locuitorii de pe Mu şi-au condus cercetările prin intermediul Piramidei din Savanasa. în egala măsură din motive atât materiale. Michel. Spiritul. Era cunoscut faptul că cea mai mare parte a planetei era populată de negri. . Oricum.Ce vrei să spui prin “motive materiale”? . în zona cunoscută arheologilor voştri ca Tiahuanaco17. Cel mai important lucru este că. a fost construit un port maritim enorm. a fost construit un canal pentru a lega o mare (intra)continentală. Ei s-au stabilit pe un continent cunoscut vouă ca Atlantida. Anzii nu existau în acea vreme. el trebuia să aibă supunere absolută. desigur.i iluminezi poporul. Regele nu era el cel venerat – pur şi simplu el reprezenta un altul. Simultan. Pentru aceste expedi ii. Ca un rezultat al acestor cercetări. ei foloseau nave zburătoare.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba În chestiuni de religie şi guvernare. chiar de la început. galbeni şi deasemeni. Aceşti oameni credeau în Thaora – Zeul. Creatorul tuturor lucrurilor şi. ultimii învoluaseră către un stadiu primitiv datorită pierderii cunoştin elor lor tehnice. sunt marile evenimente care au survenit pe planeta voastră cu mult timp în urmă. Unul şi Singurul. astfel încât să po i fi în stare să. De aceea nu-mi voi mai elabora descrierea continentului care a fost căminul uneia dintre cele mai bine organizate civiliza ii dintre câte au existat pe Pământ.000. ei au stabilit o bază colonială. ar trebui să spun că. În acest fel. ei credeau în reîncarnare. s-a hotărât să fie trimise patru dintre navele zburătoare şi să colonizeze Noua Guinee şi sudul regiunii Asiatice – acestea fiind toate la vest de Mu. au întemeiat colonii în America de Sud şi America Centrală. această popula ie albă. albi deşi. Se organizau cu regularitate expedi ii. dar. cât şi spirituale.

întocmai ca aceea care te-a adus pe Thiaoouba. probabil că au inten ionat să folosească vase. lucru pe care îl detestau. Artiştii şi sculptorii ne acordau multă considera ie. în concordan ă cu cererea lui sau pe baza informa iilor pe care ni le-a dat. exista într-un corp destul de asemănător cu cel pe care îl “port” acum.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . trecând printr-o perioadă pe care voi a i numit-o “preistorică”. numai că erau diferite ca formă. în acea vreme. în schimbul evolu iei lor. deschis şi în mod public. deoarece ei n-au acceptat noua formă de guvernare şi noua religie. deasemeni. rasa albă descoperise puterea aburului.Dar ai spus că aveau nave zburătoare – de ce nu le foloseau pe acestea? Dacă au săpat un canal. iar Africa atingea sudul Europei. Eram buni prieteni cu locuitorii de pe Mu şi entitatea mea astrala din acea vreme. 94 . Ele erau. Mul i oameni din Atlantida au preferat. . Tuaregi şi al ii. ei au colonizat continentul Atlantida. la momentul respectiv. ultimele capodopere. Dimensiunile noastre. Noi am sosit. ci era alipită la nordul Europei şi nici strâmtoarea Gibraltar nu exista. Când am considerat momentul oportun. dar pentru încărcături foarte grele. al credin elor şi al religiei lor. Încrucişările inter-rasiale au creat noi rase în Africa de Nord. Deci. au lucrat pentru a ne imortaliza. sau în Noua Guinee. de exemplu. descriind “uriaşi” şi “care de foc” venite din ceruri.Ei foloseau maşinile lor zburătoare exact aşa cum folosi i voi avioanele Michel. oamenii de pe Mu au întâmpinat uneori mari dificultă i în asimilarea civiliza iei lor cu cea deja existentă. am dorit să vizităm noile colonii. au apărut atât de multe legende pe Pământ. din această perioadă. În concordan ă cu misiunea noastră. 18 Holaton (Insula Paştelui) era situată în sud-estul Continentului Mu. era important să facem impresia unor zei prietenoşi în ochii coloniştilor. ne-am decis să-l vizităm pe Regele Continentului Mu. ei foloseau maşini anti-gravita ionale. să explic că Britania nu era o insulă. pentru civiliza ia acelor vremuri. cu consim ământul său. Imensele statui de la Holaton18 (Insula Paştelui) sunt dovezile unei asemenea munci. astfel încât războiul să poată fi evitat. în nave. amestecându-se cu metişii rezulta i dintre negri şi galbeni din zona. Într-adevăr. în unele cazuri. Mul i albi din Atlantida au emigrat în nordul Africii. aşa cum am spus. În India. să emigreze în regiunea din nordul Europei. Ei au consultat Regele Continentului Mu şi. reprezentări de mare artă – fiind ca formă şi mărime ceea ce voi a i descrie ca “stilizate”. Aceşti oameni s-au îmbarcat în vasele lor maritime ac ionate de aburi şi de vânt. Noi am vizitat de multe ori Pământul în acea perioadă. erau chiar canibali. Tocmai datorită vizitelor noastre frecvente. care au fost întotdeauna mari şi frumuse ea radiantă au făcut ca noi să trecem drept zei prietenoşi (buni) în ochii unui popor care nu era prea avansat şi. exact ca vehiculele grele care sunt mult mai folosite pe Pământ. venite de pe Mu. Trebuie. dezvăluindu-ne identitatea şi. care s-au perpetuat în decursul a mii de ani şi pe care voi îi cunoaşte i ca Berberi.

95 . anumite vise. Acest cuvânt nu are corespondent în nici o limbă de pe Pământ. to i ceilal i. Când am spus “par ial” trebuie să în elegi că acele cariere au fost de zece ori mai extinse decât sunt vestigiile rămase astăzi. arborând zâmbetul său familiar şi adăugând: . şi al tău în mod cert.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Astfel s-a întâmplat ca statuia mea să fie sculptată. dar. când statuia care mă reprezenta alături de alte câteva. era gata de a fi “transportată”.Dacă vei avea dificultă i în a. ea se ridică. şi noi. Cu acestea. Partea care nu a fost înghi ită în timpul cataclismului a fost zona în care stătea statuia mea. probabil ai crezut că folosesc o metaforă. oprindu-se întotdeauna în Savanasa. Michel. te voi ajuta eu la momentul potrivit. este un vis adevărat. Maestrul acelor timpuri a ridicat aceste statui atât în grădinile Regelui cât şi de-a lungul cărării care ducea către Piramida. dar aceasta a fost doar pe jumătate adevărat. Nu este necesar pentru tine să în elegi fenomenul. Când mi-ai spus că m-ai visat sub forma unei statui din Insula Paştelui şi i-am confirmat că am fost.i aminti toate acestea. a fost par ial desprinsă. a survenit un cataclism care a distrus Continentul Mu. Thao îşi sfârşi povestirea în acel punct. sub influen a sa. sunt influen ate de lacotina. făcurăm acelaşi lucru. Imaginea mea stilizată a fost astfel păstrată pe Insula Paştelui. A fost terminată şi gata de a fi transportată pe una dintre enormele platforme ce deserveau ara în lung şi în lat. Vezi tu. Oricum. Din nefericire. Holaton.

explică ea. Fiin a umană. există o psihosferă sau un fel de cocon vibrator. Aici. cercetătorii şi tehnicienii sunt angrena i în inventarea unei “maşini a timpului”. Mi s-a înmânat un pocal care con inea un lichid. eforturile lor au fost fără succes. Este bine cunoscut că. datorită Corpului său Astral şi dacă acesta este corect antrenat. mai curând decât la lungimea de undă a acesteia. (aşa cum este.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Cercetând Psihosfera CAPITOLUL 8 L-am urmat pe Lationusi care ne-a condus într-o altă parte a doko-ului – zona de relaxare. Pentru a controla accesul la informa iile din psihosferă sunt necesare cunoştin e avansate (înalte) şi practică. adnotare făcută de Editor cu acordul Autorului. şi că. To i patru ne-am instalat confortabil într-un pat special. Biastra şi cu mine am rămas. Acest cocon se comportă ca o sugativă. Michel. . Eu am fost aşezat în centrul unui triunghi format din Thao. după părerea lui Thao. Bineîn eles. Dificultatea există. Biastra şi Lationusi. în SUA. a planetei Pământ la momentul dispari iei Continentului Mu. Thao explică aceasta ca fiind datorată faptului că puterile mele psihice nu erau suficient dezvoltate şi rafinate. în adaptarea la vibra ia coconului. se cere un antrenament de înaltă performan ă20. să extragă cunoştin ele pe care le caută din interiorul psihosferei. “antrenament de înaltă performan ă” – mul i oameni au avut contacte accidentale cu psihosfera pe timpul viselor. Lationusi. voi fi obligat să iau un elixir special. Eu am în eles termenul de “psihosferă” după cum urmează: În jurul fiecărei planete. pentru a participa în cadrul unei experien e foarte speciale şi importante. încă de la crearea sa. 19 20 96 . cuprinsă ca parte integrantă a Universului poate.Acest elixir î i va permite accesul în psihosferă.500. Era o chestiune de cercetare a psihosferei. Latoli şi doi dintre “vârstnici” ne-au părăsit. de ani. Con inutul acestui cocon este inaccesibil pentru noi pe Pământ – noi nu avem o cale de a “citi povestea”. unde cineva se putea relaxa complet şi nici un sunet din exterior nu putea pătrunde. absorbind (şi amintindu-şi)19 absolut orice eveniment care poate surveni pe planetă). (nota Editorului bazată pe explica iile Autorului). care se învârte cu o viteză de 7 ori mai mare decât cea a luminii. dar până în vremurile noastre. pe care l-am băut. Thao. asta însemnând acum 14.

Ne aflăm în camera principală a Piramidei din Savanasa.Este într-adevăr telepatie. cu sculpturi fine. trebuie să încerc să explic cât mai clar posibil că. eram foarte speriat. apăru în spa iu şi se apropie cu o viteză incredibilă. în deplină siguran ă. în timp ce Lationusi şi-a pus indexul deasupra glandei mele pineale. brusc. dar în acelaşi timp. Mai erau şi fiin e umane cu capete de animale. Nu pune întrebări. animale – unele dintre ele având capete umane. referitor la ceea ce se va întâmpla. Era incredibil – Lationusi nu deschisese gura şi totuşi îmi vorbise în franceză! Explica ia îmi veni ca un fulger: . totul i se va dezvălui în mod firesc şi vei învă a ceea ce trebuie să ştii. apoi. cu un tavan jos. Am observat. reprezentând scene din civiliza ia contemporană. nici nu am sim it nimic. abia dacă erau utile pentru a relata cele ce se petreceau. în a scrie această carte. De vreme ce datoria mea. Vom călători în Corpul Astral şi eu voi fi sub îndrumarea lor şi deci. Brusc. un fulger de un alb-auriu orbitor străbătu “viziunea” mea şi pentru o perioadă din timpul care a urmat. care dansau şi străluceau. Pe măsură ce Thao îmi vorbea încet şi rar. dând la iveală o cameră rectangulară. n-am mai conştientizat prezen a tovarăşilor mei. “auzit” şi “sim it”. în culori radioase. Este imposibil să spun cât timp a durat aceasta. eram capabili să ne distingem unul de altul. în starea în care eram în acel moment – Corpul meu Astral trecuse în Psihosferă – cuvintele “văzut”. Satul s-a estompat uşor sub noi. pe atât îmi era mai pu in teamă. Am putut să-i văd pe cei trei tovarăşi ai mei în jurul meu. Trebuie să mărturisesc oricum. nici nu am văzut. eu m-am grăbit să trec. totuşi. deoarece senza iile apăreau “spontan” într-un mod foarte diferit de modul normal în care avem asemenea experien e – şi chiar de cel în care avem experien e când călătorim în Corpul Astral. Pere ii camerei erau din blocuri de piatră. Mi-au spus să mă relaxez complet şi să nu-mi fie teamă. în care doi oameni stăteau cu picioarele încrucişate pe nişte perne minunat colorate. cea a s-a risipit. că eu şi cei trei tovarăşi ai mei formam o “unitate” care era o masă gazoasă şi. Când am străpuns această atmosferă argintie. . sau fructe pe care nu le-am putut recunoaşte şi deasemeni. 97 . în ciuda faptului că aveam ochii închişi. Michel. O minge. la acel moment. era de a raporta experien ele mele. spuse Lationusi. dar de culoare argintie. Brusc. deoarece. sau aş putea spune. strălucitoare ca soarele. nu puteam să văd decât cu mare greutate prin “cea a” care mă înconjura. Am avut bizara impresie că patru corzi ne legau de corpurile noastre fizice care păreau să capete propor iile mun ilor. dar. că ini ial. translucizi.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Biastra şi Thao şi-au pus uşor degetele pe mâinile mele şi pe plexul meu solar. Acel moment a rămas gravat în memoria mea pentru totdeauna. cu ciorchini de struguri care păreau transparen i. Ne-am grăbit să trecem. nu sunt potrivite. am fost orbit de culori ale întregului spectru.

care îi cădea peste umeri. Pe spatele capului său. în ciuda părului său negru strălucitor. Din glandele lor pineale. care îl acopereau în întregime. o stea. Cele două fiin e erau perfect imobile şi. care era de un portocaliu strălucitor. părea a fi cam de aceeaşi vârstă. Ştiu. păreau evidente (fiecare lucru părea evident şi am aflat mai târziu. dincolo de palat – o piramidă gigantică. adăugând pete de culoare unei aşezări care era aproape magică. cu acoperişuri poleite cu aur. Unul dintre ei era un bătrân cu un păr alb lung. că aceste figuri nu numai că nu ne puteau vedea. atingându-se doar pe vârfurile degetelor şi am putut vedea clar mici fulgere albăstrui în jurul degetelor sale. am văzut o deschizătură în tavanul camerei şi. dar nici nu puteau fi deranja i de către noi. chiar la capătul acesteia. special amenajate pentru confortul lor şi pentru adăpost.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Evenimentele se petreceau mai curând ca într-un vis. Întreaga scenă era dominată de o structură care se întrezărea în departare. cu mâneci lungi. În pozi ia în care stătea. că aceasta era datorată stării în care mă aflam şi datorită atentei supravegheri pe care mentorii mei o exercitau asupra mea). Sute de păsări zburau de colocolo printre ramurile copacilor răspândi i prin parcuri imense. Unii meditau într-un fel arcade florale. izvorau “firicele” care arătau ca fumul unor igări argintii care treceau prin deschizătura din tavan şi mergeau să se alăture stelei din spa iul îndepărtat. cu portalurile sale. Un palat în formă de pagodă. “scena” a dispărut. deschizându-se în splendide grădini şi cu bazinele sale emailate în care apa fântânilor âşnea şi se revărsa formând curcubee sub razele unui soare aflat la zenit. Ulterior. I-am examinat mai atent. în jurul lor. plutea o lumină aurie delicată. El era îmbrăcat într-o tunică lejeră. şi uneori foarte lent. Am fost prevenit că cele două făpturi schimbau gânduri “vizibile” cu acea stea. Michel – mi s-a explicat. era îmbrăcat în acelaşi fel ca şi tovarăşul său. Brusc. mul umită supravegherii constante a tovarăşilor mei. Foarte rapid.Se află în comunicare cu alte lumi. 98 . stătea în fa a noastră cu turnurile sale. Mâinile sale erau împreunate. cu imensele sale vitralii. În afară de culoarea tunicii sale. alteori cu o viteză deconcertantă. . A doua figură. galben-aurie. Erau atât de imobili încât păreau că nici nu respiră. pentru a fi imediat înlocuită de o alta. Oameni îmbrăca i în tunici de diferite stiluri şi culori se plimbau în grupuri pe sub copaci sau în apropierea piscinelor. purtând mărturia nemăsuratei sale for e de concentrare. picioarele sale nu erau vizibile dar eu “ştiam” că erau încrucişate. purta o scufi ă de culoarea şofranului. de vreme ce noi eram spectatori într-o altă dimensiune. asemănătoare cu cele purtate de rabini.

de cel pu in 40 metri lă ime. care au fost extermina i de mult. asemănătoare unei cozi de păun. picioarele din fa ă erau mai lungi decât cele din spate. erau aliniate pe un teren aflat la marginea platoului.F. capitala Continentului Mu. exceptând coada. cu o coadă multicoloră. pe care uneori o etala asemeni unui evantai. Mi s-a spus că percep iile noastre referitoare la sunet şi la intensitatea acestuia erau comparabile cu cele ale oamenilor care au participat la aceste scene înaintea noastră. care fără îndoială servea drept terminal de aeroport. Am “alunecat” de-a lungul acestei străzi prin mijlocul oamenilor care călăreau fie pe cai. Am trecut repede printre oamenii care se plimbau – foarte rapid. Am sim it destul de puternic că eram condus în altă parte de către tovarăşii mei.. Unele dintre aceste statui purtau pălării roşii sau verzi. maşinile zburătoare emiteau un şuierat care era destul de suportabil pentru “ureche”. atât de precis tăiate şi pozi ionate încât îmbinarea lor era abia vizibilă.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba “Ştiam” că abia părăsisem această piramidă şi acum admiram minunatul palat din Savanasa. o serie de dale mari de piatră. corpul său era de o lungime comparabilă. în toate direc iile. Maşini. exact ca “farfuriile zburătoare” dragi scriitorilor S. Întregul lui corp. Acest animal era de dimensiunile unui cal foarte mare. Când galopa. Era încadrată de două rânduri de copaci umbroşi masivi. cu capete asemănătoare delfinilor – animale la care nu am auzit niciodată făcându-se referire: animale a căror existen ă m-a luat prin surprindere. cum părea a fi. fie pe animale ciudate cu patru picioare.Aceştia sunt Akitepayos. când o scenă este tăiată şi apare alta. . mi s-a explicat. umerii săi ieşind din corp asemeni carapacei rinocerilor. Coapsele sale erau mai dezvoltate decât cele ale unui cal. cu boruri largi. era acoperit cu un păr lung gri. şi care muriseră acum câteva mii de ani! Îmi amintesc că am observat deasemeni că acel drum de sub picioarele noastre nu era o bucată de piatră uriaşă. care îi transportau către o construc ie enormă. M-a şocat faptul că eram martorul vie ii cotidiene a unor oameni care erau extrem de avansa i. se întindea platoul despre care vorbise Thao. Michel. În spatele palatului. Oameni debarcau şi se îmbarcau în “maşinile zburătoare”. părând a fi făcută dintr-un singur bloc de piatră. îmi amintea de felul în care aleargă c milele. 99 . intercala i printre uriaşe statui stilizate. şi totuşi am fost capabil să-i “păcălesc” şi să înregistrez caracteristicile limbajului lor. ci de fapt. Pe pista de aterizare. Imediat mi s-a înfă işat o altă scenă. ducea către platou din centrul grădinilor. Era foarte plăcut auzului şi părea să con ină mai multe vocale decât consoane. o alee. asemeni unui film.

Am putut vedea câteva “piese” de echipament sofisticate în ac iune – echipamente de construc ie navală. cu o piele brun-deschisă. macroul.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba De pe marginea platoului. dintre care am putut zări apărând frumoase specii de păsări. despre care mi s-a “spus” că veneau de la cariera de la Notora. Cheiul era construit din bucă i de stâncă gigantice. instantaneu. Totuşi. Cu trecerea timpului. Curiozitatea mea atrase grupul nostru în inima pie ei. Acesta părea un mod foarte plăcut de a călători. oameni negri. erau sortimente variate de carne la fel ca şi o incredibilă diversitate de legume. încadrată de case de diferite dimensiuni şi stiluri arhitecturale. ei au fost obişnui i să asculte de legi bine stabilite şi bine studiate care li se potrivesc foarte bine. Întregul port fusese construit artificial. într-un număr mai mare. Printre ei se mai găseau şi câ iva oameni albi. nedând nimic în schimb – nici bani. aveam o vedere panoramică a unui imens oraş şi port maritim şi. Aceştia din urmă erau înal i. Erau peşti. fie zburau cam la 20 cm deasupra (în pozi ie ortostatică) pe platforme zburătoare mici (circulare)21 care nu scoteau nici un sunet. Când. Era clar că aceşti oameni iubeau florile deoarece fiecare le purta în păr sau în mâini. am fost surprins că nu existau magazine sau ceva asemănător.” Cei mai mul i dintre aceşti oameni aveau o înăl ime cuprinsă între 160-170cm. cam de 2 metri înăl ime. cu păr blond şi ochi albastri şi. echipamente de încărcare ducându-şi la îndeplinire sarcinile… 21 comentariul Editorului bazat pe explica ia Autorului. oceanul. oamenii fie mergeau. Casele mai modeste. 100 . Vânzătorii îi ajutau să ob ină ceea ce doreau. Apoi. mai înal i. printre care am recunoscut tonul. la capătul străzii. Nimeni nu trişează – via a comunitară se desfăşoară într-o armonie perfectă. Majoritatea caselor aveau terase înconjurate de flori. păr negru şi ochi negri – foarte asemănători cu indivizii apar inând rasei Polineziene din zilele noastre. ne-am regăsit într-o pia ă mare a oraşului. în plan îndepărtat. aflată în sud-vestul continentului. Pe stradă. unde vase de toate formele şi mărimile erau ancorate. Predominant însă oricum erau florile care păreau să umple toată zona. nici altceva care i-ar fi putut înlocui. ne aflam pe o stradă largă din oraş. ca şi albii şi păreau a fi de câteva “tipuri” incluzând unii indivizi asemănători celor din Tamils şi al ii. bonitos-ul şi calcanul. fără terase. Efectul era de-a dreptul încântător – parcă ne-am fi plimbat printr-o grădină. Ne-am îndreptat către port. era o pia ă acoperită unde “standurile” etalau tot felul de bunuri pe care inima sau palatul le-ar fi putut dori. al ii preferau să călărească. direct prin corpurile oamenilor – o experien ă pe care am găsit-o foarte interesantă. Toate întrebările mele şi-au găsit răspunsul pe măsură ce mi-au apărut în minte: “ei nu folosesc bani deoarece totul apar ine comunită ii. semănând cu aborigenii din Australia. În schimb. aveau în schimb frumoase balcoane – deasemeni pline de flori.

Fără activitate. provoacă lacrimi. când erau încărcate cu o încărcătură de câteva mii de tone. transformau energia nucleară în lumină şi aveau capacitatea de a func iona timp de mii de ani fără să se epuizeze. admirând priveliştea oferită de oraş pe timp de noapte. Această măsură de precau ie le asigura men inerea suprema iei pe Pământ şi le garanta securitatea. de la vapoare cu aburi până la nave de transport ultramoderne. Vasele enorme care se aflau ancorate în golf erau vasele anti-gravita ionale. ele se deplasau. O altă scenă s-a schimbat – şi era ziuă. 101 . antigravita ia şi ultrasunetele. dar care nu aveau încă privilegiul de a beneficia de progresele tehnologiei. Cu privire la acest fapt.i aminteşti învă ăturile pe care i le-am dat. bila explodă şi un strigăt de bucurie se ridică din rândul oamenilor. Când corpul fizic moare. care erau de formă sferică. iluminându-l ca şi cum ar fi fost zi. după cum am mai spus. despre care mi se vorbise anterior. ac ionate cu hidrogen. de o mare diversitate – de la nave cu pânze stil sec. Scena a fost “tăiată” şi ne-am regăsit din nou pe pista de aterizare.Michel! Nu. apar ineau unor oameni din inuturi îndepărtate – India.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Vasele din port erau de diferite tipuri. că liderii de pe Mu. Globurile erau pozi ionate pe colonade sculptate. chiar deasupra apei – şi aceasta fără să scoată nici un zgomot. Corpul Astral al Regelui va părăsi Pământul pentru a se reuni cu Marele Spirit. de globuri mari. drumul care ducea către palatul din Savanasa. Regele. Mi s-a explicat că aceste globuri. În decursul a trei zile. antimagnetice. de-a lungul bulevardului. cu o viteză cuprinsă între 70 până la 90 de noduri. dar am crezut că ar trebui să fie aşa. Era luminat destul de uniform. Mărturisesc că nu am în eles. China – care fuseseră colonizate de Mu. Japonia. Acest popor ştie acest lucru şi sărbătoreşte evenimentul. ele pluteau pe apă. Marele bulevard şi grădinile palatului au fost invadate de o mul ime de oameni îmbrăca i în haine strălucitoare şi o bilă albă enormă era aşezată în vârful piramidei. N-am avut nici o replică şi m-am sim it ruşinat de faptul că am fost surprins de Thao că am uitat. XVIII – XIX până la yahturi moderne. de altfel. de obicei. dar tovarăşii mei mi-au explicat după cum urmează: . pentru că acest Rege s-a comportat într-o manieră exemplară pe timpul acestei ultime vie i pe Pământ. pe care l-am văzut meditând în piramidă. Corpul Astral este eliberat. Mi s-a explicat că navele “clasice” aflate în port. de exemplu energia nucleară. la fel ca şi pe “Calea lui Ra”. deoarece moartea. au inut secrete multe dintre cunoştin ele ştiin ifice. am aflat deasemeni de la Lationusi. Acest lucru mă uimi. murise chiar înainte ca mul imea să se adune. Aparent. Cu mult zgomot. în ciuda responsabilită ilor deosebit de dificile şi a sarcinilor pe care le avea de îndeplinit.

şi o orchestră a început să cânte. 22 comentariul Editorului bazat pe explica iile Autorului. să ascult şi iar să ascult. de culoarea grâului şi portocaliu strălucitor. care număra cel pu in 200 de membri. şuieratul vântului. 102 . nu contează cât de avansate. indescriptibile şi într-o asemenea manieră încât sunetul era distribuit ca şi cum ar fi provenit din nişte difuzoare stereo gigantice. Nu m-ai recunoscut dar ai fost sensibil la vibra ia mea astrală în acest corp”. Nu mi-aş fi imaginat niciodată că fiin e umane. Era ceva la el care mi-a atras aten ia. zumzăitul albinelor în flori. Mi s-a “reamintit” că nu ne aflam aici pentru plăcere… Scena s-a estompat. Chiar în situa ia mea astral-psihosferică. sunetul ploii care cade în lac sau al valurilor care se lovesc de ărm. cât po i vedea cu ochii. În afară de un fel de flaut care scotea note de o frecven ă foarte specială. nobilii şi Regele păreau să “experimenteze” muzica în interiorul sufletelor lor. Mi-ar fi plăcut şi mie să stau. Mi se părea cunoscut – era ca şi cum l-aş fi cunoscut de undeva dar nu-l puteam recunoaşte. Mul imea. Pe fiecare platformă. cu o tiară de episcop)22 pe care şi-a aşezat-o pe cap. lângă noi. Lationusi experimenta extraordinarul în mijlocul extraordinarului! Lationusi se putea vedea trăind într-o altă via ă (o via ă anterioară) în timp ce el există încă în via a actuală! Din mâinile unuia dintre demnitari. Acesta părea a fi noul Rege al inutului Mu. toate instrumentele erau modulate pe sunetele naturii. un grup de muzicieni cântau împreună la instrumente ciudate. amplasate de jur împrejurul grădinii. atât erau de absorbi i. “Muzica” nu era deloc cea cu care suntem noi obişnui i. O explozie de bucurie izbucni în rândul mul imii. Ne-am regăsit în fa a scărilor frontale ale palatului. aşa aranjat cum era. al palatului şi piramidei. venea către tine. incluzând şi o persoană îmbrăcată în cea mai fină haină ce se poate imagina. Într-o clipă am primit răspunsul de la Lationusi: “Sunt “eu”. Mii de balonase. decorul s-a schimbat din nou. Michel. Muzicienii din “orchestră”. şi. de exemplu. cântau pe platforme zburătoare care sta ionau. O uriaşă masă de oameni se întindea în fa a noastră. muzica a “penetrat” şi efectul a fost învăluitor. ar fi putut să atinga un asemenea nivel în ceea ce priveşte aranjamentul orchestral. să-mi permit să fiu impregnat cu acest cânt al naturii. cântecul păsărilor. trecea pe deasupra capului şi sfârşea prin a se “lovi” de scările Marii Piramide. noul Rege a primit o cască magnifică (o podoabă pentru cap semănând cu o coroană şi. De fapt. în parte.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Brusc. într-o altă via ă. se afla o adunare de demnitari. s-au ridicat către cer. Totul era măiestrit aranjat – unda sonoră izvora din grădină.

continuu. am fost martorul unei întâlniri extraordinare. Totul devenise din nou calm – prea calm. asemeni frunzelor unui copac în bătaia vântului. Câteva dintre coloanele ce sus ineau globurile care luminau bulevardul erau doborâte la pământ – sfărâmate. Regele şi “anturajul” său urcară pe o platformă zburătoare şi se îndreptară către aeroport. To i cei prezen i aveau figuri grave. s-a dovedit a fi nedemn de încredere. Nava Regelui. Alte nave deja decolaseră. servitorii au fugit din palat. Piramida se balansă pentru un moment pe marginea crevasei. în anumite situa ii. ca un tunet. Scena s-a schimbat şi deodată. Ieşind rapid din palat. ce a avut loc în vestul continentului… În vreme ce vorbeau. fu cuprinsă de flăcări şi explodă. care se extindea de-a lungul platoului. Era lună plină şi lumina grădinile palatului. I-am urmat. apoi. dar că nu erau motive serioase de îngrijorare. Regele se rdică. Pistele de aterizare se rupseră în bucă i întocmai ca o bucată de hârtie. care se afla încă la sol. domnea confuzia. palatul a început să trepideze. învălmăşindu-se în toate direc iile. cu o zguduitură. puteam urmări cursul discu iei lor ca şi cum aş fi fost unul dintre ei! Unul dintre sfetnici reclama faptul că aparatul. când un sunet asurzitor se ridică din adâncurile Pământului – un sunet straniu. Un altul sus inea că aparatul era extrem de precis de vreme ce acest model a făcut dovada pe timpul primei catastrofe. Oamenii care alergau prin aeroport au căzut în crevasă. 103 . a fost înghi ită de flăcări. prezidată de către Rege şi rezumându-se la cei şase sfătuitori ai săi. În jurul aeronavelor de pe pistă şi la terminale. În acest moment. Mi s-a spus că motivul era foarte serios atunci când Regele se întâlnea numai cu cei şase. Platforma zburătoare a Regelui s-a mişcat repede către unul dintre vehiculele care se aflau deoparte de celelalte. Navele care abia decolaseră fură prinse în mijlocul flăcărilor şi explodară. pentru că noi făcusem un salt în timp de 20 de ani. un zgomot asurzitor părea să vină dinspre oraş.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Imediat. ca şi cum moartea Regelui ar fi fost un semnal am văzut cum Marea Piramidă se răsturnă dintr-o dată în crevasa. Regele îmbătrânise semnificativ. el şi înso itorii săi să îmbarcară. şi o coloana de foc enormă ne învălui. lărgindu-se cu fiecare secundă. Unii oameni se îmbulzeau încercând să urce în nave ipând şi îmbrâncindu-se. deoarece ei discutau despre performan ele tehnice ale seismografului lor şi ştiu am fost capabil să în eleg totul într-o miime de secundă. Afară. cu ochii lărgi i de surprindere şi de spaimă: doi dintre sfetnicii săi căzuseră de pe scaunele lor. Singurul sunet care se auzea era un huruit înfundat. care venea de la marginea oraşului… Deodată. eram afară.

Era noapte şi o lună plină lumina inutul. acelaşi dezastru. în mijlocul lor. care păreau a se ondula precum valurile oceanului. chiar sub scoar a Pământului. 104 . care îşi aveau originea. după cum putusem vedea deja. O briză blândă venind dinspre vest împingea vasul din spate. Grupul nostru “se odihni” pe puntea unui vas frumos. şi lângă acesta. Clădirile începură să se prăbuşească înso ite de strigătele înspăimântate de scenele de groază care apăreau şi dispăreau printre flăcări. puteam vedea oameni dispera i agă ându-se de ruine. dar cu mult mai repede. am văzut roci începând să se deplaseze cu mişcări regulate. apoi uriaşe bucă i din continent le urmară. Câ iva petrecăre i zgomotoşi intrară într-o clădire pe care strălucea o mică lumini ă de noapte. Ne aflam pe cheiul marelui port Thiacuano. într-un stil destul de modern şi de aproximativ 70 de metri lungime. într-o zonă congestionată cu numeroase nave. întregul platou Savanasa se scufundă în apă. În est. Apa se revărsa în valuri uriaşe peste câmpiile rămase. chiar dacă ştiam că aceasta se petrecuse acum 14. ca şi cum o mâna uriaşă le-ar fi ridicat deasupra lavei care curgea şi creând un munte chiar sub ochii noştri. Aveam în fa a ochilor priveliştea unui port maritim şi a oraşului. ar fi putut fi capabilă de o viteză semnificativă în largul mării. scena se schimbă. Judecând după forma corpului navei.de ani. după cum mi s-a spus. am putut vedea câteva dintre globurile sferice de pe Mu – dar doar câteva.500. Ne-am apropiat de un vulcan care tocmai erupsese. Aici. Michel. Vom arunca o privire pe coasta aceasta şi în portul Thiacuano. Urmară explozii asurzitoare. Vârtejuri puternice se formară şi. o fantă de lumină pe cer vestea apropierea zorilor. Era o ambarca iune mică. ca un enorm vapor. . Gardienii patrulau pe chei unde erau ancorate numeroase ambarca iuni. Era înfiorător pentru mine să fiu martorul unui asemenea cataclism. Am zburat deasupra canalului. Totul era liniştit. pentru a fi urmată de alta. încercând în van să supravie uiască. Acest lucru părea să se întâmple într-un timp la fel de scurt ca şi cel care fusese necesar platoului Savanasa pentru a dispărea. unde câteva nave puteau fi văzute îndreptându-se în direc ia unei insule marine (acum Brazilia). unde cataclismul nu a avut încă efect. Pe punte erau trei catarge. Oceanul umplu rapid imensele prăpăstii create şi dintr-o dată. înainte ca Regele ării Mu să-şi întâlnească sfetnicii. Am început un “tur” rapid al continentului. “Suburbii” întregi plonjară în pământ. Scena dispăru din nou. acoperindu-le.Vom ajunge în America de Sud.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Din nou. găsind peste tot. Ne-am întors în timp chiar în momentul dinaintea primului “tremur”.

îmi explică Thao. angrena i într-un joc. Am auzit paşi alergând şi marinarii de jos se risipeau pe punte. Michel. Am sim it o unitate indescriptibilă cu el şi am trecut prin el iar şi iar. în depărtare. 105 . Toată lumea dormea. exceptând doi bărba i cam de 30 de ani. spre vest. apoi o alta mai apropiată. Din ce în ce mai aproape.Aceasta este uşor de explicat. La bord se află 17 oameni. într-una dintre vie ile tale anterioare. la fel de speriat ca şi tovarăşii săi şi am sim it un enorm val de simpatie pentru “sinele” lovit de panică. care vor face tot ce vor putea pentru a ajuta supravie uitorii. ne aflam într-o mare cabină marinărească mobilată cu o duzină bună de cuşete. aproape am sim it o stimulare electrică – şi un sentiment de iubire. Pe canal şi în port. invadându-mi fiin a. am putut urmări erup ia unui vulcan care a luminat cerul spre vest pe o rază de aproape 30 de kilometri. Îmi amintea de un animal gigantic arcuindu-şi spatele şi întinzându-şi-l. La periferia oraşului. care ar fi putut foarte bine să fi fost mahjong. oraşul şi împrejurimile – o întreagă por iune de continent – se ridica rapid. În orice caz. veneau probabil de pe Mu. tu te afli aici că observator şi nu are nici un rost să încerci să retrăieşti acele timpuri. În acest om. Printre ei. după aparen ele lor fizice. care. Portul. mi-am “urmat” tovarăşii înapoi pe punte. Pentru a putea vedea mai bine. . după ce a ieşit dintr-o vizuină. a cauzat un val de flux de aproximativ 40 de metri amplitudine care mătură coasta cu un zgomot infernal. Al i trei vulcani se ridicară din adâncuri spre suprafa a oceanului. Nu te implica! Cu regret. puteam vedea marinarul care “purta” Corpul meu Astral. dar va fi foarte pu in. aceasta a fost una dintre navele noastre spa iale. pământul de sub noi a început să se ridice. Înainte să ajungă în oraş. apoi dispărând din raza vizuală. Ei stăteau la o masă. Am fost atras de el. printre explozii mult mai ascu ite.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Un moment mai târziu. Aten ia mea a fost atrasă de către unul dintre cei doi – poate mai vârstnic decât tovaraşul său – al cărui păr lung şi negru era legat la spate într-o eşarfă roşie. Va observa cataclismul de la o înăl ime foarte mare. Priveşte! Pământul începu să se zguduie şi să huruie. lângă coastă. s-a auzit o explozie puternică. toate ocupate. blocând asaltul valurilor.Da. Când am trecut prin el. am văzut o sferă luminoasă ce zbura foarte rapid sus pe cer şi. Deodată. în lumina emanată de vulcan. cerul a început să strălucească. Tot în vest. ne-am ridicat mai sus. aşa cum nu mai sim isem niciodată. asistam la o agita ie febrilă în timp ce răsunau ipete şi sirenele sunau. . doar pentru a fi înghi i i de ape la fel de repede cum au apărut. luându-mi tovarăşii cu mine. în orice caz. În acelaşi timp. Acesta eşti tu. te-ai reunit cu Corpul tău Astral.

. Erau înnebuni i de spaimă. pentru a reveni cât mai repede în corpurile noastre fizice care păreau că ne aşteaptă – enorme ca mun ii şi micşorându-se pe măsură ce ne apropiam. . ca şi cum s-ar fi aflat într-un lift. Ochii mei astrali apreciară frumuse ea culorilor de aici. 106 . Am avut impresia că eram traşi înapoi de firele argintii. împroşcând pământul cu lavă şi cenuşă. zâmbind. izbucnind în râs – văzându-mi figura uluită.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Strigătele oamenilor au ajuns la noi ca nişte ipete Danteşti. şi ascensiunea lor părea că nu se va opri niciodată. mai pu in exuberant. spuse Thao amuzată.Nu. Lationusi ne urmă. deoarece se ridicau odată cu oraşul.Chiar nu ştiu. Michel. 5 sau 6 ore? . Nu mai mult de 15 lorse – cam 15 minute. Deschizând ochii. În minte mi-au venit două cuvinte pentru a descrie acel moment: “grandios” şi “apocaliptic”. Vasele fuseseră sfărâmate în bucă i de stânci aruncate din ocean. Părea că Pământul îşi remodela complet forma. mul umesc. Apoi fiecare apucându-mă de umeri.Desigur că este încă lumină. aruncate de către vulcani. Totul deveni ce os şi i-am sim it pe tovarăşii mei înconjurându-mă. şi Thao mă întrebă dacă mă sim eam bine. Thao şi Biastra mă ghidară afară din “camera de relaxare”. Sunt foarte surprins că afară este încă lumină. Am sim it că mâinile care îmi atingeau corpul fizic îmi dădură drumul. de pe planeta de “aur”. Am fost conştient că un nor gri-argintiu se îndepărta de noi cu o viteză ame itoare şi apoi apăru Thiaoouba. după ce suportaseră coşmarul pe care tocmai îl lăsasem în urmă. Tovarăşii mei se ridicaseră. şi am văzut cum marinarul pe care l-am lăsat în urmă a fost literalmente pulverizat. Cam cât timp crezi că am lipsit? . am privit în jur. Unul dintre “eurile” mele (sine) tocmai se întorsese la sursa sa. Oraşul dispăru în norii negri groşi care se rostogoleau rapid dinspre nord.Foarte bine.

pe Pământ.Nu este chiar atât de surprinzător. Am în eles motiva ia acestui fapt: oamenii de aici erau capabili să se deplaseze din loc în loc “zburând” – cu sau fără un Lativok astfel încât străzile potrivite nu şi-ar fi avut rostul. îmi explică Thao. Ne-am servit din diferitele platouri colorate şi cu pu ină manna.Acestea sunt “fabrici” în care este preparată hrana noastră. iau patru mese pe zi! . zburând pe deasupra unor mari câmpuri cultivate. nu mi-e foame în mod special. min ile noastre trebuie să fie o prioritate – nu-i aşa? Am dat din cap. spuse Thao. că nu ai mâncat nimic de ieri diminea ă? Vei pierde în greutate în stilul acesta. Lăsând vehiculul nostru în locul obişnuit. Am luat-o pe o rută diferită de această dată. . Manna şi legumele pe care le-ai mâncat ieri în locuin a ta. am părăsit satul şi ne-am îmbarcat încă odată pe platformă zburătoare pentru a reveni la doko-ul meu. Traseul nostru ne-a purtat deasemeni pe deasupra unui oraş foarte interesant – unde nu numai că toate clădirile erau “doko-uri”. Mâncarea noastră aici este pregătită într-un asemenea mod încât caloriile con inute de către alimente sunt eliberate la intervale regulate pe parcursul a două zile. de la cel mai mare la cel mai mic. . arătându-mi aprobarea.Î i dai seama. apoi.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba CAPITOLUL 9 “Aşa-numita” noastră civiliza ie După ce mi-am arătat respectul şi mi-am luat rămas bun de la Lationusi şi tovarăşii săi.Surprinzător. dar nu existau străzi care să facă legătura între ele. Thao mă întrebă: . Nu i-e foame? . Nu ne-am oprit şi am continuat să zburăm. deasupra oraşului şi apoi deasupra oceanului. Continuăm să fim hrăni i fără să ne supraîncărcăm stomacurile. asemănătoare ca mărime cu cele de la spa ioport. în fond. au fost preparate aici. Acest fapt deasemeni permite min ilor noastre să rămână clare şi active şi. prietene. în timp ce savuram un pahar cu hidromel. şi totuşi. După un timp am ajuns la insula pe care era situat doko-ul meu. Michel? 107 . şi făcând pauze suficient de lungi pentru ca eu să pot admira lanurile de grâu care acolo creşteau cu spice foarte mari.Ce părere ai despre şederea ta pe Thiaoouba. am intrat înăuntru. Am trecut aproape de oameni care intrau sau părăseau imense doko-uri.

108 . Suntem capabili să studiem ceea ce se întâmplă într-o mare varietate de moduri. Am dorit să. Ştim acest lucru. (comentariul Editorului bazat pe lămuririle date de către Autor). Voin a liberă este absolut esen ială pentru orice evolu ie spirituală. A CUI voin ă? A creatorului sau a omului? Fraze ca aceasta au fost traduse greşit în mod repetat în textele religioase. Germanii nu credeau mai pu in că ar fi poporul ales. şi să te aducem la o distan ă de câteva milioane de kilometri doar pentru a. Când milioane de oameni sunt trimişi în camere de gazare doar pentru simplul fapt că sunt evrei. Ruşii. orice regim totalitarist semnifică un mare pas înapoi pentru civiliza ie. Nu te-am “răpit”.i arăta frumuse ea planetei noastre. aşa cum ai putea spune. pe Pământ. aşa cum i-a explicat Marele Thaora. Şi totuşi. Cele mai multe dintre na iunile de pe Pământ se cred a fi destul de avansate.O întrebare foarte bună. dar altele au fost captivante. evident. Am folosit pluralul (creaturi. Acest fapt făcea ca întreaga frază să aibă un dublu sens. au existat. De exemplu. oameni) pentru a înlătura ambiguitatea. trebuie să fi decăzut mai jos decât orice trib de canibali. To i avem o voin ă liberă (liber arbitru) şi depinde de noi să ne disciplinăm pentru a evolua spiritual. Michel. Putem trăi printre voi atât în corpuri fizice cât şi ca prezen e astrale. Pentru a ac iona în modul în care au ac ionat ei. deoarece am observat îndeaproape planeta Pământ. în special în ultima perioadă. Mă bucur că ai întrebat. umană sau de orice alt tip să facă nimic împotriva voin ei23 lor. civiliza ii “adevărate”. Pot să te întreb. deoarece ar fi putut fi dezastruos pentru restul oamenilor de pe Pământ dacă Nazismul ar fi triumfat la sfârşitul celui de-al doilea Război Mondial. dureroase. mai bine m-ai întreba ce părere am despre planeta Pământ! Mi se pare că pe timpul acesta… 15 minute – ar fi trecut ani. dar “disciplina” nu înseamnă dictatură. din fericire pentru voi. cerând oamenilor să adere la “voin a lui Dumnezeu” formulată desigur de către clerici pentru a controla mul imea. pe teritoriile care reprezentau un pericol pentru “regim”. de ce m-ai luat în această călătorie în timp? . interven ia noastră a împiedicat Germania să devină prima na iune care să de ină bomba atomică. Marele Spirit.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . culturile lor sunt decadente. nu sunt cu nimic mai buni. După cum vei putea aprecia.Ce părere am despre asta? Poate după experien a avută în diminea a aceasta. înainte de “aşa-numita” voastră civiliza ie. 23 “voin a lor” era în textul original “voin a sa”. Întregul sistem este distorsionat.i arătăm acestea pentru că. Te afli aici pentru că apar ii unei civiliza ii care a luat-o pe o cale greşită. Unele momente au fost. Creatorul însuşi nu obligă nici o creatură. Nu suntem numai prezen i pe planeta voastră – suntem capabili să influen ăm comportamentul anumitor conducători ai voştri. ucigaşii lor nu se pot mândri a fi oameni civiliza i. este o mare nevoie de disciplină. începând cu conducătorii lor – aşa-numita clasă de elită. care au trimis mii de oameni pentru a lucra în lagăre de concentrare şi au eliminat alte mii. În schimb. lucru care nu este deloc adevărat. Pe Pământ.

vă invit să calcula i MASA a 400 de milioane de ace. ca spectatori. este ceva ce nu în eleg. Dacă judecăm că este potrivit gestul de a “da o mână de ajutor”.279.Michel. nu. o facem pentru a crea un avantaj “păr ii” care este mai sinceră şi mai respectuoasă fa ă de libertatea individuală. Ceea ce se întâmplă acum în Africa de Sud este o crimă împotriva întregii umanită i. acum câ iva ani. aşa cum a fost. într-un mod care privează individul de privilegiul de a-şi exercita libera voin ă. armamentul atomic pare să semene teama în inimile oamenilor de pe Pământ. am întrerupt-o eu. Michel. ar fi fost mult mai mul i mor i – de trei ori mai mul i decât a fost numărul victimelor bombelor atomice. noi putem “întinde o mână” dar nu ne preocupă cele mai mici detalii ale situa iei. am ales răul cel mai mic dintre cele două rele. Scientific American. îi prevenim pe exper ii voştri că se “joacă cu focul” dar este important ca asisten a noastră să fie luată drept reper atunci se fac greşeli. dar nu putem. considerând că acestea ar fi putut fi dezastruoase pentru planeta voastră.i fie teamă. Dacă cel de-al doilea Război Mondial nu ar fi fost oprit. August 1998 (vol. După cum spune i voi în limbajul vostru.Thao.2. fie puteam interveni. Dacă anumi i conducători care citesc cartea ta nu te cred. Rasismul însuşi este o crimă… . 109 . Vor şti la ce te referi. desigur priveşti asemenea lucruri într-o manieră foarte simplistă. 24 “acele” – 11 ani după aventura lui Michel. Sunt reguli foarte stricte ce trebuie respectate. Dacă intervenim. Noi suntem responsabili pentru dispari ia acestor “ace”. provoacă-i să. prin bombardarea şi distrugerea celor două oraşe. dar mai sunt şi o mul ime de nuan e de gri. totul este alb sau negru. (comentariul Editorului). sau se îndoiesc de cele scrise. Odată ce ea exista. şi nu dorim să vă salvăm automat de la dezastru – aceasta ar contraveni Legii Universale. pag.Nr. Ce po i să spui despre Hiroshima şi Nagasaki – nu vă sim i i într-un fel responsabili? .i explice şi a doua dispari ie a altor câteva miliarde de “ace”. dar nu acesta este adevăratul pericol.Johnson. în punctul în care am ajuns cu armele atomice. puse din nou pe orbită. dar de ce nu a i prevenit faptul ca orice ară să o de ină? Trebuie să admi i că. Aşa cum i-am spus mai devreme. articol scris de N. Cere-le să. Presiunea radia iilor exercitate de către lumina solară (???) a fost cea care a împins minusculele ace – toate cele 400 de milioane – în afara orbitei…A mai auzit cineva vreodată ca altceva în Univers să fi fost împins de pe orbită de către “presiunea luminii solare”?? De ce folosim rachete? Pentru a în elege situa ia. Pentru tine.43 (63 în editia US)) explică: 80 de grupuri de ace (au fost) eliberate în Mai 1963 ca făcând parte dintr-un experiment în domeniul telecomunica iilor al Departamentului Apărării din SUA. şi admit că aceasta este o sabie a lui Damocles suspendată deasupra capetelor voastre. stăm pe un vulcan. Din când în când.i explice dispari ia miliardelor de “ace” amplasate pe orbită în jurul Pământului24. dar la timp. putea fi eventual descoperită. o facem. Bomba trebuia să existe – la fel ca şi pe alte planete. fie să urmărim consecin ele. este una dintre cele mai mari crime pe care omul le poate comite. noi puteam.L. Vezi.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba A impune cuiva voin a altcuiva. Ai spus că voi i-a i împiedicat pe Germani să fie primii care de in bomba atomică.

se poate câştiga mult în ceea ce priveşte politicienii şi partidele politice. Corpurile lor Astrale vor merge acolo unde trebuie după moarte şi ordinea naturală dintre moarte şi renaştere va fi men inută. În orice caz. Imaginează.i imaginezi o asemenea via ă. religiile. Orice barcă trebuie să aibă un căpitan. Este. la fel de bine ca şi respectul acestora fa ă de căpitan. Dacă Germania are nevoie de 5. care “citise” eforturile mele. căpitanul este deasemeni şi corect şi cinstit. Printre membrii echipajului. aşa cum este pus în practică pe Pământ. de tone de lână din Australia. Pericolul nu constă în moartea corpului fizic. Încearcă acum. Ne aflăm pe puntea de comandă unde 150 de membri ai echipajului s-au adunat împreună cu trei candida i la comanda unui vas.i. Pe planeta voastră. nu trebuie să confunzi “comunitate” cu “comunism”. banii sunt cel mai mare rău dintre toate relele. 110 . şi înflorea. ştiu.000. Desigur.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Pericolele reale pe Pământ. meritul intrinsec al căpitanului – indiferent de pregătirea sa politică sau învă ăturile religioase – acesta va determina eficien a opera iunii sale. în ultimă instan ă. inând cont mai mult de motivele sale politice decât de calită ile sale de navigator şi de sângele rece în situa ii periculoase. spuse Thao. Pentru a. chiar acum două ore. se află 60 cu vederi comuniste. este dificil să acorzi un ajutor constructiv pe Pământ deoarece întregul vostru sistem se bazează pe ei. 300 de Mercedes-uri şi 50 de tractoare.Vezi. că asemenea oameni erau foarte ferici i şi foarte avansa i tehnologic şi cultural. şansele sunt mari ca echipajul să dea ce este mai bun din el.i imaginezi o via a fără bani… . Din nefericire. este o parte esen ială mai curând a regimurilor totalitariste decât a celor democratice. să presupunem că urmărim o alegere acum. încercat şi ager la minte. Pe de altă parte. pentru că eşti prins în sistem. Civiliza ia de pe Mu orbita în jurul comunită ii – atât material cât şi spiritual. astfel degradând omul. dar pentru a o conduce bine sunt necesare anumite calită i. Sunte i to i în aceeaşi barcă… şi este o compara ie utilă ce poate fi făcută între o ară sau o planetă şi o barcă. Comunismul. de exemplu. nici măcar nu po i să. să. 50 de democra i şi 40 de conservatori. Dacă. şi. Primul este democrat.i putea imagina mai bine situa ia. în ordinea “importan ei” sunt: în primul rând banii şi apoi. Aceste pericole nu au nici o legătură cu armele nucleare. Ai observat. Sistemul vostru economic nu func ionează în acest mod. de aceea este foarte dificil să îmbunătă eşti sistemul. că un căpitan ar trebui să fie ales de către echipajul său. în ceea ce priveşte banii. aşa cum este de versat. o anumită pregătire şi un spirit de cooperare printre marinari. Dacă oamenii de pe Pământ sunt înspăimânta i de posibilitatea unui cataclism nuclear. după cum cred milioane de oameni: periolul există în modul de via ă al fiecăruia. ai văzut că poporul ării Mu era capabil să-şi întâmpine necesită ile fără a cheltui bani. nu poate trimite în schimb. politicienii. în al treilea rând jurnaliştii şi drogurile şi în al patrulea rând. al doilea este comunist şi. aşa cum există în anumite ări de pe Pământ. al treilea este conservator.

plastic. în direc ia corespunzătoare. după cum ştii. În fond.Dezintegrare. onest. î i voi arăta că această afacere nu poate fi condusă într-un mod corespunzător. 111 . iglă. ura care îl înso eau şi să vă întindă mâna ca vecin – pentru a fi acceptat şi să lucra i împreună cu el. desigur.Într-adevăr. acelaşi oraş. duşmănia. Michel. prin ură şi violen ă. aceeaşi planetă. când un conducător de partid este ales ca şef al statului. Cum poate o ară să fie condusă corespunzător având un asemenea sistem. altfel spus. Candidatul comunist este obligat să facă anumite promisiuni democra ilor şi conservatorilor dacă vrea să câştige. În cadrul acestui subiect. el se confruntă imediat cu un “Conducător al opozi iei”. indiferent că deciziile sale sunt bune sau rele. el este conducător al vasului. trebuie să se conecteze foarte strâns pentru a forma o cărămidă sau orice alt material de construc ie. fiul sau fiica ta – dacă nu eşti întotdeauna gata să-i aju i chiar şi pe cei pe care nu-i agreezi. desigur. trebuie să mai subliniez şi un alt aspect. acelaşi popor.…lemn. El este parte din acelaşi sat. Michel? . Am vrut doar să ilustrez pericolele care survin în cazul alegerii conducătorilor pe considerente politice în loc să fie aleşi pentru abilită ile lor de a conduce poporul. aceşti atomi. Acum. Şi deja i-a fost descrisă.Perfect.Şi aşa se şi întâmplă. Ce s-ar întâmpla dacă aceşti atomi s-ar respinge reciproc în loc să se combine aşa cum fac? . tinzând către demiterea sa. Când î i respingi vecinul. Desigur. nu aceasta este metoda prin care un căpitan preia comanda unei nave. cuie… . Când unul sau altul dintre aceşti căpitani se află pe mare. Dar oare va fi el în stare să-şi respecte promisiunile pe care le-a făcut? Şi. el va constata întotdeauna că un mare număr de membri ai echipajului său sunt total împotriva faptului că el are comanda. acelaşi lucru se aplică şi celorlal i doi candida i. şi din ce sunt făcute toate aceste materiale? . Aceasta înseamnă să alege i ca şef al statului un conducător al cărui unic scop este bunăstarea poporului – un conducător care nu este motivat de falsă mândrie sau ambi ii pecuniare personale sau ale partidului din care face parte. el va avea întotdeauna un important risc de revoltă. şi în consecin ă. . Singura solu ie este să urma i exemplul de guvernare de pe Continentul Mu. să lase deoparte partidele politice – şi resentimentele. Chiar de la începutul mandatului său. din fericire. deoarece el este singurul “garantat” de 60 de voturi. Şi asta este ceea ce se întâmplă pe Pământ din ce în ce mai mult.Ai vreo solu ie? . el va fi sistematic criticat de un partid de opozi ie.Atomi. Când “căpitanul nostru ales” se află pe mare. Michel? .Din cărămizi. El trebuie să convingă cel pu in 16 oameni din celelalte partide că este în interesul lor să-l aleagă.Bineîn eles.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Acum. Din ce sunt construite casele voastre. indiferent de problemele pe care le-a i avea. . el este în aceeaşi barcă cu voi.

Ai observat vreodată.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Să luăm în considera ie două exemple bine cunoscute pentru to i de pe planeta voastră. aeroplanul şi multe altele. Deasemeni. 112 . care demonstrează că violen a nu este o solu ie. 200 de ani mai târziu. care. Solu ia constă mai degrabă. care le apare sub forma insatisfac iei poporului. materialismul reprezintă una dintre cele mai mari amenin ări pentru via a voastră din prezent şi din viitor.Ştii de ce? . şi şi-a înscăunat. ei au o putere de influen ă asemănătoare în direc ii care pot fi bune sau rele. a pornit să cucerească Europa prin for ă şi. Violen a nu răsplăteşte şi nici nu o va face vreodată. Michel? S-a dezintegrat rapid pentru că a fost construit prin uzul armelor. . ar fi făcut un pas important în direc ia corectă. Reporterii voştri par a căuta şi chiar să se roage pentru scene de violen ă. de fapt oricine care. Acum. După politicieni. într-adevăr. muzicieni şi filozofi apăru i în secolul XIX şi începutul secolului XX? . chiar cei care au fost aleşi în pozi iile lor prin voin a poporului. Hitler. Dar ce a devenit imperiul său. posturile voastre de televiziune prezintă imagini (scenarii) cu tot mai multă violen ă. Conducătorii unei ări. este capabil să exercite o influen ă asupra maselor de oameni. pe lângă descoperirea electricită ii. în iubire şi în cultivarea min ii. automobilul. ca lider na ional. şi totuşi. nici mai mult. Prea des. îşi uită obliga iile pe care şi le-au asumat în aces scop – până cu câteva luni înainte de noile alegeri. în mod similar. aşa cum a explicat Marele Thaora. dar noi suntem extrem de alarma i deoarece majoritatea lor caută numai senza ionalul. ştii ce s-a întâmplat şi în acest caz. tragedii şi dezastre. selectându-şi atent sursele. din nefericire destul de rari. nu au nevoie să inspire încredere oamenilor pentru a-şi men ine pozi iile. Nu se întâmplă acelaşi lucru cu jurnaliştii. jurnaliştii. care i-ar putea respinge. dealtfel. Primul este Napoleon Bonaparte: folosind armele a fost în stare să cucerească toată Europa. propriul său frate pentru a diminua riscul trădării. cred că aşa este.Nu. suntem sătui de comportamentul lor. Este unanim acceptat faptul că Napoleon a fost un geniu şi. crimă. nu i-ar mai alege. că ave i mult mai mul i mari scriitori. prin pozi ia sa. oamenii de pe Pământ au neglijat cultivarea spiritualită ii lor şi s-au focalizat pe lumea materială. şi în special în Europa. a fost un organizator şi legiuitor. motorul cu combustie internă. are o enormă responsabilitate fa ă de milioane de oameni care sunt. de vreme ce. . ave i problema jurnaliştilor şi a reporterilor. peste tot în lume. care încearcă să-şi facă meseria de a răspândi informa ii în mod onest şi sincer. Dacă cei responsabili ar fi obliga i să studieze psihologie înainte de a fi capabili să-şi asume asemenea grave responsabilită i.Pentru că. Sunt unii printre ei. multe dintre legile sale încă mai există în Fran a.Da. nici mai pu in. decât semenii lor.

crima este un eveniment regretabil într-o ară care se consideră a fi civilizată. O asemenea persoană este. bine cunoscut pentru rolurile sale violente din filme. inhibată.i risca via a salvând un copil de la înec. î i voi da un bun exemplu pentru a ilustra ce am vrut să spun. inclusiv două femei şi doi copii. un eşec – o persoană reprimată. Cei care îşi caută ziua sau săptămâna de glorie vor face un pas în lături de la crimă ca şi scop pe care şi l-au propus. De aceea. care vede reportajul şi ascultă comentariile reporterilor care acordă o aten ie deosebită odioasei crime. pe lângă acestea. Iresponsabilitatea şi nechibzuin a nu sunt calită i care să apară la na iunile civilizate. adăugând că ucigaşul a imitat stilul unui actor. nu a i ajuns nici măcar la prima litera a cuvântului “civiliza ie”. sau despre asisten a acordată săracilor pentru a-şi îmbunătă i soarta. Reporterul arată petele de sânge şi corpurile. ei sunt capabili să facă mult bine când alertează opinia publică referitor la pericole sau nedreptă i – şi aceasta ar trebui să fie func ia lor principală. El nu va mai rătăci printre muritorii de rând. de reporterii şi jurnaliştii T.Deci. frustrată.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Într-adevăr. Jurnaliştii. spun că pe Pământ. Punct. Şi rezultatul? Criminalul va fi mândru de el însuşi – nu numai pentru că a ajuns de “notorietate na ională”. care tânjeşte după recunoaştere. ce ar trebui să con ină reportajele lor? . Reportaje cum ar fi despre a. 113 . şi eu ştiu că tu ştii răspunul la întrebarea ta. Pentru a ne întoarce la necesitatea unui asemenea înalt profil uman de a în elege şi aplica psihologia. de obicei. El tocmai a văzut reportajul şi ştie că toate formele de violen ă pot constitui subiectul unui reportaj. ci şi pentru că a fost comparat cu unul dintre cei mai populari eroi ai filmelor violente moderne. îl vei auzi din gura mea. va fi inspirat să caute momentul propriu pentru “glorie na ională”. de ce nu? Apoi va apărea în fa a Cur ii de Justi ie şi poate că se va face referire la un nume ca Jack Spintecătorul sau Ştrangulatorul cu Mănuşa de Catifea. Dar. Poate că fotografia sa va apărea pe prima pagină a tuturor ziarelor – şi atunci. . un alt asemenea nebun.Atunci. o persoană ignorată. Indiferent unde s-a petrecut. Totuşi.V. Michel? Ai fost ales pentru că ştim cum gândeşti. reporterii şi oricine altcineva a cărui func ie este aceea de a disemina informa ii nu trebuie să dedice mai mult de 2-3 rânduri pentru asemenea crime. dacă insişti. La televizor urmărim următorul reportaj: Un tânăr a luat o armă şi a ucis şapte oameni. de exemplu.De ce pui o asemenea întrebare. Ei ar putea să spună simplu: am fost informa i despre uciderea a şapte oameni de către un lunatic iresponsabil.Sunt atât de multe lucruri care merită a fi arătate – reportaje despre evenimente care să merite. dacă eforturile lor primesc în schimb atât de pu ină publicitate. îmbunătă esc psihicul oamenilor de pe Pământ în loc să spele creierele într-o direc ie negativă. care este solu ia? . Răul pe care îl poate provoca un asemenea reportaj iresponsabil este inimaginabil. şi pot fi uneori exagerate. Nu eşti de acord? .

Nu este un drog care “orbeşte” şi de aceea. şi ca fiecare persoană. Michel. afectează psihicul individului – ducând. mai curând de natură psihologică decât de natură materială. Corpul Astral al unui individ este ca şi cum ar fi “adormit”. Corpul său Astral va ajunge spre declin sau. Corpul Astral ar trebui să se afle fie într-un corp fizic. indiferent că este măturător de stradă sau conducător al comunită ii. De două ori. am întrerupt-o eu. odată cu inducerea stării de euforie sau a stării paradisiace artificiale. sunt întru totul de acord cu tine.Nu. drogurile ar trebui evitate cu orice pret. deoarece este de o foarte mare importan ă. Drogurile. “Refacerea” Corpului Astral poate dura câteva vie i. Şi iată-ne. Noi am folosit un drog care nu este halucinogen. în mod similar. Acesta este blestemul care subminează întreaga voastră civiliza ie. nu prezintă nici un pericol pentru Corpul tău Astral şi efectele sale sunt de o foarte scurtă durată. Revenind la problemele de pe planeta ta. Corpul Astral poate fi afectat doar de două lucruri: droguri şi vibra ii cauzate de anumite tipuri de zgomot. în final. dar sunt sigur că circula ia ziarelor depinde de stirile senza ionale pe care le con in. geloziei şi invidiei. va deveni intoxicat cu date false. înapoi la “rădăcina răului” pe care am men ionat-o mai devreme – banii. Michel. Nu contează pe ce planetă. Ele “mută” Corpul Astral într-o altă sferă unde nu ar trebui să fie. Deci. În concordan ă cu mărimea perioadei de timp în care o persoană se află sub influen a drogurilor. ci şi la inversarea25 procesului universal de evolu ie individuală. mai exact. Dacă vrei. şi totuşi. din care face parte. oferind o mâna de ajutor oricui are nevoie. Considerând numai drogurile. 25 exagerare a Editorului 114 . cu un antrenament potrivit. situa ia poate fi inversată dacă cei responsabili ar fi motiva i de schimbare. Voi dezvolta subiectul. cele mai mari pericole pentru omenire sunt. solu ia depinde de iubire – nu de bani.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Desigur. experimentând senza ii artificiale care distorsionează complet judecata sa. în acest caz particular.Ceva totuşi nu în eleg. acum. Când este drogat. nu numai la ruina sănătă ii psihice. Este aceeaşi situa ie ca şi în cazul unui corp fizic aflat în timpul unei opera ii chirurgicale importante. . Se cere ca oamenii să se ridice deasupra urii. trebuie în eles că ele au o influen ă care este total contra Naturii. ele afectează prin atac direct şi Corpul Astral. mi-a i dat să iau droguri pentru a-mi elibera Corpul Astral din corpul fizic. deloc. În acelaşi timp. resentimentelor. fie împreună cu Sinele său Superior. pentru a asista un proces care poate surveni pe cale naturală. să-şi pună vecinul înaintea sa. nu mi-a i făcut un deserviciu? . pentru acest motiv. este ca o unealtă pe care o îndoim sau o spargem utilizând-o incorect sau pentru o activitate diferită de cea pentru care a fost creată.

Au rămas nemişca i. această revela ie neaşteptată a fost cea care m-a şocat cel mai mult. .Thao! am întrerupt-o din nou. Nimeni. Mi-am aranjat masca şi am urmat-o afară. semănând cu pasărea paradisului. era de culoare verde-smarald sau un albastru-azuriu perfect – dacă pot descrie culorile în termeni pământeni. deasupra ramurilor copacilor. aproape grosolan. 115 . privindu-ne.000. Curând zburam pe deasupra plajei. astfel încât toată lumea ar fi putut crede că dorea să fie admirată. de prietenia aproapelui său. Isus a fost trimis pe Pământ de pe Thiaoouba acum aproape 2. a venit şi s-a aşezat între mine şi Thao.000. Mi-am amintit clar că. tovarăşii mei erau aparent cufunda i în gânduri. nu numai pe planeta voastră. care erau mai pu in strălucitoare decât a lui Thao – o indica ie certă că nu erau atât de evolua i spiritual.Un mare Thaora ne cheamă. nu le-a acordat nici o aten ie. care ne-ar fi putut conduce către un alt doko. călătorind cu o viteză mult mai mare decât o mai făcusem alte dă i. de această dată. de ani – exact cum şi Lationusi a mers pe Pământ şi s-a întors. de la care am fost exclus. dar fără să zâmbească deloc. Ce ai spus referitor la Isus? . şi apoi peste ocean. ne aşteptau sub lumina de la intrare.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Oricine are nevoie. Trebuie să plecăm imediat. eventual de aceleaşi uriaşe dimensiuni ca şi Doko-ul Central. străluci încoace şi încolo cu o nouă energie. În acelaşi timp. “Cea a” aurie din jurul capului său a devenit aproape galbenă. atât fizic cât şi mental. contrastând puternic – ea mergând şi eu alergând în urma ei.Michel. ambii mai înal i decât Thao. în ceea ce părea a fi exact acelaşi loc ca şi mai înainte. când l-am trimis la voi. Pentru o perioadă de timp considerabilă. destul de intrigat de această întrerupere bruscă şi graba neobişnuită. Doi oameni. Soarele era destul de jos pe cer şi am zburat la nivelul apei care. Dintre toate câte mi s-au explicat. Thao se ridică. Michel. apoi s-a mutat mai aproape de ei şi s-au angrenat într-o scurtă conversa ie. în afară de mine. cu o deschidere a aripilor de aproape 4 metri. Thao a vorbit cu ei cu o voce scăzută. Păsări uriaşe. şi şuvoiul delicat de culori din creştetul capului său. ne-au tăiat calea chiar prin fa a noastră şi razele soarelui au luminat rozul strălucitor al penelor aripilor lor şi verdele strălucitor al penelor din cozile lor. Aura lui Thao şi-a schimbat rapid culoarea. Păsările din parc s-au apropiat. am ajuns pe insulă şi Thao a făcut platforma să aterizeze din nou în “parcare”. de ani: “Iubi i-vă unii pe al ii” – dar desigur… . De data aceasta nu ne-am mai îndreptat către doko-ul central. Mi-a făcut semn că ar trebui s-o urmez. Ne-am îmbarcat la bordul platormei zburătoare şi ne-am ridicat vertical. am aşteptat fără să ne mişcăm. Am putut vedea Aurele lor. ci pe toate planetele. Nu după mult timp. aruncând scurte priviri curioase în direc ia mea. acum aproape 2. ci am urmat un alt drum. o pasăre. Aşa cum spunea Isus.

Foarte intrigat. ea mi-a indicat că acum pot să deschid ochii şi să privesc în jur. 116 . Şi totuşi. Mergând înainte. poate se aflau în spatele meu?… Ca şi data trecută. de această dată am fost capabil să văd imediat Aurele lor. când am intrat în doko. Se opri înaintea mea şi uşor deasupra mea. stăteam în picioare în fa a a două scaune asemănătoare până când. aprinzând scântei de purpură şi aur printre ramuri. aproape fluidă. dar nu am văzut nici o urmă a celor două persoane care ne-au întâmpinat la intrare. Am privit în jur discret. din nou a fost lângă mine la timp pentru a înregistra aceste detalii. Tot prin telepatie. îndreptate spre spate. Thao mi-a cerut să-mi scot masca. telepatic. fără să-şi modifice pozi ia. Thao şi cu mine. şi încet pluti către mine. ochii fiin elor Thaori dădeau impresia că sunt ilumina i din interior dar. pe blocuri fabricate din piatră. Poate că ar fi trebuit să explic că detaliile privitoare la pozi ia mâinilor sale pe capul meu mi-au fost arătate mai târziu de Thao care. în contrast. Îndepărtându-şi mâinile. acest lucru l-am făcut destul de încet. Am avansat cam 30 de paşi înainte ca Thao să se oprească şi m-a aşezat lângă ea. am făcut ce mi-a cerut.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Soarele urma să apună în curând şi îmi amintesc că priveam ultimele sale raze printre copaci. s-a întors la locul său. stăteau cu picioarele încrucişate. fiecare asemenea loc fiind de culoare complementară ocupantului. dar de această dată aproape că am leşinat. Din nou. aşezându-şi una dintre mâini la baza cerebelului meu şi cealaltă pe partea stângă a craniului meu. Mi s-a spus telepatic să-mi in ochii întredeschişi şi privirea în jos şi să merg pe urmele lui Thao. mi-am sim it corpul invadat de o senza ie de bine. am fost invita i să luăm loc. îmi amintesc un gând care mi-a apărut: probabil că nu voi ajunge să văd niciodată vreuna dintre aceste figuri folosindu-şi cele două picioare cum fac to i ceilal i. Figura centrală se ridică prin levita ie. toate atât de plăcute ochiului. răspândind culori strălucitoare. Ca la un semnal. Un stol de păsări fâlfâiră zgomotos în văzduh. Ca şi ceilal i. tulburând liniştea care se instalase. să închid ochii şi să o iau de mână pentru a-mi putea ghida paşii. şi fără nici un gest. am sim it o uşoară rezisten ă. În fa a mea se aflau trei figuri care semănau în mod remarcabil cu cei pe care îi cunoscusem anterior. de acum familiară mie.

aşa cum vedem prin filme. care semăna mai mult cu penele decât a păr. A fost invitat telepatic să ia loc. După ce ne-am aşezat to i. El a vorbit în limbajul de pe Thiaoouba şi eu am fost complet uimit să constat că în elegeam tot ce spune. Nu avea sprâncene. Şuvoiul de culori din vârful capului său era mult mai mic decât cel al lui Thao. Ceea ce mi-a adus în minte la prima vedere imaginea unui Şef al Pieilor Roşii. Sunt sigur că gura mi s-a deschis şi a rămas aşa. pe cât era de înalt. Pentru un moment mi s-a părut că această persoană ar fi un fel de Şef al Indienilor (Pieilor roşii). argintie pe alocuri. exact ca atunci când ar fi vorbit în limba mea maternă! 117 . pe atât era şi de “lat” – întocmai ca un pătrat. era faptul că. în schimb avea nişte gene de patru ori mai mari decât ale mele. dar ceea ce era foarte izbitor la el.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Un altfel de extraterestru şi vie ile mele anterioare CAPITOLUL 10 O perioadă de timp s-a scurs. Era de statură foarte mică. roşu şi albastru. marea figură a început să ni se adreseze. fiind colorat în galben. în jurul capului său era un puternic halou auriu. repetând procedura pe care o experimentasem şi eu. n-am idee cât de mult. Din nou. instinctiv. Voi încerca să-l descriu cât de bine pot. Ochii săi erau de-a dreptul roşii şi fa a sa era “aplatizată” aproape ca o fa ă Mogoloidă. cam la 10 paşi în stânga noastră. când. conducând de după umeri o persoană aparent foarte bătrână. strălucea luminos şi. mi-am întors capul către stânga. “Membrele” care ieşeau de sub robă erau de aceeaşi culoare albăstrui-deschis ca şi fa a sa. poate 150 cm. I se dăduse o robă ca a mea. figura centrală a levitat către noul venit şi şi-a aşezat mâinile pe capul acestuia. Capul său era perfect rotund şi stătea direct pe umeri. a fost părul său. Unul dintre cei doi oamenii pe care i-am întâlnit mai devreme venea către noi din partea stângă. dar de altă culoare. Aura sa. ridicându-se la doar câ iva centimetri în aer.

Arki. dar dealtfel este foarte diferit în anumite privin e. Fie ca Marele Spirit să te ilumineze. Fiecare avea câte 5 degete ca ale noastre. . mâinile sale aproape că atingeau podeaua. inând cont de faptul că găseşti aspectul său “anormal”. atinge i-vă dacă dori i – într-un cuvânt. Am vrut deasemeni.Arki – spuse Thaora. el continuă: . prin această experien ă. face i cunoştin ă. să. lucru care te-ar putea surprinde. şi el mi s-a adresat în limba sa – acum perfect inteligibilă pentru mine. pentru bunăvoin a de a colabora cu noi în misiunea noastră. M-am ridicat în picioare şi Arki a făcut acelaşi lucru. Arki a venit în Agoura sa (nava sa spa ială. Michel. asta era – replică Thaora.Arki a venit să ne viziteze de pe planeta X (nu am voie să dezvălui numele acestei planete şi nici motivele pentru care mi s-a interzis s-o fac). Adresându-mi-se. Arki şi fiin ele asemeni lui sunt foarte evolua i atât tehnologic cât şi spiritual. de pe planeta X. amândoi.i arătăm câteva lucruri. îi po i vedea Aura şi î i po i da seama că este foarte evoluat spiritual şi bun. Thao îmi transmise telepatic: “Da. care atinge o viteză uşor mai mică decât viteza luminii) la cererea noastră. în decursul timpului la înfă işarea fizica a popula iei. neştiind ce altceva să fac. că noi î i putem dărui pentru un timp. Mi-a zâmbit. Aceste “diferen e” sunt în mod esen ial de ordin fizic şi au contrbuit. cu articula ia mâinii îndreptată înainte şi cu pumnul închis. întocmai ca ai noştri dar verzi. Michel.i arătăm. de pe planeta Pământ. sco ând la iveala un sirag de din i drep i. . Am mai vrut să. dar avea două degete mari – unul în aceeaşi pozi ie ca al nostru şi celălalt în locul în care este la noi degetul mic.(8) Ne-am apropiat unul de celălalt şi el a întins mâna spre mine. ci şi cel al în elegerii tuturor limbilor – şi asta fără a recurge la telepatie. Acum. mi-am spus în sinea mea. Am dorit să po i vedea cu proprii tăi ochi şi să atingi cu propriile tale mâini un extraplanetarian destul de diferit de propria ta rasă. i se va explica mai târziu”. muta i-vă mai aproape. chiar monstruos. ai un nou dar. special pentru a te cunoaşte.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Văzându-mi agita ia. Când a stat drept în picioare. I-am întins şi eu mâna pentru a-i întoarce gestul. În orice caz.Deci asta era. Vorbi i împreună. acesta este Michel. . 118 . Michel.Da. şi îi mul umim în numele Marelui Spirit şi al întregului Univers. nu numai darul de a vedea Aura. Arki locuieşte pe o planetă din aceeaşi categorie cu Pământul. la fel cum î i mul umim şi ie. Michel. Î i urez bun venit pe Thiaoouba.

alcătuit din 3 bărba i şi o femeie. am venit pe Thiaoouba de pe planeta X. autostrăzile au fost blocate. o planetă care se aseamănă cu a voastră din multe puncte de vedere. religii. încetând lucrul. de oameni s-au adunat în fa a palatului. sistemul de comunica ii a fost închis. crima. unii dintre ei au putut realiza că. şi într-o zi. Cererea lor a fost respinsă deoarece regimul de atunci era dictatura militară. . Cu toate acestea. For ele de poli ie şi for ele armate sunt alcătuite din oameni şi aceşti oameni au rude şi prieteni în mul ime. iubirea şi libertatea de expresie. căreia în decurs de câteva ore. dealtfel. cataclisme. Au călătorit spre capitala ării lor şi au cerut audien ă la conducătorul statului. Părea. reforma a fost pusă în mişcare de către un grup de oameni dintr-un mic sat aflat pe malurile unuia dintre marile noastre oceane. sistemele de transport au fost oprite. sunt foarte încântat să te cunosc şi mi-ar face plăcere să te întâmpin ca oaspete pe planeta mea.000.Centrala nucleară a fost închisă. 119 . În orice caz. absolut lipsi i de putere. un sistem monetar şi toate cele asociate cu acesta. Este de două ori mai mare decât Pământul.Ce vrei să spui prin “a rămas nemişcată”? am întrebat. Perseveren a lor a atras aten ia opiniei publice şi în a şasea zi. erau lipsi i de putere. I-am mul umit călduros şi plin de o emo ie neobişnuită. cei patru au predicat în fa a mul imii despre unirea întru iubire pentru a schimba regimul – până când gărzile au pus capăt “predicii” lor. Poli ia era neajutorată în fa a unei asemenea unită i. are 15 miliarde de locuitori dar. re elele de radio şi televiziune au încetat transmisiile. împuşcându-i pe cei patru şi amenin ând să împuşte şi al i oameni din mul ime. predicau pacea. Reflectând. ca şi Pământul şi alte planete din prima categorie. este o “Planetă a Durerilor”. s-a răspândit printre oameni – săraci şi boga i. o sămân ă a fost sădită în min ile oamenilor. epidemiile. De fapt. dacă nu se risipesc. muncitori şi maiştri. că oamenii uitaseră de duşmăniile lor. am început fraza în franceză şi am terminat-o în engleză. Totul se oprise. înspăimânta i de gărzi. acum 80 de ani de-ai noştri (anul nostru are 402 zile a câte 21 de ore/zi) am ini iat o reformă. Asta au şi făcut rapid. a rămas nemişcată. nemâncând nimic şi bând doar pu ină apă.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . fără în elegere pe cale paşnică. . cei patru au dormit în fa a por ilor. Vorba a făcut înconjurul ării. culturi şi alte lucruri. Timp de 6 zile şi 5 nopti.La cererea Marelui Thaora. întreaga na iune s-a oprit. i s-au alăturat milioane de oameni. Cu voci slabe. frază pe care. Problemele noastre sunt foarte asemănătoare cu ale voastre: avem două holocausturi nucleare pe parcursul existen ei pe planeta noastră şi am experimentat dictatura. şase luni mai târziu. o mul ime de 2. Acest grup. diferen ele de opinie şi se uniseră împotriva nedreptă ii şi a tiraniei. el nu a avut dificultă i în a o în elege! El continuă: . angaja i şi angajatori. Fermierii nu şi-au mai livrat produsele.Michel. la acel moment.

în actualele corpuri fizice. cu “sisteme de siguran ă” foarte bine stabilite. cărarea iubirii şi a respectului pentru libertatea individuală. Sute de mii ar fi trebuit omorâ i doar pentru a “elibera” centrala nucleară. oferindu-ne posibilitatea de a “absolvi” şi de a trece la o existen ă superioară şi chiar. El a murit. Revenind la Corpurile noastre Astrale. ni se permite să stăm aici numai 9 zile. interesa i în studierea voastră şi învă ând de la voi. Încă mai vizităm Pământul dar doar ca observatori. Arki zâmbi. în cea de-a noua zi. Trebuie să ştii şi tu. mai sunt încă alte na iuni aflate sub domina ia unor regimuri totalitariste violente şi noi facem tot ce ne stă în putere să-i ajutăm. pentru că acesta ar fi un pas înapoi pentru noi. tehnologic sau spiritual.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Nu se mai punea problema de a ucide doar patru indivizi subversivi. Ai aflat deja despre cele 9 categorii de planete – ale noastre sunt la capătul de jos al scării şi planetele urcă pe scală – până la nivelul acestei planete.Îmi pare rău. Nu intervenim niciodată pentru că nu acesta este rolul nostru. într-un loc din care nu mai putea face nici un rău. am vizitat planeta voastră. Singurele victime care au apărut în cadrul acestui incident au fost 23 de fanatici care alcătuiau garda personală a Tiranului – solda ii au fost obliga i să-i împuşte pentru a ajunge la el . şi. în final. căindu-se pentru tot ce făcuse. În fa a determinării poporului. Noi ştim că tot ceea ce facem în această via ă este o ucenicie. din greşelile voastre. cu siguran ă că nu va putea să schimbe planeta cu una superioară până când nu va fi suficient de evoluat. eliberându-ne pentru totdeauna. N-am fost foarte flatat de această reflec ie şi Aura mea trebuie să-i fi indicat foarte mult acest lucru lui Arki. nici Marele Thaora. că planetele sunt clasificate şi că este posibil pentru întreaga popula ie să migreze către o altă planetă. atunci când planeta lor este în pericol. Poporul trecuse peste violen ă. corpurile noastre fizice ar muri şi nici Thao.(9) Nouă. un Corp Astral. de fapt. a cărui putere este de a reînvia mor ii. În concordan ă cu Legea Universală. acea na iune este cea mai plină de succes de pe planeta noastră. Nu sunte i de invidiat – material. nu.Ei bine. Michel. dar îmi salvez “piesa” fără ipocrizie. . având o tehnologie foarte avansată. nu ar fi capabili să prevină sau să inverseze procesul. exemplul lor a inspirat reforma lui. El a găsit.A fost spânzurat? – am întrebat. despre evolu ia spirituală şi nu despre cea tehnologică. desigur. şi nu vom invada niciodată planeta voastră. Michel. Fiind noi înşine suprapopula i şi. având în vedere posibilitatea de a amplasa aici o colonie – o idee la care ne-am decis să renun ăm de vreme ce gradul vostru de evolu ie ne-ar fi adus mai mult rău decât bine. Acum. Această evolutie apare datorită corpului fizic. 120 . Natura are reguli foarte inflexibile. poli ia. dar nimeni nu poate face acest lucru dacă noua planetă nu este din aceeaşi categorie. de corpurile fizice. El a fost în schimb deportat. armata şi Dictatorul au fost for a i să capituleze. ca şi pe planeta voastră. El zâmbi şi continuă: . Vorbim. dar. din nou.

Se opri aici. trebuie să fim “re-procesa i” iar şi iar până când apărem perfec i. pentru un moment. ei reuşesc să facă totul mai complicat şi de-a dreptul de neîn eles introducând ritualuri şi legi inventate de către preo i care îşi urmăresc interesele personale. . .Este posibil atunci. ele urmăresc să grupeze oamenii laolaltă şi să-i ajute să-l venereze pe Dumnezeu şi binele şi să-l în eleagă mai bine (pe Dumnezeu)26. poate că Corpul meu Astral ar putea să rămână aici şi poate m-aş putea reîncarna ca şi copil pe Thiaoouba?… Eram plin de speran e.Spiritul.Dar. pe Pământ. În primul rând trebuie să elimini impurită ile din fier. trebuie să admit. Pentru acest motiv. nu poate accepta nici cea mai mică urmă de imperfec iune. Acelaşi lucru se aplică şi în cazul nostru. după Aura ta. fiind perfect El însuşi. şi am întrebat: . şi iar…atât timp cât este necesar pentru a produce un o el de primă clasă. Văd. şi în câteva locuri cu succes. destul de brusc.Nu ai în eles. În orice caz.Câ iva dintre noi au învă at s-o facă.Michel. şi totuşi. să abolim religiile şi sectele. că deja realizezi o parte din aceste lucruri. pentru că era adevărat. . pentru eventualitatea în care ne vom reuni cu Marele Spirit care. uitând. voi pute i vedea Aura şi o pute i citi? .Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba .Pe planeta voastră.Trebuie să plec acum. este greu de în eles pe moment. am privit Thiaoouba ca pe un veritabil paradis. Michel şi voi fi pe deplin fericit s-o fac dacă. Dar este posibil ca atunci când vei muri pe Pământ – când va veni timpul tău – Corpul tău Astral să se reîncarneze într-un corp pe o altă planetă mai avansată…din a doua sau poate a treia categorie de planete. să le încălzeşti la temperatura potrivită şi să ob ii o el pur? Nu. sau chiar pe aceasta. Legea Universală ar cere ca tu să te reîncarnezi pe Pământ. de a sări peste toate categoriile şi să ne regăsim reîncarna i pe o planeta din a noua categorie? am întrebat tot plin de speran ă. de familia pe care o iubeam acolo. . 26 comentariul Editorului 121 . în loc să urmeze Natura şi Legea Universală. prin discu ia cu tine.Pare atât de complicat. noi studiem enorm acest subiect deoarece noi ştim că acesta este cu adevărat necesar pentru evolu ia noastră. care a creat totul. numai că mult mai hotărât. dar pentru un biet creier omenesc. dacă ar fi să mor aici. . pe tine şi pe semenii tăi – pe Pământ şi prin Univers. pentru el este foarte simplu. dar în acest domeniu suntem doar cu pu in mai avansa i decât voi. doreşte ca acest lucru să se petreacă pe această cale şi sunt sigur de asta. Şi devine şi mai dificil pe măsură ce încercăm să ne apropiem de Sursă. Am zâmbit. inclusiv eu. . po i lua pu in fier şi pu in carbon. dacă nu i-ai încheiat timpul de sedere acolo. Michel. am fost capabil să te asist. apoi trebuie să îl pui înapoi în creuzet pentru a fi procesat din nou şi iar. depinde de nivelul tău prezent de evolu ie. Aparent. noi am încercat. şi mi-am dat seama că un ordin telepatic venit de la marele personaj l-a determinat să facă asta.

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Îmi întinse mâna iar eu i-am răspuns. În ciuda urâ eniei sale, mi-ar fi plăcut să-l sărut şi să-l strâng în bra e. Mi-aş fi dorit să pot… Am aflat mai târziu că fusese omorât, alături de al i 5 semeni de-ai săi, când nava sa a explodat, la doar o ora după ce a părăsit Thiaoouba. Am sperat că via a sa va continua pe o planetă mai ospitalieră…dar poate că el se va întoarce pe planeta sa pentru a-şi ajuta poporul…cine ştie? Am întâlnit, în Univers, un frate care, ca şi mine, exista pe o Planetă a Suferin elor – studiind la aceeaşi şcoală cum să atingi, într-o zi, fericirea eternă. Când Arki a părăsit camera, înso it de mentorul său, m-am aşezat din nou lângă Thao. Thaora, cel care îmi dăduse harul de a în elege toate limbile, mi se adresă din nou: - Michel, după cum i-a spus deja Thao, tu ai fost ales de noi pentru a vizita Thiaoouba, dar motivul principal în alegerea noastră încă nu a fost relevat. Nu este numai datorită faptului că tu ai o minte trezită şi deschisă, ci şi pentru că – şi în mod special (de fapt motivul principal) – tu eşti unul dintre rarii “soukous” care mai locuiesc pe Pământ în prezent. Un “soukous” este un Corp Astral care a trăit 81 de vie i într-un corp uman, şi a trăit toate aceste vie i (10) pe diferite planete sau diferite categorii de planete. Din diverse motive, “soukous” revine la a trăi pe o planetă inferioară, cum este Pământul, când ar putea doar la fel de bine să continue să “urce scara succesului” fără să meargă înapoi vreodată. Ştii că numărul 9 este numărul Universului. Te afli aici în Oraşul celor 9 Doko-uri, fondat după Legea Universală. Corpul tău are de 9 ori 9 vie i trăite, ceea ce te aduce la capătul unuia dintre marile cicluri. Încă odată, am fost complet făcut praf. Bănuiam că nu trăiesc prima via a, mai ales după călătoria mea pe Continentul Mu – dar 81 de vie i! N-am ştiut că cineva poate trăi atâtea… - Este posibil să trăieşti mult mai multe, Michel – spuse Thaora, întrerupându-mi gândurile. Thao este la a 216-a, dar alte entită i trăiesc mult mai pu ine. Aşa cum am spus, ai fost ales dintre pu inii “soukous” care trăiesc pe Pământ, dar, pentru ca tu să acumulezi cunoştin e profunde pe parcursul călătoriei pe planeta noastră, am plănuit o altă călătorie în timp pentru tine. Astfel, pentru a putea în elege mai bine ce este reîncarnarea şi care este scopul său, î i vom permite să “vizitezi” din nou existen ele tale anterioare. Această călătorie în timp î i va fi foarte folositoare la scrierea căr ii tale, de vreme ce vei fi în eles pe deplin scopul său. Abia terminase de vorbit, când Thao m-a luat de umeri şi m-a întors. Ea mă conduse către camera de relaxare – o încăpere, se pare, a fiecăruia şi a tuturor doko-urilor. Cei trei Thaori ne-au urmat, tot prin levita ie. Thao mi-a indicat că ar trebui să mă intind pe o structură mare care era întocmai ca un pernă de aer. “Şeful” Thaora s-a aşezat el însuşi la capul meu, ceilal i doi inându-mă fiecare de câte o mâna. Thao şi-a plasat mâinile în formă de căuş deasupra plexului solar. 122

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Conducătorul şi-a pozi ionat apoi degetele arătătoare de la ambele mâini în dreptul glandei mele pineale, ordonându-mi telepatic să-i privesc degetele. Câteva secunde mai târziu, aveam impresia că alunec înapoi cu o viteză incredibilă, printr-un tunel fără sfârşit. Apoi, brusc, am ieşit din tunel în ceea ce părea a fi o galerie a unei mine de cărbuni. Câ iva oameni, purtând mici lampi pe frun ile lor împingeau furgoane; al ii, pu in mai încolo, atacau cărbunele cu târnăcoape sau puneau cărbunii cu lope ile în vagonete. M-am deplasat până la capătul galeriei unde am putut să-l examinez mai îndeaproape pe unul dintre mineri. Mi se părea cunoscut. O voce venită din interiorul meu spuse: “Este unul dintre corpurile tale fizice, Michel”. Bărbatul era destul de înalt şi bine clădit. Era acoperit de transpira ie şi praf de cărbune şi muncea cu lopata la încărcarea cărbunelui în vagonet. Scena s-a schimbat brusc, exact ca atunci când eram în psihosferă pe Mu. Am aflat că se numea Siegfried, când, unul dintre minerii de la intrarea în mină l-a strigat în germană, pe care o în elegeam perfect – deşi eu nu vorbesc şi nu în eleg această limbă. Celalalt miner i-a cerut lui Siegfried să-l urmeze. S-a îndreptat către o baracă veche, oarecum mai mare decât toate celelalte pe această, aparent, stradă principală a satului. I-am urmat pe cei doi înăuntru, unde ardea o lampă cu petrol şi la o masă, stăteau nişte bărba i. Siegfried s-a alăturat grupului lor. Au strigat ceva unei brute ce purta un şor murdar şi, pu in după aceea, el le-a adus o sticlă şi câteva pocale cositorite. O altă scenă s-a suprapus peste aceasta. Părea că se petrecea câteva ore mai târziu. Baraca era aceeaşi, dar acum, Siegfried se clătina afară, vizibil beat. Se îndreptă către un şir de barăci mai mici, care aveau toate coşuri sco ând rotocoale de fum negricios. Brusc, el deschise uşa uneia dintre ele şi intră, cu mine inându-mă scai de el. Opt copii, de vârste diferite, de la un an în sus, fiecare la interval de 12 luni fa ă de celalălt, stăteau la masă, înfigându-şi lingurile în farfurii cu un terci deloc plăcut la vedere. To i şi-au ridicat capetele la apari ia neaşteptată a tatălui lor, privindu-l înspăimânta i. O femeie, de statură mijlocie, dar robustă, cu un păr de un blond murdar, i se adresă agresiv: - Unde ai fost şi, unde sunt banii? Ştii foarte bine că copii nu au mai avut fasole de două săptămâni, şi, totuşi, din nou eşti beat! Ea se ridică şi se apropie de Siegfried. Când ea îşi ridică mâna să-l pălmuiască, el îi prinse bra ul, şi cu pumnul stâng, o lovi atât de tare încât a zburat înapoi. Ea căzu pe podea, lovindu-se la ceafă de vatra de cărbuni şi fu omorâtă pe loc.

123

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Copiii au început să ipe şi să plângă. Siegfried se aplecă asupra so iei sale ai cărei ochi larg deschişi se holbau la el fără via ă. - Freda, Freda, haide, ridică-te – strigă el, vocea oprindu-i-se în gât. A luat-o în bra e pentru a o ajuta, dar ea nu mai putea sta în picioare. Deodată, după cum ea continua să se holbeze fix, el realiză că ea murise. Dezmeticit acum din be ie, se grăbi către uşă şi se pierdu în noapte, alergând iar şi iar, ca şi cum şi-ar fi pierdut min ile. Din nou scena se schimbă şi Siegfried apăru, bine inut între doi gardieni, dintre care unul îi punea o glugă lui Siegfried pe cap. Călăul purta, deasemeni, o glugă, ce avea găuri tăiate în dreptul ochilor. Era un bărbat uriaş, care inea în mâinile sale enorme mânerul unei securi mari şi ascu ite. Gardianul îl făcu pe Siegfried să îngenuncheze, aplecându-l înainte, astfel încât capul său să stea pe butucul de execu ie. Acum, călăul veni în fa ă şi se aşeză în pozi ie. Un preot spuse repede o rugăciune, în timp ce călăul ridică lent securea deasupra capului. Dintr-o dată, el o lăsă să cadă pe gâtul lui Siegfried. Capul victimei se rostogoli pe pământ, făcând mul imea să se retragă cu câ iva paşi. Tocmai fusesem martor la moartea violentă a unuia dintre multele mele corpuri fizice… Senza ia era atât de stranie. Până în momentul mor ii, am fost plin de o mare dragoste pentru acest om, pentru ca mai apoi, când a greşit, să simt o mare milă pentru el. În momentul mor ii sale, oricum, în timp ce capul său se rostogolea în mijlocul murmurului mul imii, am avut o copleşitoare senza ie de eliberare – a sa, la fel de bine ca şi cum ar fi fost a mea. Imediat, mi s-a prezentat o altă scenă. În fa a mea era un lac, apa sa de un albastru strălucitor reflecta razele celor doi sori care erau “agă a i” destul de aproape de linia orizontului. O mică ambarca iune, bogat, dar discret decorată cu sculpturi şi picturi, traversa lacul. Era condusă de bărba i, de mărime medie şi cu tenul roşcat, folosind prăjini lungi care plonjau în apă. Sub un gen de baldachin şi, aşezată pe un tron decorat cu ornamente, se afla o încântătoare tânără femeie cu pielea aurie. Fa a sa ovală era luminată de doi ochi migdala i şi, un păr lung şi blond îi cădea până în talie. Era relaxată şi zâmbea tinerei companii, care roia în jurul său, între inându-i bună dispozi ie. Am ştiut instantaeu că această frumoasă creatură eram eu într-o altă via ă. Ambarca iunea se îndrepta lin către un debarcader, de la care pornea o alee largă, marginită de mici tufe de arbuşti înflori i. Această alee dispărea printre copacii care înconjurau ceea ce părea a fi un palat, cu acoperişuri la diferite nivele şi de diferite culori. Cu o schimbare de scenă, am fost transportat în interiorul palatului pentru a mă regăsi într-o cameră bogat decorată.

124

aduseră în spatele musafirului nou venit un jil similar cu al ei şi îl aşezară lângă ea. ca şi femeia de pe vas. şi el va avea. aş vrea să şti i că mi-am ales un tovaraş de via ă. şi sunetul gongului indică sfârşitul speech-ului său. Regina a ării acesteia. pentru o bună perioadă de timp. Şoptindu-i ceva. delicată şi încântătoare. mai întâi sărutându-i picioarele şi apoi pe ale lui Xinolini. Eu. indiferent că va fi băiat sau fată. Este destul de dificil de explicat dar. am fost Labinola. având un ten auriu similar. aceşti oameni aveau pielea de culoarea pe care femeile blonde de pe Pământ o capătă după numeroase şedin e de expunere la soare. adresându-se. în ceea ce părea a fi locul de onoare. în vreme ce ascultam şi priveam. va fi succesorul meu. Aerul său era mândru şi avea o alură atletică. el va fi a doua putere în regat. într-un jil cu spătarul înalt. toate drepturile şi privilegiile regale. 125 . Orice individ care nu îi ascultă ordinele sau îi va face rău în orice fel. Oaspe ii se întoarseră către cuplu. Aici. Frumoasa tânără de pe vas. foarte ordonată plină de o varietate uimitoare de culori. putea fi auzită şi părea a fi emanată din col ul cel mai îndepărtat al camerei.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Un perete se deschidea către o grădină – o grădină miniaturală. Muzica. Xinolini. Tânărul se aşeză şi femeia îi dădu mâna. Aceşti “oaspe i” erau de ambele sexe şi aveau veşminte bogate. Acesta este el. oaspe ii se înclinară adânc înaintea Labinolei. cât şi musafirilor. erau preocupa i cu servirea celor aproape 100 de oaspe i. Labinola. Cu un glas “tare şi clar”. atât servitorilor. în semn de supunere. după mine. regina şi capul. am hotărât aşa”. va răspunde în fa a mea. Am aflat că eram în stare să intru în corpul său. cei de fa ă. Unul câte unul. dar într-o altă cameră. În contrast cu tenul servitorilor. din acest moment şi conform acceptului meu. la un semn al ei. stătea. Ei aveau acelaşi tip de piele aurie. la fel de bine ca şi din grădină. Servitori cu pielea roşiatică. Primul copil pe care îl port lui Xinolini. Scena dispăru în cea ă pentru a fi înlocuită de o alta. în acelaşi palat. ea le făcu semn servitorilor care. Unul dintre servitori deschise o uşă mare pentru a permite să intre unui tânăr înalt – posibil să fi avut cam 190 cm în înăl ime şi. un gong sună de câteva ori şi se lăsă liniştea. tânără femeie vorbi: “Pentru voi to i. după mine. Un lucru extraordinar se petrecu. El înaintă foarte hotărât către tânăra femeie şi se înclină în fa a ei. Părul de culoare galben-arămie încadra o fa ă cu trăsături regulate. Ea făcu din nou un semn. pe care el o inu în mâna sa. Tot felul de oameni se perindară prin fa a reginei şi ea îi ascultă pe to i cu aten ie. Într-adevăr. Deodată. unde familia regală stătea pe tronuri. Labinola împăr ea dreptatea. îmbrăca i într-un fel de fuste de culoare verde strălucitor care le încingeau şoldurile.

nici măcar odată ea nu s-a întors către Xinolini şi niciodată nu i-a cerut sfatul. Thao şi cei trei Thaori îmi zâmbeau plini de bunătate. La sfârşitul “spectacolului”. un copil negru în Ciad. Labinola. Labinola. femeie şi copil. pierduse foarte mult sânge. tocmai îşi eliberase Corpul său Astral – Corpul meu Astral. vezi? 126 . şi de trei ori am fost marinar. această frumoasă creatură de 28 de ani. Am fost sacagiu în India. pe pat. şi când Labinola a pronun at judecata sa. complet goală. în tot acest timp. Nu am timp să intru în detalii la toate în această via a. Teama era evidentă în ochii moaşelor şi ai doctorilor şi am ştiut că Labinola realizase că avea să moară. comparându-le cu spi ele de la o roată. care stătea întinsă. ştiind că eu am fost această femeie într-o altă via ă şi am avut. am putut vedea fa a ei. devorat de un leu.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Am putut în elege absolut tot ce s-a spus. Am văzut scene din toate cele 80 de vie i anterioare ale mele – unele dintre ele impresionându-mă foarte mult. am fost întru totul de acord cu deciziile sale. Pierduse prea mult sânge. liderul mi s-a adresat cu urmatoarele cuvinte: . mort la 86 de ani. reflec ii admirative pentru în elepciunea ei. păreau îngrijora i. cât şi pe alte planete. orice punct al său. lăsând în urmă 12 copii. într-o zi o voi scrie. S-a dovedit a fi cel al Labinolei. soldat roman. pentru a trăi o altă via ă. Când m-am apropiat. un pescar indian pe Amazon. pentru că ar umple un volum doar ele însele. Femeile. unde am trăit până la 95 de ani. Regina conducătoare a unei treimi dintr-o planetă. plină de sudoare şi desfigurată de durerile naşterii. Copilul murise şi el. Am sim it cum mă invadează o mare mândrie. Alte scene apareau deja. cei mai străluci i doctori din regat. Am putut auzi în murmurul mul imii. de câteva ori. un şef Apache. ăran fermier. De două ori am fost cerşetor.Am dorit să. pentru ca tu să po i observa varietatea. cele mai multe dintre vie ile mele au fost modeste. Copilul se aşezase în pozi ie transversă şi. atât de frumoasă şi bună. sufocat înainte de a putea veni pe lume. bijutier în Japonia. Era primul ei copil şi era epuizată. Deoarece roata este făcută pentru a se învârti. Trei femei şi doi bărba i se învârteau prin apropiere. care se află pe partea de sus. aveam impresia de a mă mişca înapoi în “tunel” şi când am deschis ochii. moaşele şi bărba ii. şi de două ori ascet în mun ii Tibetului şi pe o altă planetă. Totul dispăru din nou şi apoi eram în cel mai luxos dormitor. Scena s-a mutat în timp după două ore şi Labinola tocmai îşi dăduse ultima suflare.i arătăm vie ile tale anterioare. Poate. la vârsta de 8 ani. o uşoară senza ie de furnicătură pe care începusem s-o recunosc. Când s-a stabilit că eram într-adevăr revenit în pielea mea actuală. atât pe Pământ. mort la 42 de ani. În afară de via a în care am fost Labinola. va fi în curând în partea de jos – este inevitabil. revelând alte vie i pe alte planete – ca bărbat.

Dalta unui sculptor şi ciocanul sunt nişte unelte. pe genunchi şi. trebuie să se conformeze Legii Universale şi.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Într-o zi eşti cerşetor şi apoi po i fi o regină. desigur. . destul de simplu. pentru a învă a ceva în plus şi poate chiar mai mult decât atât… După cum i-am explicat. ai asistat mai mul i indivizi decât în multe dintre vie ile tale celelalte. soarele apusese. Mi-am pus masca. poate atinge scopul ultim pe cea mai rapidă cale. în care ei dispărură – la fel cum au făcut-o la prima mea vizită. pe Pământ. Apoi mi-am amintit că Thao putea vedea la fel de bine atât ziua. ea părea să ştie exact unde mergea. cum a fost Labinola care. am decolat. Pe timpul şederii mele în doko. Şi totuşi. De această dată. Ei mă priveau cu blânde e. un cerşetor va învă a la fel de mult ca şi un rege şi. cu mâinile goale. dar ele vor contribui la atingerea acesteia în mâinile unui artist. Thao m-a ridicat fără efort şi m-a aşezat pe umerii săi. exact ca şi cum ar fi fost zi. O minunată statuie n-ar fi putut fi creată de către un artist. pe un scaun al Lativok-ului şi se aşeză lângă mine. este de dragul Sinelui tău Superior. în toate cazurile. Când Corpul tău Astral acceptă un alt corp fizic este. ci ceea ce este în spatele lor. va învă a mult mai mult. în anumite situa ii. în multe cazuri. Corpul fizic nu este decât o unealtă. în afară de cea de deasupra intrării. Thaori îşi reluară locurile lor şi noi pe ale noastre. Aten ia mea era concentrată încă la Thaori. în vreme ce mergeam pe drum – şi într-adevăr. Este un proces de continuă rafinare. care poate apărea la fel de eficient şi în corpul unui cerşetor. înconjura i de o cea ă aurie care devenea din ce în ce mai densă. dar a şi învă at foarte mult şi i-a ajutat mult pe ceilal i. Era complet întuneric şi nu strălucea nicăieri vreo lumină. Nu puteam vedea la mai mult de 3 metri în fa ă şi mă întrebam cum vom reuşi să găsim platforma zburătoare.Ai fi putut să te împiedici – îmi explică ea. Thao îşi puse mâna blând pe umărul meu şi mă rugă s-o urmez. am văzut dovada! A fost dovedit imediat. cât şi noaptea. aproape imediat. Mă conduse către intrarea în doko. dar şi în corpul unui rege sau al unui miner.Trebuie să por i în minte întotdeauna acest punct principal: un Corp Astral. Când ai fost ascet în mun i. ei nu păreau să considere necesară explica ia cu privire la ambian a luminoasă ce ne permitea să vedem la o distan ă de cel pu in 15 metri în interiorul doko-ului. ea mă lăsă jos. nu numai că a fost în partea de sus a ro ii. aşa cum cărăm noi. pe care o aveam în mână. Cu aceasta. După un timp. copiii. Ceea ce contează cel mai mult este faptul că nu contează aparen ele. în orice caz. şi într-o clipă am fost afară. urmând Natura cât mai îndeaproape posibil. 127 . nu vor atinge niciodată frumuse ea prin ele însele. Am fost curios să văd o dovadă a acestui lucru – ca un pământean tipic.

puteam vedea Aura lui Thao şi “buchetul” din creştetul capului său. în ciuda faptului că aveam încredere în Thao. Nu în eleg deloc. De aceea noi nu folosim iluminatul – îmi dau seama că nu este prea comod pentru tine. de obicei străluceau atât de puternic. . deci nu ai un punct de referin ă în func ie de care să judeci. Thao izbucni în râs. Ploaia toren ială era foarte puternică dar. am avut impresia că ne oprim şi m-am întrebat ce se întâmplă. . . Vezi. Dă-mi voie să te ajut. Am întrebat-o dacă va sta cu mine. în orice caz. Lângă mine. Cu aceasta. Am sim it o uşoară presiune ca atunci când cineva intră într-un doko şi apoi am sim it din plin ploaia pe fa ă. Am sim it câteva picături de ploaie atingându-mi fa a. am putut vedea luminile colorate care se mişcau.Dar cum ai putut găsi acest loc într-un asemenea întuneric? . Am activat câmpul de for ă – n-ai observat? N-ai mai sim it vântul. nu prea m-am sim it în largul meu zburând în “orb”.Câmpul de for ă nu opreşte numai ploaia.De ce? Pentru ploaie? Nu. dar am crezut că s-a oprit. . care era deosebit de strălucitor. . Am încercat să în eleg de ce doko-urile se mişcau. am fost trezit de sunetul vocii lui Thao. noi putem vedea la fel de bine şi ziua. o lumină veni direct către noi şi se opri lângă noi.Am ajuns aici la timp. ci şi vântul.Ce este? am întrebat-o pe Thao. prin întunericul care părea chiar mai gros. care era aplecată asupra mea. deoarece ştiam că ne aflam deasupra oceanului. Am prins viteză şi sunt sigur că am călătorit la fel de repede în întuneric aşa cum o făcusem şi la lumina zilei. de fapt plouă de câtva timp. oricum. nimeni nu trebuie să se bazeze pe percep ii. a plecat şi eu m-am întins şi foarte curând am adormit. Thao îşi mişcă mâna către un punct al maşinii şi nu am mai sim it ploaia. în stânga noastră. Ocazional.Am ajuns la tine – spuse Thao. Haide. .După cum i-am spus. dar.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Trebuie să spun că. dar mi-a explicat că locuieşte chiar în apropiere. . Nori mari se formaseră după apusul soarelui şi împrejurimile noastre erau complet cufundate în întuneric. Am zburat printre imenşii copaci din parc şi nici măcar n-am putut zări stelele care. când brusc. şi noaptea. am avut o zi foarte încărcată şi cred că cel mai bine pentru tine ar fi să te odihneşti acum. pe parcursul drumului. şoptindu-mi la ureche. am remarcat. În diminea a următoare. M-a condus către zona de relaxare. din câteva sărituri. urându-mi o noapte bună.Luminile de la intrările doko-urilor de pe coastă. 128 . lucru care m-a liniştit şi mi-a sugerat că explica ia misterului era pe cale să fie dezvăluită. Thao era sub lumină şi am intrat în doko. În aceeaşi clipă. Mă ridică din nou. nu-i aşa? .Ba da. tu nu mă po i vedea acum. indiferent că ne mişcăm sau nu. neavând nevoie de un vehicul de transport pentru a veni aici.

şi era legată de America printr-un istm şi de Africa prin alt istm. aplecându-se peste mine să vorbească. deasemeni. În schimb. M-am ridicat şi am urmat-o pe Thao către piscină. cu acum aproximativ 30. Era momentul în care mi-a spus de accidentul căruia îi căzuse victimă Arki. Mai sunt încă multe lucruri care trebuie să te învă . ca şi Continentul Mu. de exemplu. 129 . Scrierea numerică. de ani în urmă. fără să mă trezesc măcar odată. Era interesant să priveşti la picăturile de ploaie. încă folosită de Arabi. Este vorba de fizică elementară – cel pu in pentru noi. care guvernau ara. în mijlocul Oceanului Atlantic. aşa cum s-ar fi întâmplat în cazul unui dom din sticlă. am dormit “buştean”. M-am spălat şi. aşa cum o făcusem şi prima dată. a constituit subiectul multor controverse.Picăturile sunt dizlocate de câmpul de for ă. Eram perfect odihnit. dar nu trebuie să fim egoişti. vine din Atlantis. . de ani în urmă – de fapt era o colonie a poporului Mu.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Am observat.i vorbesc despre Egipt şi Israel. Mai era acolo.Într-adevăr este trist. pentru că n-o auzisem pe Thao venind. din păcate. colonizatori foarte învă a i de pe Mu. astfel încât semenii tăi să fie ilumina i când vei scrie cartea – cum ar fi misterul lui Cristos. la o latitudine similară cu cea a insulelor Canare. şi au construit aici. Nu-mi era foame. am savurat o masă uşoară şi am băut pu in hidromel. Michel. o rasă albă – un popor înalt şi blond. Alte aventuri şi alte bucurii i se pregătesc probabil lui Arki. faimosul continent atât de des pomenit pe Pământ şi care. Michel. mergând prin nordul Africii unde îi întâlniseră pe Arabi (descenden i ai familiilor mixte formate din rasa galbenă şi negrii bakaratinieni) având multe cunoştin e noi – atât materiale. că această zonă de relaxare îşi merita pe deplin numele. Erau Mayasii. Cu 17. . sunetul fiind extrem de atenuat aici. când m-am alăturat din nou lui Thao. Era locuită de oameni de pe Mu. ei exploraseră Mediterana în întregime. o replică a piramidei din Savanasa. şi de pe Mu. ai atât de pu in timp la dispozi ie. fără vreun sunet. care nu se prelingeau în jos pe pere ii doko-ului. ele dispăreau pur şi simplu când atingeau câmpul de for ă al doko-ului. Privind în sus. desigur. Apoi. la fel de bine ca şi despre Atlantida. văzându-mă surprins. Thao mi-a reamintit că Arki trecea către o altă existen ă şi trebuie păstrat în amintire ca un prieten care ne-a părăsit pentru a merge în altă parte. Am privit spre Thao şi ea mi-a zâmbit. cât şi spirituale. Dar aici sunt lucruri mult mai interesante de studiat şi. Întinderea sa era pu in mai mare decât a Australiei.000. Era ataşată Europei.000. Atlantida. Mai întâi ar trebui să. a existat şi a fost situat în emisfera nordică. cu ochi albaştri. pe care l-am amintit ieri când am fost întrerup i de sosirea lui Arki. M-am întristat foarte tare la auzul veştii şi lacrimile mi-au âşnit din ochi. am putut vedea cerul gri şi ploaia ce cădea peste doko.

olărit (ceramică) şi esutul pânzei. Uzine dezvoltate. Pe de altă parte. în Grecia. Şi ei au pus bazele unei noi colonii de succes şi au ocupat partea de sus a Egiptului. . ei pretindeau că sufletul călătorea spre vest. În orice caz. tehnici noi pentru creşterea vitelor. Nagas-ii aveau o credin ă similară. Ambele grupuri de colonişti au introdus îmbunătă iri similare.d. credeau în reîncarnarea sufletului (Corpul Astral) în ara strămoşilor săi. la conducerea ei. În Egipt. au ajuns într-un inut pe care nativii îl numeau Aranka. Dispăru i de mii de ani. Acolo.Nu este aşa. 27 varianta Thoth (nota Editorului) 130 . De fiecare dată când marii colonizatori considerau că noua colonie avea poten ial să devină mare. Nagas-ii din nordul Egiptului şi Atlan ii-Maya au început să se războiască pentru un motiv de-a dreptul ridicol. Nativii din regiune au mers la şcolile lor. . Însă. pe ărmurile Mării Roşii. noi metode de cultivare. Legile care au fost stabilite îmbinau credin ele de pe Mu. fiind asimila i gradat cu coloniştii şi producând rasa Egipteană. voi îl cunoaşte i sub numele de Egipt. Michel. Nagas-ii au înfiin at un mare oraş numit Mayou.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Au mers apoi. extrem de învă at atât d. În final. la o latitudine ce corespundea Tropicului Racului. unde au pus bazele unei mici colonii şi alfabetul grecesc corespunde aproape exact celui de pe Mu. India şi. la fel de bine ca şi orientarea lor. cât şi spiritual. au ajuns pe ărmurile Egiptului. Toth a fost un mare om al Atlantidei. de unde veniseră ei. dimensiunile şi specifica iile lor trebuie să fie precis calculate. exper ii cred că această piramidă a fost construită de Faraonul Keops. a construit temple şi. pot să. popula ia Nagas au colonizat Burma. .p. acum 5. a construit. şi secretele tăierii pietrei şi utilizarea – hai să le spunem “electro-ultra-sunete”. pentru că Toth şi maeştrii săi arhitec i cunoşteau secretele antigravita iei de pe Mu. şi care. Atlan ii. Atlan ii-Maya nu au fost singurii exploratori şi colonizatori. de vreme ce ei veniseră din est. în final. El a întemeiat sate.i confirm că Faraonul Keops a utilizat această piramidă pentru scopul pentru care fusese construită. aceasta nu este singura greşeală pe care exper ii de pe Pământ au făcut-o.000. cu un mare om. ei au aşezat o colonie puternică. Desigur. pe nume Toth27. de ani. au fost introduse peste tot. cu excep ia faptului că ei pretindeau că sufletul se ducea înapoi în est. a căror religie se deosebea semnificativ de cea de pe Mu.A fost realizată destul de rapid – doar 9 ani. pentru a-şi îndeplini rolul de “instrument”. chiar înainte de a muri.v. Aceste piramide sunt unice şi. dar redusă la scară de trei ori.Dar pe Pământ. Marea Piramidă. material. construiau o piramidă mai specială – o unealtă – după cum ai putut vedea şi tu însu i pe Mu. şi material şi spiritual. cu principiile organizatorice ale Atlantidei. ceea ce voi numi i. ei au construit Marea Piramidă după acelaşi model ca şi Piramida din Savanasa.Ştii cât timp a durat construirea lor? .

aproape culminând (11) în ridicarea civiliza iei. Primul rege al Egiptului Unit. acolo nu exixta nici un oraş. Asta s-a întâmplat acum 12. şi eventual. având în vedere că ambele grupuri con ineau oameni care iubeau fundamental pacea. La bordul navei se aflau 8 astronau i: 3 femei şi 5 bărba i. consecin ele pot fi catastrofale. el a făcut următoarea declara ie: “ Timpul pe care l-am petrecut pe acest Pământ a fost o eră în care simplitatea Adevărului nu a fost în eleasă şi a fost respinsă de mul i”. Pământul este vizitat. gândind că era mai simplu să aibă un control asupra poporului. în timpul primului Rege al Egiptului. Acum. Agricultura şi creşterea vitelor au înflorit şi. la acel moment. aşa cum a explicat şi Arki. ar trebui să dezvolt subiectul. trebuie să ne întoarcem în timp. nu po i schimba planetele aşa cum po i schimba casele. de ani. nici popula ie. locuitorii anumitor planete sunt obliga i să le părăsească. Arki a spus că Pământul este încă vizitat de extratereştri şi. în mileniul următor. După cum se întâmplă adesea în sectele religioase. A aterizat în regiunea Krasnodar. Acum. pu in câte pu in. cât şi al păr ii de jos. a pus mâna pe Faraon. El a fost cel care a întemeiat oraşul Memphis. ara era prosperă. la fel ca şi în alte asemenea lucruri fără rost. datorită acestor diferen e. deoarece ei ştiau că. cu excep ii notabile printre Faraonii care cedasera în fa a clerului. Mai trebuie spus deasemeni că înaintea războiului şi a pactului de pace care a urmat şi care a făcut ca Mena să fie ales ca Rege al Egiptului. Ei aveau credin a lor. Fiin e umane au părăsit planeta Hebra pentru a explora (14) galaxia. planeta lor urma să devină total improprie vie ii. formată din Atlan i-Maya şi Nagaşi în propor ii egale. capabilă de foarte mari viteze. în acest punct. popula ia. de vreme ce acestea sunt pe moarte. dar nu a fost un război teribil de crud. Înainte de a muri. Mena. după cum ştii. Uneori. ei au devenit alia i şi au format Egiptul unificat.000. a avut serioase probleme pe timpul zborului său de recunoaştere şi a fost obligată să aterizeze pe planeta voastră.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Timp de doi ani au fost de fapt în război. datorită ridicării unui puternic cler care. în căutarea unei noi planete din aceeaşi categorie cu a lor. Dar. a fost otrăvit de către preo i. O asemenea excep ie a fost Faraonul Athnaton28 care. a fost vizitat cu regularitate în trecut. Nu mai este nevoie să spun că. crezând în diavol şi în diferite fiin e divine. Această situa ie a continuat peste ani. O navă spa ială. aşa cum sunt multe alte planete locuite. Trebuie să te conformezi unui ciclu care este bine stabilit. împrăştiate prin Univers. 28 variantă Akhenaten (nota Editorului) 131 . altfel. El a fost ales prin aceeaşi metodă folosită pe Mu – o metodă care nu a mai supravie uit mult în Egipt. nici Rusia. a întemeiat o civiliza ie sofisticată atât în partea de sus. atât al păr ii de sus. un oraş în vestul Rusiei. se numea Mena. cât şi în cea de jos a Egiptului. preo ii Egipteni denaturaseră Adevărul.

132 . atât timp cât ei atinseseră latitudini joase. şi de aceea. For a gravita ională a făcut ca mergând pe o asemenea distan ă. născu un fiu. Venind de pe o planetă dintr-o categorie superioară. Vremea a devenit mult mai blândă. nici înainte. Acesta a fost primul lor contact cu pământenii. A trecut ceva timp până când au făcut cunoştin ă cu câ iva nomazi care treceau prin zonă. te expui la condi ii de via ă mai rele deoarece spiritualitatea ta avansată nu poate exista într-un mediu înconjurător materialist. care era şi ea însărcinată. uimitor. Călătoria a durat luni. Rabion. ceilal i fugind din fa a unei asemenea puteri. ea dădu naştere unui fiu pe care îl numi Ranan. cu ochi negri. şi Levia şi Dina. aşa încât. în timpul lucrului. deoarece era sezonul cald. a fost obligat s-o folosească şi a ucis patru dintre atacatorii săi. După un timp. inclusiv femeile. au găsit femeile lui Robanan pe placul lor şi au vrut să-l omoare şi să-i ia tot ce avea. producând o explozie teribilă care a distrus jumătate din navă şi a ucis 5 dintre cosmonau i. către un climat mai cald. fiind la o oarecare distan ă. Ei se numeau Robanan. un pacifist. a devenit un adevărat “Drum al Calvarului”. Aceşti oameni s-au întristat foarte tare că au fost nevoi i să recurgă la asemenea măsuri. au reuşit. dar ei erau tineri şi. Timp de câteva luni. . La termen. şi Levia. ne inând cont de Legea Universală. nici înapoi. Dacă mergi înainte. Ei aveau câteva arme şi erau în stare să-şi procure vânat – por iile lor de manna şi roustian fuseseră distruse în explozie. miere şi plante comestibile – şi aici şi-au fondat linia lor. Aceşti oameni de pe Hebra s-au aclimatizat în acest loc care era bogat în vânat. Robanan încă mai avea arma sa şi. să fie extrem de dificil pentru ei. Apoi veni frigul şi s-au decis să se mute mai departe către sud. nu au fost răni i. S-au oprit lângă un râu. piele albă şi un păr lung şi castaniu (închis la culoare). au avut câteva dificultă i în mişcare. aşteptându-se ca repara iile să dureze câtva timp. Au făcut o aterizare reuşită şi au început să-şi repare nava. dealtfel. Într-o zi. un bărbat. Au trecut pe lângă Marea Neagră. Michel. unde ei de fapt erau prizonieri.Nu. Au descoperit că for a gravita ională era mai puternică decât cea de pe planeta lor şi ini ial. Am crezut că nu este posibil să sari peste categorii pentru a avansa. Au ridicat o tabără lângă nava lor.Nu în eleg. cele două femei. î i pot da o analogie sub forma unei compara ii copilăreşti. am întrerupt-o.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Aceşti oameni erau cam de 170 cm înăl ime. vei muri. călătoria lor către sud. cei trei au rămas pe loc. dar că este posibil să mergi către planetele inferioare. Ceilal i 3. în număr de 10. stabilindu-şi acolo tabăra permanentă şi asta pentru că Dina era însărcinată în câteva luni. îndreptându-se în direc ia în care se află astăzi Israelul. Ei ştiau foarte bine ce li se pregătise. Accidentul nu a mai reprezentat o mare surpriză. Nomazii. şi au văzut în aceasta deja un alt semn că se aflau pe o planetă care le era interzisă de Legea Universală… . s-a produs un accident. Dacă mergi înapoi. şi chiar caldă. ei nu apar ineau Pământului. ei anticipaseră că acest ghinion îi va ajuta să decadă. Dacă vrei.

(nota Editorului). ei s-au sim it superiori – şi într-adevăr ei erau. 29 133 . De aceea am spus ieri. trebuie să te asigur că (originalul)30 Bibliei nu este rodul imagina iei scribilor – nici nu este înfrumuse ată. grupul nostru de extratereştri şi-au fondat linia lor. Oamenii din aceste două oraşe reprezentau un exemplu rău pentru ceilal i şi se comportau periculos pentru oamenii care veneau în contact cu ei. atavism – aici – urmăreşte să reconstruiască caracteristicile originale. Noi nu putem prezice viitorul pentru mai mult de 100 de ani înainte. ci două. Am crezut. astfel încât legenda s-a amestecat cu realitatea. de ani. La scurt timp după sosirea evreilor pe Pământ. imaculat. dacă ar face-o. cu noroi de 30 cm. Cu toate acestea. devenind astfel.De ce nu au fost salva i de la început şi nu au fost duşi înapoi pe planeta lor sau pe o alta din aceeaşi categorie? . denaturând-o. după cum ştii. De exemplu. ei s-ar amesteca cu celelalte rase şi astfel. cu pantofi lustruiti. I-am şi pedepsit deasemeni. Chiar şi acum. Spun “a fost” pentru că în numeroase şedin e de consiliu ale Bisericii Romano-Catolice. distrugerea Sodomei şi a Gomorei a fost cauzată de către una dintre navele noastre spa iale. În orice caz. departe de a fi. pentru motive care sunt clare: pentru a servi nevoilor Creştinită ii. În continuare. datorită atavismelor29. strămoşii evreilor din zilele noastre. dar a fost o piedică. cel din Biblie. Obligă acest om să meargă prin curtea unei ferme. Am încercat diferite mijloace în strădania noastră de a-i aduce înapoi pe drumul drept. A trebuit să fim necru atori. dar altele au supravie uit şi pot fi uşor explicate. ar fi fost absorbi i de celelalte popula ii şi ar fi devenit “impuri”. Am crezut că acest lucru va surveni într-un secol – dar nu a fost un asemenea caz. i-am ajutat cu câteva ocazii. Nu este nevoie să întrebi în ce stare va fi el când va termina. Trebuie deasemeni să te iluminez şi asupra altor puncte din Biblie. De fiecare dată când citeşti în Biblie: “Şi Dumnezeu a spus una şi alta” ar trebui să citeşti “şi locuitorii de pe Thiaoouba au spus…” . o întrebare rezonabilă. este posibil să nu supravie uiască şi. Rasa evreilor s-a dezvoltat din aceşti trei oameni. au reconstituit istoria acestui popor. A fost mult adevăr în ea. prin intermediul consiliilor religioase. dar a fost în zadar. că religiile sunt unul dintre blestemele pământenilor. la momentul acela.i un om îmbrăcat. insistă ca acest om să pună noroiul într-o roabă cu mâinile sale.000. Prima genera ie de oameni descrisă în Biblie a trăit până la 900 de ani. că fiind un grup atât de mic.Aceasta este. ci el s-a numit Robanan şi el nu a avut o so ie pe nume Eva. şosete albe şi costum călcat. preo ii au şters sau au schimbat multe lucruri în Biblie. Michel. Pot afirma pentru tine că Adam. nu numai că nu a fost primul om pe Pământ. rasa este încă aproape la fel de pură cum era acum 12. fără să se amestece cu alte rase pentru că. Biblia a fost mult revizuită.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Imaginează. Biblia a fost scrisă mai târziu de scribi care. care se numeau Levia şi Dina. 30 comentariul Editorului cu acordul Autorului. desigur. După cum i-am spus.

nu-i aşa? Un pasaj din Biblie. Din inorma iile con inute în această carte este clar că Dumnezeu este Dumnezeu (Marele Spirit) şi Yehova = Thiaoouba. (Editorul) 134 . şi Lot era aşezat la por ile Sodomei. unul dintre ei este numit “Domnul Dumnezeu”. nu are fa ă! După cele relatate de scrib. Acum scribul se referă la ei ca “bărba i”. de vreme ce Creatorul. şi era înso it de doi al i “bărba i” – scribul nu vorbeşte de “îngeri”. de vreme ce Corpurile Astrale sunt cele care aspiră către El şi nu Dumnezeu se apleacă spre ele. Într-un fel au dreptate. scribul se referă la apari ia noastră în acele timpuri spunând: “Domnul Dumnezeu apăru el însuşi în fa a lui printre stejarii din Mamre pe când el stătea la intrarea în cortul său în arşita zilei”. Scribul vorbeşte despre Abraham în acest capitol. Abraham s-a conversat cu Domnul Dumnezeu aşa cum ar fi făcut-o cu un înalt demnitar de pe Pământ şi Domnul Dumnezeu i-a răspuns. este uşor pentru cineva de bună credin ă să vadă că Dumnezeu nu a vorbit niciunei fiin e omeneşti31. Asta ar fi ca un râu care curge invers – n-ai văzut niciodată un râu curgând dinspre mare către vârful muntelui. (3) Şi el a spus: “Doamne şi Stăpâne. Nu este ciudat că Dumnezeu coboară pe Pământ sub forma unui bărbat. a privit în sus şi a văzut trei bărba i stând în apropiere. în versetul (10). El le vorbeşte de fiecare dată. fiind un Spirit Pur. Acum. (11) Şi ei au lăsat orbi pe oricine la intrarea în casă. aici. verset (1): “cei doi îngeri ajunseră în Sodoma. dacă am găsit gra ie în ochii tăi. cum procedează şi multe alte religii. “Bărba ii au ajuns. este deasemeni de-a dreptul amuzant: capitolul 19. El nu a putut face asta. apărând în forma să umană. Abraham. ci de bărba i? De fapt. Din versiunea ebraică este clar că Yehova a fost cel care a vorbit oamenilor. Toate celelalte traduceri le amestecă complet – înlocuind numele exact cu “Tatăl” sau “Dumnezeu”. preo ii apar inând Bisericii Romano-Catolice găsesc aceasta în contradic ie ca formă cu vederile lor. Yehova este unul din numeroasele sinonime pentru “Dumnezeu”. s-a ridicat să plece şi a sărutat pământul din înaintea lor” – apoi a tratat cu ei să meargă la casa lui. şi în multe alte locuri în Biblie. de la cel mai mic până la cel mai mare.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba În capitolul 18. Când i-a văzut. Scribul se referă la ei ca bărba i cu un minut înainte şi totuşi. făcând “miracole” şi nu Dumnezeu. Abraham îi invită pe cei trei oameni să stea. a fugit către ei şi a căzut la pământ înaintea lor. şi (deodată) în versetul (5) “Ei l-au chemat pe Lot şi i-au spus : Unde sunt bărba ii care au intrat în casa ta?”. l-au făcut pe Lot să între înăuntru şi au închis uşa”. două pagini mai încolo. În contextul acestui singur detaliu – întreaga Biblie are mai mult în eles (sens) şi lectura sa devine fascinantă. te implor nu te îndepărta de servitorul tău”. (2) El. 31 “Dumnezeu nu a vorbit niciodată” – în cea mai veche versiune ebraică a Bibliei disponibilă. Când Lot i-a văzut. nu de îngeri. Mai departe. pentru că vă vor spune că nimeni nu-şi poate imagina fa a lui Dumnezeu – pentru că acela va fi orbit de ea. fa ă de cele pe care tocmai le-am amintit. aşa încât a fost inutil pentru ei să găsească uşa. înso it. el este cel pe care ni-l pezintă ca fiind “Domnul Dumnezeu” care dă replica. versetul (1).

Evreii sunt foarte inteligen i în compara ie cu alte rase. Căsătoriile sunt aproape întotdeauna între semeni de-ai lor. Din cauza inexorabilei Legi a Universului. ei erau de bună credin ă. pentru tine şi pentru ceilal i. apoi vorbeşte de doi bărba i. înainte de a trece mai departe. Ca un rezultat. solidaritatea lor în fa a adversită ii. Să ne întoarcem. unde au stabilit o linie. Biblia nu este “Cartea lui Dumnezeu”. aşa cum am spus. dragul meu. Singura perioadă în care această denaturare a fost făcută inten ionat. Au mai fost şi altele dar de mai mică importan ă. Încă de la sosirea lor accidentală pe planeta voastră. şi pentru motive foarte specifice. şi în particular. care interesează oamenii de pe Pământ. Hebra). diferite de scrierile originale ale scribilor. Constantinopole în AD 381. să ne întoarcem în Egipt şi la perioada Exodului. Era nevoie de ac iune. Astfel i-am îndrumat şi i-am ajutat pe Evrei. deci. ei au suferit întotdeauna persecu ii. Voi reface adevărul cu privire la acest subiect. este un simplu document al istoriei străvechi. apoi descrie doi bărba i care lovesc oamenii cu orbirea. 135 . este un alt exemplu bun de confuzie din scrierile pământeşti. mult modificat şi plin de înfrumuse ări.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Este uşor de observat lipsa de precizie în acest pasaj. Adesea. După cum ştii. Ephese în AD 431 şi Calcedoine în AD 451. şi nu se amestecă cu alte rase. pentru că ar fi fost ruşinos să lăsăm o rasă atât de evoluată spiritual să se afunde înapoi în ignoran ă şi sălbăticie numai pentru că au făcut accidental greşeala de a veni pe o planetă care nu era potrivită pentru ei. fiul lui Iacob în Egipt. Conform Bibliei. la Egipt. I-am ajutat în secolele care au urmat şi acest lucru au încercat să-l explice scribii prin scrierile care au contribuit la alcătuirea Bibliei. în timp. această rasă a încercat mari dificultă i – le-au încercat atunci şi încă le mai încearcă şi acum. a fost de către Biserica Romană pe timpul consiliilor de la Nicen AD 325. unde am aflat că descenden ii cosmonau ilor au devenit poporul Evreu (numele derivă de la planeta lor. adăugiri ale scriitorilor. “Bărba ii” erau pur şi simplu. un grup de Evrei au călătorit cu Iosif. unde scribul începe vorbind de doi îngeri. aşa cum cred mul i oameni de pe Pământ. un asemenea “miracol” cere cel pu in un înger! Aici. de altfel nu inten ionat. ei au denaturat faptele. De exemplu. Corpurile lor Astrale au fost eliberate şi de aceea capabile să se îndrepte către planete mult mai înalt evoluate unde le era locul. Cum deasemeni ştii. multe dintre ele survenind în timpuri mai recente. oamenii noştri de pe Thiaoouba. numai pentru a pune capăt urii egiptenilor fa ă de ei şi întotdeauna pentru acelaşi motiv nemen ionat – inteligen a lor. ei au o religie care este total diferită.

pentru a-i conduce pe evrei din Egipt şi înapoi către inutul pe care ei îl ocupaseră anterior. Moise nu s-a născut evreu – aceasta este încă o eroare din Biblie. Este de-a dreptul încântătoare – ca o poveste cu zâne! . capabil şi drept. când i s-a propus. Rela iile sexuale cu animalele nu mai erau un lucru rar – ceva care era absolut contrar Naturii şi Legii Universale. Tatăl său a fost militar. s-a născut în Egipt din părin i egipteni. un bărbat pe nume Xioxtin tocmai murise. S-a hotărât să fie trimis un om. intervenind în acest punct. având grad echivalent unui sublocotenent de armată. deoarece ei nu mai puteau evolua ca popor liber atât timp cât se aflau sub domina ia malefică a Egiptenilor. Povestea unui bebeluş evreu pus într-un coşule pe apă şi salvat de o prin esă este foarte romantică. Misiunea noastră fiind aceea de a ajuta atunci când era neapărat necesar. . la fel. în Grecia. să fie eliberatorul evreilor. Era o perioadă în care oamenii de pe Pământ deveniseră cu to ii materialişti.Ce ruşine! Întotdeauna mi-a plăcut această poveste. Îmi promi i că vei relata numai ceea ce este Adevărat? 136 . dar incorectă. În Egipt. Corpul său Astral aştepta să se reîncarneze pe Thiaoouba. la pu in timp după sosirea lor pe Pământ. o planetă din a 8-a categorie. ca în schimb.Poveştile cu zâne sunt într-adevăr foarte frumoase. Michel. am decis să schimbăm cursul pe care istoria îl luase.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Cine a fost Cristos CAPITOLUL 11 Aceasta s-a petrecut pe timpul Faraonului Seti I. El a acceptat acest lucru şi a mers pe Pământ sub numele de Moise. dar ceea ce trebuie să te preocupe este Adevărul – nu fantezia. apoi. Pe planeta Naxiti. A trebuit să scoatem Evreii din Egipt. asta însemnând. era un fapt comun în înalta societate să iei droguri. Moise.

că Moise a fost adus pe lume într-o familie militară egipteană. doar ea singură. care este.Î i explicam atunci. Am “recunoscut” drumul. Eram din ce în ce mai convins că aşa va fi şi. umbrită de un arbore de mango. Aceasta. dar trebuie să î i dai seama că.i explic. . De aceea se reîncarnase. Eram în armată şi făceam manevre la aproape 600 de kilometri de bază.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . am “recunoscut” drumul ca şi cum aş fi fost acolo chiar cu două săptămâni înainte. în felul în care ştergi o casetă înregistrată. din întâmplare maşina nu şterge totul şi tu po i auzi scurte por iuni din ceea ce ar fi trebuit şters! Desigur. ai fost intuit într-un scaun cu rotile. apare cel mai adesea în “filmele” în care Sinele Superior se arată unui Corp Astral.i iei via a mai curând decât să faci fa ă necazurilor tale. Şi apoi s-a sfârşit – n-am mai “recunoscut” nimic. În realitate. când camionul luă curba. M-am albit la fa ă.i dea o idee despre ceea ce încerc să. i-ai pierdut so ia şi cei 2 copii încântători într-un accident de maşină şi tu însu i. Nu te teme. Moise se juca adesea cu copiii evrei. toate detaliile acesteia i-au fost şterse din memorie. cu fa a la drum. 137 . procesul implică electro-fotonica. El a trecut prin ceea ce anumi i Nagaşi au numit “Râul Uitării” – acest lucru se întâmplă indiferent dacă cineva acceptă sau respinge o posibilă reîncarnare.Da. Deci. după ce-şi văzuse via a ca fiind Moise. Până la vârsta de 10 ani. Deodată. de fapt. trecând prin fa a sa. desigur. Un copil frumos şi sociabil. analogiile mele sunt imaginare când vorbesc de “filme” şi “înregistrări de casete”. care îl răsplăteau. În Engleză. împreună cu al i solda i stăteam în spatele unui transportor blindat. în jurul vârstei de 40 de ani. ceea ce majoritatea oamenilor. de exemplu. Thao – instruc iunile tale vor fi urmate la literă. no iune care nu înseamnă nimic. Desigur. era acolo – o colibă de paie singuratică sub un copac de mango. în eleg foarte bine ceea ce spui. în câteva ocazii în cursul vie ii lor spun “Am mai văzut asta înainte” sau “Am mai auzit asta înainte” şi ei ştiu care este următoarea mutare sau următorul cuvânt. servindu-l cu dulciuri. Numele tatălui său a fost Lathotes. am fost sigur şi de faptul că în zona cotiturii voi vedea o mică colibă de paie. oamenii numesc acest sentiment “dejà vu”. pentru oamenii de pe Pământ. dar sper ca ele să. şi după ce acceptase să trăiască această via ă. este un motiv pentru aceasta. Ne apropiam de grani a cu Ciad-ul şi eu. aşa cum am vorbit. “filmul” este şters. el era popular printre mamele evreice. Dacă. . sau te-ar putea conduce către un comportament negativ în alte sfere. Ocazional.Desigur. cunoaşterea te-ar putea tenta să. În schimb. încă. Am fost ca şi hipnotizat de această întindere a drumului care se termina cu o cotitură în unghi drept. tu i-ai amintit că . oricum. ei i-au câştigat inima şi el a ajuns să-şi iubească prietenii evrei ca pe nişte fra i. Cea mai ciudată experien ă de acest gen pe care am trăit-o a fost când am mers în Africa Ecuatorială Franceză.

Evreii deveniseră din ce în ce mai dispre ui i de către Egipteni. în cazuri rare. condusă de preo i şi exper i Egipteni. 138 . El dorea să-i ajute pe evrei dar. pentru că ilustrează foarte bine ceea ce î i explicam referitor la Moise. şi i-am explicat ce s-a întâmplat. care căzu pe pământ. atât de tare m-a afectat această experien ă. Încă sim ind o mare prietenie pentru evrei. Ştiam că părin ii mei n-au pus niciodată piciorul în Africa dar. din ghearele preo ilor haini care.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Comandantul meu care se afla alături m-a întrebat dacă mă simt bine. şi tatăl său l-a sfătuit pe Moise să nu se mai amestece cu această rasă. încât nu are probleme în a se adapta la ceea ce trebuie să înve e în noul său corp fizic. Aproape îşi terminase studiile. evreii au intrat în panică şi s-au grăbit să răspândeacsă zvonul că Moise a ucis soldatul. De departe. el mergea adesea cu ei. El a avut un mare succes în timpul studiilor sale şi a câştigat admiterea într-o şcoală de ştiin ă mult mai avansată. Când a ajuns acasă. acolo predându-se unele dintre învă ăturile lui Toth. când. Crezând că îi va denun a. şi asta pentru un număr limitat. în ciuda recomandărilor imperative ale tatălui său de a nu o mai face. cum ar fi acesta. el a fost obligat să “uite” care va fi cursul vie ii sale. tatăl său îl aştepta şi l-a sfătuit să plece imediat. Am vrut să salvăm acest popor din sclavia în care căzuse şi. Ce crezi despre asta? . prietenul meu mi-a sugerat că aş fi putut merge acolo în timpul unei existen e anterioare. Oricum. la fel cum este şi relatarea căsătoriei lui cu fiica unui preot din Madian. Povestea din Biblie că el a mers către ara Madian este adevărată. mai rău. Cu toate acestea. a fost martorul unui incident care a avut o mare semnifica ie în via a lui. un grup de evrei s-a aruncat asupra soldatului şi l-au omorât. Moise a fost avantajat şi prin faptul că a fost trimis să înve e la o şcoală bună cu numeroase facilită i. În acel timp. el văzu un soldat lovind un evreu. în deşert. Egiptenii încă mai aveau şcoli înalte care erau accesibile pentru elită. dar a fost văzut de către un cuplu de evrei când s-a mişcat.Este exact ceea ce tocmai i-am explicat. Michel. Înainte de a putea interveni. reprezentau un pericol pentru psihicul lor. Răspunsul său a fost: “Trebuie să fi venit aici când erai copil”. deoarece el credea în reîncarnare. aduse din Atlantida cu mult timp înainte. Nu voi mai insista asupra detaliilor. totuşi le-am scris. Corpul Astral este atât de “încărcat” cu învă ătură şi experien ă din vie ile anterioare. de vreme ce el alesese să intre în acea lume prin mijloacele normale – ca un copil nou-născut. unde evreii lucrau sub paza solda ilor egipteni. el mergea în vecinătatea unei clădiri în construc ie. şi nu ai plecat niciodată de lângă noi pentru a face vreo asemenea călătorie când ai fost copil”. Atunci. Un segment destul de lung din “filmul” tău nu a fost şters şi mă bucur pentru asta. Moise n-a ştiut ce să facă. în acea zi. şi apoi l-au îngropat rapid în funda ia care era făcută pentru a ine o enormă coloană. Răspunsul lor a fost: “Nu.

devine moale şi se degradează în decurs de 18 ore. Am aterizat pe munte astfel încât să nu putem fi văzu i de oameni. Apoi. Evreilor nu le-au trebuit 40 de ani pentru a ajunge în Canaan. care de fapt eram noi. De aceea le-am recomandat evreilor să ia numai atât cât au nevoie pentru fiecare zi. Manna.000. dacă laşi manna să fie expusă la aer un timp prea îndelungat. dar este şi foarte uşor compactibilă. trebuie să rectific anumite erori. în număr de trei.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Cu mai mult de un milion de ani mai înainte. navele noastre spa iale. Evreii. În sfârşit. aceasta este explica ia pentru poporul evreu. care erau de-a dreptul foarte pu in adânci. evreii numărau 375. au deschis apele. prin intermediul câmpurilor noastre de for ă. mai târziu. Vezi cum istoria este doar o reluare perpetuă? Moise i-a condus pe evrei din Egipt în mare măsură aşa cum este descris în Biblie – dar înainte de a începe. acesta era singurul popor care urma direc ia cea dreaptă. în ciuda enormelor presiuni din partea preo ilor. Oricum. el deja venise. a fost practic în aceeaşi loca ie. ci numai 3 ani şi jumătate.i explic că manna nu este numai foarte hrănitoare. Faraonul. 139 . distribuită în fiecare zi. În ochii noştri. o parte din conversa ia avută de noi cu Moise pe Muntele Sinai. interesant. după cum ştii. Haide să facem o săritură în timp. Era de preferat la acel moment. erau acum mai bine organiza i. Am permis apoi apelor să se închidă din nou. dar n-am terminat. când ei au ajuns la Marea de Trestie (Sea of Reeds). dar nici măcar un singur soldat egiptean nu s-a înecat – pur şi simplu pentru că ei nu-i urmaseră pe evrei în apă. povestea cu Muntele Sinai este aproape adevărată. care este direc ia spiritualită ii. de vreme ce ştim că mul i oameni de pe Pământ sunt foarte interesa i cu privire la acest faimos Exod. pentru că ei relatau. ajunşi înapoi în inuturile în care se stabiliseră ini ial. evreii au aşteptat sosirea lui Messia – şi totuşi. nu şi-a retras promisiunea şi i-a lăsat pe evrei să plece. Ei n-ar fi trebuit să spună poporului acest lucru. Înainte de toate. Printre ei. deoarece pentru acest popor era mai simplu să creadă în Dumnezeu. Trebuie să. noi am salvat un alt grup din mâinile altor preo i periculoşi. de fapt. şi nu la Marea Roşie (Red Sea). Faraonul în acele vremuri era Ramses al II-lea. pentru a numi numai doi dintre ei. decât în extratereştri care îi supraveghează şi îi ajută. Ei au pus bazele unei civiliza ii notabile având mari legiuitori în rândul regilor cum au fost Solomon şi David. printre marii lor preo i. au aflat curând că au făcut o greşeală şi că ar fi trebuit să urmeze sfatul “Domnului Dumnezeu”. multe nave spa iale o transportă la bordul lor. şi. şi din această cauză. au fost câ iva care au murmurat că un Messia urma să vină şi să-i salveze. care era succesorul lui Seti I-ul. dacă î i aminteşti şi. venea de pe navele noastre. Deci. de oameni şi. Michel. De atunci. şi cei care au luat mai mult.

Planul nostru era de a prinde imagina ia publicului prin trimiterea unui mesager al păcii.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Am observat că acest popor. pentru că vocea venea ca o şoaptă. Priveşte! . am făcut-o în Israel. după moartea lui Solomon. . m-am frecat la ochi.Dumnezeule. în final. chiar aproape de urechea mea. dar intense. cu flăcări scurte. Nu uita faptul că noi de inem Cunoaşterea – încă nu ai văzut decât a zecea parte din ceea ce putem face noi. fa a ei deveni ce oasă şi. da – dar mă vei vedea din nou. Embrionul a fost implantat în pântecele ei pe timpul cât era sub hipnoză. Michel. I-am considerat adecva i pentru a propaga Adevărul Universal. este chiar adevărată. Dar au adus cu ei o spoială de zei şi de credin e – suficient cât să producă o confuzie spirituală.Aici.M. ea nu mai era acolo – dispăruse complet. Desigur. având strămoşi care fuseseră foarte avansa i spiritual. Marile popoare. având ca mamă pe Fecioara Maria. Thao se opri din vorbit şi păru să se concentreze. şi. erau avansa i tehnologic pentru timpul lor – vorbind relativ. desigur.) în fa a mea. bineîn eles. aşa cum o ştii. . ca şi cum în interiorul său ardea un foc. ce i s-a întâmplat? La câteva picioare (U. Pe Pământ s-au făcut referiri la ei sub numele de “Poporul Ales” şi numele nici nu putea fi mai potrivit – pentru că ei fuseseră într-adevăr – “aleşi”. Noi am trimis o navă spa ială şi unul dintre noi a apărut în fa a Fecioarei.Thao. spunându-i că va rămâne însărcinată. insuficient pentru a conduce poporul către Adevărul Universal. Alexandru cel Mare a invadat Egiptul dar. construind un imens imperiu care era orientat mai mult către materialism decât către spiritualitate. gândindu-ne că evreii erau foarte inteligen i. cum au fost romanii. Apari ia unui înger al Bunei Vestiri este corectă în cel mai mic amănunt. unde eşti? . Romanii i-au urmat. 140 . În timp ce o priveam. am hotărât să dăm o mare “mâna de ajutor”.Dar eşti complet invizibilă! . văd că ai dificultă i enorme în a crede cele ce i-am spus. Am sărit. ea a devenit tot mai transparentă până când am putut vedea chiar prin ea. putea fi recunoscută dar ochii ei păreau să trimită în afară mici raze de fiecare dată când vorbea. Povestea naşterii lui Isus. care era într-adevăr virgină. Cât priveşte fa a ei. am văzut silueta lui Thao.Acum. uşor îngrijorat. În loc să o facem într-un tărâm steril spiritual cum era Roma. Michel. De această dată. Poporul evreu a fost ales în unanimitate de Marii Thaori. complet aurie încă radiind. instinctiv. am strigat-o. se îndreptase către anarhie şi îşi permiteau să fie influen a i de preo i răi. şi de fapt. În final. nu a făcut nimic constructiv pentru omenire. asta nu m-a ajutat. Priveşte cu aten ie şi î i voi da câteva exemple care te vor ajuta să în elegi cele ce i le voi spune.

În următoarea clipă ea dispăru.M. despre o fiin ă umană adultă. . mul umită explica iilor care mi-au fost date.Cum faci asta? .Deci. deoarece corpul omenesc trebuie să fie “locuit” de câteva corpuri. demult. apoi începu să facă înconjurul camerei. am călătorit în Corpul Astral. Michel.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Ea începu să se ridice la câteva picioare (U. a denaturat-o pu in. Chiar am vizitat. în carne şi oase din nou. că intuieşti în elesul vorbelor mele.Nu mai căuta. etc. am călătorit în timp pentru a fi martorul unor scene care s-au petrecut cu mii de ani în urmă. voi termina povestea care îi va interesa pe mul i dintre semenii tăi. în acest caz. dar ea se evaporase complet. pe care Biblia. . Aşa cum oricine se poate aştepta. Gazdele mele puteau crea o fiin ă umană vie în 24 de ore! Thao mă privea. stând pe scaunul său.Vrei să spui că voi a i pus la punct tehnica ob inerii “copiilor în eprubetă”? . Noi suntem maeştri nu ai Naturii. şi putem face lucrul cel mai dificil dintre toate – putem crea via ă în mod spontan. de către un pământean despre aceşti oameni şi capacită ile lor. cu o viteza de câteva ori mai mare decât cea a luminii şi mă aflam la câteva milioane de kilometri depărtare de casa mea. am fost complet uimit de această dezvăluire. iat-o. ci în Natură. Gândeşti exact ca un pământean.Nu prea ai priceput ce i-am spus. Noi putem învia mor ii. Puteam vedea acum Aurele şi în elege limbi pe care nu le mai auzisem niciodată. citindu-mă ca pe o carte deschisă. el ar putea fi cel mult un robot. îi putem face să meargă pe cei paraliza i. . . noi putem vindeca orice boală pe care tu o po i numi. . De aceea se cere cunoaşterea perfectă pentru asumarea unei asemenea sarcini. putem vindeca surzii şi orbii. cel astral. Un om de 20 sau 30 de ani poate fi creat de Thaori în aproximativ 24 de ore pământeşti. Universul paralel al Pământului. inclusiv omul. Acum – părea că ceea ce mi s-a spus.) deasupra solului. 141 .Deloc. dar aceasta este făcută numai de către Marii Thaori. Într-adevăr. noi putem crea orice tip de fiin ă vie.Aşa cum i-am explicat. m-am întors. Eu vorbesc. Părea că ar fi fost făcută dintr-un fel de cea ă strălucitoare – putea fi recunoscută ca fiind Thao şi totuşi. atât de repede încât aveam dificultă i în a o privi. Am cunoscut extratereştri. cât timp vă este necesar pentru a crea un copil? . fără să-şi fi mişcat nici un muşchi al “corpului” său. Am crezut că ştiam tot ce era de ştiut. dacă nu. cu o infinită grijă. Michel. Noi putem crea un corp omenesc. Michel. nu despre un copil ci. Am privit în jur. aşa cum ai fost informat – cel psihologic. În afară de eliberarea razelor cosmice. noi avem Cunoaşterea. încă destul de transparentă. mi s-a prezentat ca un aperitiv. Michel. Am călătorit cu o navă spa ială. pentru scurt timp.Acum.

Vezi cum au fost denaturate faptele? Acum. depunându-i mai apoi într-un loc destul de aproape de Egipt. Pruncul Isus. profe ii au anun at popula iei. Regele Irod. oamenii ar striga: OZN! Preo ii şi cei cărora preo ii le spuneau “profe i”. Noi aveam nevoie un mesager care ar fi putut fi capabil să convingă omenirea că mai era o altă via ă în afară de aceasta. via a omului valora extrem de pu in pentru conducătorii poporului. Ştii că. dacă nu le văd cu ochii lor. Procedând în acest fel. Corpul său Astral nu poate “şti totul” cu privire la cunoştin ele sale anterioare. Messia. Acest fapt nu mai era uşor de acceptat de vreme ce civiliza ia pe Pământ devenise din ce în ce mai degradată după dispari ia Atlantidei. Când ei i-au relatat aceste evenimente remarcabile. şi Irod nu a avut nici o mustrare de conştiin ă în a ordona omorârea a 2606 nou-născu i din regiune. sub hipnoză pe Maria. o fecioară. s-a dovedit. ei nu vor crede. şi totuşi el a fost o mare personalitate. noi am apărut în fa a păstorilor în acelaşi mod pe care i l-am demonstrat acum câteva momente. În timpul în care aceste crime aveau loc. am sperat să atragem aten ia oamenilor şi să exagerăm venirea lui Isus ca fiind într-adevăr un eveniment remarcabil. La naşterea copilului. într-adevăr să semene cu o stea deasupra Bethleemului. te confrun i cu scepticismul lor. etc. În acele timpuri. Noi nu am trimis cei trei faimoşi “în elep i” – ei fac parte din legenda care a fost grefată pe evenimentul real. atunci când doreşti să explici ceva ce nu este un fapt material. Oamenii caută dovezi materiale şi. Iosif şi pruncul Isus. el a găsit totul foarte dificil de în eles şi a intrat în panică. născut în Bethleem.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Deci “îngerul” nostru a implantat embrionul. Pentru a transmite mesajul nostru. chiar şi prietenilor celor mai apropia i. 142 . O astfel de persoană ar fi fost crezută şi învă ăturile sale ar fi fost ascultate. Acesta a fost şi cazul lui Moise. noi i-am ghidat pe păstori şi grupul de oameni către locul în care s-a născut Isus. s-a aflat însărcinată. dar ele sunt lipsite de acurata e din lipsă de informa ii. prin reîncarnarea Corpului Astral. Deci. referindu-se la el ca fiind Rege al Evreilor. astfel că Maria. au aflat despre această naştere. Efectul optic astfel creat. el a atras imagina ia poporului dar. a fi de-a dreptul special şi a fost. Acest fapt a fost completat prin trimiterea de raze de către una dintre sferele noastre şi făcând-o luminoasă. ale cărei ac iuni ar fi putut trece drept “miracole”. aşa cum au cei mai mul i conducători. mai sunt şi alte detalii care au fost relatate conştiincios. a făcut-o. de fapt. Lasă-mă să. naşterea lui Messia. avea oricum spioni în toate cartierele.i explic. luându-i pe nava noastră şi. apari ia stelei şi a “îngerilor”. Având în vedere fenomenele petrecute. noi am evacuat. la fel de bine ca şi cei doi asini. În orice caz. când un copil se naşte. dacă am face un asemenea lucru. În zilele noastre. prin miracolele care s-au petrecut la naşterea sa. aveam nevoie de cineva care să se comporte ca o fiin ă extraordinară – ca o persoană venită din “ceruri”.

În orice caz. Acest fapt a fost dovedit. şi. cum au făcut Latoli şi Biastra. El a fost adus. un Corp Astral reîncarnat ca nou-născut. care sunt numi i genii pentru că ei par a avea calculatoare în capetele lor. în districtul Aomori32. el nu ar fi atins niciodată ştiin a de a reînvia mor ii sau de a vindeca bolnavii. în fa a mea? N-ar fi putut sta suficient timp într-un corp “restrâns”? . Michel. în prezent cunoscut sub numele de Herai. Isus avea 15 ani când a ajuns în Japonia. trece prin “Râul Uitării” şi cunoştin ele sale materiale timpurii sunt şterse. prin modul în care a uimit doctorii din templu la vârsta de 12 ani. el şi-a abandonat corpul său hermafrodit. până când Ouriki a fost ucis accidental în China.htm (nota Editorului) 32 143 . El a fost înmormântat în Shinogo. Isus a studiat în mănăstirile din India şi Tibet. În final. în care a trăit un timp considerabil pe Thiaoouba şi a luat corpul lui Cristos. oferindu-se voluntar pentru a-şi schimba corpul fizic. în vârstă de 12 ani. Dar. el nu explica ia fascinantei dovezi de la Aomori este destul de lungă şi a fost publicată online pe http://www. Ca şi cei foarte tineri dintre oamenii de pe Pământul de acum. El a părăsit casa părintească la vârsta de 14 ani. de exemplu.thiaoouba. Şi totuşi. pe Pământ există oameni care cred că de la vârsta de 12 ani. când Isus a dispărut pur şi simplu. să aibă o mărturie a acestui fapt. Astfel. deoarece îşi iubise fratele foarte mult. de noi. unde s-a căsătorit şi a avut trei fiice. printre Nagaşi. copilul născut în Bethleem n-ar fi fost în stare să facă “minuni” chiar dacă ar fi trăit până la vârsta de 100 de ani. până când s-a reîntors în Iudea.De ce nu a putut pur şi simplu să rămână în corpul său şi doar să-şi reducă dimensiunile. el trebuia să semene cu o fiin ă omenească de pe Pământ în toate privintele. în deşertul Iudeii. El a călătorit spre Burma. a murit într-un sat japonez pe nume Shinogo. care se află pe insula principală a Japoniei – Honshu. de vreme ce noi suntem hermafrodi i. cunoştin ele pe care le acumulase pe Thiaoouba. şi lângă mormântul său de află un altul. Făcând astfel el şi-a men inut în totalitate.com/tomb. înso it de fratele său Ouriki. Ştiu că. China şi Japonia. din Bethleem. să ne întoarcem la misiunea noastră precisă în această privin ă… Singurul mesager pe care l-am fi putut trimite pe Pământ trebuia să fie unul dintre noi. chiar dacă a studiat în şcoli foarte avansate pe Pământ. pot merge la Shinogo. Isus a fost o fiin ă umană locuită de către un Corp Astral înalt evoluat spiritual. ca şi Moise. unde a trăit timp de 45 de ani.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba După cum ştii. con inând o cutie mică în care se află şuvi a din părul lui Ouriki. Astfel ei încearcă să explice golul care există în Biblie. “Cristosul” care a murit pe cruce în Ierusalim. . Isus a luat o şuvi ă din părul lui Ouriki pentru a o păstra asupra sa. Fratele său l-a înso it pe Isus peste tot. India. el a fost o fiin ă superioară. De aceea. se numea Harioc.A mai fost o altă problemă. creat pentru el de către maeştrii noştri Thaori. Aceia dintre semenii tăi care doresc să se convingă despre acest lucru.

Dacă i-am fi dat. una dintre cunoştin ele tale sau cam aşa ceva. a fost dus de noi în deşert. El ştia totul. Acum. arătând că într-adevăr există via ă după moarte. el a apărut din nou. La momentul potrivit. care l-ar fi analizat. de a vindeca orbii şi surzii. Nu mă privi aşa. 144 . Credin a nu este niciodată perfectă dar cunoaşterea este. ar fi foarte nerăbdători să afle rezultatele cercetării exper ilor. şi putem să-i reducem dimensiunile. ca pământean. dar a făcut-o ca un Corp Astral într-un corp fizic. oamenii caută dovezi din ce în ce mai multe. primul lucru care i se va cere va fi dovada. dintre exper ii. şi de aceea tu ai văzut atât de pu ini copii pe Thiaoouba. o bucată de metal care nu există pe Pământ. de data aceasta demonstrând nemurirea sa. dacă Giulgiul a acoperit sau nu corpul lui Isus după “moartea” sa. care a acumulat învă ăturile sale prin studiu propriu. pentru că evreii şi Romanii nu l-ar fi crezut niciodată dacă nu ar fi dovedit el însuşi. El ştia că va trece peste multe dificultă i şi că urma să fie crucificat.Da.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba putea risca faptul ca evreii să observe că trimisul lui Dumnezeu este pe jumătate femeie. dar deja i-am dezvăluit destul de mult pentru a şti că suntem capabili de a stăpâni majoritatea fenomenelor naturale. noi am fost acolo pentru a-l lua şi a-l reînvia. Astfel. nu a spus. exact aşa cum î i vei aminti şi tu şi î i vei aminti întotdeauna călătoria ta pe Mu şi scurtele priviri asupra vie ilor tale anterioare. Buddha. Acesta a fost un foarte bun exemplu al puterii scepticismului existent printre oamenii de pe Pământ cu privire la Giulgiul din Torino. El şi-a amintit. aşa cum tocmai i-am explicat. aşa cum fac semenii voştri “Eu cred”. Noi putem regenera un corp cât dorim. Noi am rostogolit piatra de pe mormânt. când a fost crucificat şi a murit. Oricum. mai mult sau mai pu in. Îmi dau seama că lucrurile pe care i le spun sunt dificil de asimilat şi de crezut pentru tine. văzute de Corpurile Astrale în corpuri fizice nu sunt şterse în acelaşi fel în care se întâmplă cu aceste viziuni văzute de către Corpul Astral atunci când se află alături de Sinele Superior. ci mai degrabă. şi. ar fi existat întotdeauna măcar unul. Michel. acolo. De altfel. “Eu ştiu”. Noi putem deasemeni crea un corp. Isus. l-am luat repede pe nava noastră care era aşezată în apropiere şi. el avea puterea de a învia mor ii. şi ştii ce a urmat. şi redând speran a printre oameni că ceea ce ei au făcut apar ine Creatorului şi că fiecare dintre noi posedă o scânteie din Divinitatea lui. care venea de pe Thiaoouba. care ar fi insistat să demonstreze că metalul a fost creat de către un alchimist istet. pentru că el îşi “pre-vizionase” via a împreună cu noi. de exemplu. Când te vei întoarce pe Pământ şi vei spune povestea ta. î i repet. deoarece îndoiala există încă în min ile lor. tu ştii răspunsul la această întrebare. Viziunile. Bineîn eles.Deci. . el a ştiut totul şi a ştiut exact ce trebuia să facă. toate minunile sale au fost făcute pentru a demonstra că ceea ce predica el era adevărat? . milioane de oameni care cred în venirea lui Isus şi practică. l-am înviat. religii creştine.

aruncându-se la picioarele unor şarlatani care se pretind a fi Guru şi Mari Maeştri. a existat cel pu in un lider care le-a cerut adep ilor săi să se sinucidă. Cât priveşte noile secte care răsar şi înfloresc peste tot în lume. le dă putere şi enorma mândrie de a se vedea dominând o întreagă mul ime de oameni care aderă la ei. Religiile sunt un adevărat blestem pe planeta voastră – aşa cum am mai spus. Este înfiorător să vezi tineri. Cristos a fost trimis pe Pământ că să predice iubirea şi spiritualitatea. numai faptul că le văzuse cu ochii săi nu reuşise să-l convingă suficient. şi ei l-au ascultat.Îmi vei da ceva ca şi dovadă? . de-a lungul timpului. Deci. Acest lucru. toate acestea în numele lui Dumnezeu şi al lui Cristos. şi. Totul a fost denaturat de către preo i în perioada care a urmat şi numeroasele neîn elegeri au condus la apari ia mai multor secte care pretindeau că urmează învă ăturile lui Cristos. El bănuia a fi un fel de truc magic. Nu şti i nimic despre Natură pe planeta voastră. înfuriat pentru prima şi singura dată.Michel. să le vorbească în parabole. el a făcut o manifesta ie împotriva banilor. Nu demult. Este bine cunoscuta poveste a lui Toma Necredinciosul care a vrut să atingă rănile lui Cristos. deoarece. levita ie – ştiin ă şi invizibilitate – ştiin ă.vorbitul şi colectarea unor sume de bani fabuloase. De vreme ce pe Pământ ei încă mai pre uiesc “dovada”. Buddha “ştia” şi când te vei întoarce pe Pământ şi tu vei fi capabil să spui “Eu ştiu”. el a prezentat marea dovadă a ignoran ei lui. toata lumea spune că este magic. desigur. Creştinii. Cerându-le acest sacrificiu. imediat ce se întâmplă ceva care este pu in peste puterea voastră de în elegere. Inchizi ia a fost un bun exemplu. nu mă dezamagi. şi totuşi. Când a răsturnat mesele comercian ilor din templu. şi cum am demonstrat. el încă se îndoia. când ei sunt cel mult maeştri a două lucruri: . Misiunea sa a fost să răspândească un mesaj de iubire şi bunătate – “iubi i-vă unii pe ceilal i” şi deasemeni să ilumineze oamenii referitor la reîncarnarea corpurilor Astrale şi la imortalitate. şi totuşi noi aplicăm doar legile naturale. au comis chiar crime în numele lui Dumnezeu. Michel. Credin a nu reprezintă nimic în compara ie cu cunoaşterea. exact pentru motivul pe care tocmai l-am subliniat – ar fi inutil. El a trebuit să vină în contact cu oameni care nu erau prea evolua i spiritual. 145 . sănătoşi la trup şi spirit. există una excelentă pentru a le-o da: Legea Universală interzice suicidul – dacă acest “maestru” ar fi fost autentic. cu trup şi suflet. În loc de asta. Nu vei avea nici o dovadă materială. invizibilitatea – magică. când le-a atins. ele se bazează pe control prin spălarea creierului.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . ar trebui să spune i. ar fi ştiut asta. Levita ia – magică. şi catolicii spanioli în Mexic s-au purtat chiar mai rău decât cele mai sălbatice triburi.

adevărul despre multe dintre lucrurile despre care am vorbit. pe Pământ. Biserica nu a denaturat pasajul din Biblie referitor la avere.i “elevezi” spiritul este să meditezi şi apoi să te concentrezi. poate cere Sinelui său Superior să-l ajute să-şi surmonteze problemele sale materiale pământeşti. pentru că cel mai mare şi mai frumos templu al omului este în el însuşi. vor fi capabili să dea sfaturi. cel care direc ionează aceste ac iuni. Maestrul a venit acum 2.000. v-a i întors la un punct care este mai rău decât acum 2. timp de 300 de ani pământeşti. pentru că vor fi dezamăgi i. mai bine ar putea spune “unul dintre maeştri”. Vaticanul este cu siguran ă cea mai bogată biserică de pe planeta voastră. lucru care este diferit. Nu prin intermediul aderării la secte sau grupări religioase vor fi elibera i de singurătatea lor. Tânără genera ie. nu mă po i convinge că este cuvântul lui Cristos. Cei (13) care sunt mai experimenta i. Ei au ajuns într-un punct de cotitură – evenimentele i-au condus către aceasta şi ştiu că ei se simt singuri. L-au folosit în avantajul lor. Ei nu au teamă că vor fi condamna i. despre care tocmai am vorbit. mai mult decât oricare alte genera ii tinere care au existat înaintea lor. şi ei se pot întâlni împreună pentru acest scop.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Sectele şi religiile sunt un blestem pe Pământ şi când vezi că Papa aruncă milioane de franci sau dolari pentru călatoriile lui. Primul lucru pe care trebuie să-l faci dacă vrei să. dar oamenii l-au răstignit. asemeni lor. prin concentrare. mesajul pe care l-a adus cu el a fost urmat.de ani. Este ca şi cum fiul unui multimilionar pretinde că el nu este bogat – numai tatăl său este bogat.000. de vreme ce ei au făcut Biserica. Există un pasaj în Biblia voastră care spune: “Este mai uşor pentru o c milă să treacă prin urechile unui ac decât pentru un om bogat să intre în Paradis”. şi realizează. pu in câte pu in. dar nimeni n-ar trebui să adopte niciodată pozi ia de Maestru. nu ei. Dar anumi i oameni au nevoie să comunice cu alte fiin e umane. pentru că ei spun că Biserica este cea care este bogată. Nu este nevoie să mergi într-un loc special. 146 . (şi totuşi ei cred în condamnare). când ar putea să o facă cu mult mai pu in. După aceea a fost denaturat şi acum. se ridică pe planeta voastră. el poate comunica cu Sinele său Suprem. Dar ei trebuie să înve e să privească în interiorul lor pentru a găsi răspunsurile de care au nevoie. Ei nu trebuie să aştepte ca ajutorul să vină spre ei din altă parte. şi să folosească aceşti bani disponibili pentru a ajuta ări care suferă de foame. dealtfel apărând destul de des confuzii între cele două. Acesta este într-adevăr un joc de cuvinte. Aici. Oricum. pentru că nu cumva este preferabil ca boga ii să sărăcească contribuind la profitul Bisericii? Tinerele genera ii de pe Pământ se află într-un proces de examinare proprie. şi totuşi preo ii au făcut jurăminte de căin a şi pauperitate. de ani – sau.

dar. i-am văzut pe Biastra. soarele strălucea peste norii albi. Mi-am pus masca şi i-am urmat afară. care se agă au de frunzele lor. arătau reîmprospăta i şi. trebuie să spun. Dulcele cântec al păsărilor. dându-le tente de roz şi bleu. Afară. Odată revigora i de băuturile cu hidromel. uriaşi. toată lumea era din nou gata de plecare. cei care nu-mi puteau în elege cuvintele. fiecare zburând cu câte o Tara proprie. Ne-am ridicat pentru a-i întâmpina şi a avut loc un schimb de urări în limba de pe Thiaoouba. Întorcându-ne. ale căror ramuri se unduiau într-o briza blândă. şi. ploaia se oprise. Acest fapt nu părea să conteze prea mult de vreme ce eu aveam pu ine de spus. a aşezat un Litiolac. Latoli şi Lationusi apropiindu-se. am visat să fac acelaşi lucru. nu mă aşteptam să am oportunitatea de a mă ridica în aer şi de a zbura. Niciunul dintre noi nu sim ea nevoia să vorbească şi am permis sufletelor noastre să se îmbete de frumuse ea din jurul nostru. îmi întelegeau mesajul telepatic. Încă din prima zi de când am aterizat pe această planetă şi am văzut oameni zburând cu aceste mijloace. cu zâmbete largi care le luminau fe ele. mii de curcubee dansau în picăturile de apă.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Călătorie extraordinară întâlnind “oameni” extraordinari CAPITOLUL 12 Când Thao termină de vorbit. am putut vedea clar că Aura sa devenise mată – lipsită de strălucire. 147 . întâmpina revenirea soarelui. Acest moment a fost cel mai minunat dintre cele pe care le-am trăit. în mâna mea dreaptă. Am fost destul de emo ionat la gândul că voi fi capabil să zbor ca o pasăre. Copacii. în orice caz. dacă vorbeam în franceză. Apoi. Au aterizat chiar în fa a doko-urilor şi au intrat fără a face zgomot. atât de multe s-au întâmplat atât de repede încât. unde Latoli s-a apropiat de mine şi mi-a ataşat o Tara în jurul taliei. Sunetul râsetelor şi al vocilor fericite a fost cel care ne-a scos din starea noastră de pace. amestecat cu sunetul muzical delicat al insectelor şi cu lumina.

Litiolac-ul semănă că formă mai degrabă cu o pară. După cum po i vedea. şi ne permite să călătorim cu doar 7 km/h. când aproape to i sunte i capabili de a levita? . Apoi. şi tu trebuie să acorzi o mare aten ie când porneşti. ca şi o bucată de piatră.Desigur. 148 . el va rămâne cu mine.Levita ia cere o mare concentrare şi un consum destul de mare de energie. introducem vibra ii de frecven e diferite. cineva trebuie să tragă destul de ferm de un buton mare. dar este un mijloc de transport slab. noi devenim “fără greutate”. pentru a preveni alunecarea degetelor. prin neutralizarea for ei magnetice reci. Po i avea un accident serios dacă nu-mi urmezi instruc iunile ad literam. care face ca aparatul să fie utilizabil – acest lucru seamănă pu in cu răsucirea cheii în contactul unei maşini. po i călători cu o viteză în jur de 300 km/h şi la orice altitudine î i alegi.Latoli. aparatul care îl înso eşte pe acesta este destul de simplu pentru noi. În primul rând. Deasemeni.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . dar acum vei experimenta tu însu i efectul antigravita iei. Michel. prin ridicarea anumitor vibra ii de înaltă frecven ă. am întrebat. .Ce viteză poate fi atinsă cu aceste aparate? .Cu acestea de aici. şi m-a asigurat că nu-mi va da drumul înainte de a mă fi familiarizat cu aparatul. Thao i-a vorbit deja despre aceasta. şi vârful său se termina cu o “pălărie” în formă de ciupercă. Toata lumea mă privea. ea mi-a explicat că nu am nevoie să-mi fac griji cu privire la Tara ataşată de talia mea. dar este timpul să mergem – ceilal i ne aşteaptă. oricum Lationusi era cel care părea cel mai amuzat de anxietatea mea. Omul. pentru a ne putea mişca şi direc iona mişcarea noastră. nu mă sim eam prea încrezător. Am inut strâns în mână Litiolac-ul. O lumini ă mică apăru indicând că aparatul este gata de pornire. Atlantida şi Egipt.Crezi că voi fi în stare să-l folosesc corespunzător? . Acelaşi principiu a fost folosit de către constructorii piramidelor de pe Mu. Gâtul îmi era uscat. Este aceeaşi for ă pe care voi o numi i “gravita ie” şi care men ine toate corpurile pe sol. dar Latioli a venit la mine şi a pus un bra pe talia mea. ci doar că Litiolac-ul trebuie inut bine în mână. chiar şi pentru noi. este alcătuit din materie. dar. Trebuie să spun. Aceasta însemna că dacă dau drumul Litiolacului. Levita ia este folosită pe timpul anumitor exerci ii psihice. Te voi învă a cum. “Para” trebuia apucată în jurul “gulerului” său. Aceste aparate au la bază acelaşi principiu ca şi levita ia atât timp cât ele neutralizează ceea ce am putea numi “for a magnetică rece” a planetei. Era inut cu baza în sus. . de ce folosi i voi Tara şi Litiolac-ul pentru a zbura. cureaua de siguran ă fiind ataşată de antebratul meu.

fie. Î i vom arăta drumul. şi era prima dată când îl vedeam făcând asta. sta ionând în aer la o înăl ime de aproximativ 2 metri de la sol şi to i au izbucnit în râs spre surprinderea lui Latoli. de parcă ar fi fost din cauciuc. este important ca mărimea “perei” să se potrivească exact mâinii care o ine. . Michel. am apăsat chiar în jurul “gulerului” şi am âşnit în sus ca o săgeată – atât de departe. doar reglând această presiune asupra Litiolac-ului.i mâna. dacă degetul tău mare va exercita o presiune mai mare. rămânând pe aproape şi la aceeaşi înăl ime. 149 . Presiunea degetelor regla înăl imea şi direc ia. şi umplută cu apă. relaxează. . mult mai tare cu degetul mare “înghe at”. Ar trebui să-l laşi singur acum. Michel este un om de ac iune. am auzit vocea lui Thao. Latoli. După ce vorbi. Ei se mişcară încet. am strâns Litiolac-ul atât de tare încât Latoli abia a avut timp să mă prindă strâns înainte de a ne ridica în aer. Era uşor moale.Dacă apeşi Litiolac-ul aşa cum tocmai ai făcut-o. deasupra oceanului. În plus. Uşor. . am avansat uşor şi am constatat destul de curând că eram în stare să accelerez după voie. pentru a coborî mai repede. aplicând o presiune generală. Mi-ar fi plăcut să-şi fi inut gândurile pentru ea.Uşor. Latoli rămânând lângă mine. Slăbind încă presiunea. apoi am început să cobor. am slăbit strânsoarea asupra Litiolac-ului şi am încetat urcarea. te vei ridica vertical. Am men inut aceeaşi altitudine.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Latoli mi-a explicat că acest Litiolac fusese confec ionat special pentru mine. po i presa baza cu mâna stângă. vei merge către stânga. Am făcut un salt de 3 metri buni. Cred că putem merge de acum pe drumul nostru. . Acest aparat este foarte sensibil la apăsare. de vreme ce mâinile mele erau cam la jumătate fa ă de mâinile lor şi nu eram în stare să folosesc unul de mărime standard. într-o clipa a fost lângă mine. vei merge către dreapta. îi spuse Thao lui Latoli. Dacă vrei să mergi în jos.i mâna – strigă Latoli care. Michel. încât degetele mi-au înghe at şi am continuat să urc. Dacă presiunea este uşor mai mare în degetele tale. Instruc iunile fiind date. Apăsând cu palma. Ceilal i ni s-au alăturat venind la întâlnirea noastră la nivel înalt. Latoli exersă cu mine mişcările şi am urcat la o înăl ime de aproape 50 de metri când. Oh! M-am oprit – sau aproape. îl va folosi imediat. Trebuie că purtam pe fa ă o expresie ciudată. Michel. Nu împărtăşeam deloc părerea ei şi mă sim eam mult mai încrezător sub “aripa” protectoare a lui Latoli – şi nu mă joc cu cuvintele! Ea mi-a dat drumul.Bine făcut. . Dacă îi pui un aparat în mână. Ceilal i se aflau în jurul nostru. A prins ideea. pentru că apăsasem necorespunzător. la 200 de metri. reasigurat. fie eliberezi strânsoarea. oricum. la 200 de metri altitudine.Ai grijă. pentru că până şi Lationusi izbucni în râs.Relaxează.

dar părea că voiajul nostru a durat cam 3 karses (U. trunchiurile lor erau de un roşu-sângeriu. în special când aten ia mi-a fost distrasă de trei personaje importante care ne-au taiat calea. numai pentru a urca din nou. Din când în când. nu puteam să simt nici măcar vântul biciuindu-mi fa a. cuceritori ai gravita iei.). nu exista vreo senza ie de a fi suspendat. ca şi cum am fi fost to i zei puternici. Crescându-ne altitudinea. nu era nici senza ia de a fi adus pe aripi. deasupra oceanului care se întindea sub noi. înclinate către marginea unui lac verde-smarald. Datorită faptului că echipamentul crease un fel de câmp de for ă în jurul meu. Aveam impresia de a fi parte integrantă a mediului înconjurator. fiind complet înconjurat de câmpul de for ă. Acest lucru l-am făcut de câteva ori. Atunci. Michel”. m-am mutat lângă Thao şi i-am comunicat telepatic euforia mea. La jumătatea distan ei fa ă de “străjerii” care formau fa ada insulei. aşa cum se întâmplă într-un balon. Ea a fost de acord şi întregul grup m-a urmat la nivelul apei.M. deodată Thao îmi transmise telepatic: “Priveşte acolo. Indiferent în ce direc ie îmi întorceam capul. Am vrut să-mi testez controlul şi. În final. Apoi. În scurt timp am putut distinge roci enorme. reflectând culori strălucitoare care contrastau cu negrul uniform al bazaltului. alegând să câştig sau să pierd altitudine fa ă de ceilal i. aveam o perspectivă asemeni unei păsări asupra întregii insule. pe care l-am apreciat cam de jumătate de oră. Aceşti copaci acopereau râpe abrupte. Pe alocuri. care se afundau în apele albastre-verzui ale oceanului. de culoare negru-albăstrui. înştiin ând-o de inten ia mea de a zbura la nivelul apei. Valurile care se sfărâmau la baza enormelor mase. creşteau păduri de arbori gigantici. 150 . pe suprafa a apei. A fost absolut fantastic să pot zbura deasupra crestelor valurilor la o viteză de aproximativ 100 km/h. astfel am coborât pu in. cât vedeai cu ochii. În trecere ei mi-au aruncat o privire. În exaltarea mea. vedeam doar linia orizontului. frunzişul lor fiind straniu colorat în albăstrui-închis şi auriu. Eram atât de însufle it – nu mi-aş fi putut imagina niciodată o astfel de senza ie. După un timp. făcându-mă lipsit de greutate. Fără obstacole pe care să fim nevoi i să le evităm. am prins treptat viteză şi chiar am fost capabil să zbor în forma ie alături de tovarăşii mei fără să mă îndepărtez prea des. evident destul de uimi i de vederea mea. nu mai ineam cont de timp. Departe. enormele roci negre limitând accesul dinspre ocean. erau irizate sub razele soarelui. şi pe măsură ce exersam controlul asupra aparatului. Nu se vedea nici o plajă. scânteieri argintii indicau că zburam pe deasupra unor bancuri de peşti. am fost în stare să zăresc o pată care creştea rapid şi care s-a dovedit a fi o insulă muntoasă de o mărime rezonabilă.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Totuşi am avut câteva mişcări laterale neaşteptate. am început să stăpânesc maşina – cel pu in suficient pentru a zbura cu succes pe deasupra oceanului. suprafa a lacului era umbrită de por iuni de cea ă aurie. ob ineam mai multă plăcere de la acest nou mijloc de locomo ie.

Fără excep ie. Fiecare dintre ei m-au prins de câte un bra şi am început să hoinărim printre corpuri.Unii dintre ei sunt aici de mii de ani şi cel mai recent.i foloseşti corespunzător Litiolac-ul. astfel încât să nu cad în apă. Eu şi Latoli te vom ghida. în ciuda formei sale obişnuite de ou. culoarea sa era o alta. cred. culoarea şi mărimea sa îl făceau maiestuos. Acesta. Partea de jos a “oului” era de fapt în apă. ca şi cum nu ar exista nimic între tine şi lumea exterioară. am putut zări un doko enorm. . . . al cărui vârf se înăl a spre cer. Mărimea sa de excep ie nu era singura sa ciudă enie. şi ea mi-a răspuns apoi la întrebare. nu vei fi capabil să. Am ascultat. Deci. Eram realmente uimit de ceea ce vedeam.Ia. în acest caz. părea a fi făcut din aur pur. Iată ce am descoperit în interiorul doko-ului: Am putut vedea cam vreo 200 de oameni plutind în aer fără ajutorul vreunui aparat. I-am urmat pe Thao şi Latoli care au dispărut curând în interior. Tovarăşii mei mă priveau în linişte şi. Cel mai apropiat de noi plutea cam la vreo 6 metri deasupra apei. Î i atârnă de bra . lângă mine în mijlocul acestui “peisaj”. ca şi cum ar fi plutit pe apă. Am zburat lent. 151 . spre deosebire de alte dă i când mirarea mea îi făcuse să râdă. deoarece în interiorul doko-ului nu exista podea. din această perspectivă. a fost adus aici de 60 de ani. Toate doko-urile pe care le-am văzut pe Thiaoouba erau de o culoare albicioasă – chiar şi cele din Oraşul celor 9 Doko-uri. fiecare prinzându-mă de câte un bra . era chiar mai impresionant. la nivelul apei şi. Spre deosebire de celelalte doko-uri. aşa cum v-a i fi aşteptat. Am aflat mai târziu că diametrul său era de aproximativ 560 de metri. oricum. Michel. am început să observ că erau în general mai scunzi decât gazdele mele şi unii aveau forme de-a dreptul extraordinare – şi uneori monstruoase. a dealurilor şi a pădurii ca fundal şi. strălucind în soare şi. aveam o privelişte panoramică a lacului. Ceilal i doi erau lângă mine. pluteau cam 200 de corpuri. în mirarea mea. . acesta nu avea nici un punct de referin ă care să indice intrarea. au rămas serioşi. Cred că.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba În mijlocul lacului.Sunt mor i. Încă ceva m-a mai surprins foarte mult: nu era nici o reflec ie a doko-ului în lac. ei erau complet goi. Era acolo. în stadiul actual al surprinderii tale. Corpurile păreau a fi adormite sau într-o medita ie profundă. Era complet uimitor.Mor i? De când? Au murit to i împreună? A fost un accident? . Tovarăşii mei m-au condus către domul doko-ului de aur. odată intrat în doko po i vedea afară. dădusem drumul Litiolac-ului. Privind mai îndeaproape corpurile. Acestea sunt doar corpuri.Ce fac ei? Meditează? i-am soptit lui Thao care se afla lângă mine. pentru că. Aşa cum am explicat deja.i Litiolac-ul.

Intrigat. 33 152 . cel despre care am vorbit în diminea a aceasta. oricum. Thao mi-a spus: . a cărei piele era striată ca a unui şarpe sau ca şi coaja unui copac. El avea un păr castaniu strălucitor. Îl cunoşti bine. Mult mai surprinzători erau sânii ei. el ar fi putut avea în jur de 180 cm. într-adevăr mai curând bărbat. până când. ai cărei ochi erau fixa i pe mine. am examinat fa a mai îndeaproape. Părul său era lung şi de o culoare blond-roşcat. Ea părea a fi tânără. esuturile moi dintre oasele mâinii nu sunt suficient de puternice pentru a suporta greutatea corpului pe o cruce. Thao şi Latoli mă aduseră mai aproape de corp şi am putut vedea clar cicatricile de pe picioarele sale şi de la articula iile mâinilor33. dar în altul nu. dar fiecare dintre ei avea câte două sfârcuri.De unde vin ei? am soptit. şi to i stăteau într-una dintre cele două pozi ii – fie stăteau în pozi ie lotus. cu trăsături nobile şi avea o mică gropi ă pe bărbie. în floarea vârstei “vie ii sale”. lungă de aproximativ 20 de centimetri. .Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Printre ceilal i. Coapsele sale erau înguste şi musculoase şi gambele erau destul de scurte.Cineva ar putea spune că el vine de pe Pământ – am spus. Ochii şi gurile tuturor acestor oameni erau închise. Am trecut de la unul la altul. la fel ca şi o tăietură adâncă. uneori oprindu-ne. picturile religioase şi sculpturile prezintă crucificarea ca fiind făcută în palmele mâinilor pe cruce. am văzut un bărbat stând în pozi ie lotus. Pielea ei era de culoare portocalie iar părul ei scurt şi cre era verde. Am petrecut ceva timp în fa a corpului unui bărbat. Avea 180 cm înăl ime. Avea pielea aurie şi trăsăturile sale erau deosebit de fine pentru un bărbat – şi era. pentru că ai auzit vorbindu-se despre el. Separate unul de celălalt la o distan ă de 10 centimetri. Cuiele ar putea pur şi simplu să alunece printre degete. uneori mişcându-ne.A fost crucificat. sub coasta sa. decât hermafrodit. . Ar fi putut avea cam 2 metri înăl ime dacă ar fi stat în picioare. Mâinile şi picioarele sale erau ca şi ale mele. la fel ca şi coasta sa. . care era lung şi cârlion at. . Michel.Într-un fel el a venit. aşa cum ar face cineva printre figurile de ceară dintr-un muzeu.De pe diferite planete. În contrast. cuiele bătute în articula iile umane sunt prinse între oase şi conferă un suport mult mai rezistent. M-am întors către Thao. Erau destul de mari. Fa a sa era netedă. dealtfel aspectul ei straniu făcea dificil de ghicit vârsta pe care o avea.(nota Editorului). În înăl ime. Pielea sa era de o complexitate familiară – ca şi cea a unui om de pe Pământ. Conform anatomiei umane. dar mâinile sale erau exact ca ale noastre. telepatic. fie întinşi pe spate cu mâinile pe lângă corp. Pe fiecare picior erau trei degete mari enorme.Priveşte-i mâinile şi picioarele. Acesta este corpul lui Cristos.Ce i s-a întâmplat? . Pu in mai încolo stătea o femeie. .

Era cam de 50 de centimetri înăl ime şi avea forma exact ca a pământenilor. dar am fost oprit s-o fac de către tovarăşii mei. dar că anumite lucruri vor rămâne un “mister” pentru că tu nu trebuie să men ionezi în documente anumite puncte. care m-au îndepărtat de el.Dar cum sunt ele păstrate? Câ i dintre ei sunt aici şi de ce? .Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Din fericire gazdele mi-au anticipat reac iile şi m-au sus inut de bra e. în afară de faptul că era de culoare galben închis şi nu avea ochi.Î i aminteşti când i-am spus.Cine sunt to i ceilal i? . Michel că a fost un gest instinctiv şi în eleg asta. Unul dintre corpuri mi-l amintesc perfect. Am întrebat cum putea el să vadă şi mi s-a spus că la capătul protuberan ei se aflau doi ochi. În orice caz. Am încercat să mă apropii şi să-i ating corpul. dar cum ne învârteam printre corpuri. sunt capabili să facă asta.Desigur.De pe planeta voastră nu avem decât corpul lui Cristos. de ani. Am putut vedea pleoapa închisă cu câteva despăr ituri. . î i pot spune că în acest doko se află 147 de trupuri. pentru că sunt convins că nu mai eram în stare să-mi manevrez Litiolac-ul. când te-am luat de pe planeta ta.000. am pus o altă întrebare arzătoare: . M-am sim it îngrozitor de ruşinat pentru că ini iasem gestul. că vor fi şi întrebări pe care le vei pune şi noi nu. pe care l-au adorat şi despre care au vorbit atât de mul i oameni pe Pământ – omul care a fost subiectul atâtor controverse şi atât de mult cercetat în ultimii 2.Numele tău nu este Toma. că vei învă a alături de noi tot ce e nevoie să ştii. În orice caz.Acestea sunt de fapt corpurile pe care ei le-au avut pe timpul vie ilor lor? . De fapt. . confirmi exact ceea ce î i spuneam azi diminea ă – cau i dovezi. . Vezi. .i vom da nici un răspuns? i-am explicat mai apoi. şi numai ei. avea un fel de corn în mijlocul frun ii. De ce trebuie să-l atingi? Mai există vreo îndoială în mintea ta? spuse Thao. după cum le vezi. În schimb. nu po i atinge aceste trupuri – nimeni nu poate. şi proprietă ile speciale ale apelor lacului contribuie la această conservare.Aveti şi corpul lui Moise? Şi de ce to i se află în levita ie în acest doko fără o podea solidă? .Ştiu. Eram acolo – priveam intă la corpul lui Cristos. 153 . . Ştiam că ar fi inutil să cer mai mult. multifa eta i ca ochii unei muşte. Ei levitează pentru a se putea păstra în perfectă stare. în afara unuia dintre cei 7 Thaori.Ei vin de pe diverse planete unde fiecare a avut un rol foarte important de jucat. Întrebarea pe care tocmai ai pus-o nu poate primi răspuns exact pentru acest motiv. şi Thao în elese regretul meu. Thaori sunt cei care au “instalat” aceste corpuri într-un stadiu de conservare şi de levita ie.

să admirăm oceanul care se întindea cât vezi cu ochii. în anumite momente. îşi dădu seama cât de mult şi spuse. Nu mi-aş fi imaginat niciodată că apa ar putea căpăta asemenea nuan e. . . N-am ştiut de ce. vei sfârşi prin a face o baie. cu o voce vioaie: . fără nor. Thao. Oceanul căpătase o culoare portocalie. O briză uşor parfumată. m-au înviorat cel pu in la fel de mult ca şi briza de seară. corpul lui Cristos era singurul care. Thao era la post şi interveni cu un ordin scurt şi precis care mi-a răsunat telepatic în cap ca un pocnet de bici. părea să vină de niciunde şi de peste tot. vine de pe o planetă diferită. pe această planeta. Pe vârful său. Acesta ar putea fi un mic inconvenient pentru tine. am văzut corpuri semănând cu Indienii Roşii din America de Nord – dar nu erau. nu crezi? Într-adevăr pierdut în gânduri. am putut. ne va prinde noaptea.Aşa cum am spus. fiecare corp pe care îl vezi aici. şi dacă nu ne grăbim. Mă sim eam complet secătuit. venea de pe Pământ. Aceste cuvinte. dacă cineva poate spune aşa. aşa cum nici corpul unui japonez pe care l-am văzut plutind în aer nu era al unuia veritabil. Aşa cum spusese Thao. Aceste ape. purtând parfumul pădurii ne mângâie şi îmi făcu foarte bine. Întrebând despre aceasta. Ce privelişte era: cerul era albastru-verzui.Dacă nu apeşi pe Litiolac-ul tău. m-am ridicat în aer împreună cu ceilal i.Nu văd pe nimeni care să semene cu Arki. sau că. Urmând unei după-amieze macabre. telepatic. în ciuda faptului că fusese extrem de interesantă. În cursul acestei vizite macabre. mi s-a explicat că. dar am “sim it” că n-ar trebui să mai urmăresc acest subiect. dar nu erau. Am strâns Litiolac-ul meu şi am âşnit ca o săgeată alăturându-mă lui Thao şi celorlal i care erau sus pe cer. în acest moment al zilei.Eşti gata. petece de plancton de culoare portocalie se ridică la suprafa ă. Am văzut al ii ca negrii africani. că poate totul era un vis sau o iluzie. mintea mea o luase razna? Ca de obicei. 154 .Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . ghizii mei m-au condus afară. coborâsem şi aproape că atingeam valurile. După un timp nedeterminat în acest extraordinar şi fascinant loc. marea era portocalie. şi condi iile în care au trebuie să trăiască sunt cele care au determinat detaliile corpurilor fizice ale locuitorilor. Prinzându-mi Litiolac-ul. . care era surprinzătoare. Îmi amintesc ce îmi apărea din nou în minte. uneori.Natura este foarte ciudată – am murmurat. am găsit această planetă chiar mult mai frumoasă. şi în contrast cu aceasta. poate. Michel? Mergem acasă. Soarele era destul de jos şi cerul era complet clar. risipindu-mi vagile îndoieli: . după o asemenea vizită. desigur. şi totul era învăluit în lumina aurie care. spuse inten ionat în franceză şi cu o intona ie distinct “pământeană”.Şi nici nu vei vedea. Am zburat pe deasupra pădurii gigantice care urca râpele muntelui stâncos. din nou. păreau să con ină enorme cantită i de plancton.

care se schimbau pe măsură ce soarele depăşea linia orizontului. Cunoscând-o pe Thao. în franceză. De la altitudinea noastră. Umbrele pastelate care erau aruncate pe cer. să profit de această oportunitate de a zbura fără aripi şi m-am lăsat să fiu intoxicat de culorile din jurul meu. fapt care chiar m-a surprins. am putut zări o fâşie de culoare neagră pe suprafa a apei. Era prima dată când ea ignora întrebarea mea. sau noi? Am gândit că poate viteza noastră combinată a fost cea care le-a făcut să dispară atât de repede dar. . Cât de incredibil era faptul că Natura putea coordona o asemenea varietate de culori. Este la fel de mare cât întreaga Asie. era spectaculos. începutul “be iei” care îmi provocase anterior un leşin. Am hotărât. tovarăşii mei câştigară altitudine şi eu i-am urmat. am văzut un adevărat nor de păsări de toate culorile. Credeam că fusesem deja martorul tuturor simfoniilor de culori de pe această planetă şi totuşi mă înşelasem. Michel. unul dintre continente. . uneori contrastând cu cele ale oceanului şi uneori fiind perfect complementare cu acestea. în schimb. Întorcându-mi capul.000. scurt şi clar: . Privind deasupra mea.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Destul de brusc. efectul culorilor de pe cer. şi am primit ordinul. Eram la aproape 1. întotdeauna schimbându-le. chiar atunci. şi am lăsat-o “baltă”. am coborât câteva sute de metri. Cum se face că ei nu s-au ciocnit cu acest escadron înaripat? Aruncând o privire către Thao. ceva m-a uimit foarte tare. ridicând vocea aşa cum am făcut-o. am văzut că Thao şi ceilal i nu-şi schimbaseră altitudinea. Temându-mă de o coliziune cu ele. de metri deasupra mării şi acceleram în direc ia dinspre care venisem – cred că spre nord – cu aproape 300 km/h. Ele au trecut razant pe lângă mine la o viteză incredibilă – dar oare ele erau cele care călătoreau atât de repede. erau de o măre ie de-a dreptul indescriptibilă pentru stiloul meu. Am crezut că poate puterile mele telepatice nu erau suficiente şi. Privind în direc ia soarelui care apunea. am pus din nou întrebarea. care erau pe cale să ne taie calea. N-a trebuit să întreb despre ea – răspunsul mi-a venit rapid. 155 .Închide.Este Nuroaka.i ochii imediat. ştiam că ar putea avea motivele ei pentru a mă “ignora”.Vom merge să-l vizităm? Thao nu mi-a răspuns. . mi-am dat seama că ea a urmărit gândurile mele – şi mi s-a părut că păsările au apărut chiar la momentul oportun – chiar când tocmai pusesem întrebarea. deci.Priveşte acolo – spuse ea. întotdeauna minunat… am sim it din nou.

trebuia să mă grăbesc să ajung la doko-ul meu. Nu. dreapta. Latoli m-a luat în bra e ca pe un copil şi am mers afară. Latoli m-a lăsat jos. pe nisipul umed al ărmului. În orice caz. Minut după minut. grupul aştepta această întrebare. destul de firesc: . Deodata. Am urmat grupul în jos către ocean. Nimeni nu vorbea. produsă de frumuse ea culorilor amenin a să mă copleşească din nou. am rupt tăcerea întrebând.Da. în timp ce eu abia puteam să-i disting pe fiecare dintre ei. Am găsit deopotrivă firesc faptul că Lationusi să-şi fi pierdut acum aripile. Ea a apăsat pe butonul Litiolac-ului meu. nu este uşor să pilotezi un Litiolac şi să rămâi în forma ie cu ochii închişi – în special pentru cineva care este novice în domeniu. firmamentul era iluminat de mai multe stele ca şi cum o mână gigantică aprindea un candelabru. unde am putut zări. am traversat plaja în frunzişul care înconjura doko-ul meu. Nimeni nu a râs de micul meu accident şi to i păreau pu in întrista i. ei mă puteau vedea la fel de uşor ca şi cum ar fi fost zi. Îmi amintesc că mă mira faptul că. nu m-a surprins deloc faptul că el avea înmugurite aripi negre şi mi-am fixat întreaga concentrare asupra lor. Inevitabil. Nu-mi era foarte foame. stelele apar a fi colorate şi deasemeni mult mai mari decât ne apar nouă pe Pământ. Zburam acum la nivelul mării şi. În mod ciudat. nu după mult timp. Un alt ordin mi s-a dat. Noaptea căzu repede. întrebându-mă dacă mă simt bine. . spunând în franceză: . Michel. Michel. nereuşită şi mi-am regăsit înăuntrul doko-ului călare pe spătarul unui scaun. Privind în sus. aşa cum se întâmpla pe Thiaoouba şi am rămas pe întuneric. insula pe care se afla situat doko-ul meu. Ceilal i au preluat conducerea şi am urmat o cărare largă care ne conducea către plajă. Latoli a fost imediat lângă mine. sus şi jos.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Am ascultat. s-au ridicat to i deodată. şi am fost obligat să-mi închid ochii par ial. strălucind colorat ca şi cum ar fi fost un foc de artificii ce fusese “înghe at” pe cer. Acolo. de astă dată mai pu in urgent: . ca un giuvaer pe o fa ă de masă colorată. Era atât de neobişnuit pentru ei încât am fost de-a dreptul zguduit de aceasta. dar acele culori! am bolborosit. datorită faptului că propor iile gazelor din atmosferă diferă de ale noastre. Pe Thiaoouba. După un timp.Unde este Pământul? Ca şi cum pur şi simplu. Am deschis ochii pentru a-l vedea pe Lationusi în fa a mea. Aterizarea mea.i lua ochii de la el şi urmăreşte-i aripile. am putut vedea stelele aparând una câte una. Urmează-ne. Ne-am apropiat rapid în mijlocul unei fantastice revărsări de culori pe măsură ce soarele se cufunda în valuri. To i ne-am aşezat pe scaune şi ne-am servit cu hidromel şi din platourile cu mâncare roşie şi verde. a fost oricum. am mai făcut câteva mişcări în stânga. 156 . Thao se apropie de mine. şi senza ia de be ie a dispărut.Urmăreşte spatele lui Lationusi. Mi-am scos masca şi am început să mă simt din nou mai în largul meu. “Be ia”. stăteam în linişte.Aproape am ajuns.

Vezi acele 4 stele. . privind intă la minuscula stea care părea atât de nesemnificativă pe un cer plin de giuvaeruri mari. da. în special când nici măcar Pământul nu era vizibil cu ochiul liber. unde este Pământul? . Am rămas acolo. .Cred că da…da.Da. una pe care cu greu am putut-o recunoaşte ca fiind a ei: . Ce eram noi. Michel. “Australia’ – din această perspectivă am avut dificultă i în a mi-o imagina ca fiind cea mai mare insulă de pe planeta mea. aşa este.Nu este vizibil de aici. şi că Universul cuprinde mii de galaxii.Acum mergi spre dreapta pătratului şi uşor mai sus. colorate. formează un pătrat – cea verde. .Rămâi cu privirea pe cea din dreapta şi mergi foarte pu in mai sus.Cea mică albă este Soarele care luminează planeta Pământ. făcând plantele să germineze şi să crească… “Familia mea” – cuvintele păreau atât de ciudate. biete corpuri umane? Cu pu in mai mult decât un atom. Michel. . Acea stea minusculă. Cea de sus. Vei vedea două stele roşii destul de apropiate între ele. cred că asta e – da.Da. . chiar deasupra orizontului? Aproape că formează un pătrat. oricum. . Şi totuşi. încălzea poate chiar în acel moment familia mea şi casa mea. Ne aflăm prea departe. . .Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Thao se apropie de mine şi aproape şoptind cu o voce tristă. . pu in mai sus este una mică galbenă. mi s-a spus că apar ineam aceleiaşi galaxii.Deci. din partea dreaptă este verde şi mai strălucitoare decât celelalte. 157 .Da. Po i vedea o stea minusculă albă? Abia este vizibilă.Şi la stânga ei.

imaginile mi se înghesuiau în cap. fiecare detaliu. din nou. . uneori mai mult.Eşti acolo. Ea stătea în fa a mea. la momentul la care eram total exasperat. nu-i aşa – vorbeşti cu tine însu i. strania senza ie era prezentă. Apoi. traversând un cer bleu-pal – şi. Voi fi foarte bucuroasă când această carte va fi terminată şi vei “reveni pe Pământ”.Nu. şi în special lucrurile pe care ea a dorit ca eu să le scriu. şi am scris atât de mult încât am făcut crampe la mână. . .Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Revenind “acasă” CAPITOLUL 13 Bucă ile de fier galvanizat scâr âiră sub razele arzătoare ale soarelui. îmi doream adesea să fi ştiut stenodactilografia – şi acum. neprimind niciodată vreun răspuns. Tocmai am pus punctul final la sfârşitul celor 12 capitole ale acestei căr i pe care mi s-a cerut s-o scriu. Adesea mi-au scăpat detalii şi am petrecut ore întregi încercând să-mi reamintesc anumite lucruri pe care mi le-a spus Thao. cu cuvinte care se învălmăşeau unele peste altele în mintea mea. totul mi-a revenit în minte. Am privit încântătorul joc al luminii şi umbrei în grădină şi am auzit cântecul păsărilor în vreme ce se urmăreau una pe alta.Faci asta periodic. so ia mea a venit în fugă. căldura era aproape insuportabilă. Este vreunul dintre voi? Thao? Biastra? Latoli? Lationusi? Vă implor să-mi da i un semn. Vă rog.M-ai chemat? Am vorbit tare şi. Pentru o perioadă de aproape 3 ore. Thao? am întrebat. un sunet. privindu-mă cu aten ie. răspunde i! . sunt trist. literalmente! 158 . până şi pe verandă. alteori mai pu in. Misiunea n-a fost întotdeauna uşoară. ca şi cum o voce mi-ar fi dictat cuvintele peste umăr. În timp ce scriam cartea.

neavând oricum inten ia de a explica “totul”. dar acum. pentru că ceea ce am de spus este serios – foarte serios. te ascult. Am fost pu in dezamăgit de întrebarea venită de la propria mea so ie. Biata Lina. a detectat. Dar nu vreau să spun aceeaşi poveste de două ori.Î i voi spune totul. . palid ca un mort. Lina. În orice caz.Da. a spus ea. În mod sigur nu a avut o perioadă uşoară. . dar unde ai fost? . prin anumite expresii şi anumite intona ii din vocea mea. Trei ore mai târziu. având dificultă i de respira ie şi dorind cu disperare să dorm.Cum te sim i? m-a întrebat ea. dar când vei citi cartea pe care trebuie să o scriu.Oboseala ta nu se datorează cumva. terminasem pe larg povestirea mea despre extraordinara aventură pe care o avusesem. Mă voi duce în pat acum – m-am întins aici afară pentru a nu te trezi. cu aerul îngrijorat al unei asistente care supraveghea pe cineva grav bolnav. şi întotdeauna mai multe dovezi”. Mi-a apărut atunci. vei şti să spun adevărul. Mai aveam pu in şi chemam un doctor. pentru ca să v-o pot spune la amândoi. Cheamă-l pe fiul nostru înăuntru. Când cineva trăieşte 27 de ani cu o persoană. Am întrebat-o dacă n-a găsit biletul meu. . ceea ce mii de so i şi so ii vor să spună prin aceeaşi propozi ie. Nu va mai trebui să crezi – vei şti. te rog lasă-mă să dorm cât mai mult posibil. Î i voi spune totul. ea m-a lăsat să dorm şi au fost mai bine de 36 de ore înainte să deschid vreun ochi.i imaginezi cum ar fi să le spun prietenilor mei: “So ul meu tocmai s-a întors de pe planeta Thiaoouba”? 159 .Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Ea plecă. M-am trezit pentru a o găsi pe Lina aplecându-se peste mine. . dar am fost luat de către extratereştri şi m-au dus pe planeta lor. în aceste ultime luni.Ai dovezi? m-a întrebat Lina. Cine este acel “Arki” sau “Aki” pe care l-ai amintit? Şi Thao? Îmi vei spune? I-am zâmbit şi am sărutat-o. . . De când te cunosc nu ai dormit atât de mult timp fără să te mişti măcar odată – şi totuşi visai şi strigai prin somn. şi trebuie să ascul i cu aten ie. într-adevăr serios mi se întâmplase. Mi-am amintit cuvintele lui Thao – “Ei caută dovezi.Ştiu că î i va veni foarte greu să crezi asta. Mi-aş fi dorit să fi spus ceva mai pu in vulgar şi comun. anumite lucruri nu pot fi în elese greşit – NU. Cum trebuie să fi fost pentru ea? Ea se trezi într-o diminea ă pentru a mă găsi întins pe sofa. Michel. care este membrul cel mai pu in credul al familiei.Po i să. sper.Nu.Ba da. când a ajuns la asemenea chestiuni. niciuna. . că ceva. .Bine. . altor motive? Tonul ei era dulce-amar şi am putut sim i îngrijorarea ei.

Zile şi luni au trecut şi acum cartea este gata. dar n-am spus nimic. Este foarte reală. Am luat apoi platformă zburătoare şi ne-am îndreptat către baza spa ială – rapid şi fără a spune vreun cuvânt. Mi-am întors capul către Thao. într-o misiune specifică. Asupra acestui subiect. am ştiut – era Aura ei. Michel. că Aurele tovarăşilor mei nu mai străluceau atât de tare ca de obicei. am observat în întuneric. în timp ce ceea ce este scris rămâne. Decolarea noastră a decurs în conformitate cu procedurile normale şi a fost lipsită de incidente. Marii Thaori i-au dat două daruri – abilitatea de a vedea Aurele şi de a în elege limbajele. Am stat împreună în linişte pentru câtva timp. şi compania noastră. ci în primul rând să scriu. am presupus că urma să mergem într-o călătorie. 160 . Din nou. Am privit cum planeta aurie devenea rapid mai mică. pe faleză. Tovarăşii mei şi cu mine ne-am ataşat foarte mult de tine şi. Te ducem înapoi pe planeta ta. .Este normal. dar numai pentru un timp limitat. va trebui să plecăm. în sfârşit. acelaşi care mă face acum să transpir. Am privit în jos şi n-am spus absolut nimic.Michel. de vreme ce ordinele primite de mine erau nu să vorbesc. pe o planetă din apropiere. Tot ce mai rămânea de făcut era s-o public. Mă sim eam greu.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba I-am cerut să nu vorbească despre asta cu nimeni. “Nava spa ială” – câte lucruri îmi aduc în minte aceste cuvinte… În ultima seară. este pentru că. în orice caz. Ea părea chiar mai tristă şi ceva îi lipsea. Thao mi se adresă din nou. ca şi când plămânii şi organele se îngreunaseră. ce se întâmplă cu mine? Nu. Acest lucru m-a surprins. Pe timpul scurtei călătorii spre bază. Culorile erau mult mai atenuate şi stăteau aproape lipite de corpurile lor. O navă spa ială. . pentru că vorbele se pot pierde în briză. pentru că sunt anumite plecări mai triste decât altele.Thao. Brusc. Thao nu-mi spusese nimic. Când ne-am îmbarcat la bordul navei.i risipi regretele pe care cineva le are întotdeauna când părăseşte un loc drag – şi ştiu că îndrăgeşti mult planeta noastră.Sper că nu ne vei purta pică pentru că am plecat atât de repede. pentru a. . privind-o pe furiş. am sim it o durere bruscă în stomac. Thao mi-a arătat minuscula stea care este Soarele. Thao m-a asigurat că ar putea fi câteva probleme. . ne aştepta. Am procedat aşa pentru a.i servi drept unelte în cadrul procesului tău de învă are. pregătită pentru a decola imediat. la sfârşitul acestei călătorii. ştiu că ai observat triste ea noastră. Am sim it că era mai bine aşa.i mai pot vedea Aura. dacă suntem trişti. presupunând că mă voi reîntoarce în câteva ore – sau poate în ziua următoare. Este greu să nu gândeşti “aceasta este ultima mea noapte sau aceasta este ultima dată când voi vedea aceasta sau cealaltă”. Acesta a fost răspunsul la o întrebare pe care am pus-o în nava spa ială la întoarcerea noastră pe Pământ. Trecuseră câteva ore când.

sunt corpul fluidic şi cel psihologic. este un motiv pentru care voi to i sunte i hermafrodi i? . Deasupra acestei Chakre. fa a sa frumoasă era plăcută şi fără nici un rid. este aşa numita Palantius. în fond. influen ează corpul fizic. ai fi dezamăgit. el corespunde glandei pineale. aşa cum ai văzut tu însu i.Să nu. În ciuda dimensiunilor sale mari. Michel. Punând un deget pe această Chakra unul dintre Thaori a fost capabil să elibereze în tine capacitatea de a în elege limbajele. este deasemeni superior. Nu este asta mai important decât în elegerea limbajelor sau a fi capabil să vezi Aurele când tu nu eşti în stare să le citeşti? Citirea Aurelor este cea care contează – în definitiv – nu perceperea lor. tu ai 6 puncte principale pe care noi le numim Karolas şi pe care yoghinii de pe planeta voastră le numesc Chakre. şi care este numită de către yoghinii voştri Sacrum. într-un corp fizic. de găseşte o Chakra foarte importantă. Acum. pe care noi o numim Muladhara. 161 . Prima Chakra este cea situată între ochii tăi. acestea sunt daruri pe care nu le-ai avut când ni te-ai alăturat pentru prima dată.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Acest timp tocmai s-a scurs. citindu-mi gândurile. inclusiv cel fizic. . Pe planeta voastră. Deodată. Am privit-o îndeaproape. Gândurile şi preocupările a milioane de pământeni sunt atât de strâns legate de probleme materiale. şi este important. nasul său. care este plasată mult mai în spate. noi am progresat cât de mult a fost posibil. la doar 1. Am acceptat ra ionamentul ei. se mai află şi alte corpuri. . uneori creându-le.i pară rău. trebuie deasemeni să fie superioare. Dar. foarte conştient de faptul că în curând nu o voi mai vedea. dar eram oricum dezamăgit. dar nu te întrista din această cauză. în creierul tău fizic dar la exact acelaşi nivel. Ne putem regenera corpurile. întrebarea care îmi fierbea în subconştient de prea multă vreme âşni în minte aproape involuntar. la capătul de jos al corpului fluidic şi chiar sub organele sexuale. şi întâlnind coloana spinală (canalul spinal). cum ar fi cel Astral – într-adevăr împreună sunt 9. Este “creierul” corpului tău fluidic. Corpul fluidic influen ează corpul psihologic care. genele sale – toate erau perfecte. dacă vrei.5 cm deasupra nasului. prevenindu-le moartea.Thao. era atât de bine propor ionată. Diferitele noastre corpuri. Am fost surprins că n-ai pus această întrebare mai devreme. în schimb. de vreme ce noi existăm pe o planetă superioară.Da. şi în acest domeniu. spuse Thao. Michel. resuscitându-le şi chiar. În corpul fluidic. încât Aurele lor sunt de-a dreptul opace. pentru că mă acomodasem atât de repede cu aureola din jurul acestor oameni. Ceea ce duci tu înapoi este cunoaşterea de care tu şi milioane de semeni de-ai tăi pot profita. Cele care ne interesează pe noi în acest moment. cei mai mul i oameni nu au Aura strălucitoare – departe de a o avea. tot ce avem în plan material. Vezi tu.

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Este de forma unei spirale care îşi are originea în osul sacrum şi se ridică pe canalul spinal iar atunci când este relaxată atinge numai baza coloanei vertebrale. Pentru a deveni relaxată, se cere împlinirea actului sexual dintre doi parteneri care trebuie nu numai să se iubească unul pe celălalt, ci să aibă şi o afinitate spirituală între ei. Numai în acel moment şi în aceste condi ii Palantius-ul se va extinde pe canalul spinal, transferând o energie şi nişte daruri speciale corpului psihologic care apoi influen ează corpul fizic. Persoana preocupată de acest lucru va descoperi că fericirea în timpul contactului sexual este mult mai mare decât în mod normal. Când, pe planeta voastră, auzi asemenea expresii printre oameni foarte îndrăgosti i, cum ar fi: “am fost în al 7-lea cer”, “am sim it lumina”, “pluteam în aer”, po i fi sigur că acele cuplurile erau în acord fizic şi spiritual şi “făcu i unul pentru celălalt” – cel pu in pentru o vreme. Anumi i practican i de Tantra Yoga de pe Pământ au atins acest punct, dar nu este un lucru obişnuit printre ei, pentru că Religiile lor, cu ritualurile şi interdic iile lor ridicole, crează încă un real obstacol pentru atingerea acestui scop. Când privesc pădurea, ei nu văd copacii. Să ne întoarcem la cuplurile noastre îndrăgostite. Bărbatul a încercat o mare plăcere transformată într-o vibra ie benefică pentru Palantius, gra ie unei iubiri veritabile, şi a unei compatibilită i absolute. Toate aceste senza ii de fericire sunt eliberate de împlinirea actului sexual. Senza iile de fericire nu sunt aceleaşi la femeie, dar procesul este acelaşi şi la ea. Acum, să- i răspund la întrebare. Pe planeta noastră, având corpuri care sunt deopotrivă şi bărba i şi femei, noi putem atinge, după dorin ă, senza iile, atât masculine, cât şi feminine. Desigur, aceasta ne aduce o mai mare gamă de plăceri sexuale decât dacă am fi fost monosexuali. Mai departe, corpul nostru fluidic poate fi la parametrii cei mai buni. Aspectul nostru exterior este, inutil s-o mai spun, mai mult feminin decât masculin – cel pu in în ceea ce priveşte fa a şi sânii noştri. Nu eşti de acord, Michel, că, în general, o femeie are o fa ă mai frumoasă decât a unui bărbat? Ei bine, noi preferăm să avem fe e frumoase, în locul unora neatrăgătoare. - Ce crezi despre homosexualitate? - Homosexualul, femeie la fel ca şi bărbat, este un nevrotic (când nu este o chestiune de hormoni) şi nevroticii nu pot fi condamna i dar, ca to i nevroticii, ar trebui să urmeze un tratament. În toate lucrurile, Michel, ia în considera ie ceea ce Natura a hotărât şi vei avea răspunsuri la întrebările tale. Natura a dat fiecărei fiin e vii posibilitatea de a se reproduce, astfel încât diverse specii să poată continua să existe. În conformitate cu voin a Creatorului, păr i masculine şi feminine au fost create în toate speciile. La fiin ele omeneşti, oricum, şi pentru motive pe care deja i le-am explicat, el a adăugat trăsături ce nu au fost date şi altor specii. De exemplu, o femeie poate înflori în împlinirea sexuală, atingând o mare intensitate a senza iilor sexuale care pot elibera Palantius-ul şi îi pot aduce vaste îmbunătă iri corpului său fizic pe calea corpului Fluidic. 162

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Aceasta se poate întâmpla în numeroase zile dintr-o lună fără ca ea să rămână însărcinată. O vacă, pe de altă parte, va accepta taurul numai pe timpul câtorva ore dintr-o lună şi, atunci, este motivată doar de necesitatea de a procrea. Când ea este gestantă nu mai este receptivă la “avansurile” taurului. Aici ai o compara ie între două dintre creaturile Naturii. Prima este o fiin ă de-a dreptul specială, posedând 9 corpuri, în timp ce ce-a de-a doua posedă numai 3 corpuri. Este evident că, Creatorul a avut o grijă deosebită de a pune, în ceea ce ne priveşte, mai mult decât un corp fizic. Uneori, pe planeta voastră, aceste lucruri speciale, sunt men ionate ca “scântei divine” – şi este o compara ie potrivită. - Ce crezi despre avortul deliberat? - Este un act natural? - Nu, sigur că nu. - Atunci, de ce întrebi – deja ştii răspunsul. Îmi amintesc că Thao a rămas cufundată în gânduri pentru câtva timp – privindu-mă fără să vorbească, apoi ea conchise: - De aproximativ 140 de ani pe planeta voastră, omul a accelerat distrugerea Naturii şi poluarea mediului înconjurător. Aceasta s-a întâmplat încă de la descoperirea puterii aburului şi a motorului cu combustie. Mai ave i doar câ iva ani rămaşi în care trebuie să stopa i poluarea înainte ca situa ia să devină ireversibilă. Unul dintre principalii poluan i de pe Pământ este motorul cu benzină sau deriva i de petrol şi acesta poate fi înlocuit imediat cu un motor pe hidrogen care nu produce nici un fel de poluare, ca să spunem aşa. Pe anumite planete, acesta este numit “motorul curat”. Prototipuri pentru astfel de motoare au fost construite de diferi i ingineri pe planeta voastră dar ele trebuie produse industrial pentru a înlocui motoarele cu petrol. Nu numai că această metodă reprezintă o reducere cu 70% a nivelului curent al poluării prin pierderile de la combustie, dar va fi deasemeni şi mult mai economic pentru consumatori. Marile companii petroliere au fost terifiate de ideea că acest motor, odată popularizat, ar fi însemnat pierderi în vânzarea petrolului lor şi ruina financiară ar fi urmat imediat. Guvernele, care au impus taxe enorme pe aceste produse petroliere, ar fi suferit în mod egal. Vezi, Michel, întotdeauna se revine la bani. Din această cauză, ave i un întreg context financiar şi economic care se opune unei schimbări radicale în interesul întregii vie i omeneşti de pe Pământ. Oamenii de pe Pământ îşi permit să fie trata i ca nişte nimicuri, brusca i, exploata i şi conduşi către abatoare de către carteluri politice şi financiare care uneori, sunt chiar asociate cu bine-cunoscute secte şi religii. Când aceste carteluri eşuează în a câştiga oamenii prin campanii publicitare inteligente, inten ionând să spele creierele, ei se străduiesc să reuşească prin intermediul canalelor politice, şi mai apoi prin religie sau printr-un amestec inteligent al tuturor celor amintite. Marii oameni care au vrut să facă ceva pentru omenire au fost pur şi simplu înlătura i. Martin Luther King este un exemplu; Gandhi este un altul. 163

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Dar oamenii de pe Pământ nu mai pot permite să fie trata i ca proşti şi conduşi către abatoare ca turmele de oi de către lideri pe care, ei înşişi i-au ales în mod democratic. Oamenii formează marea majoritate. Într-o na iune de 100 de milioane de locuitori este absurd ca un grup de finan işti cuprinzând poate 1.000. de indivizi să poată decide soarta celorlal i precum măcelarul în abator. Un asemenea grup a muşamalizat într-adevăr, şi a făcut-o destul de bine, afacerea cu motorul cu hidrogen aşa încât să nu mai fie niciodată men ionată. Acestor oameni nu le poate păsa mai pu in de ceea ce s-ar putea întâmpla cu planeta voastră în anii care vor veni. Egoişti, ei caută doar câştigurile lor, aşteptându-se să fie mor i înainte de “indiferent de ce se va întâmpla” se întâmplă. Dacă Pământul dispare, ca rezultat al unor teribile cataclisme, ei presupun că vor fi deja mor i. Aici, ei fac o mare greşeală, pentru că sursa comună a dezastrelor ce vor veni este poluarea care creşte zilnic pe planeta voastră, şi consecin ele sale se vor face sim ite foarte curând34 – mult mai curând decât vă imagina i. Oamenii de pe Pământ nu trebuie să facă precum copilul căruia i s-a interzis să se joace cu focul; copilul este fără experien ă şi, în ciuda interdic iei, el nu ascultă şi se arde. Odata ars, el “ştie” că adul ii au avut dreptate, el nu se va mai juca a doua oară cu focul, dar va plăti pentru neascultarea sa prin suferin ă timp de câteva zile după aceea. Din nefericire, în cazul care ne preocupă, consecin ele sunt mult mai serioase decât arsurile unui copil. Este vorba de distrugerea întregii voastre planete care este riscată – fără o a doua şansă dacă nu vă pune i încrederea în cei care vor să vă ajute. Ne interesează să vedem că recent stabilitele mişcări ecologice câştigă avânt şi putere; şi că tinerii de pe Pământ “poartă” printre ei al i oameni sensibili în lupta lor contra poluării. Există numai o singură solu ie, aşa cum i-a spus Arki – gruparea indivizilor. Un grup este pe atât de puternic pe cât este de mare. Cei pe care voi îi numi i conservatori devin din ce în ce mai puternici şi vor continua să facă asta. Dar este vital ca oamenii să uite de mânia lor, de resentimentele lor, şi în special de diferen ele lor politice şi rasiale. Acest grup trebuie să fie unit la nivel interna ional – şi să nu-mi spui că asta e atât de dificil – pentru că deja pe Pământ există o foarte mare organiza ie interna ională non-violentă – Crucea Roşie Interna ională, care func ionează de câtva timp. Este esen ial ca acest grup conservator să includă în programele sale nu numai protejarea mediului înconjurător de la distrugerea directă, ci şi de la distrugerea indirectă la fel de bine, cum ar fi produşii rezulta i din fum: exhaustarea gazelor vehiculelor, fum provenit de la fabrici şi aşa mai departe.

34

pericolul nu vine de la schimbările lente de climă ci de la SUPRAÎNCĂLZIREA INTERIORULUI planetei. Nucleul Pământului poate exploda şi atunci nu va mai fi o a doua şansă într-adevăr. Pentru informa ii despre ultimele descoperiri accesa i pagina www.sci-e-research.com/geophysics.html

164

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Apele menajere din marile oraşe şi fabrici.Nujournal. Acelaşi lucru a apărut şi în Nordul Europei datorită poluării din Fran a (de la fabricile din Fran a şi din Germania. Ei au fost crea i la momentul genezei. Pe timpul orelor tale de veghe este . din Bazinul Ruhr).000. Corpul tău Astral îi con ine şi. Anumi i fizicieni de pe Pământ sunt acum conştien i de acest fapt37 dar publicul larg nu a fost încă informat. ca un microfilm ce con ine toate planurile unei instala ii industriale pe care un spion ar fi capabil să o ascundă într-un buton (de manşetă) numai că mult mai miniaturizat.000. trilioane de electroni35.000.000. . când mori. am întrerupt eu. Acum ajungem la un alt tip de poluare care nu ne preocupă mai pu in. Informa ia este transmisă fără ca tu să fii conştient de asta. Acest lucru este fals. Corpul tău Astral transmite şi primeşte mesaje.000 ani (nota Editorului) 37 accesa i site-ul www. Această informa ie este codificată.net/choice. zgomotul este unul dintre cei mai nocivi poluan i deoarece “deranjează” electronii voştri şi vă dezechilibrează comportamentul fizic. este ordinea firească a lucrurilor ca Sinele tău Superior să primească informa ii de la Corpul tău Astral.0 x 1021 = 4. Un Corp Astral nu este chiar ceea ce tu ai numi un spirit pur. sunt deasemeni dăunătoare şi sunt deversate în sistemul de râuri şi oceane. Corpul Astral este compus din milioane de electroni. Fiecare dintre aceşti electroni are o “memorie” şi fiecare este capabil să re ină informa ie tot la atât cât şi cea con inută în toate căr ile care umplu rafturile unei biblioteci orăşeneşti de nivel mediu. şi de la Sinele tău Superior.000. N-am men ionat încă nimic despre aceşti electroni şi observ că nu mă po i urmări foarte bine. Pe Pământ.Nu prea te pot urmări. prin canalul creierului tău. dar este aşa cum i-am spus. există o credin ă că spiritul este făcut din nimic. care se potrivesc exact formei tale fizice. Un Corp Astral uman normal con ine aproximativ 4 miliarde.html pentru mai multe informa ii despre descoperirile recente (2001) despre Fizica Conştiin ei (nota Editorului). Corpul Astral – unealtă a Sinelui Superior – este o unealtă destul de delicată. electroni (nota Editorului) 1022 = 10.000. deşi oamenii s-ar putea deja să-l fi uitat. prin intermediul acestor electroni. mul umită unui curent electric slab de la creierul tău în armonie cu electronii tăi. Aceşti electroni au o durată de via ă de aproximativ 10 miliarde.000. dar inten ionez să te ajut să în elegi. care sunt tratate chimic. . Fumul din SUA a făcut deja ca mai mult de 40 de lacuri din Canada să devină sterile datorită ploilor acide pe care le-a provocat.000. 4.000.000. către. 19% dintre ei se reunesc cu electronii din Univers până când Natura cere formarea unui corp nou sau a unui nou copac sau animal. De vreme ce Sinele Suprem este cel care a trimis Corpul Astral în corpul tău fizic.000.Ştiu. trilioane de ani pământeşti36. Aşa cum i-a spus Marele Thaora. 35 36 165 . Văd că mă priveşti fix cu ochii larg deschişi.000.000. Ca toate lucrurile electronice. şi 81% se reunesc cu Sinele tău Superior.

dar din nefericire. oamenii nu-şi fac probleme în această privin ă! 166 . Şi totuşi oamenii încă mai spun: oh. dacă cineva lucrează cu un aparat electric în vecinătatea casei tale. pe timpul somnului. vor fi capabili să vadă un fir sub ire. Suferin a timpanelor tale nu va fi la fel de mare ca disconfortul pe care îl vei sim i în interior. pentru a folosi un termen potrivit pentru radio şi T. ne-am obişnuit. desigur. sunt vizibile pe timpul cât durează această separare. acesta este un indiciu că un mic “parazit” se află la treabă. are repercursiuni dezastruoase asupra Sinelui tău Superior. legând corpul fizic de Corpul Astral. O anumită piesă muzicală te poate “înăl a” într-o stare de euforie. Acum. şi. poate. în timp ce o altă piesă. un parazit îi invadează electronii – fapt care. dar zgomotul evii de eşapament al unei motociclete este de 3 până la 4 ori mai rău decât fumul toxic pe care îl elimină. oamenii de pe Pământ consideră că poluarea fonică (zgomotul) este de o importan ă neglijabilă. de aceea. Corpul tău Astral părăseşte corpul fizic pentru a se reuni cu Sinele Superior. de altfel foarte drăgu ă. este cu mult mai rău. te va irita. trezindu-se diminea a. Cei mai mul i dintre semenii tăi.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba capabil de a trimite mesaje de extremă urgen ă către Sinele Superior dar Sinele Superior caută mult mai mult decât atât. Corpurile lor Astrale. deasemeni. În decursul anilor. pian sau fluier. bleuargintiu. Zgomotul atacă direct electronii Corpului tău Astral creând parazi i. dar nu şi Corpul Astral. nu va avea nici un efect asupra ta sau. oamenii au observat că. Voi ave i o zicală veche în franceză: “noaptea aduce sfaturi”. Sunt aceiaşi electroni care formează Corpul tău Astral şi care crează efectul vizibil al firului. sunt capabili să detaşeze Corpul lor Astral de corpurile fizice. ca să spun aşa şi psihicul tău ini iază mecanisme de auto-apărare. Uneori este aşa. aveau adesea solu ii la problemele lor. nimeni n-a fost vreodată capabil să fotografieze Corpul său Astral şi. prin exerci ii foarte avansate şi foarte speciale. zgomotul î i afectează Corpul Astral. În mod similar. vei aştepta în van. pe ecranul tău vor aparea parazi i atât de mari încât imaginea va fi complet distorsionată. Dacă “solu ia” va fi profitabilă pentru Sinele Superior po i fi sigur că î i va fi prezentată – dacă nu. aşa cum ai văzut şi tu însu i. În orice caz. Creierul tău “se tensionează”. fie la a primi ordine sau informa ii. alteori nu. Sunetele care î i ajung la urechi sunt în mod clar foarte importante. Această zicală a răsărit din experien a populară. de vreme ce zgomotul î i distruge electronii. Deci. În timp ce fumul î i afectează gâtul şi plămânii.V. care î i place şi ascult-o cât de tare po i. Văd că acum po i urmări ceea ce î i spun şi că ai prins ideea. acei oameni care. Acelaşi lucru apare şi în cazul Corpului tău Astral. nu vei fi prevenit de aceasta în acelaşi fel cum se întâmplă în cazul ecranului unui televizor. Încearcă un experiment: ia o piesa interpretată la vioară. Lasă-mă să termin de explicat pericolul zgomotului. Dacă priveşti un ecran de televizor şi observi câteva puncte albe. fie trecând la a cere informa ii.

Mul i oameni cred în influen a stelelor. înainte de a fi reutiliza i de Natură. Am întrebat de ce şi ea mi-a explicat că era cea mai bună cale de vreme ce asta înseamnă că ei nu vor trebui să se confrunte cu reac iile martorilor. Într-adevăr. ca un rezultat al anumitor efecte ale electricită ii statice. Am fost depus din nou în grădina mea exact după 9 zile după ce o părăsisem şi. .Când voi muri? .Îmi po i vedea viitorul? Sigur că po i. prezicătorul poate fi un şarlatan. Când am întrebat-o pe Thao dacă voi fi dus înapoi din nou pe calea care trece prin Universul Paralel. Ce crezi despre asta? La aceasta. Prima.Sau le-au urât? . 167 . în mijlocul nop ii.Ai dreptate. Noi am “prevăzut” întreaga ta via ă – până la momentul mor ii în actualui tău corp fizic. dar şi ei. aceşti electroni pot fi văzu i ca având aceeaşi formă ca şi corpul fizic. Aceşti electroni se detaşează de corpul fizic la trei zile după moartea acestuia. ei sunt “vacan i”. ea mi-a răspuns afirmativ. planetele şi culorile. . este împotriva Naturii să ştii ceea ce viitorul î i rezervă. şi a doua. Nu ne-am oprit. dar ai avea nevoie să scrii nu numai una ci două căr i. de vreme ce eşti în stare să faci lucruri mult mai dificile. cometele. şi urmează semnele Zodiacului. au amintiri şi se întorc să “bântuie” locuri pe care le cunosc – locuri pe care le-au iubit sau le-au urât. Uneori. dar am fost capabil. să le dăm aceasta: există oameni pe Pământ care sunt sinceri şi care pretind că au văzut stafii – nu mă refer la şarlatani. să admir sorii.Da.i ştii viitorul şi cei cărora li s-a prezis viitorul comit o dublă eroare. . Thao nu mi-a răspuns dar a zâmbit… Întreaga călătorie de la întoarcere a fost la fel ca şi prima. din nou. cunoaşterea n-ar mai fi ştearsă în “Râul Uitării”. şi atunci de ce mai întrebi? Este foarte rău să.Ştii foarte bine că acest lucru nu i-l pot spune. încă odată. pentru că altfel. . .Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba De vreme ce semenii tăi pământeni îşi doresc dovezi. dacă am fi preocupa i de acest subiect. Ceea ce au văzut ei reprezintă de fapt acel 19% din electroni care nu sunt con inu i de către Corpul Astral.

dacă ei cred că va avea un impact mai bun câteva secunde mai târziu. până când am întâlnit Arafura Publishing. care fără nici o îndoială inten iona să-mi demonstreze că încă mai eram supravegheat. ştiu că ei sunt capabili să schimbe evenimentele chiar şi în ultima secundă. nici telepatic. în afară de o stranie apari ie într-o zi la Cairns. nici fizic. acum trei ani lumea nu era pregătită să primească mesajul. A fost o perioadă dificilă pentru mine. lui Thao i-au luat numai două luni pentru a aduce cartea mea în aten ia celui mai potrivit editor. am permis câtorva prieteni şi cunoştin e să citească manuscrisul şi asta s-a întâmplat când am în eles pe deplin ce doreau ei să scriu în această carte şi de ce ei m-au transportat “fizic” pe planeta lor. Insist pe cuvântul “fizic” pentru că cel mai frecvent răspuns este.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Adaug acest Postscriptum manuscrisului meu în completarea celor scrise de mine acum trei ani. (Explica ia editorului cu acordul Autorului) 38 POSTSCRIPTUM38 168 . de vreme ce. Thao nu mi-a lăsat nici un semn. dar nu mie. pe când acum. deoarece. Sunt trei tipuri de cititori: În această carte. Abia acum îmi dau seama că întârzierea apărută la publicarea căr ii a fost premeditată. dar nu a fost nici un mesaj. Pe timpul acestor trei ani. De aceea. printr-un lan natural de evenimente. Pe parcursul acestor trei ani. au fost fascina i de con inutul său. Cunoscându-i aşa cum îi cunosc eu. care a avut curajul să publice o asemenea poveste extraordinară şi unică. Autorului nu i-a fost permis să-şi exprime propria părere. Acest lucru poate părea ciudat la prima vedere. Oricare ar fi reac ia lor. N-am avut nici un contact. “trebuie că ai visat. probabil că ai avut o serie de vise”. este. contrar aşteptărilor mele. El a scris acest postscriprum în mod special pentru a-şi expune punctul de vedere. am încercat fără succes să îl public. to i cei care au citit manuscrisul. Ei – Thao şi poporul ei – au inten ionat să fie aşa.

şi aceşti cititori au dreptate. au spus că ei tot nu cred că am fost pe altă planetă.F. “Asta este ceea ce place oamenilor”. nu este singurul. şi că acestea nu sunt observa iile mele personale. sânge. Dintre cei 15 sau aproape 15 oameni care au citit-o. să o reciteşti într-un alt cadru al min ii. acum că ştii că nu este o poveste S. 169 . îmi pare rău. O prietenă de-a mea este profesor de psihologie la o Universitate Franceză. că nu contează dacă într-adevăr s-a întâmplat sau nu. Mă pot lega de acest fapt! Oricum. A trebuit să-i reamintesc că aceasta nu era o nuvelă S. Al treilea tip. Mă simt obligat să răspund asupra acestei teme. în special în pasajul referitor la adevărata identitate a lui Cristos care a murit pe cruce. el nu este încă pregătit pentru asta. 3. I-am recomandat cu tărie să recitească manuscrisul. şi o inea pe noptieră de lângă patul său. ea o citise de trei ori. te aşteptai să fii ridicat în picioare de bătălii spa iale. În orice caz.i vei fi pierdut timpul. care este.F. îmi pare rău.F. de exemplu.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 1. dar admit că au fost mişca i de carte. în particular creştin. şi ai fost şocat de “rectificările Bibliei”. pentru banii pe care i-ai cheltuit. şi în particular Creştinismul. În orice caz. O altă “remarcă” de-a sa a fost aceea că în carte ar trebui să apară mai multe bătălii între navă şi/sau planete. deci ar face mai bine să citească altceva. sex şi violen ă. M-a întrebat. Fac apel la tine. fiecare are ceva pertinent de spus şi m-au chestionat în legătură cu asta. oricare ar fi ea. sunt aşa-zişii sceptici care. a spus el. Ai fost prevenit în prefa ă. în orice caz trebuie să subliniez că această carte nu a fost scrisă cu inten ia de a critica nici o religie.. nu cred că prietenul meu este într-adevăr capabil să în eleagă această carte. 2. Dacă tu. care formează majoritatea. ceea ce contează este mesajul puternic dintre rânduri. cititorule. şi ştie de la început că aceasta este o poveste adevărată. obiectiv şi pozitiv. este deja din start mult mai evoluat. Aparent. citind cartea. În acest caz. caz în care nu. am avut o reac ie (din fericire a fost singura) din partea unui prieten. Dacă eşti religios. i-ai pierdut timpul şi banii. au spus. mai bine ai fi cumpărat în loc o nuvelă S. (de trei ori acelaşi rând) sunt convinşi că povestea mea este faptică. sunt obligat să dau cititorului un sfat. care m-a supărat. cu proiectile şi arme mortale. cuvintele Maestrului Thaori. dar din nefericire. Dimpotrivă. am avut un mare număr de feed back-uri privind religia. dacă nava spa ială era asamblată cu bol uri sau nituri şi dacă pe Thiaoouba existau stâlpi de telegraf. planete explodând şi scuipând monştri. Al doilea tip de cititori. vei primi cea mai mare recompensă din via a ta – răsplata mai degrabă spirituală decât materială – nu este acesta cel mai important lucru? De la oamenii care mi-au citit deja manuscrisul. Această carte trebuie citită şi recitită de cel pu in trei ori. şi. Primul tip. cu detaliile “dictate” mie de către Thao. ci mai curând.

Aceste religii au fost studiate cu grijă de către preo i care au dorit să ină oamenii sub conducerea lor. De ce vor ei să formeze o nouă sectă sau religie cu con inutul acestei căr i? Sutele de religii pe care le avem deja pe această planetă n-au făcut prea mult bine. El doreşte să fie admirat. voi profita de oportunitatea acestui postscriptum pentru a da glas opiniei mele personale. în numele lui Dumnezeu şi al religiei. el a murit pe cruce. acum un milion de ani. De fapt. “Este un mare Guru. şi sunt mul i aşa. Am mai avut multe alte conversa ii cu Thao care nu apar în această carte. Tine i minte. cu mândrie. nu au citit cartea… Nu pot să exagerez suficient de mult că ar trebui citită de câteva ori. au violat şi au jefuit pe Azteci (a căror civiliza ie era foarte avansată pentru acele vremuri) pentru că Aztecii nu practicau catolicismul. asinul s-a transformat într-un Rolls-Royce…Vaticanul este una dintre cele mai bogate puteri de pe această planetă. 170 . În politică. Am învă at lucruri care sunt mult mai incredibile decât cele revelate în acest volum. pentru ca prin aceasta să-şi men ină puterea şi bogă ia. dar înscrisurile rămân”. Cristos a călătorit pe un asin. aşa cum au făcut.d. departe de congrega iile zgomotoase. când ei ar putea să citească în linişte despre acestea. o religie a luat naştere. ar merge bine” sau încă. prin prisma bogă iei sale şi a puterii. “vorbele zboară.a. dar nu mi s-a permis să discut despre ele. Crede i-mă. şi de aceea eu nu am schimbat nimic. Ar trebui să-i urmăm doctrina” sau “Ar trebui să construieşti un Ashram. Am auzit deja câteva remarci referitoare la această carte care nu m-au impresionat deloc: “El crede că este noul Cristos”. Oricum. care nu era mai bună de vreme ce ei sacrificau oameni zeilor lor cu miile. de fapt. Trebuie să avertizez cititorul asupra unor puncte foarte importante. în toate privin ele. nu-i aşa? Musulmanii au luptat împotriva Romano-Catolicilor pe timpul cruciadelor. Orice religie este ca şi politica – cu arogan a liderilor lor şi setea de putere. îşi face reclamă exagerat. Am urmat instruc iunile lor. politicianul nesincer. dacă va aminti i bakaratinienii pe timpul secesiunii în Africa de Nord. Catolicii spanioli i-au prădat. “Ar trebui să pui bazele unei noi religii”. Aztecii aveau propria lor religie. ş. şi asta numai pentru satisfac ia sa personală. Trebuie să spun în apărarea lor că mul i dintre aceşti oameni numai au auzit despre aventura mea.m. De ce oamenii sunt atât de nerăbdatori să audă despre ceva atât de important ca Dumnezeu şi Crearea Universului. deoarece suntem încă departe de a le în elege. aceste Fiin e ne sunt superioare în evolu ia lor.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Ei mi-au recomandat să înregistrez cu precizie lucrurile pe care ei mi le explicau. Ei.

care încă mai efectuează experimente nucleare în Pacific şi poluează cu radia ii ultima mare resursă care ne-a mai rămas. Thao şi poporul ei sunt foarte preocupa i de căile în care permitem să fim conduşi de o mână de politicieni putrezi. Îmi pare rău şi mi-e ruşine că m-am născut francez… 171 . care a fost supus radia iilor atomice din zona din jurul Mururoa. care au fost aleşi într-un mod aşa-zis democratic. Chiar şi Partidul Comunist din Rusia a căzut acum. numită ocean. dar asta este o iluzie. grupuri de oameni care într-adevăr o duc bine pot avea exact ceea ce îşi doresc. şi lumea stie.S. fac exact ce le place. Politicienii folosesc cuvântul “democra ie” ca pe un ecran de fum. urmând exploziei. şi ele vor cădea într-o zi. pentru că sfârşim în fabricile de carne fără măcar să ne dăm seama. Un exemplu tipic este guvernul francez. dând “semnalul” de început. Să sperăm că nu se va întâmpla acelaşi lucru şi cu rechinul alb. dar trebuie să admit. Aminti i-vă că omenirea a fost creată cu libertatea de a alege (Liberul Arbitru). comit atunci o crimă la scară planetară de câteva decenii. desigur… Politicienii francezi. 2 până la 4 zile după eveniment) apar întotdeauna o serie de cutremure de mare intensitate undeva pe planetă. care. Poate că uneori. Lor le este oricum teamă de masele populare pentru că aşa cum a demonstrat Arki (cap. Vă sfătuiesc să vă întoarce i aten ia către China… Liderii multor ări. ocazional ne mai abatem de la cărare şi credem că suntem liberi. Toate regimurile totalitariste neagă acest lucru. ci şi să le deschidă ochii – să-i trezească la ceea ce se întâmplă în jurul lor. ei sunt satisfăcu i…? Thao mi-a spus că această carte nu este menită numai să ilumineze locuitorii planetei. odată ce ajung la putere. dacă enumerăm cu aten ie datele exploziilor subacvatice de la Mururoa. ve i observa că în următoarele ore (dar cel mai adesea. Majoritatea politicienilor au trei bunuri: putere. prietenii noştri au evitat o uriaşă vărsare de sânge.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Cum rămâne cu miile sau milioanele de oameni înşela i de el. care se găseşte în apele noastre! Mai departe. glorie şi bani. raportat la Legea Universală.10). KGB-ul a fost o organiza ie puternică şi vicioasă. în special peştele-papagal. noi nu suntem mai liberi decât o turmă de oi. când. Ştiu deja dintr-o sursă de încredere că oamenii de ştiin ă francezi în Mururoa sunt foarte preocupa i de “gigantismul” care afectează anumite specii de peşti. şi ei ar fi putut întârzia deliberat publicarea căr ii acesteia pentru ca eu să pot include şi acest P. Am ştiut asta de multă vreme. cu abilitate ne fac să credem că suntem liberi şi democra i. Acest peşte a crescut de trei ori fa ă de mărimea sa naturală.

Nu este suficient să spunem “sistemul este rău. şi acestea comit o crimă la nivel planetar. Într-o ară este nevoie de disciplină. depinde de voi să ac iona i pentru că este inadmisibil ca politicienii să dezamăgească milioane de oameni când ei sunt la putere şi să păcălească oamenii până la următoarele alegeri. şi ar însemna să le cerem prea mult. ci de o democra ie în care promisiunile sunt inute. va veni timpul când cetă enii trebuie să-i for eze să-şi facă treaba. În vederea schimbării sistemului. Dacă promisiunile sunt încălcate. doar de disciplină. legile par să fie făcute în favoarea şarlatanilor. Oamenii care spun că sistemul trebuie schimbat nu fac nimic pentru asta. Voi trebuie să-i for a i pe politicienii care vă reprezintă pentru a schimba legile ineficiente. şefii statelor. Aceşti eminen i politicieni. mai bine şi-ar face datoria decât să-şi petreacă 80% din timp certându-se între ei asupra politicii interne a partidelor. face i ceva în direc ia aceasta! Va aminti i sistemul penal al bakaratinienilor. deoarece. Toată lumea bombăne despre ce sistem penal rău avem. începe i prin a le tăia din salarii. sistemul ineficient. Când nu există altă solu ie. nu de un regim totalitarist. Voi sunte i poporul care a votat pentru aceşti politicieni şi cei mai mul i dintre voi s-au săturat – ei n-au făcut ceva ce aştepta i voi ca ei să facă pentru ara voastră.N. de voi. Accidental. odată pentru totdeauna. Într-o zi. majorită ii care i-a ales. Ce face U. El ar trebui judecat deasemeni şi pentru atrocitătile pe care le-a comis în Kuwait. Deci. împreună cu conducătorii lor. Ei – pe cine numim noi “Ei”? Parlamentarii.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Sadam Hussein a comis deasemeni o crimă împotriva planetei când a dat foc la sute de pu uri de petrol. care era excelent datorită eficien ei sale. guvernele care distrug sistematic jungla amazoniană şi propriile lor genera ii viitoare. în legătură cu aceasta? În Brazilia. cetă enii de rând pot for a politicienii să-şi facă datoria – trebuie. şi exact aici ei greşesc! 172 . dacă vre i să alege i politicieni buni. Sigur că este rău. legile trebuie să fie schimbate. Oamenii vă vor spune: “Ce putem face noi? Noi nu putem face nimic”. dar aceia vor fi fiin e umane sincere şi într-adevăr vor să facă ceva pentru popor. Politicienii sunt în general prea indolen i pentru a lua această sarcină pe cont propriu. to i cei aleşi de popor. aşa cum am spus cei mai mul i dintre ei sunt acolo pentru prestigiu şi un salariu mare. Nu era deosebit de sistemul Aztec. Fiecare lege presupune foarte multă muncă şi responsabilitate. ei ar trebui să-l schimbe”. până se ajunge la nivelul salariului unui director de bancă suburbană şi ve i descoperi că sunt foarte pu ini cei care rămân. să îndeplinească promisiunile pe care le-au făcut înainte de alegeri. Ave i grijă – noi nu vorbim aici de anarhie.

ei au blocat drumurile cu aşa-zise vehicule “defecte”. dar nu au putut face nimic în această privin ă.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Oamenii simpli pot şi trebuie să for eze guvernul ales de popor şi de referendum. care se afundase din ce în ce mai adânc în minciunile şi în fă ărnicia sa. înfruntând for ele de ordine. Aceasta este puterea iner iei: Ei nu s-au mişcat. a reuşit de unul singur. n-au strigat. O scrisoare fusese deja trimisă către guvern. Oamenii simpli posedă o enormă putere. una dintre cele mai mari arme pe care omenirea o posedă – mul umită inteligen ei sale – este puterea iner iei. Evident. pe cont propiu şi neînarmat a fost în stare să oprească un tanc doar prin simpla lui prezen ă. de oameni se întind pe jos. Numele persoanei care a trimis scrisoarea a fost “Dl. un singur om. să-şi ducă la îndeplinire sarcinile pentru care ei au fost aleşi. doar o sfidare tăcută. să prevină un teribil masacru. împingându-şi vehiculele în afara drumului. sunt bolnav. un singur om. au fost cutremura i de sacrificiul de sine al unui om nevinovat. nu era nici un strigăt sau urlet. a prevenit un masacru prin mijloace non-violente. pentru că violen a cere mai multă violen ă. China. creşterea şi căderea pre urilor aurului) şi care erau în cohortă cu politicienii corup i. 10). Milioane de oameni au fost martorii acestei întâmplări la T. Apoi le-au împins înapoi. Când brigada de pompieri sau o ambulan ă au trebuit să treacă. de solda i la Calcutta. fără violen ă. ei au spus. oamenii au aranjat să-i lase să treacă dincolo. Gandhi. Este o for ă non-violentă şi este cea mai bună. 173 . au fost 10. pe o linie ferată sau pe străzi şi spun poli iei.000. du-mă acasă”. fără utilaje… ? ara era paralizată. pe planeta lui Arki. Gandhi. care au de inut un mare control financiar în lumea afacerilor (pia a de mărfuri en gros s-a prăbuşit. Cristos a spus: “Cine omoară cu sabia. Aşa cum a spus Arki (Cap. fără nici un motiv. Contingentul de poli ie ştia că a fost făcută inten ionat. că ar fi mai mult decât ferici i să elibereze drumul – dar cum ar fi putut. Cetă eanul”… După cum a spus Arki. nu-i aşa? Cu puterea iner iei. Ei aşteptau să le audă din partea adversarului lor. popula ia a adus întreaga na iune la o stare de nemişcare. Efectul a urmat rapid. te rog du-mă acasă. de sabie va muri”… În Beijing. într-o mul ime de oameni bolnavi.V. ei ar fi fost masacra i şi totuşi. când 10. pe asfalt. “vreau să merg acasă. Lordul Mountbatten însuşi şi-a dat seama că dacă ar fi trimis 50. nici sloganuri. Cum a reuşit el să facă asta? Pentru că solda ii din tanc nu au ÎNDRĂZNIT să treacă peste el. Singur. n-au mâncat. Odată. poli ia nu poate să arunce gaze lacrimogene. te implor. care fusese bine avertizat cu privire la cererile lor şi ştia de ce se afla acolo. Au făcut-o în linişte. Nu aveau bannere.000. au început să între în panică deoarece ei urmau să piardă milioane de dolari pe pia ă. “Bancherii graşi”. unde să aflau ini ial.000.

De acest fapt sunt îngrijora i prietenii noştri extra-tereştrii. n-ai fost tu vânzătorul. Am ajuns în timpul în care se făcea repara ia. Dacă. ei pierdeau sute de mii. Deci. Pu in câte pu in. Mi-a vândut două articole la 1$ şi 38 de cen i fiecare. Cunosc un fermecător mic proprietar de magazin care a avut o problemă cu casa de marcat. Sunte i fiin e omeneşti. ce s-ar întâmpla dacă s-ar întrerupe curentul într-un supermarket prevăzut cu noile sisteme de plată (case de marcat) şi cu noul sistem de bare de înregistrare a pre urilor? Asisten ii care le verifică nici măcar nu ar fi în stare să adune bunurile – codurile celor mai multe articole ar face aceasta o sarcină imposibilă. Haide i să facem un mic experiment împreună. afară de cazul în care parcurgi lista care i se dă? Dar asta este o muncă stăruitoare. Deci. am făcut o adunare pentru voi şi am explicat că am cumpărat bunuri în valoare de 2$ 76 cen i. Frumos? Da. Din fericire. a celor care nu verifică. V-a trecut vreodată prin minte că această codificare vă opreşte pe voi. chiar pe hârtie. şi ei greşesc pentru că. aşa cum fac alte mii de oameni că el. şi înceta i să vă mai comporta i ca oile.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Pentru fiecare monedă pe care o pierdeau oamenii de pe stradă pentru că nu munceau. finan iştii preiau controlul asupra propriilor voştri bani. murături sau un pahar cu bere. consumatorii de la a şti pre ul unei conserve de fasole gătită. nu robo i. con inând un fragment Divin. acest lucru este frumos prin el însuşi. imperceptibil. Deci sunte i din ce în ce mai pu in aten i la cât de mult cheltui i şi. Sunte i fiin e umane. A i citit deja această carte până la sfârşit. în numele banilor lor “sacri”. imperceptibil. mai bine v-a i schimba atitudinea acum. hamburgeri. Am făcut asta deliberat ca să vă prind. şi că vânzătorul mi-a înmânat 2$ 34 cen i ca rest de la 5$. atunci înseamnă că nu sunte i uşor de păcălit. Oamenii îşi pun încrederea în căr i de credit şi computere. Imperceptibil. şi ve i vedea despre ce vorbesc. ei nu mai de in “controlul”. în orice caz. merge i înainte! 174 . Sunte i gata? Chiar cu câteva rânduri mai sus. TREZI I-VĂ ACUM! V-a i întrebat vreodată. ei nu mai gândesc cu min ile lor. ei lasă finan iştii să adune pentru ei. Dacă face i parte din cea de-a doua categorie. El a avut încredere în maşină. pentru că ai fi pierdut 10 cen i. fi i mândri de asta. doar vă dau un exemplu. I-a luat aproape 3 minute să calculeze totalul pe o foaie de hârtie şi a sfârşit prin a-mi da 2$ 34 cen i rest la 5$ pe care îi înmânasem. pentru că arată că sunte i interesa i în mai mult decât friptură şi cartofi prăji i. pentru simplul fapt că îşi pierduse îndemânarea de a face o simplă adunare. vă afla i printre cei care s-au oprit când au citit paragraful pentru a verifica suma. sunte i condi iona i. trebuiau să facă ceva – şi poporul a câştigat.

propriile voastre teatre unde ve i fi capabili să crea i şi să juca i propriile voastre piese. să şti i! Propriile voastre biblioteci. Mesajul maeştrilor Thaori nu cumva vi se adresează? De acum înainte. încredere că voi. vor găsi o ieşire cu ajutorul vostru – dacă şi ei vor. drogurile vă perturbă Corpul Astral care este Sinele vostru real. “Kibbutz”-ul israelian func ionează perfect. lucrurile fundamentale pot fi indiscutabil aplicate în toate ările. de vreme ce ei sunt convinşi că voi sunte i “cei fără speran ă”. plictisi i sau închişi în oraşe. Sunt convins că un guvern bun v-ar da bucuros un “impuls în direc ia cea bună”. Cei ai căror prieteni au căzut în această capcană. de ce nu vă schimba i radical modul de via ă? În loc să stagna i într-un mediu nesănătos. Aduna i-vă. O discotecă este tot la fel de distractivă în spa iu deschis. Eu personal. şi fără să folosi i produse chimice din nou. ci şi să vă reorganiza i vie ile pe noul drum. Dintr-o perspectivă materială. un mare număr dintre voi şi-au pierdut speran a. voi trebuie să dovedi i că sunte i responsabili şi să vă crea i propriile reguli. 175 . dar aş vrea să adaug un mesaj special pentru ei. Vă pute i procura toate aceste lucruri voi înşivă. că face i chiar mai bine decât o na iune. ve i construi o lume mai bună. desigur. apă. Ve i avea satisfac ia şi mândria de a demonstra celor din jur că nu sunte i “ciomăgari”. tot ce tocmai am adăugat. în orice caz. voi ve i face o “reîntoarcere la Natură” şi ve i fi primii care s-o facă serios. vorbesc despre Australia în particular. de aceea. Ve i descoperi. pentru început. pentru că după cum şti i. este o chestiune de a trăi bine. În acest fel pute i crea ferme comunale care vă vor satisface nevoile personale. Fără droguri. Dragi prieteni. şi. (Se irosesc atât de mul i bani oricum. va trebui să actiona i responsabil pentru că toate compromisurile făcute vor fi gata să vă lovească. sunte i multi-culturali. Pute i chiar să înfiin a i un “district” cu propriile voastre reguli şi disciplină internă. Tot ce mi-a cerut Thao să scriu. Aici. Încă nu se pune problema să-i depăşi i pe al ii. De ce ave i nevoie pentru a supravie ui? Aer. unii sunt şomeri. nu numai să vă ajuta i confra ii.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Ceea ce ar trebui să spun în continuare se adresează direct milioanelor de tineri din întreaga lume. Voi pute i func iona chiar mai bine pentru că în Australia. şi nu ave i nevoie de ele deloc. am încredere deplină în voi. şi cu respect de sine. bucurii nespuse. tânăra genera ie. pâine şi carne. Ave i o uriaşă misiune în fa ă. ar putea fi disponibiliza i bani pentru o cauză mare). organiza i-vă şi cere i guvernului să vă cesioneze trenurile arabile cu un contract pe 99 de ani (există asemenea terenuri disponibile. Desigur. în timp ce încă le respecta i pe cele ale ării în care trăi i. încât odată măcar. vă pute i organiza să merge i pe o cărare complet diferită. la ară ca şi în oraş. crede i-mă). se aplică în mod egal şi tinerilor. mai curată şi mai spirituală. deoarece nu ştiu exact ce fel de resurse au alte ări.

şi nu împotriva ei! Mul i dintre idio ii care merg împotriva Naturii vă vor critica atunci când ve i demonstra.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Ar mai fi şah. în numele UNIVERSULUI. sau cu sugestia că am devenit un guru al vostru. Aş vrea să insist asupra acestei discipline. şi. pentru simplul fapt că El este cel care a pus toate aceastea acolo. şi nu ve i ajunge nicăieri. vă mul umesc! Thao v-a spus (Cap. şi în special asupra respira iei prin chakre. Sunt convins că ve i fi în stare să arăta i întregii lumi că voi pute i face o treabă mai bună decât na iunile conduse de politicieni obscuri. Thao v-a spus “Cel mai mare templu al omului este în interiorul său. dacă inten iona i să-mi asalta i editorul cu scrisori. Pute i vedea că există nenumărate lucruri pe care le pute i face în natură. tir cu arcul. mai gîndi i-vă odată. sau să creez o nouă religie. Voi sunte i noua genera ie şi mul i dintre voi a i în eles că trebuie să merge i împreună cu Natura şi mediul înconjurător. în special vouă înşivă că voi pute i pune în practică ceea ce voi predica i. ashram-uri sau orice altceva. Demonstra i întregii lumi şi. ve i fi în stare să face i chiar mai mult pentru a păstra mediul înconjurător. 176 . Ve i evita jocurile violente care dau naştere la prea multe animozită i. păstrarea copacilor. Alege i din rândul grupului vostru câ iva oameni responsabili. sfătuitori. surfing. ci oameni responsabili. pentru o cauză bună. Bunăstarea voastră fizică şi spirituală va beneficia mult în urma practicării Yoga. călărie. regate.9) că religiile şi politica sunt două dintre cele mai rele plăgi ale societă ii. al ii artele mar iale. 30 de minute de Yoga în fiecare diminea ă şi seară ar fi perfect. biserici. Pur şi simplu ve i merge împotriva voin ei mele la fel de bine ca şi împotriva voin ei lui Thao şi a Maeştrilor Thaori. Privi i în interiorul vostru şi ve i constata că poseda i tot ce ave i nevoie pentru a comunica cu El. acolo este locul unde poate comunica în orice moment cu Creatorul său. folosind medita ia şi concentrarea prin intermediul Sinelui său Superior”. fotbal. mult mai multe decât po i face într-un col de stradă. catedrale. care vor fi aleşi într-adevăr democratic. ve i fi chiar în stare să crea i păduri. pescuit. nu “boss”-ii sau maeştrii. pentru că atunci când începe i să munci i în ferma voastră comunală. Vă numesc peiorativ “verdea ă” sau “hipio i”. în orice oraş. biliard. tenis de câmp. şi lista poate continua… Unii poate preferă dansul clasic. Nu-mi vorbi i despre construirea de temple. tenis de masă. în care vre i să-mi răspunde i. De aceea. popice.

nici o credin ă şi nici o carte. DUMNEZEU CREATORUL – Îi pute i spune cum dori i. că orice religie ar fi şi indiferent ce crede i. o sectă sau miliarde de oameni cred contrariul. una sau alta. aş vrea să vă reamintesc. nici măcar aceasta. Nici o religie. şi absolut NIMENI nu va fi vreodată în stare să schimbe acest lucru. aş dori să închei spunând acestea: ca umil servitor al lui Thao şi al Maeştrilor Thaori. aceea pe care El a dorit-o la începuturi. care au cerut ca eu să scriu această lucrare.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba În sfârşit. aceasta nu va schimba în nici un fel ceea ce a fost stabilit de către marele SPIRIT. Râurile vor curge întotdeauna de la izvoare către ocean. nu vor afecta adevărul şi ordinea stabilite de către El în Univers. Singurul ADEVĂR. chiar dacă o religie. LEGEA UNIVERSALĂ. LEGEA LUI. pentru ultima oară. 177 . IMUABIL este legea CREATORULUI.

„atunci” – text scos de către editor pentru a spori claritatea – cu acordul autorului 5. 1. 8. „eliberat” – în textul original „livrat”. „pentru că a lor” – modificat din „ale cărui” de către autor la cererea editorului. edi ia 2000 178 . dacă este cea mai mică posibilitate de pericol” – în textul original „dacă sunt ocupate. 9. Cuvântul „consacrare” există în franceză şi în engleză dar are în elesuri diferite în fiecare limbă. „cei” – în textul original „celor dintre” – corectura editorului.„când sunt ocupate. 3. 2. Titlul original al acestui capitol a fost „Răpirea”. În textul original „consacrare”. „explorând” – în textul original „vizitând” – corectura editorului.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 0. „Thao era aşezată pe un scaun circular în interiorul platformei” – în textul original „Thao era aşezată pe unul dintre scaunele circulare” modificare adusă de către editor cu acordul autorului. 6. Michel n-a ştiut aceasta şi de aceea n-a putut verifica traducerea în engleză. Modificarea a fost autorizată de către autor pentru toate versiunile traduse ale acestei căr i. 11. „creierului îi ia o zecime de secundă pentru a da ordinul pentru a preveni arderea mâinii tale” – în textul original „o zecime de secundă i-ar fi necesară creierului tău pentru a da ordinul pentru a împiedica arderea mâinii tale”. Modificări editoriale în versiunea electronică. „care a trăit aceste vie i” – în textul original „şi care” – modificare adusă de către editor bazată pe explica iile autorului. 10. 13. dar al cincilea includea două degete mari – unul în aceeaşi pozi ie ca şi ale noastre şi celălalt în locul unde se află degetele noastre mici” – frază clarificată de către editor cu acordul autorului. În textul original „Fiecare avea câte cinci degete. imediat ce există cea mai mică posibilitate de pericol”. cu acordul autorului. „şi planetele urcă pe scară – până la nivelul acestei planete” – în textul original „care urcă până când progresează la fel de mult ca şi această planetă”. „în gaura anti-gravita ională” – text scos de către editor pentru a spori claritatea. „simplul” – în textul original „cel mai simplu” 12. 7. (modificare adusă de către editor cu acordul autorului). la fel ca ale noastre. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful