GOOGLE ADWORDS (Com crear la pròpia campanya publicitària a Internet) 9 de novembre de 2010

OBJECTIUS
1. Aprendre les darreres tècniques utilitzades pels professionals de tot el món per tal d¶aconseguir els millors resultats publicitaris amb Google AdWords. 2. Obtenir els coneixements necessaris per aparèixer a Google quan un potencial client busqui el seu producte, en qualsevol idioma i en qualsevol país del món.

Abans de començar

Publicitat on-line

resultats orgànics

Introducció a l¶AdWords

Models de Publicitat on-line

La xarxa de Google

Pàgines i sites de recerca de Google, així com propietats que ensenyen pàgines de resultats (ex.: Google Product Search). Els anuncis apareixen juntament als resultats o sobre ells.

Pàgines de notícies, webs de temes concrets, blogs, propietats com ara Gmail o New York Times« Els anuncis apareixen si PC estan relacionades amb el contingut i l¶URL de dites pàgines.

Objectius publicitaris
Són tantes les opcions que ofereix la publicitat on-line que és absolutament INDISPENSABLE definir els objectius publicitaris abans de començar.

No oblidar!

Google NO ACCEPTA pagaments per insertar anuncis a la part orgànica del buscador.

Avantatges de Google AdWords

Abast

Relevància

ROI

Activació dels anuncis

Com resposta a una paraula clau (PC)

A ubicacions específiques

Paraules clau
És el model tradicional de publicitat de Google, que permet als anunciants seleccionar PC que activin la publicació dels seus anuncis a les pàgines de resultats i a la xarxa de display de Google.

Paraules clau
Per a les búsquedes, cal especificar el GRAU DE CONCORDÀNCIA de les PC amb les consultes de l¶usuari.

Concordància amplia

Concordància amplia modificada (nou!)

Concordància de frase

Concordància exacta

Concordància negativa

Ubicacions

Site

Subconjunt

Bloc/s

Com es clasifiquen els anuncis?
1. Els anuncis es col.loquen a les pàgines en funció del RankScore, una combinació de l¶oferta i d¶un valor de relevància anomenat NIVELL DE QUALITAT (NQ). El NQ es calcula cada cop que una PC coincideix amb una búsqueda (cada cop que la paraula pugui activar un anunci). Això vol dir que Google premia els anuncis ben orientats i relevants, no significant que les majors ofertes tinguin assegurades la primera posició.

2.

3.

Costos d¶AdWords
‡ No hi ha un pressupost mínim, ni termini mínim de campanya ni cap condició excloent. ‡ Google només aplica una tarifa d¶activació en obrir un compte (a Europa: 5 ¼)

Costos d¶AdWords
‡ S¶estableix un límit de despesa diària, anomenada PRESSUPOST DIARI, per a cada campanya. ‡ S¶especifica quant s¶estaria disposat a pagar per cada clic (CPC) o per cada mil impressions (CPM)

Costos d¶AdWords
‡ AdWords redueix de forma automàtica el CPC si les dades informen que aquest clic té poques possibilitats de convertir-se en una conversió. ‡ El Descomptador d¶AdWords també estudia el preu pagat per la competència per així facturar el mínim preu possible per mantenir la posició d¶un anunci a la pàgina.

Costos d¶AdWords
L¶eina Herramienta para Palabras Clave serveis per obtenir una estimació de costos i de tràfic per cada paraula clau.

Pagaments d¶AdWords
‡ ‡ AdWords té dos sistemes de pagament: pre-pagament i post-pagament. Un compte no podrà canviar de pre-pagament a post-pagament i viceversa, així com la moneda de pagament.

Post-pagament

es factura automàticament 30 dies després de l últim pagament o quan els costos del compte arribin al límit de facturació.

Pre-pagament

es paga a priori un fons. Quan aquest fons comenci a esgotar-se, es notifica per email.

Carácterístiques bàsiques d¶AdWords
TIPUS D'ANUNCI

Anuncis de texte

Anuncis gràfics

Anuncis de video

Anuncis per a mòbils

Anuncis de texte: elements

Títol

Descripció 25 caracters, incloent-hi espais dues línies de 35 caracters, incloent-hi espais

URL visible 35 caracters, incloent-hi espais

URL desti o landing page 1024 caracters

Supervisió i rendiment
‡ CTR: percentatge de clics per impressió, o sigui la relació entre els clics efectuats i les publicacions dels anuncis en un període determinat. NQ: diversos paràmetres (el CTR i l¶historial de rendiment, entre ells) que avalúen si la PC resulta relevant per al texte de l'anunci i les consultes de recerca que puguin fer els usuaris. Conversions: quantitat d¶accions desitjades que fan els usuaris mitjançant l¶anunci. Google Analytics.

‡

‡

‡

Com començar a utilitzar AdWords
Establir els objectius publicitaris. Contestar a les preguntes:
A què es dedica l¶empresa? Compte amb variades línies de productes? Qui i com és el target? Cal arribar a diferents públics? Que vol vendre o promoure? Que vol que facin els usuaris? Quins resultats vol obtenir? Quin creu que és un bon ROI?

Com arribar a Google AdWords
Per començar a anunciar-se visiti https://adwords.google.es i cliqui a "Regístrese ahora". Aquesta serà la pàgina des de la que acceidrà al seu compte un cop creat. Aquí trobarà també consells sobre PC i ajuda en general

Obertura del compte

Zona horària i moneda

Som-hi!

Nivells d¶accés al compte
Administratiu
(veure, editar i administrar compte i campanyes.
Poden convidar altres usuaris, inhabilitar l accés i canviar el nivell dels usuaris)

Estàndar
(= Administratiu però no pot convidar altres usuaris ni canviar ni inhabilitar accesos)

Només lectura
(només poden executar informes i consultar les pestanyes Campañas i Oportunidades)

Només correu electrònic
(només reben alertes i altres notificacions per email)

Campanyes i comptes d¶AdWords

Estructura d¶un compte

Pestanyes

Creació de la primera campanya
COMPONENTS D'UNA CAMPANYA

Pressupost

Orientació de xarxa

Orientació per idioma o ubicació

Creació de la primera campanya
CONFIGURACIÓ D'UNA CAMPANYA EFICAÇ

Únic objectiu per campanya (USP) Dividir-la en grups d anuncis Orientació a la zona d influència Seleccionar les PC adequades

Supervisió
Rendiment del grup d anuncis Rendiment de la URL Rendiment de la campanya Rendiment del compte

Rendiment dels anuncis

Rendiment de les consultes

Rendiment d ubicació/paraula clau

Informes

Rendiment de la ubicació

Pràctiques recomanades
LES CAMPANYES S'HAN D'ORGANITZAR PER
Tema o línia de producte (productes de cafè, cistelles«) Estructura del site (compra, suscripció, etc) Marques (Pioneer, Sony, JVC«) Punts geogràfics (Andorra, Barcelona, Madrid«) Llengua (català, espanyol, anglès«) Distribució (només recerca o xarxa de display) Pressupostos

Configuració bàsica

Edició d¶una campanya (grups d¶anuncis)

Atenció!
Un anunci pot no veure¶s per: Ausència de dades de facturació Estat d¶aprovació Pressupost diari inferior al recomanat Orientació geogràfica Orientació de idioma Programació

Pràctiques recomanades
Els anuncis han de:
Representar amb claretat i precisió el site Destacar les avantatges úniques del producte/servei Igual que les campanyes, els anuncis han d¶organitzar-se per temàtica general, producte o objectiu. Així mateix, les PC han d¶agrupar-se per tema, originant un grup d¶anuncis (p.ex: els anuncis per a café en gra, cafè ecològic i cafè brasiler haurian de tenir PC pròpies i agrupades que formaràn grups d¶anuncis)

Pràctiques recomanades
Proporcioni noms descriptius i números per classificació a les campanyes. Redacti anuncis simples i atractius. Mencioni preus i promocions. Utilitzi frases interactives elocuents. Inclogui PC al texte dels anuncis. Triï la millor landing page. Faci competir als anuncis entre si.

Formats d¶anuncis

Anuncis de text

Són el tipus més bàsic de publicitat on-line. Pot utilitzar-se la inserció automàtica de PC, per a la que s'ha de fer una campanya exclusiva.

Anuncis gràfics
Poden ser estàtics o animats. Poden sortir a determinats llocs de la xarxa de contingut habilitats per anuncis gràfics però mai a la de recerca. Per crear-ne un gràfic s¶ha d¶habilitar la campanya a la xarxa de display. Es poden crear amb el Creador d¶Anuncis de Display o pujar una imatge predissenyada. Els anuncis gràfics no publicaràn fins a que siguin visats i aprovats per Google. Els RichMedia és un tipus particular d¶anuncis gràfics.

Anuncis de video
Poden apareixer dins del contingut de video, amb el contingut o a prop, però mai a la de recerca. Per crear-ne un s¶ha d¶habilitar la campanya a la xarxa de contingut. Es pot crear amb el Creador d¶Anuncis de Display o pujar un film predissenyat. Poden pautar-se per CPC o CPM i poden orientar-se geogràficament o per idioma. En CPC es paga per clic al site i no per clic al play. Els anuncis de video no publicaràn fins a que siguin visats i aprovats. Es pot pautar a un site específic o utilitzar paraules clau per orientar-lo.

Anuncis per a mòbils
Tenen un format específic pel petit espai de publicació. Són tant de texte com ara gràfics. Com els anuncis convencionals, els de texte surten a les recerques i els gràfics només a la xarxa de display per a mòbils. Els anuncis per a mòbils HAN d¶orientar a l¶usuari a una web per a mòbils i pot incloure el link ³trucar´ L¶iPhone i els smartphones no es consideren mòbils. Ha de tenir campanya exclusiva. No està disponible a tot el mòn. No accepta anuncis en flash.

Pràctiques recomanades (text)
Tenir cura de complir amb les tres polítiques publicitàries d¶AdWords (Editorial i format, contingut i enllaç) Crear anuncis senzills i atractius. Mencionar preus i promocions. Utilitzar frases interactives. Incloure PC al cos de l¶anunci. Triar la millor landing page. Provar i fer competir anuncis. Supervisar el rendiment dels anuncis.

Pràctiques recomanades (gràfics)
Han de ser gif, jpg o png amb un màxim de 50 Kb. Als anuncis animats poden fer-se servir flash i gif animats. Les mides han de ser exactes segons el menu existent. Verifiqui que el disseny no s'altera si utilitza el Creador d¶Anuncis. Utilitzar una frase interactiva eloqüent i fàcil d¶entendre. Inclogui la URL visible, la marca i el logo. Inclogui info tal com preu, informació d¶enviament i ofertes. Utilitzi les majúscules adequades. Pot utilitzar totes majúscules. Confiera un sentit d¶urgència (temps limitat, oferta especial, etc) Inclogui imatges del seu producte o de persones utilitzant-lo. Connectarà. Mantingui una coherència gràfica amb la publicitat off-line. Ofereixi un disseny senzill. La relevància és decisiva.

Pràctiques recomanades (video)
No poden durar més de 2 minuts. Sobre el contingut del video:
Ensenyi els missatges principals al principi del video. Sigui clar i concís sobre la seva oferta comercial. Descrigui amb claretat el que ha de fer l¶usuari quan acabi el video, com fer la compra, visitar la web o la botiga. El contingut el video ha de ser relevant, entretingut i informatiu. Vigili l¶equilibri entre el volum de la banda sonora i les veus.

Sobre la imatge d¶apertura:
Ha de ser descriptiva i cridanera i animar als usuaris a que facin clic. Inclogui paraules que descriguin el producte o servei. Millori la taxa de reproducció amb alguna frase interactiva.

Supervisi el rendiment del video des del dia 31, no abans. Utilitzi l¶oferta de CPM per a que els baix % de clic no li afecti. Si fa servir l¶oferta de CPC utilitzi paraules clau negatives.

Pràctiques recomanades (mòbils)
Han de complir amb les polítiques publicitàries de Google per a mòbils, o sigui apuntar a pàgines WAP 1.0, WAP 2.0 o HTML compatibles amb PDA. Els anuncis de texte tenen dues línies, amb un límit de 12 i 18 caracters per línia, segons l¶idioma. La landing page sortirà a una tercera línia. Juntament podrà apareixer el link ³trucar´. Els anuncis gràfics poden ser gif, jpg i png. Els anuncis gràfics animats poden ser gif però no flash. Els anuncis gràfics han d¶adaptar-se al menu de mides existent. Apostar pel segment dels mòbils ja que és menys competitiu que el de la publicitat convencional. Utilitzi la concordància àmplia i paraules claus més genèriques que amb la publicitat convencional. Utilitzi frases interactives i aprofiti la possibilitat del ³trucar´.

Orientacions i ubicacions

Tipus d¶orientació dels anuncis
Orientació per PC
Poden apareixer a les pàgines de recerca i de contingut de la xarxa de Google. Google fa servir la orientació per paraula clau per establir concordàncies entre les PC i les consultes dels usuaris. A les pàgines de la xarxa de display, Google treballa amb l¶orientació contextual.

Orientació per ubicació
Només poden apareixer a la xarxa de display. L¶anunciant orienta llurs anuncis a un determinat públic (ubicacions automàtiques), a un site o a una secció d¶un site (ubicacions gestionades). Si el grup d¶anuncis a més a més té PC, aquestes treballaràn en conjunt amb les ubicacions.

Tant a una com a una altra, Google fa servir el concepte de relevància. Els anuncis de texte poden publicar-se a la xarxa de recerca i a la de display; els anuncis gràfics només a la de display.

Orientació per paraula clau
CONCORDÀNCIES
Àmplia (predeterminada)

Àmplia extendida

De frase

Exacta

Negativa

Concordància I: àmplia
La concordància àmplia és el mètode per arribar a un públic més ampli. Activarà la publicació de l¶anunci sempre que la mateixa paraula clau o una semblant apareguin a la consulta d¶un usuari. Això significa que els seu anunci sortirà tot i què:
Els terminis de la consulta no estiguin escrits en el mateix ordre que la seva paraula clau (si la seva paraula clau és x, l¶anunci podrà publicar-se amb els terminis de recerca xyz, zx o zyx. La consulta sigui semblant a la seva paraula clau, incloent-hi plurals i sinònims.

Ex. paraula clau: llibres de segona mà Botiga de llibres de segona mà Compro llibres de segona mà Llibres de segona mà i raros Venda de llibres de segona mà Buscador de llibres de segona mà

CTR BAIX MAJOR TRÀFIC TRÀFIC BAIXA QUALITAT

Concordància II: àmplia modificada
La concordància amplia modificada és un tipus de concordància amb més arribada que la de frase, però amb més control que l'àmplia. La idea és simple; arribar a aquelles recerques que es perdien amb la concordància exacta i de frase però sense entar en l'anarquia de la concordància àmplia. La sintaxis de la concordància àmplia modificada és molt fàcil. Simplement s'ha d'afegir el símbol + davant de les PC que ens interessen.
Ex. paraula clau: +llibres de segona mà Botiga de llibres de cuina Compro llibres de segona mà Llibres de història i raros Venda de llibres de matemàtiques Buscador de llibres de segona mà

CTR BAIX/MIG MAJOR TRÀFIC TRÀFIC MILLOR QUALITAT

Concordància III: de frase
Una paraula clau amb concordància de frase activarà la publicació del seu anunci com resposta a qualsevol consulta realitzada en google que inclogui la seva paraula clau o frase en el mateix ordre i forma en la que l¶administrador hagi especificat. La consulta pot afegir terminis addicionals davant o darrere de la frase que no afectaran la seva publicació.

Ex. paraula clau: llibres de segona mà Botiga de llibres de segona mà PUBLICA Compro llibres de segona mà PUBLICA Llibres de butxaca de segona mà NO PUBLICA Venc llibres de texte de segona mà NO PUBLICA

INCREMENTARÀ EL CTR MENYS TRÀFIC MEJOR QUALITAT DE TRÀFIC OPTIMITZACIÓ DEL COMPTE

Concordància IV: exacta
La concordància exacta és el mètode més precís per orientar la seves paraules claus. Utilitzi aquest tipus de concordància quan vulgui que l¶anunci només aparegui com resposta a una consulta que coincideixi exactament amb la paraula clau que ha triat.

Ex. paraula clau: [llibres de segona mà] llibres de segona mà PUBLICA Compro llibres de segona mà NO PUBLICA Llibres de butxaca de segona mà NO PUBLICA Llibre de segona mà NO PUBLICA

CTR MOLT ELEVATS POC TRÀFIC MOLTA QUALITAT INCREMENT DE CONVERSIONS

Concordància V: negativa
Les paraules claus negatives eviten que el seu anunci aparegui quan una recerca inclou un termini que no és relevant respecte al seu anunci.

Ex. paraula clau: -universitat Venc llibres de segona mà PUBLICA Venc llibres d universitat de segona mà NO PUBLICA

INCREMENTEM CTR SOBRETOT AMB PARAULES DE CONCORDÀNCIA ÀMPLIA I CONCORDÀNCIA DE FRASE

Concordància VI: bloqueig
El bloqueig evita que una búsqueda per marca activi un anunci de marca i producte, eliminant així tots els genèrics. Per habilitar-la, cal escriure la paraula clau entre corxets amb un guionet.

Ex. bloqueix: -[toy story] Ninots Toy Story PUBLICA Toy Story NO PUBLICA

ALTA QUALITAT RECERQUES MÉS PRECISES

Administració de PC
Per crear una llista de PC 1. Crear la llista mateixa 2. Agrupar les PC per tema 3. Establir els tipus de concordància per a cada PC 4. Eliminar les PC innecesàries 5. Provar la campanya al menys durant 30 dies Revisar i definir millor la llista Utilitzar l¶Eina per a PC

Supervisió de PC

1. La columna ³nivell de qualitat´ 2. El camp d¶anàl.lisi de PC

Pràctiques recomanades
Agrupi les llistes de PC en elements similars. La concordància àmplia sol aportar un volum major d¶impressions, però també majors costos. Per això faci variacions amb altres concordàncies. Utilitzi PC negatives. Conservi les PC que major relació tinguin amb el producte o servei. Descarti les irrelevants o les que no generin tràfic. Mantingui les llistes reduides i administrables. Frases de dues o més paraules.

Orientació geogràfica i per idioma
AdWords permet orientar la publicitat a més de 40 idiomes i a qualsevol combinació de països, territoris o àrees que es defineixi.

L¶orientació de l¶idioma ha de ser en la llengua que el anunci sigui redactat. Triï diferents àrees si ofereix diferents ofertes segons l¶àrea de referència. Pot combinar totes les opcions a la campanya segons les seves necessitats.

Orientació geogràfica i per idioma
Idioma: només s¶ensenya els anuncis als usuaris llur idioma d¶interficie de Google coincideixi amb l¶orientació de la campanya. Ubicació: els sistema d¶AdWords utilitza diferents tècniques per ensenyar només als usuaris que es troben a les ubicacions d¶orientació.
Domini de Google (.ad, .es, .fr) Anàl.lisi de consulta (si l¶usuari inclou a la seva recerca un nom d¶una ciutat, es pot ensenyar anuncis orientats a dita ciutat.) Sempre que es pugui se determina la ubicació general per l¶IP

Conceptes bàsics
ORIENTACIÓ IDIOMA
Es possible arribar a un públic que no parli la llengua local mitjançant l¶orientació per idioma. S¶ha d¶orientar per l¶idioma dels anuncis i de les paraules clau. Google no tradueix.

ORIENTACIÓ GEOGRÀFICA
Mai orienti la seva campanya a ³tot arreu´ Si el seu negoci és internacional, orienti per país. Orienti per regió/ciutat per millorar l¶orientació (no disponible a tots els països) Si és un negoci local, provi l¶orientació personalitzada. Utilitzi l¶Eina Vista Prèvia d¶Anunci.

Cas d¶èxit: segmentació geogràfica

Orientació contextual (xarxa Display)
TIPUS D¶UBICACIÓ
Ubicacions automàtiques Orientació contextual Ubicacions gestionades Administra la publicació Ubicacions excluides

Totes fan servir l¶orientació contextual per publicar els anuncis (pot publicar si troba coincidències entre el títol, el contingut o les tags del site)

Orientació per ubicació (xarxa Display)
Es trien els llocs on es vol publicar específicament. No fan falta paraules clau. Per publicar a un site, aquest ha de formar part de la xarxa de Google. Eina d¶ubicacions, AdPlanner. A site més conegut, cal que sigui més alta l¶oferta.

Orientació per ubicació (xarxa Display)
Com s¶interrelacionen les ubicacions gestionades i les paraules clau?
Les paraules clau sempre són les primeres en actuar. Les ubicacions gestionades ofereixen més control de la publicació. En cas de haver-hi dues ofertes de diferent tipus al mateix grup d¶anuncis, AdWords sempre utilitza l¶oferta més específica disponible.

Orientació per ubicació (xarxa Display)
Selecció d'ubicacions gestionades
Manual, via ³Xarxes´ i ³Afegir ubicacions´ Copiant-la de la taula de seleccions automàtiques ³Administrar ubicació i oferta´ Eina d¶ubicacions o AdPlanner

Pràctiques recomanades
Utilitzi PC relevants (definirà millor les ubicacions gestionades) Tingui en compte que en afegir PC baixaràn els clics. Si vol publicar només per orientació contextual, el grup d¶anuncis ha d¶incloure només PC. Si vol publicar a qualsevol lloc d¶un site determinat, el grup d¶anuncis ha de ser només amb ubicacions i les opcions de configuració han de ser ³páginas relevantes solo en ubicaciones que gestiono´. Seleccioni les ubicacions que reflexin el seu target.

Cas d¶èxit: xarxa de display

Ofertes i pressupostos

El cupó de 30 ¼

http://www.adwordsespana.com

Funcionament de les ofertes
Una oferta és la quanttat que està disposat a pagar per un clic, 1000 impresions o una adquisició. Cada cop que el seu anunci sigui apte per ensenyar-s'hi, entrarà a una subhasta amb la resta d¶anuncis aptes. La oferta és un dels factors que determinarà si hi publica i a quina posició.

Funcionament de les ofertes
A la xarxa de recerca els anuncis es clasifiquen segons una combinació de l¶oferta de CPC i el nivell de qualitat. A la xarxa de display els anuncis es clasifiquen segons l¶oferta predeterminada del grup d¶anuncis, els seus anteriors resultats i la relevància de la landing page.

Nivell de qualitat
El nivell de qualitat es determina a partir del CTR de les PC, de la relevància, del historial de rendiment de la PC, de la landing page i d¶altres factors. 58% CTR 33% Relevància i altres factors 9% Landing page
El CTR millora amb una millor creativitat, una bona tria de PC i depén de la consulta. La landing page depén del temps de càrrega, links i facilitat d¶us

Opcions d¶ofertes
Prioritzar els clics: CPC
Recomanable quan s¶intenta atraure tràfic al site Es poden fer ofertes manuals o automàtiques. Les manuals poden ser per PC o grup d¶anuncis Es pot establi un límit d¶oferta automàtica de CPC.

Prioritzar les impressions: CPM
Ofereix branding i visibilitat. Pot ofertar-se per a una PC, per a un grup d¶anuncis o per a una ubicació.

Proritzar les conversions: CPA
Utilitza informació de seguiment de conversions per obtenir-ne més a un preu inferior. És un CPC especial i gestionat que evita clics improductius.

Opcions d¶ofertes
Quan competeixen anuncis de CPC i CPM Google calcula un eCPM (CPM efectiu), semblant al sistema de classificació de CPC, on té en compte l¶oferta, el CTR i altres factors. Els anuncis de CPM es classifiquen per a la visualització segons la seva oferta.

Opcions d¶ofertes
Per activar l¶opció de CPA:
S¶ha de tenir habilitat el seguiment de conversions. La campanya ha d¶haver rebut com mínim 15 conversions als últims 30 dies. La campanya ha d¶haver rebut un percentatge de conversions semblant al menys uns dies.

Rank Score

Rank Score
L¶oferta ajuda a determinar el ranking de l¶anunci. L¶increment de CPC màxim pot millorar l¶ubicació. Sempre es paga el valor mínim per la posició més elevada que es pugui aconseguir donat el nivell de qualitat i l¶oferta del CPC de l¶anunci.
Pàg. Recerca: Ranking= oferta CPC x Nivell de qualitat Pàg. Contingut: Ranking= oferta CPC (grup anuncis) x Nivell qualitat CPC real= Ranking de l¶anunci a superar + Nivell de qualitat + 0,01¼ El Nivell de qualitat és el factor més important

Administració d¶ofertes

L¶oferta
CPC mínim: 0,01 ¼ CPM mínim: 0,25 ¼ Quant val un clic? Quin valor representa un visitant? Quina probabilitat hi ha de que es converteixi en una conversió?
Si él valor és molt alt Pugi l¶oferta Si el valor és baix Faci una oferta baixa Si vol estadístiques de conversió Habiliti el seguiment de conversions Ofertes altes incrementen clics... Però són més cars Ofertes baixes obtenen pocs clics... Pero són més barats

Eines per admnistració d¶ofertes
A utilitzar només si es tenen estadístiques que ajudin a prendre decisions prou informades. Programació d¶anuncis Ofertes en funció del grup demogràfic Preferència de posició

Pràctiques recomanades
Seleccioni l¶estratègia que més s¶adapti als seus objectius publicitaris. Si Vostè és un anunciant nou, comenci amb les ofertes automàtiques. Instal.li la funció de seguiment de conversions, a efectes de tenir controlat el ROI Utilitzi el simulador d¶ofertes per coneixer quant ³estaria perdent´ amb ofertes més altes. Investigui sobre les paraules clau que donen millors resultats.

Pressupostos

Introducció

El pressupost diari correspon a la quantitat que està disposat a invertir al dia per a una campanya a AdWords. Quan s¶arriba a la xifra, per norma els anuncis deixen de publicar-s¶hi durant el dia. Hi ha dos tipus de pressupost: Estàndar i Accelerat.

Eines per administrar costos

Ofertes automàtiques: la manera més senzilla d¶optimitzar sortides segons un pressupost diari. Programació d¶anuncis: si les compres tenen estacionalitat durant el dia. Optimitzador de conversions: si es vol evitar clics improductius.

Pràctiques recomanades
Tingui en compte la despesa total del compte a l¶especificar el pressupost de la campanya. Si vol provar pressuposts variats, tingui en compte que pot canviar el pressupost diari de cada campanya com màxim 10 cops al dia. A més a més del pressupost i les ofertes, pot optimitzar la campanya per millorar costos.

Per què optimitzar?

És fundamental perquè«
Llista paraules clau desordenades i sense concordàncies Sense texte de l anunci concordant amb les paraules clau

Campanya sense estructura definida

CTR BAIX (Nivell de qualitat baix)

CTR Baix

Posició de l anunci baixa

Molta inversió poques vendes

Campanya optimitzada
Llista paraules clau ordenades, amb concordàncies i paraules negatives Texte de l anunci concordant amb les paraules clau

Campanya estructurada

CTR ALT (Nivell de qualitat alt)

CTR Alt

Posició de l anunci alta

Inversió = Vendes

Com s¶hi posiciona el nostre anunci?

Posició de l¶anunci = CPC x CTR
(0,48 x clic) (CTR és 4.7%) = (Anunci Score 2.26) (Posició 1) (1.08 x clic) (CTR és 2.0%) = (Anunci Score 2.16) (Posició 2) (4.30 x clic) (CTR és 0.5%) = (Anunci Score 2.15) (Posició 3) (1.53 x clic) (CTR és 1.4%) = (Anunci Score 2.14) (Posició 4)

Un major CPC no garantitza millor posició

Com estructurar les campanyes?
Si estructurem correctament el nostre compte
S incrementarà el nostre CTR (percentatge de clics )

S incrementara el nostre ROI (retorn de la nostra inversió)

Es facilitarà la gestio del compte i de les campanyes

Es facilitarà el seguiment de les conversions

Com estructurar les campanyes?

PER CATEGORIES

Tipus de flors: roses, clavels, tulipans

Tipus de beguda: vins, cerveses

GEOGRÀFICAMENT

Ciutats: Madrid, Barcelona, Bilbao

Països: Andorra, Espanya, Francia

PER MARQUES

Portàtils: Dell, Sony, Acer

Càmeres: JVC, Samsung

Com configurar les campanyes?
Definir un objectiu per a cada campanya i organitzar-les en funció d¶ells.

Campanyes ± Diferents configuracions ‡ Pressupostos diferents ‡ Configuració país o ciutats ‡ Configuració de xarxa de recerca o contingut ‡ Dates de configuració

Grups d¶anuncis ‡ Publicar diferents CPC Max ‡ Publicar diferents productes ‡ Concordància del text amb PC

Qualitat

Polítiques editorials i de contingut
Els anuncis i PC son supervisats per Google per detectar productes que:
Puguin estar subjectes a regulacions o restriccions legals. Puguin contribuir a que l¶experiència d¶usuari no sigui bona. Puguin ser contraris a valors i polítiques de Google.

Google no publicita -entre altres- ajudes acadèmiques, esteroides anabolitzants, afiliacions per a introducció de dades, productes relacionats amb espècies en extinció, tabac i cigarretes, armes...

Qualitat de les webs i dels anuncis
La relevància dels resultats de búsqueda surt de manera diferent als anuncis: ‡ Resultats de búsqueda: PageRank + altres factors ‡ Anuncis AdWords: Nivell de Qualitat + altres factors

Nivell de Qualitat
Serveix per avaluar la relevància de les PC i si un anunci és apte per entrar a la subhasta. El Nivell de Qualitat es basa en el CTR, en la relevància del texte de l¶anunci, de la PC i de la landing page, així com en molts altres factors. El Nivell de Qualitat es calcula cada cop que una PC coincideix amb una recerca. El Nivell de Qualitat té la capacitat d¶influir en el CPC de les PC i en la posició de l¶anunci.

Nivell de Qualitat: com es calcula?
PER A LA XARXA DE RECERCA l¶algoritme de Google considera: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ L¶històric de CTR de la PC i de l¶anunci. L¶historial del compte, mensurat amb els CTR de tots els anuncis i PC del compte. L¶historial del CTR de les URL visibles del grup d¶anuncis. La qualitat de la landing page. La relevància de la PC respecte als anuncis del grup d¶anuncis. La relevància de la PC i de l¶anunci correspnent respecte a la consulta de búsqueda. El rendiment del compte a la regió geogràfica en que surt l¶anunci. Altres factors«

Nivell de Qualitat: com es calcula?
PER A LA XARXA DE CONTINGUTS l¶algoritme de Google considera: ANUNCIS D¶ORIENTACIÓ CONTEXTUAL I OFERTA DE CPC ‡ L¶historial del CTR de l¶anunci en aquest site web i altres imilars. ‡ La relevància dels anuncis i de les paraules clau en relació al site. ‡ La qualitat de la landing page. ‡ Altres factors associats a la relevància. ANUNCIS D¶ORIENTACIÓ CONTEXTUAL I OFERTES DE CPM ‡ La qualitat de la landing page.

Nivell de Qualitat: com es calcula?
PER A LA XARXA DE CONTINGUTS l¶algoritme de Google considera: ANUNCIS ORIENTATS PER UBICACIÓ AMB OFERTES DE CPC ‡ L¶historial del CTR de l¶anunci en aquest site web i altres similars. ‡ La qualitat de la landing page. ANUNCIS ORIENTATS PER UBICACIÓ AMB OFERTES DE CPM ‡ La qualitat de la landing page

Landing Pages

Landing pages: factors de qualitat
Utilitat i relevància de la informació que conté. Facilitat amb el que l¶usuari pot navegar per ella. El temps de càrrega. Quantitat de links. Altres. La qualificació de la landing page surt al Camp d¶Anàl.lisi de les PC.
"No s'hi han trobat problemes." "Aquesta pàgina no és molt relevante."

Landing pages: com millorar-la?
Contingut relevant i original.
L¶usuari ha de trobar ràpid allò que l¶anunci promet. Adreci els usuaris a pàgines específiques i no a la home Inclogui contingut únic que no sorti enlloc.
No utilitzar pàgines pont cap a a una de la casa matriu. No duplicar el disseny d¶una pàgina de la casa matriu.

Faciliti informació important.

Transparència
Compartir informació sobre el negoci de manera oberta. Respecti les ofertes i condicions de l¶anunci. No modifiqui el comportament del navegador de l¶usuari sense el seu consentiment (butó enrera o mida del browser) Si instal.la software, comuniqui-ho immediatament No sol.iciti informació personal, a menys que calgui.

Landing pages: com millorar-la?
Facilitat a la navegació
Rutes curtes per accedir al producte. Eviti les finestres emergents, subjacents i altres efectes semblants. Procuri que la càrrega sigui ràpida.

Com eines excloents de millora de landing pages poden mencionar-se Google Analytics i l'Optimitzador de Pàgines Web.

Decisions de les landing pages
¿Quina landing page s¶utilitzarà? ¿S¶adreçarà tot el tràfic cap a la home page ¿Disposa de pàgines més específiques que detallin el producte o servei? Provar diferents landing pages. Tipus de landing page = Tipus de paraula clau (específica o general?) Landing page específica: navegació fàcil a la pàgina principal.

Landing pages

Qualitat II

Pràctiques recomanades
Supervisió freqüent del nivell de qualitat.
Degut al carcter dinàmic d¶Internet, el nivell de qualitat de les paraules clau canvia sovint. Per això es recomana supervisar el rendiment amb aquest recursos:

Pàgina d¶anàl.lisis de paraules clau Estat de les paraules clau
Apta Rechazada En pausa/Eliminada Volúmen de búsquedas bajo Por debajo de la oferta de primera página Nivel de calidad bajo

Columna del CTR
Quan major és el CTR per norma el rendiment és millor A la xarxa de búsqueda, un CTR per sobre l¶1% és un CTR molt bó. A la xarxa de continguts el CTR acostuma ser minor.

Pràctiques recomanades
Millorar el nivell de qualitat.

S¶ha de supervisar freqüentment el nivell de qualitat i millorar-lo quan siguin baixos. Alguns suggeriments per fer-ho són:

Crear grups d¶anuncis temàtics. Orienti amb cura idiomes i ubicacions, només a zones on el seu negoci arribi. Redacti anuncis descriptius.
Utilitzi tot això que faci del seu producte/servei únic: garantia de per vida, preus baixos, amb frases interactives com ara Compri, Faci la seva comanda, Registri¶s-hi, o Demani un pressupost.

Enllaci només amb la pàgina relevant. Avalui el disseny del site

Optimització del rendiment

Millores factibles de fer
MILLORES DE LES CAMPANYES
Organització de les campanyes Canvi d¶orientació geogràfica i d¶idioma Canvi de la data i hora de publicació Canvi de la posició de l¶anunci Edició de paraules clau Edició del texte de l¶anunci Organització dels grups Canvi de les ofertes Canvi de tipus de concordància

MILLORES DEL GRUP D¶ANUNCIS

MILLORES DEL SITE WEB

Canvi del site web Tria de les landing pages més efectives

Els tres objectius publicitaris típics
Objectiu: Desitjo més clics
Cal afegir paraules clau relevants i ubicacions. Al mateix temps, faci l¶anunci més atractiu.

Objectiu: Desitjo augmentar el CTR
Faci focus en la qualitat de l¶anunci. Elimini clics improductius amb paraules clau negatives.

Objectiu: Desitjo millorar el meu ROI
Faci focus en els anuncis i les paraules clau. Aleshores, ocupi¶s del site web, landing pages, etc.

Estratègies clau per optimització I
MILLORA DEL ROI
1. 2. 3. 4. 5. Adreci als clients potencials a la pàgina més relevant. Afegeixi una frase interactiva per destacar l¶acció desitjada. Inclogui arguments de venda únics. Asigni pressupost segons el rendiment. Agrupi les paraules clau i els anuncis de gran relevància per a que la búsqueda coincideixi amb el texte de l¶anunci. 6. Configuri la regió i el idioma d¶orientació. 7. Utilitzi l¶Optimitzador de Conversions.

Estratègies clau per optimització II
MILLORA DEL CTR
1. 2. 3. 4. Utilitzi paraules clau al texte i al titol per fer l¶anunci més relevant. Utilitzi paraules clau negatives per eliminar impressions que no acabin en clics Treballi amb llistes de paraules claus relevants Utilitzi la inserció de paraules clau

Si la seva intenció és obtenir més tràfic: 1. Busqui suggeriments de paraules claus amb l¶eina per a PC. 2. Augmenti els pressuposts diaris i les ofertes de CPC màxim. 3. Ampliï l¶orientació geogràfica Si la seva intenció és treballar el branding 1. Pauti la campanya per CPM. 2. Complementi els anuncis de texte amb gràfics i de video. 3. Utilitzi ubicacions de la xarxa de contingut.

Eines d¶optimització
EINES D¶ORIENTACIÓ
Eina de paraules clau: proporciona idees de noves paraules (o de negatives). Pot estimar també el tràfic de les paraules clau. Eina d¶ubicació: pot proporcionar idees per a sites web i àrees de contingut. Busqui amb ella ubicacions relevants. Informe de tèrminis de búsqueda i informe de rendiment de les consultes de búsqueda: permeten veure quines paraules han activat els anuncis.

EINES D¶OPTIMITZACIÓ
Pestanya Oportunitats Optimitzador de sites web Optimitzador de conversions

EINES DE SEGUIMENT
Google Analytics Seguiment de conversions Centre de Informes

Cas d¶èxit: integració i eines

Optimització de campanyes i grups
Una bona estructura de campanya permet:
1. 2. 3. 4. 5. ‡ ‡ ‡ ‡ Determinar els anuncis que generen millor tràfic i conversions. Supervisar els canvis fàcilment. Controlar millor el pressupost i els costos. Buscar fàcilment paraules claus específiques. Administrar i editar fàcilment les campanyes. Organitzi les campanyes per tema. Orienti els seus anuncis a les ubicacions i idiomes adequats. Dissenyi grups d¶anuncis molt específics. Eviti duplicar paraules claus als diferents grups d¶anuncis.

Optimització de campanyes i grups
Es poden configurar les campanyes estructurant-les per:
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Productes i serveis Rendiment i pressupost Temes i funcions Sites web Ubicació geogràfica Orientació Noms de marca Productes o serveis de temporada

Optimització de paraules clau
‡ Posseu-vos en la pell del client (fins i tot dels que no saben ben bé com s'escriu la seva marca!) ‡ Triï paraules clau relacionades amb el seu negoci o landing page i no genèriques. ‡ Inclogui variacions ‡ Utilitzi les variants de concordància ‡ Si fos el cs, utilitzi URLs exclusives

Optimització de paraules clau
IMPORTANT!
‡ ‡ ‡ AdWords no identifica majúscules i minúscules AdWords no identifica puntuació però sí espais No utilitzi les mateixes paraules clau en diferents grups d'anuncis o campanyes.

Optimització de paraules clau
EINES A UTILITZAR
‡ ‡ ‡ ‡ Eina de paraules clau Camp d'anàl.lisi de paraules clau Informes de terminis de recerca Estimador de tràfic

Optimització de paraules clau
PER MILLORAR EL CTR
‡ Elimini paraules clau de moltes impressions i pocs clics

PER OBTENIR UN MILLOR ROI
‡ ‡ ‡ Habilitar el seguiment de conversions Pujar l'oferta de les paraules clau rendible i baixi les de les menys rendibles. Afegir al text paraules orientades a la conversió.

PER AMBDUES
‡ Utilitzi paraules clau que eliminin productes i serveis que no s'ofereixin (p.ex -lloguer en compra o -gratis) o comportaments d'una etapa de la compra diferent al de la conversió (p.ex -opinió, -valorar...)

Optimització del text de l'anunci
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Inclogui paraules clau dins del text de l'anunci Redacti anuncis senzills i atractius Utilitzi frases interactives contundents Si fos el cas, triï una URL adequada Provi diferents anuncis i faci'ls competir

Optimització del text de l'anunci
OPTIMITZAR ANUNCIS PER AL ROI
‡ ‡ ‡ Defina una frase interactiva clara, sobretot a la xarxa de display. Relacioni els anuncis amb les landing pages. Elimini els clics no qualificats, sigui per categorització (luxe per eliminar buscadors d'ofertes o compri per eliminar búsquedes de lloguer).

OPTIMITZAR ANUNCIS PER AL CTR O EL TRÀFIC
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Sigui descriptiu amb les avantatges específics. Inclogui ofertes, si cal. Procuri que les paraules clau siguin concordants amb les recerques dels usuaris. Consideri la possibilitat de la inserció de paraules clau. Aprofiti les majúscules per separar terminis dins de la URL.

Optimització geogràfica
ORIENTACIÓ PER IDIOMA
‡ ‡ ‡ Orienti per l'idioma en que està escrit l'anunci. Google no tradueix. Estructuri tantes campanyes com idiomes. Utilitzi la combinació ubicació-idioma

ORIENTACIÓ GEOGRÀFICA ADEQUADA A L'EMPRESA
‡ ‡ Decideix l'amplitud en funció de la seva capacitat comercial (e-commerce vs repartiment de pizza) Orienti "a la baixa". Menys és més.

Optimització a la xarxa de Display
PER A UBICACIONS GESTIONADES
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Utilitzi només ubicacions relevants Elimini ubicacions de baix rendiment (millori el nivell de qualitat) Verifiqui la compatibilitat dels sites amb el vostre anunci (mides i proporcions) Utilitzi l'estratègia d'ofertes més efectiva: CPC o CPM per branding Asigni les landing pages cuidadosament Agrupi les ubicacions per tema (+ definició del target, + probabilitat de clic efectiu) Combini amb paraules clau per a més relevància

PER A UBICACIONS AUTOMÀTIQUES
‡ ‡ ‡ Utilitzi paraules clau relevants Agrupi les paraules clau per temes Redacti anuncis que coincidein amb les paraules clau

Optimització a la xarxa de Display
EINES I ESTRATÈGIES A UTILITZAR
‡ Eina d'ubicació i AdPlanner per seleccionar sites adequats per a CPC o tràfic --> pàgines del target per a ROI o conversions --> anàl.isi de la fase del ciclo de compra i el site Tregui el Informe de rendiment per ubicació Prioritzi les conversions i no el CTR

‡ ‡

Optimització de l'oferta
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Optimitzar el pressupost no vol dir gastar més. El pressupost diari marca la freqüència Les ofertes determinen la posició i els màrgens Una bona estratègia d'ofertes ajuda a millorar els costos i el ROI Abans de plantejar-se canviar ofertes o pressupostos, verifiqui la qualitat. A més nivell de qualitat, menys preu per clic i millor ubicació Provi, provi, provi...

Optimització de l'oferta
EINES I ESTRATÈGIES PER OPTIMITZAR LES OFERTES
OPTIMITZACIÓ DEL ROI
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Utilitzi el seguiment de conversions per controlar el cost/conversió Utilitzi la programació d'anuncis avançada Canviï l'assignació pressupostària entre campanyes Provi diferents configuracions d'oferta Utilitzi l'Optimitzador de Conversions

OPTIMITZACIÓ DELS CLICS I DEL TRÀFIC
‡ ‡ ‡ Incrementi les ofertes de les paraules claus valuoses Provi les ofertes de CPC automàtiques Experimenti amb un pressupost d'un % determinat i compari

Optimització de les posicions
FUNCIONS D'OPTIMITZACIÓ AVANÇADA
‡ ‡ ‡ Programació d'anuncis Preferència de posició Opcions de publicació (Optimitzar o alternar)

Optimització de les posicions
EINES I ESTRATÈGIES PER OPTIMITZACIÓ
‡ ‡ ‡ ‡ Programació d'anuncis: fins a 6 períodes diferents per dia i preus independents. Preferència de posició Tant un com l'altre no garantitzen la publicació dels anuncis. Configuració de publicació

Optimització de grups i campanyes
RECOMANACIONS
‡ ‡ ‡ Conéixer els objectius publicitaris Avaluar els resultats (% conversions, CTR, etc) Experimentar i adaptar

Important

Els canvis que resulten de totes les optimitzacions triguen al menys dues setmanes fins a que se recalculin tots els nivells de qualitat.

10 errors tipics en Google AdWords

10 errors de principiant
1. Testing: No fer competir 2 anuncis al principi de cada campanya. 2. Deixar rotació automàtica dels anuncis. 3. Enfocar-se en CTR i no en conversions. 4. Confondre URL visible amb URL destí. No fer branding del nom del site. 5. No fer grups petits de paraules claus i engerixar el primer grup, comun per totes les campanyes. 6. No separar en la campanya la xarxa de recerca de la xarxa de display. 7. Ignorar el 80-20 de Pareto en la relació clics-paraules claus. 8. Accelerar-se. S¶ha de declarar el guanyador després de 30 anuncis. 9. No reemplaçar cada 30/40 clics el perdedor. 10. Ignorar les paraules negatives.

http://fernandoblanco.tel

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful